Page 1

UKE 11

UTGAVE 2

MARS 2018

Jeg er oppst an d el sen og livet . Den som tror på meg, skal leve om han enn dør. Og hver den som lever og tror på meg, skal aldri i evighet dø. JOHANNES 11, 25–26

God påske!

Ny daglig leder i Kirkens SOS i Borg

- Jeg vet ikke noe konsept som er bedre og mer givende enn dette. Her er det frivillige i alle aldre som gir av egen fritid for å hjelpe folk i krise, sier Inger Stølan Hymer side 2

Tårnagenter trosset egen høydeskrekk!

Mange tårnagenter tok seg helt opp i klokketårnet på Sarpsborg kirke. Det til tross for at de måtte passere både mus, spindelvev og edderkopper på veien opp. side 7

Spennende temakveld i Greåker kirke

- Med små barn kan du bare følge hjertet. Med tenåringer må du være smart i tillegg, forteller Hedvig Montgomery. side 9


2

Kirkenytt

Min Tro

Monica Carmen Gåsvatn

V

erden, spesielt i den vestlige delen, er full av mennesker som ikke har noe forhold til det gudommelige og som gir inntrykk at gudstro og vitenskap ikke lar seg ­kombinere. Personlig synes jeg at denne konflikten er konstruert og jeg mener at det er fullt mulig å leve i gudstro samtidig som man har et vitenskapelig syn på verden. Jeg er født og oppvokst i Romania. Et land med over 2000-års historie bak seg og hvor over 80% av b ­ efolkningen tilhører den rumensk- ortodokse kirke. Eusebius (gresk historiker av kristendom som ble biskop av C ­ æsareea rundt 314) hevder at apostelen ­Andreas preket for bl.a. befolkningen langs Svarte­havet. Andreas er derfor Romanias skytshelgen. Gjennom sin lange historie har Romania kjempet for å forbli en uavhengig, selvstendig stat. Spesielt fra det 15. århundre og frem til etter 1. verdenskrig hvor landet var under det muslimske osmanske riket har religionen og den ortodokse kirken vært et nasjonalt symbol for å beholde språk, kulturelt felleskap og nasjonal identitet. Etter at kommunistregimet ble etablert i landet på midten av 60-tallet ble kirken marginalisert og praktiserende ortodokse risikerte sanksjoner over alt. Men mange forble religiøse i hemmelighet. Etter Ceausescu-­regimets fall i 1989 er det religionsfrihet i Romania og man opplever en religiøs revitalisering av den ortodokse tro. Hvordan har jeg som person og mitt forhold til Gud så blitt utformet? Jeg er født og oppvokst under kommunist­ regimet. I en tid hvor det ikke var lov å gå i kirken ved høytider. Begrepet for St. Nicolas (Julenissen) og jule­feiringen ble erstattet med «Fader Frost» og vinterfeiring, og vi måtte marsjere i parader som var arrangert i påske­

dagene for å hindre at folk dro til kirken for å høre påskebudskapet. Allikevel sørget mine foreldre, særlig min mor, for at jeg lærte meg Fader Vår og Trosbekjennelsen. Selv om det ikke var vanlig på den tiden, hadde vi Bibelen hjemme og jeg ble oppfordret til å lese den for å kunne ta til meg den kristne læren. Fra tid til annen kjørte far langt avgårde på landet slik at vi kunne gå i kirken for å be eller delta i gudstjeneste. Mor og jeg tok sjanser når vi gikk i den lokale kirken for å be, men far, som var medlem av kommunist­partiet, turte ikke. Overalt var det parti­agenter som rapporterte videre i systemet hvis folk gjorde noe som var i strid med den kommunistiske læren. Som kjent mente Karl Marx at «Religion var opium for folket» og at «Menneskene skaper religionene, ikke omvendt». Den rumenske kommunismen bygget på den Marxist-Leninistiske læren. Personer som gjorde noe som brøt med kommunismen risikerte straff og enkelte bare «forsvant». Til tross for kommunismens jerngrep rundt Øst-Europa, så er det imponerende å se hvor sterkt kristendommen i dag står i disse landene. Jeg er glad for at jeg har fått med meg den kristne lære. Troen på Gud, Jesus og den Hellige ånd. For som det står i Hebreerne 11-1: «Troen er sikkerhet for det som håpes, visshet om ting en ikke ser». Når livet har vist seg fra sine vanskeligste sider, når ingen mennesker har kunnet være til hjelp, da har det vært en trøst for meg å kunne legge mine byrder på Guds skuldre og be Ham gi meg ro og styrke til å komme gjennom vanskelighetene. For jeg vet at ingenting er umulig for Gud og at Han følger meg og mine nærmeste slik at vi slipper å vandre i mørket. Daglig ber jeg mitt Fader Vår og prøver å få med meg morgenandakten på radio. Jeg synes det å få med seg Velsignelsen gir en god start på dagen. «Herren velsigne deg og bevare deg! Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig! Herren løfte sitt ansikt mot deg og gi deg fred! (4.Mos 6, 24-26).

Trenger dere snekker til små eller større oppdrag, kontakt oss! Mob. 909 48 698

Vi diskuterer gjerne pris, men ikke kvalitet.

Mars 2018

Ny daglig leder i Kirkens SOS i Borg – Jeg vet ikke noe bedre konsept enn dette, sier Inger Stølan Hymer.

– Jeg stortrives i dette miljøet. Kirkens SOS er et fantastisk konsept, basert på frivillighet, sier Inger Stølan Hymer. Hun har vært daglig leder ved det lokale senteret siden nyttår.

– Jeg vet ikke noe konsept som er bedre og mer givende enn dette. Her er det frivillige i alle aldre som ofrer egen fritid for å hjelpe folk i krise, sier Kirkens SOS i Borgs nye daglige leder Inger Stølan Hymer til Kirkenytt. Inger overtok som daglig leder etter Harald Mella ved nyttår, men er slett ingen fersking på huset vis-à-vis ­Greåker kirke. Her har hun vært ansatt i en 50 prosents veiledningsstilling i10 år. ­Arbeidstiden har hun delt med sykehuset Østfold, hvor hun har jobbet innenfor psykiatrien i 30 år. I dag er hun er hun blant annet knyttet til TIPS-teamet (Tidlig intervensjon ved psykose) i Helse Sør-Øst.

Stortrives – Jeg har alltid stortrivdes i sykehus­ jobben, men kom til et punkt i livet hvor jeg ønsket en endring. Da det ble lyst ut en halv stilling her ved Kirkens SOS i Borg, tenkte jeg at det ville være midt i blinken for meg. Jeg hadde helt rett! Selv om hun nå har overtatt sjefsstolen, vil hun fortsatt dele arbeidstiden mellom de to arbeidsgiverne. – Ja, jeg føler begge rollene beriker hverandre, og som jeg trives godt med. Hun er glad for at sin nærmeste med­ arbeider, Nina Weberg, har full stilling med ansvar for vakter, stor kompetanse på veiledning og bred erfaring fra voksenog barnepsykiatri. Nettopp kulturen for å bidra, basert på å gi bort noe av sin tid til mennesker i dyp livskrise, trekker hun fram som en stor berikelse. Inger har rundt 70 frivillige medarbeidere knyttet til avdelingen, med vaktrom på Greåker, i Askim og Nittedal.

Yngstemann blant de frivillige er 24 år, den eldste 86, og de fleste samfunnslag og yrkesbakgrunner er representert. Hos Kirkens SOS er alder og sosial rang visket ut. Her er alle medvandrere. – De som bidrar som frivillige hos oss blir gjerne lenge. Det sier meg at det er et flott fellesskap her og at det gir dem masse tilbake å kunne utgjøre en forskjell for de som sliter. Ofte forskjellen på liv eller død. Er det noen som ønsker å bidra, er det stort behov for flere frivillige. Det er bare å ta kontakt for en prat. – Ja, absolutt. Det er vondt å vite at vi tidvis ikke har kapasitet til å besvare alle som ringer. De som venter i kø og til slutt legger på. Det er en forferdelig følelse. Hvilke egenskaper må de frivillige ha, og er det en forutsetning at de er personlig kristne? – Det grunnleggende i den kristne troen er et viktig fundament for oss. Mange som kontakter oss med sin krise – også de som selv ikke er kristne – ønsker at vi skal be for dem. Det må alle kunne bidra med og føle seg bekvem med. - Men man behøver ikke være aktiv i en menighet for å kunne gjøre en innsats hos oss. Mange har sin barnetro, andre finner tilbake til sin barnetro når de vil bidra for oss – og andre igjen starter sin barnetro her. Inger påpeker at de ikke er noen rådgivingstjeneste, og at de har klare rammer

ALLTID HER FOR Statsminister Torps vei 15 1722 Sarpsborg TELEFON 69 10 46 10 www.toreenilsen.no


Kirkenytt

3

Mars 2018

TEOLOGISK HJØRNE

Judas og Peter

Finn-Ove Brandvold Sogneprest i Holleby og Solli

Ingen av navnene på Jesu tolv disipler vekker så forskjellige assosiasjoner som Judas og Peter. Slår man opp i et leksikon eller i wikipedia på ordet Judas, vil man finne uttrykk som «Judas-penger» og «Judas-kysset». Slike uttrykk har en negativ klang. Slår man derimot opp på ordet «Peter», vil man finne avledninger av det navnet på ulike språk. Ikke bare har vi Peder og Per på dansk og norsk. Av Peter kommer også Pierre

for hvordan de skal gjennomføre en SOS-samtale. Alle frivillige gjennomgår opplæring innen kriseforståelse og får tett oppfølging. – Vi skal ikke komme med forslag til løsninger eller endringer overfor den som kontakter oss, men være der den andre er og gå sammen med vedkommende. Vi kan ikke gi noe svar på en annens liv, heller undre oss sammen med personen. Den som ringer skal føle seg sett, støttet og styrket gjennom samtalen. Har vi klart å tenne et håp, kan det være en start på veien ut av mørket. At møtet med Kirkens SOS er et vendepunkt for mange, og at det har reddet liv, får de jevnlig bekreftelse på sentralt, i form av tilbakemeldinger fra brukere. Trenger midler: Å drifte ­Kirkens SOS i Borg kostet i 2017 1,6 millioner kroner. Utgiftene

(fransk), Piotr/Pjotr (polsk/ russisk), Pekka (finsk), Pieter (nederlandsk), Pietro (italiensk) og Pedro (spansk og portugisisk). Judas er blitt et skjellsord. Peter er et sterkt og stolt navn som millioner av foreldre har valgt til barna sine. Judas er forræder og sviker. Peter er kirkens store leder. Egentlig er det urettferdig. Natten til langfredag sviktet begge mesteren sin på det groveste.

Judas Judas lot seg kjøpe av overprestene og byrådet i ­Jerusalem for tretti sølv­penger. Ingen vet hva han tenkte. Kanskje tenkte han bare at Jesus ville bli tatt uansett. Hvorfor skulle han ikke da redde skinnet og tjene en slant i tillegg. Det var ikke så mye han gjorde, men det stinker av det: Han

er svært nøkterne og nøysomhet og er helt nødvendig. Det offentlige dekker halvparten, resten kommer som bidrag fra kommuner, fylkeskommuner, menigheter, diakonater, ­humanitære organisasjoner og private, som er helt essensielt for krisetjenesten året rundt, døgnet rundt, hverdag som helg. En viktig del av Ingers rolle som daglig leder, er å synliggjøre den samfunnsmessig viktige oppgaven de utfører for å kunne holde hjulene i gang. Hun legger ikke skjul på at det kan bli mye jobb, som strekker seg langt utenfor ordinær arbeidstid. – Jeg er vant til å jobbe mye, og trives med det. Og så lenge det er i et så givende miljø som dette, klager jeg slett ikke, sier den nye daglige lederen hos ­Kirkens SOS i Borg.

Kirkens SOS trenger flere frivillige Starter nytt kurs tirsdag 10. april på Greåker

Kirkens SOS er landets største døgnåpne krisetjeneste, og en viktig del av kirkens diakonale arbed. Hvert år besvarer de frivillige ca 182.000 henvendelser via telefon og over internett. T­ jenesten er både livgivende og livreddende, og den er et helt nødvendig supplement til tilbudet i offentlig sektor. Kirkens SOS i Borg eies av menighetene og er Kirkens krisetjeneste til hele folket. Du vil få: • 40 timers innføringskurs i lytte- og samtalemetodikk • Veiledning 2 ganger pr halvår • Fag- og medarbeidersamlinger 1 gang pr halvår •Et utviklende og ­inkluderende fellesskap Vi trenger av deg: 12 timer av din tid pr måned, fordelt på 2 vakter á ca 4 timer, samt obligatorisk veiledning 2 ganger pr halvår. Påmelding snarest. Kursstart tirsdag 10. april kl. 17.00–21.00 i våre lokaler i Eventyrveien 8, Greåker Ta kontakt med Kirkens SOS i Borg på borg@kirkens-sos.no eller telefon 69 100 500. Søknadsskjema finner du på våre hjemmesider www.kirkens-sos.no/borg, under «Jeg vil bli frivillig». Vi vil gjerne høre fra deg!!

fulgte de som skulle arrestere Jesus til stedet der han var. Så pekte han ut Jesus for dem. Han kysset Jesus på kinnet og sa: «Vær hilset, rabbi!» Da Jesus ble dømt, angret han og gikk tilbake med pengene. Men ingen ville høre på Judas. Da kastet han pengene inn i tempelet og gikk bort og hengte seg.

Peter Mens Jesus ble forhørt og plaget, satt Peter ute på gårdsplassen sammen med noen vakter og varmet seg ved et bål. En tjenestepike kjente ham igjen: «Du var også sammen med denne Jesus fra Galilea,» sa hun. Men Peter nektet og sa at han ikke skjønte hva hun snakket om. Men da han flyttet seg bort til porten, kom en annen pike og sa det samme, og Peter sverget på at hun tok feil. Litt

senere kom alle de som sto der bort til ham og sa: «Visst er du en av dem, du også! Dialekten røper deg.» Da bannet og sverget Peter på at han aldri hadde kjent Jesus.

Feig og ynkelig Disse to historiene er vonde. Det er smertefullt å bli minnet om hvor feige og ynkelige mennesker kan bli for å slippe å få problemer selv. Noen selger vennen sin for penger. Andre lyver så det renner av dem når de blir oppdaget. Millioner av historier ligner på de som blir fortalt om Judas og Peter etter denne natten. Det er slett ikke alle som er til å stole på når det begynner å brenne under føttene deres. Men hva var forskjellen på Judas og Peter? Begge angret blodig på det de hadde gjort. Judas klarte ikke å finne frem til den som kunne ha gitt tilgivelse. Mørket lukket seg rundt ham og han fant ikke

frem i fortvilelsen sin. Derfor tok han livet sitt. Peter fant frem og fikk fortsette som Herrens disippel. Derfor er han et lysende eksempel på hva tilgivelse er i den kristne kirke: Kirkens første store leder har slett ingen plettfri vandel. Han oppførte seg feig og ynkelig mot den han var glad i. Det hender jeg tenker på Peter når jeg ser feighet og svik hos meg selv og andre.

Tilgivelsens mulighet Jeg blir ikke ferdig med Judas, og alle andre som skader seg selv, eller til og med tar livet sitt, når mørket lukker seg rundt dem. Tenk om Judas hadde hatt en venn som kunne ha pekt på tilgivelsens mulighet, når han ikke lenger kunne se den. Tenk om noen kunne minnet han om at kjærligheten er sterkere enn døden.

Ha sykkelen klar til sesongstart gjør det nå og spar penger! Verkstedet vårt finner du i det gamle godshuset ved Sarpsborg jernbanestasjon.

ÅPNINGSTIDER: Mandag 10:00-17:00 Tirsdag 10:00-17:00 Onsdag 10:00-17:00 Torsdag 10:00-18:00

Etter påske er det også åpent på: Fredag 10:00-17:00

Ikke vent med klargjøring av sykkelen for sesongen - gjør det nå og spar penger. Nå har vi kapasitet og det er kort leveringstid. Ha sykkelen klar til sesongstart! I mars måned har vi 20% rabatt på deler i forbindelse med service/reparasjon av sykler.

PRISER: Grunnservice bysykkel………………………………………………………………………….

490,-

Grunnservice terreng/hybrid………………………………………………………………..

590,-

Inkl. enkel vask navgir

Inkl. enkel vask utvendig gir

EL-Sykkelservice…………………………………………………………………………………… 1.290,Inkl. grunnservice, diagnose m/utskrift – Bosch-Shimano, oppgradering av programvare, el-sjekk punkter

Pedalen sykkelverksted, Stiftelsen Kirkens Bymisjon Østfold | St. Nikolasgate 31, 1707 Sarpsborg | Tlf.: 400 37 446 | kirkensbymisjon.no


4

KIRKENS NØDHJELPS

FASTEAKSJON I SARPSBORG KOMMUNE

mandag 19. mars I over 50 år har norske menigheter samlet inn penger til Kirkens Nød­ hjelps arbeid i fastetiden. På utallige kjøkkenbord har det stått lilla pappbøsser som enkeltmennesker og ­familier har puttet penger på, og konfirmanter og ­andre engasjerte mennesker har gått med bøsse fra dør til dør for at andre ­mennesker skal få et mer verdig liv. Selve innsamlingsdagen har pleid å være tirsdag før palmesøndag, men i år viser det seg at det kolliderer med Kulås­ sprinten. Derfor er vi i vårt område i samarbeid med Kirkens Nødhjelp fleksible, og bruker mandag 19.mars som innsamlingsdag. Bøssebærerne går ut i felt fra kl 17.00. Det er ­fantastisk at vi har mange flotte konfirmanter på laget, men vi trenger enda flere hender og føtter for å få dekket alle rodene våre. Derfor vil vi utfordre også voksne til å være med på denne dugnaden. Fasteaksjonen er den nest største innsamlings­ aksjonen i Norge, nest etter tv-­aksjonen, så man er med i en stor og viktig sammenheng. Et par timers spasertur med bøsse kan forandre livet til noen av våre medmennesker. Tar du utfordringen? Ta i så fall kontakt med: Tune, Greåker, Solli og Holleby: Diakon Kjersti ­Klausen Tjelle, tlf 69116008 / 48097747. Kateket Kristen Tollefsen, tlf 69108669 / 47752505 Sarpsborg menighet: Diakon Ragnhild Stranden, tlf 69116827 / 93461595

Flyktningen som ble hjelpe­arbeider – Vann er selve livet, sier ­Innocent Nigindu. Han ­flyktet med ­familien fra en ­blodig konflikt i Kongo. Nå er han en stor ressurs for Kirkens Nødhjelps arbeid i flyktning­ leiren der han ­endte opp.

– Uten vann finnes ikke noe. Vi trenger det til å vaske oss, lage mat og drikke, så den jobben jeg gjør her er jeg virkelig stolt over, smiler Innocent. Navnet hans betyr «uskyldig», men det er ingen uskyld å finne i flukthistorien hans. Først måtte han flykte da soldater kom til byen der han jobbet. 85 prosent av de som var i byen ble drept, hevder Innocent. Han flyktet mot byen der han og familien bodde, men etter to dager kom soldatene også dit. Det skulle vise seg at den beste løsningen var å flykte til nabolandet Angola, litt lengre sør i Afrika.

Koordinator i flyktningleiren Til slutt havnet han og familien i flyktningleiren Kakanda der Innocent etter hvert fikk seg jobb som koordinator for ­Kirkens Nødhjelp. Nå passer han på at vannet alltid er rent, at søppelet blir tømt og at toalettene blir vasket. – Jeg får brukt evnene og erfaringen min til å hjelpe, og det er flott å kunne støtte Kirkens Nød-

Kirkenytt

Mars 2018

Aaa

Innocent Nigindu elsker jobben sin i flyktningleiren i Dundo i Angola. Han er selv flyktning fra Kongo, og ­setter pris på å kunne jobbe for Kirkens Nødhjelp med å hjelpe andre som har flyktet fra samme konflikt.

hjelp. Jeg er kristen, og for meg er det viktig å kunne hjelpe andre med de evnene og midlene jeg har for hånden, sier Innocent. Han får en liten lønn for jobben han gjør, men mye av drivkraften er lysten på å gjøre noe godt for andre. Han vet bedre enn de fleste hvor viktig rent vann er, for under flukten var det ofte at han ikke kunne drikke. Og som mange andre i leiren har han vært syk fordi han har drukket urent vann. Innocent er en av mange som hver dag jobber for Kirkens Nødhjelp. I landsbyer, byer, flyktning­leirer og krise­ områder i en rekke land rundt om i verden jobber Kirkens Nødhjelp for å sikre tilgang til rent vann, trygge t­ oaletter, energi og mye annet. For at maskineriet skal ­fungere trenger man helter som ­Innocent.

Avhengig av hjelp for å hjelpe Men for at maskineriet skal fungere trengs det også hjelp fra norske frivillige. Folk som ikke er på flukt, men som i likhet med Innocent har et engasjement og kompetanse til å gjøre en forskjell. Hvert år er tusenvis av slike frivillige med på å samle inn penger til Kirkens Nødhjelps arbeid gjennom Fasteaksjonen. Og det er nettopp disse ­pengene som gjorde det mulig å starte opp arbeidet i Nord-­ Angola, raskt og effektivt. For Innocent og over tusen andre flyktninger i leiren har det vært livsviktig hjelp. Også i år skal frivillige over hele Norge være med på å samle inn penger til brønn­ boring, latrine­bygging og andre tiltak som redder liv rundt om i verden. Også du kan bidra i årets

I en krok i flyktningleiren står teltet der Innocent Nigindu sover. Han avslutter alltid dagen med å lese 15 minutter i Bibelen, og be en bønn til Gud. Troa ble sterkere etter flukten, forteller Innocent, fordi Gud hjalp han og familien bort fra krigen i live.

aksjon, enten ved å være bøssebærer eller å støtte aksjonen. TEKST/FOTO: KRIKENS NØDHJELP

Vil du være med på laget?

Borregaard er verdens mest avanserte bioraffineri. Vi er avhengige av moderne og pålitelig utstyr, konkurransedyktige rammebetingelser og gode markeder. Men aller viktigst er våre kompetente medarbeidere. Med tømmer som råvare produserer Borregaard bærekraftige biokjemikalier, biomaterialer og ­bioetanol som kan erstatte oljebaserte produkter. Vi har 1050 ansatte i fabrikker og salgskontorer i Europa, Amerika, Afrika og Asia. I årene som kommer trenger vi flere dyktige ansatte, både i form av ingeniører, sivilingeniører, ­forskere, operatører og medarbeidere innen salg og markedsføring. Borregaard er en kunnskapsbedrift. Derfor er opplæring, trening og samarbeid en viktig del av å jobbe hos oss. Hver høst tar vi inn nye lærlinger og TAF-elever. Les mer om utdanningsløp og ledige stillinger på borregaard.no/jobb-i-borregaard


Kirkenytt

5

Mars 2018

Har gitt kirke­ skyss i 20 år

Har du problemer med å komme deg til kirken på egenhånd, kan Paul Lium og de øvrige ­frivillige i skysstjenesten hente deg til utvalgte guds­ tjenester.

Vandringssesongen er snart i gang – bli med som pilegrim på Borgleden Etter et innholdsrikt fjorår er vårens planer klare – og Pilegrims­ fellesskapet Sta. Maria gleder seg til både vandringer, temakvelder og Olavsdagene. Som pilegrim er blir du kjent med flott turterreng og hyggelige medvandrere – alle er velkomne! Hold av datoene under - så kan dere kan også finne mer underveis på nettsiden pilegrimsfellesskapet.no Onsdag 18.april kl. 19.00 i Hafslund kirke Vi får besøk av pilegrimsprest på Dovre – Hans Jacob Dahl – som forteller om sitt arbeide Lørdag 28. april – Vandring med bibeltekster og ettertanke ved Kristin Bakkevig og Helene Selvik, i sam­ arbeid med Berg ­menighet i Halden.

Paul Lium står klar til å gi skyss til gudstjenestene. – Vi er selv på gudstjenestene, og plukker gjerne opp flere på veien, sier han.

– Vi er her for å bidra til at alle har mulighet til å oppleve det gode fellesskapet i kirken. Det er synd om noen må være hjemme fordi de selv ikke har mulighet til å kjøre selv. Det er også det som er min største motivasjon for å bidra med dette diakonale arbeidet, sier han til Kirkenytt.

– Det var tider hvor jeg måtte kjøre flere vendinger, men de siste årene har det blitt gradvis færre som ringer. Jeg vet ikke hva det skyldes, jeg skulle jo tro at behovet er like stort i dag. Kanskje mange ikke er klar over det, selv om det annonseres jevnlig – eller om det er en høy terskel å ringe.

Nær 20 år

Vil benytte den selv

Paul (82) anslår han har vært i tjenesten knyttet til Tune kirke i nærmere 20 år, og sier det er en hyggelig form for frivillighet. – Vi har hatt et tett forhold til kirkelivet i alle år, og skal jo selv på gudstjenestene. Da kan vi like godt plukke opp andre som ikke kommer seg dit selv. Han kan imidlertid fortelle at det var langt flere som benyttet seg av muligheten tidligere.

Paul er en av flere som bidrar i ­skysstjenesten til våre kirker, og han håper mange vil benytte seg av tilbudet framover. – Den dagen jeg ikke kan kjøre selv, kommer i hvert fall jeg til å bruke tjenesten. Kirken og menighetslivet har alltid betydd mye for min kone og meg, det ønsker vi å ta del i så lenge som mulig, konkluderer han. TOM HELGESEN, TEKST OG FOTO

Kirkeskyss

• Gjelder for utvalgte gudstjenester og arrangementer • Ønsker du skyss, kan du ringe følgende telefonnummer: – Tune 401 68 460. – Greåker 69 10 31 40 – Holleby 69 14 88 42 • For Sarpsborg; se gudstjenesteannonse i SA. • Soli har ingen skysstjeneste.

Søndag 27. mai – Botanisk vandring med Jan Ingar Båtvik (Høyskolen i Østfold. Vi ser etter blomsten Olavsstake, oppkalt etter Olav den Hellige. Pilegrimsfellesskapet er også med under Olavsdagene, med 3 ­vandringer 26., 28., og 29. juli. Pilegrimsfellesskapet samarbeider både med kommunen, museene, iSarpsborg og Visit Østfold.

Vi er en del av pilegrimsfellesskapet St. Olav i Nidaros. Om du har lyst til å bli medlem eller trenger informasjon om det som skjer kan du ta kontakt på pfstamaria@gmail.com eller Helene Selvik; helene.selvik@sarpsborg.com Du finner også Sta. Maria på Facebook. Søk på «Pilegrimsfellesskapet Sta. Maria Sarpsborg».

BYENS HJERTESLAG

- en kveldsmesse med samtale, musikk, lystenning og nattverd.

Sarpsborg kirke søndag 15. april kl. 18.00

Tema:

Vi vil ta vare på skjønnheten, varmen... – livet etter 22. juli Gjest i sofaen denne kvelden:

«Visst skal våren komme» sanger om håp SØNDAG 27. MAI OG TORSDAG 14. JUNI

vil Varteig menighetskor og Hollebykoret framføre verket «Visst skal våren komme» - en sangsyklus av Eivind Skeie og Sigvald Tveit. ­Konsertene er i henholdsvis Holleby kirke og Varteig kirke. Solister er Halvor Kjerkreit og Emilie Hellum Johansen. Halvor har vært Emilies sanglærer på kulturskolen i Sarpsborg. Nå skal de synge sammen. ­Marianne Aarum (fløyte), Gjermund Titlestad (gitar), Terje Bøe (bass), Pål Øyvind Nordengen (slagverk) og Tom Rønningsveen (tangenter) er med som musikere. Kordirigenter: Knut Bøe og Arild Bøe.

Elise Bjørnebekk-Waagen Politiker for AP

Åshild Skiri Refsdal Sang

Kvelden avsluttes med kveldsmat på Glenghuset.

BYENS HJERTESLAG

www.sarpsborg.kirken.no


6

Kirkenytt

Barnesidene Eileen Stang 990 36 414

Håvard ­Øiestad Løvik 977 64 791

Kristin Tollefsen 477 52 505

Mars 2018

DIKTHJØRNET Vennskapstanker

Dennis Lund 994 77 871

Gi meg hånden, la oss sammen slå en ring omkring vår jord, mens vi sender vennskapstanker rundt til alle der de bor. Vennskapstanker er så varme, vennskapstanker skaper fred. Den som går med vennskapstanker, bærer gode gaver med

Berit Vasdal 995 07 866

TIPS!

TROSOPPLÆRING I HJEMMET

Superhelt i fastetiden

PÅ PLAKATEN

aktiviteter for barn

Greåker kirke: Onsdager kl 11.00 Nytt kurs starter 4. april. Sarpsborg kirke: Torsd. kl 11.00 Påmelding: sarpsborg.kirken.no

Sang og kos for babyer og far/mor. Vi spiser også sammen.

Greåker: Marianne Ervum (990 30 011) Sarpsborg: Carl-Andreas Næss (922 17 505)

Greåker kirke: Onsdager 17.00–18.30

Sang for de minste barna sammen med en eller flere voksne – foreldre, fadder, besteforeldre.

Marianne Ervum (990 30 011)

1-4

Sarpsborg kirke: Søndag 25. mars kl. 11.00

En festgudstjeneste der vi feirer dåpen. 1-3-åringene får en gave og 4-åringene får sin «4-års bok» Barnesangen deltar.

Berit Vasdal (995 07 866)

1-5

Sarpsborg kirke: Onsdager kl. 17.00-17.30 og 18.00-18.45

Sang, rim, regler og ulik rytme. Berit Vasdal Sunniva Berg er kursholder. ­Mellom de (995 07 866) to sanggruppene serveres kveldsmat.

Melleby bedehus: Søndag kl. 11.00

Søndagsskole for deg som bor i Soli og omegn.

0-1

BABYSANG

1-4

SMÅBARNSANG

DÅPSFEST

BARNESANG

3+

SØNDAGSSKOLE

3-5

BARNAS PINSE

4-6

PRIMO

4-12

BARNE­ KLUBB

6-10

XLKLUBBEN

7+

BARNEKOR

8-9

TÅRNAGENTER

10-13

XXLKLUBBEN

Nils Philip Eriksen (456 38 478)

Filadelfiakirken: 15/5 kl. 10.30

Fest der vi feirer Pinsen og kirkens bursdag

Eileen Stang (990 36 414)

Tune kirke: Onsdager 16.45–17.30

For barn som liker å synge. Henrik Brusevold Apirantkoret fra 4 år til skolealder, (402 38 802) deretter kan man starte i barnekoret. Klubben for deg som går i 1.–4. klasse. Vi har en samling og ulike aktiviteter, loddsalg og kveldsmat.

Inger Lise Melleby (69 14 71 62) Hege Jørgensen (970 17 612) Camilla Skår (995 79 323)

Kurlandkirken: Tirsdager kl 18.00–20.00

Klubben for deg som går i 1.–4. klasse. Vi har en samling og ulike aktiviteter, loddsalg og kveldsmat.

Eileen Stang (990 36 414) Berit Vasdal (995 07 866)

Tune kirke: Onsdager kl 17.30–18.45

For deg som liker å synge, fra skolealder og oppover.

Henrik Brusevold (402 38 802)

Tune kirke: Lørdag 17. mars: 11.00-16.00 Søndag 18. mars: 09.30-12.00

Utforsk kirkerommet, kirketårnet og gå på skattejakt. Løs ulike agentoppdrag.

Håvard Øeistad Løvik (977 64 791)

Melleby - Solstrålen: Annenhver fredag kl 17.00. Jelsnes Misjonshus: Lysglimt barnelag. Onsdager i oddetallsuker kl 17.00.

Kurlandkirken: Mandager kl. 18.00–20.00

Klubb med matlaging, baking, biljard, airhockey, fotballspill, bordtennis, Berit Vasdal hobbyaktiviter, Wii, formidling, sang, (995 07 866) loddsalg og kveldsmat

Vi tror barn er skapt med en rettferdighetssans og behov for å hjelpe andre. Fastetidens superhelter er barn som ser og hører hva som skjer i verden, og som med hjerte og handling vil engasjere seg. Med lette, morsomme og engasjerende aktiviteter kan dette heftet gi barn og barnefamilier handlingsalternativer i fastetiden. Heftet kan du få tak i i din menighet, eller du kan laste det ned på www.fasteasksjonen.no/barn-i-menigheten.

PÅ PLAKATEN

AKTIVITETER FOR UNGDOM 10-15

Jelsenes misjonshus: 6. april og 4. mai (19-22)

Margaret Olseng (915 26 672)

14

Greåker, Holleby, Soli og Tune: Undervisning ifølge plan Sarpsborg: Undervisning i følge plan. Se www.sarpsborg.kirken.no for påmelding/info

Kristin Tollefsen (477 52 505) Berit Vasdal (995 07 866)

14+

Hannestad Bedehus: Annenhver onsdag kl 18:30-21:00

Andreas Brøttemsmo (406 37 018)

Kurlandkirken: Torsdager kl 18.00–21.00. Ungdomsklubb

Dennis Lund (994 77 871) Berit Vasdal (995 07 866)

Sarpsborg kirke: 8. april kl 18.00

Ole Jens Hovda (950 28 982) Berit Vasdal (995 07 866)

Superland 6.april kl. 23.00 – 7.april kl. 07.00. En hel natt med bading, aktiviteter, show sammen med gamle og nye venner.

Kristin Tollefsen (477 52 505)

Gymsalen på Kalnes VGS. Idrett, andakt og glede

Jonas Andersen (468 86 105)

Greåker kirke 25. april kl 18:00. Samling for ungdom med undervisning, sang, mat og hygge.

Ole Jens Hovda (950 28 982)

FREDAGS­ KLUBBEN

KONFIRMASJON 2017/18

THE PLACE

14+

KLUBB !NSIDE

14+

UNGDOMSGUDSTJENESTE

14+

LOCK IN

14+ KRIK

STOR­ SAMLING


Kirkenytt

7

Mars 2018

MINIANDAKT For over 2000 år siden var det dramatiske dager i Jerusalem. Jødene var samlet til påskefest, men denne festen var det mest av på palmesøndag. Da var det mye hosianna rop, som betyr hurra. Jesus kom inn i byen på et esel og stemningen var ekstatisk. Men, så var det noen som hadde lagt planer for å ta Jesus

Påskemysteriet

til fange. Det var jo rart, at de skulle fange verdens snilleste mann. Men det ville de og det fikk de til. Straffen Jesus fikk var å bli hengt på et kors, sånn som de gjorde med alle som hadde gjort gale og slemme ting. Det eneste han hadde gjort var å gjøre gode ting og være Guds sønn.

På korset døde Jesus og alle vennene hans var veldig lei seg og redde. Tenk om de også ble tatt til fange? Dette skjedde på fredagen og tidlig søndag morgen, kom to damer til graven med blomster. Det rareste av alt var at graven som de hadde lagt Jesus i to dager før, nå var helt tom. Hvor hadde han blitt av? Hadde noen stjålet kroppen

hans? Plutselig så kommer Jesus gående, han er ikke død lenger - han lever. Hvordan han fikk til å bli levende igjen er et mysterium. Men det er samtidig så fantastisk at det er det vi må glede oss over. Det er det vi feirer nå som det er påske. At Jesus døde en uskyldig død og så ble levende, alt dette gjorde han fordi han

elsker oss alle så høyt. Vi kan pynte påskeegg, som et minne om dette. Jesus stod opp fra graven til nytt liv, akkurat som det kommer nytt liv gjennom egget, fargene vi pynter med kan være for alle blomstene damene hadde med til graven. BERIT VASDAL

Tøffe tårnagenter

Mange tårnagenter overvant høydeskrekken og tok seg helt opp i klokketårnet på Sarpsborg kirke. Det til tross for at de måtte passere både mus, spindelvev og edderkopper på veien opp.

Inger Torsknes og Fredrik Lied i kledelige kostymer, her sammen med to av sine barnebarn.

Fargerike barn og voksne

Både voksne og barn pyntet seg ­under årets karnevalsgudstjeneste i ­Sarpsborg kirke. Her var det både klovner, sjø­røvere og prinsesser. Karnevalsgudstjenesten henvender seg spesielt til seks­ åringer, og det blir delt ut seksårsbøker til de som deltar. Men her er det barn i alle aldre som tar del, og minestranter fra årets konfirmasjons­kull tilbød ansiktsmaling til de som ikke kom ferdig­ pyntet. Sanitetsforeningen sørget som alltid for noe godt å spise og drikke under kirkekaffen.

TOM HELGESEN, TEKST. EILEEN STANG, FOTO

Minestrantene Ada Elvine, Siv Kristin og Emma Terese bidro til en vellykket karnevals­ gudstjeneste.

Piñata var et populært inn­ slag, og jubelen sto i taket da det omsider gikk hull – og godteriet ramlet ut!

Det er mange trapper som skal klatres på vei mot klokketårnet. Her ser vi Adam og Inga i fint driv!

Nå var heldigvis dyrene og insektene laget av plast, men skumle var de, likevel! I tillegg til klatreturen i bratte trapper, var tårnagentene gjennom symboljakt i kirken, de øvde på Tårnagent-sangen og de trente på skuespill og de spiste «Flaggermus-suppe».

Tårnagentsangen ble framført under søndags­ gudstjenesten.

For å nevne noe. Sangen og skuespillet ble framført i kirken under søndagsgudstjenesten dagen etter. Tårnagenter er et årlig tros­ opplæringstiltak for 7–8-åringer, og arrangeres til ulike tider i menighetene. Tune er nestemann ut, med sitt arrangement 17. og

18. mars. Her er det bare å oppfordre alle foreldre til barn i denne alderen om å melde seg på. Tårnagenter er en garantert minnerik opplevelse for de små!

TOM HELGESEN, TEKST OG FOTO


8

Kirkenytt

Mars 2018

Musikalen Joseph!

Korene i Tune, med kantor ­Henrik ­Brusevold som i­nitiativtaker og leder, samarbeider denne våren med den lokale teater­gruppa ­Diorama om å fram­ føre ­Andrew Lloyd ­Webbers ­musikal Joseph and the ­Amazing Technicolor Dreamcoat i Tune kirke søndag 3. juni kl. 18.00. Det er en spennende historie, med mange morsomme sanger, og musikalen er ­faktisk noe av det første Lloyd Webber skrev for 45 år siden. Han mikset mange stilarter i ­musikalen om Josef. Her blir det pop, rock, calypso, ragtime og countrymusikk i skjønn forening. Den norske oversettelsen er ved Lars Petter Marken. Historien om Josef er hentet

fra det Gamle ­Testamentet og første Mosebok. Josef var patriarken Jakobs yndlingssønn, som ble kastet i en brønn og solgt som slave av sine misunnelige brødre. Men Josef hadde evner både som leder og drømmetyder. Til å spille hovedrollen som Josef får dere se et lokalt talent som allerede har imponert i mange av Dioramas oppsetninger de siste årene. Daniel Alexander Winther Theodorsen har blant akkurat spilt

eselet i «Shrek – the ­musikal» på Sarpsborg scene. Vi får også se flere andre lokale teater­ talenter i rollene som farao og Josefs brødre. Vi lover en fantastisk spektakulær og spennende forestilling for hele familien. Vi får også god hjelp av et sammensatt husorkester. Mari Ann Edvardsen dirigerer og ­kapellmester Henrik ­Brusevold ­spiller keyboards.

SOLHØI REVISJON AS SIDSEL SOLHØI • TORILL SOLHØI • CHRISTIAN PRANGERØD OLE ANDREAS FJELLSTAD • TORMOD HARALDSEN OLA ERIKSEN • LARS M. SNOPESTAD • NINA BYE BØRRESEN Medlemmer av Den Norske Revisorforening Autorisert regnskapsførerselskap Gamle Tindlundvei 2c 1718 Greåker Tlf: 69 13 83 33 Faks: 69 13 83 30

Halden: Postboks 1027, 1787 Halden Tlf: 69 13 83 33 Faks: 69 13 83 30

E-post: hexene@solhoi.no | Nettside: www.solhoi.no

Greåker kirke inviterer til kjærestekurs 13.-15. april, med Mette ­Hjelmark som kursleder.

Bli med på kjærestekurs! En investering i kjærligheten

13.–15. april kan du og partneren ­investere i kjærligheten i Greåker kirke! «Kjærestekurset» passer for nyforelskede så vel som etablerte par som ønsker å styrke for­ holdet og bli bedre på kommunikasjon, samt par som ønsker å få konstruktive metoder til å møte utfordringer og problemer i samlivet. Kursleder er Mette Hjelmark. Hennes yrkesfaglige bakgrunn har vært innen pedagogikk, kommunikasjon, informasjon og ledelse. Som voksen tok hun videreutdannelse som kognitiv terapeut gjennom ­Nasjonalt I­ nstitutt for Kognitiv Terapi (NIKT) og er medlem av NFKT; Norsk Forening for

­ ognitiv Terapi. Hun arbeider i K dag som kognitiv terapeut, parterapeut og holder par- og samlivskurs innenfor PREP-­modellen – et samlivskurs utarbeidet på Modum Bad. Småbarnsforeldre kan lett oppleve at parforholdet blir ­s alderingspost når barna kommer. Dette er kurset for dere som ønsker å bli ­kjærester igjen! Eller kanskje du føler at du og din partner har kommet til et punkt hvor dere ikke lenger kommuniserer så godt sammen? Da er også dette kurset for deg! PS: Det er kun plass til 9 par!

ØNSKER DU Å TA VARE PÅ KJÆRLIGHETEN, HVERANDRE OG FÅ ET SLITESTERKT FORHOLD? DATO: 13.–15. april. STED: Greåker kirke, Eventyrvn 8 TID: Fredag 17.30–21.00. Lørdag 09.00–16.30. Søndag 13.00–16.30 PRIS PR PAR: 500,- ved påmelding innen 3 april.*

* Prisen inkluderer kurskompendium og servering av mat og drikke alle dager.

For påmelding og spørsmål kontakt kursleder Mette Hjelmark på 46 68 76 42 eller mhjelmark@gmail.com


Kirkenytt

9

Mars 2018

Engasjerende temakveld Hedvig Montgomery fylte Greåker kirke.

– Med små barn kan du bare følge hjertet. Med tenåringer må du være smart i tillegg, forteller Hedvig Montgomery. Tune, Greåker, Holleby og Soli menigheter inviterte til «foreldre­ møte» i Greåker kirke, hvor psykolog Hedvig ­Montgomery fokuserte på hvorfor tenåringsperioden er så vanskelig for foreldrene. Målgruppen var foreldre og foresatte til årets konfirmantkull. – Det er viktig for oss å kunne tilby også foreldrene noe nyttig i denne konfirmanttiden. Hvordan være foreldre som bidrar til å styrke og forstå tenåringene sine, er spesielt viktig i en tid der mange unge sliter med psykisk uhelse, sier diakon Kjersti ­Klausen Tjelle.

Skambelagt – Som foreldre til tenåringer er det mye mer skambelagt ikke å mestre foreldrerollen. Det er veldig vanskelig å snakke om at datteren din ikke vil være hjemme eller at sønnen din bare holder seg på rommet sitt,

sier Hedvig Montgomery, som i mange år har jobbet spesielt med kurs, rådgivning og terapi for familier. Et fenomen som har dukket opp det siste tiåret, er sosiale medier, med tilgang fra flere plattformer døgnet rundt. Vi spurte henne om noen tips til kjøreregler om dette, hvor hun svarte slik: – Her har alle foreldre en viktig oppgave – dels ved å selv begrense sin egen bruk, slik at vi ikke selv sitter med nesen i telefonen når vi kjefter på våre ungdommer for å gjøre det samme. Og dels ved å lage et liv med ekte møter og andre aktiviteter, slik at spill og sosiale medier ikke blir alt som skjer. – Søvn er helt avgjørende for en hjerne i utvikling, så vi må gi våre barn muligheten til å slappe av og sove - uten telefon og datamaskin. Å finne en måte å snakke om det på som både

Psykolog Hedvig Montgomery pratet til en fullsatt Greåker kirke om den vanskelige rollen som forelder til ungdom.

viser ungdommen respekt for det livet som de faktisk lever på nettet og som samtidig viser dem betydningen av å koble helt av, er en avveining. – Hold på samtalen, vit at dette er et vanskelig tema. De færreste når frem gjennom påbud og forbud. Alle kan nå frem gjennom så snakke om det igjen og igjen. Men jeg medgir at det er en skikkelig tålmodighetstester for de fleste…!

Største feil? – Hva er den/de største feilen(e) vi foreldre kan gjøre når barna blir ungdom, oppdager verden utenfor og søker etter å finne sin plass? – I aldersgruppen 13–17 år, er det viktigste å holde på tråden, uansett.

Løsrivingstiden kommer på et eller annet vis til alle familier. I tenårene skjer det en komplett omprogrammering av hjernen, og den krever mye av ungdommene. De glemmer mer, roter mer og kjenner mer frykt for det å ikke å være bra nok. Disse sterke følelsene tar de enten ut i form av sinne og anklager mot deg, eller i form av angst, slitenhet og vondt i magen. – Enten aggresjonen deres går utover eller innover, så trenger de en voksen som er der; en som prøver å se ting sammen med dem og som tåler at de ikke alltid har det så godt. Den største feilen en forelder kan gjøre i denne fasen, er å bryte kontakten og gi opp sin tenåring. En liten kakao sammen en sjelden

gang, en tur med hunden eller en prat i bilen på vei til noe – de små tingene som viser at du bryr deg og er der, er helt avgjørende for at du skal ha en tenåring som kommer ut som en lykkelig 20åring, og som stadig ønsker kontakt med deg når du er en stivbeint og gammel forelder.

Fordeler skyld – Dagens foreldre har veldig lett for å tenke at dersom ikke alt er enkelt og rett fram, er det noe de har gjort galt. Men stort sett har de ikke gjort noe galt. Barna deres er bare i ferd med å gjennom­gå en helt naturlig forvandling, sier Montgomery, som er ute med sin bok «Foreldremagi» i disse dager. TEKST/FOTO: TOM HELGESEN

Hos Guttas blomster lager vi alt av blomsterbinderi Avdelinger: Grålum: 69 10 32 30. Stopp: 69 16 50 00

Velkommen innom


10

Kirkenytt

BRUNCH´N

I TUNE KIRKE

I GREÅKER, SOLI, TUNE OG HOLLEBY MENIGHETER

18. mars – Maria budskapsdag – Luk. 1, 46-55 Kl. 11.00: Gudstjeneste v/Petter Johannessen. Nattverd/mulighet for dåp. Menighetens årsmøte etter gudstjenesten. Skyss: 69103140.

GREÅKER KIRKE

25. mars – Palmesøndag – Matt. 26, 6-13 Kl. 11.00: Felles familiegudstj. i Tune ved Lisbeth Heie Gregersen. Bjørnstad Soul ­ Children, Espen Olsen, trompet.

Dette er et trivelig treffpunkt for den som har en ­formiddag ledig. Det blir bevertning og utlodning.

SKYSS: Trenger du skyss, ring kirkekontoret dagen før og gi ­beskjed, tlf.: 69 11 68 00. Pris kr 40,-.

27. mars – Tirsdag etter palmesøndag – Matt. 26, 6-13 Kl. 18.00: Sangkveld i Holleby kirke. Morten og Renate Gjerløw Larsen deltar. Marianne Ervum.

For oss over 60

Første onsdag i ­måneden:

LANDE BOSENTER

11.30: Kafeteria 12.00–13.00: Program 13.00–13.15: Liturgisk a­ vslutning

FORMIDDAGSTREFF TORSDAG 5/4 KL 11.00: Fokus på Madagaskar ved Bjørg Grønlien og Aage Syvertsen. TORSDAG 3/5 KL 11.00: Dagens gjest er Dagfinn Ravneng.

4. april «Asbjørn «Assi» ­Halvorsen – fotball og mye mer»

GREÅKER KIRKE MUSIKKAFÉ Kaféen er åpen en gang i måneden. Det er et felles­skap med mye sang, musikk og god bevertning. Her er ­personer med bistands­behov s ­ pesielt velkommen.

SØNDAG 29/4 KL 11.00: Gudstjeneste i Tune kirke. LØRDAG 26/5 KL 12.00: Filippinsk dansegruppe og Christian fra Norske Talenter deltar. Andakt ved Ragnhild Hansen

MELLEBY BEDEHUS FORMIDDAGSTREFF Dette er stedet å treffe sambygdinger til en god prat over en kopp kaffe. Det blir bevertning og utlodning. TORSDAG 19/4 KL 12.00: Inger Lise og Roger Skauge, kåseri, sang og andakt. TORSDAG 24/5 KL 12.00: «Hans Børli 100 år, dikt, musikk og bilder» ved Åse Bøe Saltbones og Anne Brundtland.

FELLESARRANGEMENT TORSDAG 31/5: Sommertur. TORSDAG 14/6 KL 11.30: Sommerfest, Greåker kirke

ANDAKT

EPLEHAGEN BOFELLESSKAP 18/4 og 9/5 kl. 11.00 HANNESTADTUNET 5/4, 19/4 og 3/5 kl. 10.30

TINGVOLL SYKEHJEM 5/4, 19/4 og 3/5 kl. 11.30 VALASKJOLD OMSORGSSENTER 29/3, 12/4 og 26/4 kl. 11.30

Lærer Kjell Haakenstad.

2. mai «Et hjem ute»

Besøk av Sjømannsmisjonen.

6. juni «Veien er kort mellom gråt og latter» Paal Schøyen. Rømmegrøt og trekning av lotteriet.

TEKSTGJENNOMGÅELSE – TEOLOGISK SAMTALE TUNE KIRKE Tredje onsdag i måneden kl 11.30–12.15: 18. APRIL OG 16. MAI

BØNNE­S AMLINGER I GREÅKER KIRKE OG TUNE KIRKE VÅR OG SOMMER: Tune kirke: Siste onsdag i måneden kl 11.30–12.00: 28. MARS, 25. APRIL, 27. JUNI Greåker kirke: Hver fredag kl.11.00

Utfører stort og smått innen VVS – konkurransedyktige på pris Tlf.: Tommy 91 11 51 80 • Lasse 90 65 72 91 post@hansenrorleggerservice.net

Gudstj GREÅKER KIRKE

SAMLINGER

FORMIDDAGSTREFF TORSDAG 22/3 KL 12.00: Tema: « Jeg velger meg morran» Sang, dikt og andakt v/ Åse Bøe Saltbones og Anne Brundtland TORSDAG 26/4 KL 12.00: Skjeberg Mannsmusikk deltar, sang og andakt.

Mars 2018

29. mars – Skjærtorsdag – Luk 22, 14-23 Kl. 18:00: Fellesgudstjeneste i Soli kirke ved Finn-Ove Brandvold. Emilie Hellum Johansen synger. 30. mars – Langfredag – Joh 18, 1-19,42 Kl. 11:00: Pasjonsgudstjeneste v/Petter Johannessen. Hege Skauen, obo. Skyss: 69103140. 1. april – Påskedag – Matt 28, 1-10 Kl. 11:00: Høytidsgudstjeneste med nattverd og mulighet for dåp ved Petter Johannessen. Kirkekoret deltar. Skyss: 69 10 31 40. 2. april – 2. Påskedag – Luk 24, 36-45 Kl. 11:00: Fellesgudstjeneste i Holleby kirke. Kl. 18:00: Fellesgudstjeneste på Hannestad bedehus ved Petter Johannessen. 8. april – 2. søndag i påsketiden – Joh 21,15-19 Kl. 11.00 Gudstjeneste ved Petter Johannessen. Nattverd og dåp. Besøk fra MAF. Skyss: 69103140. 15. april – 3. søndag i påsketiden – Joh 10,1-10 Kl. 11.00: Folkesanggudstjeneste ved Petter ­Johannessen. Nattverd og dåp. Barne­ leikaringen BUL Sarpsborg deltar. Skyss: 69 10 31 40. 22. april – 4. søndag i påsketiden – Joh 13, 30–35 Kl. 11.00: Gudstjeneste ved vikarprest. Nattverd/mulighet for dåp. Skyss: 69 10 31 40. 29. april – 5. søndag i påsketiden – Luk 13, 18-21 Kl. 11.00: Gudstjeneste ved Finn-Ove ­Brandvold. Nattverd og dåp. KoDa synger. Skyss: 69103140. 5. mai – Lørdag etter 5. søndag i påsketiden – Luk 13, 18-21 Kl. 11.00: Konfirmasjonsgudstjeneste ved Petter Johannessen og Kristin Tollefsen. Kl. 13.00: Konfirmasjonsgudstjeneste ved Petter Johannessen og Kristin Tollefsen. 6. mai – 5. sønd. i påsketiden – Luk 13, 18-21 Kl. 11.00 Konfirmasjonsgudstjeneste ved ­ Petter Johannessen og Kristin Tollefsen. 10. mai – Kr. himmelfartsdag – Luk 24, 46-53 Kl. 11.00: Fellesgudstjeneste i Tune kirke ved Lisbeth Heie Gregersen. 13. mai – Søndag før pinse – Joh 3, 16-21 Kl. 11.00: Konfirmasjonsgudstjeneste ved Petter Johannessen og Ole Jens Hovda. Kl. 13.00: Konfirmasjonsgudstjeneste ved Petter Johannessen og Ole Jens Hovda. 20. mai – Pinsedag – Joh 14, 15-21 Kl. 11.00 Gudstjeneste ved Petter ­Johannessen. Nattverd/mulighet for dåp. Skyss: 69 10 31 40. 27. mai – Treenighetssøndag – Luk 10, 21-24 Kl. 11.00: Gudstjeneste ved Finn-Ove ­Brandvold. Nattverd/mulighet for dåp. Skyss: 69 10 31 40. 3. juni – 2. sønd. i treenighetstiden – Gal 3, 23-29 Kl. 11.00: Gudstjeneste ved Petter Johannessen og Kristin Tollefsen. Nattverd og mulighet for dåp. Skaperverkets dag. Utdeling av 4-års bok. Skyss: 69 10 31 40.


Kirkenytt

11

Mars 2018

enester 10. juni 3. sønd. i treenighetstiden – Joh 1, 35-51 Kl. 11.00: Gudstjeneste ved Petter ­Johannessen. Nattverd/mulighet for dåp. Skyss: 69 10 31 40.

HOLLEBY KIRKE Det er nattverd og mulighet for dåp i alle gudstjenester unntatt konfirmasjons­ søndagen i Holleby kirke. 18. mars – Maria budskapsdag – Luk 1, 46-55 Kl. 11.00: Gudstjeneste ved Finn-Ove Brandvold. M ­ enighetens årsmøte etter gudstjenesten. Kirkekaffe. Skyss: 69 14 88 42. 25. mars Palmesøndag – Matt 26, 6-13 Kl. 11.00: Felles familiegudstjeneste ved Lisbeth Heie Gregersen. 27. mars – Tirsdag etter palmesøndag – Matt 26, 6-13 Kl. 18.00: Sangkveld i kirken. 29. mars – Skjærtorsdag – Luk 22, 14-23 Kl. 18:00: Fellesgudstjeneste i Soli kirke ved Finn-Ove Brandvold. Emilie Hellum Johansen synger. 30. mars – Langfredag – Joh 18, 1-19,42 Kl. 11:00: Felles pasjonsgudstjeneste i Greåker kirke ved Petter Johannessen.

29. april – 5. søndag i påsketiden – Luk 13, 18-21 Kl. 11.00 Tilrettelagt gudstjeneste ved Lisbeth Heie ­Gregersen og Kjersti Tjelle. «Kom og syng» koret deltar Skyss: 401 68 460.

2. april – 2. Påskedag – Luk 24, 36-45 Kl. 11:00: Fellesgudstjeneste ved Finn-Ove Brandvold Kl. 18:00: Fellesgudstjeneste på Hannestad bedehus ved Petter Johannessen.

6. mai – 5. søndag i påsketiden – Luk 13, 18-21 Kl. 11.00: Gudstjeneste med dåp. Skyss: 401 68 460.

8. april – 2. søndag i påsketiden – Joh 21,15-19 Kl. 11:00: Gudstjeneste ved Finn-Ove ­Brandvold. Menighetens årsmøte etter gudstjenesten.

10. mai – Kristi himmelfartsdag – Luk 24, 46-53 Kl. 11.00: Gudstjeneste med nattverd og mulighet for dåp ved Lisbeth Heie ­Gregersen. Sarpsborg Sangforening synger. Skyss: 401 68 460.

22. april – 4. søndag i påsketiden – Joh 13, 30-35 Kl. 11:00: Gudstj. ved Finn-Ove Brandvold. 10. mai – Kristi himmelfartsdag – Luk 24, 46-53 Kl. 11.00: Fellesgudstjeneste i Tune kirke ved Lisbeth Heie Gregersen. 13. mai – Søndag før pinse – Joh 3, 16-21 Kl. 11:00: Gudstj. ved Finn-Ove Brandvold. 21. mai – 2. Pinsedag – Joh 6, 44-47 Kl. 11:00: Gudstj. ved Petter Johannessen. 27. mai – Treenighetssøndag – Luk 10, 21-24 Kl. 11.00 Konfirmasjonsgudstjeneste ved Ole Jens Hovda. 10. juni – 3. søndag i treenighetstiden – Joh 1, 35-51 Kl. 11:00: Gudstj. ved Finn-Ove Brandvold

TUNE KIRKE

2. april – 2. Påskedag – Luk 24, 36-45 Kl. 11:00: Fellesgudstjeneste ved Finn-Ove Brandvold. Harmoni spiller. Skyss: 69 14 88 42. Kl. 18:00: Fellesgudstjeneste på Hannestad bedehus ved Petter Johannessen.

18. mars – Maria budskapsdag – Luk 1, 46-55 Kl. 11.00 Familiegudstjeneste med dåp ved Lisbeth Heie Gregersen. Håvard Løvik. Tårnagentene deltar. Skyss: 401 68 460.

15. april – 3. søndag i påsketiden – Joh 10,1-10 Kl. 11.00: Gudstjeneste ved Ole Jens ­ Hovda. Skyss: 69 14 88 42.

25. mars – Palmesøndag – Matt 26, 6-13 Kl. 11.00: Felles familiegudstjeneste ved Lisbeth Heie Gregersen og Kristin ­Tollefsen. Bjørnstad Soul Children, Espen Olsen, ­trompet. Påske-Kahoot. Is og brus etter ­ gudstjenesten. Dåp. Skyss: 401 68 460.

6. mai 5. søndag i påsketiden – Luk 13, 18-21 Kl. 11.00: Gudstjeneste ved Finn-Ove Brandvold. Diakoniens dag. Skyss: 69 14 88 42. 10. mai – Kristi himmelfartsdag – Luk 24, 46-53 Kl. 11.00: Fellesgudstjeneste i Tune kirke ved Lisbeth Heie Gregersen. 20. mai – Pinsedag – Joh 14, 15-21 Kl. 11.00: Gudstjeneste ved Lisbeth Heie Gregersen. Skyss: 69 14 88 42. 3. juni – 2. søndag i treenighetstiden – Gal 3, 23-29 Kl. 11.00: Konfirmasjonsgudstjeneste ved Finn-Ove ­Brandvold og Håvard Løvik.

SOLI KIRKE Det er nattverd og mulighet for dåp i alle gudstjenester unntatt konfirmasjons­ søndagen i Soli kirke. 25. mars – Palmesøndag – Matt 26, 6-13 Kl. 11.00: Felles familiegudstjeneste ved Lisbeth Heie Gregersen. 27. mars – Tirsdag etter palmesøndag – Matt 26, 6-13 Kl. 18.00: Sangkveld i Holleby kirke. 29. mars – Skjærtorsdag – Luk 22, 14-23 Kl. 18:00: Fellesgudstjeneste ved Finn-Ove Brandvold. Emilie Hellum Johansen synger. 30. mars – Langfredag – Joh 18, 1-19,42 Kl. 11:00: Felles pasjonsgudstjeneste i Greåker kirke. 1. april – Påskedag – Matt 28, 1-10 Kl. 11:00: Høytidsgudstjeneste ved FinnOve Brandvold.

27. mars – Tirsdag etter palmesøndag – Matt 26, 6-13 Kl. 18.00: Sangkveld i Holleby kirke. Morten og Renate Gjerløw Larsen 29. mars – Skjærtorsdag – Luk 22, 14-23 Kl. 11.30: Nattverdsgudstjeneste på Valaskjold Omsorgssenter. Kl. 18.00: Fellesgudstjeneste i Soli kirke ved Finn-Ove Brandvold. Emilie Hellum Johansen synger. 30. mars – Langfredag – Joh 18, 1-19,42 Kl. 11:00: Felles pasjonsgudstjeneste i Greåker kirke ved Petter Johannessen. Hege Skauen, obo. 1. april – Påskedag – Matt 28, 1-10 Kl. 11:00: Høytidsgudstjeneste med dåp. Lisbeth Heie Gregersen. Espen Olsen, ­trompet. Skyss: 401 68 460. 2. april – 2. Påskedag – Luk 24, 36-45 Kl. 11:00: Fellesgudstjeneste i Holleby kirke ved Finn-Ove Brandvold Kl. 18:00: Fellesgudstjeneste på Hannestad bedehus ved Petter Johannessen. 8. april – 2. søndag i påsketiden – Joh 21,15-19 Kl. 11.00: Gudstjeneste med dåp ved Ole Jens Hovda. Borgen Sangkor synger. Skyss: 401 68 460. 15. april – 3. søndag i påsketiden – Joh 10,1-10 Kl. 11.00: Gudstjeneste med nattverd ved Lisbeth Heie Gregersen. KorSomHelst synger. Menighetens årsmøte etter gudstjenesten. Skyss: 401 68 460. 22. april – 4. søndag i påsketiden – Joh 13, 30-35 Kl. 11.00: «Hele menigheten synger» Gudstjeneste med dåp ved Lisbeth Heie ­Gregersen.Henrik Brusevold, Knut Lande, Elin Mingeødegård. Skyss: 401 68 460.

13. mai – Søndag før pinse – Joh 3, 16-21 Kl. 11.00: Gudstjeneste med nattverd ved Lisbeth Heie Gregersen. Sarpsborg Damekor synger. Samtale etter gudstjenesten. Skyss: 401 68 460. 20. mai – Pinsedag – Joh 14, 15-21 Kl. 11.00: Gudstjeneste med nattverd og mulighet for dåp ved Ole Jens Hovda. Skyss: 401 68 460. 26. mai – Lørdag etter pinsedag – Joh 14, 15-21 Kl. 10.00: Konfirmasjonsgudstjeneste ved Ole Jens Hovda og Håvard Løvik. Kl. 11.30: Konfirmasjonsgudstjeneste ved Ole Jens Hovda og Håvard Løvik. 27. mai – Treenighetssøndag – Luk 10, 21-24 Kl. 10.30: Konfirmasjonsgudstjeneste ved Lisbeth Heie Gregersen og Kristin Tollefsen. Kl. 13.00: Konfirmasjonsgudstjeneste ved Lisbeth Heie Gregersen og Kristin Tollefsen. 3. juni – 2. søndag i treenighetstiden Kl. 18.00: Korene i Tune sammen med teatergruppa ­Diorama framfører ­musikalen «Joseph and the amazing technicolor dreamcoat» basert på 1. Mos, kapitlene 39,40-46. 10. juni – 3. søndag i treenighetstiden – Joh 1, 35-51 Kl. 11.00 Gudstjeneste i Landeparken ved Lisbeth Heie Gregersen og Håvard Løvik. Korene i Tune kirke synger. Utdeling av 4-års bok. Skyss: 401 68 460.

SARPSBORG KIRKE Søndag 18. mars – Maria Budskapsdag – Luk 1, 46-55 Kl 11.00: Høymesse. Espen Feilberg Jacobsen. Besøk fra ­Evangelical Lutheran Christmas Church i Betlehem. Gjeste­taler: Rev. dr. Munther Isaac (norsk oversettelse av preken deles ut). Offer til vennskaps­ menigheten i Betlehem Søndag 25. mars – Palmesøndag – Matt 26, 6-13 Kl 11.00: Familiegudstjeneste. Kari ­Mangrud Alvsvåg og Berit Vasdal. Dåpsfest. Utdeling av 4-års bok. Gave til 1–3-åringer. Barnesangen deltar. Offer til barne- og ungdomsarbeidet

Søndag 8.april – 2.søndag i Påsketiden – Joh 21,15-19 Kl 11.00: Høymesse med dåp. Espen F ­ eilberg Jacobsen. Nattverd. Offer til Barne og ungdomsarbeidet. Søndag 15. april – 3. søndag i Påsketiden – Joh 10, 1-10 kl 11.00: Høymesse med dåp. Espen Feilberg Jacobsen. Nattverd. Offer til Den norske Israelsmisjon kl 18.00: BYENS HJERTESLAG. Kari Mangrud Alvsvåg m.fl. Offer til Kirkens Bymisjon Søndag 22.april – 4.søndag i Påsketiden – Joh 13, 30-35 Kl 11.00: Familiegudstjeneste med dåp. Kari Mangrud Alvsvåg. Babysang deltar. Offer til barne- og ungdomsarbeidet Søndag 29. april – 5.søndag i Påsketiden – Luk 13,18-21 Kl 11.00: Høymesse med dåp. Espen Feilberg­ Jacobsen. Offer til barne- og ungdoms­ arbeidet Tirsdag 1.mai – Luk 14,12-14 Kl 10.30: 1. maigudstjeneste. Offer til Norsk Folkehjelp Søndag 6.mai – 6.søndag i Påsketiden – Matt 7,7-12 Kl 11.00: Høymesse med dåp. Ragnhild ­ Hansen. Offer til barne- og ungdoms­ arbeidet. Søndag 13. mai – Søndag før pinse – Joh 3,16-21 Kl 11.00: Høymesse med dåp. Ragnhild ­Hansen. Nattverd. Offer til barne- og ungdomsarbeidet Torsdag 17. mai – Nasjondaldagen – Matt 22,17-22 Kl 12.30: Nasjonaldagsgudstjeneste. Espen Feilberg Jacobsen. Kammerkoret deltar. Offer til Kirkens Bymisjon i Sarpsborg. Søndag 20. mai – Pinsedag – Joh 14,15-21 Kl 11.00: Høytidsgudstjeneste med dåp. Kari Mangrud Alvsvåg. Nattverd. Offer til ­ menighetsarbeidet Mandag 21. mai – 2. Pinsedag – Joh 6,44-47 Kl 18.00: «Vi deler». Konfirmanter deltar. Ragnhild Hansen og Berit Vasdal. Offer til Kirkens Nødhjelp Søndag 27. mai – Treenighetssøndag – Luk 10,21–24 Kl 11.00: Høymesse med dåp. Espen ­Feilberg Jacobsen. Nattverd. Offer til barneog ungdomsarbeidet. Søndag 3. juni – 2. søndag i Treenighet – Gal 3,23-29 Kl 11.00: Høymesse med dåp. Ragnhild ­Hansen. Nattverd. Offer til barne- og ungdoms­arbeidet

KURLANDKIRKEN

Torsdag 29.mars – Skjærtorsdag – Luk 22,14-23 Kl 11.00: Nattverdgudstjeneste. Espen ­ Feilberg Jacobsen. Offer til menighets­ arbeidet

Torsdag 29.mars – Skjærtorsdag – Luk 22,14-23 Kl 18.00: Skjærtorsdagsgudstjeneste med fellesskapsmåltid. Ragnhild Hansen. Offer til barne- og ungdomsarbeidet

Fredag 30. mars – Langfredag – Joh 18,1 – 19,42 Kl 11.00: Pasjonsgudstjeneste. Ragnhild Hansen. Kammerkoret deltar. Miserere Mei, Deus av Allegri

Mandag 2. april – 2. Påskedag – Luk 24, 36-45 Kl 11.00: Misjonsgudstjeneste. Espen Feilberg Jacobsen. Dåp og nattverd. Offer til Det Norske Misjonsselskap

Lørdag 31. mars – Påskeaften – Mark 16, 1-8 Kl 18.00: Kveldsgudstjeneste. Ragnhild Hansen. Påskeaftensmeditasjon

Torsdag 10.mai – Kristi Himmelfartsdag – Luk 24, 46-53 Kl 11.00: Gudstjeneste. Kari Mangrud Alvsvåg. Offer til barne- og ungdoms­ arbeidet

Søndag 1. april – Påskedag – Matt 28, 1-10 Kl 11.00: Høytidsgudstjeneste. Espen ­Feilberg Jacobsen. Medlemmer av ­kammerkoret og blåsere deltar. Offer til menighetsarbeidet

Mandag 21.mai – 2.Pinsedag – Joh 6,44-47 Kl 11.00: Høytidsgudstjeneste med dåp. Kari Mangrud Alvsvåg. Nattverd. Offer til ­menighetsarbeidet.

Tirsdag 3. april – Tirsdag etter påskedag Kl 08.00: Morgenmesse. Kari Mangrud Alvsvåg


12

Kirkenytt

BETHANIA NORMISJON – SARPSBORG APRIL Lørdag 7/4: Regionårsmøte på Bethel, Fredrikstad. Torsdag 12/4 kl 19.00: Temakveld: Kjernen i e ­ vangeliet. ­Undervisning v/Svein Granerud. Sang av Kornsjøteamet. Torsdag 26/4 kl 19.00: Temakveld: Har B ­ ibelen ­mistet sin ­autoritet? (Del 3 – Bibeltroskap i teori og praksis. Undervisning ved Leif Paus. Sang av Øystein Skaar.

SAMLINGER I SARPSBORG MENIGHET

MAI Torsdag 24/5 kl 19.00: Kveldsmøte. Tale av Tormod Andersen. Sang av Olav Ruud.

THRANES CAFÉ

JUNI Torsdag 7/6 kl 19.30 (merk tiden): Kveldsmøte i storsalen. Sang og vitnesbyrd av venner fra Blåkors, Kristiansand. Andakt av Svein Høiden. Bevertning.

Velkommen til hyggetreff på Thranes Café, Roald ­Amundsens gate 33. Samlingene starter kl 11.00, og det blir ­allsang, prat over en kopp kaffe (med noe ­«attåt» for den som ­ønsker), andakt, u ­ tlodning og ­underholdning.

APRIL

Fredag 6. april: Hans Børli 100 år – dikt, musikk og bilder v/Åse Saltbones og Anne Brundtland.

NORMISJON – HANNESTAD OG GREÅKER

MAI

Fredag 4. mai: Andakt og «trafikk og musikk» v/Liv og Egil Nordengen.

APRIL

FORMIDDAGSTREFF KURLANDKIRKEN

•M  ANDAG 2/4 KL 18.00: 2. påskedagsgudstjeneste på Hannestad bedehus. •L  ØRDAG 7/4: Vi deltar på Årsmøte i Normisjon Region Østfold på Bethel i Fredrikstad. •T  ORSDAG 12/4 KL 11.30: Formiddags­treff. Andakt ved Lisbeth Heie Gregersen og sang av Eilif Skaar. •S  ØNDAG 15/4 KL 18.00: Søndagsmøte med Vegard Husby, prest i Storsalen i Oslo og Agenda1 leder. Sang av Bjørnar Spydevold. Kari Stokke ved piano. •S  ØNDAG 29/4 KL 18.00: Søndagsmøte med Jul Lars Kvernhusengen og sang av Jeløy Kirkes Sangkor

Andre tirsdag i måneden kl 11.30–13.30 Andakt, sang, diverse underholdning, ­utlodning og god b ­ evertning. For transport, ring 908 94 922

APRIL

Tirsdag 10. april kl. 11.30:

SYKEHJEMSANDAKTER Kurland bofellesskap:

22. mars, 5. april, 19. april, 3. mai, 31. mai og 14. juni

Kurland sykehjem:

12. april, 26. april, 24. mai, 7. juni og 22. juni.

MAI

•T  IRSDAG 8/5 KL 20.00: Konsert med Jaffa, med gjestepianist Helge Nysted og gjestesolist Kristin Bjørnstad •O  NSDAG 9/5 KL 11.30: Formiddags­treff. Andakt og sang ved Øystein Skaar •S  ØNDAG 27/5 KL 18.00: Søndagsmøte med besøk av Per Morten Wiik, rektor ved Haugetun folke­høgskole

JUNI

•S  ØNDAG 10/6 KL 18.00: Semester­avslutning hos Sidsel og Tore Bjørnstad på Sanderød, Trøsken. Tore Bjørnstad holder andakt – gave til arbeidet for gatebarn i Etiopia.

SARPSBORG KIRKE

LANDE BEDEHUS

Påskeukens drama reflekteres på en fin måte gjennom påsketidens gudstjenester. Hver gudstjeneste har sitt særpreg og til sammen får man oppleve hele påskedramaet i ord og toner:

MARS Onsdag 21/3 kl 11.00: Formiddagstreff. Søndag 25/3 kl 18.00: Møte «palmesøndag». Andakt: Svein Høiden. Sang: Lande musikkforening.

Palmesøndag, 25/3 kl 11.00 : Familiegudstjeneste og dåpsfest. Inntoget i Jerusalem markeres og barn og voksne får en fin påminnelse om dåpen. Det er utdeling av 4 års bok til barn i aktuell alder og barn og voksne fra barnesangen deltar. Skjærtorsdag, 29/3 kl 11.00 og Kurlandkirken kl 18.00: To gudstjenester. Begge steder står nattverdmåltidet sentralt, ­siden dette ble innstiftet nettopp på Skjærtorsdag. I Sarpsborg kirke er det høymesse og i Kurland­kirken er det kveldsgudstjeneste med fellesskapsmåltid. Langfredag, 30/3 kl 11.00 er det Pasjonsgudstjeneste i ­Sarpsborg kirke. Miserere Mei, Deus av Allegri fremføres. ­Kammerkoret deltar og vi får høre og oppleve lidelseshistorien, i år er det versjonen fra Johannesevangeliet som brukes. Dette er en sterk og alvorsfylt gudstjeneste som minner oss om Jesu store offer for oss mennesker. Påskeaften, 31/3 kl 18.00 er det en fin anledning til stillhet og ettertanke over Påskens store mysterium, – det blir en påskeaftensgudstjeneste i Sarpsborg kirke som blir en fin inngang på resten av påskehelgen. Påskedag, 1/4 kl 11.00 i Sarpsborg kirke er den store høytids­ dagen i året. Sammen med Kammerkoret, blåsere og menigheten skal vi ­stemme opp til jubelsang og glede over livet som seirer over døden og det onde. Vi gleder oss over oppstandelses under og hva det betyr i våre liv i dag. 2. påskedag,2/4 kl 11.00 rundes det hele av i Kurlandkirken og vi feirer Misjonsgudstjeneste. Det er offer til Det Norske Misjonsselskap og vi markerer påskens utfordring til å dele det glade budskap med hele verden.

TEKSTGJENNOMGÅELSE I KIRKEN APRIL: Torsdag 19. april kl 13.30 MAI: Torsdag 21. mai kl 13.30

APRIL Tirsdag 3/4 kl 11.00: NMS Søndag 8/4 kl 18.00: Møte. Andakt: Trond Kasbo. Sang: Lande musikkforening. Onsdag 18/4 kl 11.00: Formiddagstreff. Andakt: Aage J. ­Syvertsen. Sang: Sangvennene. Formiddagsmat og utlodning. Onsdag 25/4 kl 18.00: Hyggeaften. Andakt: Torgeir Flateby. Sang: Musikkgledens venner, Halden. Kveldsmat og utlodning. Søndag 29/4 kl 18.00: Møte. Andakt: BoJo Hermansen. Sang: Lande musikkforening. MAI Søndag 13/5 kl 18.00: Møte. Andakt: Harald Frorud. Sang: Lande musikkforening. Torsdag 17/5 kl 18.00: 17. maifest. Andakt: Torill Bredeg. Sang: Lande musikkforening. Bevertning og utlodning. Onsdag 23/5 kl 18.00: Hyggeaften. Andakt: Terje Berg. Sang: Salen menighetsmusikk, Halden. Kveldsmat og utlodning. Søndag 27/5 kl 18.00: Møte. Andakt: Åge Hunnestad. Sang: Lande musikkforening. JUNI Tirsdag 5/6 kl 11.00: NMS Søndag 10/6 kl 18.00: Møte. Andakt: Finn Ove Myhre. Sang: Lande musikkforening. Onsdag 20/6 kl 11.00: Formiddagstreff. Andakt: Nils-Phillip H. Eriksen. Sang: Lande musikkforening. Formiddagsmat og utlodning. Har du behov for transport til og fra bedehuset? Ring én av disse: Gunnar Dobbe, tlf 69 14 26 42 (Lande) eller Tor Dahlstrøm, tlf 69 15 35 35 (Opsund)

Mars 2018

BJØRNSTAD ­FORSAMLING MARS: Torsdag 22/3 kl 19.00: Torsdagsmøte. Tale: Rolf Kristian Skaar Søndag 25/3 kl 11.00: Vi deltar på familie­ gudstjeneste i Tune kirke kl. 11.00. APRIL: Torsdag 5/4 kl 19.00: Torsdagsmøte med ­Sverre Fjeldberg. Søndag 8/4 kl 11.00: Søndagstreff med Ole Martin Glomvik. Bjørnstad Barnegospel. Søndag 15/4 kl 19.00: Kveldsmøte med Kjersti Tjelle. Torsdag 19/4 kl 19.00: Torsdagsmøte med Otto Slettevold. Søndag 22/4 kl 11.00: Søndagstreff. Lovsangs­ møte med bønnevandring. Søndag 29/4 kl 19.00: Pilegrimsvandring. Torsdag 3/5 kl 19.00: Torsdagsmøte med Leif Paus. Søndag 6/5 kl 11.00: Søndagstreff med Kjersti Marken. Bjørnstad Soul Children. Søndag 13/5 kl 19.00: Kveldsmøte med Torleif Elgvin. Søndag 20/5 kl 11.00: Søndagstreff med Johan Edvard Grimstad. Søndag 27/5 kl 19.00: Kveldsmøte med Johne Stødle. Torsdag 31/5 kl 19.00: Torsdagsmøte med Finn Olav Myhre. Søndag 3/6 kl 11.00: Søndagstreff med Per Morten Wiig. Husk også: • Søndagsskolen, like uker kl 11.00, 3+. • Bjørnstad Barnegospel, hver onsdag kl 17.30– 18.45, 5 år – 4. klasse • Bjørnstad Soul Children, onsdag i ulik uke, 18.30– 20.00, 5.–10. klasse • Amigos, FREDAG i lik uke, kl 18.00–21.00, 4.–7. klasse • KRIK Sarpsborg, fredag ulik uke, kl 19.00 i Kalneshallen, 8. klasse – 3 vgs

GI DIN STØTTE TIL KIRKENYTT VIA SMS! Send en melding med kodeordet «kirkenytt» etterfulgt av summen du ønsker å gi til 2434. Eksempel: «kirkenytt 200»


Kirkenytt

13

Mars 2018

GREÅKER KIRKE Henrik Syse:

Dannelse og språkbruk

Tirsdag 24. april, kl. 19.00 Det er viktig med ytringsfrihet. Men hva kan man tillate seg å si om hverandre i en offentlig debatt? Er grenser i samfunnet i ferd med å bli flyttet på grunn av språket i den offentlige debatten? Problemstillingene er aktualisert av politiske ytringer blant annet i Norge og USA, og også hva vi sier om hverandre gjennom nye medier. Henrik Syse er norsk filosof, forsker ved Institutt for fredsforskning, professor ved Bjørknes Høyskole, medlem av Den norske Nobelkomite og sønn av tidligere statsminister Jan P. Syse. Han er også en populær foredragsholder. I foredraget spør Syse: Hvorfor er ytringsfrihet så viktig? Og er det mulig å snakke om etikk og ansvar samtidig som man forsvarer ytringsfriheten? Syse vil utfordre oss til å tenke igjennom hvordan vi omtaler andre, uttaler oss i nettdebatter og snakker til og om hverandre både i offentlig samtale og i hverdagens mange møter. ■ Kunstnerisk innslag. Enkel bevertning. Kollekt.

Felles påskefest

i Greåker, Holleby, Soli og Tune kirker Palmesøndag 25. mars kl 11.00 – Familie­gudstjeneste i Tune kirke Bjørnstad soulchildren synger og Espen Olsen spiller trompet. Påske-Kahoot. Det blir is og brus etter gudstjenesten. Tirsdag 27. mars kl 18.00 – Sangkveld i Holleby kirke Sangkveld med Morten og Renate Gjerløw Larsen. ­Marianne Ervum spiller.

www.tirsdagsforum.no

Skjærtorsdag 29. mars • kl 11.30 – Nattverds­gudstjeneste på Valaskjold omsorgssenter. • kl 18.00 – Gudstjeneste i Soli kirke Skjærtorsdagsgudstjeneste med nattverd. Emilie ­Hellum Johansen synger. Langfredag 30. mars kl 11.00 – Pasjonsgudstjeneste i Greåker kirke Vekselslesning av lidelseshistorien. Hege Skauen spiller obo. 1. påskedag 1. april • kl 11.00 – Høytidsgudstjenester Greåker kirke: Greåker kirkekor synger. Soli kirke. Tune kirke: Espen Olsen spiller trompet.

Fredrikstad - Moss - Råde - Rygge - Sarpsborg

Telefon 03024 - fonus.no

IN

2. Påskedag 2. april • kl 11.00 – Gudstjeneste i Holleby kirke. Korpset Harmoni spiller. 2. påskedag 2. april • kl 18.00 – Gudstjeneste på ­Hannestad bedehus

.

r glede.. o f r e g g le r ø R Noen av våre leverandører:

Ingard Langsholdt AS

Ordfører Thorbjørnsensvei 3, 1711 Sarpsborg www.langsholdt.no

Tlf. 69 13 90 00

GLEDEN HJELPER DEG... Er uhellet ute, ring vår VAKTTELEFON etter stengetid: 915 32 077


14

Kirkenytt

Livets gang DØPTE Greåker menighet: Mie Louise Råkil Julian Aksel Jørgensen Emmie Syrrist Sanna Kildal Gjertrud Antonia Eduardo Veiga Tune menighet: Thea Victoria Raknes Brest Nikolai Solevåg Nathaniel Fredriksen Gundersen Leo Hagen Gustav André Midtfjeld Martine Tunem Olaussen Jacob Smedokken

Mia Sofie Stordal Luna Malene Nordhagen Fabian Flink Mathisen Holleby menighet: Emma Victoria Hæren Maiken Rildå Bjørge Sarpsborg menighet: Nathaniel Vee Hansen Aurora Leandra Paulsen Norah Konstanse Borge-Westerdahl Tuva Ølmheim Johnsen Amalie Lien Emma Sofie Hermansen Strand

DØDE Greåker menighet: Bjørg Astrid Nilsen Ingebjørg Irene Kruse Anne-Lise Lommerud Marit Gyllensten Esther Tonny Magnussen Bjørg Synnøve Berg Stein Gunnar Kristiansen Solli menighet: Ruth Synnøve ­C haritopoulos Tune menighet: Bjørg Irene Westgaard Terje Armand Karstensen Gunvor Pettersen

Gudmund Fredrik Sandberg Jack Michalsen Ella Holmberg Bjørg Karin Milgaard Bjørg Skjelle Stang Sarpsborg menighet: John Arne Nicolaysen Ellen Pauline Lunde Henny Viola Svensson Åse Finstad Asbjørn Thøgersen Karin Ragnhild ­Margareth ­Beckmann Inger Tunli Odd Wang Rildå Reidun Irene Juelsen

Egon Jensen Anna Sandmark Jon Geir Blyberg Anne Lise Johannessen Kai Otto Johansen Reidun Lilletvedt Egon Jensen Guru Iris Villadsen Bjørg Martha Beck-­ Hansen Jonn Van der Horst Hagen Eva Haraldsen Steinar Norvald Toft Ingrid Torp Pettersen

Barn på påske­ vandring

Det var mange ivrige barn som deltok under påskevandringen i Sarpsborg kirke. Her ser vi menighetspedagog Julie ­Karense Karstensen dele ut brød og druer, mens hun forteller om nattverd.

PRØV MARKEDETS NYESTE SMARTHUSLØSNINGER

Styr alarmen fra mobilen!

VI HAR PRIS GARANTI!

Mars 2018

Det var godt frammøte i våre kirker under årets påske­ vandringer med barnehagebarn. Dette er et årlig tros­ opplæringstiltak for tre-, fire- og femåringer der de små får høre historien om Jesus siste dager – fra palmesøndag til 1. påskedag. Barna får aktivt ta del i fortellingen; de ankommer med «palmeblader», de får smake brød og druer. På «Langredag» er stemningen trist og barna bruker ulike sanser på denne posten. Jubelen er fantastisk på 1. påske­ dag. Barna pynter alteret med blomster og synger påskesalmer. – Det er en flott opplevelse å ha så mange interesserte barn i kirken, og det er flott at barnehagene ønsker at denne tradisjonen skal opprettholdes, forteller barne- og ungdoms­ arbeider Eileen Stang. Det som skjedde i påskedagene er en svært dramatisk hendelse og Stang påpeker at de naturlig nok er bevisste på hvordan de formidler dette til barna. TOM HELGESEN, TEKST/FOTO

SMART

BOLIG ALARM MED APP OG SMARTHUS LØSNING

KUN FRA 429,PR. MND.

MONTERING

FRA KUN 1490,-

BOLIGALARM MED BRANNVARSLING Våre nye alarmpakker inneholder markedets nyeste SMARTHUS løsninger. Koble til lysbryter, kaffetrakter, varmeovn o.l.

Kontakt din kundeveileder for gratis befaring!

Paul Pedersen • Tlf 48 88 90 55 CATERING

RING OSS OG VI BRINGER

TLF. 69 36 27 50

Telefax 69 33 70 07 Solliveien 64 – 1667 Rolvsøy

SIKKERHET

Blomsterbutikken i sentrum www.eucalyptus.no | Tlf: 69 877 977

Behov for: Tlf : 69 13 98 70 Faks: 69 13 98 71

Vi garanterer topp kvalitet på vare: SNITTER – KOLDTBORD KOLDTALLERKEN KAKER OG VARMRETTER

ØSTFOLD

Ønsker du en ­annonse i Kirkenytt?

• Blikkenslager? • Taktekking? • Ventilasjonsarbeider?

Kontakt din totalleverandør

• Hageredskaper • Skogsredskaper • ATV • Salg og reparasjoner • Salg og utleie av båt- og varehengere Det du trenger for å få jobben gjort!

Kontakt oss på tlf 69 11 68 00

Ringtunveien 2 – Tlf 69 10 24 40

Oldtidsveien 287, 1747 Skjeberg. Tlf: 69 16 82 88


VINDUER OG DØRER

TUNE SAGBLADSLIPERI

Vinduer og dører Til nybygg og rehabilitering

TLF. 69 14 29 96 – FAX 69 14 07 40 VINKELVN. 5, 1710 SARPSBORG CATHRINE@TUNE-SAGBLADSLIPERI.NO

VERKSTED FOR SLIPING AV: SIRKELSAGBLADER HÅRDMETALLBLADER BÅNDSAGBLADER METALLSAGBLADER SEGMENTBLADER TRENNJEGERBLADER

Tømrer Leif Arne Skaar

Tlf. 69136800 • Faks. 69136809 www.stormelektro.no

Ønsker du en ­annonse i Kirkenytt?

Monter overspenningsvern! Beskytter el-anlegget mot tordenvær og overspenning.

Kontakt oss på tlf. 69 14 83 00

Vi har alt innen gardiner, sengeutstyr og solavskjerming

69 11 68 00

VI FØRER OG MONTERER:

Velkommen til en hyggelig bilprat i et av byens fineste bilanlegg

Dahles Auto AS Tunejordet – Tlf. 69 13 78 00 – www.dahles-auto.no

Bygningslass – Bilglass Innramming – Speil Blyglass Nøkkelservice – Låser

Døgnvakt 480 74 055 GREÅKER GLASS OG RAMMEFORETNING

Gleden ved godt bakverk!

Greåkerveien 138 – Midt i greåker Tlf. 69 14 05 77 Fax 69 14 05 18 – fagkunnskap gir trygghet

www.butterfly-bakeri.no • tlf. 69 14 22 80

Personlig Omsorg

trygve@monstad.as • www.trygvemonstad.no

Respekt

Trygghet

epost: torp@vivobokhandel.no

LEVERANDØR LEVERANDØRAV: AV: 4 Sparkling 4 Malearbeid 4 Gulvlegging 4 Malearbeid 4 Solskjerming 4 Gulvlegging

Borggt. 8 Tlf.: 69 14 83 60 - www.fargerike.no

BORGGT. 8. TLF 69 14 83 60 • E-POST: rune@e-p.as

VO LVO • K I A • HYU N DA I • L A N D R OV E R

BEST PÅ BIL MED KVALITET I ALLE LEDD

Velkommen til handel med mening!

 Omsorg  Personlig pleie  Sosialt samvær

Vi tilbyr fast kontaktperson

Ring: 69 11 68 00

Bakevarer bakt på den gode gammeldagse måte får De hos

 Avlastning for de

nærmeste

 Innkjøp og følgetjenester

Totalleverandør av omsorgstjenester i Østfold.

ANNONSERE I KIRKENYTT?

Glede

 Hjemmehjelp

Vivo bokhandel (tidl. Bok&Media) – din spesialbokhandel i Østfold tlf: 69 15 14 69

Postboks 94, 1713 Grålum • Telefon: 69 14 43 77

Tlf. 69 14 73 11 Solli, 1719 Greåker

Kontakt oss på tlf

Tuneveien 69, 1712 Grålum Tlf. 95 79 77 92

Nybygg – tilbygg –Restaurering

Klokkergårdvn. 9 - 1711 Sarpsborg Telefon 69 16 17 00

 Gavekort  Hjem til deg:

fotterapeut, frisør

69 34 33 70 www.personligomsorg.no

post@personligomsorg.no

Kontakt oss for et uformelt pristilbud! Tlf: 908 53 907

Tlf. 69 14 21 90

Bakeri / konditori AS Lande

Elektriske installasjoner

Vi prosjekterer og utfører alle typer elektriske anlegg Kontakt oss ved besøk eller telefon 69 10 21 90, mobil 950 88 340 – 950 88 342 Kontor og lageradresse: Nye Tindlundvei 17, 1718 Greåker Klokkergårdveien 11, 1711 Sarpsborg • Tlf: 69 11 59 00 www.bilbutikk1.no

Andersen Elektro A/S

Vi har alt innen gardiner, sengeutstyr og solavskjerming


16

– Kom og heng med oss! Stortrives som ungdomsledere i menighetene

– Dette er et flott og trygt ungdoms­ miljø. Her kan vi være til hjelp for andre og ha det fint sammen, sier Elise Olsen (17), Kristian Fjellstad (18) og Thomas ­Valle Svenning (21). Tre av ungdoms­ lederne i våre menig­ heter. TEKST/FOTO: TOM HELGESEN

Vi møter dem på Inside-klubb, drevet av Sarpsborg menighet, en torsdags kveld i Kurland­ kirken. Her hygger de seg med ulike spill som biljard, bordfotball, airhockey og dataspill. – Men først og fremst handler det om å treffes og prate, samt spise noe godt, sier de. Også Tune, Greåker, Holleby og Soli menigheter har sine samlinger og tiltak for de unge, og mange benytter tilbudene i alle menighetene.

Sarpsborg krematorium: Tlf. 69 12 59 62 Greåker menighet: greaker.menighet@sarpsborg.com Holleby menighet: holleby.menighet@sarpsborg.com Sarpsborg menighet: sarpsborg.menighet@sarpsborg.com Soli menighet: soli.menighet@sarpsborg.com

Sarpsborg menighet har 20 –25 ungdomsledere, jevnt fordelt mellom gutter og jenter. Mange frekventerer også tilbudene i våre øvrige menigheter. På bildet ser vi fra venstre Kristian Fjellstad, Elise Olsen og Thomas Valle Svenning.

til at jeg nå er i jobb, sier han. Alle tre trekker fram det gode samholdet i gruppen, hvor nye vennskap knyttes. I tillegg til klubb- og temakvelder og andre samlinger, trekker også fram den årlige turen, samt julebordet som store høydepunkter.

Vinn-vinn-situasjon

– Her er det godt å være. Jeg kan trygt anbefale andre å bli ungdoms­ leder i menighetene, sier Elise Olsen.

forbilde for barn og unge ved å ta hensyn til andre og oppføre oss bra mot hverandre, forteller Elise. Etter endt lederprogram, blir de ungdomsledere og blir tildelt mer lederansvar.

Fint å ha på CV Alle tre påpeker nytten det er å ha praksis som ungdomsleder på CV-en, og Thomas kan fortelle at det var avgjørende da han søkte jobb. – I tillegg fikk jeg en god referanse fra Berit Vasdal, som bidro

GRØNN TEMAKVELD

Hans K. Helgesen

Svein Åge Johansen

Birgit Groth

Vakttelefon 69 130 130 (24t) Kirkegata 29 www.jolstad.no

Lokaleid Begravelsesbyrå

Kirkeverge i Sarpsborg: Asbjørn Paulsen apa@sarpsborg.com

Drift av kirkegårder: Driftsleder Stig Brenne. Tlf: 976 09 715

OM MAT FRA NATURENS SKATTKAMMER

Benjamin Nordling

KIRKEKONTORET Sentralbord 69 11 68 00 Besøksadresse: Råkilveien 2, 1710 Sarpsborg

Fellesrådsleder i Sarpsborg: Thormod Bjerkholt

VELKOMMEN TIL

Sarpsborg og omegn begravelsesbyrå

Mars 2018

Kontorleder Liv Solveig Johansen lsj@sarpsborg.com

Milkere Etter endt konfirmasjonstid, blir de unge invitert til å bli «Milkere», gjennom å ta et halvt års minilederkurs med samlinger og praksis ved at de deltar på ulike tiltak innen konfirmasjons- og tros­opplæring. Det bidrar til økt selvbilde for lederne gjennom den gode ­følelsen av å være til nytte. Alle får diplom for bestått kurs, som gjerne deles ut på konfirmasjonsleir – der milkerne og ungdomslederne har en aktiv rolle. – Vi blir vi lært opp til å bli gode

Kirkenytt

Kirkenytt Utgivelser 2018 Uke 22: Nr. 3 Utgivelse 31. mai. Stoffrist 18. mai Uke 36: Nr. 4 Utgivelse 6. september. Stoffrist 24. august.

Torsdag 19. april kl 19.00 i Kurlandkirken

Frank Vigart Eriksen – om hvordan vi kan ­nyttiggjøre oss ville vekster. Smaksprøver. Vel møtt! Arr.: De grønne utvalgene i Skjeberg, Tune, Greåker, Holleby, Solli og Sarpsborg

Ønker du en ­annonse i Kirkenytt? Send en e-post til kirkenytt@totalmedia.no, så blir du ­kontaktet av en av våre selgere.

– Ungdom er et satsings­område for oss, og det er hyggelig å registrere at såpass mange velger å tilbringe deler av fritiden sammen med oss, sier Sarpsborg menighets barne- og ungdomsarbeider Eileen Stang. – I tillegg til at vi får hjelp til en rekke praktiske oppgaver på våre trosopplæringstiltak, tilbyr vi et godt og inkluderende miljø med voksne til stede. Her blir de unge sett og hørt, og det er plass til alle. – I bunnen for alt vi gjør, ligger selvsagt det kristne aspektet gjennom samlinger og bønn. Uten at det er veldig presserende, legger hun til.

Uke 42: Nr. 5 Utgivelse 18. oktober. Stoffrist 5. oktober. Uke 47: Nr. 6 Utgivelse 22. november. Stoffrist 9. november.

Kirkenytt

Utgiver: Den norske kirkes ­menigheter i Greåker, Holleby, ­Sarpsborg, Soli og Tune Ansvarlig redaktør: Tom Helgesen, tlf: 915 16 271 kirkenytt@totalmedia.no

Tune menighet: tune.menighet@sarpsborg.com SARPSBORG SOKN: Menighetsrådsleder i Sarpsborg: Fredrik Lied Prost i Sarpsborg:  Kari Mangrud Alvsvåg prosten@sarpsborg.com Sokneprest i Sarpsborg: Espen Feilberg Jacobsen esfe@sarpsborg.com Kapellan i Sarpsborg: Ragnhild Hansen ragnhild.hansen@sarpsborg.com Daglig leder i Sarpsborg: Liv Solveig Johansen lsj@sarpsborg.com Sognediakon i Sarpsborg: Ragnhild Stranden rastr@sarpsborg.com Kateket i Sarpsborg: Berit Vasdal bva@sarpsborg.com Kantor i Sarpsborg: Carl-Andreas Næss krn@sarpsborg.com Barne- og ungdomsarbeider i Sarpsborg: Eileen Stang eist@sarpsborg.com GREÅKER, HOLLEBY, SOLI OG TUNE SOKN: Menighetsrådsleder i Greåker: Magne Grønlien Menighetsrådsleder i Holleby: Kai Arne Wallin Menighetsrådsleder i Solli: Halvor Nome Menighetsrådsleder Tune: Øystein Andersson Sokneprest i Greåker: Petter Johannessen petter.johannessen@sarpsborg.com Sokneprest i Holleby og Soli: Finn-Ove Brandvold fob@sarpsborg.com Sokneprest i Tune: Lisbeth Heie Gregersen lhg@sarpsborg.com Daglig leder Greåker, Holleby, Soli og Tune: Tore-Andre Haraldseid tahd@sarpsborg.com Ungdomsprest i Greåker, Holleby, Soli og Tune: Ole Jens Hovda ojh@sarpsborg.com Diakon i Greåker, Holleby, Soli og Tune: Kjersti Klausen Tjelle kkt@sarpsborg.com Kateket i Greåker, Holleby, Soli og Tune: Kateket Kristin Tollefsen ksb@sarpsborg.com Menighetspedagog for Greåker, Holleby, Soli og Tune: Håvard Ø. Løvik hoel@sarpsborg.com Kantor i Greåker: Marianne Gangestad Ervum mger@sarpsborg.com Kantor i Tune: Henrik Brusevold hbu@sarpsborg.com

Kirkenytt nr 2-2018  

Menighetsblad for Greåker, Holleby, Sarpsborg, Soli og Tune

Kirkenytt nr 2-2018  

Menighetsblad for Greåker, Holleby, Sarpsborg, Soli og Tune