Page 1

UKE 5

UTGAVE 1

JANUAR 2019

Solcellepanelene er på plass:

En grønnere ­Sarpsborg kirke

Sarpsborg kirke er det andre kirkebygget i landet som har fått solcellepaneler på taket. Anlegget skal stå ferdig til sommeren, og vil bidra til betydelig lavere energi­ kostnader for bygget. – Men minst like viktig er det miljøvennlige aspektet det gir, sier kirkeverge Asbjørn Paulsen. side 4–5

Har du lyst til å være med i menighetsrådet?

Ønsker du å kunne påvirke din lokale menighet, er en periode i menighetsrådet en god mulighet, sier Tor Minge i Tune sokns nominasjonskomité. side 3

Nye medarbeidere i Sarpsborg menighet

Thomas Valle Svenning og Christoffer Grasto Isnes er nye medarbeidere i Sarpsborg menighet, og jobber med barn og unge. side 7

Lillebeth stortrives på Tingvoll sykehjem

Fra å bare ville dø, fikk Lillebeth livsgnisten tilbake på Tingvoll sykehjem. - Jeg kan ikke få det bedre enn dette, sier hun til Kirkenytt. side 8


2

Kirkenytt | Januar 2019

TEOLOGISK HJØRNE

...og jula varer helt til påske nei, til Trettendedagen! Ole Jens Hovda En gammal kjenning av meg fra ungdomstida ringte nett­ opp. Hun har bodd mange år i Sverige før hun vendte tilbake til gamlelandet. Første søndag etter nyttår hadde hun gått på gudstjeneste. Hun gleda seg til å markere trettende dag jul. Svenska kyrkan markerer denne dagen. Selve dagen er helligdag. «Trettondedagen» har sin egen gudstjeneste. Den svenske kulturen har også gitt oss mange fine Trettondags­ viser. Salmer er skrevet til denne dagen. Hun ble imidlertid ikke spesielt imponert etter å ha vært på en norsk gudstjeneste denne dagen. Ikke noe var blitt sagt om innholdet denne dagen har. Hun lurte på hvorfor. Jeg hadde ikke noe svar på det, men jeg veit noe om denne dagen i kirkeåret. Denne dagen; 6. januar, har flere navn: Jesu åpenbarings­ dag. Trettendagen. Hellige tre kongers dag. Epifania som betyr «åpenbaring». Theofania som betyr, «Gudsåpenbaring». Dagen ble feira i kirka vår fram til 1770, da ble den lagt til første søndag etter nyttår.

Denne dagen er egentlig den eldste av alle julas kristne fest­ dager. Den ble feira før kirka ­begynte å feire fødselen til Jesus 25. desember. Opprinnelig var den en fest til minne om da Jesus ble døpt i Jordan. Her ble det åpenbart hvem Jesus var. Det er her Jesus får Johannes til å døpe ham. Evangelisten Mat­ teus skildrer det slik: «Da Jesus var blitt døpt, steg han straks opp av vannet. Og se, himmelen åpnet seg, og han så Guds Ånd komme ned over seg som en due. Og det lød en røst fra himmelen: «Dette er min Sønn, den elskede, i ham har jeg min glede.» Her fikk en et synlig tegn på hvem Jesus var. Først i det 4. århundret ble 25. desember skilt ut som dagen en feira at Jesus ble født. Men denne dagen i kirkeåret beholdt de gamle særpregene. To bibeltekster er fra gammalt av knytta til denne dagen: Den første av dem er den velkjente fortellinga om vinunderet i ­bryllupet i Kana. Der Jesus gjør minimum 463 liter vann om til vin. Man vektla denne teksten fordi den viser hvordan virket til Jesus starta. Det er bare ­evangelisten Johannes som har denne fortellinga.

Den andre teksten vi knytter til denne dagen, er uansett en vi forbinder mye mer med jul: Vismennene fra øst. Vi har lett for å tenke at de kom seint på julekvelden, men slik var det ikke. Vismennene dukker opp fra det fremmede. Matteus gir dem de tolv første versene i kapittel 2, før de for­ svinner ut igjen. De har altså begitt seg på vandring fordi ei stjerne varsler dem. De må ha kjent til forventningene jødiske minoriteter i området deres hadde. De oppsøker de skrift­ lærde i Jerusalem. De lærer fort at denne kongen skulle bli født i Betlehem. De drar til Betlehem. Der finner de barnet. Litt av ei ­kontrast. Vismenn med fyrste­ lige gaver. I ei grotte der det lukter fattigfolk og dyr. Hvis det var i stallen de kom. Det står egentlig ikke noe om det. Sjøl dufter de som finfolk, antagelig. Vi veit ikke hvor mange de var. Det står «noen» Det kan ha vært både ti og femten. De er blitt til tre fordi tre gaver står nevnt: Gull, røkelse og myrra. Slikt passer nok bedre i andre sam­ menhenger: Gull passer inn når en konge skal feires i ­palasset. Røkelse bruker de kanhende som offergave i templet. Myrra

Trenger dere snekker til små eller større oppdrag, kontakt oss!

Mob. 909 48 698

Vi diskuterer gjerne pris, men ikke kvalitet.

tas i bruk når kongen er død. Vi kaller dem vismenn, men hva er den originale «yrkes­ tittelen»? Det greske ordet som Matteus bruker om dem er «Magos» Som betyr stjernetyder fra Babylon. Det er det samma ordet vi har i «magisk» Uansett antall: De faller på kne slik en gjør for fyrster. De veit kanhende ikke sjøl at de bøyer seg i støvet for den høyeste. Så vil de ri tilbake til Jerusalem. Men i en drøm blir de varsla om Herodes som vil drepe alle smågutter. De tar en annen vei hjem. Etterpå hører vi aldri noe mer om dem. Kirkefaderen Origenes hevder på 200-tallet at det var tre konger som kom. De fikk til og med navn seinere: Kaspar, Baltasar og Melchior. I middelalderen ble de feira som helgener. De ble gjort til en europeer, en asiat og en afrikaner. Alle folkeslag skulle tilbe frelseren. Kirkefedrene fant hint om konger i gamle profetier. I Salme 72 vers 10 leser vi: «Konger fra Tarsis og fjerne kyster skal sende skatt til ham. Kongene i Saba og Seba skal komme med gaver» Matteus, som altså skildrer vismennene, bruker uansett dette motivet slik: Gud er ikke bare jødenes Gud, men alles. Fra ­y tterkantene kommer mennesker med den høyeste menneskelige klokskapen. Leda av Gud, og spør etter barnet. Før evangeliet finnes, spør folk fra hele verden etter et håp. Vismennene blir stående som et symbol på gudslengselen. Som tilber et lite barn uten å helt forstå hvem han er.

Vi har hatt mye slags tradi­ sjoner på trettende juledag. For­ løperne til julebukkene kommer derfra. Stjernesangerne. Med spisse hvite hatter og gjerne en i bukkekostyme. De hadde også en egen type lykt. Noen ganger ei forseggjort lykt i stjerneform som ble svingt rundt mens de sang. De spurte om godteri. Opprinnelig var det latinskole­ gutter som samla sammen mat til å starte vårsemesteret som gikk. Seinere ble det samla inn godteri til en skikkelig fest. Mange har fortalt at det var på denne dagen de høsta jule­ treet. Ihvertfall om de hadde noe ­spiselig pynt. At dette ikke skulle skje før på trettende­ dagen, visste ikke jeg da jeg i smug prøvesmakte kjeksene som gjorde at julekurvene til beste­ mora mi hang pent på treet. Jeg var fire år da... Så har en brent «helligetre­ kongerslys» Altså lys med tre armer. Som en brant litt og litt, slik at de tre flammene tilslutt møttes. Noen la littegranne løs­ krutt i akkurat dette knutepunk­ tet. Men i dag brenner alle slike lys trygt og stille, heldigvis... I Norge later det til at vi har forskjøvet jula litt. Stadig flere setter opp juletreet tidlig. Ikke noe galt i det. Men kanskje vi blir lei av jula litt for tidlig da? Egentlig varer den minst til 13. juledag. Vi har også hatt tradisjo­ ner for å markere denne dagen. Kanskje vi kan gjenopplive dem? Vi har begynt bra ihvertfall. Mange steder har vi kombinert juletrefest og gudstjeneste på denne dagen. Besteforeldre tar med seg barnebarna. Det er flott. Men det er mer vi kan gjøre ut av denne dagen. Jeg trur det vil berike oss!

STØTT OSS Kontonr. 1638.11.30316 Grasrotandelen org. nr. 986 182 683 VIPPS 545457 kreftomsorgsarpsborg.no

ALLTID HER FOR Statsminister Torps vei 15 1722 Sarpsborg TELEFON 69 10 46 10 www.toreenilsen.no


3

Kirkenytt | Januar 2019

Min Tro Linda Engsmyr Hva tenker jeg på når jeg hører ordet tro og hva betyr det for meg? Jeg synes egentlig at det er litt vanskelig å svare på for tro kan være så mye og troen kan forandre seg i forhold til hvilke faser man er i livet. Jeg anser meg selv som troende, jeg er ikke personlig kristen og jeg deltar heller ikke på gudstjenester hver søndag. Men den troen har jeg med meg og den guden jeg tror på der er døren alltid åpen, min Gud vender aldri ryggen til mennesker som trenger han. Min oppvekst på Moa, var trygg og god selv om vi ikke snakket så ofte om Gud og Jesus så levde vi som en familie etter de kristne grunnverdier. Det har preget meg som voksen og jeg prøver å leve etter de samme verdiene som mine foreldre. Gå på søndagskolen var viktig, så hver søndag gikk min bror og jeg i kirken og vi var pyntet i «søndagstøy». Fremmøtekortet hadde vi i lommen og det var viktig at vi fikk stempel eller gullstjernene i det når guds­ tjenesten var slutt. Og det var her grunnlaget for min barnetro ble lagt. I min ungdomstid så var kirken også et viktig treffpunkt, «alle» på Moa gikk på ­Gnisten i Greåker frikirke på torsdager. Jeg

har alltid trodd at det finnes noe mer der ute, noe jeg ikke kan se. Jeg tror at det er noen som passer på oss og som vil oss kun godt. Men selv den troen blir stadig satt på prøve og man kan begynne å tvile, når jeg ser hvor mye urettferdighet og uforklarlige ting som skjer i vårt samfunn. Det hender at jeg ber, men jeg ber kanskje om egoistiske ting. Jeg ber om at m ­ ennesker jeg kjenner skal bli friske, jeg ber om at ­familien min skal være trygg og at det ikke skal skje noe leit med de. For noen år siden fikk jeg anledning til å reise til Betlehem og det ble en reise som ­bekreftet min barnetro, alt som jeg hadde lært på søndagskolen og i kristendoms timene på Tindlund skole kom tilbake til meg. Når jeg sto og så utover hyrdemarkene, så landskapet, kjente på luktene og tenkte på historien så kjente jeg at jeg var på et meget spesielt sted. Den følelsen kjente jeg på flere ganger i løpet av min Betlehemstur. Når jeg vandret opp Via Dolorosa i Jerusalem og tenkte på hvem som hadde vandret på denne veien før meg. Å gå inn i et kirkerom er alltid høytide­ lig for meg uansett hvor jeg befinner meg, men når jeg gikk inn i den smale åpningen i fødsels­kirken i Betlehem var en ekstra fø­ lelse av høytidelighet som jeg kjente på. Jeg følte historien og kristendommen i en god blanding og når jeg fikk gå ned og kjenne på Jesus sitt fødested, så følte jeg at turen var komplett. Jeg vet ikke om jeg kommer til å få noe mer tro enn min barnetro, jeg har ikke lukket noen dører. Men for hvor jeg er i livet nå, så er jeg fornøyd.

Kirkevalget 2019:

Jakter gode ­kandidater til ­menighetsrådene – Vi håper å finne mange gode ­kandidater til kirkevalget, sier Tor Minge i nominasjonskomiteen i Tune sokn.

Minge sitter i nominasjons­ komiteen for Tune sokn sammen med Knut Lande og Karin Kristiansen, hvor det skal nomineres seks medlemmer og fem varamedlemmer. Hvem som til syvende og sist blir valgt, avhenger av deg og meg gjen­ nom stemmegivning. Selve valgdagene er 8. og 9. september, men du kan for­ håndsstemme allerede fra 10. august.

– Sunt med en viss ­fornying 30. april er fristen for inn­ levering av listeforslag ved valg

I høst er det klart for nytt kirkevalg, og nominasjonskomiteene er nå i gang med å jakte gode kandidater til de ­lokale menighetsrådene. – Jeg h­ åper og tror vi kan presentere gode og ­representative lister, sier Tor Minge. av menighetsråd og valg av leke medlemmer til bispedømme­ råd og Kirkemøtet, mens fristen for å godkjenne listeforslag og kunngjøre valglister, valgform og eventuell supplerende nomi­ nasjon er satt til 5. mai. De valgte nominasjons­ komiteene starter nå jakten på gode kandidater i alle soknene. – Er det noen som har lyst til å bidra, er det lov til å melde sitt kandidatur, sier Minge. Selv om det er gode representanter som sitter i menighetsrådene i dag, og mange gjerne tar en ny ­periode (4 år), mener han det er

sunt og bra med jevnlig fornying – og gjerne foryngelse. – Vi vil gjerne ha opp besøks­ tallene på gudstjenester, samt fortsette å skape gode møte­ plasser for mennesker i alle aldrer og ulik bakgrunn. I det hele tatt å utvikle den lokale kirken ytterligere. Unge som brenner for frivillighet med en­ gasjement, meninger og ideer mottas med takk!

En gang månedlig – Hvor mye jobb krever det å sitte i et menighetsråd? – Det er litt ulikt fra sokn

Tom Helgesen:

Troen har mange ansikter

I vår faste spalte «Min tro» utfordrer vi folk til å beskrive eget forhold til troen, og det er gledelig at så mange er villig til å dele sine tanker, opplevelser og erfaringer rundt dette temaet som tradisjonelt sett er å regne som en privatsak. For vi holder gjerne vår ­personlige tro tett inntil brystet, i hvert fall om vi ikke er aktiv tilknyttet menighetslivet i et trossamfunn. Å bekjenne at man tror på Gud er for mange ikke lett, ikke ovenfor seg selv og langt mindre ovenfor omgivelsen. Det setter deg liksom i bås. Hva vil ­kompiser mene om det, hva vil forretningsforbindelsene mene – og ikke minst hva vil de fromme i den innerste sirkelen si; de som mener de lever et liv i tråd med skriften og Guds vilje og som har en egen definisjon på hva som er en «kristen». Spalten «Min tro» har bekref­ tet at troen har mange ansikter og mange fasetter, og at tro og tvil ofte går hånd i hånd. Men felles for alle, er at det ligger et grunnleggende håp om at det finnes noe som er større enn oss selv og at livet ikke er en til­ feldighet, men en gave. En «overjordisk makt» vi kan henvende oss til når vi vil be om en utstrakt hånd, når vi er e ­ ngstelige og redde – og i takknemlighet om at det faktisk gikk bra. Uten dette håpet, uten å kunne legge våre problemer og redsel i andres hender, hadde

livet for mange av oss vært langt vanskeligere å bære. Å kalle dette «noe» for Gud, er imidlertid ikke alltid like lett. Byens varaordfører Linda Engsmyr forteller i nevnte spalte i denne utgaven at hun anser seg som troende selv om hun ikke regner seg som personlig kristen og heller ikke deltar på guds­ tjenester hver søndag. Egentlig en veldig interessant retorikk, som bekrefter det faktum at vi ikke vil gi slipp på håpet. Linda forteller også at for­ holdet til troen kan forandre seg i forhold til hvilke faser man er i livet, men at hun ønsker leve etter de samme verdier som hennes foreldre tilførte henne. En fin bekreftelse at vi ønsker å videreføre til våre barn det vi selv fikk gjennom barnetroen, ofte uavhengig av vårt eget ståsted i voksen alder. En stor utfordring, er at det ikke lenger er en selvfølge at vi sender våre barn til søndags­ skolen. Mange av bedehusene som min generasjon vokste opp med, som fantes i gangavstand nær sagt i ethvert lokalsam­ funn, er borte. Borte er også faget kristendomskunnskap i grunnskolen, og stat og kirke har skilt lag. Desto mer viktig er det å videreføre denne «folketroen» fra voksen til barn ute i de tusen hjem. Fra munn til ører. Troen som gir trygghet og håp, og som forteller at vi skal oppføre oss bra mot hverandre. Den må vi aldri undervurdere!

til sokn, men gjennomsnittlig ­snakker vi nok om ett møte månedlig. I tillegg har man ­mulighet til å sitte i komiteer for temaer man brenner spesielt for. Dette er en både meningsfylt og interessant frivillig innsats, sier Minge som selv har sittet ­perioder i menighetsrådet i Tune, med en del års mellom­ rom. – Deltagelsen på tidligere ­kirkevalg har ikke vært veldig høy. Jeg håper langt flere med­ lemmer ser viktigheten i å avgi stemme ved det kommende valget, understreker han.

– Demokratiet er blitt for­ sterket etter at stat og kirke skilte lag, ved at det nå er kirken selv som ansetter på alle nivåer. – Om du har ønsker og ­meninger om hva din lokale kirke bør satse på, er en plass i menighetsrådet et godt utgangs­ punkt for å kunne få gjennom endringer. Menighetsrådet vedtar strategier og organise­ rer aktiviteter knyttet til områ­ der som: menighetsbyggende virksomhet, gudstjenesteliv, dåps- og konfirmantundervis­ ning, d ­ iakoni, kirkemusikalsk virksomhet som kor, konser­ ter og annet sang- og musikk­ liv i ­m enigheten, barne- og ungdomsarbeid, besøkstjeneste, frivillig arbeid, medarbeider­ skap, belgrupper, samtalegrup­ per, menighetsblad, økumenikk etc.

Viktig for lokaldemokratiet Tore André Haraldseid, daglig leder for Tune, Greåker, Holleby og Solli menigheter, påpeker at valget er en viktig del av det kirkelige demokratiet. Det er her grunnlaget for framtidens kirke blir lagt, minner han om.

TOM HELGESEN (TEKST OG FOTO)


4

Kirkenytt | Januar 2019

Ny musikk til gamle salmer Dette prosjektet startet i 2011 hvor Ingebjørg Bratland og Espen Lind gjorde et b ­ estillingsverk til Olavsfestdagene i Trondheim, der Espen Lind ble spurt om å sette nye melodier til gamle salmetekster. Konserten i Vår Frues Kirke ble en stor suksess, og det kom mange ­h envendelser i etterkant. Både ­Ingebjørg og Espen ønsket å vende tilbake til dette prosjektet, men det lot seg ikke gjøre før i okto­ ber 2018. Med musikerne Torjus Vierli (­ tangenter) og Haldor Røyne (strenge­instrumenter) gjennomførte

de i oktober i i fjor 15 kirkekonserter fra Kristiansand i sør til Tromsø i nord. 23. mars er de å høre i Tune kirke. – De fleste av oss har eller har hatt et forhold til salmer. Det er en del av vår kulturtradisjon. Uavhengig av tro, så handler mange av salmetekstene om nestekjærlighet, om det å være

Fremfører ­ Tune­steinen 2. mars i Tune kirke

et medmenneske, om å tro på det gode i verden – om håp og om tvil. - Dette er noe vi begge kan relatere oss til. Flere av salmene i dette prosjek­ tet er eldgamle, likevel er de tidløse. Mennesket er da som nå uforandret, og det vitner disse salmene om, sier de. TOM HELGESEN (TEKST)

Verket «Tunesteinen» kommer til Tune kirke 2. mars. Det er skrevet av Anniken Peulsen (i midten) og fremføres av «Klang av Oldtid».  [Foto: privat]

Til åpningen Litteraturuka ­Sarpsborg under 1000-årsjubileet i 2016, ble det bestilt et verk av komponist ­Anniken Paulsen. Ideen kom fra Torill Stokkan, som ønsket å sette fokus på denne ­unike steinen fra Tune i under Litteratur­uka. Verket skulle hete «Tunesteinen», og 7. november 2016, under åpningen av Litteraturuka, ble verket ur­fremført på Sarpsborg scene av gruppen «Klang av Oldtid». Det er skrevet for noe så sjeldent som bukkehorn, sang, ­bronselurer, trommer og andre «oldtids­instrumenter. Nå har du ­muligheten til å oppleve dette 2. mars i Tune kirke kl 18.00.

Solcelle­ taket er på plass Sarpsborg kirke er det andre kirkebygget i landet som har installert solcellepaneler på taket. – Et viktig signal på kirkens miljøfokus, sier kirkeverge Asbjørn Paulsen. Gjennom flere år har det være samtaler mellom kirken og kommunen om muligheter for å erstatte ødelagt skifer med solcellepaneler på taket i for­ bindelse med en nødvendig rehabilitering. Det ville gi reduserte, årlige energikostnader, men først og fremst være et symbol på at kommunen tar det grønne skiftet på alvor. Solcelleanlegget utgjør en merutgift på 800.000 kroner. Rådmannen mente det ikke var verdt investeringen, men et samlet bystyre vendte tommelen opp. Politikerne mente dette var et godt signal på at Sarpsborg er framtidsrettet og miljøvennlig.


Kirkenytt | Januar 2019

Husk å oppgi ­personnummeret når du gir gave til menigheten!

5

– Om du støtter din lokale menighet med 500 kroner eller mer per år, kan du få fradrag på skatten. Men det avhenger av at du oppgir navn og personnummeret ditt sammen med gaven, sier Jens Martin Hjelmark. Hjelmark er gaveansvarlig for Sarpsborg menighet, og er veldig glad for alle tro­ faste givere til menighetsar­ beidet. Gaveinntekter de er helt a ­ vhengig av for å kunne opprettholde mye av det gode arbeidet knyttet til barne- og ungdomsaktiviteter, menighets­ bladet, ulike temamøter og treff, misjonsprosjekter osv osv.

Husk personnummeret! Han registrer imidlertid at mange ikke oppgir navn og personnummer når de gir en gave via bankgiro eller Vipps. Dermed går de glipp av ­muligheten til å få bidragene til

fratrakk på inntekten – og med det mindre skatt. Og det blir fort penger av det! Når du maksimalgrensen på 12.000 i løpet av et år, utgjør det hele 3360 kroner i redusert skatt – som du da eventuelt kan gi ekstra til menigheten uten at du må åpne lommeboken. Dette betinger som sagt at du oppgir personnummer, samt at pengene blir overført fra banken – enten via bankgiro eller vipps. Altså ikke som kontanter.

Dette er noe giveren selv ikke ­behøver å tenke på, det tar vi oss av, p ­ åpeker Hjelmark. Om du også gir bidrag til andre organisasjoner – eksempelvis Røde Kors, Kirkens Nødhjelp, Kreftforeningen etc – i tillegg til menigheten, er det samlede summen som legges til grunn for skattefradraget. Oppfordringen til alle, blir dermed: Husk å oppgi navn og personnummer når du gir en gave via bankoverføringer! TOM HELGESEN (TEKST OG FOTO)

Går automatisk – Det samlede beløpet for året blir automatisk oppført under post 3.3.7 i selvangivelsen.

Jens Martin Hjelmark minner om viktigheten av at du oppgir personnummeret når du gir pengegaver til menigheten. Gir du 500 kroner eller mer i løpet av året, vil du automatisk få fradrag på skatten.

Sarpsborg kirke skal produsere grønn energi til eget bruk Nå er taket på plass, og an­ legget forventes å være i drift før sommeren, sier kommu­ nens prosjektleder Anne Gro Lamberg i Enhet Eiendom. Det viste seg underveis at også hovedtavlen må byttes, et arbeid som påstartes i mai og beregnes å ta en måneds tid, opplyser hun.

født. Dette er nå skrinlagt, kan ­Lamberg fortelle. – Ja, det krevde blant annet at det ble lagt en ny ledning mellom kirken og rådhuset, som både var praktisk vanskelig og kostbart. I følge rådmannens utregnin­ ger, vil solcelleanlegget kunne dekke 12–15 prosent av kirkens eget energiforbruk.

Overproduksjon

Skryter av samarbeidet

Hvor mye kirken sparer i årlige strømutgifter ved å supplere med egenprodu­ sert strøm, er uvisst. Det er anslått at taket leverer strøm som tilsier en reduksjon på 15.000–20.000 kroner årlig. Utfordringen er imidlertid at solcelleanlegget produ­ serer mest strøm i sommer­ halvåret, hvor behovet for oppvarming er minst. Det blir dermed overproduksjon av strøm, som mates inn i nettet og selges til netts­ elskapet. Prisen for å selge strøm er imidlertid vesentlig lavere enn å kjøpe, derfor ble tanken om å overføre overskuddsproduksjon fra kirketaket til rådhuset

Kirkeverge Asbjørn Paulsen er svært godt fornøyd med arbeidet, og skryter av det gode samarbei­ det med Sarpsborg kommune.

– Selv om kommunen har hatt prosjektansvaret, har vi hele tiden vært involvert, sier han. – Dette er et synlig miljø­ tiltak, og vi håper det etter hvert resulterer i flere miljø­ vennlige løsninger for Sarps­ borg kirke – for eksempel at kirken koples til fjernvarme­ anlegget. På den måten vil vi få en helhetlig, miljøvennlig drift av kirken. TOM HELGESEN (TEKST OG FOTO)

Takk for for oppdraget! oppdraget! Takk Vi takker for oppdraget med rådgivning og

Vi takker for oppdraget med rådgivning og prosjektering av av elektrotekniske elektrotekniske arbeider prosjektering arbeider ved Sarpsborg kirke. ved Sarpsborg kirke.

Vi ser muligheter! Vi ser muligheter!


6

Kirkenytt | Januar 2019

Barnesidene

Eileen Stang 990 36 414

Håvard ­Øiestad Løvik 977 64 791

Kristin Tollefsen 477 52 505

Thomas Valle Svenning 406 38 133

ANDAKT Det dobbelte kjærlighetsbudet

Berit ­Vasdal

995 07 866

Christoffer Grasto Isnes 415 20 704

PÅ PLAKATEN

aktiviteter for barn

Hva syns du egentlig om regler? Er det litt for mange av dem til tider? På skolen og i trafikken, hjemme og på trening – alltid er det et mas om hva man ikke får lov å gjøre. Hadde det ikke vært best å få lov til å gjøre akkurat det man ville? I Bibelen står det også mange bud og regler. En gang ble Jesus spurt om hvilket bud som var det viktigste! Det var et vanskelig spørsmål – nesten umulig å svare på. Men Jesus svarte noe lurt: « Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av all din forstand.» Dette er det første og største budet. Men et annet er like stort: »Du skal elske din neste som deg selv». Det syns jeg er et fint bud. Gud har elsket oss først, derfor kan vi gi kjærlighet videre til alle som vi møter på vår vei. Noe å tenke litt på: Hvordan hadde det egentlig vært å spille fotball uten regler, eller en håndballkamp der alt var lov? Det hadde vært umulig å få rødt kort og bli utvist i hvert fall..

DIKT­ HJØRNET

0–1

Greåker kirke: Tirsdager kl 11.00. Sarpsborg kirke: Torsdager kl 11.00.

Sang og kos for babyer og far/mor. Vi spiser også sammen. Informasjon: sarpsborg.kirken.no

Greåker: Marianne Ervum (990 30 011) Sarpsborg: Carl-Andreas Næss (922 17 505)

1–4

Greåker kirke: Onsdager 17.00–18.30.

Sang for de minste barna sammen med én eller flere voksne.

Marianne Ervum (990 30 011)

1–5

Sarpsborg kirke: Onsdager kl. 17.00–17.30 og 18.00–18.45.

Sang, rim, regler og ulik rytme. Sunniva Berg er kursholder. Mellom de to Berit Vasdal sanggruppene serveres det kveldsmat. (995 07 866) Påmelding: www.sarpsborg.kirken.no

3+

Melleby bedehus: Søndag kl. 11.00

Søndagsskole for deg som bor i Soli og omegn.

Nils Philip Eriksen (456 38 478)

Greåker kirke: Vår 2019 Landeparken: Vår 2019

Gudstjeneste med utdeling av 4-årsbok. Vandring ute i skaperverket for 4-åringer fra kl. 10.00. Gudstjenestestart kl. 11:00.

Kristin Tollefsen (477 52 505) Håvard Ø. Løvik (977 64 791)

Tune kirke: Onsdager 16.45–17.30

For barn som liker å synge. Apirantkoret fra 4 år til skolealder, deretter kan man starte i barnekoret.

Henrik Brusevold (402 38 802)

Melleby - Solstrålen: Annenhver fredag kl 17.00. Jelsnes Misjonshus: Lysglimt barnelag. Onsdager i oddetallsuker kl 17.00.

Melleby: For deg som går i 1.–4. klasse. Samling med ulike aktiviteter, loddsalg og kveldsmat. Jelsnes: Barneforening for de aller minste.

Inger Lise Melleby (69 14 71 62) Hege Jørgensen (970 17 612) Camilla Skår (995 79 323)

Sarpsborg kirke: 3. mars kl. 11.00.

Utdeling av 6-års bok på Berit Vasdal Velkommen(995 til07Korene i Tune kirke! fastelavensgudstjeneste 866)

BABYSANG

SMÅBARNSSANG

BARNESANG

4

4-ÅRSBOK

4–6 PRIMO

4–12

BARNEKLUBBER

6

6-ÅRSBOK

Kurlandkirken: Tirsdager kl 18.00–20.00.

Klubben for deg som går i 1.–4. klasse. Vi har en samling og ulike aktiviteter, loddsalg og kveldsmat.

Eileen Stang (990 36 414) Berit Vasdal (995 07 866)

Tune kirke: Onsdager kl 17.30–18.45

For deg som liker å synge, fra skolealder og oppover.

Henrik Brusevold (402 38 802)

Sarpsborg kirke: 26/1 og 27/1

Opplev Sarpsborg kirke som agent. Utforsk tårnet og gå på skattejakt.

Berit Vasdal (995 07 866)

XL KLUBBEN

Kurlandkirken: Tirsdager 18.00–20.00.

10–13 -

Kurlandkirken: Mandager kl. 18.00–20.00.

6–10

XL-KLUBBEN

7+

BARNEKOR

7–9

TÅRNAGENT

6–10 -

XXL KLUBBEN

Jeg er fin for du har skapt meg. Jeg er dyrebar, For du elsker meg. Skjønn er jeg i dine øyne En edelsten i din hånd.

Stemningen var upåklagelig under Hybelpops konsert.

Rundt 50 ungdoms­ledere deltok på den årlige julefesten i Kurland­kirken 14. ­desember. Det ble s­ ervert tradisjonell julemat og arrangert Kahoot, mens Hybelpop med Niklas Skjelin sørget for topp stemning.

PÅ PLAKATEN

AKTIVITETER FOR UNGDOM 10–15­FREDAGS KLUBBEN

Jelsenes misjonshus: Fredager kl 19–22.

Margaret Olseng (915 26 672)

Sarpsborg: Sarpsborg –oppstart nytt kull i januar 2019. Se www.sarpsborg.kirken.no for påmelding/info

Kristin Tollefsen (477 52 505) Berit Vasdal (995 07 866)

Hannestad Bedehus: Onsdager kl. 18:30-21:00.

Andreas Brøttemsmo (406 37 018)

Eileen Stang Klubben for deg som går i 1.–4.klasse. (990 36øvelser 414) etter sommerferien. Korene har startet sine Vi har en samling og ulike aktiviteter, Berit Vasdal loddsalg og kveldsmat. (995 07 866)nye medlemmer! KLUBB !NSIDE Vi har plass til mange

Kurlandkirken: Torsdager kl 18.00–21.00. Ungdomsklubb

Klubb med matlaging, baking, Alle barn fødtbiljard, i 2014, 2013 og 2012 er spesielt velkomne til Aspirantkoret! airhockey, fotballspill, bordtennis, Vasdal Eldre barn kanBerit synge i Barnekoret eller Pikekoret. hobbyaktiviter, Wii, formidling, sang, (995 07 866) loddsalg og kveldsmat Er du glad i å synge? Da vil du trives hos oss! UNGDOMS

Thomas Svenning (406 38 133) Christoffer Isnes (415 20 704)

Tune kirke: 10/2 kl. 18.00 Greåker kirke: 24/3 kl. 18.00 Sarpsborg kirke: 28/4 kl. 18.00

Berit Vasdal (995 07 866) Ole Jens Hovda (950 28 982)

Gymsalen på Kalnes VGS: Idrett, andakt og glede Annenhver fredag kl 19.00–21.00

Kristin Tollefsen (477 52 505)

22/3 kl. 23.00 – 23/3 kl. 07.30: En hel natt på Superland. Det blir åpningsshow, bading, konkurranser, mat osv. Påmelding: www.sarpsborg.kirken.no

Thomas Svenning (406 38 133) Christoffer Isnes (415 20 704)

Samling for ungdom med undervisning, sang, mat og hygge.

Kristin Tollefsen (477 52 505)

14

KONFIRMASJON

14+

THE PLACE

14+ 14+

GUDSTJENESTE

Dette skjer i Korene i Tune kirke!

Aspirantkoret (4-6 år) onsdager 16.45-17.30 Barnekoret (7-11 år) onsdager 17.30-18.45 Pikekoret (12 år og eldre) 17.30-18.45 Se www.korene.no for mer informasjon.

• 1 .–3. februar: Kantorilederkurs i Glemmen kirke for påmeldte korsangere. • 1 3. februar: BK og PK: Sangoppdrag Malakoff vgs, Moss. AK Primo har fri. • Uke 8: Ingen øvelser. • 11. mars: Foreldremøte og årsmøte i Tune kirke kl 18.30 • 6. april: BK og PK deltar på framføring av musikal om Hans Nilsen Hauge i Fredrikstad. Nye medlemmer i alle aldre er alltid velkomne, spesielt barn født i 2009–2015. Vil du bli med å synge? Se www.korene.no

14+ KRIK

15+

LOCK-IN SUPERLAND

STORSAMLING


7

Kirkenytt | Januar 2019

Nytt konfirmantkull i Sarpsborg menighet Årets konfirmantkull er i gang med løpet fram til konfirma­ sjonen i september. Et nytt konfirmantkull er i gang i Sarpsborg menighet. Nå venter åtte måneder med samlinger, temakvelder, undervisning og leir innen de konfirmeres i ­september. Årets kull består av 53 ungdommer. TEKST OG FOTO: EILEEN STANG

Julefest for ungdoms­lederne

Det var god stemning på festen, og på bildet ser vi Gunn Elisabeth Edvardsen i gang med sin improvisasjonslek. EILEEN STANG (TEKST/FOTO)

Velkommen til Barnesang i Sarpsborg menighet Vi inviterer til barnesang i Sarpsborg kirke vår 2019. Det er lagt opp til et kurs som går over våren. Det blir som en oppfølging av babysangen, tilpasset aktuell alder. Innholdet blir kjente og kjære barnesanger, rim, regler og ulik rytme.

Barnesangen blir på disse onsdagene: 30. januar, 6. februar, 13. februar, 27. februar, 6. mars, 13. mars, 20. mars og 27. mars. 3. mars blir det barnesanggudstjeneste i Sarpsborg kirke kl 11.00 De to barnesanggruppene vil medvirke i denne gudstjenesten.

Barnesanggruppe 1: for 1–3-åringer: onsdager kl 17.00–17.30. Barnesanggruppe 2: for 3–5-åringer: onsdager kl 18.00–18.45. Felles brødmat for begge gruppene kl 17.30–18.00

Kostnad for et kurs er kr 600. Giro sendes. Søskenrabatt på barn nr. 2 på 50%. For spørsmål, kontakt Berit Vasdal, 995 07 866. Påmelding: www.sarpsborg.kirken.no Kursholder i barnesang er Sunniva Berg. Hun er en sanger fra Skjeberg og har bachelor i musikkvitenskap fra Blindern og bred erfaring fra ulike musikalske sjangere. Sunniva har erfaring som utøver innen sang og teater og jobber ellers som sang-/musikk­ lærer og barne- og ungdomsteaterinstruktør. Hun har tidligere hatt sanggrupper for barn og foreldre ved to åpne barnehager i Sarpsborg kommune og har også i det siste året ledet musikk-, sang- og lekgruppen «Barn av den blå klode» på St. Croixhuset. Sunniva spiller også liten gotisk harpe som passer fint som akkompagnement til sang. I tillegg medvirker Jens-Martin Hjelmark på piano og Eva Johnsen tilrettelegger.

Nye med­arbeidere i Sarpsborg menighet

Fra å være en del av vår store frivillige flokk med ungdom­ mer, er de nå ansatt. Thomas begynte 1. august 2018, og har nå fra 1. januar fått selskap av Christoffer. Det er to erfarne gutter innenfor ungdomsarbeid vi har med å gjøre. Men de har fått en litt annen rolle og ansvar enn det de har hatt tidligere. De har kontrakt frem til sommeren, som barne- og ungdomsarbeidere i Sarpsborg menighet i hver sin 25 % stilling. Inside, ungdomsklubben vår, er hovedarbeidsområdet sammen med konfirmantarbeidet. Vi tenker at de er et godt makkerpar, som utfyller hverandre. Gjennom noen spørsmål blir vi litt mer kjent med hvem disse er:

Thomas Valle Svenning – Hvor lenge har du jobbet som frivillig i kirkens barn og ungdomsarbeid? – Jeg starta som ungdomsleder rett etter jeg ble konfirmert. – Hva var grunnen til at du har gjort det? – Jeg ble egentlig leder fordi det virket som en god mulighet til å være med venner, men etterhvert ble det jo mer ansvar. De ungdommene som var med hadde en viktig betydning for at jeg ble værende. Jeg så jo hvor godt samhold de hadde. Jeg også hadde lyst til være en del av dette. – Er det noe spesielt du brenner for når det gjelder ungdomsarbeid? – Det viktigste for meg er at vi tar imot de ungdommene, som ikke helt har funnet et sted hvor de kan komme og være seg selv.

Christoffer Grasto Isnes – Hvor lenge har du jobbet som frivillig i kirkens barn og ungdomsarbeid? – Jeg startet som ungdomsleder rett etter jeg var ferdig konfirmert, som nå er 7 år siden. – Hva var grunnen til at du har gjort det? – Jeg følte at dette var et sted jeg var velkommen som den personen jeg er og at dette ville jeg være med på. For det miljøet som er her er så bra. Du kan være deg selv 100% uten at du blir «mobbet» for det. Dette er et utrolig bra tilbud og vi er som en stor familie. Vi tar vare på hverandre og vi bryr oss om hverandre. – Hva er viktig for deg i den jobben du gjør nå som ansatt? – Det som er viktig for meg er at jeg får spredt budskapet ut til hver og én. Spesielt til de som kanskje føler de sliter i hverdagen. Jeg vil at de skal vite at dette er sted du kan komme til for å senke skuldrene. Rett og slett slappe av og ikke ha noen bekymringer. Jeg har holdt på med dette i 7 år og nettopp det sier noe om hvor bra miljøet er og hvor godt vi tar vare på hverandre. – Er det noe spesielt du brenner for når det gjelder ungdomsarbeid? – Det jeg brenner mest for er ungdoms­klubben vår. Det er en veldig fin og bra klubb og vi jobber stadig for å bli enda bedre. TEKST: BERIT VASDAL


8

Kirkenytt | Januar 2019

Stortrives på Tingvoll Lillebeth fikk livsgnisten tilbake på sykehjemmet

Også lysten til å s­ pille piano er tilbake hos Lillebeth, etter mange års aversjon. Det lyser opp tilværelsen både for pasienter og personell.

Lillebeth Mathiesen var svært langt nede psykisk og ville bare dø. ­Etter fem år på Tingvoll sykehjem, sprudler hun av livsglede igjen. – Jeg kan ikke få det bedre enn jeg har det nå, sier hun til Kirkenytt. Lillebeth er et kjent ansikt for mange, både etter sitt virke hos Svaneapoteket i Sarpsborg i sine yrkesaktive år og mer enn 40 år som fast pianist i Filadelfiakir­ ken. Gjennom mange år i sitt voksne liv har hun slitt med tvangslidelse (OCD), med tvangstanker spesielt rettet mot bakterier og smitte. Det førte blant annet til intens frykt og gjorde det til slutt vanskelig å leve et normalt liv. Til slutt hadde lidelsen tatt full­ stendig styringen over livet, hun ble deprimert og ville helst dø.

Det er høy kvalitet på omsor­ gen og arbeidet som blir utført, understreker hun. – Jeg er omgitt av flotte ­mennesker som tar vare på meg døgnet rundt, og som gjerne kommer innom rommet for en prat. Personellet her er langt mer enn pleiere. De har blitt mine venner og har gitt meg en fantastisk trygghet.

Gjensidig begeistring

Snudde på sykehjemmet For fem år siden fikk hun plass ved Tingvoll sykehjem da hun var som lengst nede. Med riktig medisinering og god pleie, kom hun gradvis til hektene igjen. I dag kan hun ikke tenke seg et bedre sted å være. En takknem­ lighet hun ønsker å formidle til omverdenen. - Da jeg kom hit til avdeling F på Tingvoll var det ingen som hadde spesiell kompetanse i psykiatri, men de ansatte har allikevel klart å hjelpe deg til den gode livskvaliteten jeg har i dag. Nå har jeg et rikt liv med mye aktivitet, sier hun. – Som regel leser vi om livet på sykehjemmene bare når noen har noe å klage på. Jeg vil for­ telle at det faktisk går an å ha det

– Dette er mine engler, sier Lillebeth Matiesen (fødenavnet er Elisabeth, men hun har alltid blitt kalt Lillebeth), og viser til de ansatte på hennes avdeling på Tingvoll sykehjem. Vi ser fra venstre Ann Kristin Skaftun, Ida Eliassen, Elin Husøy, Scadana Stojanovic, Mette Holøs og Josie Larsen. Det eneste hun har å utsette på sykehjemmet, er maten. – Den bør de gjøre noe med, men det er ikke de ansattes feil, understreker hun.

godt her, og at det ikke er noe å grue seg til for de som må flytte hjemmefra. Vi møter Lillebeth på det trivelige og romslige rommet, hvor hun ønsker velkommen med kaffe og konfekt. Her er det

blomster og pyntegjenstander, og en rekke bilder av familien både på veggen og stuebordet. Som i en hvilken som helst leilig­ het. På utsiden er det en platting og grøntanlegg som er hyppig brukt sommerstid.

– Jeg får frokost på rommet hver dag, og får lov til å ligge lenge om morgenen, som jeg trives godt med. Jeg blir også oppfordret til å være med på aktiviteter utenfor Tingvoll, og få komme og gå som jeg selv vil.

Det grønne hjørnet…

10 ting du kan gjøre for å kutte plastforbruket 1. VELG KVALITET. Produkter med god kvalitet, tidløs design og lang levetid er best for ­miljøet – og oftest mest verdi­ fulle for deg som eier dem også. Stol på din egen smak – den forandrer seg neppe like fort som motene. 2. KJØP OG SELG BRUKT. Ting som allerede er laget, bør brukes lengst mulig. Det ­gjelder også ting av plast. Kjøper du brukt framfor nytt, bidrar du til at plast­ produksjonen i verden går ned. 3. REPARÉR. Alle produkter, fra klær til sykler til elektronikk, kan inneholde plast. Hvis du reparerer framfor å kjøpe nytt, bruker du mindre plast.

4. UNNGÅ ENGANGSTING. Styr unna plastkrus, plasttallerkener og andre engangsprodukter. Ta med handlenett på butikken. Mange nettbutikker selger nett til frukt og grønt, som du kan bruke i stedet for de tynne plastposene du får i butikken. 5. VELG PLASTFRITT PÅ ­KJØKKENET. Skjærefjøler i tre er bedre miljøvalg enn skjærefjøler i plast. Velg bestikk og kjøkken­ redskaper og servise i metall, tre og keramikk/porselen. 6. KJØR MINDRE BIL. Slitasje fra bildekk er den suverent største kilden til utslipp av mikroplast til havet. Mikroplast kan skade dyreog planteliv. Hver gang du erstatter en biltur med kollektivtransport, sykkel eller gange, reduserer du utslippene av mikroplast.

7. MAL MED MILJØVETT. Maling kan inneholde blant annet akryl. På avveie blir det til mikroplast. Ikke skyll ned malingrester fra vask av utstyr i avløpet. Lever maling­ rester, malingsspann og brukt utstyr til gjenvinningsstasjoner i kommunen din. Sørg for at kluter og annet med mindre malingrester havner i restavfallet slik at det blir destruert. Gjør skikkelig arbeid, så det blir lengst mulig til å du trenger å male neste gang. 8. SLUTT Å KJØPE SYNTETISKE KLÆR. De avgir mikroplast under bruk. Velg heller klær av naturmaterialer som lin, norsk ull og økologisk bomull. Bruk de syntetiske klærne du har til de er utslitt, men kjøp en vaskepose som fanger opp mikroplasten før den

havner i avløpet. Slike vaskeposer får du blant annet kjøpt hos Kid og Norrøna. 9. PLUKK LITT PLAST HVER DAG. Hvis hver femte nordmann plukker fem søppelting fra bakken hver dag, fjerner vi 35 tonn søppel fra naturen hver eneste dag. ­Mesteparten av søpla er plast. 10. KAST PLAST PÅ RIKTIG STED. Det er nesten umulig å unngå all plast i hverdagen, men plast er først og fremst et problem når det havner på avveie. Ta med deg søpla hjem når du er ute i ­naturen. Bruk utplasserte søppel­ dukter, med mindre de er overfylt. Av Håkon Lindahl, Framtiden i våre hender

– Begeistringen er gjensidig. Det er hyggelig å ha Lillebeth som pasient, forteller teamleder Lotte Holøs. – Hun er som regel i svært godt humør, og vi har det mye moro sammen. I tillegg kan hun være en god samtalepartner. Lillebeth forteller om en ­episode der en av pleierne møtte på jobben i strålende humør en morgen i 2016. Hun hadde nemlig truffet på Aksel Lund Svindal under et arrangement i anledning Sarpsborgs tusenårs­ jubileum og fikk tatt et bilde av dem sammen. – Hun var over seg av begeist­ ring og det skjønte jeg. Derfor tok jeg en telefon til Idretts­ forbundet for å sjekke om han var singel. Jeg fikk ikke snakke med ham selv, men ble forsikret at han var «ledig på markedet» og at de skulle overbringe at det var en flott pleier her på Tingvoll som var interessert. Så jeg har forsøkt meg litt på rollen som Kirsten Giftekniv! – Det hører med til historien at han ikke tok kontakt, og det kan han angre på. For nå har hun funnet seg en annen kjekkas!

Spiller piano igjen Selv om Lillebeth har spilt piano i store deler av sitt liv, fikk hun aversjoner da sykdommen slo til som verst og rørte ikke pianoet på flere år. Nå setter hun seg imidlertid både titt og ofte ved pianoet på Tingvoll og spiller til glede for både pasienter og ansatte. – Jeg stivnet i fingrene i løpet av den tiden jeg ikke spilte, men nå har jeg fått tilbake både lysten og smidigheten i fingrene. Er det rart jeg trives her, spør hun i det vi takker for oss og setter kursen tilbake igjen. Til tonene av «Der hvor roser aldri dør»! TOM HELGESEN (TEKST OG FOTO)


9

Kirkenytt | Januar 2019

Bli med Sarpsborg menighet til Betlehem Sarpsborg menighet ønsker i år å arrangere en menighetstur til B ­ etlehem. Eksakt tidspunkt er ennå ikke klart, men turen vil bli i måndeskiftet mai–juni. Turen vil vare 6 dager inklusiv reisedager. Sarpsborg menighet har en samarbeidsavtale og venn­ skapsforbindelse med den ­Lutherske kirken i Betlehem. En menighets­tur er et viktig ledd i å styrke denne forbindelsen. Den Lutherske kirken i Betlehem er den eldste Lutherske kirke i Palestina og har i dag mellom 200 og 250 medlemmer. Kirken er tilknyttet Diyar Consortium, etablert i 1995 som har en stor og mangfoldig aktivitet. (Se www.diyar.ps) Prisen for både flybilletter og overnatting kan variere. Øvrige kostnader til diverse utflukter, guiding og lokale reiser er ­moderate. Total­kostnad ­beregnes å bli rundt 8–9000 kroner som inkluderer reise, guidet utflukt og opphold i hotell inkludert frokost. Øvrige mål­ tider og lokal transport dekker

En tur for alle dine sanser, ­nysgjerrighet og drømmer

Her er Fødselskirken i Betlehem

Den Lutherske kirken i Betlehem – «Christmas Church».

den enkelte. Det blir en samlingskveld før turen for informasjon og gjen­ sidig utveksling. Maks 20 reisedeltakere. ­Påmelding skjer fortløpende til det er fullt!

Bindene påmelding innen 1. april 2019 kan skje til: sarpsborg. menighet@sarpsborg.com Spørsmål om turen kan rettes til Menighetsrådsleder Fredrik Lied;mobil 905 44 994.

Mitri ­Raheb under en gudstjeneste i Christmas Church.

Hos Guttas blomster lager vi alt av blomsterbinderi Bjørnstadveien 2, Grålum – Tlf. 69 10 32 30

Velkommen innom


10

Kirkenytt | Januar 2019

Gudstje SAMLINGER

I GREÅKER, SOLI, TUNE OG HOLLEBY MENIGHETER GREÅKER KIRKE Et trivelig treffpunkt for den som har en formiddag ledig. Det blir bevertning og utlodning.

FORMIDDAGSTREFF TORSDAG 28/2 KL 12.00: «Bruktbutikken, misjonens nye inntektskilde» Magne Grønlien deltar. Sanggruppe fra Misjonshuset synger. TORSDAG 28/3 KL 12.00: «Ja vi elsker dette vannet». Diakon Ragnhild Stranden har fokus på årets Fasteaksjon. Skiptvet-damene synger. SKYSS: Trenger du skyss, ring kirkekontoret dagen før og gi b ­ eskjed, tlf.: 69 11 68 00 / 909 21 891. Pris kr 40,-.

LANDE BOSENTER FORMIDDAGSTREFF TORSD. 7/2 KL 11.00: Dagens gjest er Terje Berg. TORSD. 7/3 KL 11.00: Skjeberg Mannskor deltar. TORSD. 4/4 KL 11.00: Åse Bøe Saltbones og Anne Brundtland: «De nære ting»

GREÅKER KIRKE MUSIKKAFÉ Felles­skap med mye sang, musikk og god bevertning. Her er ­personer med bistands­ behov ­spesielt velkommen.

LØRDAG 23/2 KL 12.00: Tibo-band deltar! Finn-Ove Branvold. LØRDAG 30/3 KL 12.00: Puls fra Askim deltar med sang og andakt.

MELLEBY BEDEHUS Dette er stedet å treffe sambygdinger til en god prat over en kopp kaffe. Det blir bevertning og utlodning

TORSDAG 21/3 KL 12.00: «Ja, vi elsker dette vannet». Diakon Ragnhild Stranden har fokus på årets fasteaksjon. Tove-Anita Ødegaard og Marianne Ervum synger og spiller. TORSDAG 11/4 KL 12.00: Øystein Skaar synger og holder andakt.

BRUNCH´N I TUNE KIRKE

Treffstedet for deg over 60. Kafeteria. Variert program.

Første onsdag i ­måneden: Kl 11.30: Kafeteria. Kl 12.00–13.00: Program Kl 13.00–13.15: Liturgisk ­avslutning ONSDAG 6. FEBRUAR KL 11.30 «Eldreomsorg i fremtiden». Tor Minge, leder i Eldrerådet. ONSDAG 6. MARS KL 11.30 «Sarpsborg Arbeiderblads 90 årige historie». Bernt Lyngstad, redaktør i SA. ONSDAG 3. APRIL KL 11.30 «Hvem var Niels Tomte og hvor ble det av Egill Kobber­ stadsvei?». Personer bak noen av gate- og veinavn i Sarpsborg. Solveig Rød.

ANDAKT

EPLEHAGEN BOFELLESSKAP 6/2, 13/3 og 3/4 kl 11.00. HANNESTADTUNET 7/2, 21/2, 7/3, 21/3 og 4/4 (kl 10.30)

TINGVOLL SYKEHJEM 7/2, 21/2, 7/3, 21/3 og 4/4 VALASKJOLD OMSORGSSENTER 14/2 (nattverd), 28/2, 14/3 (nattverd) og 28/3 (kl 11.30)

TEKSTGJENNOMGÅELSE

TUNE KIRKE

Tredje onsdag i ­måneden kl 11.30–12.15: 20. FEBRUAR, 20. MARS OG 19. JUNI

BØNNE­SAMLINGER

TUNE KIRKE

Siste onsdag i m ­ åneden kl 11.30–12.00: 30. JAN., 27. FEB., 27. MARS, 24. APR. OG 29. MAI GREÅKER KIRKE

Hver fredag kl 11.00–12.00

GREÅKER KIRKE Søndag 27. jan. – 4. søndag i åpenbaringstiden – Ordsp 14, 22-22,25,31 Kl. 11.00: Gudstjeneste med nattverd og mulighet for dåp ved Ole Jens Hovda. Skyss: 69 10 31 40. Søndag 3. feb. – 5. søndag i åpenbaringstiden – Joh 5, 1–15 Kl. 11.00: Gudstjeneste med nattverd og mulighet for dåp ved Petter Johannessen. Skyss: 69 10 31 40.

Søndag 17. februar – Såmannssøndag – Matt 13, 24-30 Kl. 11.00: Misjonsgudstjeneste ved FinnOve Brandvold. Besøk fra Misjonsalliansen. Hollebykoret synger. Skyss: 69 14 88 42. Søndag 3. mars – Fastelavensøndag – Luk 18, 31-34 Kl. 11.00: Fastelavensgudstjeneste ved FinnOve Brandvold. Skyss: 69 14 88 42 Onsdag 6. mars – Askeonsdag – Mark 2, 18-20 Kl. 18.00: Fellesgudstjeneste i Soli kirke ved Finn-Ove Brandvold

Søndag 10. feb. – 6. søndag i åpenbaringstiden – Mark 13, 21-27 Kl. 11.00: Gudstjeneste med nattverd og mulighet for dåp ved Petter Johannessen. Skyss: 69 10 31 40.

Søndag 17. mars – 2. søndag i fastetiden – Luk 13, 22-30 Kl. 11.00: Gudstjeneste ved Finn-Ove Brandvold. Menighetens årsmøte etter gudstjenesten. Skyss: 69 14 88 42.

Søndag 17. februar – Såmannssøndag – Matt 13, 24-30 Kl. 11.00: Gudstjeneste med nattverd og dåp ved Petter Johannessen. Prekensamtale på kirke­ kaffen. Skyss: 69 10 31 40.

Søndag 7. april – 4. søndag i fastetiden – Joh 6, 24-36 Kl. 11.00: Gudstjeneste ved Finn-Ove Brand­ vold. Fokus på Fasteaksjonen. Skyss: 69 14 88 42.

Søndag 24. februar – Kristi forklaringsdag – Luk 9, 28-36 Kl. 11.00: Gudstjeneste med nattverd og mulighet for dåp ved Ole Jens Hovda. Skyss: 69 10 31 40. Søndag 3. mars – Fastelavensøndag – Luk 18, 31-34 Kl. 11.00: Karnevalsgudstjeneste med nattverd og mulighet for dåp ved Petter Johannessen. Vi får besøk av klovnen Sirius. Skyss: 69 10 31 40. Onsdag 6. mars – Askeonsdag – Mark 2, 18-20 Kl. 18.00: Fellesgudstjeneste i Soli kirke ved FinnOve Brandvold Søndag 10. mars – 1. søndag i fastetiden – Matt 26, 36-45 Kl. 11.00: Sanggudstjeneste ved Petter ­Johannessen. Greåker kirkekor synger. Skyss: 69 10 31 40. Søndag 17. mars – 2. søndag i fastetiden – Luk 13, 22-30 Kl. 11.00: Gudstjeneste med nattverd og mulighet for dåp ved Petter Johannessen. Skyss: 69 10 31 40. Søndag 24. mars – Maria budskapsdag – Luk 1, 39-45 Kl. 18.00: Ungdomsgudstjeneste med nattverd ved Ole Jens Hovda og Thomas Granheim ­Iversen. UGT-teamet deltar. Søndag 31. mars – 3. søndag i fastetiden – Luk 22, 28-34 Kl. 11.00: Gudstjeneste med nattverd og mulig­ het for dåp ved Petter Johannessen. Fokus på ­Fasteaksjonen Skyss: 69 10 31 40. Søndag 7. april – 4. søndag i fastetiden – Joh 6, 24-36 Kl. 11.00: Gudstjeneste med nattverd og mulighet for dåp ved vikar. Skyss: 69 10 31 40.

HOLLEBY KIRKE Det er nattverd og mulighet for dåp i alle ­gudstjenester i Holleby kirke. Søndag 20. jan. – 3. søndag i åpenbaringstiden – Joh 1, 15-18 Kl. 11.00: Gudstjeneste ved Finn-Ove Brandvold. Skyss: 69 14 88 42. Søndag 3. feb. – 5. søndag i åpenbaringstiden – Joh 5, 1-15 Kl. 11.00: Gudstjeneste ved Ole Jens Hovda. Skyss: 69 14 88 42.

SOLI KIRKE Det er nattverd og mulighet for dåp i alle gudstjenester i Soli kirke. Søndag 27. jan. – 4. søndag i åpenbaringstiden – Ordsp 14, 22-22,25,31 Kl. 11.00: Gudstjeneste ved Finn-Ove Brandvold. Søndag 10. feb.– 6. søndag i åpenbaringstiden – Mark 13, 21-27 Kl. 11.00: Gudstjeneste ved Finn-Ove Brandvold. Søndag 24. februar – Kristi forklaringsdag – Luk 9, 28-36 Kl. 11.00: Gudstjeneste ved Finn-Ove Brandvold. Onsdag 6. mars – Askeonsdag – Mark 2, 18-20 Kl. 18.00: Fellesgudstjeneste ved Finn-Ove Brandvold. Søndag 10. mars – 1. søndag i fastetiden – Matt 26, 36-45 Kl. 11.00: Gudstjeneste ved Ole Jens Hovda. Sang av Sarpsborg og Fredrikstad ­Frimurerkor. Søndag 24. mars – Maria budskapsdag – Luk 1, 39-45 Kl. 11.00: Gudstjeneste ved Finn-Ove ­Brandvold. Fokus på Fasteaksjonen

TUNE KIRKE 27. januar – 4. søndag i åpenbaringstiden – Ordsp 14, 22-22,25,31 Kl. 11.00: Gudstjeneste med dåp ved Lisbeth Heie Gregersen. Borgen sangkor synger. Skyss: 401 68 460. Søndag 3. feb. – 5. søndag i åpenbarings­ tiden – Joh 5, 1-15 Kl. 11.00: Gudstjeneste med nattverd og mu­ lighet for dåp ved Lisbeth Heie Gregersen. Vigdis Oliversen synger Skyss: 401 68 460. Søndag 10. feb. – 6. søndag i åpenbaringstiden – Mark 13, 21-27 Kl. 18.00: Ungdomsgudstjeneste med nattverd ved Ole Jens Hovda. UGT-teamet deltar.


11

Kirkenytt | Januar 2019

nester Søndag 17. februar – Såmannssøndag – Matt 13, 24-30 Kl. 11.00: Gudstjeneste med dåp ved Lisbeth Heie Gregersen. Skyss: 401 68 460. Søndag – 24. februar Kristi forklaringsdag – Luk 9, 28-36 Kl. 11.00: Gudstjeneste med nattverd ved Lisbeth Heie Gregersen. Knut Lande synger. Samtale etter gudstjenesten.Skyss: 401 68 460. Søndag 3. mars – Fastelavensøndag – Luk 18, 31-34 Kl. 11.00: Gudstjeneste med dåp ved Ole Jens Hovda. Skyss: 401 68 460 Onsdag 6. mars – Askeonsdag – Mark 2, 18-20 Kl. 18.00: Fellesgudstjeneste i Soli kirke ved FinnOve Brandvold. Søndag 10. mars – 1. søndag i fastetiden – Matt 26, 36-45 Kl. 11.00: Gudstjeneste med nattverd og mulighet for dåp ved Lisbeth Heie Gregersen. Skyss: 401 68 460. Søndag 17. mars – 2. søndag i fastetiden – Luk 13, 22-30 Kl. 11.00: Tårnagentgudstjeneste med mulighet for dåp ved Lisbeth Heie Gregersen og Håvard Løvik. Tårnagentene deltar. Skyss: 401 68 460. Søndag 24. mars – Maria budskapsdag – Luk 1, 39-45 Kl. 11.00: Gudstjeneste med nattverd ved Lisbeth Heie Gregersen. Menighetens årsmøte etter ­gudstjenesten. Skyss: 401 68 460. 31. mars – 3. søndag i fastetiden – Luk 22, 28-34 Kl. 11.00: Gudstjeneste med nattverd og mulighet for dåp ved Ole Jens Hovda. Speiderne fra Lande og Grålum deltar. Fokus på Fasteaksjonen. Skyss: 401 68 460. 7. april – 4. søndag i fastetiden – Joh 6, 24-36 Kl. 11.00: «Hele menigheten synger» Gudstjeneste med dåp ved Lisbeth Heie Gregersen. Elin Minge­ ødegård, Sigrun Solvang, Knut Lande og musikere. Skyss: 401 68 460.

SARPSBORG KIRKE Søndag 27. jan. – 4. søndag i Kristi Åpenbaring – Ordspr 14,21-22,25,31 kl 11.00: Familiegudstjeneste med dåp ved ­Ragnhild Hansen. Tårnagentene deltar. Offer til barne- og ungdomsarbeidet. Søndag 3.februar – 5.søndag i Kristi Åpenbaring – Joh 5, 1–15 kl 11.00: Høymesse med dåp ved Espen Feilberg Jacobsen. Offer til barne- og ungdomsarbeidet. Tirsdag 5. februar kl 08.00: Morgenmesse ved Ragnhild Hansen Søndag 10. feb. – 6.søndag i Kristi Åpenbaring – Mark 13,21-27 kl 11.00: Felles gudstjeneste med Metodistkirken. (I Sarpsborg kirke) ved Ragnhild Hansen og Hilde Augensen. Dåp. Offer til Varmestua. Søndag 17. februar – Såmannssøndagen – Matt 13, 24–30 kl 11.00: Høymesse med dåp ved Kari Mangrud Alvsvåg. Offer til Bibelselskapet Søndag 24. februar – Kristi Forklarelsesdag – Luk 9,28-36 kl 11.00: Høymesse med dåp ved Espen Feilberg Jacobsen. Offer til menighetsarbeidet. Søndag 3. mars – Fastelavnssøndag Luk 18,31-34 kl 11.00: Familiegudstjeneste med dåp ved ­Ragnhild Hansen. Barnesangen deltar. Utdeling av 6 års bok. Offer til Barne- og ungdomsarbeidet.

Tirsdag 5. mars kl 08.00: Morgenmesse ved Kari Mangrud Alvsvåg Onsdag 6. mars – Mark 2,18-20 kl 18.00: Askeonsdagsmesse ved Espen Feilberg Jacobsen. Søndag 10. mars – 1. søndag i fastetiden – Mark 26, 36–45 kl 11.00: Høymesse med dåp ved Kari Mangrud Alvsvåg. Offer til barne- og ungdomsarbeidet. Søndag 17.mars – 2. søndag i fastetiden – Luk 13, 22–20 kl 11.00: Høymesse med dåp ved Espen Feilberg Jacobsen. Sjømannskirkens regionsmøte deltar. Gjestepredikant fra ­Sjømannskirken. Offer til Sjø­ mannskirken. Søndag 24. mars – Maria Budskapsdag – Luk 1,39–35 kl 11.00: Høymesse med dåp ved Espen Feilberg Jacobsen. Offer til barne- og ungdomsarbeidet

KURLANDKIRKEN Søndag 27. januar – 4.søndag i Kristi Åpenbaring – Ordspr 14,21-22,25,31 kl 18.00: Kveldsmesse ved Espen Feilberg Jacobsen. Nattverd. Offer til menighets­arbeidet. Søndag 24. feb. – Kristi Forklarelsesdag – Luk 9,28-36 kl 18.00: Kveldsmesse ved Ranghild ­Hansen. Offer til menighetsarbeidet Tirsdag 26.mars – Tirsdag etter Maria Budskapsdag kl 18.00: Mariamesse ved Berit Vasdal. Offer til barneog ungdomsarbeidet.

LANDE BEDEHUS FEBRUAR Søndag 3/2 kl 18.00: Møte. Andakt og sang ved Torgeir Flateby. Tirsdag 5/2 kl 11.00: NMS Søndag 17/2 kl 18.00: Møte («årsmøte»). Andakt ved Gerd D. Johansen. Sang ved Lande Musikk­ forening. Onsdag 20/2 kl 11.00: Formiddagstreff. ­Andakt og sang ved Dagfinn Ravneng og Tormod Jensen. Onsdag 27/2 kl 18.00: Hyggeaften. Andakt ved Jorunn Skjørsæter. Sang ved Kirketundamene fra Degernes. Kveldsmat og utlodning. MARS Søndag 3/3 kl 18.00: NMS Fastelavensfest Søndag 10/3: Haugetunmøte Søndag 17/3 kl 18.00: Møte. Andakt ved Finn O. Myhre. Sang ved Lande Musikkforening. Onsdag 20/3 kl 11.00: Formiddagstreff. Andakt ved Stein Løkkeli. Sang ved Tryggheim manns­ gruppe, Rakkestad. Formiddagsmat og utlodning. Onsdag 27/3 kl 18.00: Hyggeaften. Andakt ved Terje Berg. Salen menighetsmusikk fra Halden. Kveldsmat og utlodning. Søndag 31/3 kl 18.00: Møte. Andakt ved Finn O. Myhre. Sang ved Lande musikkforening. APRIL Tirsdag 2/4 kl 11.00: NMS Søndag 14/4 kl 18.00: Møte «Palmesøndag». Andakt ved Finn O. Myhre. Sang ved Lande musikkforening. Onsdag 24/4 kl 18.00: Hyggeaften. Andakt ved Olav Pedersen. Sang ved Musikkgledens venner fra Halden. Kveldsmat og utlodning. Søndag 28/4 kl 18.00: Møte. Andakt ved BoJo Hermansen. Sang ved Lande musikkforening. Har du behov for transport til og fra bedehuset? Ring én av d ­ isse: Gunnar Dobbe, tlf 69 14 26 42 (Lande) eller Tor ­Dahlstrøm, tlf 69 15 35 35 ­(Opsund)

SAMLINGER I SARPSBORG MENIGHET THRANES CAFÉ Velkommen til hyggetreff på Thranes Café, Roald ­Amundsens gate 33. Samlingene starter kl 11.00, og det blir ­allsang, prat over en kopp kaffe (med noe «­ attåt» for den som ø ­ nsker), andakt, ­utlodning og ­underholdning. FEBRUAR Fredag 1/2 kl 11.00: Kirkens Bymisjon / Mindre alene s­ ammen: Etter tv-aksjonen . MARS Fredag 1/3 kl 11.00: Hilde Torp og Tom Hamre deler inntrykk og opplevelser fra Sjømannskirken på Gran Canaria. APRIL Fredag 5/4 kl 11.00: Ja, vi elsker dette vannet! Om Kirkens Nødhjelps fasteaksjon. MAI Fredag 3/5 kl 11.00: Tilbakeblikk på tilrettelagt pilegrims­vandring 2018 v/Helene Selvik og Pilegrimsfellesskapet Sta.Maria.

SYKEHJEMSANDAKTER Kurland bofellesskap: 7/2, 21/2, 21/2, 7/3, 21/3, 4/4. Kurland sykehjem: 31/1, 14/2, 28/2, 14/3, 28/2, 14/3, 28/3, 11/4 Kruseløkka sykehjem: 31/1, 14/2, 28/2, 14/3, 28/3, 11/4.

FORMIDDAGSTREFF KURLANDKIRKEN Andre tirsdag i måneden kl 11.30–13.30. Andakt, sang, under­ holdning/utlodning/bevertning. For transport, ring 908 94 922 FEBRUAR Tirsd. 12/2 kl 11.30: Gjester: Hilde og Tom med glimt fra Gran Canar­ ia, Steinar Riise-Jensen, andakt og sang. MARS Tirsd. 12/3 kl 11.30: Gjester: Dagfinn Ravneng og Tormod Jensen. APRIL Tirsd. 9/4 kl 11.30: G: Betlehem sangforening og Aage J. Syvertsen.

TEKST­GJENNOM­GÅELSE

SARPSBORG KIRKE TORSD. 17/2 KL 13.30 ved Ragnhild Hansen TORSD. 17/3 KL 13.30 ved Espen Feilberg Jacobsen.

BJØRNSTAD FORSAMLING JANUAR Sønd. 27/1 kl 11.00–13.00: Søndagstreff og Søndagsskolen. Tale: Sverre Fjeldberg, regionleder i Normisjon Østfold. FEBRUAR Sønd. 3/2 kl 19.00–20.30: Kveldsmøte Torsd. 7/2 kl 18.30–21.30: Inspirasjonssamling i regi Misjons­forum. Besøk av Dag-Håkon Eriksen fra hos Normisjon. Sønd. 10/2 kl 11.00–13.00: Søndagstreff og Søndagsskolen. Sønd. 17/2 kl 19.00–20.30: Kveldsmøte. Torsd. 21/2 kl 19.00–21.00: Torsdagsmøte. Odd Åge Ågedal. Sønd. 24/2 kl 11.00–13.00: Søndagstreff og Søndagsskolen. Tale: Kjersti Marken. MARS Sønd. 3/3 kl 19.00–20.30: Kveldsmøte. Undervisning: Øyvind Svensen. Tema: «Hva er god hjelp ved livets slutt?» Torsd. 7/3 kl 19.00–21.00: Torsdagsmøte. Tale: Gunnar Navestad. Sønd. 10/3 kl 11.00–13.00: Søndagstreff (familiemøte). Tale: Søndagsskolekonsulent Guro Thoresen. Sang: Bjørnstad Barnegospel. Sønd. 17/3 kl 19.00–20.30: Kveldsmøte. Finn-Ove Brandvold. Tord. 21/3 kl 19.00–21.00: Torsdagsmøte. Tale Otto Slettevold. Sønd. 24/3 kl 11.00–13.00: Søndagstreff og Søndagsskolen. Tale: Per Morten Wiig, tidl. rektor ved Haugetun Folkehøyskole. Sønd. 31/3 kl 19.00–20.30: Kveldsmøte. Undervisning: Atle Eidem, pastor i Halden baptistmenighet. Husk også: • Søndagsskolen, like uker kl 11.00, 3+. • Bjørnstad Barnegospel, hver onsdag kl 17.30–18.45, 5 år – 4. klasse • Bjørnstad Soul Children, onsdag i ulik uke, 18.30–20.00, 5.–10. kl. • Amigos, FREDAG i lik uke, kl 18.00–21.00, 4.–7. klasse • KRIK Sarpsborg, fredag ulik uke, kl 19.00 i Kalneshallen, 8. kl.–3 vgs


12

Kirkenytt | Januar 2019

Kvinnenes inter­ nasjonale bønnedag VELKOMMEN TIL

Kristent kvinnefellesskap på tvers Vi ønsker å samle kristne kvinner fra ulike menig­heter og med bakgrunn fra mange land til et fargerikt fellesskap der vi kan bli bedre kjent med hverandre, og dele tro og tradisjoner, kunnskap, sang og musikk! Vi begynner med enkel kveldsmat, og samles deretter om et tema, med en innledning og samtale.

VÅREN 2019 INVITERES DU TIL:

Frelsesarméen, fredag 1/3 kl. 18.00 Vi deltar på Kvinnenes internasjonale bønnedag.

Metodistkirken, torsdag 9/5 kl. 19.00 Hilde Augensen: Misjon

Arr.: Metodistkirken i Sarpsborg og Sarpsborg menighet (Den Norske Kirke)

Fasteaksjonen 2019 7.–9. april

Dette markeres fredag 1. mars over hele verden, i Sarpsborg blir det samling hos Frelses­arméen kl 18.00. Dette er en dag med lange linjer; både en historisk linje, en internasjonal, og en økumenisk linje. Dagen har vært markert siden 1887. Det startet i USA, men nå er det bønnedags­markeringer i 170 land. Kvinner fra en rekke ulike kirkesamfunn kommer sammen for å be. Dagen har også et diakonalt

siktemål; hvert år er det et land som er spesielt i fokus, både når det gjelder informasjon, forbønn og det er også et pro­ sjekt i det aktuelle landet som får inntektene fra kollekten som samles inn i forbindelse med bønnedagen. I år er det Slovenia som står i fokus. Bibelselskapet i Slovenia er i ferd med å starte et prosjekt der Bibelen blir et sentralt hjel­ pemiddel i å helbrede traumer. Dette er deres visjon: å være et samlingspunkt for

ulike kirker, grupper og beve­ gelser. Å nære og styrke gode kirkelige relasjoner på mange ulike områder. Vi tror traume-­ helbredelsesgrupper kan være med på å fornye relasjonen mellom sårede mennesker og Gud. Også lokalt har dagen stor verdi. Det er viktig at vi kommer sammen på tvers av menighetsgrenser for felles­ skap og bønn. Vel møtt hos Frelsesarméen fredag 1.mars kl 18.00!

Møte­plassen velkommen til tune kirke Vi ønsker å være et sted...

• der mennesker møtes på tvers av kultur og religion og bli kjent med hverandre • der hele familien kan komme sammen • vi kan spise sammen • vi kan snakke norsk sammen • vi kan lære av hverandre

Vi møtes i Tune kirke disse torsdagene kl 17–19: 28. februar, 21. mars, 25. april og 13. juni Ta kontakt for mer informasjon:

Diakon Kjersti Tjelle, tlf 48097747, Diakon Ragnhild Stranden, tlf 93461595

Fredrikstad - Moss - Råde - Rygge - Sarpsborg

Telefon 03024 - fonus.no

Bli en bøssebærer du også

2426

Blomsterbutikken i sentrum www.eucalyptus.no | Tlf: 69 877 977


13

Kirkenytt | Januar 2019

Hawos hjelpende hånd Etter at mamma og storebror døde har 12 år gamle Hawo tatt over mye av det daglige ansvaret for familien. - Aller helst vil jeg bli sykepleier. Fordi jeg ønsker å hjelpe andre. Smilet sitter et stykke inne, men det er likevel en voksen mildhet i blikket til Hawo. En blanding av sjenanse og opplevelser ingen unner et barn. For få år siden, hun husker det så godt, levde hun med mor og far, fem brødre og en søster. Et enkelt, men godt liv som nomader ute i det golde ørkenlandskapet i Puntland, Somalia. Det var før regnet sluttet å komme. Sesong etter sesong. Før geitene de livnærte seg av startet å dø, en etter en. Før de selv ble utma­ gret. Før Hawo mistet mamma og deretter storebror. Han var bare skinn og bein, og da han ble syk maktet ikke kroppen mer.

Tro og vitenskap – må vi velge?

Brønnene til Kirkens Nødhjelp gir rent vann til over 25 tusen i Puntland.

Tirsdag 26/2, Greåker kirke kl 19.00

FOTO: HÅVARD BJELLAND/KIRKENS NØDHJELP

Foredrag ved astrofysiker og nonne, Katarina Pajchel Har vitenskapen begravd Gud eller går det an å kombinere ­r eligiøs overbevisning med ­vitenskapelig tenkemåte? Kan religion og vitenskap ha nytte av hverandre? Hva vet vi om det vi tror, og hva tror vi om det vi vet? Slike spørsmål blir tatt opp i ­T irsdagsforum tirsdag 26. ­februar. Foredragsholderen er født i ­Warszawa i 1974, flyttet til Bergen som niåring, har doktor­ grad i partikkelfysikk fra 2010 og har deltatt i CERNs virksom­ het i Sveits. CERN er verdens største forskningssenter rundt partikkel­fysikk, kjernefysikk og kjernekjemi. Forskerne søker svar på hvordan verden ble til. Katarina Pajchel trådde inn i klosteret Katarinahjemmet på Majorstua i Oslo i 1999. Hun er nonne i dominikanerordenen. Som vanlig i Tirsdagsforum er det mulig å stille spørsmål og kommentarer til foredragsholderen. Det blir enkel bevertning og kollekt. Det blir også musikalsk innslag.

Livreddende vann – Vi har ingenting. Men vi kom hit for at vi ikke skulle dø, sier Hawo med lav stemme. Hun for­ teller at de voksne bestemte at storfamilien måtte komme seg til provinshovedstaden Garowe. Hit til flyktningleiren Jilab 3, hvor nye klima­f lyktninger strømmer til hver eneste dag. I 2010–2012 ble Somalia rammet av den mest alvorlige tørken på 60 år og hungersnøden tok livet av nærmere 260.000 mennesker. Ifølge FN 2.6 millioner somali­ ere i dag på flukt, hovedsakelig fra tørke, men også konflikt. De har mistet stort sett alt, heldigvis sørger Kirkens Nød­ hjelp for rent vann her i leirene. Det er helt avgjørende for å unngå vannbårne sykdommer som kolera – og for at folk i skal kunne overleve under de svært krevende forholdene. De daglige turene til en av vannpostene er det Hawo som står for. I tillegg til at hun lager mat, vasker klær, passer småsøsken og holder rent i og utenfor det enkle teltet. Etterpå gjør hun mye av det samme også for tanten som bor i en annen flyktningleir 20 minutters gange unna.

w w w.tirsda gsfo rum.n o

– Hawo er et av de beste barna som finnes. Hun er fortsatt så ung, men gjør alt av husarbeid, også mange ting vi ikke trenger å be henne om. Hun er ærlig, og gjør mye helt på eget initiativ, jeg tror at hun kan bli en god gründer, sier Fadumo Abdinur Hirsi (60) og klapper kjærlig på tantebarnet sitt. – Jeg vil være en flink jente. Jeg ønsker å hjelpe andre, og om jeg får jobb på et sykehus kan jeg hjelpe mange. Og kanskje gi baller til barna, så de har noe å leke med. Det har jeg lyst til, sier Hawo.

norske frivillige. Folk som ikke er på flukt, men som i likhet med Hawo har engasjement og et ønske om å hjelpe mennesker i en svært krevende situasjon. Hvert år er tusenvis av frivillige med på å samle inn penger til Kirkens Nødhjelps arbeid gjen­

nom Fasteaksjonen. Det er nett­ opp disse pengene som gjorde det mulig å levere rent og trygt vann i Somalia. For Hawo og tu­ sener av andre flyktninger har dette vært livsviktig hjelp. Også i år skal frivillige over hele Norge være med på å samle

inn penger til brønnboring, latrine­bygging og andre tiltak som redder liv rundt om i verden. Også du kan bidra m ­ enigheten skal gjennomføre årets aksjon, enten ved å være bøssebærer eller å støtte aksjonen.

e...

r gled o f r e g g e l r ø R

Avhengig av hjelp for å hjelpe For at Hawo og andre skal få rent vann trengs det hjelp fra mange

SOLHØI REVISJON AS

Ingard langsholdt GLEDEN HJELPER DeG...

SIDSEL SOLHØI • TORILL SOLHØI • CHRISTIAN PRANGERØD OLE ANDREAS FJELLSTAD • TORMOD HARALDSEN OLA ERIKSEN • LARS M. SNOPESTAD • NINA BYE BØRRESEN Medlemmer av Den Norske Revisorforening Autorisert regnskapsførerselskap Gamle Tindlundvei 2c 1718 Greåker Tlf: 69 13 83 33 Faks: 69 13 83 30

Halden: Postboks 1027, 1787 Halden Tlf: 69 13 83 33 Faks: 69 13 83 30

E-post: hexene@solhoi.no | Nettside: www.solhoi.no

Ordfører Thorbjørnsensvei 3, 1711 Sarpsborg www.langsholdt.no

Tlf 69 13 90 00

er uhellet ute, ring vår VAKTTELEFON etter stengetid

915 32 077


14

Kirkenytt | Januar 2019

Livets gang DØPTE Greåker menighet: Nora Holstangen Minge Tune menighet: Lily Rose Vallin Løwfeldt Isak Ravn Harriet Eva Sommerfeldt Elvine Korbi Øvergaard Kasper Andersson Dagfinrud Frida Agathe Søby-­ Andersen Holleby menighet: William August Skjelin Helmer Nikolai Skåland Dammen Lars Erik Rasmussen

Eirik Martinsen Banfi Sverre Martinsen Banfi Sarpsborg menighet: Casper Østby Victoria Scherwall Jannestad Jonas Valhammer-­ Kolshus VIGDE Holleby menighet: Veronica Isobell ­Kristiansen og Bjørn Hallstein Rasmussen DØDE Greåker menighet: Ruth Christine Svean

Unni Sollie Ulf Roger Nilsen Brit Halvorsen Bjørn Magnar Jørgensen Anne Marie Jørgensen Hans Peder Møhlenberg Reidun Prepsl

Solveig Hellèn Holt-­ Jensen Magnar Frøysadal Hilmar Mingeødegård Lydia Synnøve ­Andersen Karen Mathea Kvaale

Solli menighet Aslaug Bådstangen

Sarpsborg menighet: Jan Henrik Simensen Asbjørn Andreassen Borger Ødegård Kjell Paulsen Ole Johan Minge Berith Austad Else Marie Valle Gerd Hanna Hansen Dagny Østgård

Tune menighet: Anne Lise Laursen Trond Egil Thøgersen Jan Georg Dyhre Kåre Kristiansen Øivind Olsen Randi Salomonsen

Per Julius Stokstad Louise Githmark Arne Olaf Grimsrud Turid Eriksson Eva Marit Rosted Olaug Ringsrød Ann-Mari Halvorsen Hans Normann Nilssen Karin Irene Kristiansen Birk Selvig

Arne Egil Andersen Randi Solveig Eriksen Arne Eivind Nilsen Kirsten Berg Petterson Gerd Evelyn ­Abrahamsen Arne Kolbjørn Væhle Halvor Bolstad Birger Odmund Brække

Samling for

brudepar

PRØV MARKEDETS NYESTE SMARTHUSLØSNINGER

Styr alarmen fra mobilen!

VI HAR PRIS GARANTI!

Gerd Lisbet Ådahl Hagen Inger Elisabeth ­Brandsrød Ragnfrid Bjøreid Liv Rigmor Stensrud Per Pedersen Inger Johanne Ramdahl Berit Kathrine Mossin Berby Berit Haugland

Tune kirke, tirsdag 5. mars kl 19–21 Går du i giftetanker og planlegger bryllup i 2019 i Greåker, Holleby, Soli og Tune kirker, inviterer vi til en vielsessamling der dere får mange nyttige tips og gode råd for bryllups­ dagen. Det er mye som må på plass før den store dagen. Hvilke papirer skal fylles ut? Hvor mange salmer? Inn- og utgangsmusikk og solistinnslag må bestemmes. Hvor skal vi sitte og stå? Hvor mange forlovere trenger jeg egentlig? Vi hjelper dere med alt! Denne kvelden tar vi for oss det praktiske. Kantor vil spille noen utdrag av salmer og inn- og utgangsmusikk. Diakonen vil tegne noen gode perspektiver for samlivet og dere vil få hilse på noen av prestene som skal forrette vielsene. Dette blir en nyttig kveld og noe som det er lurt å få med seg. Velkommen til kirke og lykke til med alle forberedelsene som ligger foran.

SMART

BOLIG ALARM MED APP OG SMARTHUS LØSNING

KUN FRA 429,PR. MND.

MONTERING

FRA KUN 1490,-

BOLIGALARM MED BRANNVARSLING Våre nye alarmpakker inneholder markedets nyeste SMARTHUS løsninger. Koble til lysbryter, kaffetrakter, varmeovn o.l.

Kontakt din kundeveileder for gratis befaring!

Paul Pedersen • Tlf 48 88 90 55 CATERING

RING OSS OG VI BRINGER

TLF. 69 36 27 50

Telefax 69 33 70 07 Solliveien 64 – 1667 Rolvsøy

SIKKERHET

Behov for: Tlf : 69 13 98 70 Faks: 69 13 98 71

Vi garanterer topp kvalitet på vare: SNITTER – KOLDTBORD KOLDTALLERKEN KAKER OG VARMRETTER

ØSTFOLD

Ønsker du en ­annonse i Kirkenytt?

• Blikkenslager? • Taktekking? • Ventilasjonsarbeider?

Kontakt din totalleverandør

Kontakt oss på tlf 69 11 68 00

Ringtunveien 2 – Tlf 69 10 24 40

Utfører stort og smått innen VVS – konkurransedyktige på pris Tlf.: Tommy 91 11 51 80 • Lasse 90 65 72 91 post@hansenrorleggerservice.net


VINDUER OG DØRER

TUNE SAGBLADSLIPERI

Vinduer og dører Til nybygg og rehabilitering

TLF. 69 14 29 96 – FAX 69 14 07 40 VINKELVN. 5, 1710 SARPSBORG CATHRINE@TUNE-SAGBLADSLIPERI.NO

VERKSTED FOR SLIPING AV: SIRKELSAGBLADER HÅRDMETALLBLADER BÅNDSAGBLADER METALLSAGBLADER SEGMENTBLADER TRENNJEGERBLADER

Tømrer Leif Arne Skaar Tuneveien 69, 1712 Grålum Tlf. 95 79 77 92

Nybygg – tilbygg –Restaurering

Monter overspenningsvern! Beskytter el-anlegget mot tordenvær og overspenning.

Kontakt oss på tlf. 69 14 83 00

Vi har alt innen gardiner, sengeutstyr og solavskjerming

Tlf. 69 13 68 00 www.stormelektro.no

Neste utgivelse av Kirkenytt er 24. januar Stoffrist er 11. januar, VI FØRER OG MONTERER:

Klokkergårdvn. 9 - 1711 Sarpsborg Telefon 69 16 17 00

Tlf. 69 14 73 11 Solli, 1719 Greåker

Velkommen til en hyggelig bilprat i et av byens fineste bilanlegg

Dahles Auto AS Tunejordet – Tlf. 69 13 78 00 – www.dahles-auto.no

Bygningslass – Bilglass Innramming – Speil Blyglass Nøkkelservice – Låser

Døgnvakt 480 74 055 GREÅKER GLASS OG RAMMEFORETNING

Gleden ved godt bakverk!

Greåkerveien 138 – Midt i greåker Tlf. 69 14 05 77 Fax 69 14 05 18 – fagkunnskap gir trygghet

www.butterfly-bakeri.no • tlf. 69 14 22 80

Personlig Omsorg

trygve@monstad.as • www.trygvemonstad.no

Respekt

Trygghet

Glede

 Hjemmehjelp  Omsorg

Postboks 94, 1713 Grålum • Telefon: 69 14 43 77

LEVERANDØR LEVERANDØRAV: AV: 4 Sparkling 4 Malearbeid 4 Gulvlegging 4 Malearbeid 4 Solskjerming 4 Gulvlegging

Borggt. 8 Tlf.: 69 14 83 60 - www.fargerike.no

Bokmiljø – en annerledes b ­ okhandel Sulfatveien 4, Torp tlf 69 15 14 69 torp@bokmiljo.no Velkommen til handel med mening!

 Personlig pleie  Sosialt samvær

Vi tilbyr fast kontaktperson

Ring: 69 11 68 00

Bakevarer bakt på den gode gammeldagse måte får De hos

BORGGT. 8. TLF 69 14 83 60 • E-POST: rune@e-p.as

nærmeste

 Innkjøp og følgetjenester

Totalleverandør av omsorgstjenester i Østfold.

ANNONSERE I KIRKENYTT?

 Avlastning for de

 Gavekort  Hjem til deg:

fotterapeut, frisør

69 34 33 70 www.personligomsorg.no

post@personligomsorg.no

Kontakt oss for et uformelt pristilbud! Tlf: 908 53 907

VO LVO • K I A • HY U N DA I • L A N D ROV ER

BEST PÅ BIL MED KVALITET I ALLE LEDD

Tlf. 69 14 21 90

Bakeri / konditori AS Lande

Elektriske installasjoner

Vi prosjekterer og utfører alle typer elektriske anlegg Kontakt oss ved besøk eller telefon 69 10 21 90, mobil 950 88 340 – 950 88 342 Kontor og lageradresse: Nye Tindlundvei 17, 1718 Greåker Klokkergårdveien 11, 1711 Sarpsborg • Tlf: 69 11 59 00 www.bilbutikk1. no

Andersen Elektro A/S

Vi har alt innen gardiner, sengeutstyr og solavskjerming


16

Kirkenytt | Januar 2019

Sjømannskirken på Gran Canaria:

Tre ­måneder som vinter­­ assistenter

Hilde Torp og Tom Hamre har nylig kommet hjem etter tre måneder som vinterassistenter ved sjømanns­kirken på Gran Canaria. Hilde som vinterdiakon, mens Tom jobbet med ulikt praktisk arbeid.

KIRKEKONTORET Sentralbord 69 11 68 00 Besøksadresse: Råkilveien 2, 1710 Sarpsborg Kirkeverge i Sarpsborg: Asbjørn Paulsen apa@sarpsborg.com Kontorleder Liv Solveig Johansen lsj@sarpsborg.com Fellesrådsleder i Sarpsborg: Thormod Bjerkholt Drift av kirkegårder: Driftsleder Stig Brenne. Tlf: 976 09 715

Hilde Torp og Tom Hamre har nylig kommet hjem etter 3 måneder som ­vinterassistenter ved sjømannskirken på Gran Canaria. – Hektisk, men ­meningsfullt, sier de. Her er begge i sving på kjøkkenet.

selv om det var mange vaffeljern i sving. Det gikk med 2.500 liter røre under vårt opphold. Det aller meste var det jeg som lagde, forteller han mun­ tert.

TEKST TOM HELGESEN

Sjømannskirken sender årlig ut pensjonister, gjerne ektepar, til kirkene for å assistere i vinter­ halvåret. Spesielt i Middelhavs­ området utgjør disse månedene den travleste tiden på året, og sjømannskirken i Arguineguin på Gran Canaria er den mest trafikkerte med rundt 4–500 innom i gjennomsnitt daglig – og av og til over 1000 på tirs­ dager. Årlig ferierer mer enn 300.000 nordmenn på Gran Canaria. – Jeg har lenge hatt lyst til å gjøre en jobb i sjømanns­ kirken, og syntes dette var en fin ­mulighet til å kombinere nyttig arbeid og samtidig korte ned mørketiden her hjemme, sier Hilde Torp. Som tenkt, så gjort! Hun og ektemannen Tom sendte inn en søknad, ble innkalt til intervju og kunne snart pakke kofferten for sydligere breddegrader.

Trivelig opphold Hilde og Tom kan fortelle om et tri­ Sjømannskirken på Gran Canaria ligger i flotte omgivelser i Arguineguin. I 2018 kunne kirken på velig opphold med feire 30 år på øya og 10 år med dagens plassering. behagelig tempera­ tur og mange fine opplevelser og ulikt sosialt arbeid sammen Tom hadde kjøkkentjeneste, på øya. med den fast ansatte diakonen vasket, jobbet med rigging av – Vi badet, gikk mange turer og ofte i tett dialog med det bord/stoler, tok imot gjester og i fjellet og tok oss også rundt på norske konsulatet. I tillegg kom utførte mange andre, praktiske mange avsidesliggende steder mange innom kirken med behov gjøremål i høyt tempo. Å lage med bil. I tillegg traff vi mange for å prate med noen, bl.a. om vaffelrøre og steking av vafler hyggelige mennesker både i sorg, ensomhet og bekymringer hørte naturlig nok med, og jobben og på fritiden. rundt økonomi og framtid. nettopp denne kirken på Gran – Oppholdet svarte til forvent­ – I tillegg ble det oppgaver Canaria er kåret til å ha verdens ningene, selv om det var uvant knyttet til gudstjenester og ulike beste vafler både i 2017 og 2018. å ikke feire julaften hjemme, arrangement, sier hun. – Ja, det var lange vaffelkøer oppsummerer de.

Ingen ferie Som vinterassistent får du dekket reise og bolig under oppholdet. I tillegg får du en liten daglig kostgodtgjørelse. – Men dette er ingen ferietur. Du jobber 7–9 timer per dag, fem dager i uka, påpeker de. Hilde jobbet som diakon, som innebar å besøke nordmenn inn­ lagt på sykehus, hjemmebesøk

Sarpsborg og omegn begravelsesbyrå

Benjamin Nordling

BIBELKVELD i Greåker kirke

Vakttelefon 69 130 130 (24t) Kirkegata 29 www.jolstad.no

Lokaleid Begravelsesbyrå

Holleby menighet: holleby.menighet@sarpsborg.com Sarpsborg menighet: sarpsborg.menighet@sarpsborg.com Soli menighet: soli.menighet@sarpsborg.com Tune menighet: tune.menighet@sarpsborg.com SARPSBORG SOKN: Menighetsrådsleder i Sarpsborg: Fredrik Lied Prost i Sarpsborg:  Kari Mangrud Alvsvåg prosten@sarpsborg.com Sokneprest i Sarpsborg: Espen Feilberg Jacobsen esfe@sarpsborg.com Kapellan i Sarpsborg: Ragnhild Hansen ragnh@sarpsborg.com Daglig leder i Sarpsborg: Liv Solveig Johansen lsj@sarpsborg.com Sognediakon i Sarpsborg: Ragnhild Stranden rastr@sarpsborg.com Kateket i Sarpsborg: Berit Vasdal bva@sarpsborg.com Kantor i Sarpsborg: Carl-Andreas Næss krn@sarpsborg.com Barne- og ungdomsarbeider i Sarpsborg: Eileen Stang eist@sarpsborg.com GREÅKER, HOLLEBY, SOLI OG TUNE SOKN: Menighetsrådsleder i Greåker: Magne Grønlien Menighetsrådsleder i Holleby: Kai Arne Wallin Menighetsrådsleder i Solli: Halvor Nome

«Må han gi dere lys til hjertets øyne» – Paulus og brevene hans ved ­sokneprest Petter Johannessen

Menighetsrådsleder Tune: Øystein Andersson

Nå er det siste sjanse til å få med seg nok en spennende og interessant kveld med fokus på Bibelen. Tema denne kvelden er Paulus og hans forfatterskap. Hvem var han? Hva er formålet med disse brevene? Hvordan kan vi forstå ham i dag? Mer enn noen annen har Paulus vært med å farge vår tolkning av den kristne tro. Han er elsket og omdiskutert. Dette blir en meningsfylt kveld der vi ­gjennom foredrag og samtale over kaffekoppen, får et inn­ blikk i Paulus sitt liv og lære.

Denne kvelden avslutter serien med bibelkvelder i ­Greåker, Holleby, Soli og Tune menigheter. Fra oktober til ­februar har vi vandret gjennom Bibelen og sett på Job og hans lidelser, Salmene i Det gamle

testamentet og Jesushistorien i evangeliene. Bibelen er en spennende bok med relevans for vår tid. En kilde å øse av i glede og i sorg. Bibelen skal lese med hodet og med hjer­ tet. Disse kveldene har gitt rom for å plukke med seg gamle gode sannheter og gi plass til nye tanker. Vi håper disse kveldene har vært med å åpne Bibelen. Bare man leter og vet hvor man skal lete finner man alltid noe godt å lese i Bibelen. Velkommen til Bibelkveld i februar!

Svein Åge Johansen

Birgit Groth

Greåker menighet: greaker.menighet@sarpsborg.com

13. februar kl.19.00–21.00

Kirkenytt

Hans K. Helgesen

Sarpsborg krematorium: Tlf. 69 12 59 62

Utgiver: Den norske kirkes ­menigheter i Greåker, Holleby, ­Sarpsborg, Soli og Tune Ansvarlig redaktør: Tom Helgesen, tlf: 915 16 271. E-post: kirkenytt@totalmedia.no Utgivelser 2019: Uke 14: Utgivelse 4. april, stoffrist 22. mars. Uke 22: utgivelse 30. mai, stoffrist 18. mai. Uke 36: Utgivelse 5. september, stoffrist 24. august. Uke 42: Utgivelse 17. oktober, stoffrist 5. oktober. Uke 47: Utgivelse 21. november, stoffrist 9. november.

Sokneprest i Greåker: Petter Johannessen petter.johannessen@sarpsborg.com Sokneprest i Holleby og Soli: Finn-Ove Brandvold fob@sarpsborg.com Sokneprest i Tune: Lisbeth Heie Gregersen lhg@sarpsborg.com Daglig leder Greåker, Holleby, Soli og Tune: Tore-Andre Haraldseid tahd@sarpsborg.com Ungdomsprest i Greåker, Holleby, Soli og Tune: Ole Jens Hovda ojh@sarpsborg.com Diakon i Greåker, Holleby, Soli og Tune: Kjersti Klausen Tjelle kkt@sarpsborg.com Kateket i Greåker, Holleby, Soli og Tune: Kateket Kristin Tollefsen ksb@sarpsborg.com Menighetspedagog for Greåker, Holleby, Soli og Tune: Håvard Ø. Løvik hoel@sarpsborg.com Kantor i Greåker: Marianne Gangestad Ervum mger@sarpsborg.com Kantor i Tune: Henrik Brusevold hbu@sarpsborg.com

Profile for Suveren Kommunikasjon AS

Kirkenytt nr 1-2019  

Menighetsblad for Greåker, Holleby, Sarpsborg, Soli og Tune

Kirkenytt nr 1-2019  

Menighetsblad for Greåker, Holleby, Sarpsborg, Soli og Tune