Page 1

SARPSBORG UKE 47 – Utgave 6 – November 2013

Trofast i 150 år Side 6 - 7

KONTAKTINFO

JULEKONSERTER 2013 Ettertraktet

Ny salmebok på vent

Flotte konserter

«Alle» leser Kirkenytt i følge en leserundersøkelse.

Fellesrådet i Sarpsborg har ikke råd til å kjøpe salmebøker.

I år som i fjor kan vi by på et omfattende konserttilbud

Side 4

Side 11

Side 16


2

på talerstolen

www.kirkenytt.no

November 2013

Frykt ikke!

På talerstolen Atle Sommerfeldt Biskop

Helsetilsynet hevder at omtrent hver fjerde av oss vil oppleve en eller flere perioder med angst i løpet av livet. Mange flere kan kjenne på uro og redsel. Til tider har kirken bidratt til å forsterke både angst og frykt ved å fortelle folk hvor dømmende og straffende Gud er. Og hvem av de som er ærlig mot seg selv og andre vil ikke bli urolig hvis

vi må stå til ansvar for alle våre tanker, følelser og handlinger hos den makten som rår over liv og død? I juleevangeliet er det gjeterne som blir fanget av denne redselen når store hendelser fra himmelen kom til dem julenatt. I dag er det nok færre som er redde for Gud. Allikevel er mange preget av redsel og angst. I vårt samfunn er det frykten for ikke å strekke til, redselen for hva folk tenker og sier om en, uroen for fremtidens arbeidsmuligheter, angsten for hvordan det skal gå med barn og barnebarn, usikkerheten om en klarer å mestre uforutsette hendelser som treffer oss, og utrygghet for reaksjonen fra dem som trenger ens omsorg. Når alt dette og mer til legges oppå hverandre, blir byrden vi forutsettes å bære tyngre og tyngre, da kan frykten og angsten ta herredømme over livene våre. Norge er det land i verden som er

i stand til å gi befolkningen det beste tilbudet av helse, utdanning, omsorg, arbeidshjelp og mye mer. Vi skal være takknemlig og stolte over at vi lever i et samfunn der fellesskapet gir oss en slik grunnleggende trygghet. Samtidig viser vår opplevelse av angst og frykt at dette ikke er tilstrekkelig. I Betlehem er det bygd en kirke over grotten som den hellige familie etter tradisjonen gjemte seg i da de begynte flukten til Egypt fra folkemordet på alle Betlehems guttebarn. Grotten er hvit fordi en dråpe melk fra Maria falt på bakken da hun diet Jesus. En av de eldste bildene i kirken er hentet fra denne tradisjonen og viser Jesus som ligger ved Marias blottede bryst for å få næring og nærhet. Det finnes knapt noen mer sårbar situasjon enn den nyfødtes absolutte avhengighet av morens

velvilje. Bildet av Maria og Jesus kommer til oss med fortellingen om denne sårbarheten, men også med den tryggheten barnet har til moren sin. I dette bildet av menneskets mest grunnleggende sårbarhet og trygghet vises julens innerste hemmelighet for oss. Gud kommer til oss – en skremmende tanke for mange – i et sårbart barn som må finne sin trygghet ved morens bryst. Så utrolig stor kjærlighet har Gud til hver eneste en av oss at Gud valgte selv å erfare hva et menneskeliv består i. Julens budskap er at Gud ble menneske i Jesus og levde vår sårbarhet, og trengte vår trygghet, på samme måte som oss. Budskapet til gjeterne var derfor ikke at de burde skjelve i buksene og være redde. Engelens budskap til dem var tvert om at de ikke skulle være redde. Frykt ikke var engelens ord til gjeterne! Med

frimodighet ble de oppfordret til å oppsøke Gud i krybben. Mindre skremmende enn et barn ved mors bryst kan ikke Gud være. Gud var tilstede i deres hverdag, i dyrenes stall. Midt i sin angst og redsel og usikkerhet kunne de stole på at Gud selv ville ledsage dem og aldri slippe dem. Også til oss er julens budskap at vi ikke behøver å ha frykt. Vårt verd som menneske er ikke avhengig av hva vi presterer eller hvordan andre mennesker oppfatter oss. Vi faller aldri igjennom hos Gud. Som Jesus barnet utleverte seg til Maria, kan vi legge vår sårbarhet i Guds favn. Gud vil holde oss fast i alle de kriser og krevende tider vi måtte komme til å oppleve slik en god mor verger sitt diende barn. Frykt ikke! Jeg forkynner dere en stor glede. Da er det virkelig grunn for oss til å feire! Velsignet julehøytid!

Jordran og særskatt

underlagt islam.

teologisk hjørne

Til den siste er forsvunnet? Kristendommen oppsto i Midtøsten, ble utbredd i Midtøsten, var den sentrale religionen i Midtøsten og blir snart helt utryddet fra Midtøsten. Dette skjer mens ledende politikere og media lukker øynene og tier stille. Den danske journalisten og forfatteren, Klaus Wivel, spurte den danske utenriksministeren, Villy Søvndal (Socialistisk Folkeparti), hvordan han ville reagere på at tusenvis av kristne jages bort fra Egypt og hele den arabiske verden. Spørsmålet ble stilt i et åpent brev i Weekendavisen i oktober 2011. Den danske utenriksministeren nedlot seg ikke til å svare. Da reiste Klaus Wivel selv til Midtøsten for å undersøke saken. Resultatet av reisen er blitt til en rystende bok: Den sidste nadver. En rejse blandt de efterladte kristne i den arabiske verden. Kristeligt Dagblads Forlag, 2013. Etter å ha lest boken forstår man bare alt for godt hvorfor de kristne vil vekk fra Vestbredden og Gaza, fra Egypt, Libanon, Syria og Irak – de landene som Wivel har besøkt. Man leser om mennesker under stort press fra muslimske omgivelser. Prester som har opplevd at kirkene deres er blitt brent og som nekter å la seg knekke. Foreldre som har mistet sine barn. Folk som er blitt kidnappet eller kastet ut av hjemmene sine. Innbyggere som føler seg som fremmede i eget land og som ønsker seg bort. I tillegg møter man en rekke velmenende forståsegpåere fra Vesten, som med dårlig samvittighet over kolonitidens synder og med store forhåpninger til arabiske vårfor-

nemmelser benekter ethvert problem. Men problemene forsvinner ikke, selv om man lukker øynene eller fokuserer på andre problemområder og grupper enn de kristne. Den sidste nadver viser oss det vi ønsket ikke fantes.

Vestens allierte

I de muslimske landene er de kristne blitt et symbol på Vesten. Særlig i Egypt og Irak vet muslimene faktisk ikke noe om de kristne. De lærer ikke noe om dem på skolen, forteller Wivel. I den egyptiske folkeskolen var det i mange år slik at når du hadde historie, så lærte du om det gamle Egypt som sluttet omkring år null. Deretter var det et stort hull i historien inntil muslimene kom på 600-700-tallet. Den lange perioden på 600-700 år, hvor kristendommen oppsto og fikk sin utbredelse i Midtøsten, var bare borte. Det er derfor ingen bevissthet om hvem de kristne er. De kristne oppfattes som sendt fra Vesten. De betraktes som en femtekolonne. I Egypt har diskrimineringen betydd at de kristne har etablert et parallelsamfunn med egne klubber, kirker og skoler. Og jo mer de isolerer seg fra muslimerne, jo verre blir angrepene. Men alle kristne i området lider under forestillingen om at de er Vestens allierte. »Du kan bare se på de palæstinensiske kristne. De er pressede fra begge sider. Dels fra israelerne og dels fra islamisterne, og under den anden intifada blev de bedt om at vælge side i forbindelse med selvmordsterro-

rismen. Men det ville mange af dem ikke, og så blev de opfattet som forrædere og blev nødt til at flygte,« skriver Klaus Wivel. »Det er helt grotesk. De kristne føler jo ikke, at der er nogen interesse for dem i Vesten, og pludselig bliver de opfattet som en del af Vesten, og de bliver angrebet, kidnappet og deres kirker brændt ned. Det er blevet fuldstændig utåleligt at være kristen i Mellemøsten.«

Religionshat

Dette handler ikke først og fremst om Israel eller om hevn mot kristen imperialisme. Hva slags historisk legitimitet skulle araberne ha for å jage bort en liten minoritet av sine egne landsmenn? Araberne er jo selv blant de største imperialistene i verdenshistorien og erobrere av sentralområdene til kristendommen. Nei, dette er religionshat. Et hat som har vært der gjennom mange hundre år, og som de siste 10 – 15 årene har økt sterkt både i styrke og omfang. Da islamistene ble meiet ned av sikkerhetsstyrkene i Egypt, hevnet de seg på de kristne. Betegnende er Klaus Wivels møte med tuniseren Imed Dabbour, prosfessor i historie og noe så sjeldent som en kristenkonvertitt i et land med bare 0,2 prosent kristne. I Tunisia kan en være homoseksuell, kommunist eller ateist. Det er ikke noe stort problem. Men å konvertere til kristendommen er det verste et menneske kan gjøre. ”Det fins ikke større pariaer enn oss”, sier professor Dabbour.

I 1922 var 10 prosent av befolkningen på det omsrådet som ble kalt Palestina kristne. Særlig var det mange kristne på Vestbredden. I dag er det 30 000 igjen av en befolkning på 2 millioner, i følge det palestinske byrået for sentralstatistikk. I Beit Jala er det 7000 kristne igjen. 100.000 palestinere fra den byen bor i dag i Sør-Amerika eller i USA. Media forteller oss at israelerne tar jord på Vestbredden, for å bygge opp det de kaller sin sikkerhetsmur og også for å øke egen bosetting på Vestbredden. Det er naturligvis rett av det internasjonale samfunnet å reagere mot dette. Men hva gjør palestinerne med de kristne? Hva gjør den nye palestinske regjeringen etter at Israel har gitt dem et visst indre selvstyre? Både regjeringen og palestinske jordeiere tar jorden fra de kristne, fra kristne bønder, fra klostre, fra kirker. Uten lov og dom. Uten noen form for rettslig prosess i det hele tatt. Dette går for seg over hele Midtøsten, og det kommer knapt et eneste pip av protest fra noe vestlig land. En eldre kristen mann gir Wivel denne forklaringen: ”I vesten blir vi oppfattet som arabere. I de arabiske landene blir vi sett på som kristne. Vi taper på begge fronter.” Wivel besøker blant annet Huda TV i Egypt, der den britiskfødte konvertitten Abdur Raheem Green opptrer som stjerne på skjermen. Denne Raheem Green har talt for å geninnføre særskatten jizyaen for jøder og kristne med den hensikt å gjøre dem kjent med at de er underlegne og

En moderne Endlösung?

I de fleste arabiske landene har de kristne lenge utgjort cirka 10 prosent av befolkningen, hvis ikke mer. Nå er de cirka 4 prosent, hvis ikke mindre. De sjikaneres, forfølges, fordrives systematisk og utsettes for vold, grusom tortur, voldtekt, overlagte bestialske drap, kidnappinger og pengeutpressing. Deres hjem og kirker vandaliseres og brennes ned til grunnen. Myndighetene er passive. Ofte er politiet delaktige i forbrytelsene. Bare unntaksvis stilles de skyldige til regnskap. Da er det ikke så rart at regionens kristne emigrerer til Europa, Canada, USA, SørAmerika og Australia. Hvis ikke kristenforfølgelsene i Midtøsten stanses, vil det om 10 år neppe være en eneste kristen tilbake i det området hvor kristendommen oppsto og slo rot cirka 600 år før Muhammed. De vil være borte, reist eller utryddet, som en moderne Endlösung!

Finn-Ove Brandvold Sogneprest i Holleby og Soli


www.kirkenytt.no

3

November 2013

Kirkevergen gir seg Jan-Erik Sundby har sagt opp sin stilling etter 10 år som kirkeverge i Sarpsborg. 1. januar tiltrer han stillingen som divisjonsdirektør opplæring i Blå Kors. - Det er med tungt hjerte jeg forlater mange fantastiske og trofaste arbeidskolleger etter 10 fine år som kirkeverge. Samtidig følte jeg at det var på tide å ta et steg videre, sier 57-åringen til Kirkenytt. Tekst & foto: Tom Helgesen

V e lk o m m e n til p å s tu a i 4 . e ta

m u s ik k a n d a k t

sje Karl JoVelkommen til musikkandakt h a n s g a te 1 ! kirkenytt

Utgivelser i 2014

SOLHØI REVISJON AS

Tirsdag 27. aug u st SIDSEL SOLHØI TORILL SOLHØI kl.11.00 Tirsdag 24. sep tember kl. 11.00 Velkommen Velkommentiltilmusikkanda musikkand OLA ERIKSEN LARS M. SNOPESTAD TirsdaROBERT g 2TORP 2 . o k to b e r på stua stuaii4.4.etasje etasjeKarl KarlJohansgate Johansg på k l. 1 1 . 00 Tirsdag 26. nov Tirsdag 27. kl.11.00 Tirsdag 27.august august kl.11.00 ember kl. 11.00 Tirsdag Tirsdag 24. 24.september septemberkl.kl.11.00 11.00 Statsautoriserte revisorer Siviløkonomer NHH Autoriserte regnskapsførere

Registrerte revisorer. Autoriserte regnskapsførere. Medlemmer av Den norske revisorforening. Autorisert regnskapsførerselskap

Halden: Postboks 1027, 1785 Berg Gamle Tindlundvei 2c 1718 Greåker Tlf: 69 13 83 33 Faks: 69 13 83 30 Tlf: 69 13 83 33 Faks: 69 13 83 30 Epost: hexene@solhoi.no Hemmeside: www.solhoi.no

på stua i 4. etasje Karl Johansgate 1!

1: Uke 6 (trykk torsdag 7. feb) 2: Uke 13: (trykk torsdag 27. mars) 3: Uke 23: (trykk torsdag 5. juni)

Tirsdag 27. august kl.11.00 Tirsdag 24. september kl. 11.00 Tirsdag 22. oktober kl. 11.00 Tirsdag 26. november kl. 11.00 Vennlig hilsen

PS: Innleveringsfrist for stoff er fredag to uker før utgivelse. Ønker du en annonse, send en mail til kirkenytt@totalmedia.no, så blir du kontaktet av en av våre selgere.

Vennlig hilsen

Kirkenytt

Diakon Berit Mo vik Lo, Sarpsborg men ighet

Utgiver: Den norske kirkes menigheter i Greåker Holleby Sarpsborg Soli og Tune

Ansvarlig redaktør: Tom Helgesen Tlf: 915 16 271 kirkenytt@totalmedia.no

Diakon Berit Movik Lo, Sarpsborg menighet

Tirsdag 22. Tirsdag 22.oktober oktober kl.kl.11.00 11.00 Tirsdag 26. november kl. 11.00 Tirsdag 26. november kl. 11.00 Velkommen til musikkandakt Vennlig på stuahilsen i 4. etasje Karl Johansgate 1! Vennlig hilsen

Tirsdag 28.Berit august Diakon Movikkl.11.00 Lo, Tirsdag 25.Berit september kl. 11.00 Movik Lo, Diakon Sarpsborg menighet Tirsdag 30. oktober kl. Sarpsborg menighet11.00 Tirsdag 27. november kl. 11.00 Vennlig hilsen Diakon Ragnar Ruden, Sarpsborg menighet

tTlf. 69 10 46 10

lede... Velkommen til musikkanda gger for g le r ø R Noen av våre leverandører:

Velkommen tilKarl musikkand på stua i 4. etasje Johansgate

på stua i 4. etasje Karl Johansg

V e lk o m m e n til p å s tu a i 4 . e ta

Trenger dere snekker til små eller større oppdrag, kontakt oss!

Tirsdag 28. august kl.11.00 Tirsdag 11.00 Tirsdag 25. 28.september august kl.kl.11.00 Tirsdag 30. Tirsdag 25.oktober septemberkl.kl.11.00 11.00 Tirsdag 27. november kl. 11.00 Tirsdag 30. oktober kl. 11.00

GLEDEN Tirsdag 27. november kl. 11.00 Vennlig hilsen HJELPER DEG... Vennlig hilsen

m u s ik k a n d a k t

Ingard Langsholdt AS

Diakon Ragnar Ruden, Er uhellet ute, Ordfører Thorbjørnsensvei 3, 1711 Sarpsborg Sarpsborg menighet ring vår Diakon Ragnar Ruden, VAKTTELEFON www.langsholdt.no stengetid: Sarpsborg menighet etter 915 32 077

s je K a rl J o h a n

Tlf. 69 13 90 00 Tirsdag 28. aug ust kl.11.00 Tirsdag 25. sep tember kl. 11.00 Tirsdag 30. okto ber kl.

s g a te 1 !


4

www.kirkenytt.no

November 2013

«Alle» leser Kirkenytt ETTERTRAKTET: En stor leserundersøkelse viser at menighetsblader blir svært godt lest, også av de som vanligvis ikke er å finne i kirken. Det gjør den også til en interessant markedskanal. Kirkenytt har et opplag på i overkant av 15.000 og dekker alle postkasser i Sarpsborg vest for Glomma.

LANDRØ : – Menigheter i Den norske kirke må ikke tro at en fin nettside kan erstatte et menighetsblad på papir. Da har de tapt kampen om å gi folket en reell opplevelse av tilknytning til kirken, sier Landrø til Vårt Land. Foto: Privat

En leserundersøkelse om menighetsblader viser oppsiktsvekkende resultater: ”Alle” leser dem! 79 % av alle som mottar menighetsblad, leser i bladet. Og 80% av dem som leser bladet, går aldri eller sjelden i kirken, kommer det fram av den omfattende og landsrepresentative leserundersøkelsen i regi av journalist og redaktør Magnhild Landrø. Undersøkelsen er utført våren 2013 av TNS Gallup, - med

støtte fra RAM/Medietilsynet. – Tallene fra undersøkelsen viser at menighetsbladet har imponerende stor leserkrets. Det er ikke tvil om at bladet er viktig for manges følelse av tilhørighet til kirken. 82% av leserne sier at de sjelden eller aldri går til ordinære gudstjenester i kirken sin. Hele 34% sier at de knapt har vært innom sin lokale kirke overhodet. Men bladet leser de altså likevel! sier Magnhild Landrø.

Høy status

Menighetsbladet har en uventet

høy status blant folk. Og det til tross for at bladet kontinuerlig må slåss for sin økonomiske overlevelse, sier Landrø som har lang erfaring fra journalistisk arbeid og nå er aktiv som menighetsbladredaktør i Røa og Ris menigheter i Oslo. 

 – Sett med mediemarkedsbriller er det overraskende og imponerende at et blad med så høy leserinteresse og med en så stor tilhørighetsskapende rolle i nærmiljøet, kan produseres uten en eneste offentlig støttekrone! Hun argumenterer for at

kirken må satse på nettsider, men understreker at gode nettsider ikke kan erstatte menighetsbladet. 

 – Det er en vesensforskjell mellom å bli gitt informasjon gjennom et fysisk blad, og det å selv oppsøke informasjonen på nettet, sier Landrø.

Om mennesker

Landrøs funn viser at folk vil lese om mennesker. For 73 prosent av leserne betyr det mye å kunne gjenkjenne folk på bilder. 8 av 10 sier at de liker å lese intervjuer med folk

– Takk for responsen Kirkenytt har slitt med dårlig økonomi og har måttet be om en hjelpende hånd fra trofaste givere. Det har gitt resultater. Redaktør Tom Helgesen retter en stor takk til alle som har respondert på den økonomiske dugnaden – som i realiteten har reddet bladets videre eksistens. Det viser at mange setter pris på bladet og ser verdien i det.

– Ja, nå er vi nå ”oppe og går” igjen og satser på seks utgivelser også i 2014. Det betinger imidlertid at både annonsører og bidragsytere blir med videre, sier redaktøren.

God respons

Helgesen håper og tror den gode leserundersøkelsen som omtales i denne utgaven av bladet er med på styrke lese- og markedsverdien på bladet ytterligere.

– Undersøkelsen bekrefter at vi når fram til svært mange med våre budskap, som også er selve grunntanken for utgivelsene. Det skjer mye spennende menighetsarbeid, ikke minst for barn og unge, som vi gjerne vil formidle. – Og ved at bladet blir tatt vare på ved at det brukes som oppslagsverk for menighetenes aktiviteter, gjør det også godt egnet som markedskanal for våre annonsører. Annonsørene

er med andre ord ikke bare gode støttespillere. De får samtidig god oppmerksomhet og respons for sine bidrag ved at bladet kommer ut til mer enn 15.000 husstander, påpeker han.

Har du synspunkter eller tilbakemeldinger ? Send gjerne en epost til kirkenytt@totalmedia.no

fra nærmiljøet. 82 prosent av leserne liker lokalhistorisk stoff. 59 prosent liker å følge med på hva som skal skje i kirken deres. Navnelister over døde, døpte, vigde og konfirmanter har også høy leserscore, forteller den omfattende leserundersøkelsen. Kilde: Den norske kirke og Vårt Land.

Tekst& foto: Tom Helgesen


www.kirkenytt.no

5

November 2013

Aldri for gammel til å lære Jorunn Brekke (86) er fortsatt like nysgjerrig på livet – Jeg er fortsatt nysgjerrig på livet og har lyst til å lære mer, sier den energiske 86-åringen til Kirkenytt. 60 år etter at at hun første gang var student ved Menighetsfakultetet, tok Jorunn Brekke nye eksamener der. Jorunn kan se tilbake på et rikt og meningsfylt liv, med troen som en fast følgesvenn. - Jeg uttrykket min takknemlighet til Gud hver morgen, sier hun og viser til salme 37, vers fem: ”Legg din vei i Herrens hånd, stol på Ham, så griper Han inn”. – Det har vært mitt ord og rettesnor hele livet, sier hun når Kirkenytt treffer henne hjemme i sin gjestfrie stue i Ringgata. – Og jeg må alltid si noe om kjærlighet når jeg holder andakt. Om viktigheten i å kunne ta i mot kjærlighet fra Gud, og i å vise vår kjærlighet til Gud, legger hun til. Hun byr på nytraktet kaffe og hjembakst denne oktoberdagen. Utenfor har høstet blitt visuell. Frukttrærne står med nakne greiner. Blomstene har visnet og gjort seg klar for overvintring. - Jeg er glad i hagearbeid. Men det er ikke alt jeg orker å ta meg av selv lenger, sier hun mens hun byr på varm kaffe og hjemmelagde kaker.

Vitebegjærlig

Vitebegjæret har alltid vært en del av Jorunns drivkraft, og som i stor grad har preget livet hennes. Etter eksamen artium i 1948 ble hun tatt opp som student ved Det teologiske menig-

hetsfakultetet i Oslo. Men etter noen år ga hun opp. - På mitt kull var det kun 10 jenter, og som kvinne den gang ble du oversett. Jeg gikk lei, forteller hun. Jorunn satset i stedet på skolen, og etter Lærerskolen på Sagene har hun et langt yrkesliv i skolen bak seg. Som yrkesaktiv fikk hun tid til studier i kunsthistorie, og som pensjonist har hun tatt nye eksamener på Menighetsfakultetet. Det ble et halvt år med pendling til Oslo og forelesninger hver torsdag – og mange lange dager. Men ikke forgjeves. Hun tok eksamen i kristendom og billedkunst– 81 år gammel! Det ga henne mersmak, og også de påfølgende årene frekventerte hun Oslo og Menighetsfakultetet. Den siste eksamenen tok hun 83 år gammel! - Jeg var visst den eldste studenten de noen gang hadde hatt ved Fakultetet. Men for meg er ikke alder noen hindring. Jeg er like vitebegjærlig i dag som før, sier hun.

Bred utdanning

Som lærer trivdes hun med å undervise i kristendom. Hun er ikke veldig glad for skolens utvikling på dette området, hvor kristendommen nå kun er en del av opplæringen på lik linje med andre religioner. - Med det mister de unge et viktig fundament og en lang tradisjon, sier hun og gleder seg desto mer over at menighetene er sitt ansvar bevisst gjennom å tilby trosopplæring gjennom en rekke aktiviteter for barn og unge.

- Det er viktig å rekruttere fra bunnen av for igjen å kunne fylle opp kirkerommene, sier hun. I tillegg til lærerskolen og studier i kunsthistorie har Jorunn alltid vært glad i å spille piano, så vi kan med rette karakterisere henne som svært allsidig.

Opplevd masse

Jorunn jobbet som lærer og adjunkt i skolen i 30 år, ved flere skoler. Mannen, Tor-Leif, er pensjonert sogneprest og har tjenestegjort flere steder på Østlandet. - Jeg måtte jo henge på lasset, sier Jorunn. Men jeg opplevde aldri det som slitsomt, heller en berikelse ved at jeg ble kjent med så mange mennesker. Som pensjonister hadde de også sommerjobb som prestefolk i seks somre i Nord-Norge og fikk oppleve mange flotte steder. Pianoferdighetene kom til praktisk anvendelse ved en rekke anledninger i nord da organistene hadde ferie og Jorunn måtte bistå ved Tor-Leifs gudstjenester og seremonier. Eksempelvis under en trippelvielse i Vågan kirke i Lofoten, kan hun fortelle. - Jeg lærte meg den tradisjonelle brudemarsjen og argumenterte det beste jeg kunne overfor brudeparene om at det var denne varianten de burde velge. Og fikk heldigvis aksept for det, mimrer hun med et smil.

Sjømannskirken

Vi kommer heller ikke utenom Sjømannskirken når vi skal

Gi din støtte til menighetsbladet via tekstmelding! Send en melding med kodeordet “kirkenytt” etterfulgt av summen du ønsker å gi til 2434. Eksempel: “kirkenytt 200”

fortelle fra Jorunn Brekkes liv – selv i tabloidform. Hun har vært medlem av sjømannsmisjonen i 50 år, og 25 år av dem som leder i foreningen på Lande. I dette arbeidet er hun fortsatt ivrig og engasjert. I tillegg har hun vært aktiv i Utdanningsforbundets pensjonistforening i mange år , og kan se tilbake på 25 år som formann i Kirkeforeningen i Tune inntil denne ble nedlagt. - Sjømannskirken er kanskje viktigere enn noen gang, i og med at nordmenn nå svært ofte er på reisefot, sier hun. Hun forteller at mye av foreningsarbeidet handler om å skaffe penger til virksomheten da kun en tredel av driftsmidlene kommer fra staten. - Sjømannskirken er til for alle nordmenn, og vi merker en større dragning til kirken ute enn her hjemme. Mange trenger en trygg havn og en voksenperson å snakke med. Nå har vi også fått innpass i Tyrkia, så vi opplever stadig ny anerkjennelse og utvider stadig virksomheten,

sier hun.

Reiseglad

Side om side med sin ektemann gjennom 62 år har det blitt mye reising i både inn- og utland. Roma er en favoritt blant reisemålene. Et høydepunkt var da de under en audiens fikk håndhilse på pave Johannes Paul i 1980. Bildet av det stolte øyeblikket henger i glass og ramme på veggen i stua. Bakgrunnen var at ektemannen hadde et tre måneders studieopphold i Roma. Jorunn Brekke kan med andre ord se tilbake på et svært rikt liv. Likevel er hun mest opptatt av å se framover. For det er der mulighetene ligger! - Det er ingen grunn til at alderen skal være noen hindring for å være aktiv, så lenge du har god helse og interesse og pågangsmot, avslutter den energiske, vitebegjærlige og livsglade 86-åringen. Tekst& foto: Tom Helgesen

LÆRE: Lysten på å lære noe nytt, har aldri gitt seg hos Jorunn Brekke. Hun har nettopp rundet 86 år, men er fortsatt like engasjert og nysgjerrig på livet.


6

www.kirkenytt.no

November 2013

Sarpsborg kirke 150 år En prolog av Tove Lisbeth Olsen

Byen brenner! Det kom budskap I fra tårnet. Kirkeklokker varslet folket her i Olavs by ved fossen, Borgarsyssels første by. Sarpsborg kirke stod i flammer, to år gammel, nesten ny I 1861 Budet nådde Karenius Thinn, sogneprestens sønn, på skolevei gjennom Kulås. Også prestegården ble lagt i aske.

Lyset skinner på et nyfødt undringsblikk. Stor er gaven som vi fikk. Glederik er høytidsstunden ved barnets første kirkegang til orgelbrus og salmesang.

Reddet ut av flammers ild: hellige kar og døpefonten, kar for gudgitt gave, sakramenter

Nye slekter, båret frem i håp og tro veien frem på bønnens bro, Gudgitt ærend, Gudgitt gave, Gudgitt løfte i Guds hender Grunnstenen er den samme.

“Det var et hardt slag for den lille menighet å miste sitt nye gudshus, men motløse ble man ikke.”

År har rundet. Kirken har fått alders slør, men en hellig, allmenn kirke har for alltid åpen dør inn til stillhet, bønn og gudgitt budskap.

I 1863 ved juletid nyreist kirke, byggverk reist med menneskehånd, en kirke reist i gudgitt ånd, reist i håp og tro, en hellig, allmenn kirke, bygget av levende stener, en ny start på kirkegrunn

Oppdraget er det samme med et evig frelsesord. La oss sammen verne arven, den som slekten vernet før oss.

Grunnstenen var den samme. Der ved døpefonten, reddet fra den gamle kirke lyser korset på vårt alterbord, bringer bud om nåde stor. Korsets tale, billedkunsten, bringer bud om lyset, livet. Lyset tennes.

Budskapet er det samme, gitt oss gjennom orgeltoner, taler, kor og prosesjoner, sagt i bønn med kunstners hånd, med fargeprakt i glass, ikoner, malerier, lysekroner. Alterkalk og disken er de samme, reddet ut av ildebrann. Himmelsendt er livets brød og livets vann, kraft til daglivets virke, kraft og liv til skole, kirke,

til et arbeids edle dåd. Det går ennå bud fra tårnet, risset inn i klokkers rene malm, varige spor på største klokken med disse ord: ”Udover Olavs stad jeg sender min alvorsrøst til store og små hvor fred og trøst dog er at faa. Med ydmykt hjerte iil da hen Til Jesus Krist din sjelevenn.” Og den minste klokken klinger med: ”Lyd til Herrens pris og ære at din klang må budskap bære om hans hjelp i all vår nød, om hans trøst i liv og død.” Ankerfestet er det samme, spor i ord fra slekter før oss skrevet ned på pergament, budskap skjult under søndre søylefot i koret: “thi dersom Herren ikke bygger huset da arbeider bygningsmennene forgjeves.” Så vi ber den samme bønnen, den fra 1863: “Du Herre Jesus som er kirkens sanne grunnsten vær alltid til stede i dette hus med din ånd og nåde så at ditt ord her må tolkes purt og rent til velsignelse for nærværende og kommende slekter.”


www.kirkenytt.no

7

November 2013

Program til 150-års jubileet for kirken i 1000-årsbyen Lørdag 23. november:

Matinékonsert Sarpsborg kirke kl. 16.00

kunstutstilling i kirken, der elever fra Sarpsborg Kulturskole og andre lokale kunstnere skal stille ut sine arbeider i forbindelse med kirkens jubileum. Selvfølgelig blir det kirkekaffe for små og store etter gudstjenesten.

Torsdag 5. – søndag 8. desember

Julemarked

inspirert av klosterfellesskapet i Taizé i Frankrike, dit ungdommer fra Sarpsborg reiser hvert år.

Lørdag 14. desember

Julekonsert Sarpsborg kirke kl. 21.00

Søndag 8. desember

Julemarkedsgudstjeneste Sarpsborg torg kl. 11.00

Sarpsborg torg

Matinékonsert. Sølvguttene med dir. Fredrik Otterstad og Sarpsborg Kammerkor med dir. Carl-Andreas Næss. Kammerkoret har CD-slipp i forbindelse med kirkejubileet, og det vil være mulig å kjøpe denne etter konserten. Billetter á kr 150,- selges ved inngangen.

Lørdag 30. november

LysVåken

Kurland kirken & Sarpsborg kirke kl. 17.00

Det blir konsert i Sarpsborg kirke ved Østfold Symfoniorkester og Sarpsborg Kammerkor. Dir.: Carl-Andreas Næss. Billetter á kr 150,- selges ved inngangen.

Julemarkedsgudstjeneste med nattverd ved Ragnhild Hansen m.fl. Sarpsborg menighet flytter ut i Stallen på torget og er med under årets julemarked. Her blir det salg av produkter fra Betlehem og hånddryppede lys.

Søndag 15. desember

Festgudstjeneste Sarpsborg kirke kl. 11.00

Fredag 13. desember

Luciamorgen Sarpsborg kirke kl. 07.00

Fredag 6. desember

Krybbevandring Sarpsborg torg kl. 17.00 0

Festgudstjeneste ved biskop Atle Sommerfeldt, kirkens prester og øvrige ansatte. Sarpsborg Kammerkor og blåsergruppe. Nattverd. Kirkekaffe. Vi inviterer 10 og 11 åringer til overnatting i kirken. Tenk deg en hel kveld og natt sammen med gamle og nye venner, i en kirke. Vi lærer å være LysVåkne for oss selv, LysVåkne for andre og LysVåkne for Gud.

Krybbevandringen starter ved Stallen på torget. Vi går opp gågaten, og gjør et stopp underveis med lesning og sang. Vi avslutter vandringen i Sarpsborg kirke.

Søndag 1. desember

Barnas festgudstjeneste Sarpsborg kirke kl. 11.00

Lørdag 7. desember

Taizégudstjeneste

Dagen starter tidlig og høytidelig med Luciafeiring i Sarpsborg kirke. Fortellingen om Lucia rammet inn med vakker sang om musikk. Lussekatter og gløgg.

Jubileet gjennomføres med støtte fra:

Lørdag 14. desember

Festmiddag med variert program Tune prestegård kl. 16.00

Metodistkirken kl. 12.00

DEN NORSKE KIRKE Kirkelig fellesråd i Sarpsborg

Adr. Kirkegata 33 - Tlf. 69 15 45 51

Dette blir en fantastisk «bursdagsfeiring» for hele familien. Barna fra LysVåken har forberedt gudstjenesten og medvirker, sammen med andre barn fra menighetens barnearbeid. Etter gudstjenesten blir det åpning av

Lengter du etter fred og ro? – Kom på Taizégudstjeneste med nattverd. Denne meditative gudstjenesten er

Deltakelse på festmiddagen inkluderer julekonsert i Sarpsborg kirke samme kveld. Påmelding til sarpsborg.menighet@sarpsborg.com eller tlf.: 69 11 68 00. Pris kr. 400,-.

www.sarpsborg.kirken.no


8

barnesidene

Ventetiden Desember er en deilig måned. Vi pynter, baker, pakker gaver og åpner kalender. Alt sammen er en nedtelling til 24.desember, bursdagen til

www.kirkenytt.no Jesus. Han kom som en gave til alle mennesker, for over 2000 år siden. Han er en gave til oss hver dag egentlig, men bursdagen feirer vi da juleaften. Så er det slik at vi gir gaver til de

vi er gla i og som vi bryr oss ekstra om. Det beste er gaver som er hjemmelaget. Gaver som det er brukt tid på å lage og som det bare finnes en av. Gaver som er laget og gitt med

Barnesidene!

November 2013

kjærlighet. Akkurat som Jesus er kjærlighet og har masse kjærlighet til oss alle sammen. God adventstid! Berit Michaela Vasdal

Berit og Kristins

dikthjørne

Hei alle barn! Dette er stas! Vår helt egen side i Kirkenytt, som bare er for barna. De voksne kan få lese, men tanken vår er at det er dere barn som skal være med å lage disse sidene. Send oss gjerne tegninger, bilder av kjæledyr, noe som opptar deg. Så vil det være oppgaver som du kan løse og kanskje vinne en premie for, bilder av ting som skjer i kirken og en oversikt over masse spennende du kan være med på! Adressen som du bruker for å sende inn er: bva@sarpsborg.com. Du kan også sende med post: Sarpsborg menighet, barnas sider, postboks 237, 1702 Sarpsborg.

God jul!

Babysang Dåpsfest

Vi vil synge høyt Om en glede stor Det var julenatt Jesus kom til jord Høyt på himlen blå Lyste stjernen klar Over Betlehem Det var der han var

I Greåker,  Sarpsborg  og  Tune  kirke   10-­‐ukers  kurs  med  oppstart  i  januar,  april  og  september.   Informasjon  og  påmelding:  www.sarpsborg.kirken.no    

Du kan  også  ringe  kirkekontoret,  69  11  68  00  

Babysang I  Greåker,  Sarpsborg  og  Tune  kirke   10-­‐ukers  kurs  med  oppstart  i  januar,  april  og  september.  

Informasjon og  påmelding:  www.sarpsborg.kirken.no    

Du kan  også  ringe  kirkekontoret,  69  11  68  00  

Søndag 12.januar feirer vi dåpsfest i Sarpsborg kirke. Alle mellom 1-4 år inviteres. 1-3 åringene vil få en liten gave og 4 åringene får sin Kirkebok. Vi oppfordrer dere til å ha med dåpslyset denne gudstjenesten, da vi tenner disse under gudstjenesten og minnes dåpen for hver enkelt. Dette er en stemningsfull og høytidelig gudstjeneste, samtidig som den er laget på barnas premisser.

Tenk det var Guds sønn Som ble født den gang For å frelse oss Takk ham nå med sang Vi vil takke Gud For den glede stor Det var julenatt Jesus kom til jord Peter Thun Foersom 1813 – hentet fra boken «Mine beste kveldsbønner»

2013

Husk å melde dere på innen 22. november www.sarpsborg.kirken.no


www.kirkenytt.no

barnesidene

November 2013

Trosopplæring i hjemmet

TIPS 7:

Julekrybbe Nå i desember, så er det julen og julefortellingen som er i fokus. Bruk dagene i desember til å lage din egen julekrybbe. Bruk noe av det dere har liggende hjemme, som tomme doruller, piperensere, garnrester, filt og stoff. Finn mose, kvister, bark og kongler

9

i skogen. Bruk disse tingene og lag din helt egen julekrybbe. Så kan dere snakke om tingen som er laget og hvor i julefortellingen den er. Masse lykke til!

På plakaten aktiviteter for barn

Oppstart i januar Sarpsborg.kirken.no

Tune: Henrik Brusevold (402 38 802) Greåker: Willem Wilschut (977 911 46) Sarpsborg: Carl Andreas Næss (922 17 505)

Oppstart 20. januar. Kurlandkirken 16.30-18.00

Berit Movik Lo (997 02 658)

1-4 Dåpsfest

Kurlandkirken 12. januar kl. 11.00 Utdeling av 4-årsbok

Berit Movik Lo (997 02 658)

1-5

Oppstart 14. januar. Tirsdager kl. 17:15-18:30 i Kurlandkirken

Mai Kristine Vik (995 70 667)

0-1 Babysang

1-4

barnesang

mixmax

søndagsskole

4-6

Onsdager 16:45-17:30 i Tune kirke

Henrik Brusevold (402 38 802)

Greåker kirke: 30. jan, 6. feb og 13. feb. 16:30-18:30

Håvard Øiestad Løvik (977 64 791)

26.nov: Adventsverksted 3.des: Tur til noe gøy 6. des: krybbevandring (oppmøte 17:00 på torget) 10.des: Juleavslutning med Lucia 7.januar: Oppstart

Berit Vasdal (995 07 866)

Onsdager 17:30-18:45 i Tune kirke

Henrik Brusevold (402 38 802)

7-8 Tårnhelg

Sarpsborg kirke 25. - 26. januar

Henrik Brusevold (402 38 802)

10-11 Lys våken

Gråker kirke 30. nov - 1. des (15:00-13:00) Adventsnatt i kirken

Håvard Øiestad Løvik (977 64 791)

Annenhver mandag kl 18-20 i Kurlandkirken (ulike uker)

Berit Vasdal (995 07 866)

Bjørnstad forsamling. Annenhver lørdag, like uker, kl. 18.00

Espen Klingsheim (474 83636)

3-6

barnekor 5 Kirkerottene

6-10 xl-klubben

Friends Hope Allehelgensarrangement for 12-13-åringer Fredag til lørdag før allehelgenssøndag var det samlet et titalls 12-13-åringer i Kurlandkirken til et arrangement vi har

kalt Friends Hope. Friends er et opplegg for denne aldersgruppen som går over et år hvor de får oppleve tro, håp og kjærlighet i tilknytning til kristne høytider med samme tema. Og denne gangen var det altså duket for Allehelgen. Allehelgen er en lang tradisjon, i Norge så vel som resten av verden, hvor vi minnes de døde. Kan dette være noe for barn? Ja, vi mener så absolutt det. Barn opplever død, sorg og savn akkurat som voksne og kirken kan være et godt sted å finne ordene eller stillheten som trengs i slike situasjoner. Og ikke minst håpet, for livet som går videre og om at de som dør ikke er borte, men venter på oss hos Gud. Og det var håpet som var gjennomgangsfiguren i programmet vårt. Kateket Kristin hadde med seg en lystett boks som hun drillet hull i – og da fikk vi se at mørket som var inni boksen ikke klarte å komme ut av hullene, men at lyset strømmet inn og vant over mørket. Barna lagde gresskarlykter som vi pyntet middagsbordet med, og malte regnbuer, tegnet Gud gav til

Noah og til oss om at han aldri skal la kaos og mørke ta over verden. Så gikk vi en kveldstur, en liten pilgrimsvandring til St. Olav gravlund, hvor vi tente fakler og sang «Deg være ære» og gikk hjem til Kurlandkirken i fakkeltog. Når vi kom tilbake fra den fine turen var vi så heldige at vi fikk kakao og boller av kateketene Toril og Kirsten – og deilige cupcakes en snill mamma hadde lagd til oss. Vi fikk også besøk av noen av Sarpsborgs herlige ungdomsledere som kom med kiosk fra The Place og hygget seg sammen med oss. Når kvelden kom og lek og godteri tok slutt gikk vi ned i vår nyoppussede kjeller og sov godt. Vi spiste frokost sammen når vi sto opp, og etter at vi hadde ryddet opp etter oss kom foreldrene og fikk høre hvor fint vi hadde hatt det, og alt vi hadde lært om håpet og lyset. Når det var tid for å dra var vi alle glade for de nye vennen vi hadde fått og de fine stundene vi hadde delt.

Tekst& foto: Solveig Julie Mysen

Greåker: Marianne Halvorsen (907 44 088) Soli: Nils Philip (456 38 478) Solstrålen: Inger Lise Melleby (69 14 71 62)

Greåker kirke søn. kl. 11:00 Melleby (Soli) søn. kl. 11.00 Solstrålen – Melleby annenhver fredag (like uker)

7+ barnekor

10-13 xxlklubben

10-13 bjørnstadamigos

SUPERAGENTER Mandag 6.januar kl. 17.00 i Kurlandkirken, går startskuddet for noe helt nytt i kirken i Sarpsborg.Vi arrangerer Superagenter. Dette er et trosopplæringstiltak for barn med bistandsbehov. Dette blir et par timer med middag, sang, musikk, samling og aktivitet. Hele familien er velkommen til å være sammen denne ettermiddagen.

Sett gjerne i gang jungeltelegrafen, slik at mange får vite om dette. Ettersom vi skal servere mat ønsker vi en påmelding. Ta også kontakt om du har noen spørsmål. Kontaktperson er Berit Vasdal tlf: 99507866. Påmelding kan gjøres på mail: bva@sarpsborg.com


10

www.kirkenytt.no

November 2013

Hjertelig mottatt

på plakaten aktiviteter for ungdom

SAMTALER: Som følge av den gode responsen, er det bestemt at ”Byens hjerteslag” skal gjennomføres ytterligere to ganger i vårsesongen, med mål om at det skal bli et fast innslag i lang tid framover. Her ser vi prost Kari Mangrud Alvsvåg i samtale med Sturla Stålsett og Tone Kara Ali.

Etter to arrangementer av ”Byens hjerteslag” i Sarpsborg kirke, kan prost Kari Mangrud Alvsvåg konkludere med følgende: - Overveldende! Det er Sarpsborg menighet, Kirkens bymisjon og Kulturhuset Gleng som med ”Byens hjerteslag” inviterer til annerledes kveldsmesser i Sarpsborg kirke. Her deler invitert gjester sine livserfaringer i samtale med Mangrud Alvsvåg og det blir reflektert rundt livets lyse og mørke sider. I tillegg er det musikk, lystenning og nattverd innen de tilstedeværende blir invitert til Glenghuset for fellesskap og kirke-te.

12-15

kunstner, forfatter og prest Per Anders Nordengen og sanger og låtskriver Hege Saugestad var blant gjestene. Søndag 17. november var det Sturla Stålsett fra Kirkens bymisjon og Tone Kara Ali, Sarpsborg-kvinne som har konvertert fra kristendom til Islam, som var samtalepartnere. Begge gangene var det rundt 200 frammøtte, og tilbakemeldingene har vært entydig positive. - Det viser at det er et behov for en slik møteplass, og meningen er å nå litt bredere ut enn til de som vanligvis er å finne i kirkerommet. Her kan de få oppleve at kirken er et ”ufarlig” sted som har noe å tilby for alle, sier prost Kari Mangrud Alvsvåg. Neste Byens Hjerteslag arrangeres 19. januar

Fredagsklubben

Margaret Olseng 915 26 672

15.12 i Tune Kirke kl. 18.00

Ole Jens Hovda 950 28 982

Hannestad Bedehus onsdager 18:30 (like uker)

Espen Holmen 901 51 165

Wesley Kapell i Soli 19:00 (fredager - ulike uker)

Ann-Karin Aarvik 948 83 841

22-23 november 23:00-08:00 i Torbekkdalen Bowlingsenter. Innelåst for en natt…

Espen Holmen 901 51 165

Kurlandkirken 18.30-21.30, 28.11, 13.12

Solveig Julie Mysen 900 25 239

14+ ungdomsgudstjeneste

14+ the place

14+ tro og håp eidet

14+ Lock-In

15+

Andre samling

Den første samlingen fant sted i Sarpsborg kirke søndag 20. oktober, hvor livs-

Bedehuset i Jelsnes 22. nov 19:00

klubb senkveld

Tekst& foto: Tom Helgesen

Årets Julekonsert REIN ALEXANDER MADS BELDEN CHRISTINE GULDBRANDSEN

Tune Kirke 3.des Kl 18.00 Billetter: Tlf: 815 33 133 eller www.billettservice.no

Din Volvo-forhandler i Sarpsborg Knallpriser på utstillingsbiler!

Adresse: Klokkergårdveien 11 • Telefon: 69 11 59 00 E-post: sarpsborg@bilbutikk1.no • bilbutikk1.no

Kia Oval Logo 4/C - Large


www.kirkenytt.no

11

November 2013

KRITISK: Kirkeverge Jan-Erik Sundby var kritisk til innføring av den nye salmeboka til Den norske kirke. Med den følger en regning mange ikke har råd til å betale, sier han.

Ny salmebok

på vent Vi må prioritere andre tiltak først, sier kirkevergen

I desember lanseres den nye norske salmeboka. Men i våre menigheter er det fortsatt den gamle som gjelder! For dette handler om økonomi, kan kirkeverge Jan-Erik Sundby fortelle. Det er Kirkerådet som har besluttet at det skal innføres en revidert utgave av salmeboka for Den norske kirke. Sundby, som selv sitter i Kirkerådet, var kritisk til innføringen. Nettopp fordi beslutningen samtidig førte til en regning på 50-60 millioner til landets kirker for full utskiftning, påpeker han. I tillegg kommer årlige kostnader for elektronisk tilgang til salmeboka, inkludert kirkens liturgi og tekstbok.

Nedprioritert

Sundby talte imidlertid for døve ører, og konsekvensen av det ser vi nå. Fellesrådet i Sarpsborg, med sin fra før svært pressede økonomi, har ikke råd til å kjøpe salmebøker. Et innkjøp han stipulerer til en kostnad på 500.000 kroner for ”sine” kirker.

– Vi må sette denne kostnaden opp mot drift og vedlikehold av kirkene, der utfordringene står i kø for å hindre forfall. Derfor har vi ikke funnet det forsvarlig å bruke såpass mye penger på nye salmebøker nå. Det går fint å bruke de gamle, sier kirkevergen. Han minner samtidig om at du finner to tredeler av den nye salmeboka også i den gamle, og at det dermed er mulig å kjøpe rettigheter til å kopiere opp de resterende som et supplement til den gamle salmeboka. Sundby har så langt ikke merket noe stor lokal pågang fra menigheter om å bytte ut salmebøkene. Mn når den nye versjonen begynner å bli innarbeidet i andre sokn, kan det jo være at dette ønsket vil bli sterkere, resonnerer han.

Mer enn 70.000 årlig

Prisen for den nye salmeboka koster 299 kroner per eksemplar, og det overlates altså til den enkelte menighet om de klarer å finansiere dem eller ikke. Kirkevergen tror derimot at behovet

for de elektroniske rettighetene til boka blir såpass stort at det er en kostnad de må prøve å finne rom for på Fellesråd-nivå. I hvert fall til de største kirkene. – Vi er inne i en tid hvor det vil bli mer og mer teknologibruk i kirkene, så dette tvinger seg trolig fram. Men det blir en betydelig kostnad, påpeker han. Det er forlaget som har rettighetene på salmeboka som også selger elektroniske tilgang til materien. – For våre 11 sokn koster dette til sammen 36.250 kr per år. Dersom man skal ha med seg elektronisk tilgang til annet nødvendig stoff for utarbeiding av agende for gudstjenesten, må vi ut med omtrent samme beløpet i tillegg per år. Det vil si til sammen 72.500 kr per år. I tillegg kommer dataverktøyet. Gode prosjektorløsninger i store kirker kan koste opp mot 300.000 kroner. Visning på skjerm krever også betjening, sier han. Tekst& foto: Tom Helgesen

Vil du være med på laget? Borregaard er verdens mest avanserte bioraffineri. Vi er avhengige av moderne og pålitelig utstyr, konkurransedyktige rammebetingelser og gode markeder. Men aller viktigst er våre kompetente medarbeidere.

– Håper det ordner seg

Med tømmer som råvare produserer Borregaard bærekraftige biokjemikalier, biomaterialer og bioetanol som kan erstatte oljebaserte produkter. Vi har 1050 ansatte i fabrikker og salgskontorer i Europa, Amerika, Afrika og Asia.

– Vi forstår at det er dyrt å anskaffe de nye salmebøkene. Men vi håper og tror det blir en ordning i hvert fall for Sarpsborg kirke.

I årene som kommer trenger vi flere dyktige ansatte, både i form av ingeniører, sivilingeniører, forskere, operatører og medarbeidere innen salg og markedsføring.

Det sier Carl-Andreas Næss og Grethe Myhre Skottene, som begge er representert med bidrag i den nye salmeboka. Derfor er det naturlig nok ekstra trist at den ikke vil bli å finne i kirken under gudstjenestene. Næss mener det vil være behov for om lag 200 bøker for å dekke behovet i Sarpsborg kirke, og håper det på litt sikt vil være rom for å kjøpe inn bøkene, selv om økonomien mildt sagt er trang i den lokale menigheten. - Og er det noen som vil sponse dem,

er det bare å melde seg, legger han til.

Ikke rom i årets budsjett

Sarpsborg menighets daglige leder Marianne Raastad Halvorsen bekrefter at det ikke er rom for å kjøpe inn bøker i år. – Dette handler utelukkende om økonomi. Med 300 kroner per bok, blir dette en betydelig sum for oss, sier hun til Kirkenytt. Raastad Halvorsen forteller at tilbakemeldingene fra menighetsrådet er at det vil innkalles til møte på nyåret, hvor dette blir et tema. Om det vil bli rom for innkjøp av nye salmebøker neste år, gjenstår dermed å se.

Borregaard er en kunnskapsbedrift. Derfor er opplæring, trening og samarbeid en viktig del av å jobbe hos oss. Hver høst tar vi inn nye lærlinger og TAF-elever. Les mer om utdanningsløp og ledige stillinger på borregaard.no/jobb-i-borregaard

Salmebøker: Carl-Andreas Næss synes det er trist at det ikke er rom for innkjøp av nye salmebøker, der han selv er representert. – Men jeg regner med at det ordner seg på sikt, sier han.


12

www.kirkenytt.no

November 2013

Gudstjenester GREÅKER KIRKE 24. november Domssøndag/Kristi kongedag Joh 9,39-41 Kl. 11.00 Gudstjeneste med dåp og nattverd ved Ole Jens Hovda. Skyss: 69 10 31 40. 1. desember 1. søndag i adventstiden Matt 21,1-11 Kl. 11.00 Familiegudstjeneste ved Arne Leon Risholm og Kristin Tollefsen. Lys våken. Juleverksted i menighetssenteret. Skyss: 69 10 31 40. 8. desember 2. søndag i adventstiden Joh 14,1-4 Kl. 11.00 «Festival of nine lessons and carols». Førjulsgudstjeneste med dåp og nattverd ved Ole Jens Hovda. Greåker kirkekor og musikere. Skyss: 69 10 31 40. 15. desember 3. søndag i adventstiden Matt 11,2-11 Kl. 11.00 Gudstjeneste med dåp og nattverd ved Arne Leon Risholm. Damekor «KoDa». Skyss: 69 10 31 40. 22. desember 4. søndag i adventstiden Luk 1,46-55 Kl. 11.00 Fellesgudstjeneste i Soli kirke ved Finn-Ove Brandvold. Dåp og nattverd. Skyss: 69 10 31 40. 24. desember Julaften Luk 2,1-20 Kl. 16.00 Julegudstjeneste ved Arne Leon Risholm. Solosang v/ Bjørnar Spydevold. Gruppe fra Greåker Musikkorps. 25. desember Juledag Joh 1,1-14 Kl. 12.00 Gudstjeneste med nattverd ved Ole Jens Hovda. Greåker kirkekor. Gruppe fra Greåker Musikkkorps. 29. desember Romjulssøndag Matt 2,13-15 Kl. 11.00 Romjulsgudstjeneste på Tingvoll Sykehjem ved Arne-Leon Risholm. Nattverd. Skyss: 401 68 460. 31. desember Nyttårsaften Luk 13,6-9 Kl. 17.00 Fellesgudstjeneste med nattverd ved Finn-Ove Brandvold. Solosang v/ Dasha Katyba.

5. januar Kristi åpenbaringsdag Matt 2,1-12 Kl. 11.00 Gudstjeneste med nattverd ved Arne Leon Risholm. Skyss: 69 10 31 40. 12. januar 2. søndag i åpenbaringstiden Matt 3,13-17 Kl. 11.00 Gudstjeneste med dåp og nattverd ved Arne Leon Risholm. Skyss: 69 10 31 40. 19. januar 3. søndag i åpenbaringstiden 1.Mos 1,26-31 Kl. 11.00 Misjonsgudstjeneste med dåp og nattverd ved Arne Leon Risholm. Skyss: 69 10 31 40. 26. januar 4. søndag i åpenbaringstiden Luk 18,35-43 Kl. 11.00 Konfirmantenes temagudstjeneste ved Arne Leon Risholm, Ole Jens Hovda og Kristin Tollefsen. Skyss: 69 10 31 40. 2. februar 5. søndag i åpenbaringstiden Mark 2,1-12 Kl. 11.00 Gudstjeneste med dåp og nattverd ved Ole Jens Hovda. Skyss: 69 10 31 40. 9. februar 6. søndag i åpenbaringstiden Salme 126,1-6 Kl. 11.00 Familiegudstjeneste med dåp ved Arne Leon Risholm. Skyss: 69 10 31 40. 16. februar Såmannssøndag Luk 8,4-15 Kl. 11.00 Gudstjeneste med dåp og nattverd ved Arne Leon Risholm. Skyss: 69 10 31 40.

Liturgisk avslutning ved Finn-Ove Brandvold. Skyss: 915 26 672. 15. desember 3. søndag i adventstiden Matt 11,2-11 Kl. 11.00 Gudstjeneste ved Finn-Ove Brandvold. Skyss: 915 26 672. 22. desember 4. søndag i adventstiden Luk 1,46-55 Kl. 11.00 Fellesgudstjeneste i Soli kirke ved Finn-Ove Brandvold. Dåp og nattverd. 24. desember Julaften Luk 2,1-20 Kl. 14.00 Julegudstjeneste ved Finn-Ove Brandvold. 26. desember 2. juledag/Stefanusdag Matt 2,13-15 Kl. 11.00 Gudstjeneste ved Lisbeth Heie Gregersen. Skyss: 915 26 672. 29. desember Romjulssøndag Matt 2,13-15 Kl. 11.00 Romjulsgudstjeneste på Tingvoll Sykehjem ved Arne-Leon Risholm. Nattverd. Skyss: 401 68 460. 31. desember Nyttårsaften Luk 13,6-9 Kl. 17.00 Fellesgudstjeneste i Greåker kirke ved Finn-Ove Brandvold. Nattverd 5. januar Kristi åpenbaringsdag Matt 2,1-12 Kl. 11.00 Gudstjeneste ved Lisbeth Heie Gregersen. Skyss: 915 26 672. 19. januar 3. søndag i åpenbaringstiden – 1.Mos 1,26-31 Kl. 11.00 Gudstjeneste ved Finn-Ove Brandvold. Skyss: 915 26 672.

Det er nattverd og mulighet for dåp i alle gudstjenester unntatt konfirmasjonssøndagen i Holleby kirke.

2. februar 5. søndag i åpenbaringstiden Mark 2,1-12 Kl. 11.00 Konfirmantenes temagudstjeneste ved FinnOve Brandvold og Håvard Løvik. Skyss: 69 10 31 40.

1. desember 1. søndag i adventstiden Matt 21,1-11 Kl. 11.00 Gudstjeneste ved Finn-Ove Brandvold. Skyss: 915 26 672.

16. februar Såmannssøndag Luk 8,4-15 Kl. 11.00 Gudstjeneste ved Finn-Ove Brandvold. Skyss: 915 26 672.

HOLLEBY KIRKE

8. desember 2. søndag i adventstiden Joh 14,1-4 Kl. 17.00 Lysmesse med Hollebykoret og Harmoni.

KURLANDKIRKEB 12. desember kl. 11.30 Barnehagegudstjeneste for barn fra 1-3 år 18. desember Skolegudstjenester for Kurland skole 19. desember Skolegudstjenester for Kurland skole 22. desember 4. s. i adventstiden Luk. 1, 46-55 Kl. 11.00 Julen i ord og toner. T. Kasbo. Ofring til menighetsarbeidet. 26. desember 2. juledag Matt. 2, 16, 23 Kl. 11.00 Høymesse ved R. Hansen. Nattverd. Ofring 12. januar 2. s. i åpenbaringstiden Matt. 3, 13-17 Kl. 11.00 Høymesse ved T. Kasbo. Nattverd. Ofring til menighetsarbeidet. 26. januar 4. s. i åpenbaringstiden Luk. 18, 35-43 Kl. 11.00 Høymesse ved T. Kasbo. Nattverd. Ofring til barne- og ungdomsarbeidet. 9. februar 6. s. i åpenbaringstiden Luk. 12, 35-40 Kl. 11.00 Prekengudstjeneste ved T. Kasbo Ofring til menighetsarbeidet.

SARPSBORG KIRKE 24. november Domssøndag/Kristi kongedag Joh. 9, 39-41 Kl. 11.00 Høymesse ved Alvsvåg. Nattverd. Ofring til menighetsarbeidet. 1.desember 1. s. i advent Matt. 21, 1-11 Kl. 11.00 Barnas festgudstjeneste ved B. Vasdal og T. Kasbo. Barn fra Lys Våken og menighetens barnearbeid deltar. Ofring til menighetens barnearbeid. Etter gudstjenesten åpner elever fra Kulturskolen kunstutstilling i Sarpsborg kirke. 3. desember Sarpsborg kirke kl. 08.30 Morgenmesse ved K. M. Alvsvåg

11. desember kl 11.30 Barnehagegudstjeneste for 3-5 åringer

15. desember 3. s. i adventstiden Matt. 11, 2-11 Kl. 11.00 Festgudstjeneste i forbindelse med kirkens 150-års-jubileum. Biskop Atle Sommerfeldt og kirkens ansatte. Nattverd. Ofring til Sarpsborg menighet. Festkirkekaffe etterpå. 20. desember kl. 09.00 Skolegudstjeneste for Kruseløkka skolegudstjeneste 20. desember kl. 11.00 Skolegudstjeneste for St. Olav videregående skole 22. desember 4. s. i adventstiden Luk. 1, 46-55 Kl. 11.00 «Syng jul» ved K.M. Alvsvåg. Nattverd. Ofring til Kammerkoret..

12. januar 2. s. i åpenbaringstiden Matt. 3, 13-17 Kl. 11.00 Familiegudstjeneste med dåpsfest ved B. Vasdal og K. M. Alvsvåg. Ofring til barne- og ungdomsarbeidet. 19. januar 3. s. i åpenbaringstiden Joh. 2, 1-11 Kl. 11.00 Høymesse ved E. Bostrøm. Nattverd. Ofring til menighetsarbeidet. 26. januar 4. s. i åpenbaringstiden Luk. 18, 35-43 Kl. 11.00 Familiegudstjeneste ved B. Vasdal og E. Bostrøm. Tårnagenter. Ofring til barneog ungdomsarbeidet. 2. februar 5. s. i åpenbaringstiden Mark. 2, 1-12 Kl. 11.00 Gudstjeneste ved S. Mysen og ungdomsprest O. J. Hovda. Konfirmantpresentasjon. Ofring til barne- og ungdomsarbeidet. Kl. 18.00 Taizégudstjeneste

24. desember Julaften Kl. 12.00 Gudstjeneste på Sarpsborg helseheim v/ T. Kasbo Kl. 14.00 Gudstjeneste ved B. Vasdal og T. Kasbo Barneklubbene deltar. Ofring til Kirkens Nødhjelp Kl. 16.00 Gudstjeneste ved K. Alvsvåg. Sarpsborg Kammerkor. Ofring til Kirkens Nødhjelp 25. desember 1. juledag kl. 12.00 Høytidsgudstjeneste ved T. Kasbo. Medlemmer av Sarpsborg Kammerkor. Nattverd. Ofring til menighetsarbeidet. 29. desember Romjulssøndag Matt. 2, 13-15 Kl. 11.00 Høymesse ved K. Alvsvåg. Nattverd. Ofring til barne- og ungdomsarbeidet. 31. desember Nyttårsaften Luk. 13, 6-9 Kirken åpen en time før. Kl. 18.00 Aftensang med tid til ettertanke og bønn ved T. Kasbo 5. januar Kristi åpenbaringsdag Matt. 2, 1-12 Kl. 11.00 Misjonsgudstjeneste ved T. Kasbo. Nattverd. Ofring til misjonsprosjektet. 7. januar kl. 08.30 Morgensang ved T. Kasbo

4. februar kl. 08.30 Morgenmesse ved K. M. Alvsvåg 9. februar 6. s. i åpenbaringstiden Luk. 12, 35-40 Kl. 11.00 Høymesse ved K. M. Alvsvåg. Nattverd. Ofring til barne- og ungdomsarbeidet. 16. februar Såmannssøndagen Luk. 20, 7-9 Kl. 11.00 Høymesse sammen med Metodistkirken. T. Tveter og E. Bostrøm. Nattverd. Ofring til Bibelmisjonen. Kl. 11.00 Høymesse ved T. Kasbo. Nattverd. Ofring til menighetsarbeidet.

SOLI KIRKE Det er nattverd og mulighet for dåp i alle gudstjenester unntatt konfirmasjonssøndagen i Soli kirke. 24. november Domssøndag/Kristi kongedag Joh 9,39-41 Kl. 11.00 Gudstjeneste ved Finn-Ove Brandvold. 8. desember 2. søndag i adventstiden Joh 14,1-4 Kl. 11.00 Gudstjeneste ved Arne Leon Risholm.


www.kirkenytt.no

13

November 2013

22. desember 4. søndag i adventstiden Luk 1,46-55 Kl. 11.00 Fellesgudstjeneste ved Finn-Ove Brandvold. Dåp og nattverd.

26. januar 4. søndag i åpenbaringstiden Luk 18,35-43 Kl. 11.00 Konfirmantenes temagudstjeneste ved Finn-Ove Brandvold og Håvard Løvik.

15. desember 3. søndag i adventstiden Matt 11,2-11 Kl. 18.00 Ungdomsgudstjeneste med nattverd ved Ole Jens Hovda. UGT-teamet deltar.

24. desember Julaften Luk 2,1-20 Kl. 16.00 Julegudstjeneste ved Finn-Ove Brandvold. En gruppe fra Greåker musikkorps spiller og Joran Bragvin-Andresen synger.

9. februar 6. søndag i åpenbaringstiden Salme 126,1-6 Kl. 11.00 Gudstjeneste ved Finn-Ove Brandvold.

22. desember 4. søndag i adventstiden Luk 1,46-55 Kl. 11.00 Fellesgudstjeneste i Soli kirke ved Finn-Ove Brandvold. Dåp og nattverd.

26. desember 2. juledag/Stefanusdag Matt 2,13-15 Kl. 11.00 Gudstjeneste ved Finn-Ove Brandvold. Fredheimkorpset spiller. 29. desember Romjulssøndag Matt 2,13-15 Kl. 11.00 Romjulsgudstjeneste på Tingvoll Sykehjem ved Arne-Leon Risholm. Nattverd. Skyss: 401 68 460. 31. desember Nyttårsaften Luk 13,6-9 Kl. 17.00 Fellesgudstjeneste i Greåker kirke ved Finn-Ove Brandvold. Nattverd 12. januar 2. søndag i åpenbaringstiden Matt 3,13-17 Kl. 11.00 Gudstjeneste ved Finn-Ove Brandvold.

TUNE KIRKE 24. november Domssøndag/Kristi kongedag Joh 9,39-41 Kl. 11.00 Familiegudstjeneste med dåp ved Lisbeth Heie Gregersen. Skyss: 401 68 460.

1. desember 1. søndag i adventstiden Matt 21,1-11 Kl. 18.00 Førjulskonsert med liturgisk avslutning ved Korene i Tune kirke og Lisbeth Heie Gregersen. 8. desember 2. søndag i adventstiden Joh 14,1-4 Kl. 11.00 Gudstjeneste med dåp ved Lisbeth Heie Gregersen. Skyss: 401 68 460.

Skyss: 401 68 460. 31. desember Nyttårsaften Luk 13,6-9 Kl. 17.00 Fellesgudstjeneste i Greåker kirke ved Finn-Ove Brandvold. Nattverd 1. januar Nyttårsdag – Luk 2,21 Kl. 11.00 Gudstjeneste med nattverd ved Ole Jens Hovda. Skyss: 401 68 460.

24. desember Julaften Luk 2,1-20 Kl. 10.30 Julegudstjeneste på Tingvoll sykehjem ved Lisbeth Heie Gregersen. Kl. 14.00 Julegudstjeneste ved Lisbeth Heie Gregersen. Korene i Tune synger. Kl. 16.00 Julegudstjeneste ved Lisbeth Heie Gregersen. Grålum Vocalis synger.

5. januar Kristi åpenbaringsdag – Matt 2,1-12 Kl. 11.00 Gudstjeneste med dåp og nattverd ved Ole Jens Hovda. Skyss: 401 68 460.

25. desember Juledag Joh 1,1-14 Kl. 11.00 Gudstjeneste med dåp og nattverd ved Lisbeth Heie Gregersen. Nils Larsen, trompet. Skyss: 401 68 460.

19. januar 3. søndag i åpenbaringstiden – 1.Mos 1,26-31 Kl. 18.00 Ungdomsgudstjeneste med nattverd ved Ole Jens Hovda. UGT-teamet deltar.

29. desember Romjulssøndag Matt 2,13-15 Kl. 11.00 Romjulsgudstjeneste på Tingvoll Sykehjem ved Arne-Leon Risholm. Nattverd.

2. februar 5. søndag i åpenbaringstiden – Mark 2,1-12 Kl. 11.00 Konfirmantenes temagudstjeneste ved Lisbeth Heie Gregersen. Skyss: 69 10 31 40. 9. februar 6. søndag i åpenbaringstiden – Salme 126,1-6 Kl. 11.00 Konfirmantenes temagudstjeneste ved Ole Jens Hovda. Skyss: 69 10 31 40. 16. februar Såmannssøndag – Luk 8,4-15 Kl. 11.00 Gudstjeneste med dåp og nattverd ved Lisbeth Heie Gregersen. Skyss: 401 68 460.

12. januar 2. søndag i åpenbaringstiden – Matt 3,13-17 Kl. 11.00 Gudstjeneste med dåp og nattverd ved Lisbeth Heie Gregersen. Skyss: 401 68 460.

26. januar 4. søndag i åpenbaringstiden – Luk 18,35-43 Kl. 11.00 Gudstjeneste med dåp og nattverd ved Lisbeth Heie Gregersen. Damekoret Koda synger. Skyss: 401 68 460.

Vesttorp, 1774 Skjeberg Telefon: 69 16 82 88 Mobil: 915 79 598

Tlf : 69 13 98 70 Faks: 69 13 98 71

Ring oss for et godt tilbud! Sjeldne anledninger er vår hverdag

Telefon 69 11 32 00

www.capice.no

Bytte bolig?


14 møteplassen

www.kirkenytt.no

November 2013

Lederskifte i Greåker og Soli diakoniutvalg

Formiddagstreff i Greåker, Solli og Tune GREÅKER KIRKE Torsdag 28. november kl. 12.00 Vigdis Andersen viser høstens bøker fra Bok & media. Det blir også mulig å handle. Per Øivind Brodtkorb synger. Adventsgrøt. Torsdag 9. januar kl. 12.00 Julefest. Andakt ved Arne-Leon Risholm. Opplesning. Gang rundt juletreet. Torsdag 30. januar kl. 12.00 Trond Kasbo: Glimt fra Øst-Finnmark. SKYSS: En minibuss kjører denne ruten og plukker opp: Kl. 11.20 Valaskjold bofellesskap Kl. 11.25 Skogholtet Kl. 11.30 Hannestadtunet Kl. 11.40 Greåkerdalen v/Dalveien 25 Kl. 11.45 Greåkerdalen bussholdeplass v/Krokstien Om du bor på eller i nærheten av disse stedene, er det bare å møte opp her. Personer som trenger skyss fra andre steder, samt rullestolbrukere, bes ta kontakt med kirkekontoret innen kl. 12.00 dagen før. Telefon: 69 11 68 00 Pris kr. 40,-

MELLEBY BEDEHUS

Vil du lære mer om Bibelen?

Etter å ha sittet som leder av utvalget gjennom 15 år, har Reidun Lystad valgt å trekke seg fra denne oppgaven. Dette ble markert på et formiddagstreff i Greåker kirke nylig da diakon Ellen Kasbo takket henne for innsatsen. Det er gledelig at hun fortsetter som medlem i utvalget hvor Bjørg Grønlien tar over stafettpinnen som leder.

Det vil vi! Derfor har vi invitert bokaktuelle Petter Skippervold til å lede oss i en morsom og lærerik Bibelkveld torsdag 23. januar 2014, kl 18:30-21:30 i Kurlandkirken. Petter er stipendiat på Det teologiske fakultet og skriver om læring i Det gamle testamente. Han har også jobbet med undervisning i bibelfag der i en årrekke, og er en begeistret foreleser som er flink til å formidle vanskelige ting på en enkel måte. Han kom tidligere i år ut med den herlige lille boken «Fenomenet Bibelen», og med utgangspunkt i hans innledning inviterer vi alle som vil komme til en kveld med samtale, innsikt og hygge. Dette blir også startskuddet for en serie med Bibelkvelder i Sarpsborg menighet utover vårsemesteret som vi håper vil inspirere alle våre fantastiske medlemmer til å lese mer i Bibelen, og gi ressurser til videre arbeid med vår hellige bok i det daglige liv. Allerede søndagen etter, 26.01, er det Bibeldagen i Den norske kirke, og gudstjenesten og kirkekaffen denne dagen vil også by på nye perspektiver og gammel visdom. Velkommen til en hyggelig kveld!

VELKOMMEN TIL JULETREFEST

Første treffet her på nyåret blir 6.mars kl. 12.00 LANDE BO Torsdag 6. februar kl. 11.00

HANNESTADTUNET Hver 1. og 3. torsdag i måneden kl.10.30. Hyggestund med andakt, kaffe og vafler.

Musikkafé Greåker kirke Kafeen er åpen fra kl. 12.00-14.00. Det blir mye sang og musikk, god mat og kaffe. Personer med bistandsbehov er spesielt velkommen. Ta gjerne med familie og venner, støttekontakt m.m. Lørdag 30. november kl. 12.00 Vi får besøk av Lisbeth Heie Gregersen og «Tressihjerter». Lørdag 4. januar kl. 12.00 Julefest. Dagens gjest blir Leif Levinsen. Veronica og Anders tar med seg trøskennissene. Vi går rundt juletreet. Lørdag 25. januar kl. 12.00 Dagens gjest er Tor Ivar Torgauten

Sarpsborg menighet inviterer alle – små og store, ja hele familien – til:

Juletrefest i Kurlandkirken 28.desember kl. 17.00.

Dette blir en god gammeldags julefest, med gang rundt juletreet, julesanger, god mat, andakt, utlodning, leker og godteposer til barna. Nissen har også lovet å komme innom. Håper å se deg!


www.kirkenytt.no

møteplassen

November 2013

15

Julemarked i Sarpsborg

Hva er tirsdagsforum? Tirsdagsforum er et samarbeidsprosjekt mellom Tune, Greåker, Holleby og Soli menigheter. Vi ønsker å skape et forum der vi kan belyse aktuelle emner i skjæringspunktet mellom kirke og kulturliv og kirke og samfunn. Terskelen til våre møter forsøker vi å gjøre så lav som mulig, slik at alle skal føle seg vel. I forbindelse med møtene inviterer vi oftest til enkel servering. Med dette håper vi å stimulere til sosial kontakt mellom kjente og ukjente. Alle møter holdes i Greåker kirke, Eventyrveien 8 med mindre annet sted er annonsert. Arrangementene begynner kl. 19.00

21. januar

GJØR DØREN HØYERE!

Er det rom for alternative gudstjenesteformer, meditasjon og healing i Den norske kirke? Mange mennesker oppholder seg i den alternative verden. Der leter de etter det meningsfulle. Samtidig foregår det en spirituell revolusjon også innen folkekirken, hvor 75 prosent av Norges befolkning fortsatt er medlemmer. For mange holder det ikke bare å si: Jeg tror på Gud. I dag sier man: Hva betyr religionen for meg? Mange ønsker seg personlige religiøse opplevelser. I tillegg er man i dag mer skeptisk til autoriteter. Vi påvirkes av flere religioner, både ved innvandring til Norge og ved at nordmenn reiser over hele verden. Meditasjon, yoga, røkelse, retreat, healing er ikke ukjent for mange. Høvik menighet har tradisjon for nyreligiøsitet og alternative samlinger. Soknepresten i Høvik, Trygve Rø, vil orientere om hvordan menigheten tenker om dette. Det blir vakker musikk ved lokale kunstnere: Jan Berentsen og Tone Petronelle Sørlie.

4. mars

HVA BETYR DET Å VÆRE PILEGRIM I VÅR MODERNE TID? Til å svare på det spørsmålet har Tirsdagsforum invitert Eivind Luthen. Luthen er religionshistoriker. Hans bok «I pilegrimenes fotspor» (1992) inspirerte myndighetene til å revitalisere de norske pilegrimsveiene. I dag er mer enn 2000 km istandsatt og merket. Luthen etablerte et Pilegrimskontor i 1994 og Pilegrimsfellesskapet St Jakob i 1996 som i dag har ca. 900 medlemmer. Dette miljøet er en pådriver i pilegrimsaken som inkluderer blant annet etableringen av nye vandringsruter i Norge. Men hvorfor går stadig flere pilegrimsvandringer og hva betyr det å være pilegrim i vår moderne tid? Hva med pilegrimsledene i Østfold? Det er nå ennå ikke avklart hvem som står for det kunstneriske bidraget. Kanskje blir det fløytespill?

5. april

TUR TIL EIDSVOLL

I forbindelse med grunnlovsjubileet arrangerer Tirsdagsforum busstur til Eidsvoll. Det blir omvisning i Eidsvoll-bygningen og deilig lunsj i en av bygningene på området. Turleder blir lektor Dag Skottene. Som forberedelse til turen vil Skottene også holde foredrag i Greåker kirke tirsdag den 1. april. Det vil bli nærmere omtale av de sistnevnte arrangementene.

Komiteen Fra Tune menighet: Øystein Andersson, Tove Hellgren Tveit fra Greåker menighet: Eva Høst, Gorun Raddum, Arvid Raddum Fra Holleby og Soli menigheter: Anne Berit og Finn-Ove Brandvold www.tirsdagsforum.no

Formiddagstreff i Kurlandkirken Det blir julemarked på torget i Sarpsborg 5. - 8. desember. Dette ble arrangert for første gang i fjor og var en stor suksess. Mange besøkende og god stemning. Erfaringene fra i fjor har vi tatt med oss i årets planlegging. Det blir et større marked med flere boder, salg av juletrær, stemning og pynt. Sauer vil være på torget hver dag og ikke minst tror vi at ponniridning vil skape suksess hos barna. Sarpsborg menighet hadde i fjor Stallen, sentralt plassert. Denne vil også være med i årets marked og nå i samarbeid med Tune, Greåker, Solli og Holleby menigheter. Vi vil markedsføre kirken i markedet og hva vi har av arrangement i desember. Det blir salg av lys, juletrepynt i oliventre fra Betlehem og ikoner. Vafler og gløgg blir det også, for å få varmen og stemning. Fredag arrangerer vi Krybbevandring fra Stallen, gjennom gågaten og avslutter i Sarpsborg kirke. Søndag blir det markedsgudstjeneste på torget, innen selve markedet åpner. Vi gleder oss til å treffe mange mennesker disse dagene og håper du tar turen innom Stallen og får gjort noen julegaveinnkøp der.

Tune Menighets Juletrefest mel.: Du grønne glitrende tre..

Velkommen til hyggelig fellesskap med variert program, utlodning og formiddagsmat.

Onsdag 11. desember kl. 11.30: Grøtfest. Dagens gjester: Berit Movik Lo og skoleklasse fra Kurland. Onsdag 8. januar kl. 11.30: Nyttårsfest. Dagens gjester:Dag Mysen m.fl.. Onsdag 12.februar kl. 11.30: Dagens gjester: Johs Moan, Pål Antonsen, Lande Musikkforening. Onsdag 12. mars kl. 11.30: Dagens gjester: Steinar Riise Jensen m.fl. Vi vil gjerne se mange nye i blant oss. Kommer DU? Arr. : Sarpsborg menighet

Du inviteres til juletrefest velkommen du, vi ser deg så gjerne med kaker, sang og med utlodning og helt til slutt blir det også ”no’ hem’lig” Til Lande Bosenter må du komme Til Lande Bosenter må du komme på søndag kveld, på søndag kveld Søndag 6. januar kl 17.00 på Lande Bosenter Det blir gang rundt juletreet og sang av Korene i Tune kirke. Alle er hjertelig velkommen!

Felleskristen åpning av 2014! Første nyttårsdag 2014 inviterer kristent lederråd til fellesgudstjeneste. Gudstjenesten feires i Sarpsborg frikirke. Frelsesarmeens Siv Joensen preker, pastor Leif Gunnar Sandvand fra Sarpsborg frikirke leder gudstjenesten. Representanter for de ulike kirkene deltar. Velkommen til å starte det nye året sammen med våre søstre og brødre fra ulike kirker og foreningen i kommunen! Første nyttårsdag er julens oktav. I følge Bibelen ble Jesus omskåret og fikk sitt navn åtte dager gammel. Slik blir nyttårsdag Jesu navnedag. Tenk så fint det er at vi kan begynne det nye året i Jesu navn. Mange steder benytter man dagen til en tverrkirkelig stormønstring med stor økumenisk gudstjeneste. Vi har i flere år snakket om å gjøre det også her i Sarpsborg. Kristent Lederråd lar nå ord bli til handling. Den økumeniske gudstjenesten finner sted i Sarpsborg Frikirke 1. nyttårsdag kl. 18.00. Det ville være flott om så mange som mulig satte hverandre stevne der. La oss sammen markere begynnelsen av det nye året i Jesu navn.

eldres hyggestund Velkommen til Eldres Hyggestund på Thranes café Roald Amundsensgt. 33

Samlingene starter kl. 11.00, og i løpet av de knappe to timene vi er sammen, blir det bl.a. allsang, prat over en kopp kaffe og noe ”attåt”, andakt, utlodning og underholdning. Fredag 6. desember Adventssamling Andakt v/ kateket Berit Vasdal Arr. : Sarpsborg menighet

NYE PROSESJONSLYSESTAKER TIL SARPSBORG KIRKE Inngangsprosesjon og evangelieprosesjon er blitt en fast og viktig del av gudstjenesten i Sarpsborg kirke. Nå vil vi gjerne kjøpe inn prosesjonslysestaker som er laget spesielt til kirken, og som utformes i samme stil om prosesjonskorset. Vil du være med og støtte dette økonomisk? Gi en gave merket «prosesjonslysestaker» til Sarpsborg menighets gavekonto: 6 12 9 05 65773 Tusen takk for gaven! Vennlig hilsen kunst og utsmykningskomiteen ved prost Kari Mangrud Alvsvåg


16

www.kirkenytt.no

November 2013

JULEKONSERTER 2013 Dato

Tid

Kirke

Konsert

Billettpris

23.11.

16.00

Sarpsborg

Matinékonset med Sølvguttene og Sarpsborg Kammerkor. Kammerkoret har CD-slipp

Kr 150,- selges ved inngangen.

24.11

18.00

Tune

Kirkeforestillingen Små øyeBlix. Gjennoppdag salmer og sanger av Elias Blix gjennom korte, lett humoristiske og fabulerende dialoger ført i pennen av Ragnar Hovland.

Kr 200,- ordinær Gratis for barn under 16 år. Billetter ved inngangen.

29.11.

20.00

Sarpsborg

Konsert med Ytre Suløens Jazzensemble & Tricia Boutté, medlemmer fra Sarp’azz og Vestbygda blandakor.

Kr 300,-, ordinær. Kr 200,- for medlemmer av Sarpsborg Jazzklubb. Billetter selges hos Visit Sarpsborg og billettluka.no. Gratis for studenter og personer under 22 år.

01.12

18.00

Tune

Korene i Tune kirkes adventskonsert.

Fri entré. Kollekt

03.12

18.00

Tune

Årets julekonsert med Rein Alexander, Christine Guldbrandsen og Mads Belden.

Kr. 375,- ordinær Egne gruppepriser Billetter selges hos Billettservice.no

04.12

19.30

Greåker

Forestillingen «Maria». Den utvidede julefortellingen fortalt i Marias rolle. Birgitte Sæbø Bjørnstad forteller og jazz-trioen Schow trio spiller.

Billetter av 150,- selges ved inngangen.

06.12

17.00

Solli

Julekonsert med Lande Skolemusikkorps

Fri entré. Mulighet til å gi en gave til korpset.

07.12

19.00

Tune

Julegospel

Fri entré. Kollekt til Varmestua.

07.12.

19.00

Sarpsborg

Bachs Juleoratorium. Det norske Blåseensemble og BBC Singers. Dirigent: Christopher Bucknall. Solister: Berit Norbakken Solset, sopran, Rupert Enticknap, kontratenor, Petter Wulfsberg Moen, tenor, Thomas Tatzl, bass.

Kr 250,-, ordinær. Kr 200,-, venneforening. Kr 50,-, barn / student. Billetter selges hos Billettservice.no og ved inngangen.

08.12.

17.00

Sarpsborg

Jubileumskonsert med Sangkoret Varden.

Kr 200,- selges ved inngangen.

08.12

17.00

Holleby

08.12

18.00

Tune

09.12.

19.00

Sarpsborg

09.12

18.30

Tune

10.12.

18.00

13.12.

Lysmesse med Hollebykoret og Harmoni

Fri entré

Julekonsert med Kai Robert og Camilla Johansen, Åshild Skiri Refsdahl, Six Wings Gospel, Spilleoppgjengen, Sarpsborg frimurer sangforening, Odd og Lotta Karsen og Johann Lund Andersen

Kr. 150,Overskuddet går i sin helhet til Lokal Kreftomsorg Sarpsborg. Billetter ved inngangen.

Førjulskonsert med Ole Ivars, Kai Robert og Camilla.

Kr. 270,- selges hos VisitSarpsborg, Billettservice.no og ved inngangen.

Hanne Krogh og tre tenorer.

Kr. 415,- inkl. avgift, selges hos Billettservice.no

Sarpsborg

Julenatt. Cecilia Vennersten, Gaute Ormåsen og Christian Ingebrigtsen.

Kr 365,- ink. billettavgift, selges hos Billettservice.no.

07.00

Sarpsborg

Luciamorgen. Dagen starter tidlig og høytidelig med Luciafeiring. Fortellingen om Lucia rammet inn med vakker sang og musikk. Lussekatter og gløgg.

Fri entré.

13.12.

18.00

Sarpsborg

Julekonsert med Sarpsborg kulturskole.

Fri entré.

14.12.

21.00

Sarpsborg

Julekonsert med Sarpsborg Kammerkor og Østfold Symfoniorkester.

Kr 150,- selges ved inngangen.

17.12

18.00

Solli

«Jul på Solli» Guro Brunsby, Sara Hadjian, Trosvik veterankorps og flere.

Kr. 100,- ordinær Kr. 50,- barn u.16 For billettreservasjons ring: 952 84 979.

17.12.

18.00

Sarpsborg

Julekonsert med HV01

Fri entré.

18.12

18.00

Solli

«Jul på Solli» Guro Brunsby, Sara Hadjian, Trosvik veterankorps og flere.

Kr. 100,- ordinær Kr. 50,- barn u.16 For billettreservasjons ring: 952 84 979.

19.12.

19.30

Sarpsborg

Julekonsert med Sarpsborg Jente- og Guttekorps. Solist: Sanger Trond Gudevold.

Kr 100,- for voksne. Kr 50,- for barn / honnør.

20.12

21.30

Tune

Stille natt, hellige natt. Rune Larsen, Tor Endresen, Elisabet Andreassen, Mariann Aas-Hansen og Alexander Rybak.

Kr. 413,- inkl avgift selges hos Billettservice.no

22.12.

16.00

Sarpsborg

«Julekonsert for alle».

For gratisbilletter kontakt Anne Borchgrevink, tlf. 951 63 519.

22.12

16.00

Tune

Julekonsert med Greåker musikkorps

Kr 100,- for voksne, selges ved inngangen. Barn gratis.


www.kirkenytt.no

17

November 2013

Byens Lucia-kor Lucia-koret begynner nå virkelig å ta form. Og gjett om jentene gleder seg til å urfremføre sin spesialkomponerte Lucia-sang? Denne er skrevet av Grethe Myhre Skottene, mens Carl Andreas Næss har satt melodi og musikk-komposisjon til. Da vet vi jo at det må bli bra!

Egen konsert

Luciafeiringen er stor i vårt naboland Sverige. Og det var en idé fra en svensk mor som deltar på babysang i Sarpsborg kirke om å gjøre noe tilsvarende her, som Carl-Andreas Næss fanget opp og satte ut i livet. Han fikk med seg ressurspersonene Marianne Aarum og Malin Schavenius på laget, og dermed begynte det hele å rulle raskt.

Egen Lucia-sang

Kormedlemmene ble håndplukket etter en audition, der mer enn 40 jenter fikk prøvesynge. Håpet er at dette skal bli en årlig foreteelse. Men det betinger nok at det kan søkes noen midler. For i dag gjøres alt på dugnad, og det er mye jobb bak en slik prosess, sier Malin. De gleder seg alle over at nivået på sangerne er høyt, og er trygge på at dette vil bli en ny attraksjon for Sarpsborg by!

112013 - Inpublish.no

De 15 jentene skal sørge for vakker sang og god stemning både under julegateåpningen i sentrum, samt under en konsert tidlig morgen på selveste Luciadagen 13. desember. - Vi har fått flere forespørsler om å opptre andre steder, men har valgt å holde oss til de to planlagte opptredenene. Det skal ikke være for mye styr for de unge sangerne, sier Malin Schavenius, en av pådriverne bak denne lokale nyskapningen.

Løftet fram ideen

“Jeg har to døtre, men da slipper de å komme og hente meg. Jeg tar denne Flexx’en til busstasjonen og møter dem der. Alle tiders!” Laila, Skjeberg

Frihet til å reise Følg oss på Facebook: facebook.com/flexxostfold

“Flexx betyr alt det vet du, - for å komme ut. Og ikke bare det, men så kjekk gutt også!” Astrid, Rakkestad


18 møteplassen

www.kirkenytt.no

November 2013

Livets gang DØPTE Greåker: William Anders Eriksson Maiken Kristina Hovden Spernes

Sarpsborg kirke: Sebastian Haslie Elian Lindgren Leon Leander Pettersen Fløisbonn Jamie André Vila Johannessen Lea Othilie Rinde Byom Sophie Mørk-Auensen Liselotte Røraas Aspeli Maria Kasbo Sahinpasic

Holleby: Celine Abrahamsen Kurlandkirken Annabella Heldahl Jacob Thorsrud

Erik Kåre Furubråten Sten Herman Johannessen Liv Helene Anvik Ruth Leonora Martinsen Jørgina Høland Gyda Irene Langli Ingrid Slotten Nilssen Alf Helge Schjervum Edel Borghild Jensen Ewa Swensen Reidar Berntsen

DØDE Greåker: Einar Thoresen Solveig Dahl Marianne Bråten Sarpsborg: Sylva Bruflat Arnulf Berg Solveig Akselsen Janne Øisang

Ingrid Margrethe Andersen Sven Erik Karlsson Tune: Leif Oddmund Lieblein Ruth Stensrud Ragnhild Alvilde Minge Karen Mathilde Hagen Reidar Bråthen Liv Nygaard

DIN LOKALE RØRLEGGER! Imtech Rør AS Service Sarpsborg Bjørnstadmyra 7 - 1712 Grålum 69 10 25 60 - www.imtech.no

GRAVMINNER

OG SKULPTURARBEIDER

- Håndverk av høy kvalitet bygget på 5 generasjoners erfaring

- Oppussing og fornying av gamle stener. Inskripsjoner

- Gravminner

JOHANSEN MONUMENTHUGGERI A/S Skjebergv. 206, 1743 Klavestadhaugen

Tlf 69 16 36 33

Du kan stole på meg!

Julenatt

julekonsert med cecilia vennersten gaute ormåsen & christian ingebrigtsen

I FARTA! I FARTA!

sarpsborg KIrKE

Tirsdag 10.desember kl 18:00

bIllEttEr på bIllEttsErvIcE.no tlf: 815 33 133

Du kan stole på meg!

Salg – en tillitssak – jeg tar jobben!

Salg – en tillitssak – jeg tar jobben!

Birgit Grandahl Eiendomsmegler MNEF/Fagansvarlig 69 97 12 12 994535 00 Eiendomsmegler MNEF/Fagansvarlig Behov for: 69 97 12 12 994535 00

DU KAN STOLE PÅ MEG!

Birgit Grandahl

CATERING

Blikkenslager?

Vi garanterer topp kvalitet på vare: Snitter – Koldtbord Koldtallerken Kaker og varmretter

Ulstensvei 2 - Valaskjold

Taktekking? Ventilasjonsarbeider?

Ring oss og vi bringer

På Lande Senter

Telefax 69 33 70 07 Solliveien 64 – 1667 Rolvsøy

- Vi leverer alt - Sorgbinderi - Spesialister på buketter

TLF. 69 36 27 50

Ulstensvei 2 - Valaskjold

Kontakt din totalleverandør Tuneveien 97 - Grålum - 69 14 34 70

Telefon: 69 14 50 27

lande.blomster@interflora.no

Ringtunveien 2 – Tlf 69 10 24 40


www.kirkenytt.no

19

November 2013

Tune Sagbladsliperi

VINDUER OG DØRER Vinduer og dører Til nybygg og rehabilitering

Tlf. 69 14 29 96 – Fax 69 14 07 40 Vinkelvn. 5, 1710 Sarpsborg catrine@tune-sagbladsliperi.no www.tune-sagbladsliperi.no

Verksted for sliping av: Sirkelsagblader Hårdmetallblader Båndsagblader Metallsagblader Segmentblader Trennjegerblader

Tømrer Leif ArneSkaar Dalveien 148 – 1718 Greåker Tlf. 95 79 77 92 Nybygg – tilbygg – Restaurering

Monter overspenningsvern! Beskytter el-anlegget mot tordenvær og overspenning.

Tlf. 69136800 Faks. 69136809 www. stormelektro.no

VED TIL SALGS Storsekk/småsekk Ring for en vedprat Egil Torget 915 19 481

Klokkergårdvn. 9 - 1711 Sarpsborg Telefon 69 16 17 00

Tlf. 69 14 73 11 Solli, 1719 Greåker

Velkommen til en hyggelig bilprat i et av byens fineste bilanlegg

Dahles Auto AS

Tunejordet – Tlf. 69 13 78 00 – www.dahles-auto.no

VI FØRER OG MONTERER:

Bygningslass, Bilglass – Innramming – Speil – Blyglass Nøkkelservice, Låser

Kontakt oss på tlf. 69 14 83 00

Døgnvakt 480 74 055

Vi har alt innen gardiner, sengeutstyr og solavskjerming

Greåker glass og

Gleden ved godt bakverk!

rammeforetning Greåkerveien 138 – Midt i greåker Tlf. 69 14 05 77 Fax 69 14 05 18

- fagkunnskap gir trygghet

www.butterfly-bakeri.no • tlf. 69 14 22 80

trygve@monstad.as - www.trygvemonstad.no

Hjemmehjelp | Omsorg | Avlastning • Praktiske gjøremål Rengjøring, matlaging • Bo hjemme lenger Tilsyn, sosialt samvær, øk. styring ”En annerledes bokhandel” Kristen litteratur, musikk, film, kort og gaver. Gågaten i Sarpsborg tlf 69 15 14 69 sarpsborg@bokogmedia.no

Telefon: 69 14 43 77

Egil Pedersen AS v/ muséet Borggt. 8, 1721 Sarpsborg – Tlf. 69 14 83 60

Stor gratis parkeringsplass. En håndverksbedrift med tradisjoner!

Kom og ta en titt på våre følgende:

•Salongtepper – meget godt utvalg, mange str. •Persiske tepper – meget eksklusive kvaliteter •Tapet – mange, trendrike farger og design •Vegg til vegg tepper er for fullt på vei tilbake! •Belegg – vi lagerfører det siste i både design og kvaliteter Hjertelig velkommen til en hyggelig handel!

• Personlig hjelp Dusj, pleie, hygiene

• Følgetjenester Innkjøpshjelp, ledsager ved transport • Hagearbeid • Hjem til deg tjeneste Fysioterapaut, fotterapaut, frisør

• Sykepleietjenester Blodprøve, B12, Oppfølging Vi tilbyr fast kontaktperson!

ANNONSERE I KIRKENYTT? Ring: 69 11 68 00

PERSONLIG OMSORG AS, avd. Halden, tlf. 69 34 33 70. www.personligomsorg.no post@personligomsorg.no

Bakevarer bakt på den gode gammeldagse måte får De hos

Kontakt oss for et uformelt pristilbud!

kvalitetskjøkkeN i alle prisklasser

Tlf. 69 14 21 90

Bakeri / konditori AS Lande

Tlf: 908 53 907

Elektriske installasjoner Strai kjøkken SarpSborg aS

tuneveien 62, 1712 grålum telefon: 47 48 80 70 e-post: sarpsborg@strai.no www.strai.no

Vi prosjekterer og utfører alle typer elektriske anlegg

Kontakt oss ved besøk eller telefon 69 10 21 90, mobil 950 88 340 – 908 26 141 Kontor og lageradresse: Nye Tindlundvei 17, 1718 Greåker

Andersen Elektro A/S

Vi har alt innen gardiner, sengeutstyr og solavskjerming


20

www.kirkenytt.no

November 2013

Sentralbord kirkekontoret: 69 11 68 00 EPOST Sarpsborg menighet: sarpsborg.menighet@sarpsborg.com Greåker og Soli menigheter: greaker.prestegjeld@sarpsborg.com Holleby og Tune menigheter: tune.prestegjeld@sarpsborg.com

Juletreet

Sarpsborg sokn: Menighetsrådsleder i Sarpsborg: Jorunn Askerød Daglig leder Sarpsborg menighet: Marianne R. Halvorsen marianne-raastad.halvorsen@sarpsborg.com Prost i Sarpsborg:  Kari Mangrud Alvsvåg prosten@sarpsborg.com Sokneprest i Sarpsborg: Trond Kasbo trond-henning.kasbo@sarpsborg.com

Sangkoret Varden 110 år

Jubileumskonsert Sarpsborg kirke Søndag 8. desember kl.17.00

Dirigent og sopran Tone Helén Klemsdal

Gjesteartist: Odd René Andersen Flygel: Øystein Lindberg Bass: Ingar Guttormsen Inngangsbillett: kr.200,Forhåndsbestilling: www.sangkoretvarden.no

Sarpsborg og omegn begravelsesbyrå

Bistand ved dødsfall Gravstein Gravlykter Blomster Benjamin Nordling Vakttelefon 69 130 130 www.jolstad.no

Skikken med juletre er faktisk ikke så gammel som vi ofte tror. Det var først på begynnelsen av 1800-tallet juletreet ble tatt i bruk blant de øvre samfunnsklasser i Norge, og det tok lang tid før juletreet fikk plass i mer vanlige hjem. I læstadianske hjem og menigheter i Nord Norge er fortsatt ikke juletreet tatt i bruk ut fra en bokstavelig forståelse av Jes. 40, 19f. «Et gudebilde? En håndverker støper det, en gullsmed kler det med gull og smir sølvkjeder til det. Et innviet morbærtre blir valgt ut, et tre som ikke morkner. En dyktig håndverker letes opp for det skal reises et gudebilde som ikke vakler». Ikke bare i erkekonservative miljøer, men også i svært moderne sammenhenger, er juletreet på vei bort eller det er gitt et utseende som har fjernet seg mye fra den opprinnelige. Som følge av forandringen, er også den opprinnelige symbolikken gått tapt. I enkelte julehus eller juleforretninger rundt om kring i verden, står det utstilt juletrær hele året. I Amerika har jeg sett slike kunstige «trær» så overlesset med glitter og stas, at man ikke ser hva de er laget av. La oss derfor gå tilbake til opprinnelsen og prøve å få øye på juletreets budskap. Man benyttet alltid et eviggrønt tre eller bartre. Det er for å understreke at treet symboliserer livets tre som vi hører om i 1. Mos. 3,22 og Johs. åpenb. 22,14. Han som ble født julenatt var jo livets giver og Herre. Juletrefoten var hjemmelaget av to korslagte trestykker. Livstreet ble på den måten fundamentert i det aller viktigste av alle kristne symboler, korset. Korset minner oss om han som overvant døden. Stjernen i toppen minner oss selvfølgelig om Betlehemsstjernen. Man kunne også benytte et spir i toppen. Det peker oppover og har samme funksjon som et kirkespir. Det peker mot Gud. Lysene på juletreet skal minne oss om at han vi feirer i julen sa om seg selv: «Jeg er livets lys» Joh. 8, 12 På juletreet har man gjerne hengt frukt; epler eller appelsiner. I dag er de erstattet av glasskuler. Frukten på treet skulle minne om Jesu ord overført på menneskene: «Et godt tre bærer god frukt» Matt. 7,17. Det får oss til å granske våre liv om de bærer god frukt, samtidig som det oppfordrer oss til gjøre noe godt for andre. Juletreet hadde gjerne også kurver som var fylt med noe godt. De skulle minne om Guds velsignelser og overflod. Da Jesus hadde mettet 5000 menn i ødemarken, bad han dem samle sammen det som var blitt til overs, og det ble tolv kurver. Joh. 6, 12f. Noen juletrær hadde også lykter. Lyktene skulle være en på minnelse om å holde lampene tent slik de kloke brudepikene gjorde det. Matt 25, 4. Glitter (om man hadde det) pekte på himmelen, med perleport og gater av gull. Johs. åpenb. 21, 18. Lenker med forskjellig farge ble også mye brukt. De har globalt perspektiv og peker på ordene i barnesangen: Jesus elsker alle barna. Rød og hvit og gul og svart, er det samme har han sagt, Jesus elsker alle barna på vår jord. Juletreet og juletrefestene har særlig hatt barna i fokus. I gamle dager ble frukten og godteriet høstet av treet og barna fikk spise det. En eldre kar jeg kjente, fortalte at i hans hjem ble treet høstet julaften, nyttårsaften, 13. dags og 20. dags jul. Frukt og godteri ble etterfylt mellom hver gang. Livstreet bar virkelig god frukt, som de bokstavelig talt fikk nyte godt av. I dansk-norsk juletradisjon innførte man også gang rundt juletreet. Det har nok gått litt ut av mote. Juletrefestene er mange steder på vei bort. Men ingen av oss kan vel nekte for at en god, gammeldags juletrefest fortsatt er en hyggelig opplevelse. Om vi pusser støvet av symbolene på juletreet, kan det gi virkelig dyp og god mening å gå rundt det også. Kanskje det kunne være en idé og pynte et tre slik som i gamle dager og høste det slik man gjorde det da juletreet ble tatt i bruk?

Begravelsesbyråkjeden Jølstad Tekst: Trond H. F. Kasbo

Diakon i Sarpsborg Berit Movik Lo berit-movik.lo@sarpsborg.com Kapellan i Sarpsborg: Ragnhild Hansen ragnhild.hansen@sarpsborg.com Menighetspedagog i Sarpsborg: Solveig Julie Mysen solveig-julie.mysen@sarpsborg.com Kateket i Sarpsborg: Berit Vasdal berit.vasdal@sarpsborg.com Kantor i Sarpsborg: Carl-Andreas Næss carl-andreas.naess@sarpsborg.com Organist på Kurland: Kjersti Jostem kjersti.jostem@sarpsborg.com Greåker, Holleby, Soli og Tune sokn: Menighetsrådsleder i Greåker: Elisebet Gramstad Menighetsrådsleder i Holleby: Margareth W. Olseng Menighetsrådsleder i Solli: Halvor Nome Menighetsrådsleder Tune: Øystein Andersson Sokneprest i Greåker: Arne Leon Risholm arne-leon.risholm@sarpsborg.com Sokneprest i Holleby og Soli: Finn-Ove Brandvold finn-ove.brandvold@sarpsborg.com Sokneprest i Tune: Lisbeth Heie Gregersen lisbeth-heie.gregersen@sarpsborg.com Daglig leder Greåker, Holleby, Soli og Tune: Tore-Andre Haraldseid tahd@sarpsborg.com Ungdomsprest i Greåker, Holleby, Soli og Tune: Ole Jens Hovda ole-jens.hovda@sarpsborg.com Soknediakon i Greåker og Soli: Ellen S. A. Kasbo esak@sarpsborg.com Kateket i Greåker, Holleby, Soli og Tune: Kristin R. S. Tollefsen kristin.solbakken@sarpsborg.com Menighetspedagog for Greåker, Holleby, Soli og Tune Håvard Ø. Løvik hoel@sarpsborg.com Kantor i Greåker: Willem J. Wilschut willem.wilschut@sarpsborg.com Kantor i Tune: Henrik Brusevold henrik.brusevold@sarpsborg.com Organist i Holleby: Bernd Müller-Bohn Organist i Soli:  Egil Gjøs Kirkeverge i Sarpsborg:  Jan-Erik Sundby jan-erik.sundby@sarpsborg.com Fellesrådsleder i Sarpsborg: Magne Grønlien Annet: Drift av kirkegårder:  Tlf: 915 19 480  Sarpsborg krematorium:  Tlf: 69 12 59 62

Kirkenytt nr 6-2013  
Kirkenytt nr 6-2013  

Menighetsblad for Greåker, Holleby, Sarpsborg, Soli og Tune