Page 1

SARPSBORG UKE 11 – Utgave 2 – Mars 2013

Temagudstjenester – Det er kult å få være med på å gjennomføre gudstjeKONTAKTINFO nesten! Det burde vært enda mer tilrettelagt for de unge i kirken, sier Andrea Fraugerud og Marte Svendsen. Side 5

Årets fasteaksjon

Fasteaksjon med fokus på forbilder Side 2

En aktiv 90-åring

Aslaug Kristine Bådstangen rundet 90 år 12. mars. Side 4

Sangglede

Kirkenytt presenterer Holleby-koret Side 16


2

på talerstolen

www.kirkenytt.no

Mars 2013

Påske – troens og kirkens fundament Det er påske igjen, en uke med røde dager i fleng, mulighet til å reise, få båten på vannet, rydde i hagen og i garasjen. En pause fra hverdagens faste gjøremål, arbeid, skole, aktiviteter. Litt plagsomt at de som arbeider i butikker også vil ta noen dager fri, så vi andre blir nødt til å planlegge innkjøp og sjekke åpningstider. Godt det finnes bensinstasjoner og brustadbuer om vi skulle være så uheldig å glemme noe viktig. Røde dager på kalenderen vitner om en arv som går tilbake til lenge før kristendommen og kirken kom til Norge. Noen ønsker å fjerne alt som vitner om denne arven i vårt samfunn. Grunnloven foreslås endret, og alt som minner om kristenarv og kirke foreslås å fjernes fra grunnloven. Alt i samfunnet skal være livsynsnøytralt. Men de røde dagene på kalenderen er det ingen som vil røre, selv om de heter skjærtorsdag og langfredag og vitner om Jesus siste dager på jord. Fritid og ekstra fridager er hellige i dobbelt forstand. De røde dagene på kalenderen vitner om det som er fundamentet for kirken og

På talerstolen Arne-Leon Risholm Sokneprest i Greåker

«Før eller siden vil noen foreslå å stryke alle religiøse høytidsdager fra kalenderen»

for den kristne tro. Påsketid og påskeferie farger alt rundt oss, både butikkhyller og tv-program. Kyllinger og påskeegg, marsipan og påskekrim. Men palmesøndag, skjærtorsdag, langfredag og påskedag forteller sin egen historie. På kalenderen lyser de imot oss og vitner om vår kristne arv, enten vi tror på det eller ikke, enten vi vet hva det betyr eller ikke. Historien om Jesu siste dager, om hans lidelse og død, inntog i Jerusalem, innstiftelse av nattverden, og hans seierrike oppstandelse, det er det eneste som gir mening og innhold til de røde dagene i kalenderen. Dagene heter ikke båtpussesøndag, drapåhyttatorsdag, sovelengefredag og ryddeihagensøndag. Men de heter palmesøndag, fordi folket svingte palmegrener for å hylle Jesus som messias, skjærtorsdag fordi han vasket disiplenes føtter (kommer av skir – å rense, vaske), langfredag fordi timene Jesus hang på korset kjentes lange, og påskedag, fordi det er selve høytidsdagen, da døden ble overvunnet.

Påske er troens og kirkens fundament. Uten budskapet om Jesu død og oppstandelse, ville det ikke vært noen kirke, og ingen kristentro. Uten påskens innhold ville de fleste røde dager i kalenderen vært borte. Tenk om alle som tror på påskens budskap også ville brukt de røde dagene til det de var tenkt, til å samles i kirker, bedehus og forsamlingslokaler for å minnes og minne hverandre om det som skjedde for 2000 år siden. Før eller siden vil noen foreslå å stryke alle religiøse høytidsdager fra kalenderen. Hvis vi ikke bruker de røde dagene slik de var tenkt, hvordan kan da vi forsvare at de fortsatt skal være røde? Religiøse høytidsdager, der hele samfunnet tar ferie, passer ikke inn i et nøytralt samfunn. Men vi bærer med oss en 2000 år gammel arv, 1000 år i Norge. Den kristne kultur preger vårt samfunn, og slik vil mange av oss at det fortsatt skal være. Da må vi ta vare på arven, og bruke dagene til å feire høytid, feire Jesu seier over døden.

teologisk hjørne

Tvilernes påske Blant alle dem som holder påske finnes også tvilernes stillferdige og anonyme brorskap. De vet riktignok ikke om hverandre, de som feirer påske på denne måten. Men treffer de hverandre, kjenner de straks at de er i slekt: De kan ikke slippe påsken og dens kristne budskap. De føler umiddelbart at langfredagens og påskemorgens store drama rommer en dyp hemmelighet, kanskje selve løsningen på tilværelsens store gåte. Men på den annen side kan de heller ikke tro. De forstår ikke hvorfor Jesus måtte dø, og hvordan hans død kunne ha slik betydning. De blir ikke viss på at graven virkelig var tom, i hvert fall forstår de ikke hvordan den ble det. Men samtidig kan de ikke forlate graven heller. Så blir de i tanken streifende omkring i gravnatten,

uten tro, og sannelig også uten ro. De er flere medlemmer i dette tvilernes brorskap enn vi aner. Man finner dets medlemmer både på kirkebenken og i dansesalen, på bedehusene og på høyfjellshotellene. Noen synger salmer, noen lar solen brune seg, men felles for dem alle er at de ikke kan finne Jesus, men heller ikke bli kvitt ham. La oss like godt med en gang bli klar over at dette brorskap har tellet svært fornemme medlemmer: Apostelen Tomas har vært en av dem. Likeså de to disiplene som gikk til Emmaus den første påskedags kvelden, mens de sørget over at Jesus var korsfestet og død. De hadde «håpet at han var den som skulle befri Israel», står det (Lukas 24,21). «Dessuten: I dag er det alt

Tuneveien 97 - Grålum - 69 14 34 70

tredje dagen siden dette hendte…», sier de til sin ukjente medvandrer. De hadde håpet, men ikke fått visshet. Det er tvilerens situasjon. Det er ikke min mening å gi noen patentløsning på tvilernes påske. Noe tvingende bevis finnes jo ikke. Vi kan ikke vente å oppnå en slik håndgripelig opplevelse som den Tomas erfarte, han som fikk stikke fingrene sine i Jesu naglemerker. Men kanskje finnes det likevel en vei til visshet. Mon om det ikke vil være klokt, omtrent som en etterforsker, å legge særlig merke til Jesus og hans siste ferd. Man kan nekte å tro hans oppstandelse, man kan gjøre tusen logiske innvendinger mot muligheten av hans offerdød i alles sted. Men det er vanskelig å benekte at her var en mann som frivillig gikk i døden fordi han var overbevist om at dette var nødvendig for menneskehetens redning. Selve det at han led korsdøden er det punktet som tvilen brytes mot, men også bryter sammen overfor. Noen er drept for sine synders skyld. Andre har lidd martyrdøden for en rettferdig sak. Men her er en som hele tiden visste at han var Guds lam som bar all verdens synd. Derfor var det at han den siste kvelden tok et stykke brød og sa: Dette er mitt legeme som gis for dere. Deretter tok han et beger vin og sa: Dette er mitt blod som utøses for dere. Han gjorde det for vår skyld, ut fra en nesten utrolig kjærlighet til mennesket og i lydig tillit til at dette var Guds vilje. Denne kjærlighet er det vi ikke

«Jeg kan ikke selv løse mine tvil, eller avskaffe korsets dårskap og anstøt. Jeg kan ikke finne Jesus. Men hans kjærlighet finner meg»

kan bli kvitt. Den smeltet røverens hjerte, den brakte Pilatus nesten ut av fatning, den vil alltid forstyrre menneskers selvsikkerhet. Jeg kan ikke selv løse mine tvil, eller avskaffe korsets dårskap og anstøt. Jeg kan ikke finne Jesus. Men hans kjærlighet finner meg.

Finn-Ove Brandvold

Sogneprest i Holleby og Soli


www.kirkenytt.no

3

Mars 2013

Fasteaksjon med fokus på forbilder Kirkens Nødhjelps fasteaksjon 17.–19. mars Vi møter hverdagshelter i Kirkens Nødhjelps prosjekter over hele verden. Dette er mennesker som er født på feil side av urettferdigheten. Men de vil forandre verden, og de vet hvordan. De er forbilder. Med årets fasteaksjon vil Kirkens Nødhjelp fortelle historiene til noen av disse forbildene. Vårt arbeid bygger på deres kunnskap og engasjement. De sikrer bærekraftige løsninger som er forankret i lokalsamfunnet. De får det til! Støtten fra norske menigheter gir forbildene mulighet til å skape virkelig og varig forandring. For seg selv, for andre og for hverandre.

Martha Gezahegn (28) solgte kroppen sin til fremmede menn. Nå er hun gift, mamma og lærer for andre tidligere sexarbeidere i Etiopia. Hun er ett av forbildene som utfører norske menigheters internasjonale diakoniarbeid. Vi har sett det før, i de nattemørke gatene hjemme i Oslo og i byer over hele verden: En kvinne som forhandler med en fremmed mann om prisen på det mest sårbare hun eier. En jente som gir bort en liten bit av seg selv i bytte mot en bunke skitne sedler, natt etter natt, til det ikke er mer igjen å gi. Eller til hun møter en engel som ikke vil ha noe fra henne, men som tilbyr henne håp. Et nytt liv.

Gir håp

– En natt kom det noen mennesker bort til meg på gaten, og en av dem ga meg en liten papirlapp. Det var en invitasjon til lunsj på et senter som het Nytt liv. Det hadde aldri falt meg inn at det kunne finnes noe nytt liv for meg. De fortalte meg at Gud fremdeles elsket meg, men jeg trodde ikke det kunne finnes en slik kjærlighet,

forteller Martha Gezahegn. Martha fikk virkelig et nytt liv gjennom senteret som drives av Mekane Yesus, den evangeliske kirken i Etiopia. Kirkens diakonale organisasjon er en av Kirkens Nødhjelps lokale partnere. Hvert år tas 60 nye jenter inn i et toårig program som gir dem et underholdsbidrag, yrkesopplæring, helsehjelp og terapi.

Takker norske menigheter

Buro Durje er aktiv i den lokale menigheten i Kazanchis-bydelen i Addis Ababa og som frivillig på Nytt liv-senteret. Han ser på menighetene i Norge og Etiopia som jevnbyrdige partnere i arbeidet: – Gjennom den diakonale tjenesten utfordres vi til å synliggjøre Guds kjærlighet der den virker mest fraværende. Det er en stor inspirasjon å vite at menigheter i Norge er med oss i dette

arbeidet på sin måte. Gjennom Kirkens Nødhjelp opplever vi en sterk forbindelse med våre brødre og søstre i Norge. Jeg vil gjerne få takke alle som deltar i prosjektet vårt gjennom å arrangere Kirkens Nødhjelps fasteaksjon!

Sammen forandre

Gjennom årets fasteaksjon vil Kirkens Nødhjelp sette fokus på mennesker som forandrer verden. Vi vil fortelle historiene om noen av dem som i våre prosjekter er med på å gjennomføre norske menigheters internasjonale diakonale arbeid i praksis. Gjennom film, historier og bilder vil vi se hvordan både nødhjelpsoperasjoner, langsiktige utviklingsprosjekter og det beslutningspåvirkende arbeidet er forankret i lokale behov og løsninger, og i den verdensvide kirkes diakonale oppdrag. – Kirkens Nødhjelp har en na-

Vi trenger flere bøssebærere!! I Greåker, Holleby, Soli og Tune menigheter arrangeres aksjon 19. mars kl 17.00. I Sarpsborg og Kurland menigheter arrangeres aksjonen 19.mars kl 17.15 Møt opp i din kirke, få en bøsse og vær med å forandre verden! Ta kontakt om du lurer på noe: Kirkekontoret 69 11 16 80 Støtt aksjonen direkte ved å: - benytte kontonummer 1594 22 87493 - sende GAVE på sms til 2468 (200 kroner) - Ringe givertelefon 820 44 088 (200 kroner)

lig stolte og veldig ydmyke!

turlig plass i den verdensvide kirke, og det handler om mye mer enn bare identitet, sier generalsekretær Anne-Marie Helland. Hun utdyper: – Det er vårt nettverk av kirker og trosbaserte organisasjoner i Norge og verden over som gjør oss unike, som gjør at vi sammen kan skape så stor forandring. Over alt hvor det lever mennesker, finnes det en kirke – eller en moské, en synagoge eller et tempel. Det gir oss innpass der få andre har tilgang. Det gir oss mulighet til å utfordre religiøse ledere om tradisjonelle praksiser som kvinnelig omskjæring. Sammen med lokale partnere kan vi skape virkelig og varig forandring. Og sammen med nesten 40 000 konfirmanter og en mengde frivillige i 2000 norske menigheter gjør vi fasteaksjonen til en av våre største nasjonale dugnader. Det gjør oss utro-

Fra fornedret til forbilde

Etter at Marthas to år i Nytt livprogrammet var omme, ble hun spurt om å fortsette på senteret som lærer. Hun møtte Esubaleu i kirken, giftet seg og ble mor til Nathnael. For henne ble familien et håndfast bevis på den kjærligheten som er så vanskelig å forstå. –Jobben min er å lære jentene opp i et praktisk kunsthåndverk som kan sikre dem et levebrød. Men den viktigste lærdommen jeg kan gi dem, er at de er elsket av Gud. Jeg har delt deres fornedrelse, og nå er jeg et forbilde som kan vise hvor sterk kjærlighetens makt er. Det er menigheter landet rundt som står for gjennomføringen av Kirkens Nødhjelps fasteaksjon.

Invester i kirkens arbeid! De som sokner til Sarpsborg menighet, bruker kontonummeret tilknyttet den adressen, mens de som tilhører Greåker, Tune, Holleby og Soli menighet benytter det andre kontonummeret. Gjennom ditt bidrag er du med på å:

»» finansiere menighetsbladet »» bidra til driften av barne- og ungdomsarbeidet i våre menigheter Menighetsbladet utgis 6 ganger i året, og er et samarbeid mellom menigheten i Sarpsborg,

Greåker, Tune, Holleby og Soli menigheter. Avisa deles ut gratis av frivillige bud til alle husstandene innenfor de fem menighetene, og vi håper og tror at du setter pris på slikt lesestoff. I Kirkenytt ønsker vi å formidle alt det positive som skjer i me-

Sarpsborg menighet postboks 237 1702 sarpsborg

Kontonummer: 6129 05 65773 Merkes med : Folkekirkens givertjeneste

nighetene våre, samt om kommende arrangementer. Vi ønsker spesielt å rette søkelyset mot barne- og ungdomsarbeidet, ikke minst innenfor trosopplæring og kristne aktiviteter. Men også dette koster penger, og vi håper at du vil være med og gi

ditt bidrag til dette arbeidet. Bidrag på minst 500 kroner i løpet av et kalenderår kan trekkes fra på skatten.

kirkenytt

Greåker, holleby, soli og tune menigheter postboks 237 1702 sarpsborg Kontonummer: 1638 02 40118 Merkes med : gave til menighetsbladet


4

www.kirkenytt.no

Mars 2013

en livsglad

90-åring Tekst & foto Tom Helgesen

Aslaug Kristine Bådstangen rundet 90 år 12. mars. – Jeg har levd et meningsfylt og godt liv, med troen som følgesvenn, sier hun i samtale med Kirkenytt.

Aslaug er bosatt i barndomshjemmet i Gamle Kongevei på Eidet, og er uforskammet kvikk til alderen å være. Hun ønsker oss velkommen inn i varmen, og byr på kaffe og hjemmesmurte rundstykker med egg og ”gaffelbiter”, servelat og brunost. – Er dette noe å skrive om i Kirkenytt da, undrer hun. Beskjeden som alltid. For det er i det stille Aslaug har virket gjennom et langt liv. Både som sykepleier og i menighetslivet.

Søsterflokk

Aslaug vokste opp som den eldste i en søsterflokk på seks. Hun hadde en eldre bror, men han døde åtte år gammel som følge av diabetes. Den kristne troen fikk hun tidlig gjennom sine foreldre Harald og Inga, en tro som har vært en ledestjerne for henne gjennom hele livet. – Det var en vekkelse her ved Th Krogstad, etterfulgt av en rekke husmøter og aktivt bedehusliv, sier hun. Hun minnes en god og trygg oppvekst på Eidet i den tallrike familien, selv om det kunne være mange strevsomme dager. Familien disponerte en 16 mål stor tomt, hvor de dyrket ulike kornsorter, turnips etc. To kuer ga melk og smør og gode biinntekter i tillegg til farens lønn fra jobben i tømmerrenna. Barna måtte trå til når det behøvdes, og hun forteller om mange hete sommerdager med luking på jordene. Ellers tilbrakte hun og søknene mange fine stunder ved Bjørnstad Ungdomsforening, der de hadde sin kristne tilhørighet gjennom ungdomstiden.

Sykepleier

Aslaug forteller at hun gikk de første skoleårene på Sanne skole, og deretter ”fort-

settelsesskolen” på Lande. Bortsett fra et sykurs, ble det ingen utdanning i tillegg til framhaldsskolen. Noe krigen bidro til å sette en stopper for. – Jeg følte tidlig at det var et kall at jeg skulle bli sykepleier, men det tok noen år innen jeg fikk innpass på utdanningen. Under krigen ble det flere husposter med hardt arbeid, og hun var fylt 25 år innen hun endelig ble bønnhørt – da hun kom inn som elev ved Menighetssøsterhjemmet (i dag Diakonova) i 1948, og hvor hun ble innvidd som menighetssøster etter endt utdannelse i 1951. Som tilleggsopplysning kan vi fortelle at Menighetssøsterhjemmet ble etablert i 1916 med det formål å utdanne sykepleiere for arbeid rundt omkring i landets menigheter. For å nå dette målet ble egen sykepleierutdanning og eget sykehus etablert i Oslo. Menighetssøstrene ble forløpere for helsesøstertjenesten og den kommunale hjemmesykepleien.

Tilbake til Sarpsborg

Etter å ha tjenestegjort på en rekke ulike steder, gjennomførte Aslaug etter hvert avdelingslederlinjen ved ”Norges Høyere Sykepleierutdanning i Oslo i 1967. Hun flyttet tilbake til Sarpsborg i 1971, mye på grunn av foreldre med sviktende helse. Her fikk hun seg jobb som avdelingsleder ved kirurgien på Sarpsborg sykehus. Her ble hun i åtte år innen hun avsluttet arbeidslivet med fem år ved Haugvold sykehjem. – Jeg hadde fine yrkesaktive år her i Sarpsborg, og ble kjent med mange flotte mennesker. Men jeg minnes også at det ble mer og mer travelt på jobb. Til slutt var det knapt tid til å snakke med pasientene på grunn av stadig mindre bemanning. Det er en trist utvikling i helsefaget, sier hun.

Aktiv pensjonist

Da Aslaug ble pensjonist i 1988, 65 år gammel, var det naturlig for henne å øke innsatsen i det lokale menighetslivet. Her har hun bidratt på en rekke områder; i diakoniutvalget (fra 1989 til hun ga seg for tre uker siden), to perioder i menighetsrådet (fra 19901998), som utkjører av kirkenytt etc. etc. – Før jeg kjørte ut avisene, ba jeg til Gud om at de skulle være til velsignelse og oppmuntring for leserne, forteller hun. Fortsatt klippefast i troen. – Og da jeg oppdaget at jeg var eldre enn de fleste jeg besøkte i besøkstjenesten, var det på tide å trekke seg tilbake

der også, sier hun og ler.

Levd alene

Aslaug har valgt et liv uten en mann ved sin side, men det hindrer henne ikke i å skape de gode øyeblikkene hjemme. Hver morgen står hun opp og tenner stearinlys og dekker bordet til andakten på radioen. Deretter har hun bibellesning som en fast rutine. – Jeg har alltid trivdes med å jobbe med mennesker. Men jeg trives også i mitt eget selskap, sier jubilanten som nå har rundet 90. Vi stiller oss i køen av gratulanter!

Din Volvo-forhandler i Sarpsborg Knallpriser på utstillingsbiler!

Adresse: Klokkergårdveien 11 • Telefon: 69 11 59 00 E-post: sarpsborg@bilbutikk1.no • bilbutikk1.no

Kia Oval Logo 4/C - Large


www.kirkenytt.no

5

Mars 2013

Aktive konfirmanter Tekst & foto Tom Helgesen

– Det er kult å være med på å gjennomføre gudstjenesten. Det burde vært enda mer tilrettelagt for de unge i kirken, sier Andrea Fraugerud og Marte Svendsen. De er to av årets kull av konfirmanter i Greåker kirke, som var med på å arrangere temagudstjeneste søndag 3. mars.

Kristne

Ungjentene beskriver seg som kristne, og sier at det var naturlig for dem å velge kirkelig konfirmasjon. Men de innrømmer samtidig at de ikke ofte er å se i kirkerommet. I hvert fall ikke under de tradisjonelle søndagsgudstjenestene. – Nei, det er vel nærmest bare hver julaften. Det blir liksom for kjedelig, og er ikke tilrettelagt nok for oss unge. Selv om kirken prøver å fornye seg, er det ikke nok, sier de. Begge er derimot begeistret for innholdet i konfirmasjonsundervisningen. Å gjennomføre en temagudstjeneste, er en del av denne undervisningen. De unge er aktivt med under gjennomføringen. Det være seg med sang og musikk, skuespill eller andre oppgaver Under kirkekaffen etter gudstjenesten, bød de på kaker de selv hadde bakt.

Fornøyd prest

både med engasjementet og gjennomføringen av temagudstjenesten. Han fikk da også mange positive tilbakemeldinger fra menigheten under kirkekaffen. At det er mange unge i kirkerommet, er noe alle setter stor pris på. Dette er første gang at Greåker arrangerer temagudstjeneste i egen regi siden Greåker, Tune, Holleby og Soli menigheter innledet sitt nåværende, tette samarbeid. – Tidligere har det vært arrangert en stor, felles temagudstjeneste i Tune kirke, gjerne med nærmere 200 konfirmanter. Med mindre kull, blir deltagelsen og engasjementet til den enkelte ungdom større. Det synes jeg fungerte svært godt i dag, sier han etter at den første av to temagudstjenester er vel i havn.

på plakaten aktiviteter for ungdom

Lite kull

Greåker har rundt 50 konfirmanter i årets kull, som skal konfirmeres de to første søndagene i mai. – Dette er det minste kullet vi har hatt på mange år. Men jeg tror nok ikke det er prosentvis nedgang i antall unge som velger kirkelig konfirmasjon. Det er nok heller en naturlig nedgang fordi kullet av den årgangene er mindre i år, sier sogneprest Arne Leon Risholm. Temagudstjenester har også blitt gjennomført med hell i Tune, Solli og Holleby kirker.

Sogneprest Arne Leon Risholm er godt fornøyd

14+

ungdomsgudstjeneste

14+

the place

12-15

ungdomsklubben

Konfirmant med behov for tilrettelegging? Kirkene i Sarpsborg har en egen gruppe for deg som har behov for et tilrettelagt konfirmantopplegg. Dette er en fellesgruppe, som går på tvers av de ordinære menighetsgrensene. Det tilsvarer et ordinært tilbud, men opplegget tar utgangspunkt i hvilke konfirmanter vi har med i gruppen og deres behov. Samlingene våre er i Hafslund kirke, med

egen konfirmasjonsgudstjeneste på våren 2014. Vi inviterer foresatte til et informasjons- og innskrivningsmøte torsdag 25.april kl. 18.00 i Hafslund kirke. For evt. spørsmål ta kontakt med kateket Berit Vasdal tlf.: 99507866 eller på epost: bva@sarpsborg.com

14+

tro og håp eidet

14+

taizégudstjenste

15+

klubb senkveld

Greåker kirke 14.april kl. 18.00

Ole Jens Hovda 950 28 982

Ungdomsklubb Hannestad bedehus annenhver onsdag fra 27. mars til 8. mai. Kl 18.30-21.00

Espen Holmen 901 51 165

Bedehuset i Jelsnes en fredag i måned. 22. mars 19. april 31. mai

Kristoffer Lerhol 932 15 317

Ungdomsklubb Wesley kapell i Soli annenhver fredag, kl 18.00

Ann-Karin Aarvik 94883841

Sarpsborg kirke kl 18.00 7. april

Susann Persson Flodin 405 95 115

Kurlandirken, torsdager 18.30 - 21.30

Susann Persson Flodin 405 95 115


6

www.kirkenytt.no

Påskes mange dager De ulike dagene i påsken er forskjellige navn og dette skjedde disse dagene: Palmesøndag: Jesus kom til Jerusalem

Langfredag: Jesus ble valgt til å bli korsfestet. Folket valgte han fremfor en morder. På lørdagen, påskeaften, var det sabbat. Hviledagen for jødene

sammen med disiplene. Skjærtorsdag: Jesus spiste middag sammen med disiplene, og fortale dem at han snart skulle dø.

Barnesidene!

Berit Michaela Vasdal

dikthjørne Be rit

ri st

k

Adressen som du bruker for å sende inn er: bva@sarpsborg.com. Du kan også sende med post: Sarpsborg menighet, barnas sider, postboks 237, 1702 Sarpsborg.

Søndag, 1.påskedag sto Jesus opp fra de døde.

Berit og Kristins

l Vassda

e

n

Hei alle barn! Dette er stas! Vår helt egen side i Kirkenytt, som bare er for barna. De voksne kan få lese, men tanken vår er at det er dere barn som skal være med å lage disse sidene. Send oss gjerne tegninger, bilder av kjæledyr, noe som opptar deg. Så vil det være oppgaver som du kan løse og kanskje vinne en premie for, bilder av ting som skjer i kirken og en oversikt over masse spennende du kan være med på!

Mars 2013

in tollefs

”De trodde at Jesus var borte. De trodde at Jesus var død. Da kom han på stranden en morgen som lyste rød. Han stod midt iblant dem som alltid. Et bål lyste opp med sin glød. Han lot dem få fisker i garnet, og gav dem brød.” Fra Barnesangboka. Tekst: Anders Frostenson 1957

AKTIVITETSDAG

barnetegningen

20.april i

Sarpsborghallen Metodistkirken, Sarpsborg menighet og Filadelfiakirken Sarpsborg inviterer alle barn mellom 5 og 10 år til aktivitetsdag 20.April

Denne flotte tegningen er sendt inn av Tuva Marie Ervik, 11 år. Vil du også få din tegning på trykk? Da må du sende den via epost til bva@sarpsborg.com. Du kan også sende med post: Sarpsborg menighet, barnas sider, postboks 237, 1702 Sarpsborg.

11:00 til 14.00 i Sarpsborghallen.

Pris: 50,- pr deltager Alder: 5 - 10 år

Sport og lek

Program:

Påmelding innen 5.april:

11.00: storsamling

berit.vasdal@sarpsborg.com

11.30: lek og sport

eller send sms til 40872868 De påmeldte vil bli delt inn i grupper. Gruppa får en lagleder som skal følge opp gruppa.

12.30 boller og saft

Aktivitetsdagen skal være en morsom dag med mye varierte aktiviteter. Vi vil vektlegge at alle skal trives og oppleve mestring.

12.50 lek og sport 13.30 vannbøttestafett

Velkommen !

13.45 storsamling

Husk å melde deg på. :)

premie til alle

XL-klubben XL-klubben er for deg i 1-4 klasse. Samlingene våre er i underetasjen i Kurlandkirken. Vi starter med fortelling og sang, etterfulgt av aktiviteter. Som avslutning har vi kveldsmat og loddsalg. Pengene fra loddsalget går til Friends international. Det er en kontingent på kr. 175,- for et semester. Sarpsborg menighet ønsker å tilrettelegge slik at våre tilbud kan inkludere alle, er det noe vi bør vite om (medisin, allergi, diagnose) så ta kontakt slik at det blir en god opplevelse å være med.

Tirsdager kl. 18.00 - 20.00 i Kurlandkirken MARS 19. Tur til noe gøy. April: 2. «Vi spirer og gror» 9. Pysjfest og filmkveld 16. Hobbyverksted 23. Spillkveld

NSECTETUR ADIPISCING Magna amet libero maecenas justo. Nam at wisi donec amet nam, quis nulla euismod neque in enim, libero curabitur libero, tempus arcu egestas.

SAMARBEID:Vi skal ha det gøy sammen. Det er mye sport og lek hvor vi trenger å samarbeide godt. Det gir lagfølelse. Alle skal ha et lag som heier på hverandre denne dagen.

SPORT: Det blir mange forskjellige leker og sportsaktiviteter. Alle som deltar er vinnere.

30. Uteaktiviteter Mai: 7. Bakekveld 14. Maifest 21. Uteaktiviteter 28. Grillfest og sommeravslutning!

Håper å treffe deg! Berit Vasdal - kateket og hovedleder Tlf: 99507866 mail: bva@sarpsborg.com


www.kirkenytt.no

7

Mars 2013

Trosopplæring i hjemmet

TIPS 4:

trosopplæringshjulet Kirken har en årskalender som kalles kirkeåret. Det følger Jesu liv i den rekkefølgen som evangeliene forteller om. Kirkeåret sørger på den måten for at hele historien om Jesus fortelles og gjenoppleves hvert år i kirken. Mange synes det er fint å følge kirkeåret. Da kan et kirkeårshjul eller en kirkeårskalender være til hjelp. Kirkeåret begynner 1. søndag i advent. Gratis kirkeårshjul som kan skrives ut på papir og mer informasjon finner du på www.barnogtro.no

Lock-in 5.-6. april

Hva skjer æ? PÅ QUALITY

for deg mellom 15 og 18 år

Tune kirke: 3. april 10.30-11:15 Greåker kirke: 3. april 11.00-11.45 Sarpsborg kirke: 4. april 11:00-11:45

Tune: Henrik Brusevold (402 38 802) Greåker: Willem Wilschut (977 911 46) Sarpsborg: Carl Andreas Næss (922 17 505)

1-4

Kurlandkirken, onsdager kl. 17-17.45

Hege Saugstad tlf: 69 11 68 00

1-5

Kurlandkirken: tirsdager 17:15-18:30

Mai Kristine Vik (995 70 667)

0-1

Babysang

sang

En hel natt låst inn på Superland!!! Sett av datoen allerede nå! For mer info og påmelding se www.sarpsborg.kirken.no Ett samarbeid mellom menighetene i Sarpsborg og Hannestad Bedehus og TP.

- Klatrevegg - Laserrom - Danserom - Minigolf - Pizzabuffet - Badeland og mye mer!!!

mixmax

Greåker menighetssenter – søndager 11.00 (samtidig med gudstjenesten) Melleby Bedehus: 2 og siste søndag i måneden

3-6

søndagsskole

Klubb senkveld på Kurlandkirken (kl. 18.30-21.30) er stedet du mellom 15 og 18 år kan komme å henge med vennene dine!!! Biljard, ping pong, airhockey, kiosk, en koselig andakt og mye mer!!! I tillegg er det et spennende program med gjest i sofaen – akkurat som på TV!!! Ta med en venn og kom! VELKOMMEN!

Nils Philip (456 38 478)

Greåker: 28 april kl 11:00 Tune: 2. juli friluftsgudstjeneste Greåker: 2 juli blomstergudstjeneste

Kristin Tollefsen (477 52 505) Håvard Løvik (97764791)

4-6

Tune kirke - onsdager kl16.45-17.30

Henrik Brusevold (402 38 802)

7+

Tune kirke - onsdager kl17.30-18.45

Henrik Brusevold (402 38 802)

6-10

Kurlandkirke: tirsdag 18:00 – 20:00

Berit Vasdal (995 07 866)

Kurlandkirken: Annenhver mandag kl 18:00- 20:00

Berit Vasdal (995 07 866)

4+6

min kirkebok

barnekor

klubb senkveld

Marianne Halvorsen (907 44 088)

barnekor

xl-klubben

10-13

xxlklubben

Vårens program 2013: 21. mars Tema «Du i en global verden» Besøk fra Changemaker!! 11 april «Jentenes aften» (jentene står for programmet) 25. april «Guttenes aften» (guttene står for programmet) 2. mai Avslutning for sommeren! Grilling, fotball, bading?? og kos ved Tunevannet!! Besøk oss på Facebook: Klubb Senkveld Spørsmål? Kontakt Susann på 405 95 115.

Babysang I  Greåker,  Sarpsborg  og  Tune  kirke  

XXL XXL - klubben for deg som går i 5. – 7. kl. Vi samles annenhver mandag i Kurlandkirken, kl. 18.00-20.00. Her blir det mye «heng», dvs. at du kan velge hva du har lyst til å gjøre: spille biljard, bordtennis, spille spill, airhockey, nintendo, slappe av i en sofa og treffe nye og gamle venner. Det blir mulighet for noe å spise i løpet av kvelden og en liten samling. En tur får vi nok også til i løpet av våren.

Vi gleder oss til disse kveldene og håper på å treffe deg! Ledere er: Dennis, Robin og Berit. Lurer du på noe, ta kontakt med kateket Berit Vasdal tlf: 99507866 mail: bva@sarpsborg.com Disse mandagene blir det XXL: 22.april, 6.mai, 3.juni. Annenhver mandag i Kurlandkirken (ulike uker) kl. 18.00-20.00 Koster kr.150,- for et semester, du får giro.

10-­‐ukers kurs  med  oppstart  i  januar,  april  og  september.  

Informasjon og  påmelding:  www.sarpsborg.kirken.no    

Du kan  også  ringe  kirkekontoret,  69  11  68  00  


8

www.kirkenytt.no

Mars 2013

Sang av full hals

5. klassingene sang av full hals under vintersangfesten i Sarpsborg kirke. Her ser vi Grålum skole i aksjon.

5. klassingene i Sarpsborg sparte ikke på stemmebåndene da de fremførte «sine» sanger under vintersangfesten i Sarpsborg kirke. – Et flott engasjement, var dommen til kantor Henrik Brusevold. Det er organistene som står for denne årlige sangfesten, rettet mot elevene i 5. klasse. Bakgrunnen var å skape interesse for kirkeorgelet, i tillegg til at de unge kan samles i kirken til felles sangglede. 5. klassene får tildelt hver sin sang som de framfører i kirken. I tillegg er det masse fellessang, og de unge stemte i for full hals så det var en fryd for både øret og hjertet. – Vi har vært rundt på skolene og øvd med elevene, og det er fint å se det store engasjementet de fleste har, sier kantor Henrik Brusevold. Også kantorene og husorkesteret får lov

til å boltre seg denne tradisjonsrike dagen. Nevnte Brusevold, sammen med Greåkers kantor Willem Wilschut, overrasket nok mange av de unge da de åpnet det hele med en fartsfylt rap-låt. Dermed var lista lagt! Etter en time med sang, ble elevene delt i puljer og fikk stifte nærmere bekjentskap med kirkeorgelet.

Flerkulturelt

Per Søvik, lærer ved Grålum skole, kan fortelle at elevene har benyttet sangtimene til å øve på den sangen de framførte. – Dette er noe elevene ser fram til. Men

samtidig er det en stadig større utfordring med arrangementer i kirken, da andelen av fremmedkulturelle elever med muslimsk bakgrunn stadig er økende, sier han. Han mener derfor det er viktig at kirken er bevisst på innholdet i de sangene de velger, at de er «ufarlige» for alle. Tune-kantor Henrik Brusevold er klar på at dette er et kirkelig arrangement, men at dette samtidig handler om å ta vare på en kulturarv gjennom sangen. – Det er trist dersom rektorer ved skolene ikke tillater at klassene skal være med på slike arrangementer med begrunnelse i at

det har et kristent innhold, sier han.

Deltok ikke

Sandesundsveien barneskole var en av skolene som ikke deltok denne dagen. Rektor Lise Kristel Karlsen presiserer imidlertid at dette ikke har noe med at det foregår i kirken å gjøre.

Tekst & foto Tom Helgesen

Vel gjennomført Kirkerottene I løpet av 3 samlinger i februar og mars var 17 blide 5- og 6åringer samlet i Greåker for å bli kjent med kirkerottene Fredo og Vesle. Samlingene ble innledet med et middagsmåltid, til både voksne og barn som kom rett fra barnehagen. Appetitten til både voksne og barn, var det ingenting å si på. Etter at middagen var fortært, var det kirkerottefilmen som stod for tur. Der stifter vi bekjentskap med Fredo og Vesle, som er to rotter på letting etter et sted å bo. Langt inne i skogen finner de en kirke som de sniker seg inn i. Der får de høre flere fortellinger om Jesus og de undrene han gjorde. Når filmen var ferdig var det lek og moro. Det ble tid til både rottejakt i kirken, oppgaver som måtte løses og til å tegne fra filmen. Joakim Røed Trosopplærer Holleby, Greåker, Solli og Tune


www.kirkenytt.no

9

Mars 2013

Opplev «Den stille uke» Vær med på å oppleve alle dagene i «Den stille uke» i våre kirker denne påsken. Tekst Tom Helgesen

Palmesøndag- Inntoget i Jerusalem – Joh 12, 1-13 – Familiegudstjeneste

Jesus rir inn i Jerusalem og blir hyllet som en konge! Påskens drama begynner. Sarpsborg og Tune har familiegudstjeneste i kirken denne dagen, det vil si at opplegget er tilpasset hele familien, særlig rettet mot barna. I Sarpsborg kirke er det en tradisjon å markere hver av dagene i den stille uka med et ikon. I Tune kirke blir det en barnevennlig framføring av Jesu inntog i Jerusalem. En glad gudstjeneste med korene i kirken! Greåker og Soli kirker har også gudstjenester kl. 11.00.

Skjærtorsdag- Jesus vasker disiplenes føtter – Joh 13,1-17 - Høymesse og kveldsmesse

Denne dagen samlet Jesus og disiplene seg for å spise påskemåltid. Jesus, mesteren, starter måltidet med å vaske disiplenes føtter, og litt senere innstifter han nattverden, «ta i mot og spis! Dette er min kropp som gis for dere (…) denne kalk er den nye pakt i mitt blod som utøses for dere så syndene blir tilgitt»

I Tune kirke blir det tradisjonell nattverdgudstjeneste. Dagen for innstiftelsen av nattverden. På kvelden dekkes det langbord i Greåker kirke, som har vært en tradisjon de siste åtte, ni årene. Det gjennomføres en tradisjonell gudstjeneste, men den intime plasseringen gjør dette til en nærere og sterkere opplevelse. Sarpsborg kirke markerer dagen med Høymesse om morgenen med feiring av nattverd. Mot slutten av gudstjenesten dekkes alteret og lysene blåses som symbol på det neste som så skjer i påskefortellingen. På kvelden i Kurlandkirken inviteres det til “påske-kveldsmat” sammen og avslutter med enkel kveldsgudstjeneste og nattverd.

Langfredag- Lidelsesberetningen- Luk 22, 39 – 23,46 – Høymesse

Fra kongehilsen til «korsfest! Korsfest!». Gudstjenesten på Langfredag har et meditativt preg. Alteret er dekket i svart og med røde roser som viser Jesu sår. Medlemmer fra Sarpsborg Kammerkor deltar med lesninger og sang i Sarpsborg kirke. Gudstjenesten avsluttes med orgelmusikk: Sørgemarsj av Guilmant.

Også i Tune kirke er det pasjonsgudstjeneste, med lesning av Jesu lidelseshistorie. Lest av en gruppe tekstlesere.

Påskedag- Den tomme graven- Joh 20,1-10- Høytidsgudstjeneste Velkommen til Oppstandelsesfeiring! Kirkens største dag! Påskelyset tennes, og vi skal får være med å si: Kristus er oppstanden! Ja, han er sannelig oppstanden! Det blir en jublende feiring av Jesu oppstandelse, forsterket med ekstra musikk I Tune kirke. I Sarpsborg er medlemmer fra Sarpsborg Kammerkor med og synger - og musikere deltar.

Oppstandelseskonsert – Sarpsborg kirke- kl. 19.30

Sarpsborg kirke ønsker velkommen til den femte Oppstandelseskonserten i rekken! I år for første gang i Sarpsborg kirke. Opplev påskebudskapet på en annerledes måte, formidlet med tekster og ikke minst med

sang og musikk fremført av kjente artister og musikere som: Mette Lavik, Anette Mortensen, Henriette Marie Bjerkebekk, Hanna Gretland, Viola Bjelland, Eileen Roen Olsen, Sofia Pettersen, Hanna Jonassen, Hans Inge Fagervik, Sissel Stav, Hege Holmquist, Svein Skulstad, Lars Ahgnell, Finn Børge Stenbekk, Arild Stav, Arild Mortensen, Ketil Furberg Henriksen, Per André Rønsen, Frode Mangen og Carl-Andreas Næss.

2. påskedag

Vi fortsetter vår oppstandelsesfeiring i Kurlandkirken med å sette fokus på Jesu oppdrag om å gi det glade budskap videre. Vi er hans oppstandelsesvitner slik som Maria Magdalena. Misjonsutvalget medvirker på denne gudstjenesten. Greåker og Soli kirker har også gudstjenester kl. 11.00. Våre menigheter ønsker alle en god påske og velkommen til å delta i feiringen!

Ring oss for et godt tilbud! Sjeldne anledninger er vår hverdag

Telefon 69 11 32 00

www.capice.no

Bytte bolig?


10

www.kirkenytt.no

Mars 2013

Gudstjenester GREÅKER KIRKE 17. mars Maria budskapsdag – Luk. 1, 39-45 Kl. 11.00 Familiemesse ved Ole Jens Hovda. Nattverd. Grålum Vokalis synger. Skyss: . 69 10 31 40. 24. mars Palmesøndag – Joh. 12, 1-13 Kl. 11.00 Gudstjeneste med dåp og nattverd ved Ole Jens Hovda. Søndagsskole. Skyss: 69 10 31 40. 28. mars Skjærtorsdag – Joh. 13, 1-17 Kl. 19.00 Gudstjeneste med nattverd ved Arne Leon Risholm. Skyss: 69 10 31 40. 29. mars Langfredag – Luk. 22, 39 – 23, 46 Kl. 11.00 Pasjonsgudstjeneste ved Ole Jens Hovda. Greåker kirkekor med musikere medvirker. Skyss: 69 10 31 40. 31. mars Påskedag – Joh. 20, 1-10 Kl. 11.00 Høytidsgudstjeneste med dåp og nattverd ved Arne Leon Risholm. Greåker kirkekor medvirker. Skyss: 69 10 31 40.

2. juni 2. søndag i treenighetstiden – Joh. 3, 1-13 Kl. 11.00 Blomstergudstjeneste med Arne Leon Risholm. Utdeling av 6-års bok. Grålum Vokalis synger. Skyss: 69 10 31 40.

HOLLEBY KIRKE Det er nattverd og mulighet for dåp i alle gudstjenester unntatt konfirmasjonssøndagen i Holleby kirke. 17. mars Maria budskapsdag – Luk. 1, 39-45 Kl. 11.00 Sportsgudstjeneste ved Harehjellhytta, Trøsken ved Arne Leon Risholm. Harmoni spiller. Skyss: 915 26 672. 1. april 2. påskedag – Joh. 20, 11-18 Kl. 11.00 Høytidsgudstjeneste med dåp ved Leif Levinsen. Skyss: 915 26 672. 7. april 2. søndag i påsketiden – Joh. 20, 24-31 Kl. 11.00 Gudstjeneste ved Lisbeth Heie Gregersen. Skyss: 915 26 672.

1. april 2. påskedag – Joh. 20, 11-18 Friluftsgudstjeneste ved Speiderkoia kl 12.00 ved Arne Leon Risholm. Fremmøte ved Velta, Trøsken kl 11.00

21. april 4. søndag i påsketiden – Joh. 14, 1-11 Kl. 11.00 Gudstjeneste ved Aage J. Syvertsen. Kom og Syngkoret. Skyss: 915 26 672.

7. april 2. søndag i påsketiden – Joh. 20, 24-31 Kl. 11.00 Gudstjeneste med nattverd ved Grønlien. Skyss: 69 10 31 40.

5. mai 6. søndag i påsketiden – Matt. 6, 7-13 Kl. 11.00 Gudstjeneste ved Aage J. Syvertsen. Hollebykoret. Skyss: 915 26 672.

14. april 3. søndag i påsketiden – Mark. 6, 30-44 Kl. 18.00 Ungdomsgudstjeneste Ole Jens Hovda. UGT-teamet deltar.

19. mai Pinsedag – Joh. 14, 23-29 Kl. 11.00 Gudstjeneste ved Leif Levinsen. Skyss: 915 26 672.

21. april 4. søndag i påsketiden – Joh. 14, 1-11 Kl. 11.00 Gudstjeneste med nattverd ved Magne Grønlien. Skyss: 69 10 31 40. 28. april 5. søndag i påsketiden – Joh. 17, 6-11 Kl. 11.00 Familiegudstjeneste med dåp ved Arne Leon Risholm. Skyss: 69 10 31 40. 5. mai 6. søndag i påsketiden – Matt. 6, 7-13 Kl. 11.00 Konfirmasjonsgudstjeneste ved Arne Leon Risholm og Kristin Tollefsen. Skyss: 69 10 31 40. Kl. 13.00 Konfirmasjonsgudstjeneste ved ArneLeon Risholm og Kristin Tollefsen. 9. mai Kristi himmelfartsdag – Joh. 17, 1-5 Kl. 11.00 Gudstjeneste med nattverd ved Ole Jens Hovda. Skyss: 69 10 31 40. 12. mai Søndag før pinse – Joh. 16, 12-15 Kl. 11.00 Konfirmasjonsgudstjeneste ved Arne Leon Risholm og Kristin Tollefsen. Kl. 13.00 Konfirmasjonsgudstjeneste ved Arne Leon Risholm og Kristin Tollefsen. 19. mai Pinsedag – Joh. 14, 23-29 Kl. 11.00 Gudstjeneste med nattverd ved Ole Jens Hovda. Skyss: 69 10 31 40. 26. mai Treenighetssøndag – Luk. 24, 45-48 Kl. 11.00 Gudstjeneste med dåp og nattverd ved Arne Leon Risholm. Greåker kirkekor medvirker. Skyss: 69 10 31 40.

2. juni 2. søndag i treenighetstiden – Joh. 3, 1-13 Kl. 11.00 Konfirmasjonsgudstjeneste ved Ole Jens Hovda. Skyss: 915 26 672.

KURLANDKIRKEN 28. mars – Skjærtorsdag Joh 13,1-17 Kl.18.00 Kveldsmesse. Hansen. Felles kveldsmåltid og nattverd. Takkoffer: Menighetens arbeid. 01.april – 2. Påskedag Joh 20, 11-18 Kl. 11.00 Misjonsgudstjeneste. Bostrøm og Misjonsutvalget. Dåp. Nattverd. Takkoffer: Menighetens Misjonsprosjekt i Brasil. 07.april – 2. Søndag i påsketiden Joh 20, 24-31 Kl.11.00 Høymesse. Alvsvåg. Dåp. Nattverd. Takkoffer: Menighetens barne- og ungdomsarbeid. 21. april – 4. Søndag i påsketiden Joh 14, 1-11 Kl.11.00 Høymesse. Kasbo. Dåp. Nattverd. Takkoffer: Menighetens barne- og ungdomsarbeid.

24.mars – Palmesøndag Joh 12, 1-13 Kl. 11.00 Barnas påskegudstjeneste. Alvsvåg, Vasdal og barn. Dåp. Takkoffer: Menighetens barne-og ungdomsarbeid. 28.mars – Skjærtorsdag Joh 13,1-17 Kl.11.00 Høymesse. Hansen. Nattverd. Takkoffer: Menighetens arbeid. 29. mars – Langfredag Luk 22,39 23,46 Kl. 11.00 Høymesse. Hansen. Medlemmer av Sarpsborg Kammerkor. Lesning av lidelseshistorien og meditativ musikk. 31. mars – Påskedag Joh 20, 1-10 Kl. 11.00 Høytidsgudstjeneste. Bostrøm. Medlemmer av Sarpsborg Kammerkor. Musikere. Dåp. Nattverd. Sarpsborg kommarkor CD-prosjekt. 07. april – 2. Søndag i påsketiden Joh 20, 24-31 Kl.11.00 Høymesse. Hansen. Dåp. Nattverd. Takkoffer: Menighetens barne- og ungdomsarbeid. Kl.18.00 Taizégudstjeneste. Hansen. Nattverd. 14.april – 3. Søndag i påsketiden Mark 6,30-44 Kl. 11.00 Høymesse. Hansen. Dåp. Takkoffer: Menighetens arbeid. 21.april – 4. Søndag i påsketiden Joh 14, 1-11 Kl. 11.00 Høymesse. Alvsvåg. Nattverd. Takkoffer: Menighetens arbeid.

SOLI KIRKE Det er nattverd og mulighet for dåp i alle gudstjenester unntatt konfirmasjonssøndagen i Soli kirke. 24. mars Palmesøndag – Joh. 12, 1-13 Kl. 11.00 Gudstjeneste ved Leif Levinsen. Menighetens årsmøte etter gudstjenesten. 29. mars Langfredag – Luk. 22, 39 – 23, 46 Kl. 19.00 Pasjonsgudstjeneste ved Leif Levinsen. 31. mars Påskedag – Joh. 20, 1-10 Kl. 11.00 Høytidsgudstjeneste ved Leif Levinsen. Stig Ottersen spiller trompet.

17.mars – Maria budskapsdag Luk 1, 39-45 Kl. 11.00 Høymesse. Hansen, Bostrøm. Nattverd. Fokus på KN’s fasteaksjon. Takkoffer: Kirkens Nødhjelp

17. mars Maria budskapsdag – Luk. 1, 39-45 Kl. 11.00 Gudstjeneste med nattverd ved Lisbeth Heie Gregersen. Menighetens årsmøte etter gudstjenesten. Skyss: 69 14 08 28. 24. mars Palmesøndag – Joh. 12, 1-13 Kl. 11.00 Familiegudstjeneste med dåp ved Lisbeth Heie Gregersen. Korene i Tune kirke synger. Skyss: 414 32 565. 28. mars Skjærtorsdag – Joh. 13, 1-17 Kl. 11.00 Gudstjeneste med nattverd ved Arne Leon Risholm. Skyss: 401 68 460. 29. mars Langfredag – Luk. 22, 39 – 23, 46 Kl. 11.00 Pasjonsgudstjeneste ved Lisbeth Heie Gregersen. Kent Gøran Bakken spiller saksofon. Skyss: 401 68 460. 31. mars Påskedag – Joh. 20, 1-10 Kl. 11.00 Høytidsgudstjeneste med dåp og nattverd ved Lisbeth Heie Gregersen. Leif Peter Grahn spiller trombone. Skyss: 401 68 460. 7. april 2. søndag i påsketiden – Joh. 20, 24-31 Kl. 11.00 Gudstjeneste med dåp og nattverd ved Ole Jens Hovda. Vokalensemblet Koda deltar. Skyss: 401 68 460. 14. april 3. søndag i påsketiden – Mark. 6, 30-44 Kl. 11.00 Familiegudstjeneste med dåp ved Lisbeth Heie Gregersen. Speiderne deltar. Bjørnstad barnegospel. Skyss: 401 68 460. 21. april 4. søndag i påsketiden – Joh. 14, 1-11 Kl. 11.00 Gudstjeneste med nattverd ved Lisbeth Heie Gregersen. Sarpsborg Sangforening deltar. Skyss: 401 68 460. 28. april 5. søndag i påsketiden – Joh. 17, 6-11 Kl. 11.00 Lekmannsgudstjeneste ved Tune menighetsråd. Thormod Bjerkholt taler. Skyss: 401 68 460. 5. mai 6. søndag i påsketiden – Matt. 6, 7-13 Kl. 11.00 Gudstjeneste med dåp og nattverd ved Lisbeth Heie Gregersen. Sjømannsmisjonen deltar. Skyss: 401 68 460.

14. april 3. søndag i påsketiden – Mark. 6, 30-44 Kl. 11.00 Gudstjeneste ved Leif Levinsen.

9. mai Kristi himmelfartsdag – Joh. 17, 1-5 Kl. 11.00 Gudstjeneste med dåp og nattverd ved Lisbeth Heie Gregersen. Skyss: 401 68 460.

28. april 5. søndag i påsketiden – Joh. 17, 6-11 Kl. 11.00 Gudstjeneste ved Leif Levinsen. Skjeberg mannsmusikk.

12. mai Søndag før pinse – Joh. 16, 12-15 Kl. 11.00 Gudstjeneste med dåp og nattverd ved Ole Jens Hovda. Fagforeningens mannskor deltar. Skyss: 401 68 460.

12. mai Søndag før pinse – Joh. 16, 12-15 Kl. 11.00 Gudstjeneste ved Aage J. Syvertsen.

19. mai Pinsedag – Joh. 14, 23-29 Kl. 11.00 Gudstjeneste med dåp og nattverd ved Lisbeth Heie Gregersen. Skyss: 401 68 460.

20. mai 2. Pinsedag – Joh. 7, 37-39 Kl. 11.00 Gudstjeneste ved Leif Levinsen.

SARPSBORG KIRKE

TUNE KIRKE

26. mai Treenighetssøndag – Luk. 24, 45-48 Kl. 11.00 Konfirmasjonsgudstjeneste ved Leif Levinsen.

26. mai Treenighetssøndag – Luk. 24, 45-48 Kl. 10.30 Konfirmasjonsgudstjeneste ved Lisbeth Heie Gregersen og Ole Jens Hovda. Skyss: 401 68 460. Kl. 13.00 Konfirmasjonsgudstjeneste ved Lisbeth Heie Gregersen og Ole Jens Hovda. Skyss: 401 68 460.


www.kirkenytt.no

11

Mars 2013

Samlinger BJØRNSTAD FORSAMLING MARS Fredag 15.03.13 19:00 Bibelhelg Emne: Hjem og familie i en ny tid Taler: Asbjørn Kvalbein Sang: Walter Welten Lørdag 16.03.13 15:00 Bibelhelg Emne: Unge og eldre i samspill Taler: Asbjørn Kvalbein Sang: Betlehem Musikkforening 17:00 Bibelhelg Emne: Trygg hverdagstro Taler: Asbjørn Kvalbein Sang: Hege og Arild Ravneng Søndag 17.03.13 15:00 Bibelhelg Emne: Mangfoldige tjenester Taler: Asbjørn Kvalbein Sang: Tryggheimmusikken Tirsdag 19.03.13 19:00 Lille Hjelper Andakt: Ragnhild Ulvestad Onsdag 20.03.13 17:30 Barnegospel Torsdag 21.03.13 19:00 Torsdagsmøte Taler: Johs. Mangersnes Fredag 22.03.13 19:00 Dele- og lovsangskveld Lørdag 23.03.13 20:00 DOBE, Jeopardy Søndag 24.03.13 17:00 Søndagstreff Taler: Lisbeth Gregersen 17:15 Søndagsskole Torsdag 28.03.13 19:00 Skjærtorsdag Taler: Odd Åge Ågedal Nattverd Mandag 01.04.13 09:00 Påskefrokost

19:00 Torsdagsmøte Taler: Egil Nordengen Musikk Liv og Egil Søndag 14.04.13 18:00 Krik-messe Onsdag 17.04.13 17:30 Barnegospel

Søndag 02.06.13 17:00 Søndagstreff Taler: Ellen Slettevold 17:15 Søndagsskole

Lørdag 20.04.13 16:00 Vårfest

Mandag 03.06.13 17:30 Familiekor

Søndag 21.04.13 17:00 Søndagstreff Taler: Paul Erik Wirgernes 17:15 Søndagsskole Onsdag 24.04.13 17:30 Barnegospel Torsdag 25.04.13 19:00 Torsdagsmøte Taler: Odd Åge Ågedal Fredag 26.04.13 Vårdugnad Lørdag 27.04.13 Vårdugnad Tirsdag 30.04.13 19:00 Lille Hjelper Andakt: Synnøve Thoresen Torsdag 02.05.13 19:00 Torsdagsmøte Taler: Willy Petterson Søndag 05.05.13 17:00 Søndagstreff Taler: Tom Egil Nordengen 17:15 Søndagsskole Mandag 06.05.13 17:30 Familekor Onsdag 08.05.13 17:30 Barnegospel Torsdag 09.05.13 19:00 Torsdagsmøte Taler: Trond Bjørsvik Onsdag 15.05.13 17:30 Barnegospel Torsdag 16.05.13 19:00 Torsdagsmøte Taler: Finn Olav Myhre

Torsdag 04.04.13 19:00 Torsdagsmøte Taler: Sverre Trandem

Fredag 17.05.13 17:00 Familiefest Apell: Elisabeth Bjor Aasbø

Mandag 08.04.13 17:30 Familiekor

Fredag 31.05.13 19:00 Dele- og lovsangskveld

Torsdag 18.04.13 19:00 Torsdagsmøte Taler: Svein Høiden

Onsdag 03.04.13 17:30 Barnegospel

Søndag 07.04.13 17:00 Søndagstreff Taler: Endre Fyllingsnes 17:15 Søndagsskole

19:00 Torsdagsmøte Taler: Berit Kristoffersen med Nepallysbilder og andakt

Onsdag 22.05.13 17:30 Barnegospel Torsdag 23.05.13 19:00 Torsdagsmøte Taler: Stein Løkkeli

Onsdag 10.04.13 17:30 Barnegospel

Tirsdag 28.05.13 19:00 Lille Hjelper Andakt: Irene Skaar

Torsdag 11.04.13

Torsdag 30.05.13

LANDE BEDEHUS Mars 20. Formiddagstreff kl.11.00 Olav Pedersen Sangvennene April 1. 2.påskedag kl.11.00 Willy Petterson Gerd og Else 14. Møte kl.18.00 Harald Frorud Sangvennen 17. Formiddagstreff kl.11.00 Terje Grandahl Terje Grandahl 24. Hyggeaften kl.18.00 Synøve Thoresen Fredrikstad Frikirkes mannsmusikk Mai 5. Møte kl.18.00 Berit Kristoffersen/ Nepallysbilder Wenche og Bjørn Lundestad 7. NMS kl.11.00 Grethe Hetland 17. Fest kl.18.00 Erling Nyvoll Lande Musikkforening 22. Hyggeaften kl.18.00 Kent Wigardt Trekkspillgutta fra Halden Juni 2. Saueviksstevnet

NORMISJON HANNESTAD OG GREÅKER MARS Mandag 18. kl 19.00 Mandagskveld med Six Wings Gospel og kveldsmat

19. Formiddagstreff kl.11.00 Finn Olav Myhre Lande musikkforening

Søndag 17. kl. 18.o0 Tale av Jan Holone. Sang av Lande Musikkforening.

Søndag 24. kl. 18.oo Tale av Willy Petterson. Sang av Jorunn og Nils Gunnar Haraldseid.

APRIL Mandag 01. kl 18.00 2. påskedagsmøte med Bjørnar Holmedal og bevertning Søndag 07. kl 18.00 Møte med besøk av Gunnleik Seierstad Torsdag 11. kl 11.30 Formiddagstreff. Gjester er Kari Berg og Eilif Skaar Søndag 14. kl 18.00 KONSERT MED INGAMAI HÖRNBERG OG LENNART SJØHOLM Mandag 15. kl 19.00 ”Mandag 1921” Leif Paus innleder til samtale Søndag 21. Årsmøte Normisjon Region Østfold, Øymark Misjonshus Søndag 28. kl 18.00 Sangmøte med koret Kor 15 fra Mysen

Formiddagstreff i Kurlandkirken Velkommen til hyggelig fellesskap med variert program, utlodning og formiddagsmat. Onsdag 10. april: Dagens gjester: Johs. Moan og en gruppe fra Skjeberg mannsmusikk Onsdag 8. mai: Dagens gjester: Inger Elisabeth og Steinar Riise Jensen Vi vil gjerne se mange nye i blant oss. Kommer DU? Arr. : Sarpsborg menighet

MAI Torsdag 02. kl 11.30 Formiddagstreff. Besøk av Magne Grønlien Torsdag 02. kl 19.00 KONSERT - Gamlebyen Vokal og Jaffa synger sanger av Roland Utbult. Søndag 05. kl 19.00 KONSERT i Østre Fredrikstad kirke Gamlebyen Vokal og Jaffa synger sanger av Roland Utbult. Mandag 06. kl 19.00 ”Mandag 1921” med Leif Paus som innleder til samtale Tirsdag 17. kl 17.30 Familiefest

4. NMS kl.11.00 9. Møte kl.18.00 Råde misjonsmusikk

tiden) Årsmøte i Bethania Normisjon.

JUNI Søndag 09. kl 18.00 Sommermøte – Heidi og Bjørnars hytte på Spjærøy Torsdag13. kl 11.30 Formiddagstreff. Dagens gjest er Per Hovland

NORMISJON SARPSBORG Mars: Torsdag 14. kl. 19.oo (mrk.

eldres hyggestund

Velkommen til eldres hyggestund på Thranes café Roald Amundsensgt. 33 Samlingene starter kl. 11.00, og i løpet av de knappe to timene vi er sammen, blir det bl.a. allsang, prat over en kopp kaffe og noe ”attåt”, andakt, utlodning og underholdning. Fredag 5. april: Andakt ved Johs Moan Jan Erik Sundby: «Om krigs-seilerne» fredag 3. mai Andakt og sang ved Terje Gradahl Ola Jonassen «Sarpsborg i gamledager» Arr. : Sarpsborg menighet


12 møteplassen

www.kirkenytt.no

«Velkommen til sportsgudstjeneste på Harehjell-hytta

Mars 2013

Formiddagstreff i Greåker, Solli og Tune

GREÅKER KIRKE Torsdag 21. mars kl. 12.00 Bjørn Sverre Lie besøker oss og snakker om temaet «Trenger vi å ofre?» Tress i hjerter spiller og synger Torsdag 25. april kl. 12.00 Andakt ved Lilly Fredriksen. Lande musikkforening deltar. Torsdag 23. mai kl. 12.00 Sommertur til Jeløy. For mer info se www.sarpsborg.kirken.no

søndag 17. mars kl 11.00

Vi møtes i den trivelige hytta til en forenklet gudstjeneste ved sogneprest Arne-Leon Risholm. Medlemmer fra musikkorpset Harmoni spiller. Det blir også mulighet for å gi en gave til Varmestua. Etter gudstjenesten kan vi nyte deilige nystekte vafler og kaffe, og kanskje det blir mulighet for en skitur også! Ta en tur da vel!!!

BASAR PÅ LANDE BOSENTER Damene i «Kvinner for Tune menighetssenter» står på fortsatt, og nå blir det VÅRBASAR igjen. Dette har vært en tradisjon i mange år. I år får vi besøk av Hollebykoret, vår sokneprest Lisbeth Gregersen skal holde andakt og Egil Gjøs vil også i år glede oss med musikk. Vi håper at mange, både fra vår menighet og andre finner vegen til Lande bosenter palmelørdag. Det blir utlodning og salg av hjemmebakst. Kafeteriaen med vafler, rundstykker og kaker blir åpen hele dagen.

Så legg lørdagens formiddagsmat til Lande bosenter denne dagen. Så støtter du oss i vårt arbeid for å få et menighetssenter i Tune.

»» »» »» »» »» »» »»

Program lørdag 23. mars 2013: KL.1100: ÅPNING AV BASAREN Salg av hjemmebakst Loddsalg- åresalg- kafeteria KL. 12.00.Sang av Hollebykoret Andakt v/ Lisbeth Heie Gregersen Taffelmusikk v/ Egil Gjøs Kl. 1400: TREKNING

SKYSS: En minibuss kjører denne ruten og plukker opp: Kl. 11.30 Valaskjold bofellesskap Kl. 11.45 Hannestadtunet Om du bor på eller i nærheten av disse stedene, er det bare å møte opp her. Personer som trenger skyss fra andre steder, samt rullestolbrukere, bes ta kontakt med kirkekontoret innen kl. 12.00 dagen før. Telefon: 69 11 68 00 Pris kr. 20,MELLEBY BEDEHUS Torsdag 4. april kl. 12.00 Besøk av Magne Grønlien. Torsdag 2. mai kl 12.00 Sang og andakt ved Arne Leon Risholm. LANDE BO Torsdag 4. april kl 11.00 Knut Lande synger og holder andakt. Torsdag 2. mai kl 11.00 HANNESTADTUNET Hver 1. og 3. torsdag i måneden kl.10.30. Hyggestund med andakt, kaffe og vafler.

Kurlandkirken inviterer til

HOVLAND-KVELD Søndag 14.april kl.19!

Carl Andreas Næss blir med. Han har hatt nært kjennskap til Egil Hovland fra han var gutt. Han vil fortelle om komponisten og spille noe av hans musikk. Vi skal først og fremst synge Hovland-salmer. Kanskje ikke alle kirkegjengere er like oppmerksomme på hvem som har skrevet salmene vi synger. Men hvis du slår opp bak i salmeboka på Komponister, vil du se at Egil Hovland har skrevet melodi til et stort antall av dem. Kom gjerne med forslag til salmer vi kan synge sammen. Kanskje noen kan tenke seg å fortelle om en salme med Hovland-melodi som har betydd noe ekstra. Meld i tilfelle fra til undertegnede. Det blir servert kaffe, sjokolade, mineralvann og frukt. Hjertelig velkommen! Hilsen Kurlandsutvalget v/Åse Bøe Saltbones tlf.917 09 348

Musikkkafé Greåker kirke

Kafeen er åpen fra kl.12.00-14.00. Det blir mye sang og musikk, god mat og kaffe.

Personer med bistandsbehov er spesielt velkommen. Ta gjerne med familie og venner, støttekontakt m.m. Lørdag 6. april kl. 12.00 Vi får besøk av kateket Kristin Tollefsen Korene i Tune kirke synger. Lørdag 27. april kl 12.00 Besøk av Torill Bredeg. Lørdag 8. juni kl 12.00 Gjester blir Magne Grønlien og Barneleikaringen BUL Sarpsborg.


www.kirkenytt.no

møteplassen 13

Mars 2013

Ingamay Hörnberg til Hannestad Bedehus 14.april kl. 18.00

16. april

HVA ER ONDSKAP?

Hva er ondskap, og hvorfor gjør mennesker så mye ondt mot hverandre? Vi kan ikke lese en avis eller se på nyhetene i fjernsyn uten å bli minnet om at mennesker gjør grusomme handlinger mot sine medmennesker. Det kan i stikkordsform være nok å nevne 22. juli 2011, «dødsmarkene» i Kambodsja, den etniske rensningen på Balkan, gasskamrene i Auschwitz og at foreldre begår overgrep mot egne, uskyldige barn. Det skorter ikke på groteske eksempler. Men hva er ondskap? Og hvorfor gjør mennesker så mye ondt mot hverandre? Selv om vi kan streve med slike spørsmål, mangler vi ofte både tanke og språk til å kunne forstå – om det overhodet er mulig? Søvik er førsteamanuensis ved Det teologiske Menighetsfakultet og har jobbet mye med spørsmål om ondskap. Han skrev doktoravhandling om det ondes problem (2009) og holder årlig en forelesningsserie om folkemord. Han er en dyktig formidler, og er flink til å popularisere sine foredrag til et stort publikum. Som vanlig blir det god anledning til å stille spørsmål til foredragsholderen. Sven Lundestad spiller gitar. Enkel kveldsmat. Kollekt

Atle O. SØVIK

sven lundestad

www.tirsdagsforum.no ARRANGØRER: TUNE OG GREÅKER MENIGHETER

En vårtur med Kirkenytt Dagene er blitt lengre og solen varmer mer. Det er mange som tar seg en gåtur i finværet og noen tar også med seg Kirkenytt i samme slengen. Sarpsborg menighet har noen ledige roder, og har du mulighet til å hjelpe oss med utdelingen av Kirkenytt er det bare å ta kontakt med kirkekontoret v/daglig leder på telefon 69 11 68 00.

Den svenske sangeren Ingamay Hörnberg reiser på miniturné i Norge 13. og 14. April. Med seg på turneen har hun pianisten Lennart Sjöholm. Turneen er også i samarbeid med utviklings- og bistandsorganisasjonen Star of Hope. Siden slutten av 60-tallet har Ingamaj vært engasjert som sanger i Norge og Sverige, og de siste 15 årene har vi sett henne

for verdens fattige barn, og synge kjente og kjære sanger. For mer informasjon se www. skurt.se og www.starofhope.no

både med ”Minns du sången” og på Skjærgårdssang festivalen i Langesund. Ingamay fikk også et kjent fjes i Norge gjennom TV-dokka Skurt, som hadde faste programmer på norsk TV3 i fem år. Sammen med organisasjonen Star of Hope, som hun har jobbet tett med i flere tiår, skal hun i april besøke tre menigheter på Østlandet for å dele sitt hjerte

Lørdag 13.april : Filadelfia Fosser kl.18.00 Søndag 14.april : Smaalenene Frikirke, Mysen kl.11.00 Søndag 14.april : Hannestad Bedehus kl.18.00

Ordinasjon i Sarpsborg Kirke Søndag 10. mars var en spesiell dag i Sarpsborg Kirke. Edgar Bostrøm ble ordinert til prest i Den norske kirke av biskop Atle Sommerfelt. Edgar tok opprinnelig utdannelse innenfor realfag, med spesialisering i informatikk/IT, og jobber til vanlig med undervisning i informasjonsteknologi på Høgskolen i Østfold i Halden. Det er jo aldri for sent å studere, og han har tatt presteutdannelse «på si» gjennom en del år. Han har vikariert som prest i Sarpsborg Menighet nå i vinter, og skal være her fram til 15. april, da han er tilbake på høgskolen. Samtidig regner han med at det kan bli en del enkelttjenester eller vikariater framover. Dere kommer nok til å se meg igjen i Sarpsborg, sier han og smiler.

Edgar Bostrøm ble ordinert til prest

siste utgivelse av kirkenytt før sommerferien:

Tlf : 69 13 98 70

Uke 21 (stoffrist 10/5)

Faks: 69 13 98 71

.

e.. gger for gled le r ø R Noen av våre leverandører:

Ingard Langsholdt AS

Ordfører Thorbjørnsensvei 3, 1711 Sarpsborg www.langsholdt.no Tuneveien 97 - Grålum - 69 14 34 70

Tlf. 69 13 90 00

GLEDEN HJELPER DEG... Er uhellet ute, ring vår VAKTTELEFON etter stengetid: 915 32 077


14

www.kirkenytt.no

Mars 2013

Livets gang Sarpsborg kirke: Nathaniel Dagsland Jespersen Danika Dingsør Syversen Leo Juul Tilley Elise Olsen Mathea-Marie Johannesen Vågan Noah Winther Thomassen Didrik Christensen Borger Oliver Leander Westerberg

DØPTE Greåker: Mathias Aasen Milla Fagerås Holleby: Felix Aleksander Moen

Kari Agnalt Anne Marie Nyborg Karlsen

Thiril Sofie Wick-Skaug Mathilde Bødtker Celina Helene Andersen Thornquist Johanna Lind Myklebust Trym-Tollef Haugesag Slettetveit

Holleby: Bjarne Nordli Sarpsborg Turid Tvedt Carl Bjørn Carlsen Trygve Hansen Per Oskar Andersen Odd Reidar Pettersen Svein Harald Malmstein Kjell Rune Mathisen Svein Roar Engebretsen Ingrid Johanne Johansen Ivar Røsholm Anne Lise Volden Leif Oddvar Tønnesen Ester Ingrid Ness Kjell Øystein Larsen Borgny Martinsen John Edvard Gundersen Per Brynthe

Tune: Sofie Mathilde Sikkeland Molly Hanstad Utne Molly Mathea Nygaard Persson Markus Strand Hansen VIGDE Holleby: Kjersti Steinlund og Christoffer Thomassen

Du kan stole tTlf. 69 46 10 på10 meg!

DØDE Greåker: Eva Camilla Tangevold Haldis Molteberg Hedly Leopold Peder Larsen Gunnar Bjørn Gundersen

Du kan stole på meg!

Knut Ulstrup Jeanette Fredrikke Ramstad Marit Elvira Dahl Ruth Kvarekval Gunnar Ludvig Mellegaard Tor Reidar Stokstad Aase Mundal Willy Harry Andresen Else Solbjørg Baltzersen Thorleif Hagman Olsen Mathilde Charlotte Aasum Inger Asta Henriksen Eivind Nilsen Tune: Reidar Aleks Johansen Barbro Yvonne Lorentzen Inger Marie Stenrød Ruth Isnes Hansen Signe Edith Fredriksen Karin Eilertsen

I FARTA! I FARTA! Salg – en tillitssak – jeg tar jobben!

Salg – en tillitssak – jeg tar jobben!

Birgit Grandahl DU KAN STOLE PÅ MEG! CATERING

Vi garanterer topp kvalitet på vare: Snitter – Koldtbord Koldtallerken Kaker og varmretter Ring oss og vi bringer

TLF. 69 36 27 50

Eiendomsmegler MNEF/Fagansvarlig 69 97 12 12 994535 00 Eiendomsmegler MNEF/Fagansvarlig 69 97 12 12 Behov for: 994535 00 ANNONSERE Blikkenslager? I KIRKENYTT?

Birgit Grandahl

Ulstensvei 2 - Valaskjold

Ulstensvei 2 - Valaskjold

Taktekking?

Ring: 69 11 68 00

Telefax 69 33 70 07 Solliveien 64 – 1667 Rolvsøy

Ventilasjonsarbeider?

Trenger dere snekker til små eller større oppdrag, kontakt oss!

Kontakt din totalleverandør

Ringtunveien 2 – Tlf 69 10 24 40

Sarpsborg og omegn begravelsesbyrå

Bistand ved dødsfall Gravstein Gravlykter Blomster Benjamin Nordling Vakttelefon 69 130 130 www.jolstad.no Begravelsesbyråkjeden Jølstad

Sidsel Solhøi – Torill Solhøi

Statsautoriserte revisorer, Siviløkonomer N.H.H.

Ola Eriksen – Lars Magnar Snopestad Registrerte revisorer

Medlemmer av Den norske revisorforening Autorisert regnskapsførerselskap Gamle Tinlundvei 2C Telefon 69 13 83 33 1718 Greåker Telefon 69 13 83 30 E-post:hexene@solhoi.no

På Lande Senter

Avd. Halden: Postboks 1027, 1785 Berg i Halden

Telefon: 69 14 50 27

Telefon 69 13 83 35 Telefax: 69 17 59 34

- Vi leverer alt - Sorgbinderi - Spesialister på buketter lande.blomster@interflora.no


www.kirkenytt.no

Mars 2013

Tune Sagbladsliperi

VINDUER OG DØRER

Tlf. 69 14 29 96 – Fax 69 14 07 40 Vinkelvn. 5, 1710 Sarpsborg catrine@tune-sagbladsliperi.no www.tune-sagbladsliperi.no

Verksted for sliping av: Sirkelsagblader Hårdmetallblader Båndsagblader Metallsagblader Segmentblader Trennjegerblader

Tømrer Leif ArneSkaar Dalveien 148 – 1718 Greåker Tlf. 95 79 77 92 Nybygg – tilbygg – Restaurering

Monter overspenningsvern! Beskytter el-anlegget mot tordenvær og overspenning.

15

Vinduer og dører Til nybygg og rehabilitering

Tlf. 69136800 Faks. 69136809 www. stormelektro.no

VED TIL SALGS Storsekk/småsekk Ring for en vedprat Egil Torget 915 19 481

Klokkergårdvn. 9 - 1711 Sarpsborg Telefon 69 16 17 00

Tlf. 69 14 73 11 Solli, 1719 Greåker

Velkommen til en hyggelig bilprat i et av byens fineste bilanlegg

Dahles Auto AS

Tunejordet – Tlf. 69 13 78 00 – www.dahles-auto.no

VI FØRER OG MONTERER:

Bygningslass, Bilglass – Innramming – Speil – Blyglass Nøkkelservice, Låser

Kontakt oss på tlf. 69 14 83 00

Døgnvakt 480 74 055

Vi har alt innen gardiner, sengeutstyr og solavskjerming

Greåker glass og

Gleden ved godt bakverk!

rammeforetning Greåkerveien 138 – Midt i greåker Tlf. 69 14 05 77 Fax 69 14 05 18

- fagkunnskap gir trygghet

www.butterfly-bakeri.no • tlf. 69 14 22 80

trygve@monstad.as - www.trygvemonstad.no

Hjemmehjelp | Omsorg | Avlastning • Praktiske gjøremål Rengjøring, matlaging

”En annerledes bokhandel” Kristen litteratur, musikk, film, kort og gaver. Gågaten i Sarpsborg tlf 69 15 14 69 sarpsborg@bokogmedia.no

Telefon: 69 14 43 77

Stor gratis parkeringsplass. En håndverksbedrift med tradisjoner!

Kom og ta en titt på våre følgende: •Salongtepper – meget godt utvalg, mange str. •Persiske tepper – meget eksklusive kvaliteter •Tapet – mange, trendrike farger og design •Vegg til vegg tepper er for fullt på vei tilbake! •Belegg – vi lagerfører det siste i både design og kvaliteter Hjertelig velkommen til en hyggelig handel!

• Bo hjemme lenger Tilsyn, sosialt samvær, øk. styring

• Hagearbeid

• Personlig hjelp Dusj, pleie, hygiene

• Hjem til deg tjeneste Fysioterapaut, fotterapaut, frisør

• Sykepleietjenester Blodprøve, B12, Oppfølging Vi tilbyr fast kontaktperson!

Egil Pedersen AS v/ muséet Borggt. 8, 1721 Sarpsborg – Tlf. 69 14 83 60

• Følgetjenester Innkjøpshjelp, ledsager ved transport

ANNONSERE I KIRKENYTT? Ring: 69 11 68 00

PERSONLIG OMSORG AS, avd. Halden, tlf. 69 34 33 70. www.personligomsorg.no post@personligomsorg.no

Bakevarer bakt på den gode gammeldagse måte får De hos

Kontakt oss for et uformelt pristilbud!

kvalitetskjøkkeN i alle prisklasser

Tlf. 69 14 21 90

Bakeri / konditori AS Lande

Tlf: 908 53 907

Elektriske installasjoner Strai kjøkken SarpSborg aS

tuneveien 62, 1712 grålum telefon: 47 48 80 70 e-post: sarpsborg@strai.no www.strai.no

Vi prosjekterer og utfører alle typer elektriske anlegg

Kontakt oss ved besøk eller telefon 69 10 21 90, mobil 950 88 340 – 908 26 141 Kontor og lageradresse: Nye Tindlundvei 17, 1718 Greåker

Andersen Elektro A/S

Vi har alt innen gardiner, sengeutstyr og solavskjerming


16

www.kirkenytt.no

Mars 2013

Kontakt Sentralbord kirkekontoret: 69 11 68 00

Våre kirkekor

EPOST Sarpsborg menighet: sarpsborg.prestegjeld@sarpsborg.com

Vi presenterer våre kirkekor I dag: Holleby-koret - I neste utgivelse: Sarpsborg kammerkor

Sangglede i Holleby

Greåker og Soli menigheter: greaker.prestegjeld@sarpsborg.com Holleby og Tune menigheter: tune.prestegjeld@sarpsborg.com Sarpsborg sokn: Menighetsrådsleder i Sarpsborg: Jorunn Askerød Daglig leder Sarpsborg menighet: Marianne R. Halvorsen marianne-raastad.halvorsen@sarpsborg.com Prost i Sarpsborg:  Kari Mangrud Alvsvåg prosten@sarpsborg.com Sokneprest i Sarpsborg: Trond Kasbo trond.kasbo@sarpsborg.com Kapellan i Sarpsborg: Ragnhild Hansen ragnhild.hansen@sarpsborg.com Menighetspedagog i Sarpsborg: Susann Persson Flodin supe@sarpsborg.com Kateket i Sarpsborg: Berit Vasdal berit.vasdal@sarpsborg.com Kantor i Sarpsborg: Carl-Andreas Næss carl-andreas.naess@sarpsborg.com Organist på Kurland: Kjersti Jostem kjersti.jostem@sarpsborg.com Greåker, Holleby, Soli og Tune sokn: Menighetsrådsleder i Greåker: Elisebet Gramstad Menighetsrådsleder i Holleby:  Margareth W. Olseng

Hollebykoret består av 19 kvinner og 7 herrer, og tar gjerne imot flere – spesielt tenorer er ønsket!

– Jeg hadde aldri sunget i kor tidligere, men ble «lurt med» av Ragnhild (Berby Gundersen) som visste at jeg var glad i å synge. Siden har jeg gledet meg til hver øvelse, sier Kari Groth. Hun er en av 26 voksne stemmer som tilhører Holleby-koret, og det skal mye til for at hun ikke skal møte opp under samlingene annenhver onsdag i Holleby kirke, og hyppigere i forkant av konserter. For dette er definitivt et av ukas høydepunkter, forteller hun.

Flott utvikling

Holleby-koret kan se tilbake på en flott utvikling siden oppstarten høsten 2007. Dirigent og musikalsk leder Britt Sørli forteller: – Jeg jobbet da som organist her i Holleby kirke og ble kontaktet av noen mødre til kormedlemmer i ”Unge røster” i Jelsnes. De hadde lyst til å være med i et voksenkor. Den samme tanken hadde Britt selv gått svanger med, og det gikk ikke lenge før den første øvelsen var et faktum. – Det møtte åtte stykker, som økte til 14 i løpet av det første semesteret. Medlemmene ble rekruttert gjennom venner og kjente og familie, forteller hun.

Kjedelig med fri

Ragnhild Berby Gundersen, Evelyn Lerhol, Monica Foss og Kari Groth er medlemmer av korets styre, og er av de med lengst fartstid i det for så vidt unge koret. De skryter alle av den jobben Britt Sørli gjør. – Hun er svært dyktig og motiverende og har et behagelig vesen. Samtidig er hun tydelig når det trengs, slik at vi alle er skjerpet. For dette er en sosial gjeng som er glad i å prate, forteller de.

- Vi ble redd for å miste henne da hun sluttet som organist her for fire år siden og begynte i Rakkestad. Heldigvis fikk vi overbevist henne om å fortsette. Så veldig vanskelig var det forresten ikke å overtale henne, legger de muntert til. De skryter uoppfordret av det gode miljøet som er skapt, og hevder de nesten gruer seg til ferier – for da er det ikke øvelser. Sikkert en smule overdrevent, men likevel bærer det bud om at dette er en svært sammensveiset gjeng.

Sangen i hjertet

Hva er så drivkraften din, Britt? – Jo, den ligger her inne, sier hun og tar seg til hjertet. – Det er kjærligheten til korsangen, til menneskene. Til å skape noe sammen med andre. – Og det er mulig å lære gamle hunder å sitte. Eller rettere sagt; voksne folk å synge? – De fleste hadde jo en viss erfaring fra før. Men vi har også noen som aldri har sunget i et annet kor, og det er klart det tok lenger tid å lære seg sangene for disse til å begynne med. Men med en viss tålmodighet har det gått veldig bra. – Så svaret er definitivt ja; det går fint an både å lære og å utvikle voksne røster, fastslår hun. Repertoar de jobber med spenner vidt, og favner viser, salmer, folketoner, pop og negros spirituals, og de har også så vidt vært innom klassisk musikk.

Konserter

Holleby-koret kan vise til flere store konserter, ofte sammen med inviterte solister. Her har navn som Maria Mohn, Renate Gjerløw Larsen og Jan Groth (to ganger) bidratt, i tillegg har de arran-

Menighetsrådsleder i Solli: Halvor Nome Menighetsrådsleder Tune: Øystein Andersson

FAKTA

Holleby-koret »» »» »» »» »» »» »»

Stiftet: 1976 Stiftet høsten 2007 Voksenkor for kvinner og menn Musikalsk leder: Britt Sørli Antall medlemmer: 26 Øver i Holleby kirke hver 14. dag For ytterligere informasjon: kontakt Britt Sørli på telefon 99 04 84 78

Sokneprest i Greåker: Arne Leon Risholm arne-leon.risholm@sarpsborg.com Sokneprest i Holleby og Soli: Finn-Ove Brandvold finn-ove.brandvold@sarpsborg.com Sokneprest i Tune: Lisbeth Heie Gregersen lisbeth-heie.gregersen@sarpsborg.com Daglig leder Greåker, Holleby, Soli og Tune: Tore-Andre Haraldseid tahd@sarpsborg.com Ungdomsprest i Greåker, Holleby, Soli og Tune: Ole Jens Hovda ole-jens.hovda@sarpsborg.com Soknediakon i Greåker og Soli: Ellen S. A. Kasbo esak@sarpsborg.com Kateket i Greåker, Holleby, Soli og Tune: Kristin R. S. Tollefsen kristin.solbakken@sarpsborg.com Trosopplærer for Greåker, Holleby, Soli og Tune Joakim Røed joakim.roed@sarpsborg.com Kantor i Greåker: Willem J. Wilschut willem.wilschut@sarpsborg.com Kantor i Tune: Henrik Brusevold henrik.brusevold@sarpsborg.com

gert Lina Sandell-konsert med fløytist og forteller. I år har de ikke booket noen konsert, men Britt røper at de jobber med en til våren, uten å ville avsløre noe mer. – Ellers synger vi året gjennom der vi får forespørsler om å bidra. Både her i Holleby kirke, på Lande bosenter, bedehus etc, sier hun til kirkenytt.

Organist i Holleby: Bernd Müller-Bohn Organist i Soli: Egil Gjøs Kirkeverge i Sarpsborg:  Jan-Erik Sundby jan-erik.sundby@sarpsborg.com Fellesrådsleder i Sarpsborg: Magne Grønlien Annet: Drift av kirkegårder:  Tlf: 915 19 480 

Tekst & foto Tom Helgesen

Sarpsborg krematorium: Tlf: 69 12 59 62

Kirkenytt nr 2-2013  
Kirkenytt nr 2-2013