Page 1

SARPSBORG UKE 23 – Utgave 3 – JUNI 2014

Pinse - kirkens fødselsdag Gud reiste Jesus opp fra de døde, og dersom hans Ånd bor i dere, skal han som reiste Kristus opp, også gi deres dødelige legeme liv ved den Ånd som bor i dere. (Rom 8,11)

KONTAKTINFO

Samles om samtalen

Kirkevergen er på plass

Vellykket fasteaksjon

Høy alder er ingen hindring for å hygge seg med en god samtale. Side 4

Vår nye kirkeverge Jon Veflingstad er på plass.

Aksjonen samlet inn i overkant av kr 396.000! Side 13

Side 9


2

på talerstolen

www.kirkenytt.no

Juni 2014

Se meg! «Mennesker venter på øyne som ser», skriver Svein Ellingsen i en salme. Med det sier han at vi mennesker har behov for å bli møtt av andre som ser og verdsetter oss som den personen vi er med våre liv på godt og vondt. Når jeg i min tjeneste som diakon blir invitert inn i en annen persons hjem, sykerom eller livshistorie, trår jeg ikke bare over en dørterskel i ordets bokstavelige forstand. Nei, jeg passerer også over en terskel inn på en annens enemerker. Jeg blir vist tillit. Hvordan forvalte den? Et kjerneord jeg stadig minner meg selv på i denne settingen er ordet respekt. Tradisjonelt tenker vi jo at det betyr å akte en annen person, enten som vår likemann eller som en vi setter høyere enn oss selv. Plukker vi ordet fra hverandre, finner vi at det består av to latin-

ske ord: «Re» som betyr å gjøre noe om igjen og «spectare» som oversettes med «å se, betrakte». Det vil si at den vi respekterer, ser vi godt på, ikke bare en gang, men flere ganger for virkelig å få øynene opp for hvem den andre er og hvordan han har det. I Greåker kirke er det musikkkafé en lørdag i måneden. Den har personer med bistandsbehov som målgruppe. Før hver kafé blir det sendt ut mange personlige invitasjoner. Jeg får stadig tilbakemeldinger på at det betyr mye å få denne lille papirlappen i egen postkasse. Den enkelte blir sett. I ethvert menighetsarbeide er det behov for frivillige medarbeider. Det er spennende å rekruttere dem. Først prøver jeg å se personen i «vidvinkel». Hvilke resurser har du, hva passer du til? Og så rette spørsmålet: «Kan

du tenke deg å… har du lyst til å…». Flere ganger er svaret overraskende positivt: «Takk for at du spør meg, at du ser meg». Og etter en tid i tjenesten: «Dette gir meg så mye. Jeg føler at jeg betyr noe for andre». Her aner jeg en dominoeffekt. Først ble de sett, så ser de andre. Ved innledningen til nattverden sier liturgen blant annet: «Guds fred være med dere» hvorpå menigheten svarer: «Guds fred være med deg.» Dernest kan menigheten nede i benkeradene gi hverandre et håndtrykk og ønske hverandre Guds fred. Ved denne enkle, lille handlingen får vi et lite puff til å se hverandre, se vår neste, se den som sitter nest for meg. Enhver gudstjeneste som begynner med en prosesjon skal slutte med resesjon. Det er en klok bestemmelse for da blir au-

tomatisk de som har medvirket stående ved utgangen og kan hilse på folk. Menigheten blir ikke lenger en litt udefinerbar flokk. Nei, den får mulighet til å tre fram med enkeltindivider som blir sett. Hvem av oss husker ikke søndagsskolefortellingen om den lille Sakkeus som klatret opp i et tre for å få se Jesus? Heldigvis hadde Mesteren øynene med seg. På tross av folkemengden så han det enkelte mennesket, tok kontakt og ble med ham hjem. Innen dagen var omme hadde Sakkeus valgte å ryddet opp i livet sitt og Jesus hadde tatt han inn i sin flokk. Salmen vi hentet ord fra innledningsvis uttrykker det hele på få linjer: «Mennesker venter og higer mot nærvær, higer mot timen da nåden blir synlig.

På talerstolen Ellen Kasbo Diakon

Gud, la vår tro og vårt liv bli fornyet, hjelp oss å se og styrk oss til handling: Nærvær og tjeneste nærvær og omsorg, hjerter som ser.»

teologisk hjørne

Pinse Den kommer på en snill tid, pinsen. Etter konfirmasjoner og 17. mai. Mildt, blått lys over sjøen, om været holder. Ung glede i parkene. Trafikkork foran alle hagesentre, uteserveringer, båtutstillinger. Det er noe uorganisert over denne høytiden. Hvis det ennå er tale om en høytid. Det blir nok ikke kø utenfor kirkene i pinsen i år heller. Eller tar jeg feil?

Men ferie vil de ha…

Det sies at julen i vårt land er høytiden for alle, påsken for noen og pinsen bare for de spesielt interesserte. Det vises blant annet når avisene en og annen gang spør folk på gata hvorfor vi feirer pinse. Det er ikke alltid bibelkunnskapen er slående hos de som intervjues. Mitt favorittsvar fra «barne-munn» er dette: «Vi feirer pinse fordi Jesus var russ». Det har vært sporadiske forslag om å dempe ned hele pinsen, fjerne 2. pinsedag, gjøre høytiden mer lik en vanlig helg. Dersom forslagene skulle bli fremsatt med større tyngde, ville protestene sannsynligvis komme fra annet hold enn kirken. Kirkegjengere vil nemlig lakonisk kunne si: «Pinse vet folk ikke hva er, men ferie vil de ha.»

Jødisk fest

Pinse er ikke en kristen oppfinnelse. Pinsen er opprinnelig en jødisk fest. Selve ordet pinse kommer av det greske ordet pentekosté som betyr den femtiende. Ordet den femtiende er

nøkkelen til å forstå hvorfor jødene i mange hundre år har hatt to grunner til å feire pinse: 1) Da jødene hadde vandret 50 dager i ørkenen etter å ha flyktet fra fangenskapet i Egypt, kom de til Sinaifjellet. Der sluttet Gud pakt med folket sitt og ga dem loven på steintavler. Dette skulle feires. Og dessuten 2) I følge Moseloven skulle jødene 50 dager etter at de var ferdig med ørkenvandringen og kommet til sitt lovede land, feire innhøstingen av førstegrøden i det nye landet. Pinse var altså også en innhøstningsfest. I jødiske tradisjon skal man gjerne også spise forskjellige melkeprodukter, for å minnes landet som flyter av melk og honning.

Pinse – spiritus

På latin heter ånd spiritus. Det vet alle hva er. Kanskje er en sammenlikning mellom Den hellige ånd og spiritus en vei til å forstå den kristne pinsen. For mens jødene for cirka 2000 år siden var kommet til Jerusalem fra ulike land for å feire pinse, opplevde Jesu apostler noe merkelig. «Plutselig lød det fra himmelen som når en kraftig vind blåser. Lyden fylte hele huset hvor de satt. Tunger som av ild viste seg for dem, delte seg og satte seg på hver enkelt av dem. Da ble de alle fylt av Den hellige ånd, og de begynte å tale på andre språk etter som Ånden ga dem å forkynne.» «…. De som tok imot budskapet, ble døpt, og den dagen ble det lagt til tre tusen mennesker». (Alle sitatene er hentet

fra Apostlenes gjerninger kapittel 2). Siden apostlene talte så overbevisende på forskjellige språk, visste mange jøder ikke hva de skulle tro. Peter måtte derfor begynne sin pinsepreken på en nesten utrolig måte: «Disse menneskene er ikke fulle, slik dere tror. Det er jo bare den tredje time på dagen.» Det vil si klokken 9 om morgenen. De færreste er beruset på den tiden. Men typisk er at Peter måtte rette på misforståelsen. Det var åpenbart for enhver at apostlene var påvirket. Av noe utenfra. Noe som hadde tatt bort angst, gitt glede og evne til å tale.

Mirakel

Jeg kjenner ingen som har fått frem betydningen av den kristne pinse slik som den store svenske filmregissøren, Ingmar Bergman. En av hans bøker, som han også laget film av, heter ”Enskilda samtal”. Det kan oversettes med: samtaler i enerom, en bekjennelse, et skriftemål. I ”Enskilda samtal” er det en konfirmant, Anna. Hun kan ikke tro, sier hun. Hun kan ikke gå til nattverd. Ja, det er et spørsmål for henne om hun i det hele tatt vil konfirmeres. Med slike tanker kommer hun til sin onkel, Jakob, som er prest. – «Er onkel Jakob en troende? Spør hun forsiktig. – Jeg kan nok svare ja på det spørsmålet, svarer han rolig. Jeg skal også si deg grunnen til det. Selve årsaken. Det er noe

som har skjedd og som aldri kan motsies. Ikke en gang av de skarpeste tvilerne. Vil Anna høre? – Ja. – Etter at Kristus var korsfestet og begravd, ble han tatt bort fra denne verden. Ingen kunne lenger se ham. Riktignok hadde en engel talt til to kvinner ved den tomme graven. Det ble også fortalt at Maria fra Magdalena hadde møtt Kristus og talt med ham og at Mesteren besøkte sine disipler og lot tvileren Tomas røre ved sårene hans. Alt dette står det skrevet om i evangeliene. Det er fortellinger til trøst og glede. Men det er noe som er enda større. Et avgjørende under. Virkelig et mirakel. – Et mirakel? Spør Anna.

uforståelig som det er storartet. Innen noen tiår var kristendommen spredd rundt hele Middelhavet og langt opp mot Frankrike. Millioner av mennesker ble kristne og i stand til å tåle tortur og forfølgelser.» (min oversettelse).

Den hellige Ånd i oss

Mens julen kan betegnes som Gud med oss og påsken som Kristus for oss, så uttrykker pinsen Den hellige Ånd i oss. Kirken har en blandet historie, både som forfulgt og forfølger. I den totusenårige historie vi kan overskue, er kirken likevel den eneste institusjonen som har overlevd, og dessuten vokst. I dag fins kirken i alle verdens land. Dens budskap tales på så godt som alle verdens språk. Pinsen er ikke bare en begivenhet. Kirken lever i pinsetiden.

– Ja, Anna. Det er et mirakel. Noe helt uforståelig. Tenk nå på disiplene som hadde flyktet som redde harer i alle retninger. Peter hadde fornektet Ham. Da Jesus ble korsfestet, trodde de at alt var slutt. En stund etter katastrofen møtes de på et hemmelig sted. De er redde og opprørte. Alle deres drømmer om å skape det nye gudsrike er smadret. Ødelagt. De er ydmyket og skamfulle. De har vondt for å se hverandre i øynene. De snakker om å flykte. Og så er det at underet skjer! Ja, virkelig et under! Det er like

Finn-Ove Brandvold Sogneprest i Holleby og Soli


www.kirkenytt.no

3

Juni 2014

Gir stafettpinnen videre

Utgivelser i 2014

kirkenytt

4: Uke 36 (trykk torsdag 4. september) 5: Uke 42 (trykk torsdag 16.oktober) 6: Uke 47 (trykk torsdag 20. november) PS: Innleveringsfrist for stoff er fredag to uker før utgivelse. Ønker du en annonse, send en mail til kirkenytt@totalmedia.no, så blir du kontaktet av en av våre selgere.

Erling Bergstrøm er trygg på at de mange oppgavene knyttet til kirkegårdsdriften vil bli ivaretatt på beste måte av Lars Gunnar Larsen.

Tekst & foto: Tom Helgesen

Driftssjef Erling Bergstrøm (70) sier snart takk for følget og overlater stafettpinnen til Lars Gunnar Larsen (50). I nær 40 år har Erling Bergstrøm hatt ansvar for velstelte gravlunder. Nå er tiden inne for å trekke seg tilbake. For tiden er han i full sving med å instruere sin etterkommer Lars Gunnar Larsen fra Skiptvet, men etter juni måned lukkes dette lange kapittelet i hans liv for godt. Da trer han inn i pensjonistenes rekker og håper og tror på mange spennende turer i inn- og utland sammen med kona – i deres nyinnkjøpte bobil.

Mange oppgaver

For Lars Gunnar Larsen starter derimot en ny og spennende arbeidsdag, etter at han de siste årene har solgt anleggsmaskiner. – Jeg hadde kommet til et punkt i livet hvor jeg hadde lyst på en kursendring og nye arbeidsmessige utfordringer. Derfor søkte jeg på denne stillingen, sier han til Kirkenytt.

Larsen er en handyman og trives med å løse utfordringer. Det får han tilfredsstilt i jobben som driftssjef for kirkelundene vest for Glomma – med Sarpsborg kirkelig fellesråd som arbeidsgiver. – Men jeg hadde ikke trodd at det var så mange ulike oppgaver som det hverdagene her består i. Men desto mer spennende, sier han og gleder seg veldig til å komme skikkelig i gang i sin nye jobb. Med mange erfarne og dyktige kolleger og ansatte som jeg kan rådføre meg med, er han sikker på at dette kommer til å gå veldig bra. I staben har han åtte personer med mer eller mindre full stilling, et antall som dobles gjennom sommerhalvåret med ferievikarene.

Har trivdes godt

Kirkenytt

Utgiver: Den norske kirkes menigheter i Greåker Holleby Sarpsborg Soli og Tune

Ansvarlig redaktør: Tom Helgesen Tlf: 915 16 271 kirkenytt@totalmedia.no

SOLHØI REVISJON AS SIDSEL SOLHØI

Og at det er et godt arbeidsmiljø og gode støttespillere, kan Bergstrøm skrive under på. – Ja, det er blant hovedgrunnene til at jeg har stått så lenge i denne jobben, sier den avtroppende driftssjefen til Kirkenytt. Og vi kan bare takke ham for den jobben han har utført - og ønske lykke til på ferden videre!

TORILL SOLHØI

Statsautoriserte revisorer Siviløkonomer NHH Autoriserte regnskapsførere

OLA ERIKSEN LARS M. SNOPESTAD ROBERT TORP Registrerte revisorer. Autoriserte regnskapsførere. Medlemmer av Den norske revisorforening. Autorisert regnskapsførerselskap

Halden: Postboks 1027, 1787 Halden Gamle Tindlundvei 2c 1718 Greåker Tlf: 69 13 83 33 Faks: 69 13 83 30 Tlf: 69 13 83 33 Faks: 69 13 83 30 Epost: hexene@solhoi.no Hemmeside: www.solhoi.no

DIN LOKALE RØRLEGGER! Imtech Rør AS Service Sarpsborg Bjørnstadmyra 7 - 1712 Grålum 69 10 25 60 - www.imtech.no

Trenger dere snekker til små eller større oppdrag, kontakt oss!

Tuneveien 97 - Grålum - 69 14 34 70


4

www.kirkenytt.no

Juni 2014

Populær mimrestund

MIMRE: Å mimre om sin barndoms 17. mai var et populært tema under den siste samtalegruppen, ledet av diakon Ellen Kasbo. Det norske flagget hørte naturlig til!

Samtalegruppe er blitt et populært innslag på Tingvoll sykehjem. Da Kirkenytt var på besøk, var det 17.mai-minner som sto på agendaen. – Vi har slike samlinger en gang månedlig, og temaene finner vi naturlig i forhold til årstid og merkedager, sier diakon Ellen Kasbo til Kirkenytt. Kasbo er ikke i tvil om at dette er en god og givende time for beboerne. – Samtalen og fellesskapet er viktig for alle, uansett alder, påpeker hun.

Vil bli sett

To ganger månedlig har Kasbo lagt veien innom beboere og pratet med dem på tomannshånd. Dette som en naturlig del av den diakonale tjenesten. – Prestene holder andakt her annen hver torsdag, men da er det som regel enveis kommunikasjon. Det er jo en kjensgjerning at alle mennesker også har behov for å bli sett og hørt. For meg handler dette om respekt, menneskeverd og livskvalitet for den enkelte. Det faller naturlig inn under kirkens lavterskeltilbud, sier hun. Det var aktivitør Hege Bølviken ved Tingvoll sykehjem som først foreslo å samle bebo-

erne til en samtalegruppe en av disse to månedlige besøkene. En kjempegod ide Ellen gjerne ville sette ut i livet, og etter nyttår var de i gang. Nå er det blitt et fast og etterspurt tilbud på huset med felles mimring og sang på programmet.

Hege Bølviken serverer kaffe, og hadde sørget for å pynte bordet i rødt, hvitt og blått.

17. mai

Denne onsdagen Kirkenytt var med, var få dager etter markeringen av grunnlovsjubileet. Derfor var 17. mai et naturlig tema. Bordet var pyntet i de norske farger, og snart ble det mimret livlig om deltagernes barndomsfeiringer av nasjonaldagen. Spesielt den første 17. mai etter frigjøringen var for mange et spesielt minne. Sangvalget denne gangen falt på ”Fagert er landet”. Ellen hentet igjen ord fra andre vers i sin lille ”preken” avslutningsvis: ”Fader ver alltid Noregs los,
radt til dei seinaste ætter”. Hun understreket at Han ønsker å lose oss alle trygt i havn, en god visshet å ha med seg. Hun trakk også fram viktigheten i at verdigrunnlaget i den norske grunnloven fortsatt vil bli basert på den kristne arv, symbolisert gjennom det blå korset i det norske flagget.

Tekst& foto: Tom Helgesen

...


www.kirkenytt.no

5

Juni 2014

«Du ska få en dag i mårå» - Alf Prøysen og mor hass Det var trangt om plassen i Holleby kirke fredag den 9. mai. Holleby-koret, under ledelse av Britt Sørli, sammen med flinke musikere, solister og en dyktig oppleser av Prøysen-fortellinger, leverte en varm og fin konsert til glede for en fullsatt kirke. Koret ville markere at Alf Prøysen er 100 år i år. Han ble født den 23. juli 1914. Fra fødselen av het han ikke Alf Prøysen, men Alf Olafsen, etter sin far, husmannen, Olaf Andreasen. Alfs mor het Julie Mathiasdatter. Olaf og Julie giftet seg i 1907 og fikk to barn sammen: Margit (født 1907) og Alf. I tillegg hadde Julie dattera Marie (født 1902) fra før, og de tok til seg Olaf (født 1911) som fostersønn da han var to år gammel. Først da han var 24 år gammel, skiftet Alf til etternavnet Prøysen. Samtidig begynte foreldrene å bruke det nye etternavnet, etter husmannsplassen som familien bodde på. Bare 56 år gammel, den 23. november 1970, døde Alf Prøysen av kreft. Den siste dagen han levde fikk han vite at han hadde fått Norsk kulturråds ærespris. Kultur – og kirkedepartementets hederspris for barneog ungdomslitteratur ble tildelt ham posthumt og er bare utdelt denne ene gangen. I 1978 kom samlede verker i 12 bind. Det er 7 bind med fortellinger for voksne, 3 bind med sanger og 2 bind med barnebøker. Nærmere 500 viser skrev han, og antall plateinnspillinger, både med ham selv og andre, er enorm. Mange av Prøysens viser og dikt er oversatt til flere språk, blant annet spansk og japansk.

I dette «Grunnlovs-året» er Alf Prøysen virkelig en av de store å markere. Lyrikeren Jan Erik Vold har kalt ham en «Landsfader i steinrøysa.»

ten går igjen i mange av Alf Prøysens «lørdagsstubber», som han skrev for Arbeiderbladet. Her fra en «stubbe» datert 13. juni 1969:

«Han far sang og a mor sang ut»

«[ ...] Hu mor var svær tel å agitere. – Visst ska de stemme, sa hu tel de andre kjærringene. Nå har vi sliti oss fram tel å få stemmerett å jamen får vi bruke’n. Det var dom som sa dom itte skjønte seg på politikk. – Det gjør itte je hell det, sa a mor. Derfor ska vi stemme inn dom som vi trur skjønne seg på det! – Vi har ittno å ha på oss, sa dom. – Å jo da, det er ingen som ser åssen du er kledt på et valglokale hvis du itte har tenkt å sværte rævva og gå nakjin!»

Det er skrevet mange bøker, hovedoppgaver og fagartikler om Prøysens liv og diktning. I 2001 ga Arvid Møller også ut en bok om Julie Prøysen. Der undrer han seg over om Alf Prøysen hadde blitt den store vi kjenner, om det ikke hadde vært for mor hans, ei lita og sped dame med et uvanlig engasjement og en sterk vilje. Møller skriver: – Alf var en litt «veik» guttunge, som heller satt inne og tegnet enn å leke utendørs. Der far Olaf var bekymret for guttens framtid, var mor Julie opptatt av å la ham finne sin egen veg. Alf hadde stor respekt for sin mor, noe som går igjen i mange av tekstene hans. – Alf sa «han far sang og a mor sang ut». Faren var en traust type, en mann av få ord, mens Julie agiterte mye mer. Men Olaf må ha vært romslig og veldig glad i henne. Julie beskrives som en tøff og standhaftig dame, som videreførte sitt eget engasjement til ungene. Noe av det viktigste de lærte var at alle var like mye verdt. Blant Julies hjertesaker var stemmerett for kvinner. Da muligheten åpnet seg i 1913, var det ikke tvil om at retten til å stemme også var en plikt. Morens innsats for å få andre kvinner til å bruke stemmeret-

– Æ det no’n som glæfse åt deg, så glefs te’bars. Du har kjeft du som dom! «Du ska få en dag i mårå» Julie havna i «uløkka» 23 år gammel og fødte datteren Marie, som aldri fikk kjennskap til hvem den biologiske faren hennes var. Dette plaget Julie hele livet og gav henne angst på dødsleiet. Hun var redd hun ikke ville komme gjennom

Perleporten, fordi hun hadde en «lausunge». Ifølge Møllers bok om Julie trøstet Alf sin mor og sa: – Itte gråt du mor, du har gjort så my godt. Det æ nok med et sukk, så æ du innenfor porten. Det fins tilgivelse for æilt. Og så lyt du hugse orda dine frå den gongen du var lægdjinte, at det kjæm en dag i mårå. Da ska du bli rein, mor! Sønnens løfte beroliget den gamle kvinnen. Dagen etter sovnet hun inn, 82 år gammel. Etter morens død, skrev Alf første vers og refreng på det som skulle bli en kjent og kjær vise i flere generasjoner. «Du ska få en dag i mårå» er inspirert av hans mor og frykten hennes for ikke å være bra nok for å komme til himmelen. Lenge besto visa av et vers og refreng. Det skulle gå flere år før de to siste versene ble føyd til. Det skjedde først da Otto Nielsen i radioprogrammet «Søndagsposten» spurte Alf om han ikke hadde en ny vise han kunne framføre på radioen. Det ble til at Alf Prøysen satt i resepsjonen i NRK og skrev de siste versene mens folk fløy forbi, så satte Nielsen melodi

til teksten og deretter ble visa framført i neste utgave av programmet. Det var den gang – i «Søndagsposten» 6. november 1960. Siden er den blitt sunget utallige ganger. Under Prøysen-konserten i Holleby kirke den 9. mai ble den sunget som avsluttende allsang. Den uttrykker håp. Tekst: Finn-Ove Brandvold

Prøysen-gudstjenesten i Sarpsborg kirke 27. juli Vi ønsker å være med å hylle den folkekjære dikter Alf Prøysen i Prøysen-året 2014, derfor tar vi med oss Alf Prøysens viser og tekster inn i gudstjenesten i blåklokkevikua. 23. juli er det 100 år siden Prøysen ble født, og søndagen etter, 27. juli

Gi din støtte til menighetsbladet via tekstmelding! Send en melding med kodeordet “kirkenytt” etterfulgt av summen du ønsker å gi til 2434. Eksempel: “kirkenytt 200”

kl. 1100, feirer vi Prøysen-gudstjeneste. Anborg Carlsen deltar med lesninger. Gudstjenesten ledes av prost Kari Mangrud Alvsvåg og kantor Carl-Andreas Næss.


6

barnesidene

www.kirkenytt.no

Det er sommer det er sol... NÂ er det bare noen få uker igjen og så er det sommerferie. For de som går på skolen er det en laaaang ferie. Det kjennes deilig akkurat

når ferien starter. Gjøre akkurat det en har lyst til, bade, spise iskrem, leke og kose seg. Kanskje du skal reise på ferie, eller kanskje du bare skal være hjemme. Sommerferien er fin

og så oppleves den kanskje ikke alltid helt super også. Venner er bortreist og det blir lange dager uten så mye å finne på. Et tips kan være å lage en liten bok. Samle ting du finner, press

Juni 2014

blomster og blader, skriv om det du ser. Det blir en fin bok å se i når høsten kommer. Håper at du får en flott sommer der du er! Berit Michaela Vasdal

Berit og Kristins

Barnesidene!

dikthjørne

Hei alle barn! Dette er stas! Vår helt egen side i Kirkenytt, som bare er for barna. De voksne kan få lese, men tanken vår er at det er dere barn som skal være med å lage disse sidene. Send oss gjerne tegninger, bilder av kjæledyr, noe som opptar deg. Så vil det være oppgaver som du kan løse og kanskje vinne en premie for, bilder av ting som skjer i kirken og en oversikt over masse spennende du kan være med på! Adressen som du bruker for å sende inn er: bva@sarpsborg.com. Du kan også sende med post: Sarpsborg menighet, barnas sider, postboks 237, 1702 Sarpsborg.

Som når et barn kommer hjem om kvelden og møter en vennlig favn, slik var det for meg å komme til Gud, jeg kjente at der hørte jeg hjemme. Det var en plass i Guds store rom, en plass som ventet på meg. Og jeg kjente: Her er jeg hjemme, jeg vil være et barn i Guds hjem.

Hverdagsmesser Til høsten utvider Sarpsborg menighet sitt tilbud med hverdagsmesser i Kurlandkirken. Det har tidligere vært avholdt Mikkelsmesse og Mariamesse, der XL-klubben har vært svært delaktige i gudstjenesten med sang, lesning, pynt av kirkerom osv. Vi har avsluttet disse kveldene med kveldsmat og loddsalg. Det har vært en god økning i oppslutning om disse kveldene, og dette er årsaken til at vi nå utvider tilbudet. Denne høsten blir det tre messer, en mer enn det som er tenkt det skal være, men i anledning Bispevisitasen utvider vi med en ekstra hverdagsmesse, slik at vår Biskop

skal få oppleve en slik kveld. Det blir messe disse tirsdagskveldene: 9.september, 7.oktober og 18.november. Det som er nytt er at vi starter kvelden med felles middag, kl. 17.00. Det blir sund og næringsrik mat, med gode råvarer. Etter middagen samler vi oss til messe, der barna er medvirkende i stor grad. Loddsalget vil fortsette, ikke minst for å dekke inn noen av kostnadene til maten. På to av hverdagsmessene vil vi også avslutte trosopplæringstiltak for «Førsteklasses» og «Kirkerottene». Vi gleder oss stort til disse kveldene, og håper at tilbudet blir tatt godt imot. Vår tanke er at det skal være mulig å

komme rett fra jobb til middagen, slik at det kan bli en hjelp i en travel hverdag. Men, vi håper også at dette kan være noe som blir tatt godt imot av alle aldersgrupper, slik at ulike generasjoner kan møte hverandre. Håper vi treffes! Berit Vasdal kateket

Babysang I  Greåker,  Sarpsborg  og  Tune  kirke   10-­‐ukers  kurs  med  oppstart  i  januar,  april  og  september.   Informasjon  og  påmelding:  www.sarpsborg.kirken.no    

Du kan  også  ringe  kirkekontoret,  69  11  68  00  

Babysang I  Greåker,  Sarpsborg  og  Tune  kirke   10-­‐ukers  kurs  med  oppstart  i  januar,  april  og  september.  

Informasjon og  påmelding:  www.sarpsborg.kirken.no    

Du kan  også  ringe  kirkekontoret,  69  11  68  00  

XL-klubben Denne flotte gjengen er en del av XL-klubben som har hatt sine samlinger i Kurlandkirken hver tirsdag gjennom Âret. Det er en sprudlende barnegruppe! Våre samlinger inneholder sang, dans, formidling, ulike aktiviteter som: hobbyverksted, baking, spill, matlaging, tur, film osv. Vi har dette året jobbet med «Kristuskransen», og lært mange ulike bibelfortellinger gjennom dette opplegget. Hver perle har sitt navn og betydning. Vi avsluttet året med at hvert barn fikk sin egen Kristuskrans. Et fast punkt på en klubbkveld er loddsalg. Vi støtter Sarpsborg menighets misjonsprosjekt i Brasil, og overskuddet fra loddsalget går til dette. Denne våren har barna på XL og XXL gjennom sitt loddsalg samlet inn kr. 6137,- til misjonsprosjektet. Wow! Nå lades batteriene for barn og ledere i sommer og så samles vi igjen tirsdag 26. august. Til høsten skal barna være med å forberede og gjennomføre tre hverdagsmesser, det blir spennende. En flott anledning til å bli kjent med barna er det å være med på disse. Håper å treffe mange gamle og nye medlemmer etter sommerferien.


www.kirkenytt.no

barnesidene

Juni 2014

TIPS! Trosopplæring i hjemmet

Ta med barnet ditt til nattverd Ja. Nattverd i Den norske kirke er for alle de døpte. Vi anbefaler at de minste barna går i følge med en voksen. Benytt gjerne anledningen til å fortelle barnet hvorfor vi mottar nattverd, og at det ikke er noe vi skal gjøre oss fortjent til. (Ef. 2,8-9)

Populær babysang

0-6

barneklubber

1-3

småbarnsang

Tre i året

Babysangtilbudet er for barn opp til ett år, med følge, og det arrangeres tre slike kurs i løpet av året. I kirkerommet blir det framført kjente og kjære barnesanger og salmer i en rolig og trygg atmosfære. – Dette handler om å videreformidle en kulturarv, sier Marianne til Kirkenytt. - Sang er samlende for både liten og stor, og det er ikke vanskelig å se gleden barna har av dette. Mange blir med på flere samlinger innen barnet blir for stor – og mange ser jeg senere igjen på kulturskolen, sier hun. Det hele rundes av med et felles måltid, som også er en viktig del av fellesskapet.

Sarpsborg.kirken.no

Melleby: Solstrålen kl 17.00

Onsdager Greåker kirke (17:00 - 18:30) Påmelding: sarpsborg.kirken.no

Sang for de minste barna sammen med en eller flere voksne - foreldre, fadder, besteforeldre Søndagsskole for deg som bor på Greåker og omegn

Greåker kirke søn. kl. 11:00 Melleby (Soli) søn. kl. 11.00

4-6

6 Min kirkebok

6-10 xl-klubben

7+ barnekor

8-9 Globusagentene

10-13 xxlklubben

Felles måltid er en viktig del av den sosiale delen av babysangen. Her går samtalene livlig, og mange bånd knyttes mellom både liten og stor.

Barneklubb for deg som bor i Soli og omegn Barneforening for de aller minste

3-6

aspirantkor

Sang og kos for babyer og far/mor. Vi spiser også sammen.

Jelsnes Misjonshus: Lysglimt barnelag kl 17.00

søndagsskole

Fornøyde

Blant de mange frammøtte denne torsdagen i Sarpsborg kirke, fant vi Henriette Kristiansen og Ida Berg med henholdsvis Ella (6 måneder) og Felicia (5 måneder). Begge strålende fornøyde med opplegget. - Jeg var med på et lignende tilbud i Sverige med Felicias storesøster. Det var vi veldig godt fornøyd med, derfor var det naturlig å ta med også nestemann her i Sarpsborg kirke, sier Ida. - Og jeg ble dratt med av Ida, sier Henriette. Selv om ingen har tilhørighet til menighetslivet i det daglige, føler de det er helt greit at samlingen foregår i kirkerommet. - Ja, dette er et tilbud alle kan ta del i, og kirken egner seg godt, er de skjønt enige i. De trekker også fram det sosiale aspektet, med mat og masse prat etter ”sangtimene”. – Vi tar med sangene hjem og synger for de små også der. Og vi lærer opp fedrene, slik at de også kan synge med, sier de.

Les mer på barnogtro.no

aktiviteter for barn

0-1

For tiden er det rundt 20 barn i Sarpsborg 14 i Greåker. - Det er nok litt flere enn hva som er ideelt for at alle skal få maksimalt utbytte av samlingene. Men det er jo ikke så lett å si nei, sier Marianne Aarum, en av instruktørene.

Hvorfor har vi nattverd? Fordi Jesus sa at vi skulle gjøre det, til minne om han og det han har gjort for oss. (1. Kor. 11,23-25)

På plakaten

Babysang

Babysang er mer populært enn noen gang. Både Sarpsborg og Greåker kan melde om fulle partier. Og vel så det!

7

Søndagsskole for deg som bor i Soli og omegn

Tune: Henrik Brusevold (402 38 802) Greåker: Willem Wilschut (977 911 46) Sarpsborg: Carl Andreas Næss (922 17 505)

Inger Lise Melleby (69 14 71 62) Hege Jørgensen (970 17 612) Camilla Skår (995 79 323) Willem Willschut (977 911 46) Greåker: Marianne Halvorsen (907 44 088) Soli: Nils Philip (456 38 478) Solstrålen: Inger Lise Melleby (69 14 71 62)

Tune kirke Onsdager 16:45-1730

For barn som liker å synge. Apirantkoret fra 4år til skolealder, deretter kan man starte i barnekoret.

Henrik Brusevold (402 38 802)

Friluftgudstjeneste i Landeparken kl 11 - 8.juni Familiegudstjeneste i Greåker kirke kl 11 - 8.juni

Utdeling av 6årsbok

Håvard Øiestad Løvik (977 64 791)

Kurlandkirken tirsdager 18:00-20:00 26. august Bli kjent - lek og moro 2.september Matlaging 9. september Høsttakkefest Oppmøte kl. 17.00 16.september Bakekveld 23.september Hobbyverksted 7. oktober Mikkelsmesse Oppmøte kl. 17.00 14.oktober Spillkveld 21.oktober Filmkveld og ha-meddag 28.oktober Hallovennfest

klubben for deg som går i 1. - 4.klasse. Vi har en samling og ulike aktiviteter, loddsalg og kveldsmat.

Berit Vasdal (995 07 866)

Onsdager 17:30-18:45 i Tune kirke

For deg som liker å synge, fra skolealder og oppover.

Henrik Brusevold (402 38 802)

14. og 15. august 2014 Invitasjon kommer i posten!

Bo-hjemme-leir på Stenbekk

Håvard Løvik (977 64 791) Berit Vasdal (995 07 866)

Kurlandkirken Annenhver mandag (ulike uker) 18:00-21:00

Klubb med mye heng, spill, sosialt, mat og prat.

Berit Vasdal (995 07 866)

Marianne Aarum er en av instruktørene i på babysang. I Sarpsborg har hun med seg CarlAndreas Næss, og i Greåker Willem Wilschut.


8

www.kirkenytt.no

Juni 2014

Konfirmantinnspurt i Sarpsborg menighet Det nærmer seg slutten på konfirmantundervisningen i Sarpsborg Menighet. Kirkenytt stikker en tur innom.

på plakaten

Forberedelse til «Vi deler»-gudstjeneste, 2. pinsedag. Vårens konfirmanter i Sarpsborg sentrum er klare til innsats – de lager sin egen gudstjeneste. Da må det forberedelse til! Konfirmantene har jobbet med sang, dans, musikk, kreativ gruppe, mediagruppe m.m. Det hele skal fremføres 2. pinsedag kl. 18.00 i Sarpsborg kirke. Vi håper at flest mulig kommer på gudstjenesten, både slekt og venner til konfirmantene, og andre som er har lyst til å se og høre. Velkommen!

aktiviteter for ungdom

Først litt lek.

12-15

Bedehuset i Jelsnes (19:00 - 22:00)

Fredagsklubben

Så dagens oppgaver

14+ Konfirmasjon 2015

14+ the place

14+

Koret må øve!

tro og håp eidet

Musikkgruppa

15+

Fokus blir på «Vi deler». Gud har gitt oss livet og alt godt. Da skal vi kunne gi av oss selv til andre. Spesielt tar vi opp det viktige arbeidet som Kirkens Nødhjelp driver med, og på det å bruke rettferdige varer (Fairtrade), som sikrer produsenter en rettferdig lønn for arbeidet. Men konfirmantene tenker også på konfirmantleiren uka etter. Og ikke minst: gleder de seg til selve konfirmasjonsdagen, 20. og 21. september.

klubb senkveld

15+ taizémesser

15+ Lisebergtur

Årets «vi deler»-gjest: Christian Ingebrigtsen Vi har fått med oss en av våre mest kjente sangstjerner, Christian Ingebrigtsen. Han er kjent fra masse opptredener på TV og konserter, og er eneste norske i A1. Christian er i seg selv grunn nok til å komme, men konfirmantene er minst like viktige!

Og snart: konfirmasjon for de som er født i år 2000!

Marte og Jesper

Ole Jens Hovda 950 28 982

Hannestad Bedehus (18:30 - 21:00) Annenhver onsdag

Espen Holmen 901 51 165

Wesley Kapell i Soli 19:00 Fredager i ulike uker 19:00

Ann-Karin Aarvik 948 83 841

Kurlandkirken (18:30-21:30)

Solveig Julie Mysen 900 25 239

Nye datoer for høsten kommer!

Solveig Julie Mysen 900 25 239

Liseberg - Gøteborg 30-Aug. For alle som ble/blir konfirmert i 2014

Håvard Ø. Løvik 97764791

Menighetene i Sarpsborg tilbyr et spesialpedagogisk tilrettelagt konfirmantopplegg for de konfirmanter som måtte trenge det. Denne konfirmantundervisning skjer på dagtid i Hafslund kirke, ca hver tredje uke. Vi har fått til et godt samarbeid med skolene i forhold til undervisning på dagtid, og vi kan ordne med transport når det er nødvendig. Det er også mulig å få til et individuelt konfirmantopplegg hvis det er ønskelig. Hvis dette kan være aktuelt for deg, eller om du har noen spørsmål, så kan du ta kontakt med Berit Vasdal på tlf. 69116882/99507866, eller på mail berit. vasdal@sarpsborg.com

Og snart er det konfirmasjon for alle som er født år 2000. De som er døpt eller hører til kirken har fått brosjyre i posten fra de enkelte menighetene. Mer informasjon finner du selvsagt på webben, http://sarpsborg.kirken.no/nb-no/livetsgang/konfirmasjon.aspx. De som evt. ikke er døpt er også velkommen til konfirmasjonsundervisningen, og vil få dåp i løpet av konfirmasjonstiden. NB! Sarpsborg sentrum (inkl. Alvim og Kurland) har konfirmantundervisning fra januar 2015, mens Tune (inkl. Greåker, Soli og Øvre Tune) begynner allerede nå i september. Det blir moro og alvor, du treffer venner, og får mer kunnskap om kristendom og tro. Og det blir tid til å tenke selv!

Tekst og foto: Edgar Bostrøm

Informasjonsmøte Greåker konfirmanter: 11.juni kl 18 i Greåker kirke Tune, Soli, Holleby konfirmanter: 12.juni kl 18 i Tune kirke

En god og meningsfull konfirmanttid for alle

Christian Ingebrigtsen (offisielt foto)

Vi spør to av årets konfirmanter, Marte og Jesper om hvordan de syntes det har vært i konfirmasjonstiden. Bra, sier Jesper, her er det møte med mye folk, er her med venner. Men så legger han til: selv om fotball og dataspill er morsommere! Marte synes også det har vært fint med venner, og også det at vi har lært mer om kristendommen og om Jesus. Og begge gleder seg veldig til leiren. Anbefaler dere at man konfirmerer seg i kirken, spør jeg til slutt: JA! svarer begge.

Margaret Olseng 915 26 672

   

PÅMELDING AV  KONFIRMANTER  2015   Påmelding:  www.sarpsborg.kirken.no    

Trykk   deg  frem  til  den  kirke  du  vil  bli  konfirmert  i  og  fyll  ut  skjemaet!    

Infomøte for  konfirmanter  og  foreldre/foresatte:  

Greåker konfirmanter:  11.juni kl. 18.00 i Greåker kirke   Tune,  Soli  og  Holleby  konfirmanter:  12. juni kl. 18.00 i Tune kirke  

   

Sarpsborg kirke:  Ta  kontakt  med  menighetskontoret.  

Har du  spørsmål,  ta  kontakt!     Ungdomspresten    i  Tune,  Greåker,  Soli  og  Holleby:  69116760   Menighetskontoret:   69116800          


www.kirkenytt.no

9

Juni 2014

Kirkevergen på plass

Kirkeverge Jon Veflingstad er på plass i lokalene i Råkilveien, og er godt i gang med å kartlegge og prioritere de oppgavene som ligger foran ham.

Jon Veflingstad (60) har funnet seg godt til rette i sitt nye kontor i Råkilveien 2. – Med en så dyktig stab rundt meg, er jeg trygg på at dette blir bra, sier vår nye kirkeverge. Som leder legger kirkevergen vekt på romslighet, tillit og ansvarliggjøring, og sier han ønsker å lytte til sine medarbeidere og bidra med det han kan til trivsel, effektivitet og kvalitet på arbeidsplassen. - Å kunne samarbeide og løfte i flokk er også viktige elementer i et sunt arbeidsmiljø, sier han i samtale med Kirkenytt.

Ingen programerklæring

Veflingstad, som har til sammen 12 års fartstid som kirkeverge fra Elverum og Rygge, inntar ikke sjefsstolen i Sarpsborg med en forhåndsskrevet programerklæring. Først må han lære sitt nye ”rike” å kjenne ved å skaffe seg oversikt og en status for påbegynte prosjekter. Men han kan allerede slå fast at forfall av bygningsmassen er en av de prioriterte utfordringene framover. - Dette er kulturminner det er viktig å bevare, minner han om, og sier han vil bruke kameraet flittig til å dokumentere kirkebyggenes tilstand og behov. I tillegg peker han på viktigheten av å lytte til befolkningen om hva slags kirke som ønskes.

»» Kirkevergens kontor har det administrative ansvaret for støtteapparatet til den lokale kirken. »» En av mest sentrale arbeidsoppgavene er å bidra til gode og forutsigbare økonomiske rammer for drift og vedlikehold av kirker og kirkegårder. Kirkevergens kontor utgjør dessuten fellesrådets sekretariat. »» Kirkevergen har personalansvaret for de kirkeansatte, så som

Ivrig fotograf

Kameraet er en kjær følgesvenn også i privatlivet. En hobby som ble til lidenskap etter at familien flyttet til Fredrikstad for snart 7 år siden. På nettsiden www.magiske-ostfold.com har han samlet en rekke motiver fra Fredrikstad og Hvaler. Bilder som skal friste deg til å ta turen ut og se deg om! Ellers har sang og musikk alltid ligget Veflingstad sitt hjerte nært, og han har gjennom årenes løp traktert flere typer blåseinstrumenter, sunget i kor og spilt i ulikt sammensatte orkestre. Han kan også se tilbake på en 10-års periode som frilans solist som baryton- og bass-sanger. Veflingstad kan ellers fortelle at han er lykkelig gift, har to barn fra første ekteskap og ett i andre ekteskap. Og er svært glad for den muligheten han nå får som kirkeverge i Sarpsborg. – Dette er en drømmejobb for meg i forhold til innhold, ansvar og utfordringer, sier han avslutningsvis.

Tekst& foto: Tom Helgesen

kontormedarbeidere, renholdere, diakoner, kateketer, menighetspedagoger, kirkegårdsarbeidere, klokkere, kirketjenere, organister og korledere. »» Kirkevergens kontor tar imot meldinger om dødsfall, og har ansvaret for gravleggingstjenesten. Kontoret har gravarkiv for alle kirkegårdene i kommunen, og har ansvaret for innkreving av festeavgift.

SOMMERFEST torsdag 19. juni kl. 11:30 i Greåker kirke

RØMMEGRØT & SPEKEMAT KAFFE & KRINGLE UTLODNING UNDERHOLDNING LITURGISK AVSLUTNING Minibusser kjører disse to rutene og plukker opp de som har behov for skyss: Skysspenger: 40,-

10:50 Lande bosenter 10:55 Valaskjold omsorgssenter 11:00 Valaskjold bofellesskap 11:05 Tingvoll sykehjem 11:15 ASVO/Butterfly (bussholdeplass)

11:00 11:05 11:15 11:20

Skogholtet (bussholdeplass) Hannestadtunet Dalveien 25 (Greåkerdalen) Bussholdeplass v/krokstien (Greåkerdalen)

Rullestolbrukere bes ta kontakt på telefon 69 11 68 00 innen kl. 12 tirsdagen før.

hjertelig

VELKOMMEN

Vennlig hilsen staben i GREÅKER, HOLLEBY, SOLI og TUNE menigheter


10

www.kirkenytt.no

Juni 2014

Gudstjenester og samlinger GREÅKER KIRKE 8. juni Pinsedag – Joh 20,19-23 Kl. 11.00 Familegudstjeneste med dåp ved Arne Leon Risholm. Utdeling av 6-års bok. Skyss: 69 10 31 40. 15. juni Treenighetssøndag – Matt 28,16-20 Kl. 11.00 Gudstjeneste med nattverd og mulighet for dåp ved Arne Leon Risholm. Skyss: 69 10 31 40. 22. juni 2. søndag i Treenighetstiden – Matt 3,11-12 Kl. 11.00 Gudstjeneste med nattverd og mulighet for dåp ved Arne Leon Risholm. Skyss: 69 10 31 40. 6. juli 4. søndag i Treenighetstiden – Mark 10,17-27 Kl. 11.00 Gudstjeneste med nattverd og mulighet for dåp ved Finn-Ove Brandvold. 20. juli 6. søndag i Treenighetstiden – Luk 5,1-11 Kl. 11.00 Gudstjeneste med nattverd og mulighet for dåp ved Finn-Ove Brandvold.

17. august 10. søndag i Treenighetstiden – Luk 5,27-32 Kl. 11.00 Gudstjeneste med nattverd og mulighet for dåp ved Arne Leon Risholm. Skyss: 69 10 31 40. 24. august 11. søndag i Treenighetstiden – Matt 23,37-39 Kl. 11.00 Gudstjeneste med nattverd ved Arne Leon Risholm og Ellen Kasbo. Kom og Syng. Musikkafeen inviteres. Kirkekaffe. Skyss: 69 10 31 40. 31. august 12. søndag i Treenighetstiden – Neh 9,19-21 Kl. 11.00 Gudstjeneste med dåp ved Ole Jens Hovda. Konfirmantpresentasjon. Skyss: 69 10 31 40. 7. september 13. søndag i Treenighetstiden – Matt 25,14-30 Kl. 11.00 Gudstjeneste med dåp ved Arne Leon Risholm. Konfirmantpresentasjon. Skyss: 69 10 31 40.

HOLLEBY KIRKE Det er nattverd og mulighet for dåp i alle gudstjenester unntatt konfirmasjonssøndagen i Holleby kirke.

27. juli 7. søndag i Treenighetstiden – 1. Mos 16,1-13 Kl. 11.00 Gudstjeneste med nattverd og mulighet for dåp ved Arne Leon Risholm.

9. juni 2. Pinsedag – Joh 20,19-23 Kl. 11.00 Gudstjeneste ved Lisbeth Heie Gregersen. Skyss: 915 26 672.

10. august 9. søndag i Treenighetstiden – Matt 11,28-30 Kl. 11.00 Gudstjeneste med nattverd og mulighet for dåp ved Ole Jens Hovda.

17. august 10. søndag i Treenighetstiden – Luk 5,27-32 Kl. 11.00 Gudstjeneste med nattverd ved Ole Jens Hovda. Skyss: 915 26 672.

Sommeråpen kirke

7. september 13. søndag i Treenighetstiden – Matt 25,14-30 Kl. 11.00 Gudstjeneste med nattverd ved Lisbeth Heie Gregersen.

KURLANDKIRKEN 22. juni – 2. s. i treenighetstiden Matt. 3, 11-12 Kl. 11.00 Høymesse ved K. M. Alvsvåg. Nattverd. Ofring til Barneog ungdomsarbeidet. 24. august – 11. s. i treenighetstiden Matt. 23, 37-39 Kl. 11.00 Høymesse ved T. Kasbo. Nattverd. Ofring til barne- og ungdomsarbeidet. Tirsdag 9. september kl. 18.00 Familiegudstjeneste ved B. Vasdal og K. M. Alvsvåg. Barneklubbene deltar. Ofring til Barne- og ungdomsarbeidet.

SARPSBORG KIRKE 15. juni – Treenighetssøndag Matt. 28, 16-20 Kl. 11.00 Kulåsparken (Hvis regn i Sarpsborg kirke) Skaperverkets dag ved K. M. Alvsvåg. Ofring til Barne- og ungdomsarbeidet. 22. juni – 2. s. i treenighetstiden Matt. 3, 11-12 Kl. 11.00 Høymesse ved T. Kasbo. Nattverd. Ofring til Normisjonen Kl. 19.30 Kulturhuset Gleng Byens hjerteslag. Kjetil Bjørnstad. K. M. Alvsvåg. Nattverd. 29. juni – 3. s. i treenighetstiden Jes. 25, 6-9 Kl. 11.00 Høymesse ved T. Kasbo. Nattverd. Ofring til Menighetsarbeidet. Tirsdag 1. juli kl. 08.30 Morgensang ved T. Kasbo 6. juli – 4. s. i treenighetstiden Mark. 10, 17-27 Kl. 11.00 Høymesse ved L. Levinsen. Nattverd. Ofring til Barne- og ungdomsarbeidet. 13. juli – 5. s. i treenighetstiden Matt. 7, 15-20 Kl. 11.00 Høymesse ved Kasbo. Nattverd. Ofring til Menighetsarbeidet.

Sarpsborg kirke er åpen fra 1. juli t.o.m. 8.august mandag - fredag kl. 12.00 – 15.00 Tune kirke er åpen 1. juli – 8. august mandag-fredag kl 10.30-14.30

Velkommen inn !

20. juli – 6. s. i treenighetstiden (aposteldagen) Luk. 5, 1-11 Kl. 11.00 Høymesse ved L. Levinsen. Nattverd. Ofring til Barne- og ungdomsarbeidet. 27. juli – 7. s. i treenighetstiden. 1. Mos. 16, 1-13 Gudstjeneste med markering av forfatteren Alf Prøysens 100- års dag ved K. M. Alvsvåg. Nattverd. Ofring til Menighetsarbeidet.

29. juli – Olsok Joh. 12, 24-26 Kl. 18.00 St. Nikolas kirkeruin (hvis regn i Sarpsborg kirke) Økumenisk gudstjeneste. Munken, bror Haavard Simon Nisen taler. Biskop Atle Sommerfeldt og fader Johannes fra Den ortodokse kirke medvirker sammen med lokale prester. Ofring til Varmestua. 3. august – 8. s. i treenighetstiden Matt. 6, 19-24 Kl. 11.00 Høymesse ved R. Hansen. Nattverd. Ofring til barne- og ungdomsarbeidet. Tirsdag 5. august kl. 08.30 Morgensang ved R. Hansen. 10. august – 9. s. i treenighetstiden Matt. 11, 28-30 Kl. 11.00 Høymesse ved K. M. Alvsvåg. Nattverd. Ofring til Kirkens SOS 17. august – 10. s. i treenighetstiden Luk. 5, 27-32 Kl. 11.00 Høymesse ved R. Hansen. Nattverd. Ofring til Menighetsarbeidet. 24. august – 11. s. i treenighetstiden Matt. 23, 37-39 Kl. 11.00 Jazzgudstjeneste ved K. M. Alvsvåg. Nattverd. 31. august – 12. s. i treenighetstiden Neh. 9, 19-21 Kl. 11.00 Gudstjeneste med pilegrimsvandring til Olavskapellet ved R. Hansen og S. P. Flodin. Konfirmantene deltar. Ofring til Barne- og ungdomsarbeidet. Tirsdag 2. september kl. 08.30 Morgenmesse ved K. M. Alvsvåg. 7. september – 13. s. i treenighetstiden Matt. 25, 14-30 Kl. 11.00 Jubileumsgudstjeneste ved K. M. Alvsvåg i forbindelse med Sjømannskirkens 150-års jubileum. Nattverd. Kl. 18.00 Taizégudstjeneste ved K. M. Alvsvåg og S. P. Flodin. Nattverd.

SOLI KIRKE Det er nattverd og mulighet for dåp i alle gudstjenester unntatt konfirmasjonssøndagen i Soli kirke. 9. juni 2. Pinsedag – Joh 20,19-23 Kl. 11.00 Gudstjeneste ved Arne Leon Risholm. Sang ved Guro Brunsby og Camilla Bøe. 22. juni 2. søndag i Treenighetstiden – Matt 3,11-12 Kl. 11.00 Gudstjeneste med nattverd ved Finn-Ove Brandvold.

13. juli 5. søndag i Treenighetsti-

den – Matt 7,15-20 Kl. 11.00 Gudstjeneste med nattverd ved Finn-Ove Brandvold. 24. august 11. søndag i Treenighetstiden – Matt 23,37-39 Kl. 11.00 Gudstjeneste med nattverd ved Finn-Ove Brandvold.

TUNE KIRKE 8. juni Pinsedag – Joh 20,19-23 Kl. 11.00 Friluftsgudstjeneste i Landeparken ved Edgar Bostrøm. Utdeling av 6-års bok. Korene synger. Grilling av medbrakt mat i parken etter gudstjenesten. Skyss: 401 68 460 15. juni Treenighetssøndag – Matt 28,16-20 Kl. 11.00 Gudstjeneste med dåp ved Ole Jens Hovda. Skyss: 401 68 460 22. juni 2. søndag i Treenighetstiden – Matt 3,11-12 Kl. 11.00 Gudstjeneste med nattverd og mulighet for dåp ved Lisbeth Heie Gregersen. Skyss: 401 68 460. 29. juni 3. søndag i Treenighetstiden – Jes 25,6-9 Kl. 11.00 Gudstjeneste med dåp ved Lisbeth Heie Gregersen. Skyss: 401 68 460. 6. juli 4. søndag i Treenighetstiden – Mark 10,17-27 Kl. 11.00 Gudstjeneste med nattverd og mulighet for dåp ved Lisbeth Heie Gregersen. 13. juli 5. søndag i Treenighetstiden – Matt 7,15-20 Kl. 11.00 Gudstjeneste med dåp ved Lisbeth Heie Gregersen. 27. juli 7. søndag i Treenighetstiden – 1. Mos 16,1-13 Kl. 11.00 Gudstjeneste med nattverd og mulighet for dåp ved Ole Jens Hovda. 3. august 8. søndag i Treenighetstiden – Matt 6,19-24 Kl. 11.00 Gudstjeneste med dåp ved Arne Leon Risholm. Skyss: 401 68 460. 24. august 11. søndag i Treenighetstiden – Matt 23,37-39 Kl. 11.00 Gudstjeneste med nattverd og mulighet for dåp . Skyss: 401 68 460. 31. august 12. søndag i Treenighetstiden – Neh 9,19-21 Kl. 11.00 Småbarnsgudstjeneste med dåp ved Lisbeth Heie Gregersen. Skyss: 401 68 460. 7. september 13. søndag i Treenighetstiden – Matt 25,14-30 Kl. 11.00 Gudstjeneste med nattverd ved Ole Jens Hovda. Skyss: 401 68 460


www.kirkenytt.no

BETHANIA SARPSBORG August: Søndag 24.08 kl. 18.oo Synnøve Thoresen taler og synger. September: Søndag 07.09 kl. 18.oo Thore V. Johnsen taler. Sang av Rakkestad Mannsmusikk. Søndag 21.09 kl. 18.oo Jul-Lars Kvernhusengen taler. Sang av Inger-Johanne og Einar Grandal.

BJØRNSTAD FORSAMLING JUNI Tirsdag 10.06.14 19:00 Lederskapsmøte Onsdag 11.06.14 11:00 NMS Kvinneforening Torsdag 12.06.14 19:00 Torsdagsmøte Taler: Øistein Fagermoen Søndag 15.06.14 17:00 Søndagstreff Taler: Måltid: Grillmat Søndagsskole 17.15 - 18.15 Tirsdag 17.06.14 19:00 Lille Hjelper

11

Juni 2014 Andakt: Kirsten Syverstad

19:00 Torsdagsmøte

Torsdag 19.06.14 19:00 Torsdagsmøte Taler: Harald Frorud

Søndag 07.09.14 17:00 Søndagstreff Søndagsskole 17.15 - 18.15 19:30 Medlemskveld

Torsdag 26.06.14 19:00 Torsdagsmøte Taler: Olav Pedersen AUGUST Torsdag 07.08.14 19:00 Torsdagsmøte Torsdag 14.08.14 19:00 Torsdagsmøte Onsdag 20.08.14 17:30 Bjørnstad barnegospel Torsdag 21.08.14 19:00 Torsdagsmøte Søndag 24.08.14 17:00 Søndagstreff Søndagsskole 17.15 - 18.15 Tirsdag 26.08.14 19:00 Lille Hjelper Onsdag 27.08.14 17:30 Bjørnstad barnegospel Torsdag 28.08.14 19:00 Torsdagsmøte SEPTEMBER Onsdag 03.09.14 17:30 Bjørnstad barnegospel Torsdag 04.09.14

Mandag 08.09.14 11:00 Vårbud

tTlf. 69 10 46 10

JELSNES MISJONSHUS JUNI 11. juni kl. 11.30 Tore Thorkildsen og Olav Ruud.

LANDE BEDEHUS JUNI www.tirsdagsforum.no ARRANGØRER: TUNE OG GREÅKER MENIGHETER

18. Formiddagstreff kl.11.30 Kirsten B Jørgensen Lande musikkforening

NORMISJON HANNESTAD OG GREÅKER JUNI Tor. 12. 11.30 Formiddagstreff. Magne Grønlien holder andakt Søn. 15. 18.00 Sommermøte. Andakt ved Astrid Ørebech

Tlf : 69 13 98 70 Faks: 69 13 98 71

Vesttorp, 1774 Skjeberg Telefon: 69 16 82 88 Mobil: 915 79 598

Ring oss for et godt tilbud! Sjeldne anledninger er vår hverdag

Telefon 69 11 32 00

www.capice.no

Bytte bolig?


12 møteplassen

www.kirkenytt.no

Juni 2014

Bispevisitas

Formiddagstreff

Biskop Atle Sommerfeldt har tillyst visitas i Sarpsborg menighet i uke 41. Det er lagt opp til et omfattende program under visitasen. Biskopen skal besøke en rekke institusjoner og møte en flere av de etater menigheten samarbeider med. Det vil mulighet for alle som ønsker det, å møte biskopen under de åpne arrangementene vi skal ha. Vi håper det blir en uke til inspirasjon for mange. Vi kommer tilbake med fullstendig program for visitasen i neste nummer av Kirkenytt.

i Greåker, Soli og Tune GREÅKER KIRKE Dette er et trivelig treffpunkt for den som har en formiddag ledig. Bevertning og utlodning hver gang. Torsdag 28. august kl. 12.00 Gjester blir Leif Levinsen og Misjonstrioen på Lande. Torsdag 25. september kl. 12.00 Det blir andakt ved Bjørg Grønlien. Damegruppa S – M – L synger. SKYSS: En minibuss kjører denne ruten og plukker opp: Kl. 11.20 Valaskjold bofellesskap Kl. 11.25 Skogholtet Kl. 11.30 Hannestadtunet Kl. 11.40 Greåkerdalen v/Dalveien 25 Kl. 11.45 Greåkerdalen bussholdeplass v/Krokstien Om du bor på eller i nærheten av disse stedene, er det bare å møte opp her. Personer som trenger skyss fra andre steder, samt rullestolbrukere, bes ta kontakt med kirkekontoret innen kl. 12.00 dagen før.Telefon: 69 11 68 00 Pris kr. 50,-

BYENS HJERTESLAG 22. juni 22. juni slår byens hjerte et ekstra kraftig slag! Vi har gleden av å invitere til en svært innholdsrik kveld. Kl. 1800 i Sarpsborg kirke kan du høre kantaten SOLOPPGANG av Kjetil Bjørnstad. Den framføres av Ensemble Energico og et lite orkester under ledelse av Carl- Andreas Næss. Kjetil Bjørnstad sitter selv ved flygelet. Kantaten er basert på tekster av Edvard Munch, og ble første gang framført i forbindelse med Munchs jubileum i 2013. Nå får vi en sjelden sjanse til å høre kantaten på nytt. Tekstene spenner fra den dypeste fortvilelse til de lysere sider av livet, og musikken har et tilgjengelig tonespråk. Billetter kr 150. Kl. 1930 feirer vi en annerledes messe i hagen til kulturhuset Gleng. Vi tar med oss konseptet BYENS HJERTESLAG, og Kjetil Bjørnstad er gjest i sofaen. Musikk, samtale og nattverd er hovedkomponentene. Fri entre. Umiddelbart etter messen er det gjestebud samme sted. Vi selger rømmegrøt med tilbehør, og nyter det nest lengste døgnet i året. Velkommen til en helaften i regi av BYENS HJERTESLAG. Det er selvsagt anledning til å delta kun ved utvalgte deler av kveldens arrangementer.

Besøk fra Sør-Afrika i Holleby kirke

MELLEBY BEDEHUS Dette er stedet for å treffe sambygdinger til en god prat over en kopp kaffe. Bevertning og utlodning hver gang. Torsdag 4. september kl. 12.00 Torill Bredeg vil i ord og bilder formidle siste nytt fra Nepal. Skyss: Ring Kirkekontoret dagen før, 69 11 68 00. Pris kr. 50,LANDE BOSENTER Torsdag 4. september kl. 11.00

HANNESTADTUNET Hver 1. og 3. torsdag i måneden kl.10.30. Hyggestund med andakt, kaffe og vafler.

ANDAKT Eplehagen bofellesskap Hver 2. onsdag i måneden kl. 11.00

Tingvoll sykehjem Hver 1. og 3. torsdag i måneden kl. 11.30

Hannestadtunet Hver 1. og 3. torsdag i måneden kl.10.30

Valaskjold bofellesskap Hver 2. og 4. torsdag i måneden kl 11.30

Greåker kirke MUSIKK-CAFÉ Cafeen er åpen en gang i måneden. Det er et fellesskap med mye sang, musikk og god bevertning. Her er personer med bistandsbehov spesielt velkommen. Ta gjerne med familie og venner, støttekontakt m.m.

Søndag 24. august kl.11.00 Gudstjeneste ved Arne-Leon Risholm og Ellen Kasbo. Kom og Syng. Kirkekaffe. Lørdag 27. september kl. 12.00 Gjester blir Ingrid Dorthea Levinsen og Hollebykoret.

SOMMERFESTEN i Greåker kirke blir 19. juni kl. 11.30. Se info annet sted i avisa.

Søndag 4. mai fikk Holleby kirke hyggelig og spontant besøk av i alt ca 30 elever og lærere. 6 elever og 2 lærere fra en sørafrikansk skole samt vel 20 elever og lærere fra St. Olav videregående skole preget gudstjenesten på en fin måte. Både norske og afrikanske elever leste bibeltekstene for dagen – på engelsk og norsk. Samtlige fra begge skoler deltok med sang under gudstjenesten. Ute på kirkebakken etter gudstjenesten sang afrikanerne inntrykksfullt egne sanger på sitt eget språk og i sin egen rytme. De afrikanske elevene og lærerne går på en skole i en mindre by i nærheten av den berømte Krügerparken, hvor også mange nordmenn har vært på safari. Med denne skolen har St. Olav videregående skole i Sarpsborg hatt en vennskapsavtale helt

siden 2004. Norske elever har besøkt den sør-afrikanske skolen fra 2006 av. Denne gangen var det afrikanerne som besøkte Sarpsborg. Den første helgen møttes elevene fra de to skolene på Agnalt skole for å bli bedre kjent med hverandre. I den forbindelse besøkte de Holleby kirke. Alle som var til gudstjeneste i Holleby kirke den søndagen fikk en fin opplevelse. Takk for at dere kom! Takk til prosjektansvarlig Lars Elnan og utdanningsleder Laila von Hafenbrädl, begge ved St. Olav videregående skole, som var med å tilrettelegge for besøket. Vennlig hilsen på vegne av Holleby menighet Finn-Ove Brandvold, sogneprest


www.kirkenytt.no

møteplassen

Juni 2014

Vi feirer Olsok

Hva er tirsdagsforum? Tirsdagsforum er et samarbeidsprosjekt mellom Tune, Greåker, Holleby og Soli menigheter. Vi ønsker å skape et forum der vi kan belyse aktuelle emner i skjæringspunktet mellom kirke og kulturliv og kirke og samfunn. Terskelen til våre møter forsøker vi å gjøre så lav som mulig, slik at alle skal føle seg vel. I forbindelse med møtene inviterer vi oftest til enkel servering. Med dette håper vi å stimulere til sosial kontakt mellom kjente og ukjente. Alle møter holdes i Greåker kirke, Eventyrveien 8 med mindre annet sted er annonsert. Arrangementene begynner kl. 19.00

Tirsdag 16. september

Fengselsprest Odd-Cato Kristiansen: «Hva er da et menneske?»

Spørsmålet er hentet fra Salmenes bok i Bibelen. Det er et enormt spørsmål. Men denne tirsdagen vil vi spesielt reflektere over de store spørsmålene som har å gjøre med menneskeverd, svakhet, styrke, forbrytelse, straff, tilgivelse, nytt liv. Med sin erfaring som fengselsprest på Ila har Odd-Cato Kristiansen spesielle forutsetninger for å belyse de store spørsmålene. Han har møtt og møter menneskeskjebner de færreste av oss treffer på. I tillegg til fangevokterne og forsvarerne er fengselsprest Cato den eneste som får ha kontakt med Anders Behring Breivik. Til dette arrangementet håper vi å få rockeartisten Jan Groth.

Tirsdag 21. oktober

Odd Einar Dørum: «Har kirken mistet sin sjel?»

Det blir færre medlemmer i Den norske kirke. Det døpes færre barn. Færre gifter seg i kirken. Færre står til konfirmasjon. Gudstjenestene er gjennomgående dårlig besøkt. De som går sjelden i kirken kjenner seg ikke igjen der. Den faste liturgien er borte. Borte er også ordene «Fader Vår» i den mest kjente bønnen. Blant biskopene spriker meningene i ulike retninger om sentrale etiske spørsmål. Sjefsredaktør Hilde Haugsgjerd i Aftenposten advarte i adventstiden i fjor kirken mot å bli for moderne og dermed fremmed for folk flest, og avsluttet en lengre artikkel slik: «…Skal kirken ha noe å si må den speile dens tradisjoner og evighetens perspektiv. Ikke modernitetens». På den bakgrunn er spørsmålet for kveldens arrangement aktuelt. Spørsmålet er gitt til tidligere stortingsrepresentant, Venstre-leder og for tiden bystyremedlem i Oslo. Som aktiv deltaker både i samfunnslivet og i kirkelivet har Dørum gode forutsetninger for å reflektere over temaet. Kantor Willem Wilschut og trompetist Stig Ottesen står for det musikalske innslaget denne kvelden.

Teater- eller operatur Tid og sted ennå ikke fastlagt. Påmelding til turen til Arvid Raddum på e-post arvid@raddum.no eller mob 97709480.

Komiteen Fra Tune menighet: Øystein Andersson, Tove Hellgren Tveit fra Greåker menighet: Eva Høst, Gorun Raddum, Arvid Raddum Fra Holleby og Soli menigheter: Anne Berit og Finn-Ove Brandvold www.tirsdagsforum.no

29. juli feirer vi Olsok i Sarpsborg. I år er det program hele dagen. Vi starter med morgenbønn i Skjeberg kirke kl. 0900 og avslutter med kveldsbønn i Sarpsborg kirke kl. 2100. Det blir blant annet tidebønner, pilegrimsvandring, gjestebud, foredrag og konsert. Vi venter mange spennende gjester: Kantor og komponist Henrik Ødegaard leder tidebønnene, dominikanermunk bror Haavar Simon Nilsen OP preker og foredrar. Fader Johannes fra den ortodokse kirke og biskop Atle Sommerfeldt leder den økumeniske gudstjenesten. Henning Kraggerud og Petter Richter spiller konsert. Hold av dagen! Program Olsok i Sarpsborg 2014: 09.00 Tidebønn i Skjeberg middelalderkirke. Tidebønnene ledes av Henrik Ødegaard og en gruppe sangere. 09.30 Pilegrimsvandring fra Skjeberg kirke til st. Nikolas kirkeruin i parken ved Borgarsyssel museum. 13.30 Tidebønn i st. Nikolas kirkeruin 14.00 Gjestebud i Wegnerbrakka ved Kirkens bymisjon Sarpsborg for pilegrimer og inviterte gjester 18.00 Økumenisk Olsokgudstjeneste i St. Nikolas kirkeruin. Preken ved bror Haavar Simon Nilsen OP. 19.30 Foredrag i Wegnerbrakka ved bror Haavar Simon Nilsen OP. 21.00 Konsert i Sarpsborg kirke. Henning Kraggerud, fiolin. Petter Richter, gitar. 22.30 Tidebønn i Sarpsborg kirke.

SORGGRUPPE? Sorg og Omsorg i Sarpsborg har som målsetting å hjelpe og støtte mennesker som er i sorg, og å spre informasjon og kunnskap omkring sorg og sorgarbeid. Vi satser denne våren på å starte opp grupper for pårørende etter dødsfall. Har du behov for å være med i en sorggruppe, ring LivGunhild på Sarpsborg Frivilligsentral, tlf 982 95 781 eller leder i Sorg og Omsorg i Sarpsborg Berit Movik Lo på tlf. 69 11 68 27.

13

ÅRETS FASTEAKSJON Årets fasteaksjon: økning med nærmere kr. 90.000 i Sarpsborg kommune!

Årets fasteaksjon må sies å være vellykket! I vår kommune ble det totalt samlet inn i overkant av kr 396.000 mot kr 307.000 i fjor. Oversikten viser at det er økning i alle menighetene. I år var de muslimske forsamlingene i byen med for første gang. Dette er noe vi ønsker skal fortsette. Regionkonsulent Mona Bøe forteller at i vår region Borg var økningen på rundt 17%. Det er virkelig noe vi kan glede oss over! På landsplan kom det inn rundt 20 % mer enn året før. Resultatet for hele landet ble kr 32.596.019. Takk til alle dere som stilte opp som bøssebærere, sjåfører og medhjelpere. Vi som står som tilretteleggere for innsamlingen opplevde dere som veldig positive og engasjerte! Så tusen takk! Resultater – tallene fra 2013 i parentes: Sarpsborg menighet (ink. Frikirken, Metodistkirken og Filadelfia) kr 101.665 ( kr 96.364) Greåker kr 44.870 (kr 38.420) Tune kr 42.189 (kr 30.197) Holleby kr 10.836 (kr 9.078) Solli kr 8294 (kr 4294) Totalt kr 396.202 (kr 307.696)

regnbuemesse

Sarpsborg Metodistkirke er med på å arrangere den første Regnbuemesse i Sarpsborg, et begrep som flere og flere kjenner til. I en tid hvor mangfoldsarbeid står på agendaen i mange deler av samfunnet, er det viktig å tenke inkludering. En regnbuemesse er bygget opp som en vanlig gudstjeneste med vanlige liturgiske ledd, i tillegg til bønnevandring, lystenning, nattverd. Under forbønnen tar vi med de som av ulike grunner har vært undertrykt av kirken og samfunnet p.g.a. tro, rase, kjønn, kjønnsuttrykk og seksuell legning. (I mange land er det f. eks. fremdeles dødsstraff for homofile og lesbiske). Initiativtakerne til denne gudstjenesten er Karen Marie Ulvestad-Grandahl, Anne Borgrevinck og Paal Schøyen - de samme sto bak en vellykket Regnbuemesse i Østre Fredrikstad kirke i fjor hvor bl. a. biskop Atle Sommerfeldt deltok. Medvirkende i gudstjenesten er pastor Torgeir Tveter, prost Kari Mangrud Alvsvåg, menighetspedagog Karen Marie Ulvestad-Grandahl, Vokalgruppa Klang under ledelse av Anne Borgrevinck. Vi ønsker absolutt alle velkommen som ønsker å feire fellesskapet og Regnbuemesse i Metodistkirken, en kirke som har som varemerke å være brobygger. Messen vil holdes i Sarpsborg Metodistkirke, søndag den 15. juni 2014 kl. 18.00.

eldres hyggestund Velkommen til Eldres Hyggestund på Thranes café Roald Amundsensgt. 33 Samlingene starter kl. 11.00, og i løpet av de knappe to timene vi er sammen, blir det bl.a. allsang, prat over en kopp kaffe og noe ”attåt”, andakt, utlodning og underholdning.

Første samling til høsten er 4. september! Velkommen!

Arr. : Sarpsborg menighet


14 møteplassen

www.kirkenytt.no

Juni 2014

Livets gang Solli Nathaniel Myllyneva Jensen Bo Henry Juul Karlsøen Emma Bråthen Torgersen Mathilde Johansen Granli Nora Johansen Granli

DØPTE Greåker: Emma Sofie Skjelin Amalie Claussen Christian Dahle Aurora Wehler Vincent Graham Anton Møllhaug-Pettersen Joakim-Andre Olsen Høiden

Tune: Tia Jakstad Johansen Mie Asora Edvardsen Marthe Gulbrandsen Andreassen Marius Gulbrandsen Andreassen Dennis Emilian Strømnes Leon Solberg Isak Sandberg Pettersen Siri Johannessen Benjamin Kristian Lian Skaalien Anna Elise Rekve Linus André Lislerud Frøya Olivie Lindberg Storm Alexander Hauge Andersson Hennie Sofie Wennberg Pedersen Susanne Hansen Ytterbøl Mateo Ingvaldsen Lilli Marie Dahl Philip Bache-Mathiesen Niclas Fridén Persen

Holleby: Therese Tveter-Hansen Viljar Mathias Borgaas Kurlandkirken Casper Bjørkå Johannessen Bendik Lund Casper André Andreassen Siri Beatrice Pedersen Sarpsborg kirke: Felicia Marie Nordhavn Berg Jonas Skrøder Frida-Oline Fjell Olivia Nordheim-Pettersen Alexine Karlsen Adeline Gashaj Larsen

Vigde Tune kirke: Ann Charlott Kristensen og Andreas Nilsen Fritzie Balgos Stryker og Arild Solie Sarpsborg kirke Ida Helene Agnalt Lassen og Erik Eduardo Lassen DØDE Greåker: Harald Syver Syversen Ruth Mary Siksjø Solveig Kjølberg Ragnar Egil Eriksen Erling Johansen Irene Thorbjørg Skaug Jan Oddvar Clausen Haldis Lovise Olsen Solveig Bekkhus Bjørn Rikter Svendsen Egil Hopland Holleby: Øivind Ødegård

r glede... Rørlegger fo

Noen av våre leverandører:

Tlf. 69 13 90 00

Tune: Magnhild Bergliot Gundersen Gunvald Hexeberg Bjørn Yngvar Fjellberg Ingrid Tømmerholt Gerd Randi Jensen Bjørg Wetterstad Svein Randulf Paulsen Nils Otto Larsen Ingrid Sverstad Lif Skillingstad Sigrunn Irene Olsen Margit Hansine Svanhild Hansen Kirsten Olivia Titterud Else-marie Hansen Randi Synnøve Strand Hjørdis Eliassen Odd Skalstad Olsen Laila Miriam Olsen

4. juni

20:00

VARTEIG KIRKE

Varteig Menighetskor og Bjørnar Spydevold

11. juni

20:00

TUNE KIRKE

Irene Lundblad og Suzanne Murphree m.fl.

18. juni

21:00

SARPSBORG KIRKE

Sarpsborg Kammerkor m.fl.

2. juli

21:00

SKJEBERG KIRKE

Oslo Saxofonkvartet

13. juli

20:00

TUNE KIRKE

Orgelaften med Henrik Brusevold

10. august 20:00

ULLERØY KIRKE

Christopher Pedersen og Per-Viggo Nilsen m.fl.

13. august 19:00

SOLI KIRKE

Bjørnar Spydevold og Ivar Hauge

17. august 20:00

INGEDAL KIRKE

Christopher Pedersen og Per-Viggo Nilsen m. fl.

31. august 21:00

SARPSBORG KIRKE

Pål Johannessen m.fl.

GLEDEN HJELPER DEG...

Alle konsertene avrundes med liturgisk avslutning. Det tas opp kollekt ved utgangen.

hjertelig

Er uhellet ute, ring vår

VELKOMMEN

VAKTTELEFON etter stengetid: 915 32 077

Kollekt tas opp ved utgangen

CATERING

Solli: Marit Lundh

SOMMERKONSERTER i Sarpsborgs kirker

Ring: 69 11 68 00

Ordfører Thorbjørnsensvei 3, 1711 Sarpsborg www.langsholdt.no

Bjørg Andersen Turid Ellefsen

velkommen til

ANNONSERE I KIRKENYTT?

Ingard Langsholdt AS

Sarpsborg: Ingeborg Martha Hop Leif Ragnvald Løkke Hjørdis Margaretha Brandsnes Toril Synnøve Günther Gunvor Vatvedt Solveig Adele Mathisen Magnhild Sæthrum William Pechüle Christensen Gunhild Pedersen Randi Mary Fjeld Anne Grete Larsen Dagny Therese Grønn Anne Marie Andersen Per Reis Marthinsen Arne Wilbert Jørgensen Kari Randem Håkon Lauritzen Inger Johanne Andersen Bjørg Solveig Grønn Bjørg Linnea Nodland Karl-Ludvig Larsen Gunhild Hanstad Liv Ingebjørg Hansen Arne Simensen Kirsten Vibeke Jensen Ole Olsen

Arr.: Sarpsborg kirkelige fellesråd

Behov for: Blikkenslager?

Vi garanterer topp kvalitet på vare: Snitter – Koldtbord Koldtallerken Kaker og varmretter

Taktekking? Ventilasjonsarbeider?

Ring oss og vi bringer

På Lande Senter

Telefax 69 33 70 07 Solliveien 64 – 1667 Rolvsøy

- Vi leverer alt - Sorgbinderi - Spesialister på buketter

TLF. 69 36 27 50

Telefon: 69 14 50 27

lande.blomster@interflora.no

Kontakt din totalleverandør Tuneveien 97 - Grålum - 69 14 34 70

GLEDEN HJELPER

Ringtunveien 2 – Tlf 69 10 24 40


www.kirkenytt.no

15

Juni 2014

Tune Sagbladsliperi

VINDUER OG DØRER Vinduer og dører Til nybygg og rehabilitering

Tlf. 69 14 29 96 – Fax 69 14 07 40 Vinkelvn. 5, 1710 Sarpsborg catrine@tune-sagbladsliperi.no www.tune-sagbladsliperi.no

Verksted for sliping av: Sirkelsagblader Hårdmetallblader Båndsagblader Metallsagblader Segmentblader Trennjegerblader

Tømrer Leif ArneSkaar Dalveien 148 – 1718 Greåker Tlf. 95 79 77 92 Nybygg – tilbygg – Restaurering

Monter overspenningsvern! Beskytter el-anlegget mot tordenvær og overspenning.

Tlf. 69136800 Faks. 69136809 www. stormelektro.no

VED TIL SALGS Storsekk/småsekk Ring for en vedprat Egil Torget 915 19 481

Klokkergårdvn. 9 - 1711 Sarpsborg Telefon 69 16 17 00

Tlf. 69 14 73 11 Solli, 1719 Greåker

Velkommen til en hyggelig bilprat i et av byens fineste bilanlegg

Dahles Auto AS

Tunejordet – Tlf. 69 13 78 00 – www.dahles-auto.no

VI FØRER OG MONTERER:

Bygningslass, Bilglass – Innramming – Speil – Blyglass Nøkkelservice, Låser

Kontakt oss på tlf. 69 14 83 00

Døgnvakt 480 74 055

Vi har alt innen gardiner, sengeutstyr og solavskjerming

Greåker glass og

Gleden ved godt bakverk!

rammeforetning Greåkerveien 138 – Midt i greåker Tlf. 69 14 05 77 Fax 69 14 05 18

- fagkunnskap gir trygghet

www.butterfly-bakeri.no • tlf. 69 14 22 80

trygve@monstad.as - www.trygvemonstad.no

Hjemmehjelp | Omsorg | Avlastning • Praktiske gjøremål Rengjøring, matlaging • Bo hjemme lenger Tilsyn, sosialt samvær, øk. styring ”En annerledes bokhandel” Kristen litteratur, musikk, film, kort og gaver. Gågaten i Sarpsborg tlf 69 15 14 69 sarpsborg@bokogmedia.no

Telefon: 69 14 43 77

Egil Pedersen AS v/ muséet Borggt. 8, 1721 Sarpsborg – Tlf. 69 14 83 60

Stor gratis parkeringsplass. En håndverksbedrift med tradisjoner!

Kom og ta en titt på våre følgende:

•Salongtepper – meget godt utvalg, mange str. •Persiske tepper – meget eksklusive kvaliteter •Tapet – mange, trendrike farger og design •Vegg til vegg tepper er for fullt på vei tilbake! •Belegg – vi lagerfører det siste i både design og kvaliteter Hjertelig velkommen til en hyggelig handel!

• Personlig hjelp Dusj, pleie, hygiene

• Følgetjenester Innkjøpshjelp, ledsager ved transport • Hagearbeid • Hjem til deg tjeneste Fysioterapaut, fotterapaut, frisør

• Sykepleietjenester Blodprøve, B12, Oppfølging Vi tilbyr fast kontaktperson!

ANNONSERE I KIRKENYTT? Ring: 69 11 68 00

PERSONLIG OMSORG AS, avd. Halden, tlf. 69 34 33 70. www.personligomsorg.no post@personligomsorg.no

Bakevarer bakt på den gode gammeldagse måte får De hos

Kontakt oss for et uformelt pristilbud!

kvalitetskjøkkeN i alle prisklasser

Tlf. 69 14 21 90

Bakeri / konditori AS Lande

Tlf: 908 53 907

Elektriske installasjoner Strai kjøkken SarpSborg aS

tuneveien 62, 1712 grålum telefon: 47 48 80 70 e-post: sarpsborg@strai.no www.strai.no

Vi prosjekterer og utfører alle typer elektriske anlegg

Kontakt oss ved besøk eller telefon 69 10 21 90, mobil 950 88 340 – 908 26 141 Kontor og lageradresse: Nye Tindlundvei 17, 1718 Greåker

Andersen Elektro A/S

Vi har alt innen gardiner, sengeutstyr og solavskjerming


Sentralbord kirkekontoret: 69 11 68 00

16

Greåker menighet: greaker.menighet@sarpsborg.com

Kirken er med! Lokalsamfunnet vårt er i kontinuerlig endring. Nye tilbud kommer til etter hvert som nye behov oppstår. Men én ting forblir uendret: Menigheten er med!

Med nye Valaskjold omsorgssenter har kommunen fått et godt tilbud til våre eldste innbyggere. Ikke bare i form av et moderne bygg, men gjennom et godt tjenestetilbud og et innholdsrikt tilbud i hverdagen. Og det er nettopp et rikt innhold kirken bidrar med gjennom menighetenes diakonale virksomhet. På Valaskjold omsorgssenter rigges det blant annet til ukentlige andaktsstunder i seremonirommet. Noe beboerne setter stor pris på. - Ja, dette er et viktig tilbud for meg. Jeg kommer til å møte opp hver gang, sier beboer Gunvor Johansen (89) til Kirkenytt. At det var Varteig-prest Leif Levinsen som vikarierte for anledningen, gjorde den tidligere Vartun-beboeren slett ingen ting. – Han har en fantastisk sangstemme, sier Gunvor til Kirkenytt.

Nattverd

Denne torsdagen i mai når Kirkenytt er med, er det andakt og nattverd på programmet. I tillegg til vikarprest Levinsen, er kantor Henrik Brusevold på plass bak pianoet for å akkompagnere un-

der sangene. Stemningen er god den halve timen andaktsstunden varer. ”Kjærlighet fra Gud” og ”Herre Gud, ditt dyre navn og ære” fyller snart rommet. Levinsen fokuserte på det forestående grunnlovsjubileet og teksten alle prester i landet holdt preken rundt i 1814: ”Hos Gud er min frelse og min ære. Min mektige klippe, min tilflukt er hos Gud. Stol alltid på ham, dere folk, øs ut deres hjerte for ham! Gud er vår tilflukt.” Han minnet også om utsagnet som falt under stormøtet på Eidsvoll: «Husk at Gud er attåt». – Om det skal bygges et land eller et omsorgssenter på Valaskjold. Gud er attåt. Gud er med, sa han til de frammøtte.

Holleby menighet: holleby.menighet@sarpsborg.com Sarpsborg menighet: sarpsborg.menighet@sarpsborg.com Soli menighet: soli.menighet@sarpsborg.com Tune menighet: tune.menighet@sarpsborg.com Sarpsborg sokn: Menighetsrådsleder i Sarpsborg: Jorunn Askerød Daglig leder Sarpsborg menighet: Marianne R. Halvorsen marianne-raastad.halvorsen@sarpsborg.com Prost i Sarpsborg:  Kari Mangrud Alvsvåg prosten@sarpsborg.com Sokneprest i Sarpsborg: Trond Kasbo trond-henning.kasbo@sarpsborg.com Diakon i Sarpsborg Berit Movik Lo berit-movik.lo@sarpsborg.com

Prostiprest Leif Levinsen gir nattverd.

Kapellan i Sarpsborg: Ragnhild Hansen ragnhild.hansen@sarpsborg.com Menighetspedagog i Sarpsborg: Solveig Julie Mysen solveig-julie.mysen@sarpsborg.com Kateket i Sarpsborg: Berit Vasdal berit.vasdal@sarpsborg.com

Legge til rette

Levinsen er fornøyd med forholdene på den nye omsorgssenteret. Her legges det til rette av de ansatte. Men det er ingen selvfølge, sier han. - Nei, slett ikke alle institusjoner har inkludert våre besøk i arbeidsrutinene. Vi opplever ofte at kirkens folk må være ute i god tid for å gjør klart rommet og hente beboerne. Her bør mange lære av Valaskjold omsorgssenter. Ikke får vår del, men for beboernes del, påpeker han.

Kantor i Sarpsborg: Carl-Andreas Næss carl-andreas.naess@sarpsborg.com Organist på Kurland: Kjersti Jostem kjersti.jostem@sarpsborg.com Greåker, Holleby, Soli og Tune sokn: Menighetsrådsleder i Greåker: Elisebet Gramstad Menighetsrådsleder i Holleby: Margareth W. Olseng Menighetsrådsleder i Solli: Halvor Nome Menighetsrådsleder Tune: Øystein Andersson

Tekst& foto: Tom Helgesen

Sang og musikk er viktig, og kantor Henrik Brusevold bidrar på pianoet.

Flagget til topps! På selveste nasjonaldagen delte ordfører Sindre Martinsen-Evje ut kommunens kulturpris for 2014 til Sarpsborg Kammerkor, Carl-Andreas Næss og Grethe Myhre Skottene for ”Det går et festtog gjennom landet”. Årets kulturpris ble altså delt på tre. Til dirigent og komponist Carl-Andreas Næss, til tekstforfatter Grethe Myhre Skottene og til Sarpsborg Kammerkor. Jubileumsmarsjen «Det går et festtog gjennom landet» er skrevet til Grunnlovsjubileet 2014 - og hele nasjonen har det siste året sunget denne sangen. Kammerkoret har også framført marsjen ved flere anledninger på Stortinget.

Sokneprest i Greåker: Arne Leon Risholm arne-leon.risholm@sarpsborg.com Sokneprest i Holleby og Soli: Finn-Ove Brandvold finn-ove.brandvold@sarpsborg.com Sokneprest i Tune: Lisbeth Heie Gregersen lisbeth-heie.gregersen@sarpsborg.com

Et symbol

Kulturprisen skal tjene som et synlig symbol på kommunens anerkjennelse av innsatsen til aktører som viser et ekstraordinært engasjement på kulturområdet. Valget var imidlertid svært naturlig, begrunnet ordfører Sindre Martinsen-Evje, som på nasjonaldagen delte ut prisen under hovedarrangementet i Kulåsparken. Han uttalte at hver og en av vinnerne er en kulturpris verdig, men som sammen har skrevet et stykke Sarpsborg-historie som vi er vært stolt av. – Jeg er veldig stolt over dette, og glad for at man ser verdien av hva vi har gjort, uttalte Carl-Andreas Næss etter tildelingen. Tekst& foto: Tom Helgesen

Daglig leder Greåker, Holleby, Soli og Tune: Tore-Andre Haraldseid tahd@sarpsborg.com Ungdomsprest i Greåker, Holleby, Soli og Tune: Ole Jens Hovda ole-jens.hovda@sarpsborg.com Soknediakon i Greåker og Soli: Ellen S. A. Kasbo esak@sarpsborg.com Kateket i Greåker, Holleby, Soli og Tune: Kristin R. S. Tollefsen (permisjon) kristin.solbakken@sarpsborg.com Menighetspedagog for Greåker, Holleby, Soli og Tune Håvard Ø. Løvik hoel@sarpsborg.com Kantor i Greåker: Willem J. Wilschut willem.wilschut@sarpsborg.com Kantor i Tune: Henrik Brusevold henrik.brusevold@sarpsborg.com

Sarpsborg og omegn begravelsesbyrå

Bistand ved dødsfall Gravstein Gravlykter Blomster

Organist i Holleby: Bernd Müller-Bohn Organist i Soli: Egil Gjøs Kontorleder i Sarpsborg:  Liv Solveig Johansen liv-solveig.johansen@sarpsborg.com

Benjamin Nordling Vakttelefon 69 130 130

Fellesrådsleder i Sarpsborg: Magne Grønlien

www.jolstad.no Begravelsesbyråkjeden Jølstad

Grethe Myhre Skottene, Carl-Andreas Næss og Sarpsborg kammerkor fikk Sarpsborg kommunes kulturpris for ”Det går et festtog gjennom landet”.

Kirkeverge i Sarpsborg Jon Veflingstad jon.veflingstad@sarpsborg.com Annet: Drift av kirkegårder: Tlf: 915 19 480 

Sarpsborg krematorium: Tlf: 69 12 59 62

Kirkenytt nr 3-2014  
Kirkenytt nr 3-2014  

Menighetsblad for Greåker, Holleby, Sarpsborg, Soli og Tune