Page 1

SARPSBORG UKE 36 – UTGAVE 4 – SEPTEMBER 2015

Én kirke – to meninger Bør kirken åpne for vielse av likekjønnede par? – Ja!, svarer Solveig Mysen (28). – Nei!, svarer Anne Brun Hansen (66). Begge er svært engasjert i Den norske kirke, og begge viser til Bibelen for å argumentere for sin overbevisning. De representerer således hver sin fløy i dette sentrale spørsmålet før det forestående kirkevalget. side 10

Stor gave til menighetssenteret

Inger Johanna Sellæg døde 12. april i år, 81 år gammel. Hun testamenterte 500.000 kroner av sin formue til aksjonen for nytt menighetssenter i Tune. side 5

Kirkerottene inntar Sarpsborg!

Fredag 16. oktober inntar Kirkerottene Sarpsborg! Vesle og Fredo skal vise forestillingen «Kirkerottene og Kattunge». Dette blir spennende! side 8


2

PÅ TALERSTOLEN

www.kirkenytt.no

Biskop Atle Sommerfeldt håper på sterkt engasjement:

«Vi har århundrets viktigste kirkevalg»

Min Tro

– Det er viktig at aktive kirkemedlemmer deltar. Vel så viktig er det at de som ikke er så ofte i kirken stemmer. Biskop Atle Sommerfeldt snakker seg varm om årets kirkevalg. Han håper på økt oppslutning i landets mest folkerike bispedømme. For fire år siden brukte 10,8 prosent stemmeretten. Nå håper han på større deltagelse blant Borgs drøye 420.000 kirkemedlemmer.

Nettsted med viktig informasjon Appellen er at «alle som bruker kirken og som har bruk for kirken» engasjerer seg. På nettstedet www.kirkevalget.no finnes viktig informasjon. Kirkevalget består av menighetsrådsvalg og bispedømmerådsvalg. De sju som velges til bispedømmerådet skal også representere Borg på Kirkemøtet, som er kirkens øverste representative organ. Kirkevalget.no gir oversikt over kandidater og spørsmål om hva de mener. Valget går parallelt med årets kommune- og fylkestingsvalg 13. og 14. september. Det er første kirkevalg etter grunnlovsendringene fra 2012, som endret relasjonene mellom kirke og stat. – Jeg vil ikke nøle med å si at dette er århundrets aller viktigste kirkevalg, sier Sommerfeldt. I perioden 2016-2020 venter avgjørende beslutninger om kirkens profil og organisering. Biskopen viser til at kirken i 2017 overtar en rekke oppgaver fra staten. Blant

annet arbeidsgiveransvar for 1600 medarbeidere og økonomiforvaltning av to milliarder kroner.

«Mer aktiv og synlig» Sommerfeldt gløder for innholdet i kirkens motto «Mer himmel på jord» og håper at valget gir engasjement for å gjøre kirken enda mer aktiv og synlig i lokalsamfunnet. Han nevner viktige temaer som dåp, konfirmasjon, klima, omsorg og helse. Mediene er opptatt av at det er

Trenger dere snekker til små eller større oppdrag, kontakt oss! Mob. 909 48 698 Vi diskuterer gjerne pris, men ikke kvalitet.

to lister til årets bispedømmevalg. Åpen folkekirkes liste utfordrer nominasjonskomiteens liste. – Hva synes du om at det er to konkurrerende lister? – Vi arbeider med å utvikle hvordan 3,8 millioner medlemmers valg av beslutningstagere skal skje best mulig. Her er stort mangfold i oppfatninger. Slik det bør være i kirken. En måte å gjøre dette på er å ha flere lister. Det blir spennende å se hvordan valgprosessen fungerer. – Hvordan vil det virke på valg-

deltagelsen? – Jeg håper på økt oppmerksomhet og bredere mobilisering, sier Sommerfeldt som legger til at hver stemme teller. Det er forholdstallsvalg og ikke som i Storbritannia der «The Winner Takes It all». Kandidatene får sin plass i bispedømmerådet etter beregninger fra fordelingen av antall stemmer på de to listene. Velgerne kan også føre over navn på begge listene.

GI DIN STØTTE TIL MENIGHETSBLADET VIA SMS! Send en melding med kodeordet «kirkenytt» etterfulgt av summen du ønsker å gi til 2434. Eksempel: «kirkenytt 200»

September 2015

Jeg er blant dem som ikke har noen dag eller hendelse å huske tilbake til for når jeg ble kristen. Trua mi er en Guds gave jeg fikk da jeg ble døpt, knappe 6 uker gammel, og siden har den levd i meg og utvikla seg i takt med resten av «jenta», som nå nærmer seg 60. Siden jeg vokste opp med en far som var søndagsskolelærer og ei bestemor og mor som i flere tiår drev barneforening hjemme hos oss, har trua fått godt med næring. Dessuten er jeg såpass gammel at jeg fikk med meg bibelfortellinger og salmesang i barneskolen! Fra barndommen sitter jeg igjen med ei trygg tru, på en Gud som elsker oss på tross av det vi måtte gjøre av «streker» og feiltrinn. Fordi han er en Gud som tilgir. Gudsbildet og trusperspektivene har naturlig nok blitt utvida i voksen alder, og personen Jesus blir jeg bedre og bedre kjent med, som forbilde, frelser og frigjører! Som ung voksen, mens jeg tok sykepleier- og diakonutdanning i Oslo på slutten av 70-tallet, var jeg aktivt med i Guds Fred-fellesskapet, et på mange vis radikalt kristent ungdomsmiljø, som har prega meg siden. «Kampsanger og fredsviser» het heftet vi sang fra, ofte og med «trøkk» - sanger som ble til i fellesskapet, og som avspeila Jesu radikale og kompromissløse budskap til sin samtid, og til oss. Jeg lærte mye om fellesskapets betydning der, for trua og for livet generelt (en «privat» tro blir derfor et rart begrep for meg…). Den kristne trua favner hele livet mitt, og ingenting er fremmed for forholdet mitt til Gud. I det kristne fellesskapet får jeg kunnskap, erfaringer, korreksjon på tanker og oppfatninger, og der henter jeg glede, inspirasjon og næring for trua! Trua leves ut og deles i fellesskap med andre, og det er berikende å tilhøre både det store globale fellesskapet av troende - og det lokale! Men trua mi trenger også at jeg søker Gud alene, i stillhet og i bønn, både daglig hjemme og når jeg av og til drar til et «retreat»-sted. Der kan jeg samle meg og finne roen, før jeg etter noen dager igjen er tilbake i det pulserende livet. Jeg trur på en Gud som har valgt side, for de fattige, undertrykte og utstøtte, og det utfordrer han også deg og meg til å gjøre! Jeg har de siste 30 åra hentet mye inspirasjon gjennom å være med i Korsvei-bevegelsen, og Korsvei’s 4 veivisere har jeg også gjort til mine: Søke Jesus Kristus, bygge fellesskap, leve enklere og fremme rettferdighet! Det er godt å være underveis, på VEIEN, sammen med kjente og ukjente medvandrere, og sammen men Ham som er livets kilde!

Hilde Torp Diakon

ALLTID HER FOR Statsminister Torps vei 15 1722 Sarpsborg TELEFON 69 10 46 10 www.toreenilsen.no


www.kirkenytt.no

3

September 2015

TEOLOGISK HJØRNE

Dietrich Bonhoeffer (1906–1945) Fører – forfører

Finn-Ove Brandvold

Sogneprest i Holleby og Solli

I år blir det markert at det er 75 år siden landet vårt ble invadert av tyskere og at det er 70 år siden slutten på 2. verdenskrig. Slike markeringer er viktige. Blant annet blir vi minnet om at flere nordmenn kjempet i krigsårene og ga sitt liv for fred og frihet. Færre vet at også flere tyskere var med i kampen mot nazi-diktaturet. Jeg vil her trekke frem en tysk teolog og motstandsmann, Dietrich Bonhoeffer. Han var med i kretsen rundt oberst Stauffenberg, som den 20. juli 1944 gjennomførte et attentat mot Hitler. Attentatet mislyktes. Stauffenberg ble skutt dagen etter. Bonhoeffer ble fengslet og henrettet den 9. april 1945 etter spesiell ordre fra Himmler. Han ble myrdet sammen med andre fra kretsen rundt Stauffenberg, blant annet admiral Canaris og general Oster. Dietrich Bonhoeffer kom fra en innflytelsesrik familie. Faren, Karl Bonhoeffer, var professor i psykiatri og nevrologi. I hans slekt hadde det blant annet vært betydningsfulle jurister. Moren Paula, født von Hase, var lærerinne. I hennes slekt var det mange kjente teologer. Blant annet hadde hennes far vært hoffprest for keiser Wilhelm II. Bare 21 år gammel forsvarte Dietrich Bonhoeffer sin teologiske doktorgrad ved universitetet i Berlin. Deretter var han et år vikarprest for den tyske menigheten i Barcelona. Som 24-åring leverte han sitt andre store teologisk-vitenskapelige arbeid, et såkalt habilitasjonsskrift, som i tillegg til en doktorgrad kreves for å få undervise som dosent eller professor ved et tysk universitet. Etter et studieår ved Union Theological Seminary i New York, hvor han møtte raseskilleproblematikken, og ble kjent med flere afroamerikanske ledere, kom han tilbake til Tyskland.

I det landet han kom tilbake til var nazistene i sterk fremgang. Etter hyperinflasjon og økonomisk krise på 1920-tallet, etter stigende arbeidsledighet og mangel på politisk samarbeid, var Weimar-republikken i ferd med gå under. Den 30. januar 1933 ble Hitler utnevnt til rikskansler etter at det nasjonalsosialistiske arbeiderpartiet ved valg fikk 33 % av stemmene og ble det største partiet i i Riksdagen. To dager etter Hitlers makt­ overtakelse holdt Bonhoeffer et lenge planlagt radioforedrag. Uten å nevne navnet til den nye kansleren stilte Bonhoeffer kritiske spørsmål til førerbegrepet: «Hvor lenge kan det å føre og å bli ført være sundt og ekte, og når blir det sykt og helt uten begrensning?…» Bonhoeffer trekker skille mellom «fører» og «embede, ordning». «Føreren må vise ansvarlighet overfor de han skal føre, vise respekt og begrensning overfor de som i kraft av sitt embede og sin livsordning allerede har ansvar for andre, så som foreldre, lærere, dommere, staten. … Lar føreren seg rive med av de han skal føre, til å bli et idol for dem, da går bildet av føreren over til å bli forførerens…» Mens den katolske kirken i stor grad beholdt sin selvstendighet, ble den evangeliske kirken i Tyskland splittet ved Hitlers maktovertagelse. Størstedelen av ledelsen i den evangeliske kirken ønsket en «positiv kristendom», identifiserte seg langt på vei teologisk med nazipartiet, kalte seg «Tyske kristne» (Deutsche Christen) og innsatte en «riksbiskop», Ludwig Müller. Etter kort tid ønsket kirkeledelsen også å innføre arier-paragrafen i kirken. Det betydde at alle jøder og personer med jødisk avstamning måtte gå ut av kirkens tjeneste, etter hvert også ut av kirken.

ved Wuppertal i Ruhr-distriktet. Der ble det skrevet en bekjennelse, Barmen-bekjennelsen. Hovedsaken i bekjennelsen er at kirken må forbli kirke. Setter man betingelser for kirkemedlemskap, at man må tilhøre den ariske rasen, gjør man kirken om til et parti. Da dreper man kirken. Da er ikke kirken lenger kirke. På denne bakgrunnen er det at Bonhoeffer sier: «Den som i vesentlig grad skiller seg fra den bekjennende kirken, skiller seg også fra frelsen». På grunnlag av Barmenerklæringen og ved hjelp av gaveinntekter ble det dannet en Bekjennelseskirke som alternativ og i opposisjon til «Tyske kristne». Bonhoeffer ble rektor ved et av Bekjennelseskirkens presteseminarer. Det viktigste spørsmålet for ham nå var: Hvordan kan kirken være kirke i dag? Ikke ved å isolere seg fra verden med dens problemer. Heller ikke ved å identifisere seg med nazismen og det nazistiske kirkestyret, men ved lydig å følge Kristus, svarer Bonhoeffer. Etterfølgelsen er kirkens vei, fordi den er troens vei. «Bare den troende er lydig, bare den lydige tror» er Bonhoeffers spissformulering i boken Nachfolge, som ble utgitt i 1937 og som også er oversatt til norsk (Etterfølgelse). For å gjøre prestekandidatene til dyktige kirkens tjenere i en oppbruddstid, anså Bonhoeffer det for viktig å lære dem opp til disiplinert medarbeiderskap og konsentrasjon om det viktigste, Guds ord. Seminaret ble derfor organisert som et husfellesskap. Dagen ble delt inn i bestemte tider for bønn, andakt, forelesninger, diskusjoner og praktiske arbeidsoppgaver. Alle ble oppfordret til å ha sin egen

skriftefar blant medstudentene. Målet var ikke å isolere seg i et klosterliknende fellesskap, men å øve seg i indre konsentrasjon for tjenesten ute. Konsentrasjonen var rettet mot Guds ord. Ved å lese Skriften i sammenheng og be med Bibelens ord, skulle man lære å forstå virkeligheten i lys av Guds gjerning i verden.

motstandsbevegelsen, ville Churchill helst ta livet av enhver tysker.

Motstandsbevegelse

Motstand og hengivelse

Dietrich Bonhoeffer hadde et vidt kontaktnett. Hans svoger, juristen Hans von Dohnanyi, hadde fra 1929 vært personlig referent for ulike justisministre, også etter at Hitler overtok makten. På den måten fikk han informasjon både om jødeutryddelsen og om naziledernes planer. Takket være Dohnanyi var Bonhoeffer godt orientert om mye som skjedde i naziledelsen. Dohnanyi hadde også nær kontakt med offiserene Oster og Canaris, som sammen med Stauffenberg og andre, allerede helt fra begynnelsen av krigen planla å styrte Hitler. Bonhoeffer var på 1930-tallet aktiv i den økumeniske bevegelsen. Han hadde deltatt på flere felleskirkelige konferanser i utlandet. Han kjente ikke bare tyske, men også mange utenlandske kirkeledere. Han hadde også vært prest i to tyske menigheter i London og blitt kjent med biskopen av Chichester, George Bell. Bonhoeffers oppgave var først og fremst å gjøre utenverdenen kjent med at det fantes organisert motstandsbevegelse i Tyskland. Utenlandske kirkeledere, men ikke allierte statsledere, var interessert. For å si det forsiktig: Det var et anstrengt forhold mellom biskop Bell og Winston Churchill. Mens Bell ville støtte den tyske

Etter krigen ble en uferdig bok i etikk og en samling av Bonhoeffers fengselsbrev utgitt. Sistnevnte under tittelen «Motstand og hengivelse». I brevene reflekterer han over hvordan man kan være kristen i et samfunn der folk «lever som om Gud ikke finnes.» «Jeg vil ikke tale om Gud ved menneskets grense, men heller midt i livet, ikke i menneskets svakhet, men der det står i sin fulle kraft»….. «Den Gud som lar oss leve i verden uten arbeidshypotesen Gud, er den Gud vi alltid står overfor. Overfor og med Gud lever vi uten Gud»…. «Kirken er bare kirke når den er til for andre». (sitatene er fra Motstand og hengivelse, Oslo 1976). Bonhoeffers høytenkning i fengselsbrevene har inspirert mange til refleksjon. Hans samlede skrifter er gitt ut i 18 store bind på tysk og engelsk, og det skrives fortsatt mye om Bonhoeffer i hele verden. Like før han ble henrettet, den 9. april 1945, bare 39 år gammel, ba han en engelsk medfange ta med særlige hilsener til biskop Bell, hvis han kom hjem en gang. «Dette er slutten – for meg er det begynnelsen på livet,» var Bonhoeffers siste ord.

Bekjennelseskirken Flere i den evangeliske kirken hadde lenge vært kritiske til nazifiseringen av kirken, men i særlig grad førte jødespørsmålet til splittelse. I mai 1934 møttes representanter for den lutherske, reformerte og unerte kirken i Barmen, en liten by

SOLHØI REVISJON AS SIDSEL SOLHØI

TORILL SOLHØI

Statsautoriserte revisorer Siviløkonomer NHH Autoriserte regnskapsførere

OLA ERIKSEN LARS M. SNOPESTAD ROBERT TORP Registrerte revisorer. Autoriserte regnskapsførere. Medlemmer av Den norske revisorforening. Autorisert regnskapsførerselskap

Halden: Postboks 1027, 1787 Halden Gamle Tindlundvei 2c 1718 Greåker Tlf: 69 13 83 33 Faks: 69 13 83 30 Tlf: 69 13 83 33 Faks: 69 13 83 30 Epost: hexene@solhoi.no Hemmeside: www.solhoi.no

Grålum – Tunevn. 97 – tlf. 69 14 34 70 Rolvsøy – Svanevn. 3 – tlf 69 35 40 20 Råde – Mossevn. 60 – tlf. 69 28 59 17


4

www.kirkenytt.no

September 2015

En berikende vandring 45 dager på vandring fra Sarpsborg til Trondheim har satt sine spor hos «pilegrimen» Mona Elise Wirkola. Ikke fysisk, men mentalt. – Jeg er mer beriket, sier hun til Kirkenytt. Mona Elise er ikke i tvil om at vandringen i pilegrimsledene mellom Sarpsborg og Trondheim har utvidet hennes horisont – som byens «offisielle pilegrim». – Selv om jeg ikke har et kristent livssyn, regner jeg meg som en troende på at det finnes en makt som er større enn oss selv, og som jeg er søkende etter. Jeg har hatt mange gode samtaler med prester underveis. Det er mange store spørsmål som er blitt diskutert, og det har vært mange fine, stille stunder som har berørt meg følelsesmessig, sier hun og siterer teolog og historiker Trond Jensen om at det i dag er en ny grunn til å være pilegrim; å bekrefte det livet man lever. Da kjente jeg på takknemlighet for det livet jeg lever. – Når du vandrer har du kun fokus på å gå, meditere, konversere, spise og sove. Når du kommer tilbake i hverdagslivet, merker du raskt den materielle overfloden vi omgir oss med.

refjell som spesiell og mektig. – Du ser og opplever naturen på en helt annen måte når du ikke haster forbi i en bil. Å ta seg fram på den langsomme måten kan absolutt anbefales, sier hun. Og trekker også kjapt fram turen gjennom Østfold-landskapet, som var en overraskende positiv opplevelse. – Jeg trodde jeg bodde i et flatt og stereotypt fylke, men pilegrimsleden tar deg gjennom bakker og berg i frodig og variert natur. Og ikke minst innom en rekke historiske og kulturelle opplevelser. Mona Elise brakte med seg en vandringsstav hele veien fra Sarpsborg, som ble overrakt Trondheims ordfører ved ankomst. Staven skal vandres hjem til Sarpsborg igjen neste år, da med ulike vandrere inndelt i etapper. Hun ser ikke bort fra at hun kan ta en etappe eller to om anledningen byr seg. Men å gå hele etappen en gang til? – Nei, dette var en ”en-gang-i-livet-opplevelse”, fastslår hun.

Fin reise

Tilbake til hverdagen

Mona Elise beskriver den 580 kilometer lange ferden som en fin og spennende reise, men som fortsatt ikke har sunket helt inn ennå. – Mange spør meg om hva som var høydepunktene, og hva som gjorde mest inntrykk. Jeg har ikke kunnet gi noe konkret svar, da jeg ble bombardert med inntrykk hver eneste dag. Møtet med så mange flotte mennesker... De flotte stedene… Den overveldende naturen… Den gode maten... – Selv om jeg ikke visste hva jeg gikk til, hadde jeg selvsagt visse tanker og forventninger til turen. Opplevelsene overgikk dem alle, konkluderer hun.

Men selv om hun nå er tilbake i hverdagen, tar hun med seg alle opplevelsene og erfaringene videre. I det «sivile», er hun selvstendig næringsdrivende som samtalecoach, og driver foretaket «Mellomrommet». Her tilbyr hun sine tjenester til både private og bedrifter som har behov for endring eller å løse opp en knute som har oppstått. – Mange bedrifter ser nytten av å bruke meg blant annet ved omstillinger og nedskjæringer. Det kan bidra til en bedre prosess, samt å bedre livssituasjonen til den enkelte. Med denne reisen, har jeg ytterligere ballast i forhold til den jobben jeg utfører, sier hun.

Flott natur FLOTT OPPLEGG: Mona Elise Wirkola er tilbake i hverdagen etter sin pilegrimstur til Trond-

Av naturopplevelser, nevner hun vandringen gjennom Gudbrandsdalen og over Dov-

heim, ytterligere beriket på erfaringer og opplevelser enn før hun la i vei.

BYENS HJERTESLAG

Søndag 20. september kl.1800 i Sarpsborg kirke Tema: Når reisen er tvingende nødvendig – en flyktning forteller. Gjester i sofaen: Velisa Salihovic og Petter Skauen

Tom Helgesen: tekst og foto

TEMAKVELD:

LIVET ETTER DØDEN Sted og tid: Kurlandkirken, 10. september 2015, kl. 19.00 Foredragsholder: Prost Kari Mangrud Alvsvåg

Velisa Salihovic er fra Srebrenica i Bosnia. Hun forteller fra familiens flukt for tyve år siden. I dag er Velisa stolt sarping, og leder for arbeidet blant kvinner og barn i den bosniske moskeen.

Petter Skauen har i mange år arbeidet i Kirkens Nødhjelp med fred og forsoning, og han har stor kjennskap til mennesker på flukt. Han deler av sin erfaring. Etter kveldsmessen er alle invitert til

kveldsmat på Glenghuset. Velkommen til en meningsfull kveld! Arrangør: Sarpsborg menighet Kirkens Bymisjon Sarpsborg Kulturhuset Gleng

Arr. Kurlandutvalget


www.kirkenytt.no

5

September 2015

Stor gave til menighetssenteret Inger Johanna Sellæg døde 12. april i år, 81 år gammel. Hun testamenterte 500.000 kroner av sin formue til aksjonen for nytt menighetssenter i Tune.

BRUNCH´N I TUNE KIRKE

Inger Johanna Sellæg testamenterte 500.000 til arbeidet med nytt menighetsbygg i Tune. – En fantastisk gave. Dette gir oss ny motivasjon og glød, sier Kari Hansen i ”Kvinner for menighetssenter i Tune” til Kirkenytt. Inger Johanna Sellæg døde 12. april i år, 81 år gammel. Hun var svært aktiv i menighetsarbeidet i Tune, satt i menighetsrådet i flere perioder og var en pådriver for å kunne realisere drømmen om et nytt menighetssenter. I mer enn 20 år har gruppen jobbet for å samle penger til nytt bygg, og ytterligere 500.000 kroner på kontoen gir forsterket tro på at de skal lykkes.

Tre apotek Inger Johanna var i oppveksten bosatt i Skogstua vis a vis Tingvollheimen sykehjem, som i sin tid ble reist av hennes foreldre. Hun ble utdannet apoteker og etablerte eget apotekutsalg i Trondheim –hvor hun var aktiv i speideren på fritiden og ble snart kretsleder. Tidlig på 90-tallet flyttet hun tilbake til hjembyen og drev på det meste tre apotek i Sarpsborg – med 35 ansatte på det meste. Også her hjemme ble speiderbevegelsen en viktig del av livet, både med lokalt engasjement og som kretsleder i Østfold.

INGER JOHANNA SELLÆG døde 12. april i år, 81 år gam-

Tom Helgesen: tekst og foto

mel. Hun testamenterte 500.000 kroner av sin formue til aksjonen for nytt menighetssenter i Tune.

For oss over 60. Første onsdag i måneden: 11.30 Kafeteria 12.00–13.00 Program 13.00–13.15 Liturgisk avslutning. 7. okt.: «Borregård før og nå»  Dag Arthur Aasbø 4. nov.: «Helsa for 60 + » Lege Karl Johan Müller 2. des.: «Mine malerier» ved Helge Skånlund. «Juletoner» ved Sigrun Solvang og Kjell Stubberud

ØSTENRINGEN INVITERER TIL

BASAR PÅ SENBEKK ONSDAG 16. september 2015 kl. 18.00

Mange fine gevinster !

Andakt og misjonsglimt: Unni Holm Olsen Sang: Tune kirkes barnekor ÅRESALG - TREKNING – BEVERTNING HJERTELIG VELKOMMEN TIL STORE OG SMÅ !

Minnegave ØSTENRINGEN etter Ivar Lund Sellæg INVITERER TIL BASAR PÅ SENBEKK

kommentarer! På vegne av Sarpsborg menighet vil vi takke hjerteMange ligst for minnegaven vi fikk i forbindelse med Ivar fine Tusen takk for gaven! Lund Sellægs bortgang, øremerket Kurlandkirken. gevinster Han var en god frivillig medarbeider som Kirke! Vennlig hilsen kl. staben i Sarpsborg menighet nytt-utdeler i mange år, og en trofast deltaker på ONSDAG 16. september 2015 18.00 v/ diakon Hilde Torp gudstjenester og formiddagstreff i Kurlandkirken, sammen med sin kjære kone, Karin.

Andakt og misjonsglimt: Unni Holm Olsen

Mange vil savne Ivars lune smil og oppmuntrende

Sang: Tune kirkes barnekor

Ønsker du en ­annonse i Kirkenytt? Kontakt oss på tlf 69 11 68 00


6

BARNESIDENE

MARTA OG MARIA. Jeg skriver på en tale til voksne om dagen… Om Marta og Maria. Har du hørt om dem? De er søstre og får besøk av Jesus – sånn ganske plutselig. Da har Marta lyst å få vasket og ryddet

www.kirkenytt.no i huset, lage mat må hun også få gjort. Vet du hva Maria gjør? Hun hjelper ikke Marta… Hun setter seg ned sammen med Jesus og hører på det han har å si. Marta blir litt sur og klager på søstera si, til Jesus. Men da sier ikke Jesus at Maria må hjelpe til. Han sier heller: Kjære

Marta; du strever og ordner med så mange ting! Det er ikke nødvendig! Maria har valgt å sitte sammen med meg – hun valgte rett. Er det ikke litt rart? At Jesus ikke syntes de burde rydde og vaske når det var rotete!? Men han ville heller sitte og prate med dem. Det var

September 2015

det viktigste for Jesus. Kanskje du skal prøve å fortelle om Marta og Maria neste gang mamma eller pappa ber deg vaske rommet ditt:)

BERIT OG STINES

DIKTHJØRNE

Kvelden lister seg på tå over kløverengen. Himlen har tatt stjerner på, alle barn skal sove nå. Sove søtt i sengen.

Hei alle barn!

Dette er stas! Vår helt egen side i Kirkenytt, som bare er for barna. De voksne kan få lese, men tanken vår er at det er dere barn som skal være med å lage disse sidene. Send oss gjerne tegninger, bilder av kjæledyr, noe som opptar deg. Så vil det være oppgaver som du kan løse og kanskje vinne en premie for, bilder av ting som skjer i kirken og en oversikt over masse spennende du kan være med på! Adressen som du bruker for å sende inn er: berit. vasdal@sarpsborg.com. Du kan også sende med post: Sarpsborg menighet, barnas sider, postboks 237, 1702 Sarpsborg.

Melk og brød fra krus og fat, er så gode venner. Med en liten trøtt krabat, som skal spise aftensmat Med små melketenner. Og to røde nette sko, setter vi på matten. Er så slitene begge to, men nå skal de stå i ro. Hele, hele natten. Natten kommer svart og stor, alle ting blir borte. Seil i mørket lille jord, med en liten gutt om bord; i sin lille skjorte. - Inger Hagerup -

Klart for Kids Games! 19. september inviteres alle fra seks til 12 år til masse lek, konkurranser, sang og samtaler i Filadelfiakirken. Det er klart for Kids Games!

VELKOMMEN: Føbe Edvardsen ønsker barn mellom 6 og 12 år velkommen til Kid Games i Filadelfiakirken 19. september. Kids Games gjennomføres i mer enn 150 land i verden. Det er aktiviteter i grupper, samtaler og fokus på Jesus. Årets Kids Games gjennomføres i Filadelfiakirkens lokaler og uteområde og arrangeres av Frelsesarmeen, Sarpsborg menighet og Filadelfiakirken. – Dette blir en dag med masse lek, konkurranse, sang, konsert, pølser, sukkerspinn, popkorn og mye, mye mer, sier Føbe Edvardsen. Yngre barn må ha med en foresatt som følger gruppa som barnet blir

en del av. Deltageravgift er på 50 kroner, opplyser hun.

Barnegrupper – Meld på speidergruppa, barnekoret, hobbygruppa og bli med denne dagen, oppfordrer hun. PS: Gruppa MÅ melde seg på med en leder. Dere må gjerne ha en gruppeidentitet som korgenser, hårbånd, ansiktsmaling eller noe annet. Dere vil gå fra aktivitet til aktivitet sammen. Gruppeleder samler inn påmeldingsgebyret

på 50 pr pers og betaler samlet i innregistreringen. Der vi gruppa få et enkelt armbånd med en farge for deres gruppe, får vi opplyst. Påmelding av barn som ikke kommer med en gruppe: – Meld på barnet og når dere kommer til registreringen så vil barnet få tildelt en gruppe og gruppeleder. Vi lager egne grupper for de barna som har lyst å være med. Alle følger sin gruppe gjennom dagen og møter på mange morsomme leker og litt konkurranse

mellom gruppene, sier Føbe. Hun kan også friste med konsert med familien Børud/Lindeh. Her kommer alle barna gratis inn, mens det for voksne koster 50 kroner. For påmelding og mer info: foebe.elise@icloud.com

PROGRAM: 13:30 registrering 14:00 Åpning

14:15 aktiviteter 15:45 mat 16:30 Synge med Linda Børud og familien. 17:30 Forfriskninger 18:00 Konsert og premieutdeling 19:15 Salg av popcorn, sukkerspinn, vafler, og andre godsaker. TOM HELGESEN: tekst og foto


www.kirkenytt.no

BARNESIDENE

September 2015

TIPS!

TROSOPPLÆRING I HJEMMET

FRELSESARMEENS BABY- OG SMÅBARNSANG CD – BOM CHICKA BOM Bom Chicka Bom passer for barnet ditt helt fra den trygge tilværelsen inne i magen og etter det er kommet til verden. Men også

7

større barn vil høre på platene. Mange av tekstene er lette å lære. Bom chicka bom har spenning og lek, samtidig mye ro og nærhet. Høre-platen tar for seg ulike perspektiver ved det å få og ha barn. Det er en plate du også kan sette på etter at barna har lagt seg.

PÅ PLAKATEN aktiviteter for barn

Sang og kos for babyer og far/mor. Vi spiser også sammen.

Greåker: Willem Wilschut (977 911 46) Sarpsborg: Carl-Andreas Næss (922 17 505)

Melleby – Solstrålen: Annehver fredag kl 17.00. Jelsnes Misjonshus: Lysglimt barne­lag kl 17.00

Barneklubb for deg som bor i Soli og omegn. Barneforening for de aller minste.

Inger Lise Melleby (69 14 71 62) Hege Jørgensen (970 17 612) Camilla Skår (995 79 323)

Greåker kirke Onsdager 17.00–18.30 Påmelding: sarpsborg.kirken.no

Sang for de minste barna sammen med en eller flere voksne – foreldre, fadder, besteforeldre

Willem Willschut (977 911 46)

Tune kirke: 30.august kl 11.00 Holleby kirke: 6.september kl 11.00

Gudstjeneste for de minste

Kristin Tollefsen (47752505)

Sarpsborg kirke: Onsdager kl. 16.45-17.30 og 18.0018.45

Sang, rim, regler og ulik rytme. Sunniva Berg er kursholder. Kveldsmat

Berit Vasdal (995 07 866)

Melleby bedehus: Søndagsskole for deg som bor i Soli og omegn

Søndagsskole for deg som bor i Soli og omegn.

Nils Philip Eriksen (456 38 478)

Greåker kirke: 20.sept kl 11.00 Tune kirke 20.sept kl 11.00 Soli kirke: 11.oktober kl 11.00 Holleby kirke 18.okt kl 11.00

Familiegudstjenste med utdeling av 4-års bok

Håvard Løvik (97764791)

Tune kirke Onsdager 16.45–17.30

For barn som liker å synge. Apirantkoret fra 4 år til skolealder, deretter kan man starte i barnekoret.

Henrik Brusevold (402 38 802)

Greåker kirke: Onsdager 17.00–18.30

Samling med morsomme aktiviteter, spennende historier, sang lek og kveldsmat

Pernille Kristiansen 461 43 594

Sarpsborg kirke, fredag 16. oktober kl. 18.00

Teaterforestilling om Kirkerottene

Berit Vasdal (995 07 866)

6-ÅRSBOK

Sarpsborg kirke 8. nov. kl. 11.00 Soli kirke 11.okt kl 11.00 Holleby kirke 18.okt kl 11.00

Utdeling av 6-årsbok

Berit Vasdal (995 07 866) Håvard Løvik (977 64 791) Håvard Løvik (977 64 791)

6-10

Kurlandkirken, tirsdager 18–20

Klubben for deg som går i 1.–4. klasse. Vi har en samling og ulike aktiviteter, loddsalg og kveldsmat.

Berit Vasdal (995 07 866)

Onsdager 17.30–18.45 i Tune kirke

For deg som liker å synge, fra skolealder og oppover.

Henrik Brusevold (402 38 802)

Kurlandkirken mandager kl. 18.00–20.00 i ulike uker.

Klubb med mye heng, spill, sosialt, mat og prat.

Berit Vasdal (995 07 866)

0-1

BABYSANG

0-6

BARNEKLUBBER

1-3

SMÅBARNSANG

1-3

SMÅBARNSGUDSTJENESTE

Henrik Brusevold i aksjon under konserten på korsommerskolen. Foto: Nils Hidle.

Korsommerskole:

Et sommereventyr! Korsommerskolen i Lund kirke i Kristiansand har i 20 år samlet barn og unge fra ulike deler av Norge til en leiruke med korsang i sentrum. Mandag 3. august dro 10 spente jenter fra barnekoret i Tune av gårde med tog til Kristiansand sammen med korleder Henrik Brusevold. Etter en lang togtur kom vi endelig fram til Lund kirke, hvor alle ble inndelt i faddergrupper. Så var det tid for å bli kjent med de over hundre andre deltagerne. Hver faddergruppe har egne ungdomsledere som selv en gang har vært nye på korsommerskolen så de er veldig påpasselig med at alle deltagere skal trives. Etter dette gikk dagene raskt. Overnatting skjedde på en skole noen minutters gange unna, men alle aktiviteter, korøvelser og måltider foregikk i kirken. Lund kirke er en arbeidskirke med flere ulike saler og rom som gjør den helt spesielt godt egnet til et slikt stort arrangement som korsommerskolen er. I løpet av uka ble det også naturligvis tid til et besøk i Dyreparken og en kort strandtur for de ivrigste baderne ble det også tid til.

Konsert Fredag kveld ble korsommerskolen avsluttet med konsert. I anledning 20-årsjubileet var Johan Varen Ugland, som selv har vært kantor i Lund i over tyve år, spurt om å skrive et bestillingsverk for barnekor og akkompagnerende instrumenter. Resultatet ”Bilder fra Jesu liv” ble urframført på konserten. I tillegg til det store fellesverket hvor alle 120 deltagere sang sammen, var det også egne avdelinger av for anledningen sammensatte kor; jenter små (barneskolealder), jenter store (fra ungdomsskolen og eldre) og guttekor. Prikken over i-en var underholdningskveld av, for og med alle deltagerne etter konserten fredag kveld. Lørdag var det tid for hjemreise igjen. Et vellykket opphold i Lund var over med mange nye venner og gode minner. Henrik Brusevold: tekst

1-5

BARNESANG

3+

SØNDAGSSKOLE

4

4-ÅRSBOK

4-6

ASPIRANTKOR

4-7

ONSDAGSKLUBBEN

5

KIRKEROTTENE

6

XL-KLUBBEN

7+

BARNEKOR

10-13

XXLKLUBBEN

Greåker kirke: Oppstart 9.sept kl. 11.00 Sarpsborg kirke: Oppstart 10. sept. kl. 11.00 Påmelding: sarpsborg.kirken.no


8

BARNESIDENE

www.kirkenytt.no

September 2015

Globusagenter

VELKOMMEN: Føbe Edvardsen ønsker barn mellom 6 og 12 år velkommen til Kid Games i Filadelfiakirken 19. september. De to siste dagene av sommerferien var 70 barn samlet på Stenbekk misjonssenter. Kirken i Sarpsborg arrangerte Bo-hjemme-leir sammen med NMSU, for 2. - 4. kl. Det var flotte dager sammen med fantastiske barn. Solen strålte fra skyfri himmel, og vi kunne virkelig boltre oss på masse herlig uteom-

råde. Mange ungdomsledere bidro, og var suverene sammen med barna. Både som gruppeledere og som ledere ute sammen med barna. Dagene ble innholdsrike, der Misjon var hovedtema og vi hadde fokus på landet Etiopia. Dette ble formidlet gjennom lek, sang, bibelvandring med tolv ulike Jesus-

fortellinger, dans, drama osv. Slitne, varme og fornøyde avsluttet vi fredag ettermiddag, med avslutningsmøte. Mange foreldre møtte opp, og fikk glimt av alt det som hadde blitt gjort gjennom disse dagene. Vi takker for at vi fikk være sammen med så mange flotte barn disse to planleggingsdagene i august,

og beklager for alle de som ikke fikk plass. Det er viktig å melde seg på tidlig, for å sikre seg plass, har vi nå erfart gjennom de årene vi har vært med å arrangere denne leiren.


www.kirkenytt.no

UNGDOM

September 2015

9

Konfirmantgudstjenester i Sarpsborg kirke høsten 2015 19. september kl.11

Tuva Emilie Odsæter Andresen Marie Louise Bjørnstad Faale Vetle Johan Borgaas Lars Dreyer Jesper Haglund Maria Adriana Hauser Ivar Holmlund Robin Alexander Høgenhall Ingrid Westerdahl Jamissen Eirik Juelsen Håkon Kvilesjø Hannah Marie Olsen Sofie Skaftun Vilde Helen Skaget Amanda Celine Smaadal Ellef Stenersen Sigurd Stenstad Sjur Ulrik Strand Sebastian Tvete Victor Johannes Wehler Joakim Westerdahl Bjørn Øivind Østby Juliane Elisabeth Åsberg

19. september kl.13

Martin Abelsen Sofie Durban Andreassen Michelle Arnesen Erlend Eide Aslaksen Nora Helene Sundet Berg

Annelen Berg Live Maria Bjørnstad Synne Bye Børresen Thor-Kristian Dahlstrøm Odd gunnar darbakk Amanda Engsmyr Peder Eriksen Sofie Granholmen Vilde Grindahl Emma Haga Sofie Hall Helen Edvina Gudim Hoffmann Emma Elise Biering Johansen Mathias Juliussen Marius Andreas Røiem Larsen Tiffany Hoai Ngan Le Thøger Midtfjell Pettersen Sondre Rishøi Emma Sofie Silden

20. september kl.11

Vedis Kühnau Arntzen Tone Alsvik Finstad Herman Nicolai Grindahl Fredrik Gudheim Haraldstad Victoria Andrine Haugen Nora Elise Kallasten Torry petter kollerød bengtson Maria Isabel Kristiansen Jan Antonio Pettersen Lange Syver Slåtten Henrik Strøm

Oskar Saugstad Bendiksen Alexander Paulsboe

20. september kl.13

Andrine Regina Forsberg Andersen Aksel August Braathen Brage Grimne Eide Benedichte Holten Isaksen Emilie Schei Hystad Adeline Gashaj Larsen Lars Andreas Lowum Andrine Vadtvedt Nygaard August Olsen Storbugt Jens Filip Raanaas Emelie Christine Ramen Kalle Rode Herman Austen Trinborg Alexander Sørlie Tunem Frida Tønnesen Olav Amadeus Ulstein Camilla Pedersen

PÅ PLAKATEN AKTIVITETER FOR UNGDOM

12-15

FREDAGSKLUBBEN

14

KONFIR­ MASJON 2015/2016

Minilederkurs i ny drakt MILK står for Minilederkurs og er et kurs vi arrangerer for å utvikle unge ledere til barne- og ungdomsarbeidet vårt. Samtidig er det et godt og spennende tilbud for fjorårets konfirmanter som ønsker å være med videre i menighetens ungdomsmiljø og arbeid. Kurset inngår i menighetenes helhetlige plan for trosopplæring og er samtidig en grunnstein for et godt ungdomsarbeid. Tidligere har Greåker, Holleby, Soli og Tune menigheter arrangert MILK i samarbeid med Sarpsborg menighet.

Mange vil forhåpentligvis oppleve at MILK-kurset gjør noe med dem, at de lærer noe nytt, at de får tenkt

Ønsker du en ­annonse i Kirkenytt?

Kontakt oss på tlf 69 11 68 00

Kristin S. Tollefsen 477 52 505 Berit Vasdal 995 07 866

Hannestad Bedehus (18:30 21:00). Oppstart 9.sept - annenhver onsdag

Andreas Brøttemsmo (90692202)

14+

Ungdomsklubb Wesley Kapell i Soli Fredager i ulike uker kl 19.00

Ann-Karin Aarvik 948 83 841

14+

Torsdager ca annenhver uke i Kurlandkirken (18:30-21:30) 22. okt. 12. nov. 3. des.

Berit Vasdal 995 07 866

14+

Greåker kirke 18.okt kl 18 Tune kirke: 8.nov kl 18.00 Greåker kirke: 13.des kl 18.00

Ole Jens Hovda 950 28 982

14+

Greåker kirke 16.september og 28.oktober (19:00-21:30) Samling for ungdom med undervisning, sang , mat og hygge.

Håvard Ø. Løvik 97 76 47 91

Kurlandkirken kl. 18.00 - 21.00 Hannestad bedehus - oppstart 7.okt. Ledertrening for deg som bor i Sarpsborg se www.sarpsborg.kirken.no for påmelding og informasjon

Berit Vasdal 995 07 866 Håvard Løvik 977 64 791

TRO OG HÅP – EIDET

over ting de ikke har tenkt på tidligere, at de blir utfordret i troslivet og at de utvikler seg som menneske og leder. Gjennom praksis på blant annet «Tårnagenter», «Lys Våken», «FRIENDS», konfirmantleir, temagudstjenester og klubber vil ungdommene få vise seg som gode forbilder og ledere med omsorg for sine medmennesker. Kurset avsluttes med en fellestur til Hemsedal med alle «nye og gamle» ungdomsledere. En tur som virkelig tar kaka og som er morsom og givende for både ungdommer og ansatte!

Tune/Greåker/Soli/Holleby Undervisning ukentlig. Sarpsborg. Annenhver uke, oddetallsuker. Se www.sarpsborg.kirken.no for påmelding/ info

Margaret Olseng 915 26 672

14+

THE PLACE

Nytt av året er det at vi nå skal arrangere hver for oss, og i tettere samarbeid med lokale ungdomsklubber enn tidligere. Vi ønsker å bygge ungdomsmiljø med tydelig lokal forankring og hvor en sterk følelse av tilhørighet står sentralt. Vi vil også inkludere ungdommene i gudstjenestelivet, og da kanskje spesielt på ungdomsgudstjenestene som starter klokken 18:00.

Bedehuset i Jelsnes (19.00–22.00) 18.september, 23.okt, 27.nov

KLUBB SENKVELD

UGT

STORSAMLING

14+ MILK

GI DIN STØTTE TIL MENIGHETSBLADET VIA SMS! Send en melding med kodeordet «kirkenytt» etterfulgt av summen du ønsker å gi til 2434. Eksempel: «kirkenytt 200»


10 KIRKEVALGET 2015

www.kirkenytt.no

September 2015

Én tro – to overbevisninger! – NEI!, sier Anne Brun Andersen (66). – JA!, sier Solveig Julie Mysen (28). Spørsmålet de besvarer, er hvorvidt kirken bør åpne for å vie par av samme kjønn, som er et av kjerneområdene før det forestående kirkevalget. Kirkens medlemmer er splittet i sine synspunkter, og Anne og Solveig Julie representerer således hver sin fløy på dette området.

Samme kirke Anne Brun Andersen og Solveig Julie Mysen er begge svært engasjert i Den norske kirke, og har felles oppfatning om mye. Men når det kommer til kirkens framtidige holdning til homofilispørsmålet, har de vidt ulike synspunkter. 66-åringen fra Kråkerøy står som nummer åtte på nominasjonskomiteens nominasjonsliste i Borg bispedømme for en mangfoldig folkekirke, mens den 28 år gamle Sarpsborg –kvinnen innehar samme plassering på Åpen Folkekirkes alternative liste. En liste hvor alle har forpliktet seg til å arbeide for at også likekjønnede par kan gifte seg i kirken.

UENIGE: Solveig Julie Mysen (28) og Anne Brun Andersen (66) er begge kandidater på sine respektive lister til kirkevalget. Solveig Julie er krystallklar på at kirken bør åpne for å vie homofile. Anne Elisabeth er like overbevist om det motsatte.

Mann og kvinne Anne mener at den norske kirke ikke bør åpne for vigsel av homofile par. Dette begrunner hun med å vise til skapelsesberetningen i 1. Mosebok og med at Jesus også synes å ta utgangspunkt i dette når han snakker om ekteskapet, selv om likekjønnet ekteskap ikke er noe tema i Jesu forkynnelse. – Jeg tror at ekteskapet i bibelsk forstand forutsetter mann og kvinne. Det er det vi kaller en skaperordning. Ut fra det Bibelen forteller meg, kan jeg ikke sidestille ekteskap mellom mann og kvinne og par med samme kjønn, sier hun.

Kan ikke akseptere Også hvis hun ser saken fra et samfunnsperspektiv, mener Anne at det vi kaller ekteskap bør ha en kjønnspolaritet. – Ekteskapsloven ble endret av Stortinget fordi homofile par skulle kunne bli behandlet på linje med heterofile når det gjaldt adopsjon og adgang til assistert befruktning. Et barn som har en mor og en medmor, kan ikke ha en far. Jeg mener at man så langt det er mulig bør legge opp til at alle barn skal ha en mor og en far, helst sin biologiske mor og far, og jeg synes ikke at kirken

skal godta å være med på planlagt farløshet, evt morløshet. – Jeg synes loven tar mer hensyn til de voksne enn til barna, og det synes jeg ikke at kirken skal være med på. Her bør den være en profetisk røst og si i fra, sier hun.

Ja til å vie par av samme kjønn Solveig viser også til Bibelen når hun mener det er på høy tid at kirken åpner for å vie par av samme kjønn. Hun ser til den kjærligheten og toleransen Jesus viste – og at nettopp det er kjernen i budskapet som «driver til Kristus». – Jeg tror ikke Bibelen er et oppslagsverk hvor man kan finne oppskriften på det rette livet. Gud har gitt oss fornuften til å vurdere ting selv. – Jeg har forståelse for de som argumenterer i mot meg, men det er veldig spesielt å skulle nekte to voksne mennesker som elsker hverandre å kunne gifte seg i den kirken de tilhører, sier hun. Hun framhever også at syn på ekteskap som en økonomisk avtale mellom to slekter heller ikke gjelder for heterofile par. Det faktum at to av samme kjønn ikke naturlig kan få barn sammen,

mener hun ikke er kirkens anliggende. – Det er mange ekteskap som av ulike årsaker ikke nødvendigvis fører til at det blir barn, men de er ikke mindreverdige av den grunn. Jeg mener det ikke er en del av kirkens rolle å skulle gripe inn i livet til de som vier seg, annet enn å sørge for at de gjennom vielsen inngår en forpliktende avtale seg i mellom – basert på kjærlighet.

Historie og tradisjon – Hvorfor skal vi tro vi er så mye «klokere og snillere» enn våre tidligere generasjoner, ved å likestille homofile og heterofile på alle områder, spør Anne. – At et ekteskap er forbehold mann og kvinne, er også de aller fleste kulturer og kirkesamfunn i verden enige om. Jeg har ikke funnet noe som overbeviser meg om noe annet. Hun beskriver samtidig enkelte miljøers holdning og heksejakt på homofile som horribelt og uakseptabelt. - Dette handler om hvordan kirken skal opptre, understreker hun. Solveig påpeker imidlertid at mange av de samme kirkesamfun-

nene har et svært gammeldags og undertrykkende syn på kvinner, og viser blant annet til at kvinner mange steder ikke kan være ledere. Også kvinnelige prester er det mange som ikke vil akseptere. – Det går an å tolke Bibelen på flere måter, derfor må vi også tenke selv, sier hun.

Vil få konsekvenser Uansett utfall av homofilispørsmålet, er begge klar på at det vil få konsekvenser for medlemsmassen. – Ja, jeg er redd mange vil forlate kirken og finne sin plass i et annet luthersk kirkesamfunn, sier Anne – uten selv å ha tatt stilling til om hun blir en av dem. Hva så om det kommende Kirkemøtet fortsatt svarer nei? Også det vil føre til utmeldelser, frykter Solveig. – Mange har allerede meldt seg ut som følge av kirkens holdning på dette området. Jeg tror det nå er mange homofile som er slitne av å måtte kjempe for å få aksept for kjærligheten. Blir det nei nå, er det mange som vil slutte å engasjere seg, og det vil bli ytterligere medlemsflukt fordi kirken ikke er relevant i forhold til deres liv, både

blant homofile og heterofile, sier hun. Sarpsborg-kvinnen, som er halvveis i sitt teologiske løp og har som mål å bli prest i Den norske kirke, sier det ikke vil få konsekvenser for sitt eget engasjement. – Nei, jeg vil forbli i kirken og jobbe innenfra for å få den kirken jeg ønsker – og som jeg mener er den rette veien. Kirken kan leve med to syn i denne saken som i mange andre, men det forutsetter at det går an for homofile å gifte seg i kirken – ellers er det bare ett syn som får lov til å bestemme.

Venter i spenning Begge er naturlig nok svært spent på utfallet av kirkevalget, og er enige om at de er uenige i dette sentrale spørsmålet. De er også enige om viktigheten i at så mange som mulig avgir sin stemme ved kirkevalget – slik at grunnlaget for å stake ut fremtidens kurs for kirken blir best mulig. Oppfordringen blir dermed: Valget er ditt! Tom Helgesen: tekst og foto


www.kirkenytt.no

KIRKEVALGET 2015

September 2015

11

Bør Den norske kirke tilby vigsel for to av samme kjønn? Nei

Espen Robsahm Kjørven Nei.

Håkon Andersen Nei.

Erling Birkedal Dette er et etisk dilemma, med mange fasetter. Jeg mener at kirken ikke skal tilby vigsel for to av samme kjønn. Det vil være en omdefinering av kirkens forståelse av et ekteskap, noe jeg ikke kan se det er grunnlag for. Jeg mener derimot at det vil være klokt å innføre en liturgi for forbønnshandling for to av samme kjønn, som har inngått borgerlig vigsel. Det er allerede i dag hjemmel for slik forbønnshandling, ut fra et pastoralt skjønn. Det vil være tjenlig å få en gjennomtenkt og mer enhetlig praksis for denne virksomheten. Kandidat 1

Erling Birkedal

Nei. Men det vil være klokt å innføre en liturgi for forbønnshandling for to av samme kjønn, som har inngått borgerlig vigsel. Kandidat 2

Bjørn Solberg Ja.

Kandidat 4

Sidsel Repstad

Hvis jeg skulle tatt stilling til dette spørsmålet i dag ville jeg nok helle mot «ja». Samtidig tror jeg det er klokt å bruke tid på dette spørsmålet.

PRAKTISK INFORMASJON

Hvem kan stemme?

Nei.

Hva gjør kirkemøtet?

Medlemmer av Den norske kirke har stemmerett fra det året de fyller 15 år. Det er dåpen som gir medlemsskap i kirken. Nesten 3,1 millioner mennesker har stemmerett ved Kirkevalget 2015.

Kirkemøtet er «kirkens storting», og det øverste organet i Den norske kirke. Her samles alle bispedømmeråd i en uke hvert år. I perioden 2016-2019 overtar Kirkemøtet alle kirkens oppgaver som i dag ligger til staten. Dette innebærer bla myndighet i saker som gjelder ny organisering og maktfordeling i Den norske kirke, vigsel for likekjønnede og kirke- og gudstjenestelivet.

Når og hvor er det valg?

Kirkevalget holdes 13. og 14. september 2015, samtidig med kommunestyre-/ fylkestingsvalget. Kirkevalget finner sted i et lokale med umiddelbar nærhet til det offentlige valget. Du kan forhåndsstemme på menighetskontoret ditt fra 10.august.

Hva gjør bispedømmerådet?

Bispedømmerådet er det regionale styringsorganet i kirken. Rådet tilsetter og har arbeidsgiveransvar for prester og enkelte andre ansatte i kirken. Medlemmene i bispedømmerådene utgjør samlet Kirkemøtet.

Hvem kan du stemme på?

Du stemmer på kandidater til menighetsrådet og til bispedømmerådet/Kirkemøtet. Kandidatene velges for en periode på fire år. Ved valg til menighetsråd er det bare en kandidatliste. I valget til nytt bispedømmeråd er det to lister du må velge mellom: Mangfoldig folkekirke-nominasjonskomiteens liste og Åpen folkekirkes liste.

Du kan påvirke resultatet!

Hva gjør menighetsrådet?

Menighetsrådet legger til rette for at kirken blir en synlig, aktiv og viktig aktør i lokalsamfunnet. Menighetsrådet legger føringer for arbeidet blant barn og unge, diakoni og omsorg, og gudstjenester. Se hvem som stiller til valg i din menighet på www.kirkevalg.no

e på kandidatlisten på? Rekkefølgen e m m du ste s ys du kr vil t Hver Hvilke kandidater t antall stemmer. andre kandidater får lik fra en liste til den er ov r avgjør dersom to re fø du vn na er : ell på t ida ter ndida setter ved en kand n frem til dine ka valgresultatet. Fin kan bety mye for

ien.no w w w.kirkevalgve

Slik stemmer du ved valget Du kan levere stemmeseddel uten endringer Alle kandidater på listen får da én stemme hver.

Vil du endre på stemmeseddelen kan du: • Gi inntil tre kandidater tilleggsstemme ved å sette kryss i ruten til venstre for kandidatens navn. Kandidaten får da to stemmer.

Kandidat 6

Lasse Thorvaldsen

Ja, det bør den!

Godt å vite om valget

Øvrige kandidater får én stemme hver. Andre endringer vil ikke regnes med.

Kandidat 7

Robin Andre Kristiansen Karlstad

Marit Torp

Ja.

Nei.

Ekteskapet er en god juridisk samfunnsordning som Gud ønsker og velsigner. Kirken bør mao gi fra seg vigselsretten.

Kandidat 15

Kandidat 13

• Tilføye inntil tre navn fra andre valglister hvis det er flere. Disse kan ikke gis tilleggsstemme og får da én stemme hver.

Anne-Karin Raaen Skardhamar

Kandidat 16

Kirsti Harda Frøshaug

Ja.

Knut Arild Nupen

Kandidat 5

Matthew Philip Monger

Ida Marie Nielsen

Kandidat 12 Ja.

Kandidat 1

Kandidat 3

Kandidat 14

Kandidat 10

(Se Åpen Folkekirkes standpunkter på neste side)

Svaret er ja.

Hvis kirken skal være en folkekirke, regner jeg med at dette vil bli resultatet på sikt.

Kandidat 9

Mangfoldig folkekirke – nominasjonskomiteens liste:

Anne Enger

Håkon Andreas Løe

For mer informasjon: www.kirkevalg.no

. FOTO: KINE JENSEN

Anne Elisabeth Brun Andersen

Jeg synes at alle muligheter må være åpne i fremtiden gjennom den drøfting som må fortsette inntil dette spørsmål er avklart.

Kandidat 11

BL ACK

Svarene er hentet fra kirkens presentasjon av kandidatene på nettsiden www. kirkevalg.no

Kandidat 8

PAGE

Hva mener kandidatene til bispedømmerådsvalget om kirkelig vigsel av to av samme kjønn.


12 KIRKEVALGET 2015

www.kirkenytt.no

September 2015

Nå skapes framtidas kirke – Hvem vil du gi din stemme? Mangfoldig folkekirkenominasjonskomiteens liste Listen består av personer med høy kompetanse og erfaring. De representerer et mangfold i syn på aktuelle kirkelige spørsmål, og ønsker en kirke der det er rom for et mangfold av meninger og holdninger. Kandidatene kommer fra forskjellige deler av bispedømmet, og det er god spredning i alder og kjønn. Listen er utarbeidet av en nominasjonskomité valgt av menighetsrådene.

ERLING BIRKEDAL

ANNE ENGER

BJØRN SOLBERG

SIDSEL REPSTAD

Y Kirken som trygt og åpent samlingsted / Menneskeverd og miljøvern / Trosopplæring for barn og unge / Større myndighet til lokalkirken

Y Raus, inkluderende og åpen Folkekirke / Kjærlighet, nåde og håp / Kunst, kultur og tradisjon / Offentlig finansiering

Y Strategiplanen i Borg / Øke dåpstallene / Ungdom etter konfirmasjon / Ny kirkeordning / Styrke folkekirkepreget

Y Gudstjenestene / Barne- og ungdomsarbeid / Trosopplæring / Lokal tilstedeværelse / God styringsmodell i kirken

MATTHEW PH. MONGER

ANNE-KARI SKARDHAMAR

LASSE THORVALDSEN

ANNE BRUN ANDERSEN

ESPEN R. KJØRVEN

HÅKON ANDERSEN

Y Familiens plass i kirken / Kirken etter statskirketid / Diakonalt arbeid / Kirken i samfunnet / Trosopplæring

Y Trosopplæring / Barne- og ungdomsarbeid / Kirkeforum/ kirkeademi / Kirke og misjon / Diakonalt arbeid

Y Ungdomsarbeid / Trosopplæring / Misjon / Etterfølgelse av Jesus

Y Gudstjenesteliv / Trosopplæring / Diakoni

Y God og ekte trosformidling / Relevant og nær kirke / Barn og unge / Samfunnsaktuell kirke

Y Kirkens utvikling og organisering / Prestenes profesjonskamp / God struktur i arbeidsfellesskapet / Reparere de verste skadene av liturgireformen

HÅKON ANDREAS LØE

KNUT ARILD NUPEN

MARIT TORP

IDA MARIE NIELSEN

ROBIN ANDRE KARLSTAD

KIRSTI FRØSHAUG

Y Trosopplæringsarbeidet / Kirke - skolesamarbeid / Kirkemusikk / Gudstjenesteliv

Y Kirkens lokale tilstedeværelse / Trosopplæringsreformen / Musikalsk og diakonalt barneog ungdomsarbeid / Åpen og inkluderende kirke

Y Kvinners deltakelse / Barns opplæring / Religionsdialog / Evangeliets verdier / Åpenhet og toleranse

Y Trosopplæring / Ledertrening i ungdomsarbeidet / Forvaltning av skaperverket / Nyorganisering av kirken / Global rettferdighet

Y Hvordan kirken utvikles og drives / Ungdomsarbeid

Y Nyorganisering av kirken / Gudstjenesteliv / Trosopplæring / Evangeliet om Jesus til alle

32 år / Drøbak Stipendiat ved Menighetsfakultetet

42 år / Jessheim Senior Markedsanalytiker

69 år / Skedsmokorset / Professor, Høgskolen i Oslo og Akershus

40 år / Frogner / Produktutvikler, Canal Digital Kabel-TV

Åpen Folkekirkes liste Åpen folkekirke vil sikre at Den norske kirke forblir en åpen, bred og inkluderende folkekirke for alle. Åpen folkekirke vil arbeide for at også likekjønnede par kan gifte seg i kirken. Listen er bredt sammensatt med kompetente og engasjerte kandidater fra hele bispedømmet. Kandidatenes bakgrunn er variert, men alle står samlet om viktige verdispørsmål og har en felles plattform.

5

6

60 år / Hagan Forsker/prosjektleder

26 år / Gjerdrum Teologistudent

67 år / Kråkerøy Pensjonert rektor

1

65 år / Moss Fylkesmann i Østfold

65 år / Kråkerøy Pensjonert lærer

34 år / Strømmen Sykepleier

MARIANNE SKADAL

TRINE BRITT NORDSTRØM

Y En åpen og relevant kirke / Gudstjenestelivet / Lokalmenigheten / Trosopplæring / Kirkedemokrati- og struktur

Y En åpen kirke for alle / Kirkelig demokrati / Religions dialog / Trosopplæring

Y Barne og ungdomsarbeid i kirken / Nestekjærlighet / Vigsel blant likekjønnede / At kirken skal være et samlingspunkt i samfunnet / Inkludering og åpenhet

Y Økte midler til trosopplæring / Innføre faget KRLE / Vedlikehold av kirker / En åpnere folkekirke / Vielse av likekjønnede

SOLVEIG JULIE MYSEN

KJETIL HAFSTAD

LIV BETTY HESJADALEN

Y Miljø, rettferdighet, religionsdialog, ny samlivsprofil for kirken, vigsel for likekjønnede

Y Skapertro og miljø / Enkel og oppfinnsom FOLKEkirke / Selvsagt kjønnsnøytral vigsel / Demokratisk styring, nedenfra / Menneskelig migrasjon

Y Åpen og tilgjengelig kirke / Ser på alle som likeverdige / Fremmer likebehandling / Likekjønnede par kan vies / Rom for mangfold

56 år / Sarpsborg / Daglig leder for Kulturhuset Gleng i Sarpsborg

21 år / Moss Student

56 år / Skedsmokorset Selvstendig næringsdrivende

7

Y En inkluderende folkekirke / Ryddige arbeidsforhold / Åpent og forstålig demokrati / Verdier i ungdomarbeid / Et livssynsinkluderende samfunn

Y Frigjøre seg fra staten / Modigere i møte med vitenskap / Tydeligere røst i samfunnsdebatten / Solidarisere seg med minoritet / Våge å ta Bergpreken på alvor

Y Jeg er opptatt av å være med å bygge en kirke som oppleves som åpen og inkluderende for alle – som møter folk der de er.

NILS ØBY

HELGE RANVIK

TORHILD SØLVIK-JENSEN

MAJA OSBERG

Y En åpen og inkluderende kirke / Likekjønnet vigsel / Finansiering av kirken / Økt kirkelig engasjement

Y Bygge en åpen og sterk folkekirke / Bevisstgjøre kirkens betydning / Sikre økonomien i kirken / Kjønnsnøytral vigsel / Utvikle ungdomsarbeidet

Y Åpen folkekirke / Full aksept for homofile / Aktivt menighetsliv / Gudstjenesten

Y Vigsel for likekjønnede / Barne- og ungdomsarbeid

64 år / Larkollen Direktør finans og eiendom

64 år / Fjellhamar Fagutviklingskonsulent

PÅL ANTONSEN

36 år / Gamle Fredrikstad Festningsforvalter

ØYVIND K. JØRGENSEN

52 år / Ise Studiesjef

21 år / Yven Student

39 år / Ås Lektor

KARIN-ELIN BERG

ROLF REIKVAM

67 år / Sørum Selvstendig næringsdrivende

27 år / Oslo Student

52 år / Trollåsen Seniorrådgiver

2

LINE HALVORSRUD

24 år / Bjørkelangen / Leder i Skeiv Ungdom, snart arbeidssøkende

68 år / Mysen Pensjonert rektor

52 år / Rolvsøy / Daglig leder Ammerudhjemmet bo- og kultursenter, Kirkens Bymisjon Oslo

69 år / Skjetten Pensjonist

28 år / Sarpsborg Student

21 år / Rygge Student

69 år / Kråkerøy Professor i samtidsteologi

63 år / Larkollen Fagleder

Les mer om kandidatene på

www.kirkevalg.no


www.kirkenytt.no

KIRKEVALGET 2015

September 2015

13

mtidas Nå kapes pes skapes e ramtidas ke ses irke mtidas Nå as pes das framtidas kirke skapes Nå framtidas kirke skapes Nå kirke framtidas skapes framtidas Nå kirke framtidas skapes framtidas kirke skapes kirke framtidas skapes kirke framtidas kirke framtidas kirke framtidas kirke framtidas kirke kirke framtidas kirke framtidas kirke kirke kirke kirke kirke kirke kirke Menighetsrådsvalg 2015 mme? m gi em Hvem vem stemme? me? mme? emme? du uin din –vil lgi Hvem vil stemme? du din vil –gi Hvem stemme? du din vil –gi du Hvem stemme? du din vil –gi Hvem stemme? du din vil gi Hvem stemme? gi du din vil gistemme? du din vil gi din stemme? du din vil gi stemme? du din vil gi stemme? du din stemme? vil gi stemme? du din gi stemme? du din gi stemme? din gi stemme? din gi stemme? din stemme? din stemme? stemme? stemme?

Mangfoldig gfoldig rkeoldig kirkedig g engfoldig folkekirkeekirkeMangfoldig ig lkekirkefolkekirkeMangfoldig folkekirkefolkekirkeMangfoldig folkekirkeMangfoldig folkekirkefolkekirkefolkekirkefolkekirkefolkekirkefolkekirkefolkekirkeGreåker sokn minasjonskomiteens skomiteens asjonskomiteens miteens onskomiteens ns ominasjonskomiteens omiteens nskomiteens nasjonskomiteens jonskomiteens teens ens nominasjonskomiteens nominasjonskomiteens nominasjonskomiteens nominasjonskomiteens 1. ELISEBET GRAMSTAD, 54 år, LANGSTIEN, YVEN este liste liste liste liste

Slik stemmer du

2. KARL JOHAN MÜLLER, 70ERLING år, SKOGHOLTET, YVEN ANNE ANNE ANNE ENGER ENGER ANNE ENGER ANNE ENGER ANNE ENGER ANNE ENGER ANNE ENGER ANNE ENGER ANNE ENGER ANNE ENGER ANNE ENGER ANNE ENGER ANNE ANNE ENGER ANNE ENGER ANNE ENGER ENGER ANNE ENGER ANNE ENGER ANNE ENGER ANNE ENGER ANNE ENGER ANNE ENGER ANNE ENGER ENGER BJØRN BJØRN SOLBERG BJØRN SOLBERG SOLBERG BJØRN SOLBERG BJØRN SOLBERG BJØRN SOLBERG BJØRN SOLBERG BJØRN SOLBERG BJØRN SOLBERG BJØRN SOLBERG BJØRN SOLBERG BJØRN SOLBERG BJØRN BJØRN SOLBERG BJØRN SOLBERG SOLBERG BJØRN SOLBERG BJØRN SOLBERG BJØRN SOLBERG BJØRN SOLBERG BJØRN SOLBERG BJØRN SOLBERG BJØRN SOLBERG SOLBERG SOLBERG EDAL ERLING ING BIRKEDAL ERLING BIRKEDAL ERLING BIRKEDAL ERLING BIRKEDAL ERLING BIRKEDAL ERLING BIRKEDAL ERLING BIRKEDAL ERLING BIRKEDAL BIRKEDAL BIRKEDAL ERLING BIRKEDAL BIRKEDAL BIRKEDAL ERLING BIRKEDAL ERLING BIRKEDAL ERLING BIRKEDAL ERLING BIRKEDAL ERLING BIRKEDAL ERLING BIRKEDAL ERLING BIRKEDAL BIRKEDAL BIRKEDAL SIDSEL SIDSEL SIDSEL REPSTAD SIDSEL REPSTAD SIDSEL REPSTAD SIDSEL REPSTAD SIDSEL REPSTAD SIDSEL REPSTAD SIDSEL REPSTAD SIDSEL REPSTAD SIDSEL REPSTAD SIDSEL REPSTAD SIDSEL REPSTAD SIDSEL REPSTAD SIDSEL SIDSEL REPSTAD SIDSEL REPSTAD REPSTAD SIDSEL REPSTAD SIDSEL REPSTAD SIDSEL REPSTAD SIDSEL REPSTAD SIDSEL REPSTAD SIDSEL REPSTAD SIDSEL REPSTAD REPSTAD REPSTAD gen aring. personer d estår oner ympetanse er .Listen tanse eKEDAL med av erfaring. høy kompetanse og består med personer Listen med av erfaring. høy kompetanse og består høy personer Listen med av erfaring. høy kompetanse og består kompetanse personer Listen med av erfaring. høy kompetanse og består personer med erfaring. av høy kompetanse og består personer med erfaring. av høy kompetanse og personer og med erfaring. av høy kompetanse og erfaring. personer med erfaring. høy kompetanse ogERLING med erfaring. høy kompetanse ogERLING med erfaring. høy kompetanse ogERLING erfaring. høy kompetanse og erfaring. kompetanse og erfaring. ogBJØRN erfaring. og erfaring. ogBJØRN erfaring. 65 65 65 år år60 år // Hagan Moss 65 Moss / Moss år 65 /årMoss år 65 / Moss 65 / Moss 65 / Moss år 65 / Hagan Moss år 65 / Moss år 65 // Moss år 65 / Moss 65 /årMoss år 65 /år Moss år 65 /år 65 år 65 år /årMoss år // Moss 65 /årMoss år 65 /årMoss år 65 / Moss år 65 / Trollåsen Moss 65 Moss 65 Moss 65 Moss 65 / Trollåsen Moss / Trollåsen Moss 68 68 68 Mysen 68 Mysen Mysen år 68 /år år 68 // Mysen 68 // Mysen 68 // Mysen 68 Mysen år 68 // Mysen år 68 // Mysen år 68 / Mysen 68 /årMysen år 68 /årMysen år 68 /årMysen 68 år 68 /årMysen Mysen 68 /årMysen 68 / Mysen 68 / Mysen 68 / Mysen 68 / Mysen 68 / Mysen 68 / Mysen 68 Mysen / Mysen gan / Hagan år 60 / iHagan år / Hagan år /aktuelle Hagan år / Hagan år / Hagan / Hagan år /år Hagan år /år Hagan 60 år /syn Hagan år 60 / Hagan år 60 /årHagan år 60 / Hagan år 60 / Mysen Hagan 60 Hagan år 60 Hagan årMoss 60 Hagan 60 Hagan Hagan 52 52 52 Trollåsen 52 Trollåsen Trollåsen år 52 /år år 52 // Trollåsen år 52 // Trollåsen år 52 // Trollåsen år 52 /år år 52 /år år 52 /årTrollåsen år 52 /årTrollåsen år 52 /årTrollåsen år 52 /årTrollåsen år 52 /årTrollåsen 52 år 52 år /årTrollåsen år // Trollåsen 52 /årTrollåsen år 52 / Trollåsen år52 / Trollåsen år52 / Trollåsen år52 / Trollåsen år52 / Trollåsen år52 / Trollåsen år52 / Trollåsen år / Trollåsen ngfold pørsge epresenterer på -60 ktuelle rkelige senterer erer De et angfold lle old syn mangfold spørskirkelige aktuelle representerer ipå De et syn syn mangfold kirkelige spørsaktuelle representerer i60 på et De syn på mangfold kirkelige spørsaktuelle representerer i60 på De et syn mangfold kirkelige spørsaktuelle representerer i60 på et syn spørsmangfold kirkelige aktuelle ipå et syn kirkelige spørsmangfold kirkelige aktuelle i60 på et syn kirkelige spørsmangfold aktuelle i60 på et syn spørsmangfold spørskirkelige aktuelle i60 på syn spørskirkelige aktuelle i60 på syn spørskirkelige aktuelle i60 på spørskirkelige aktuelle på spørskirkelige aktuelle spørskirkelige spørskirkelige spørsspørsNominasjonskomiteens kandidater er satt opp på valglisten i prioritert rekkefølge. Eventuelle Fylkesmann Fylkesmann Fylkesmann Fylkesmann Fylkesmann i i Østfold Østfold i Østfold Fylkesmann i Østfold Fylkesmann i Østfold Fylkesmann i Østfold Fylkesmann i Østfold Fylkesmann i Østfold Fylkesmann i Østfold Fylkesmann i Østfold Fylkesmann i Østfold Fylkesmann i Østfold Fylkesmann i Fylkesmann Østfold Fylkesmann i Østfold Fylkesmann i Østfold i Fylkesmann Østfold i Østfold Fylkesmann i Østfold Fylkesmann i Østfold Fylkesmann i Østfold Fylkesmann i Østfold Fylkesmann i Østfold Fylkesmann i Østfold i Østfold i Østfold Pensjonert Pensjonert Pensjonert Pensjonert rektor rektor Pensjonert rektor Pensjonert rektor Pensjonert rektor Pensjonert rektor Pensjonert rektor Pensjonert rektor Pensjonert rektor Pensjonert rektor Pensjonert rektor Pensjonert rektor Pensjonert rektor Pensjonert Pensjonert rektor Pensjonert rektor rektor Pensjonert rektor Pensjonert rektor Pensjonert rektor Pensjonert rektor Pensjonert rektor Pensjonert rektor Pensjonert rektor rektor rektor eder ktleder eder Forsker/prosjektleder osjektleder er/prosjektleder Forsker/prosjektleder Forsker/prosjektleder Forsker/prosjektleder Forsker/prosjektleder Forsker/prosjektleder Forsker/prosjektleder Forsker/prosjektleder Forsker/prosjektleder Forsker/prosjektleder Forsker/prosjektleder Forsker/prosjektleder Forsker/prosjektleder Forsker/prosjektleder Forsker/prosjektleder Forsker/prosjektleder Forsker/prosjektleder Forsker/prosjektleder Forsker/prosjektleder Forsker/prosjektleder Seniorrådgiver Seniorrådgiver Seniorrådgiver Seniorrådgiver Seniorrådgiver Seniorrådgiver Seniorrådgiver Seniorrådgiver Seniorrådgiver Seniorrådgiver Seniorrådgiver Seniorrådgiver Seniorrådgiver Seniorrådgiver Seniorrådgiver Seniorrådgiver Seniorrådgiver Seniorrådgiver Seniorrådgiver Seniorrådgiver Seniorrådgiver Seniorrådgiver Seniorrådgiver Seniorrådgiver Seniorrådgiver 3. HANNE CHRISTIN KAUGERUD, 42 år, en or er det vker der e ngfold ld rke mål, ønsker m mangfold og der rom et kirke av for en er det der mål, ønsker mangfold og det rom et av kirke for en er det der ønsker mål, mangfold og er et rom kirke av for en er det der mål, rom ønsker mangfold og et rom av kirke for en er det der ønsker mangfold for og et rom av kirke for en er det der et ønsker mangfold et av rom kirke mangfold for en er det der mangfold et rom av kirke for en er det der mangfold et rom av kirke for er det der av mangfold et rom av for er det der mangfold et rom av for er det mangfold et rom av for ermangfold et rom av formangfold et av formangfold et avBLÅBÆRVEIEN, mangfold av av av YVEN kandidater fra supplerende nominasjon står nederst på valglisten uten nummer. Y Strategiplanen Strategiplanen Strategiplanen Y Strategiplanen Y Strategiplanen Y iiinkluderende Borg Borg Strategiplanen iåpen Borg Y /Strategiplanen /iåpen Øke Borg Øke /Y Øke Strategiplanen iåpen Borg /Y Øke Strategiplanen iåpen Borg /Y Øke Strategiplanen iåpen Borg /Y Øke Strategiplanen iåpen Borg Y /Gudstjenestene Øke Strategiplanen iåpen Borg Y /Gudstjenestene Øke Strategiplanen iåpen Y /Gudstjenestene Øke Strategiplanen iBarneBorg Y /Gudstjenestene Øke Y Strategiplanen iog Borg Y /Strategiplanen Strategiplanen iåpen Borg Y /Gudstjenestene Strategiplanen iåpen Borg /Y Øke Strategiplanen iåpen Borg /Y iog Øke Strategiplanen iåpen Borg /Y Øke /Strategiplanen iåpen Øke Borg /Y Øke Strategiplanen iåpen Borg /Gudstjenestene Y Øke Strategiplanen i Borg /Gudstjenestene Y Strategiplanen i Borg /Y Strategiplanen i Borg /Gudstjenestene i Borg /Gudstjenestene i/Borg /Gudstjenestene i Borg /Gudstjenestene Y Gudstjenestene Gudstjenestene Gudstjenestene Y Y Y //Borg BarneBarne/Y /inkluderende Barneog Gudstjenestene og /Øke Y Barneog /Øke Y BarneGudstjenestene og /inkluderende Y BarneGudstjenestene /Borg Y BarneGudstjenestene og /Y BarneGudstjenestene og /Y Barneog /Y BarneY og /Øke Y Gudstjenestene BarneGudstjenestene og /Øke Y Barneog /Øke Y Barneog /Øke Y BarneBarneog /Øke Y Barneog /Øke Y Barneog/Gudstjenestene og /Øke Y BarneGudstjenestene og /Y BarneGudstjenestene og /Y BarneGudstjenestene og / Barneog / Barneog / Barneog / Barneog og ygt Y rken trygt Kirken og og trygt Y som og åpent åpent Kirken åpent trygt Y som og Kirken åpent Y trygt som og Kirken åpent Y trygt som Y og Y Kirken Raus, Raus, åpent Y trygt som Raus, og Y Kirken åpent inkluderende inkluderende Raus, Y trygt som og inkluderende Y Kirken åpent Y Raus, trygt som og inkluderende Y Kirken åpent Y Raus, trygt som og inkluderende Y Kirken og og åpent Y som trygt Raus, og åpen inkluderende åpen Y Kirken åpent åpen trygt Y Kirken Raus, som og inkluderende Y Kirken åpen åpent trygt Y Raus, som og inkluderende Y Kirken som åpent åpen trygt Y Raus, som og inkluderende Y trygt Kirken åpent åpen Y trygt Raus, som og inkluderende Y Kirken og åpent åpen trygt Y Raus, som og åpent inkluderende Y Kirken åpen åpent Raus, Y trygt som og Y Kirken åpent Raus, trygt Y som og inkluderende Y Kirken åpent Y Raus, trygt som og inkluderende Y Raus, Kirken åpent Raus, trygt Y som og inkluderende Y Kirken åpent inkluderende Raus, trygt og som og inkluderende Y åpent Raus, trygt som og og inkluderende Y åpent Raus, trygt og og inkluderende Y og åpent Raus, og og åpen inkluderende Y åpent Raus, og inkluderende Y åpen Raus, og Y åpen Raus, og inkluderende Y Raus, inkluderende dninger. Kandidatene ninger ger. orskjellige ene eygt kommer mer ellige fra .som meninger idatene rholdninger. Kandidatene og forskjellige Kandidatene kommer fra meninger holdninger. og forskjellige Kandidatene kommer fra meninger holdninger. og forskjellige Kandidatene kommer fra meninger holdninger. og kommer forskjellige Kandidatene kommer fra holdninger. og forskjellige Kandidatene kommer fra holdninger. og fra forskjellige Kandidatene kommer fra holdninger. forskjellige forskjellige Kandidatene kommer fra forskjellige Kandidatene kommer fra forskjellige Kandidatene kommer fra forskjellige kommer fra forskjellige kommer fra forskjellige kommer fra forskjellige fra forskjellige fra forskjellige Du kan levere stemmeseddelen uten endringer. Alle kandidatene på stemmeseddelen får da dåpstallene dåpstallene dåpstallene dåpstallene dåpstallene /samlingsted /Kjærlighet, Ungdom Ungdom /og dåpstallene /Folkekirke dåpstallene etter etter /Folkekirke dåpstallene /Folkekirke etter dåpstallene /Folkekirke etter dåpstallene /Folkekirke etter dåpstallene /nåde etter dåpstallene /nåde etter dåpstallene /nåde etter /ungdomsarbeid etter dåpstallene /dåpstallene etter Ungdom /ungdomsarbeid etter Ungdom /ungdomsarbeid etter Ungdom Ungdom /ungdomsarbeid etter Ungdom /ungdomsarbeid etter Ungdom etter /nåde etter Ungdom /nåde etter Ungdom /og etter dåpstallene /etter dåpstallene /etter /etter /Trosopplæring etter etter etter ungdomsarbeid ungdomsarbeid ungdomsarbeid ungdomsarbeid ungdomsarbeid //ungdomsarbeid Trosopplæring Trosopplæring /dåpstallene Trosopplæring /Ungdom Trosopplæring ungdomsarbeid /dåpstallene Trosopplæring /dåpstallene Trosopplæring //dåpstallene Trosopplæring /dåpstallene Trosopplæring /dåpstallene Trosopplæring ungdomsarbeid /dåpstallene Trosopplæring ungdomsarbeid /dåpstallene Trosopplæring ungdomsarbeid /Ungdom ungdomsarbeid Trosopplæring ungdomsarbeid /Ungdom Trosopplæring ungdomsarbeid /Ungdom Trosopplæring ungdomsarbeid /Ungdom Trosopplæring /ungdomsarbeid /Ungdom Trosopplæring ungdomsarbeid / Trosopplæring ungdomsarbeid / Trosopplæring ungdomsarbeid / Trosopplæring ungdomsarbeid / Trosopplæring ungdomsarbeid / Trosopplæring / Trosopplæring / Trosopplæring / Trosopplæring enneskeverd enneskeverd ingsted samlingsted ed Menneskeverd / Menneskeverd / Menneskeverd og /ogMenneskeverd og / Menneskeverd og Folkekirke Folkekirke Folkekirke /WENCHE samlingsted ogFolkekirke / Menneskeverd og//Folkekirke /Kjærlighet, Kjærlighet, /Menneskeverd og Kjærlighet, Folkekirke //Menneskeverd og Kjærlighet, Folkekirke //Menneskeverd nåde og Kjærlighet, nåde samlingsted Folkekirke nåde //Menneskeverd og Kjærlighet, og ognåde Folkekirke /og /Menneskeverd og Kjærlighet, nåde Folkekirke og //Menneskeverd samlingsted og /Kjærlighet, Menneskeverd nåde Folkekirke og //Menneskeverd samlingsted og Kjærlighet, nåde Folkekirke og //66 Menneskeverd og Folkekirke nåde //Ungdom Menneskeverd samlingsted og Kjærlighet, nåde og og /Ungdom /Menneskeverd samlingsted og Kjærlighet, nåde og /etter /Ungdom Menneskeverd Folkekirke og samlingsted Kjærlighet, nåde og //Ungdom Menneskeverd samlingsted og Kjærlighet, nåde og //Ungdom Menneskeverd og Kjærlighet, /nåde Kjærlighet, og //Ungdom Menneskeverd og Kjærlighet, Folkekirke og //Ungdom Menneskeverd og Kjærlighet, Folkekirke og /Ungdom nåde og Kjærlighet, Folkekirke og /Ungdom og Kjærlighet, nåde Folkekirke og og Kjærlighet, nåde Folkekirke og Kjærlighet, nåde Folkekirke og Kjærlighet, nåde og Kjærlighet, nåde og Kjærlighet, nåde og og og 4. ELISABETH BROMANDER, år, GAUPEFARET, GRÅLUM pedømmet, det g er redning et, ing deler rmmet, gbispedømmet, god alder og spredning av er og det og isamlingsted deler det bispedømmet, god alder spredning av er og det og isamlingsted er deler bispedømmet, god alder spredning av er og det god og isamlingsted deler bispedømmet, god alder spredning av er og det og spredning i samlingsted alder bispedømmet, god spredning av er og det og iMenneskeverd alder bispedømmet, god spredning og er det og isamlingsted alder god spredning i og er det alder og isamlingsted alder god spredning og er det og isamlingsted og alder god spredning og er det og isamlingsted alder god spredning og er det isamlingsted alder god spredning og er isamlingsted alder god spredning og i alder spredning og i alder og i alder og i alder og og stemme hver. konfirmasjon konfirmasjon konfirmasjon konfirmasjon konfirmasjon Ny Ny /konfirmasjon Ny kirkeordning /kirkeordning konfirmasjon /kirkeordning konfirmasjon kirkeordning /konfirmasjon kirkeordning /konfirmasjon /Lokal kirkeordning konfirmasjon /kirkeordning konfirmasjon Ny kirkeordning /konfirmasjon Ny /kirkeordning konfirmasjon Ny konfirmasjon Ny /kirkeordning konfirmasjon Ny kirkeordning /konfirmasjon Ny kirkeordning /én konfirmasjon Ny Ny kirkeordning /konfirmasjon Ny /kirkeordning konfirmasjon Ny kirkeordning /konfirmasjon Ny /kirkeordning konfirmasjon Ny kirkeordning //konfirmasjon Ny /kirkeordning konfirmasjon Ny kirkeordning /tilstedeværelse Ny kirkeordning /tilstedeværelse Ny /kirkeordning Ny kirkeordning //tradisjon Lokal /og tilstedeværelse tilstedeværelse Lokal tilstedeværelse Lokal tilstedeværelse Lokal tilstedeværelse Lokal //kirkeordning tilstedeværelse God God //konfirmasjon /håp God Lokal tilstedeværelse ///håp God Lokal tilstedeværelse ///God Lokal tilstedeværelse ///God Lokal tilstedeværelse /kirkeordning /God Lokal tilstedeværelse //God Lokal tilstedeværelse //God Lokal tilstedeværelse //God Lokal tilstedeværelse Lokal //God Lokal tilstedeværelse //tilstedeværelse God Lokal / /God Lokal / /God Lokal tilstedeværelse / /God /Lokal God tilstedeværelse //God Lokal tilstedeværelse / /God Lokal tilstedeværelse / /God Lokal tilstedeværelse / /God Lokal tilstedeværelse / God tilstedeværelse / God/ God/ God/ God opplæring opplæring osopplæring miljøvern vern / Trosopplæring miljøvern / Trosopplæring miljøvern for /for Trosopplæring formiljøvern / Trosopplæring formiljøvern håp håp / Trosopplæring for håp //miljøvern /Kunst, Kunst, /Trosopplæring håp for Kunst, miljøvern //Trosopplæring håp for Kunst, kultur kultur miljøvern /kultur /Trosopplæring håp for Kunst, miljøvern og /kultur og /Trosopplæring håp for og Kunst, tradisjon tradisjon miljøvern /kultur tradisjon /Trosopplæring miljøvern håp og for Kunst, miljøvern /tradisjon kultur /Trosopplæring håp og for Kunst, miljøvern /tradisjon kultur /Trosopplæring håp og for /Kunst, Trosopplæring miljøvern /tradisjon kultur /Trosopplæring håp for og Kunst, miljøvern /kultur tradisjon /Trosopplæring håp for og Kunst, miljøvern /tradisjon kultur //håp Trosopplæring for og Kunst, miljøvern for /tradisjon kultur /kirkeordning Trosopplæring håp for og Kunst, miljøvern /Ny tradisjon kultur /Trosopplæring håp for og Kunst, håp miljøvern kultur /Ny tradisjon /Trosopplæring håp for og Kunst, miljøvern kultur /Ny tradisjon Kunst, /Trosopplæring håp og for Kunst, kultur /Ny /Lokal Trosopplæring håp for kultur Kunst, tradisjon kultur /Ny //Trosopplæring håp og for Kunst, og tradisjon kultur //håp og for tradisjon Kunst, tradisjon kultur //håp og for Kunst, tradisjon kultur //håp og for Kunst, tradisjon kultur og Kunst, tradisjon kultur og Kunst, tradisjon kultur og Kunst, tradisjon kultur og tradisjon kultur og tradisjon og tradisjon onskomité det nasjonskomité en vominasjonskomité omité téeidet sten tarbeidet n. gt kjønn. er av valgt Listen av nominasjonskomité utarbeidet en kjønn. er av valgt en Listen av nominasjonskomité utarbeidet kjønn. er nominasjonskomité av valgt Listen av nominasjonskomité utarbeidet kjønn. er av valgt Listen av nominasjonskomité utarbeidet er av valgt av nominasjonskomité utarbeidet en er av valgt av nominasjonskomité en er av valgt av nominasjonskomité utarbeidet valgt en av valgt av nominasjonskomité en av av valgt av nominasjonskomité en av valgt av nominasjonskomité en av nominasjonskomité valgt valgt av valgt av valgt av av Styrke Styrke /og /barn Styrke folkekirkepreget folkekirkepreget /myndighet Styrke folkekirkepreget Styrke folkekirkepreget /barn Styrke folkekirkepreget Styrke folkekirkepreget /barn Styrke folkekirkepreget Styrke folkekirkepreget Styrke folkekirkepreget Styrke folkekirkepreget / iiStyrke folkekirkepreget /kirken Styrke / Styrke /styringsmodell Styrke / Styrke / folkekirkepreget Styrke / Styrke / Styrke / Styrke / Styrke / Styrke / Styrke / Styrke styringsmodell styringsmodell styringsmodell kirken styringsmodell kirken ifinansiering styringsmodell kirken kirken styringsmodell kirken styringsmodell ifolkekirkepreget kirken styringsmodell ifolkekirkepreget kirken styringsmodell ifolkekirkepreget kirken styringsmodell ifolkekirkepreget kirken styringsmodell ifolkekirkepreget kirken styringsmodell ifolkekirkepreget kirken styringsmodell styringsmodell i folkekirkepreget kirken styringsmodell i folkekirkepreget kirken styringsmodell ifolkekirkepreget kirken i kirken styringsmodell i kirken styringsmodell i kirken styringsmodell i kirken styringsmodell i kirken styringsmodell i kirken styringsmodell i kirken i kirken i kirken i kirken nge tørre barn og ørre Større unge /av barn myndighet og Større myndighet myndighet unge /en barn Større og myndighet unge /en barn og Større myndighet unge /en barn //og Større Offentlig Offentlig myndighet /Listen unge /Offentlig barn og Større /myndighet unge /utarbeidet Offentlig barn og Større finansiering finansiering /myndighet unge Offentlig /finansiering barn og Større /myndighet unge finansiering /Offentlig barn og Større /myndighet unge finansiering /Offentlig barn og Større barn /myndighet unge finansiering /Offentlig barn Større ogvalgt /myndighet og unge finansiering /Offentlig barn Større og unge myndighet //av unge finansiering /Offentlig barn Større /Styrke myndighet /Større unge finansiering /Offentlig og Større myndighet /av unge finansiering /folkekirkepreget Offentlig barn og Større /valgt myndighet unge finansiering Offentlig //barn og Større /myndighet unge finansiering /Offentlig og Større /myndighet unge finansiering /Offentlig /barn og Større Offentlig /myndighet unge finansiering /Offentlig Større og /myndighet unge finansiering Offentlig //styringsmodell og Større finansiering /styringsmodell myndighet unge finansiering Offentlig //Større /myndighet finansiering Offentlig //Større /myndighet finansiering Offentlig /myndighet Offentlig /ifolkekirkepreget finansiering Offentlig /ifolkekirkepreget finansiering Offentlig /ifolkekirkepreget finansiering Offentlig finansiering finansiering 5. ANDREAS BRØTTEMSMO, 22 til år,lokalkirken YVENVEIEN, YVEN nighetsrådene. e. dene. menighetsrådene. tsrådene. menighetsrådene. menighetsrådene. menighetsrådene. kalkirken rken til lokalkirken til lokalkirken til lokalkirken til lokalkirken til lokalkirken til lokalkirken til lokalkirken til lokalkirken til lokalkirken til til lokalkirken til lokalkirken lokalkirken til lokalkirken til lokalkirken til lokalkirken til lokalkirken til lokalkirken til lokalkirken til lokalkirken Vil du endre på stemmeseddelen kan du: • Gi tilleggsstemme til kandidater på listen 6. SVERRE FJELDBERG, 59 år, KITTERØDVEIEN, GRÅLUM Du kan gi én tilleggsstemme til inntil tre kandidater. Det gjør du ved å sette et kryss i ruten til venstre for navnet til kandidaten. 7. MAGNE JOHAN GRØNLIEN, 74 år, HANNESTADVEIEN, YVEN Kandidaten får da to stemmer. Øvrige kandidater får én stemme hver ved opptellingen. 8. ROBIN ANDRÉ KRISTIANSEN KARLSTAD, 21 år, KREKLINGVEIEN, YVEN • Gi personstemme til andre valgbare personer i soknet 9. ANNE-LISE FAGERBERG FJELDSTAD, 67 år, NØTTEVEIEN, YVEN Du kan gi personstemme til inntil tre andre valgbare personer i soknet. Det gjør du ved å føre HÅKON HÅKON HÅKON ANDERSEN HÅKON ANDERSEN HÅKON ANDERSEN HÅKON ANDERSEN HÅKON ANDERSEN HÅKON ANDERSEN HÅKON ANDERSEN HÅKON ANDERSEN HÅKON ANDERSEN HÅKON ANDERSEN HÅKON ANDERSEN HÅKON ANDERSEN HÅKON HÅKON ANDERSEN HÅKON ANDERSEN ANDERSEN HÅKON ANDERSEN ANDERSEN HÅKON ANDERSEN HÅKON ANDERSEN HÅKON ANDERSEN HÅKON ANDERSEN HÅKON ANDERSEN ANDERSEN ANDERSEN ESPEN ESPEN ESPEN R. ESPEN R. KJØRVEN KJØRVEN R. ESPEN KJØRVEN R. ESPEN KJØRVEN R. ESPEN KJØRVEN R. ESPEN KJØRVEN R. ESPEN KJØRVEN R. ESPEN KJØRVEN R. ESPEN KJØRVEN R. ESPEN KJØRVEN R. ESPEN KJØRVEN R. ESPEN ESPEN KJØRVEN R. ESPEN KJØRVEN R. ESPEN R. KJØRVEN R. ESPEN KJØRVEN KJØRVEN R. ESPEN KJØRVEN R. ESPEN KJØRVEN R. ESPEN KJØRVEN R. ESPEN KJØRVEN R. ESPEN KJØRVEN R. ESPEN KJØRVEN R. KJØRVEN R.HÅKON KJØRVEN GER NNE-KARI TTHEW KARDHAMAR R RI NGER EW PH. DHAMAR -KARI MONGER R MATTHEW MAR ANNE-KARI SKARDHAMAR PH. MONGER MATTHEW SKARDHAMAR ANNE-KARI PH. MONGER ANNE-KARI MATTHEW SKARDHAMAR ANNE-KARI PH. MONGER MATTHEW SKARDHAMAR ANNE-KARI PH. MONGER SKARDHAMAR ANNE-KARI PH. SKARDHAMAR MONGER SKARDHAMAR ANNE-KARI PH. MONGER SKARDHAMAR ANNE-KARI MONGER SKARDHAMAR ANNE-KARI SKARDHAMAR ANNE-KARI SKARDHAMAR ANNE-KARI SKARDHAMAR ANNE-KARI SKARDHAMAR SKARDHAMAR SKARDHAMAR ORVALDSEN THORVALDSEN VALDSEN LASSE SE THORVALDSEN LASSE THORVALDSEN LASSE THORVALDSEN LASSE THORVALDSEN LASSE THORVALDSEN LASSE THORVALDSEN LASSE THORVALDSEN LASSE THORVALDSEN LASSE THORVALDSEN LASSE LASSE THORVALDSEN LASSE THORVALDSEN LASSE THORVALDSEN THORVALDSEN LASSE THORVALDSEN LASSE THORVALDSEN LASSE THORVALDSEN LASSE THORVALDSEN LASSE THORVALDSEN LASSE THORVALDSEN LASSE THORVALDSEN THORVALDSEN ANNE ANNE ANNE BRUN BRUN ANNE BRUN ANDERSEN ANNE ANDERSEN BRUN ANNE ANDERSEN BRUN ANNE ANDERSEN BRUN ANNE ANDERSEN BRUN ANNE ANDERSEN BRUN ANNE ANDERSEN BRUN ANNE ANDERSEN BRUN ANNE ANDERSEN BRUN ANNE ANDERSEN BRUN ANNE ANDERSEN ANNE BRUN ANNE ANDERSEN BRUN ANNE BRUN ANDERSEN BRUN ANNE ANDERSEN BRUN ANDERSEN ANNE ANDERSEN BRUN ANNE ANDERSEN BRUN ANNE ANDERSEN BRUN ANNE ANDERSEN BRUN ANNE ANDERSEN BRUN ANNE ANDERSEN BRUN ANDERSEN BRUN ANDERSEN ANDERSEN opp personnavnet på 39 39 39 / Oslo Ås 39 Ås Ås år 39 /år år 39 // Ås 39 // Ås 39 // Ås 39 Ås år 39 // Ås 39 / Ås år 39 / Ås år 39 / Ås år 39 /årÅs år 39 /årÅs 39 år 39 år /årÅs år // Ås 39 /årÅs år 39 / Ås år39 / Ås år39 / Ås år39 / Ås år39 / Ås år39 / Ås år39 / Ås år / Ås 27 27 27 år Oslo 27 Oslo Oslo år 27 Oslo år 27 Oslo år 27 // Oslo år 27 // Oslo år 27 /år år 27 /år år 27 /år år 27 /årOslo 27 /årOslo år 27 /år år 27 /år 27 år 27 år /årOslo år // Oslo 27 /årOslo år 27 /årOslo år 27 / Oslo år 27 / Oslo år 27 / Oslo 27 / Oslo 27 / Oslo 27 Oslo / Oslo Skedsmokorset øbak orset r, /32 essor, år mokorset Drøbak 69 /år år Skedsmokorset /32 år Drøbak 69 /år år Skedsmokorset 69 /32 år Drøbak 69 /år år Skedsmokorset /32 /år Skedsmokorset Drøbak 69 /år årSkedsmokorset /26 år Drøbak 69 /år Skedsmokorset /26 år 69 /år /år /69 /år Professor, Skedsmokorset /år 69 //år Professor, 69 / Skedsmokorset //år Professor, 69 / Skedsmokorset /år Professor, 69 Skedsmokorset /år //år Professor, /år /år /år m 26 rdrum //Professor, Gjerdrum 26 //Professor, Gjerdrum 26 //Professor, Gjerdrum 26 //Professor, Gjerdrum //Professor, Gjerdrum /år Gjerdrum 26 /Professor, Gjerdrum 26 /Professor, Gjerdrum år 26 Gjerdrum år 26 Gjerdrum 26 år 26 /år Gjerdrum år / Gjerdrum 26 /Professor, Gjerdrum år 26 Gjerdrum år 26 /Professor, Gjerdrum år 26 / Professor, Gjerdrum 26 /Professor, Gjerdrum 26 Gjerdrum 26 Gjerdrum 26 / Oslo Gjerdrum / Oslo Gjerdrum 65 65 65 år /Professor, Kråkerøy 65 Kråkerøy / Skedsmokorset Kråkerøy 65 Kråkerøy 65 / Skedsmokorset Kråkerøy 65 Kråkerøy 65 Kråkerøy 65 Kråkerøy 65 / Skedsmokorset Kråkerøy 65 // Kråkerøy 65 / Kråkerøy 65 /årKråkerøy 65 /årKråkerøy år 65 /årKråkerøy 65 år 65 /årKråkerøy Kråkerøy 65 /årKråkerøy 65 /årKråkerøy 65 / Kråkerøy 65 / Ås Kråkerøy 65 Kråkerøy årOslo 65 Kråkerøy årOslo 65 Kråkerøy 65 Kråkerøy Kråkerøy 10. SOLVEIG JOHANNE SÆLE IVELAND, 64 år, FJELLHØYVEIEN, GREÅKER Lektor Lektor Lektor Lektor Lektor Lektor Lektor Lektor Lektor Lektor Lektor Lektor Lektor Lektor Lektor Lektor Lektor Lektor Lektor Lektor Lektor Lektor Lektor Lektor Student Student Student Student Student Student Student Student Student Student Student Student Student Student Student Student Student Student Student Student Student Student Student Student kershus ghetsfakultetet Oslo Menighetsfakultetet us og fakultetet Stipendiat etet gskolen len ndiat ultetet ved Høgskolen Akershus i Oslo Menighetsfakultetet og Stipendiat ved Høgskolen Akershus i Oslo og Menighetsfakultetet Høgskolen Stipendiat ved Høgskolen Akershus i Oslo og Menighetsfakultetet Stipendiat ved Høgskolen Akershus i Oslo og Menighetsfakultetet ved i Oslo Høgskolen Akershus i Oslo og Menighetsfakultetet ved og Høgskolen Akershus i Oslo og Menighetsfakultetet Akershus Høgskolen Akershus ilærer Oslo ogPensjonert Høgskolen Akershus ilærer Oslo ogPensjonert Høgskolen Akershus i Oslo og Høgskolen Akershus ilærer Oslo og Høgskolen Akershus ilærer Oslo og Akershus i Oslo og Akershus i Student Oslo ogPensjonert Akershus og Akershus stemmeseddelen. Bruk store bokstaver. Personen fårLektor da én stemme. Teologistudent dent gistudent Teologistudent Teologistudent Teologistudent Teologistudent Teologistudent Teologistudent Teologistudent Teologistudent Teologistudent Teologistudent Teologistudent Teologistudent Teologistudent Teologistudent Teologistudent Teologistudent Teologistudent Teologistudent Teologistudent Pensjonert Pensjonert Pensjonert Pensjonert lærer lærer Pensjonert lærer Pensjonert Pensjonert Pensjonert lærer Pensjonert lærer lærer Pensjonert lærer Pensjonert lærer Pensjonert lærer Pensjonert Pensjonert lærer Pensjonert lærer lærer Pensjonert lærer Pensjonert lærer Pensjonert lærer Pensjonert lærer Pensjonert lærer Pensjonert lærer Pensjonert lærer lærer lærer

msarbeid ngdomsarbeid en ens æring beid /Y opplæring d Trosopplæring og Y rnekirken d ass miliens ///Y BarneUngdomsarbeid Familiens plass i/Y og Trosopplæring Y kirken / /Y BarneUngdomsarbeid Familiens plass i/Y og Trosopplæring kirken Y / /Y BarneUngdomsarbeid Trosopplæring Familiens plass /i Y og Trosopplæring Y kirken / Barne/Y Ungdomsarbeid Familiens plass i/Y og Trosopplæring kirken /11. Barne/Y Ungdomsarbeid plass i/BERITH og Y Trosopplæring kirken /Y Barne/Y Ungdomsarbeid /plass /iBarneog Y Trosopplæring kirken /Y Barne/Y Ungdomsarbeid /iADELE Y og Trosopplæring kirken /Y Ungdomsarbeid Barneog /Y//Y og Trosopplæring //Y Ungdomsarbeid Barne/Y /Y og Trosopplæring //Y BarneUngdomsarbeid Y/Y Ungdomsarbeid og Trosopplæring //Y BarneUngdomsarbeid Y/Y og Trosopplæring //Y BarneUngdomsarbeid /Y og //år, BarneUngdomsarbeid /Y Y //Y Ungdomsarbeid Barne/Y Y og //Y BarneUngdomsarbeid /Y Y og Ungdomsarbeid /Y Y og Ungdomsarbeid /Y Y Ungdomsarbeid Y Ungdomsarbeid /Y /Y /Y Y Kirkens Kirkens Kirkens utvikling utvikling Kirkens utvikling Kirkens og og Y og utvikling Kirkens og utvikling Kirkens utvikling Kirkens utvikling Kirkens og utvikling Kirkens utvikling Kirkens utvikling Kirkens utvikling utvikling Y Kirkens Kirkens utvikling Kirkens og utvikling Kirkens utvikling og utvikling Kirkens og utvikling Kirkens og og utvikling Kirkens og utvikling Kirkens og utvikling Kirkens og utvikling Kirkens Y og utvikling Kirkens og utvikling og utvikling og og Y Gudstjenesteliv Gudstjenesteliv Gudstjenesteliv Gudstjenesteliv Gudstjenesteliv Gudstjenesteliv Gudstjenesteliv Gudstjenesteliv Gudstjenesteliv Gudstjenesteliv Y Gudstjenesteliv Gudstjenesteliv Gudstjenesteliv /Y Gudstjenesteliv /YVEN Y Gudstjenesteliv /Y Gudstjenesteliv Gudstjenesteliv Gudstjenesteliv Y Gudstjenesteliv Y //Kirkens Gudstjenesteliv /Y Y Gudstjenesteliv Y Gudstjenesteliv Y Gudstjenesteliv Y Gudstjenesteliv Y Gudstjenesteliv Y God God God og og God og ekte ekte ekte og God trosformidling trosformidling ekte trosformidling og God trosformidling ekte og God trosformidling ekte og God ///Y trosformidling ekte /Y og God trosformidling ekte //og God trosformidling ekte //Y og God Y trosformidling ekte /utvikling og God trosformidling ekte //Y God og Y trosformidling ekte //og God Y ekte trosformidling //Y og God Y God trosformidling ekte //Y og God Y og trosformidling ekte //Y og God ekte Y trosformidling ekte //Y og God trosformidling Y trosformidling ekte //Y og God Y trosformidling ekte //Y og God Y trosformidling ekte /Y og God / Kirkens Y trosformidling ekte /Y og God Y trosformidling ekte /Y og God Y trosformidling ekte /Y og God trosformidling ekte /Y trosformidling ekte /Y trosformidling /Y /Y /Y /Y PETTERSEN, 67 LANGSTIEN, msarbeid opplæring um/ d Misjon rketid en Misjon atskirketid Trosopplæring gdomsarbeid Kirken eforum/ er ring /eid Kirkeforum/ /Misjon ungdomsarbeid etter statskirketid /Trosopplæring /Kirken Kirkeforum/ /Misjon //ungdomsarbeid etter statskirketid //ungdomsarbeid Trosopplæring /Kirken Kirkeforum/ /Misjon ungdomsarbeid etter statskirketid //Trosopplæring /Kirken Kirkeforum/ /Misjon ungdomsarbeid etter statskirketid /Trosopplæring /Trosopplæring Kirkeforum/ /Misjon ungdomsarbeid etter statskirketid /Trosopplæring /Kirkeforum/ /Misjon ungdomsarbeid Kirkeforum/ statskirketid //Trosopplæring /Kirkeforum/ /Misjon ungdomsarbeid //Trosopplæring //Kirkeforum/ ungdomsarbeid Trosopplæring /Kirkeforum/ /Misjon ungdomsarbeid /Trosopplæring /Kirkeforum/ Misjon Trosopplæring /Diakoni Trosopplæring /Kirkeforum/ Misjon ungdomsarbeid Trosopplæring /Kirkeforum/ Misjon Trosopplæring /Kirkeforum/ Misjon / /Misjon Trosopplæring /Kirkeforum/ Misjon Trosopplæring /nær Kirkeforum/ /Misjon Trosopplæring / Misjon Trosopplæring ///Misjon Trosopplæring / kirke Misjon /og Trosopplæring / Misjon /og / Misjon /og Misjon /og / kirke Misjon /Relevant /Relevant organisering organisering organisering organisering organisering Prestenes Prestenes / kirke Prestenes organisering / Prestenes organisering / Prestenes organisering / kirke Prestenes organisering / kirke Prestenes organisering / Prestenes organisering / Prestenes organisering Prestenes organisering / Prestenes organisering /vil Prestenes organisering organisering / Prestenes organisering / Prestenes organisering /med Prestenes organisering / Prestenes / Prestenes organisering / Prestenes organisering / Prestenes organisering / Prestenes organisering / Prestenes organisering / Prestenes organisering /ikke Prestenes /anledning Prestenes / Prestenes Trosopplæring Trosopplæring Trosopplæring //Misjon Diakoni Trosopplæring Diakoni //Diakoni Trosopplæring / /Diakoni /ungdomsarbeid Trosopplæring / /Diakoni Trosopplæring / /Diakoni Trosopplæring Diakoni Trosopplæring / /Diakoni Trosopplæring / /og Diakoni Trosopplæring / /og Diakoni Trosopplæring / /og Diakoni Trosopplæring Trosopplæring /og Diakoni Trosopplæring Diakoni Trosopplæring Diakoni / Diakoni Trosopplæring Trosopplæring Trosopplæring Diakoni Trosopplæring Diakoni Trosopplæring Diakoni Trosopplæring Diakoni Diakoni Diakoni / Barn Diakoni Relevant Relevant Relevant Relevant og og og Relevant nær nær kirke Relevant kirke kirke nær Relevant kirke Barn nær Barn Barn Relevant nær og Barn Relevant og kirke nær / Barn Relevant og kirke nær / Barn Relevant og kirke nær / Diakoni Barn Relevant og nær /// Diakoni Barn og og nær / Barn og og kirke nær / og Barn Relevant og kirke nær Relevant / og Barn Relevant og nær / og Barn Relevant og og nær // Barn og nær Relevant og kirke nær // Barn kirke og og Relevant kirke nær /endringer og og Relevant / Barn kirke nær / Barn og Relevant og kirke nær og / Barn og Relevant og kirke nær / ikke Barn og og Relevant kirke nær / Barn og Relevant og kirke nær / Barn og og kirke nær Barn og og nær /valgoppgjøret. Barn og kirke / Barn og / Barn og og Andre telle ikirke Det er til å stryke Kirken vke /esus lse Etterfølgelse n on følgelse onalt esus Diakonalt keademi id emi misjon arbeid Jesus Kirke ikirkeademi og //avKirken /Etterfølgelse Diakonalt misjon arbeid Jesus Kirke ikirkeademi og //avKirken /kirkeademi Etterfølgelse Diakonalt misjon arbeid Jesus Kirke ikirkeademi og //avKirken /Etterfølgelse Diakonalt misjon arbeid Jesus Kirke iog kirkeademi //avKirken /Etterfølgelse misjon arbeid Jesus Kirke i/og kirkeademi //av Kirke Kirken /Etterfølgelse misjon arbeid Jesus Kirke iog kirkeademi /avKirken /og Etterfølgelse misjon Jesus Kirke iog kirkeademi misjon /avKirken Etterfølgelse /misjon Jesus Kirke iog kirkeademi /av/Etterfølgelse misjon /Jesus Kirke iog kirkeademi /av/Etterfølgelse misjon Jesus Kirke Etterfølgelse og kirkeademi av / /Etterfølgelse misjon Jesus Kirke og kirkeademi av / /Etterfølgelse misjon Jesus Kirke og /av/Etterfølgelse misjon av Jesus Kirke og /Etterfølgelse Jesus Kirke og /avunge Etterfølgelse Jesus og /avunge Etterfølgelse Jesus av / unge Etterfølgelse /avunge Etterfølgelse Jesus avunge Etterfølgelse avunge avunge avunge profesjonskamp profesjonskamp profesjonskamp profesjonskamp profesjonskamp profesjonskamp God God /unge God profesjonskamp struktur struktur / unge God struktur profesjonskamp / struktur God profesjonskamp struktur God profesjonskamp i/dater. struktur God profesjonskamp i/ struktur God profesjonskamp i/ struktur God profesjonskamp i/struktur God profesjonskamp i/ struktur God profesjonskamp i/profesjonskamp struktur God profesjonskamp /i struktur God profesjonskamp /i struktur God profesjonskamp /i struktur God / profesjonskamp God i/ struktur God struktur profesjonskamp i/ struktur God profesjonskamp i/struktur God i profesjonskamp i/ struktur God profesjonskamp i/struktur God profesjonskamp i/ struktur Godi/struktur Godi/struktur Godi/ struktur Godi struktur i i unge unge unge /av /Jesus Samfunnsaktuell unge Samfunnsaktuell /misjon Samfunnsaktuell /misjon Samfunnsaktuell /misjon Samfunnsaktuell /Jesus Samfunnsaktuell kirke kirke /kirke Samfunnsaktuell kirke /Jesus Samfunnsaktuell kirke /Jesus Samfunnsaktuell kirke /Jesus Samfunnsaktuell kirke /Jesus Samfunnsaktuell unge kirke ///Samfunnsaktuell /kirke Samfunnsaktuell /kirke Samfunnsaktuell unge unge kirke /iiSamfunnsaktuell //iSamfunnsaktuell unge kirke / Samfunnsaktuell unge kirke / Samfunnsaktuell unge kirke / Samfunnsaktuell unge kirke / Samfunnsaktuell kirke unge kirke / Samfunnsaktuell unge kirke / Samfunnsaktuell unge kirke / Samfunnsaktuell unge kirke / Samfunnsaktuell kirke / Samfunnsaktuell kirke kirke kirke kirke 12. GUNVOR LUND AARFLOT, 66 år, LANGSTIEN, YVEN grosopplæring akonalt ing alt samfunnet unnet plæring tbeid /Diakonalt Trosopplæring arbeid samfunnet /Diakonalt arbeid Trosopplæring Diakonalt samfunnet /Diakonalt arbeid Trosopplæring samfunnet /Diakonalt arbeid Trosopplæring arbeid /Diakonalt arbeid Trosopplæring /Diakonalt arbeid Trosopplæring Diakonalt arbeid Diakonalt arbeid Diakonalt arbeid Diakonalt arbeid Diakonalt arbeid arbeid arbeid arbeidsfellesskapet arbeidsfellesskapet arbeidsfellesskapet arbeidsfellesskapet arbeidsfellesskapet arbeidsfellesskapet // Reparere Reparere /arbeidsfellesskapet Reparere /arbeidsfellesskapet Reparere de de /arbeidsfellesskapet de Reparere /arbeidsfellesskapet de Reparere /arbeidsfellesskapet de Reparere /arbeidsfellesskapet de Reparere /arbeidsfellesskapet de Reparere /arbeidsfellesskapet de Reparere /arbeidsfellesskapet de Reparere arbeidsfellesskapet /arbeidsfellesskapet de Reparere /arbeidsfellesskapet de Reparere /arbeidsfellesskapet de Reparere /arbeidsfellesskapet de Reparere / Reparere /arbeidsfellesskapet de Reparere /arbeidsfellesskapet de Reparere de/arbeidsfellesskapet de Reparere /arbeidsfellesskapet de Reparere /arbeidsfellesskapet de Reparere /de Reparere /de Reparere /de Reparere /de Reparere de de verste verste verste skadene skadene verste skadene verste skadene av avverste av liturgireformen liturgireformen skadene liturgireformen av verste skadene liturgireformen av verste skadene liturgireformen av verste skadene liturgireformen av verste skadene liturgireformen av verste skadene liturgireformen av verste skadene liturgireformen verste avskadene liturgireformen verste avskadene liturgireformen av verste skadene verste liturgireformen av verste skadene liturgireformen skadene av verste skadene liturgireformen av verste skadene av liturgireformen av liturgireformen verste skadene liturgireformen av verste skadene liturgireformen av verste skadene liturgireformen av verste skadene liturgireformen av verste skadene liturgireformen av verste skadene liturgireformen avskadene liturgireformen av liturgireformen av liturgireformen

13. MAGNE HALVOR DAHLE, 66 år, GREÅKERVEIEN, GREÅKER

Bruk blå/svart penn eller blyant. Skriv tydelig.

Det skal velges 8 medlemmer og 5 varamedlemmer.

Holleby sokn

Solli sokn

1. HALVOR NOME, 57 år, DESIDERIAS VEI, GREÅKER 1. KAI ARNE WALLIN, 69 år, JELSNESVEIEN, SARPSBORG ØE TORP RIT KON NUT DREAS LØE NUPEN MARIT P AS HÅKON LD EN ANDREAS ARILD KNUT TORP LØE NUPEN MARIT HÅKON ARILD ANDREAS KNUT TORP NUPEN LØE KNUT MARIT HÅKON ARILD ANDREAS KNUT TORP NUPEN LØE MARIT HÅKON ARILD ANDREAS KNUT ARILD TORP NUPEN LØE MARIT IDA ARILD ANDREAS KNUT IDA TORP NUPEN LØE MARIT MARIE ARILD ANDREAS NUPEN IDA KNUT MARIE TORP NUPEN LØE MARIT ARILD IDA MARIE KNUT TORP NUPEN NIELSEN MARIT LØE ARILD NIELSEN IDA MARIE KNUT TORP NUPEN LØE MARIT ARILD NIELSEN IDA MARIE KNUT TORP NUPEN MARIT ARILD NIELSEN MARIT IDA MARIE KNUT TORP NUPEN MARIT ARILD NIELSEN IDA MARIE KNUT TORP NUPEN MARIT ARILD TORP NIELSEN IDA MARIE ROBIN TORP NUPEN MARIT ROBIN ARILD NIELSEN IDA MARIE TORP NUPEN ROBIN MARIT NIELSEN ANDRE IDA MARIE TORP ANDRE NUPEN ROBIN MARIT NIELSEN IDA MARIE ANDRE TORP ROBIN MARIT NIELSEN KARLSTAD IDA MARIE ANDRE TORP KARLSTAD ROBIN MARIT NIELSEN IDA MARIE ANDRE TORP KARLSTAD IDA ROBIN MARIT NIELSEN IDA MARIE ANDRE TORP KARLSTAD ROBIN MARIE MARIT NIELSEN IDA MARIE ANDRE TORP KARLSTAD ROBIN NIELSEN IDA MARIE NIELSEN ANDRE TORP KARLSTAD ROBIN NIELSEN IDA MARIE ANDRE KARLSTAD ROBIN NIELSEN IDA MARIE ANDRE KARLSTAD ROBIN NIELSEN IDA MARIE ANDRE KARLSTAD ROBIN NIELSEN IDA MARIE ANDRE KARLSTAD ROBIN NIELSEN ROBIN IDA MARIE ANDRE KARLSTAD ROBIN NIELSEN IDA MARIE ANDRE KARLSTAD ROBIN ANDRE NIELSEN MARIE ANDRE KARLSTAD ROBIN NIELSEN ANDRE KARLSTAD ROBIN KARLSTAD NIELSEN ANDRE KARLSTAD ROBIN ANDRE KARLSTAD ROBIN ANDRE KARLSTAD ROBIN ANDRE KARLSTAD ROBIN ANDRE KARLSTAD ROBIN ANDRE KARLSTAD ANDRE KARLSTAD KARLSTAD KARLSTAD KIRSTI KIRSTI KIRSTI FRØSHAUG FRØSHAUG KIRSTI FRØSHAUG KIRSTI FRØSHAUG KIRSTI FRØSHAUG KIRSTI FRØSHAUG KIRSTI FRØSHAUG KIRSTI FRØSHAUG KIRSTI FRØSHAUG KIRSTI FRØSHAUG KIRSTI FRØSHAUG KIRSTI FRØSHAUG KIRSTI KIRSTI FRØSHAUG KIRSTI FRØSHAUG KIRSTI FRØSHAUG FRØSHAUG KIRSTI FRØSHAUG KIRSTI FRØSHAUG KIRSTI FRØSHAUG KIRSTI FRØSHAUG KIRSTI FRØSHAUG KIRSTI FRØSHAUG KIRSTI FRØSHAUG FRØSHAUG

ner uktutvikler, vikler, Produktutvikler, ssheim Frogner m 67 y42 kerøy /år / Kråkerøy Jessheim 40 år /årFrogner Produktutvikler, 67 42 /år / Kråkerøy Jessheim 40 år /årProduktutvikler, Frogner 40 67 42 /år / Kråkerøy Jessheim 40 /år /år Produktutvikler, Frogner 67 42 /år / Kråkerøy Frogner Jessheim 40 /år /årProduktutvikler, Frogner 67 34 34 /år / Kråkerøy Jessheim 40 34 /år /årProduktutvikler, Frogner 67 //år / Produktutvikler, Kråkerøy Strømmen 34 Strømmen 40 /år / Produktutvikler, Strømmen Frogner 67 år /årKråkerøy 34 40 /år / Strømmen Produktutvikler, Frogner 67 år /årKråkerøy 34 40 år // Strømmen Produktutvikler, Frogner 67 /år årKråkerøy 34 40 år // Strømmen Produktutvikler, Frogner 67 /år årKråkerøy 67 34 40 år // Strømmen Produktutvikler, Frogner 67 år /årKråkerøy 34 40 /år /Kråkerøy Strømmen Produktutvikler, 67 Frogner år /årKråkerøy 34 21 21 år // Strømmen Produktutvikler, Frogner 67 21 /år årKråkerøy 34 år // Yven Strømmen Yven Produktutvikler, 21 67 år / Kråkerøy Yven 34 år år / Strømmen Produktutvikler, 21 67 //årYven Kråkerøy 34 år /årStrømmen 21 67 /år / Yven Kråkerøy 34 år /årStrømmen 21 67 /år / Yven Kråkerøy 34 år /årStrømmen 34 21 67 /år / Yven Kråkerøy 34 år /årStrømmen 21 67 /år / Yven Strømmen Kråkerøy 34 år /årStrømmen 21 /år / Yven Kråkerøy 34 år /årStrømmen 21 /år 34 år / Strømmen 21 /årYven 34 / Fjellhamar Strømmen 21 /årYven 34 år Strømmen 21 /år årYven 34 år Strømmen 21 /år årYven 21 34 år Strømmen 21 år /årYven 34 /år / Yven Strømmen 21 /år årYven år Strømmen 21 /årYven år 21 /årYven år 21 /årYven 21 / Yven 21 / Yven 21 / Yven 21 / Fjellhamar Yven / Yven 64 64 64 / Yven Fjellhamar 64 Fjellhamar Fjellhamar år 64 /år år 64 // Fjellhamar 64 // Fjellhamar 64 // Fjellhamar 64 Fjellhamar 64 // Fjellhamar 64 / Fjellhamar 64 / Fjellhamar 64 /årFjellhamar år 64 /årFjellhamar år 64 /årFjellhamar 64 år 64 år /årFjellhamar /år 64 /årFjellhamar år 64 / Fjellhamar år64 / Fjellhamar år64 / Fjellhamar år64 / Fjellhamar år64 / Fjellhamar år64 / Fjellhamar år64 / Fjellhamar år / Fjellhamar 2.Fagutviklingskonsulent TOVE ANITA ØDEGAARD, 52Fagutviklingskonsulent år, Fagutviklingskonsulent ISEBROVEIEN, GREÅKER 2. STEIN RAGNAR LANGSHOLT, 51 år, GRENDEVEIEN, SARPSBORG Digital or sanalytiker el-TV Pensjonert ytiker nal Senior or onert rkedsanalytiker Kabel-TV rektor Markedsanalytiker Canal Digital Pensjonert Senior Kabel-TV rektor Markedsanalytiker Canal Digital Canal Pensjonert Senior Kabel-TV rektor Markedsanalytiker Canal Digital Pensjonert Senior Kabel-TV rektor Digital Markedsanalytiker Canal Digital Pensjonert Sykepleier Sykepleier Kabel-TV rektor Markedsanalytiker Canal Sykepleier Kabel-TV Digital Pensjonert Kabel-TV rektor Sykepleier Canal Digital Pensjonert Kabel-TV rektor Sykepleier Canal Digital Pensjonert Kabel-TV rektor Sykepleier Canal Digital Pensjonert Kabel-TV rektor Sykepleier Canal Digital Pensjonert Kabel-TV rektor Pensjonert Sykepleier Canal Digital Pensjonert Kabel-TV rektor Sykepleier Canal Digital Pensjonert Kabel-TV rektor Sykepleier Student Student rektor Digital Pensjonert Student Kabel-TV rektor Sykepleier Student Pensjonert Kabel-TV rektor Sykepleier Student Pensjonert rektor Sykepleier Student Pensjonert rektor Sykepleier Student Pensjonert rektor Sykepleier Sykepleier Student Pensjonert rektor Sykepleier Student Pensjonert rektor Sykepleier Student rektor Sykepleier Student rektor Sykepleier Student Sykepleier Student Sykepleier Student Sykepleier Student Student Sykepleier Student Sykepleier Student Student Student Student Student Student Student Student Fagutviklingskonsulent Fagutviklingskonsulent Fagutviklingskonsulent Fagutviklingskonsulent Fagutviklingskonsulent Fagutviklingskonsulent Fagutviklingskonsulent Fagutviklingskonsulent Fagutviklingskonsulent Fagutviklingskonsulent Fagutviklingskonsulent Fagutviklingskonsulent Fagutviklingskonsulent Fagutviklingskonsulent Fagutviklingskonsulent Fagutviklingskonsulent Fagutviklingskonsulent Fagutviklingskonsulent Fagutviklingskonsulent Fagutviklingskonsulent Fagutviklingskonsulent Fagutviklingskonsulent

det ærelse okale edeværelse ens eY Kirkens plæringsarbeidet rbeidet Y osopplæringsarbeidet /ngsarbeidet tilstedeværelse Y Trosopplæringsarbeidet /lokale Kirkens Y tilstedeværelse Y /Trosopplæringsarbeidet Y Kirkens Y tilstedeværelse Y Kirkens /Trosopplæringsarbeidet lokale Kirkens tilstedeværelse Ydeltakelse Y /Trosopplæringsarbeidet lokale Kirkens tilstedeværelse lokale Y /lokale Kirkens tilstedeværelse Y tilstedeværelse /lokale Kirkens tilstedeværelse Y /lokale Kirkens tilstedeværelse Y Kirkens tilstedeværelse Y /lokale tilstedeværelse Y tilstedeværelse Y tilstedeværelse rs ltakelse inners kelse kelse deltakelse Kvinners Y //deltakelse Barns Kvinners Barns /lokale Barns deltakelse Kvinners Barns Y Kvinners Barns Y Y deltakelse Kvinners Trosopplæring Trosopplæring Barns Y Trosopplæring Y deltakelse Kvinners Barns Y Trosopplæring Y deltakelse Kvinners Y Barns Trosopplæring Y Kvinners deltakelse //lokale Ledertrening Y Barns Ledertrening Trosopplæring / Ledertrening Y Kvinners deltakelse Y Barns Trosopplæring /Kirkens Ledertrening deltakelse Y Kvinners /lokale Barns Y Kvinners Trosopplæring /Kirkens Ledertrening deltakelse Y Kvinners /lokale Y Barns Trosopplæring /Kirkens Ledertrening deltakelse Y Kvinners Y /lokale Barns deltakelse Y Hvordan Trosopplæring Hvordan /tilstedeværelse Ledertrening deltakelse Y Kvinners Hvordan /lokale Y Barns Y Trosopplæring /tilstedeværelse Ledertrening Hvordan deltakelse Y Kvinners / kirken kirken Y Barns Y Trosopplæring //tilstedeværelse Ledertrening kirken Y Barns Hvordan deltakelse Kvinners /Y Barns Trosopplæring Y /utvikles utvikles kirken Ledertrening Y Hvordan deltakelse Kvinners /utvikles Barns Y Trosopplæring Y / kirken Ledertrening Y Hvordan deltakelse Kvinners /utvikles og Y Barns og Trosopplæring Y / kirken Ledertrening og Y Hvordan deltakelse Trosopplæring Kvinners /utvikles Y Barns Trosopplæring Y / kirken Ledertrening og Y Hvordan deltakelse Kvinners /utvikles Y Barns Trosopplæring / kirken Ledertrening og Y Hvordan deltakelse /utvikles Y Barns Trosopplæring / kirken Ledertrening og Y Hvordan deltakelse //utvikles Ledertrening Y Barns Trosopplæring / kirken Ledertrening og Y Hvordan /utvikles Y Barns Trosopplæring / kirken Ledertrening og Hvordan Y /av utvikles Y Barns Trosopplæring /av kirken og Ledertrening Hvordan Y utvikles Y Trosopplæring /av kirken Ledertrening og Y Hvordan Y utvikles Y Hvordan Trosopplæring /av kirken og Ledertrening Hvordan Y utvikles Y /av kirken og Ledertrening Hvordan utvikles kirken Y kirken og Ledertrening Hvordan utvikles Y utvikles kirken og Ledertrening Hvordan utvikles Y kirken og Ledertrening Hvordan utvikles og Y kirken og Hvordan utvikles Y kirken og Hvordan utvikles Y kirken og Hvordan utvikles Y og Hvordan utvikles og utvikles og utvikles og utvikles Y Nyorganisering Nyorganisering Nyorganisering Y Nyorganisering Y Nyorganisering Y av Nyorganisering kirken kirken Y kirken Nyorganisering //kirken Nyorganisering Y kirken Nyorganisering /Trosopplæring Y kirken Nyorganisering //av Y kirken Nyorganisering //av Y kirken Nyorganisering //av Y kirken Nyorganisering /av Y kirken Nyorganisering /av Y kirken Y Nyorganisering /av Y Nyorganisering kirken Nyorganisering /avkirken Y kirken Nyorganisering /avkirken Y kirken Nyorganisering /avkirken Y av kirken Nyorganisering /av kirken Y kirken Nyorganisering /avog Y /kirken Nyorganisering /avog Y kirken Nyorganisering /avY kirken Nyorganisering /avY kirken Nyorganisering /av kirken /av kirken /av kirken /av kirken / / 3. STIG ØDEGAARD OTTESEN, 51 år, ISEBROVEIEN, GREÅKER 3. KARIN LISBETH HANSEN, 67 år, FINSTADVEIEN, SARPSBORG beid eopplæring olesamarbeid ringsreformen pplæringsreformen irkeKirke marbeid rosopplæringsreformen men reformen /e- /Religionsdialog skolesamarbeid Trosopplæringsreformen /opplæring Kirke //Kirke- Religionsdialog /skolesamarbeid Trosopplæringsreformen //opplæring Kirke //Kirke-Trosopplæringsreformen skolesamarbeid Trosopplæringsreformen /opplæring Kirke /Kirkeskolesamarbeid /opplæring - /Religionsdialog /opplæring //Kirke/opplæring //Kirke/opplæring //Kirke/Forvaltning /Forvaltning ///Religionsdialog ///iReligionsdialog /Forvaltning ///iReligionsdialog ///iReligionsdialog /Ungdomsarbeid ////iReligionsdialog /////iReligionsdialog ////iReligionsdialog æring gionsdialog eligionsdialog gionsdialog /Kirke///Religionsdialog /- /Religionsdialog /Trosopplæringsreformen ii//Kirkeungdomsarbeidet ungdomsarbeidet iskolesamarbeid ungdomsarbeidet /Trosopplæringsreformen i/Religionsdialog ungdomsarbeidet /Trosopplæringsreformen i/Religionsdialog ungdomsarbeidet /Trosopplæringsreformen i/Religionsdialog ungdomsarbeidet /Trosopplæringsreformen //opplæring /KirkeForvaltning /iReligionsdialog ungdomsarbeidet /Trosopplæringsreformen opplæring opplæring i/Forvaltning ungdomsarbeidet /Trosopplæringsreformen opplæring ungdomsarbeidet /Trosopplæringsreformen opplæring drives drives Forvaltning /ungdomsarbeidet /Religionsdialog opplæring drives Forvaltning ungdomsarbeidet ///drives opplæring Ungdomsarbeid //iReligionsdialog Ungdomsarbeid Forvaltning ungdomsarbeidet /drives opplæring Ungdomsarbeid Forvaltning ungdomsarbeidet /drives opplæring Ungdomsarbeid Forvaltning ungdomsarbeidet /drives opplæring Ungdomsarbeid Forvaltning ungdomsarbeidet /idrives opplæring ungdomsarbeidet ///iReligionsdialog Ungdomsarbeid Forvaltning ungdomsarbeidet /drives opplæring //iReligionsdialog Ungdomsarbeid Forvaltning ungdomsarbeidet /drives //iGudstjenesteliv Religionsdialog Ungdomsarbeid Forvaltning ungdomsarbeidet /drives //Gudstjenesteliv iReligionsdialog Ungdomsarbeid Forvaltning ungdomsarbeidet /drives Forvaltning /Gudstjenesteliv iUngdomsarbeid Forvaltning ungdomsarbeidet /drives iTrosopplæring Ungdomsarbeid Forvaltning /drives //Gudstjenesteliv iUngdomsarbeid ungdomsarbeidet /Trosopplæring drives //drives iUngdomsarbeid ungdomsarbeidet drives ///Gudstjenesteliv ungdomsarbeidet /Trosopplæring Ungdomsarbeid //Gudstjenesteliv Ungdomsarbeid drives //Gudstjenesteliv Ungdomsarbeid drives //Gudstjenesteliv Ungdomsarbeid drives //Gudstjenesteliv Ungdomsarbeid drives /Gudstjenesteliv Ungdomsarbeid drives /Gudstjenesteliv Ungdomsarbeid drives /Gudstjenesteliv /Gudstjenesteliv Gudstjenesteliv Gudstjenesteliv ///Gudstjenesteliv Trosopplæring /ungdomsarbeidet Trosopplæring /Forvaltning Gudstjenesteliv /Forvaltning Trosopplæring /iUngdomsarbeid /Forvaltning /drives /Forvaltning /Trosopplæring /Forvaltning /Trosopplæring /Forvaltning /Trosopplæring /Forvaltning /Trosopplæring / /Trosopplæring / /Trosopplæring Gudstjenesteliv /Ungdomsarbeid Trosopplæring /drives /Ungdomsarbeid Trosopplæring / /Gudstjenesteliv /Ungdomsarbeid Trosopplæring // Trosopplæring Gudstjenesteliv / /Trosopplæring Gudstjenesteliv / /Trosopplæring Gudstjenesteliv / /Trosopplæring /Gudstjenesteliv / /Trosopplæring Gudstjenesteliv / /Trosopplæring Gudstjenesteliv / /Trosopplæring / /Trosopplæring / /Trosopplæring / /Trosopplæring / / / usikalsk vts Gudstjenesteliv lt g konalt musikk lsk kk tjenesteliv steliv nediakonalt barneMusikalsk Gudstjenesteliv musikk barneMusikalsk /ogGudstjenesteliv Musikalsk diakonalt barneMusikalsk /og Gudstjenesteliv diakonalt barneMusikalsk /ogEvangeliets Gudstjenesteliv diakonalt barneMusikalsk /og diakonalt Gudstjenesteliv diakonalt barneMusikalsk ogEvangeliets diakonalt barneMusikalsk og barnebarneMusikalsk og diakonalt barneMusikalsk diakonalt barneMusikalsk diakonalt barneMusikalsk diakonalt barnediakonalt barnediakonalt barnebarnebarneier rdier Evangeliets geliets er verdier //og Åpenhet Åpenhet Evangeliets / diakonalt Åpenhet verdier Evangeliets /musikk Åpenhet verdier og Evangeliets /musikk og Åpenhet verdier av /av og Åpenhet verdier av skaperverket skaperverket Evangeliets /skaperverket og Åpenhet av verdier skaperverket /og Åpenhet av verdier Evangeliets skaperverket /og //diakonalt Åpenhet av verdier Nyorganisering Nyorganisering /Evangeliets skaperverket /Nyorganisering og Åpenhet verdier av /og Evangeliets Nyorganisering skaperverket /og Åpenhet verdier Evangeliets av /og Evangeliets Nyorganisering skaperverket /og Åpenhet verdier av /og Evangeliets /Nyorganisering skaperverket og Åpenhet verdier av/og verdier Evangeliets /Nyorganisering skaperverket og Åpenhet verdier av/og Evangeliets /Nyorganisering skaperverket og Åpenhet verdier av //Åpenhet Evangeliets Nyorganisering skaperverket /og Åpenhet av verdier / skaperverket Evangeliets /Nyorganisering og Åpenhet av verdier og / skaperverket Evangeliets Nyorganisering /og Åpenhet av verdier / av skaperverket Nyorganisering Evangeliets /og Åpenhet av verdier skaperverket / Nyorganisering skaperverket Evangeliets /og Åpenhet av verdier / Evangeliet Nyorganisering skaperverket /og Åpenhet av verdier / Nyorganisering skaperverket //og Åpenhet av verdier Nyorganisering / Nyorganisering skaperverket /om og Åpenhet av /Jesus Nyorganisering skaperverket /og Åpenhet av / Nyorganisering skaperverket og av / Nyorganisering skaperverket og av / alle Nyorganisering skaperverket av / alle Nyorganisering skaperverket / alle Nyorganisering / alle Nyorganisering / alle Nyorganisering Evangeliet Evangeliet Evangeliet om Evangeliet om Jesus Jesus Evangeliet om til til Jesus Evangeliet til om alle alle alle Jesus Evangeliet til om Jesus Evangeliet til om Jesus Evangeliet til om Jesus Evangeliet til om Jesus Evangeliet til om Jesus Evangeliet til omalle Jesus Evangeliet til omalle Jesus Evangeliet til om Evangeliet alle Jesus Evangeliet til omalle Jesus Evangeliet til om alle om Jesus Evangeliet til om Jesus alle Jesus Evangeliet til om til alle Jesus Evangeliet til alle omalle Jesus Evangeliet til omalle Jesus Evangeliet til omalle Jesus Evangeliet til omalle Jesus Evangeliet til omalle Jesus til om alle Jesus til omalle Jesus til alle til alle 4.rettferdighet GURO MARIE BRUNSBY, 34 år, DALENE, GREÅKER 4. BJØRN FREDRIK SKAAR, 78 år, GRENDEVEIEN, SARPSBORG domsarbeid og arbeid pen d ungdomsarbeid /ogÅpen og ungdomsarbeid /og Åpen og og ungdomsarbeid /og ungdomsarbeid Åpen og ungdomsarbeid /og Åpen og ungdomsarbeid /og Åpen og ungdomsarbeid /av og Åpen og //toleranse Åpen /av Åpen og ungdomsarbeid og /av og Åpen og ungdomsarbeid og Åpen og ungdomsarbeid /toleranse og Åpen og ungdomsarbeid /av og Åpen og ungdomsarbeid /av Åpen og Åpen og Åpen og Åpen og og anse toleranse toleranse toleranse toleranse toleranse av av av kirken kirken toleranse kirken kirken /ungdomsarbeid Global Global /og Global toleranse kirken rettferdighet Global rettferdighet toleranse kirken rettferdighet /av Global toleranse kirken rettferdighet av Global toleranse kirken rettferdighet Global toleranse kirken rettferdighet Global toleranse kirken rettferdighet /avGlobal toleranse kirken rettferdighet /avGlobal toleranse kirken rettferdighet av / Global kirken toleranse rettferdighet /avGlobal kirken toleranse rettferdighet /avGlobal av kirken toleranse rettferdighet /av kirken Global kirken toleranse rettferdighet /avGlobal /kirken rettferdighet Global /avGlobal kirken rettferdighet /av rettferdighet Global kirken rettferdighet /avGlobal kirken rettferdighet /avGlobal kirken rettferdighet /avGlobal kirken rettferdighet /avGlobal kirken rettferdighet /avGlobal kirken rettferdighet / Global rettferdighet / Global rettferdighet kluderende ke erende kirke inkluderende kirke inkluderende inkluderende kirke inkluderende kirke inkluderende kirke inkluderende kirke kirke inkluderende kirke inkluderende kirke inkluderende kirke inkluderende kirke inkluderende kirke inkluderende kirkekirkekirke

5. RAGNHILD BERBY GUNDERSEN, 61 år, BJØRNDALVEIEN, SARPSBORG

6. AUD ELISABETH MINGE, 70 år, MINGEVEIEN, SARPSBORG olkekirkes kekirkes nFolkekirkes sen rkes kirkes kekirkes pen es Åpen Folkekirkes Åpen Folkekirkes Åpen Folkekirkes Åpen Folkekirkes Folkekirkes Folkekirkes Folkekirkes 7. SVERRE BJØRNSTAD, 63 år, SKJØRENVEIEN, SARPSBORG ste eliste liste liste liste 2212 121 21 211 2121 2121212 12 12212 12 1 1 1 1 1

5. INGEBORG ANDRINE SKJØREN LASSEN, 66 år, MELLEBYVEIEN, GREÅKER 6. KNUT ERLAND GRUBBEN, 64 år, DESIDERIAS VEI, GREÅKER 7. BODIL MELBY, 62 år, DESIDERIAS VEI, GREÅKER

2 2 2 2 2 2 2 8. ELISABETH NÆSS, 51 år, DESIDERIAS VEI, GREÅKER 8. ÅSE REIERSEN, 79 år, TUNEVEIEN, GRÅLUM orske e n kre sikre irÅpen n orblir ke irke lkekirke Den vil at norske kirke en folkekirke forblir at sikre Åpen Den vilat kirke norske en folkekirke Den forblir sikre Åpen Den vil kirke at norske en folkekirke forblir norske sikre Åpen Den vil kirke at norske en folkekirke forblir sikre Den vilkirke at norske en folkekirke forblir kirke sikre Den vil kirke at norske en forblir sikre Den vil forblir kirke at norske en forblir sikre Den vil kirke at norske en forblir sikre en Den kirke at norske en forblir Den kirke at norske en forblir Den kirke norske en forblir kirke norske en forblir kirke en forblir kirke en forblir en forblir enSKADAL enSKADAL N RIN-ELIN BERG ELIN KARIN-ELIN BERG KARIN-ELIN BERG KARIN-ELIN BERG KARIN-ELIN BERG KARIN-ELIN BERG KARIN-ELIN BERG KARIN-ELIN BERG KARIN-ELIN BERG KARIN-ELIN BERG KARIN-ELIN BERG KARIN-ELIN KARIN-ELIN BERG KARIN-ELIN BERG KARIN-ELIN BERG BERG KARIN-ELIN BERG KARIN-ELIN BERG KARIN-ELIN BERG KARIN-ELIN BERG KARIN-ELIN BERG KARIN-ELIN BERG BERG BERG BERG PÅL PÅL ANTONSEN PÅL ANTONSEN PÅL ANTONSEN PÅL ANTONSEN PÅL ANTONSEN PÅL ANTONSEN PÅL ANTONSEN PÅL MARIANNE ANTONSEN MARIANNE PÅL ANTONSEN MARIANNE PÅL ANTONSEN MARIANNE PÅL SKADAL ANTONSEN MARIANNE SKADAL PÅL ANTONSEN MARIANNE PÅL ANTONSEN PÅL MARIANNE PÅL ANTONSEN MARIANNE SKADAL ANTONSEN PÅL ANTONSEN MARIANNE SKADAL TRINE PÅL TRINE ANTONSEN MARIANNE SKADAL TRINE PÅL ANTONSEN BRITT MARIANNE SKADAL BRITT TRINE PÅL ANTONSEN MARIANNE SKADAL BRITT NORDSTRØM TRINE PÅL ANTONSEN MARIANNE NORDSTRØM SKADAL BRITT TRINE PÅL ANTONSEN NORDSTRØM MARIANNE SKADAL BRITT MARIANNE TRINE PÅL ANTONSEN NORDSTRØM SKADAL MARIANNE BRITT TRINE PÅL ANTONSEN NORDSTRØM MARIANNE SKADAL BRITT TRINE ANTONSEN NORDSTRØM MARIANNE SKADAL BRITT TRINE SKADAL NORDSTRØM MARIANNE SKADAL BRITT TRINE NORDSTRØM SKADAL MARIANNE BRITT TRINE NORDSTRØM MARIANNE SKADAL BRITT TRINE NORDSTRØM SKADAL MARIANNE BRITT TRINE NORDSTRØM TRINE SKADAL MARIANNE BRITT TRINE NORDSTRØM SKADAL MARIANNE BRITT TRINE BRITT NORDSTRØM SKADAL BRITT TRINE NORDSTRØM SKADAL BRITT NORDSTRØM TRINE NORDSTRØM SKADAL BRITT TRINE NORDSTRØM BRITT TRINE NORDSTRØM BRITT TRINE NORDSTRØM BRITT TRINE NORDSTRØM BRITT TRINE NORDSTRØM BRITT NORDSTRØM BRITT NORDSTRØM NORDSTRØM Det skal velges 4/alle. medlemmer og 5folkevaramedlemmer. 9. 67 mle drikstad drikstad /alle. Gamle år Fredrikstad 36 /alle. Gamle år Fredrikstad 36 /alle. Gamle år Fredrikstad 36 /alle. Gamle år Fredrikstad 36 56 56 /alle. Gamle 56 år år Fredrikstad 36 /år /alle. Gamle Sarpsborg 56 Sarpsborg år /inkluderende Fredrikstad Sarpsborg 36 år /alle. Gamle 56 /år Fredrikstad Sarpsborg 36 år Gamle 56 år ///folkeFredrikstad Sarpsborg 36 Daglig Daglig år //alle. Gamle 56 Daglig år / folkeFredrikstad Sarpsborg 36 år /alle. leder Gamle leder Daglig 56 36 år / Fredrikstad leder Sarpsborg 36 år /alle. Daglig Gamle 56 for for /årleder Fredrikstad Sarpsborg Gamle 36 for år /alle. Daglig Gamle 56 21 21 /årleder Fredrikstad Sarpsborg for 36 21 år /år Fredrikstad Gamle Daglig 56 /år /leder Fredrikstad for Sarpsborg Moss 21 Moss 36 år /alle. Daglig Moss Gamle 56 år /årleder Fredrikstad Sarpsborg for 21 36 /år / Moss Daglig Gamle 56 år /årleder Fredrikstad Sarpsborg for 21 36 år // Moss Daglig Gamle 56 år /årleder Sarpsborg Fredrikstad for 21 36 år // Moss Daglig Gamle 56 år /årleder Sarpsborg Fredrikstad for 56 21 36 år // Moss Daglig Gamle 56 år /år leder Fredrikstad Sarpsborg for 21 36 /år / Moss Daglig Sarpsborg 56 Gamle år /år leder Fredrikstad Sarpsborg for 21 56 56 /år / Moss Daglig Gamle 56 år /år leder Sarpsborg Fredrikstad for 21 /år / Moss Daglig Skedsmokorset 56 Skedsmokorset 56 år /leder for Fredrikstad Daglig Sarpsborg Skedsmokorset 21 år /årMoss 56 Daglig 56 /år / leder Skedsmokorset Sarpsborg for 21 år /årleder Moss Daglig 56 56 år //leder Skedsmokorset Sarpsborg for 21 /år år / Moss for Daglig 56 56 år //leder Skedsmokorset Sarpsborg for 21 /år år / Moss Daglig 21 56 56 år //leder Skedsmokorset for Sarpsborg 21 år /år / Moss 56 Daglig 56 år //leder Moss Skedsmokorset for Sarpsborg 21 år /år / Moss Daglig 56 år //leder Skedsmokorset for Sarpsborg 21 /år / Moss 56 Daglig år / leder Skedsmokorset for 21 år // Moss 56 Daglig år /BERIT leder Skedsmokorset for 21 år // Moss 56 Daglig år / leder Skedsmokorset for 21 år /STENMOEN, Moss 56 /årSkedsmokorset leder for 21 år / Moss 56 /årSkedsmokorset 56 for 21 år / Moss 56 år /årSkedsmokorset 21 år // Skedsmokorset Moss 56 /årSkedsmokorset år /år, Moss 56 / AAGAARDVEIEN, Skedsmokorset år56 / Skedsmokorset år56 / Skedsmokorset år56 / Skedsmokorset år56 / Skedsmokorset årGREÅKER 56 / Skedsmokorset år56 / Skedsmokorset år / Skedsmokorset derende og nde rFredrikstad folkekirke olken, -36 eåpen, kluderende en .ende ed kirke Åpen for bred inkluderende folkeog folkekirke åpen, Åpen for folkekirke bred inkluderende folkeog folkekirke åpen, Åpen for bred inkluderende folkeog folkekirke åpen, Åpen for bred inkluderende folkeog for folkekirke Åpen for bred inkluderende alle. folkeog folkekirke Åpen for folkeÅpen og folkekirke Åpen for inkluderende folkefolkekirke folkeÅpen for folkekirke Åpen for folkekirke Åpen for folkefolkekirke Åpen for folkeÅpen for alle. Åpen for folkeÅpen folkeÅpen folkefolkeFestningsforvalter rfor orvalter ingsforvalter ter Festningsforvalter Festningsforvalter Festningsforvalter Festningsforvalter Kulturhuset Kulturhuset Kulturhuset Festningsforvalter Kulturhuset Festningsforvalter Gleng Kulturhuset Gleng Gleng Festningsforvalter Kulturhuset iseg ilikekjønnede Gleng Sarpsborg Festningsforvalter Sarpsborg iseg Sarpsborg Kulturhuset Gleng Festningsforvalter iseg Sarpsborg Kulturhuset Festningsforvalter Gleng Festningsforvalter i seg Sarpsborg Kulturhuset Gleng Festningsforvalter iseg Sarpsborg Kulturhuset Student Student Gleng Festningsforvalter Student iseg Sarpsborg Kulturhuset Gleng Student Festningsforvalter iseg Sarpsborg Kulturhuset Gleng Student Festningsforvalter i seg Sarpsborg Kulturhuset Gleng Student Festningsforvalter i seg Sarpsborg Kulturhuset Gleng Student Festningsforvalter i seg Sarpsborg Kulturhuset Gleng Kulturhuset Student Festningsforvalter i Sarpsborg Kulturhuset Gleng Student Festningsforvalter i Sarpsborg Kulturhuset Gleng Student Selvstendig Selvstendig i Gleng Sarpsborg Kulturhuset Selvstendig Gleng Student i Sarpsborg Selvstendig Kulturhuset i Gleng Sarpsborg Student i Sarpsborg Selvstendig næringsdrivende næringsdrivende Kulturhuset Gleng Student næringsdrivende i Sarpsborg Selvstendig Kulturhuset næringsdrivende Gleng Student i Sarpsborg Selvstendig Kulturhuset næringsdrivende Gleng Student i Sarpsborg Student Selvstendig Kulturhuset næringsdrivende Gleng Student i Sarpsborg Selvstendig Kulturhuset næringsdrivende Gleng Student i Sarpsborg Selvstendig næringsdrivende Gleng Student i Sarpsborg Selvstendig næringsdrivende Gleng Student i Selvstendig Sarpsborg næringsdrivende Student i Selvstendig Sarpsborg næringsdrivende Student Selvstendig næringsdrivende Student Selvstendig næringsdrivende Selvstendig Student Selvstendig næringsdrivende Student Selvstendig næringsdrivende næringsdrivende Selvstendig næringsdrivende Selvstendig næringsdrivende Selvstendig næringsdrivende Selvstendig næringsdrivende Selvstendig næringsdrivende Selvstendig næringsdrivende Selvstendig næringsdrivende næringsdrivende næringsdrivende at eide eg e også ede ønnede arbeide kekjønnede kan kirke par så gifte seg vil også likekjønnede atarbeide for kan kirke par gifte seg likekjønnede vil også likekjønnede atarbeide par for kan kirke gifte seg vil også likekjønnede at kan arbeide par for kirke gifte seg vil også likekjønnede at kan for gifte arbeide par seg vil også par likekjønnede atkan arbeide for par gifte seg også kan likekjønnede at kan par for gifte seg også gifte likekjønnede at kan for par gifte seg også at kan par gifte også likekjønnede kan par gifte likekjønnede kan par gifte kan par gifte kan gifte par kan par gifte kan gifte gifte 10. ANN KARIN KASPERSEN, 57 år, AAGAARDVEIEN, GREÅKER etente g sammensatt ken. edt mensatt d en satt itrmpetente eListen med kirken. sammensatt bredt kompetente og er sammensatt imed Listen kirken. bredt kompetente og er sammensatt iListen med kirken. kompetente bredt og er sammensatt iListen med kirken. kompetente bredt og med er sammensatt med Listen bredt kompetente og er sammensatt kompetente med Listen kompetente bredt og er sammensatt med kompetente bredt og er sammensatt med kompetente bredt og sammensatt og med kompetente og sammensatt kompetente og med kompetente og med kompetente og med kompetente og kompetente og og og og n relevant evant Y evant åpen og En relevant Y kirke åpen kirke og En kirke relevant Y åpen og En kirke relevant Y åpen og En kirke relevant Y Y åpen og Y En En kirke relevant Y En åpen åpen og Y En kirke åpen relevant En Y åpen og kirke kirke Y En kirke åpen kirke relevant Y En åpen og Y En for for kirke åpen kirke relevant Y En for åpen alle alle og Y En kirke åpen alle kirke relevant for Y En //med åpen og Y En /alle kirke åpen kirke relevant for Y En åpen og Y /En alle kirke åpen kirke relevant for Y En åpen og /Y En Y kirke alle åpen og kirke relevant for Y En Barne Barne åpen og relevant Y /En Barne kirke alle åpen kirke relevant Y for Y En åpen og og Barne Y /En kirke alle åpen kirke og relevant ungdomsarbeid ungdomsarbeid Y for Y En kirke åpen og ungdomsarbeid Y Barne /En kirke alle åpen og kirke relevant Y En for Y åpen og ungdomsarbeid Y Barne /En kirke åpen alle og kirke relevant Y for En Y åpen og ungdomsarbeid Y Barne /En kirke alle åpen kirke og relevant Y for En Y iiåpen og ungdomsarbeid Y Barne En /En ikirke alle åpen kirke og relevant for Y En Y åpen åpen og ungdomsarbeid Y Barne /iEn alle kirke åpen og kirke relevant for Y En Y åpen kirke og ungdomsarbeid /Y Barne iØkte Økte alle kirke åpen og kirke relevant for Y En Økte og ungdomsarbeid Y for /Y Barne imidler midler alle kirke åpen kirke og relevant for Y Økte En midler alle ungdomsarbeid Y /Y Barne ialle kirke åpen og kirke Y for Økte /til midler En tilungdomsarbeid Y Barne Y /til trosopplæring itrosopplæring alle kirke åpen og kirke Y for Økte midler En trosopplæring ungdomsarbeid til Y Barne /Y ialle åpen og kirke Y trosopplæring for Økte midler En ungdomsarbeid til Y Barne /Y ialle åpen og kirke trosopplæring Y Barne for Økte midler En ungdomsarbeid /til Y /Barne /Y ialle åpen og kirke /Y trosopplæring for Økte midler En og ungdomsarbeid til Y Barne /ialle åpen og ungdomsarbeid /kirke Y trosopplæring for Økte midler ungdomsarbeid til Y iBarne /alle og /kirke Y trosopplæring Økte for midler ungdomsarbeid til Y Barne i/alle og /trosopplæring Y Økte for midler ungdomsarbeid Y til Barne i/alle og /Økte Y trosopplæring imidler ungdomsarbeid Y til Barne i/ og /Økte trosopplæring Y midler ungdomsarbeid Y til Barne i og /Y trosopplæring Økte Y midler ungdomsarbeid til Y Økte Barne i og /trosopplæring Økte Y midler ungdomsarbeid til Y midler Barne i og /trosopplæring Økte midler ungdomsarbeid til Y i og /til trosopplæring Økte midler ungdomsarbeid til Y trosopplæring i /trosopplæring Økte midler til Y i /trosopplæring Økte midler til Y i /trosopplæring Økte midler /til Y i /trosopplæring Økte midler til Y/trosopplæring Økte midler til Y/trosopplæring Økte midler til/trosopplæring midler til/trosopplæring til/trosopplæring / / / dstjenestelivet nestelivet livet et Gudstjenestelivet //fra LokalLokal/engasjerte Gudstjenestelivet Lokal//engasjerte LokalGudstjenestelivet //engasjerte LokalGudstjenestelivet //Kirkelig Kirkelig LokalGudstjenestelivet Kirkelig / LokalGudstjenestelivet Kirkelig demokrati demokrati / Lokaldemokrati Gudstjenestelivet Kirkelig / demokrati Gudstjenestelivet LokalKirkelig //demokrati Gudstjenestelivet LokalReligions Religions Kirkelig /fra Religions / demokrati LokalGudstjenestelivet /KandidateKirkelig Religions Gudstjenestelivet / demokrati LokalGudstjenestelivet /Kirkelig Religions // demokrati LokalGudstjenestelivet /KandidateKirkelig kirken kirken Religions //kirken demokrati LokalGudstjenestelivet /Kirkelig Religions //kirken /Nestekjærlighet Nestekjærlighet demokrati LokalGudstjenestelivet //Kirkelig Nestekjærlighet LokalReligions kirken //demokrati Lokal/Gudstjenestelivet Kirkelig /KandidateNestekjærlighet Religions /kirken /demokrati Lokal/Gudstjenestelivet Kirkelig /Nestekjærlighet Religions /kirken /demokrati Lokal/Gudstjenestelivet //Kirkelig Nestekjærlighet Vigsel Vigsel Religions /Kirkelig /kirken /demokrati Vigsel Lokal/Gudstjenestelivet /Kirkelig Nestekjærlighet Religions /kirken //Vigsel demokrati Lokal/Gudstjenestelivet /Kirkelig Nestekjærlighet demokrati Religions //kirken Innføre Innføre Vigsel demokrati Lokal//Kirkelig Innføre Nestekjærlighet Religions /kirken /Vigsel demokrati Lokal/Innføre /Kirkelig faget faget Nestekjærlighet Religions //kirken /faget Vigsel demokrati Religions Lokal/Innføre /Kirkelig KRLE Nestekjærlighet KRLE Religions /kirken /faget Vigsel KRLE demokrati Lokal/Innføre /Kirkelig Nestekjærlighet Religions /kirken //faget KRLE Vigsel demokrati Vedlikehold /Vedlikehold Innføre /Kirkelig Nestekjærlighet Religions Vedlikehold /kirken faget KRLE Vigsel demokrati //kirken Innføre /Kirkelig Nestekjærlighet Vedlikehold Religions /kirken faget KRLE Vigsel demokrati //Innføre /Kirkelig Nestekjærlighet Vedlikehold Religions /kirken faget KRLE Nestekjærlighet Vigsel demokrati //Innføre /Nestekjærlighet Vedlikehold Religions /kirken faget KRLE Vigsel demokrati //Innføre /Nestekjærlighet Vedlikehold Religions /kirken faget KRLE Vigsel //Innføre /Nestekjærlighet Vedlikehold Religions /kirken faget KRLE Vigsel /Innføre //Vigsel Nestekjærlighet Vedlikehold Religions /kirken faget KRLE Vigsel /Innføre /Nestekjærlighet Vedlikehold /kirken faget KRLE Vigsel /Innføre /Nestekjærlighet Vedlikehold /Innføre kirken faget KRLE Vigsel //Innføre Nestekjærlighet Vedlikehold /kirken faget KRLE Vigsel /Innføre faget Nestekjærlighet Vedlikehold /faget KRLE Vigsel /Innføre KRLE Nestekjærlighet Vedlikehold /faget KRLE Vigsel /Innføre Vedlikehold /faget KRLE Vigsel Vedlikehold /Innføre Vedlikehold /faget KRLE Vigsel /Innføre Vedlikehold /faget KRLE Vigsel /Innføre Vedlikehold faget KRLE /Innføre Vedlikehold faget KRLE /Innføre Vedlikehold faget KRLE / Vedlikehold faget KRLE / Vedlikehold KRLE / Vedlikehold / Vedlikehold mmet. kandidater andidatedateer a rte t. asjerte -/et idater engasjerte dømmet. le spedømmet. fra hele Kandidatebispedømmet. kandidater hele hele Kandidatefra bispedømmet. kandidater bispedømmet. hele Kandidatefra bispedømmet. kandidater Kandidatehele fra bispedømmet. kandidater Kandidatehele fra bispedømmet. kandidater Kandidatehele fra bispedømmet. kandidater KandidateKandidatehele fra bispedømmet. Kandidatehele fra bispedømmet. Kandidatehele bispedømmet. hele bispedømmet. Kandidatebispedømmet. KandidateKandidateANNE MARIE OLSEN, 80 år, AAGAARDVEIEN, GREÅKER Trosopplæring menigheten gheten sopplæring sopplæring nbakgrunn /alle Trosopplæring menigheten /alle Trosopplæring menigheten //alle Trosopplæring /menigheten /om Trosopplæring /menigheten dialog dialog /dialog Trosopplæring /menigheten /variert, /dialog Trosopplæring Trosopplæring //menigheten Trosopplæring dialog /om Trosopplæring /menigheten Trosopplæring dialog /om Trosopplæring /menigheten Trosopplæring dialog /viktige Trosopplæring /menigheten Trosopplæring /dialog menigheten Trosopplæring /menigheten Trosopplæring /dialog Trosopplæring /menigheten Trosopplæring /dialog blant blant Trosopplæring //menigheten blant Trosopplæring Trosopplæring /dialog likekjønnede likekjønnede Trosopplæring //blant menigheten likekjønnede Trosopplæring /dialog Trosopplæring /blant likekjønnede menigheten Trosopplæring dialog /om Trosopplæring /blant likekjønnede menigheten //Trosopplæring /At At dialog //viktige Trosopplæring /At kirken kirken blant likekjønnede menigheten Trosopplæring kirken dialog / Trosopplæring At /dialog blant likekjønnede menigheten Trosopplæring skal skal kirken dialog / skal Trosopplæring At /blant likekjønnede menigheten Trosopplæring /kirken dialog /skal Trosopplæring Trosopplæring At /blant av likekjønnede av Trosopplæring kirken dialog av /kirker kirker skal Trosopplæring At /blant likekjønnede kirker Trosopplæring kirken av dialog /skal /Trosopplæring At /kirker blant likekjønnede En En Trosopplæring /kirken av dialog /En skal åpnere åpnere At /blant kirker likekjønnede Trosopplæring /åpnere kirken av dialog /En skal At /blant likekjønnede kirker Trosopplæring åpnere folkekirke /folkekirke kirken av dialog /En skal folkekirke At /blant likekjønnede kirker Trosopplæring åpnere /kirken blant av dialog /En folkekirke skal At /blant kirker likekjønnede Trosopplæring åpnere //kirken av likekjønnede /dialog En folkekirke skal At //blant kirker likekjønnede Trosopplæring åpnere /kirken av /En folkekirke skal /At /blant kirker likekjønnede Trosopplæring åpnere /kirken av /En skal folkekirke /At blant kirker likekjønnede /11. åpnere /At kirken av /En skal folkekirke /At kirken blant kirker likekjønnede åpnere /kirken av /En skal folkekirke /At kirker blant likekjønnede skal åpnere /kirken av /En skal folkekirke /At kirker blant likekjønnede /åpnere kirken av En /skal folkekirke /At av kirker blant likekjønnede åpnere /kirken av kirker En /skal folkekirke /At kirker blant likekjønnede åpnere /kirken av /En folkekirke skal /At kirker likekjønnede En åpnere /kirken av /En folkekirke skal åpnere /At kirker åpnere /kirken av En /folkekirke skal /At kirker folkekirke åpnere /kirken av /En folkekirke skal /At kirker åpnere /kirken av En folkekirke skal / kirker /åpnere /av En folkekirke skal / kirker åpnere /av En folkekirke / kirker åpnere /av En folkekirke / kirker åpnere / En folkekirke / åpnere / En folkekirke / åpnere folkekirke / folkekirke / / / nn em et riert, rktige rt, n grunn amlet nes e år men variert, står viktige om er men samlet nes bakgrunn men variert, står om viktige er samlet alle nes bakgrunn men variert, står om viktige er samlet nes står bakgrunn men variert, alle står viktige er samlet bakgrunn samlet men variert, viktige om alle står er samlet men alle viktige om står er samlet om men variert, alle viktige står er samlet viktige men variert, alle viktige står samlet men om alle står samlet men om viktige alle står samlet viktige om alle står samlet om viktige står samlet viktige om samlet viktige om viktige tiokratiKirkedemokratiog og demokratiog struktur struktur Kirkedemokratistruktur og Kirkedemokratistruktur og Kirkedemokratistruktur og Kirkedemokratistruktur og Kirkedemokratistruktur og Kirkedemokratistruktur ogKirkedemokratistruktur ogKirkedemokratistruktur og Kirkedemokratistruktur og KirkedemokratiKirkedemokratistruktur og Kirkedemokratistruktur og være være Kirkedemokratistruktur være og et et være samlingspunkt og samlingspunkt Kirkedemokratiet struktur samlingspunkt og struktur være et Kirkedemokratistruktur samlingspunkt oget være Kirkedemokratistruktur samlingspunkt ogiiet være Kirkedemokratistruktur samfunnet samfunnet samlingspunkt iog samfunnet være et Kirkedemokratistruktur isamlingspunkt og samfunnet være et Kirkedemokratistruktur isamlingspunkt og samfunnet et være Vielse Vielse struktur isamlingspunkt og Vielse samfunnet være et struktur av av isamlingspunkt Vielse og samfunnet av likekjønnede likekjønnede være et struktur likekjønnede isamlingspunkt Vielse og samfunnet av være et struktur likekjønnede isamlingspunkt Vielse samfunnet avet være likekjønnede isamlingspunkt Vielse samfunnet avet være likekjønnede isamlingspunkt være Vielse samfunnet avet være likekjønnede isamlingspunkt Vielse et samfunnet av samlingspunkt være etlikekjønnede isamlingspunkt Vielse samfunnet avet være likekjønnede isamlingspunkt Vielse samfunnet avvære etlikekjønnede isamlingspunkt Vielse samfunnet av iet være samfunnet likekjønnede iVielse samlingspunkt samfunnet avvære etlikekjønnede iVielse samlingspunkt samfunnet avet være likekjønnede isamlingspunkt Vielse samfunnet avVielse et være likekjønnede isamlingspunkt Vielse samfunnet avvære etav likekjønnede iVielse samlingspunkt samfunnet av likekjønnede etlikekjønnede isamlingspunkt Vielse samfunnet av likekjønnede iVielse samfunnet av likekjønnede iVielse samfunnet av likekjønnede iVielse samfunnet av likekjønnede Vielse av likekjønnede Vielse av likekjønnede Vielse av likekjønnede av likekjønnede dispørsmål orm. ørsmål en g attform. verdispørsmål rål sfelles en har plattform. felles ogverdispørsmål felles en har plattform. ogplattform. verdispørsmål felles en har plattform. ogverdispørsmål felles en har plattform. ogfelles en har plattform. og felles en har plattform. og felles en har plattform. og felles en har plattform. felles en plattform. felles plattform. plattform. 1. OLE MARTIN OLSEN, 29 år, BORGHILDS SARPSBORG // Inkludering Inkludering / Inkludering / Inkludering / Inkludering og ogGATE, og åpenhet åpenhet / Inkludering åpenhet og/ åpenhet Inkludering og/ åpenhet Inkludering og/ Inkludering åpenhet og/ Inkludering åpenhet og/ Inkludering åpenhet og/ Inkludering åpenhet og / Inkludering åpenhet og / Inkludering åpenhet og / Inkludering åpenhet / og Inkludering / åpenhet Inkludering og/ åpenhet Inkludering og / og åpenhet Inkludering og åpenhet /skal Inkludering åpenhet og/velges åpenhet Inkludering og/ Inkludering åpenhet og Inkludering og/ åpenhet Inkludering og/ åpenhet Inkludering og åpenhet og åpenhet åpenhet Det 6/ åpenhet medlemmer og 5 og varamedlemmer.

Sarpsborg sokn

2. ELLEN OTTERSEN SEIP, 66 år, HALS GATE, SARPSBORG 3. PÅL ANTONSEN, 56 år, JERNBANEGATA, SARPSBORG 4. ELISABETH VARNES, 69 år, BORGHILDS GATE, SARPSBORG

56 7 566 7567567676767 67 67767 67 7 7 7 7 7 7 7 67

Tune sokn 1. ØYSTEIN SVERRE ANDERSSON, 57 år, LØKKEVEIEN, SARPSBORG

5. ERIK UBERG, 66 år, KONGLEBERGET, SARPSBORG 2. THORMOD BJERKHOLT, 56 år, HAGLEVEIEN, SARPSBORG ORSRUD ØRGENSEN ALVORSRUD VIND E RUD JØRGENSEN ØYVIND LINE K. HALVORSRUD JØRGENSEN ØYVIND LINE K. HALVORSRUD JØRGENSEN ØYVIND LINE K. HALVORSRUD JØRGENSEN ØYVIND LINE K. HALVORSRUD JØRGENSEN ØYVIND SOLVEIG K. HALVORSRUD SOLVEIG JØRGENSEN ØYVIND K. SOLVEIG JØRGENSEN ØYVIND K. SOLVEIG JULIE JØRGENSEN ØYVIND JULIE K. SOLVEIG JULIE JØRGENSEN ØYVIND MYSEN K.SOLVEIG MYSEN JULIE JØRGENSEN ØYVIND K.ØYVIND SOLVEIG MYSEN JØRGENSEN JULIE ØYVIND K.SOLVEIG MYSEN JØRGENSEN JULIE ØYVIND K.SOLVEIG KJETIL MYSEN K. JØRGENSEN JULIE ØYVIND KJETIL K. JØRGENSEN SOLVEIG MYSEN JØRGENSEN JULIE KJETIL ØYVIND K. HAFSTAD SOLVEIG MYSEN JØRGENSEN JULIE KJETIL HAFSTAD ØYVIND K. SOLVEIG MYSEN HAFSTAD JØRGENSEN JULIE KJETIL ØYVIND K. SOLVEIG MYSEN HAFSTAD JØRGENSEN JULIE KJETIL ØYVIND K. SOLVEIG MYSEN JULIE HAFSTAD JØRGENSEN SOLVEIG KJETIL ØYVIND K. SOLVEIG MYSEN JULIE HAFSTAD JØRGENSEN KJETIL ØYVIND K. SOLVEIG MYSEN HAFSTAD JULIE JØRGENSEN KJETIL LIV K. JULIE SOLVEIG MYSEN LIV HAFSTAD JULIE BETTY JØRGENSEN KJETIL K. LIV BETTY SOLVEIG MYSEN HAFSTAD JULIE JØRGENSEN KJETIL MYSEN BETTY LIV SOLVEIG MYSEN HESJADALEN HAFSTAD KJETIL JULIE BETTY HESJADALEN LIV SOLVEIG MYSEN HAFSTAD JULIE KJETIL HESJADALEN BETTY LIV SOLVEIG MYSEN HAFSTAD JULIE KJETIL HESJADALEN BETTY KJETIL LIV SOLVEIG MYSEN HAFSTAD JULIE KJETIL HESJADALEN BETTY LIV SOLVEIG MYSEN HAFSTAD JULIE KJETIL HESJADALEN HAFSTAD BETTY LIV MYSEN HAFSTAD JULIE KJETIL HESJADALEN BETTY LIV MYSEN HAFSTAD JULIE KJETIL HESJADALEN BETTY LIV MYSEN HAFSTAD KJETIL HESJADALEN BETTY LIV MYSEN HAFSTAD KJETIL HESJADALEN BETTY LIV HAFSTAD KJETIL HESJADALEN BETTY LIV HAFSTAD LIV KJETIL HESJADALEN BETTY LIV BETTY HAFSTAD KJETIL HESJADALEN BETTY LIVHAFSTAD HESJADALEN BETTY LIV HESJADALEN HAFSTAD HESJADALEN BETTY LIV HESJADALEN BETTY LIV HESJADALEN BETTY LIV HESJADALEN BETTY LIV HESJADALEN BETTY LIV HESJADALEN BETTY LIV HESJADALEN BETTY HESJADALEN HESJADALEN OLF KVAM M REIKVAM ROLF REIKVAM ROLF ROLF REIKVAM ROLF REIKVAM ROLF REIKVAM REIKVAM ROLF REIKVAM ROLF REIKVAM ROLF REIKVAM ROLF REIKVAM ROLF REIKVAM ROLF REIKVAM ROLF REIKVAM REIKVAM

Daglig Daglig ngen keiv vsøy 52 /er rkelangen 24 /år /Skeiv Leder Daglig Rolvsøy Bjørkelangen i år /52 24 /leder leder Daglig Leder Rolvsøy Bjørkelangen i67 år leder /67 52 24 /år AmDaglig AmLeder Rolvsøy Bjørkelangen i67 leder år Skeiv Am/52 24 /år Leder Rolvsøy Bjørkelangen i67 leder år AmSkeiv /52 28 28 /år /Daglig Leder Rolvsøy Bjørkelangen i67 28 leder Amår Skeiv årSørum /52 /år //Daglig Leder Rolvsøy Sarpsborg 28 Sarpsborg i67 leder år AmSarpsborg /52 /år /år Daglig Leder Rolvsøy 28 i67 leder år /AmSarpsborg 52 /år /år Daglig Leder Rolvsøy 28 iår leder /AmSarpsborg 52 //år Daglig Rolvsøy 28 i67 år leder /AmSarpsborg 52 //år Daglig Rolvsøy 52 28 leder år /Am/Sørum 52 /år Daglig Rolvsøy 28 /leder år /AmSarpsborg /Sørum 52 /år Daglig Rolvsøy 28 69 leder 69 år /Am/Sørum 52 69 /år år Daglig Rolvsøy /28 leder Amår /år /Daglig Sarpsborg Kråkerøy 69 /Kråkerøy 52 /år /Daglig Rolvsøy Kråkerøy 28 leder år Am/ Sarpsborg 69 /52 leder /år Daglig Rolvsøy Kråkerøy 28 leder år Am/ Sarpsborg 69 /52 år /AmDaglig Rolvsøy Kråkerøy 28 leder /år AmSarpsborg 69 /52 år /Daglig Rolvsøy Kråkerøy 28 leder /år AmSarpsborg 28 69 /52 år /Daglig Rolvsøy Kråkerøy 28 leder år /AmårSarpsborg 69 /52 år /Daglig Sarpsborg Rolvsøy Kråkerøy 28 leder år /AmSarpsborg 69 63 /63 år /Daglig Rolvsøy Kråkerøy 28 63 leder /år AmårSarpsborg 69 /år //Daglig Kråkerøy Larkollen 63 Larkollen 28 leder år /AmSarpsborg Larkollen 69 /år /Daglig Kråkerøy 63 28 /leder år AmLarkollen Sarpsborg 69 år år / Kråkerøy 63 28 år /leder /AmLarkollen Sarpsborg 69 /årKråkerøy 63 28 år /AmLarkollen Sarpsborg 69 /årKråkerøy 69 63 28 år / Larkollen Sarpsborg 69 år /årKråkerøy 63 28 år // Kråkerøy Larkollen Sarpsborg 69 år /årKråkerøy 63 år // Larkollen Sarpsborg 69 år / Kråkerøy 63 år / Larkollen 69 år / Kråkerøy 63 år / Larkollen 69 år / Kråkerøy 63 /årLarkollen 69 år / Kråkerøy 63 /årLarkollen 69 år / Kråkerøy 63 /årLarkollen 63 69 år / Kråkerøy 63 år /årLarkollen 69 år // Larkollen 63 Kråkerøy /årLarkollen år / Kråkerøy 63 / Larkollen år63 / Larkollen år63 / Larkollen år63 / Larkollen år63 / Larkollen år63 / Larkollen år63 / Larkollen år / Larkollen m Sørum 67 /Skeiv Sørum år /Skeiv Sørum /år Sørum /Daglig Sørum /år Sørum /år /Skeiv Sørum /Skeiv Sørum 67 /Skeiv Sørum år /Skeiv Sørum år 67 / Sarpsborg år 67 /Rolvsøy år / Sarpsborg KARIN LISBETH KRISTIANSEN, 72 år,Fagleder VESTLIA, GRÅLUM 6.næringsdrivende FREDRIK LIED, 68 år, RONDEGATA, SARPSBORG mmet oende de dom, økende odhjemmet merudhjemmet snart Ungdom, idssøkende boarbeidssøkende og og og kultursenter, merudhjemmet bosnart kultursenter, Ungdom, arbeidssøkende kultursenter, og merudhjemmet bosnart Ungdom, arbeidssøkende kultursenter, og merudhjemmet bosnart Ungdom, arbeidssøkende kultursenter, og merudhjemmet Student bosnart Student arbeidssøkende kultursenter, Student og merudhjemmet bosnart arbeidssøkende kultursenter, Student og merudhjemmet boarbeidssøkende kultursenter, Student og merudhjemmet bokultursenter, Student og merudhjemmet bokultursenter, Student og merudhjemmet bokultursenter, merudhjemmet Student og merudhjemmet bo-kultursenter, Student og merudhjemmet bokultursenter, Student Professor Professor og merudhjemmet Professor bokultursenter, Student boog Professor merudhjemmet boog kultursenter, Student ii samtidsteologi samtidsteologi og kultursenter, Professor merudhjemmet boi samtidsteologi Student kultursenter, og Professor imerudhjemmet bosamtidsteologi kultursenter, Student og Professor imerudhjemmet bosamtidsteologi kultursenter, Student og Student Professor imerudhjemmet bosamtidsteologi kultursenter, Student og Professor imerudhjemmet bosamtidsteologi kultursenter, Student og Professor Fagleder iFagleder bosamtidsteologi kultursenter, Student Fagleder og Professor ibosamtidsteologi Fagleder kultursenter, Student og Professor ibosamtidsteologi Fagleder kultursenter, Student og Professor i samtidsteologi Fagleder kultursenter, Student Professor i samtidsteologi Fagleder Student Professor i samtidsteologi Professor Fagleder Student Professor i samtidsteologi Fagleder Student Professor i samtidsteologi Fagleder i samtidsteologi Professor i samtidsteologi Fagleder Professor i3. samtidsteologi Fagleder Professor i samtidsteologi Fagleder Professor i samtidsteologi Fagleder Professor i samtidsteologi Fagleder Fagleder Professor i samtidsteologi Fagleder Professor i samtidsteologi Fagleder i samtidsteologi Fagleder i samtidsteologi Fagleder Fagleder Fagleder Fagleder Fagleder ngsdrivende næringsdrivende ndig evstendig vende Selvstendig næringsdrivende Selvstendig næringsdrivende Selvstendig Selvstendig næringsdrivende Selvstendig næringsdrivende Selvstendig næringsdrivende Selvstendig næringsdrivende Selvstendig næringsdrivende Selvstendig næringsdrivende Selvstendig næringsdrivende Selvstendig næringsdrivende Selvstendig næringsdrivende næringsdrivende næringsdrivende on ns Oslo Kirkens Oslo misjon Oslo Bymisjon Kirkens Oslo Bymisjon Kirkens Oslo Bymisjon Kirkens Oslo Bymisjon Kirkens Oslo Bymisjon Kirkens Oslo Bymisjon Kirkens Oslo Bymisjon Kirkens Oslo Bymisjon Kirkens Oslo Bymisjon Kirkens Oslo Kirkens Bymisjon Kirkens Oslo Bymisjon Kirkens Bymisjon Oslo Bymisjon Kirkens Oslo Bymisjon Oslo Kirkens Oslo Bymisjon Kirkens Oslo Bymisjon Kirkens Oslo Bymisjon Kirkens Oslo Bymisjon Kirkens Oslo Bymisjon Kirkens Oslo Bymisjon Oslo Bymisjon Oslo Oslo aeen Frigjøre eg øre staten Y /fra Frigjøre staten Y fra /En seg Y Frigjøre staten fra Y Frigjøre /En seg Frigjøre staten Y fra /En seg Frigjøre staten /Y fra seg fra Frigjøre staten Y /fra staten seg Frigjøre staten Y fra / seg /Frigjøre staten Y /fra seg Frigjøre staten Y /fra seg Frigjøre staten Y /fra seg Frigjøre staten Y /fra seg Frigjøre staten /fra seg staten /fra seg staten /fraY staten /og /og/Y Y Y Miljø, Miljø, Miljø, rettferdighet, rettferdighet, Miljø, Y Miljø, Y Miljø, Y Miljø, Y Miljø, rettferdighet, Y Miljø, rettferdighet, Y Y Y Miljø, Skapertro Skapertro rettferdighet, Y Skapertro Y Miljø, rettferdighet, Y Skapertro Miljø, og og rettferdighet, Y Skapertro miljø miljø Y Miljø, miljø rettferdighet, Y Skapertro /Miljø, miljø Enkel rettferdighet, Enkel /Y Skapertro og Enkel Y Miljø, miljø rettferdighet, /Y Miljø, Skapertro og Enkel Y Miljø, miljø rettferdighet, /Y Skapertro og Enkel rettferdighet, Y Miljø, Y miljø rettferdighet, /Y Åpen Skapertro Åpen og Enkel Y Miljø, Åpen miljø rettferdighet, /Y Y Skapertro og og Enkel Åpen Y Miljø, og tilgjengelig miljø tilgjengelig rettferdighet, /Y Y Skapertro og Enkel tilgjengelig Y Åpen Miljø, og miljø rettferdighet, /Y Skapertro Y tilgjengelig og Enkel Y Åpen Miljø, og miljø rettferdighet, /Y kirke Skapertro kirke Y tilgjengelig og Enkel Y kirke Åpen Miljø, og miljø rettferdighet, /Y Skapertro Y /og /tilgjengelig Enkel Ser kirke Ser Y Åpen Skapertro Miljø, /og miljø rettferdighet, Ser /Y Skapertro Y og tilgjengelig Enkel kirke Y Åpen /Miljø, og miljø Ser /rettferdighet, Y Skapertro og tilgjengelig Enkel kirke Y Åpen /og miljø Ser /rettferdighet, Y Skapertro og tilgjengelig Enkel miljø kirke Y Åpen /4. og miljø Ser /Y Skapertro og tilgjengelig Enkel /kirke Åpen Y /og Enkel miljø Ser /Y Skapertro og tilgjengelig Enkel kirke Åpen Y /og miljø Ser /Y Skapertro og tilgjengelig Enkel kirke Åpen Y /og miljø Ser /Y Skapertro tilgjengelig og Enkel kirke Y Åpen Y /og miljø Ser /Y Åpen Skapertro tilgjengelig og Enkel kirke Åpen Y /og miljø Ser /Y Skapertro og tilgjengelig og Enkel kirke Åpen /og tilgjengelig miljø Ser /Y tilgjengelig og Enkel kirke /Åpen og miljø Ser /Y tilgjengelig og Enkel kirke Åpen /og miljø Ser kirke /Y tilgjengelig Enkel kirke Åpen /og Ser /Y /tilgjengelig Enkel Ser kirke Åpen /og Ser Y tilgjengelig kirke Åpen /og Ser Y tilgjengelig kirke Åpen /og Ser Y tilgjengelig kirke Åpen /og Ser tilgjengelig kirke /og Ser tilgjengelig kirke / Serkirke / Serkirke / Ser / Ser n rke ende Y uderende folkekirke kirke /inkluderende En /seg Y folkekirke /inkluderende Y folkekirke /inkluderende Y folkekirke /inkluderende folkekirke /seg inkluderende folkekirke /Y folkekirke /rettferdighet, folkekirke /rettferdighet, /rettferdighet, /rettferdighet, SIGRUN ELISE SOLVANG, 49 år, FÆRDERS GATE, SARPSBORG 7. ANN 57 år, SARPSBORG av av tt pptatt er av Jeg opptatt være Y åÅpent er være av Jeg opptatt Y med åmed er være av med Jeg opptatt ååRyddige er være med av opptatt åreligionsdialog, er være med åav Jeg opptatt åÅpent er være åmed av opptatt åKRISTIN er være å av med opptatt er være med å av Jeg opptatt åRINGSTRØM, er være med åav Jeg opptatt å er være åav med Y Jeg opptatt Jeg å er være av med å Jeg er opptatt er opptatt av med åreligionsdialog, Jeg opptatt er være med av åreligionsdialog, Jeg opptatt Y åSKOGBRYNET, er være åmed av åoppfinnsom Jeg være opptatt Y å er være å med av Jeg opptatt med Y åFOLKEkirke er være å med av Jeg opptatt å/og Y åFOLKEkirke er være med åav Jeg opptatt åY være åmed av Jeg Y åFOLKEkirke er være med å av Jeg å er være åmed av opptatt åalle være med å av åFOLKEkirke være åmed av åFOLKEkirke være å med å åreligionsdialog, møte odigere med re kap itenskap Modigere iååmøte vitenskap med iModigere møte vitenskap med /Modigere iModigere møte med vitenskap Modigere iåJeg møte vitenskap med /iY møte Modigere ireligionsdialog, møte vitenskap med /Y med Modigere iJeg møte vitenskap /med vitenskap Modigere iJeg møte vitenskap med /Y Modigere i møte vitenskap med /samlivsprofil /samlivsprofil Modigere i ny møte vitenskap med /Y iModigere møte vitenskap med /Y Modigere i ny møte vitenskap med /åYvære i ny møte vitenskap med /åY ioppfinnsom møte vitenskap med /av vitenskap med /og vitenskap /og /religionsdialog, religionsdialog, religionsdialog, religionsdialog, ny ny religionsdialog, ny samlivsprofil religionsdialog, samlivsprofil religionsdialog, ny samlivsprofil religionsdialog, samlivsprofil og og og oppfinnsom oppfinnsom samlivsprofil ny og samlivsprofil religionsdialog, ny samlivsprofil religionsdialog, oppfinnsom FOLKEkirke FOLKEkirke ny samlivsprofil religionsdialog, oppfinnsom ny samlivsprofil religionsdialog, oppfinnsom ny og FOLKEkirke //er samlivsprofil religionsdialog, oppfinnsom ny /opptatt og samlivsprofil religionsdialog, oppfinnsom ny /opptatt og på på FOLKEkirke samlivsprofil religionsdialog, på oppfinnsom alle alle /ny og FOLKEkirke ny som samlivsprofil som på religionsdialog, oppfinnsom /ny som samlivsprofil og alle likeverdige likeverdige samlivsprofil på religionsdialog, oppfinnsom ny likeverdige /som og alle samlivsprofil på religionsdialog, oppfinnsom likeverdige /som ny og alle FOLKEkirke samlivsprofil på /med religionsdialog, oppfinnsom /likeverdige /ny som Fremmer Fremmer og /alle FOLKEkirke Fremmer samlivsprofil og på oppfinnsom likeverdige /ny som /og alle oppfinnsom FOLKEkirke Fremmer samlivsprofil på religionsdialog, oppfinnsom likeverdige /ny som /og alle FOLKEkirke Fremmer samlivsprofil på oppfinnsom likeverdige /som ny /og alle FOLKEkirke Fremmer samlivsprofil på oppfinnsom FOLKEkirke likeverdige /som ny /og alle FOLKEkirke Fremmer samlivsprofil på oppfinnsom likeverdige /som ny /og alle FOLKEkirke Fremmer på samlivsprofil oppfinnsom likeverdige /som /alle og FOLKEkirke Fremmer /på oppfinnsom likeverdige som //alle og FOLKEkirke Fremmer på oppfinnsom likeverdige /som på /alle og FOLKEkirke Fremmer på alle oppfinnsom likeverdige /som /og alle FOLKEkirke Fremmer som på oppfinnsom likeverdige /som /alle FOLKEkirke likeverdige Fremmer pålikeverdige /som /alle FOLKEkirke Fremmer pålikeverdige /som /alle FOLKEkirke Fremmer /pålikeverdige Fremmer /som /alle Fremmer pålikeverdige /som /alle Fremmer pålikeverdige /som /alle Fremmer på likeverdige som /alle Fremmer pålikeverdige som /alle Fremmer likeverdige som / Fremmer likeverdige / Fremmer / Fremmer / Fremmer dige dsforhold hold /gY nt pent Ryddige rbeidsforhold Åpent arbeidsforhold /være Ryddige arbeidsforhold Ryddige Åpent arbeidsforhold /Y Åpent arbeidsforhold Åpent arbeidsforhold /Y Åpent /å Åpent /Y Åpent emokrati m bygge m som irke oppleves oppleves som oppleves bygge en oppleves som bygge en som som kirke oppleves som bygge en kirke oppleves som bygge en som kirke som bygge en kirke oppleves som bygge en kirke oppleves bygge som en som kirke oppleves bygge som en som kirke oppleves bygge som en som kirke oppleves som bygge en en som kirke oppleves som bygge en kirke som kirke oppleves som bygge en som kirke oppleves som bygge en oppleves som kirke oppleves som bygge en som kirke oppleves som bygge som en som kirke oppleves som bygge en som kirke oppleves som bygge en som kirke som bygge en som oppleves som en som oppleves som som oppleves som som oppleves som som nnsdebatten ere deligere st n batten mfunnsdebatten idemokrati Tydeligere røst samfunnsdebatten idemokrati Tydeligere røst samfunnsdebatten Tydeligere idemokrati Tydeligere røst samfunnsdebatten idemokrati Tydeligere røst samfunnsdebatten røst idemokrati Tydeligere røst samfunnsdebatten ioppleves samfunnsdebatten ifor Tydeligere røst samfunnsdebatten ifor Tydeligere røst samfunnsdebatten ifor Tydeligere røst samfunnsdebatten ifor Tydeligere røst samfunnsdebatten ibygge Tydeligere røst samfunnsdebatten ifor Tydeligere røst samfunnsdebatten ifor røst samfunnsdebatten isom røst samfunnsdebatten ifor samfunnsdebatten for for for kirken, kirken, kirken, vigsel vigsel vigsel kirken, for for for kirken, vigsel for kirken, for vigsel for kirken, vigsel for kirken, Selvsagt Selvsagt vigsel Selvsagt for kirken, for vigsel Selvsagt for kirken, kjønnsnøytral kjønnsnøytral vigsel kjønnsnøytral Selvsagt for kirken, for kjønnsnøytral vigsel Selvsagt for kirken, for kjønnsnøytral vigsel Selvsagt for kirken, vigsel vigsel for vigsel kjønnsnøytral vigsel for Selvsagt for kirken, //for vigsel kirken, kjønnsnøytral vigsel /oppleves Selvsagt for kirken, for vigsel kjønnsnøytral vigsel /kirke Selvsagt likebehandling for likebehandling kirken, vigsel for likebehandling vigsel kjønnsnøytral vigsel /kirke Selvsagt for kirken, likebehandling for vigsel kjønnsnøytral vigsel /Selvsagt for kirken, likebehandling for vigsel kjønnsnøytral vigsel /Selvsagt /for /kirken, Likekjønnede Likekjønnede likebehandling for /vigsel kjønnsnøytral vigsel /Likekjønnede Selvsagt for kirken, /likebehandling for vigsel kjønnsnøytral Likekjønnede vigsel /Selvsagt for kirken, Selvsagt /likebehandling for vigsel kjønnsnøytral Likekjønnede vigsel /Selvsagt for kirken, likebehandling /for vigsel kjønnsnøytral Likekjønnede vigsel /Selvsagt for kjønnsnøytral kirken, likebehandling /vigsel kjønnsnøytral Likekjønnede vigsel /Selvsagt forlikebehandling /vigsel kjønnsnøytral Likekjønnede vigsel /Selvsagt forlikebehandling /vigsel kjønnsnøytral Likekjønnede /Selvsagt for vigsel likebehandling /vigsel kjønnsnøytral Likekjønnede /Selvsagt /likebehandling /vigsel kjønnsnøytral Likekjønnede /Selvsagt likebehandling /vigsel kjønnsnøytral Likekjønnede /likebehandling Selvsagt /likebehandling vigsel kjønnsnøytral Likekjønnede /Selvsagt likebehandling /vigsel kjønnsnøytral Likekjønnede / likebehandling /vigsel kjønnsnøytral Likekjønnede // Likekjønnede likebehandling /vigsel Likekjønnede / /likebehandling vigsel Likekjønnede / likebehandling /vigsel Likekjønnede / /likebehandling Likekjønnede / /likebehandling Likekjønnede /likebehandling Likekjønnede / Likekjønnede / Likekjønnede / Likekjønnede rdier Verdier ati rstålig og er gen forstålig /kirke Verdier og forstålig /kirke Verdier og forstålig /som Verdier og forstålig /som Verdier /kirken, Verdier demokrati /som Verdier /som Verdier /vigsel Verdier ende åpen ende og erende kluderende åpen og for inkluderende alle alle – inkluderende åpen –seg alle åpen – og alle inkluderende åpen –og alle inkluderende åpen – og alle for åpen – og alle for åpen og –alle for åpen – og alle åpen for åpen – og alle for inkluderende åpen – og inkluderende alle for inkluderende åpen – og alle for inkluderende åpen –og alle for inkluderende for åpen – og alle for inkluderende alle åpen – og alle for – inkluderende åpen – og alle for inkluderende åpen –og alle for åpen –og for inkluderende – alle for inkluderende – for – alle for – alle for – alle – 5. EGIL SYVERSTAD, 68 år, LÆRER LARSENS VEI, minoritet emed olidarisere risere itet seg Solidarisere /minoritet med seg Solidarisere /alle minoritet med /åpen seg Solidarisere /– Solidarisere /minoritet med /inkluderende Solidarisere /minoritet med seg /likekjønnede seg /Solidarisere minoritet med seg med /for /Solidarisere minoritet med seg minoritet /inkluderende /Solidarisere minoritet med seg /inkluderende /Solidarisere minoritet med seg /likekjønnede /inkluderende /Solidarisere minoritet med seg /inkluderende /Solidarisere minoritet med seg /og /Solidarisere minoritet med seg /minoritet med seg /minoritet med seg /minoritet med /minoritet /Demokratisk /likekjønnede likekjønnede likekjønnede likekjønnede likekjønnede likekjønnede likekjønnede Demokratisk Demokratisk Demokratisk likekjønnede Demokratisk likekjønnede Demokratisk styring, styring, likekjønnede styring, Demokratisk likekjønnede styring, nedenfra nedenfra nedenfra likekjønnede styring, Demokratisk nedenfra likekjønnede styring, /inkluderende / Demokratisk /alle nedenfra likekjønnede styring, Demokratisk par par /og nedenfra likekjønnede par styring, kan kan Demokratisk /alle nedenfra kan par likekjønnede vies styring, vies Demokratisk vies /kan nedenfra par //likekjønnede styring, Rom Rom Demokratisk /vies /kan nedenfra Rom par likekjønnede styring, for for /Demokratisk vies /Rom kan nedenfra for mangfold par mangfold likekjønnede styring, /mangfold Demokratisk vies /Rom kan for nedenfra Demokratisk par likekjønnede styring, mangfold /Demokratisk vies /Rom kan for nedenfra par likekjønnede styring, mangfold /Demokratisk vies /kan Rom nedenfra for par styring, mangfold /Demokratisk vies styring, /Rom kan nedenfra for par styring, mangfold /Demokratisk vies /Rom kan for nedenfra par styring, nedenfra mangfold /Demokratisk vies /kan Rom for nedenfra par styring, mangfold /Demokratisk vies /kan Rom nedenfra for par /styring, mangfold /Demokratisk vies /kan Rom for nedenfra par styring, /mangfold par Demokratisk vies /Rom kan for nedenfra par styring, kan /mangfold Demokratisk vies /Rom for kan nedenfra par vies styring, mangfold /vies /Rom kan for nedenfra /par styring, Rom mangfold /vies /Rom kan for nedenfra par styring, for mangfold /vies /Rom kan for nedenfra mangfold par mangfold /vies /Rom kan for nedenfra par mangfold /vies /Rom kan for par mangfold /vies /Rom kan for par mangfold /GRÅLUM vies Rom kan for par mangfold /vies Rom kan for mangfold /vies Rom for mangfold / Rom for mangfold for mangfold nsarbeid synstd idomarbeid livssynsungdomarbeid //inkluderende Et ifor livssynsungdomarbeid //for Et iog livssynsungdomarbeid /for Et iog livssynsungdomarbeid /for Et livssyns/for Et livssyns/likekjønnede Et livssyns/likekjønnede Et livssyns8. ÅGE TOMMY KRISTIANSEN, 68 år, FURUTOPPEN, BORGENHAUGEN kmøter rsom er er folk de møter som de er. er. der folk de møter som der folk er. de møter som folk er. møter de som der folk er. møter de som der folk er. møter de som der folk er. som møter de der folk er. møter som de der folk er. møter de som der folk som er. møter de som der folk møter er. de møter som der folk er. de møter som der folk er. der de møter som der folk de er.på møter de som er. der folk er. de møter som der folk er. møter de som der folk er. de møter som der folk er. de møter som der folk er. de møter der folk er. de der folk er. de der er. de er. på rgpreken ge ken or ader Bergpreken alvor Våge ådesamfunn på ta Bergpreken alvor Våge åer. på ta Våge Bergpreken alvor Våge å på ta åder Bergpreken ta alvor Våge åpå Bergpreken ta alvor Bergpreken Våge å på ta Bergpreken alvor Våge å på ta på Bergpreken alvor Våge å på ta alvor Bergpreken alvor Våge åpå ta Bergpreken alvor Våge å på ta Bergpreken alvor Våge åpå ta Bergpreken alvor Våge åpå ta Bergpreken alvor åfolk på ta Bergpreken alvor på alvor alvor på alvor Menneskelig Menneskelig Menneskelig Menneskelig Menneskelig migrasjon migrasjon migrasjon Menneskelig migrasjon Menneskelig migrasjon Menneskelig migrasjon Menneskelig migrasjon Menneskelig migrasjon Menneskelig migrasjon Menneskelig migrasjon Menneskelig migrasjon Menneskelig migrasjon Menneskelig Menneskelig migrasjon Menneskelig migrasjon Menneskelig migrasjon Menneskelig migrasjon migrasjon Menneskelig migrasjon Menneskelig migrasjon Menneskelig migrasjon Menneskelig migrasjon Menneskelig migrasjon Menneskelig migrasjon migrasjon migrasjon uderende unn nde inkluderende amfunn inkluderende samfunn inkluderende samfunn inkluderende samfunn samfunn samfunn

9. ELLEN THERESE PETTERSEN, 48 år, DAMVEIEN, YVEN

6. ELIN MINGEØDEGÅRD, 48 år, NYBROTTSVEIEN, GRÅLUM

10. HANS GUNNAR STRØMSÆTHER, 80 år, HÅKONS GATE, SARPSBORG

7. JON SIGURD RAMO, 56 år, HJERSINGS VEI, SARPSBORG

11. NINA SYLVI WINTHER LARSEN, 72 år, VANNVERKSVEIEN, SARPSBORG

8. AAGE JØRGEN SYVERTSEN, 71 år, JAKTVEIEN, SARPSBORG

Det skal velges 8kandidatene medlemmer ogkandidatene 5på varamedlemmer. Les Les Les mer mer Les mer Les om mer om Les om mer kandidatene Les kandidatene om mer Les kandidatene om mer Les kandidatene om mer Les kandidatene om mer Les kandidatene om mer Les på kandidatene om mer på Les kandidatene om mer på Les kandidatene Les om mer på Les kandidatene om mer på Les mer kandidatene om mer på Les kandidatene om mer på Les om kandidatene om mer på Les kandidatene om mer på kandidatene Les om mer på Les kandidatene om mer på Les kandidatene om på mer Les kandidatene om på mer om mer på kandidatene om påkandidatene om påkandidatene påkandidatene påpåpåpåpåpå

12. GUNN NORMA AAGAARD, 59 år, SKOGBRYNET, SARPSBORG

www.kirkevalg.no www.kirkevalg.no www.kirkevalg.no www.kirkevalg.no www.kirkevalg.no www.kirkevalg.no www.kirkevalg.no www.kirkevalg.no www.kirkevalg.no www.kirkevalg.no www.kirkevalg.no www.kirkevalg.no www.kirkevalg.no www.kirkevalg.no www.kirkevalg.no www.kirkevalg.no www.kirkevalg.no www.kirkevalg.no www.kirkevalg.no www.kirkevalg.no www.kirkevalg.no www.kirkevalg.no www.kirkevalg.no www.kirkevalg.no

BY LVIK-JENSEN ANVIK ELGE S ØLVIK-JENSEN D E IK TORHILD NILS HILD ØBY RANVIK SØLVIK-JENSEN HELGE TORHILD NILS ØBY RANVIK SØLVIK-JENSEN HELGE HELGE TORHILD NILS ØBY RANVIK SØLVIK-JENSEN HELGE TORHILD NILS ØBY RANVIK HELGE SØLVIK-JENSEN RANVIK TORHILD MAJA ØBY RANVIK SØLVIK-JENSEN HELGE MAJA TORHILD RANVIK MAJA SØLVIK-JENSEN HELGE OSBERG TORHILD OSBERG MAJA RANVIK SØLVIK-JENSEN HELGE TORHILD OSBERG RANVIK MAJA SØLVIK-JENSEN HELGE TORHILD OSBERG RANVIK MAJA SØLVIK-JENSEN HELGE TORHILD OSBERG SØLVIK-JENSEN RANVIK TORHILD MAJA HELGE TORHILD OSBERG SØLVIK-JENSEN MAJA RANVIK HELGE TORHILD OSBERG SØLVIK-JENSEN MAJA RANVIK SØLVIK-JENSEN TORHILD OSBERG MAJA SØLVIK-JENSEN RANVIK TORHILD OSBERG MAJA SØLVIK-JENSEN TORHILD OSBERG MAJA SØLVIK-JENSEN TORHILD OSBERG MAJA SØLVIK-JENSEN TORHILD OSBERG MAJA SØLVIK-JENSEN MAJA TORHILD OSBERG MAJA SØLVIK-JENSEN TORHILD OSBERG MAJA SØLVIK-JENSEN OSBERG OSBERG MAJA SØLVIK-JENSEN OSBERG MAJA SØLVIK-JENSEN OSBERG MAJA OSBERG MAJA OSBERG MAJA OSBERG MAJA OSBERG MAJA OSBERG OSBERG EVA JOHNSEN, år, HANS N HAUGES SARPSBORG nLarkollen 69 etten 52 llen år // Skjetten Ise 64 /årLarkollen 69 52 år / Skjetten Ise 64 /årLarkollen 64 69 52 år / Skjetten Ise 64 år /årLarkollen 69 52 år // Larkollen Skjetten Ise 64 år /årLarkollen 69 21 21 år //13. Skjetten Ise 64 21 år /årLarkollen 69 år // Rygge Skjetten 21 Rygge 64 år / Larkollen Rygge 69 år år / Skjetten 21 64 /år / Rygge Larkollen 69 år /årSkjetten 21 64 år // Rygge Larkollen 69 år /årSkjetten 21 64 år // 76 Rygge Larkollen 69 år /årSkjetten 69 21 64 år // Rygge Larkollen 69 år /år Skjetten 21 64 /år / Rygge Skjetten 69 Larkollen år /årSkjetten 21 /år / Rygge Larkollen 69 år / Skjetten 21 /årRygge 69 år / Skjetten 21 /årRygge 69 år / Skjetten 21 /årG, Rygge 69 år / Skjetten 21 /årRygge 69 år / Skjetten 21 /årRygge 21 69 år / Skjetten 21 år /årRygge 69 år // Rygge 21 Skjetten /årRygge år / Skjetten 21 / Rygge år21 / Rygge år21 / Rygge år21 / Rygge år21 / Rygge år21 / Rygge år21 / Rygge år / Rygge

ns rPensjonist dom ektør Studiesjef onist esjef eiendom finans Direktør ogPensjonist Studiesjef eiendom finans Direktør ogDirektør Pensjonist Studiesjef eiendom finans og Direktør Pensjonist Studiesjef eiendom finans Direktør og finans Pensjonist Student Student eiendom finans Direktør og Student Pensjonist og eiendom finans Student Direktør og eiendom Pensjonist eiendom finans Student Direktør ogPensjonist eiendom finans Student Direktør ogPensjonist eiendom finans Student Direktør ogPensjonist eiendom finans Pensjonist Student Direktør ogPensjonist eiendom finans Student Direktør ogPensjonist eiendom finans Student ogPensjonist eiendom finans Student ogPensjonist eiendom Student ogPensjonist eiendom Student Pensjonist Student Pensjonist Student Student Pensjonist Student Pensjonist Student Student Student Student Student Student Student Student

14. WENCHE HEGGUM, 65 år, ALBIN LARSENS VEI, SARPSBORG

n ke de nkluderende Y åpen Bygge irke Y erk erende een lkekirke og åpen og en //Y Åpen En folkekirke sterk Full Full inkluderende /åpen Y Bygge Y og åpen Full og en Y Åpen En sterk folkekirke inkluderende /åpen Y Bygge Y og Full åpen og en Y Åpen Bygge En sterk folkekirke inkluderende /åpen Y Bygge og Y Full åpen og en Y Åpen En sterk folkekirke inkluderende en /åpen Y Bygge og Y Full åpen og en åpen Y Åpen Vigsel Vigsel sterk folkekirke inkluderende /åpen Y Bygge Vigsel og Full og en Y Y Åpen og sterk folkekirke inkluderende /for for åpen Vigsel Y Bygge og sterk Full en for Y Y Åpen likekjønnede likekjønnede sterk folkekirke /Y Vigsel åpen Bygge og likekjønnede Full for en Y Åpen Y sterk folkekirke /Y åpen Vigsel likekjønnede Bygge og Full for en Y Åpen Y folkekirke sterk /Y åpen likekjønnede Vigsel Bygge og Full /for /en Y Åpen Y folkekirke sterk //Y åpen Åpen Vigsel likekjønnede Bygge og Full for en Y Åpen Y folkekirke sterk //Y Vigsel åpen likekjønnede Bygge og Full folkekirke for en Y Åpen sterk folkekirke //Y Vigsel åpen likekjønnede og Full for en Y Åpen folkekirke sterk //Y Vigsel åpen likekjønnede og Full /for Y Åpen Full folkekirke sterk //Y Vigsel likekjønnede og Full for Y Åpen folkekirke sterk //Vigsel Y likekjønnede Full for Y Åpen folkekirke //Vigsel Y likekjønnede Full for Y Åpen folkekirke //Y likekjønnede Vigsel Y Full for Y Vigsel Åpen folkekirke //likekjønnede Vigsel Y Full for Y Åpen folkekirke /for /Vigsel likekjønnede Full for Y likekjønnede /folkekirke /Vigsel likekjønnede Full for Y//Vigsel likekjønnede Full for Y//Vigsel likekjønnede Full /for Y/ Vigsel likekjønnede for Y/ Vigsel likekjønnede for Y/ likekjønnede Vigsel for Y/ Vigsel likekjønnede for/ likekjønnede for/ likekjønnede / / / mofile file øre file nnet pt rke sstgjøre aksept kekirke Bevisstgjøre skirke ekjønnet rkens /igsel homofile / for Likekjønnet folkekirke //kirkens /vigsel Aktivt Aktivt aksept Bevisstgjøre kirke /homofile / Aktivt Likekjønnet for folkekirke /kirkens vigsel Bevisstgjøre folkekirke aksept /kirke /homofile /Aktivt Likekjønnet for folkekirke /kirkens vigsel Bevisstgjøre aksept /kirke /homofile /Aktivt for Likekjønnet folkekirke /kirkens vigsel Bevisstgjøre aksept Barne/Barne/homofile /Aktivt for Likekjønnet Bevisstgjøre folkekirke Barnekirkens / vigsel Bevisstgjøre aksept //homofile Aktivt Barnefor folkekirke og og kirkens / vigsel Bevisstgjøre aksept /og /ungdomsarbeid homofile ungdomsarbeid Aktivt Barnefor folkekirke ungdomsarbeid kirkens / vigsel aksept og Bevisstgjøre //homofile kirkens Aktivt for Barnefolkekirke ungdomsarbeid kirkens / aksept og Bevisstgjøre //homofile Aktivt for Barnefolkekirke ungdomsarbeid kirkens / aksept og Bevisstgjøre /homofile Aktivt for aksept Barnefolkekirke ungdomsarbeid kirkens / aksept og Bevisstgjøre /homofile Aktivt for Barnefolkekirke ungdomsarbeid kirkens /for aksept og /Bevisstgjøre homofile Aktivt for Barneungdomsarbeid homofile kirkens / og aksept /Bevisstgjøre homofile Aktivt for Barneungdomsarbeid kirkens / aksept og /Bevisstgjøre homofile Aktivt for Barne/ungdomsarbeid kirkens Aktivt og aksept /homofile Aktivt Barnefor ungdomsarbeid kirkens og aksept /homofile Aktivt Barnefor ungdomsarbeid kirkens og aksept /homofile Aktivt for Barneungdomsarbeid Barneog aksept /homofile Aktivt Barnefor ungdomsarbeid og aksept /homofile Aktivt Barneog for ungdomsarbeid og /ungdomsarbeid homofile Aktivt Barnefor ungdomsarbeid og /homofile Aktivt Barneungdomsarbeid og / Aktivt Barneungdomsarbeid og / Aktivt Barneungdomsarbeid og Barneungdomsarbeid og Barneungdomsarbeid og Barneungdomsarbeid og ungdomsarbeid og ungdomsarbeid 15. ANNE MARGITH BJERKE, 70 år, ASTRIDS GATE, SARPSBORG Økt esliv en nsiering udstjenesten tydning nomien menighetsliv udstjenesten ghetsliv en Finansiering ng Sikre ng Gudstjenesten kirken økonomien betydning /av i/Økt menighetsliv Sikre Finansiering Gudstjenesten kirken økonomien betydning /iav //Økt Sikre betydning menighetsliv Gudstjenesten Finansiering kirken økonomien betydning /av i//Økt menighetsliv Sikre Finansiering Gudstjenesten kirken økonomien betydning /iav //Økt menighetsliv Sikre Gudstjenesten kirken /økonomien Sikre betydning /iav //Økt menighetsliv Sikre Gudstjenesten kirken økonomien betydning /iav /økonomien /Økt menighetsliv Sikre Gudstjenesten kirken økonomien betydning /i//Økt menighetsliv Sikre Gudstjenesten økonomien betydning /i//Økt menighetsliv Sikre Gudstjenesten iøkonomien betydning i/ menighetsliv Sikre Gudstjenesten økonomien menighetsliv betydning i/ menighetsliv Gudstjenesten Sikre økonomien betydning i/ menighetsliv Gudstjenesten Sikre økonomien i/ menighetsliv Gudstjenesten Sikre /økonomien Gudstjenesten i/ menighetsliv Gudstjenesten Sikre økonomien i/ menighetsliv Gudstjenesten økonomien i/ menighetsliv Gudstjenesten i/ menighetsliv Gudstjenesten i/ menighetsliv Gudstjenesten / menighetsliv Gudstjenesten / Gudstjenesten / Gudstjenesten / Gudstjenesten al /nnsnøytral sel øytral kirkelig lig ment ken gasjement Kjønnsnøytral vigsel kirken engasjement / /kirkelig Kjønnsnøytral vigsel kirken engasjement / /kirken kirkelig Kjønnsnøytral vigsel kirken engasjement / /kirkelig Kjønnsnøytral vigsel /kirken engasjement /Kjønnsnøytral / Kjønnsnøytral vigsel kirken engasjement / / Kjønnsnøytral vigsel kirken / / Kjønnsnøytral vigsel kirken /vigsel / Kjønnsnøytral vigsel kirken / //Kjønnsnøytral vigsel kirken / / Kjønnsnøytral vigsel kirken / / Kjønnsnøytral vigsel kirken / / Kjønnsnøytral vigsel / / Kjønnsnøytral vigsel / vigsel / vigsel / vigsel / / domsarbeidet vikle arbeidet det ungdomsarbeidet Utvikle ungdomsarbeidet Utvikle Utvikle ungdomsarbeidet Utvikle ungdomsarbeidet Utvikle ungdomsarbeidet ungdomsarbeidet Utvikle ungdomsarbeidet Utvikle ungdomsarbeidet Utvikle ungdomsarbeidet ungdomsarbeidet Utvikle ungdomsarbeidet Utvikle ungdomsarbeidet Utvikle ungdomsarbeidet Det skal velges 10Utvikle medlemmer og 5ungdomsarbeidet varamedlemmer.

kandi-


14 GUDSTJENESTER

www.kirkenytt.no

September 2015

Greåkers nye sokneprest Petter Johannessen (48) gleder seg til å ta fatt på oppgaven som sokneprest i Greåker kirke. Petter er opprinnelig fra Tønsberg, og bodde 16 år i Oslo – der han tjenestegjorde i Hasle og Bøler kirke innen han gjorde østfolding av seg. Hans kone Anne er opprinnelig fra Mysen, og da han fikk jobb som kapellan i Østre Fredrikstad kirke i 2001, var det naturlig for paret å bosette seg i Østfold-byen. Der stiftet de familie, og har barna Sindre (19) og Erik (16) sammen. I 2007 ble han sogneprest i Torsnes, og har også fungert som koordinerende sogneprest i tre år, med ansvar for samarbeidsområdet øst. Vi tar også med at han har vært fengselsprest i 20 prosents stilling, så det er en erfaren kar som nå tar steget over kommunegrensen som sogneprest i Greåker kirke – i sitt 20.år som prest. – Jeg har stortrivdes både i Østre Fredrikstad og i Torsnes, men følte samtidig det var på tid med nye utfordringer. Skape nye relasjoner. Få litt ny luft under vingene. – Da jeg så det utlyste stillingen, tenkte jeg at dette kunne være noe for meg og la inn en søknad. Og her sitter jeg, sier han og smiler bredt. Ivrig etter å komme i gang.

Håper på god mottakelse – Men det er jo samtidig litt skrekkblandet fryd, innrømmer han. – Jeg håper jeg blir tatt godt i mot, og at menigheten «bærer over med meg» for den jeg er. Han beskriver seg selv som en god teambygger, er inkluderende og glad i å skape gode samarbeidsklimaer i møter mellom mennesker. – For meg er det viktig å dra veksler på de ulike erfaringer og evner som finnes, det er satt gode fotavtrykk her før meg jeg vil videreføre. Jeg er god på mine områder, andre er gode på sine. Sammen kan vi skape mye bra, presiserer han. Petter er i skrivende stund i ferd med å bli kjent med staben, og gleder seg over et svært godt førsteinntrykk.

GODE KREFTER: Petter har sine tanker om hvordan han kan utvikle og bygge menighetslivet i Greåker kirke, men påpeker at dette er et lagarbeide. Det handler om å benytte alle gode krefter til et felles løft, sier han.

Når dette leses er han allerede godt gang med konfirmantkullene, og nettopp arbeidet med barn og unge har alltid ligget hans hjerte nært.

Ønsker en inkluderende kirke Petter er tilhenger av en inkluderende kirke – ikke en fordømmende. – Mitt gudsbilde er romslig. Jeg

Du kan stole på meg!

ser den kjærligheten Jesus møtte mennesker med. Han var tydelig, men raus. Kirken må stå for noe, men samtidig være til for oss mennesker. Alle må føle seg velkommen i kirken. Han mener det er på høy tid at det åpnes for en liturgi for vigsler av par av samme kjønn, og er således spent på utfallet av det forestående kirkevalget. – Jeg er overbevist

Du kan stole på meg!

Du kan stole på meg! DU KAN STOLE PÅ MEG!

om at det er riktig at også likekjønnede skal få lov til å gifte seg i kirken og med det forplikte seg til å leve i et kjærlighetsforhold.

Gudstjeneste = medvirkning Petter er opptatt av at en gudstjeneste ikke skal være en forestilling, men legge til rette for medvirkning. – Jeg ønsker ikke at man skal føle

seg som en tilskuer til en gudstjeneste, men en deltager. Jeg er glad i å formidle, og bruker mye tid til å forberede preken. Det er da de gyllne øyeblikkene i min tjeneste gjerne kommer; da jeg kjenner at det jeg formidler ikke bare kommer fra meg!

I FARTA! I FARTA!

Tom Helgesen: tekst og foto

Salg – en tillitssak – jeg tar jobben!

Salg – en tillitssak – jeg tar jobben!

Birgit Grandahl Eiendomsmegler MNEF/Fagansvarlig 69 97 12 12 994535 00 Eiendomsmegler MNEF/Fagansvarlig 69 97 12 12

Birgit Grandahl

Ulstensvei 2 - Valaskjold


www.kirkenytt.no

15

September 2015

Gudstjenester GREÅKER KIRKE Fredagsbønnen hver fredag i Greåker kirke kl. 12 fortsetter som før. Velkommen til en liten bønnesamling i kirken. 6. september 15. søndag i treenighetstiden – Luk 10, 38-41 Kl. 11.00 Gudstjeneste med nattverd ved Petter Johannessen. Innsettelsesgudstjeneste for den nye soknepresten. Skyss: 69 10 31 40. Greåker kirkekor og musikere. 13. september 16. søndag i treenighetstiden – Matt 5, 10-12 Kl. 11.00 Gudstjeneste med nattverd ved Petter Johannessen og Kristin Tollefsen. Konfirmantpresentasjon. Skyss: 69 10 31 40. 20. september 17. søndag i treenighetstiden – Luk 7, 11-17 Kl. 11.00 Gudstjeneste med dåp og nattverd ved Ole Jens Hovda. Høsttakkefest. Utdeling av 4-års bok. BUL og KorLuren medvirker. Skyss: 69 10 31 40. 27. september 18. søndag i treenighetstiden – Matt 8, 5-13 Kl. 11.00 Gudstjeneste med nattverd og mulighet for dåp ved Petter Johannessen. Skyss: 69 10 31 40. 4. oktober 19. søndag i treenighetstiden – Joh 7, 14-17 Kl. 11.00 Gudstjeneste med nattverd og mulighet for dåp ved Petter Johannessen. Skyss: 69 10 31 40. 11. oktober 20. søndag i treenighetstiden – Mark 10, 2-9 Kl. 11.00 Småbarnsgudstjeneste med nattverd og mulighet for dåp ved Petter Johannessen og Håvard Løvik. 1 til 3-åringer er spesielt invitert. Skyss: 69 10 31 40. Greåker kirkekor, Småbarnssangen og Tune kirkes Aspirantkor medvirker. 18. oktober 21. søndag i treenighetstiden – Luk 16, 19-31 Kl. 18.00 Ungdomsgudstjeneste med nattverd ved Ole Jens Hovda. UGT-teamet spiller og synger. 25. oktober Bots- og bønnedag – Luk 18, 9-14 Kl. 11.00 Gudstjeneste med nattverd og mulighet for dåp ved Petter Johannessen. Skyss: 69 10 31 40.

HOLLEBY KIRKE 6. september 15. søndag i treenighetstiden – Luk 10, 38-41 Kl. 11.00 Småbarnsgudstjeneste ved FinnOve Brandvold og Kristin Tollefsen. 1- til 3-åringer er spesielt invitert. Skyss: 915 26 672. 20. september 17. søndag i treenighetstiden – Luk 7, 11-17 Kl. 11.00 Gudstjeneste ved Finn-Ove Brandvold og Håvard Løvik. Presentasjon av årets konfirmanter. Skyss: 915 26 672. 4. oktober 19. søndag i treenighetstiden – Joh 7, 14-17 Kl. 11.00 Gudstjeneste Lisbeth Heie Gregersen. Skyss: 915 26 672.

18. oktober 21. søndag i treenighetstiden – Luk 16, 19-31 Kl. 11.00 Familiegudstjeneste Finn-Ove Brandvold og Håvard Løvik. Høsttakkefest og utdeling av 4- og 6-årsbok. Skyss: 915 26 672.

KURLANDKIRKEN

Kl. 18.00 Taizégudstjeneste ved R. Hansen og Ulla Käll. Nattverd. 18. oktober- 21. s. i treenighetstiden Luk. 16, 19-31 Kl. 11.00 Radiogudstjeneste ved T. Kasbo og K. M. Alvsvåg. Sarpsborg Kammerkor. Ofring til TV-aksjonen

20. september – 17. s. i treenighetstiden Luk. 7, 11-17 Kl. 11.00 Høymesse ved T. Kasbo. Ofring til menighetsarbeidet.

25. oktober – Bots- og bønnedag Luk. 18, 9-14 Kl. 11.00 (Husk klokkeendring) Bots- og bønnedagsgudstjeneste ved K. M. Alvsvåg. Skriftemål.

6. oktober – tirsdag e. 19. s. i treenighetstiden Luk. 10, 1-2, 16-20 Kl. 18.00 Mikkelsmesse ved B. Vasdal, R. Hansen og barneklubbene. Loddsalg. Kveldsmat.

1.november – Allehelgensdag Matt. 5, 13-16 Høymesse ved R. Hansen. Lesing av navnene på de som er j ordfestet i Sarpsborg siste år. Nattverd.

11. oktober – 20. s. i treenighetstiden Mark. 10, 2-9 Kl. 11.00 Høymesse ved vikar. Nattverd. Ofring til menighetsarbeidet. 3. november – tirsdag etter Allehelgensdag Matt. 5, 13-16 Kveldsgudstjeneste Kl. 18.00 Sanggudstjeneste ved K. M. Alvsvåg. Nattverd. Ofring til Menighetsarbeidet.

SARPSBORG KIRKE 13. september – 16. s. i treenighetstiden. Matt. 5, 10-12 Kl. 11.00 Diakoniens dag ved H. Torp, T. Kasbo og diakoniutvalget. Ofring til diakoniarbeidet.. Kl. 18.00 Taizé-gudstjeneste ved T. Kasbo og Ulla Käll. Nattverd. 19. september – lørdag før 17. s. i treenighetstiden Luk. 7, 11-17 Kl. 11.00 og 13.00 Konfirmasjonsgudstjenester ved B. Vasdal, S. Flodin og R. Hansen. Ofring til barne- og ungdomsarbeidet. 20. september – 17. s. i treenighetstiden Luk. 7, 11-17 Kl. 11.00 og 13.00 Konfirmasjonsgudstjenester ved B. Vasdal, S. Flodin og R. Hansen. Ofring til barne- og ungdomsarbeidet. Kl. 18.00 Byens hjerteslag. K. A. Alvsvåg. Nattverd. 27. september – 18. s. i treenighetstiden Matt. 8, 5-13 Kl. 11.00 Høymesse ved K. M. Alvsvåg. Sjømannskirkens dag. Sarpsborg Frimurer Sangforening. Ofring til Sjømannskirken. Nattverd. 4. oktober – 19. s. i treenighetstiden Joh. 7, 14-17 Kl. 11.00 Gudstjeneste ved T. Kasbo.50-års konfirmanter. Sarpsborg damekor. Ofring til Barne- og ungdomsarbeidet. 11. oktober – 20. s. i treenighetstiden Mark. 10, 2-9 Kl. 11.00 Høymesse ved R. Hansen. Nattverd. Ofring til Barne- og ungdomsarbeidet.

SOLI KIRKE 13. september 16. søndag i treenighetstiden – Matt 5, 10-12 Kl. 11.00 Gudstjeneste ved Ole Jens Hovda. Konfirmantpresentasjon. 27. september 18. søndag i treenighetstiden – Matt 8, 5-13 Kl. 11.00 Gudstjeneste ved Finn-Ove Brandvold.

6. september 15. søndag i treenighetstiden – Luk 10, 38-41 Kl. 11.00 Gudstjeneste med mulighet for dåp ved Ole Jens Hovda. Skyss: 401 68 460 13. september 16. søndag i treenighetstiden – Matt 5, 10-12 Kl. 11.00 Gudstjeneste med dåp ved Lisbeth Heie Gregersen og Håvard Løvik. Konfirmantpresentasjon. Maren Lande synger. Skyss: 401 68 460. 20. september 17. søndag i treenighetstiden – Luk 7, 11-17 Kl. 11.00 Familiegudstjeneste med dåp ved Lisbeth Heie Gregersen. Høsttakkefest og utdeling av 4-års bok. Korene i Tune kirke deltar. Skyss: 401 68 460. 27. september 18. søndag i treenighetstiden – Matt 8, 5-13 Kl. 11.00 Gudstjeneste med nattverd ved Lisbeth Heie Gregersen. Knut Lande synger. Samtale etter gudstjenesten. Skyss: 401 68 460. 4. oktober 19. søndag i treenighetstiden – Joh 7, 14-17 Kl. 11.00 Gudstjeneste med nattverd og mulighet for dåp ved Ole Jens Hovda. Skyss: 401 68 460 11. oktober 20. søndag i treenighetstiden – Mark 10, 2-9 Kl. 11.00 Gudstjeneste med mulighet for dåp ved Lisbeth Heie Gregersen. 50-års konfirmanter er spesielt invitert. Kursdeltagere fra Ung Kirkesang synger. Skyss: 401 68 460

11. oktober 20. søndag i treenighetstiden – Mark 10, 2-9 Kl. 11.00 Familiegudstjeneste ved FinnOve Brandvold og Kristin Tollefsen. Høsttakkefest og utdeling av 4- og 6-årsbok.

18. oktober 21. søndag i treenighetstiden – Luk 16, 19-31 Kl. 11.00 « Hele menigheten synger» ved Knut Lande og Sigrun Solvang med flere. Lisbeth Heie Gregersen .Skyss: 401 68 460.

25. oktober Bots- og bønnedag – Luk 18, 9-14 Kl. 11.00 Gudstjeneste ved Finn-Ove Brandvold.

25. oktober Bots- og bønnedag – Luk 18, 9-14 Kl. 11.00 Gudstjeneste ved Ole Jens Hovda.Alminnelig skriftemål.. Skyss: 401 68 460

TUNE KIRKE Vi begynner med onsdagsbønn i Tune kirke. Siste onsdagen i måneden. Klokka 11.30.

FORMIDDAGSTREFF I KURLANDKIRKEN

Vi ønsker alle velkommen til formiddagstreff andre tirsdag (obs. ny dag) i måneden fra kl. 11.30 – 13.30. Her har vi et variert program med andakt, sang, historiske glimt, utlodning og ikke å forglemme deilig formiddagsmat. Omgivelsene er hyggelige og vi håper DU også vil bli en del av fellesskapet.

TIRSDAG 8. SEPTEMBER: Dagens gjester: Johs. Moan (andakt) og Tor Minge (litt av hvert!) TIRSDAG 13. OKTOBER: Dagens gjester: Knut Lande (sangandakt) og Tove Lisbeth Olsen (Sarpsborg historielags bok om St. Marie gt. og Torvet)


16 MØTEPLASSEN

www.kirkenytt.no

September 2015

Samlinger og møter FORMIDDAGSTREFF I GREÅKER, SOLI OG TUNE

GREÅKER KIRKE

BETHANIA SARPSBORG SEPTEMBER Torsdag 03.09 kl 19.00: Leif Paus taler. Sang av Misjonsmusikken, Råde. Kveldsmat.

Dette er et trivelig treffpunkt for den som har en formiddag ledig. Bevertning og ­utlodning hver gang.

Torsdag 17.09 kl 19.00: Tore E.Thorkildsen taler. Sang av Olav Ruud og Thore E. Thorkildsen. Kveldsmat.

Torsdag 17. september kl. 12.00: Kirkeverge Jon Veflingstad viser bilder og orienterer om alle kirkene i kommunen. Kateket Kristin Tollefsen gir glimt fra barne- og ungdomsarbeidet.

OKTOBER Torsdag 01.10 kl 19.00: Aage Samuelsen-kveld. 100 år siden Aage Samuelsen ble født. Sang og musikk. Flere sangere deltar. Kveldsmat.

Torsdag 29. oktober kl. 12.00: Besøk av tidligere prest i Greåker Geir Harald Johansen. Per Øyvind Brodtkorb synger. SKYSS: En minibuss kjører denne ruten: Kl. 11.15 Valaskjold bofellesskap Kl. 11.25 ASVO på Grålum Kl. 11.30 Skogholtet Kl. 11.35 Hannestadtunet Kl. 11.45 Krokstien, nedre busslomme

Torsdag 15.10 kl 19.00: Anfin Skaaheim taler. Sang av Betlehem Musikkforening. Kveldsmat. Torsdag 29.10 kl 19.00: Tormod Andersen taler. Sang av Pella Musikkforening, Tistedal. Kveldsmat.

Om du bor på eller i nærheten av disse stedene, er det bare å møte opp her. Trenger du skyss fra andre steder, ring kirkekontoret dagen før. Tlf.: 69 11 68 00. Pris kr. 40,-.

LANDE BOSENTER Torsdag 1. oktober kl. 11.00 Torsdag 5. november kl. 11.00

BJØRNSTAD FORSAMLING SEPTEMBER Søndag 20.sep 17.00 Søndagstreff Lisbeth Heie Gregersen 17.15 Søndagsskole Torsdag 24.sep 19.00 Torsdagsmøte Ingar Karlsen Liv og Asbjørg Tirsdag 29.sep 19.00 Lille Hjelper Elisabeth Bjor Aasbø

ANDAKT EPLEHAGEN BOFELLESSKAP Hver 2. onsdag i måneden kl. 11.00

VALASKJOLD BOFELLESSKAP Hver 3. onsdag i måneden kl. 11.30

HANNESTADTUNET Hver 1. og 3. torsdag i måneden kl.10.30

VALASKJOLD OMSORGSSENTER Hver 2. og 4. torsdag i måneden kl. 11.30

TINGVOLL SYKEHJEM Hver 1. og 3. torsdag i måneden kl. 11.30

GREÅKER KIRKE MUSIKK-CAFÉ

Cafeen er åpen en gang i måneden. Det er et fellesskap med mye sang, musikk og god bevertning. Her er personer med bistandsbehov spesielt velkommen. Ta gjerne med familie og venner, støttekontakt m.m.

OKTOBER Torsdag 01.okt 19.00 Torsdagsmøte Finn Olav Myhre Søndag 04.okt 17.00 Søndagstreff 17.15 Søndagsskole Torsdag 08.okt 19.00 Torsdagsmøte Boye Vigdal Fredag 09.okt 18.30 Mannskveld Jostein Korsæth

Torsdag 15.okt 19.00 Torsdagsmøte Gunnar Navestad

LØRDAG 24. OKTOBER KL. 12.00: Besøk av Kristin Tollefsen og Korene i Tune kirke.

Søndag 18.okt 17.00 Søndagstreff Reidar Aasbø Søndag 18.okt 17.15 Søndagsskole

Dette er stedet for å treffe sambygdinger til en god prat over en kopp kaffe. Det blir bevertning og utlodning.

Torsdag 5. november kl. 12.00: Misjonshuset på Lande: Sang, musikk og andakt.

Torsdag 1. oktober kl. 12.00: Besøk av Lande Misjonsmusikk. Andakt ved Lilly Fredriksen.

SKYSS: Ring kirkekontoret dagen før. Tlf.: 69 11 68 00. Pris kr. 40,-.

LANDE BEDEHUS SEPTEMBER Søn.13.sep. kl. 18:00 Møte. Andakt: Siw Joensen fra Frelsesarmeen. Sang:Lande musikkforening. Etter møte - samtale og enkel bevertning Ons. 16.sep. kl. 11:00 Formiddagstreff. Andakt: Erling Nyvoll. Sang og musikk: Knut Lande. Formiddagsmat, utlodning Ons. 23.sep. kl. 18:00 Hyggeaften. Andakt: Eli Holt. Sang og musikk ved Komsjøteamet. Kveldsmat, utlodning Søn.27.sep. kl. 18:00 Møte. Besøk fra Gideon OKTOBER Tir. 6. okt. kl. 11:00 Misjonsmøte NMS. Formiddagsmat, misjonsgave Søn. 11. okt. kl. 18:00 Møte. Andakt: Thor Skaar. Sang og musikk ved Else Holmen og Gerd Johansen Ons.21.okt kl. 11:00 Formiddagstreff. Andakt: Synøve Thoresen. Sang og musikk ved gruppe fra Skjeberg mannsmusikk. Formiddagsmat, utlodning Søn, 25. okt. kl. 18:00 Møte. Andakt: Åge Hunnestad. Sang: Lande musikkforening Ons. 28. okt. kl. 18:00 Hyggeaften. Andakt: Leif Sandvand fra Frikirken. Sang: Fredrikstad Frikirkes mannsmusikk

Hele menigheten synger!

Tirsdag 13.okt 11.00 Vårbud

LØRDAG 26. SEPTEMBER KL. 12.00: Gjest blir Berit Vassdal. En gruppe filippinere bosatt i distriktet byr på sang og dans.

MELLEBY BEDEHUS

Torsdag 29.okt 19.00 Torsdagsmøte Jan Holone

Torsdag 22.okt 19.00 Torsdagsmøte Ragnar Andersen Lørdag 24.okt Høstfest Tirsdag 27.okt 19.00 Lille Hjelper

For mange år siden var dette svært populært. Vi tar den gode ideen opp igjen.

SØNDAG 18. oktober klokka 11. Knut Lande vil lede, flere vil delta med sang, og vi synger sammen! Velkommen til en annerledes gudstjeneste!


www.kirkenytt.no

17

MØTEPLASSEN

September 2015

50-års konfirmanter i Tune kirke Hei til dere som var konfirmanter i Tune kirke i 1963, 1964 og 1965. Nå inviteres alle dere til en stor markering i anledning 50-års jublileet for deres konfirmasjon i Tune kirke. Det beklages at det ikke ble invitert til markering for 63, 64 og 65-kullet de siste to årene, men nå inviteres altså alle disse tre kullene til en stor fest i år.

Tirsdagsforum er et samarbeidsprosjekt mellom Tune, Holleby, Greåker og Soli menigheter. Vi ønsker med dette å skape et forum der vi kan belyse aktuelle emner i skjæringspunktet mellom kirke og kulturliv og kirke og samfunn. Terskelen til våre møter forsøker vi å gjøre så lav som mulig, slik at alle skal føle seg vel. I forbindelse med møtene inviterer vi oftest til enkel ­servering. Med dette håper vi å stimulere til sosial k­ ontakt mellom kjente og ukjente. Alle møter holdes i Greåker kirke, Eventyrveien 8, ­Greåker med mindre annet sted er annonsert. Velkommen til våre møter!

Menighetene Greåker, Holleby, Soli og Tune vil med dette invitere dere til gudstjeneste i Tune kirke søndag 11. oktober klokken 11.00. Det vil bli reserverte plasser til dere på de fremste radene i kirken. Etter gudstjenesten blir det festmiddag på Quality hotell Sarpsborg fra klokken 13.00. En 2-retters middag her koster 260,- inkl. kaffe. Annen drikke kjøpes av hver enkelt på stedet.

8. SEPTEMBER KL 19:00

Påmeldingen skjer ved innbetaling av 260,- til Tune menighets konto: 1145.20.21716 innen 30. august. Husk å merke innbetalingen med ditt navn!

Bør Den norske kirke vie to av samme kjønn?

Bjørn Helge Sandvei, tidligere lærer ved Menighetsfakultetet. Gaute Brækken, leder av Kirkelig ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep Desirée Paulsen Bakke spiller piano

13. OKTOBER KL. 19:00

Velkommen til en hyggelig markering der du vil treffe igjen mange venner fra ungdomstiden og dele gode minner.

Med vennlig hilsen For Greåker, Holleby, Soli og Tune menigheter Berith Adele Pettersen

Velkommen til

hyggetreff på Thranes Café

Roald Amundsens gt. 33

Foto: Birgit Dannenberg

Flukten som aldri tar slutt

Samlingene starter kl. 11.00, og det blir allsang, prat over en kopp kaffe ( med noe “attåt” for den som ønsker), andakt, utlodning og underholdning.

høst 2015

Asylmarsjen – hvordan gikk det? Åse Brandvold, forfatter og journalist og Amin Senatorzade fra Afghanistan setter søkelys på asylinstituttet. Hvordan fungerer det? Hvordan får vi øye på menneskene bak asylsøknadene? Hvordan kan kirken engasjere seg? Musikk fra Afghanistan ved Nabi Dilnawas

Fredag 4. september: Andakt v/ Ingrid Melve (prest) Om «medisinvett» og andre nyttige tips v/ sykepleier Anita Martinsen fra Boots Apotek

LØRDAG 21. NOVEMBER

Fredag 2. oktober: Andakt v/ Elisabeth Varnes (prest) Tekstilkunstner Magda Imregh viser fram og forteller om noen av sine bilder Fredag 6. november: Andakt v/ Petter Johannessen (prest) Sang og musikk v/ Carl-Andreas Næss og ei gruppe fra Sarpsborg kammerkor

Teatertur til Nationaltheatret.

Vi ser «Morgon og kveld» av Jon Fosse. Anne Marit Jacobsen er skuespiller. Avreise fra Tune gamle rådhus kl 16:00. Pris pr. person 550,- som inkluderer billett, bussreise tur/ retur samt lett servering om bord. Påmelding: arvidraddum@gmail.com (Vi ønsker påmelding via mail, ev. på telefonnummer: 97709480) Komiteen: Tune menighet: Øystein Andersson, Tove Hellgren Tveit Greåker menighet: Eva Høst, Gorun Raddum, Arvid Raddum Holleby og Soli menigheter: Anne Berit og Finn-Ove Brandvold www.tirsdagsforum.no

Fredag 4. desember: Andakt v/ Kari Mangrud Alvsvåg (prost) Elever fra Sandesundsveien skole synger og underholder

Arr.: Sarpsborg menighet


18 LIVETS GANG

www.kirkenytt.no

September 2015

Livets gang DØPTE Greåker menighet: Malin Sofie Solbakken Konrad Johnsen Theodor Fagerås Martine Eidet Eggen Sigurd Berg Lystad

Henry Grindheim Tvete Anine Rønholt Benjamin-Nikolai Magnussen

Holleby menighet: Theodor Olaves Ringstad Sondre-Leander Skåland

Tune menighet: Tor Tytlandsvik Jansen Theo Alexander Hammer Nilsen Noah Leander Sandbæk Thevik Thea Elisabeth Stålborg Milla Lunde-Knudsen Leander Emilian Skjelle Leah Alice Nordhagen Gjøs Anniken Strand David Glomvik Carmen Sofie Holmen Ylva Reinsmo Løkeng Pernille Juliana Jachowski-Bill Melvin Bye Albrigtsen Julie Myrdahl Wehler Emil Chrisander Karlsen Linnerud

Sarpsborg menighet: Filip Strømnes-Hopmoen Frida Bøhaugen Olsen Felix André Lier Andersen Mille Raab Aronsen Celine Schjølberg Arne Petter Bentel Ingjerd Emilie Wilhelmsen Anni Gede Rolf Karsten Mysen-Olsen Ludvig Beck Brattli Theodor Beck Brattli Henrik Philip Maseng-Danielsen Alexandra Victoria Paulsen Bech Noah Heramo Ovrid Nora Oline Wiig Jonathan Wang Hansen Elvira Sundstrøm Oliver Leander WingaardVestby

Solli menighet: Victor Johansen Milja Stang Johannessen

derup Malin Kristiansen og Stian Nickolay Rehling Qvistgaard Linn Nathalie Glissmann og Kristian Bjerketvedt Birgitte Lysell Johannesen og Tony Alexander Danielsen Trude Pettersen og Tor Åge Hansen Anita Helene Ortang og André Casimiro Lassen Altier Irina Elisabeth Lindstrøm og Tor Øyvind Ress Linn Cathrine Bakken Halvorsen og Kristian Witnes Maren Kristine Laugom og Harry Emanuel Lauritzen Ann-Kristin Skjelle og Marius Asbjørnsen Mia Emilie Olsen og Ole Kristian Pedersen

VIGDE Holleby menighet: Elisabeth Aronsen og Stian Malm Elise Waagen og Fredrik Bjørnebekk Tune menighet: Katrin Setså og Preben Schjel-

Sarpsborg menighet: Karine Henriksen og Michael Stubberud Lene og Kristian Torp Lene Vatn og Thomas Haugeli Silje Therese Karlsen og Ole Andre Andersen Line Ottesen og Erik Raymond Johansen Britt Synnøve Bjerketvedt Kjølle og Knut Martin Anshuus Bodil Synnøve Kristiansen og

.

e.. gger for gled le r ø R Noen av våre leverandører:

Ingard Langsholdt AS

Ordfører Thorbjørnsensvei 3, 1711 Sarpsborg www.langsholdt.no

Tlf. 69 13 90 00

CATERING

RING OSS OG VI BRINGER

TLF. 69 36 27 50

Telefax 69 33 70 07 Solliveien 64 – 1667 Rolvsøy

Er uhellet ute, ring vår VAKTTELEFON etter stengetid: 915 32 077

Solli menighet: Line Marie Thorstensen og Lars Erik Kristiansen Eileen Dahlstrøm og Glenn Jønnvoll DØDE Greåker menighet: Rigmor Gundersen Sverre Oliver Bragvin Bjørg Bakke Reidun Christensen Else Gundersen Inger Sofie Jørgensen Leif Bjerke Pettersen Torbjørg Kristine Olsen Ole Georg Rambøl Leah Emilie Melsåsen Alfredsen Sarpsborg menighet: Ivar Lund Sellæg Trond Petersen Synnøve Thorsen Martha Synøve Klemetsen Elisabeth Fredriksen Kåre Vidar Martinsen Erna Synøve Furuberg Else Marie Bye Finn Yngvar Andersen Jan Egil Rosted Eva Holdt Mona Kristin Johansen Aage Brevik Reidun Sidsel Grøtvedt Roy Bjørger Svendsen Else Marie Skaarberg Trygve William Innholt Ruth Gjertsen Per Arne Andreassen Peter Morgan Branzell Jarl Nikolay Olsen Kolbjørn Richard Akselsen Oddvar Olavesen Per Gunnar Johansen Åge Halvorsen Eva Wiig

Kjell Arne Karlsen Elsa Væhle Sonja Kirkhus Marit Helmine Aronsen Randi Johannessen Randi Marie Hvidsten Svenn Åge Johansen Bjørg Steiring Åslaug Bergljot Tjernes Jan Yngvar Pettersen Asbjørn Fraugerud Liss Platou Tangmyr Jens Gressløs Tove Margrethe Stordahl Roar Ludvigsen Nancy Ingeborg Hermansen Kjell Aatangen Ellen Melbø Soli menighet Asbjørn Thorleif Kristiansen Tune menighet: Martine Krogh Norstad Astrid Kristine Hovden Lillian Elenore Huth Bjørg Arnesen Arne Bøhaugen Rolv Henry Ugland Toril Kjøren Kjell Harry Brevik

Ønsker du en ­annonse i Kirkenytt? Kontakt oss på tlf 69 11 68 00

Behov for: Tlf : 69 13 98 70 Faks: 69 13 98 71

Vi garanterer topp kvalitet på vare: SNITTER – KOLDTBORD KOLDTALLERKEN KAKER OG VARMRETTER

GLEDEN HJELPER DEG...

Arild Agnalt Anna Karoline Kvarsnes og Niklas Skjelin Kaja Onsum Moseid og OleMartin Rasmussen Annette Emilsen og Henrik Sikkeland Helene Støa Johannesen og Per Thomas Fredriksen Anne Kirstine Bjørnstad og Erik Dietzel

Ønsker du en ­annonse i Kirkenytt? Kontakt oss på tlf 69 11 68 00

• Blikkenslager? • Taktekking? • Ventilasjonsarbeider?

Kontakt din totalleverandør

GLEDEN HJELPER DEG...

Ringtunveien 2 – Tlf 69 10 24 40

Grålum • Tuneveien 97 • Tlf. 69 14 34 70 Rolvsøy • Svaneveien 3 • Tlf 69 35 40 20 Råde • Mosseveien 60 • Tlf. 69 28 59 17


VINDUER OG DØRER

TUNE SAGBLADSLIPERI

Vinduer og dører Til nybygg og rehabilitering

TLF. 69 14 29 96 – FAX 69 14 07 40 VINKELVN. 5, 1710 SARPSBORG CATHRINE@TUNE-SAGBLADSLIPERI.NO

VERKSTED FOR SLIPING AV: SIRKELSAGBLADER HÅRDMETALLBLADER BÅNDSAGBLADER METALLSAGBLADER SEGMENTBLADER TRENNJEGERBLADER

Tømrer Leif Arneskaar Dalveien 148 – 1718 Greåker Tlf. 95 79 77 92

Nybygg – tilbygg –Restaurering

Monter overspenningsvern! Beskytter el-anlegget mot tordenvær og overspenning.

Tlf. 69136800 • Faks. 69136809 www.stormelektro.no

Klokkergårdvn. 9 - 1711 Sarpsborg Telefon 69 16 17 00

Tlf. 69 14 73 11 Solli, 1719 Greåker

VED TIL SALGS Storsekk/småsekk Ring for en vedprat Egil Torget 915 19 481

VI FØRER OG MONTERER:

Velkommen til en hyggelig bilprat i et av byens fineste bilanlegg

Dahles Auto AS Tunejordet – Tlf. 69 13 78 00 – www.dahles-auto.no

Bygningslass – Bilglass Innramming – Speil Blyglass Nøkkelservice – Låser

Døgnvakt 480 74 055

Kontakt oss på tlf. 69 14 83 00

Vi har alt innen gardiner, sengeutstyr og solavskjerming

GREÅKER GLASS OG RAMMEFORETNING

Gleden ved godt bakverk!

Greåkerveien 138 – Midt i greåker Tlf. 69 14 05 77 Fax 69 14 05 18 – fagkunnskap gir trygghet

trygve@monstad.as • www.trygvemonstad.no

www.butterfly-bakeri.no • tlf. 69 14 22 80

Hjemmehjelp | Omsorg | Avlastning • Praktiske gjøremål Rengjøring, matlaging

Vivo bokhandel (tidl. Bok&Media) – din spesialbokhandel i Østfold tlf: 69 15 14 69

epost: torp@vivobokhandel.no

Velkommen til handel med mening!

Telefon: 69 14 43 77

Egil Pedersen AS v/muséet Borggt. 8, 1721 Sarpsborg – Tlf. 69 14 83 60 Stor gratis parkeringsplass. En håndverksbedrift med ­tradisjoner!

Kom og ta en titt på våre følgende:

• Salongtepper – meget godt utvalg, mange str. • Persiske tepper – meget eksklusive kvaliteter • Tapet – mange, trendrike farger og design • Vegg til vegg tepper er for fullt på vei tilbake! • Belegg – vi lagerfører det siste i både design og ­kvaliteter

Hjertelig velkommen til en hyggelig handel!

ANNONSERE I KIRKENYTT?

• Bo hjemme lenger Tilsyn, sosialt samvær, øk. styring • Personlig hjelp Dusj, pleie, hygiene

• Følgetjenester Innkjøpshjelp, ledsager ved transport • Hagearbeid • Hjem til deg tjeneste Fysioterapaut, fotterapaut, frisør

• Sykepleietjenester Blodprøve, B12, Oppfølging Vi tilbyr fast kontaktperson! PERSONLIG OMSORG AS, avd. Halden, tlf. 69 34 33 70. www.personligomsorg.no post@personligomsorg.no

Ring: 69 11 68 00

Bakevarer bakt på den gode gammeldagse måte får De hos

Kontakt oss for et uformelt pristilbud! Tlf: 908 53 907

kvalitetskjøkkeN i alle prisklasser

Tlf. 69 14 21 90

Bakeri / konditori AS Lande

Elektriske installasjoner

Vi prosjekterer og utfører alle typer elektriske anlegg Strai kjøkken SarpSborg aS

tuneveien 62, 1712 grålum telefon: 47 48 80 70 e-post: sarpsborg@strai.no www.strai.no

Kontakt oss ved besøk eller telefon 69 10 21 90, mobil 950 88 340 – 950 88 342 Kontor og lageradresse: Nye Tindlundvei 17, 1718 Greåker

Andersen Elektro A/S

Vi har alt innen gardiner, sengeutstyr og solavskjerming


20 KIRKEKONTORET: Sentralbord 69 11 68 00 Besøksadresse: Råkilveien 2, 1710 Sarpsborg

En gladnyhet til alle som er opptatt av rettferdig handel:

Sarpsborg har blitt Fairtrade-kommune! Etter at bystyret den 19. mars vedtok å starte arbeidet med å oppnå status som Fairtrade-kommune, har en styringsgruppe jobbet med å kartlegge og legge til rette for dette, og nylig ble søknaden vår godkjent av Fairtrade Norge! Det innebærer blant annet at det på rådhuset kun serveres Fairtrade-merket kaffe, og at det i et tilstrekkelig antall serveringssteder, butikker o.l. i vår kommune benyttes / selges Fairtrade-merkede produkter. Det kan nevnes at det ved begge kirkekontorene våre og i mange av kirkene har vært brukt Fairtrade-kaffe i mange år. Videre forplikter Fairtrade-kommunen seg til å drive informa-

sjonsarbeid for å øke kunnskapen om og forbruket av Fairtrademerkede varer. Flere og flere blir bevisste på å se etter og kjøpe varer med dette merket! Fairtrade er en internasjonal merkeordning ( derfor brukes det engelske ordet «fairtrade» og ikke «rettferdig handel»), som gjennom handel styrker bønder og arbeidere i fattige land. Det finnes mer enn 1200 Fairtradesertifiserte kooperativer og plantasjer i 74 i Afrika, Asia og Latin-Amerika. Fairtrade-standardene sier at selvstendige bønder skal organiseres i kooperativer, og både bønder og plantasjer må oppfylle en rekke kriterier for gode og trygge arbeidsforhold, arbeiderrettigheter og beskyttelse av miljøet. Det er fastsatt minimumspris for råvarer, og i tillegg skal importø-

KIRKENYTT

PLANLAGTE UTGIVELSER I 2015: NR 5: UKE 42 (Trykk torsdag 15. oktober) NR 6: UKE 48 (Trykk torsdag 26. november)

PS: Innleveringsfrist for stoff er ­fredag to uker før utgivelse. Ønker du en a­ nnonse, send en mail til kirkenytt@totalmedia.no, så blir du ­kontaktet av en av våre selgere.

Kirkenytt

rene betale en såkalt Fairtradepremium, som gir en ekstra pott penger som bøndene/arbeiderne bruker til utviklingstiltak i lokalmiljøet (skolebygg, barnehager, brønner etc.) De Fairtrade-merkede varene koster litt ekstra, men når vi vet at fattige arbeidere og deres familier nyter godt av de ekstra ørene eller kronene, gjør vi et meningsfullt kjøp! Fairtrade Norge har et valgspråk som lyder: Det skal være enkelt å bry seg! Tenk på at du bidrar til noe godt hver gang du kjøper f.eks. Fairtrade-merket kaffe, bananer, sukker, roser, is eller sjokolade! Etterspør det hvis de ikke har slike varer i butikken der du handler! Det vil bli en markering på STOPP kjøpesenter den 22. oktober fra kl. 14, med høytide-

Greåker menighet: greaker.menighet@sarpsborg.com Holleby menighet: holleby.menighet@sarpsborg.com Sarpsborg menighet: sarpsborg.menighet@sarpsborg.com Soli menighet: soli.menighet@sarpsborg.com Tune menighet: tune.menighet@sarpsborg.com SARPSBORG SOKN: Menighetsrådsleder i Sarpsborg: Fredrik Lied Prost i Sarpsborg:  Kari Mangrud Alvsvåg prosten@sarpsborg.com

lig overrekkelse til ordføreren av beviset på at vi har blitt Fairtradekommune, servering av div. smaksprøver og «rettferdig» kaffe med kake til m.m.! Møt opp!

HildeTorp diakon og kirkens repr. i styringsgruppa for Fairtrade-kommune

Endringer i bemanning på barne- og ungdomssiden i menigheten Frem til 1. februar 2016 vil det være endringer i bemanning på barne- og ungdomssiden i menigheten. Susann Flodin har 70% permisjon for å jobbe med religionsdialog, og blir dermed tilbake 10 % i menigheten. Berit Vasdal overtar ansvaret for konfirmanter og ungdom denne perioden. For å komme i mål med alle arbeidsoppgavene, har vi vært så heldige å få med oss Eileen Stang som vikar i 50 %. Hun var vikar en periode på vårparten og har blitt et kjent og hyggelig ansikt for barn og foreldre på XL og XXL klubben. Eileen og Berit vil dele oppgave seg imellom, og er godt i gang med oppgaven allerede. Ulla Käll har et engasjement for å drive Taize gudstjenestene videre denne perioden.

Utgiver: Den norske kirkes ­menigheter i Greåker Holleby, ­Sarpsborg Soli og Tune Ansvarlig redaktør: Tom Helgesen, Tlf: 915 16 271 kirkenytt@totalmedia.no

Sokneprest i Sarpsborg: Trond Kasbo trond-henning.kasbo@sarpsborg.com Kapellan i Sarpsborg: Ragnhild Hansen ragnhild.hansen@sarpsborg.com Menighetspedagog i Sarpsborg og koordinator for dialogforum Østfold Susann Persson Flodin susann.persson@sarpsborg.com Sognediakon i Sarpsborg: Hilde Torp hiat@sarpsborg.com Kateket i Sarpsborg: Berit Vasdal berit.vasdal@sarpsborg.com Kantor i Sarpsborg: Carl-Andreas Næss carl-andreas.naess@sarpsborg.com GREÅKER, HOLLEBY, SOLI OG TUNE SOKN: Menighetsrådsleder i Greåker: Elisebet Gramstad Menighetsrådsleder i Holleby: Margareth W. Olseng Menighetsrådsleder i Solli: Halvor Nome Menighetsrådsleder Tune: Øystein Andersson Sokneprest i Greåker: Petter Johannessen petter.johannessen@sarpsborg.com Sokneprest i Holleby og Soli: Finn-Ove Brandvold finn-ove.brandvold@sarpsborg.com Sokneprest i Tune: Lisbeth Heie Gregersen lisbeth-heie.gregersen@sarpsborg.com Daglig leder Greåker, Holleby, Soli og Tune: Tore-Andre Haraldseid tahd@sarpsborg.com Ungdomsprest i Greåker, Holleby, Soli og Tune: Ole Jens Hovda ole-jens.hovda@sarpsborg.com Soknediakon i Greåker og Soli: Ellen S. A. Kasbo esak@sarpsborg.com Kateket i Greåker, Holleby, Soli og Tune: Kristin S. Tollefsen kristin.solbakken@sarpsborg.com

SORGGRUPPE ? "Sorg og Omsorg" i Sarpsborg har som målsetting å hjelpe og støtte mennesker i sorg, og å spre informasjon og kunnskap omkring sorg og sorgarbeid. En viktig oppgave for oss er å opprette og drive sorggrupper / samtalegrupper for etterlatte etter dødsfall eller samlivsbrudd. Sarpsborg og omegn begravelsesbyrå

Benjamin Nordling

Svein Åge Johansen

Birgit Groth

Vakttelefon 69 130 130 (24t) Kirkegata 29 www.jolstad.no

Lokaleid Begravelsesbyrå

Kantor i Greåker: Willem J. Wilschut willem.wilschut@sarpsborg.com Kantor i Tune: Henrik Brusevold henrik.brusevold@sarpsborg.com

Vi har eller har hatt sorggrupper for enker/enkemenn "midt i livet", for eldre enker/enkemenn, for barn som har mistet mor, far eller søsken, for foreldre som har mistet små barn, for foreldre som har mistet voksne barn i brå og uventet død og grupper for dem som har opplevd samlivsbrudd.

Organist i Holleby/Soli: Bernd Müller-Bohn

De som er med opplever at det er mye støtte og hjelp å hente i det å dele tanker og erfaringer med andre i samme situasjon. Samtalegruppene består som regel av 57 sørgende og to gruppeledere. De fleste gruppene holder på i ca. et år, fordelt på 10-12 samlinger.

Fellesrådsleder i Sarpsborg: Magne Grønlien

Vil du være med i en sorggruppe, ring Frivilligsentralen tlf. 69 10 80 45 eller kirkekontoret v/diakon Hilde Torp, tlf. 69 11 68 27 el. mail til hiat@sarpsborg.com .

ANNET: Drift av kirkegårder: Driftsleder Stig Brenne Tlf: 976 09 715

Se gjerne nettsiden vår på www.sorgogomsorg.org Hans K. Helgesen

Menighetspedagog for Greåker, Holleby, Soli og Tune: Håvard Ø. Løvik hoel@sarpsborg.com

"Sorg og Omsorg" i Sarpsborg består av representanter fra Den Norske Kirke, fra helseetaten i Sarpsborg kommune, begravelsesbyrå, Sanitetsforening og noen uavhengige representanter.

Kontorleder i Sarpsborg: Liv Solveig Johansen liv-solveig.johansen@sarpsborg.com

Kirkeverge i Sarpsborg: Jon Veflingstad jon.veflingstad@sarpsborg.com

Sarpsborg krematorium: Tlf. 69 12 59 62

Kirkenytt nr 4-2015  
Kirkenytt nr 4-2015  

Menighetsblad for Greåker, Holleby, Sarpsborg, Soli og Tune