Page 1

SARPSBORG UKE 37 – Utgave 4 – September 2013

Frivillige søkes Daglig leder for Kirkens SOS i Borg, Harald Mella, kan fortelle at dehar sterkt behov for flere frivillige for å kunne yte den hjelpen de ønsker. Side 4

KONTAKTINFO

Nyoppusset

Globusagenter

Syng med oss

Kjelleren i Kurlandkirken er ferdig oppusset.

En globusagent vil lære om det å spre budskapet.

Kirkenytt presenterer Greåker kirkekor.

Side 5

Side 6

Side 16


2

PÅ TALERSTOLEN

www.kirkenytt.no

September 2013

Økonomisk dugnad

PÅ TALERSTOLEN Tom Helgesen Redaktør i Kirkenytt

Mange tror at statlige overføringer dekker alle aktiviteter knyttet til Den norske kirke. Slik er dessverre ikke hverdagen for våre menigheter, som alle har en presset økonomi. Og selv om frivilligheten er stor og mye arbeid er basert på dugnad, koster det å gjennomføre attraktive lokale aktiviteter for liten og stor. I kirken er de aller fleste tilbud gratis for brukeren, hvor inntektene er basert på frivillige bidrag gjennom kollekt og givertjeneste. Selv om det fortsatt heldigvis er mange, trofaste bidragsytere,

er det ingen hemmelighet at de frivillige bidragene har gått ned jevnt og trutt de siste årene. Resultatet er dårligere økonomi til lokal virksomhet, som igjen har ført til at flere lokale aktiviteter er truet. Dette bladet er ett av dem. Kirkenytt har i mange år vært et kjent og kjært tilbud til innbyggerne som sokner til vår menigheter vest for Glomma, og kommer ut i et opplag på 15.000 eksemplarer. I tillegg til å fortelle om og formidle all positivitet som skjer i kirkene og i menighetenes regi, har den en forkynnende mi-

sjon overfor alle de som vanligvis ikke er å finne i kirkemiljøene. Derfor er Kirkenytt både en viktig og hyggelig kanal for mange mennesker. Tidligere har det ligget en innbetalingsgiro vedlagt i Kirkenytt i håp og tro om at mange satte såpass pris på bladet at de ville gi et bidrag. Det koster imidlertid penger å trykke opp og stikke disse inn i bladet, derfor ble det i en periode forsøkt å trykke giroene direkte på en av avissidene i stedet for å ha de som innstikk. Det førte til at inntektene stupte dramatisk, og bidro til at

menighetene fikk en stor ekstraregning etter hver utgivelse. En dugnad for å få opp annonseinntektene hjalp vesentlig, men ikke tilstrekkelig til å veie opp for tapte inntekter fra giroene. Derfor er disse nå tilbake, og ligger som vedlegg inne i bladet. Vi håper du ønsker at Kirkenytt skal opprettholdes ved å bidra på vår økonomiske dugnad. I tillegg støtter du mange positive barneog ungdomsaktiviteter i menighetene. På forhånd takk for hjelpen!

TEOLOGISK HJØRNE

Søren Kierkegaard (1813-1855) Den 5. mai var det 200 år siden Søren Kierkegaard ble født. Det er ingen overdrivelse å si at han er Nordens mest betydningsfulle filosof og teolog. Mange vil også tilføye: en fremragende psykolog og en stor forfatter. Med den ene hånden utga han på kort tid en lang rekke filosofisk/psykologisk/teologiske skrifter under skiftende pseudonymer. Bare på ett år, 1843, ga han ut tre store verk: Enten-Eller, Frygt og Bæven og Begrebet Angest. To år tidligere hadde han levert fra seg en doktoravhandling om Sokrates ironi. Og hver gang han utga et filosofisk skrift utga han samtidig i eget navn en samling «Opbyggelige taler». Prekener, som han ikke ville kalle prekener, selv om han holdt noen av dem på kveldandakter i København domkirke.

Pseudonymer

Mange i hans samtid mente at Kierkegaard umulig kunne ha skrevet så mange store verk på så kort tid. De ulike latinske forfatternavnene på bøkene måtte vel bety at en rekke medarbeidere hadde vært i sving. For eksempel sto Johannes Climacus som forfatter til Philosophiske smuler (1844), en liten bok på bare vel 100 sider. To år etter kom den samme Climacus

med et efterskrift, som svulmet opp til mer enn 800 sider. Afsluttende sto det foran. Dette skulle altså ha vært det siste. Og nettopp i dette verket vedgikk Kierkegaard at han var forfatteren til samtlige verk og at han hadde konstruert alle de latinske navnene selv. Navn, som ofte er en slags nøkkel til verket. Navnet Vigilius, for eksempel, forfatteren til Begrepet Angest, betyr vekter eller spion. Altså den som trenger inn bak overflaten, den som kjenner byens og menneskenes nattside. Verket er et av Kierkegaards store psykologiske skrifter.

Stil

Kierkegaards stil er billedrik og paradoksal. Og han skifter stil som en skuespiller skifter roller. A i Enten-Eller skriver kort og aforistisk. Ellers rekker han jo ikke å nyte livet. Han har ikke tid til å føre sine ideer helt ut på papiret. Han skal jo i teater, på konsert, på restaurant, en vakker kvinne venter på ham. Derfor blir det med antydningene. Og med stemningene – den selvhevdende ironien overfor borgerskapet – som for eksempel at det ikke er noe så komisk som å ha det travelt. Eller følelsen av livslede: Det fins ikke noe å ønske seg, ønsket er en illusjon. Hvis jeg

Tuneveien 97 - Grålum - 69 14 34 70

fant en ønskekvist, ville jeg rense pipen med den. Jeg er som brikken i sjakkspillet. Den kan ikke røres. Den er matt. Han ser seg selv utenfra og legger vekt på at selv den største fortvilelse blir vel formulert. Og da er det like innlysende at pliktmenneske B i EntenEller skriver utførlig og omhyggelig, så motsatt A som overhodet mulig. Som pliktmenneske skriver han helt ut til margen, han sløser ikke med papiret, han lar seg ikke forstyrre av tilfeldige impulser. Har han først satt seg ved skrivebordet blir han pliktskyldig sittende. På liknende måte har hvert falskt forfatternavn i Kierkegaards enorme verk sitt eget språk og sin egen tone. Tenkemåten til den enkelte lærer man å kjenne gjennom stilen.

Eksistens

Mennesket er det eneste levende vesen som ikke bare er til, men som også forholder seg til at det er til: I angst eller tro, i glede eller mismot, i fortvilelse eller tillit. Kierkegaards grunnleggende påstand om menneskets eksistens er at ingen av oss unngår å forholde oss til vårt liv. Mens planten utfolder seg uten videre, må mennesket personlig virkeliggjøre sitt liv. Naturen fikk liv, men mennesket fikk livet å leve. Det er en avgrunnsdyp forskjell. «Det er ikke enhvers opgave at blive mekaniker, men det er enhvers opgave at blive menneske – og i den påstand at menneske er noget man først skal blive, ligger hele Kierkegaards filosofisk-teologiske problem gemt.», skriver den danske religionsfilosof, Johannes Sløk. Hvis vi later som om vi ikke skal forholde oss til vårt eget liv, blir forholdet et misforhold. Vi flykter ut i det upersonlige, i det travle, vi drikker eller bruker piller eller lider av søvnløshet.

Vurdering

Det skriftet som særlig omhandler menneskets flukt fra seg selv heter Sygdommen til døden. Der finnes en liten fortelling om forskjellen på hvordan et menneske vurderer seg selv og hvordan det vurderes av kristendommen. Hvis man forestiller seg at en fattig dagarbeider som ikke vurderer seg selv og sitt liv å være noe som helst, en dag blir invitert til å besøke keiseren – hvordan vil han reagere? Vil han ikke få sjokk? Vil han ikke tenke: Hva vil keiseren meg? Dette må være en feiltakelse! Men midt i sin forlegenhet vil han kanskje likevel tenke: Jeg tror jeg gjør det! Det vil jo være spennende å kunne fortelle sine naboer, sine venner og sine barnebarn at man en gang har vært hos keiseren. Unnselig og beklemt drar han så opp til keiseren. Og når han kommer dit, spør keiseren om han vil være hans svigersønn. Han skal få et par dagers betenkningstid, men keiseren trygler ham om å si ja. Hvordan vil han reagere på det? Han vil føle seg merkelig. Han vil bli fortumlet når han kommer hjem til seg selv. Jo mer han tenker over det, dess mer blir han klar over at dette skal han ikke fortelle til sine naboer, venner og barnebarn. De kommer til å le seg i hjel. Forstår han ikke at keiseren gjør narr av ham? Tror han virkelig at keiseren vil vurdere en dagarbeider så høyt – og dessuten trygle ham om å bli svigersønn. Men i kristendommen vurderes det enkelte menneske enda høyere. Det er ikke keiseren som kaller på mennesket og tilbyr det sitt vennskap – det er Gud. «Kristendommen lærer, at dette enkelte menneske, og således ethvert enkelt menneske, hvad han så forresten er, mand, kone, tjenestepige, købmand, barber, studioso osv., dette enkelte menneske er til for

Gud – dette enkelte menneske, som måske ville være stolt af en gang i sit liv at have talt med kongen, dette menneske, som ikke bilder sig lidt ind af, at leve på en fortrolig fod med den og den, dette menneske er til for Gud, kan tale med Gud, hvad øjeblik han vil, sikker på at blive hørt af ham, kort, dette menneske tilbydes det at leve på den fortroligste fod med Gud! Videre, for dette menneskes, også for dette menneskes skyld, kommer Gud til verden, lader sig føde, lider, dør; og denne lidende Gud, han næsten beder og bønfalder dette menneske om dog at tage mod hjælpen, som tilydes ham! Sandelig er noget til at tabe forstanden over, så dog dette!» (fra Sygdommen til døden).

«Mennesket er det eneste levende vesen som ikke bare er til, men som også forholder seg til at det er til»

Finn-Ove Brandvold Sogneprest i Holleby og Soli


www.kirkenytt.no

3

September 2013

V e lk o m m e n til på stua i 4. eta

TI MÅNEDERS VIKARIAT Solveig Mysen (26) overtar stafettpinnen etter Susann Persson Flodin som menighetspedagog innen trosopplæring i Sarpsborg menighet. I utgangspunktet er etappen et ti måneders vikariat. Solveig Mysen (som for øvrig er datter av Dag Mysen) tar dermed en pause i sine teologistudier. Hun har fullført en bachelor, og er i gang med mastergradsstudiet, forteller hun til Kirkenytt.

Gleder seg

Vikariatet trådde i kraft 15. august, og Solveig sier hun gleder seg stort til å komme i gang. Oppgavene vil primært bestå av trosopplæringsaktiviteter for 14-18-åringer. Det innebærer konfirmasjonsundervisning, ungdomsaktiviteter, - samlinger etc. – Dette blir utrolig spennende og gøy. Jeg har erfaring i å jobbe med ungdom, og stortrives med

Trosopplæringen i Sarpsborg har som formål å tilby en systematisk og sammenhengende trosopplæring som: »» vekker og styrker kristen tro »» gir kjennskap til den treenige Gud »» bidrar til kristen livstolkning og livsmestring »» utfordrer til engasjement og deltakelse i kirke og samfunnsliv

Tekst Tom Helgesen

sje KVelkommen a rl J o h a n tils musikkandakt gate 1! 1! på stua i 4. etasje Karl Johansgate

Velkommen med på tur

det. – Da jeg fikk høre at det kunne by seg en slik anledning, var jeg ikke sen om å takke ja. Jeg er veldig motivert til å gjøre noe nyttig og viktig innen det gode menighetsarbeidet i kirken. At jeg i tillegg har flyttet hjem til Sarpsborg igjen, bidro til at dette vikariatet passet perfekt, sier hun.

Trosopplæring

m u s ik k a n d a k t

Tiretter sdagudstjenesten g 27. au15. gusept.! st kTirsdag 27.0 august kl.11.00 l.11.0 Tirsdag 24. sep Tirsdag 24. september kl. 11.00 tember kl.Tirsdag 1 22.0 oktober kl. 11.00 1 .0 Tirsdag 22. okto Tirsdag 26. november kl. 11.00 belangs Vi  kjører  til  Årum  og  går  derfra   r k l. 1Velkommen tiltilmusikkanda 1.00 TirGlommastien   Velkommen musikkand sdag 26til  .Roald   Vennlig hilsen noAvmundsens   e m b e på stua i 4. etasje Karl r k l. 11på .0stua Minde t/r  –  ca  5  km  tilsammen 0 i 4. etasje KarlJohansgate Johansg Diakon Berit Movik Lo, Sarpsborg menighet Tirsdag 27. august

Vennlig hilsen

Diakon Berit Mo vik Lo, Sarpsborg men ighekl t13.00. Avreise  fra  Kurlandkirken    

kl.11.00

Tirsdag 27. august kl.11.00 Tirsdag 24. september kl. 11.00 Tirsdag 24.oktober septemberkl.kl.11.00 11.00 Tirsdag 22. Tirsdag 22.november oktober kl.kl.11.00 11.00 Tirsdag 26. Tirsdag 26. november kl. 11.00 Velkommen Vennlig hilsen til musikkandakt

på stua hilsen i 4. etasje Karl Johansgate 1! Vennlig

Ta med  sitteunderlag  og  nistemat!

Diakon Movikkl.11.00 Lo, Tirsdag 28.Berit august Sarpsborg menighet Tirsdag 25.Berit september kl. 11.00 Movik Lo, Diakon Tirsdag 30. oktober kl. Sarpsborg menighet11.00 Tirsdag 27. november kl. 11.00

Arr.: Sarpsborg menighet v/ «Kurlandgruppa»

Vennlig hilsen

V e lk o m m e n til

m

Diakon Ragnar Ruden, Sarpsborg menighet

Velkommen le g ikdkandaktiltmusikkanda rs gger fou le på stuaNoen r ø R i 4av.våre leverandører: eta på stua i 4. etasje Karl Johansgate sje Karl JVelkommen musikkand ohansgate til 1!kl.11.00 på stua i 4. etasje Karl Johansg Tirsdag 28. august Tir e...

sdag 28. augus t kl.11Tirsdag september kl. 11.00 .00 25. Tirsdag 25. sep Tirsdag 28. august kl.kl.11.00 Tirsdag 30. oktober 11.00 tember kl. 11.0 Tirsdag 25. september kl. 11.00 0 Tirsdag 30. okto Tirsdag 27. november kl. 11.00 ber Tirsdag kl. 11.00 kl. 11.0 0 30. oktoberGLEDEN Tirsdag 27. nov Tirsdag 27. november kl. 11.00 ember kl. 11.0 Vennlig hilsen 0 HJELPER

Trenger dere snekker til små eller større oppdrag, kontakt oss!

Diakon VennligRagnar hilsen Ruden, DEG... Sarpsborg menighet Er uhellet ute, ring vår Ordfører Thorbjørnsensvei 3, 1711 Sarpsborg Diakon Ragnar Ruden, VAKTTELEFON www.langsholdt.no etter stengetid:

Vennlig hilseIngard Langsholdt AS n Diakon Ragnar R , 00 69ud 13en 90 Sarpsborg meTlf. nighet

Sarpsborg menighet

915 32 077

HØSTENS UTGIVELSER AV KIRKENYTT

GI DIN STØTTE TIL MENIGHETSBLADET VIA TEKSTMELDING!

Utgave 5: 25. oktober (stoffrist 11. okt)

Utgave 6: utgivelse 22. nov. (stoffrist 8. nov)

Sarpsborg og omegn begravelsesbyrå GLEDEN

Send melding med kodeordet “kirkenytt 100” til 2434 for å gi 100 kroner.

HJELPER

Bistand ved DEG... dødsfall Gravstein Er uhellet ute, ring vår Gravlykter VAKTTELEFON Blomster etter stengetid: 915 32 077

Benjamin Nordling Vakttelefon 69 130 130 www.jolstad.no Begravelsesbyråkjeden Jølstad


4

www.kirkenytt.no

September 2013

Trenger flere gode hjelpere Er du en god lytter, en menneskekjenner og kan be en bønn ved behov? Da har Kirkens SOS i Borg behov for deg! Kirkens SOS tilbyr tid og oppmerksomhet til alle som trenger et medmenneske å snakke med. Enten via krisetelefonen (815 33 300), via nettjenesten SOS-meldinger eller via SOS-chat. Behovet er stort. Hvert døgn får den lokale avdelingen en rekke henvendelser fra mennesker i krise. Mennesker som har et sterkt behov for å ha noen å prate og kommunisere med. Som kan lytte til det vonde. Det er for mange forskjellen på å ville leve eller å ville dø. – Vi skal ikke forsøke finne løsninger for vedkommende. Vi er der for å ta brodden av smerten. Når de får satt ord på sin belastning, virker det helbredende. Løsningen kommer de ofte fram til selv, sier Harald Mella, som har vært daglig

leder ved Kirkens SOS i Borg i 25 år.

For få frivillige

For tiden disponerer han 87 frivillige, men trenger flere. På det meste har han hatt 130 personer å fordele vaktene på. Nå håper han tallet vil nærme seg dette nivået igjen. – Vi ønsker oss gjerne flere yngre frivillige. Ikke minst for å kunne betjene chat-tjenesten vi vurderer å opprette også her hos oss. Men alle som egner seg og som vil gjøre nytte for seg gjennom meningsfylt arbeid er velkommen til en prat, forteller han. For å egne deg som frivillig må du være over 20 år, avbalansert og med et godt hjerte. Du må være en menneskekjenner og en god lytter. De interesserte vil få en inntakssamtale og deretter et 40 timers innføringskurs. Man bestemmer selv når man kan ta sine to vakter i måneden (10 timer), og de frivillige sitter to og to sammen på vakt - og får den veiledningen de har

behov for. Mella påpeker at du som frivillig får mye tilbake i form av at du får et større perspektiv på livet og vokser som person. Du møter en stor bredde av mennesker i krise, og lærer mye. Dette er også et godt innslag å ha på cv-en, sier han.

– En flott tjeneste

At dette er en flott tjeneste som trygt kan anbefales, bekreftes av de frivillige. – Ja, helt klart. For det første er det godt å kunne være til nytte for mange som sliter. Dessuten har jeg lært utrolig mye ved å være der. Og ikke minst får jeg tilgang til et flott miljø med de andre frivillige, forteller en 49-årig kvinne med tilhørighet i Sarpsborg menighet som har vært frivillig i 12 år. – Jeg er blitt svært glad i denne tjenesten og ønsker å bidra så lenge jeg kan, legger hun til.

«Kirkens SOS er en svært viktige arena, og for mange det eneste stedet de kan snakke om sin ensomhet, sine problemer og sin dype krise» Harald Mella

Tekst og foto: Tom Helgesen

Olsok 2013 Solen kastet glans over den tradisjonsrike olsokgudstjenesten som ble feiret i St. Nicolas kirkeruin også i år. Menigheten bestod av tohundre mennesker som deltok i salmesang og liturgi. Vår biskop Atle Sommerfeldt holdt kveldens preken. Han understreket Olav den helliges flerkulturelle bakgrunn, og minnet oss om at tradisjonen fra Olav er å inkludere nye, velfunderte ideer i det bestå-

Tlf : 69 13 98 70

ende, og at kirken hele tiden må være med å fremme en god utvikling for kirke og samfunn. Ordfører Sindre MartinsenEvje deltok med tekstlesing, han uttrykte stor glede over gudstjenestens form og innhold. Steinar Norenberg og kantor CarlAndreas Næss stod for musikken, sammen med sangere fra Sarpsborg kammerkor. Barn fra menigheten deltok som medliturger, og flere av områdets prester var liturger. Olsokgudstjenesten er for kirken et av sommerens høydepunkt, og vi er takknemlige for at det også i år ble en fin samling under kveldssolens milde varme.

Faks: 69 13 98 71 Tekst og foto: Kari Mangrud Alvsvåg

Din Volvo-forhandler i Sarpsborg Knallpriser på utstillingsbiler!

Adresse: Klokkergårdveien 11 • Telefon: 69 11 59 00 E-post: sarpsborg@bilbutikk1.no • bilbutikk1.no

Kia Oval Logo 4/C - Large


www.kirkenytt.no

5

September 2013

OPPUSSINGEN I KURLANDKIRKEN

Oppussingen i kjelleren på Kurlandkirken er så å si over, og her er det jammen blitt kjempefint. Lokalene er malt, fått nye møbler og gardiner. Kateket Berit Vasdal har gjort en kjempeinnsats med oppussingen og har svingt malekosten både tidlig og sent og kjøpt nye

møbler. Vi sier tusen, tusen takk til henne og de andre fra staben som har hjulpet til. Lokalene er innbydende og vi gleder oss til barn og unge i menigheten skal ta lokalene i bruk. Dette er også lokaler som egner seg for barnebursdager og andre selskap. Bare ta kontakt med Menighetskon-

toret i Sarpsborg hvis du ønsker å leie hele eller deler av Kurlandkirken. Vi må også nevnte den store jobben som Greåker videregående skole har gjort med vedlikeholdet. Det er blitt lydisolert mellom peisestuen i kjelleren og stuen oppe, og vinduer og kledning er bytter på syd-

veggen i kirkerommet. Tusen takk for at dere tok på dere jobben. Tusen takk også til Erling Nyvoll som har dratt i gang dette og holdt et våkent øye med alt som er gjort i forbindelse med vedlikeholdet. Tekst Marianne R. Halvorsen

Ring oss for et godt tilbud! Sjeldne anledninger er vår hverdag

Telefon 69 11 32 00

www.capice.no

Bytte bolig?


BARNESIDENE har laget et nytt program for høsten. Du er kanskje med i noe på fritiden allerede, eller kanskje du ikke helt har funnet ut hva du

E NT E G A S R U B

klasses osv. Men vi har også mange ulike ting som er uke etter uke; barneklubber, kor, søndagsskole osv. Håper du har lyst til å prøve ut noe av det som skjer! Berit Michaela Vasdal

Etiopia hvor agentene dro på oppdrag den andre dagen. I Etipioa lærte vi om at lærere og sykepleiere kan dra fra Norge til Afrika for å fortelle om Jesus akkurat som teltmakeren Paulus dro fra Jerusalem til Aten. ”I Etiopia er det lett å bli kjent med andre” fortalte Mari som selv har bodd i Etiopia både som barn og student. ”det kan være lettere å snakke med venner om Jesus enn med fremmede. På misjonsreisen til afrika lærte agentene også å spille på djembe, afrikansk dans og om flagget til Etiopia.

AG E PP DR

15. og 16. august var SFO på de fleste steder i Østfold stengt for planleggingsdager. Det er over ti år siden noen ansatte i NMSU fikk ideen om å arrangere bo-hjemme leir disse dagene. Tilbudet om aktivitetsfylte dager rett før skolestart ble godt mottatt både hos foreldre og barn. For mange barn har tilbudet vært det første møtet med leirlivet. Bo hjemme leir kan oppleves som en trygg måte å bli kjent med ledere og innholdet i en leir uten å måtte sove borte. I arbeidet med trosopplæringsplanene i våre menigheter har arbeidsgruppa vært opptatt av å finne gode tidspunkt for møter mellom barn og kirke. Tidspunkter som ikke stjeler av den gode fridtiden barnefamiliene har sammen og som heller ikke gjør at barna må velge mellom trosopplæring og fritidsaktiviteter. Kan skolens planleggingsdager være et svar? I 2012 forsøkte menighetene i Sarpsborg for første gang å legge det nye trosopplæringsstilbudet ”Globusagenter” til Bo hjemmeleiren på Stenbekk. Dette viste

har lyst til. I kirken er det mye spennende og forskjellige som skjer. Innimellom inviterer vi til noen spesielle tiltak, som Kirkerotter, Første-

September 2013

T

GL O

GODT NYTT ÅR! Det har ikke vært nyttårsaften så kanskje du synes det er litt rart å si godt nytt år. Men, det har begynt et nytt skoleår, og alle aktiviteter

www.kirkenytt.no

UT

seg å være en suksess. Tilbudet var allerede godt kjent særlig bant trofaste leirdeltakere. Nå nådde informasjonen om leiren enda bredere ut, noe som resulterte i en lange venteliste. Også denne høsten arrangerte kirkene i Sarpsborg Globusagenter på Stenbekk før skolestart. Denne gangen var tilbudet bare åpent for 2-4 klassinger. Da deltakerantallet passerte 70 dagen før oppstart var hovedleder nødt til å sette strek.

Hva er en globusagent?

En globusagent er opptatt av hvordan og hvorfor fortellingen om Jesus skal bli spredt ut over hele jorda. Den første dagen ble agentene med på en reise tilbake i tiden. Her fikk de følge Paulus gjennom en av han store misjonsreiser. Akkurat som Paulus måtte agentene i fengsel etter å ha befridd en kvinne fra en ond

Om et år arrangerer vi igjen Globusagenter på Stenbekk. Men det er jo så lenge til! For deg som går i 2. og 3. klasse er det i mars 2014 tårnagnethelger i menighetene våre. Mer info om dette kommer!

Ta frem agentgleden og forstørrelsesglasset og bli med oss videre i vår morsomme kirkeagentverden!

DIKTHJØRNE Alle mine kosedyr brer jeg dynen over; Kenguru og pusekatt slumrer snart og sover

BE RIT VASDAL

RI ST

K

Adressen som du bruker for å sende inn er: bva@sarpsborg.com. Du kan også sende med post: Sarpsborg menighet, barnas sider, postboks 237, 1702 Sarpsborg.

Synes du det høres gøy ut å være agent?

BERIT OG KRISTINS

Barnesidene! Hei alle barn! Dette er stas! Vår helt egen side i Kirkenytt, som bare er for barna. De voksne kan få lese, men tanken vår er at det er dere barn som skal være med å lage disse sidene. Send oss gjerne tegninger, bilder av kjæledyr, noe som opptar deg. Så vil det være oppgaver som du kan løse og kanskje vinne en premie for, bilder av ting som skjer i kirken og en oversikt over masse spennende du kan være med på!

O S ON

ånd. Lovsangen fra fengselet sprengte dørene opp og gjorde det mulig for agentene å fortsette sin vandring. Agentene fikk også prøve seg som teltmakere. Som Paulus var en dyktig teltmaker har vi alle ting vi er gode på sa fortelleren til agentgruppa. Når vi jobber sammen med hverandre og med Gud kan vi formidle fortellingen om Jesus til mange. Agentene forsket også på hvordan fortellingen om Jesus blir spredt i dag. For eksempel i

FORS R MISJ KE

E

N

6

IN TOLLEFS

Når du våker; kjære Gud hele lange natten, kan jeg sove like trygt som kenguru og katten Barbara Cratzius/Astrid L. Paulsen – hentet fra boken «Mine beste kveldsbønner»


www.kirkenytt.no

BARNESIDENE

September 2013

7

TIPS TIL FADDERE: ÅRLIG OPPMERKSOMHET Det varierer hvor mye faddere velger å engasjere seg.. Noen faddere gir en gave, en gang i året på dåpsdagen - istedenfor til jul og bursdag. Andre velger å gi barnet oppmerksomhet på andre måter. Her følger noen ideer du eventuelt kan låne av: Barnebibel, barnebøker, musikk, hobbyaktiviteter, en koselig tur, medlemskap i dåpsklubben Tripp Trapp

TROSOPPLÆRING I HJEMMET

TIPS 5:

BØKER, MUSIKK OG FILM – RETT HJEM 9 000 barn får pakker med bibelfortellinger, kveldsbønner og filmer i postkassen tre ganger i året. –Den viktigste trosopplæringen, de beste samtalene og den ærligste undringen skjer i hjemmet. Midt mellom middagsrester, legoklosser og sofaputer. Hver gang pakken fra Tripp Trapp kommer, så er produktene med på å skape rom for tro, håp og undring hjemme hos oss, sier Karen Kilane, trosopplærer i Den norske kirke og mamma til to små jenter. Dåpsklubben Tripp Trapp er et tilbud for foreldre, besteforeldre, faddere og andre voksne som ønsker at barn de er glad i skal få opplæring i kristen tro. Klubben tilbyr tre pakker i året. Disse er varierte og inneholder bøker, CD-er, DVD-er, tøyprodukter og andre produkter som passer for barnets alder og utviklingsnivå. Tro i hverdagen – Jeg og barna mine er spesielt glad i Kirkerottene og Bo og Nora, som vi har blitt kjent med gjennom klubben, sier Karen. – Vi har ledd og grått, pratet om det skumle og det gode sammen med disse gode figurene, sier

Hva skjer æ?

hun. Daglig leder i klubben, Cecilie Holdø sier at produktene i klubben, sammen med samtaler og ritualer som lystenning, aftenbønner og lignende vil kunne styrke fellesskapet i familien, og dessuten gi troen en plass i barnets hverdag. Leve livet IKO-Forlaget, som drifter klubben, ønsker å videreformidle bibelfortellinger til barna, men også å presentere de gode skjønnlitterære fortellingene til dem. Holdø mener disse fortellingene kan vise at verden består av mer enn det vi kan ta og føle på. – Å hjelpe barn til å leve livet og finne meningen med det – det er teologi på sitt beste, sier hun. Dåpsklubben Tripp Trapp er for barn mellom 0 og 12 år. Klubben har ingen krav til minstekjøp, og som i andre bokklubber kan man velge å avbestille pakker eller å bestille ekstraprodukter til gode tilbudspriser. Se www.tripptrapp-klubben.no for mer informasjon. Turid K. Vevatne

0-1 BABYSANG

Kurlandkirken. Oppstart 16.september.

Berit Movik Lo (997 02 658)

1-5

Oppstart 10. sept. kl. 17:15-18.30 i Kurland kirke.

Mai Kristine Vik (995 70 667)

- Melleby (Soli) oppstart 8.sept. kl. 11.00 - Solstrålen – Melleby annenhver fredag. Oppstart 6.september - Greåker oppstart 8.september

Greåker: Marianne Halvorsen (907 44 088) Solli: Nils Philip (456 38 478) Solstrålen: Inger Lise Melleby (69147162)

Oppstart onsdag 28. august kl 16:45-17:30 i Tune kirke

Henrik Brusevold (402 38 802)

Kirkerottene i Sarpsborg kirke 4 samlinger: 10. september, 17. september, 24 september og 8 oktober. Se nettsiden for mer info

Berit Vasdal (995 07 866)

Oppstart onsdag 28. august kl 17:30-18:45 i tune kirke

Henrik Brusevold (402 38 802)

Oppstart 27.august kl 18-20 i Kurlandkirken

Berit Vasdal (995 07 866)

Oppstart 9 september kl 18-20 i Kurlandkirken

Berit Vasdal (995 07 866)

Bjørnstad forsamling Oppstart 24.august

Espen Klingsheim (474 83636)

MIXMAX

3-6 SØNDAGSSKOLE

4-6 BARNEKOR

KIRKEROTTENE

7+ BARNEKOR

INNTAR SARPSBORG

Tune: Henrik Brusevold (402 38 802) Greåker: Willem Wilschut (977 911 46) Sarpsborg: Carl Andreas Næss (922 17 505)

1-4

BARNESANG

5

KIRKEROTTENE

Følg med på www.sarpsborg. kirken.no for påmelding. Oppstart i september

6-10 XL-KLUBBEN

10-13 XXLKLUBBEN

10-13 BJØRNSTADAMIGOS

Ve s le og Fr e do, kje nt fr a filme ne om kir ke r otte ne , r e is e r nå r undt s om ba r ne te a te r og s ka l vis e for e s tillinge n: «Kir ke r otte ne og Le a mus »

Fredag 11.oktober kl. 18.00 i Sarpsborg kirke. Dørene åpnes kl. 17.30. Et t e r f o re s t illing e n s e rv e re s p ø ls e r.

Babysang I  Greåker,  Sarpsborg  og  Tune  kirke   10-­‐ukers  kurs  med  oppstart  i  januar,  april  og  september.  

Informasjon og  påmelding:  www.sarpsborg.kirken.no    

Du kan  også  ringe  kirkekontoret,  69  11  68  00  

SOLHØI REVISJON AS

SIDSEL SOLHØI

B il l e t t p ris : Ba r n kr . 5 0 ,Voks e n gr a tis .

TORILL SOLHØI

Statsautoriserte revisorer Siviløkonomer NHH Autoriserte regnskapsførere

OLA ERIKSEN LARS M. SNOPESTAD ROBERT TORP Registrerte revisorer. Autoriserte regnskapsførere. Medlemmer av Den norske revisorforening. Autorisert regnskapsførerselskap

Halden: Postboks 1027, 1787 Halden Gamle Tindlundvei 2c 1718 Greåker Tlf: 69 13 83 33 Faks: 69 13 83 30 Tlf: 69 13 83 33 Faks: 69 13 83 30 Epost: hexene@solhoi.no Hemmeside: www.solhoi.no


8

BARNESIDENE

www.kirkenytt.no

September 2013

Klubber og samlinger for barn og ungdom FØRSTEKLASSES Velkommen til «førsteklasses» Vi vil markere at du har blitt skolejente eller skolegutt. Du inviteres til tre samlinger i Kurlandkirken, kl. 18.00– 20.00, tirsdagene 3.sept., 10.sept. og 17.sept. Som en avslutning skal vi feire Mikkelsmesse tirsdag 24.sept.kl. 18.00 – barn har laget denne gudstjenesten. Her vil du få din 6-års bok, hele familien er velkommen til å være med denne kvelden. Samlingene er sammen med XL-klubben og vi skal gjøre mye spennende sammen. Samling, lek, bake, verksted osv. Vi avslutter med å spise kveldsmat og ha loddsalg. Håper du blir med på disse samlingene i underetasjen på Kurlandkirken.

Vi avslutter med å spise litt kveldsmat sammen. Tirsdag 24.sept er det Mikkelsmesse. Barn lager gudstjeneste og «Kirkerottebarna» får en gave denne kvelden. Kl. 18.00 begynner det og felles kveldsmat for alle til avslutning. Fredag 11.oktober kommer “Kirkerottene” på teaterforestilling i Sarpsborg kirke kl. 18.00, dere er hederspersoner på denne forestillingen. For å gjøre kirkerottene best mulig for deg, ønsker vi en påmelding innen 2.sept til på Sms eller mail. Skulle det være generelle spørsmål til opplegget, eller andre ting så ta kontakt på tlf: 69116882-99507866 eller mail: berit.vasdal@sarpsborg.com Håper å treffe deg. Beste hilsen fra Sarpsborg menighet Berit Vasdal - kateket

DU ER FØRSTEKLASSES Beste hilsen Sarpsborg menighet Berit Vasdal – kateket KIRKEROTTENE INNTAR SARPSBORG

KIRKEROTTENE

Ve s le og Fr e do, kje nt fr a filme ne om

kir ke r otte ne , r e is e r nå r undt s om ba r ne te a te r og s ka l vis e for e s tillinge n: «Kir ke r otte ne og Le a mus »

Fredag 11.oktober 18.00 isom Sarpsborg kirke. Hei alle 5-åringer, eller kl.deg Dørene åpnes kl. 17.30. fyller 5 år i løpet av 2013. Et t e r f o re s t illing e n s e rv e re s p ø ls e r.

Sarpsborg menighet ønsker å invitere alle døpte og tilhørende 5-åringer i Sarpsborg til «Kirkerottene». Dette er en del av menighetens trosopplæringsplan, der vi har som mål å skape treffpunkter for alle barn i alderen 0-18 år. B il l e t t p ris : Ba r n kr . 5 0 ,-

Voks e n gr a tis .

Dagene er: tirsdag 10.sept, 17.sept, 8.okt kl. 17.15 - 18.30 i Kurlandkirken. Dette er sammen med barneklubben Mix Max, men det blir et eget «rotteopplegg».

Vesttorp, 1774 Skjeberg Telefon: 69 16 82 88 Mobil: 915 79 598

MIXMAX KLUBBEN Velkommen til MIXMAX klubben, for deg som er i barnehagealder. Vi har samlingene våre i underetasjen i Kurlandkirken, der vi har et program med hobby, fortelling og lek. Kvelden avsluttes med kveldsmat og lystenning rundt globen i kirkerommet. Det koster kr. 150,- for et semester. Bare kontakt meg hvis dere har noen spørsmål

SK KLUBB SENKVELD KLUBB Senkveld med Ragnhild, Solveig, Dennis, Robin og gjester. KLUBB Senkveld på Kurlandkirken er stedet du kan komme å henge med vennene dine! Biljard, ping pong, airhockey, kiosk, en koselig andakt og mye mer! I tillegg er det et spennende program med gjest i sofaen – akkurat som på TV!!! Kurlandkirken Torsdager kl 18.3021.30 Ta med en venn og kom! VELKOMMEN! HØSTENS PROGRAM 2013: 26. sept Oppstart på Kurland!!! Vi leker, tuller og spiser taccos!!! 17. okt Utflukt med grilling (ved pent vær). Kanskje en liten kanotur??!! 31. okt Klubbheng på Kurland! Quizkveld med Dennis! 14. nov Klubbheng på Kurland! Filmkveld med popcorn!! Ta med en favorittfilm, så velger vi hvem vi ser! 28. nov Julenisseverksted: hobbykveld med julekortverksted, julegaver og julegodt! Fre 13. des; JULEKOOOS med Luciatåg! Avslutning sammen med ungdommer fra hele Sarpsborg!!! Mer info kommer! Lik oss på Klubb Senkveld Spørsmål? Kontakt Solveig på 90025239 Håper å treffe deg! Berit Vasdal - kateket og hovedleder Tlf: 99507866 mail: bva@sarpsborg. com

Tirsdager 17.15 – 18.30 i Kurlandkirken

OKTOBER: 1. Høstferie 8. Rottefest 15. Hobbyverksted 22. Spillekveld 29. Hallovennfest NOVEMBER: 5. Filmkveld 12. Hobbyverksted 19. Bakekveld 26. Juleavslutning

27. september: Camp Lock-IN (Leir på Sauevika for 16-18-åringer) 6. oktober: Taizé-gudstjeneste kl. 18:00 i Sarpsborg kirke 9. oktober: MILK (minilederkurs for 10. klassinger) 18:00-21:00 i Greåker kirke. 13. oktober: Småbarnsgudstjeneste med utdeling av gaver (1-3 år) i Tune kirke. Ungdomsgudstjeneste kl. 18:00 i Greåker kirke. 20. oktober: Småbarnsgudstjeneste med utdeling av gaver (1-3 år) i Greåker kirke. Høsttakkefest med utdeling 4 og 6-årsbok i Holleby kirke. 24. oktober: MILK 18:00-21:00 i Kurland kirke. 1. november: Friends Hope (7.-8. klasse) 3. november: Taizé-gudstjeneste kl. 18:00 i Kurlandkirken. 6. november: MILK 18:00-21:00 i Hafslund kirke. 21. november: MILK 18:00-21:00 i Hafslundsøy kirke 24. november: Førsteklasses familiegudstjeneste (1. klassinger deltar) 31. november: Lys Våken (adventsnatt for 5. og 6. klassinger i Greåker kirke).

Mai Kristine Vik – Hovedleder Tlf: 99570667 Arrangør: Sarpsborg menighet

SEPTEMBER 10. Kirkerottene 17. Kirkerottene 24. Mikkelsmesse – NB. starter kl. 18.00 og er sammen med Kirkerotter, «Førsteklasses» og XL - barn på denne gudstjenesten. Avslutter med kveldsmat. Ta med hele familien.

med utdeling av 4 og 6-årsbok i Soli kirke. Høsttakkefest med utdeling av 4-årsbok i Tune kirke.

TAIZÉ

15. desember: Ungdomsgudstjeneste kl. 18:00 i Tune kirke

Taizé – så mye mer enn bare et kloster… Bli med i vårt Taizé fellesskap! Kom på Taizé-gudstjenester i Sarpsborg kirke den 1. sept kl 18.00 Sarpsborg kirke den 6. okt kl 18.00 Kurlandkirken den 3. nov kl 18.00

TROSOPPLÆRING

Trosopplæring i Greåker, Holleby, Soli og Tune menigheter i høst: 1. september: Taizé-gudstjeneste kl. 18:00 i Sarpsborg kirke 15. september: Høsttakkefest med utdeling av 4-årsbok i Greåker kirke 22. september: Høsttakkefest

XL KLUBBEN Velkommen til XL. Klubben for deg som går i 1. – 4. kl. Samlingene våre er i underetasjen i Kurlandkirken, som er nyoppusset og trivelig. Vi starter med en samling, og så er det ulike aktiviteter. Som avslutning har vi kveldsmat og loddsalg. Pengene fra loddsalget går til NMS og det prosjektet som Sarpsborg menighet støtter via dem, i Brasil. Det er en kontingent på kr. 175,for et semester på klubben, giro sendes ut.. Sarpsborg menighet ønsker å tilrettelegge slik at våre tilbud kan inkludere alle, er det noe vi bør vite om (medisin, allergi, diagnose) så ta kontakt slik at det blir en god opplevelse å være med.

Tirsdager kl. 18.00 - 20.00 i Kurlandkirken SEPTEMBER: 3. Bli kjent – lek og moro 10. Bakekveld 17. Hobbyverksted 24. Mikkelsmesse. Foreldre, familie og venner er velkomne til å komme. OKTOBER: 8. Spillkveld 15. Filmkveld og ha-med-dag 22. Matlaging 29. Hallovennfest NOVEMBER: 5. Hobbyverksted 12. Pysjfest og filmkveld 19. «Ut i verden» 26. Adventsverksted DESEMBER: 3. Tur til noe gøy. 6. Krybbevandring. Oppmøte kl. 17.00 på torget. 10. Juleavslutning med Lucia 11. Vi besøker Sanitetsforeningen Håper å treffe deg! Berit Vasdal - kateket og hovedleder Tlf: 99507866 mail: bva@sarpsborg.com XXL - klubben for deg som går i

XXL KLUBBEN 5. – 7. kl. Annenhver mandag i Kurlandkirken (ulike uker) kl. 18.00-20.00 Koster kr.150,- for et semester, du får giro. I nyoppusset underetasje blir det mye «heng», dvs. at du kan velge hva du har lyst til å gjøre: spille biljard, bordtennis, spille spill, airhockey, nintendo, andre aktiviteter, slappe av i en sofa og treffe nye og gamle venner. Det blir mulighet for noe å spise i løpet av kvelden og en liten samling. En tur får vi nok også til. Vi gleder oss til disse kveldene og håper på å treffe deg! Ledere er: Dennis, Robin og Berit. Lurer du på noe, ta kontakt med kateket Berit Vasdal tlf: 99507866 mail: bva@sarpsborg.com

Disse mandagene blir det XXL: 9. september 23. september 7. oktober 21. oktober 4. november 18. november 2. desember


www.kirkenytt.no

UNGDOM

September 2013

9

KONFIRMANTER 2012i Sarpsborg menighet Konfirmanter 14. september kl. 11.00: »» Amalie Olsen »» Andrea Sofie Pahr-Iversen »» Carl Cristoffer Karlsen »» Caroline Marie Bakke »» Emma Elise Isnes »» Helena Kristiane Åsberg »» Henrik Jakobsen Githmark »» Marcus Alexander Løvstad »» Maria Andersen Meszaros »» Marie Christine Sandmo Landfald »» Marius Thøgersen Olsen »» Phillip Ødmann Berg »» Sara Emilie Fiskerud »» Sindre André Jacobsen

»» »» »» »»

14. september kl. 13.00: »» Alexander Nilsen »» Eirik Joneid »» Emilie Nilsen »» Frida Dalen Lindstad »» Frida Sky Aabech »» Ida Aurora Hoel

»» »» »»

»» »» »» »» »» »» »» »» »»

Ingrid Holmlund Iselin Borgen Jesper André Almås Johannes Ødegaard Imregh Johnny Nilsson Johnsen Karoline Nilsen Kristian Broderstad Tysil Mikael Antonio Slyngenborg Andelic Ole-Marcus Helle Pia Josefine Simensen Reidar Nilsen Sara Nilsen Sondre Andreas Mørk Eriksen Tarjei Tellefsen Espenæs Thea Sunde Haugen Tuva Hermine FronthAndersen

»» Emma Dorothy Rappestad Olsen »» Filip Sveen Zahl »» Ida Fredrikke Kjellmann »» Kristian Tjernshauge Husby »» Lars-Christian Ottesen »» Lodve Thorsen »» Markus Bjørn Skjervengen »» Martine Kristiansen »» Maths Finstad »» Mie Helle Sørum »» Per-Anders Kure »» Synne Haugen »» Tiril Fjell Olsen »» Victor Nilssen

15. september kl. 11.00: »» Amanda Victoria Braathen

Tangevold »» Martin Steinar Pettersen »» Ole Christian Hansen »» Petter Weberg »» Rebecca Aarsund Larsen »» Selina Johnsen »» Silje Ølmheim »» Stine Giske Prangerød »» Thea Madelene Johnsen »» Emma Pauline Garberg Minge

15. september kl. 13.00: »» Andrea Rødin »» Andreas Adler Olsen »» Bjørn Thomas Samuelsen »» Emma Marie Nilsen »» Fredrik Dahl »» Ingeborg Braskerud

PÅ PLAKATEN

CAMP LOCK-IN - NOE FOR DEG?

AKTIVITETER FOR UNGDOM

Et trosfellesskap uten ungdom? Vi vil ikke ha det, vel? Men vi har slitt med å finne gode tilbud til ungdom i alderen 16-18 år. Det fantes kor og slikt noe før, da. For to år sida lanserte vi en ide: En weekend for disse ungdommene som skal ut i voksenlivet. En måte å bevisstgjøre ungdommen på at nå begynner noe nytt i livet. En er ikke barn lenger, nå blir en voksen. Og hvem skal jeg være som voksen? Og i september 2012 ble ideen satt ut i livet. En flott gjeng ungdommer i rette alderen ble med oss til Sauevika. På fredagskvelden hadde vi som tema å bli voksen. Vi fikk besøk av folk fra Kristenrussen, bl.a. Men først og fremst fikk vi en god prat alle sammen. På lørdag skulle vi overvinne alt vi måtte være redde for som barn. Her skulle vi gjennom ”Fear Factory”: Ta bind for øynene og kjenne ned i forskjellige bokser. Var dette farlig eller ikke? Her skulle vi lære å klatre i fjellveggen. Eller dykke med våtdrakt. Eller skyte på blink. Det er mange ting vi skal treffe riktig i voksenlivet…

Nyttig input

Vi fikk instruksjon i førstehjelp ved Aage Karlsen fra Norsk Luftambulanse. Vi fikk besøk av Changemaker. Vi gjorde i stand til Agapefest. ”Voksen” festmiddag med underholdning underveis. Så en liten konsert med UGT-teamet. Og en høytidelig gudstjeneste med nattverd. Så fikk alle: ”Førerkort for voksenlivet”. 27. og 28. september er vi klare igjen.. Kan Camp Lock-in være noe for deg? Gå gjerne inn på hjemmesida vår (www.sarpsborg.kirken.no) og finn ut mer - og meld deg evt. på!!!

Tekst og foto Ole Jens Hovda

14+ UNGDOMSGUDSTJENESTE

14+ THE PLACE

12-15 FREDAGSKLUBBEN

14+ TRO OG HÅP EIDET

14+ TAIZÉGUDSTJENSTE

15+ KLUBB SENKVELD

13.10 i Greåker Kirke 17.11 i Tune Kirke 15.12 i Tune Kirke

Ole Jens Hovda 950 28 982

Ungdomsklubb Hannestad bedehus annenhver onsdag.

Espen Holmen 901 51 165

Bedehuset i Jelsnes. Oppstart 20.september

Margaret Olsen 91526672

Ungdomsklubb Wesley Kapell i Soli. Oppstart 13. september.

Ann-Karin Aarvik 94883841

1. september i Sarpsborg kirke 6. oktober i Sarpsborg kirke 3. november i Kurland kirke

Solveig Julie Mysen 900 25 239

Oppstart til høsten.

Solveig Julie Mysen 900 25 239

KONFIRMASJON I  SARPSBORG   KIRKE  2014   Konfirmasjonsundervisning  for  Sarpsborg   Menighet  (sentrum,  Sandesund,  Alvim,  Kurland,   Opsund)  starter  i  januar  2014.    

For informasjon  og  påmelding:       www.sarpsborg.kirken.no   Påmelding  innen  29.  november.   Orienteringsmøte  for  foreldre  og  konfirmanter  i   Sarpsborg  kirke  5.  desember  kl.  19.00.

Konfirmantoppstart i Greåker, Holleby, Soli og Tune kirker Vi starter nå opp konfirmantundervisningen. Vi har fortsatt plass til flere og det er ikke for sent å melde seg på!!

Ta kontakt med kateket Kristin Solbakken Tollefsen for påmelding og mer informasjon: Tlf - 69108669 Mail: kristin.solbakken@sarpsborg.com


10

www.kirkenytt.no

September 2013

Gudstjenester GREÅKER KIRKE 8. september 16. søndag i treenighetstiden – Matt 11,16-19 Kl. 11.00 Gudstjeneste ved Ole Jens Hovda. Konfirmantpresentasjon. Greåker kirkekor. UGT-teamet. Skyss: 69 10 31 40. 15. september 17. søndag i treenighetstiden – Mark 5,35-43 Kl. 11.00 Familiegudstjeneste med dåp ved Arne Leon Risholm. Høsttakkefest. Utdeling av 4-års bok. Skyss:

69 10 31 40. 22. september 18. søndag i treenighetstiden – Mark 1,40-45 Kl. 11.00 Gudstjeneste med dåp og nattverd ved Leif Levinsen. Skyss: 69 10 31 40. 29. september 19. søndag i treenighetstiden – Luk 9,57-62 Kl. 11.00 Gudstjeneste med dåp og nattverd ved Arne Leon Risholm. Greåker Mannskor synger. Skyss: 69 10 31 40. 6. oktober 20. søndag i tre-

enighetstiden – Ef 6,1-4 Kl. 11.00 Gudstjeneste med dåp og nattverd ved Arne Leon Risholm. Skyss: 69 10 31 40. 13. oktober 21. søndag i treenighetstiden – Luk 12,13-21 Kl. 18.00 Ungdomsgudstjeneste med nattverd ved Ole Jens Hovda. UGT-teamet deltar.

Med tømmer som råvare produserer Borregaard bærekraftige biokjemikalier, biomaterialer og bioetanol som kan erstatte oljebaserte produkter. Vi har 1050 ansatte i fabrikker og salgskontorer i Europa, Amerika, Afrika og Asia. I årene som kommer trenger vi flere dyktige ansatte, både i form av ingeniører, sivilingeniører, forskere, operatører og medarbeidere innen salg og markedsføring. Borregaard er en kunnskapsbedrift. Derfor er opplæring, trening og samarbeid en viktig del av å jobbe hos oss. Hver høst tar vi inn nye lærlinger og TAF-elever. Les mer om utdanningsløp og ledige stillinger på borregaard.no/jobb-i-borregaard

24. september – Mikkelsmesse Joh. 1, 47-51 Kl. 18.00 Mikkelsmesse ved B. Vasdal og barneklubbene 29. september – 19. s. i treenighetstiden Luk. 9, 57-62 Kl. 11.00 Høymesse ved K. M. Alvsvåg. Ofring til barne- og ungdomsarbeidet.

27. oktober Bots- og bededag – Luk 15,11-32 Kl. 11.00 Gudstjeneste med nattverd ved Ole Jens Hovda. Skyss: 69 10 31 40.

13. oktober – 21. s. i treenighetstiden Luk. 12, 13-21 Kl. 11.00 Høymesse ved T. Kasbo. Nattverd. Ofring til menighetsarbeidet.

2. november Kl. 11.00 Felles Minnegudstjeneste i Tune kirke ved menighetenes prester og diakon.

27. okt. – Bots – og bededag Luk. 15, 11-32 Kl. 11.00 Skriftemålsgudstjeneste ved R. Hansen. Ofring til menighetsarbeidet.

HOLLEBY KIRKE

Borregaard er verdens mest avanserte bioraffineri. Vi er avhengige av moderne og pålitelig utstyr, konkurransedyktige rammebetingelser og gode markeder. Men aller viktigst er våre kompetente medarbeidere.

15. september – 17. s. i treenighetstiden Mark. 5, 35-43 Kl. 11.00 Høymesse ved T. Kasbo. Nattverd. Ofring til menighetsarbeidet.

20. oktober 22. søndag i treenighetstiden – Luk 10,25-37 Kl. 11.00 Småbarnsgudstjeneste med dåp ved Arne Leon Risholm. Skyss: 69 10 31 40.

3. november Allehelgensdag – Luk 6,20-23 Kl. 11.00 Gudstjeneste med dåp og nattverd ved Arne Leon Risholm. Greåker kirkekor og musikere. Skyss: 69 10 31 40.

Vil du være med på laget?

KURLANDKIRKEN

15. september 17. søndag i treenighetstiden – Mark 5,35-43 Kl. 11.00 Gudstjeneste ved Edgar Bostrøm. Skyss: 915 26 672. 6. oktober 20. søndag i treenighetstiden – Ef 6,1-4 Kl. 11.00 Gudstjeneste ved Finn-Ove Brandvold. Skyss: 915 26 672. 20. oktober 22. søndag i treenighetstiden – Luk 10,25-37 Kl. 11.00 Familiegudstjeneste ved Finn-Ove Brandvold. Høsttakkefest. Utdeling av 4- og 6-årsbok. Kirkekaffe. Skyss: 915 26 672. 2. november Kl. 11.00 Felles Minnegudstjeneste i Tune kirke ved menighetenes prester og diakon. 3. november Allehelgensdag – Luk 6,20-23 Kl. 11.00 Gudstjeneste ved Finn-Ove Brandvold. Skyss: 915 26 672

SARPSBORG KIRKE 1.september – 15. s. i treenighetstiden Rut. 1, 7-11, 16-19a Kl. 11.00 Høymesse ved T. Kasbo. Nattverd. Ofring til menighetsarbeidet Kl. 18.00 Taizégudstjeneste ved R. Hansen. 3. september – 1. tirsdag i måneden Kl. 08.30 Morgensang ved K. M. Alvsvåg. 8. september – 16. s. i treenighetstiden Matt. 11, 16-19 Kl. 11.00 Høymesse ved K. M. Alvsvåg Nattverd. Frimurernes sangforening deltar. Ofring til Sjømannskirken/ Den norske kirke i utlandet. Kirkekaffe. 14. september – lørdag før 17. s. i treenighetstiden Mark. 5. 36-43 Kl. 11.00 og kl. 13.00 Konfirmasjonsgudstjeneste ved R. Hansen og S. Mysen. Ofring til barne- og ungdomsarbeidet. 15. september – 17. s. i treenighetstiden Mark. 5, 35-43 Kl. 11. 00 og kl. 13.00 Konfirmasjonsgudstjeneste ved R. Hansen og S. Mysen. Ofring til barne- og ungdomsarbeidet. 22. september – 18. s. i treenighetstiden Mark. 1, 40-45 Kl. 11.00 Babysanggudstje-

neste ved R. Hansen og B. Vasdal. Høsttakkefest. Sanitetsforeningen deltar. Ofring til barne- og ungdomsarbeidet. 29. september – 19. s. i treenighetstiden Luk. 11, 3 Kl. 11.00 Høymesse ved T. Kasbo. Nattverd. Ofring til menighetsarbeidet. 1. tirsdag i måneden KL. 08.30 Morgensang ved R. Hansen 6. oktober – 20. s. i treenighetstiden Ef. 6, 1-4 Kl. 11.00 Diakoniens dag ved R. Hansen og B. M. Lo. Nattverd. Kirkekaffe. Ofring til diakoniarbeidet.

2. november Kl. 11.00 Felles Minnegudstjeneste i Tune kirke ved menighetenes prester og diakon. 8. september 16. søndag i treenighetstiden – Matt 11,16-19 Kl. 11.00 Gudstjeneste med nattverd ved Lisbeth Heie Gregersen. Skyss: 401 68 460.

TUNE KIRKE 15. september 17. søndag i treenighetstiden – Mark 5,35-43 Kl. 11.00 Gudstjeneste med dåp ved Ole Jens Hovda. Konfirmantpresentasjon. Maren Lande, sang. Skyss: 401 68 460.

13. oktober – 21. s. i treenighetstiden Luk. 12, 13-21 Kl. 11.00 Høymesse ved R. Hansen. 50-års-konfirmanter. Sarpsborg damekor. Ofring til Menighetsarbeidet.

22. september 18. søndag i treenighetstiden – Mark 1,40-45 Kl. 11.00 Familiegudstjeneste med dåp ved Edgar Bostrøm. Høsttakkefest. Utdeling av 4-årsbok. Korene i Tune kirke synger. Skyss: 401 68 460.

20. oktober – 22. s. i treenighetstiden Luk. 10, 25-37 Kl. 11.00 Misjonsgudstjeneste ved K. M. Alvsvåg og misjonsutvalget. Ofring til misjonsprosjektet. Nattverd.

29. september 19. søndag i treenighetstiden – Luk 9,57-62 Kl. 11.00 Gudstjeneste med nattverd ved Aage Syvertsen. Skyss: 401 68 460.

27. oktober 23 søndag i treenighetstiden. Kl. 11.00 Skriftemålsgudstjeneste ved T. Kasbo. Ofring til menighetsarbeidet.

6. oktober 20. søndag i treenighetstiden – Ef 6,1-4 Kl. 11.00 Gudstjeneste med dåp og nattverd ved Aage Syvertsen. Skyss: 401 68 460.

Kl. 18.00 Taizégudstjeneste ved R. Hansen

SOLI KIRKE Det er nattverd og mulighet for dåp i alle gudstjenester unntatt konfirmasjonssøndagen i Soli kirke. 8. september 16. søndag i treenighetstiden – Matt 11,16-19 Kl. 11.00 Gudstjeneste ved Leif Levinsen. Konfirmantpresentasjon. 22. september 18. søndag i treenighetstiden – Mark 1,40-45 Kl. 11.00 Familiegudstjeneste ved Arne Leon Risholm og Ellen Kasbo. Høsttakkefest. Utdeling av 4- og 6 årsbok. 13. oktober 21. søndag i treenighetstiden – Luk 12,13-21 Kl. 11.00 Gudstjeneste ved Finn-Ove Brandvold. 27. oktober Bots- og bededag – Luk 15,11-32 Kl. 11.00 Gudstjeneste ved Arne Leon Risholm. Sang av Greåker mannskor

13. oktober 21. søndag i treenighetstiden – Luk 12,13-21 Kl. 18.00 Småbarnsgudstjeneste med dåp ved Edgar Bostrøm. Skyss: 401 68 460. 20. oktober 22. søndag i treenighetstiden – Luk 10,25-37 Kl. 11.00 Gudstjeneste med nattverd ved Ole Jens Hovda. Skyss: 401 68 460. 27. oktober Bots- og bededag – Luk 15,11-32 Kl. 11.00 Gudstjeneste ved Aage Syvertsen. Skyss: 401 68 460. 2. november Kl. 11.00 Felles Minnegudstjeneste i Tune kirke ved menighetenes prester og diakon. 3. november Allehelgensdag – Luk 6,20-23 Kl. 11.00 Gudstjeneste med nattverd ved Edgar Bostrøm. Skyss: 401 68 460.


www.kirkenytt.no

11

September 2013

Samlinger BETHANIA SARPSBORG SEPTEMBER: Søndag 08.09.13 kl. 18.oo Gerd Dahlman Johansen taler. Sang av Eilif Skaar. Mandag 16.09.13 kl. 19.oo Bønn for Sarpsborg Søndag 22.09.13 kl. 18.oo Bo Johannes Hermansen taler. Sang av Lande Musikkforening. OKTOBER: Søndag 06.10.13 kl. 18.00 Petter Aas taler. Sang av Tom og Kent. Søndag 20.10.13 kl. 18.oo Besøk fra Haugetun. Sang av Sverre Aarmo og Morten Bull. NOVEMBER: Søndag 03.11.13 kl. 18.oo Jul Lars Kvernhusengen taler.Sang av Fredrikstad Frikirkes Mannsmusikk. Tirsdag 05.11.13 Julemesse NMS Onsdag 06.11.13 Julemesse NMS Søndag 17.11.13 kl. 18.oo Odd Arild Gjerlaug taler. Sang av Ann-Lisbeth Bjerknes DESEMBER: Søndag 01.12.13 kl. 18.oo Tore Nilsen taler og synger. Søndag 15.12.13 kl. 18.oo Bo Johannes Hermansen taler. Sang av Tom og Kent.

BJØRNSTAD FORSAMLING SEPTEMBER Mandag 02.09.13 17:30 Familiekoret Onsdag 04.09.13 17:30 Barnegospel Torsdag 05.09.13 19:00 Torsdagsmøte Taler: Finn Olav Myre Tema:»Jeg tror på Gud Fader» Lørdag 07.09.13 11:00 Tur til Isesjøbråten Vi møtes på Isesjøbråten kl 11. Aktiviteter, grilling, møte, kaffe og kaker. Ferdig ca kl. 16. Velkommen til alle! Tirsdag 10.09.13 19:00 Alphakurs Onsdag 11.09.13 11:00 NMS Kvinneforening 17:30 Barnegospel Torsdag 12.09.13 19:00 Torsdagsmøte Taler: Harald Frorud

Fredag 13.09.13 18:30 Messiasfest Israelsmisjonen Østfold lager Sabbats-måltid Jorunn A. Langmoen

Søndag 20.10.13 17:00 Søndgastreff Taler: Georg Stensland Måltid etter møte: Fruktsalat Søndagsskole: 1715-1815

Tirsdag 17.09.13 19:00 Lille Hjelper Andakt: Torunn Båtvik

Tirsdag 22.10.13 19:00 Alphakurs

Onsdag 18.09.13 17:30 Barnegospel

Onsdag 23.10.13 17:30 Barnegospel

Torsdag 19.09.13 19:00 Torsdagsmøte Taler: Finn Olav Myhre Tema: «Jeg tror på Jesus Kristus»

Torsdag 24.10.13 19:00 Torsdagsmøte Taler: Arne Leon Risholm

Lørdag 21.09.13 18:00 Amigos

Tirsdag 29.10.13 19:00 Lille Hjelper Andakt: Else Nyvoll

Søndag 22.09.13 17:00 Søndagstreff Taler: Stig Lande Måltid etter møte: Langpannekake Søndagsskole : 1715 -1815

Onsdag 30.10.13 17:30 Barnegospel

Tirsdag 24.09.13 19:00 Alphakurs

NOVEMBER Lørdag 02.11.13 18:00 Amigos

Onsdag 25.09.13 17:30 Barnegospel Torsdag 26.09.13 19:00 Torsdagsmøte Taler: Thor Skaar

Torsdag 31.10.13 19:00 Torsdagsmøte Taler: Petter Aas

Søndag 03.11.13 17:00 Søndagstreff Taler: Ole Martin Glomvik Måltid etter møte: Kveldsmat Søndagsskole : 1715 -1815

OKTOBER Torsdag 03.10.13 19:00 Torsdagsmøte Taler: Finn Olav Myhre Tema: «Jeg tror på Den Hellige Ånd» Søndag 06.10.13 17:00 Søndagstreff Taler: Kristin Tollefsen Måltid etter møte: Kveldsmat Søndagsskole: 1715-1815 Mandag 07.10.13 17:30 Familiekoret Tirsdag 08.10.13 19:00 Alphakurs Onsdag 09.10.13 11:00 NMS Kvinneforening 17:30 Barnegospel Torsdag 10.10.13 19:00 Torsdagsmøte Rundreise i Israel v/Jorunn og Nils-Gunnar Søndag 13.10.13 18:00 KRIK-messe Onsdag 16.10.13 17:30 Barnegospel Torsdag 17.10.13 19:00 Torsdagsmøte Taler: Sverre Fjeldberg - Nepalkveld Lørdag 19.10.13 18:00 Amigos

23. Hyggeaften kl. 18.00 Thore Johnsen Musikkgledens venner fra Halden 27. Møte kl. 18.00 Finn Olav Myhre Wenche og Bjørn Lundestad

NORMISJON HANNESTAD OG GREÅKER SEPTEMBER Søndag 8. 18.00 Tema: ”Hva skjer når vi ber?” Med Elisabeth Varnes. Sang av Vigdis og Sverre Torsdag 12 11.30 Formiddagstreff. Liv Toril Rinding Skjeggestad holder andakt og Lande musikkforening synger. Mandag 16. 19.00 ”Mandag 1921” med Åge Hunnestad, ”Rettferdiggjort ved tro”

OKTOBER Mandag 7. 19.00 ”Mandag 1921” med Anne Lise Dahle Torsdag 10. 11.30 Formiddagstreff. Dagens gjester: Erling Olsen samt Tore Simonsen og Arne Thorbjørnsen Søndag 20. 18.00 NABOTREFF med Kai Robert Johansen og Tomb Kammerskor. Kaffe og kaker. Fre. 25. – Lør. 26. BASAR til inntekt for Normisjons arbeid i Nepal Fredag fra 18.00 Greåker Mannskor og Endre Fyllingsnes Lørdag fra 15.30 Familiesamling med Anne Ca Degnes Kafe – utlodning – salg av varer fra Rettferdig Handel. Trekning på basaren Mandag 28. 19.00 ”Mandag 1921” med Leif Paus

Søndag 22. 18.00 Tema: ”Misjon og retreat” ved Nils Magnar Sture

HØSTENS UTGIVELSER AV KIRKENYTT

Utgave 5: 25. oktober (stoffrist 11. okt)

Utgave 6: utgivelse 22. nov. (stoffrist 8. nov)

LANDE BEDEHUS SEPTEMBER 1. Møte kl. 18.00 Petter Aas Anne Lise og Marry 3. NMS kl. 11.30 Jorunn Skjøseter 15.Møte kl. 18.00 Anne-Marit Lerkerød Lande musikkforening 18. Formiddagstreff kl. 11.30 Terje Grandahl Terje og Oddvar 25. Hyggeaften kl. 18.00 Anne Ca Degnes Kornsjøteamet 29. Møte kl. 18.00 Gideon OKTOBER 1. NMS kl. 11.30 Jorunn Askerød 13. kl.18.00 Betlehem Borgen FERMATE, oppstartfest for Østfold 16. Formiddagstreff kl. 11.30 Berit og Knut Lande Andakt og sang

tTlf. 69 10 46 10 GRAVMINNER

OG SKULPTURARBEIDER

- Håndverk av høy kvalitet bygget på 5 generasjoners erfaring

- Oppussing og fornying av gamle stener. Inskripsjoner

- Gravminner

JOHANSEN MONUMENTHUGGERI A/S Skjebergv. 206, 1743 Klavestadhaugen

Tlf 69 16 36 33


12 MØTEPLASSEN

www.kirkenytt.no

FREDAGSKVELD I SOLI KIRKE

Arrangementene i Tirsdagsforum vil også denne høsten bli avholdt i Greåker kirke, og begynne klokken 19.00. Det blir som vanlig god anledning til å stille spørsmål til foredragsholderne. For å stimulere til kontakt mellom kjente og ukjente avsluttes hvert arrangement med enkel servering..

September 2013

FORMIDDAGSTREFF I KURLANDKIRKEN Velkommen til hyggelig fellesskap med variert program, utlodning og formiddagsmat.

TIRSDAG 29. OKTOBER

ONSDAG 11. SEPT. KL. 11.30: Dagens gjester: Trond Kasbo og Rudolf Lunde ONSDAG 9. OKTOBER KL. 11.30: Dagens gjest: Leif Levinsen. Sang.

Foto: Nina Aldin Thune Gunnar Danbolt: «Edvard Munchs livssyn - hva sier hans bilder?» Edvard Munch ble født den 12. desember 1863 i Løten. I forbindelse med feiringen av hans 150 årsjubileum har Tirsdagsforum vært heldig å få en av Norges største kunsthistoriske eksperter og formidlere til å gi oss innblikk i ovennevnte emne. Til dette arrangementet har vi også vært heldige å få sangerinnen Pernille Heckmann til å synge sanger med Munchs tekster til melodi av Ketil Bjørnstad.

I varmt, godt vær og nydelig sol samlet ca 40 mennesker seg ved Soli kirke fredag ettermiddag og kveld den 23. august. Det ble arrangert forskjellige konkurranser. Mange deltok med stor entusiasme i blant annet sekkeløp og sporlek. De fremmøtte i alle aldre ble traktert med pølser, brus, vafler, kake og kaffe. Barn og unge fikk vise sine kunstneriske ferdigheter med fargeblyanter og tegneark før alle deltok i en kort og familievennlig andakt inne i kirken. Arrangementet er et hyggelig samarbeid mellom Barnemisjonen på Melleby bedehus og Soli menighetsråd. Etter mange, mange års tradisjon er Fredagskveld i Soli kirke blitt nærmest et hyggelig begrep i nærmiljøet. Et trivelig og uhøytidelig arrangement i august for barn i alle aldre.

ONSDAG 13. NOVEMBERR KL. 11.30: Dagens gjester: Thore E. Torkildsen og Olav Ruud. ONSDAG 11. DESEMBER KL. 11.30: Grøtfest. Dagens gjester: Berit Movik Lo og skoleklasse fra Kurland. Vi vil gjerne se mange nye i blant oss. Kommer DU? Arr. : Sarpsborg menighet

Finn-Ove Brandvold Foto: Knut Grubben

TIRSDAG 12. NOVEMBER

BASAR STENBEKK ELDRES HYGGESTUND

Velkommen til eldres hyggestund på Thranes café Roald Amundsensgt. 33 Shakespeares mesterverk, tragedien om kong Lear, er historien om hvordan det går med en konge som vil fraskrive seg ansvar, men samtidig beholde både makt og myndighet. Han er en av de mest egosentriske, selvopptatte og herskesyke skikkelser forfatteren har skapt. Både som lederskikkelse og som far, er kong Lear en karakter som like gjerne kunne eksistert i dag.

Samlingene starter kl. 11.00, og i løpet av de knappe to timene vi er sammen, blir det bl.a. allsang, prat over en kopp kaffe og noe ”attåt”, andakt, utlodning og underholdning. Noen av Østenringes medlemmer med de flotte dukene. Fra v: Marit Skaufell, Karin Borgen, Berit Lande, Else Nyvoll, Tordis Torp og Gerd Haugen.

I hovedrollen Sverre Anker Ousdal. Regi: Stein Winge Buss fra Tune gamle rådhus kl 17:15. Pris pr person: 750,- som inkluderer billett, transport samt lett servering om bord på bussen. Bindende påmelding til Arvid Raddum tlf: 977 09 480.

Østenrigen, Det Norske Misjonsselskap, Skal ha sin årlige basar på Stenbekk misjonssenter 18. sepstember kl 18.00 Eli Holt holder andakt og Barnekoret i Tune kirke vil synge. Det blir trekning på vår store basar med mange flotte gevinster. Se bildet Det blir servert hjemmebakt gjærbakst, kaffe og saft. Det blir åresalg. Alle hjertelig velkommen!» Vi skal selge lodd både på Storbyen og på Kiwi Grålum før basaren. Østenringens medlemmer er en skikkelig stå -på gjeng.

www.tirsdagsforum.no ARRANGØRER: TUNE OG GREÅKER MENIGHETER

Mvh Elbjørg Syvertsen

FREDAG 6.SEPTEMBER Andakt v/ diakon Berit Movik Lo «Glimt fra nord» v/ sokneprest Trond Kasbo FREDAG 4.OKTOBER Andakt og sang v/ Terje Grandahl «Mor til Prøysen» v/ Anborg Carlsen Arr. : Sarpsborg menighet

HØSTENS UTGIVELSER AV KIRKENYTT

Utgave 5: 25. oktober (stoffrist 11. okt)

Utgave 6: utgivelse 22. nov. (stoffrist 8. nov)

mail: kirkenytt@totalmedia.no


Tekst & foto Tom Helgesen

www.kirkenytt.no

MØTEPLASSEN 13

September 2013

Program 150-­‐års  jubileet   for  kirken  i  1000-­‐årsbyen  

                                                         

Onsdag 18.  september.  Kulturkveld.  Sarpsborg  kirke  kl.  19.00  

Kulturkveld med  fokus  på  kirkearkitektur.  Foredrag  ved  Arne  E.  Sæther:  En En  kirke kirke  underveis. under  veis.  Foredraget  vil   handle  om  kirkebyggets  historie  og  dets  framtid.  Hvordan  få  kirkerommet  til  å  fungere  i   dag?  Hvordan  få  et  rom  der  vi  føler  oss  trygge  samtidig  som  vi  får  nærhet  og  god   kommunikasjon?  Arne  E.  Sæther  er  utdannet  arkitekt.  Han  har  tegnet  flere  kirker  og  stått   sentralt  i  fornyelse  av  gamle,  upraktiske  kirkerom.  Vi  ønsker  spesielt  byens  arkitekter   velkommen.  Det  blir  anledning  til  spørsmål  og  samtale.  Sarpsborg  kammerkor  deltar.   Liturgisk  avslutning.  Kaffe.  Det  blir  anledning  til  å  kjøpe  bøker  av  Sæther.  Kollekt  ved   utgangen.  

Fredag 11.  oktober.    Kirkerottene.  Sarpsborg  kirke  kl.  18.00     Vesle  og  Fredo,  kjent  fra  filmene  om  Kirkerottene,  reiser  nå  rundt  som  barneteater   og  viser  forestillingen:  «Kirkerotten  og  Lea  mus»,  på  dagtid  vil  barnehagene  tilhørende  Sarpsborg  sokn  bli   invitert  til  forestilling.  På  kvelden  er  det  åpent  for  alle,  men  5-­‐åringer  inviteres  spesielt.  

Lørdag  23.  november.  Konsert.  Sarpsborg  kirke  kl.  16.00   Matinékonsert  med  Sølvguttene  med  dir.  Fredrik  Otterstad  og  Sarpsborg  Kammerkor  med   dir.  Carl  Andreas  Næss.  Kammerkoret  har  CD-­‐slipp  i  forbindelse  med  kirkejubileet.  

1.og  2.  d30. esember   –  Lys  - v1. åken.   Kurlandkirken   og  Sarpsborg   kirke   og Sarpsborg kirke Lørdag november desember – Lys Våken. Kurlandkirken Vi  inviterer  10  og  11  åringer  til  overnatting  i  kirken.  Mye  spennende  som  skjer  og  som  presenteres  på   gudstjenesten  søndag  2.des.  kl.  11.00.  På  mange  måter  blir  dette  barnas  festgudstjeneste.  

    14.  desember   kl.  16.00–20.00 14.00   20.00:  Festmiddag   med  vmed ariert   program   på  Tune   restegård Lørdag 14. desember kl.–  16.00–20.00 Festmiddag variert program på pTune prestegård Deltakelse  på  festmiddagen  inkluderer  julekonsert  med  Sarpsborg  Kammerkor  i  Sarpsborg  kirke  kl.  21.00   samme  kveld.  Nærmere  informasjon  og  påmelding  kommer  senere.  Sett  av  dagen  allerede  nå!    

Lørdag 14. desember 21.00 Julekonsert i Sarpsborg kirke 14. kl.  21.00   Julekonsert  kl. i  Sarpsborg   Kirke   Det  blir  konsert  i  Sarpsborg  kirke  ved  Østfold  Symfoniorkester  og  Sarpsborg   Kammerkor.  Dirigent:  Carl-­‐Andreas  Næss.  Billetter  a  kr.  150,-­‐.  

Søndag  15.  desember.  Festgudstjeneste.  Sarpsborg  kirke  kl.  11.00Festgudstjeneste  ved  biskop   Festgudstjeneste ved biskop Atle Sommerfeldt, kirkens prester og øvrige ansatte. Sarpsborg Kammerkor Atle   Sommerfeldt,   kirkens   prester   og  øvrige  ansatte.   Sarpsborg   Kammerkor   og  blåsergruppe.   Nattverd.   og

FORMIDDAGSTREFF I GREÅKER, SOLLI OG TUNE GREÅKER KIRKE

Torsdag 26. september kl.12.00 «Livet er en gåde.» Finn-Ove Brandvold forteller om den danske humoristen Storm P. Ann Lisbeth Bjerknes synger. SKYSS: En minibuss kjører denne ruten og plukker opp: Kl. 11.20 Valaskjold bofellesskap Kl. 11.25 Skogholtet Kl. 11.30 Hannestadtunet Kl. 11.40 Greåkerdalen v/Dalveien 23 Kl. 11.45 Greåkerdalen bussholdeplass v/Krokstien Om du bor på eller i nærheten av disse stedene, er det bare å møte opp her. Personer som trenger skyss fra andre steder, samt rullestolbrukere, bes ta kontakt med kirkekontoret innen kl. 12.00 dagen før. Telefon: 69 11 68 00 Pris kr. 40,-

MELLEBY BEDEHUS Torsdag 5. september kl. 12.00 Synnøve Thoresen synger og holder andakt. LANDE BO Torsdag 5. september kl. 11.00 Dagens gjest blir Terje Grandal.

blåsergruppe. Nattverd.

HANNESTADTUNET Hver 1. og 3. torsdag i måneden kl.10.30. Hyggestund med andakt, kaffe og vafler.

På tide å se litt nærmere på de STORE spørsmålene...? • Hvem er Gud? •Hva er tro? •Hva er meningen med livet? ALPHAKURSET er for alle som er interessert i å oppdage hva kristen tro handler om. Alphakurset startet i sin tid i England, men arrangeres nå i mer enn 160 land! Alpha er et kursopplegg som de aller fleste kirkesamfunn i Norge støtter opp om, og mer enn 16 millioner mennesker over hele verden har gått på et Alphakurs!

stadvn.57, 1712 Grålum Når?

Vi starter med kveldsmat kl.19 og avslutter kurskvelden kl.21.30.

Kafeen er åpen fra kl. 12.00-14.00. Det blir mye sang og musikk, god mat og kaffe.

Det blir samlinger annenhver tirsdagskveld utover høsten 2013 og våren 2014. Programmet består av måltid, undervisning og samtale i grupper. Vi vil legge vekt på å ha en lav terskel og en avslappet atmosfære. Ingen spørsmål er for store, og ingen er for små…….

Påmelding til: • Eivind Olsen, mail: eivindolsen@ online.no eller tlf.91532097 • Inger J.Grimsrud, mail: ingergrim@hotmail.com eller tlf.45630066

Personer med bistandsbehov er spesielt velkommen. Ta gjerne med familie og venner, støttekontakt m.m.

Kanskje dette er noe for DEG…..? DU er hjertelig velkommen! Hvor? På Bjørnstad bedehus, Bjørn-

Høsten 2013: 10.9., 24.9., 8.10., 22.10., 5.11., 19.11. Våren 2014 : 7.1., 21.1., 4.2., 25.2., 11.3., 25.3., 8.4., 22.4.

MUSIKKAFÉ GREÅKER KIRKE

Tar DU utfordringen? NB! Det er mulig å komme de første kveldene og prøve ut opplegget! Og – hvis du ikke har anledning til å komme på første kurskveld, så er du hjertelig velkommen til å melde deg på allikevel!

Lørdag 28. september kl. 12.00 Torill Bredeg holder andakt. «Kurlandpikene» byr på sang og musikk.


14

www.kirkenytt.no

September 2013

Livets gang DØPTE Greåker: Millie Kildal Odd Erik Finstad Jacobsen Caspian Skåland Alexander Norgård Tobias Bjøntegård-Berg Sophia Estelle Østbye Niclas Dahl Svendsen Herman Anker Krogstad Patrick Hasle-Finstad John Ivar Nilsen Olivia Nikoline Pihlstrøm Holleby: Aksel Henry Blomberg Kurlandkirken: Martine Rood Motzfeldt Caroline Rood Motzfeldt Aksel Hansen Sigurd Kaugerud Haakonsen Olavskapellet: Mali Johansen Sarpsborg kirke: Matheo Revhaug Thorvaldsen Elisabeth Skjold Heines Helena Katrin Mørkvik Kristiansen Lotte Sofie Mathisen Sarah Felicia Eriksen Aksel Sandtangen Jenseg Leo Alexander Hansen-Askelien Cornelie Victoria Paulsen Bech Robin Mære Cypriansen Marius Høst Marcus Mellem Rørkvist Mathias Johannessen Solli: Oliver Schau Eriksen

Tune: Sander Andre Mære Borge Mille Evensen Styrvold Joachim Olsen Håkon Granmark Christian Heiberg Gunstrøm Amalia Wallin Anna Maria Lillegraven-Deeg Ruben Karlstad Elias Brekke Utne Sebastian Bjerknes Hermine Bjerknes Matheo Wichstrøm Nielsen Ingrid Schultz Karlsen Sander Martinsen Liam Eduardo Mikkelsen Karen Johanne Wisur Solberg Vilde Kristine Finstad Sebastian Grinaker Andresen Brage Ramberg Schiøttz Victor Schjelderup Selma Holm Larsen Sander Antonsen Holm Mathias Martinsen Ted Austad Borgersen Oskar Tobias Kristiansen-Dahlstrøm Lucas Mlynek Avdic Emma Sætherbakken Engen VIGDE Tune: Hanne Løken Kolstad og Kristian Kjærnes Cathrine Kalnes og Anders Prytz Tine Marie Christensen og Andre Stokke Eileen Johannessen og Anders Refsahl Lise Mette Syverstad og Jan Arild Larsen Julie-Christin Vega og Clas-Erik Johannessen Kristine Sverresen og Halvard An-

dreas Sele Haugtomt Anette Sæther og Lasse Nilsen Lie Ingrid Nordheim Reitan og Magne Agnalt Stine Johnsen og Geir Arne Kippernes Sarpsborg : Anne-Marthe Glevoll og Espen Roen Juliane Marie Wattum Gundersen og Ståle Endre Haug Hansen Karin Margrethe Snekvik og Åge Brattås Karoline Bergdal og Chris Henrik Rossing Olsen Kine Marie Hegerstrøm og Øyvind Eriksen Nina Kristin Smaadal og Carl Henrik Smaadal Linda Marie Hermansen og OleJørgen Kristiansen Yvonne Larsen og Christian Freiberger Mina Elisabeth Andresen og Eirik Haver Jan-Tore Skognes Håkonsen og Vibeke Beathe Hansen Ulla Berg og Tom Henning Larsen Hege Jeanette Johansen og Knut Oddvar Johansen Solli: Lin Anette Lind og Thomas Ihlebæk Siv Jorunn Jørgensen og Trond Henrik Engeli Bergersen Siri Elisabeth Ramstad Nilsen og Jonas Berge Thorvaldsen Viktoria Patricia Johansen og Tor Magnus Bonde Davidsen Malin Beatrix Andreassen og Kenneth Lorentsen

CATERING

DØDE Greåker: Jan Georg Gjerstad Otto Røe Erik Schlytter Malmstein Ivar Eilert Johannessen Arild Sten Grandahl Randi Anna Berg Liv Dagrun Salberg Mary Adele Gundersen May Kristine Edell Ingrid Svanhild Gundersen Helga Margareth Simensen Holleby menighet: Sigrid Høstbjør Sarpsborg Andor Barre Jacobsen Armand Unnfoss Jorun Gudim Wærnes Jenny Victoria Brenden Liv Annelise Bekkeli Nora Østli Kirsti Lisbeth Hansen Kåre Østenstad Mary Ingebjørg Olsen Jenny Alfrida Rognes Jens Bogetveit Marit Johansen Gudrun Margrethe Olsen Sven Kristian Koller Odd Wiberg Trond Ludvik Nygaard Alise Elvira Nilsen Kjetil Gauslaa Asger Lauritz Hansen Olaf Simensen Ann-Mari Jørgensen Arnstein Erling Andreassen Willy Andreas Petterson Ronny Remme Thorstein Edgar Thoreby

Åge Willy Navestad Hallvard Lund Arne Henrik Eriksen Ragnhild Synnøve Lindstedt Berit Synnøve Leonardie Ingebjørg Haga Mary Liv Karlsen Dagny Dehlin Sigurd Dreyer Dag Runar Johansen Ingrid Edvarda Karlsen Nelly Helene Huth Terje Julius Tveten Thor Asbjørn Kristiansen Erna Kjuus Bjørn Roald Diskerud Kjell Meland Tor Agnalt Aage Normann Sørensen Bjørn Johannessen Ragnar Oddmund Olsen Soli: Tom Einar Roos Tune: Sigrid Kristine Jelsnes Randi Ingebjørg Bekkhus Birgit Ingeborg Halvorsen Arve Svendsen Knut Ragnvald Bjørnstad Sonja Mathilde Grønberg Olsen May Johanne Dahl Bertha Ryen Solbjørg Evelyn Solli Anne Elisabeth Thorbjørnsen Gunnar Hovland Tom Arild Larsen Gunnar Eide Ester Olaussen Ingrid Synnøve Tøgersen Harry Rørquist

Behov for: Blikkenslager?

Vi garanterer topp kvalitet på vare: SNITTER – KOLDTBORD KOLDTALLERKEN KAKER OG VARMRETTER

Taktekking? Ventilasjonsarbeider?

RING OSS OG VI BRINGER

På Lande Senter

Telefax 69 33 70 07 Solliveien 64 – 1667 Rolvsøy

- Vi leverer alt - Sorgbinderi - Spesialister på buketter

TLF. 69 36 27 50

Telefon: 14 50 27 Du kan69stole lande.blomster@interflora.no på meg!

Du kan stole på meg!

Kontakt din totalleverandør

I FARTA! I FARTA! Tuneveien 97 - Grålum - 69 14 34 70

Ringtunveien 2 – Tlf 69 10 24 40

Salg – en tillitssak – jeg tar jobben!

Salg – en tillitssak – jeg tar jobben!

Birgit Grandahl DU KAN STOLE PÅ MEG!

Eiendomsmegler MNEF/Fagansvarlig 69 97 12 12 994535 00 Eiendomsmegler MNEF/Fagansvarlig

Birgit Grandahl

Ulstensvei 2 - Valaskjold


www.kirkenytt.no

September 2013

TUNE SAGBLADSLIPERI

VINDUER OG DØRER

TLF. 69 14 29 96 – FAX 69 14 07 40 VINKELVN. 5, 1710 SARPSBORG CATRINE@TUNE-SAGBLADSLIPERI.NO WWW.TUNE-SAGBLADSLIPERI.NO

VERKSTED FOR SLIPING AV: SIRKELSAGBLADER HÅRDMETALLBLADER BÅNDSAGBLADER METALLSAGBLADER SEGMENTBLADER TRENNJEGERBLADER

Tømrer Leif ArneSkaar Dalveien 148 – 1718 Greåker Tlf. 95 79 77 92 Nybygg – tilbygg – Restaurering

Monter overspenningsvern! Beskytter el-anlegget mot tordenvær og overspenning.

15

Vinduer og dører Til nybygg og rehabilitering

Tlf. 69136800 Faks. 69136809 www. stormelektro.no

VED TIL SALGS Storsekk/småsekk Ring for en vedprat Egil Torget 915 19 481

Klokkergårdvn. 9 - 1711 Sarpsborg Telefon 69 16 17 00

Tlf. 69 14 73 11 Solli, 1719 Greåker

Velkommen til en hyggelig bilprat i et av byens fineste bilanlegg

Dahles Auto AS

Tunejordet – Tlf. 69 13 78 00 – www.dahles-auto.no

VI FØRER OG MONTERER:

Bygningslass, Bilglass – Innramming – Speil – Blyglass Nøkkelservice, Låser

Kontakt oss på tlf. 69 14 83 00

Døgnvakt 480 74 055

Vi har alt innen gardiner, sengeutstyr og solavskjerming

GREÅKER GLASS OG

Gleden ved godt bakverk!

RAMMEFORETNING Greåkerveien 138 – Midt i greåker Tlf. 69 14 05 77 Fax 69 14 05 18

- fagkunnskap gir trygghet

www.butterfly-bakeri.no • tlf. 69 14 22 80

trygve@monstad.as - www.trygvemonstad.no

Hjemmehjelp | Omsorg | Avlastning • Praktiske gjøremål Rengjøring, matlaging

”En annerledes bokhandel” Kristen litteratur, musikk, film, kort og gaver. Gågaten i Sarpsborg tlf 69 15 14 69 sarpsborg@bokogmedia.no

Telefon: 69 14 43 77

Egil Pedersen AS v/ muséet Borggt. 8, 1721 Sarpsborg – Tlf. 69 14 83 60

Stor gratis parkeringsplass. En håndverksbedrift med tradisjoner!

Kom og ta en titt på våre følgende:

•Salongtepper – meget godt utvalg, mange str. •Persiske tepper – meget eksklusive kvaliteter •Tapet – mange, trendrike farger og design •Vegg til vegg tepper er for fullt på vei tilbake! •Belegg – vi lagerfører det siste i både design og kvaliteter Hjertelig velkommen til en hyggelig handel!

• Følgetjenester Innkjøpshjelp, ledsager ved transport

• Bo hjemme lenger Tilsyn, sosialt samvær, øk. styring

• Hagearbeid

• Personlig hjelp Dusj, pleie, hygiene

• Hjem til deg tjeneste Fysioterapaut, fotterapaut, frisør

• Sykepleietjenester Blodprøve, B12, Oppfølging Vi tilbyr fast kontaktperson!

ANNONSERE I KIRKENYTT? Ring: 69 11 68 00

PERSONLIG OMSORG AS, avd. Halden, tlf. 69 34 33 70. www.personligomsorg.no post@personligomsorg.no

Bakevarer bakt på den gode gammeldagse måte får De hos

Kontakt oss for et uformelt pristilbud!

kvalitetskjøkkeN i alle prisklasser

Tlf. 69 14 21 90

Bakeri / konditori AS Lande

Tlf: 908 53 907

Elektriske installasjoner Strai kjøkken SarpSborg aS

tuneveien 62, 1712 grålum telefon: 47 48 80 70 e-post: sarpsborg@strai.no www.strai.no

Vi prosjekterer og utfører alle typer elektriske anlegg

Kontakt oss ved besøk eller telefon 69 10 21 90, mobil 950 88 340 – 908 26 141 Kontor og lageradresse: Nye Tindlundvei 17, 1718 Greåker

Andersen Elektro A/S

Vi har alt innen gardiner, sengeutstyr og solavskjerming


16

www.kirkenytt.no

September 2013

SENTRALBORD KIRKEKONTORET: 69 11 68 00 EPOST Sarpsborg menighet: sarpsborg.menighet@sarpsborg.com

VÅRE KIRKEKOR

Greåker og Soli menigheter: greaker.prestegjeld@sarpsborg.com

VI PRESENTERER VÅRE KIRKEKOR I dag: Greåker kirkekor

Holleby og Tune menigheter: tune.prestegjeld@sarpsborg.com

- Kom og syng med oss!

SARPSBORG SOKN: Menighetsrådsleder i Sarpsborg: Jorunn Askerød Daglig leder Sarpsborg menighet: Marianne R. Halvorsen marianne-raastad.halvorsen@sarpsborg.com Prost i Sarpsborg:  Kari Mangrud Alvsvåg prosten@sarpsborg.com Sokneprest i Sarpsborg: Trond Kasbo trond-henning.kasbo@sarpsborg.com Diakon i Sarpsborg Berit Movik Lo berit-movik.lo@sarpsborg.com Kapellan i Sarpsborg: Ragnhild Hansen ragnhild.hansen@sarpsborg.com Menighetspedagog i Sarpsborg: Solveig Julie Mysen solveig-julie.mysen@sarpsborg.com Kateket i Sarpsborg: Berit Vasdal berit.vasdal@sarpsborg.com Kantor i Sarpsborg: Carl-Andreas Næss carl-andreas.naess@sarpsborg.com Organist på Kurland: Kjersti Jostem kjersti.jostem@sarpsborg.com GREÅKER, HOLLEBY, SOLI OG TUNE SOKN: Menighetsrådsleder i Greåker: Elisebet Gramstad Menighetsrådsleder i Holleby:  Margareth W. Olseng Menighetsrådsleder i Solli: Halvor Nome Menighetsrådsleder Tune: Øystein Andersson

Greåker kirkekor sprudler av sangglede, men vil gjerne ha flere medlemmer som sikrer både kvalitet og kvantitet.

Greåker kirkekor har lange tradisjoner som menighetskor og ønsker å bestå i mange, mange år til. Det betinger at det jevnlig rekrutteres nye stemmer til koret.

Sokneprest i Tune: Lisbeth Heie Gregersen lisbeth-heie.gregersen@sarpsborg.com

Kirkekoret består i dag av rundt 20 personer, men dirigent Willem Wilschut vil gjerne ha med seg flere. Ikke minst mannstemmer, som er i vesentlig mindretall i gruppa. I dag teller de bare fire. – Og vi tar gjerne imot yngre, sier han til Kirkenytt.

det var en vennegjeng som hadde dannet kjernen i koret over lang tid. Jeg følte miljøet som litt lukket, og som det var viktig å åpne opp. Dirigenten legger opp til et større konsertprosjekt annet hvert år. Dette for at de skal ha noe å strekke seg etter og se fram til. – Og når jeg ser dem yte 150 prosent og hører at dette klinger veldig bra, ja da føler jeg at jeg får jeg masse igjen for dette oppdraget. Dessuten er dette flotte mennesker det er en glede å omgås, sier han.

Menighetskor

Stortrives

Dirigenten og kantoren beskriver koret som et viktig menighetskor for Greåker kirke, og koristene benyttes jevnlig til deltagelse i gudstjenester og andre samlinger i kirken. – Miljøet her ville blitt mye fattigere uten koret, derfor håper jeg at det skal være mulig å holde liv i det i mange, mange år. Men jeg ser det ligger en utfordring i at vi – som de fleste øvrige menighetskor – får en stadig høyere gjennomsnittsalder. Det vil si at vi stadig må rekruttere inn nye medlemmer, påpeker han.

FAKTA

Greåker kirkekor »» Etablert: 1974 »» Dirigent: Willem Wilschut »» Øver: Hver torsdag mellom 19.30 og 21.30 i Greåker kirke »» Antall: Ca 20 medlemmer »»

Beate Gerdrup (52) har vært med i Greåker kirkekor i 12 år, og kan trygt anbefale sangglade kvinner og menn å bli med. – Ja, absolutt. Her har vi det kjempetrivelig. Og Willem er utrolig dyktig, som vet å løfte fram det beste i oss. Dette er en korskole, vi lærer noe hele tiden, sier hun. Beate var medlem i Trosvik skoles pikekor fra hun var sju til 15 år. I voksen alder fikk hun lyst til å ta opp sangen igjen, og gjennom anbefalinger av bekjente, valgte hun Greåker kirkekor. Det har hun aldri angret på!

Tekst & foto Tom Helgesen

Daglig leder Greåker, Holleby, Soli og Tune: Tore-Andre Haraldseid tahd@sarpsborg.com Ungdomsprest i Greåker, Holleby, Soli og Tune: Ole Jens Hovda ole-jens.hovda@sarpsborg.com Soknediakon i Greåker og Soli: Ellen S. A. Kasbo esak@sarpsborg.com Kateket i Greåker, Holleby, Soli og Tune: Kristin R. S. Tollefsen kristin.solbakken@sarpsborg.com Menighetspedagog for Greåker, Holleby, Soli og Tune Håvard Ø. Løvik hoel@sarpsborg.com Kantor i Greåker: Willem J. Wilschut willem.wilschut@sarpsborg.com Kantor i Tune: Henrik Brusevold henrik.brusevold@sarpsborg.com Organist i Holleby: Bernd Müller-Bohn Organist i Soli: Egil Gjøs Kirkeverge i Sarpsborg:  Jan-Erik Sundby jan-erik.sundby@sarpsborg.com Fellesrådsleder i Sarpsborg: Magne Grønlien

Gir mye

Willem overtok koret i 2003, da hadde det ligget nede en stund. Derfor handlet det om å bygge opp igjen et sangkraftig miljø den første tiden, forteller han. – Det bar nok den gangen litt preg av at

Sokneprest i Greåker: Arne Leon Risholm arne-leon.risholm@sarpsborg.com Sokneprest i Holleby og Soli: Finn-Ove Brandvold finn-ove.brandvold@sarpsborg.com

Beate Gerdrup stortrives i Gråker kirkekor, hvor hun har vært medlem i 12 år.

ANNET: Drift av kirkegårder: Tlf: 915 19 480  Sarpsborg krematorium:  Tlf: 69 12 59 62

Kirkenytt nr 4-2013  
Kirkenytt nr 4-2013  

Menighetsblad for Greåker, Holleby, Sarpsborg, Soli og Tune