Page 1

UKE 23

UTGAVE 3

JUNI 2018

Drop-in-vielse i Sarpsborg kirke

Sarpsborg kirke har i et par år arrangert drop-in-dåp for de som har ønsket å bli døpt uten at det skjer i en større sammenheng som en gudstjeneste. Nå går kirken et skritt videre. Prost Kari Mangrud Alvsvåg, kapellan Ragnhild Hansen og sokneprest Espen Feilberg Jacobsen ønsker velkommen til drop-in-vielse lørdag 8. september.

Kirken som din samtalepartner

De gode, dype samtalene er blitt en mangelvare i vårt moderne samfunn, samtidig som behovet trolig er større enn noen gang. side 3

Ta en time-out i Tune kirke!

Som en motvekt til den stressende og krevende hverdagen mange opplever, er tilbudet «Timeout i Tune» blitt etablert. side 5

Konfirmantene tok regien på gudstjenesten Konfirmantene i Sarpsborg hadde regien på gudstjenesten andre pinsedag, og sørget for en innholdsrik og fin samling.

side 7

Olavsdager og Olsok

Vi gleder oss til Olavsdager og Olsok hvor årets hovedtema er «ARV». Les mer om det rikholdige programmet inne i bladet. side 8


2

Kirkenytt

Min Tro

David Hetlelid I min barndom var min troshimmel alltid blå. Fader Vår var også min far, Jesus min gode frelser og Ånden en nær venn. Selv ikke et dødelig angrep av gule hissige stafylokokker-bakterier som det medisinske ekspertisen ikke klarte å temme, og som førte til at jeg mentalt og emosjonelt måtte forberede på å forlate dette jordelivet, klarte å ryste min tro gudstro. Jeg var klar for å møte perleporten, gater av gull og Jesus. Den troen og det verdensbildet fikk jeg av å vokse opp i en familie som var aktive med i pinsemenigheten. Etterhvert ble verden mer komplisert. Jeg oppdaget blant annet at min gode og snille nabo, Gunnar ikke gikk på møter i et bedehus. Jeg oppdaget at det faktisk går an å være snill uten å tro på Gud. (PS! Jeg vet egentlig ikke noe om Gunnars tro. Kan hende han var troende til beinet, men ikke praktiserte den slik vår familie gjorde). Og det hjalp heller ikke min kirkelig ­aktivitet særlig at jeg etterhvert syntes det var mye morsommere å spille fotball, enn å lime ispinner i kjelleren på Sion Selbak, eller å være på leirer som F ­ iladelfia ­arrangerte. Jeg følte meg rett og slett mer hjemme på Selbaks forblåste ­stadion enn det jeg opplevde hos det litt intense miljøet i en pinsemenighet, der predikanter med litt gammeldagse klær og rar dialekt hadde litt for stor makt, etter min smak. Dermed bar det inn i noen ungdomsår der jeg avskiltet kirke og menighet til å ha innflytelse i mitt liv. Jeg gjorde også mitt for ikke lenger å tro. Og det var relativt lett og til tider morsomt å leve et såkalt verdslig

ungdomsliv, men å kvitte meg med troen som i barneårene hadde slått rot på innsiden brystet , klarte jeg aldri. Da jeg var 17 år skjedde det noe som fikk de store spørsmålene om livet, Gud, frelse, død og evighet til å rykke tetter innpå. Morfar døde. I sorgen etter hans død var det som om jeg havnet i et eksistensielt veikryss der jeg måtte ta et valg om jeg skulle tro på Jesus eller gå inn i voksenlivet uten gudstro. På den tiden hadde jeg fortsatt et noe anstrengt forhold til det å delta på kristne møter, men å lese Karsten Isachsens andaktsbøker i smug på gutterommet ga min tro språk og klare tanker. Jeg var det vekkelsesfolket beskriver som «kalt av Gud». Så, en søndag i august 1988, ble jeg med mine foreldre på et kristent møte. Der overga jeg livet til Gud. Min sjel som var i borgerkrig fikk ro. Jeg fikk fred med Gud. I dag er jeg selv en sånn litt rar pastor i Filadelfiakirken Sarpsborg. Jeg er like glad i fotball, går i vanlige klær og håper jeg snakker sånn noenlunde vanlig. Jeg pleier å si det sånn: Troen i mitt liv har to dimensjoner. Det er troen med stor T, og troen med liten t. Troen med stor T er den viktigste, og er v­ anskeligst å beskrive. Det nærmeste jeg kommer er at den er som kjærligheten som lokker to mennesker til hverandre. Troen med stor T er opplevelsen av Gud som kommer til meg i sin kjærlighet. Troen med liten t er som denne spalten. Det er når jeg fortolker, for­ undres, forteller, forklarer og forkynner opplevelsen av troen med stor T. Altså, troen med stor T er Guds komme til meg, mens troen med liten t er min respons på hans komme. I dag består min tro med liten t også av haugevis med spørsmål. Men jeg har gjort det til en vane på krevende dager at den lille t går og snakker med den store T. Troen med stor T har forresten et navn: Jesus Kristus.

Trenger dere snekker til små eller større oppdrag, kontakt oss! Mob. 909 48 698

Vi diskuterer gjerne pris, men ikke kvalitet.

Juni 2018

PÅ TALERSTOLEN Kom til meg alle, sier Jesus, (Matt. 11.28) Jeg vi gjerne si noe om denne åpne vennligheten som jeg tror er å finne hos Gud selv. Han som har satt noen gode rammer om våre liv, han som gav oss vårdagene og barebarnas smil og hender for nærhet og gode kjærtegn slik at vi lar lyse og vennlige tanker følge oss inn i ­Draumirs land, som Sondre Brattland synger i den vakre sangen gje meg handa di – for det «kveldar» – og det gjør det overraskende fort i livet – og vi møter k ­ refter større enn oss selv – enten de heter ulykke, sykdom, død, ensomhet eller svik. Hos Gud finnes et inkluderende KOM. Et kom som mange av oss kan minnes fantes hos mor og far – et vennlig «kom» eller kanskje noe noen også savnet… Kom sier Jesus til vennene sine, selv om de var svært ulike – ulike i alder, Johannes var ung – Peter var godt voksen og moden, Thomas var skeptisk og tvilende, Andreas tillitsfull – ulike i redelighet også – én var en luring, han stjal av reisekassa kan vi lese, men til de alle sier Jesus det samme: Kom til meg alle som strever og bære tunge byrder så vil jeg gi dere hvile. Alle er unike, autentiske og helt spesielle. Alle har ulike ansikter, smil, øyne og fingeravtrykk. Vi sørger forskjellig også. Noen er tydelig berørt og vi ser ­følelsene utenpå. Vi hører gråt og ser tårer. Andre bærer det mer inni seg. Og vi får være og sørge forskjellig. Vi har også forskjellige navn – jeg har et fremmed navn og jeg undret meg som barn over at jeg hette noe annet – eller hvorfor jeg hadde en mor og en far som snakket dårlig norsk – nok til at noen kanskje ikke ville leke eller inkluder meg og som ikke vennlighet ville si – «KOM» Slik er ikke Gud han sier «Kom til meg» – og mer enn det, han kom til oss, som vi feiere i jula han leter etter oss når vi iblant blir litt borte i vårt eget, eller i vår egen smerte – den sårhet

Lino Lubiana Prostiprest

som iblant gjør at vi avviser en venn eller en lillesøstre som kommer til oss – som jo er dumt – for vi blir jo bare enda mer ensomme… Noen ganger dømmer vi hverandre – lar bagateller komme mellom oss – en ulikhet som i våre tanker blir stor – eller en forventning vi hadde som ikke ble møtte med den vennlighet vi ønsket – eller kanskje trengte. Slik er ikke Gud. Mye nytt b ­ egynner i et liv med Gud, og mye kan endres for hele vårt bilde av virkeligheten blir endret. Hos ham er det vennlighet, omsorg og nåde å finne samme hva vi heter, ser ut eller har rotet til våre liv iblant og ikke finne veien videre. Alle har også evner og livs­ oppgaver ingen andre har og ingen kjenner hverandres opplevelse og historie. Hva som skjedde i går, rett før vi skulle på jobb, eller hva legen sa sist vi var der, eller hva legen sa til kona mi for den eller noe så enkelt som hva som skjedde katta. Alt dette preger oss. ­Hvorfor har vi ikke da t­ ålmodige med hverandre? Alle har fått utdelt f­ orskjellige kort. Noe fikk ess og konger, noen har fått Svarte Per. Det borger for å sette ned tempo, se an litt, være litt tålmodige med hverandre eller som vi sier i kirken: Vise litt nåde, for det er det gamle ordet for romslighet og raushet. Ingen får alt helt til. Vi er ­avhengige av denne vennlige nåde, omsorg og raushet fra Guds side og hans vennlige kom…! Amen.

ALLTID HER FOR Statsminister Torps vei 15 1722 Sarpsborg TELEFON 69 10 46 10 www.toreenilsen.no


Kirkenytt

3

Juni 2018

Kirken som samtalepartner

De gode, dype samtalene er blitt en mangelvare i vårt moderne samfunn, samtidig som behovet trolig er ­større enn noen gang. Prost Kari Mangrud ­Alvsvåg minner om at kirken kan være en viktig samtalepartner når livet oppleves tungt og vanskelig. Mangrud Alvsvåg merker en økende etterspørsel av personlige samtaler om eksistensielle spørsmål og hun er ikke i tvil om at dette er et stort udekket behov i befolkningen. Et tema som engasjerer henne både personlig og som representant for kirken.

Depresjon og ensomhet – Det er et faktum at stadig flere unge, spesielt jenter, opplever livet tungt og uten mening. De sliter med å håndtere livet i en tid hvor vi møtes på sosiale medier framfor ansikt til ansikt. Vi er lite sammen og vi snakker lite sammen, samtidig som vi er veldig synlige og tilgjengelige til enhver tid på sosiale medier. Det distraherer oss og går på bekostning av fellesskapet i

hjemmene, som var en naturlig lufteventil tidligere. Til og med rundt fellesmåltidene er det stadig færre som snakker sammen lenger, påpeker hun. – Resultatet blir at det skapes en polert og fin fasade utad, samtidig som ensomheten får grobunn i oss. Dette er blitt en stor utfordring for enkeltmennesker og for samfunnet.

Ingen aldersgrense Samtidig påpeker hun at ensomhet og behovet for å kunne legge fram sine utfordringer for et medmenneske ikke har noen aldersgrense. Det gjelder alle. – Vi vet også at mange har bakgrunn fra lukkede, religiøse samfunn som kan trenge en bearbeidelse i voksen alder. Gud er relevant for manges liv, men er et

– Kirken hjelper mennesker å leve. En av måtene å kunne gjøre det på, er å være en samtalepartner når livet krever det, sier prosten.

Taushetsplikt

Aaa - Åndelig og eksistensiell omsorg har lange tradisjoner i kirken, men ikke alle er klar over at de kan bruke oss som samtalepartner når livet føles tungt av ulike årsaker. Vi lytter og er en medvandrer, og kan gjennom det lette byrden, sier prost Kari Mangrud Alvsvåg.

område som mange psykologer ikke vil tematisere, og de mangler også religiøs kompetanse.

Bruk kirken! Kirken har lang tradisjon innen åndelig og eksistensiell omsorg, og prestene samtaler med mennesker i mange ulike situasjo-

ner i sitt daglige virke. Først og fremst i forbindelse med dåp, vigsel, konfirmasjon og begravelser. Men ikke alle er klar over at både prester, diakoner og andre menighetsarbeidere er tilgjengelig også ellers, og kan bistå når hverdagen føles vanskelig eller meningsløst.

– Du behøver ingen vedtak eller henvisning for å kontakte oss. Vi tar oss god tid, og det koster ingen ting. Og du behøver ikke tro på Gud for å bruke oss. De fortrolige samtalene kan foregå i kirken, på et kontor eller et annet, trygt rom, og hun understreker at de selvsagt er pålagt streng taushetsplikt. – Vi er ikke terapeuter, vi behandler ikke eller stiller diagnoser. Vi er medvandrere som kan lette en tung byrde gjennom samtaler. Kirken skal være et sted hvor vi møtes ansikt til ansikt, hvor også sjelen og det åndelige har en naturlig plass. Et menneske består av ånd, sjel og kropp, og alle delene trenger omsorg og næring for at mennesket skal være helt, minner hun om. TEKST/FOTO: TOM HELGESEN

Prosjekt ­«Bibelen til alle» i Østfold og Sarpsborg

Aksjonen «Bibelen til alle i Østfold» går videre. Lokalt arbeider en tverrkirkelig komité med innsamling av ca 1.25 mill kr for å finansiere bibler til alle husstander i Sarpsborg. Et krevende mål, men vi er på god vei. Så langt fått inn ca 750 000. Reformasjonsjubileet er en del av inspirasjonen til denne bibelaksjonen, og Ungdom i oppdrag er initiativtaker. Det er 500 år siden Martin Luther spikret opp sine teser mot avlatshandelen på kirkedøra i Wittenberg. Et av hans hovedmål var å utarbeide en tyskspråklig bibel, og med det gjøre Bibelen tilgjengelig for allmennheten. I vårt samfunn som stadig blir mer sekulært er det mening i å minne om Bibelens budskap til oss alle. En undersøkelse viser at 38% i Østfold ikke har, eller ikke vet om de har en bibel hjemme. 62% har aldri lest i Bibelen, eller ikke lest i den på mange år. Det tverrkirkelige Norge har bestemt seg for å gi en ny Bibel til alle husstander i landet. Østfold og Sarpsborg er aksjonsområde nå. Det betyr at vi skal dele ut en

bibel til ca 20000 husstander her i kommunen. Det vil bli informert i media om utdelingen på forhånd og holdt arrangementer for å anspore interessen for bibellesning. De som skal dele ut bibler blir kurset på forhånd. Det som nå fortsatt pågår er å samle inn en gave fra menigheter/enkeltpersoner i Sarpsborg for å finansiere innkjøp av nytrykte bibler til en pris som blir ca 70 kr. stk. Bibelen trykkes i Kina og får en fin utforming. Vi må altså samle inn ca 500 000 kroner til. En gave over 500 kr gir skattefradrag. Giroer er lagt ut i de fleste kirker og forsamlingshus. Innbetalingen går via Bibelselskapet. Det er nå nok at vel 1000 personer i Sarpsborg gir 500 kr hver. Biblene ble bestilt 22/3, men innsamlingen går videre. Vi

håper på en god innspurt. Vær med på dette du også! Bibelen blir en gave som tas imot frivillig uten påtrykk. Den kan også fås på andre språk enn norsk. Din gave kan sendes via nettbank eller postgiro til kontonr. 3000 30 45788, adr. Bibelen til alle Østfold c/o Bibelselskapet, postboks 6624 St. Olavs plass, 0129 Oslo. Oppgi navn og bostedskommune. Avtalegiro kan også benyttes. Da er kontonummeret: 3000 16 16869. Gi f.eks 200kr pr måned i 6 måneder. TEKST: KARL JOHAN MÜLLER

Kristin Stordahl (f.v.), Anders Hverven og Ragnhild Klevmoen er blant dem som står i spissen for bibelaksjonen i Østfold.  [Foto: Boe Johannes Hermansen]


4

Kirkenytt

Juni 2018

Innskriving og ­informasjonsmøte KONFIRMANT 2019 • Greåker: 6/6 kl. 18.00 i Greåker kirke • Tune, Soli og Holleby: 7/6 kl. 18.00 i Tune kirke • Sarpsborg: 8/11 kl. 18.00 i Sarpsborg kirke.

Globusagenter Globusagenter arrangeres 16. og 17. august

Påmelding skjer i forkant av møtet på: www.sarpsborg.kirken.no Konfirmasjon er for alle, og nedsatt funksjonsevne skal ikke være til noe hinder. Vi kan tilby et spesial­ pedagogisk tilrettelagt konfirmant­opplegg. Ta kontakt med Berit Vasdal tlf 99507866, for å høre mer om dette. Vi ønsker konfirmanter og foreldre/ foresatte hjertelig velkomne!

Sarpsborg og Varteig Alle 1.-4.klassinger til­hørende Sarpsborg menighet og Varteig menighet er velkomne til å være med på Globusagenter i Kurlandkirken. Greåker, Holleby, Solli og Tune Alle 2.–4.klassinger tilhørende disse menighetene, inviteres med på Globusagenter på Stenbekk. Vi skal ha det gøy, ha mange aktiviteter, leke og spise sammen. Dere vil få invitasjon i posten, men hold av dagene allerede nå!

Byverkstedet - arbeid for alle Produkter med sjel og mening

Byverkstedet i Sarpsborg er et tilbud til de som vil jobbe, men som av ulike årsaker ikke er etablert i ordinært arbeid. Vår hoved produksjon er fjøler av eik, blomsterkasser, glassengler, armbånd og nøkkelringer av skinn. Fjøler, engler og nøkkelringer er perfekte firmagaver og kan leveres med firmalogo enten på produktet eller på emballasjen. Blomsterkassene kan leveres på mål slik at de passer inn i ditt hagemiljø. Du kan komme i kontakt med oss ved å:

Spørsmål? Ta kontakt: Kirkekontoret: Tlf 69 11 68 00 www.sarpsborg.kirken.no

BYENS HJERTESLAG - en kveldsmesse med samtale, musikk, lystenning og nattverd.

Sarpsborg kirke

søndag 3. juni kl.18.00

Tema:

Hvem snakker for oss? …når din tro og tilhørighet er omgitt av myter Gjest i sofaen denne kvelden:

● besøke vår butikk i Astridsgate 18, 1706 Sarpsborg ● besøke vår nettbutikk

kirkensbymisjon.no/nettbutikk/

● sende e-post til

anita.meldalen@bymisjon.no

Bushra Isaq

Lege, forsker og samfunnsdebattant. Isaq har kartlagt norske muslimers holdninger og funnet at «fornorskingen» går fort og av seg selv.

Anders Hjelmark Sang

Kvelden avsluttes med kveldsmat på Glenghuset.

BYENS HJERTESLAG

www.sarpsborg.kirken.no


Kirkenytt

Juni 2018

Drop-in-vielse i Sarpsborg kirke

5

– Vi har i et par år arrangert drop-in-dåp for de som har ønsket å bli døpt uten at det skjer i en større ­sammenheng som en gudstjeneste. Dette har vist seg å være et tilbud en del setter pris på. Nå ønsker vi å gå ett skritt videre - og tilbyr drop-in-vielse lørdag 8.september, sier sokneprest Espen Feilberg Jacobsen. Kirken vil ordne med alle praktiske ting rundt vielsen (unntatt utfylling av papirer). Det vil si at vi pynter kirken, lager et program for vielsen, ordner med musikk og salmer og forestår selve vielsen.

To alternativer Det vil bli to alternative muligheter for vielse den dagen. Alternativ 1: En felles seremoni for inntil 8 par – kl 13.00. Opplegget vil foregå slik: Parene kommer sammen inn i kirken under bryllupsmarsjen, og blir plassert på de første benkeradene. Innledningen til vielsen foregår på vanlig måte. Hvert par blir kalt frem for selve ekteskapsinngåelsen (den formelle, juridiske delen av vielsen), og når alle par er viet kommer alle samtidig frem og kneler på ­alterringen for en felles forbønn. De bruker den vanlige ordning for vielse, med unntak av at forbønnsdelen blir felles. Alternativ 2: Korte enkelt­ seremonier kl 14.15, kl 15.00, kl 15.45 og kl 16.30. Ordning for disse vielsene vil bli som fellesvielsen, men man vies par for par. Det betyr at inntil 12 par kan bli viet denne dagen.

Sarpsborg kirke åpner nå for drop-in-bryllup. Her illustrert ved prost Kari Mangrud Alvsvåg. (Foto: Ellen Lande Gossner.)

Aaa

– Det er mange som ønsker kirkelig bryllup uten at det skjer i forbindelse med en gudstjeneste. Det åpner vi for gjennom drop-in-vielse 8. september, sier prost Kari Mangrud Alvsvåg (t.v), kapellan Ragnhild Hansen og sokneprest Espen Feilberg Jacobsen.

til Dickens og må gjøres innen 31.august med korrekt antall gjester man ønsker å ha med. Kontaktinformasjon får man på kirkekontoret når man melder seg til vielse.

Formelle papirer

Påmelding

Det brudeparet selv trenger å gjøre er å fylle ut de formelle papirene i god tid før vielses­ dagen (senest 3–4 uker før). Man finner all informasjon om dette her: www.skatteetaten.no/ person/folkeregister/ekteskap/ ekteskap/i-norge/veien-til-ekteskapet/ – For å fylle ut papirene ­trenger man også forlovere. Dersom forloverne ikke har anledning til å møte i kirken 8.september kan disse erstattes

av vitner (som kirken kan være behjelpelig med om ønskelig).

Hvorfor Drop-In vielse? – Vi vet at mange kan ha et ønske om å gifte seg, men vegrer seg fordi man er redd for utgiftene knyttet til dette, eller fordi mange tenker at det blir mye planlegging og styr som man egentlig ikke ønsker seg. Her gis man en mulighet til å få dette ordnet på en enkel og samtidig høytidelig og fin måte. Vi tror at dette kan være et godt tilbud for mange og ønsker

derfor å prøve det ut denne dagen. Dersom etterspørselen blir veldig stor arrangerer vi ny dag senere.

Festmiddag Dersom noen ønsker å feire dagen med en middag for brude­par og eventuelle gjester, så har Dickens gitt et tilbud på en treretters middag bestående av rekecocktail, filetsteak og eplekake. Tidspunkt for dette vil være kl 18.00. Pris kr 500 pr person. Påmelding til bryllups­middag gjøres direkte

Dersom du ønsker å delta på dette, meld deg på til menighetskontoret, telefon 69 11 68 00 eller sarpsborg.menighet@ sarpsborg.com. Gi beskjed om dere ønsker fellesseremoni eller enkeltseremoni (og klokkeslett for enkeltseremoni). Man får plass i den rekkefølge man melder seg på. TEKST/FOTO: TOM HELGESEN

– Jeg opplever i møter med ungdom at mange jenter er ­slitne og stresset på grunn av alt de skal prestere og være med på. Derfor ønsket jeg å tilby dem en timeout i Tune kirke, sier ­kateket Kristin Solbakken Tollefsen.

«Visst skal våren komme» sanger om håp

– Vi lever i et prestasjons­ spesielt mange jenter opp­ samfunn, som har formet en lever, har hun etablert tilbuny ungdomskultur. Det er for- det «Timeout i Tune» den siste ventet at de skal være med på tirsdagen i måneden i Tune så mye, og de skal prestere og kirke. I én time inviteres de være «på» hele til en stille stund døgnet: På skolen, i kirken, hvor det Og Jesus sa til i idrettslaget, blant spilles rolig, lavdem: «Kom med venn­innene og på mælt og behagelig meg til et øde sted hvor vi kan være sosiale medier. Ikke musikk. Ellers kan alene, og hvil dere rart mange blir man bare vandre litt!» slitne og ­risikerer sakte rundt, sitte (Markus 6:31) å møte veggen, sier eller ligge i benke­ ­Solbakken ­Tollefsen radene og gjøre til ­Kirkenytt. ingenting. Bare være til stede med seg selv og Viktig motvekt kjenne på både de gode og de Som en motvekt til den stres- vonde følelsene. sende og krevende hverdagen Selv om tilbudet spesielt er

Varteig menighetskor og Hollebykoret framfører verket «Visst skal våren komme» – en sangsyklus av Eivind Skeie og Sigvald Tveit. ­Konsertene er i henholdsvis i Varteig kirke og Holleby kirke. Solister er Halvor Kjerkreit og Emilie Hellum Johansen. Halvor har vært Emilies sanglærer på kulturskolen i Sarpsborg. Nå skal de synge sammen. ­Marianne Aarum (fløyte), Gjermund Titlestad (gitar), Terje Bøe (bass), Pål Øyvind Nordengen (slagverk) og Tom Rønningsveen (tangenter) er med som musikere. Kordirigenter: Knut Bøe og Arild Bøe.

Ta deg tid til en «Timeout» i Tune myntet på ungdom, er også voksne kvinner velkomne. Mange unge setter pris på nettopp det, i tilfelle de ønsker å dele sine følelser med noen. – Stillheten er viktig, men vi har åpnet for at man skal hviske sammen, i hviskekroken. Man kan også tenne lys, skrive en bønn og legge en stein på ­alteret – rett og slett legge vekk en byrde, gi den til Gud , sier hun.

Vellykket tiltak Tiltaket er blitt tatt godt i mot, og tilbakemeldingene har vært entydige; dette føltes godt! – Dette konseptet kan enkelt kopieres av andre. Det er enkelt

TORSDAG 14/6 KL 20.00 I VARTEIG KIRKE

Den siste tirsdagen i måneden inviteres unge og voksne jenter til «Timeout» i Tune kirke.

å få i stand og krever lite. Det viktigste er å ha et trygt sted hvor man kan få gjøre ingenting, sier kateketen. TEKST/FOTO: TOM HELGESEN


6

Kirkenytt

Barnesidene Eileen Stang 990 36 414

Håvard ­Øiestad Løvik 977 64 791

Kristin Tollefsen 477 52 505

Juni 2018

DIKTHJØRNET «Jeg folder mine hender små i takk og bønn til deg. La alle barn i verden få det like godt som jeg.

Dennis Lund 994 77 871

Berit Vasdal 995 07 866

Vern alle med din sterke hand mot fattigdom og død. Og hjelp små barn i alle land så ingen lider nød.

La ingen krig og sult og sott få gjøre oss fortred. La alle leve trygt og godt i frihet og i fred.» (Torbjørn Egner)

TIPS!

TROSOPPLÆRING I HJEMMET

PÅ PLAKATEN

aktiviteter for barn

0-1

BABYSANG

1-3

SMÅBARNS­ GUDS­ TJENESTE

1-4

SMÅBARNSSANG

1-5

BARNESANG

3+

SØNDAGSSKOLE

4

4-ÅRSBOK

4

4-ÅRSBOK

4-6

PRIMO

4-12

BARNE­ KLUBB

6

6-ÅRSBOK

6

6-ÅRSBOK

2.-4. KLASSE

DRAGE­ KJEMPERNE

6-10

XLKLUBBEN

7+

BARNEKOR

10-13

XXLKLUBBEN

Greåker: Marianne Ervum (990 30 011) Sarpsborg: Carl-Andreas Næss (922 17 505)

– Be sammen!

Bønn er en svært viktig del av troslivet. Hvis dere ber sammen hjemme vil du lære barna dine at det er viktig å be til Gud og takke Gud. Dette kan for eksempel være enkle og ferdig formulerte bønner som bordbønn og aftenbønn («O du som metter liten fugl» og «Kjære Gud jeg har det godt»), eller bønner som man selv formulerer i øyeblikket. En fin avslutning på dagen kan være å snakke litt sammen om hva som har vært fint og om det er noe man ønsker å fortelle Gud eller be om hjelp til. Etterpå kan man folde hendene og fortelle dette til Gud sammen. Barn synes ofte dette er overraskende enkelt og ukomplisert, noe vi voksne kanskje kan lære litt av. Bønn og takk kan være kort, enkelt og impulsivt, det behøver så absolutt ikke være gjennomtenkt, velformulert og langdrygt. Gjennom regelmessig bønn kan barn få verdifull erfaring med at det finnes en Gud som vil «snakke» med dem, høre på dem og ha en relasjon til dem. Dette kan være avgjørende når de blir eldre og skal avgjøre om det er viktig for dem å fortsette i troen på Gud.

Greåker kirke: Onsdager kl 11.00. Sarpsborg kirke: Torsd. kl 11.00. Oppstart nytt semester 13. september. Påmelding: sarpsborg.kirken.no

Sang og kos for babyer og far/mor. Vi spiser også sammen.

Holleby kirke: Søndag 2. september kl. 11:00

Gudstjeneste for deg som fyller 1, 2 eller 3 år.

Kristin Tollefsen (477 52 505)

Greåker kirke: Onsdager 17.00–18.30

Sang for de minste barna sammen med en eller flere voksne – foreldre, fadder, besteforeldre.

Marianne Ervum (990 30 011)

Sarpsborg kirke: Onsdager kl. 17.00–17.30 og 18.00–18.45. Oppstart nytt semester 12. september.

Sang, rim, regler og ulik rytme.

Berit Vasdal (995 07 866)

Melleby bedehus: Søndag kl. 11.00

Søndagsskole for deg som bor i Soli og omegn.

Nils Philip Eriksen (456 38 478)

Greåker kirke: 3. juni kl 10:00 Landeparken: 10. juni kl 10:00

Gudstjeneste med utdeling av 4-årsbok. Vandring ute i skaperverket for 4-åringer fra kl. 10:00. Gudstjenestestart kl. 11:00

Kristin Tollefsen (47752505) Håvard Ø. Løvik (97764791)

FREDAGS­ KLUBBEN

Kristin Tollefsen (47752505)

KONFIRMASJON 2018/19

Holleby kirke 2/9 kl. 11:00

Gudstjeneste med utdeling av 4-årsbok.

Tune kirke: Onsdager 16.45–17.30

For barn som liker å synge. Henrik Brusevold Apirantkoret fra 4 år til skolealder, (402 38 802) deretter kan man starte i barnekoret.

Melleby - Solstrålen: Annenhver fredag kl 17.00. Jelsnes Misjonshus: Lysglimt barnelag. Onsdager i oddetallsuker kl 17.00.

Klubben for deg som går i 1.–4. klasse. Vi har en samling og ulike aktiviteter, loddsalg og kveldsmat.

Inger Lise Melleby (69 14 71 62) Hege Jørgensen (970 17 612) Camilla Skår (995 79 323)

Holleby kirke 2/9 kl. 11:00

Gudstjeneste med utdeling av 6-årsbok.

Kristin Tollefsen (47752505)

Tune kirke 16/9 kl. 11:00 Greåker kirke 23/9 kl. 11:00

Skolestartsgudstjeneste med utdeling av 6-årsbok.

Håvard Ø. Løvik (97764791)

Speiderborgen/Holleby kirke 15.-16. septmeber

Overnattingstur. Informasjon og påmelding kommer på www.sarpsborg.kirken.no

Håvard Ø. Løvik (97764791)

Kurlandkirken: Tirsdager kl 18.00–20.00. Oppstart tirsdag 28. august.

Klubben for deg som går i 1.–4. klasse. Vi har en samling og ulike aktiviteter, loddsalg og kveldsmat.

Eileen Stang (990 36 414) Berit Vasdal (995 07 866)

Tune kirke: Onsdager kl 17.30–18.45

For deg som liker å synge, fra skolealder og oppover.

Henrik Brusevold (402 38 802)

Kurlandkirken: Mandager kl. 18.00–20.00. Oppstart mandag 27. august.

Klubb med matlaging, baking, biljard, airhockey, fotballspill, bordtennis, Berit Vasdal hobbyaktiviter, Wii, formidling, sang, (995 07 866) loddsalg og kveldsmat

Håvard Ø. Løvik Menighetspedagog i Greåker, Holleby, Soli og Tune menigheter

PÅ PLAKATEN

AKTIVITETER FOR UNGDOM 10-15

Jelsenes misjonshus: Kl. 19–22. Oppstart i september.

Margaret Olseng (915 26 672)

Greåker, Holleby, Soli og Tune: Oppstart nytt kull i aug./sept. Sarpsborg: Undervisning i følge plan. Se www.sarpsborg.kirken.no for påmelding/info

Kristin Tollefsen (477 52 505) Berit Vasdal (995 07 866)

Hannestad Bedehus: Annenhver onsdag kl 18:30-21:00. Sommerferie. Oppstart i september.

Andreas Brøttemsmo (406 37 018)

Kurlandkirken: Torsdager kl 18.00–21.00. Ungdomsklubb

Berit Vasdal (995 07 866)

Greåker kirke: 14/10 kl. 18.00 Sarpsborg kirke: 25/11 kl. 18.00

Ole Jens Hovda (950 28 982) Berit Vasdal (995 07 866)

14+

Sosial tur til Liseberg. Felles buss og mye gøy en hel dag. Lørdag 25. august. Påmelding via sarpsborg.kirken.no (frist 22/6)

Berit Vasdal (995 07 866)

14+

Gymsalen på Kalnes VGS. Idrett, andakt og glede

Jonas Andersen (468 86 105)

Solbukta 31. juli – 1. august

Berit Vasdal (995 07 866) Kristin Tollefsen (477 52 505)

Greåker kirke 13. juni kl 18:00. Samling for ungdom med undervisning, sang, mat og hygge. Sommeravslutning.

Kristin Tollefsen (477 52 505)

14

14+

THE PLACE

14+

KLUBB !NSIDE

14+

UNGDOMSGUDSTJENESTE

LISEBERGTUR

KRIK

15+

UNGDOMS­ LEDER­TUR

STOR­ SAMLING


Kirkenytt

7

Juni 2018

MINI­ ANDAKT Jeg lurer på om Gud har en ­favorittfarge? Har du tenkt på det noen gang? Han kan k­ anskje ikke ha noen favoritter, han har jo skapt alt og på den sjette dagen da alt var ferdig sa Gud: Alt er veldig bra! Men har du sett ute i disse dager? Det er jo så grønt!! En dag jeg gikk tur i

skogen med hunden min slo det meg: Guds favorittfarge MÅ jo vær grønn! Når han har skapt så mye av den! Han må jo like den litt ekstra når den er overalt, og så vakkert som den er. I kirken betyr den grønne fargen vekst og liv. Og ute nå om dagen vokser det som bare det. Døde planter blir til liv igjen, med grønne og andre flotte farger. Grønn er en viktig farge i kirken, og jeg tror Gud liker den fargen litt ekstra!

Pinsefest for barnehagebarn

Den årlige pinsefesten for barnehagebarna i Sarpsborg ble avholdt i Fildadelfiakirken tirsdag 15. mai. 170 barn fikk være med og feire ­kirkens bursdag gjennom sang, lek og ­dramatisering av pinsebudskapet. Det hele ble avsluttet med bursdagssang og boller og leskedrikk, til stor begeistring for de små. Arrangementet er et samarbeid mellom «våre» menigheter og Filadelfiakirken, og er for lengst blitt en årlig tradisjon. TEKST/FOTO: EILEEN STANG

Vellykket konfirmasjonsleirer

Babysang i Greåker kirke

På onsdager har vi hatt babysangkurs og det har vært stor stas for både store og små. Vi starter med å synge sammen med babyene, enkle tradisjonelle barnesanger som stimulerer sansene og leser artige regler sammen. Det er så mange som får øynene opp for hvor kjekt det er på babysangkurs at vi denne våren ble nødt til å ha inntaksstopp på kursene. To ganske så fulle kurs har vi hatt denne våren. Etter sangstunden har vi spist lunsj sammen rundt et langbord, noe som har vært så hyggelig og sosialt. De som har vært gruppeledere i år, er to frivillige fra menigheten; Marit Strømberg Akselsen og Solveig Iveland. Begge med lang erfaring i ulikt pedagogisk arbeid og begge har adskillige års erfaring med babysang. Sammen med undertegnede, menighetens kantor Marianne Ervum, som også har mange års erfaring fra pedagogisk arbeid og flere års erfaring med babysang og småbarnssang.

Mange grunner Det er mange grunner til å velge babysang med babyen din. Det er en aktivitet som kan være med på å styrke båndene mellom mor/far og barnet. Det å synge med barnet ditt – er noe av det viktigste vi kan gjøre, skal vi tro forskningen. I tillegg til mat og trygghet, vil det at foreldre eller andre omsorgspersoner synger med barnet sitt kunne bidra til økt trygghet og glede hos barnet. Og sanger, rim og regler er viktig og det gir verdifull språkopplæring, og trening for hjernen. Forskning viser at musikk fremmer god helse og læring. Det er ingen tvil om at musikken skaper glede og liv og godt humør! Det er fantastisk å høre barnas latter og se alles smil når vi synger sammen.

Påmelding Påmelding til høstens kurs legges ut via en tjeneste som heter Questback. Denne er allerede åpnet og noen er allerede påmeldt. Så her er det bare å skynde seg. Ideell gruppe­størrelse er for oss mellom 10–15. Så når det er 15 påmeldte, er gruppen full. Da stenges påmeldings­ muligheten.

TEKST. MARIANNE ERVUM, KANTOR, GREÅKER MENIGHET

Det var ikke mange grader i vannet, men noen tøffinger våget seg likevel uti.

Alle «våre» konfirmanter var på leir i april måned, fordelt på Solbukta og Tjellholmen. Der ventet et allsidig program, med en rekke ulike aktiviteter på inne og utendørs. Og ikke minst var det god tid til fellesskap og sosial hygge. Vi retter en spesiell takk til ungdomslederne som var med og dro det hele trygt i land, og som gjorde leirene til et minnerikt opphold. Her er noen bilder fra ­Sarpsborg-konfirmantenes opphold på Solbukta. TEKST/FOTO: EILEEN STANG

Uteområdene ble flittig brukt av de unge. Her spilles det basketball.

Her ser vi noen av ungdomslederne. Fra venstre: Dennis Lund, Marie Engsmyr, Brage G.Eide, Kristian Fjellstad, Christoffer Ryen, Natalie ­Gulbrandsen og Elise Olsen.

Konfirmantene tok regien på g ­ udstjenesten Konfirmantene i ­Sarpsborg hadde regien på gudstjenesten andre pinsedag, og sørget for en innholdsrik og fin samling.

Årets konfirmantkull hadde forberedt seg godt, og sørget for korsang, kreativt videoinnslag fra leiren og dramainnslag, de delte ut papirduer de selv hadde brettet, samt at de hadde ansvar for kirkekaffen og var kirkeverter. Niklas Skjelin framførte to sanger med kjærlighet som tema, og fortalte sin historie om hvordan han kom inn i k ­ irkemiljøet fra et liv på

Konfirmantene gjennomførte en vellykket gudstjeneste andre pinsedag.

s­ kråplanet. Verdt å nevne er også at Dennis Lund ble hedret for lang og tro tjeneste som barneog ungdomsarbeider – eller superleder som han har vært titulert som. TEKST OG FOTO: EILEEN STANG

Dennis Lund fikk takk og gave fra menighets­rådet, ved Elisabeth Varnes.


8

Kirkenytt

Juni 2018

Velkommen til Olavsdager og Olsok! Vi gleder oss til årets Olavsdager og Olsok. I år er hovedtema - ARV - og dette går som en rød tråd gjennom dagene. Det rikholdige programmet strekker seg fra torsdag 26. juli til søndag 29. juli, og det blir både konserter, foredrag, pilegrimsvandringer og ikke minst ­Olsokgudstjenesten i St. Nikolas kirkeruin på Borgarsyssel.

En av de fire pilegrimsvandring er tilrettelagt for at alle kan være med. Foto: Jan Torstein Engen

Pilegrimsvandringene er lagt i naturskjønne omgivelser. Foto: Jan Torstein Engen

Biskopen i Gøteborg Stift –Susanne Rappmann taler på Olavsgudstjenesten. Dagene er et samarbeid mellom Olavs­ dagene, kirken og Borgarsyssel museum. I år er også Litteratur­ uka Sarpsborg med. Fullt program for dagene med all informasjon er lagt ut i kirkene og man kan også finne mer informasjon på nettet. Her følger noen av hovedpunktene. Håper du har lyst til å bli med på spennende dager! Pilegrimsvandringene ­b egynner å bli en tradisjon på Olavsdagene og i er det 4 ulike vandringer og pilegrimsfellesskapet Sta. Maria Sarpsborg er med. Av de vil vi spesielt nevne den tilrettelagte vandringen. Torsdag 26. juli gjentar vi ­suksessen med tilrettelagt ­pilegrimsvandring i Kulås­parken. Dagen starter 11.30 i parken og avsluttes med god mat og hyggelig samvær i ­Sarpsborg kirke. Diakonene Kjersti Tjelle og Ragnhild

­ tranden er med. Det blir S også en liten konsert ved blant annet Marianne Aarum og Kari Andrea Johansen på fløyt. Emilie Hellum Johansen synger. Barne og familievandring lørdag 28. juli kl. 12.00 – da har Borgarsyssel museum åpen dag og det blir tidebønner ved St. Olav Vocale som synger gregoriansk musikk. Det stekes egne pilegrimsvafler og det er også vandring langs vollen. I tillegg kommer flere aktiviteter både for store og små. Avduking av Milestein kl. 14.00 står også i sentrum på lørdagen. Dette markerer at ­B orgleden er ferdigstilt i sin helhet. Til avdukingen er det skrevet egen musikk ved Carl-Andreas Næss. Stenen minner oss om Sarpsborgs forhold til pilegrimsmålet i Nidaros – en avstand som er på 750 km. Kunstutstilling i Sarpsborg kirke arrangeres for tredje

år på rad under Olsok. «Hvor skjer Jesus» er en utstilling av fotograf André Clemetsen og teolog Halvor Moxnes. Denne består av tolv fotografier i stort format. Fotografiene viser mennesker som representerer Jesu måte å handle på – uavhengig av om det skjer innenfor eller utenfor en kristen bekjennelse. Koblet sammen med Jesu ord i evangeliene vil fotografiene utfordre til ettertanke og debatt om hva Jesu måte å handle på kan bety i vårt samfunn i dag. ­Utstillingen åpnes torsdag 26. juli kl. 19.00. Det blir en panelsamtale om temaet ledet av Prost Kari Mangrud Alvsvåg- hvor flere av Sarpsborgs unge politikere er med, sammen med Moxnes og Clemetsen. Kantor Carl-Andreas Næss spiller orgel. Olsokdagen markeres med pilegrimsvandring og flott felles festgudstjeneste i St. Nikolas kirkeruin. Pilegrimene vandrer fra Solli kirke 10.30 og St. Olav Vocale er med på vandringen. Turen går innom blant annet Opstadfeltet og Tune kirke, og vel fremme på Borgarsyssel kan en spise rømmegrøt. Gudstjenesten starter kl. 18.00. Frivillige og ansatte fra alle kirkesamfunn i Sarpsborg kommune

er invitert med og Biskop Atle S ­ ommerfeldt leder gudstjenesten. Borg ­bispedømme og Gøteborg stift inngikk en samarbeidsavtale høsten 2016. Det er derfor en ekstra stor glede at biskopen i Gøteborg stift, Susanne R ­ appmann kommer og holder prekenen på Olsokgudstjenesten i år. Sarpsborg kammerkor synger og det er med blåsere fra DNBE (Det norske blåserensemblet). Konserter Dagene byr også på flere ­konserter. Vi nevner Ole Paus fredag 27. juli kl.20.00 på Storedal. I forkant av denne konserten er det foredrag med tittelen «Utenforskap». I etterkant blir det vandring i sommer­kvelden frem til Hunnfeltet. Frank og Vigdis Wisur gjentar fjorårets konsert­suksess sammen med Carl-Andreas Næss lørdag 28. juli kl. 21.00 (og 18.00). Søndag 29. juli kl. 21.00 på Borgarsyssel kommer den kritikerroste gruppa Tenorane og Steffen Horn med en konsert spekket med klassiske perler og lekne innfall. Med seg har de den unge sopranen Emilie Hellum Johansen, som sist var å høre i TV2 konserten Desembertoner, og som også medvirker i årets Olav den

Konfirmantene s­ amlet inn 92 kilo ringer som får bein å gå på

Også i år ble konfirmantene i Greåker, Holleby, Soli og Tune oppfordret til å samle inn aluminiumsringer som finnes på brus- og ølbokser. Ringene omdannes til proteser for barn og unge i Sør-Øst-Asia, som har mistet arm eller bein på grunn av landminer. Siden disse ringene er av rent aluminium, frastøtes de ikke av kroppen. Totalt samlet konfirmantene inn

hele 92 kg. Den som samlet flest ringer var Tune-konfirmanter Håkon K. Bjerkeli. Bildet viser Bjerkeli som mottar et takkediplom, en liten gave, Ordenens historie, og en PC-koffert av Carl Johan Holm, representant for ­Malteserriddernes Hospitalorden «Dagmar» under ­Johannitterordenen. AV FINN-OVE BRANDVOLD

Biskopen i Gøteborg Stift –Susanne Rappmann – preker på Olavsgudstjenesten. Foto: Magnus Aronsson.

Heldige, og som sikrer at den klassiske arven bæres videre av den yngre generasjonen! For mer infoformasjon: www.olavsdagene.no TEKST: HELENE SELVIK

Tilrettelagt pilegrims­ vandring Kulåsparken 26. juli kl 11.30

Velkommen til å delta i en tilrettelagt by­ vandring i Kulåsparken ifm. O ­ lsok-feiringen i ­Sarpsborg 2018. ­Vandringen vil være god selv om du er saktegående eller ­avhengig av rullestol. • Vi møtes i Kulåsparken ved Paviljongen, og starter ­vandringen her (Det er mulighet for å transporteres helt inn til Paviljongen, men ingen parkering­ smuligheter her). • Herfra forflytter vi oss mot Sarpsborg kirke, men underveis blir det stopp ved stasjoner med opplevelser som stimulerer ulike sanser. • Vandringen avsluttes i Sarpsborg kirke der vi inviterer til musikk v/ Marianne Aarum og Carl-Andreas Næss med flere. • Vi spiser god mat ­sammen. • Vi er behjelpelige med transport (også rullestol) og ledsager dersom det er ønskelig. • Arrangementet er gratis. • Påmelding til Helene Selvik innen 17. juli: helene.selvik@ sarpsborg.com eller tlf.: 992 36 541


Kirkenytt

9

Juni 2018

God mottakelse for kirkevergen

Asbjørn ­Paulsen (t.v.) ble formelt innsatt som kirke­ verge under gudstjenesten i Sarpsborg kirke 29. april, i regi av ­Sarpsborg kirkelige fellesråds leder Thormod Bjerkholt.

– Det har vært en travel, men fin tid. Jeg har stortrivdes fra første dag! Det sier kirkeverge Asbjørn Paulsen, etter drøye to måneders virke i sin nye tjeneste. 43-åringen fra ­Engelsviken kan fortelle om en fantastisk mottakelse, med flotte kolleger og spennende ­arbeidsoppgaver. Asbjørn hadde vært ansatt som daglig leder i Onsøy og Gressvik menigheter siden 2010, og har de siste årene også vært IKT-ansvarlig i Fredrikstad kirkelige fellesråd. – Jeg visste ikke mye om Sarpsborg, verken som by eller det indre kirkelivet her – så mye å sette seg inn i på kort tid. Veldig inspirerende og morsomt. Jeg gleder meg hver dag til å gå på jobb!

Bredt arbeidsområde Kirkevergen har et bredt arbeids­ område, som inkluderer blant annet

ansvar for strategi- og utviklingsarbeid, personalansvar for de ansatte i menighetene og ansvar for økonomien. Kirkevergen har også ansvar for forvaltning av gravplasser, kirker og andre bygg som fellesrådet eier, inkludert plan- og utredningsarbeid. Det er med andre ord mye å ta i, men det trives Asbjørn godt med, forsikrer han. – Og hva benyttes fritiden til? – Jeg er veldig glad i friluftsliv, og tar gjerne med mine tre sønner på en fisketur eller gåtur i fjellet i sommerhalvåret, gjerne med overnatting i telt. – Men de siste månedene har det meste handlet om jobb, for å kunne komme à jour med arbeidsoppgavene, sier han.. TEKST/FOTO: TOM HELGESEN

Kirken er avhengig av frivillig innsats til sine mange aktiviteter, og diakonene Kjersti Tjelle (t.v) og Ragnhild Stranden håper flere vil stille seg til disposisjon. – Man behøver ikke forplikte seg, men stille opp når det passer, påpeker de.

Meningsfull frivillighet – vil du være med?

– Har du litt fritid til overs og vil fylle den med meningsfullt arbeid? Ta gjerne kontakt med oss, så kanskje vi finner en god «match», sier diakonene Ragnhild Stranden ­(Sarpsborg) og Kjersti Tjelle (Tune, Greåker, Solli og Holleby). Kirken er avhengig av mange frivillige for å kunne gjennomføre alle sine aktiviteter og arrangementer, og det er stadig behov for påfyll. Arbeidet favner svært bredt, og retter seg mot alle alders­grupper og alle samfunnslag. – Har du et område du brenner for og hvor du kan tenke deg å bidra med litt frivillig innsats, er du hjertelig velkommen, sier diakonene. De understreker at oppgavene er mangfoldig og at det er behov for alle typer mennesker. Der ingen betingelse at du er aktiv i menighetslivet. – Det er viktig for oss å ha frivillige som kan forplikte seg til noen faste tidspunkter, men også de som kan være med i en «frivillighetsbank» som vi kan kontakte ved behov, samt de som kan gjøre avtalte

oppgaver når det passer dem. Vil man bidra, finner vi noe som passer!

Får mye tilbake Kirkens diakoniarbeid omfatter også samarbeid med andre organisasjoner og instanser i ulike sammenhenger, så det er mange muligheter til å bidra på områder hvor du har spesiell kompetanse og/eller interesse. – Som frivillig, blir du en del av et trygt og godt fellesskap, du blir kjent med nye mennesker og det føles godt å være til nytte og kunne utgjøre en forskjell for andre, sier Kjersti og Ragnhild. PS; Det kreves politiattest for alle som jobber med barn og ungdom i kirkens regi, i tråd med gjeldende retningslinjer. TEKST/FOTO: TOM HELGESEN

Hos Guttas blomster lager vi alt av blomsterbinderi Avdelinger: Grålum: 69 10 32 30. Stopp: 69 16 50 00

Velkommen innom


10

Kirkenytt

Juni 2018

Gudstje SAMLINGER

I GREÅKER, SOLI, TUNE OG HOLLEBY MENIGHETER GREÅKER KIRKE Dette er et trivelig treffpunkt for den som har en formiddag ledig. Det blir bevertning og utlodning.

FORMIDDAGSTREFF TORSDAG 23. AUGUST KL 12.00: Andakt ved Olav Pedersen. Greåker Frikirkes Mannsmusikk synger. SKYSS: Trenger du skyss, ring kirkekontoret dagen før og gi ­beskjed, tlf.: 69 11 68 00. Pris kr 40,-.

LANDE BOSENTER FORMIDDAGSTREFF TORSDAG 6. SEPTEMBER KL 11.00. Dagens gjester: Sigrun Solvang og Lisbeth Heie Gregersen.

GREÅKER KIRKE MUSIKKAFÉ Kaféen er åpen en gang i måneden. Det er et felles­skap med mye sang, musikk og god bevertning. Her er ­personer med bistands­behov s­ pesielt velkommen.

SØNDAG 26. AUGUST KL. 11.00: Gudstjeneste, Spilloppgjengen, Pernille, Sokneprest Petter Johannessen og diakon Kjersti Tjelle.

MELLEBY BEDEHUS Dette er stedet å treffe sambygdinger til en god prat over en kopp kaffe. Det blir bevertning og utlodning.

FORMIDDAGSTREFF TORSDAG 13. SEPTEMBER KL 12.00: Sverre Fjeldberg deltar med ­andakt, sang og musikk. SKYSS: Trenger du skyss, ring kirkekontoret dagen før og gi ­beskjed, tlf.: 69 11 68 00. Pris kr 40,-.

3. juni 2. søndag i treenighetstiden – Gal 3, 23-29 Kl. 11.00: Gudstj. ved Petter ­Johannessen og Kristin Tollefsen. Nattverd og muligh. for dåp. Skaperverkets dag. Utdeling av 4-årsbok. Skyss: 69 10 31 40. 10. juni 3. søndag i treenighetstiden – Joh 1, 35-51 Kl. 11.00: Gudstjeneste ved Petter ­Johannessen. Nattverd og mulighet for dåp. Skyss: 69 10 31 40. 17. juni 4. søndag i treenighetstiden – Matt 16, 24-27 Kl. 11.00: Gudstjeneste ved Petter ­Johannessen. Nattverd og mulighet for dåp. Skyss: 69 10 31 40. 24. juni St.Hans – Matt 11, 7-14 Kl. 11.00: Gudstjeneste ved Ole Jens Hovda. Nattverd og mulighet for dåp. 1. juli Aposteldagen – Matt 16, 13-20 Kl. 11.00: Gudstjeneste ved Finn-Ove ­Brandvold. Nattverd og mulighet for dåp. 22. juli 9. søndag i treenighetstiden – Joh 8, 2-11 Kl. 11.00: Gudstjeneste ved Lisbeth Heie ­Gregersen. Nattverd og mulighet for dåp. 12. august 12. søndag i treenighetstiden – Luk 8, 1-3 Kl. 11.00 Gudstjeneste ved Ole Jens Hovda. Nattverd og mulighet for dåp. 26. august Vingårdssøndag – Luk 17, 7-10 Kl. 11.00: Gudstjeneste ved Petter ­Johannessen og Kjersti Tjelle. Spilloppgjengen og ­Musikk-kafeen deltar. Nattverd. Skyss: 69 10 31 40.

Treffstedet for deg over 60. Kafeteria. Variert program.

2. september, 15. søndag i treenighetstiden – Luk 10, 38-42 Kl. 11.00: Gudstjeneste ved Ole Jens Hovda. Nattverd og muligh. for dåp. Skyss: 69 10 31 40.

Første onsdag i ­måneden: 11.30: Kafeteria 12.00–13.00: Program 13.00–13.15: Liturgisk ­avslutning

9. september, 16. søndag i treenighetstiden – 1. Pet 4, 12-19 Kl. 11.00: Gudstjeneste ved Petter Johannessen. Nattverd og muligh. for dåp. Skyss: 69 10 31 40.

BRUNCH´N I TUNE KIRKE

ONSDAG 5. SEPTEMBER KL 11.30 «Ut på tur – aldri sur». Besøk fra Turist­ foreningen ved Sigrun Svartedal

ANDAKT

GREÅKER KIRKE

EPLEHAGEN BOFELLESSKAP 20. juni og 11. juli (kl 11.00) HANNESTADTUNET 7. juni, 21. juni og 5. juli (kl 10.30)

TINGVOLL SYKEHJEM 7. juni, 21. juni og 19. juli (kl 11.30) VALASKJOLD OMSORGSSENTER 28. juni og 26. juli (kl 11.30)

16. september, 17. søndag i treenighets­tiden – Luk 7, 11-17 Kl. 11.00: Gudstjeneste ved Petter Johannessen og Kristin Tollefsen. Presentasjon av årets konfirmanter. Mulighet for dåp. Skyss: 69 10 31 40.

HOLLEBY KIRKE Det er nattverd og mulighet for dåp i alle ­gudstjenester i Holleby kirke. 3. juni, 2. søndag i treenighetstiden – Gal 3, 23-29 Kl. 11.00: Konfirmasjonsgudstjeneste ved Finn-Ove Brandvold og Håvard Løvik. Thea Martinsen, sang og Stig Ottesen, trompet. 17. juni, 4. søndag i treenighetstiden – Matt 16, 24-27 Kl. 11.00: Gudstjeneste ved Ole Jens Hovda. Skyss: 69 14 88 42.

Utfører stort og smått innen VVS – konkurransedyktige på pris Tlf.: Tommy 91 11 51 80 • Lasse 90 65 72 91 post@hansenrorleggerservice.net

15. juli 8. søndag i treenighetstiden – Mark 12, 37b-44 Kl. 11.00 Gudstjeneste ved Finn-Ove Brandvold.

2. september, 15. søndag i treenighets­ tiden – Luk 10, 38-42 Kl. 11.00: Småbarnsgudstjeneste ved Finn-Ove Brandvold og Kristin Tollefsen. Utdeling av gaver til 1,2,3,4 og 6-åringer. Skyss: 69 14 88 42. 16. september, 17. søndag i treenighetstiden – Luk 7, 11-17 Kl. 11.00: Gudstjeneste ved Ole Jens ­Hovda og Håvard Løvik. Presentasjon av årets konfirmanter. Dragekjemperne kommer. Skyss: 69 14 88 42.

SOLI KIRKE Det er nattverd og mulighet for dåp i alle gudstjenester i Soli kirke. 10. juni 3. søndag i treenighetstiden – Joh 1, 35-51 Kl. 11.00: Gudstj. ved Finn-Ove ­Brandvold. 24. juni, St. Hans – Matt 11, 7-14 Kl. 15.00: Gudstjeneste på Ødegaard ved Finn-Ove Brandvold og Kristin Tollefsen. 5. august, 11. søndag i treenighetstiden – Mark 2, 23-28 Kl. 11.00: Gudstjeneste ved Petter ­Johannessen. 26. august, Vingårdssøndag – Luk 17, 7-10 Kl. 11:00 Gudstj. ved Finn-Ove ­Brandvold. Bethlehemmusikken. 9. september, 16. søndag i treenighets­ tiden – 1. Pet 4, 12-19 Kl. 11.00: Gudstj. ved Finn-Ove ­Brandvold.

TUNE KIRKE 10. juni 3. søndag i treenighetstiden – Joh 1, 35-51 Kl. 11.00 Gudstjeneste i Landeparken ved Lisbeth Heie Gregersen og Håvard Løvik. Korene i Tune synger. Utdeling av 4-årsbok. Skyss: 401 68 460. 17. juni 4. søndag i treenighetstiden – Matt 16, 24–27 Kl. 11.00: Gudstj. ved Lisbeth Heie ­Gregersen. Dåp og nattverd. Skyss: 401 68 460. 24. juni St.Hans – Matt 11, 7-14 Kl. 11.00: Gudstjeneste ved Lisbeth Heie ­Gregersen. Dåp. Skyss: 401 68 460. 8. juli, 7. søndag i treenighetstiden – Luk 19, 1-10 Kl. 11.00: Gudstjeneste ved Lisbeth Heie ­Gregersen. Nattverd og mulighet for dåp. 19. august, 13. søndag i treenighetstiden – Luk 12, 41-48 Kl. 11.00: Gudstjeneste ved Ole Jens Hovda. Dåp og nattverd. Skyss: 401 68 460. 26. august, Vingårdssøndag – Luk 17, 7-10 Kl. 11.00: Gudstjeneste ved Lisbeth Heie ­Gregersen. Nattverd og mulighet for dåp. Skyss: 401 68 460. 2. september, 15. søndag i treenighets­ tiden – Luk 10, 38-42 Kl. 11.00: Friluftsgudstjeneste i Landeparken ved Lisbeth Heie Gregersen og Kjersti Tjelle. ­Pilegrimsvandring. Skyss: 401 68 460


Kirkenytt

11

Juni 2018

nester 9. september, 16. søndag i treenighetstiden – 1. Pet 4, 12-19 Kl. 11.00: Gudstjeneste ved Ole Jens Hovda og Håvard Løvik. Presentasjon av årets konfirmanter. Mulighet for dåp. Skyss: 401 68 460.

Søndag 22. juli – 9.søndag i Treenighet – Joh 8,2-11 Kl 11.00: Høymesse med dåp (hvis meldt). Ragnhild Hansen. Nattverd. Offer til barne- og ungdomsarbeidet

16. september, 17. søndag i treenighetstiden – Luk 7, 11-17 Kl. 11.00: Gudstjeneste ved Lisbeth Heie ­Gregersen. Markering av skolestart for ­6-åringer. Høsttakkefest. Korene i Tune synger. Mulighet for dåp. Skyss: 401 68 460.

29. juli – Olsok – NB! Olsokgudstjeneste i St. Nicolas kirkeruin – Luk 9,23-26 Kl 18.00: (Merk tidspunkt) Kveldsgudstjeneste. Værforbehold (reserve: Sarpsborg kirke). Biskop Atle Sommerfeldt og biskop Susanne Rappmann. Offer til Kirkens Nødhjelp Søndag 5. august, 11.søndag i Treenighet – Mark 2,23-28 Kl 11.00: Høymesse med dåp (hvis meldt). Aage Syvertsen. Nattverd. Offer til barne- og ungdomsarbeidet

SARPSBORG KIRKE Søndag 3.juni, 2.søndag i Treenighet – Gal 3,23-29 Kl 11.00: Høymesse med dåp. Ragnhild H ­ ansen. Nattverd. Offer til barne- og ungdomsarbeidet Kl 18.00: BYENS HJERTESLAG. Dagens gjest: Bushra Isaq, lege, forfatter, samfunns­debatant. Kari Mangrud Alvsvåg Nattverd. Offer til K ­ irkens Bymisjon i Sarpsborg Tirsdag 5. juni, Morgenmesse – Joh 3,26-30 Kl 08.00: Morgenmesse. Espen Feilberg ­Jacobsen. Søndag 10. juni – NB! St.Nicolas kirkeruin på Borgarsyssel Museum – 3. søndag i Treenighet – Joh 1,35-51 Kl 11.00: Grønn messe. Espen Feilberg Jacobsen. Ragnhild Stranden. Nattverd. Offer til menighets­arbeidet. Søndag 17. juni, 4.søndag i Treenighet – Matt 16,24-27 Kl 11.00: Høymesse med dåp. Kari Mangrud ­Alvsvåg. Nattverd. Offer til menighetsarbeidet. Torsdag 21. juni – Matt 11, 7-14 Kl 13.30: Tekstgjennomgåelse om søndagens tekst. Åpent for alle. Espen Feilberg Jacobsen Søndag 24.juni – St.Hans dagen– Mark 11,7-14 Kl 11.00: Høymesse med dåp (hvis meldt). Espen Feilberg Jacobsen. Nattverd. Offer til barneog ungdomsarbeidet Søndag 1.juli – Aposteldagen – Mark 16,13-20 Kl 11.00: Høymesse med dåp. Espen F. ­Jacobsen. Nattverd. Offer til barne- og ungdomsarbeidet. Søndag 8.juli, 7. søndag i Treenighet – Luk 19,1-10 Kl 11.00: Høymesse med dåp (hvis meldt). Espen F. Jacobsen. Nattverd. Offer til barne- og ungdoms­arbeidet Søndag 15.juli, 8. søndag i Treenighet – Mark 12,37b-44 Kl 11.00: Høymesse med dåp (hvis meldt). Espen F. Jacobsen. Nattverd. Offer til barne- og ungdomsarbeidet.

Ønsker du en ­annonse i Kirkenytt? Kontakt oss på tlf 69 11 68 00

Søndag 12. august – 12.søndag i Treenighet – Luk 8,1-3 Kl 11.00: Høymesse med dåp (hvis meldt). Kari Mangrud Alvsvåg. Nattverd. Offer til barne- og ungdomsarbeidet Søndag 19.august, 13. søndag i Treenighet – Luk 12,41-48 Kl 11.00: Jazzmesse i forbindelse med Robert Normann festivalen. Espen Feilberg Jacobsen. Nattverd. Offer til menighetsarbeidet (til dekning av utgifter til innleide musikere) Torsdag 23.august – Luk 17,7-10 Kl 13.30: Tekstgjennomgåelse om søndagens tekst. Åpent for alle. Søndag 26.august – Vingårdssøndagen – Luk 17,7-10 Kl 11.00: Misjonsgudstjeneste med dåp (hvis meldt). Espen F. Jacobsen. Nattverd. Offer til Israelsmisjonen. Søndag 2.september, 15. søndag i Treenighet – Luk 10,38-42 Kl 11.00: Høymesse med dåp (hvis meldt). Pilgrimsvandring med konfirmantene. Ragnhild Hansen. Berit Vasdal. Nattverd. Offer til barne- og ungdomsarbeidet. Tirsdag 4. sept. – Morgenmesse – 1.Pet 4,12-19 Kl 08.00: Morgenmesse. Nattverd. Søndag 9.september, 16. søndag i Treenighet – Luk 8,1-3 Kl 11.00: Høymesse med dåp (hvis meldt). Diakoniens dag. Kari Mangrud Alvsvåg. Ragnhild Stranden. Nattverd. Offer til diakonien.

SAMLINGER I SARPSBORG MENIGHET SYKEHJEMSANDAKTER KURLAND BOFELLESSKAP: 14/6, 28/6, 12/7, 26/7 og 9/8 KURLAND SYKEHJEM: 21/6, 5/7, 19/7 og 2/8

BJØRNSTAD FORSAMLING JUNI Søndag 3/6 kl 11.00–13.00: Søndagstreff. Søndag 10/6 kl 19.00–20.30: Kveldsmøte. Søndag 14/6 kl 19.00–21.00: Torsdagsmøte. Lørdag 16/6 kl 11.00: Pilegrimsvandring til Soli kirke Søndag 17/6 kl 15.00: Sommerfest med søndagstreff. Kl 17.00: Søndagstreff + søndagsskolen. (Merk tiden!) Søndag 26/8 kl 11.00: Søndagstreff. Husk også: • Søndagsskolen, like uker kl 11.00, 3+. • Bjørnstad Barnegospel, hver onsdag kl 17.30–18.45, 5 år – 4. klasse • Bjørnstad Soul Children, onsdag i ulik uke, 18.30–20.00, 5.–10. kl. • Amigos, FREDAG i lik uke, kl 18.00–21.00, 4.–7. klasse • KRIK Sarpsborg, fredag ulik uke, kl 19.00 i Kalneshallen, 8. kl.–3 vgs

LANDE BEDEHUS JUNI Tirsdag 5/6 kl 11.00: NMS Søndag 10/6 kl 18.00: Møte. Andakt: Finn Ove Myhre. Sang: Lande musikkforening. Onsdag 20/6 kl 11.00: Formiddagstreff. Andakt: Nils-Phillip H. Eriksen. Sang: Lande musikkforening. Formiddagsmat og ­utlodning. Har du behov for transport til og fra bedehuset? Ring én av d ­ isse: Gunnar Dobbe, tlf 69 14 26 42 (Lande) eller Tor ­Dahlstrøm, tlf 69 15 35 35 (Opsund)

BETHANIA NORMISJON – SARPSBORG JUNI Torsdag 7/6 kl 19.30: Kveldsmøte i storsalen. Sang og ­vitnesbyrd av venner fra Blåkors, Kristiansand. Andakt av Svein Høiden. Bevertning. JULI Søndag 29/7: Sauevikastevne

Åpen kirke i juli: Sarpsborg kirke har åpen kirke i juli på alle hverdager mellom kl 12 og 15 (2. juli til og med 3. august). I denne perioden er det ­formiddagsbønn hver onsdag kl 12.00

NORMISJON – HANNESTAD OG GREÅKER JUNI Søndag 10/6 kl 18.00: Semesteravslutning. Høstsemesteret : I forbindelse med bibelaksjonen «Bibelen til alle i Østfold», vil alle våre møter ha emner om Bibelen og bruk av denne.Vi ønsker å sette fokus på Bibelen.

SOLHØI REVISJON AS SIDSEL SOLHØI • TORILL SOLHØI • CHRISTIAN PRANGERØD OLE ANDREAS FJELLSTAD • TORMOD HARALDSEN OLA ERIKSEN • LARS M. SNOPESTAD • NINA BYE BØRRESEN Medlemmer av Den Norske Revisorforening Autorisert regnskapsførerselskap Gamle Tindlundvei 2c 1718 Greåker Tlf: 69 13 83 33 Faks: 69 13 83 30

Halden: Postboks 1027, 1787 Halden Tlf: 69 13 83 33 Faks: 69 13 83 30

E-post: hexene@solhoi.no | Nettside: www.solhoi.no

SEPTEMBER Søndag 2/9 kl 18.00: Andakt ved Astrid Ørebech - «Mine kjæreste bibelord som jeg bygger min tro på» Søndag 16/9 kl 18.00: Andakt ved Finn Olav Myhre – «Bibelen» Søndag 30/9 kl 18.00:Andakt ved Finn Olav Myhre – «Bibelen»

SOMMERÅPEN SARPSBORG KIRKE FRA 3. JULI T.OM. 3. AUGUST:

Sarpsborg kirke er åpen Mandag til fredag kl 12–15 Middagsbønn hver onsdag kl. 12.00 Velkommen inn!


12

Kirkenytt

Juni 2018

10. juni kl 19.00 – Skjeberg kirke: Skjeberg kirkekor, Exodus, Ingeborg Walther, musikere. Britt M. Sørli, dirigent. Gratis inngang – kollekt ved utgangen. 13. juni kl 21.00 – Sarpsborg kirke: Sarpsborg Kammerkor, Dan Rene Dahl, orgel, ­Rosamund Brown, cello. Carl-Andreas Næss, dirigent. Gratis inngang – kollekt ved utgangen.

tune kirke søndag 3. juni kl 18.00 Billetter kr 200/100,- inkl. avg. selges på www.ticketco.no eller bankkort/Vipps ved i­nngangen

14. juni kl 20.00 – Varteig kirke: «Visst skal våren komme» av Skeie/Tveit.Varteig menighetskor, Hollebykoret, musikere og solister. Billetter selges i døra. 19. juni kl 21.00 – Sarpsborg kirke Göteborg Kammarkör, dirigent Gunnar ­Eriksson. Sarpsborg Kammerkor, dirigent Carl-Andreas Næss. Gratis inngang – kollekt ved utgangen. 1. juli kl 21.00 – Sarpsborg kirke: Guy Poupart, orgel. Lokale, unge solister deltar. Gratis inngang – kollekt ved utgangen. 4. juli kl 21.00 – Tune kirke Darya Katyba, sang. Miki Ambo, klaver. Gratis inngang – kollekt ved utgangen.

Møte­

15. august kl 19.00 – Solli kirke: Bjørnar Spydevold, sang. Ivar S. Haugen, klaver. Gratis inngang – kollekt ved utgangen.

plassen

20. August 20:00

velkommen til tune kirke og møteplassen Vi ønsker å være et sted...

• der mennesker møtes på tvers av kultur og religion og bli kjent med hverandre • der hele familien kan komme sammen • vi kan spise sammen • vi kan snakke norsk sammen • vi kan lære av hverandre

TORSDAG 14. JUNI KL 17.00–19.00

Ullerøy kirke

Christine Møklegaard, Fløyte. Ole Henrik Mohn Pettersen, saksofon. Britt Marlene Sørli, sang, orgel og klaver.

SOMMERFEST torsdag 14. juni kl. 11:30 i Greåker kirke

Ta kontakt for mer informasjon: 480 97 747

Diakon Kjersti Tjelle, Tune Soli, Greåker og Holleby menigheter

Tradisjonell St.Hans-feiring STENBEKK MISJONSSENTER Lørdag 23.juni fra kl 17 Kl 18.30 Familiemøte Andakt av Torill Bredeg Sang og musikk av familien Haarr/ Kjerkreit

Stenbekk Misjonssenter STOPPESTED MED PÅFYLL

RØMMEGRØT KAFFE & KAKE UTLODNING UNDERHOLDNING LITURGISK AVSLUTNING En buss kjører denne ruten og plukker opp de som har behov for skyss: Skysspenger: 40,-

10:30 Lande bosenter 10:40 Valaskjold omsorgssenter 10:45 Tuneveien bofellesskap 10:50 Tingvoll sykehjem

11:00 ASVO/Butterfly (bussholdeplass) 11:05 Skogholtet (bussholdeplass) 11:10 Hannestadtunet

Rullestolbrukere bes ta kontakt på telefon 69 11 68 00 innen kl. 12 tirsdagen før.

MATSALG

BÅL KL 21 AKTIVITETER

hjertelig

VELKOMMEN

Vennlig hilsen staben i GREÅKER, HOLLEBY, SOLI og TUNE menigheter


Kirkenytt

13

Juni 2018

Torsdagsmiddag i Greåker kirke

Blomsterbutikken i sentrum www.eucalyptus.no | Tlf: 69 877 977

Denne høsten begynner vi med et nytt tilbud i Greåker kirke der vi vil servere middag for alle, en torsdag i måneden.

Første gang blir torsdag 13. ­september kl 16.30–18.00. Vi spiser middag, prater og hygger oss sammen. Det vil også bli lek og et enkelt opplegg for barna. Vi håper dette kan bli et sosialt treffpunkt på tvers av generasjonene. Alle er derfor ­hjertelig velkommen enten man er singel, ung eller gammel, har f­ amilie med barn eller ikke. Det er ingen påmelding og ­middagen er gratis, men det vil være mulig å gi en kollekt. Vi lover god mat og god s­ temning er vi alle med på å bidra til. Håper vi ses.

GREÅKER KIRKE Journalist og Russland-kjenner Per Egil Hegge:

Den russiskortodokse kirken før, under og etter kommunismen

Tirsdag 25. september kl. 19.00

Kunstnerisk innslag: russisk musikk. Enkel bevertning. Kollekt.

www.tirsdagsforum.no

Fredrikstad - Moss - Råde - Rygge - Sarpsborg

Telefon 03024 - fonus.no

.

r glede.. o f r e g g le r ø R Noen av våre leverandører:

Ingard Langsholdt AS

Ordfører Thorbjørnsensvei 3, 1711 Sarpsborg www.langsholdt.no

Tlf. 69 13 90 00

GLEDEN HJELPER DEG... Er uhellet ute, ring vår VAKTTELEFON etter stengetid: 915 32 077


14

Kirkenytt

Juni 2018

Livets gang DØPTE Greåker menighet: Adrian Leander ­K aspersen Amanda Johnsen Pettersen Elias Olsen Elise Eide Andersen Emma Celina Blyberg-Andreassen Odin Råkil Henrik Løvåsen-Hansen Tune menighet: Ravn Victor Magnussen Ada Lampe Torp Eah Dahlberg Olsen Aksel Gaulin Brovold Linnea Hammer Nilsen

Filip Hammer Nilsen William Lindquist Stave Trym Johan Andresen Johansen Sara Alice Henriksen Håkon Krogh Borgli Vilde Nebb Nybøle Theo Emilian Nilsen Oskar Teie Tømmerholt Alfred Lind Gaarden Petra Hotvedt Gjerløw-Larsen Johan Hansen Emil Olander Christensen Soli menighet: Oliver Juliussen Kaspersen

Sarpsborg menighet: Maranatha Belay Deressa Petter Holm Eilertsen Téa Sophie Brun-Johansen Håkon Widlund-Ekanger Espen Junior Ulriksen Oline Heramb Ovrid Oliver Harlem Emrik Skaug Mathilde Lidahl Hansen Adrian Revhaug ­Thorvaldsen VIGDE Tune menighet: May-Lisbeth Ahlsen Ellingsen og Terje Bjerklund

Sarpsborg menighet: Ylonka Maoly Sosa og Gotfred Kaupang DØDE Greåker menighet: Per Ragnar Hansen Raade Hans Lauritz Gjerberg Per Ole Olsen Karin Synnøve Ødmann Andersen Evelyn Andersen Bjørg Moen Åge Stene Fredriksen Esther Betty Groth Egill Arnulf Engseth Aslaug Skår

Solli menighet: Trond Erik Sørum Tor Arne Arntsen Ole Melleby Ivar Johansen Tune menighet: Sigmund Bjørnstad Tommy Dybdahl Jensen Ingrid Margrete Bjerke Helge Kullerud Aud Grethe Goebel Sverre Odvar Hellbru Anne Helene Løvåsen Evy Amble-Forsberg Ragnhild Synnøve Hellberg Ruth Louise Larsen

Thomas Gjestad Aina Britt Westlund Terje Persen May-Helen Væhle Oskar Brueland Stein Eivind Søreng Christian Jacobsen Ragnhild Skadalen

GI DIN STØTTE TIL MENIGHETSBLADET

VIA SMS!

Send en melding med kodeordet «kirkenytt» etterfulgt av summen du ønsker å gi til 2434. Eksempel: «kirkenytt 200»

Stor aktivitet i kirken i Borg i 2017

PRØV MARKEDETS NYESTE SMARTHUSLØSNINGER

Styr alarmen fra mobilen!

VI HAR PRIS GARANTI!

Sarpsborg menighet: Olav Ramberg Leif Oddvar Haugen Asbjørn Wilhelmsen John Oddvar Lassen Ingunn Annie Nedrum Edel Grethe Torp Erna Barbo Gunvor Karla Laurense Johansen Finn Øivind Johansen Roar Bjerke Sissel Gundersen Bjørn Vogsted Bodil Margrethe Antonsen Per Strand Odvar Dahlen Mari Asplund

592 000 deltagere på gudstjenester, 3527 døpte, 984 vigsler, 4486 gravferder, 30 000 barn på trosopplæring, 150 000 deltagere på kulturarrangementer, 11 100 frivillige og 5143 diakonale besøk- er nøkkeltallene for a­ ktiviteten til Den norske kirke i Borg 2017. – Tallene viser stor oppslutning og også store utfordringer for Den norske kirke i Borg, sier biskop Atle Sommerfeldt. Vi ser at bevisst jobbing med mål og strategier gir resultater, det er svært gledelig og gir håp for en aktiv folkekirke for alle. Stor økning på ungdomsgudstjenester Den norske kirke har jobbet målrettet med å utvikle gudstjenester for ungdom. – Lokalt er det lagt ned et stort arbeid og de ansatte jobber godt med å tilrettelegge og møte ungdommene der ungdommene er, både psykisk og fysisk, sier biskopen. Dette er særlig gledelig når jeg på visitasene i menighetene hører om ungdom som sliter. Kirken skaper rom for og styrker ungdommene i en svært sårbar tid i livet. Trosser nasjonale trender Mens tallene for vigsler ­nasjonalt går ned, har Borg en økning i antall vigsler. Det samme gjelder for deltagere i skolegudstjenester og del­tagere i gudstjenester utenom søn­dager og helligdager. Borg har også en markant svakere nedgang i deltagelse i gudstjenester på søndager og helligdager enn landsgjennomsnittet. Vi har jobbet målbevisst med å utvikle kvalitet, kommunikasjon, frivillighet, samarbeid med lokale lag og foreninger og samhandlingen mellom de ulike ansattegruppene, sier bispedømmerådsleder Karin Elin Berg. Vi håper dette har vært med på å dempe effekten av de negative trendene vi opplever generelt i kirken.

SMART

BOLIG ALARM MED APP OG SMARTHUS LØSNING

KUN FRA 429,PR. MND.

MONTERING

FRA KUN 1490,-

BOLIGALARM MED BRANNVARSLING Våre nye alarmpakker inneholder markedets nyeste SMARTHUS løsninger. Koble til lysbryter, kaffetrakter, varmeovn o.l.

Kontakt din kundeveileder for gratis befaring!

Paul Pedersen • Tlf 48 88 90 55 CATERING

RING OSS OG VI BRINGER

TLF. 69 36 27 50

Telefax 69 33 70 07 Solliveien 64 – 1667 Rolvsøy

SIKKERHET

Behov for: Tlf : 69 13 98 70 Faks: 69 13 98 71

Vi garanterer topp kvalitet på vare: SNITTER – KOLDTBORD KOLDTALLERKEN KAKER OG VARMRETTER

ØSTFOLD

Ønsker du en ­annonse i Kirkenytt?

• Blikkenslager? • Taktekking? • Ventilasjonsarbeider?

Kontakt din totalleverandør

• Hageredskaper • Skogsredskaper • ATV • Salg og reparasjoner • Salg og utleie av båt- og varehengere Det du trenger for å få jobben gjort!

Kontakt oss på tlf 69 11 68 00

Ringtunveien 2 – Tlf 69 10 24 40

Oldtidsveien 287, 1747 Skjeberg. Tlf: 69 16 82 88


VINDUER OG DØRER

TUNE SAGBLADSLIPERI

Vinduer og dører Til nybygg og rehabilitering

TLF. 69 14 29 96 – FAX 69 14 07 40 VINKELVN. 5, 1710 SARPSBORG CATHRINE@TUNE-SAGBLADSLIPERI.NO

VERKSTED FOR SLIPING AV: SIRKELSAGBLADER HÅRDMETALLBLADER BÅNDSAGBLADER METALLSAGBLADER SEGMENTBLADER TRENNJEGERBLADER

Tømrer Leif Arne Skaar

Tlf. 69136800 • Faks. 69136809 www.stormelektro.no

Ønsker du en ­annonse i Kirkenytt?

Monter overspenningsvern! Beskytter el-anlegget mot tordenvær og overspenning.

Kontakt oss på tlf. 69 14 83 00

Vi har alt innen gardiner, sengeutstyr og solavskjerming

Tlf. 69 14 73 11 Solli, 1719 Greåker

Velkommen til en hyggelig bilprat i et av byens fineste bilanlegg

Kontakt oss på tlf 69 11 68 00

Tuneveien 69, 1712 Grålum Tlf. 95 79 77 92

Nybygg – tilbygg –Restaurering

Klokkergårdvn. 9 - 1711 Sarpsborg Telefon 69 16 17 00

VI FØRER OG MONTERER:

Dahles Auto AS Tunejordet – Tlf. 69 13 78 00 – www.dahles-auto.no

Bygningslass – Bilglass Innramming – Speil Blyglass Nøkkelservice – Låser

Døgnvakt 480 74 055 GREÅKER GLASS OG RAMMEFORETNING

Gleden ved godt bakverk!

Greåkerveien 138 – Midt i greåker Tlf. 69 14 05 77 Fax 69 14 05 18 – fagkunnskap gir trygghet

www.butterfly-bakeri.no • tlf. 69 14 22 80

Personlig Omsorg

trygve@monstad.as • www.trygvemonstad.no

Respekt

Trygghet

Glede

 Hjemmehjelp  Omsorg

Vivo bokhandel – en annerledes bokhandel Sulfatveien 4, Torp tlf: 69 15 14 69 epost: torp@bokmiljo.no

Postboks 94, 1713 Grålum • Telefon: 69 14 43 77

LEVERANDØR LEVERANDØRAV: AV: 4 Sparkling 4 Malearbeid 4 Gulvlegging 4 Malearbeid 4 Solskjerming 4 Gulvlegging

Borggt. 8 Tlf.: 69 14 83 60 - www.fargerike.no

BORGGT. 8. TLF 69 14 83 60 • E-POST: rune@e-p.as

VO LVO • K I A • HYU N DA I • L A N D R OV E R

BEST PÅ BIL MED KVALITET I ALLE LEDD

Velkommen til handel med mening!

 Personlig pleie  Sosialt samvær

Vi tilbyr fast kontaktperson

Ring: 69 11 68 00

Bakevarer bakt på den gode gammeldagse måte får De hos

nærmeste

 Innkjøp og følgetjenester

Totalleverandør av omsorgstjenester i Østfold.

ANNONSERE I KIRKENYTT?

 Avlastning for de

 Gavekort  Hjem til deg:

fotterapeut, frisør

69 34 33 70 www.personligomsorg.no

post@personligomsorg.no

Kontakt oss for et uformelt pristilbud! Tlf: 908 53 907

Tlf. 69 14 21 90

Bakeri / konditori AS Lande

Elektriske installasjoner

Vi prosjekterer og utfører alle typer elektriske anlegg Kontakt oss ved besøk eller telefon 69 10 21 90, mobil 950 88 340 – 950 88 342 Kontor og lageradresse: Nye Tindlundvei 17, 1718 Greåker Klokkergårdveien 11, 1711 Sarpsborg • Tlf: 69 11 59 00 www.bilbutikk1.no

Andersen Elektro A/S

Vi har alt innen gardiner, sengeutstyr og solavskjerming


16

Det grønne hjørnet… TEKST: STINE SYVERSEN

Jeg – en kompostnerd!

Jeg er eier av fire varmkompostbeholdere; en er på utlån på ubestemt tid til et vennepar, en står på svigers’ hytte og to står i hagen. Jeg har brukt varm­ kompost i nesten 20 år – først som student i et kollektiv og siden der jeg bor nå. Jeg elsker komposten vår, og det er en ære å bli kalt kompostnerd!

Som et husdyr Varmkomposten er nesten som et husdyr. Den lever sitt eget liv og må ha besøk flere ganger i uka. Den trenger regelmessig mat og stell. Som regel damper den fornøyd, mens andre ganger er den stinkende sur. Komposten vår reagerer forskjellig på forskjellig typer «mat». Gressklipp og rekeskall er snadder, men dette krever også god omrøring. Den ene beholderen vår er altså en aktiv kompostbeholder, og den andre brukes som regel til ettermodning. Ettermodning av komposten er å anbefale, da fersk kompost kan bli for sterk kost for plantene. Dessuten gir ettermodningsbeholderen meg litt bufferkapasitet, slik at jeg kan lagre kompost i beholderen til det passer meg å bruke den. Om sommeren er det stort sett varmgang i begge beholderne.

Enkel og komplisert Kompostering kan være komplisert og det kan være enkelt. Man kan ta doktorgrad i kompostering, eller man kan være med på kommunens gratiskurs uten forkunnskaper. Etter kommunens kurs er man kvalifisert til å bli kompostør i egen hage, og man får rabatt

på renovasjongebyret. Familiens matavfall kan, nærmest på magisk vis, ende opp som mat for jord, planter, organismer og smådyr (biller, insekter mm) i hagen. Jorda i hagen min er tung leirjord, og ved å tilføre kompost får jorda bedre struktur, mer luft og god næringstilgang, og plantene som får kompost trives bedre. Dessuten minker behovet for å kjøpe jord.

Mange måter Det finnes mange måter å kompostere på. De to mest kjente metodene er kaldkompostering og varmkompostering. Det er bare i kaldkomposten man ikke kan bruke matavfall. Kaldkompostering er det som skjer av seg selv i naturen: bladene faller av om høsten og på bakken blir de mat for mark og organismer som omdanner bladene til kompost som igjen blir en del av jordsmonnet. Mange hageeiere har en kaldkompost

hvor de legger hageavfallet sitt. Mange har ikke noe forhold til denne komposten, men ser den kun som et sted i hagen hvor man blir kvitt hageavfallet. Med litt innsats kan denne haugen bli en jordfabrikk! Haugen kan fortsatt være en haug, eller man kan velge å kompostere i en åpen binge eller annen uisolert kompostbeholder. Med litt stell og omsorg går komposteringsprosessen fortere, og man kan hente ut kompost til å bruke i hagen, i krukker eller gi til naboen.

Varmkompost Dersom man ønsker å ha en varmkompost, skal beholderen være isolert og sikker mot skadedyr som for eksempel mus. Kompostøren må ha tilgang til tørt strø. Strø er helt essensielt for varmkompostering, ellers blir komposten våt, sur og en stinkende spyfluebombe. Noen kommuner tilbyr dette gratis, mens andre steder (som i Sarpsborg) må man ordne strø

Benjamin Nordling

Hans K. Helgesen

Svein Åge Johansen

Birgit Groth

Vakttelefon 69 130 130 (24t) Kirkegata 29 www.jolstad.no

Lokaleid Begravelsesbyrå

Matavfallet På kjøkkenbenken har vi et par 2-liters isbokser som vi samler matavfallet i. Her havner ­potetskrell, kaffegrut og –filter, kyllingbein, rekeskall, bananskall, tørkepapir, halvspiste kakebiter og gelérester etter barnebursdager og alt annet som brytes ned. Ungene (6 og 8 år) har et ­bevisst forhold til hvor de skal kaste matavfallet sitt. Vi velger å ha små bokser, siden vi da må ut og mate komposten jevnlig. Den er jo et familiemedlem, og familie­medlemmer må man stelle godt med! En annen stor fordel med å sortere ut maten, er at rest­avfallet vårt i benken ikke lukter vondt. Dessuten går avfallsmengden ned. Sammen med øvrig sortering har vi ca en pose restavfall i uka! God kompostering!

Juni 2018

KIRKEKONTORET Sentralbord 69 11 68 00 Besøksadresse: Råkilveien 2, 1710 Sarpsborg Kirkeverge i Sarpsborg: Asbjørn Paulsen apa@sarpsborg.com Kontorleder Liv Solveig Johansen lsj@sarpsborg.com Fellesrådsleder i Sarpsborg: Thormod Bjerkholt Drift av kirkegårder: Driftsleder Stig Brenne. Tlf: 976 09 715 Sarpsborg krematorium:  Tlf. 69 12 59 62 Greåker menighet: greaker.menighet@sarpsborg.com Holleby menighet: holleby.menighet@sarpsborg.com Sarpsborg menighet: sarpsborg.menighet@sarpsborg.com Soli menighet: soli.menighet@sarpsborg.com Tune menighet: tune.menighet@sarpsborg.com SARPSBORG SOKN: Menighetsrådsleder i Sarpsborg:  Fredrik Lied Prost i Sarpsborg:  Kari Mangrud Alvsvåg prosten@sarpsborg.com Sokneprest i Sarpsborg: Espen Feilberg Jacobsen esfe@sarpsborg.com Kapellan i Sarpsborg: Ragnhild Hansen ragnh@sarpsborg.com Daglig leder i Sarpsborg: Liv Solveig Johansen lsj@sarpsborg.com Sognediakon i Sarpsborg: Ragnhild Stranden rastr@sarpsborg.com Kateket i Sarpsborg: Berit Vasdal bva@sarpsborg.com Kantor i Sarpsborg: Carl-Andreas Næss krn@sarpsborg.com Barne- og ungdomsarbeider i Sarpsborg: Eileen Stang eist@sarpsborg.com GREÅKER, HOLLEBY, SOLI OG TUNE SOKN: Menighetsrådsleder i Greåker: Magne Grønlien Menighetsrådsleder i Holleby: Kai Arne Wallin Menighetsrådsleder i Solli: Halvor Nome

Grønt utvalg setter fokus på skaperverket Våre menigheter har etablert Grønt utvalg for å ivareta miljøet og være en pådriver for rettferdig fordeling. – Det handler om å skape bevissthet og gode holdninger, sier Stine Syvertsen.

Sarpsborg og omegn begravelsesbyrå

selv. Det kan kjøpes i diverse hage­relaterte butikker. Man kan også bruke sagspon som strø, men strø med innehold av bark er bedre. De ivrige kommer på tanker som å klippe det oppspiste fugleneket i centimeterlange biter og bruke som strø... Strø kan også være tørt hageavfall og erstatte innkjøpt strø i sommerhalvåret. Fordelen med en varmkompost (i forhold til kaldkompost) er at den ved normalt bruk blir så varm at brunskogsneglen ikke bruker komposten som yngleplass. En kaldkompost kan i verste fall bli en sneglefabrikk.

Kirkenytt

Utvalget er representert på tvers av menig­ hetene i kommunen, og er en pådriver mot menighetsrådene og den enkelte menighet i miljøarbeidet. I tillegg kan de være en ­samarbeidspartner for enkeltstående tiltak og prosjekter. – Målet er å få en miljøtankegang i det meste av det vi foretar oss. I den daglige driften, kan det handle om bevissthet rundt hva vi printer ut, emballasjebruk, hva vi kjøper inn av produkter etc, forteller hun. En «miljøversting» mange ikke alltid tenker over, er bruk av bestikk, kopper og tallerkener i plast, beregnet til engangsbruk. Det blir det mye søppel av!

Ønker du en ­annonse i Kirkenytt? Send en e-post til kirkenytt@totalmedia.no, så blir du ­kontaktet av en av våre selgere.

Utvalget er også en pådriver for at våre lokale menigheter blir «Grønn menighet». Det innebærer at de må tilfredsstille en del kriterier og gjennomføre ulike tiltak. Menighetsfellesskapet kan sammen velge ulike lavterskeltiltak som kan innlemmes i alt fra gudstjenestene, trosopplæringen og kirke­ kaffen til bibelgrupper. Tiltakene er tenkt som hjelp og inspirasjon, ikke som en rigid sjekkliste.

En del av skaperverket – Jeg tenker at vi mennesker er en del av skaperverket, og at vi må forvalte det på beste måte. Derfor må vi bli en del av det, ikke bare bruke det. Stine er opptatt av at hver og en av oss ­tenker litt gjennom forbruket vårt, og at vi alle kan gjøre noen små tiltak i hverdagen. - Ingen kan gjøre alt, men alle kan gjøre litt. I sum gir det et bidrag som monner i en verden med store klima- og miljøutfordringer, sier hun.

Kirkenytt

Utgiver: Den norske kirkes ­menigheter i Greåker, Holleby, ­Sarpsborg, Soli og Tune Ansvarlig redaktør: Tom Helgesen, tlf: 915 16 271 kirkenytt@totalmedia.no

Menighetsrådsleder Tune: Øystein Andersson Sokneprest i Greåker: Petter Johannessen petter.johannessen@sarpsborg.com Sokneprest i Holleby og Soli: Finn-Ove Brandvold fob@sarpsborg.com Sokneprest i Tune: Lisbeth Heie Gregersen lhg@sarpsborg.com Daglig leder Greåker, Holleby, Soli og Tune: Tore-Andre Haraldseid tahd@sarpsborg.com Ungdomsprest i Greåker, Holleby, Soli og Tune: Ole Jens Hovda ojh@sarpsborg.com Diakon i Greåker, Holleby, Soli og Tune: Kjersti Klausen Tjelle kkt@sarpsborg.com Kateket i Greåker, Holleby, Soli og Tune: Kateket Kristin Tollefsen ksb@sarpsborg.com Menighetspedagog for Greåker, Holleby, Soli og Tune: Håvard Ø. Løvik hoel@sarpsborg.com Kantor i Greåker: Marianne Gangestad Ervum mger@sarpsborg.com Kantor i Tune: Henrik Brusevold hbu@sarpsborg.com

Kirkenytt nr 3-2018  

Menighetsblad for Greåker, Holleby, Sarpsborg, Soli og Tune

Kirkenytt nr 3-2018  

Menighetsblad for Greåker, Holleby, Sarpsborg, Soli og Tune