__MAIN_TEXT__

Page 1

Lillehammer

NORGE

SVERIGE

Bergen

Aurskog-Høland Rømskog

OSLO

Marker Aremark Halden Strømstad

Kristiansand Gøteborg Frederikshavn

DANMARK KØBENHAVN

Malmø Trelleborg

Kiel

Sassnitz

KART•2017 Hamburg BERLIN

TYSKLAND

www.visitHaldenkanalen.no


Trondheim

Velkommen til Haldenkanalen regionalpark! Welcome to the Halden Canal Haldenkanalen er ett godt sted for alle – for de som bor her og de til­ reisende. Det skjer mye i regionen både av arrangementer, utstillinger, natur­ opplevelser mm. Her finnes utallige muligheter, uansett alder. Vi håper at du vil være en god ambassadør for området, ved å ta del i det som skjer, gjerne sammen med venner og familie. Dette kartet vil være en god veiviser til de flotte opplevelsene. Du kan også følge med på nettsiden vår www.visithaldenkanalen.no eller følge med på Facebooksiden vår – Regionalpark Haldenkanalen.

Tromsø

VÅR VISJON

The Halden Canal is a good place for everyone – both local residents and visitors. Much is happening in the region: a diversity of events, exhibitions, outdoor recreation, etc. The possibilities here are endless, regardless of your age. We hope that you will be a good ambassador for the area by taking part in the things that are happening here, hopefully with family and friends. This map will be a good guide to the many good experiences that await you. You can also stay abreast on our website, www.visithaldenkanalen.no or find us on Facebook at – Regionalpark Haldenkanalen.

«Langs Haldenkanalen er det et lønnsomt næringsliv og et rikt kulturliv, basert på naturen, spisset kompetanse og småsteder hvor folk ikke bare bor, men lever!»

www.visitHaldenkanalen.no

Turistinformasjoner:

i

Visit Halden: Svinesund Infosenter, 69 19 09 90 Halden Turistkontor, 69 19 09 80

i

Visit Indre Østfold: Kaia ved slusene i Ørje, 45 45 34 45

i

Visit Romerike: Eidsverket Gods, 67 20 97 40


Ørje sluse

• Kommer ny!!!

Premiere 23. juni Billetter kjøpes på www.billettservice.no

Brekke sluser Europas høyeste sluseanlegg!

Haldenkanalen – Slusene og Soot Spelet 23.6–2.7 2017

The Halden Canal – The locks and Soot Spelet 23.6.–2.7 2017

Haldenkanalen er en norsk natur­ og kulturperle – og et minnesmerke over den store kanalbyggeren Engebret Soot. Kanalen strekker seg nær 80 km fra Skulerud i Akershus fylke til Tistedal ved Halden i Østfold fylke. Den ble bygget i 1852­1860 for å tjene tømmerfløtingen. Haldenkanalen er det eldste kanalanlegget i Norge.

The Halden Canal is a Norwegian scenic and cultural pearl and a memorial to the great canal builder, Engebret Soot. The canal is almost 80 km long, stretching from Skulerud in Akershus County to Tistedal near the town of Halden in Østfold County. It was built in the period 1852-1860 in order to facilitate the floating of timber. The Halden Canal is the oldest canal system in Norway.

3 slusesteder: Brekke, Strømsfoss og Ørje sluser Brekke sluser: – Europas høyeste! 27 meter – 4 slusekammer Strømsfoss sluser: – 1 slusekammer Ørje sluser: – 3 slusekammer 3 locks: Brekke, Strømsfoss and Ørje locks Brekke locks: – The highest in Europe! 27 metres – 4 lock chambers Strømsfoss locks – 1 lock chamber Ørje locks – 3 lock chambers

www.vis it h alde n ka n a l e n .n o

Sluseanleggenes åpningstidspunkter For åpningstidspunkter til slusene, priser og transport av egen båt inn og ut av vassdraget, se www.haldenkanalen.no

Engebret Soot Spelet 2017 Få med deg forestillingen i Ørje sluser med store navn som Dennis Storhøi, Alexander Rybak og Samuel Fröler. Musikk av Henning Kvitnes. Spilles 23.6­2.7. Billetter kjøpes på billettservice.no

Opening times of the locks For the opening times of the locks, prices and transport by your own boat in and out of the watercourse, see www.haldenkanalen.no

Engebret Soot Spelet 2017 Don’t miss this performance at Ørje locks with famous performers such as Dennis Storhøi, Alexander Rybak and Samuel Fröler. Music by Henning Kvitnes. Performed from 23. June to 2. July. Tickets may be purchased at billettservice.no


STRØMSFOSS En liten perle i Haldenkanalen. Her finner du Møllerens Hus – kombinert cafe, interiør­ og klesbutikk, Strømsfoss Mølle med møllemuseum og galleri. Brygga til DS Turisten og servicebygg med dusj og WC. A little gem in the Halden Canal. Here you will find Møllerens Hus – a home furnishing and clothing store, which also features a café, Strømsfoss Mill, where you will also find a mill museum and an art gallery. The dock for DS Turisten and a service building with showers and WC.

RØMSKOG SPA OG RESORT Et fantastisk hotell med unik beliggenhet. Fra hotellet kan man padle kano, og det er merkede løyper dersom man ønsker å ta en sykkel­ eller gåtur. Høyeste punkt i Østfold er rett ved – Haukenestårnet.

FREDRIKSTEN FESTNING Over Halden by troner mektige Fredriksten Festning. Et av landets best besøkte turist­ attraksjoner. Her er det museer, spisesteder, hotell, minigolf, spøkelsesløype, lysspill, ulike arrangement mm.

A fantastic hotel with a unique location. From the hotel, you can paddle a canoe, and there are marked trails if you want to go for a bike ride or a hike. Haukenestårnet – the highest point in Østfold County – is nearby.

FREDRIKSTEN FORTRESS The mighty Fredriksten Fortress towers over the town of Halden. One of Norway’s most visited tourist attractions. Here you will find museums, restaurants, hotels, miniature golf, a haunted path, a light show, various events, etc.

SVINESUNDBROENE EUROPAS VAKRESTE GRENSEOVERGANG Når man passerer under Svinesundbroene ved innseiling til Halden, befinner man seg i grense­ land mellom Norge og Sverige. THE SVINESUND BRIDGES EUROPE´S MOST BEAUTIFUL BORDER CROSSING Sailing under Svinesund Bridge on the approach to Halden, you’ll find yourself on the border between Norway and Sweden.

F oto: Steinar Fundingsrud

ØRJE BRUG Området har ett av Norges mest attraktive dampbåtmiljøer. Her ligger også Haldenvass­ dragets kanalmuseum – et senter for opp­ levelse, aktivitet og kunnskap om kanalen. På samme område ligger også Galleri Ørje Brug, med varierende utstillinger hele sommeren. In Norway, this area is a mecca for steamboat enthusiasts. The Halden watercourse’s Canal Museum is located here – offering all sorts of interesting experiences, activities and information related to the canal. Galleri Ørje Brug, a local art gallery, is located in the same area with a variety of exhibits throughout the summer.

BÅTTUR PÅ HALDENKANALEN DS Engebret Soot kan chartres og tar 30 personer. Hjemmehavn i Ørje. Det finnes flere båtutsettingsplasser om du kommer med egen båt. BOAT TRIP ON THE HALDEN CANAL DS Engebret Soot can be chartered and takes 30 people. Homeport in Ørje. There are several places you can set out boats if you bring your own.

EIDSVERKET Et ærverdig gods med 250­års historie på Bjørkelangen. Nå et koselig kurs­ og konferanse­ sted med unik arkitektur. Også et perfekt sted for deg som vil feriere med god standard. Mulig­ heter for sykkel­ og padleturer i nærområdet. A venerable mansion with a 250 year history in the village of Bjørkelangen. Now a cosy course and conference centre with a unique architecture. Also a perfect place for those of you who want to spend your holiday in accommodations that meet a high standard. Opportunities for cycling and canoeing in the vicinity


Padling/paddling Med idylliske viker, odder og øyer er det klart for vakre natur­ opplevelser for de som ønsker en padletur. Haldenkanalen og innsjøer i området egner seg meget godt til turpadling. Langs kanalen finnes både strender og gapahuker i tillegg til de spektakulære sluseanleggene i Brekke, Strømsfoss og Ørje. Rutebåten MS Strømsfoss som går torsdager og lørdager tar med kano og sykkel – Så du kan padle en vei, og ta båten den andre veien.

If you want to do some paddling, the canal offers beautiful natural scenery with a host of idyllic coves, spits and islets. The Halden Canal and the various lakes in the area are very well-suited for canoe trips. Along the canal, you will find beaches and lean-tos in addition to the spectacular lock facilities at Brekke, Strømsfoss and Ørje. The scheduled passenger boat, MS Strømsfoss, which runs on Thursdays and Saturdays, allows you to take canoes and bicycles on board, so you can paddle one way and take the boat in the other. Rent a bike/canoe, tel 947 93 173

For sykkel og kanoutleie uansett hvor i regionen, ring 947 93 173

Kano (K)-, kajakk (J)-, SUPbrett (S)-utleie/hire

For utfyllende informasjon om utleiestedene se www.visithaldenkanalen.no

Villa Kornsjø, Halden (K) Stora Lee Camping, Aremark (K, J) Bøensætre, Aremark (K) Kirkeng Camping, Aremark (K,J) Solstrand Terrasse, Marker(K) Bråtorp Camping (K) Haldenvassdragets Kanalmuseum, Marker (K) Rømskog Spa & Resort, Rømskog (K) Rømskog Sup, Rømskog (S) Nordre Mangen Gård, Aurskog Høland, kun grupper (K) Basnes, Aurskog Høland (K) Halden Padleklubb (J)

Fiske/fishing Det er rike fiskemuligheter både i saltvann og ferskvann. Bli med fiskeguider og ta de store fiskene www.joval.no

There is a wealth of fishing opportunities in both salt water and fresh water. Hire a fishing guide to help you catch the big fish www.joval.no

Fiske i saltvann krever ikke fiskekort. Fiskekort til de fleste elver og vann i området kan kjøpes på www.iNatur.no For øvrig finnes det andre utsalgssteder langs Haldenvassdraget, blant annet på bensinstasjoner og sportsbutikker.

Fishing in salt water does not require a fishing licence. Fishing licences for most of the rivers and lakes in the area can be purchased at www.iNatur.no In addition, there are other places that sell licences along the Halden watercourse, e.g. at petrol stations and sports shops.

Fiskemuligheter er listet på kartet.

The places where you may fish are listed on the map.

www.iNatur.no • www.fiskeland.no


Vandring/hiking Områdene i Haldenkanalen Regionalpark er ypperlige for vandreturer. Her er et utall merkede løyper og stier. Det finnes også flere lysløyper i regionen. Se www.ut.no for mer informasjon.

The area along the Halden Canal is splendid for hiking. There are an endless number of marked trails and paths here. There are also many lighted trails in the region. See www.ut.no for more information.

Legg gjerne turen innom en av de mange sportshyttene eller gapahukene som finnes.

Choose a route that takes you by one of the many sports cabins or lean-tos in the area.

Kart selges på turistkontorene. Digitale kart over Østfold og Akershus. www.turkart.no se www.visithaldenkanalen.no for mer info

A map may be purchased at the tourist offices. Digital maps of Østfold and Akershus counties. www.turkart.no

Allemannsretten/General right of access Innebærer at alle kan ferdes fritt i naturen i Norge/

Means that everyone have free right access in the outdoors in Norway Alle mennesker kan • ferdes fritt til fots eller på ski • raste og overnatte i naturen • ri eller sykle på stier og veier i utmark og overalt på fjellet • bade, padle, ro og bruke seilbåt • plukke blomster, bær og sopp • fiske fritt etter saltvannsfisk • ferdes over dyrket mark om vinteren (dvs. når marka er snødekket eller frosset) • Ferdes fritt med båt, fortøye og gå på land langs kysten ... MEN på naturens egne premisser Vær oppmerksom på følgene: Telt eller campingvogn kan ikke settes opp nærmere enn 150m fra hus eller hytte. Det er heller ikke tillatt med camping på rasteplasser langs veien. Ferdsel er forbudt i sjøfugl reservatene i tiden 14. mars–15. juli. Det er ikke tillatt å gjøre opp ild i skog eller mark i tiden 15. april til 15. september. Kokeapparat som er basert på petroleum (primus) regnes også som åpen ild.

Everyone is allowed • free right of access on foot or on skis. • to rest and spend the night in the outdoors • to ride or bicycle on paths and roads on uncultivated land and everywhere in the mountains • to bath, paddle, row and sail. • to pick flowers, berries and mushrooms • to fish freely for salt-water fish • to travel over cultivated fields in winter (i.e. when the field is covered with snow or frozen) • to travel freely by boat, moor the boat and go ashore along the coast ... BUT according to nature’s own premises. Pay attention to the following: Tents or caravans may not be set up any closer than 150 m from houses and cabins, nor is it permitted to camp at lay-bys along the road. Entry is forbidden in sea bird preserves in the period from 14 March to 15 July. It is not permitted to start a camp fire in forests or fields in the period from 15 April to 15 September. Cookers that are based on petroleum (primus stoves) are also regarded as open fires.


Topp 10 sykkelruter Nasjonal Sykkelrute nr. 9. «Villmarksruta» er merket fra Halden og går nordover langs Haldenkanalen og videre helt til Trondheim. Den er merket på begge sider av Haldenkanalen. Vi vil anbefale at man holder seg på vestsiden, da denne er minst trafikkert. Vi har også mange andre flotte forslag til sykkelruter. Flere av rutene har delstrekninger på RV21 som kan være noe trafikkert. Nedenfor har vi beskrevet noen utvalgte sykkelruter. Disse er markert inn på kartet på baksiden. Nettsiden www.bikemap.net har også mange gode forslag.

Sykkelutleie/Bike rental:

National Cycle Route no. 9. “Villmarksruta” (the Wilderness Route) is marked from Halden, stretches northward along the Halden Canal and continues all the way to Trondheim. It is marked on both sides of the Halden Canal. We recommend that you stay on the west side of the canal, because the traffic is less heavy there. We also have many other excellent recommendations for cycle routes. Many of the routes have stretches along national highway RV21, which can have fairly heavy traffic. We have described a selection of several cycle routes below. These are marked on the map. The website www.bikemap.net also has many good recommendations.

Kirkeng camping, Aremark Bøensætre, Aremark Solstrand Terrasse, Marker Rømskog Spa & Resort, Rømskog Nord steinby Kro og camping, Rømskog Bjørkelangen G­sport, Arskog Høland Eidsverket, Aurskog Høland Nordre Mangen Gård, Aurskog Høland Kun grupper

Se www.visithaldenkanalen.no for mer info

2 Foto: Grete Elgetun

1

9

H ALDEN

23 KM

HA L D E N

38 KM

Siljedalen og Holvannet rundt/round trip

Femsjøen rundt/Femsjøen round trip

Forest roads. Light rolling hills. Start/finish in the parking lot at Erte.

Gravel and asphalt roads. Trail through light rolling hills. Some parts of the stretch run along National Highway RV21, which can have fairly heavy traffic. Start and finish at Tangen brygge in Tistedal.

Skogsbilveier. Lett kuppert. Start/mål ved p­ plassen på Erte.

3

Grusveier og asfalt. Småkupert løype. Deler av strekningen går på RV21 som kan være trafikkert. Start/mål Tangen brygge, Tistedal.

4

H ALDEN


Prestebakke–Ørsjøen–Fredriksten festning. Skogsbilveier, stier, asfalt. Start ved Prestebakke skole mål på Fredriksten fest

5

Asfalt og grus. Følg nasjonal sykkelvei nr. 9. «villmarksruta» langs vest­ siden av Aremarksjøen og Femsjøen til Tistedal.

Asphalt and gravel roads. Follow National Cycle Route no. 9, “villmarksruta” (the Wilderness Route), along the west side of lakes Aremarksjøen and Femsjøen to Tistedal.

6

AREMARK

A REM ARK

30 KM

26 KM

Aspern rundt/Aspern round trip

Aremarksjøen rundt/Aremarksjøen round trip

Fosby–Tripperud–Fjell bridge–Fosby. Asphalt trail through light rolling hills. Some parts of this stretch are on National Highway RV21. Start and finish at Fosby.

Asphalt trail through light rolling hills. Some parts of this stretch are on National Highway RV21. Start and finish at Strømsfoss.

Fosby–Tripperud–Fjell bru–Fosby. Lett kupert løype på asfalt. Deler av strekningen på RV21. Start/mål Fosby.

Lett kupert løype på asfalt. Deler av strekningen på RV 21. Start/mål i Strømsfoss.

7

8

M A R KE R

M A RK ER

37 KM Rødnessjøen rundt/Rødenessjøen round trip

23 KM Buerkroken rundt/Buerkroken round trip

Asphalt trail through light rolling hills around Lake Rødenessjøen north of Ørje. Start and finish at the town hall in Ørje.

Asphalt trail through light rolling hills on the east side of Lake Øymarksjøen down to Buer. Some parts of this stretch are on National Highway RV21. Start and finish at the town hall in Ørje.

Lett kupert løype på asfalt rundt Rødenessjøen nord for Ørje. Start/mål ved rådhuset i Ørje.

9

Lett kupert løype på asfalt på østsiden av Øymarksjøen ned til Buer. Deler av strekningen på RV21. Start/mål ved rådhuset i Ørje.

10

RØ MS KO G

AU R SKOG- HØ L A ND

12 KM Eidet–Sandviksand t/r | Eidet–Sandviksand round trip

34 KM Nybakkrunden/Nybakk round trip

Lett kupert løype på asfalt på østsiden av Rømsjøen. Start/mål ved RV21/Eidet – nord i Rømsjøen.

Grusveier/stipartier. Egnet for terrengsykkel. Runden er merket med skilt «Nybakkrunden». Start/mål ved Oliven Samfunnshus på Nordre Mangen.

Asphalt trail through light rolling hills on the east side of Lake Rømsjøen. Start and finish on National Highway RV21 at Eidet on the North side of Lake Rømsjøen

Gravel roads and/or paths. Suitable for off-road bikes. This round trip is marked with signposts reading “Nybakkrunden”. Start and finish at Ovlien Samfunnshus (the community centre) in Nordre Mangen.


FISKEKORT/INFORMASJON: www.iNatur.no – www.fiskeland.no

Lilledal 110 Gunnarstorp Brandstorp Hornes Guslu Ullerøy Vestberg Kårheim Østby Risum Kvasteb Løkkeberg Delebekk H Ås Strandbekk

Deleb

Aurskog Høland – www.ahfa.no

Start/stopp for sykkelruten ek Tos 96

Komperød Sandviken

e Tos

9

Eidet - Sandviksand tur/retur • 12 km 9

Siljedalen og Holvannet rundt • 23km

2

Femsjøen rundt • 38km

3

Grenserittet midt • 35 km

Strømsfoss–Tistedal • 36 km

5

Aspern rundt • 30 km

6

Aremarksjøen rundt • 26 km

8

Buerkroken rundt • 23 km

sK

Singlefjorden

Tosekalven

Nybakkrunden • 34 km

Øketang

Ekevika

Tosekalven

Singløy Kverndalen

Mørvikh

MARKER Rødenessjøen rundt • 37 km

G

Gri

37

7

Løkkevika

Brevik n Karlsøy Granholmen Furuholmen Bjerkelis Karlsøy

Brevik Furuholmen Bjerkeli

AURSKOG-HØLAND 10 Nybakkrunden • 34 km

10

4

Eidet - Sandviksand tur/retur • 12 km

AURSKOG-HØLAND

Skar Berg Ørseng

n kile

1

Skjebergkilen

Delebekk

Start/stopp for sykkelruten

HALDEN

AREMARK

Ber

ilen

Sykkelruter

Ekevika

Sing Kverndalen

Apalvik

RØMSKOG

Makøy

n Sandøy

Storhavna

FLERE RUTER: www.bikemap.net - www.cyclingnorway.no

Gravningsund Buvika

37

Gjøvika

Kirker

SE

KK

EN

44

HALDEN Idd Immanuel Berg

Asak

AREMARK

MARKER

Rømskog

AURSKOG HØLAND Aurskog

Rokke

Holmgill

Øymark

Tistedal

Aremark

Ørje

Bjørkelangen

Klund

Løken

Rødenes

Hemnes Apalvik

Enningdalen

Prestebakke

ngnorway.no

RØMSKOG

Mangen

Makøy

n Sandøy

Storha

Aktiviteter

Hotell

Badeplasser

Severdigheter

Camping/Telt

Fiske

Kirker

Gravningsun Buvika


Rømua

Norum

Lørenfall n

Haldenkanalen

Bla

ørum

ørumsand

Utallige muligheter

X

F

Tertitten

ad

UrskogHølandsbanen

uttarsrud

Klo

3

ter

Gapahuker

Aktiviteter og severdigheter

a

H AL DE N

2 3

4

A REMA RK

Klatring på grensen

6

Fredriksten festning: Spøkelsesløype, minigolf, geocaching, museer, omvisninger, konserter m.m. Halden Golfklubb

18

Heia

1 Håøya

Kjølen Sportcenter

Strømsfoss: Mølle, museum, galleri, Møllerens hus, sluser og DS Turisten

RØMSKOG

7

19

Haukenestårnet

4 Vortungen

Stabburet på Holth

Nord Trandem Gård

5 Halsnes

12

20

Fernandas Bokcafé

13

22

Kurøen bygdetun

Arestad gamle prestegård

21

SUP Rømskog

8

Bøensætre Husmannsplass

Brygga Kultursal

6

Fredrikshald Teater

6

Busterudparken

7

Rød Herregård m/galleri

8

Svinesundsbroene

14

9

Hjelmkollen

15

East Side Event (Parasailing)

10

Elgåfossen

16

11

Brekke sluser

Ørje Brug: Haldenvassdragets kanalmuseum, sluser, galleri

Dahl besøksgård

17

Ørje fort

18

Basmo festning

16

Joval Events

Fjellsrud

7 Tjuvholmen 8 HøvleritomtaBy 9 Ørje elva

23

Bygdetunet, Hemnes

24

Aur Prestegård

Gansdalen 10 Kirkebyøya nes

11 Husborn friområde

ere

MA RKER

Kinnåsen

6 Sæterøya

AURSKOG–HØLAN D

Kirkeng Events

#

319

Øy

9

Hvalsetra

3 Storøya

12 Kanaltangen 13 Trolløya

22

n

5

Heia

2 Venemoen

kenes

Ulverud

25

Aurskog Golfpark

14 Vestfjella – Skotjern

26

Frilund gård

15 Skjæra

27 28

Nordre Mangen Gård

29

Killingmo alpakka- og besøksgård

16 Tripperød 17 Brekke

Urskog fort

18 Vadet

Svarterud

AKERSHUS

Neset Se mer info på visithaldenkanalen.no eller turkart.no hov ØYEREN

eren

www.visithaldenkanalen.no

Seter

Sæte Lun

Restaurant – kafé – selskapslokale* HALDE N syd Brygga Mat- og vinhus

H A LDEN n ord Polly´s Tearoom

MARKE R Båtcaféen på Ørje

238

and

L Klufteru

Kopper Nes

AURSKOG–HØLAND Bjørnstad

Bjørnstad

Restaurant Fjøset


X

Rånås

Gruesætra

Auli

X

#

342

Huseby Bryggerhuset Syd Fjuk Kjølstad

Fossum

Gåsebrenna

Butt´s Bistro og Tandori

åsen

Brød & Vann

Tranum

Borstad Kjellingmo

29 FabianJar Restaurant og Pannekakeri

Eikeberg

RØMSKOGHauklund Busåsen

25

Lokshaug

Dingsrud

A REMA RK

28

Furulund Lierfoss Kafe Aurskog 24

Tangåsen

Hogstadsætra

Midtskog

347

Kaståsen 1 Park Hotell Åserud

2

d

9 10 10 Fosser 11 11 Tuen

Grand Hotell

Tyrihjellen

Frogner

3# Fredriksten Hotell Ton 330 Steffarud 4 Thon Hotel Halden Mo Ensrud 5 Svinesund Motell & Kro CampingMomoen21 5 BråtorpHøla nds Løken # 6 Fredriksten Camping Hi

m

le da

n

Bølertjern 353

7

Hafstein

LangholmenSolberg e Turist- og Vard Fritidssenter

#

8

Krokedal FET

14 14

Hjellebøl

345

18

Hverven

Bunes

24 23

Lund gård

1

Vinterstad

327

Grasmoen

Askim 8

Fusk Sekkelsten

Sulerud

Eikeheia Oraug AURSKOG–HØLAND Kampenes

Skjørten 20 Eidsverket Tangen

Mo Hjel

201

Lembruheia

Vammeli 352 21 Høland Gaardsmotell Vamma Guldberg Setskog 115

22 22

Kirkevika Camping Mosaby Kjos Store Hoie NaturgårdenRekket Sommermotell

23

Vister Frilund Gård # Fleskevannet Onstad

Skallerud

Gåsvika

#L

340

Hu

KYSTLEDHYTTER Aslaksrud Åsrud

E

Foss

Ski

Myrer 333

Nord Steinby Kro og Camping Bolstad

19

Slitu

lsten

Stensrud

Rømskog Spa & Resort

Kolstad

m

Torp

Setten

Rørvik Camping # Nymoen 237 RØMSKOG

Rom

Hov Østby Jaren

Solstrand Terrasse 13 # Sukken Camping 309

16 17

Mørkve Skjerva

Sauerud Dramstad Tannsjøen Grøtvet Hol Eidareng Rud Kråk Åser Slitu

Fløterhytta, Brekke 23Holene Trandem Vang

Lysaker Foss Lysakermoa Ladim 326

TrandumseterTveiten Fjøset, Strømsfoss 24 Tveter 21 Skipperud 326

Tveter Hølvannet Hau Igletjern Nylenda Skjelle Hallangen Marker 25 Flagghytta, 21 Skjørshammer brygge S Skrikerud

Haugen

Toen 195 Karterud

20

To Hellingstje Stangebro Eng Trandum Kjev Dra Skiptvet Ekeberg Tukun GryttjernetB Trandum Tukun Røsæ Haga

# Øgarden Smia, Skulerud 26 Meieribyen Nordby 329

Røvas

rud

#

Stikla Pella 257

23 Furulund Hemnes

Badeplasser

Måstad

d

Venta

Solum

Øg

259 22

Hellegård Gangnes

264

Bergsjø

1 Ydersnes Kolberg

Holmbru Bøn

ma

Mjermen

12

25

Halsnes

5

Os

Nordli Solberg Tårnby Østb Vestby Berg 2 Bøen 4 Fossberg Rømskog Vortungen Ramberg Enga Ra Vidnes Sva 17 RømskogBrekke 20Skattebøl Haukenes 21 Grav Haukenesfjellet Krossby Sandum Sør21 335 Holtet 22 Storøya Sundsrud

Abbortjern

115

GLO

Østby

299

MMA

Vestby Sperstad Hytter: www.visithaldenkanalen.no / www.fiskeland.no Kystledhytter: www.oslofjorden.org Gapahuker: Se egen liste Røyrvik Digerneset Ertevannet # Kinnarslund Tørnby Tørnby 9 Tårnby Åby 299 Åmot Borgen Vortungen Skauge Nordby Sand 260 Sørsaga Haug Bøen Sand

Lund Komnes Foksen Saksegård ud Stikla Rud

#

Breidsjøen

Haukenestårnet Ubetjent DNT-hytte Vardehøgda # 335 Gåsefjorden

Nes

Kornsjø 6 VillaMørk

er nd

Budalsvika Naddum Ubetjent DNT-hytte

Olberg

Dalsroa

328

AURSKOG HØLAND Fallet

Kongtorp

Bokerød Campinghytter

338

Skakkestad Øskja

Fangekasa Bibelcamp # # 318 Bøensætre 266 husmannsplass 22 Auten

12

LangsjøAurset Ilen lungen

Store Langsjøen Åmot MARKER

13

Nyborg rkved Skavaug

Gudim Torp

Sætra

n la ke r Kirkeng jCamping ø B Holen Stora Lee Camping

Rud

207

Kolstad

kun for grupper 20 # 28

n ge

Komnes AREMARK Gromsrud

#Tunnsjøen

HALDEN

Maltjenn

*

Tose-

236

Lunder Midtfjella HolterOlberg Krokstad Odalen Onstad 115

23

305

206

*

Eidsverket

Elgheia Skreppestad 26

d Ru Overnatting

Friends

Molidalen GLOMMA

Berger Ba oss Bolfoss SHIUL ( Søndre Høland Åser Øysjøen Hjen Solbergfoss bygda Torshov Mangfjellet Skoro Aslerud Idretts og ungdomslag TB Radderud Tosebygda 347 på Hemnes) Lier # Solberg Heller 317# Hovin Hobøl Store Basnes Bu Tømt 207Ingstad Bjørker Eik Garsjøen Eikeberg Eikeberg r Bjørnstad ASKIM

392

Bliksrud

Bjørkelangen

l en sda

Skjatvet

#

Haugrim

Stabburet på Holth RingBjørkelangen # 364 FLERE SPISESTEDER I HALDEN: www.vi si tHalden.co m Tævsjøen 370

kollen

Sand 358Rakne Sandstangen Sko Berger Hjertum 208 Gimmingsrud ørkfoss Lunderby Mørkfoss Lillians Kafé Tangen St Bust 229 Vittenberg

370

Moen

Kukollen #

Utveie

386 Agne Havsjøen Håkås Mørkåsen Manfa Restaurant # Håkås

286

335

Nord Trandem Gård

Moseby

352

# 27Kitchen Sot Thai

Rømskog Spa & Resort

Møllerens Hus

Båstad T

Aslakby

Sandum

Haneborg

Fernandas Bokkafe Aursmoen Halvorsrud

Lomsnes

10

Mørk Mangen Bjørkelangen stasjon

Runddelen

Nordby Auten

Båstad

Evenby

Nordre Viksjøen Shanghai House Mangen 244

Nord Steinby Kro og Camping

Kongshallene 210

Aurskog

*

Viggenes

Hedum

Gillingsrud Væte

ud

236

Kurøen Bygdetun

Harafallet

Åsnes

Skjenn Hvesse

BjørknesAurs Gjestegård sjøen Eidsverket

skogen

381

279

Fredriksten Kro

Finstadbru

Berg Østgaard Gildehall

a

#

f e stn in ge n

Gra

Restaurant Fjøset

Ovlin

*

Den Gamle Kommandant

Mork

Varsjøen Krokstad

Lund GårdKjølen Mang-

Aurskog

ovehøgdaRekecafeen

330

Strand

Curtisen

379

Hauger

Solstrand Terrasse 367

331

Nes

Vesle

Bakergaarden Café

# Herregårdskaféen 27

L

AURSKOG–HØLAND Bjørnstad Ste # Rakeiet Bjørnstad Rabbillen

Båtcaféen på Ørje

BakgårdenUlviken restaurant

Hogset- Rennespellet Havna Restaurant H A#LDEN grenda Sameie-364

Burgerbar Hogset Ingjer Grensen

Botn

n

Foss

404

MARKE R

oe

aker

Foss Blaker Brygga Mat- og vinhus X skanse Brygga Steak &Staurhaugen Ribs

Paradismyra Brautersæter

Store

Bjørknes Klufteru L 373Børen and Kopper

238

401

Fallet oltFinnh H A LDEN sjøen n ord Tresjøa Polly´s Tearoom

Rånåsfoss

Sæte Lun

Nettmangen

Romsjøen Restaurant Aulifeltet Tranbu – kafé – selskapslokale*

HAL DE N syd

Seter

Buhol

#

X

let

Nestreia

Kjussæter

Haga

Fl

Julton

Rømsjøen


Villa Kornsjø

1 Vanninga

8 Tripperød

2 Kruseter

9 Fosbyskjæra

3 Store Ertevann

10 Remnevannet

Badeplasser 11 Tolsby badeplass Engevika

H5ALDE N Sponvika

A12 REMA RK badeplass Kirkeng

14 15

21

16 17

MARKE R Otteid 18 Østre

2 7 Kruseter Langholmen/Ystehede

9 Fosbyskjæra

3 Store Ertevann

10 Remnevannet

16

Tangen

4 Engevika

11 Tolsby badeplass

17

Ytterbøl

5 Sponvika

12 Kirkeng badeplass

18

6 Svalerødkilen 7

Fiske Langholmen/Ystehede

8 Tripperød 13 Fangekasa

13 Fangekasa

GJEDDE-/ABBORFISKE HOVEDVASSDRAGET

1 2 3

Femsjøen Aspern

Fiske Ara

GJEDDE-/ABBORFISKE 4 Øymarksjøen (Delvis Aremark) HOVEDVASSDRAGET 5 Rødenessjøen 1 Femsjøen 6 Skulerudsjøen 2 Aspern 7 Hemnessjøen 3 Ara

4

19

Skulerudsjøen

7

Hemnessjøen

20 Kirkesand

Tjuvholmen

21

22 Røytjern

8 9 10

Ørsjøen Store Erte Stora Lee

11 Rømsjøen ANDRE SJØER 12 Mjermen 8 Ørsjøen 13 Setten 9 Store Erte LAKSEFISKE 10 Stora Lee 14 Enningdalselven 11 Rømsjøen 15 Tista 12 Mjermen

LAKSEFISKE

14 15

Enningdalselven Tista

Åserød Hauger Hasle Kolstad Småberg 120 Solberg Basken HollebyRavneberget Kurland Vestby Rød Vålerkroken Strømnes Bjørnland Hafslundsøy

Femsjøen rundt • 38km

ØRRETFISKE

16 17

Berbyfjellene Øst (Halden)

18 19

Vestfjella (Aremark)

25

Nordre Boksjø (Halden)

109

Vestsiden (Marker)

24

166

Ise

Holtet

Sp

142

Ves

Hasle

Borgenhaugen Berby 93

Ise

Ves

Tveter Sp

Klavestadhaugen

64

Molteberg Sandåker

ISESJ Delås Skjelin SARPSBORG 127 Fjell Gjellestad Svingen Vik Jale Kroken Hauge Hafslund Borregård Flatberg 112 Blåkollen Skjeberg San

Nordre (Halden) RødnesBoksjø øst (Marker) Vestfjella (Aremark) Vestre Rømskog

Ringstad

Nålum

Borgenhaugen Bø

Solberg

Rødnes øst (Marker) Vestre Rømskog

P Løkka Tveter O Lilleby Klavestadhaugen 93

Årum Skjeberg Lilledal 64 110 Navestad Løkke Gunnarstorp Brandstorp Sandbakken Hornes Ranum Voll Guslund UllerøyMolteberg Sandåker Vestberg Kårheim H Østby Delås Risum Kvastebyen Skjelin 127 Vik Løkkeberg Delebekk Høysand Jale Hauge Ås Strandbekk H 96112 Flatberg Blåkollen Skjeberg San Komperød Sandviken Biss Ingedal

Nålum

Ringstad Nordre Rømskog Delebekk Start/stopp for sykkelruten Solberg

AURSKOG-HØLAND

Ves

BerbyVarteig

Vålerkroken Holtet Ves Navestad Hafslundsøy (Aurskog-Høland) Sandbakken Ranum

Berbyfjellene (Halden) Lysvannveien Øst (Marker)

Aurskog Høland – www.ahfa.no 9 Eidet - Sandviksand tur/retur

1

121

Ravneberget Årum Kurland Vestby

25

(Marker) 19 Vestsiden Nordre Rømskog 24 20 Fjella (Marker) (Marker) Aurskog Høland – www.ahfa.no 21 Lysvannveien

22 23

N

ISESJ Brusevoll Lindemark Finnestad SARPSBORG Fjell Gjellestad Svingen HafslundKroken Maugesten Borregård

ØRRETFISKE 20 Fjella (Marker)

16 21 17 22 18 23

Ro

142

(Aurskog-Høland)

P Bø O Lilleby Heltorp Skjeberg Slang Skar Rød Lilledal 110 Løkke Gunnarstorp Ørseng Berg E6 1 Brandstorp Hornes Voll Døle Guslund Ullerøy Kårheim • 12 km Vestberg Slang H Østby Løkkevika Risum Kvastebyen Hjelmungen Løkkeberg Delebekk Høysand Lobsgård ÅsBrevik Strandbekk n Karlsøy Grimsøykilen Furuholmen H 96 Granholmen Bjerkeli Komperød Sandviken Biss

s Karlsøy

Løkka Jørstad

Ingedal

Grimsøy Jørstad Ingerøy Bø V SingleHeltorp Tosekalven fjorden Slang Skar Rød Ørseng Berg E6 1 Døle Øketangen Kjølerbakke 12 kmEkevika Slang Løkkevika Varpet Delebekk

10

Start/stopp for sykkelruten Nybakkrunden • 34 km

9

Eidet - Sandviksand tur/retur •

ilen

ek Tos

2 3

Revelsby

Varteig

Plommen 28 Røytjern Maugesten

n kile

Siljedalen og Holvannet rundt • 23km

166

Gryteland

Langmark Finnestad 27Buråsen 184 UlviksjøenBrusevoll Lindemark Halvorsrud Grasløs 109

1

HALDEN AREMARK

Sandviksand

Husborn

FISKEKORT/INFORMASJON: www.iNatur.no – www.fiskeland.no HALDEN

Sykkelruter Grenserittet midt • 35 km

Åserød Storbogen Åleskjær Hauger 24 Tangen Kolstad 120 ned Minge Småberg Solberg Basken 25 Dalen Halsnes 154 Holleby Rød Suteren Strømnes Bjørnland Mingedal 26 Skulerud 188

Østre Otteid

ANDRE SJØER

121

23 Plommen 28 Kirkevika Røytjern Skår

e Tos

Sykkelruter

RØMSKOG

Sæterøya Husborn

Øymarksjøen (Delvis Aremark) 13 Setten FISKEKORT/INFORMASJON: www.iNatur.no – www.fiskeland.no 5 Rødenessjøen

6

Hellum Mingedal 26 Tjernsbekk N Skulerud 163 Båserud Merr Langmark Haugen 17 Bergedalsåsen 27Buråsen AURSKOG–HØ LAND 184 Ulviksjøen 1 202 Halvorsrud GrasløsSkantebygdaS

Ytterbøl

14 19 15

61 Vanninga Svalerødkilen

Os

26

Badeplasser

Hytter: www.visithaldenkanalen.no / www.fiskeland.no H ALDE N A REMA RK

4

25

Tveter

Berg

GLO

6

Solberg Fjøset, Strømsfoss

115

MA

Bokerød Campinghytter

Haukenestårnet Ubetjent DNT-hytte

GLO M

8

24

Tveiten Østb Skipperud Vestby Hau Skjelle Fossberg Flagghytta, Marker Skjørshammer bryggeRaS Vidnes Skattebøl Brekke To Skrikerud Smia, Skulerud Grav Eng Krossby Meieribyen Holtet Kjev Toen Dra Skiptvet Ekeberg 195 Hellum Karterud Tjernsbekk B 163 Røsæ Båserud Merr Sperstad Haugen Kystledhytter: www.oslofjorden.org Gapahuker: Se egen liste 17 Bergedalsåsen AURSKOG–HØ LAND MARKE R RØMSKOG Åby 202 Borgen Skantebygda Nordby S Skauge Haug Åmot Os Solberg 20 Kirkesand 23 Sæterøya Kirkevika Skår 115 Østb Vestby Berg Gryteland Fossberg 188 Åleskjær Storbogen 24 Tangen Tjuvholmen Sandviksand Revelsby Ra Vidnes Skattebøl Brekke ned Minge Grav Krossby Ro 154 22 Røytjern 25 Dalen Tangen Halsnes Holtet Suteren

19

Skjebergkilen

Langholmen Turist- og Fritidssenter

Skjebergkilen

7


Kirker

SE KK EN

Lifjorden

Hølbekk 4 Gjøvasshøgda Engen Kån 290 Torper 186 Ørje n Torerud Borgås Lømbu Brutjern n Sandøy st Hosten Berger Frønessjøen 194 Kraugerud Brennemoen Jonsvanna ØrjeKolstad Langard by105 Østby Blyvollen uger Knoll 18 Nordeng Stormosen Storhavna 15 16 7 2408 16 Gjøvann Grunderud Skukustad Djupedal Glørud Pengerud Lien Melleby FLERE RUTER: - www.cyclingnorway.no Skjør Holøs www.bikemap.net 196 akkestadelva Solbrekke Vesterby Høytomt 5 Sørenga Bærekas Slora Sæves Krossby 17 Buer Lund Djupetjern Lihagen orp Rådalshytta Gravningsund Solstrand st Stensvann Lihammeren Ledengen Kåtorp Gudim HaslemSandåker Holmetjern 8 Bøn 180 Berby237 Honningen Heia Buvika 267 Steinsvannshøgda Li 9 veDintorp Melleby 13 Breidmosen Strekerud 220 Vardetjern Nybu Gjølsjøen Langevannet253 Ringsby Gåsa Rakkestad amstad Setertjern Fossum 22 Haugård LedengtjernGjøvika Langtjern 226 Bergenhus Øymark Torp Brøntorp Stumpeslett Melleby Gimle RAKKESTAD Jaren Ringstad Nygård Solbrekke Søby Blankevanna æk Ankerud Li-Langen Kolstad Snesrud Jerberg 44 Lenda radalen 178 Grastjern Krokvannet Grindstad Engstad Vågelsby 10Holtsrud Årnes 70 Buer Grøndal Vestby Gjølstad SVER Vortvet 181 Kroktjern 277 Gjulem Åsmundrud Stubberud Haugsten Filtvet Eng 20 Vesttorp Mårud Ringsby Stikletjern Bjørnstad Hølbekk Kån Eng Skjørtorp Rakkestadelva Torper 21 Lømbu st Hosten Frønessjøen 194 Kraugerud 182 Galborgen Haug by 157 Østby AURSKOG HØLAND HALDEN RØMSKOG Kolstad AREMARK MARKER Solerud NordengAsak Grunderud Deli Levernes 240 Åstorp Liholtet Djupedal Torp Skiselva Lien Haraldstad Mellomdalen Holøs 196 akkestadelva Vedal Solbrekke Halvorsrud 4 Nordby Høytomt Sørenga Bærekas 213 Idd Rømskog Aurskog Haugby SævesBuer HolmgillSlora Øymark Langnes Lund Glenge Rådalshytta Moslora 158 Hagen Dammyra Rokke ØYMARK181 st Stensvann Ledengen Kalaker Gudim Haslem Tolsby Holmetjern Herre-Fosser Dalene Berby SJØEN ognerud Viken 180 Nerstorp Steinsvannshøgda Bjørkelangen Selvik Moen Breidmosen Aremark Ørje Nybu Grimstad Immanuel 17 Ski Strekerud Struten Linnestad Rakkestad Tistedal OtteidVestgård Tjærnes Gautestad Lerkerud226 Gåsa Haugård Ledengtjern Langtjern Bergenhus Øymark vika Rørvik Søgård Vestby Fosser Nygård Sørby RAKKESTAD190 Ringstad Nygård Solbrekke Gråbøl Harlem Modal Berg Løken Ilebekk Klund Jerberg Holtet Linnekleppen 325 radalen 178 Ytterskogen Steketangen Enningdalen Grindstad Danstorp 10 70 Saksåsen Buer Trantjern KjennerTorp Rud Vestby Gjølstad Skalle Skjølja 191 Krosby 277 Damsløkka Prestebakke Hemnes Rud Rødenes Åsmundrud Stubberud Haugsten Filtvet Eng FørisdalBjørnstad Sambøl Stikletjern Skinnarbutjern Øverby Eng Skjørtorp Åmot Rakkestadelva Melleby 21 Otteid v. Hen 182 Galborgen Torp Haug 19 Lia 157 Nerby Levernes Mangen Degernes Stegen Solerud 18 Torgrimbutjern220 Djupvik Kirkenga Deli Gjøby Nokkerud Åstorp 194 Jonsrud Torp Smedshaug 6 Skiselva 105 Liholtet Haraldstad Lystjernhøgda Slevika 4 Mellomdalen EngenHolvin Vedal Halvorsrud Nordby Nakkim Årbu Rørvannet 213 Nakkim Langnes Førisdal Haugby Rørvik Glenge 235 Moslora 158 Hagen Dammyra Rødtjernhøgda ØYMARK181 Bøens- 19 Kalaker 207 Tolsby Herre-Fosser Låby Omvik Dalene Svaet Uttisrud ognerud Viken 192 Selvik Nerstorp Stensrud 25SJØEN fjorden Nordby Demma Fossebekkbrua Lund Pilhaug Moen Grimstad 17 Ski Struten 11 Linnestad 226 Otteid167 Vestgård Tjærnes Gautestad Lerkerud Væle vika Rørvik Søgård Vestby 232 Fosser Nygård Sørby 190 Holtet 111 Østtorp Krok Horntjernåsen Bøen 231 Kolbjørnviksjøen Erte Gråbøl HarlemHoltet Modal Ilebekk Linnekleppen Strand 325 Ytterskogen Steketangen Danstorp Moen Aktiviteter Hotell Badeplasser Kirker Løvik Tjøstøltjerna Ådalen Ertevannet Saksåsen Sørenskas Trantjern KjennerTorp Rud Dammyra Skjølja 191 Krosby Snopestad Heier Skalle Damsløkka Bredholt Rud 8 11 Skinnarbutjern Øverby Førisdal Lysebråten Setertjernet 13 KilesjøenSambøl Langetjernet Åmot Melleby Otteid v.228 Hen TorpKløsa 19 Severdigheter Camping/Telt Lia Strøm Fiske 10 Nerby Erteskogen Kirkenga Degernes Våla Stegen 18 Torgrimbutjern DjupvikLundehøgda Gjøby Blytjerna 12 220 Elgutu Nokkerud STORE LE 194 Jonsrud Bergstrøm Smedshaug 6 105 Lystjernhøgda Slevika Strømsfoss EngenHolvin stvoll Strømsfoss Høyås 220 Nakkim Nakkim Årbu Krokvannet Rørvannet Siljeholt 127 Førisdal Rørvik Nes 235 Rødtjernhøgda 192 180 6 4 6Omvik 24 7 Vatvet Spisesteder Hytter NesødegårdBøens- 19Sykkelruter pydevoll Låby 207 Svaet Uttisrud Stensrud 192 25 fjorden 12 Nordby Demma Fossebekkbrua Lervik Lund Hivannskollen Pilhaug Holt Øby 11 226 167 Væle Fange Bråten Sjølbuvannet Trestikle stgård 232 179 191 250 Holtet Bergrøten 111 Østtorp KrokHivann Bøen 231 Kolbjørnviksjøen Erte Høgnipen Torgrimsby Horntjernåsen Litjernet Strand 3 Sloreby JØ Moen Lajordet Skjebergdal Rivegård Tjøstøltjerna Løvik Ådalen Ertevannet Sørenskas Iversby Fjell Dammyra Dagerød Laksen Vatvetelva Snopestad Heier Rive Bredholt 8 11 Røser Leksrød Skjeklesjøen Sandvannet Lysebråten Buer 129 Langetjernet Elgetjernet Kilesjøen 22 Setertjernet 13 Kasa 13 Hallesby 7 Tolsby Holt Setre Skjekle 228 Strøm Børtevannet Erteskogen Kløsa Trindborgåsen 132 Rødsmoen 10 11 173 Våla 180 Lundehøgda Blytjerna 12 Børt Elgutu Bjørvannet Skjekleseter Bjørke STORE LE Mosvike 14 AREMARKSJØEN Tangen BergstrømStrømsfoss Fyldeng Oppsjø stvoll 262 Strømsfoss Høyås 220 Vatnemellom Krokvannet Siljeholt 127 Rød Nes 18 Gulltjern Mosbekk 141 180 Vatvet Kampetjernet pydevoll Buer 1321 6 4 6 19224 7 Bjørkebråten Tretjerna Nesødegård Grøvle 205 Velund n 209 12 Brudal Lervik Prestegården Hivannskollen Kollerødfjellet Holt Øby 166 Kollerødtjernet Tingsby Aremark Kirkeng Fange Bråten 176 Vik Sjølbuvannet Trestikle stgård Kirkeng 179 191 250 Bergrøten Bråten 12 9 Holen Tangen Rogdalshøgda Hivann 234 Høgnipen Torgrimsby Litjernet Sloreby Grinderød Djupvann 3Haugland JØ Gjuer Stiksvann Lajordet Skjebergdal Rivegård Trollhøgda Slora Bunessjøen Tvetervann Iversby 200 Fjell Dagerød Laksen Kråkgullåsen Røser Vatvetelva Skjæra Rive 236 Skolleborg Leksrød Espelund Rivekrakken Skjeklesjøen Sandvannet Rønnås 10 Buer 129 Elgetjernet 22 Fossby Kramperås Kasa 13 8 9 15 Hallesby 7 Holt Tolsby Setre 11 Skjekle Hagelund Ingridtjernet Børtevannet Holtet Trindborgåsen 132 Rødsmoen 173 180 237 Skolleborgørvann AREMARK ndbekk Børt Bjørvannet Skjekleseter Bjørke s Rødsvann 14 AREMARKSJØEN Tangen Ormeto Mosvike Ramntjernet Fyldeng Oppsjø Bergsjøen Tromopp Rønneld 262 Stangebråtåsen 210 5 Bergsland Vatnemellom Prangerød 234 Ryggerød Rød 246 18 202 9 Slora Gulltjern Mosbekk 141 Rødvann Kampetjernet Buer 1321 Bjørkebråten Tretjerna Vardeåsen Kjørkeliåsen Ormo Grøvle Fiskeløs Nygård 205 Langtjernet Velund n Rød 209 193 Presteng Brudal Prestegården Kollerødfjellet 166 Vesttorp Aremark Kirkeng Kollerødtjernet Tingsby 241 Rokkevannet 176 Søle Holevannet Vik Kirkeng Håkabyfjellet Mørholt 168 Bråten 12 9 Tangen Rogdalshøgda Kvislerseter 234 Fjell Holen Grinderød Djupvann Vesttorpfjellet HauglandNordby Gjuer Stiksvann 245 Kjølasjøen Krokvann Trollhøgda Hjerteråsen Bunessjøen Tvetervann Vesttorp Slora 200 Kvisler Korsetvannet 214 Kjørelva Østtorp Syverstad Skjæra Kråkgullåsen 236 Skolleborg 200 Espelund Rivekrakken Berger Ås Rønnås Demmeåsen Torby 10 Eng Rokke Korset Fossby Kramperås Moen 15 8 9 Holtet Holtet Ingridtjernet Hagelund Voll AREMARK Sønstevoll 237 Skolleborgørvann Mosserød ndbekk Rjør seberg Ormeto s Rødsvann Høyås 165 Ramntjernet Bergsjøen Ørnekula Tromopp Rønneld 200 Stangebråtåsen 210 5 Mo Tripperød Bergsland Mo Prangerød Åsgård Lindehaugen 234 236 209 Ryggerød 246 202 Slora Nordbrøden Helgerød Vardeåsen 9 Rødvann 16 10 Kjørkeliåsen OrmoRød Herrebrøden Fiskeløs Nygård Storøya Langtjernet Ulsrød 193 Granli Presteng Haralund Sørbrøden 214 Vesttorp Tripperød 241 Mørk Rokkevannet Brattås Søle Holevannet Koksrød Halden, nord 127 Bislingen Skogen 8 Håkabyfjellet Mørholt 168 Kvislerseter 2 ASPERN Fjell e Ingedal Brekke Vesttorpfjellet 22 Kjølasjøen 6 Åsmundsenga Nordby 245 Steinselva Krokvann Holmegil Vesttorp Hjerteråsen Fjell Bjørkebekk Asprekfjorden Gjellestad 1 Nes Kvisler Totorp Haugene Korsetvannet 106 11 11 23 Tobru 214 Kjørelva Østtorp Syverstad Hølen Sund n Bekkhus 200 Demmeåsen Tosterød Fjell Berger Ås Kasetjernet Alingmoen Eng Rokke Korset Torby Huseby Asak Hjørnegård 17 21 Moen Klaretjern Holtet Trollnes Østgård 2 Brødløs Næridsrød Voll Sønstevoll Sønstegård Mosserød Remne 225 Strupe Vik Rjør seberg Gimle 10165 Abortjern Trollnestjernet Kil 199 Høyås Blankefjell Grimsrød Ørnekula 104 Berg Krusetertjern 200 Tripperød Mo Li 1 Åsgård Edet 18 12 Vanninga Lindehaugen 236 209 Mo 2 Tistedal Røsnes TorpumHALDEN Nordbrøden Gøtelitjern Helgerød 214 Ormtjern 16 10202 Fossby 5 Vikshaugen Vestgård Vardekollen Herrebrøden Breidtjern Storøya Blæsehøgda Remmen Ulsrød 15 Berg Granli Haralund Sørbrøden 214 103 Sørlie 21 Lund 1 Tripperød Mørk Dal 1 lille1Erte Brattås Orød 2 Løkkeberg Refne Breidtjern Koksrød Halden, nord 174 127Alsrød Bislingen Skogen Langetjern8 7 Hattefjell Unneberg Elgsgravtjernet 246 Risum ASPERN Lundeheia 2 Brattøya e Ingedal Brekke Korstjern Sauøya 6 9 Isebakke 22 Knardal Åsmundsenga en Haug Steinselva Holmegil Øberg Fjell Bekkeli Leiren Tobru Bjørkebekk Urdevannet Gjellestad 1 Nes 5 Totorp Haugene EskevikaRishaugen 106 11 11 23 STORE ERTE HølenKrokvannAsprekfjorden HALDEN Sund243 4

EN

FE

MS

EN

Strøm


Aulifeltet

X

Foss

Gåsebrenna

Rennespellet

#

Sameie-364 åsen

Hogset

# Rakeiet Rabbillen

Ovlin

367

Kjølen

Strand

Mang-

#

Fl

10

Busåsen Hauklund

Mork

29

Jar

Finstadbru

rsjøen kstad

Eikeberg

Berg

Aurskog 24

Bjørkelangen

et

d

Ru

Midtskog

Komnes Gromsrud

#Tunnsjøen

aståsen

Bj

Åserud

Tyrihjellen

Frogner

#

Ton

330

Ensrud

Mo

Hi m l da en

Varde 338

okedal FET

Mørk

299

257

eien

7

Ringstad Ringstad

Bjørkenes

Hallangen Berger

115 Rud

Veiby

l va

Olberg

Linto Melleby

M

se

Heiås

Båstad Båstad

Viktjernhøgda

# Fleskevannet

Gåsvika

12

25

Halsnes

326

21

Haugen Øgarden

#

20

Bøen Tårnby

2 Bøen

21

Ertevannet SandtjernFallet 315

Rømskog Enga

Dansarberget

20 Rømskog Haukenes 21

DansarSvartebotthøgda #

Rømsjøen Sør22 Storøya

313

Teigen berget

293

Skulerudvann

23 Damtjernet 3 Ertevann Strand 11 Nordneset

RØMSKOG

Vesle Risen

Pavestad

336

Store

RØMSJØEN

fjellet

253

286 Slavannet

RøytjernSlavasshøgda 22 #

336

Engemosen

Butjernet Karsbytjern

Risen st BleiketjernLangSlavasshøgda Rømungen vann

Ringsby

Bunes

Stangebrot

24

Sundsrud 19 19 3 Sandum Ertevann Hauk enesHaga

#

2 Skulerud

4

Haukenesfjellet 335 Sandum

Soprum

25

Sand

Strøtje

333

Ertevannet Tårnby

Tørnby Tørnby 9

Vortungen Ramberg

Røvasshøgda

Gryttjernet Trandum

Tukun Haga

Sørsaga Abbortjern Nordli

Kula

Hellingstjernet Stangebrot TrandumRøvasshøgda 333

329 Nordby

Vortungen

Hølvannet

Hølvannet Igletjern

Nylenda

17

5

Lukashytta

326

Trandumseter

21

Digerneset

Mjermen

Holmbru Bøn

nd

330

Røyrvik

#

340

Stensrud

Tukun

Bergsjø

la Hø

# 330 SøplerViktjernhøgda

Heiås

Store Rekket

Gåsefjorden

1 Ydersnes Kolberg ma jer

Søndre Høland

352

327

23 Furulund Hemnes

n

Torp

Måstad

Lembruheia

Tangen

333

#

264

der

Venta

Eikeheia

Hallangen

335

Østby

Øg

HaugstølSjølyst Måstad 332

nta

Grasmoen

Setskog

1

Vardehøgda

Solum

Kråkfoss

Åser

Bolstad

Kinnarslund

260

23

Kolstad

Nes

#

257

Mosaby

# Nymoen 237 Vinterstad

318

Olberg

Saksegård Stikla Hellegård Stikla # Pella Gangnes 259

24

Setten

Kongtorp

Foksen

22

#

22 Auten

#

Skjervangen

Hverven 13

#

La

Krokstad Tannsjøen

AURSKOG HØLAND

Fallet

Hjellebøl

Midtfjella

Bunes

Naddum

Dalsroa

299

en

#

Østby

Store Langsjøen Åmot

Holen

Øskja

#

Ve

Buvika

345

Sætra

Bolfoss

317

Langsjølungen

Aurset

Breidsjøen

28

Hafstein

Vestby

omnes

ø

266

Momoen21 Hølands Løken # Solberg

328

rk

#

Tuen

Bølertjern 353

#

20

309

Fosser

arud

Store Garsjøen

Eidsverket

ng

Øysjøen

347

23

a el

Ljøner

Mangfjellet

392

Bliksrud

Maltjenn 305

347

#

#

V

Molidalen

Haugrim

Elgheia Skreppestad 26

l en sda

#

370

Moen

Bjørkelangen

Hogstadsæ tra

kollen

358

Lunderby

Haneborg

364

Tævsjøen

370

Tangåsen

Runddelen

Moseby

Ring-

Kukollen #

28

Lierfoss

Mob

Askerud

386

Havsjøen

286

335

Nordby Auten

Aursmoen Halvorsrud

Lomsnes

Tjernsmo

#

210

Dingsrud

Aurskog

Viggenes

352

Harafallet Hedum

Lokshaug

25

359 370

Mangen

Åsnes

Kjellingmo

#

Sot27 #

skogen

381

279

Busjøen

Nordre Viksjøen Mangen

Aurskog

høgda

Fjellskog

Bjørknessjøen

Tranum

Borstad

Steineia

Gravliberget

Hauger

27

331

Vesle

379

Ulviken #

Fjuk

Hogsetgrenda

Ingjer

#

342

Løvlia

373Børen

404

Botn

Tresjøa

Staurhaugen

Huseby Kjølstad

Paradismyra Brautersæter

oe n

Blaker X skanse

401

FalletltFinnho sjøen

Rånåsfoss

Nes

Nes 126 Nybru

281

#

281

Vardekollen Hvitsjøen Østtukun


330

Heiås

Kirkeby

tveien Agnes ås Håkås

Viktjernhøgda

Linto

Båstad Melleby

Båstad

7

Ringstad Ringstad

Olberg

Rud

Rud

#

bygda

Sørbråte

Dillevik Hærsetsjøen

Myrvoll

271

Strengen

Holone

HaugtomtHallerud

Rud

Eidsberg

Foss

Huseby

aker rmoa

Finnestad

Smerkerud 204 Lytomt Haug Eidsberg

Øyerud

Fjell Bøli Bredegg

Dynjan

Gutu

TorerudBerger Tveiten 105 ud Hauger Knoll Pengerud ygge Skjør Torp

Fossum Kolshus

Rånås

Løenga

Spestad

MellebyBjørke Enga Østby

EIDSBERG

Rud

Toketorp

Røn

Østervallsko

Ø

302

21

s Ertevann

Blyvollen

297

297

Huevann Gorotjern

Blekketjernshøgda 291

Klemetsby

21

276

Töcken

Gåseby

22Huevann

Klund

Holohytta

Tøcksfo

Langvannet

Kåtorp

Vik Sukken Berger Askerud Tønnelsrud 273 Moseby Sjøglimt Grimsby Stensrud Ysterud Enger

Lervannet

295

MARKERBroketjern

Kulevannet Ørje

Furuli Degnes

Huser

14

Steinsvann

285

21

5

Stillesby Kallak Kirkeng Lundstjern Østenby Langnes E18 Lund 14 Funderud Måstad Svarverud Krossby Kamperud Klund Holo

Trømborgfjella

Langard

15

Grav

277

Neple

Engen 186 Borgås Brennemoen Skukustad Melleby Glørud Krossby Vesterby Kåtorp

Damtjern

Baggetorp

281

Kursmose Trømborg

Veiby

Kinn

LøkenLundebyvannet

Grini Solberg

252

Nybru Trosterud Trosterud

306

N

Lekum

Ådal Vikeby Buvika Hungervann 259 Vikebyhøgda

Skinnerudtjern

213

Åsgård

Berg

Taraldrud

259

Hærland

126 Nybru

Ulvevannet

ØE

Haug

ll

Hobøl

Folkenborg

Klerud

Børresrud

256 256

Folkenborg

Haga

ElsnesHotvet

Elvestad

Skårer

Nes

Nes

211

Fjellengtjernet

Berger

Ø

Hølvannet

16 Jåvall

Skislett Glunnberg

281

Ulsby 306 Jåvall Fokerud15 Åseby Ulsby Hien Rødenes vann Sandum Rødenes Skog Klerud 7

KvillerKvilleråsen 258

Ramstad Vister

Narvestad

Ås

oie

Momarken Homstvet

Mysen

Moen Hjelmark

Dal

Fluetjern

Langvannet Flatasetra Rømungane Åkevannet Langvasshøgda 302 Jåvallsetra

SSJ

Sletner

123

Homstvet

Mona

Dal

Skislett

Skrikerud

Skrikerud erHung Kongsbakk Kongsbakk

Krokstad Våler Våler

Torper

E918

ten

stad

E EN Dn

Laslett

Krok 235235

Ulvevannet Krokslottet

Oppsal

sRjøØe

22

Oppsal

285

nes

Slitu

Buer

6

Vegatjern

Evenby 285 Bråten 18 LervikKroksund Krok Huset Rakke BaStørløs Rakkestad

Lier

Åmot 235235

Åser

nd

Jørentvet

Auten

267 Strengen 268

#

Østby

125

Setra

Ydersbotn

302

Havnås Havnås

Langset Jorud

Ultvet

Oppskot

Grefslisjøen Langset

14

ksu

Riser

Ultvet

Nes

e Rød

Haugen 22 OppdalTangenRiser

Mørkved

d

Haugen

273

Kro

Bjørkerud

eberg ikeberg

TRØGSTAD

Tveiten Garsrud

Øyestad

Bingen

Furuly

26

Vard

Nybruhøgda

308

Stusrud

#

Ånnerud 123 Skjærungrud Øgdern Kalsrud 249258 Haratjernshøgda

Grottenberg Tveiten

Fjellstua

26

Bingen

Skjønhaug 271

Grav

Engemosen

Risen st BleiketjernLangSlavasshøgda Rømungen vann

#

Ringsby

Bunes

Butjernet Karsbytjern

336

308

Bunes

Grimsrud Grimsrud

RøytjernSlavasshøgda 22 #

Store

6

245

Kallak Kallak 245

Hærset

Løvås Skjønhaug Kreppa

ger Bakker Hjensegg orshov Bredegg Trøgstad Trøgstad

Stomperud

Bråte

RØMSKOG

286 Slavannet

336

Skulerudvann

281

23 Damtjernet 3 Ertevann Strand 11 Nordneset

Vesle Risen

Pavestad

2 Skulerud

Sentvet Sentvet

Gutu Gutu Hov #Foss Skofsrud 263 Solberg gsrud 266 Løken ss gen Strønes Busterud Frøshaug Gopperud Strønes

293

25

RØMSJØEN

fjellet

253

#

115

Berger

Raknerud Tårånrud

Soprum

Veiby

Bjørkenes

Hallangen

Utveien

Søndre Høland

a elv ds

Heiås

Båstad

stad

Måstad 332

# 330 SøplerViktjernhøgda

lan

Torp

Venta

er n

S e kjenneberg

d Væte

290

15 16 7

8

273 Neset 4 Gjøvasshøgda Jonsvanna Ørje

16

Gjøvann

17

Krokstad Brutjern

Stormosen

18

5

Lifjorden

Djupetjern Lihagen Solstrand Lihammeren 8 Bøn Heia Sandåker237 Honningen 267 Li 9 KjeveDintorp Melleby 13 220 Vardetjern Gjølsjøen Langevannet253 Ringsby 22 Dramstad Setertjern Fossum Torp Brøntorp Stumpeslett Melleby Gimle Jaren Søby Blankevanna Røsæk Ankerud Li-Langen Kolstad Snesrud Lenda Grastjern Krokvannet Engstad Vågelsby Årnes Grøndal Holtsrud Vortvet 181 Gjulem y 20 Kroktjern Vesttorp Mårud Ringsby Hølbekk Kån Torper Lømbu Kolstad st Hosten Frønessjøen 194 Kraugerud Østby Østby Nordeng 240 Grunderud Djupedal Holøs Lien 196 Rakkestadelva Solbrekke Høytomt Sørenga Bærekas SævesBuer rekke Lund Rådalshytta Slora st Stensvann Ledengen Gudim Haslem sby Holmetjern Berby 180 Steinsvannshøgda Breidmosen Strekerud Nybu Gåsa Rakkestad Hellum Haugård Ledengtjern Langtjern Bergenhus Øymark RAKKESTAD 226 Ringstad Nygård Solbrekke Jerberg Merradalen 178 Grindstad 10 170 Buer Vestby Gjølstad 277 Åsmundrud Haugsten Filtvet Eng ygdaStubberud Stikletjern Bjørnstad Eng Skjørtorp Rakkestadelva 21 182 Galborgen Haug 157 Levernes Solerud Deli and Åstorp Liholtet Torp Skiselva Haraldstad Mellomdalen Vedal Halvorsrud by 4 Nordby 213 Haugby Langnes Glenge Moslora 158 Hagen Dammyra ØYMARK181 Kalaker Tolsby Herre-Fosser Dalene SJØEN Rognerud Viken Selvik Nerstorp Moen Grimstad 17 Ski Struten Linnestad OtteidVestgård Tjærnes Gautestad Lerkerud vika Rørvik Søgård Vestby Fosser Nygård Sørby 190 Gråbøl Harlem Modal Ilebekk Holtet Linnekleppen 325 Ytterskogen Steketangen Danstorp Saksåsen Trantjern KjennerTorp Rud Skalle Skjølja 191 Krosby Damsløkka Rud Sambøl Skinnarbutjern Øverby Førisdal Åmot Melleby Otteid v. Hen 166 Torp 19 Lia Nerby Degernes Stegen 18 Torgrimbutjern220 Djupvik Kirkenga Gjøby Nokkerud 194 Jonsrud

SVERIGE


Bergenhus Ringstad

178

ubberud 182

gnerud

Grimstad

Dalene

181

Linnestad Sørby Ilebekk Ytterskogen KjennerTorp

Glenge

Nerstorp

Rud 194

Lund

Østtorp Ådalen Bredholt

232

Erte Strand Ertevannet Snopestad Lysebråten Erteskogen Elgutu

Horntjernåsen 231

voll

Heier

Holt

Ø

Iversby

Fjell

Buer Setre Trindborgåsen

Børtevannet Børt Tangen Oppsjø 132

Grøvle Brudal 141

Tvetervann

Ingridtjernet

OrmoRød Søle

erteråsen

Syverstad

oltet eberg

Ingedal

Gjellestad

Åsmundsenga

Tobru

Vik

Røsnes 5 kshaugen Vestgård

Bekkhus Hjørnegård Østgård 2 Sønstegård Strupe

104 Berg

Torpum Fossby HALDEN Remmen Berg

Sørlie

21

Løkkeberg Alsrød Unneberg Isebakke n Haug Leiren Bekkeli 5

6 augen

8 Sponvika

9

Edet

Refne

7

2

4

5

Mørk Skogen

1

Brødløs Næridsrød Gimle Grimsrød

Asak

Dal Orød 2 Hattefjell Risum Knardal Øberg Rishaugen Eskevika 4 Lundsholtet Holm Folkvang

214

Idd

Torp

Ystehede

Solbakken

3 Stokkebru Bø Heier

Steinselva

17

21 Abortjern

Hølen Fjell

Trollnes Trollnestjernet 199

2

4

9

210

245

Tripperød 106

200 Tripperød

16 10 8 Holmegil

Bjørkebekk

Kasetjernet Alingmoen

225

Blankefjell

Korstjern

Krokvann

STORE ERTE

Holvann Hafsrødkasa 3 Kverntjern

Haugetjern Skårefjellet Gullund

Aspedammen

9

s Rødsvann

Mo

Breidtjern Elgsgravtjernet

174

222

Herrebøkasa

Bråten

Gøtelitjern Vardekollen

lille1Erte

3

234

Trollhøgda 200

200

Klaretjern Remne 10

Ormtjern

HALDEN

9

12

Nordby

Asprekfjorden Sund

Blæsehøgda

1

205

2 ASPERN

11 11 23

Fredriksten festning

Stumberg

Hov

IDDEFJORDEN

Nes

Krusetertjern

1 18 12 Vanninga Tistedal

103

Solheim

Brekke

Kollerødfjellet

Kollerødtjernet

Kirkeng

Fiskeløs

Ulsrød

Granli

Haralund Brattås 214

Mosbekk

5

165 Ørnekula

Åsgård

Tolsby 11

Mosviken

Rød

Nygård Vesttorp Mørholt

Mosserød 209

Fjell

1

Tromopp

Vardeåsen 9

Moen

Storøya

15

AREMARK

Kvisler Berger

Leksrød

Hallesby

Fossby15 8

246

Rjør

Tosterød

Li

Torby

236

Torp

E6

10

Holevannet Kvislerseter Krokvann

Litjernet

Røser

Skjæra Espelund Rivekrakken

Skolleborg

Kjørelva

Høyås

Brattøya Sauøya

Halden, syd

Svinesund

6

22

Totorp Haugene

Buer 1321 Prestegården Aremark 176 Kirkeng Vik Tangen Rogdalshøgda Djupvann Haugland

Håkabyfjellet 214

Trestikle

Lajordet

13 7 Holt Kasa Rødsmoen AREMARKSJØEN

193

Demmeåsen

Mo Lindehaugen Nordbrøden Helgerød Herrebrøden Sørbrøden Koksrød Halden, nord Bislingen

Huseby Kil

Eng

Fange Sloreby

Rive

Rødvann

Korsetvannet Rokke Korset

Voll

192

3

Stangebråtåsen 234

Fjell

STORE LE

Tretjerna

Skolleborgørvann

248

Burefjellet

Nybøletjern

Grønetjern

Haugåstjern

255

Nordbakke

243

Steinsvannet

Mørte

Vardeåsen

Lenna

13

10

6 4 6 24 7

12

236

237

Setertjernet

228

Nes

Rivegård Dagerød

Fyldeng

18

241

Kjølasjøen

Vesttorp

Kråkgullåsen

Ramntjernet Ryggerød 202 Kjørkeliåsen Presteng

168

Vesttorpfjellet

Kampetjernet

Bunessjøen

Nesødegård Lervik Sjølbuvannet 250 Bergrøten

14 262

8 11

Langetjernet

Strøm

Våla Lundehøgda BergstrømStrømsfoss 12 Strømsfoss Siljeholt

Elgetjernet

Bjørvannet

173

Rønnås

Rokkevannet

Sønstevoll

Skjeklesjøen

Holen Gjuer

Stiksvann

Hagelund Holtet Ormeto Bergsjøen Bergsland Slora Langtjernet

Østtorp Ås

Laksen Sandvannet

Vatvetelva

Skjekleseter Bjørke Vatnemellom Gulltjern Bjørkebråten Velund 209 166 Tingsby 180

Krokvannet

Hivann

22

Grinderød Slora

Kramperås

dbekk Rønneld Prangerød

7

Høyås 220 Hivannskollen

Skjekle

FOX

Saksåsen

n Boksjø

17Skogen

202 Breidtjern Lund Langetjern 246

Lundeheia

Halvorstjern 274 Tjernimellom Mortvannet Høgestang

253

Stora Lee

129

Skjebergdal

Selvik Moen Otteidvika Rørvik Modal

Gråbøl

Kilesjøen

Kløsa

Bråten

179

Høgnipen

191

Torgrimsby

Struten

17

Trantjern

N

gård

213

Damsløkka

MS JØ E

Øby

Moslora

Viken

Sambøl Skinnarbutjern Otteid v. Torp 19 Lia Stegen 18 Torgrimbutjern220 Djupvik Nokkerud Jonsrud 6 105 Lystjernhøgda Slevika Nakkim Nakkim Rørvannet Rørvik 235 Rødtjernhøgda BøensLåby 19 Omvik Svaet Uttisrud 25 fjorden Nordby Demma Fossebekkbrua Pilhaug 11 226 167 Væle Holtet Krok Bøen Kolbjørnviksjøen Moen Tjøstøltjerna Løvik Sørenskas Dammyra

180 Vatvet

ydevoll

Eng

Solerud

Søgård

Linnekleppen 325

Steketangen Rud Skjølja

Blytjerna

27

21

Vestgård

190

Åmot

Degernes

Smedshaug

Stikletjern

Halvorsrud 4 Hagen ØYMARKSJØEN

Lerkerud

Skalle

Stensrud

207

192

111

Herre-Fosser

Krosby

Førisdal

Liholtet Mellomdalen Dammyra

Vedal 158

Tjærnes Vestby Fosser HarlemHoltet

Danstorp

EngenHolvin

Galborgen

Deli

Øverby Førisdal Melleby Nerby GjøbyKirkenga

Hen

Årbu

Rakkestadelva

Ski

Buer

277 Åsmundrud

Eng

Haug 157 Levernes

Torp Haugby Tolsby

Nordby

Gautestad

ygård

1

Åstorp Skiselva

Haraldstad Langnes Kalaker

Haugsten

Bjørnstad

Skjørtorp

10

Gjølstad

Filtvet

Breidmosen Ledengtjern Solbrekke

Nybu Langtjern Øymark Nygård

Gåsa

226

Jerberg

Grindstad

Vestby

RAKKESTAD

FE

adalen

Steinsvannshøgda

RakkestadStrekerud

Haugård

Urdevannet


berg

Søle

Voll

Hjerteråsen

Syverstad

Holtet Bisseberg

E6

127

Døle ang

lmungen sgård

n

Ingedal

Gjellestad

Østtorp Ås

Eng

Åsmundsenga

Tobru

Vik

Røsnes 5 Vikshaugen Vestgård

Totorp Haugene

Bekkhus Hjørnegård Østgård 2 Sønstegård Strupe

104 Berg

Sørlie

21

Løkkeberg Alsrød Unneberg Isebakke erbakken Haug Bekkeli Leiren 5

erød

n

6 Haugen

8 Sponvika

9

Edet

Torpum Fossby HALDEN Remmen Berg

Refne

7

2

4

5

Høyås

Storøya

1

Asak

Risum

Dal Orød 2 Hattefjell

Knardal Øberg Rishaugen Eskevika 4 Holm Lundsholtet Folkvang

Hov

Idd

Heier

Ystehede

2

3

9

22

Lund

Holvann Hafsrødkasa 3

222

Gullund

248

Tjernholt Skottene Liholt

Fransebakken

202 Breidtjern Lund Langetjern 246

Lundeheia

Mørte

Haugåstjern

Vardeåsen

Nordbakke

Halvorstjern 274 Tjernimellom Mortvannet Høgestang

Grønetjern

n Boksjø

255

Damtjern

243

Steinsvannet

Nybøletjern

Burefjellet

Otertjern

253

17Skogen

Folkevann

217

Sanderød

8 Hvitsand

Langvann

Lifjell

Lundene

Buer

Bufarhaugene

Ør

Fugleleiken

238

S BOKSJØ

256

Steinslundtjerna

Geiteryggen

Geddelundtjern

Elgsjøen

Hokksjøen

Bråtene

3 FolkåSøtholmen Glenne Nypeto Ende Klo

Danmarkstjern

Plassen

16 Berbytårnet

Holtsenga Berby

Hisøya

Hallerødåsen

212

Hølvassdraget

Prestebakke

Hallerødsetre

Blanktjern

Buer

Klabogen Brekke

12 Kroktjern

Ørsetre

Tangen Geddelund

Vardeåsen 214 Idebøen

Kivedal

Teigen Trestikket 232

Tostensetåsen

Vestli

Hallerød

Moberg

Brønntjern

Opset

Haugene Haugbergfjellet

Bokerød

8

101 Setre Lysevannet Berget Bøen n Kornsjø Bjørnholtet Sevtjern Øgården Ålgårdskilen Løvås Paulsbu Rødsvannet Lia Løksvann Vardåsen 102 Trettebekk Hasleto 6 Kornsjø Langtjern Trolldalen Enningdalen Bråtene Damtjern

14

Enningdalselva

Skee

Diersteinsåsen Bakken Hølvannet 219 Golden Værmyra Mjølnerød Sandvann ElgvannSvantjernhaugen Fjellet LangevannetSmedsrød Berg Grøntjernfjellet Skogen 197 226 Signebøen Hisøya Ødegård s Enningdalen Kirkebøen N KORNSJØ Kirkevannet Årbu

Grøvet

Hogsjøen Kitterød

Bjørkebekk

225

Korstjern

Haugetjern Skårefjellet

Breidkas

8 Holmegil

Blankefjell

Krokvann

STORE ERTE

Herrebøkasa

16 10

Kasetjernet Alingmoen

Breidtjern Elgsgravtjernet

174

Kverntjern

4

200 Tripperød

Gøtelitjern Vardekollen

lille1Erte

Aspedammen

Ystehedkilen 7

trømstad

1

106

Klaretjern Remne 10

Trollnes Trollnestjernet 199

Ormtjern

214

Tripperød

Asprekfjorden Sund

Hølen Fjell

Blæsehøgda

Torp

Solbakken

Gjestebrygger 1 Ydersnes 2 Skulerud 3 Rømskog 4 Ysterudvika 5 Ørje 6 Østre Otteid 7 Strømsfoss 8 Skjæra 9 Skodsberg 10 Tripperød 11 Brekke 12 Tistedal

Krusetertjern

21

HALDEN

3 Stokkebru

Torp

E6

11 11 23

Abortjern

Mo

2 ASPERN

Steinselva

17

Fredriksten festning

Stumberg

øya

IDDEFJORDEN

Nes

1 18 12 Vanninga Tistedal

103

Brekke

245

200

Ulsrød

Granli

Haralund Brattås

Fiskeløs

165 Ørnekula

Åsgård

214

210

Nordby

Kvisler Berger

Mosserød 209

Mørk Skogen

15

Solheim

Moen

236

Fjell

1

Torby Rjør

Brødløs Næridsrød Gimle Grimsrød

Li

Kjørelva

Demmeåsen

Tosterød

Brattøya Sauøya

Halden, syd

Svinesund

Håkabyfjellet

s Rødsvann

Nygård Vesttorp Mørholt

193

214

6

22

Vardeåsen 9

Holevannet Kvislerseter Krokvann

9

5

246

Rødvann

Fjell

Mo Lindehaugen Nordbrøden Helgerød Herrebrøden Sørbrøden Koksrød Halden, nord Bislingen

Tromopp

Stangebråtåsen 234

Korsetvannet Rokke Korset

Voll

Sønstevoll

Huseby Kil

Kjølasjøen

Fossby15 8

AREMARK

Skolleborgørvann

241

168

Vesttorp

edal

Bø rp Slang

Ramntjernet Ryggerød 202 Kjørkeliåsen Presteng

Rokkevannet Vesttorpfjellet

237

JØEN

eby OrmoRød

Hagelund Holtet Ormeto Bergsjøen Bergsland Slora Langtjernet

ØRS

Ingridtjernet

FE MS JØ EN

Kramperås Sandbekk Rønneld Prangerød

Grefsrød Saga

10

Holtet

Mellan Kornsjøn

Urdevannet

Profile for Suveren Kommunikasjon AS

Haldenkanalen kartfolder 2017 digital  

Haldenkanalen kartfolder 2017 digital