Page 1

HABO-bladet MEDLEMSBLAD FOR HALDEN BOLIGBYGGELAG

NR. 3 – OKTOBER 2017

Skansen, Sponvika:

- En drøm er blitt­ virkelighet! Side 19

DNB Eiendom Haldens ansvarlige megler Jan Erik Bakke overleverer nøklene til Laila Onstad.

HABOs første borettslag markerte 70-årsjubileum

Ole Dahls Løkke Borettslag ble opprettet for 70 år siden, og var det første i HABOs portefølje. Det ble naturlig nok behørig markert av b ­ eboerne.Side 4

Nå starter byggetrinn 2!

De fire første boenhetene på Oreid er solgt, og HABO setter i gang med neste byggetrinn. – Vi har allerede flere interessenter, sier HABOdirektør Richard Olsen.  Side 6

Snart salgsstart for Sollihøgda

- Det er ingen overdrivelse å si at interessen for utbyggingen på Sollihøgda er svært stor. Dette er en unik mulighet for å få skreddersydd et godt bomiljø og naboskap mange er nysgjerrige på, sier HABOs administrerende direktør Richard Olsen.  Side 10


2

Leder | Medlemsfordeler

leder Richard Olsen

Kjære leser Sommeren er over og høsten er her igjen, det betyr en ny utgave av årets tredje HABO-blad. At Halden er blitt en sommerby er jo ingen hemmelighet, men årets sommer­ aktiviteter toppet alle tidligere år. Blant mange kan nevnes Tons og Rock, Allsang, Opera (Tryllefløyten), mat- og havnefestival, Grenserittet og ikke minst Ladies Tour of Norway! I tillegg går alt så meget bedre med økonomien i vår ROBEK-kommune. Det er jo gledelig at det nå ser ut til at vi kan være en «fri» kommune allerede i 2023. Nå er det langt dit og mye kan skje på veien. Norske skog og Saugbrugs kan heller ikke sies å være «frie» ennå. Gjelden er stor, så altfor stor, her kommer man seg ikke ut av uføret innen en betydelig redningspakke med gjeldssanering i milliardklassen er på plass. Saugbrugs er fortsatt en veldig viktig bedrift i Halden og kampen mellom de forskjellige kreditorene blir meget spennende utover høsten. Jeg krysser fingrene for et styrket Saugbrugs… det trenger og fortjener et friere Halden. En annen ting som fortsatt bekymrer flere og flere, spesielt Oslo-beboere, er de fortsatt fallende boligprisene i landet. Ikke siden finanskrisen har vi sett slike dystre tall. Som jeg skrev om i min forrige leder så er det foreløpig liten grunn til ­bekymring så lenge vi har mange folk i jobb og renten er lav. Det vi ser nå er en ønsket korreksjon etter blant annet 40 % prisøkning på to år i Oslo. Nå er vi snart tilbake på normale nivåer og bra er det. I Østfold ser vi fortsatt sunne tall. Vi har tror på både Østfold og Halden som fortsatt har en sunn og normal boligpris­ utvikling. HABO arrangerer høstkonferansen 3.–4. november for styremedlemmer og jeg gleder meg til å se mange av dere igjen. HMS, jus og digitale nyheter i portal (verktøy for styremedlemmer) står blant annet på agendaen. Vi jobber videre med flere nye boligprosjekter i Halden og til våren står 6 stk. nye boliger på Oreid klare. De fire første er allerede solgt ut. Les mer om de nye på side 6. Vår første beboer Laila Onstad har flyttet inn i Skansen i Sponvika. Les mer om hvorfor hun har fått drømmeboligen sin på side 19. I tillegg håper vi på mange interessenter når vi lanserer Halden flotteste boligfelt – Sollihøgda sammen med våre partnere. Her blir det 14 unike eneboliger i en enhetlig stil. Lørdag 21. oktober er det visning på tomten og mandag 23. ­oktober åpner vi salget for de 4 første enhetene. Ha en fortsatt fin høst! RICHARD OLSEN, administrerende direktør, HABO

HABO-bladet er et medlemsblad for Halden Boligbyggelag, Niels Stubs gate 6, 1776 Halden. Telefon: 69 21 37 77. Fax: 69 21 37 88. E-post: habo@habo.no Internett: www.habo.no Opplag: 14.000. Ansvarlig redaktør: Richard Olsen. Grafisk design/foto/tekst: Suveren Kommunikasjon AS. Annonser: Vidar Helgesen, Suveren Kommunikasjon AS, telefon 46 74 17 01.

HAB O-b ladet

Nye verktøy for styret Nye funksjoner i HABO sin styreportal gjør arbeidet enda mer effektiv. – Vi går g­ jennom nyhetene under høstkonferansen, og arrangerer kurs i ­etterkant, sier ­HABOs økonomi- og forvaltningsleder Anne ­Wahlstrøm. – Styreportalen er et godt hjelpe­ middel de fleste frivillige i borettslagene har lært seg å bruke. Nye funksjoner vil lette arbeidet ytterligere, forteller Wahlstrøm. Senke terskelen I tillegg til gjennomgangen under høstkonferansen på Støtvig Hotel 3. og 4, november, avholdes det kurs i HABOs lokaler 15. november for de som vil ha detaljert opplæring. – Mange datakyndige vil sikkert finne ut av mulighetene på egen hånd, mens det for andre er en ­terskel å prøve ut nye funksjoner. Vi ønsker å senke den terskelen, sier hun. Mens hun tar det i fellesskap under konferansen, får deltagerne en tettere oppfølging og mulighet til å ut de nye funksjonene på egen pc på det påfølgende kurset. Mer effektivt Mange funksjoner er for lengst blitt digitalisert gjennom portalen; som godkjenning av fakturaer, beboer­ lister, rapporteringer, kontaktinfo etc. Via en ny funksjon i program­ varen, kan du nå hente ut en rekke dokumenter fra styremøter og beboer­møte ved et par tastetrykk. – Når du har satt opp saksliste, kan du sende denne direkte til mot­ takerne via epost samtidig som den legger seg automatisk i kalenderen. I programmet, kan du legge inn beslutningsgrunnlag, vedtak etc og få referat og protokoll ferdig skrevet. – I tillegg vil dette bli lagret og du kan senere enkelt gå tilbake for å hente fram informasjon, f­ orteller hun.

Nye funksjoner i HABOs styreportal vil gi et enda mer effektivt og oversiktelig styrearbeid, forteller økonomi- og forvaltningsleder Anne Wahlstrøm.

Elektronisk budsjett Nytt av året, er også at HABO sender ut forslag til budsjett elektronisk. Det gjør at styrene kan jobbe direkte i en budsjettmodul, hvor de kan legge inn kommentarer, gjøre eventuelle endringer og vedta budsjettet. Også det vil gjøre arbeidet mer smidig og effektivt, sier Wahlstrøm. – I år kan man imidlertid velge om man ønsker budsjettforslaget på papir eller nett, men jeg håper og tror de fleste ser nytten av den ­elektroniske utgaven. Stor interesse HABOs økonomi- og forvaltnings­ leder ser fram til årets høstkonferanse på Støtvig, som også i år tiltrekker seg stor interesse fra borettslagsstyrene. – Det vil blant annet bli nyttige foredrag om HMS, ny lovgivning og nytt fra samarbeidspartnerne. I til­ legg er det mange som ser verdien i å kunne møte andre i samme verv og høste nyttige erfaringer. – Høstkonferansen har blitt en veldig viktig møtepunkt for oss, understreker hun.


Medlemsfordeler

H ABO-b l a d et

3

Vi gjør det enklere... • å få gode fordeler • å spare penger • å vite hvorfor man skal handle • å kjøpe bolig • å forbedre boligen sin • å handle smart • å få rabatt og bonus

Last ned HABOs nye app på App Store eller Google Play.

Profesjonell boligforvaltning og eiendomsmegling

– alt under samme tak

Jan-Marcus Lilledal Eiendomsmegler MNEF, DNB Eiendom

Jan Erik Bakke Ansvarlig megler, DNB Eiendom

Fredrik Hoffstrøm Teknisk forvaltnings­ konsulent, HABO

Lisbeth Paulsen Medhjelper DNB Eiendom

Madeleine Dahl-Nilsen

Økonomimedarbeider

Anne Wahlstrøm Leder regnskap og forvaltning, HABO

Linda Torp Skogli

Daglig leder/ Eiendomsmegler MNEF DNB Eiendom

Malin Thøgersen Økonomikonsulent, HABO

Heidi Lagerholt

Regnskap/forvaltning, HABO

Cathrine Øberg Resepsjon/ sentralbord, HABO

Jan-Erik Solheim Teknisk sjef, HABO

ÅPNINGSTIDER: HABO: Mandag–fredag 09.00–15.30. (mai–september: kl 09.00–15.00). DNB Eiendom: Mandag–torsdag 09.00–17.00. Fredag 09.00–15.30

Richard Olsen Adm. direktør, HABO


4

Ole Dahls Løkke borettslag

HAB O-b ladet

Beboerne i Ole Dahls Løkke Borettslag var samlet til 70-årsmarkering med mat og hyggelig samvær.

HABOs første ­borettslag:

Markerte 70-årsjubileum Ole Dahls Løkke Borettslag ble opprettet for 70 år siden, og var det første i ­HABOs porte­følje. Det ble ­naturlig nok ­behørig ­markert av ­beboerne. Borettslaget i Ole Dahlsgate 3-9 består av 16 boenheter, fordelt på fire firemannsboliger. De aller fleste beboerne var samlet da styreleder Roy Egil Nilsen (66) trommet sammen til markering på gårdsplassen med grillmat og noe godt i glasset. – Det ble en svært hyggelig samling, hvor det sosiale aspek­ tet var viktig og bidro til å styrke fellesskapet ytterligere, fortel­ ler Nilsen. Han hadde fyrt opp

Det var mye godt både på grillen og i glassene, som bidro til god stemning og styrket fellesskap.

Borettslag var det første som ble reist, og var således starten på en lang og viktig reise for bolig­ byggelaget som samfunnsaktør. - Av det jeg har hørt om his­ torien, ble det først reist tre mursteinsbygg her. Det fjerde lot vente på seg, nettopp på grunn av mangel på bygningsmaterialer, forteller styrelederen.

Styreleder Roy Egil Nilsen forteller om et fint bomiljø og høy dugnadsvilje blant beboerne i Ole Dahls Løkke Borettslag.

grillen og handlet inn mat, slik at ­beboerne kunne grille selv det de ønsket å ha på tallerkenen. Halden Boligbyggelag ble eta­ blert i oktober i 1945, med oppdrag

å bygge og forvalte boliger for sine medlemmer. Behovet etter andre verdenskrig var stort, men samtidig var det knapphet på materialer. Nettopp Ole Dahls Løkke

Gradvis oppgradering Mye er selvsagt gjort med boligene gjennom årenes løp, og isolasjon og utvendige og innvendige paneler sto høyt på ønskelisten de første tiårene. Senere er det blitt nytt elektrisk anlegg og røranlegg, det er byttet tak, reist garasjeanlegg og gjort utvendige oppgraderinger. Borettslaget framstår i dag som både velstelt og moderne. - Det har bodd – og bor fort­ satt - mange nevenyttige her, som gjerne tar i et tak når det trengs. Dugnadsånden er sterk, under­ streker han.

Fem år som leder Roy Egil har selv et langt yrkesliv bak seg, med 37 års ansettelse som ansvarlig for utviklingsavdelingen til Norsk Verktøyindustri, og der­ etter 10 år med utviklingsarbeid for Høiax innen han nylig trådte inn i pensjonistenes rekker. Han og kona er opprinne­ lig tistedølinger, og flyttet inn i borettslaget for sju år siden,. Roy Egil ble umiddelbart involvert i styrearbeidet. – Et par år senere flyttet hun som var styreleder, og jeg ble fore­ spurt. Det er både interessant og lærerik oppgave, men samtidig må man hele tiden være våken både i forhold til bygningsmasse, bomiljøet og ikke minst regnskaps­ messige ting. Det er store verdier som skal forvaltes, og det krever noen timers innsats hver uke. – Men med et så godt miljø blant beboerne som det er her, gjør det jo oppgavene mest lystbetont, legger han til.


Annonse

H ABO-b l a d et

Alt innen vedlikehold og rehabilitering næringsbygg | offentlig sektor | boligbyggelag

Consem entreprenør as er et solid entreprenørfirma med lang erfaring og dyktige fagfolk

Utvendig fasaderehabilitering

innvendige byggerehabiliteringsarbeider:

l Betongrehabilitering på fasader, balkonger, bruer, kaier m.m. l Puss på isolasjon l Sprøytepuss l Malerarbeider l Tømrer-/snekkerarbeider l Taktekking

l Generelle ombyggingsarbeider l Tømrer-/snekkerarbeider l Betongrehabilitering (bassenger/drikkevannskilder) l Malerarbeider l Brannteknisk oppgradering l Våtromsrehabilitering l Flislegging

CONSEM ENTREPRENØR AS Sognshøy Næringspark, 1580 Rygge Telefon 69 26 05 77 | Fax 69 26 15 64 | Mobil 911 75 001 www.consem.no | E-post: arild@consem.no

5


6

Oreid

HAB O-b ladet

Etterspurte boliger på Oreid:

Nå starter neste­ byggetrinn

Her, i flukt med de eksisterende boligene, starter arbeidene med neste byggetrinn. H ­ ABO-direktør Richard Olsen har allerede interessenter før leilighetene er lagt ut for salg.

I tillegg til beliggenhet i et svært populært friluftsområde, får du moderne og lettstelte leiligheter på Oreid.

De fire første boenhetene på Oreid er solgt, og HABO setter i gang med neste byggetrinn. – Vi har allerede flere interessenter, sier HABO-direktør Richard Olsen. På Oreid skal det utvikles en helt ny bydel i flotte naturområder, hvor HABO er en naturlig aktør på vegne av sine medlemmer. Første byggetrinn på fire boenheter er allerede solgt, nå starter arbeidet med de seks neste – fordelt på tre tomannsboliger. – De vil være i tilsvarende ­størrelse som i første byggetrinn,

med tre soverom, men vi har ­justert planløsningen noe. Blant annet blir soverommene fordelt på begge etasjer, det blir eget vaske­ rom og noe større terrasser. Ellers blir det meste likt, sier Richard. Byggestart før salg HABO har så stor tro på dette ­prosjektet at de velger å bygge uten

at de har startet innsalget. – Salgsstart er like rundt hjørnet, og vi har allerede flere interessen­ ter. Jeg er ikke det minste bekymret for at vi ikke skal få omsatt de seks leilighetene. Grunnarbeidene er snart i gang, og leilighetene vil stå innflytnings­ klare allerede før sommeren neste år. – Samtidig bygges det en stor

lekeplass på baksiden av byggene, som en viktig del av bomiljøet her. Disse boligene egner seg både for enslige, par og barnefamilier, sier han. 12 boenheter Totalt vil tomten inneholde 12 boenheter. De seks siste vil bestå av en firemannsbolig og en

tomannsbolig på motsatt side av veien for de første. Byggestart her er foreløpig ikke besluttet, men sees i sammenheng med hvor raskt de seks første blir solgt. – Her kommer det til å skje ­s pennende ting i mange år framover, sier en optimistisk HABO-direktør.

Fornøyd megler Leilighetene på Oreid selges gjennom DNB Eiendom Halden, og daglig leder Linda Torp Skogli gleder seg til å kunne tilby dem i ­markedet. – Vi starter nå arbeidet med å utarbeide prospektene og markedsføre de nye boenhetene. Men er det noen som er interesserte, er det ingen grunn til å vente. Det er bare å ta kontakt, sier hun. Også Linda har stor tro på at også leilighetene i neste byggetrinn vil fylles fortløpende. –At de fire første er solgt til fornøyde beboere, vil genererer positiv omtale, liv og aktiviteter i området – som også er god markedsføring for prosessen videre, påpeker hun.

Linda Torp Skogli, daglig leder hos DNB Eiendom Halden, gleder seg til å kunne tilby nye muligheter på Oreid. Alle de fire første boenhetene er nå solgt.


Oreid

H ABO-b l a d et

Her bygges Haldens nye bydel! Harekas veien

Øber g

veien

Fremtidens Oreid skø ytedam Grindtjern

BYG G

ETR

INN

2

Somm

Oreid gård

errov eien idrett- og aktivitetsområde eks: spilleflate, BMX-bane

G HER STÅR DU ØRIN

tursti

INNKJ

l Flermannsboliger l Rekkehus l Eneboliger l Store grøntområder l Arealer for idrett og aktivitet l Turløype l BMX sykkelbane l Espira barnehage l Grindtjern

barnehage

ny barnehage

Høstb

Øbergveien

akken

Har du lyst til å ta en titt på en av våre flotte visningsleiligheter? Har du barn i barnehagealder? Espira Oreid barnehage ligger ved Øbergveien – ved innkjøringen til Oreidgrenda. Området har også egen turløype

www.

oreid.no Følg oss!

LINDA TORP SKOGLI Daglig leder Tlf 41 42 41 89 linda.torp.skogli@dnb-eiendom.no

Markedsansvarlig/ prosjektleder: trygve.haug@oreid.no 932 15 890

S A M A R B E I D S PA R T N E R :

7


8

Annonse

HAB O-b ladet

• Vinduspuss • Oppskuring og boning • Hovedrengjøring • Tepperens • Fasadevask • Daglig rengjøring

Mattevask + bytting av matter Isebakkevn. 30, 1788 Berg i Østfold Tlf. 69 21 41 00, fax 69 19 56 80

Glassmester´n Vi leverer rekkverk i glass. Kom innom for et godt tilbud

Velkommen til Østfold Trafikkskole

■ Vi spesialtilpasser bygnings- og interiørglass til bruk i hus, kjøkken, bad eller rekkverk. ■ Trenger du spesialtilpassede rammer, så fikser vi det i vårt rammeverksted. I butikken finner du kunstnerartikler som maling, lerret og pensler. ■ Vi reparerer steinsprutskader og skifter alle typer bilglass. ■ Med vår fagkunnskap, solide erfaring og utstyr ligger alt til rette for at du skal kunne realisere dine ideer og drømmer. Stikk innom – du er garantert god veiledning fra en av våre medarbeidere.

18. oktober kl 17.00: Kurs i hurtiggående traktor 7. november kl 17.00: Trafikkalt grunnkurs Vi underviser i disse klassene:

AM

(moped)

A1

A2

A

Traktor

B

B96

BE

Kom gjerne innom for en hyggelig prat. Vi holder til i nabolokalene til Haldens Klub. Besøk oss på Facebook eller ring oss på

917 72 010 www.olh.no

Bruk refleks i høstmørket! La bilføreren få tid til å se deg! Sjekk frontlysene på bilen! Unngå farlige situasjoner med feil ved lysene.

www.ostfoldtrafikkskole.no


Annonse

H ABO-b l a d et

LC. ALL

ice, Inc.

e marks

ffice, Inc.

e Box O

om ©2017 H

ed. HBO s reserv All right

servic nels and

of property are the

ox Off Home B

© 2017

TWORK

AMC NE

TL AINMEN ENTERT

RIGHTS

an lated ch

® and re

GET. HVOR DU VIL. Med Get tv for Apple TV, nettbrett og mobil kan du se de nyeste seriene fra HBO Nordic eller Ronaldo i Champions League enten du er hjemme, på hytta eller på farten. Last ned Get tv-appen

ED. RESERV

9


10

Sollihøgda

HAB O-b ladet

Salgsstart for ­Sollihøgda 23. oktober

Det var god oppslutning og stor interesse for boligprosjektet på Sollihøgda under infomøtet på Park Hotel.

Arkitekt­ tegnet bomiljø for et godt liv – Det er ingen overdrivelse å si at interessen for utbyggingen på Sollihøgda er svært stor. Dette er en unik mulighet for å få skredder­ sydd et godt bomiljø og naboskap mange er nysgjerrige på, sier HABOs administrerende direktør Richard Olsen. – Eneboligene og eiendom­ mene er tegnet av arkitekt Jon Tore Grimsrud, som i seg selv er ensbetydende med kvalitet på øverste nivå. Dette blir Haldens stiligste boområde! Helhetlig tankegang Hele utviklingsprosjektet er preget av en gjennomgående og helhet­ lig tankegang, hvor det er satt et ramme­verk for hvordan byg­ gene og eiendommene skal se ut. Husene er også bevisst plassert i forhold til hverandre. Det bidrar til at du slipper å få eksosen fra naboens bil inn på egen terrasse, fri innsyn til soverommet eller andre forhold som forringer bokvaliteten. Her skal det være godt å bo! Tomtekjøperne vil få felles føringer på faktorer som arkitektur, bolig­ plassering, takformer, materialvalg

Utviklingsprosjektet på Sollihøgda er unik i sitt slag, både i lokalt og nasjonal målestokk. Her blir alt skreddersydd et godt bomiljø. I løpet av første halvår 2018 vil Haldens mest unike og gjennomførte boligområde være en realitet!

og utomhusanlegg, men kan selv tilpasse mye etter egne ønsker og behov. Stor frihet – Man får stor frihet til å tilpasse boligen innenfor de rammene som blir satt. Og gjennom våre føringer, vil det bli lettere for kjøperen å fokusere på boligen, ikke minst de innvendige løsningene, sier Olsen. De 14 eneboligene vil bestå av to hustyper, henholdsvis på 204 kvm og nær 140 m2 bruttoareal. Begge med tilhørende garasje på ca 50 m2. I underetasjen på de største husene, kan det tilrettelegges for en utleiedel. Alle boligene vil være innholds­ rike og holde god standard. - Kjøpegruppen vil nok primært

være de som ønsker en mer lett­ stelt enebolig og enklere boform enn de har i dag, samtidig som de vil opprettholde romslig plass og fine uteområder. Attraktiv beliggenhet Også beliggenheten er attraktiv, i rolige og naturnære omgivelser med fine solforhold 3,5 km nord­ vest for Halden sentrum. Samtidig tar du deg raskt til E6, som ligger kun 7 km unna. Det gjør utgangspunktet ideelt for deg som har arbeidssted utenbys. – Jeg håper og tror på at det vil bli rift om disse boligene, Befaring på tomten – 21. oktober fra klokka 11.00–13.00 vil det være åpent for befaring på

stedet, hvor tomtene og veiene er markerte. På den måten kan interessenter få et innblikk i hvordan dette vil bli seende ut, sier HABO-direktør Richard Olsen. Infrastrukturen for området er godkjent, og de første tomtene vil være byggeklare over nyåret. Salgsstart nærmer seg Daglig leder i DNB Eiendom Linda Torp Skogli og megler JanMarcus Lilledal skal stå for salget av b­ oligene, som er satt til mandag 25 oktober. – Vi gleder oss veldig til salgs­ start og interessen så langt er vi strålende fornøyd med. Det viser at det er stor etterspørsel av slike boliger i denne delen av Halden.

FAKTA

• 4 eneboliger i første byggetrinn • Pris fra 5,5 mill. • 14 eneboliger totalt • Areal fra 139 kvm. • Enhetlig arkitektur • Store tomter • Gode solforhold • Tett på naturen • Sentral beliggenhet • Utleiemuligheter

– Per i dag har vi over 70 ­ ersoner som står på interesse­ p listen og jeg kan ikke huske sist det var så mange personer aktuelle for et boligprosjekt i Halden, sier hun.


Annonser

H ABO-b l a d et

11

Vaktmestertjenester for borettslag og sameier, privatpersoner og bedrifter

Kun hos oss! Valg av kjøkken er en tillitssak. Hvilken forhandler har nok kunnskap til å skreddersy akkurat det kjøkkenet som vil passe hjemme hos deg? Hvem har det store utvalget som gjør at du lett finner et kjøkken du liker? Hvem kan levere den kvaliteten du forventer? Vi kan! Studio Sigdal i Fredrikstad er din leverandør av Sigdal kjøkken. Vi ønsker deg velkommen til en behagelig kjøkkenopplevelse.

Alt innen vaktmestertjenester – hele året l Drift av tekniske anlegg l Avfallshåndtering l Kontroll, vedlikehold og oppussing av bygningsmasse l Vedlikehold av grøntanlegg l Generelle vaktmestertjenester l Brannteknisk kontroll og tilsyn

Forberedt til vinteren? Fredrikstad. Mosseveien 43. Tlf. 69 36 72 20. www.sigdal-fredrikstad.no

Datautstyr og mobiltelefoner kjøper du hos din lokale forhandler

Vi ordner med både snø­ måking og strøing av store og små arealer.

Tlf. 69 19 06 30

10 % rabatt og 5 % bonus

Fristende og flott til kjøkken og hjem La deg inspirere og friste av våre produkter til ditt kjøkken og hjem. I våre butikker over hele landet finner du serviser, glass, bestikk, kjøkkenutstyr og interiør. Vi har alt til livets store og små anledninger. Husk aktivert medlemskort, og dra det i betalingsterminalen for å få bonus. Velkommen Tilbords!

Ditt LOKALE PC-verksted – stikk innom eller ring så avtaler vi hjemmebesøk. 10% på alle jobber til HABO-medlemmer.

www.dataservice.net

Tlf. 69 21 35 30

fordelerformedlemmer.no/tilbords


12

Annonser

HAB O-b ladet

Tenk framtid! Et medlemskap i Halden Boligbyggelag kan være nøkkelen til den bolig du trenger – når du trenger den. Les mer på habo.no

et medlemskap kan bli din beste investering 15% rabatt* for HABO-medlemmer

Alt av sikkerhet og låsarbeider • Lås- og nøkkelservice • Dørtelefon • Adgangskontroll • Låssystemer • Kameraovervåking • Serviceavtaler Telefon 69 33 91 60 – www.certego.no * Rabatt gjelder ikke på kampanjevarer

Vi har 25% rabatt på flis og tilbehør til HABO-medlemmer Grensen Flis & Design realiserer drømmene!

Mange medlemmer og borettslag har valgt

HABOmedlemsstrøm

Gjør et smart strømvalg du også! GRENSEN FLIS & DESIGN Jernbanegata 10 (vis à vis F. Jørgensen Comfort) Åpningstider: Mandag–fredag 8–16.30 Torsdag 8–17. Lørdag 9–13 Tlf. 69 00 14 00 • www.grensenflis.no

Bestill på telefon 815 69 300, på HABO.no eller besøk HABOs kontor


Annonser

H ABO-b l a d et

13

Ring 815 00 004 og få gratis befaring!

-30%

UTVALGT SOLSKJERMING

-30% GARASJEPORTER

Få gratis befaring med gode tips og råd, egen produksjon på Kløfta og opptil 15 års garanti. Markisemannen/Lunex leverer til alle typer boliger, borettslag og næringsbygg.

Du finner oss i Dikeveien 35 - Rolvsøy

DRØMMER DU OM NOE NYTT?

TIL HABO-MEDLEMMER:

Geberit Aquaclean Tuma Veil. kr 19.995,-

Tilbudspris: kr 16.995,-

-10 % på veiledende timespris ved montering.

Kom og besøk oss! Benytt deg av en mengde medlemsfordeler!

• WhirlSpray-dusjteknologi med fem justerbare trykkinnstillinger • Mildt rengjørende ladydusj • Rimfree® toalettskål uten kant • Luktavsug • Føner • Toalettsetevarme • Praktisk og enkel fjernkontroll

SPRUNGET LEKK?

Ring vakttelefon 911 37 399

Din lokale spa og baderomsleverandør

VVS Installatøren AS

BRA-veien 55 • 1781 Halden • 959 49 995 • vvsinstallatoren.no • Åpningstider Man-Fre 08.00-16.00. Vakttelefon 911 37 399

VARME & BAD – RØRLEGGERKJEDEN FOR PRIVAT- OG BEDRIFTSMARKEDET I HELE NORGE Vi tar forbehold mot trykkfeil og endringer. Noen varer er bestillingsvarer, frakt kan komme i tillegg.


14

Medlemsrabatter

HAB O-b ladet

Knallgode rabatter til HABOs medlemmer! PYNT OG SERVISE 10% rabatt på alle varer i butikken på Tista senter* *Gjelder ikke kampanjer og nedsatte varer

I tillegg 5% bonus på alle varer i butikken

MALING/UTSTYR TAPET/BELEGG

Rabatter til HABO-medlemmer: Maling og utstyr: 20% Tapet og belegg: 15% Egne rabatter på tilbudsvarer

www.tilbords.no

10% på utvalgte varer

10% på timepriser 35% på materiell Spesialpriser på lyskilder Gratis rådgivning/veiledning IK Elektro og Enøk-tiltak 24 timers tilgjenglighet

RENHOLDS­SERVICE

10%

på hovedrengjøring til HABO-medlemmer

Busterudkleiva 54 • Telefon 90 89 90 30 www.elisenbergelektro.no

Tlf. 69 18 19 18

BLOMSTER&GAVER

ELEKTRIKER

RØRLEGGER

Rørleggertjenester10% Baderomsutstyr, gjelder ikke tilbudsvarer15% Alle typer blandebatterier, ikke tilbudsvarer20% Rør og rørdeler 15%

Lie Handelsgartneri

LÅS- OG BESLAG­ PRODUKTER

15%

rabatt på veiledende utsalgspriser på våre produkter i vår butikk. Gjelder ikke kampanjeprodukter.

DATA&INTERNETT Bredbånd

5%

Rekvistita

10%

rabatt

(2,5% til ikke boende medlemmer)

rabatt

ved Odde Bru – Tlf. 69 18 00 20

EIENDOMSMEGLER

VAKTMESTER­TJENESTER

Kontakt oss for et godt tilbud!

Gode rabatter på vaktmester­tjenester. – Be om pris!

SPORT & FRITID Samle bonus på alt du handler: 5% bonus på alle varer, også kampanjevarer. I tillegg 10% rabatt på ordinære varer, foruten våpen, ammunisjon, optikk og elektronikk.

LAGRINGSPLASS Medlemsfordel: Du får nå som HABO-medlem

en måned gratis leie. I tillegg får du 10% rabatt

ELEKTRONIKK

5%

bonus på alle varer.

VVS

KJØKKEN & GARDEROBER

Gode tilbud til HABO-medlemmer.

Tlf. 69 19 24 01

Veiledende timespriser 5% Materiell Elektro 10% Materiell Sikkerhet/Brann 10% ENØK-rådgiving5%

MARKISER/ VARMEPUMPER

– Alt av solskjerming, ute og inne. – Panasonic varmepumper

Gode rabatter for medlemmer av HABO Tlf. 69 38 17 50

www.markisemannen.no

TRAFIKKSKOLE Ved full opplæring i Klasse B:

2 KJØRETIMER Á KR 590,Ved mopedopplæring:

KR. 500,-

Sigdal kjøkkeninnredning: 20% Sigdal skyvedørsgarderober: 20%

på ytterligere leie.

www.sigdal-fredrikstad.no

www.extralageret.no

ELEKTRO/ SIKKERHET/BRANN

BYGGEVARER

Maling og maleutstyr 25 % Trelast og vinduer 30–35 % Bygningsplater 20–30 % Jernvarer 15–25 % Listverk (behandlet og ubehandlet) 20 % Parket-/og laminatgulv med tilbehør 15 %

HVA KAN DU SPARE PÅ MEDLEMSKAPET? –Hvem: Fredrikstad EnergiSalg

Hva: Rabattert medlemsstrøm Fordel: Ingen bindingstid, rabatt, gode kundefordeler

Tlf. 815 69 300 www.fes.no

FLISER, TILBEHØR & BADEROMSMØBLER

25%

på flis og ­tilbehør til HABO-medlemmer

GRENSEN FLIS & DESIGN

GLASSMESTER Energiglass Tilskåret speil Ferdigrammer

15%

40% rabatt på vindusviskere ved skifte av frontrute

Jernbanegata 10 Tlf 69 00 14 00

TRENINGSSENTER Én gratis måned og treningsbag til HABO-medlemmer som ­melder seg inn.

FISK FRA BARENTSHAVET

10% på ordinære priser


Annonser

H ABO-b l a d et

til % 0 1

15

er! m m dle e m OB A H

Tlf 9100 7400

www.finnmarksfisk.no facebook.com/finnmarksfisk

Kampanjetilbud

Hos Comfort får du faglig trygghet

TILBUDENE GJELDER T.O.M. 21. OKTOBER

–30%

SAFIRA KJØKKENKRAN Oras Safira kjøkkenkran med svingbar tut uten avstenging for oppvaskmaskin NÅ: 1043,Før: 1490,MED AVSTENGING NÅ: 1393,Før: 1990,-

Comfort F. Jørgensen Jernbanegata 10 | T: 69 17 86 10 www.f-jorgensen.no

fra Comfort­ rørleggeren

–20% 1032,-

ORAMIX TRYKKSTYRT DUSJBATTERI Holder jevn temperatur uansett. Skoldesikker. Før: 1290,-

ÅPNINGSTIDER Mandag–fredag 09.00–16.30 Torsdag 09.00–17.00 Lørdag 09.00–13.00

–30%

SERVANTKRAN SAFIRA 1010F Innebygd alternative begrensninger for vanntemperatur og maksimal vannmengde NÅ: 763,Før: 1090,-


16

Annonser

HAB O-b ladet

Life Cycle Solutions for Buildings and Industries

Caverion er HABOs samarbeidspartner og gir gode betingelser til medlemmene

Drømmer du om ny bolig? Nå er det mange som er ute på boligjakt. Det er lurt å ha finansiering i orden når budrunden starter.

Caverion designer, produserer, drifter og vedlikeholder brukervennlige og energieffektive løsninger for bygg, infrastruktur og industri. Hovedtyngden av de tekniske leveransene er innenfor fagområdene inneklima, elektro, automasjon, kjøling, energisparing, rørfag, IKT, audiovisuelle løsninger og sikkerhet.

Kontakt oss idag! Kontakt oss, hele døgnet – alle dager: 04800 Epost: sarpsborgpm@dnb.no

Kontakt oss i dag for en uforpliktende prat!

Caverion Norge AS Avd. Østfold Syd Svinesundveien 332 1788 Halden Tlf: 69 17 95 00 www.caverion.no

Lån til hus og leilighet

Caverion_HABO_125x170mm_NY.indd 1

FARVE I SENTRUM

VELKOMMEN TIL SYDSIDEN!

Alt av

r e t e p a g t o g g bele

6/2/2014 1:19:39 PM

% 0 2

TAPET

Vi har flyttet! Velkommen til våre lyse, luftige lokaler og bli inspirert ...og over 80 års erfaring har vi tatt med på flyttelasset

MALING

Ekstra gode rabatter til HABOmedlemmer

PARKETT

Olav Vs gt. 2

t på (Kåre Andersen-bygge

Vi betaler P-avgiften for våre kunder når de parkerer på Torvet

Sydsiden)

09–17 (14) Tlf 69 21 38 50. Åpent

GULVBELEGG


Samarbeidspartner

H ABO-b l a d et

17

Forny rommet med tapet og golv

Daglig leder Einar Skontorp i Halden Farvehandel ønsker deg velkommen inn til en hyggelig fagprat i de nye romslige lokalene i «Kåre Andersen-bygget» Olav V´s gate 2, på Sydsiden. – Vi hjelper deg til et godt resultat, sier han.

Fullfør jobben i høst

Fikk du ikke fullført utemalingen av huset i sommer? Ikke vent til etter vinteren, oppfordrer daglig leder Einar Skontorp i Halden Farvehandel. En gjennomsnittlig Østfold-vinter er fuktig og gir svertesoppen gode vekstvilkår, og forvitringen av malingfilmen er stor. Derfor er det viktig å ikke utsette malingsjobben til neste år, er Einars klare råd. Gode produkter – Hvor langt ut på høsten kan man male? – Det handler ikke om kalende­ ren, men om været! Det kommer garantert mange fine høstdager i oktober, og har man anledning til å utnytte disse, er mye gjort. Men dagene er kortere og kaldere, så det er ikke sikkert ettermiddagene bør benyttes til maling. Det finnes også gode produkter som gjerne kan påføres helt ned til -10 grader, sier han. Det er god investering i både tid og penger å male nå, fremfor å vente til våren. Er veggen dårlig

vedlikeholdt og skitten, øker fuk­ tigheten og svertesoppen får god mulighet til å etablere seg og spre seg utover veggene. Svertesoppen er skjemmende og er med på å bryte ned malingfilmen hvis den ikke blir fjernet. Svertesoppen kan også gi grobunn for råtesopper. Det er med andre ord langt rimeligere å fore­ bygge soppangrep enn å bytte ut råtten panel. Hindre etablering Einar forteller at de mest effektive soppdreperne ikke lenger er tillatt i malingen. Derfor fokuserer malings­ produsentene mer på å hindre at soppen etablerer seg i overflaten ved å gjøre malingen g­ lattere og lettere å holde ren. Jo eldre malingfilmen er, desto l­ettere er det for soppen å etablere seg. Veggene blir kon­ stant utsatt for nedbrytning av sol ,

regn og skitt. – Ingenting varer evig, minner han om. Hva med rengjøring av ytter­ veggene. Hvor ofte må det gjøres? – Malingsfilmens levetid av­henger mye av hvor rene veg­ gene er. Årlig vask er anbefalt av de fleste produsentene. I dag finnes det mange høykvalitetsmalinger som nesten er «selvrensende». I hvert fall er de veldig enkle å holde rene. Skitt og sopp fester seg nesten ikke på slik maling. Disse malingene koster litt mer pr. liter, men blir billigere fordi de har mye lenger levetid og gir et penere og renere hus. Fokus på jobben Halden Farvehandel har et bredt utvalg av produkter fra ledende pro­ dusenter i butikken. Jotun er den mest kjente leverandøren , men de har også en rekke spesialprodukter

fra andre produsenter. Hvilket produkt de anbefaler til en kunde avhenger i stor grad av hvilket behov eller utfordring kunden har. – Navnet på boksen er ikke det viktigste, men at man får et produkt som har de rette egen­ skapene betyr alt. Om det er impregnerende egenskaper, ved­ heft til vanskelige underlag eller levetid som er viktig så finner de den riktige malingen for kunden. Halden Farvehandels ansatte for­holder seg med andre ord til hvordan du som kunde ønsker at sluttresultatet skal bli, og bidrar med gode råd om hvordan arbeidet kan gjøres mer effektivt og lystbetont. PS; Som Habomedlem får du gode rabatter i tillegg til gode råd fra meget erfarne fagfolk. Husk Fordelskortet.

Høsten er også tid for å fornye interiøret. Nå er det lov å sette farge på rommet, forteller Einar. Hva er vel bedre enn å møte kortere dager og mørke høstkvelder med å freshe opp litt inne? Det behøver hverken være kostbart eller by på mye jobb. – Nei, med tapet er mulighetene enormt mange. Høstens trender viser at det er lov både med farger og mønstre, gjerne i kombinasjon, sier han. Gir et løft Einar er ikke i tvil om at det vil gi interiøret et løft med noen tapetserte flater innimellom all malingen. Tapetserer du eksempelvis bare en vegg i stua, kan du tillate deg å være litt dristig. Det gir en helt annen stemning og økt oppmerk­ somhet med enkle midler. Nettopp tapet er satsings­ område for Halden Farvehandel, og kan friste med ca. 200 bøker med 50-100 tapeter i hver. Den gode følelsen av å ha skapt noe selv, får du på kjøpet. Parkett og gulvbelegg Nye gulv er også noe å tenke på i høst, det være seg parkett eller belegg. I Halden Farvehandel finner du et stort utvalg på lager, og spesielt gulvbelegg med filtbakside er popu­ lære. Disse kan legges løst og demper støy, er varme, skjuler ujevnheter og kan leveres et stort utvalg farger og mønstre.

ALT INNEN PROSJEKTERING, RÅDGIVNING OG UTFØRELSE AV ELEKTRISKE INSTALLASJONER • Nemko-sertifisert for el. kontroll Bolig • Nemko-sertifisert for el. kontroll Næring og landbruk. • Nemko-sertifisert Termografør • Nybygg – Rehab – Internkontroll Elektro • Prosjektering – Tegning – Utførelse • Enøkrådgivning

B U S T E R U D K L E I VA 5 4 • T E L E F O N 6 9 1 8 0 5 6 7 • W W W. E L I S E N B E R G E L E K T R O . N O


18

Annonse

HAB O-b ladet

NÅ: 2 INNFLYTTINGS­ KLARE BOLIGER! SOLRIKE TOMTER KORT VEI TIL SKOG OG SJØ EFFEKTIVE PLANLØSNINGER

BOLIGTYPE A 119 KVM [BRA] ... BOLIGTYPE B 137 KVM [BRA]

5

SOLGT

JAN ERIK BAKKE Ansvarlig megler Tlf 901 60 380 / 69 21 37 80 jan.bakke@dnb-eiendom.no

Halden Boligsenter AS i samarbeid med DNB Eiendom


Skansen – Sponvika

H ABO-b l a d et

19

– En drøm er blitt virkelighet!

Laila Onstad er første innflytter i Habo-boligene i Sponvika. – Både boligen og beliggenheten er som skapt for meg. En drøm er blitt virkelighet, fastslår hun. Det er en svært fornøyd Laila Onstad vi møter få dager etter overtakelse. Selv om ikke alle møbler er på plass, begynner det helt klart å likne et hjem. Et veldig koselig og lunt hjem. - Ja, dette kan jeg trives med, smiler hun og byr på kaffe og kjeks. Ett år siden Laila forteller at det er rundt ett år siden hun begynte å kaste sine øyne på HABOs byggeprosjekt i Sponvika. Det ble mange turer innom nettsi­ den for å kikke, og prospektene ble lest både titt og ofte. Både romløs­ ninger og det store terrassen tiltalte henne veldig. – I sommer bestemte jeg meg. Jeg kunne ikke la en slik sjanse gå fra meg! Siden har jeg gledet meg stort til at jeg kunne flytte inn. – Tenk, nå er jeg her!, sier den begeistrede 59-åringen. Laila er opprinnelig fra Askim,

men flyttet til Halden for 22 år siden. Der har hun bodd i en stor enebolig. De siste årene alene. – Du skal ikke bare bo, men du skal holde både hus og hage i orden. Det ble etter hvert et ork. Her i Sponvika har jeg fått en lettstelt bolig, og jeg kan bruke tiden på mer lystbetonte ting. Hun jobber i Fredrikstad, og fra sitt nye hjem er veien til E6 svært kort. Det reduserer tidsbruket til og fra jobb vesentlig. Flott beliggenhet Laila er også begeistret for belig­ genheten, med kort vei til all den idyllen Sponvika har å by på. – Jeg har flere i familien med hytte i området, så jeg kjenner stedet godt og er blitt svært glad i det. – Jo, dette kjennes utrolig bra. Dette er som hus og hytte i ett. Her blir det lett å ha det godt, ­konkluderer hun.

Den romslige balkongen er en av flere grunner til at Laila falt for Habo-boligen i Sponvika.

Fortsatt ­muligheter i Sponvika HABO er i ferd med å ferdigstille 12 nøkkel­ferdige boliger i populære Sponvika. Det er fortsatt muligheter å bli en del av idyllen, sier ansvarlig megler Jan Erik Bakke hos DNB ­Eiendomsmegling.

Overleveringen er klar, og alle hjerter gleder seg! Fra venstre ser vi Jan-Erik Solheim, (teknisk sjef HABO), Richard Olsen (administrerende direktør HABO), Jan Erik Bakke (ansvarlig megler DNB Eiendom Halden), Laila Onstad og Tom Joacim Dahl (daglig leder hos tømrerfirmaet Hansen & Dahl AS).

Bakke forteller at fem av de seks største boenhetene er solgt. Ønsker du å sikre deg den siste, er det dumt å sitte for lenge på gjerdet. – Men det er fortsatt noen ledige av de som ligger i første rekke. Også de romslige, med solrik plassering og god utsikt, sier han. Fornøyd direktør Også HABO-direktør Richard Olsen er svært fornøyd med p ­ rosjektet. Boligbyggelaget valgte å sette i gang arbeidene før noen boenhetene var lagt ut til salgs, uten at det tok nattesøvnen fra utbyggeren. – Vi hadde stor tro på prosjek­ tet, med veldig dyktige mennesker

engasjert i det. Olsen skryter spesielt av jobben Erlend E. Kristiansen i Halden Arkitektkontor har gjort. – Han har lagd et unikt prosjekt som Sponvika fortjener. Vi syntes skissen og tegningene var fantastisk fine, men jeg må ærlig innrømme at sluttproduktet har blitt enda bedre enn vi forestilte oss. Sponvika er et svært populært område det sjelden kommer nye boliger for salg. – Vi har merket økt interesse i takt med at byggene har reist seg. Her er det boliger som passer ideelt både for førstegangsetablereren, barnefamilier og godt voksne som ønsker en ukomplisert boform.

Sørlandsidyll Sponvika er, med sine hvitmalte småhus og velstelte hager ved inn­ seilingen til Halden, et av Haldens mest populære sommersteder. Den tidligere fiskelandsbyen bærer fortsatt spor av fiskehandel og fiske­fabrikker. Nærmere sørland­ sidyll kommer du ikke på denne kanten av landet. Fra Skansen, er det kun en drøy kilometer ned til vannet, og en mulig morgendukkert på varme sommer­ dager, eller en rotur ut på fjorden for å teste om hvittingen eller makrellen er på hugget. Med båt, ligger for hele Hvalerskjærgården tilgjengelig i horisonten.

Fra Sponvika-området er det kort vei med båt ut til Hvaler-skjærgården.

Kort vei ut Sponvika-området er også ideelt for gå- og sykkelturer, og for den aktive er det hele 15 golf­ baner i en radius på 1 time med bil. Utfluktsmulighetene og ­severdighetene er rike og mang­ foldige. Dessuten er beliggenheten

i seg selv attraktiv også ellers i året. E6 ligger tett ved, og handels­ områdene i Svinesundsparken, samt at Halden by med alle dets fasiliteter, samt kjøpesentrene på svensk side av grensen kun ligger en kort kjøretur unna.


20

Karl Johans gate borettslag

Fornøyde beboere

HAB O-b ladet

Karl Johans gate borettslag takket entreprenørene etter rehabilitering av bad

- Det har vært mye jobb å håndtere oppgraderingen, men resultatet vil gjøre borettslaget enda mer attraktiv sier Ragnar Sande.

Per Jørgensen, Comfort Halden og Martin Glomsrud fra AF Bygg fikk diplom og blomster som takk for vel utført arbeid.

Karl Johans gate borettslag var så fornøyd med arbeidet entreprenørene hadde gjort, at det vanket diplom, blomster og marsipankake i storstua. – Ja, vi liker å sette pris på de som fortjener det, sier styreleder Ragnar Sande og tar oss med til borettslagets eldste beboer Erna Gulbrandsen. Erna, som har passert 90 år, var en av de som ivret mest for å gjøre noe med badene, og styret fikk etter hvert med seg et overvel­ dende flertall. – Badene er ikke blitt større, men moderne og funksjonelle. At vi har erstattet dusjkabinettet med dusjvegger, gir også litt bedre utnyttelse av rommet, sier Sande. Veldig fornøyd Erna forteller at det var påkrevd med en oppgradering, og er veldig godt fornøyd med resultatet. – Alt fungerer perfekt, fastslår hun. Begge gir skryt til de som utførte jobbene, både fordi de har lyttet til – og tatt hensyn til – beboerne. Dialogen har ført til at mange har fått gjort andre oppgraderin­ ger samtidig. Erna selv viser fram både nytt golv i entreen, samt nye benkeplater på kjøkkenet. Andre har fått fikset elektriske og rørmes­ sige forhold. Tre entreprenører Tanken med å oppgradere badene, startet for to år siden, og så snart beboerne hadde gitt sitt samtykke,

Styreleder Ragnar Sande og borettslagets eldste beboer Erna Gulbrandsen er begge svært fornøyd med oppgraderingen av leilighetene.

Nye, lekre bad er klar til bruk i Karl Johans gate borettslag.

startet det omfattende arbeidet med å innhente anbud og planlegge gjennomføringen. 24. mars rykker håndverkerne inn, og 2.september ar oppdraget utført.

– Det var nok mer krevende enn jeg hadde trodd, det er utrolig mye som skal besluttes, følges opp og tas hensyn til underveis, sier sty­ relederen – som kan se tilbake på et langt liv som organisator både

i sine tidligere jobber og gjennom ulike verv i idretten. – Spesielt utfordrende var det å finne alternative boløsninger for beboerne de første ukene mens det sto på som verst. Og så det klarte vi å få til, sier han,. - Ja, der gjorde du en fantastisk jobb, skyter Erna inn. - Når vi i dag ser resultatet av jobben og alle fornøyde beboere, er det verdt strabasene, fastslår han.

Fellegjelden er i dag på 8 ­ illioner kroner, og er blitt attrak­ m tive leiligheter i Halden sentrum. – En leilighet som ble kjøpt for 1,350 millioner kroner for 4 år siden, ble solgt for 1,750 millioner i år. Det er en pen verdistigning, minner han om. Han mener den sentrumsnære beliggenheten og det fine bomiljøet bidrar til å øke attraktiviteten i borettslaget.

Ingen husleieøking Karls Johans gate er et veldrevet borettslag med solid økonomi. Det resulterte i at opp­graderingen av badene ikke resulterer i husleieøking! – Oppgraderingen ble totalt ca 6 millioner. I tillegg til bad tok vi nye sikringsskap, nytt elektrisk opplegg i oppgangene og restaurering av garasjene.

Påskjønnelse Nylig inviterte borettslaget entre­ prenørene for den gode jobben, og dekket til med marsipankake og kaffe i det koselige innredede møterommet. Det ble en svært hyggelig seanse for alle som hadde møtt opp!


Annonse

H ABO-b l a d et

21

TRENGER DU ekstra lagerplass?

Skal du flytte til en mindre bolig? Trenger du å lagre gjenstander/ møbler i en periode? Har du et arkiveringsbehov? Vi har løsningen for deg! Enkelt. Sikkert. Rimelig. Extralageret disponerer i dag mange tusen kvadratmeter med lagerplass i Østfold. Vi leier ut små lagerboder, velegnet for barnefamilier, foreninger og bedrifter, enten du skal lagre møbler, innbo, varer eller har et arkiveringsbehov. Minimum leietid er 3 måneder med 1 måned gjensidig oppsigelsestid.

HAB MEDLEMSF OORDELER: En må ned I tillegg får d gratis leie. u 10% ra ytterligere le batt på ie.

69 19 24 01 www.exstralageret.no

extralageret.no


22

DNB Eiendom

HAB O-b ladet

Kjøpe eller selge? Høsten – en fin tid på boligmarkedet

Linda Torp Skogli, daglig leder hos DNB Eiendom Halden, ønsker deg velkommen innom for en hyggelig boligprat.

– Vi går travle måneder i møte. Høsten er en fin og aktiv tid for kjøp og salg av bolig, sier ­Linda Torp Skogli, daglig leder hos DNB Eiendom Halden. Den lokale eiendomsmegleren kan vise til svært god omsetning så langt i år. Også i sommermånedene var det god aktivitet, og nå skyter markedet fart ytterligere igjen. - Aktiviteten speiler jo vår posi­ sjon i Halden og den tilliten vi er vist, og er den beste bekreftelsen på at vi lever opp til kundenes høye forventninger. Tilbakemeldingene vi får, er også at kundene føler trygghet, og at det er godt å ha en profesjonell samarbeidspartner å rådføre seg med dersom det skulle oppstå uforutsette ting, sier Linda til HABO-bladet. Fornøyde kunder fører også til at DNB Eiendom blir anbefalt, som er svært god og uvurderlig markedsføring. – Et salg og/eller kjøp av bolig er naturlig nok en stor og viktig

beslutning. Vi bidrar til at den beslutningen blir riktig, sier hun. Går sammen med kunden For mange er salg av egen bolig og kjøp av en ny, en sammenhengende prosess som har modnet over tid. Men noen finner også plutselig drømmeboligen - en sjanse de ikke vil la gå fra seg -, og henger seg på budrunden. Da er det godt å ha en erfaren megler som alliert, som kan ta seg av prosessen fra begynnelse til slutt om det er ønskelig. – Ett salg er aldri lik et annet. Vi finner løsninger som er opti­ malt for kunden, både i forhold til hvordan leiligheten eller ene­ boligen kan utnytte potensialet best mulig, hvor mye egeninnsats kunden vil legge i det, når man ønsker at den skal legges ut for

salg, når overtakelsen skal finne sted etc. – Spesielt hvordan boligen ­presenteres og beskrives er viktig. Ofte kan en liten egeninnsats eller styling lokke flere potensielle ­kjøpere, som igjen kan gi store utslag i salgsprisen. De færreste har økonomi til å kjøpe ny bolig innen de selger den gamle, som bidrar at mange ser mulighetene gå fra seg. Linda minner om at det er fullt mulig å bli enig om en overtakelsesdato litt fram i tid, som gjør at kjøperen får tid til å selge sin egen bolig før overtakelsen. – Vi finner som regel en løsning hvor overlappingen går greit. Når er det riktig å selge? Også for de som ønsker en kjapp

salgsprosess, er DNB Eiendom riktig adressat. – Ikke noe problem, fastslår Linda Torp Skogli. – Selv om det er mye jobb som skal gjøres før vi kan annonsere en visning, setter vi inn ekstra ­ressurser der det er nødvendig. Er det ønskelig å få den ut i markedet i løpet av 14 dager, får vi til det. Samtidig påpeker hun at det ofte er lurt å ha litt is i magen for å sikre riktig pris på boligen. – Mange blir påvirket av det som formidles i mediene om priser og raske omsetninger, og kan ha en forventning som ikke er helt i sam­ svar med virkeligheten. – Som sagt, er ingen prosesser like, og det er bedre å ha en visning nummer to enn å stresse fram et salg. Det gir ingen god opplevelse

for noen. Vi legger opp til en pro­ sess og et løp vi har tro på – til beste for kunden. Din rådgiver Rådgiving er en viktig del av DNB Eiendoms grunntanke. Hit kan alle komme for å få gode råd og innspill. – Vi har lang fartstid i bransjen og kjenner markedet i Halden inn­ gående, og vil bruke all vår erfaring og kunnskap til å bistå på beste måte. Vår beste investering, er å skape gode relasjoner, tillit og fornøyde kunder, sier Linda – og ønsker deg hjertelig velkommen innom for en hyggelig boligprat!


H ABO-b l a d et

Annonse

23

ESPERVIK DESIGN

Førsteklasses underholdning på ett sted! Underholdningsuniverset T-We er nå inkludert i TV-abonnementet. Her finner du de mest populære strømmetjenestene, komplette serier, programmer du har gått glipp av den siste uken – de nyeste filmene, Disneyklassikere, europeisk toppfotball, musikk og mye, mye mer. Alt samlet på ett sted – hvor og når du vil. Les mer om T-We på kabel.canaldigital.no/tv


m2

m2

108

m2

WIC

1,5

m2

S1

14,6

sje

ulv 67

C+ C+

T

C+ 65 ,0 C+ 64 C+

247

C+

63 62 C+ 61 ,0

C+ 62,0

Forprosjekt Dato: 30.08.2017

HABO/J T Grimsrud Gnr/Bnr: #Gårdsnr, Bruksnr. og festenr. , 1783 HALDEN SOLLIHØYDA 2 Mål: 1:500

Sollihøyda 2

Tegn.: Kontr.: jtg Jon Tore Grimsrud Stenseth Grimsrud arkitekter AS m2

kjk

20,3

LINDA TORP SKOGLI Daglig leder Tlf 41 42 41 89 linda.torp.skogli@dnb-eiendom.no m2

od

matb

m2

klær

5,6 m2

vask

m2

wc

= 2 800

4,3

2,2

15 x 187

peis/pipe

m2

m2

T

12 x 167 =

,0 2 000

m2

entré

12,7 m2

S1

14,5

m2

6,2

bad

m2

S3

m2

6,7

bad

m2

sje

m2

gara

45,4

111

BRA

m2

sje

gara

45,4

65 ,13

,50

64

,00

65

m2

m2 111

128,7

PA

138,9

m2

m111 2

PA

128,7

F. g

,40

PA

128,1 m2

m2

BRA

141,6

ulv

65

m2

kjk

20,3

m2

matb

4,9

od

,20

,6

64

,19

65

,13

65

65

m2

klær

5,6

65

2 800

m2

vask

4,3

15 x 187 =

m2

wc

2,2

m2

stue

41,1

T

F. g

,27

peis/pipe

PA

62 2,8

m2

klær

m2

vask

4,3

4,5

247

gang

sje

m2

gara

45,4

od98

m2

m2

S1

14,6

111

BRA

138,9

C+ 65,0

3,0

2,2

m2

matb

3,0

m2

m2

m2

,40

m2

entré

12,7

ulv

65

2,8 m2

bad

m2

gang

3,0

,6

67

C+ 66,0

m2

,50

m2

98 m2

S3

m2

6,7

9,8

S3

m2

S1

14,5

m2

bad

6,2

sje

65

m2

gara

45,4

,40

,70

65

sje

m2

gara

45,4

,90

65

m2

gara

45,4

sje

,0

66

sje

F.

m2

gara

45,4

PA

m2

m2

141,6

128,1

BRA

128,1

PA m2

m2

BRA

141,6

m2

od

matb

4,9

od

F.

ulv

F. g

m2

kjk

20,3

6,5

m2

matb

4,9

m2

kjk

20,3

m2

m2

BRA

141,6

PA

128,1

m2

klær

5,6

PA

128,1

m2

BRA

141,6

m2

vask

4,3

F.

15 x 187 = 2 800

m2

m2

kjk

20,3

,5

66

m2

klær

5,6

m2

m2

stue

wc

41,1

2,2

T

T

4,9 m2

od

matb

m2

,0

m2

entré

12,4

69

m2

m2

T

m2

15 x

187

=2

m2

T

800

vask

4,3

m2

wc

2,2

m2

bad

m2

S1

14,5

6,2

m2

S3

m2

m2

m2

wc

vask

4,3

2,2

m2

m2

bad

2,8

m2

gang

T

m2

entré

12,4

m2

S3

6,7

m2

bad

3,5

m2

S1

m2

stue

40,6

14,6

m2

bad

6,2

m2

S1

14,5

m2

bad

6,2

m2

m2

S3

9,8

S3

6,7

m2

S1

14,5

,5

69

m2

S3

m2

9,8

2,8

bad

m2

gang

3,0

ulv

entré

12,7

3,0

m2

bad

6,2

m2

S1

14,5

S3

m2

S3

9,8

6,7

m2

entré

12,7

m2

stue

41,1

m2

S3

6,7

9,8

m2

111

138,9

BRA

98

m2

kjk

17,5

od

F. g

m2

m2

klær

111

PA

128,7

m2

matb

3,0

4,5

9,5

m2

stue

41,1

klær

5,6

2,8

bad

m2

gang

3,0

m2

9,5

bad

m2

gang

2,8

3,0

m2

lv 6

gu

m2

entré

12,7

= 2 800

2,2

wc

vask

4,3

lv 6

m2

entré

12,7

9,5

m2

lv 6

gu

15 x 187 = 2 800

vask

m2

wc

2,2

m2

ulv

F. g

15 x 187

= 2 000

klær

5,6

12 x 167

gu

m2

stue

41,1

F.

od

4,3

m2

matb

4,9

,5

66

m2

kjk

20,3

ulv

F. g

6,5

lv 6

gu

lv 6

gu

F.

,3

66

åpent ned

S3

64

kjk

17,5

12,4

entré

108

m2

WIC

1,5

4,5

klær

m2

C+ 67,0

,0

,20

65

m2

bad

m2

bad

wc

3,5

7,8

m2

vask

4,3

entré

12,4

sje

m2

gara

od98

45,4

m2

matb

m2

wc

3,0

2,2

m2

bad

3,5

,17

sje

m2

gara

45,4

peis/pipe

peis/pipe

128,1

,0 4,9

61 m2

m2

66

,0

67

,5

66

4,3

T

m2

S1

14,6

m2

bad

3,5

m2

stue

40,6

108

,9

m2

WIC

1,5

m2

bad

7,8

m2

m2

S3

9,8

S3

68 247

6,7

108

m2

WIC

1,5

m2

bad

247

7,8

m2

S3

m2

S3

9,8

6,7

,0

m2

C+ 63,0 S3

6,7

C+ 64,0

ulv

247 m2

7,8

98

m2

kjk

17,5

T

S3

m2

247

9,8

6,7

,0

peis/pipe

m2

S3

9,8

peis/pipe

,10

sje

m2

gara

45,4

m2

111

BRA

138,9

,4

m2

wc

2,2

vask

C+ 70

BRA

C+

,50

S1

14,6

66

,5

66

m2

m2

111

128,7

68

98

m2

kjk

od

17,5

Salgstrinn 1 vil bestå av hustype 1 og 2 oppført på tomtene 2, 3, 4 og 5.

141,6

41,1

T

m2

stue

108

,0 m2

WIC

1,5

65 C+ 68,0

m2

stue

40,6

63 ,0 40,6

bad

64

65

S3

,5

67

,20

åpent ned

F. g

C+

ulv

ulv

C+

F. g

F. g

67

1:14

4,5

PA

klær

SITUASJONSPLAN

9,8

m2

S1

14,6

108

m2

WIC

1,5

C+ peis/pipe

C+ 69,0

65

m2

sje

m2

247

108

m2

WIC

1,5

m2

bad

7,8

m2

S3

6,7

ulv

gara

45,4

m2

S1

14,6

F. g

m2

bad

3,5

SALGSTRINN 1

ulv

m2

bad

entré

12,4

7,8

sje

m2

gara

45,4

,80

,10

65

67

m2

entré

12,4

,0

C+ 67

F. g

m2

bad

3,5

m2

BRA

138,9

m 2 111

111

PA

128,7

,10

,80

66

m2

111

BRA

138,9

T

åpent ned

stue

m2

S3

6,7

m2

m2

vask

4,3

,42

66

,95

67

66

m2

111

PA

128,7

1:14

m2

m2

matb

3,0

,5

68

peis/pipe

,0

m2

S3

9,8

m2

klær

4,5

sje

m2

ulv

gara

45,4

F. g

247

,50

67

m2

wc

2,2

vask

4,3

ulv

F. g

,0

C+ 68

62

e peis/pip

wc

2,2

98

m2

stue

40,6

2

98 matb od m

3,0

,75

,90

m2

108

m2

WIC

1,5

m2

98

C+ 68,0

,0

ulv

,5

m2

kjk

17,5

,82

67

66

m2

67

14,6

S1

od

17,5

m2

S3

9,8

C+ 69

F. g

F. g

m2

gara

45,4

,70

m2

entré

12,4

m2

m2

stue

40,6

13.00 – 0 .0 1 1 l k 0 1 / 1 2 l befaring ti n e m m o lk e V : Tomt 2, 3, 4 og 5

åpent ned

C+ 64,0

C+ 63,0

T

C+ 62,0

åpent ned

C+ 61,0

JAN-MARCUS LILLEDAL Eiendomsmegler MNEF Tlf 91 76 94 55 marcus.lilledal@dnb-eiendom.no

suverenkommunikasjon.no

m2

S3

9,8

m2

bad

7,8

12,4

m2

entré

67

m2

m2

111

BRA

138,9

T

m2

klær

4,5

matb

3,0

kjk

,0

68 peis/pipe

m2

stue

40,6

S3

6,7

m2

bad

m2

vask

4,3

3,5

98

98

e

m2

wc

2,2

,44

111

PA

m2

128,7

vask

4,3

m2

wc

2,2

m2

bad

7,8

ulv

peis/pipe

peis/pip

2

67

4,5

98

m2

S3

6,7

m2

S3

9,8

F. g

5

m2

kjk

17,5

BRA

138,9

2

m 2 111

111

PA

98 klær

peis/pipe

128,7

od

m2

bad

3,5

C+ 68,0 peis/pipe

m2

klær

m2

matb

3,0

m2

stue

40,6

98

m2

kjk

17,5

,0

68

4

4,5

C+

68,0

ulv

3 98

98 matb 3,0 od m

,88

68

F. g

TEGNINGSUNDERLAG OPPRETTET I ARCHICAD - ORGINALSTØRRELSE TEGNING A3

C+ 69,0

. t k o . 3 2 t r a t s s g Sal Sollihøgda

STORE TOMTER; FRA 1–1,6 MÅL

14 ENEBOLIGER PÅ ARKITEKTTEGNET BOLIGFELT I ATTRAKTIVT OMRÅDE SALGSTRINN 1

C+ 69,0

Tomtestørrelser: 2 1,01 mål 3 1,00 mål 4 1,35 mål 5 1,07 mål D-02

C+ 70,0

C+ 68,0

åpent ned

C+ 67,0

C+ 66,0

C+ 65,0

• Enhetlig arkitektur på eneboligene • Bevisst plassering av byggene i forhold til hverandre • Romslige boarealer og store tomter • Tilpassede uteområder for hver bolig

,0 ,0 ,0

C+ 61,0

C+ 67,0

66 ,0

17052

D-02 Utomhusplan

HABO-bladet 3-2017  
HABO-bladet 3-2017  

Medlemsblad for Halden Boligbyggelag