Page 1

HABO-bladet MEDLEMSBLAD FOR HALDEN BOLIGBYGGELAG

NR. 1 – APRIL 2018

«Leie før Eie»

Unik mulighet for deg som mangler egenkapital til å komme inn på boligmarkedet 6

Sollihøgda tar form

Vel gjennomførte generalforsamlinger

Det har vært en travel måned for HABOs ­administrasjon, med deltagelse på nærmere 90 generalforsamlinger. – Hektisk, men bra ­gjennomført, oppsummerer økonomiog ­forvaltningsleder Anne Wahlstrøm.

2

Interessen for utbyggingen på Sollihøyda er svært stor, og de tre første eneboligene er nå under bygging. Som en del av den høye s­ tandarden, får boligene bergvarme som energikilde. Det gir minimale kostnader til opp­ varming og varmt vann.

24

–Ansiennitet stadig ­viktigere

– At det er smart å tegne medlemskap i HABO, får vi stadig flere bevis på. Flere og flere av våre leiligheter blir overdratt via forkjøpsretten, sier HABOs driftssekretær Cathrine Øberg.

26


2

Leder | Medlemsfordeler

HAB O-b ladet

Vel gjennomførte

leder

general­ forsamlinger

Richard Olsen

Kjære leser Endelig begynner den lange vinteren å slippe taket og snøen er i ferd med å forsvinne de fleste steder i Halden. Vi har hatt en fantastisk vinter med mer snø enn mange kan huske, men nå er vi klare får litt varmere tider… Generalforsamlinger og årsmøter Vi i HABO er i ferd med å legge bak oss en meget travel periode hvor de årlige generalforsamlinger og årsmøter i boligselskapene skal ­g jennomføres. Som vanlig har forvaltningsavdelingen gjort en ­glimrende jobb og bistått nesten 90 boligselskaper med å gjennomføre sine generalforsamlinger og årsmøter. Mitt inntrykk er at det ikke har vært like mange nye styremedlemmer i år som tidligere og det er bra for k ­ ontinuiteten i styrearbeidet. Elbil-lading er et av temaene som har vært hyppig diskutert og det er nok et område det vil skje mye på i tiden fremover. Vi arrangerer kurs for styremedlemmer 8. mai kl 18–21 på Fredriksten Hotell. I tillegg har vi vår årlige høstkonferanse 26.–27. ­oktober. Det er bare å holde av datoene for dere styremedlemmer. «Leie før eie» Endelig kan vi gi personer som ikke har økonomi til å kjøpe egen bolig en gyllen anledning til å skaffe seg egen bolig. Med vårt nye bolig­ konsept, som er utviklet av Boligbyggelaget TOBB (Trondheim) som er medeier i Oreid-prosjektet, tilbyr vi «Leie før eie» i 12 nye enheter på Oreid. Det er dessverre slik at det fortsatt er for mange som faller utenfor boligmarkedet fordi de ikke har oppspart egenkapital eller har familie som kan stille som kausjonister. De har i utgangspunktet mulighet til å betjene de månedlige kostnadene ved et lån men har ikke tilstrekkelig egenkapital som ofte er på minimum 15 % av kjøpesummen. Disse har nå mulighet til å gå inn i vårt nye konsept som innebærer at man leier i inntil fem år med rett til kjøp av boligen i leieperioden for en fast pris. Verdiøkningen vil da kunne fungere som egenkapital og hensikten er at man skal kunne kjøpe så snart man har innfridd kravet til egenkapital. For noen vil det kunne ta ett år andre fem, og noen vil kanskje ikke klare det uansett. Boligene vil ikke være for boligspekulanter men for de som trenger det mest. Vi vil derfor gå igjennom økonomien med alle leietakerne for å sikre oss at de som trenger det mest får tilbudet. Du må naturligvis være HABO-medlem for å kunne benytte deg av tilbudet så her er det bare å melde seg inn. Husk vårt informasjonsmøte om «Leie før eie» på Fredriksten Hotell 24. april kl. 18.00. Vel møtt.

RICHARD OLSEN, administrerende direktør, HABO

HABO-bladet er et medlemsblad for Halden Boligbyggelag, Niels Stubs gate 6, 1776 Halden. Telefon: 69 21 37 77. Fax: 69 21 37 88. E-post: habo@habo.no Internett: www.habo.no Opplag: 14.000. Ansvarlig redaktør: Richard Olsen. Grafisk design/foto/tekst: Suveren Kommunikasjon AS. Annonser: Vidar Helgesen, Suveren Kommunikasjon AS, telefon 46 74 17 01.

Det har vært en hektisk tid for HABOs administrasjon for å kunne gjennomføre årets generalforsamlinger i god tid innen fristen. På bildet ser vi fra venstre: Regnskap, økonomi og forvaltningskonsulent Cathrine Øberg, kundemottaker og driftssekretær Madeleine Dahl-Nielsen, medarbeider økonomi Heidi Lagerholt og forvaltningsleder Anne Wahlstrøm.

Det har vært en travel måned for HABOs ­administrasjon, med deltagelse på nærmere 90 generalforsamlinger. – Hektisk, men bra ­gjennomført, oppsummerer økonomi- og ­forvaltningsleder Anne Wahlstrøm. Fem medarbeidere i administrasjonen har vært i sving, og på det nærmeste har de gjennomført 13 generalforsamlinger på én kveld. I skrivende stund gjenstår kun noen få inne de har vært gjennom hele porteføljen. Wahlstrøm gir honnør til styrene for å ha vært godt forberedt, slik at alt har kunnet gått lovmessig og effektivt unna. Godt innenfor fristen – Ordinær generalforsamling skal holdes innen seks måneder etter utgangen av hvert regnskapsår. Vi ønsker imidlertid å være tidlig ferdig, og starter allerede i desember å sende ut informasjon og maler til lagene, samt at vi følger opp slik at de kan starte forberedelsene. For mange styrer er oppfyllelse av lovkrav og formulering av forslag til vedtak en betydelig utfordring, da er det godt å ha HABO på laget. – Vi er helt avhengig av at de leverer ferdig årsregnskap, årsberetning og saker som skal til behandling innen innkallingen kan sendes ut, og står til disposisjon for at dette skal gjøres korrekt, sier hun.

Mest spørsmål Et tilbakevendende tema under møtene, er spørsmål om man kan ta opp saker som ikke står på sakslisten. – Generalforsamlingen kan ikke ta beslutning på saker som ikke er ført i innkallingen. Vi anbefaler at det eventuelt innkalles til et beboermøte i etterkant og diskuteres der, dersom man anser det som et viktig tema. Også lading av elbiler et blitt et hett diskusjonstema, men de fleste styrene er foreløpig avventende i forhold til hvilke løsninger som vil komme. Ellers handler det gjerne om lokale forhold rundt eget borettslag, som vedlikehold og oppgraderinger, forteller Wahlstrøm. Drives godt Hun er godt fornøyd med gjennomføringen av årets generalforsamlinger, som er en fin indikator på at det drives godt. - Det er generelt sett heller ikke problemer å få besatt styreleder­ funksjonen, og mange sitter gjennom flere perioder. Også det er en sunnhets­trekk, konkluderer hun.


Medlemsfordeler | Vi er HABO

H ABO-b l a d et

3

Vi gjør det enklere... • å få gode fordeler • å spare penger • å vite hvorfor man skal handle • å kjøpe bolig • å forbedre boligen sin • å handle smart • å få rabatt og bonus

Last ned HABOs nye app på App Store eller Google Play.

Profesjonell boligforvaltning og eiendomsmegling

– alt under samme tak

Jan-Marcus Lilledal Eiendomsmegler MNEF, DNB Eiendom

Jan Erik Bakke Ansvarlig megler, DNB Eiendom

Fredrik Hoffstrøm Teknisk forvaltnings­ konsulent, HABO

Lisbeth Paulsen Medhjelper DNB Eiendom

Madeleine Dahl-Nilsen

Økonomimedarbeider

Anne Wahlstrøm Leder regnskap og forvaltning, HABO

Linda Torp Skogli

Daglig leder/ Eiendomsmegler MNEF DNB Eiendom

Malin Thøgersen Økonomikonsulent, HABO

Heidi Lagerholt

Regnskap/forvaltning, HABO

Cathrine Øberg Resepsjon/ sentralbord, HABO

Jan-Erik Solheim Teknisk sjef, HABO

ÅPNINGSTIDER: HABO: Mandag–fredag 09.00–15.30. (mai–september: kl 09.00–15.00). DNB Eiendom: Mandag–torsdag 09.00–17.00. Fredag 09.00–15.30

Richard Olsen Adm. direktør, HABO


4

Nytt fra HABO

HAB O-b ladet

Beboere i borettslag har rett til ladepunkt:

Sett elbil-lading på sakskartet!

Det er ingen vei forbi: Elbiler har kommet for å bli og vil fortsette den raske veksten i tiden framover. Og elbiler trenger hjemmelading, også de som hører til i et sameie eller borettslag. Den nye eier­ seksjonsloven (§ 25) gir eierne lovfestet rett på ladepunkter. Stortinget vedtok lovendring i eierseksjonsloven i fjor sommer, som trådte i kraft 1. januar 2018. Den sier at styret i sameier ikke kan nekte lading uten svært god saklig grunn. Skepsis fra styret av frykt for stor brannfare ved lading av elbiler er ikke en saklig grunn etter den nye lovendringen. Foreløpig gjelder lov­endringen for sameier, men Stortinget har gitt klare føringer for at til­svarende skal gjelde borettslag og det forventes justeringer i borettslagsloven i løpet av kort tid. I følge eierseksjonsloven gir beoberne rett til å anlegge ladepunkt for elbil og ladbare hybrider i tilknytning til en parkeringsplass de disponerer, eller annet steder som styret anviser. Må søke tillatelse Seksjonseierne må søke styret om tillatelse først, men styret har bare anledning til å avslå søknaden dersom det foreligger en saklig grunn. Beboerne må bære ­kostnaden ved etablering selv, såfremt det ikke foreligger annen regulering i vedtektene. En utfordring, spesielt i eldre borettslag, er at ledningsnettet ikke har kapasitet til å håndtere lading, som igjen krever en vesentlig investering i utvidelse. Det er ikke lov å lade direkte i stikkontakten,

Borettslag og sameier over hele landet må være med på det grønne skiftet og legge til rette for lading av elbiler og hybridbiler.

men kreves at det installeres en ladestasjon. Styret har da valget mellom å tilrettelegge for lading gjennom en felles ladestasjon, eller mindre stasjoner for den enkelte bruker direkte på garasje- eller oppstillingsplass. Borettslagene anbefales å ta dette som et fellestiltak, slik at det

blir enighet gjennom et nødvendig flertall om en rettferdig modell i forhold til hva som skal belastes fellesskapet og hva den enkelte bruker skal betale for. Med tanke på at andelen solgte biler med nullutslipp nå ligger på over 20 prosent, sier det seg selv at utskiftingsfrekvensen fra bensin og

diesel til elektrisk allerede er stor også i borettslag. Og med tanke på den store prisforskjellen det er å «fylle batteriet» på en offentlig ladestasjon i forhold til på eget nett, ønsker naturlig nok de fleste å ha tilgang til lading hjemme.

Mange tilbydere Det er mange tilbydere av ladestasjoner til borettslag, men en investering på 150–200.000 kroner for å få infrastrukturen på plass, må påregnes. Men dette er en god investering som øker verdien av borettslaget! Kommunikasjonsleder i Norsk Elbilforening, Petter Haugneland, sier de har hatt en veldig stor pågang fra borettslagsbeboere lenge, men at det nå i det siste har tatt helt av. Dette er nytt og det er et enormt informasjonsbehov, påpeker han. Det er fortsatt en del misforståelser og myter knyttet til risikofaktoren ved hjemmelading. Men Direktoratet for sikkerhet og beredskap har slått fast at det ikke er større risiko for brann i en elbil enn i en bensin- og dieselbil. - Nå må dette samordnes, mener elbilforeningen. Styrene i borettslag og sameier må ta initiativ til å kartlegge behovet for lading av elbiler og hybridbiler og legge til rette for gode løsninger i fellesgarasjer. – Fellesskapet må sørge for nok strøm og infra­struktur og samordne betaling for lading, s i e r Pe t te r H a u g n e l a n d i elbilforeningen.

Øke kapasiteten eller fordele bedre? Å installere et laststyringssystem i felles parkeringsanlegg kan være ­rimeligere enn å øke til maks ladekapasitet på alle parkeringsplasser, ­melder Hafslund Nett. I frittstående fellesgarasjer eller felles parkeringsanlegg i bygg vil det ofte være en god løsning å installere et laststyringssystem. Det fordeler kapasiteten i ­anlegget på bilene etter behov, og slik at alle får ladet. Ulike systemer Det er forskjellige systemer som kan installeres. Noen systemer lader ikke bilene når det ikke er ledig kapasitet i i sameiets nett, typisk mellom klokken 08–09 og 16–18 da forbruket er høyt i boligene. Andre systemer lader de første bilene som er tilkoblet på

makseffekt. Når mange biler skal lade samtidig, fordeles kapasiteten på alle. Litt mindre kapasitet på hver bil – men det betyr ikke at man ikke får ladet. Den praktiske konsekvensen vil være at det tar noe lengre tid å fylle batteriet på hver bil helt opp. Etterhvert som en etter en får fullt batteri, frigjøres mer lade­kapasitet som fordeles på de resterende bilene som er satt på lading. Fordeling av utgifter i fellesanlegg Lading i felles parkeringsanlegg kan skape andre utfordringer. Hvis enkelte i et sameie/borettslag ønsker å få lademulighet må man

bli enige om fordeling av parkeringsplasser, kostnadsfordeling av installasjon og løpende strømutgifter osv. Flere og flere borettslag og sameier ser nå fordelen av å montere lademulighet på alle sine parkeringsplasser, uavhengig av antall elbileiere per i dag. Det finnes også utstyr som forbereder garasjeanleggene for lading til alle, hvor bare de som har elbil som lades monterer selve lade­boksen og betaler for strømforbruket til egen bil. Må dele på strømmen Hvis man skal ha full lade­kapasitet på alle parkeringsplassene

samtidig, vil dette kreve svært mye strøm. Det er ikke sikkert at dagens nett tåler en slik effektøkning. Hvis nettselskapet må investere i nye transformatorer og kabler for å dimensjonere for maksimalt effektuttak, må kostnadene dekkes

av kunden gjennom anleggsbidrag. Størrelsen på anleggsbidraget avhenger av en rekke forhold og må beregnes av nettselskapet i hvert enkelt tilfelle, opplyser kraftselskapet.


H ABO-b l a d et

Annonser

5

TRENGER DU ekstra lagerplass? Skal du flytte til en mindre bolig? Trenger du å lagre gjenstander eller møbler i en periode? Har du et arkiveringsbehov? Vi har løsningen for deg! Enkelt. Sikkert. Rimelig. Extralageret disponerer i dag mange tusen kvadratmeter med lagerplass i Østfold. Vi leier ut små lagerboder, velegnet for barnefamilier, foreninger og bedrifter, enten du skal lagre møbler, innbo, varer eller har et arkiveringsbehov. Minimum leietid er 3 måneder med 1 måned gjensidig oppsigelsestid.

HABOMEDLEMSFORDE En måned graLER: tis

I tillegg får duleie. 10% rabatt på ytterligere leie .

69 19 24 01 www.extralageret.no

Teknisk bistand til rehabilitering og vedlikehold for borettslag og sameier Borettslag og sameier i Halden, Sarpsborg, Fredrikstad og Moss – kontakt oss for løsninger og priser.

Sognshøy Næringspark, 1580 Rygge Telefon 69 26 05 77 | Faks 69 26 15 64 | Mobil 911 75 001 | e-post arild@consem.no


6

Leie før Eie

HAB O-b ladet

LEIE FØR EIE

HABO-direktør Richard Olsen og DNB Eiendom Haldens daglige leder Linda Torp Skogli har stor tro på at «Leie før eie»-konseptet vil slå an i markedet.

Unikt HABO-tilbud på Oreid:

Nå kan du leie din egen bolig før du kjøper! FORMÅL: Å gi HABOs medlemmer mulighet til å eie bolig som et alternativ til å leie. Modellen skal være ­forutsigbar og fordelaktig for leietaker/kjøper.

Gjennom konseptet «Leie før eie», stiller HABO to tomanns- og to firemanns­ boliger på Oreid til disposisjon for medlemmer med liten eller ingen egenkapital. FORUTSETNINGER «LEIE FØR EIE»

• Har tilfredsstillende ­økonomi til å betjene leien • Mangler egenkapital til å kjøpe bolig i dag • Må være (eller bli) HABOmedlem • Behøver ikke være førstegangsskjøpere

«Leie før eie»-modellen er din inngangsbillett til boligmarkedet. På Oreid kan du leie en helt ny leilighet inntil 5 år før du kjøper den. Ved hjelp av verdistigningen på boligen du leier kan egen­ kapitalkravet dekkes. – Vi ønsker å være et bolig­ byggelag for alle, derfor tilbyr vi dette for de medlemmene som ellers har vanskelig med å komme seg inn på boligmarkedet, sier

HABOs administrerende direktør Richard Olsen. – Vi legger opp til en leiepris som er konkurransedyktig med det man må betale i det ordinære leiemarkedet. Etter f.eks tre års leie, hvor du har vist at du klarer å betjene forpliktelsene, har du bedre muligheter i banken til å kunne finansiere opp et kjøp.

Stor rift om leilighetene Salgsmøtet finner sted tirsdag 24. april på Fredriksten Hotell, og Richard Olsen er ikke i tvil om at det er stort behov i markedet for slike prosjekter, og at det derfor vil bli rift om boenhetene. – Med stadig økende krav til egenkapital for å kunne finansiere boligkjøp med banklån, er det mange som sliter selv om de har god inntekt. Alternativet er gjerne

å måtte leie dyrt, og med det aldri klare å spare opp nødvendig penger til å kjøpe sitt eget. Vi gir dem nå en gyllen anledning! Konseptet vil naturlig nok være svært interessant for unge første­ gangsetablerere, men Richard påpeker at tilbudet gjelder alle, bare de tilfredsstiller forut­ setningene. Mange som leier i dag, bør være en naturlig målgruppe.


Leie før Oreid Eie

H ABO-b l a d et

7

LEIE FØR EIE

BYGGETRINN III – LEIE FØR EIE:

Disse emhetene omfattes av «Leie før Eie»modellen. Her blir det både tomannsboliger og firemannsboliger.

Blir det flere kvalifiserte søkere enn antall boenheter, vil ansiennitets­prinsippet gjelde. Om dette kan være noe for deg og du ikke allerede er HABO-medlem, er det med andre ord ingen grunn til å drøye med å melde deg inn! Jobber opp egenkapital Leie før eie-modelle n gir ­m edlemmene mulighet til å jobbe seg opp egenkapital nok til å komme seg inn på boligmarkedet. Prisen du kan kjøpe leiligheten for settes når leieperioden starter. Dersom prisøkningen fortsetter, er den med på å skaffe deg som leietaker egenkapital. Dersom boligprisen stiger så mye at ­m arkedsverdien på boligen stiger mer enn 15 prosent (som er ­identisk med egenandelskravet fra bankene) under leieperioden, må kjøper betale økningen over egenkapitalkravet. – Det naturlige, er at leietakeren kjøper boligen i det han eller hun har oppnådd tilstrekkelig egenkapital. Samtidig kan leietakeren fritt si opp avtalen både underveis og etter fem år. Man er ikke nødt til å kjøpe, dette er således helt risikofritt, sier HABO-direktøren. Han betegner «Leie før eie»-konseptet som god sosialdemokratisk modell og en motvekt

til utviklingen i boligmarkedet, der de med minst egenkapital sliter. – På denne måten fordeler vi verdiene på flere, og det ikke tvil om at de fleste har det best ved å eie sitt eget. Det gir både en god følelse, motivasjon til å ta vare på leiligheten og ikke minst en verdi som du selv rår over. Hva om prisstigningen uteblir? Dersom prisstigningen av en eller annen grunn skulle stoppe helt opp, eller snu, og leietakeren etter fem år fortsatt ikke har tilstrekkelig egenkapital, avsluttes leieforholdet. – Men det er ingen grunn til å tro at det vil inntreffe, påpeker Richard. – Boligmarkedet er fortsatt positivt og verdien på boliger og ­eiendommer stiger kontinuerlig – og mer enn den renten du får ved å spare i bank. Det er nettopp det som er årsaken til at mange sliter med å komme inn på boligmarkedet. Du må spare mye for å kunne holde tritt med prisstigningen. Om du har spart i f.eks tre år for å kunne kjøpe egen bolig, er egenandelen mye høyere for samme bolig enn da du startet sparingen, sier han for å illustrere forholdet.

Slik blir du ­HABO-medlem

– Ditt medlemskap i Halden Boligbyggelag kan være nøkkelen til å sikre deg din framtidige ­drømmebolig. Det er mange gode grunner til å være medlem av Halden Boligbyggelag enten du bor i borettslag tilknyttet HABO eller ikke. Medlemskapet kan nemlig være avgjørende til å sikre deg boligen du ønsker deg gjennom forkjøpsretten. Samtidig som du kan spare penger gjennom fordelaktige medlemsfordeler med lokale og sentrale leverandører. Bli HABO-medlem på 1-2-3: 1. Besøk Halden Boligbyggelags nettsider, www. habo.no 2. Under «Medlemskap» i menyvalget, velger du fra undermenyen «Bli medlem» 3. Fyll ut skjema direkte og velg «Send skjema»

HABOs driftssekretær Cathrine Øberg forteller at det er mange gode grunner til å være medlem i HABO.


8

Leie før Eie

HAB O-b ladet

LEIE FØR EIE

Innflytnings­ klare før jul

Grunnarbeidene starter når tilstrekkelig antall leie­ forhold er inngått. – Går alt etter planen, kan du ­flytte inn til jul!

Daglig leder i DNB Eiendom Halden er ikke i tvil om at «Leie før Eie» vil tlføre boligmarkedet i Halden noe helt nytt.

Du kan velge mellom leiligheter på ca 71 kvadratmeter i firemannsboligene og ca 118 kvadratmeter i tomannsboligene. De minste har to soverom, mens de største har tre – med muligheter for fire. Det vil si at det dekker behovet til både enslige, par og barnefamilier. Populært område Boligene blir reist på Oreid, et populært område hvor det for tiden utvikles en helt ny bydel

i et fantastisk område med egen barnehage, turløyper, lekeplasser og store arealer for rekreasjon rett utenfor døra. Både HABOs øvrige ut­bygging på feltet, samt grunneier og eiendoms­utvikler Selmer Holdings aktiviteter, har vist at interessen for å bosette seg her er svært stor. Nå får enda flere muligheten! DNB Eiendom Halden Det er DNB Eiendom Halden som står for kontraktsinngåelse

og omsetningen av leilighetene, og daglig leder Linda Torp Skogli er ikke i tvil om at dette vil slå an. – Helt klart. «Leie før eie» tilfører boligmarkedet i Halden noe helt nytt, som bidrar til at flere får mulighet til å finansiere et kjøp og med det eie sitt eget. – Med vår banktilknytning til DNB, kan vi bistå kunden gjennom hele prosessen fram til å være herre i eget hus, sier hun.

I byggetrinn 3 på Orødgrenda består boligene som omfatter «Leie før Eie»-konseptet av tomannsboliger og firemannsboliger. (Bildet er av illustrativ art og kun ment å gi et inntrykk av en ferdig bebyggelse.)

Svært godt ­mottatt i ­Trondheim Det er Boligbygge­ laget TOBB ­(Trondheim og ­Omegn Bolig­ byggelag) som først laserte konseptet «Leie før eie». Det har fått stor oppmerksomhet i MidtNorge og er blitt svært godt mottatt i RICHARD OLSEN ADM. DIR. HABO markedet. – TOBB har gjort et stort juridisk og skjematisk grunnarbeid for denne modellen, som vi har fått lov til å kopiere. Det er vi svært takknemlig for, og gjør prosessen langt enklere for oss, sier HABOs administrerende direktør Richard Olsen.

Modellen har på kort tid høstet stor anerkjennelse, og interessentene sto i kø da det ble åpnet for å tegne seg på liste. – Selv om boligmarkedet og potensialet naturligvis er langt større i Trondheim, har jeg stor tro på at modellen vil skape begeistring også i Halden, sier Richard Olsen.


Annonse

H ABO-b l a d et

FULL DEKNING Nok hastighet i hjemmet og full wifi-dekning i alle rom. Enten du spiller, strømmer eller surfer pü nett.

get.no/tips

9


10

Hjemme hos

HAB O-b ladet

Roar Edgar Bøe reiste til sjøs som 16-åring, og har ­siden vært bosatt en rekke ulike steder i løpet av den lange ­reisen. – Nå har jeg kastet anker i Halden. Her blir jeg til jeg ­mønstrer av for godt, sier den spreke 70-åringen til HABO-bladet.

Har kastet ­anker i Halden Roar Edgar Bøe er tilbake i hjembyen etter nesten 50 år til sjøs Nå skal vi skynde oss å legge til at han var på utkikk etter det rette krypinnet både i Fredrikstad og Hvaler innen han satte kursen mot hjembyen. Da han ble oppmerksom på det nybygde boligen i Bratnerveien, var han aldri i tvil. Her ville han slå seg til ro! Vokste opp i Idd Roar Edgar vokste opp på Herrebøkasa i Idd sammen med en søster, og minnes en trygg og god oppvekst, om enn litt kjedelig for en rastløs kropp. Hans far var aktiv grenselos under den tyske okkupasjonen, og det var under et slikt farefullt oppdrag han møtte sin kommende hustru fra Kragerø. – Hun befant seg hos slektninger her i Halden innen pappa fulgte henne over grensen. Det ble ­starten på en varm kjærlighets­ historie, forteller han.

Sjømannen Roar Edgar trives i den romslige «byssa», og har ikke noe i mot å lage sin egen mat.

Ville til sjøs I likhet med mange unge gutter tidlig på 60-tallet, drømte også Roar Edgar om å søke hyre på en båt og med det oppleve den store verden. Men mens mange av kameratene

dro ut allerede som 15-åringer, fikk han klar beskjed om å fullføre real­ skolen innen det var aktuelt. Da den treårige høyere allmennskolen var tilbakelagt, var han omsider klar for det ventende sjøeventyret.

– Jeg fikk min aller første hyre på båt hos rederiet Texaco Norway i 1966. – Her måtte seile tre år som mannskap for å kunne komme inn på styrmannsskolen. Både den og

skipperskolen gjennomførte jeg i Fredrikstad, mimrer han. Førstereisgutt Han trivdes godt som førstereisgutt i regulær fart langs englandskysten,

selv om livet og jobben om bord var tøffere enn han hadde forestilt seg. – Jeg var sammen med 30 ­trøndere, og husker jeg ble t­ vunget til å synge «Nidelven stille og vakker du er», sier han og ler. – Men det var bare moro, legger han raskt til. – Selv om jeg var klar på at jeg ville skaffe meg en yrkeskarriere på båt, kunne jeg ikke den gang forestille meg at jeg skulle jobbe de neste 50 årene med havet som arbeidsplass. En av årsakene var at betingelsene og forholdene ble stadig bedre. Fra å måtte seile ett år innen det kvalifiserte til gratis hjemreise, til fire uker på og fire uker hjemme de siste årene. Han ble værende i det Texaco helt til det ble innstilt i 1986, og kan også se tilbake på 10 års ­ansettelse for Ditlev-Simonsen innen han pensjonerte seg i 2008, 60 år gammel. Som styrmann og overstyrmann fikk han se store deler av verden. Og med det oppfylt mange av sine sine drømmer.


Hjemme hos

H ABO-b l a d et

11

Det siste bygde huset på Bratner øst Det er den lokale byggmesteren Jan Andersen & Sønn AS som har u ­ tviklet og bygd de totalt 28 Jan-Marcus Lilledal hos DNB Eiendom Halden har solgt alle boligene på byggefeltet Bratner øst.

eneboligene på det nye byggefeltet «Bratner øst», mens eiendoms­ megler Jan-Marcus Lilledal har stått for salgene. – Jeg har jobbet med dette ­prosjektet de siste seks, sju årene, og boligen Roar Edgar Bøe kjøpte

var det siste bygde på feltet. Han dukket med andre opp i grevens tid, sier Lilledal til HABO-bladet. Han kan fortelle om god pågang helt siden de første eiendommene ble lagt ut for salg. Det mener han er en kombinasjon av boligenes

utforming og høye standard, samt beliggenheten med kort vei til både skole, barnehage, butikk, marka og sentrum. – Det gjorde dem i sum interessante for både barnefamilier, voksne par og enslige, oppsummerer han.

Roar Edgar Bøe fant drømmeboligen i Bratnerveien 24, og den tidligere styrmannen er spesielt begeistret for den romslige verandaen. – Det er nesten som om jeg sitter på broen på en båt, sier han til HABO-bladet.

Ikke ferdig Men han var ikke ferdig med sjølivet av den grunn. Etter oppnådd pensjonsalder, etablerte han eget foretak, og leide ut sine tjenester. De siste årene var han engasjert som skipper på bøyelastere i Nordsjøen, inntil han gikk i land for godt i 2016. Deretter takket han ja til et halvannet års vikariat som havne­ inspektør i Kristiansand innen yrkeslivet var definitivt over. Han hadde da rundet 70 år.

Roar Edgar har god selskap i de to dvergschnauzerne Tesla og Izzie i sin nye bolig. – Men jeg må også starte prosessen med å skaffe meg et sosialt nettverk i Halden igjen, sier han.

Mange historier Den nyinnflyttede haldenseren har mange spennende historier å fortelle fra et langt liv. Han var blant annet bosatt i fem år i Liverpool og han kjøpte seg og drev restaurant i to år i Nerja, ikke langt fra Malaga. – Nerja kan minne om en norsk sørlandsby, og det var mange norske pensjonister som hadde bosatt seg her. Men mange ble både ensomme og fikk dårlig helse, og jeg følte meg etter hvert som en sosialarbeider på dugnad – og søkte meg ut igjen.

Dette motivet er av hans siste båt som kaptein, en bøyelaster med oppdrag i Nordsjøen.

Tilbake i Halden De siste årene har han vært bosatt i Kristiansand, men da ekteskapet havarerte for kort tid tilbake, ­flyttet han og vendte nesa hjemover igjen. Her i Halden er hans søster bosatt, og her føler han en viss tilhørighet. – Da jeg kom over denne ­boligen, forsto jeg umiddelbart at den var ideell for meg. Med tre soverom, kan jeg ha mine to døtre (17 og 20 år) på besøk. Huset er lettstelt og uten have, men tilgang til fine grøntområder. I og med at

det ligger på enden av feltet, har jeg også den beste utsikten. – Prikken over i-en er v­ erandaen, hvor jeg nesten føler det som jeg står på broen på et skip – med god sikt mot horisonten! – Jo da, her skal jeg få det godt, fastslår sjømannen Roar Edgar Bøe –endelig i havn i hjembyen!


12

Annonser

HAB O-b ladet

Tenk framtid! Et medlemskap i Halden Boligbyggelag kan være nøkkelen til den bolig du trenger – når du trenger den. Les mer på habo.no

et medlemskap kan bli din beste investering 15% rabatt* for HABO-medlemmer

Alt av sikkerhet og låsarbeider • Lås- og nøkkelservice • Dørtelefon • Adgangskontroll • Låssystemer • Kameraovervåking • Serviceavtaler Telefon 69 33 91 60 – www.certego.no * Rabatt gjelder ikke på kampanjevarer


Annonser

H ABO-b l a d et

13

Ring 48 300 500 og få gratis befaring!

-30%

UTVALGT SOLSKJERMING

-30% GARASJEPORTER

Få gratis befaring med gode tips og råd, egen produksjon på Kløfta og opptil 15 års garanti. Markisemannen/Lunex leverer til alle typer boliger, borettslag og næringsbygg.

Du finner oss i Dikeveien 35 - Rolvsøy

Komplette baderomsløsninger til ditt bad Høy kvalitet og lekkert design

Baderommet er stedet der du starter dagen og avslutter den. Vår oppgave er å skape de rette, smarte og innovative løsningene for deg. Etter dine egne ønsker og behov. Befaring og tilbud er helt uforpliktende hos oss. Ta kontakt idag.

BRA-veien 55 • 1781 Halden • 959 49 995 • vvsinstallatoren.no • Åpningstider Man–Fre 08.00–16.00. Vakttelefon 911 37 399

VARME & BAD – RØRLEGGERKJEDEN FOR PRIVAT- OG BEDRIFTSMARKEDET I HELE NORGE Vi tar forbehold mot trykkfeil og endringer. Noen varer er bestillingsvarer, frakt kan komme i tillegg.


14

Medlemsrabatter

HAB O-b ladet

Knallgode rabatter til HABOs medlemmer! HVA KAN DU SPARE PÅ MEDLEMSKAPET? –Hvem: Fredrikstad EnergiSalg

Hva: Rabattert medlemsstrøm Fordel: Ingen bindingstid, rabatt, gode kundefordeler

MALING/UTSTYR TAPET/BELEGG

Rabatter til HABO-medlemmer: Maling og utstyr: 20% Tapet og belegg: 15% Egne rabatter på tilbudsvarer

www.fes.no

10% på ordinære priser

RØRLEGGER

Rørleggertjenester10% Baderomsutstyr, gjelder ikke tilbudsvarer15% Alle typer blandebatterier, ikke tilbudsvarer20% Rør og rørdeler 15%

EIENDOMSMEGLER

VAKTMESTER­TJENESTER

Kontakt oss for et godt tilbud!

Gode rabatter på vaktmester­tjenester. – Be om pris!

SPORT & FRITID Samle bonus på alt du handler: 5% bonus på alle varer, også kampanjevarer. I tillegg 10% rabatt på ordinære varer, foruten våpen, ammunisjon, optikk og elektronikk.

10% på timepriser 35% på materiell Spesialpriser på lyskilder Gratis rådgivning/veiledning IK Elektro og Enøk-tiltak 24 timers tilgjenglighet

LAGRINGSPLASS Medlemsfordel: Du får nå som HABO-medlem

en måned gratis leie. I tillegg får du 10% rabatt

LÅS- OG BESLAG­ PRODUKTER

15%

rabatt på veiledende utsalgspriser på våre produkter i vår butikk. Gjelder ikke kampanjeprodukter.

ELEKTRONIKK

MARKISER/ VARMEPUMPER

– Alt av solskjerming, ute og inne. – Panasonic varmepumper

Gode rabatter for medlemmer av HABO

www.markisemannen.no

TRAFIKKSKOLE

TRENINGSSENTER

Ved full opplæring i Klasse B:

Én gratis måned og treningsbag til HABO-medlemmer som ­melder seg inn.

Ved mopedopplæring:

KR. 500,-

Bredbånd

5%

Rekvistita

10%

rabatt

(2,5% til ikke boende medlemmer)

rabatt

BYGGEVARER

bonus på alle varer.

VVS

KJØKKEN & GARDEROBER

Gode tilbud til HABO-medlemmer.

Sigdal kjøkkeninnredning: 20% Sigdal skyvedørsgarderober: 20%

på ytterligere leie.

Tlf. 69 38 17 50

2 KJØRETIMER Á KR 590,-

DATA&INTERNETT

5%

Tlf. 69 19 24 01

Veiledende timespriser 5% Materiell Elektro 10% Materiell Sikkerhet/Brann 10% ENØK-rådgiving5%

10%

på hovedrengjøring til HABO-medlemmer

Maling og maleutstyr 25 % Trelast og vinduer 30–35 % Bygningsplater 20–30 % Jernvarer 15–25 % Listverk (behandlet og ubehandlet) 20 % Parket-/og laminatgulv med tilbehør 15 %

www.sigdal-fredrikstad.no

www.extralageret.no

ELEKTRO/ SIKKERHET/BRANN

RENHOLDS­SERVICE

Busterudkleiva 54 • Telefon 90 89 90 30 www.elisenbergelektro.no

Tlf. 815 69 300

FISK FRA BARENTSHAVET

ELEKTRIKER

FLISER, TILBEHØR & BADEROMSMØBLER

25%

på flis og ­tilbehør til HABO-medlemmer

GRENSEN FLIS & DESIGN

GLASSMESTER Energiglass Tilskåret speil Ferdigrammer

15%

40% rabatt på vindusviskere ved skifte av frontrute

Jernbanegata 10 Tlf 69 00 14 00

Samarbeidspartner?

Ønsker du å synliggjøre din ­bedrift til våre 5000 ­medlemmer? Ta kontakt med oss på 69 21 37 77 Les om medlems­f ordeler på habo.no


Samarbeidspartner

H ABO-b l a d et

15

Høysesong for steinsprut Våren er høysesong for steinsprutskader på bilglass, og daglig leder og glassmester Jørn R. Hansen kan fortelle om stor pågang for tiden.

– Det er jevn pågang året igjennom, men vi merker en ekstra topp etter påske. Da

tar mange vårrengjøring og dekkskifte på bilen og føler det er på tide å gjøre noe med steinsprutskaden i frontruten. Bedriften er medlem av Riis Bilglass, og påtar seg skifte av bilglass for alle typer bilmerker

og - modeller. Har du kasko eller delkasko, er en steinsprutskade kostnadsfri å reparere. – Vi håndterer all kontakt med forsikringsselskapet og dette påvirker ikke egenandel eller bonus, understreker han.

Oskar L. Hansen AS:

Totalleverandør av glassløsninger • Bilglass • Interiørglass • Bygningsglass Om du er ute etter et glass til en bilderamme, et nytt kjellervindu, en skyvedør av glass i boligen, skreddersydd dusjløsning, innglassing av en balkong eller et nytt glassrekkverk, kan glass­ mesteriet Oskar L. Hansen påta seg oppdraget! – Ja, vi anser oss som en totalleverandør av glass og kan fikse det meste, sier Kristoffer K. Hansen – fjerde generasjon siden hans tippoldefar Oskar Leonard ­etablerte forretningen i 1955. En institusjon i byen Med adresse Oscars gate 14, hvor de har holdt til siden 1983, har butikken for lengst blitt en institusjon i byen. Her er det bare å stikke innom, uansett om det handler om et lite eller stort ærend. Nettopp fokuset på god service og nærhet til kundene har alltid vært en viktig pilar i bedriftens historie, i tillegg til høy faglig k­ valitet og produktkunnskap. – Glass handler om så mye mer

– Vi skreddersyr glassprodukter etter kundens ønsker, og bistår gjerne med å finne de optimale løsningene, sier Kristoffer. Bedriften har også betjent vakttelefon 24/7, og er bare noen tastetrykk unna dersom noe skulle inntreffe.

under et byggeprosjekt på døra. – Det er nok det brede produkt- og tjenestespekteret som karakterisererer driften vår. Her er ingen jobb for liten og ingen for stor!

Glassmesteriet og rammeforretningen Oskar L. Hansen AS er for lengst blitt en institusjon i Halden. Kristoffer K. Hansen er fjerde generasjon, og kan fortelle at de fortsatt driver etter de samme prinsippene som alltid, med fokus på høyt faglig nivå, god service og nærheten til kundene.

enn vinduer og speil. Det er et produkt som kan benyttes i svært mange sammenhenger i et bygg, og nye anvendelsesområder og løsninger lanseres jevnlig, sier Kristoffer. – Har du et ønske om en spesiell interiørløsning i glass hjemme eller på hytta, får vi som regel til det. I de fleste tilfeller blir kundene overrasket over hvor mange ulike muligheter som finnes. Glass erstatter fliser Han trekker spesielt fram bruken av glass over kjøkkenbenken, som

er svært populært. Det bidrar blant annet til enklere renhold ved at det ikke har skjøter eller flisefuger å ta hensyn til og det gir deg også mulighet til å designe veggen selv, ved valg av en ren farge eller tapet bak glasset. Løsningen gjør kjøkkenet også stilfullt og tidløst, ved at tapetet bak kan skiftes ut når du ønsker, påpeker han. Glasset kan leveres ferdig med hull til stikkontakter og skruer, og bedriften påtar seg også montering på stedet om ønskelig.

– Vi anbefaler å bruke herdet diamantglass til dette bruks­ området. Herdet glass tåler 5–6 ganger større belastninger enn vanlig glass. og diamantglass ­slipper gjennom mer lys, noe som gir bedre fargegjengivelse, sier han. Mest privatkunder Glassmesteriet regner ikke lenger på anbud fra profesjonelle ­utbyggere, men konsentrerer seg for det meste om privatmarkedet. Ikke sjelden banker likevel entreprenører som trenger bistand

Rammeverksted og kunstartikler Rammeverkstedet har vært en viktig del av bedriften siden oppstarten i 1955. I tillegg til et stort utvalg av ferdigrammer på standard mål, tilbyr de et hundretalls forskjellige rammelister fra ledende leverandører. Alle rammer kan leveres med passepartout, og med en av fire typer bildeglass, eller akrylplast. Forretningen i andre etasje fører også et bredt utvalg av kunstmaling og andre hobbyartikler. Kristoffer minner om at du som HABO-medlem får 15 prosent på energiglass, tilskåret speil og ferdigrammer, samt 40% rabatt på vindusviskere ved skifte av frontrute, og ønsker deg hjertelig velkommen innom til en h ­ yggelig prat!

ALT INNEN PROSJEKTERING, RÅDGIVNING OG UTFØRELSE AV ELEKTRISKE INSTALLASJONER • Nemko-sertifisert for el. kontroll Bolig • Nemko-sertifisert for el. kontroll Næring og landbruk. • Nemko-sertifisert Termografør • Nybygg – Rehab – Internkontroll Elektro • Prosjektering – Tegning – Utførelse • Enøkrådgivning

BUSTERUDKLEIVA 54 • TELEFON 69 18 05 67 • WWW.ELISENBERGELEKTRO.NO

FØLG OSS PÅ FACEBOOK!


16

Annonser

HAB O-b ladet

Life Cycle Solutions for Buildings and Industries

Caverion er HABOs samarbeidspartner og gir gode betingelser til medlemmene

Drømmer du om ny bolig? Nå er det mange som er ute på boligjakt. Det er lurt å ha finansiering i orden når budrunden starter.

Caverion designer, produserer, drifter og vedlikeholder brukervennlige og energieffektive løsninger for bygg, infrastruktur og industri. Hovedtyngden av de tekniske leveransene er innenfor fagområdene inneklima, elektro, automasjon, kjøling, energisparing, rørfag, IKT, audiovisuelle løsninger og sikkerhet.

Kontakt oss idag! Kontakt oss, hele døgnet – alle dager: 04800 Epost: sarpsborgpm@dnb.no

Kontakt oss i dag for en uforpliktende prat!

Caverion Norge AS Avd. Østfold Syd Svinesundveien 332 1788 Halden Tlf: 69 17 95 00 www.caverion.no

Lån til hus og leilighet

Caverion_HABO_125x170mm_NY.indd 1

FARVE I SENTRUM

Ta vare på terrassen

6/2/2014 1:19:39 PM

Effektiv rens utviklet for terrassegulv Treolje som beskytter i dybden

Tjæralin, 3 liter Tjæralin, 5 liter

Terrasserens

189,-

Treolje

298,-

Olav Vs gt. 2

t på Sydsiden) (Kåre Andersen-bygge

Tlf 69 21 38 50. Åpent

09–17 (14)

NB! Vi betaler din P-avgift på torvet når du handler hos oss. Husk reg. nr.!


Annonser

H ABO-b l a d et

Vi har 25% rabatt på flis og tilbehør til HABO-medlemmer

r! mme e l d e O-m B A til H 10%

Grensen Flis & Design realiserer drømmene!

GRENSEN FLIS & DESIGN Jernbanegata 10 (vis à vis F. Jørgensen Comfort) Åpningstider: Mandag–fredag 8–16.30 Torsdag 8–17. Lørdag 9–13 Tlf. 69 00 14 00 • www.grensenflis.no

Tlf 9100 7400 www.finnmarksfisk.no

facebook.com/finnmarksfisk

KAMPANJEDEAL montert! Ferdig

763,-*

ORAS SAFIRA SERVANTBATTERI

* Montering av personer som ikke har fagbrev kan gi vannlekkasje som kan koste opp mot 100.000,-. Tilsammen 100.763,-

fra Comfort­ rørleggeren

1990,-* ORAS SAFIRA SERVANTBATTERI

* Servantbatteri Safira 1010F ferdig montert av fagfolk med garanti. Tilsammen 1990,-

Pris gjelder ferdig montert servantkran inkludert gjeldende deler og transport inntil 20 km t/r. Dette forutsatt at røropplegg er ferdig/klargjort. Ekstra rør og deler utover tilkoblingspunkt kommer som tillegg. Tilbudet gjelder t.o.m. 25/4.

Comfort F. Jørgensen Jernbanegata 10 | T: 69 17 86 10 www.f-jorgensen.no

ÅPNINGSTIDER Mandag–fredag 09.00–16.30 Torsdag 09.00–17.00 Lørdag 09.00–13.00

17


18

Annonse

HAB O-b ladet

4

ORØDGRENDA

lettstelte leiligheter på én flate

• 89 kvm BRA • Romslige terrasser • Gode solforhold • Kort avstand til f.eks dagligvare og flott turterreng

KOMMER FOR SALG!

Ta kontakt med oss for mer informasjon! Linda Torp Skogli Tlf. 69 21 37 80, mob. 41 42 41 89 linda.torp.skogli@dnb-eiendom.no DNB Eiendom Halden

I SAMARBEID MED:

Ø-Bygg as


Annonser

H ABO-b l a d et

19

Datautstyr og mobiltelefoner kjøper du hos din lokale forhandler

• Vinduspuss • Oppskuring og boning • Hovedrengjøring • Tepperens • Fasadevask • Daglig rengjøring

Mattevask + bytting av matter Isebakkevn. 30, 1788 Berg i Østfold Tlf. 69 21 41 00, fax 69 19 56 80

Glassmester´n Vi leverer glass bak kjøkkenbenken. Kom innom for et godt tilbud

Ditt LOKALE PC-verksted – stikk innom eller ring så avtaler vi hjemmebesøk. 10% på alle jobber til HABO-medlemmer.

www.gp.no

Tlf. 69 21 35 30

Velkommen til Østfold Trafikkskole

■ Vi spesialtilpasser bygnings- og interiørglass til bruk i hus, kjøkken, bad eller rekkverk. ■ Trenger du spesialtilpassede rammer, så fikser vi det i vårt rammeverksted. I butikken finner du kunstnerartikler som maling, lerret og pensler. ■ Vi reparerer steinsprutskader og skifter alle typer bilglass. ■ Med vår fagkunnskap, solide erfaring og utstyr ligger alt til rette for at du skal kunne realisere dine ideer og drømmer. Stikk innom – du er garantert god veiledning fra en av våre medarbeidere.

25. juni kl 09.00: Trafikkalt grunnkurs

Vi underviser i disse klassene:

AM

(moped)

A1

A2

A

Traktor

B

B96

BE

Kom gjerne innom for en hyggelig prat. Vi holder til i nabolokalene til Haldens Klub. Besøk oss på Facebook eller ring oss på

917 72 010 www.olh.no

Bruk refleks i mørket! La bilføreren få tid til å se deg! Sjekk frontlysene på bilen! Unngå farlige situasjoner med feil ved lysene.

www.ostfoldtrafikkskole.no


20

Skansen, Sponvika

HAB O-b ladet

INNFLYTTINGSKLAR BOLIG! SOLRIKE TOMTER KORT VEI TIL SKOG OG SJØ EFFEKTIVE PLANLØSNINGER

BOLIGTYPE A 119 KVM [BRA] ... BOLIGTYPE B 137 KVM [BRA]

7

SOLGT

JAN ERIK BAKKE Ansvarlig megler Tlf 901 60 380 / 69 21 37 80 jan.bakke@dnb-eiendom.no

Halden Boligsenter AS i samarbeid med DNB Eiendom


Vestlia borettslag

H ABO-b l a d et

21

Vestlia borettslag rehabiliterer

– Vil framstå som nye bygg!

• Nye tak • Ny utvendige ­panel • Etterisolering • Utvidelse av ­balkonger

Vestlia borettslag ble oppført i 1979, og består av rekkehus med 17 boliger i Frøyasvei 25–57. Nå får de en vesentlig ansiktsløfting, sier styreleder Ann-Karin Møller. Byggene vil framstå som nye, og alt skal stå ferdig før sommeren. Oppgraderingen er godt i gang, hvor nye tak har fått første­ prioritet. Den totale økonomiske rammen er på ca. 8 millioner kroner. Var nødvendig Ann-Karin sitter som styreleder på 5. året, og kan fortelle at skifte av tak var på agendaen allerede før hun ble valgt inn i 2013. – Diskusjonene de siste årene har handlet om hvorvidt vi skulle ta med oss også det øvrige vedlike­ holdet og oppgraderingene som sto på vent. Heldigvis fikk vi nødvendig tilslutning til også å bytte utvendig panel og etterisolere, og da var det bare å sette i gang. I tillegg har fem av byggene, de som ikke ligger parallelt med den trafikkerte BRA-veien, fått utvidet verandaene. HABO på laget – Jeg har ingen erfaring med ­byggeprosesser, og det var naturlig å bruke den tekniske kompetansen til HABO. Med dem på laget, er vi sikret en riktig og god prosess. Etter gjennomført anbudsrunde, var det Halden-firmaet Byggmester Bjørn Larsen Eftf. AS som fikk totalentreprisen. Ann-Karin er svært fornøyd med framdriften så langt, og jevnlige byggemøter gir god informasjonsflyt mellom partene. Gikk rett inn som leder Ann-Karin er født og oppvokst i Halden, ikke langt unna er hun bor i dag. Da hun flyttet til Vestlia borettslag i 2011, meldte hun seg snart som kandidat til et styreverv for å kunne påvirke sitt eget bomiljø. – Jeg hadde i utgangspunktet ikke sett for meg ledervervet, men da jeg ble oppfordret til styre skuta, sa jeg ja – selv om jeg ikke hadde noe som helst ledererfaring fra verken borettslag eller andre sammenhenger. – Det hadde vist seg å være ­vanskelig å få noen av beboerne å påta seg vervet, og laget hadde sett seg nødt til å finne en eksternt. Det syntes jeg var unødvendig. Har lært mye Hun er nå i gang med sin tredje styre­periode, og trives godt med det.

Styreleder Ann-Karin Møller er godt fornøyd med framdriften i rehabiliteringsarbeidene i Vestlia borettslag.

Nye tak har lenge vært på agendaen hos Vestlia borettslag. Nå er de godt i gang, og skal i tillegg isoleres og få nye utvendige paneler. Denne ”femmerrekka” har i tillegg fått utvidet verandaene på baksiden.

– Jeg kan trygt anbefale andre jenter å kaste seg ut i det, dersom de har interesse. Et styreverv er alltid greit å ha på cv-en, sier hun. Styrelederen legger ikke skjul på

at det har vært en bratt lærekurve, men samtidig veldig interessant. – Når det har dukket opp lovmessige ting jeg har vært usikker på, har jeg alltid fått bistand hos

HABO. Dessuten benytter vi nå det nettbaserte programmet «Bevar Vedlikehold», som gjør at styret kan planlegge vedlikeholdsbehov i en tiårshorisont. Det sikrer oss

forutsigbarhet, sier hun. Godt fornøyd med sin første, store rehabilitering som leder for borettslaget!


22

DNB Eiendom

HAB O-b ladet

Selge HABO-leilighet?

Illustrasjonsfoto

DNB Eiendom har ekspertisen! Går du med planer om å selge din HABOleilighet, er DNB Eiendom et naturlig valg – Som boligbyggelagets eiendomsmegler kjenner vi historikken og potensialet til ­boligene. Det gjør oss svært godt rustet til å kunne oppnå en riktig pris, sier daglig leder Linda Torp Skogli hos DNB Eiendom Halden. – Borettslagsleilighetene skiller seg spesielt ut fra øvrige salgsobjekter gjennom forkjøpsretten man har som HABO-medlem. Det er en del myter knyttet til det som er viktig å ha kunnskap om når vi blir spurt om råd både i forkant av og under budprosessen. Vi har inngående kompetanse på området, minner hun om. Går foran andre Gjennom forkjøpsretten går, kort fortalt, HABO-medlemmer foran andre i konkurransen om nye eller brukte boliger. Er flere medlemmer interessert i samme bolig, går b ­ oligen til den med lengst ansiennitet Det vil si at man som HABOmedlem kan tre inn i handelen og overta boligen for den aksepterte

summen, dersom medlemmet har lenger ansiennitet enn budgiveren. Mange fordeler Meglerkontoret holder til under samme tak som HABO, en fysisk nærhet som også er en fordel når budrundene er i gang, dersom det skulle være spørsmål knyttet til salgsobjektet. S o m m e d l e m av H A B O, får du dessuten avsalg på meglerprovisjonen. – Det er med andre mange gode grunner til å ta en prat med oss om du går med tanker eller planer om å selge din HABO-leilighet, understreker hun.

Daglig lederLinda Torp Skogli hos DNB Eiendom Halden gleder seg over at våren er kommet. Det varmer også boligmarkedet, som nå virkelig våkner til liv. – En god tid for å selge, sier hun.

Fin tid for salg Små grep kan gi store utslag på pris Våren er kommet, sola står stadig høyere og er i ferd med å tine både natur og mennesker etter en lang og kald vinter. Nå våkner også boligmarkedet til liv! – Ja, vi ser at boligjakten intensiveres når varmen kommer. Om du vurderer å selge før sommeren, er det bare å ta kontakt. Vi tar gjerne en prat og bistår deg gjennom hele prosessen, sier Linda Torp Skogtorp, daglig leder hos DNB Eiendom Halden.

Små detaljer – stor forskjell

Hun understreker viktigheten av å presentere salgsobjektet på best mulig måte. – Ofte er det små grep som skal til for å

gjøre det ekstra innbydene, som gjør at noen flere tenker at ”dette er drømmeboligen”. Det kan være litt rydding, et malingsstrøk eller å style rommene før fotografering og visning. Vi sørger også for å framheve potensialet for den enkelte boligen eller leiligheten og området i prospektene, og ikke minst markedsføre den der potensielle kjøpere befinner seg. – I sum sørger vi for maksimal ­oppmerksomhet – og med det en riktig pris. Mange har erfart at det er en lønnsom investering å bruke oss, og som har gitt oss anbefalinger til andre. Det er en tillit vi er stolte av, og som har gitt oss en ledende posisjon i Halden, sier hun.


Østre Lie III borettslag

H ABO-b l a d et

23

Styreleder Stein Murud har sittet ved roret i Østre Lie III borettslag i 22 år, og har ledet laget gjennom flere stor rehabiliteringer. Nå står nye rør og bad for tur.

Stor rehabilitering

PEAB Bygg i Østfold har totalentreprisen, og det er jevnlig kontakt mellom styrelederen og anleggsleder Magnus Glomsrød.

Det er opprettet eget rom for å vise hvilke bad som er valgt som standard – med muligheter for tilvalg.

Østre Lie III borettslag er i gang med en stor rehabilitering av rør og bad. – En helt ­nødvendig investering, sier styreleder Stein Murud. Østre Lie borettslag ble bygd i 1973 og består av 96 boenheter fordelt på tre blokker. I løpet av året vil alle vann- og kloakkrør være byttet, og alle beboerne vil kunne ta i bruke splitter nye, moderne bad. Kostnaden er kalkulert til 29 millioner kroner, som betyr økt husleie på i underkant av 1000 for de minste leilighetene og nær 1500 kroner for de største. Full støtte av beboerne – Det er klart det er en betydelig øking. Men det er verdt å minne om at rehabilitering av ett enkelt

bad fort koster 100-200.000 kroner om beboerne skulle gjort det selv. Dette er både en nødvendig og riktig investering, og vi fikk full støtte i den ekstra­ordinære ­generalforsamlingen da ­beslutningen ble vedtatt, sier styrelederen. – Dessuten gjør dette at verdien på den enkelte leilighet vil øke. Det er opprettet et showrom på området, hvor hver beboer med selvsyn kan oppleve hvordan badene vil bli seende ut. De som ønsker å avvike fra de valgte standardløsningene, kan betale ekstra for ulike tilvalg.

Godt forankret – Prosessen startet for vel tre år siden, så vi har tatt oss god til tid å forankre den hos beboerne gjennom informasjonsmøter og planlegge framdriften. Borettslaget valgte å bruke konsulent Svein B. Johannessen til å gi en detaljert beskrivelse av prosjektet, samt HABOs tekniske avdeling til anbudsrunder og byggeledelse. – Vi har alltid brukt HABOs kompetanse på slike store prosjekter, og har bare gode opplevelser med dem. De har erfaring, kompetanse og ikke minst en posisjon

i markedet som vi kan nyte godt av, sier han. Murud har sittet som styreleder i hele 22 år, og har således vært med på flere store rehabiliteringer og oppgraderinger tidligere. Kan bli boende Totalentreprisen gikk til PEAB, og arbeidene med å bytte utvendige rør, er i gang. Når de går inn i leilighetene, vil det ta rundt fem uker før beboerne kan bruke badet. Tre av ukene vil de være uten vann.

Det legges opp til at det er fullt mulig å bo der mens ­arbeidene pågår, og entreprenøren har rigget mobile dusjer og toaletter på utsiden. Murud er veldig trygg på at de har så kontroll det er mulig å ha . – Styret har blant annet ukentlige byggemøter med entreprenøren, hvor også HABOs tekniske avdeling er med. Det bidrar til at vi kan fange opp tidlig de avvik som måtte oppstå, sier han.


24

Sollihøyda

HAB O-b ladet

Eneboligene på Sollihøyda inkluderes med vannbåren bergvarme med gulvvarme i alle rom og med mulighet for ettermontering av kjølemodul for air condition. Det blir også mulighet for tilkobling av stålpipe og vedovn. (Bildet er av illustrativ art og kun ment å gi et inntrykk av en ferdig bebyggelse.)

Sollihøyda tar form:

Lavt energiforbruk med bergvarme!

Interessen for utbyggingen på Sollihøyda er svært stor, og de tre første eneboligene er nå under ­bygging. Som en del av den høye standarden, får boligene bergvarme som energikilde. Det gir minimale kostnader til oppvarming og varmt vann. Med bergvarme kan du spare 60–80 prosent av boligens energi­ forbruk til oppvarming og varmt tappevann, sammenlignet med andre energikilder som strøm, fjernvarme, bioenergi eller fossil olje. Bergvarmepumper er væsketil-vann-varmepumper med lang levetid og som egner seg godt for boliger med stort oppvarmings- og varmtvannsbehov. Varmepumpen dekker store deler av boligens varmebehov, både romvarme og varmt tappevann og kan brukes til kjøling om sommeren. Andre fordeler, er at det ikke er noen synlig utedel, at den ikke avgir lyd verken inne eller ute og den gir ingen lokale utslipp som anlegg kjørt på fossile brensler eller bioenergi gir. Flere justeringer – I tillegg til det energieffektive tiltaket, er det gjort justeringer i de opprinnelige tegningene for å gi rom for større vaskerom og bodplass. I sum blir dette boliger med svært høy standard på både

en mer lettstelt enebolig og enklere boform enn i dag, samtidig som du får opprettholdt god plass og flotte uteområder.

HABO-direktør Richard Olsen viser til mange fordeler ved Sollihøydaprosjektet. De energieffektive tiltakene er én ting, men den attraktive beliggenheten gjør dette prosjektet svært attraktivt for mange.

bygg og uteområde, sier HABOdirektør Richard Olsen. De totalt 14 eneboligene og ute­ arealene er tegnet av arkitekt Jon

Tore Grimsrud, som i seg selv er et kvalitetsstempel. Her vil hele området bli skreddersydd et godt bomilljø, ideelt for deg som ønsker

To hustyper Eneboligene vil bestå av to hustyper, henholdsvis på 204 kvm og nær 140 kvm bruttoareal. Begge med tilhørende garasje på ca 50 kvm. I underetasjen på de største husene, kan det tilrettelegges for en utleiedel. I første byggetrinn reises tre boliger på én flate, hvor en av dem allerede er solgt. – Vi vet av erfaring at det er salgsutløsende at man fysisk kan se hvor fint det blir. Jeg er derfor veldig trygg på at det vil bli rift om de siste, med tanke på de mange som har meldt sin interesse. Å handle bolig her er en trygg investering, både økonomisk og for å sikre et optimalt utgangspunkt for et godt liv. Hele utviklingsprosjektet er preget av en gjennomgående og helhetlig tankegang, hvor det er satt et ramme­verk for hvordan byggene og eiendommene skal se ut.

Husene er også bevisst plassert i forhold til hverandre, nettopp for å sikre den beste bokvaliteten. Tomtekjøperne vil få felles føringer på faktorer som a­ rkitektur, boligplassering, takformer, material­valg og utomhusanlegg, men kan selv tilpasse mye etter egne ønsker og behov. Attraktiv beliggenhet Også beliggenheten på Sollihøyda er attraktiv. Her bor du i rolige og naturnære omgivelser med fine solforhold, kun 3,5 km nordvest for Halden sentrum. Samtidig tar du deg raskt til E6, som ligger kun 7 km unna. Det gjør utgangspunktet ideelt for deg som har arbeidssted utenbys. – Jeg er sikker på at det er et udekket behov for denne typen eneboliger, både for haldensere og de som vurderer å flytte hit. Det e rikke nok å tilby attraktive arbeidsplasser for å få økt ­tilflytning til kommunen. Vi må også tilby attraktive boområder, minner han om.


Sollihøyda

H ABO-b l a d et

Sollihøgda

Salget er igang! Byggetrinn 1: tomt 2, 3, 4 og 5

25

STORE

SELVEIDE

TOMTER FRA 1–1,6 MÅL

14 ENEBOLIGER

PÅ ARKITEKTTEGNET BOLIGFELT I ATTRAKTIVT OMRÅDE SALGSTRINN 1

1

Veibeskrivelse: Ta inn Englekor­ veien, deretter første til høyre og inn Sollihøgda. Feltet kommer i enden av boligområdet, på høyre side.

LINDA TORP SKOGLI Daglig leder Tlf 41 42 41 89 linda.torp.skogli@dnb­eiendom.no

SOLGT!

JAN-MARCUS LILLEDAL Eiendomsmegler MNEF Tlf 91 76 94 55 marcus.lilledal@dnb­eiendom.no


26

Nytt fra HABO

HAB O-b ladet

– Ansiennitet blir ­stadig viktigere

Illustrasjonsfoto

– At det er smart å tegne medlemskap i HABO, får vi stadig flere bevis på. Flere og flere av våre leiligheter blir overdratt via ­forkjøpsretten, sier HABOs driftssekretær Cathrine Øberg.

HABOs driftssekretær Cathrine Øberg registrerer hvor mange salg som avgjøres gjennom forkjøpsretten. Det er ikke få!

For en stund tilbake gikk fire av fem solgte HABO-leiligheter i løpet av en uke på forkjøpsretten, som trer inn etter at budrunden er over. – Det er surt for de som har det høyeste budet, men som likevel taper leiligheten de ønsker på grunn av ingen – eller for lav – ansiennitet, sier Øberg. – Jeg vet om de som har vært gjennom dette både to og tre ganger innen de har fått tilslaget. Det viser hvor viktig det er å tegne medlemskap tidlig. HABOmedlemskap bør være en naturlig gave både til nyfødte, samt i bursdags- eller konfirmasjonsgave. – Jo lenger ansiennitet man har den dagen man skal inn på

boligmarkedet, desto større er sjansen for å sikre drømmeleiligheten, påpeker hun. Medlemsfordeler Det er også verdt å nevne at du med et medlemskap, automatisk får rett til de mange medlems­ fordelene HABO har forhandlet fram med sine samarbeids­partnere. Her er det penger å spare på en rekke relevante produkter og ­tjenester, og du kan kjapt spare inn det et medlemskap koster, minner hun om. Hva er forkjøpsrett? Medlemmer i et boligbyggelag har forkjøpsrett på omsetning

av boliger i borettslag tilknyttet boligbyggelaget. Forkjøpsrett er en rett til å kjøpe en borettslagsleilighet til samme pris som høyeste bud, uten at du trenger å være med i budrunden. Forkjøpsretten må være nedfelt i borettslagets vedtekter. Den kan brukes av eksisterende andelseiere i borettslaget og andre medlemmer av boligbyggelaget. Den interne forkjøpsretten i borettslaget går foran andre medlemmer i boligbyggelaget. I tillegg er mange boligbyggelag utbyggere av nye boliger. Her gis medlemmene fortrinnsrett til å kjøpe de nye boligene, før de legges ut i markedet. Hva betyr forkjøpsretten i praksis for den som skal selge, og for den som skal kjøpe? Forkjøpsretten er en stor fordel for alle som er medlemmer i et boligbyggelag. De kan kjøpe en bolig, uten å delta i budrunden. I praksis betyr ikke forkjøpsretten så mye for selger. Forkjøpsretten håndteres profesjonelt av eiendomsmegleren og boligbyggelaget. Regelverket er også slik at borettslaget garanterer for oppgjøret ved bruk av forkjøpsretten, slik at tryggheten for selger er god. For den som har vunnet bud­ runden kan det være ergerlig å miste boligen på forkjøp. Men

det er viktig å huske på at alle kan melde seg inn i et boligbyggelag, det er ingen eksklusiv rettighet. Hvem anbefales å melde seg inn i et boligbyggelag? Det er en fordel for alle å melde seg inn i et boligbyggelag. I dag er over 1 million mennesker ­medlemmer i de ulike boligbyggelagene i Norge. Medlemskap er derfor ingen e­ ksklusiv rettighet, men noe som er åpent for alle til en lav kostnad. Det er en svært god investering for senere kjøp av bolig. I dag har også flere boligbyggelag samarbeid om bruk av ansiennitet, og enkelte boligbyggelag har borettslag i flere områder av landet. Et medlemskap i et boligbyggelag kan derfor gi god fleksibilitet og mange muligheter. Det er også mulig å overføre medlemskapet i boligbyggelaget mellom familiemedlemmer, og barn kan for eksempel få overført ansiennitet fra foreldre. Man kan imidlertid ikke få lengre ­a nsiennitet enn fra sin egen fødselsdato. Hva skjer dersom du har bydd på leiligheten, men noen med forkjøpsrett tar over budet? Forkjøpsretten avgjøres etter lovbestemte frister. Borettslagsloven gir to muligheter, avklaring på forhånd eller på etterskudd, men forhåndsavklaring er mest brukt.

Ve d f o r h å n d s a v k l a r i n g a­ nnonserer boligbyggelaget at den aktuelle bolig skal selges på sine nettsider. De som ønsker å bruke forkjøpsretten må melde sin interesse innen en frist på minst 5 virkedager. Salget gjennomføres med budrunde der budgiverne kan vite om noen har meldt sin interesse. Når budrunden er avsluttet gir selger beskjed til boligbygge­ laget og opplyser om pris og vilkår. Boligbyggelaget har da kun 5 dager på seg til å avklare om de som har vist sin interesse vil kjøpe boligen på forkjøpsretten til den aktuelle prisen. Ved en etterskuddsvis ­avklaring sender selger eller megler inn opplysninger til boligbyggelaget om salget etter at salgsavtale er inngått. Boligbyggelaget har da en maksfrist på 20 dager på å ­annonsere og avklare om forkjøpsretten skal benyttes. Etter annonsering har medlemmene i boligbyggelaget 5 dager på å melde forkjøp, og de som melder seg innen denne fristen er forpliktet av meldingen. I begge tilfeller avgjør bolig­ byggelaget hvilket av sine medlemmer som har lengst ­ansiennitet, og melder dette tilbake til selger/megler. Når meldingen om at bolig­ byggelaget vil benytte sin forkjøpsrett er sendt til selger, er den opprinnelige kjøperen fri sin forpliktelse etter avtalen, og står fritt til å by på andre boliger.


Nytt fra HABO

H ABO-b l a d et

27

Å bære eller ikke bære Er det greit å gyve løs på bæreveggen? Ta med deg disse rådene før du svinger slegga. Har du et godt forhold til naboene dine, bør du varsle disse. Ikke fordi de risikerer å få noe i hodet, men for å forsikre dem om at det er full kontroll. Har du et godt forhold til dem, kan du gjøre mye rart. Fortell hva du har tenkt å gjøre, at det kommer til å bråke litt, men at alt blir gjort forskriftsmessig. Da banker de ikke på og er sure. Kontakt en ingeniør Vi elsker jo å pusse opp. Vi ­fjerner vegger, flytter vegger og åpner vegger. Men av og til – ikke sjelden – skjuler bærende konstruksjoner seg bak veggen vi så gjerne skulle flyttet på. Heldigvis finnes det løsninger på dette også. I hvert fall hvis du er klar for å bruke litt krefter og noen kroner. Det vanligste er å flytte på en døråpning. Da blir det lagt inne en bjelke over døren. Eller at folk har to små rom, men heller vil ha stor stue. Når det er mye vegg på begge sider, er det som regel ganske enkelt. Hvis den skal helt bort, er det litt flere utfordringer. Det er vanskelig å beregne kostnader, men skal man utvide en

vanlig døråpning og det ikke er spesielle utfordringer rundt det, er det ganske rimelig. Men «ganske rimelig» er relativt. Prislappen er fra rundt 75.000 kroner og oppover, normat sett over 100.000 kroner. Ingeniører bruker 15–20 timer på prosjektering, så det er skriving av søknad pluss at utførende skal ha litt. På flere av de store jobbene der det gjøres store ting, går det ofte flere hundre tusen. Å bære eller ikke bære Men hvordan finner vi egentlig ut om veggen er bærende eller ei? Hvis du ikke er bygningskyndig, må du ta kontakt med en som er det for å finne det ut. Du kan f.eks spørre en byggmester eller en annen rådgiver, men hvis det er en bærende vegg må ingeniører inn uansett. Det beste er å få tak i konstruksjonstegningene. Da ser man det med én gang. Hvis ikke er det erfaring og vurdering som gjelder. Kan det briste? Hva skjer egentlig hvis vi ikke tar hensyn til at konstruksjonene vi ønsker å flytte eller dytte på er

bærende? Teoretisk faller det ned. Men det blir som regel ikke noen katastrofe. Bortsett fra at det den veggen bærer faller ned. Men dette er jo katastrofe, tenker du, men er det trekonstruksjonen er det greit, for den faller sjelden helt ned. Den bare bøyer seg og du får det uansett ikke i hodet. Men ikke tro at du dermed kan la det skure og gå. Og prøv heller ikke å regne på dimensjonene selv. Hvis du ikke har noen til å dimensjonere stålet du skal bruke for å erstatte bæreveggen, er det fare for at det bøyer og setter seg. Hvis du som nabo har bad i området rundt, skal det ikke store nedbøyninger til før det begynner å bli lekkasjer. Deformasjonsskader er én ting, men i ytterste konsekvens faller faktisk konstruksjonen ned hvis ikke bærekonstruksjoner erstattes på riktig vis. Det er en del lovverk rundt dette også. I eneboliger er det ikke nødvendig å søke kommunen, men i bygårder og lignende, må du det. Og hvis det er borettslag, må styret i borettsalget godkjenne prosjektet.

Søk først, riv etterpå Bygårder og blokker tilhører tiltaksklasse to. Dermed skal en ingeniør inn og vurdere hva som må gjøres for å støtte opp når en bærende vegg forsvinner. Ingeniøren gjør jobben og lager tegninger, deretter må en

ekstern inn og kontrollere. Sånn er lovverket. I tillegg skal du søke kommunen om tillatelse. I mindre prosjekter tar ingeniøren av seg søknaden, men i de store prosjektene, hvor man har med en arkitekt, er det ofte arkitekten som søker.


28

DNB Eiendom

HAB O-b ladet

Boliger fra DNB Eiendom DNB Eiendom – Hele Norges eiendomsmegler | dnbeiendom.no | Tlf 69 21 37 70

STANGELØKKVEIEN 2

Praktisk 2-roms leilighet i 1. etasje

Praktisk planløsning - jordvarme inkludert i felleskostnader - beliggende sentrumsnært

Prisantydning Kr 925 000,Andel fellesgjeld Totalt Omkostninger Adresse

BUSTERUDGATA VEST BORETTSLAG

P-rom/Bra

Kr 393 687,Kr 1 318 687,- + omk. Kr 8 594,Stangeløkkveien 2 1778 Halden 55/55 kvm

Fellesutgifter Tomt Eiendomstype

Kr 4 985/mnd Felles eiet. 5 343 kvm Leilighet

Etter avtale med megler.

KONTAKTPERSON Linda Torp Skogli Tlf: 414 24 189 linda.torp.skogli@dnb-eiendom.no Avdeling Halden Tlf: 692 13 770

dnbeiendom.no

Fin leilighet i sentrum

Pen 2-roms leilighet -4. etage med utsikt

Prisantydning Kr 1 600 000 Andel fellesgjeld Totalt Omkostninger Adresse P-rom/Bra Byggeår Fellesutgifter Tomt Eiendomstype

Kr 10 633 Kr 1 610 633 + omk. Kr 8 594,Busterudgata 12 58/61 kvm 1981 3 273/mnd 7714 kvm Leilighet

Etter avtale Velkommen!

KONTAKTPERSON Jan Erik Bakke Tlf: 901 60 380 jan.bakke@dnb-eiendom.no Avdeling Halden Tlf: 692 13 770

dnbeiendom.no


H ABO-b l a d et

BJØRKLUND BRL

DNB Eiendom

Pen - 3 roms - topp leilighet - heis

Linda Torp Skogli, tlf. 41 42 41 89 Lisbeth Paulsen, tlf. 69 21 37 70 Jan-Erik Bakke, tlf. 90 16 03 80 Jan-Marcus Lilledal, tlf. 91 76 94 55

29

Boliger fra DNB Eiendom DNB Eiendom – Hele Norges eiendomsmegler | dnbeiendom.no | Tlf 69 21 37 70

BJØRKLUND BRL

Pen - 3 roms - topp leilighet - heis

BJØRKLUND BRL

Pen - 3 roms - topp leilighet - heis

Toppleilighet - varmepumpe- innglasset balkong- heis

Prisantydning 1 590 000 Andel fellesgjeld Totalt Omkostninger Adresse

Toppleilighet - varmepumpe- innglasset balkong- heis

Toppleilighet - varmepumpe- innglasset balkong- heis

P-rom/Bra Byggeår Fellesutgifter Tomt Eiendomstype Prisantydning Andel fellesgjeld Totalt Omkostninger Adresse

Prisantydning

MARCUS THRANES PLASS BRL

P-rom/Bra Byggeår Andel fellesgjeld Fellesutgifter Totalt Tomt Omkostninger Eiendomstype Adresse

Kr 396 198 Kr 1 986 198 + omk. Kr 8594 Frøyas vei 18, 1782 Halden 87/89 kvm 1978 6 123/mnd 17926 kvm eiet Leilighet 1 590 000 Kr 396 198 Kr 1 986 198 + omk. Kr 8594 Frøyas vei 18, 1782 Halden 187/89 590kvm 000 1978 Kr 396 198 6 Kr123/mnd 1 986 198 + omk. 17926 kvm eiet Kr 8594 Leilighet Frøyas vei 18, 1782 Halden 87/89 kvm 1978 6 123/mnd 17926 kvm eiet Leilighet

2-Roms leilighet- sentrum - jordvarme P-rom/Bra Byggeår Fellesutgifter Tomt Eiendomstype

Etter avtale Velkommen!

KONTAKTPERSON Jan Erik Bakke Tlf: 901 60 380 jan.bakke@dnb-eiendom.no Avdeling Halden Tlf: 692 13 770

dnbeiendom.no Etter avtale Velkommen!

KONTAKTPERSON Jan Erik Bakke Etter avtale Tlf: 901 60 380 Velkommen! jan.bakke@dnb-eiendom.no Avdeling Halden Tlf: 692 13 770 dnbeiendom.no KONTAKTPERSON Jan Erik Bakke Tlf: 901 60 380 jan.bakke@dnb-eiendom.no

Avdeling Halden Tlf: 692 13 770

dnbeiendom.no

Liten leilighet i sentrum

Prisantydning Kr 1 100 000 Andel fellesgjeld Totalt Omkostninger Adresse P-rom/Bra Byggeår Fellesutgifter Tomt Eiendomstype

Kr 214 094 Kr 1 314 094 + omk. Kr 8 594,Marcus Thranes plass 3 40/45 kvm 2003 3 940/mnd 4927 kvm Leilighet

Etter avtale Velkommen!

KONTAKTPERSON Jan Erik Bakke Tlf: 901 60 380 jan.bakke@dnb-eiendom.no Avdeling Halden Tlf: 692 13 770

dnbeiendom.no


30

DNB Eiendom

HAB O-b ladet

Fornøyde kunder er vår beste referanse

Hele N o Eiendo rges msmeg ler

DNB Eiendom – hele Norges eiendomsmegler | dnbeiendom.no | Tlf 69 21 37 70 Halden Boligsenter AS i samarbeid med DNB Eiendom


Nytt fra HABO | Annonser

H ABO-b l a d et

31

Gøy med trampoline, eller? Hvem sitt ansvar er det hvis noen skader seg på trampolinen? Og kan du klage på støy?

Krangling om kjøp, bruk og ­plassering av trampoliner er et velkjent fenomen om våren og sommeren. I praksis ser vi at enkelte borettslag og sameier ikke vil ha trampoline på fellesarealer, eller at de ønsker å forby trampoliner også i arealer som disponeres av den enkelte. Andre igjen gir tillatelse til bruk etter søknad, eller de anskaffer en til felles bruk for beboerne. Det er imidlertid sjelden vi ser at det er fritt frem for alle og enhver å skaffe seg en trampoline og plassere den på fellesarealer. Det er heller ikke å anbefale! Ansvar Er trampolinen ervervet i bolig­ selskapets regi, er styret ansvarlig for at boligselskapet følger de lovregler og forskrifter som gjelder for kjøp og bruk av trampoliner. Er det den enkelte andelseier eller seksjoneseiere som har kjøpt trampolinen, er disse i utgangspunktet

ansvarlig. Det er viktig at den enkelte trampolineeier vet at han/ hun kan bli holdt ansvarlig hvis noen blir skadet på trampolinen. De kan også bli holdt ansvarlig dersom uvedkommende bruker trampolinen uten eiers tillatelse. En forutsetning for at ansvar skal inntre, er at eier har opptrådt ­uaktsomt eller uforsvarlig, altså at en ikke har opptrådt slik en burde.

Feil montering, feil ved plassering eller mangelfull sikring av bruk kan medføre et alvorlig ansvar for eier. Trampolinen må eksempelvis plasseres slik at faren for skader begrenses. Dette betyr i praksis at den ikke må plasseres inntil harde gjenstander, eller på et hardt underlag. For råd og tips, se Direktoratet for samfunnssikkerhets nettsider; sikkerhverdag.no Det kan bli litt støy når trampolinen brukes, enten

trampolinen er anskaffet av borettslaget eller av den enkelte, vil de vanlige reglene vedrørende støy gjelde. Det betyr at det ikke er fritt frem til å benytte trampolinen når som helst og hvor som helst. Boligselskapet kan også vurdere

å fastsette husordensregler som begrenser tidsrommet for bruk av trampolinen, slik at det ikke er full fres absolutt hele dagen og kvelden. Følges anbefalingene fra DSB, og bruken av trampolinen skjer i samsvar med

husordensregler o.l, så bør regelverket i seg selv ikke være til hinder for å kjøpe trampoline. Anskaffelse av trampoline vil for mange oppleves å være et flott bidrag til et godt miljø i borettslaget.

Vaktmestertjenester for borettslag og sameier, privatpersoner og bedrifter

Kun hos oss! Valg av kjøkken er en tillitssak. Hvilken forhandler har nok kunnskap til å skreddersy akkurat det kjøkkenet som vil passe hjemme hos deg? Hvem har det store utvalget som gjør at du lett finner et kjøkken du liker? Hvem kan levere den kvaliteten du forventer? Vi kan! Studio Sigdal i Fredrikstad er din leverandør av Sigdal kjøkken. Vi ønsker deg velkommen til en behagelig kjøkkenopplevelse.

Alt innen vaktmestertjenester – hele året l Drift av tekniske anlegg l Avfallshåndtering l Kontroll, vedlikehold og oppussing av bygningsmasse l Vedlikehold av grøntanlegg l Generelle vaktmestertjenester l Brannteknisk kontroll og tilsyn

Tid for våropprydding! Fredrikstad. Mosseveien 43. Tlf. 69 36 72 20. www.sigdal-fredrikstad.no

Feiing og bortkjøring av Sand og avfall etter vinteren. Ta kontakt for tilbud.

Tlf. 69 19 06 30


Spennende nyhet!

For deg som vil inn på boligmarkedet men mangler egenkapital Velkommen til informasjonsmøte tirsdag 24. april kl 18.00 på Fredriksten Hotell

Påmelding: linda.torp.skogli@dnb-eiendom.no BYGGETRINN ORØDGRENDA

Mer informasjon og påmelding: Ta kontakt! Linda Torp Skogli, tlf. 69 21 37 80, mob. 41 42 41 89 linda.torp.skogli@dnb-eiendom.no – DNB Eiendom Halden4-MANNSBOLIGER

suverenkommunikasjon.no

2-MANNSBOLIGER

Profile for Suveren Kommunikasjon AS

HABO-bladet nr1-2018  

Medlemsblad for Halden Boligbyggelag

HABO-bladet nr1-2018  

Medlemsblad for Halden Boligbyggelag