__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

SELVBYGGERTOMTER UTEN BYGGEKLAUSUL – IDYLLISKE NATUROMGIVELSER


INNHOLD: Side 3 Side 4 Side 5 Side 6 Side 7 Side 7 Side 8 Side 9 Side 10 Side 12 Side 14 Side 15

Bo trygt, landlig og sentrumsnært i Varteig Områdekart Inga fra Varteig KJELL EINAR ANDERSEN: – En trygg og god oppvekst i Varteig Arkitektenes uttalelse Fond til leksehjelp Leverandører | Byggeledelse – ekstra hjelp i byggeperioden? Bygge egen bolig – vi gjør det enklere for deg | Kontroll på kvalitet, fremdrift og kostnader En lun og grønn oase midt i Varteig Tomteområdet ANNAR HASLE: – Midt i smørøyet Generelt


Bo trygt, landlig og sentrumsnært i Varteig Varteig ligger i landlige omgivelser 13 kilometer nord for Sarpsborg og øst for Glomma. Her har du alle muligheter til å skape trygge og gode rammer for familien. Du bor tett på naturen og har fine turmuligheter både sommer og vinter, med skogsområder og lysløype rett utenfor døra. Brunsbykollen Utvikling AS tilbyr nå flotte tomter på Brunsbykollen i Varteig. Her ligger alt til rette for din nye bolig. Her vil barna definitivt få et godt oppvekst- og bomiljø.

3


Lund

OMRÅDEKART

e v e ie n Lu

Va

r te

igv

eie

n

Varteig IL

nd ev

Varteig barnehage

ei en

Avstander

In g a ve ie n

Varteig barne- og u ­ ngdomsskole Ca 500 (målt fra i­nnkjøringen til tomte­ meter området)

n

Ca 1,1 km

r te

igv

eie

n

ie n Va

r te Va

Lundeve

igv

eie

Varteig idrettsplass (målt fra innkjøringen til tomte­ området)

åb er gv ei Matt

en

isdal en

4

Ca 750 meter

Sm

Fra boligfeltet er det kun en kort spasertur til Varteig barne- og ungdomsskole, med skolefritidsordning og eget skolemusikkorps. Også barnehage og idrettsanlegg ligger i gangavstand. Gjennom Varteig Idrettslag (VIL) og Varteig Orienteringslag (VOL) kan du velge mellom aktiviteter som fotball, langrenn, friidrett og orientering i sunne og inkluderende miljøer. Herfra er det kort vei til Hafslundsøy, hvor du finner både butikksenter med Post i butikk, samt legekontor og golfbane, mens Iseveien næringsområde kan friste med kjøpesenter, flere matbutikker, treningssentre og apotek – for å nevne noe. Disse områdene blir liggende utenfor den planlagte bomringen rundt Sarpsborg sentrum. Penger spart er penger tjent! Samtidig som beboerne er skjermet fra byens utfordringer med adresse på Brunsbykollen, er det kun en kort tur med bil eller buss til sentrum – med tilgang til alle dets handelsliv, fasiliteter og muligheter. Det er også kort vei til E6 via påkjørselen på Årum.

Varteig barnehage (målt fra innkjøringen til tomte­ området)

Varteig barneog ungdomskole


Inga fra Varteig

n

Inga fra Varteig har spilt en betydelig rolle i Norges historie. Hun fikk sønnen Håkon Håkonsson med kong Håkon Sverresson av Norge i 1204. Kong Håkon Sverresson var lenge i Borg (Sarpsborg) høsten 1203 og hadde Inga fra Varteig hos seg i herberget. Hun var i slekt med bymannen Audun i Borg og hadde mange gode frender i Borgarsysle. Håkon Sverresson døde nyttårsdag 1204, og den følgende sommeren fødte Inga en gutt på Folkenborg (Folkisberg) i Eidsberg. Striden mellom baglere og birkebeinere hadde nå blusset opp igjen, og en sønn av Håkon Sverresson svevde i stor fare på det baglerdominerte Østlandet.

Inga av Varteig med Haakon Haakonson

Trond prest i Eidsberg holdt derfor Håkons fødsel og dåp skjult, og han tok seg av mor og barn sammen med Erlend på Huseby i Eidsberg, en frende av kong Sverre. Før jul 1205 førte de Inga og Håkon nordover til Hamarkaupangen. De avslo en juleinvitasjon fra den baglervennlige biskop Ivar, en frende av Inga. I stedet ble mor og sønn ført fra Lillehammer over fjellet til Østerdalen over jul, i frost og hardt snøvær, av birkebeinerne Skjervald Skrukka og Torstein Skevla. Den strabasiøse ferden fortsatte nord gjennom Østerdalen til Trøndelag, der de kom i sikkerhet hos birkebeinerkongen Inge Bårdsson i Trondheim. Turen over fjellet med kongssønnen var senere opphav til det populære, årlige Birkebeinerrennet Ingalåmi på ski fra Rena til Lillehammer.

Inga fra Varteig med Haakon, barnet hun hadde med kong Haakon Sverreson. Her hviler de på Lillehammer under ­flukten til Nidaros. De må gjemme seg for Baglerne, som jager Haakon for å hindre ham i å bli konge i Norge. Maleriet er utstilt i Sarpsborg Rådhus.

Visste du at jentenes eget skirenn INGALÅMI , til ære for Inga fra Varteig arrangeres 9. mars 2019? På birkebeiner.no kan man melde seg på . Velg mellom tre ulike ­distanser i klassisk stil.

TERJE ADLER MØRK:

5


– En trygg og god oppvekst i Varteig Sarpsborg Idrettsråds daglige leder Kjell Einar Andersen vokste opp tett ved Varteig skole, og kan fortelle om en trygg og god barndom og ungdomstid. – Vi brukte ofte skoleområdet både om ettermiddager og kvelder, og det ble en aktiv møteplass for oss som bodde i nærheten. Og nettopp å ha gangavstand til skolen, mener han er en viktig kvalitet for beboerne. Som gjør at man får eierskap og føler at det er «min» skole og «mitt miljø» – og med det et sterkt ønske om å ivareta det på beste måte. Også nærheten til skog og mark, samt gode idrettsmiljøer, var med på å forme ham som person. – Det var naturlig å ta del i både fotball, friidrett, orientering og langrenn, forteller Kjell Einar, som ble en svært habil orienteringsløper. Fortsatt har han stor glede av idretten, og deltar jevnlig på o-løp både i inn- og utland. – I tillegg satte vi pris på nærheten til Glomma, som vi brukte hyppig til både fisking og bading sommerstid. Vannet gir en ekstra dimensjon både i forhold til aktiviteter og rekreasjon. Kjell Einar flyttet hjemmefra da han begynte på befalskolen, og var bosatt i ulike deler av landet i de 17 årene han jobbet for Forsvaret. Men han var fast bestemt på å flytte tilbake til hjembygda Varteig med kone og barn, og bosatte seg på gården hvor kona var odelsjente. – Ja, det er her vi har familien rundt oss, og vi ville at også våre barn skulle få oppleve en landlig oppvekst tett på naturen, slik vi hadde gjort det. Jeg kan trygt anbefale andre å bosette seg her, sier han.

6


ARKITEKT PER STENSETH: Varteig er et velfungerende lokalsamfunn med skole, barnehage, kirke, flere aktive idrettslag med egne idrettsanlegg som er tilgjengelig for alle i lokal­ samfunnet. Boligene i Brunbykollen blir så desidert en del av dette lokal­ samfunnet med den nærheten, tilhørigheten og oversiktligheten det byr på. Boligområdet ligger på typisk østfoldterreng. Det er oppstikkende, ­avrundede former av hardt grunnfjell med skrinn furuvegetasjon og litt lyng. ­Veldig åpent og veldig attraktivt som uteområder mellom villaer. Det er viktig at tomtene har fornuftig form, at atkomstside har god høyde og at det ­ligger til rette for at bolighusene kommer ut med god terrengkontakt og at det ­naturlige ute­området på tomtene er de flate, furu- og lyngbevokste ­kolle­partiene. På Brunsbykollen har vi ivaretatt disse grunnleggende mål­setningene for flest mulig tomter utformet på en best mulig måte. Neste skritt for oppnå gode helhetsløsninger er å velge rett hustype for de enkelte tomtene. Derfor tilbys en oppstartspakke* med vår assistanse som vil bistå dere med å velge en god hustype/planløsning i forhold til den tomta dere velger. Man bør absolutt vente med endelig valg av hus til en har tomtevalget klart. Eller velge en tomt som passer til huset, dersom en alt har valgt seg et drømmehus. Det betyr mye for hele boligområdet og det betyr mye for hver enkelt for utnytting av tomta og den gleden man får av uteområdene.

AREALPLANLEGGER JON RONGEN: Planleggingsprosessen av boligområder dreier seg ofte om å se hvilke ­muligheter som ligger innenfor et område, men målet er alltid å skape et godt sted å bo. Brunsbykollen har stedvis et noe skrånende terreng, noe som gir ­muligheter for å skape et variert bomiljø med solrike tomter med n ­ aturpreg. Samtidig er det knyttet utfordringer til framføring av veg og ­annen infrastruktur. Ved utarbeidelse av reguleringsplanen har vi vektlagt å legge veiene naturlig i terrenget, for å bevare mest mulig av naturpreget og det opprinnelige landskapet. På denne måten er det mulig å ­begrense b ­ ehovet for terrenginngrep, noe som igjen bidrar til å skape naturlige overganger mellom tomtene, lekearealene og naturen rundt ­byggeområdene. Det er også lagt inn gode felles­ arealer som skal benyttes til leke- og mingle­plasser. Gode tomter vil sammen med trygge oversiktlige veier og en sammen­hengende grønnstruktur skape et godt bomiljø og gode oppvekst­vilkår for barn og unge.

Jon Rongen * SE ARKITEKTENS STARTPAKKE PÅ SIDE 9

FOND TIL LEKSEHJELP

Vi har en sterk familieprofil på Brunsbykollen og skreddersyr et bomiljø hvor både barn, unge og voksne skal trives. Å bygge bolig betyr en hektisk periode for familien. For å avlaste denne perioden har dere som kjøpere mulighet til å benytte dere av leksehjelp, vi har avsatt kr 10.000,- pr tomtekjøper. Hjelp til lekser er for mange viktig for å kunne mestre skolehverdagen, men det er forståelig at ikke alle foreldre kan bistå. Det har skjedd mye siden de selv satt på skolebenken. Vi ønsker at barn og unge skal lykkes, derfor avsetter vi ressurser for en slik pedagogisk drahjelp!

Leksehjelpen.no

Ett av flere alternativ er leksehjelpen.no – leksehjelpere som tilbyr leksehjelp innen sine fagområder. De er ikke ansatt hos Leksehjelpen og foregår ikke bare hjemme hos eleven, men hos leksehjelperen, på skolen og noen ganger på foreldrenes arbeidsplass. 7


VÅRE UTVALGTE ­LEVERANDØRER Om det er ønskelig kan dere også benytte våre faste leverandører. Dette er leverandører vi har benyttet over flere år og vet at har kapasitet til å levere god kvalitet til fornuftige priser.

8

Rørlegger

Assemblin

Ventilasjon og støvsuger

Systemair AS

Elektriker

Østfold Elektro AS

Entreprenør

Eivind Engseth AS

Byggematerialer

XL Bygg

Finansiering

Sparebank1

Taktekking

Miljøtak AS

Kjøkken-og baderom

Sigdal Studio Fredrikstad AS

Peis

Peisselskapet AS

Blikkenslager

Skjeberg Blikk AS

Trappeleverandør

Aru Group

Steinlegging

Morten Knutsen AS

Betongarbeider

Bråthen Mur og Flis AS

Flislegging

Bråthen Mur og Flis AS

Garasjeport  

Fjeldstad Bygg AS

Arkitekttjenester

SG Arkitekter

TILBYR:

BYGGELEDELSE – EKSTRA HJELP I BYGGEPERIODEN?

TOM C. LUNDBLAD

FREDRIK LUNDBLAD

Har arbeidet som byggeleder for Eikelunden Eiendom siden februar 2017

Har arbeidet som byggeleder for Eikelunden Eiendom siden februar 2017

BYGGELEDER, EIKELUNDEN EIENDOM Fagbrev som tømrer. Arbeidet som tømrer i 17 år. Selvstendig næringsdrivende siden 2010. Oppdrag innen rehabilitering, tilbygg, nybygg og allsidig arbeid innen snekkerfaget.

BYGGELEDER, EIKELUNDEN EIENDOM Fagbrev som tømrer. Arbeidet som tømrer i 12 år. Selvstendig næringsdrivende siden 2011. Oppdrag innen rehabilitering, tilbygg, nybygg og allsidig arbeid innen snekkerfaget.


KONTROLL PÅ KVALITET, FREMDRIFT OG KOSTNADER

Bygge egen bolig

– vi gjør det enklere for deg Brunsbykollen Utvikling AS (BU) tilbyr leie av byggeleder for kjøpere av selvbyggertomter til fast pris. Vi startet tidlig med å utvikle vår egen leveranse­ metodikk slik at alle våre leverandører vet nøyaktig når de skal levere sine tjenester. Vi tilbyr dere å benytte samme malverk. Vi tilbyr dere 2 av våre byggeledere som er utdannede tømrere med fagbrev. De har mer enn 20 års erfaring som snekkere. De heter Tom og Fredrik Lundblad.

I tillegg har vi utviklet vårt eget digitale system som heter InfoOmBolig (IOB). Dette er et system hvor vi samler all relevant dokumentasjon for boligen i hele byggeprosessen inkludert oppfølging mot leverandørene. Krav for at vi skal tilby prosjektleder: Leverandørene må ha minimum 5 ansatte, holde til maksimum 60 minutter reisetid fra Brunsbykollen. Ha positivt egenkapital og minimum 2 referanseprosjekter til profesjonelle utbyggere.

BYGGELEDERTJENESTEN (MALVERK) BESTÅR AV:

ARKITEKTENS STARTPAKKE:

• Budsjettmodul: Bistå i tilbudsinnhenting og evaluering av ­leverandører (maks 2 pr fagfelt) • Bistå i kontraktsforhandlinger • Bistå i å utarbeide leveranseplan frem til overlevering til kunde • Egen oversikt på tilvalg • Oppfølging på byggeplass, koordinering mellom leverandørene • Avholde oppstartsmøte og inntil 10 byggemøter frem til ­overlevering kunde • IOB (elektronisk oppfølging) – alle tegninger og kontakt­ informasjon til leverandører

I samarbeid med Brunsbykollen Utvikling har vi laget en startpakke som inkluderer:

▶ Tilbudet er frivillig og basert på fast pris. kr 100.000,- inkl mva. Opsjon: 1 års befaring kr. 12.500,- inkl mva.

• Felles befaring på tomta • Ett møte med planlegging og diskusjon av hustype og krav til bolig • Skisse til bolig • Presentasjon av løsning ▶ Pris kr 12.500,- inkl mva.

Å bygge bolig er ekstra stor arbeidsbelastning for familier som er travelt opptatt med å få kalenderen til å gå i hop. Mange beslutninger må tas for ikke å få forsinkelser. Økonomien er også meget viktig slik at man ikke får overraskelser. Eikelunden Eiendom AS har de siste 7 årene levert totalt ca 100 boliger. Disse er levert på avtalt tid, til avtalt pris etter gjeldende tekniske standarder. Vi selger, bygger og leverer mellom 15 til 20 boliger pr år.

4 TIMERS GRATIS INTROKURS FOR TOMTEKJØPERE I samarbeid med ­arkitekt og advokat har vi laget et 4 timers kurs med de viktigste tingene man bør ha avklart og skrevet avtale på før man starter å bygge bolig. • Tomten – hvilke muligheter gir den? • Innhenting av tilbud – hva man bør være nøye med • Kontrakt med leverandører • Fremdriftsplan – holder den? • Ferdigstillelse – er det levert godt håndverk • Overlevering og innflytting

9


LEKE- OG MINGLEPLASSER Vårt mål er at vi skal legge til rette for en flott bo-opplevelse, med et levende lokalsamfunn som vi trenger for et godt liv. Fellesområdet får en fin atmosfære med gatebelysning i grønn farge og flere minglesoner i utearealet, hvor man kan slå av en prat med hyggelige naboer. Her kan barna leke trygt, uten å tenke på biler i høy hastighet. Et fristed med naturen som nærmeste nabo, med yrende fugleliv. Her kan du bygge drømmehuset, og nyte livet i en rolig atmosfære.

10


oase

En lun og grønn midt i Varteig!

ETABLERING AV VELFORENING For å få til et godt lokalsamfunn vil vi bistå i å stifte en Velforening som skal jobbe for at Brunsbykollen blir et trivelig sted å bo og leve for alle mennesker i alle aldre og i alle livets faser. Velforeningen vil ha som formål å lage aktiviteter for beboerne og holde orden på fellesområdene. BU har avsatt kr 100.000,- for å sikre driften. Velforeningen blir medlem av Norges Vel og kan hente inspirasjon fra dem. Vårt forslag er at hver boenhet betaler kr. 500,- pr år for å støtte dette arbeidet.

! !

Visste du at det å jobbes med å legge til rette for gang- og sykkelvei langs Varteigveien?

Visste du at flere leverandører av matkasser leverer ukentlig til Varteig-området? Det kan være kjekt i en hektisk hverdag.

11


Brunsbykollen tomteomrĂĽde

12


Sandkasse

M

795 m2

757 m2

54

737 m2

56

864 m2

L

ev und

0

000 m

M

2

e

ien

10

716 m2

53

771 m2

Tomtenummer Tomteareal

701 m2

14

22

19

24

21

23

838 m2

igv

eie

Sandkasse

43

799 m2

42

680 m2

n

M

PERPLASSEN

• Ingen byggeklausul • 35% BYA • Bileilighet på inntil 50 kvm. • Maksimal mønehøyde 9 meter og gesimshøyde 7 meter, målt gjennomsnitt planert terreng.

46

812 m2

48

764 m2

Sklie

44

671 m2

45

712 m2

47

26

Sklie

672 m2

41

745 m2

40

751 m2

50

748 m2

36

27

746 m2

28

621 m2

707 m

39

897m2

35

739 m2

38

777 m2

37

Sandkasse

29

668 m2

32

34

753 m2

719 m2

854 m2

49

2

Sklie

Klatrefjell

772 m2

828 m2

rte

Sandkasse

Huskestativ

784 m2

58

2

836 m2

696 m2

Huskestativ

59

Akebakke

817 m

785 m2

801 m2

811 m2

Mingleplass

REGULERINGSBESTEMMELSER

703 m2

51

811 m2

25

17

741 m2

52

55

57

20

790 m2

16

912 m2

701 m2

Va

12

18

673 m2

33

31

745 m

2

30

681 m2

796 m2

833 m2

873 m2

56

SELVBYGGERTOMTER FRA 621–911 KVM

13

Illustrasjonen er ikke juridisk bindende.

8

15

748 m2

1:1000 10.04.2018 A1

6

13

718 m2

Tiltakshaver: Eikelunden eiendom AS

801 m

2

11

770 m2

Skissen viser mulig arealbruk ihht. detaljreguleringsplan.

4

9

875 m2

JR

856 m

Arkitekt: Tegner: Kontroll: Målestokk: Revidert: Størrelse:

7

799 m2

2

Illustrasjonsplan Brunsbykollen

5

INGAPLASSEN

N

Renovasjon 3x beholder 60x75 cm

Huskestativ

Enebolig med garasje B Y A = 1 8 0 kvm

Huskestativ Sklie

Sandkasse

Fiktive hustyper i ett eller to plan

Akebakke

Huskestativ

ANNARPLASSEN Rekkehus med carport B Y A = 9 7 kvm

M


–Midt i smørøyet! – Bosetter du deg på Brunsbykollen, bor du midt i smørøyet. Det sier Varteig-patriot og politiker Annar Hasle. Annar er bonde av yrke, og har bodd på gården tett ved Glommas bredd i hele sitt liv. Han kan ikke tenke seg et bedre sted å vokse opp. Som lokalpolitiker brenner han spesielt for saker som angår bygda, og hilser nye beboere hjertelig velkommen. – I Sarpsborg kommune skal 50 prosent av fremtidig vekst foregå utenfor sentrumskjernen, med fokus på nærhet til skoler. Brunsbykollen kommer i så måte svært godt ut. – I tillegg er det gåavstand til barnehagen, idrettsanlegg og kirken, samt at forsamlingshuset til ­Filadelfia og lysløypa ligger rett ved byggefeltet. Det gir svært gode oppvekstvilkår, understreker han, og 14

tror på en vesentlig vekst de kommende årene. Han trekker samtidig fram det faktum at Varteig ligger midt i Østfold, og at det er kort vei både til E6 og innover mot Rakkestad og Askim via fylkesvei 581 og 124 og videre til E18. – Om man for eksempel jobber i Follo, er det slett ikke veldig langt å pendle herfra. Du tar deg fint til Askim på ca. 30 minutter. Ny bebyggelse vil naturligvis fremskynde utvikling av den tidligere kommunen nord for Sarpsborg, både når det gjelder veiutbygging og etablering av næring og servicetjenester. Annar ser også for seg en sammenhengende gang- og sykkelsti fra den nye gang- og sykkelbroa mellom Hafslundsøy og Opsund og helt opp til Varteig barne- og ungdomsskole.


GENERELT UTBYGGER Eikelunden Eiendom AS

DOKUMENTAVGIFT 2,5 % av kjøpesum.

EIENDOMSMEGLER/ OPPGJØRSANSVARLIG EiendomsMegler1 Østfold Akershus AS, Torgata 12, Postboks 525, 1702 Sarpsborg

BETALING/OPPGJØR Betaling ved overtagelse.

ARKITEKT SG Stenseth Grimsrud arkitekter AS

FAKTA Størrelse på området: Ca 56 dekar Antall enheter: 75–80 Fiber/TV:

PROSJEKTET Brunsbykollen er navnet på dette tomteprosjektet som omfatter 56 boligtomter og ca 20 rekkehus. Brunsbykollen ligger i Varteig, ca 13 km fra Sarpsborg sentrum.

Eikelunden Eiendom AS har eksistert siden 2010. Vi er et mellomstort eiendomsselskap hvor eierne deltar aktivt i den daglige drift. Vi har spesialisert oss på felt­utbygging hvor vi kjøper utbyggingsfelt med mulighet til å bygge fra ca 20 til 100 boliger. Vi påtar oss total­ansvar fra omregulering til bolig­ område, opparbeidelse av vei, vann og avløp (VVA), oppføring av boligen til den er klar til innflytting. Vårt primærområde er Østfold og hvor vår målsetning er å ha 3 til 5 prosjekter under utvikling i forskjellige faser. Når vi bygger ut hele boligfelt gir det oss god mulighet til å lage boliger tilpasset mennesker med forskjellige behov som er i forskjellige faser i livet. Dette gir våre boligkunder de beste bomiljøene.

UTEOMRÅDER Uteområdene leveres med stedlig masse. Alle kjørearealer og gang- og sykkelveier asfalteres. FORBEHOLD Det tas forbehold om endringer grunnet offentlige pålegg som ikke er kjent på salgstidspunktet.

EIKELUNDEN EIENDOM

Oppstart bygging: Planlagt 2. kvartal 2019 Utbygger tar forbehold om at kommunen gir igangsettelsestillatelse.

Eikelunden Eiendom legger stor vekt på å levere ­moderne boliger med høy kvalitet til fornuftige priser. I regulerings­ prosessen benytter vi kun lokale l­everandører som ­reguleringsarkitekter, arkitekter og rådgivende i­ngeniører fra ledende leverandører. Dette for å få en mest mulig ­effektiv ­reguleringsprosess. Av byggeteknikk benytter vi oss i ­hovedsak av e ­ lementer til småhusbebyggelse hvor vi benytter arkitekter til å utforme boligene. Vi har meget god erfaring med denne type bolig­bygging. Det gir oss kort byggetid pr bolig og vi har «tørt bygg» som igjen har stor betydning for et fremtidig godt inneklima. Normalt tar en bolig 2 til 3 måneder fra vi starter på byggeplassen til den er ferdig innflytningsklar til kunde. Vår kapasitet ligger på 15 til 20 boenheter pr. år. Vårt motto er «vi bygger dine fremtidige boligverdier» Med vennlig hilsen

Bjørn Tollefsrud Bjørn Tollefsrud Landhandler


Kontakt oss for mer informasjon: WWW.BRUNSBYKOLLEN.NO UTBYGGER:

BRUNSBYKOLLEN UTVIKLING – et

Gjermund Haugeneset

Helge Børsand

Eiendomsmegler MNEF/daglig leder

Eiendomsmegler MNEF

E-post: gjermund@em1-sarpsborg.no

E-post: helge@em1-sarpsborg.no

90 67 87 74

-prosjekt

Perlemorveien 3, 1639 Gamle Fredrikstad Tlf. 90 75 31 90. E-post: bjorn@eikelundeneiendom.no Alle bilder, perspektiver, illustrasjoner og møblerte planskisser er kun ment å gi et inntrykk av en ferdig bebyggelse. Det kan også fremkomme andre elementer som ikke inngår i leveransen. Prosjektet er ikke detaljprosjektert og den videre prosjektering kan medføre mindre endringer. Det tas forbehold om eventuelle trykkfeil. Grafisk produksjon: Suveren Kommunikasjon AS.

91 66 26 22

Profile for Suveren Kommunikasjon AS

Brunsbykollen, Varteig  

Selvbyggertomter uten byggeklausul i idylliske naturomgivelser

Brunsbykollen, Varteig  

Selvbyggertomter uten byggeklausul i idylliske naturomgivelser