Page 1

SARPSBORG UKE 43 – Utgave 5 – Oktober 2013

Endelig! 20 års ventetid er over! Orgelet i Tune kirke gjennomgår full restaurering og fornying. Det er verdt å feire, sier kantor Henrik Brusevold til Kirkenytt. Side 9

KONTAKTINFO

150 år

Kirkerottene

Livets toner

Sarpsborg kirke jubilerer. Bli med på feiringen!

Det var allerede kø, 35 minutter før forestillingen startet!

Sarpsborg kammerkor lanserer «Livets Toner»

Side 4

Side 7

Side 16


2

på talerstolen

www.kirkenytt.no

Oktober 2013

Allehelgensdag skal jeg tenne lys for mamma

På talerstolen Berit Movik Lo Diakon

Det er både en god og en vond dag. Jeg skal tenke på alt jeg fikk oppleve med henne, at hun døde og på alt vi ikke har fått dele av det jeg selv har fått oppleve i mitt liv etter at hun døde. Jeg husker godt den dagen i 1999. Selv om hun var syk, så kom døden brått og uventet på oss. Telefonen om at det hadde skjedd – uvirkelig og ikke til å tro, men allikevel sant. Måtte finne første tog for å komme meg fra Kvam der vi bodde og hjem til Fredrikstad til faren min og søstrene mine. Overfylt tog fra Vinstra; en søndag ettermiddag på vei mot Oslo og så videre på Øst-

foldbanen. Det slo meg, der jeg satt, at ingen rundt meg kunne vite at jeg akkurat hadde mistet moren min. Min unge mor – bare en måned før hun skulle bli pensjonist og med masse ulevd liv igjen. Allikevel ikke. Opplevelsen av å ville fange livet; holde det fast! Men det kunne vi ikke – det forsvant som sand mellom fingrene våre. Sorg tar tid. Sorgarbeid tar tid – mye lengre tid enn mange tror. Ja, det er et arbeid å sørge. Det er slitsomt – det går i bølger – det er glede og gråt. Det vet alle som har vært igjennom det eller som er midt oppe i det. Sorgarbeid

har fire hovedoppgaver: 1) å erkjenne tapet som en virkelighet; 2) å erkjenne og gjennomleve sorgens smerte; 3) å la tapet og følgene av det inkorporeres i mitt bilde av virkeligheten og 4) å tilpasse meg mine omgivelser der den døde ikke lenger er en aktiv del. For min del handler det om å godta de forskjellige følelsene jeg har – hver dag – og forholde meg til dem her og nå. Jeg har lært at sorg ikke er en sykdom, men en naturlig reaksjon på en ekstrem situasjon. Den er ikke farlig når den får slippe til med alle de forskjellige følelsene som kommer. Ja, noen opplever det som en let-

telse sammen med sorgen, spesielt når forholdet til den avdøde var vanskelig, eller om det var et langt eller vondt sykeleie. Å forholde meg til døden som realitet gjør at jeg også forholder meg til livet med større glede og oppmerksomhet. Det er viktig å feire dagene og menneskene jeg har rundt meg. Ingenting er selvfølgelig. Jeg legger mamma i Guds hender og ber med Svein Ellingsen «Nå er livet gjemt hos Gud, vi overgir alt til ham. Håpet er tent i liv og død. Ingen er glemt av Gud.”

vi opptrer hvis vi blir nødt til å velge, er forebyggende. Personalet på en akuttpost har ikke tid til å diskutere etikk en januardag, når alle respiratorene er opptatt av gamle mennesker med lungebetennelse og det kommer inn en attenåring fra en trafikkulykke. Men de bør ha gjort det på forhånd, for å forberede seg på dette og på lignende vanskelige dilemmaer. Et par bør samtale om samlivsetikk tidlig i forholdet og fortsette denne samtalen med hverandre. Kanskje samtalen kan forebygge at de krenker hverandre. Det er grunn til å hevde at det har vært for lite etisk tenkning, for få etiske samtaler og for svak vilje til å ta konsekvensene av det man vet, som har ført til at miljøproblemene er så store at vi kanskje snart er ved et punkt hvor de ikke lar seg reversere. Det vil da være fare for at problemene vil akselerere i kraft av sin egen tyngde.

levetid kan bli oppnåelig for mange av oss. Hvis vi vil. Jeg har regnet ut at folk på min alder (62 år) vil kunne rekke dette mulige gjennombruddet i aldersforskningen. Hvis de bare sørger for å overholde alle reglene for sunn helse og sunt kosthold i mellomtiden. Men vil vi at forskere og legemiddelindustrien og politikere i den rike tredjedelen av verden skal investere milliarder for å glatte ut rynker, fiffe opp slimhinner, øke blodsirkulasjon til hjerte og hjerne, utvikle nye hormonkurer, eventuelt finne selve supermedisinen som kan forsinke cellenes egen motor i aldringsprosessen. Vil vi ha spreke 100-åringer og gebrekkelige, men like fullt levende 120-åringer? Bør ikke mulighetene for å øke levealderen dramatisk utløse store etiske diskusjoner. De kommer kanskje. Når rusen over å finne den mystiske ungdomskilde har lagt seg. Vi lever i en kultur som hyller ungdom på bekostning av alderdom, produktivitet fremfor grå hår og visdom. Hvordan skal denne kulturen kunne klare å leve med en eldrebølge som blir mye større fordi man har satt så store ressurser inn på å forsinke selve aldringen? Vi lever i en verden der helse og velferd er dramatisk urettferdig fordelt. Hvordan er det mulig å planlegge 120-åringer i noen deler av verden samtidig som barn dør bare noen timers flytur unna?

i forhold til døden. Vi ønsker muligheten til å leve «nesten» udødelig, men avgjørelsen om når det skal ta slutt, vil vi ta selv. Det var stoikerne som første gang presenterte tanken om retten til selvbestemt død. Men det er vår kultur som ser ut til å bli den første til å driste seg til å realisere prosjektet. Jeg har ikke lyst til å være med. Jeg har ikke noe ønske om å stavre rynkeløs rundt med en rekke utskiftede deler i det Herrens år 2071. Jeg vil ikke sitte på en benk og treffe en kompis på 115 som spør meg: «Har du ikke bestemt deg ennå?» «Nei, jeg ser det an». «Harald bestemte seg endelig i går. Det blir begravelse fra kapellet på mandag.»

teologisk hjørne

Etikk og moral En kvinne som trikser med fakturaer og bilag på jobben og overfører penger til sin egen bankkonto, gjør det ikke fordi hun mangler etikk. Hun vet det er galt. Hun tar bare litt hver uke. Men ingen oppdager det. Firmaet har et budsjett på 100 millioner kroner, og familien hjemme får en trygg og god økonomi. Hun blir først tatt etter fem år. Etterforskningen viser at hun til sammen har underslått en million. Det hun manglet var ikke etikk, men moral.

Teori og praksis

Vi bruker riktignok de to ordene om hverandre. Og de kommer fra samme ord på gresk og latin. Ethos og mos betyr skikk og bruk og handlemåte. Men likevel har ordene fått forskjellig betydning. Etikk er moralens teori. Moral er noe personer eller grupper har. Etikk kan skrives i bøker og diskuteres på kurs. Moral må praktiseres og leves. I nittiårene var det renessanse for etikken i mange land. Jeg er usikker på hvordan det er nå, men har en følelse av at temaet ikke er så høyt på dagsorden lenger og at

økonomi, profitt og selvrealisering overskygger spørsmål om etiske verdier. På 90-tallet ble etikk diskutert i FN og i presidenters og statsministres staber, i næringslivet, i idretten og på skoler. Alle skulle på etikk-kurs. Mye av dette var bra. Det er viktig å samtale om verdier og om hva som er rett og galt, i familien, på jobben, blant venner og i det politiske liv. Men samtidig må en være klar over at moralen nødvendigvis ikke blir bedre fordi en leser seg opp på etikk. Der det brenner er det effektive brannslukkere som trengs, ikke nye brannforskrifter. Når en arbeidsplass er blitt et destruktivt miljø med ledere eller kolleger som undertrykker andre og gjør dem syke, behøves noe annet og mer enn nye ordensregler.

Forebygging

Etikk fungerer på sitt beste når den får være forebyggende. Det gjelder både i det store og det lille miljøet, både i samfunnet og familien. De lange samtalene om hvilke verdier som er viktige, hva vi prioriterer, og hvordan

Tuneveien 97 - Grålum - 69 14 34 70

Kan og vil

Vitenskapelige oppdagelser har gjort at det er mye man i dag kan gjøre som man bare for noen tiår siden ikke en gang kunne forestille seg. Men skal man tillate å gjøre alt det man kan gjøre? Ønsker vi for eksempel et samfunn der folk kan leve i 130 år, hvis de vil? Innerst inne i cellene våre finnes en kode for aldring. Hvis jeg ikke røyker og drikker og spiser for mye eller får en alvorlig sykdom eller død i en ulykke, sørger denne koden for at jeg likevel kommer til en slutt. Innerst inne er vi programmert for å dø en dag.

Evig ungdom

Nå mener noen biologer at aldringen kanskje kan utsettes. Gjennombruddet kan komme om 10-20 år. 120-130 års

«Etikk fungerer på sitt beste når den får være forebyggende»

Selvbestemt død

Forskernes drøm om å forlenge liv har gjort debatten om eutanasi og selvbestemt død mer aktuell. (I sitt partiprogram sier Fremskrittspartiet ja til aktiv dødshjelp). Det gir mening. Vi vil så gjerne bestemme selv, også

Finn-Ove Brandvold Sogneprest i Holleby og Soli


www.kirkenytt.no

V e lk o m m e n til

Oktober 2013

p å s tu a i 4 . e ta

SOLHØI REVISJON AS

m u s ik k a n d a k t

3

sje Karl JoVelkommen hansgtilamusikkandakt te 1 !

Husk fristen for Adventsnummeret!

Tirsdag 27. aug uskirkenytt t SIDSEL SOLHØI TORILL SOLHØI kl.11.00 Tirsdag 24. sep tember kl. 11.00 Velkommen Velkommentiltilmusikkanda musikkand OLA ERIKSEN LARS M. SNOPESTAD TirsdaROBERT g 2TORP 2. oktobeUtgave på stua stuaii4.4.etasje etasjeKarl KarlJohansgate Johansg på r 6: k l. 1 1 . 0 0 Tirsdag 26. nov Trykkes uke 47. Tirsdag 27. kl.11.00 Tirsdag 27.august august kl.11.00 ember kl. 11.00 Tirsdag Tirsdag 24. 24.september septemberkl.kl.11.00 11.00 (stoffrist 8. nov) Tirsdag 27. august kl.11.00 Tirsdag 24. september kl. 11.00 Tirsdag 22. oktober kl. 11.00 Tirsdag 26. november kl. 11.00

Statsautoriserte revisorer Siviløkonomer NHH Autoriserte regnskapsførere

Vennlig hilsen

Registrerte revisorer. Autoriserte regnskapsførere. Medlemmer av Den norske revisorforening. Autorisert regnskapsførerselskap

Diakon Berit Movik Lo, Sarpsborg menighet

Halden: Postboks 1027, 1785 Berg Gamle Tindlundvei 2c 1718 Greåker Tlf: 69 13 83 33 Faks: 69 13 83 30 Tlf: 69 13 83 33 Faks: 69 13 83 30 Epost: hexene@solhoi.no Hemmeside: www.solhoi.no

Vennlig hilsen

på stua i 4. etasje Karl Johansgate 1!

Kirkenytt

Utgiver: Den norske kirkes menigheter i Greåker Holleby Sarpsborg Soli og Tune

Diakon Berit Mo vik Lo, Sarpsborg men ighet

Ansvarlig redaktør: Tom Helgesen

Tlf: 915 16 271 kirkenytt@totalmedia.no

Tirsdag 22. Tirsdag 22.oktober oktober kl.kl.11.00 11.00 Tirsdag 26. november kl. 11.00 Tirsdag 26. november kl. 11.00 Velkommen til musikkandakt Vennlig på stuahilsen i 4. etasje Karl Johansgate 1! Vennlig hilsen

Tirsdag 28.Berit august Diakon Movikkl.11.00 Lo, Tirsdag 25.Berit september kl. 11.00 Movik Lo, Diakon Sarpsborg menighet Tirsdag 30. oktober kl. Sarpsborg menighet11.00 Tirsdag 27. november kl. 11.00 Vennlig hilsen Diakon Ragnar Ruden, Sarpsborg menighet

tTlf. 69 10 46 10

lede... Velkommen til musikkanda gger for g le r ø R Noen av våre leverandører:

Velkommen tilKarl musikkand på stua i 4. etasje Johansgate

på stua i 4. etasje Karl Johansg

V e lk o m m e n til p å s tu a i 4 . e ta

Trenger dere snekker til små eller større oppdrag, kontakt oss!

Tirsdag 28. august kl.11.00 Tirsdag 11.00 Tirsdag 25. 28.september august kl.kl.11.00 Tirsdag 30. Tirsdag 25.oktober septemberkl.kl.11.00 11.00 Tirsdag 27. november kl. 11.00 Tirsdag 30. oktober kl. 11.00

GLEDEN Tirsdag 27. november kl. 11.00 Vennlig hilsen HJELPER DEG... Vennlig hilsen

m u s ik k a n d a k t

Ingard Langsholdt AS

Diakon Ragnar Ruden, Er uhellet ute, Ordfører Thorbjørnsensvei 3, 1711 Sarpsborg Sarpsborg menighet ring vår Diakon Ragnar Ruden, VAKTTELEFON www.langsholdt.no etter stengetid:

s je K a rl J o h a n

Tlf. 69 13 90 00 Tirsdag 28. aug ust kl.11.00 Tirsdag 25. sep tember kl. 11.00 Tirsdag 30. okto ber kl. 11.00 Tirsdag 27. nov ember kl. 11.00

s g a te 1 !

Sarpsborg menighet

915 32 077

Gi din støtte til Vennlig hilsen menighetsbladet via Dtekstmelding! iakon R

agnar Ruden, Sarpsborg men hetmelding Send for eksempeligen med kodeordet “kirkenytt 100” til 2434 for å gi 100 kroner.

GLEDEN HJELPER DEG... Er uhellet ute, ring vår VAKTTELEFON etter stengetid: 915 32 077


4

www.kirkenytt.no

Oktober 2013

150 år Sarpsborg kirke

150 år som byens sentrumskirke er vel verdt å feire! I kirkerommet fornemmer vi hvilken lang historie vi er en del av. Arven etter Olav den hellige er i høyeste grad levende i kirken. Sarpsborg by ble grunnlagt av Olav Haraldsson (den hellige) i 1016. Da var han allerede konge i Nidaros, og nå ønsket han også å bli konge i Viken-området. Ved Sarpefossen anla han derfor en kongsgård og bygde en voll til forsvarsverk. Fra Borregaard skulle han forsvare seg mot svenskene. Olav Haraldsson hadde sluttet seg til troen på kvitekrist under et av sine mange røvertokt sørover i Europa. Han var blitt grundig opplært i den kristne messe og bekjennelse, før han ble døpt i

Rouen i Normandie. I Sarpsborg reiste han derfor en kirke, St. Marie kirke, ved sin nye kongsgård. Helt fra denne tiden har Sarpsborg kontinuerlig vært kirkested.

seg ny aktivitet i Sarpsborgområdet, i takt med framveksten av treindustrien. I 1839 ble kjøpstaden Sarpsborg opprettet. Da ble det snart aktuelt å reise en ny kirke.

Viktig sentrum

Sarpsborg kirke

Sarpsborg forble ikke kongssete, men bestod som en av få byer i landet. Borgartinget ble avholdt her, og byen var et viktig regionalt sentrum. Likevel tapte byen status, og da byen i 1567 ble herjet av svenskene, brent og forlatt, besluttet kong Fredrik å flytte den til Glommas utløp. Dermed ble Sarpsborg avviklet som by, og Sarpsborg sokn ble overført til den nye byen Fredrikstad. Kirkegods og byggemateriale ble bragt dit, og ble til nye kirker der. På sytten- og attenhundretallet utviklet det

Kirken ble tegnet av arkitekt A. F. W. von Hanno, og ble oppført i 1859. Dessverre brant kirken allerede to år senere i en stor og ødeleggende bybrann. Det ble ikke nølt med å få opp en ny kirke. Arkitekt C. H. Grosch fikk oppdraget med å tegne denne. Med utgangspunkt i de gamle murene, ble den nye kirken reist i løpet av to år. Den ble utformet som en treskipet langkirke, og bygget i teglstein i gotisk byggestil. 17. desember 1863 ble vår nåværende kirke innviet med en stor festgudstjeneste.

Lenge fremstod kirken slik den var tegnet og innredet fra arkitekt Grosch hånd. Men i forbindelse med kirkens hundreårsjubileum i 1959, ble det foretatt en omfattende restaurering av bygget. Det mest iøynefallende var endringene i koret der et tredje vindu ble satt inn, og tre nye glassmalerier fikk plass. Glassmaleriene ble utført av Victor Smidt, mer kjent som Victor Sparre.

Mer fleksibilitet

Nye samværsformer skapte behov for mer fleksibilitet i interiøret. I 1998 ble en del benker fjernet og erstattet med løse stoler. Korpartiet ble

bygd ut, og korveggene ble senere malt i en ny varm, beige farge. Under galleriet ble rommene ombygd, og vi fikk bl.a. kjøkken og dåpssakristi. I dag framstår kirken lys og vennlig. Den taler et godt arkitektonisk og liturgisk språk, og den egner seg for mange typer arrangementer. I år jubilerer Sarpsborg kirke. I kirkerommet fornemmer vi hvilken lang historie vi er en del av. Arven etter Olav den hellige er i høyeste grad levende i kirken. Velkommen til å feire Sarpsborg kirkes 150 års jubileum!

Tekst: Kari Mangrud Alvsvåg

Jubileum som speiler kirken Sarpsborg kirke kan by på et svært variert og spennende program i høst. En jubilant verdig!

– Vi har valgt å markere jubileet med arrangementer gjennom hele høsten, og som tiltar fram mot årsskiftet. Disse speiler det kirken står for, både i historisk perspektiv og i dag, sier Ole Hermann Huth, en av jubileumskomiteens medlemmer.

Festmiddag

Tlf : 69 13 98 70 Faks: 69 13 98 71

De neste ukene kan du ta del i en rekke arrangementer i Sarpsborg kirke og i Kurland menighetssenter. Selve festhelgen er lagt til lørdag 14. og søndag 15. desember

i Tune prestegård. Deltagelse her inkluderer julekonsert i Sarpsborg kirke den samme kvelden. – Det vil bli en storslått aften med Østfold symfoniorkester og Sarpsborg kammerkor, ledet av Carl-Andreas Næss, kan Huth fortelle. Dagen etter blir det festgudstjeneste ved biskop Atle Sommerfeldt, kirkens prester og de øvrige ansatte. Sarpsborg Kammerkor og en blåsergruppe står for de musikalske innslagene.

MUSIKK: Carl-Andreas Næss og Østfold symfoniorkester skal sørge

for høyt musikalsk nivå under jubileumskonserten. Her fra en øvelse i Sarpsborg kirke

Din Volvo-forhandler i Sarpsborg Knallpriser på utstillingsbiler!

Adresse: Klokkergårdveien 11 • Telefon: 69 11 59 00 E-post: sarpsborg@bilbutikk1.no • bilbutikk1.no

Kia Oval Logo 4/C - Large


www.kirkenytt.no

5

Oktober 2013

Program til 150-års jubileet for kirken i 1000-årsbyen Lørdag 23. november:

Matinékonsert Sarpsborg kirke kl. 16.00

kunstutstilling i kirken, der elever fra Sarpsborg Kulturskole og andre lokale kunstnere skal stille ut sine arbeider i forbindelse med kirkens jubileum. Selvfølgelig blir det kirkekaffe for små og store etter gudstjenesten.

Torsdag 5. – søndag 8. desember

Julemarked

inspirert av klosterfellesskapet i Taizé i Frankrike, dit ungdommer fra Sarpsborg reiser hvert år.

Lørdag 14. desember

Julekonsert Sarpsborg kirke kl. 21.00

Søndag 8. desember

Julemarkedsgudstjeneste Sarpsborg torg kl. 11.00

Sarpsborg torg

Matinékonsert. Sølvguttene med dir. Fredrik Otterstad og Sarpsborg Kammerkor med dir. Carl-Andreas Næss. Kammerkoret har CD-slipp i forbindelse med kirkejubileet, og det vil være mulig å kjøpe denne etter konserten. Billetter á kr 150,- selges ved inngangen.

Lørdag 30. november

LysVåken

Kurland kirken & Sarpsborg kirke kl. 17.00

Det blir konsert i Sarpsborg kirke ved Østfold Symfoniorkester og Sarpsborg Kammerkor. Dir.: Carl-Andreas Næss. Billetter á kr 150,- selges ved inngangen.

Julemarkedsgudstjeneste med nattverd ved Ragnhild Hansen m.fl. Sarpsborg menighet flytter ut i Stallen på torget og er med under årets julemarked. Her blir det salg av produkter fra Betlehem og hånddryppede lys.

Søndag 15. desember

Festgudstjeneste Sarpsborg kirke kl. 11.00

Fredag 13. desember

Luciamorgen Sarpsborg kirke kl. 07.00

Fredag 6. desember

Krybbevandring Sarpsborg torg kl. 17.00 0

Vi inviterer 10 og 11 åringer til overnatting i kirken. Tenk deg en hel kveld og natt sammen med gamle og nye venner, i en kirke. Vi lærer å være LysVåkne for oss selv, LysVåkne for andre og LysVåkne for Gud.

Krybbevandringen starter ved Stallen på torget. Vi går opp gågaten, og gjør et stopp underveis med lesning og sang. Vi avslutter vandringen i Sarpsborg kirke.

Søndag 1. desember

Barnas festgudstjeneste Sarpsborg kirke kl. 11.00

Lørdag 7. desember

Taizégudstjeneste

Dagen starter tidlig og høytidelig med Luciafeiring i Sarpsborg kirke. Fortellingen om Lucia rammet inn med vakker sang om musikk. Lussekatter og gløgg.

Festgudstjeneste ved biskop Atle Sommerfeldt, kirkens prester og øvrige ansatte. Sarpsborg Kammerkor og blåsergruppe. Nattverd. Kirkekaffe på Bethania. Jubileet gjennomføres med støtte fra:

Lørdag 14. desember

Festmiddag med variert program Tune prestegård kl. 16.00

Metodistkirken kl. 12.00

DEN NORSKE KIRKE Kirkelig fellesråd i Sarpsborg

Adr. Kirkegata 33 - Tlf. 69 15 45 51

Dette blir en fantastisk «bursdagsfeiring» for hele familien. Barna fra LysVåken har forberedt gudstjenesten og medvirker, sammen med andre barn fra menighetens barnearbeid. Etter gudstjenesten blir det åpning av

Lengter du etter fred og ro? – Kom på Taizégudstjeneste med nattverd. Denne meditative gudstjenesten er

Deltakelse på festmiddagen inkluderer julekonsert i Sarpsborg kirke samme kveld. Påmelding til sarpsborg.menighet@sarpsborg.com eller tlf.: 69 11 68 00. Pris kr. 400,-.

www.sarpsborg.kirken.no


barnesidene

tid for lommelykt Høsten har kommet, og på en måte er det litt deilig. Det har blitt mørkere ute og litt sånn ruskevær hører med. På høsten tenner vi mer

www.kirkenytt.no Refleksen kan faktisk redde livet vårt. Nå er kirken skal vi snart feire allehelgen. Vi minnes de som er døde, vi tenker ekstra på de som vi var gla i - og som nå er døde. Mange

lys. Både i lamper og levende lys. Lommelykt er godt å ha når vi skal gå i ute i mørket, for ikke å snakke om refleks er en ting som det er viktig å ha på seg. For å bli sett av andre.

Barnesidene! Hei alle barn! Dette er stas! Vår helt egen side i Kirkenytt, som bare er for barna. De voksne kan få lese, men tanken vår er at det er dere barn som skal være med å lage disse sidene. Send oss gjerne tegninger, bilder av kjæledyr, noe som opptar deg. Så vil det være oppgaver som du kan løse og kanskje vinne en premie for, bilder av ting som skjer i kirken og en oversikt over masse spennende du kan være med på!

er på graven på kirkegården og pynter graven. Med lyng, gran og lys. De som vi var gla i var som et lys i livet vårt. Berit Michaela Vasdal

dikthjørne Nå lukker seg mitt øye, Gud Fader i det høye, i varetekt meg ta! Fra synd, fra sorg, fra fare din engel meg bevare, som ledet har min fot i dag.

Be rit Vasdal

ri st

k

Adressen som du bruker for å sende inn er: bva@sarpsborg.com. Du kan også sende med post: Sarpsborg menighet, barnas sider, postboks 237, 1702 Sarpsborg.

Oktober 2013

Berit og Kristins

e in tollefs

n

6

Peter Thun Foersom 1813 – hentet fra boken «Mine beste kveldsbønner»

Barnas gudstjeneste Det var barn og engler som sto i fokus da Kurlandkirken arrangerte Mikkelmesse. Barna hadde pyntet kirken med papirengler og selvlagde glasslykter og de bidro med både sang, bibellesing og bønn under gudstjenesten. Mikkelsmessen ble ledet av Berit Vasdal, som kunne glede seg over god stemning og en fullsatt kirke. Det ble også delt ut film til Kirkerottene, samt seksårsboka til førsteklassingene. Mikkelsmesse er en kirkehøytid viet til erkeengelen Mikael som feires 29. september hvert år. I Norge var Mikkelsmesse helligdag frem til 1770. I 1999 bestemte Kirkemøtet seg for å gjeninnføre feiringen av ”Engelen Mikael og alle englers dag.» Mikkelsmess har ofte blitt feiret sammen med høsttakkefesten i Den norske kirke.

2013 Overnatting i kirken! 30.november – 1.desember. 5. og 6. klassinger er invitert. Invitasjon kommer i posten, men hold av helg allerede nå!! Spørsmål? Kontakt Sarpsborg menighet, Greåker, Holleby, Soli og Tune menigheter på 69116800 eller www.sarpsborg.kirken.no


www.kirkenytt.no

barnesidene

Oktober 2013 Musikalsk vandring gjennom kirkeåret CDen «Hele året» er en musikalsk vandring gjennom kirkeårets høytider og merkedager, med kirkeårets farger og symboler i coveret. Alle sangene er på norsk. Anbefales for alle, men spesielt for de som ønsker å følge kirkeåret i hjemmet!

Trosopplæring i hjemmet

TIPS 6:

7

Sjekk også butikken Bok og Media i gågaten i Sarpsborg, der kan dere finne mye fin musikk til barn.

Hva skjer æ? 0-1 Babysang

Kurlandkirken, mandager 16.3018.00. Ut november

Berit Movik Lo (997 02 658)

1-5

Tirsdag kl 17:15-18:30 i Kurlandkirken

Mai Kristine Vik (995 70 667)

mixmax

søndagsskole

4-6

Onsdager 16:45-17:30 i Tune kirke

Henrik Brusevold (402 38 802)

Onsdager 17:30-18:45 i Tune kirke

Henrik Brusevold (402 38 802)

Tirsdager kl 18-20 i Kurlandkirken

Berit Vasdal (995 07 866)

Annenhver mandag kl 18-20 i Kurlandkirken (ulike uker)

Berit Vasdal (995 07 866)

Bjørnstad forsamling. Annenhver lørdag, like uker, kl. 18.00

Espen Klingsheim (474 83636)

barnekor

med familien sin, men så ble de andre musene borte. Da hjalp Fredo og Vesle henne tilbake til de hun var glad i. Fredo, Vesle, Lea Mus og skuespillerne fikk trampeklapp som avslutning på forestillingen. Etterpå var alle invitert til pølsefest i kirkebenkene, og det var mange som tok seg tid til det. En stor takk til alle trosopplærerne og frivillige for denne kvelden. På vei hjem igjen satt det to veldig fornøyde barn og snakket om Fredo, Vesle og Lea Mus!! Nå gleder vi oss til det skal være «Kirkerotte»-samling Greåker kirke torsdag 28.februar. Meld deg på på www.sarpsborg.kirken.no På formiddagen var det ca 280 barnehagebarn i kirken og så den samme forestillingen. Til sammen var det ca 500 barn og voksnes om fikk hilse på «Kirkerottene og Lea Mus» denne fredagen i oktober.

Greåker: Marianne Halvorsen (907 44 088) Solli: Nils Philip (456 38 478) Solstrålen: Inger Lise Melleby (69147162)

Greåker kirke kl. 11:00 Melleby (Soli) kl. 11.00 Solstrålen – Melleby annenhver fredag (like uker)

3-6

Jeg hadde med meg 2 spente barn på 2,5 og 5 år i Sarpsborg kirke på kvelden fredag 11. oktober. Det sto allerede kø utenfor 35 minutter før forestillingen skulle begynne. Alle 5-åringene i Sarpsborg kommune var invitert og fikk gratis inngang. Det var en stolt jente som leverte lappen sin i døren. I forkant av benkene var det plassert ut matter som barna kunne sitte på, og det tok ikke lang tid før det satt bortimot 100 barn helt fremme ved kortrappen. Berit Vasdal ønsket velkommen og så var vi klare for å møte «Kirkerottene og Lea Mus». Barna satt som tente lys, og skuespillerne (dukkeholderne) trollbandt barna gjennom hele forestillingen! Først fikk vi høre om historien om «Den bortkomne sauen» som satt fast på en fjellhylle i nærheten av svenskegrensen. Siden Kari-prest dessverre ikke fant kosesauen ville hun helst at Vesle skulle kle seg ut som sau, men det ville absolutt ikke Vesle. Etterpå traff vi Lea Mus som ville flytte inn i kirken sammen

Tune: Henrik Brusevold (402 38 802) Greåker: Willem Wilschut (977 911 46) Sarpsborg: Carl Andreas Næss (922 17 505)

1-4

barnesang

Kirkerottene i Sarpsborg kirke

Følg med på www.sarpsborg. kirken.no for påmelding. Oppstart i september

7+ barnekor

6-10 xl-klubben

10-13 xxlklubben

10-13 bjørnstadamigos

B

I Greåker,  Sa

10-­‐ukers kurs  med  opps

Informasjon og  påme

Du kan  også  r

Hilsen Marianne, mor til 2 fornøyde barn

Babysang I  Greåker,  Sarpsborg  og  Tune  kirke   10-­‐ukers  kurs  med  oppstart  i  januar,  april  og  september.  

Fred 22.nov

I SARPSBORG BOWLINGSENTER -TORSBEKKDALEN HØSTENS MORSOMSTE NATT NÆRMER SEG!! Fredag 22. nov blir deltakerne låst in i bowlinghallen! Vi avslutter og reiser hjem på morgenen lørdag 23.nov – altså en hel natt i en bowlinghall med tilgang på Laser-world, biljard, pizza og masse gøyJ Invitasjon kommer i posten! For mer info; ring Espen Holmen (901 51 165) eller Kristin Tollefsen (47752505) eller sjekk www.sarpsborg.kirken.no.

Informasjon og  påmelding:  www.sarpsborg.kirken.no    

Du kan  også  ringe  kirkekontoret,  69  11  68  00  


8

barnesidene

www.kirkenytt.no

Oktober 2013

Klubber og samlinger for barn og ungdom MIXMAX-KLUBBEN Velkommen til MIXMAX-klubben, for deg som er i barnehagealder. Vi har samlingene våre i underetasjen i Kurlandkirken, der vi har et program med hobby, fortelling og lek. Kvelden avsluttes med kveldsmat og lystenning rundt globen i kirkerommet. Det koster kr. 150,- for et semester. Bare kontakt meg hvis dere har noen spørsmål Mai Kristine Vik – Hovedleder Tlf: 99570667 Arrangør: Sarpsborg menighet Tirsdager 17.15 – 18.30 i Kurlandkirken Oktober: 22. Spillekveld 29. Hallovennfest November: 5. Filmkveld 12. Hobbyverksted 19. Bakekveld 26. Juleavslutning

SK KLUBB SENKVELD KLUBB Senkveld med Ragnhild, Solveig, Dennis, Robin og gjester. KLUBB Senkveld på Kurlandkirken er stedet du kan komme å henge med vennene dine! Biljard, ping pong, airhockey, kiosk, en koselig andakt og mye mer! I tillegg er det et spennende program med gjest i sofaen – akkurat som på TV!!! Kurlandkirken Torsdager kl 18.3021.30 Ta med en venn og kom! VELKOMMEN! Høstens program 2013: 31. okt Halloween på Kurland! Dennis har quiz, vi kler oss ut og beste kostyme får premie! 14. nov Klubbheng på Kurland! Filmkveld med popcorn!! Ta med en favorittfilm, så velger vi hvem vi ser! 28. nov Julenisseverksted: hobbykveld med julekortverksted, julegaver og julegodt! Fre 13. des; JULEKOOOS med Luciatog! Avslutning sammen med ungdommer fra hele Sarpsborg!!! Mer info kommer! Lik oss på Klubb Senkveld Spørsmål? Kontakt Solveig på 90025239

TAIZé Taizé – så mye mer enn bare et kloster… Bli med i vårt Taizé fellesskap! Kom på Taizé-gudstjenester i Kurlandkirken den 3. nov kl 18.00

TROSOPPLÆRING

24. oktober: MILK 18:00-21:00 i Kurlandkirken. 1. november: Friends Hope (7.-8. klasse)

Tirsdager kl. 18.00 - 20.00 i Kurlandkirken Oktober: 22. Matlaging 29. Hallovennfest November: 5. Hobbyverksted 12. Pysjfest og filmkveld 19. «Ut i verden» 26. Adventsverksted Desember: 3. Tur til noe gøy. 6. Krybbevandring. Oppmøte kl. 17.00 på torget. 10. Juleavslutning med Lucia 11. Vi besøker Sanitetsforeningen Håper å treffe deg! Berit Vasdal - kateket og hovedleder Tlf: 99507866 mail: bva@sarpsborg.com

3. november: Taizé-gudstjeneste kl. 18:00 i Kurlandkirken. 6. november: MILK 18:00-21:00 i Hafslund kirke.

XXL-KLUBBEN

21. november: MILK 18:00-21:00 i Hafslundsøy kirke 24. november: Førsteklasses familiegudstjeneste i Tune kirke (1. klassinger deltar) 30 november - 1.desember: Lys Våken (adventsnatt for 5. og 6. klassinger i Greåker kirke/ Sarpsborg kirke/Kurlandkirken). 5. desember: Orienteringsmøte om konfirmasjon 2014, kl 1900 i Sarpsborg kirke. Foreldre og konfirmanter er hjertelig velkomne – husk å ta med passfoto av konfirmanten! 15. desember: Ungdomsgudstjeneste kl. 18:00 i Tune kirke

XL-KLUBBEN Velkommen til XL.-Klubben for deg som går i 1. – 4. kl. Samlingene våre er i underetasjen i Kurlandkirken, som er nyoppusset og trivelig. Vi starter med en samling, og så er det ulike aktiviteter. Som avslutning har vi kveldsmat og loddsalg. Pengene fra loddsalget går til NMS og det prosjektet som Sarpsborg menighet støtter via dem, i Brasil. Det er en kontingent på kr. 175,for et semester på klubben, giro sendes ut.. Sarpsborg menighet ønsker å tilrettelegge slik at våre tilbud kan inkludere alle, er det noe vi bør vite om (medisin, allergi, diagnose) så ta kontakt slik at det blir en god opplevelse å være med.

XXL-klubben for deg som går i 5. – 7. kl. Annenhver mandag i Kurlandkirken (ulike uker) kl. 18.00-20.00 Koster kr.150,- for et semester, du får giro. I nyoppusset underetasje blir det mye «heng», dvs. at du kan velge hva du har lyst til å gjøre: spille biljard, bordtennis, spille spill, airhockey, nintendo, andre aktiviteter, slappe av i en sofa og treffe nye og gamle venner. Det blir mulighet for noe å spise i løpet av kvelden og en liten samling. En tur får vi nok også til. Vi gleder oss til disse kveldene og håper på å treffe deg!

på plakaten aktiviteter for ungdom 14+ ungdomsgudstjeneste

14+ the place

12-15 fredagsklubben

14+

Ledere er: Dennis, Robin og Berit.

tro og håp eidet

Lurer du på noe, ta kontakt med kateket Berit Vasdal tlf: 99507866 mail: bva@sarpsborg.com

taizégudstjenste

Disse mandagene blir det XXL: 21. oktober 4. november 18. november 2. desember

14+

14+ lock-in

15+ klubb senkveld

17.11 i Tune Kirke 15.12 i Tune Kirke

Ole Jens Hovda 950 28 982

Onsdager 18:30 (like uker)

Espen Holmen 901 51 165

Bedehuset i Jelsnes 19:00 25. okt og 22. nov.

Margaret Olsen 91526672

Wesley Kapell i Soli 19:00 (fredager - ulike uker)

Ann-Karin Aarvik 94883841

3. november i Kurland kirke

Solveig Julie Mysen 900 25 239

22-23 november.

Espen Holmen 901 51 165

Kurlandkirken 18.30-21.30, 31.10, 14.11, 28.11, 13.12

Solveig Julie Mysen 900 25 239

Vesttorp, 1774 Skjeberg Telefon: 69 16 82 88 Mobil: 915 79 598


www.kirkenytt.no

9

Oktober 2013

ENDELIG: Kantor Henrik Brusevold ser fram til å spille på et kirkeorgel som fungerer som det skal. 20 års ventetid er dermed over for organistene.

20 års ventetid er over Orgelet i Tune kirke gjennomgår full restaurering og fornying

I februar skal orgelet i Tune kirke framstå i en helt ny drakt og med en ny klang. Det er verdt å feire, sier kantor Henrik Brusevold til Kirkenytt. Brusevold kan love flere store arrangementer neste år for å markere begivenheten. Det er da også på sin plass etter 20 års ventetid, påpeker han.

Kirkebrann

Kirkeorgelet er opprinnelig fra 1959, men deler av det gikk tapt under brannen i kirken i 1970. Pipene bakerst i tårnet kom imidler-

tid fra brannen uten store skader, og ble derfor beholdt. Men den dag i dag er det rester av sot fra brannen i pipestokkene! Det øvrige ble erstattet med en ny del, men denne kombinasjonen av gammelt og nytt har vel aldri fungert optimalt, forteller Brusevold. Det har skapt problemer for organistene i 40 år. De siste 20 har det vært et sterkt ønske om å gjøre noe med det.

For høy spenning

Det er elektrisk overføring fra tangenter på spillepulten til pipene, og på grunn av for høy spenning har en rekke kontakter gradvis blitt svidd ned gjennom årenes løp. Det har ført til at stadig flere funksjoner har blitt uvirksomme. Nå erstattes spillepulten nå med en ny

og mer moderne utgave. I tillegg er det en rekke svakheter og skjevheter i selve orgelhuset som det skal rettes opp i for å kunne gi riktig mengde luft til rett pipe og i rett tid. Orgelet skal derfor gjennom et omfattende restaureringsarbeid innen det skal framstå som nytt på nyåret. Kostnadsrammen er 1,4 millioner kroner. – Det første kostnadsoverslaget lå vesentlig høyere. Men det viste seg at mange av pipene var i relativ god stand, og som fortsatt ville gjøre nytten etter en solid rengjøring og justering. Så dette er en rimelig pris for et ”nytt” kirkeorgel, sier kantoren.

Bedre arbeidsforhold

Den nye spillepulten vil være vesentlig mindre enn den gamle og gi bedre arbeidsforhold for organisten, som vil kunne kommunisere bedre med solister på galleriet og ha bedre sikt ned i kirkerommet.

– Men først og fremst vil resultatet av arbeidet gi et mer stabilt og velklingende kirkeorgel, som vi ikke har hatt de siste 40 årene. Etter at orgelet er satt sammen skal klangen i pipene tilpasses både hverandre og rommet, og orgelmusikken vil oppleves som mer mild, varm og mektig enn i dag, sier han til Kirkenytt.

Er i bruk

Restaureringsjobben startet i september og løper over et halvt års tid. Under det meste av tiden vil orgelet være spillbart. – Ja, takket være orgelets konstruksjon med separate luftbelger og luftforsyning kan omtrent 65 % av orgelet være spillbart under hele restaureringen, bortsett fra en ukes tid når spillepulten skal byttes, sier Henrik Brusevold.

Matthias Becker fikk oppdraget Det er orgelbaumeister Matthias Becker sammen med det tyske firmaet Orgelbau Mühleisen som har fått i oppdrag å renovere orgelet i Tune kirke. Et stort puslespill, kan han fortelle. – Hvor mange deler det er snakk om? Tja. Orgelet har 36 stemmer, som hver består av 56 piper. Så det blir er snakk om et par tusen piper. I tillegg kommer alle andre deler som skal rengjøres og/eller byttes ut, forteller Becker til Kirkenytt.

Rengjøres

Vi finner ham i full sving på galleriet i Tune kirke. Rundt ham ligger hundrevis av piper fra kirkeorgelet, som rengjøres, pusses og eventuelt rettes eller erstattes innen de finner settes tilbake på plass i dette kompliserte instrumentet. – Se her, sier han og blåser støv fra ett av dem. – Det er ikke så rart at ikke lyden kommer til sin rett! Han kan love at orgelet vil gi

en helt annen lydopplevelse når det er ferdig restaurert og justert. Dat gamle har gitt liten effekt i forhold til potensialet. Nå lover han at pipene skal få en helt annen lyd. – På full guffe bør det få veggene i kirken til å vibrere, sier den dyktige og alltid entusiastiske orgelbyggemesteren Matthias Becker.


10

www.kirkenytt.no

Oktober 2013

Gudstjenester GREÅKER KIRKE 27. oktober Bots- og bededag – Luk 15,11-32 Kl. 11.00 Gudstjeneste med nattverd ved Ole Jens Hovda. Skyss: 69 10 31 40. 2. november Kl. 17.00 Felles Minnegudstjeneste i Tune kirke ved menighetenes prester og diakon. Strykere og Pikekor-gruppe fra Korene i Tune deltar.

3. november Allehelgensdag – Luk 6,20-23 Kl. 11.00 Gudstjeneste med dåp og nattverd ved Arne Leon Risholm. Greåker kirkekor og musikere. Søndagsskole. Skyss: 69 10 31 40. 10. november 25. søndag i treenighetstiden – Joh 5,1-15 Kl. 11.00 Felles vigslingsgudstjeneste for kateket Kristin S. Tollefsen. Risholm. Sommerfeldt. Nattverd. Skyss: 69 10 31 40.

17. november 26. søndag i treenighetstiden – Luk 13,10-17 Kl. 11.00 Gudstjeneste med dåp og nattverd ved Arne Leon Risholm. Søndagsskole. Skyss: 69 10 31 40. 24. november Domssøndag/Kristi kongedag – Joh 9,39-41 Kl. 11.00 Gudstjeneste med dåp og nattverd ved Ole Jens Hovda. Skyss: 69 10 31 40. 1. desember 1. søndag i adventstiden – Matt 21,1-11 Kl. 11.00 Familiegudstjeneste ved Arne Leon Risholm og Kristin Tollefsen. Lys våken. Juleverksted i menighetssenteret. Skyss: 69 10 31 40.

KURLANDKIRKEN 3. november – Allehelgensdag kl. 18.00 Taizégudstjeneste v/Bostrøm Nattverd. 10. november – 25. s. i treenighetstiden Joh. 5, 1-15 Kl. 11.00 Høymesse ved Hansen. Nattverd. Ofring til menighetsarbeidet. 24. november – Domssøndag/Kristi kongedag Joh. 9, 39-41 Kl. 11.00 Høymesse ved Hansen. Nattverd. Ofring til barne- og ungdomsarbeidet. 8. desember – 2. s. i advent Joh. 14, 1-4 Kl. 11.00 Høymesse ved T. Kasbo Nattverd. Ofring til menighetsarbeidet.

kunstutstilling i Sarpsborg kirke. Tirsdag 3. desember Sarpsborg kirke kl. 08.30 Morgenmesse ved K. M. Alvsvåg Fredag 6. des. Sarpsborg torg kl. 17.00 Krybbevandring opp St. Marie gt. til Sarpsborg kirke. Sarpsborg kirke kl. 17.30 Kort julesamling. Lørdag 7. des. Metodistkirken kl. 12. Taizégudstjeneste ved Tveter og B. Movik Lo. Nattverd. 8. desember – 2. s. i advent Joh. 14, 1-4 Kl. 11.00 Julemarkedsgudstjeneste på Sarpsborg torg ved Hansen. Nattverd. Ofring til Betlehemsprosjektet.

HOLLEBY KIRKE Det er nattverd og mulighet for dåp i alle gudstjenester unntatt konfirmasjonssøndagen i Holleby kirke. 2. november Kl. 17.00 Felles Minnegudstjeneste i Tune kirke ved menighetenes prester og diakon. Strykere og Pikekorgruppe fra Korene i Tune deltar.

Vil du være med på laget? Borregaard er verdens mest avanserte bioraffineri. Vi er avhengige av moderne og pålitelig utstyr, konkurransedyktige rammebetingelser og gode markeder. Men aller viktigst er våre kompetente medarbeidere. Med tømmer som råvare produserer Borregaard bærekraftige biokjemikalier, biomaterialer og bioetanol som kan erstatte oljebaserte produkter. Vi har 1050 ansatte i fabrikker og salgskontorer i Europa, Amerika, Afrika og Asia. I årene som kommer trenger vi flere dyktige ansatte, både i form av ingeniører, sivilingeniører, forskere, operatører og medarbeidere innen salg og markedsføring. Borregaard er en kunnskapsbedrift. Derfor er opplæring, trening og samarbeid en viktig del av å jobbe hos oss. Hver høst tar vi inn nye lærlinger og TAF-elever. Les mer om utdanningsløp og ledige stillinger på borregaard.no/jobb-i-borregaard

3. november Allehelgensdag – Luk 6,20-23 Kl. 11.00 Gudstjeneste ved Finn-Ove Brandvold. Skyss: 915 26 672. 10. november 25. søndag i treenighetstiden – Joh 5,1-15 Kl. 11.00 Felles vigslingsgudstjeneste i Greåker kirke. 17. november 26. søndag i treenighetstiden – Luk 13,10-17 Kl. 11.00 Gudstjeneste ved Edgar Bostrøm. Skyss: 915 26 672. 1. desember 1. søndag i adventstiden – Matt 21,1-11 Kl. 11.00 Gudstjeneste ved Finn-Ove Brandvold. Skyss: 915 26 672.

SARPSBORG KIRKE 3. november – Allehelgensdag Luk. 6, 20-23 Kl. 11.00 Høymesse ved T. Kasbo. Nattverd. Ofring til menighetsarbeidet. Tirsdag 5. november Sarpsborg kirke kl. 08.30 Morgensang ved T. Kasbo 10. november – 25. s. i treenighetstiden Joh. 5, 1-15 Kl. 11.00 Høymesse ved T. Kasbo. Dåp. Ofring til barne- og ungdomsarbeidet. 17. november – søndag for de forfulgte Matt. 5, 10-12 Metodistkirken kl. 11.00 Høymesse ved Tveter og Alvsvåg. Nattverd. Ofring til Stefanusstiftelsen. 24. november – Domssøndag/Kristi kongedag Joh. 9, 39-41 Kl. 11.00 Høymesse ved Alvsvåg. Nattverd. Ofring til menighetsarbeidet. 1.desember – 1. s. i advent Matt. 21, 1-11 Kl. 11.00 Barnas festgudstjeneste ved B. Vasdal og T. Kasbo. Barn fra Lys Våken og menighetens barnearbeid deltar. Ofring til menighetens barnearbeid. Etter gudstjenesten åpner elever fra Kulturskolen

SOLI KIRKE Det er nattverd og mulighet for dåp i alle gudstjenester unntatt konfirmasjonssøndagen i Soli kirke. 27. oktober Bots- og bededag – Luk 15,11-32 Kl. 11.00 Gudstjeneste ved Arne Leon Risholm. Greåker mannskor synger. 2. november Kl. 17.00 Felles Minnegudstjeneste i Tune kirke ved menighetenes prester og diakon. Strykere og Pikekor-gruppe fra Korene i Tune deltar. 10. november 25. søndag i treenighetstiden – Joh 5,1-15 Kl. 11.00 Felles vigslingsgudstjeneste i Greåker kirke. 24. november Domssøndag/Kristi kongedag – Joh 9,39-41 Kl. 11.00 Gudstjeneste ved Finn-Ove Brandvold.

TUNE KIRKE 27. oktober Bots- og bededag – Luk 15,11-32 Kl. 11.00 Gudstjeneste ved Aage Syvertsen. Sarpsborg Damekor synger. Skyss: 401 68 460.

2. november Kl. 17.00 Felles Minnegudstjeneste i Tune kirke ved menighetenes prester og diakon. Strykere og Pikekorgruppe fra Korene i Tune deltar. 3. november Allehelgensdag – Luk 6,20-23 Kl. 11.00 Gudstjeneste med nattverd ved Edgar Bostrøm. Skyss: 401 68 460. Sarpsborg Frimurer Sangforening synger. 10. november 25. søndag i treenighetstiden – Joh 5,1-15 Kl. 11.00 Felles vigslingsgudstjeneste i Greåker kirke. 17. november 26. søndag i treenighetstiden – Luk 13,10-17 Kl. 18.00 Ungdomsgudstjeneste med nattverd ved Ole Jens Hovda. UGTteamet deltar. 24. november Domssøndag/Kristi kongedag – Joh 9,39-41 Kl. 11.00 Familiegudstjeneste med dåp ved Lisbeth Heie Gregersen. Førsteklasses-koret synger. Skyss: 401 68 460. 1. desember 1. søndag i adventstiden – Matt 21,1-11 Kl. 18.00 Førjulskonsert med liturgisk avslutning ved Korene i Tune kirke og Lisbeth Heie Gregersen.

Høstens utgivelser av

kirkenytt

Utgave 6: Trykkes uke 47. (stoffrist 8. nov)

Kirkenytt

Utgiver: Den norske kirkes menigheter i Greåker Holleby Sarpsborg Soli og Tune

Ansvarlig redaktør: Tom Helgesen Tlf: 915 16 271 kirkenytt@totalmedia.no


www.kirkenytt.no

11

Oktober 2013

Sarpsborg kirke søndag 17. november kl 18.00 ByEns HjErtEslag - en kveldsmesse med samtale, musikk, lystenning og nattverd.

- rom for alle... Et livssynsåpent samfunn? Våre gjester denne kvelden:

BYENS HJERTESLAG

ByEns HjErtEslag

- en kveldsmesse med samtale, musikk, lystenning og nattverd. ByEns HjErtEslag er en annerledes kveldsmesse i sarpsborg kirke som arrangeres av Kirkens Bymisjon sarpsborg, Den norske kirke i sarpsborg og Kulturhuset gleng. til messene inviterer vi gjester som deler av sine livserfaringer i en samtale med Kari Mangrud Alvsvåg. Vi åpner for de store spørsmålene, og reflekterer rundt livets lyse og mørke sider. Carl-Andreas Næss og flere gode musikere vil fylle kirkerommet med musikk.

Magnus Larsen

musiker/bassist, jobber i Bymisjonen, kjent fra Di Derre og Valkyrien allstars.

Carl-Petter Opsahl musiker/klarinettist, gateprest i Bymisjonen, kjent fra Caledonia jazzband.

Sturla Stålsett

generalsekretær i Kirkens Bymisjon Oslo, prest, leder av utvalget som leverte utredningen «Det livssynsåpne samfunn»

Etter messen er du velkommen til suppe på Glenghuset.

BYENS HJERTESLAG

Det hele rammes inn av en enkel liturgi med rom for stillhet, lystenning og nattverd. Etter messene holder Glenghuset åpent for fellesskap og det blir servering av suppe. neste ByEns HjErtEslag er 19. januar kl 18.00.

sarpsborg kirke feirer i år sitt 150-års jubileum. Den norske kirke har som visjon: I Kristus, nær livet – en bekjennende, misjonerende, tjenende og åpen folkekirke

www.sarpsborg.kirken.no

Kirkens Bymisjon i Østfold er en diakonal stiftelse knyttet til Den norske kirke og Metodistkirken. Bymisjonen startet opp sitt arbeid i sarpsborg i 2009, og har i tillegg arbeid i Fredrikstad, Halden og Moss. Vår visjon er at alle mennesker i byen skal erfare respekt, rettferdighet og omsorg.

Foreningen Kulturhuset gleng er en politisk og livssynsnøytral medlemsforening som har som formål å skape et bredt kulturtilbud i sarpsborg.

www.sarpsborg.kirken.no

Ring oss for et godt tilbud! Sjeldne anledninger er vår hverdag

Telefon 69 11 32 00

www.capice.no

Bytte bolig?


12 møteplassen

www.kirkenytt.no

Arrangementene i Tirsdagsforum vil også denne høsten bli avholdt i Greåker kirke, og begynne klokken 19.00. Det blir som vanlig god anledning til å stille spørsmål til foredragsholderne. For å stimulere til kontakt mellom kjente og ukjente avsluttes hvert arrangement med enkel servering..

Tirsdag 29. oktober

Oktober 2013

Formiddagstreff i Kurlandkirken

korene i tune kirke

Velkommen til hyggelig fellesskap med variert program, utlodning og formiddagsmat.

Velkommen til julebasar Korene i Tune kirke holder sin tradisjonelle julebasar på Lande Bo-senter lørdag 16. november fra kl 10.30-13.00

Onsdag 13. november kl. 11.30: Dagens gjester: Thore E. Torkildsen og Olav Ruud.

Det blir åresalg og sluttsalg av lodder fra Korenes loddbok og salg av kaker, kaffe, pølser og brus.

Onsdag 11. desember kl. 11.30: Grøtfest. Dagens gjester: Berit Movik Lo og skoleklasse fra Kurland.

Det blir trekning på loddboka denne dagen og Korene vil synge ca kl 11.00. Velkommen til en trivelig lørdags formiddag!

Vi vil gjerne se mange nye i blant oss. Kommer DU? Arr. : Sarpsborg menighet

Gunnar Danbolt: «Edvard Munchs livssyn - hva sier hans bilder?» Edvard Munch ble født den 12. desember 1863 i Løten. I forbindelse med feiringen av hans 150 årsjubileum har Tirsdagsforum vært heldig å få en av Norges største kunsthistoriske eksperter og formidlere til å gi oss innblikk i ovennevnte emne. Til dette arrangementet har vi også vært heldige å få sangerinnen Pernille Heckmann til å synge sanger med Munchs tekster til melodi av Ketil Bjørnstad.

tirsdag 12. november

Velkommen til førjulskonsert! Korene i Tune kirke holder sin tradisjonelle førjulskonsert i Tune kirke søndag 1. desember kl 18.00 -Korene vil framføre det som sannsynligvis er verdens korteste, men fineste, julespill. - Korenes helt ferske og gjenopståtte Pikekor-gruppe vil ha sin egen lille avdeling. - Det blir gamle og nye, kjente og ukjente, norske og utenlandske sanger og salmer som hører adventstiden og julen til. Mari Ann Edvardsen og Henrik Brusevold leder og akkompagnerer Korene gjennom konserten. Det er gratis inngang og sokneprest Lisbeth Heie Gregersen står for en liturgisk avslutning. Det blir også kirkekaffe med servering av gløgg og pepperkaker og det tas opp kollekt ved utgangen. Vi garanterer vakker førjulsstemning!

Shakespeares mesterverk, tragedien om kong Lear, er historien om hvordan det går med en konge som vil fraskrive seg ansvar, men samtidig beholde både makt og myndighet. Han er en av de mest egosentriske, selvopptatte og herskesyke skikkelser forfatteren har skapt. Både som lederskikkelse og som far, er kong Lear en karakter som like gjerne kunne eksistert i dag.

I hovedrollen Sverre Anker Ousdal. Regi: Stein Winge Buss fra Tune gamle rådhus kl 17:15. Pris pr person: 750,- som inkluderer billett, transport samt lett servering om bord på bussen. Bindende påmelding til Arvid Raddum tlf: 977 09 480.

www.tirsdagsforum.no ARRANGØRER: TUNE OG GREÅKER MENIGHETER

eldres hyggestund Velkommen til Eldres Hyggestund på Thranes café Roald Amundsensgt. 33 Samlingene starter kl. 11.00, og i løpet av de knappe to timene vi er sammen, blir det bl.a. allsang, prat over en kopp kaffe og noe ”attåt”, andakt, utlodning og underholdning. Fredag 6. desember Adventssamling Andakt v/ kateket Berit Vasdal Arr. : Sarpsborg menighet

Misjonsmesse i Bethania Kirkegt. 52, Sarpsborg

Tirsdag 5. november

12.00: Åpning,kafeteria, åre-/loddsalg 13.00: Misjonstreff v/Eli S. Schie , Sigrun Solvang (sang) 15.00: Kåseri v/Egil Nordengen 14.00: Start varesalg 16.00: Hobbyverksted for barn 17.30: Familiemøte:Hafslundsøy barnegospel

Onsdag 6. november

17.00: Kafeteria, åre- og loddsalg,

18.30: Sangkveld: Greåker mannskor, trekning


Tekst & foto Tom Helgesen

www.kirkenytt.no

møteplassen 13

Oktober 2013

VELKOMMEN TIL MINNEGUDSTJENESTE Formiddagstreff i Greåker, Solli og Tune TUNE KIRKE LØRDAG 2. NOVEMBER KLOKKEN 17:00

GREÅKER KIRKE

Torsdag 24. oktober kl.12.00 «Livet er en gåde» Finn-Ove Brandvold forteller om den danske humoristen Storm P. Eilif Skaar synger.

TIL DEG/DERE SOM HAR MISTET NOEN AV DERES KJÆRE DET SISTE ÅRET

Torsdag 28. november kl. 12.00 Vigdis Andersen viser høstens bøker fra Bok & media. Det blir også mulig å handle. Per Øivind Brodtkorb synger. Adventsgrøt.

Vi nærmer oss Allehelgensdag som er 3. november i år. Denne dagen er blitt en dag for minner og savn, men også for håp.

SKYSS: En minibuss kjører denne ruten og plukker opp: Kl. 11.20 Valaskjold bofellesskap Kl. 11.25 Skogholtet Kl. 11.30 Hannestadtunet Kl. 11.40 Greåkerdalen v/Dalveien 25 Kl. 11.45 Greåkerdalen bussholdeplass v/Krokstien

Dette markerer vi i Greåker, Holleby, Soli og Tune menigheter med en minnegudstjeneste i Tune kirke kvelden før Allehelgensdagen. Da vil vi minne de som er døde siden forrige Allehelgensdag ved å lese opp alle navnene.

Om du bor på eller i nærheten av disse stedene, er det bare å møte opp her.

I den forbindelse inviterer vi deg/dere til

Personer som trenger skyss fra andre steder, samt rullestolbrukere, bes ta kontakt med kirkekontoret innen kl. 12.00 dagen før. Telefon: 69 11 68 00 Pris kr. 40,-

TUNE KIRKE, LØRDAG 2. NOVEMBER KL. 17:00 Du og dine er spesielt velkomne til denne minnegudstjenesten.

MELLEBY BEDEHUS Torsdag 7. november kl. 12.00 Besøk av Aage Syvertsen.

Vennlig hilsen Greåker, Holleby, Soli og Tune menigheter

LANDE BO Torsdag 7. november kl. 11.00 Dagens gjest blir Terje Berg.

HANNESTADTUNET

Temakveld om sorg og kriser.

Hver 1. og 3. torsdag i måneden kl.10.30. Hyggestund med andakt, kaffe og vafler.

Temakveld Program om -sorg og kriser.“Når barnet dør i mammas mage og det første året etter” Tirsdag 10. september: - Tirsdag 10. september: - Tirsdag 22. oktober: - Tirsdag 19. november:

Program - Tirsdag 22. oktober:

“Ungdom og sorg” Hva-skiller oss voksne fra ungdom i sorg? Tirsdag 19. november: v/ Prest Steinar Ekvik “Hjelpernes sorg” v/ Biskop Atle Sommerfeldt. Fri Entrè

- Tirsdag 10. september:

Program

“Når barnet dør i mammas mage og det første året etter” v/ Jordmødre May Britt Ingebrigtsen og Julie Vedeler.

Musikkafé Greåker kirke

“Ungdom og sorg” “Når barnet dør i mammas mage og det første åretskiller etter” Hva fra ungdom i sorg? Kafeen eross åpenvoksne fra kl. 12.00-14.00. v/ Jordmødre May Britt Ingebrigtsen og Julie Vedeler. v/ Prest Steinar Ekvik Det blir mye sang og musikk, god mat og kaffe.

Kl. 19.00 - 21.00

Temakveld om sorg og kriser.

v/ Jordmødre May Britt Ingebrigtsen og Julie Vedeler.

Sted: Litteraturhuset i Fredrikstad Sal Thygesen

Personer med bistandsbehov er spesielt velkommen. Ta

“Hjelpernes gjerne medsorg” familie og venner, støttekontakt m.m. v/ Biskop Atle Sommerfeldt.

Kl. 19.00 - 21.00

Lørdag 26. oktober kl. 12.00 Gjester blir Kari Mangrud Alvsvåg og Bjørnstad barnegosFri Entrè pel.

Sted: 30. Litteraturhuset i Fredrikstad Lørdag november kl. 12.00 Thygesen Vi får besøk av Sal Lisbeth Heie Gregersen og «Tressihjerter».


14

www.kirkenytt.no

Oktober 2013

Livets gang DØPTE Greåker: Noah Grandahl Linde Jacobsen-Bergby Mathias Hovden Otnes Victoria Synnøve Christiansen Mikkel Lund Minge Marie Skarning de Flon Liam Ødegård Johansen Madeleine Hakkebo Huse Sara Elise Johansen-Høst Niclas Pettersen Walberg Holleby: Varg Werner Skaarberg Enya Aline Aagaard Thoreby Georg Eliseussen Hansen Olavskapellet: Mali Johansen

Sarpsborg kirke: Marcus-Alexander Løvstad Mia Sofie Johansen-Kraft Adrian Masaga Simensen Christian Strøm Max Gjerlaugsen Fjeld Lærke Sundby Høidahl Marius Leander Lyse Martinsen Solli: Emil Juliussen Kaspersen Tune: William Alexander Bogstad Berg Stella Bye Eriksen Mille Marie Svava Bye Matheo André Nordby Holsæter Emily Espeland Ophim Eliana Jensen Knutsen Alexander Markussen Bjaanes Theodor Heiberg Martinsen Theo Alexander Karlsson Häggblom

Liam Aleksander Thomasrud Signe Thue Skøyen Max Noel Ahlsen Theo Alexander Pinås Kristian Thøgersen Benjamin Aleksander Sundal-Jellum

VIGDE Sarpsborg: Karin Støa og Tore Viggo Johnsen Rikke Victoria Opstadmo og Robin Holstad Halvåg Karine Hammerstad og Daniel Aas DØDE Greåker: Målfrid Ringsrød Ivar Heimdal Anni Sofie Ranum Ingeborg Minge

Gerd Sofie Arntsen Birgit Marie Ludvigsen Aase Oline Nilsen Holleby menighet: Johny Johansen Sarpsborg: Arne Bruno Johansen Oddvar Aldár Louise Steense Waarli Eva Anne-Lise Svendsen Bjørn Roger Næss Halldis Pauline Holm Dagmar Sunde Eli May Gøransson Inger Margrete Fredriksen Lars Hovdum Solveig Sørlie Lisbet Valborg Ingebretsen Bjørn Skauge

Kristin Raab Inger Lilly Nilsen Anne Marie Nicolaysen Aida Nilsen Olaf Alfred Olsen Soli: Jann Odvar Andreassen Tune: Aslaug Bjørndal Olsen Willy Roger Nordli Arne Nylænde Gerd Inger Agnalt Thor Ivan Kittelsen Lilly Sofie Klubben Kittil Haukjem Else Margrethe Isnes Per Ottesen Marit Sylvia Bøhaugen

Tune menighetsbygg endrer form – Vi har erkjent at vi ikke klarer å bygge og drifte et eget menighetsbygg. Derfor er håpet vårt nå at vi kan få til menighetslokaler i kombinasjon med nytt kommunalt driftsbygg her ved Tune kirke, sier Øystein Andersson, leder av Tune menighetsråd, til Kirkenytt. Dermed kan de slå to fluer i ett smekk: Sarpsborg kommune får dekket sitt behov for et nytt driftsbygg, samt at menigheten får lokaler til sine aktiviteter. - Vi har vært i flere møter med kommunen, og forsøker påvirke det beste vi kan for å få til en slik løsning. Bygget vil da komme der det eksisterende driftsbygget ligger. Og mens kirkegårdsdriften legger beslag på første etasje, bygges det en etasje over som vi kan innrede og disponere, sier Andersson. Han gir samtidig skryt til de ivrige kvinnene som i årevis har samlet penger til nytt menighetssenter gjennom ulike aktiviteter. Det gjør det mulig å realisere en løsning alle parter kan bli fornøyde med. Andersson er ikke i tvil om at det er stort behov for egnede lokaler til ulike menig-

hetsaktiviteter, og som kan avlaste kirkebygget. Tune har svært stor aktivitet som vil gi et slikt lokale et stort utleiepotensial, minner han om.

Ikke førsteprioritet

Menighetsrådets leder er spent på hvordan utbyggingen på Hafslund, hvor det er planlagt både en ny, stor gravlund og nytt kirkebygg, vil påvirke framdriften og mulighetene for ”deres” bygg. - Det er behov for et bygg begge steder, derfor håper vi på en parallell prosess, sier han. - Men vi har vel ikke tro på at det vil skje noe umiddelbart, og har derfor et fireårs perspektiv på dette, legger han til.

og 2012 er det bevilget to millioner kroner til det lenge ønskede menighetssenteret. I tillegg er ny driftsbygning satt på økonomiplanen med fire millioner kroner. Da er vi langt på vei mot en kombinasjonsløsning med driftsbygg og menighetslokale, mener han. Et avgjørende punkt, kan være at bygget må tillates for bruk også for ikke-kristne seremonier, som ved gravferd, navnefest etc.

- Jeg ser for meg at menigheten har førsteprioritet på bruken, og at det også gjøres plass til seremonier for andre trossamfunn, sier kirkeverge Sundby.

Tekst Tom Helgesen

Positiv kirkeverge

Overfor kommunen har Fellesrådet prioritert nytt kirkebygg på Hafslund foran et kombinert driftsbygg på Tune. Men Kirkevergen mener det er fullt mulig å få til begge prosjektene. - Ja, dette handler om å se realismen i Tune menighetssenter-prosjektet. Med den løsningen som nå er skissert, bør det kunne gjennomføres, sier han. Fra de kommunale budsjettene i 2011

CATERING

TRO: Øystein Andersson, leder av Tune menighetsråd, sier til Kirkenytt at han er stor tro på et kombinasjonsbygg som rommer både menighetslokaler og driftsavdeling ved Tune kirke.

Behov for: Blikkenslager?

Vi garanterer topp kvalitet på vare: Snitter – Koldtbord Koldtallerken Kaker og varmretter

Taktekking? Ventilasjonsarbeider?

Ring oss og vi bringer

På Lande Senter

Telefax 69 33 70 07 Solliveien 64 – 1667 Rolvsøy

- Vi leverer alt - Sorgbinderi - Spesialister på buketter

TLF. 69 36 27 50

Kontakt din totalleverandør Tuneveien 97 - Grålum - 69 14 34 70

Telefon: 69 14 50 27

lande.blomster@interflora.no

Ringtunveien 2 – Tlf 69 10 24 40


www.kirkenytt.no

Oktober 2013

Tune Sagbladsliperi

VINDUER OG DØRER

Tlf. 69 14 29 96 – Fax 69 14 07 40 Vinkelvn. 5, 1710 Sarpsborg catrine@tune-sagbladsliperi.no www.tune-sagbladsliperi.no

Verksted for sliping av: Sirkelsagblader Hårdmetallblader Båndsagblader Metallsagblader Segmentblader Trennjegerblader

Tømrer Leif ArneSkaar Dalveien 148 – 1718 Greåker Tlf. 95 79 77 92 Nybygg – tilbygg – Restaurering

Monter overspenningsvern! Beskytter el-anlegget mot tordenvær og overspenning.

15

Vinduer og dører Til nybygg og rehabilitering

Tlf. 69136800 Faks. 69136809 www. stormelektro.no

VED TIL SALGS Storsekk/småsekk Ring for en vedprat Egil Torget 915 19 481

Klokkergårdvn. 9 - 1711 Sarpsborg Telefon 69 16 17 00

Tlf. 69 14 73 11 Solli, 1719 Greåker

Velkommen til en hyggelig bilprat i et av byens fineste bilanlegg

Dahles Auto AS

Tunejordet – Tlf. 69 13 78 00 – www.dahles-auto.no

VI FØRER OG MONTERER:

Bygningslass, Bilglass – Innramming – Speil – Blyglass Nøkkelservice, Låser

Kontakt oss på tlf. 69 14 83 00

Døgnvakt 480 74 055

Vi har alt innen gardiner, sengeutstyr og solavskjerming

Greåker glass og

Gleden ved godt bakverk!

rammeforetning Greåkerveien 138 – Midt i greåker Tlf. 69 14 05 77 Fax 69 14 05 18

- fagkunnskap gir trygghet

www.butterfly-bakeri.no • tlf. 69 14 22 80

trygve@monstad.as - www.trygvemonstad.no

Hjemmehjelp | Omsorg | Avlastning • Praktiske gjøremål Rengjøring, matlaging

”En annerledes bokhandel” Kristen litteratur, musikk, film, kort og gaver. Gågaten i Sarpsborg tlf 69 15 14 69 sarpsborg@bokogmedia.no

Telefon: 69 14 43 77

Egil Pedersen AS v/ muséet Borggt. 8, 1721 Sarpsborg – Tlf. 69 14 83 60

Stor gratis parkeringsplass. En håndverksbedrift med tradisjoner!

Kom og ta en titt på våre følgende:

•Salongtepper – meget godt utvalg, mange str. •Persiske tepper – meget eksklusive kvaliteter •Tapet – mange, trendrike farger og design •Vegg til vegg tepper er for fullt på vei tilbake! •Belegg – vi lagerfører det siste i både design og kvaliteter Hjertelig velkommen til en hyggelig handel!

• Følgetjenester Innkjøpshjelp, ledsager ved transport

• Bo hjemme lenger Tilsyn, sosialt samvær, øk. styring

• Hagearbeid

• Personlig hjelp Dusj, pleie, hygiene

• Hjem til deg tjeneste Fysioterapaut, fotterapaut, frisør

• Sykepleietjenester Blodprøve, B12, Oppfølging Vi tilbyr fast kontaktperson!

ANNONSERE I KIRKENYTT? Ring: 69 11 68 00

PERSONLIG OMSORG AS, avd. Halden, tlf. 69 34 33 70. www.personligomsorg.no post@personligomsorg.no

Bakevarer bakt på den gode gammeldagse måte får De hos

Kontakt oss for et uformelt pristilbud!

kvalitetskjøkkeN i alle prisklasser

Tlf. 69 14 21 90

Bakeri / konditori AS Lande

Tlf: 908 53 907

Elektriske installasjoner Strai kjøkken SarpSborg aS

tuneveien 62, 1712 grålum telefon: 47 48 80 70 e-post: sarpsborg@strai.no www.strai.no

Vi prosjekterer og utfører alle typer elektriske anlegg

Kontakt oss ved besøk eller telefon 69 10 21 90, mobil 950 88 340 – 908 26 141 Kontor og lageradresse: Nye Tindlundvei 17, 1718 Greåker

Andersen Elektro A/S

Vi har alt innen gardiner, sengeutstyr og solavskjerming


16

www.kirkenytt.no

Sentralbord kirkekontoret: 69 11 68 00

Sarpsborg kammerkor:

Lanserer «Livets toner» – Denne cd-innspillingen er et ”Once in a Lifetime”-prosjekt for oss. Det er klart vi gleder oss til lanseringen! Det sier Anette Lyche Brautaset og Tove Ødegaard. Begge har vært sentrale i Sarpsborg kammerkors cd-utgivelse i samarbeid med NRK Kringkastingsorkesteret (KORK) - og med Erik André Hvidsten, Vigdis Wisur og Christopher S. Pedersensom solister og sammensatt barnekor fra kirkene i Sarpsborg og Fredrikstad. Tittelen på utgivelsen er ”Livets toner – messe for eng og asfalt”, og du vil finne sanger som reflekterer hele året – og hele livet. Her er sorgen og gleden, her er barnesalmene og julesangene. Og her er naturlig nok også festmarsjen skrevet av Carl-Andreas og Grethe Myhre Skottene som vant konkurransen om å bli den offisielle jubileumssangen for Grunnlovsjubileet 2014. Lanseringen av cd-en skjer i forbindelse med en konsert i Sarpsborg kirke 23. november sammen med Sølvguttene.

Lang vei

GLEDE: Anette Lyche Brautaset og Tove Ødegaard gleder seg stort til den store dagen da cd-en skal lanseres. – Det har vært mer jobb enn vi trodde, og vi har hatt en bratt læringskurve, sier de.

Oktober 2013

Det har vært en lang vei fram til denne historiske utgivelsen for kammerkoret. Allerede for fem år siden ble ideen lansert for styret, men først nå har det latt seg realisere takket være oppsparte midler gjennom mange år. I mars var koret i Store Studio for innspilling sammen med KORK. En stor opplevelse for de lokale amatørene.

– Men det har vært masse jobb også etter den tid, kan Anette Lyche Brautaset og Tove Ødegaard skrive under på. – Ja, vi kan nesten si at det var etter innspillingen i Oslo det virkelig begynte! Da ventet flere innspillinger i Sarpsborg kirke med kammerkoret, med barnekor og lokale messingblåsere. Og det ble lagt på flere solister. Vi hadde med lydansvarlig fra NRK for å sikre det samme lydbildet som på innspillingen i Oslo, forteller de. I tillegg begynte den møysommelige prosessen med å lage design og skaffe bildemateriell til cover og booklet. Et stort puslespill med mange små, men viktige brikker, sier de.

Godt fornøyd

Også musikalsk leder og dirigent Carl -Andreas Næss er svært godt fornøyd med prosessen fra ideen til ferdig materiell. – Resultatet speiler hvor Sarpsborg kammerkor står akkurat nå. Vi er en gjeng amatører som ønsker å ta sangen så langt vi kan ut fra våre ressurser og muligheter. Men når det er sagt, tør jeg love en utgivelse som byr på en mektig opplevelse, sier han. Så mektig at han vil anbefale lytterne å ikke høre seg gjennom sporene på en gang. Hver og en sang representerer en egen stemning. – Jeg mener vi ha et såpass bra produkt at det vil bli spilt i radiokanaler, sier han. Tekst Tom Helgesen

Allehelgenskonserten 3. november: Fokus på trøst og håp – Konserten vil være lavmælt, men ikke dyster. Og den vil fokusere på håpet, sier Carl-Andreas Næss om allehelgenskonserten i Sarpsborg kirke 3. november.

Sarpsborg og omegn begravelsesbyrå

Bistand ved dødsfall Gravstein Gravlykter Blomster Benjamin Nordling Vakttelefon 69 130 130 www.jolstad.no Begravelsesbyråkjeden Jølstad

Allehelgenskonsert med Sarpsborg kammerkor, i samarbeid med begravelsesbyråene Jølstad og Tore E. Nilsen, har for lengst blitt en tradisjon. I mange år har den vært en viktig arena for å minnes den eller de som har gått bort. En arene for ettertanke og påfyll av håp om at det finnes noe mer, noe mektigere enn døden.

Stor jobb

Carl-Andreas kan fortelle at han har brukt lang tid på å håndplukke besetningen til orkesteret til denne anledningen. Obo, harpe, fløyte, cello, orgel, slagverk, vokal og kor skal farge kirkerommet verbalt og sette den rette stemningen.

Tekster

Prost Kari Mangrud Alvsvåg står for tekstlesingen denne kvelden. – Under allehelgenskonserten håper vi å gi lytterne livshjelp og livsmot. Gjennom musikken, sangen og ordene søker vi å berøre mange følelser som er i sving i forbindelse med døden, forteller hun. Tekster fra bibelen og tekster fra nyere kilder vil lyde sammen med korte refleksjoner laget spesielt til kvelden. – Vi vil berøre temaer som sorg, trøst, forsoning og håp, sier Mangrud Alvsvåg til Kirkenytt.

EPOST Sarpsborg menighet: sarpsborg.menighet@sarpsborg.com Greåker og Soli menigheter: greaker.prestegjeld@sarpsborg.com Holleby og Tune menigheter: tune.prestegjeld@sarpsborg.com Sarpsborg sokn: Menighetsrådsleder i Sarpsborg: Jorunn Askerød Daglig leder Sarpsborg menighet: Marianne R. Halvorsen marianne-raastad.halvorsen@sarpsborg.com Prost i Sarpsborg:  Kari Mangrud Alvsvåg prosten@sarpsborg.com Sokneprest i Sarpsborg: Trond Kasbo trond-henning.kasbo@sarpsborg.com Diakon i Sarpsborg Berit Movik Lo berit-movik.lo@sarpsborg.com Kapellan i Sarpsborg: Ragnhild Hansen ragnhild.hansen@sarpsborg.com Menighetspedagog i Sarpsborg: Solveig Julie Mysen solveig-julie.mysen@sarpsborg.com Kateket i Sarpsborg: Berit Vasdal berit.vasdal@sarpsborg.com Kantor i Sarpsborg: Carl-Andreas Næss carl-andreas.naess@sarpsborg.com Organist på Kurland: Kjersti Jostem kjersti.jostem@sarpsborg.com Greåker, Holleby, Soli og Tune sokn: Menighetsrådsleder i Greåker: Elisebet Gramstad Menighetsrådsleder i Holleby:  Margareth W. Olseng Menighetsrådsleder i Solli: Halvor Nome Menighetsrådsleder Tune: Øystein Andersson Sokneprest i Greåker: Arne Leon Risholm arne-leon.risholm@sarpsborg.com Sokneprest i Holleby og Soli: Finn-Ove Brandvold finn-ove.brandvold@sarpsborg.com Sokneprest i Tune: Lisbeth Heie Gregersen lisbeth-heie.gregersen@sarpsborg.com Daglig leder Greåker, Holleby, Soli og Tune: Tore-Andre Haraldseid tahd@sarpsborg.com Ungdomsprest i Greåker, Holleby, Soli og Tune: Ole Jens Hovda ole-jens.hovda@sarpsborg.com Soknediakon i Greåker og Soli: Ellen S. A. Kasbo esak@sarpsborg.com Kateket i Greåker, Holleby, Soli og Tune: Kristin R. S. Tollefsen kristin.solbakken@sarpsborg.com Menighetspedagog for Greåker, Holleby, Soli og Tune Håvard Ø. Løvik hoel@sarpsborg.com Kantor i Greåker: Willem J. Wilschut willem.wilschut@sarpsborg.com Kantor i Tune: Henrik Brusevold henrik.brusevold@sarpsborg.com Organist i Holleby: Bernd Müller-Bohn Organist i Soli:  Egil Gjøs Kirkeverge i Sarpsborg:  Jan-Erik Sundby jan-erik.sundby@sarpsborg.com Fellesrådsleder i Sarpsborg: Magne Grønlien Annet: Drift av kirkegårder:  Tlf: 915 19 480 

Tekst Tom Helgesen

Sarpsborg krematorium: Tlf: 69 12 59 62

Kirkenytt nr 5-2013  
Kirkenytt nr 5-2013