Page 1

suund LUX

EXPRESS

BUSSIDE

PARDAA JAKIRI

K E VA D 2018


PA R I M A D VA L I K U D O O TAVA D TA R T U K A U B A M A J A S


HEA LUGEJA

ДОРОГОЙ ЧИТАТЕЛЬ

K

evad on aeg, mil päike end üha sagedamini näitab ja inspireerib ka inimesi aktiivsemalt tegutsema. Nii on seekordsesse ajakirjanumbrissegi mahtunud rohkelt teemasid aktiivsest elustiilist ja nii kodu kui ka keha ja vaimu haaravast suurpuhastusest. Lisaks sisukas kohtumine kahekordse maailmameistri Nikolai Novosjoloviga, meie elamused uuest harrastusest ja sütitav rubriik MyFitnessi treenerilt. Loomulikult käivad spordiga kaasas ka virge vaim ja reisimine. Regioonilugu viib meid Eestis rändama ja kaugematest sihtkohtadest lummab vilka elurütmiga Moskva. Kaanel olev kaunis liblikas on aga sinna lennanud hoopis Eesti vanimast ja äsja EASilt kõige külastajasõbralikuma muuseumi tunnustuse saanud Tartu Ülikooli Loodusmuuseumist, kus avatud näitus paneb nii Eestis kui ka maailmas murettekitava kiirusega kaduvate liikide teemal tõsiselt kaasa mõtlema. Tegusat kevadet!

В

есна — это время, когда солнце показывается все чаще и вдохновляет людей на активные действия. Вот и в этот номер журнала вошло много тем об активном стиле жизни, а также о «генеральной уборке», затрагивающей и дом, и тело, и душу. Помимо этого, вас ждет содержательная встреча с двукратным чемпионом мира по фехтованию Николаем Новосёловым, наши впечатления о новом увлечении и зажигательная рубрика от тренера MyFitness. Конечно же, к спорту прилагаются бодрый дух и путешествия. История про очередной регион Эстонии уведет нас в странствие по этой стране, а из дальних пунктов назначения выбор пал на чарующую своим оживленным ритмом Москву. Прекрасная бабочка на обложке прилетела из старейшего в Эстонии и признанного недавно Фондом содействия развитию предпринимательства (EAS) самым дружественным к посетителям Музея природы Тартуского Университета. Открытая там выставка заставляет со всей серьезностью задуматься о биологических видах, исчезающих с пугающей скоростью, как в Эстонии, так и во всем мире. Желаю вам активной весны! Kätrin Karu | Peatoimetaja Кятрин Кару | Главный редактор


MÕNUSAT KULGEMIST ЗА БЕЗОПАСНЫЕ ЗИМНИЕ ПУТЕШЕСТВИЯ

Andrus Treier | Juhatuse esimees Андрус Трейер | Председатель правления


2017

2017

Transpordiäris on aasta viimane kuu ala� tegus – inimeste peamine soov on jõuda lähedaste juurde ning oleme rõõmsad, et saame siinkohal oma panuse anda. Pühadeperiood tõi hulganis� lisaväljumisi nii Ees�-sisestel kui ka rahvusvahelistel liinidel. Rekordiline arv lisaväljumisi oli just Peterburiga seotud liinidel – 51 lisaväljumist, pakkudes tavapärasele juurde 2500 istekohta.

В транспортном бизнесе последний месяц года всегда напряженный. В это время главное желание людей — встретиться со своими близкими, и мы рады, что можем им в этом помочь. В период праздников было организовано много дополнительных рейсов как на внутренних маршрутах по Эстонии, так и на международных линиях. Рекорд поставили маршруты, связанные с Санкт-Петербургом: на них был запущен 51 дополнительный рейс общей вместимостью 2500 пассажирских мест.

Igapäevaste toimetuste kõrval võtsime aasta lõpus korraks aja maha, et mõelda just nendele teemadele, mis on pühadeperioodil eri� olulised: hetked lähedastega, rõõm ja siirad emotsioonid. Otsustasime sel aastal kogu Lux Express Grupiga tavapäraste jõulukingituste tegemise asemel panustada hoopis ühiskonda. Lux Expressi perel oli siiralt hea meel külastada Tallinnas asuvat hooldekodu Marta Kodu ning veeta mõnusalt aega koos sealsete inimestega. Panus ühiskonda ei eelda miljonilisi investeeringuid, sageli piisab vähesest, et muuta üsna palju.

В конце года, несмотря на повседневные заботы, мы решили подумать о вещах, приобретающих особое значение в период праздников — о времени, проведенном с близкими людьми, о радости и об искренних эмоциях. На этот раз мы решили, что Lux Express Grupp вместо обычных новогодних подарков следует сделать что-нибудь хорошее для общества. Семья Lux Express с искренней радостью посетила находящийся в Таллинне дом по уходу за пожилыми людьми Marta Kodu и отлично провела время с его обитателями. Общественное благо не всегда подразумевает миллионные инвестиции: порой бывает достаточно сделать совсем немного, чтобы многое изменить.

Oleme kõik astunud uude aastasse, mis algas Lux Expressi jaoks vägagi olulise koostöölepingu sõlmimisega. Nimelt lõime käed Viljandi kutseõppekeskusega, kus meie bussijuhid aasta algul libedasõidurajal oma oskuseid täiendamas käisid. Kuigi meie bussides on kasutusel nu�kas elektrooniline jälgimissüsteem, mis võimaldab meil koos bussijuh�dega analüüsida igakuiselt nende sõidus�ili, manöövreid, pidurdusi ja kiirust, siis taolistel koolitustel osalemine on olulise tähtsusega. Ohutus on meie jaoks prioriteet ning ka teie saate sellesse ala� panustada, kinnitades igal bussisõidul turvavöö.

Наступивший новый год начался для Lux Express с заключения очень важного соглашения о сотрудничестве. По договоренности с Вильяндиским центром профессионального обучения, в начале года наши водители прошли там курсы повышения квалификации по зимнему вождению. Хотя в наших автобусах используется умная электронная система слежения, позволяющая нам вместе с водителями ежемесячно анализировать их стиль вождения, маневры, торможения и скорость, участие в подобных курсах очень важно. Ведь безопасность является нашим приоритетом. Вы тоже можете внести свой вклад в общее дело, пристегивая во время каждой поездки ремень безопасности.

Mõnusat kulgemist!

Приятных поездок!

oli Lux Expressi jaoks rekordaasta ja seda nii mitmeski mõ�es. Meie reisijate koguarv küündis ligi 2,4 miljonini ning üksnes Ees� siseliinidel kasvatasime oma reisijate hulka aastaga 14% võrra, pakkudes bussitranspor� enam kui 1,3 miljonile inimesele. Suur tänu, et olete olnud meiega!

год стал для Lux Express рекордным во многих смыслах. Общее количество наших пассажиров достигло почти 2,4 миллиона человек. На одних только внутренних маршрутах по Эстонии объем перевозок за год вырос на 14 %, превысив 1,3 миллиона человек. Я благодарю вас за то, что вы были с нами!

SUUND 5


22

32

44

82 S U U N D

K E V A D

2 0 1 8

|

В Е С Н А

2 0 1 8

VÄLJAANDJA | ИЗДАТЕЛЬ: MEDIA STATION OÜ, +372 56151111, INFO@MEDIASTATION.EE

REKLAAM | РЕКЛАМА: MEDIA STATION OÜ, +372 5527736, INFO@MEDIASTATION.EE

PRINT | ПЕЧАТЬ: UNIPRINT

KUJUNDUS | МАКЕТ: MARTIN KIRIKAL

KAANEFOTO | ФОТО НА ОБЛОЖКЕ: MARTIN KIRIKAL

PEATOIMETAJA | ВНЕШТАТНЫЙ РЕДАКТОР: KÄTRIN KARU *ST – SISUTURUNDUS | КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


12

S I S U KO R D 2 0 1 8 K E VA D С О Д Е Р Ж А Н И Е

8

В Е С Н А

2 0 1 8

SUURSÜNDMUSED ÜLE EESTI

B A LT I K U M I S U U R I M T U D E N G I F E S T I VA L J A A N I PÄ E VA L TA R T U S !

12

КРУПНЕЙШИЙ СТУДЕНЧЕСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ БАЛТИИ ПРОЙДЕТ НА ИВАНОВ ДЕНЬ В ТАРТУ!

18

С О В Р Е М Е Н Н Ы Й Ц И Р К РА С С Ч И ТА Н Н А В С Е Х

T Ä N A P Ä E V A T SST* IRKUS ON KÕIGILE M A A I L M ATA S E M E L K U N S T I E L A M U S E D KO D U L AVA D E L

20

И С К УС С Т В О М И Р О В О ГО У Р О В Н Я Н А М Е С Т Н О Й С Ц Е Н Е

22

Н Е О Б Ы Ч А Й Н О Е М Н О Г О О Б РА З И Е — О С Н О В А Ж И З Н И

32

М УС ТА М Я Э РА З В И В А Е Т С Я С Е М И М И Л Ь Н Ы М И Ш А ГА М И

44

К А Ж Д Ы Й Ц В Е Т О К РА С П УС К А Е Т С Я В С В О Е В Р Е М Я

54

ПОЧЕМУ БЫ НЕ СЕГОДНЯ?

56

БОЛЬШАЯ ВЕСЕННЯЯ ЧИСТКА

58

Н А Э Т О Т РА З Б УД Е Т П Р О С Т О !

64

ВЕСЕННЕ-ЛЕТНЯЯ ДЕТСКАЯ МОДA

66

Н АТ У РА Л Ь Н У Ю К О С М Е Т И К У

VÕRRATU MITMEKESISUS ON ELU ALUS

IGA LILL ÕITSEB OMAL AJAL

MIKS MIT TE KOHE TÄNA?

KEVADINE SUURPUHASTUS

KEVADSUVINE LASTEMOOD

KEVADSUVINELASTEMOOD

LOODUSKOSMEETIKA

MUUSAMAAGIA IGAS SUUTÄIES

72

О Ч А Р О В А Н И Е П Р И Р О Д Ы В П А Лalast Д И С ja К Иmis

88

70

S E E KO R D L Ä H E B L I H T S A LT!

МАГИЯ ВДОХНОВЕНИЯ В КАЖДОЙ ЛОЖКЕ

82

64

KUIDASMUSTAMÄE ARENEB JÕUDSATE SAMMUDEGA

70 80

54

ГЛ А В Н Ы Е С О Б Ы Т И Я П О В С Е Й Э С ТО Н И И

P

unistavad moedisaineri eriP A L D I S K I L O O D U S E L Ualjud M M tüdrukud USES

võiks olla neile rõõmustavam kui avastada iga hooaja alguses, et nad on oma E N A M K Ü L M E M A K Seelmise M I N Naasta A E riietest I S A A lootusetult välja kasvanud. ХОЛОДНЕЕ И БЫТЬ НЕ МОЖЕТ Saabumas on kevad, mil suveriided kapist välja L I N N , M I S K U N A G otsitakse I E I M Aning G A igale lapsevanemale kulub marjaks Г О Р О Д , К О Т О Р Ы Й Н И К О Г ära Д А Нteadmine, Е С П И Т kust saada lapsele vastupidavad ja ilusad rõivad, mida ka moeteadlik laps rõõmsalt M E I E K Õ I G I T U T T Akannaks. V MIINA

ВЕСЕННЕ-ЛЕТНЯЯ ДЕТСКАЯ МОДА

72

AUTOR: ELIIS SUVI FOTOD: OVS KID

М

ногие девочки мечтают о профессии ра. Что может быть для них приятн начале каждого сезона обнаруживат безнадежно выросли из своей прошлогодн ды. Наступает весна – время, когда в шкафу искать летнюю одежду, и каждому родителю ся информация о том, где купить прочную и одежду для ребенка, которую маленькие будут носить с удовольствием.

НАША ЗНАКОМАЯ МИЙНА

Värviline ja sportlik – peamiselt pastelsetes toonides mugavate lõigete ja headest materjalidest sportlikku, mugavat kollektsiooni täiendavad kontras�ks värvilised trükimustrid poisteriietel ning veidi futuristlikud säravates kontras�oonides elemendid tüdrukuteriietel.

Цветная и спортивная – спортивную коллекц 88тонах, удобного покроя, с приятными м ных ми дополняют контрастные цветные печатн на одежде для мальчиков и немного футури контрастные элементы на одежде для девоче

В уличной моде на первом месте удобство и


SÜNDMUSED

„Monet2Klimt” – vaatemäng maailmakuulsast kunstist Multimeedia-kunstinäitusel „Monet2Klimt” Tallinna vanalinna südames esitatakse unikaalse 360º ekspositsioonina enam kui 140 maailmapärandisse kuuluvat teost, mille autoriteks on Claude Monet, Vincent van Gogh ja Gustav Klimt. Maalid on animeeritud ja projitseeritud hiiglaslikele seintele muusika ja heliefektide saatel. Värvikas 45-minutiline vaatemäng suudab hurmata igas vanuses publikut ning panna armuma maalikunsti ja kunstinäitustesse. Sobib külastamiseks ka lastega. Näitus on avatud iga päev kell 12.00–20.00 Sauna 1−3, Tallinn FB: Monet2Klimt / Helios Hall Tallinn www.monet2klimt.ee В Старом городе Таллинна открылась мультимедийная шоу-выставка Monet2Klimt, созданная на основе 140 произведений Клода Моне, Винсента Ван Гога и Густава Климта. Все картины анимированы и проецируются на огромных стенах на 360 градусов вокруг зрителя в сопровождении музыки и звуковых эффектов. Красочное 45-минутное зрелище очаровывает публику любого возраста и заставляет влюбиться в живопись и арт-выставки. Выставка подходит так же для посещения с детьми. Время работы: ежедневно с 12:00 до 20:00 Facebook: Monet2Klimt / Helios Hall Tallinn www.monet2klimt.ee

Muuseumiöö 19.05.2018 Üle Eesti

Jõhvi Balletifestival 28.04−06.05.2018 Jõhvi kontserdimaja

Tule vabatahtlikuks või osale mitmekesises programmis kas või üle kogu Euroopa! www.muuseumioo.ee

Imelisi balletielamusi pakkuval festivali on esindatud Eesti balletikoolide ja -stuudiote looming. Lisaks tuntud nimedele esinevad ka noored talendid. www.concert.ee

Станьте волонтером или участвуйте в разнообразной программе по всей Европе! www.muuseumioo.ee

8 SUUND

На восхитительном балетном фестивале будет представлено творчество эстонских балетных школ и студий. Помимо известных имен, выступят и юные дарования. www.concert.ee


MÄRT AVANDI SAARA KADAK MARIA ANNUS KATRIN PÄRN JUSS HAASMA TAMBET SELING JANEK JOOST PRIIT STRANDBERG ROBERT ANNUS LEXSOUL DANCEMACHINE IVAR PÕLLU OTT KANGUR KRISTIINA PÕLLU RENE LIIVAMÄGI

KREMLI ÖÖBIKUD

Etendused Narvas Kreenholmi manufaktuuris: 10+11+12+15+16+17+18+19 august 19:00 PILETID HINNAGA 35¤ MAI LÕPUNI PILETILEVIS

uusteater.ee


SÜNDMUSED

Loodusfestival 13.‒16.06.2018 Tartu Loodusfestival kutsub Sind märkama loodust nii linnas kui ka maal! Tutvustame, kuidas suurendada elurikkust oma koduaias, luua linnas loomulikum elukeskkond ja elada keskkonnasõbralikult. Festivali põhiprogramm on Tartus, tegevusi toimub ka mujal Eestis. www.loodusfestival.ee Фестиваль природы научит вас замечать природу как в городе, так и в деревне! Мы расскажем вам о том, как увеличить разнообразие биологических видов в собственном саду, как создать более естественную среду обитания в городе и как освоить экологичный образ жизни. Основная программа фестиваля пройдет в Тарту, но мероприятия состоятся и в других городах Эстонии. www.loodusfestival.ee

Pärnu taimelaat 25.−26.05.2018 Pärnu

Kuressaare Tänavafestival 26.05.2018 Kuressaare

www.taimelaat.ee

Kevadine Kuressaare sulgeb kesklinna autodele ja annab ruumi jalakäijatele, jalgratturitele, kauplejatele, kunstnikele, luuletajatele ja leemekulbiliigutajatele. Oled oodatud! www.saaremaasuvi.ee

Ярмарка растений в Пярну www.taimelaat.ee

Весенний Курессааре закроет центр города для автомобилей и предоставит его пешеходам, велосипедистам, торговцам, художникам, поэтам и поварам. www.saaremaasuvi.ee 10 SUUND


MAAILMAMEISTRIVÕISTLUSED Ta l l i n n a L a u l u v ä l j a k u l

V Õ I D A E K S K L U S I I V N E PA K E T T E N D U R O TA L L I N N G P - L E ! TÄ P S E M I N F O : W W W. E N D U R O TA L L I N N G P. C O M visit estonia


Baltikumi suurim

Tartus!

tudengifestival jaanipäeval

КРУПНЕЙШИЙ СТУДЕНЧЕСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ БАЛТИИ ПРОЙДЕТ НА ИВАНОВ ДЕНЬ В ТАРТУ!

F O T O : O L I V E R VA A G E N

22.–24. juunil toimub Tartus Baltikumi suurim üliõpilaste laulu- ja tantsufestival Gaudeamus, mis toob Emajõe Ateenasse üle 4000 kõrgetasemelise esineja kogu Baltikumist.

J

С

Jaanilaupäeval, 23. juunil on Tartu kesklinn täis muusikalisi ja tantsulisi etteasteid. Päeva lõpetab kell 22 Tamme staadionil algav festivali peasündmus – tule- ja tantsuetendus „Jaaniöö müsteerium”, mis tutvustab kaasakiskuvalt ja mänguliselt kolme Balti riigi jaanipäeva traditsioone. Tantsuetenduse lavastaja on Rene

В субботу, 23 июня, в центре Тарту пройдет множество музыкальных и танцевальных выступлений. Завершит день одно из главных мероприятий фестиваля – танцевальное огненное шоу «Таинство Ивановой ночи», которое начнется в 22 часа на стадионе «Тамме» и расскажет о традициях Иванова дня трех Балтийский стран. Постановщиком танцевального выступления

aanipäeva nädalavahetus algab 22. juunil võimsa avalöögiga, kui Tartu kesklinnas toimub Emajõel festivali suurejooneline avatseremoonia. Kingituseks nii osalejatele kui ka publikule esitavad tasuta kontsert-etendusel üliõpilaskoorid ja -orkestrid Carl Orffi kuulsa teose „Carmina Burana”. Ettekannet dirigeerib Tõnu Kaljuste ja lavastaja on Mart Koldits.

12 SUUND

С 22 по 24 июня в Тарту пройдет самый крупный в Балтийском регионе студенческий фестиваль песни и танца Gaudeamus. Он соберет в «Афинах на Эмайыги» более 4000 высококлассных певцов и танцоров со всей Балтии.

тарт празднику будет дан 22 июня в центре Тарту на берегу реки Эмайыги, где пройдет масштабная церемония открытия. Подарком как участникам, так и зрителям бесплатного концерта станет известное произведение Карла Орфа «Камина Бурана» в исполнении хора и оркестра студентов. Дирижер представления – Тыну Кальюсте, постановщик – Март Колдитс.


Nõmmik, helilooja Ardo Ran Varres ja valgusseadete autor Meelis Lusmägi.

будет Рене Ныммик, композитором – Ардо Варрес, автором световых эффектов – Меэлис Лусмяги.

24. juunil kulgeb festival koos tuhandetest pidulistest koosneva rongkäiguga lauluväljakule, kus kulmineerub kontserdiga „Jaanipäeva laulud”. Laulukaare all tulevad esitusele tuntud jaanilaulud ja lavastuslikud vahepalad jaanipäeva kommetest ja armastuslugudest, mis kannavad meid muinasajast tänapäeva. Laulupeo kunstiline juht on Kuno Kerge ja lavastaja Ain Mäeots.

Тысячи участников продолжат фестиваль 24 июня шествием на певческое поле, его кульминацией станет концерт «Песни Иванова дня». На сцене будут исполнены известные песни и представлены интермедии о традициях этого праздника и историях любви, связывающих наши дни с древними временами. Художественный руководитель певческого праздника – Куно Керге, постановщик – Айн Мяэотс.

Tegevust jagub kogu linnas, sest laul ja tants teeb meele rõõmsaks ning väiksemaid etendusi toimub festivali ajal hulgaliselt.

Песни и пляски, а также многочисленные представления в рамках фестиваля пройдут по всему городу.

Kontsertide piletid on müügil Piletilevis.

Билеты на концерты можно приобрести на сайте и в точках продаж компании Piletilevi.

Piletid on müügil Piletilevis (www.piletilevi.ee), www.gaudeamus.ee Projekti toetavad Haridus- ja Teadusministeerium, Tartu linn, EV100, Kultuuriministeerium, Rektorite Nõukogu, Tartu Ülikool, Eesti Maaülikool ja Eesti Rahva Muuseum. SUUND 13


SÜNDMUSED

Teadliku ettevõtluse konverents „Tehnoloogia. Inimvõimed. Teadlikkus” 03.05.2018 Tallinn, KUMU Tehnika areng nõuab inimeselt kiiret otsustamist ja paremat teadlikkust. Robotid, automatiseerimine, virtuaalreaalsus ja iseõppivad programmid on juba siin. Nad on eksimatud, väsimatud, kiired ja nende eest ei pea tasuma tööjõumakse. Konverents on diskussioonide vormis ja lavalt leiad teemasid arutamas Eesti parimad teadlikkuse ja tehnoloogiaeksperdid. See on koht uuteks taipamisteks! www.consciousinitiative.com Развитие техники требует от человека быстрого принятия решений и лучшей осведомленности. Роботы, автоматизация, виртуальная реальность и самообучающиеся программы уже здесь. Они не ошибаются, не устают, работают быстро, и за них не надо платить налоги. Конференция пройдет в форме дискуссий, темы обсудят лучшие эксперты Эстонии в области осознанности и технологий. Это место для новых соображений! www.consciousinitiative.com

Mirabai Ceiba Live in Tallinn 24.05.2018 Tallinn, Salme kultuurikeskus

Tänavaartistide festival TaDaa! 07.−17.06.2018 Tallinn, Tartu, Narva

Heliseva häälega lauldud imeline segu ingellikest mantratest, sensuaalsest vokaalist ning õrnadest harfi-, kitarrija klaverihelidest, mis omakorda põimuvad armastuses ühendunud häältega, avades kuulajate ees taevalikult küllusliku helimaastiku. www.sunara.ee

Tänavateatri suursündmus, mis sai alguse 2015. aastal Telliskivi Loomelinnakus, Tallinnas. See on traditsiooniline tänavateatrifestival, millest kõik on oodatud osa saama! www.tadaafestival.org

Волшебное смешение ангельских мантр, исполняемых звучным голосом, чувственного вокала и нежных звуков арфы, гитары и фортепьяно открывает слушателям богатые звуковые ландшафты.www.sunara.ee 14 SUUND

Большой фестиваль уличного театра, история которого началась в 2015 году в Творческом городке Telliskivi, в Таллинне. На этом фестивале ждут всех! www.tadaafestival.org


100

AASTAT. LUGU LAEVA.

1 0 0 Л Е Т. 1 00 С УД О В . 100 И С Т О Р И Й

E

esti 100. aastapäeva auks avas meremuuseum Lennusadamas näituse „100 aastat kiilu all. Eesti lugu laevades 1918–2018”, mis tutvustab 100 Eesti ajaloos olulist rolli mänginud laeva, nende hulgas reisi-, sõja- ja kaubalaevu, purjekaid, aurikuid jt.

В

честь 100-летней годовщины Эстонии морской музей в Летной гавани открыл выставку «100 лет под килем. История Эстонии в кораблях 1918–2018», которая представляет 100 судов, сыгравших важную роль в истории Эстонии. Среди них есть пассажирские, военные и торговые, парусники, пароходы – множество кораблей.

Eesti merenduse lugu on lugu rikkusest. 1930. aastatel oli Eesti kaubalaevastik Läänemerel kolmandal ja maailmas seitsmendal kohal. Mõned laevalood räägivad rekorditest: kõige vanem, suurem või hoopis esimene. Laevahukud on seotud sõja, tormi või koguni tahtliku põhjalaskmisega – näiteks kindlustuspettuseks või muuli ehituseks.

История эстонского мореходства – это история о богатстве. В 1930-х годах торговый флот Эстонии по величине занимал третье место в Балтийском море и седьмое – в мире. Одни истории кораблей говорят о рекордах: самое старое, самое большое или самое первое. Другие рассказывают о несчастьях: о судах, уничтоженных войной или штормом, а то и затопленных умышленно –например, чтобы обманом получить страховку или заложить фундамент в новый мол.

Lisaks põhjalikule teksti- ja pildimaterjalile saab näitusel vaadata arhiivikaadreid ja spetsiaalselt salvestatud intervjuusid asjaosalistega, kuulata audiolugusid, näha üle 130 eseme ja 42 laevamudeli. Tõsisemal huvilisel tasub koos näitusepiletiga soetada või raamatupoest leida raamat-album, kus on sees kõik 100 lugu.

Помимо подробных текстов и иллюстраций, на выставке можно посмотреть архивные кадры и специально записанные интервью с участниками событий, послушать аудиоистории, увидеть более 130 предметов и 42 модели судов. Всем, кому корабли представляют особый интерес, стоит приобрести вместе с билетом на выставку или найти в книжном магазине книгу-альбом, в которой изложены все 100 историй.

Meretäis põnevust Lennusadamast! www.meremuuseum.ee/lennusadam www.lennusadam.eu

В Летной гавани вас ждет море увлекательного! www.meremuuseum.ee/lennusadam www.lennusadam.eu SUUND 15


SÜNDMUSED

EFF – Eesti Moe Festival 05.−10.06.2018 Tartu Selles festivalis on ühendatud kolm Lõuna-Eesti suurimat moeetendust – Antoniuse moeetendus, Mood-Performance-Tants ja OmaMood –, mille eesmärk on tutvustada eesti noori moeloojaid ja nende kõrge kvaliteediga loomingut, rõivaid ja aksessuaare. www.fashionfestival.ee В этом фестивале объединены три самых больших показа моды в Южной Эстонии: Модное шоу Антониуса, Mood-Performance-Tants и OmaMood. Их цель — представить молодых эстонских дизайнеров и великолепные плоды их творчества: одежду и аксессуары. www.fashionfestival.ee

Kõik lapsed jooksma! 12.05.2018 Tartu, Tähtvere park

Mailaul 01.–05.05.2018 Tartu südames

Meeleolukad tasuta lastejooksud koos auhindade ja loosimistega. VÕTA EMME-ISSI KAASA JA TULE JOOKSMA! www.tartumaraton.ee

Autorilaulufestival, kus kuulaja kohtub loomingu algallikaga kõige ehedamal kujul. www.mailaul.ee

Веселые бесплатные детские забеги вместе с призами и лотереей. Возьмите с собой маму и папу и приходите бегать! www.tartumaraton.ee

Фестиваль авторской песни: здесь слушатель может встретиться с первоисточником любимой музыки во плоти. www.mailaul.ee

16 SUUND


Ballett „Katariina I” – päris muinasjutt

БАЛЕТ «ЕКАТЕРИНА I» — НАСТОЯЩАЯ СКАЗКА

15

. märtsil toimub Estonias suursuguse balle� „Katariina I” maailmaesietendus. Laval jutustatakse erakordse naise elulugu, kes sai Venemaa keisrinnaks 1724. aastal ja valitses pärast Peeter I surma.

15

марта в «Эстония» состоится мировая премьера грандиозного балета «Екатерина I». На сцене расскажут биографию выдающейся женщины, которая стала императрицей России в 1724 году и правила империей после смерти Петра I.

Balle� räägib Katariina I ja Peeter I armastusloost. Lavastaja Toomas Eduri silmis on Katariina I elu kui päriselu Tuhkatriinu muinasju�. „See on enneolematu ja tões�sündinud lugu sellest, kuidas Ees� juurtega lihtne taluneiu saab impeeriumi keisrinnaks.” Edur soovis luua balle�, mis oleks olnud seotud Ees� Vabariigi ja Ees� balle� 100. aastapäevaga. „Huvitav asjaolu on selle juures veel ka see, et Tallinna Kadrioru loss, mille Peeter I laskis Katariina auks ehitada, tähistab käesoleval aastal 300. sünnipäeva.”

Балет рассказывает историю любви Екатерины I и Петра I. В глазах постановщика Тоомаса Эдура, жизнь Екатерины I была настоящей сказкой о Золушке: «Это была невероятная и реальная история о том, как простая крестьянка с эстонскими корнями становится императрицей огромной страны». Эдур хотел поставить представление, который был бы связан со 100-летним юбилеем Эстонской Республики и эстонского балета. «Интересен также факт, что отмечающий в этом году свое 300-летие Кадриоргский дворец в Таллинне был построен по приказу Петра I в честь Екатерины», говорит он.

Nii sündiski Eduri originaalkoreograafia Tauno Aintsi originaalmuusikale. Irina Müllersoni libreto ning kunstnik Liina Keevallik kaasabil tuuakse publikuni balle�, mis viib meid kõiki muinasjutumaailma, pannes uskuma imedesse ja armastusse.

Оригинальная хореография Эдура основана на оригинальной музыке Тауно Айнтса. С помощью либретто, написанного Ириной Мюллерсон и оформления, созданного художником Лийной Кеэваллик, публике представят балет, который уведет нас в реальный сказочный мир, заставляя верить в чудеса и любовь.

www.opera.ee

www.opera.ee SUUND 17


Tänapäeva tsirkus on kõigile СОВРЕМЕННЫЙ ЦИРК РАССЧИТАН НА ВСЕХ 8.-11. juunini toimub Haapsalus rahvusvaheline kaasaegse tsirkuse festival HOOG. Festivali direktor Anu Tähemaa usub, et midagi oma hingele leiab sealt igaüks.

С 8 по 11 июня в Хаапсалу пройдет международный фестиваль современного цирка HOOG. Директор фестиваля Ану Тяхемаа верит, что каждый найдет там что-нибудь для души.

Miks toimub tsirkusefestival just Haapsalus? 2015. aastal korraldasime tsirkusefestivali Tallinnas, mis õnnestus küll suurepäraselt, kuid pisut jäi vajaka festivalile omasest atmosfäärist. Haapsalu on inspireeriv ja täpselt paraja suurusega. Kogu linnas on tunda, et toimub midagi põnevat! Etendusi näeb Haapsalu Kultuurikeskuses, aga ka tänavatel, Haapsalu võluvates hoovikestes ja muidugi mere ääres.

Почему фестиваль цирка пройдет именно в Хаапсалу? В 2015 году мы организовали фестиваль цирка в Таллинне, и он был успешен, но ему лишь немного не хватило атмосферы. Хаапсалу – город вдохновляющий и подходящий по размеру. Во всем городе чувствуется, что происходит что-то увлекательное! Представления можно будет увидеть в культурном центре, на улицах, в очаровательных двориках Хаапсалу и, конечно же, у моря.

Kõik teavad, mis on tsirkus, aga mis on kaasaegne tsirkus? Kaasaegne tsirkus on rohkem kui üks hästiõpitud trikk. Tänapäevane artist peab olema mitmekülgne ning lavastus mõjuma tervikuna. Piirid eri tsirkusedistsipliinide vahel on hägustunud ja ühes etenduses võivad olla akrobaatika või žongleerimise kõrval võrdselt tants, teater, audiovisuaalkunst ja muusika.

18 SUUND

Всем известно, что такое цирк. А что такое современный цирк? Современный цирк – это нечто большее, нежели один хорошо отрепетированный фокус. Современный артист должен быть разноплановым, а постановка должна стать единым целым. Размылись границы между разными цирковыми дисциплинами: в одном представлении с акробатикой или жонглированием могут на равных соседствовать танец, театр, аудиовизуальное искусство и музыка.


Я видела представление, в котором артист ходит по канату и в то же время мастерски играет на скрипке! Видела, как акробат стоит на плечах другого артиста, поет оперу и в то же время покрывает красками 6-метровый холст, на котором создается уникальное произведение искусства. Что можно будет увидеть на фестивале HOOG и кого вы ждете? Мы ждем семьи, взрослых и молодежь, потому что цирк создан не только для детей. На фестиваль приедут артисты со всего мира, а также профессионалы из Эстонии. Будут проводиться мастер-классы для семей, школьников, младенцев, людей со специальными потребностями. Цирк – он для всех. Современный цирк часто делает публику частью представления. Мировая практика показывает, что представления с участием зрителей проходят очень хорошо, а цирковая терапия показала хорошие результаты среди людей в инвалидных колясках, беспризорников, зависимых и заключенных. Каждый человек может быть частью искусства, независимо от того, какие у него возможности и какой выбор он сделал в своей предыдущей жизни. www.hoogfestival.com

Olen näinud etendust, kus artist liigub tasakaalu hoides mööda köit ja mängib samal ajal meisterlikult viiulit! Olen näinud, kuidas akrobaat seisab teise artisti õlgadel, laulab ooperiaariat ja katab samal ajal värviga kuuemeetrist lõuendit, millest valmib ainulaadne kunstiteos. Mida HOOG festivalil näeb ja keda ootate? Ootame peresid, täiskasvanuid ja noori, sest tsirkus pole mõeldud ainult lastele. Festivalile tulevad artistid kogu maailmast, kohal on ka Eesti profid. Toimuvad töötoad peredele, koolilastele, beebidele, erivajadustega inimestele. Tsirkus on kõigile, sest kaasaegne tsirkus haarab sageli publiku etenduse osaks. Maailmapraktika näitab, et osalusetendused toimivad väga hästi, tsirkuseteraapia on andnud häid tulemusi ratastooliinimeste, tänavalaste, sõltlaste ja vangide seas. Igaüks võib olla osa kunstist, hoolimata sellest, millised võimalused tal on ja milliseid valikuid ta on teinud. www.hoogfestival.com

SUUND 19


MAAILMATASEMEL KUNSTIELAMUSED KODULAVADEL ИСКУССТВО МИРОВОГО УРОВНЯ НА МЕСТНОЙ СЦЕНЕ

AUTOR: DEIVI TUPPITS FOTO: ALAN PROOSA

E

lame ajal, kus mobiilsus pole kunagi varem olnud nii mugav, kiire ega oluline. Muuhulgas tähendab see, et maailmatasemel kuns�elamused jõuavad meile koju kä�e. Veelgi enam – need sünnivad siinsamas, meie armastatud teatri- ja kontserdisaalides. Üha rohkem näeb truppides ja loomingulistes kooslustes väliskülalisi kogu maailmast – Saksamaast Itaaliani ning USAst Austraaliani. „Küsimus ei ole kindlas� selles, et Ees� näitlejatest-lauljatest ei piisa. Pigem on teatrimaailmas rahvusvahelistumise põhjuseks soov teha uusi erilisi lavastusi. Selleks kutsume lavastama või kunstniku tööd tegema professionaale kogu maailmast. Ikka selleks, et pakkuda publikule põnevat ja värsket loomingut,” vastab Vanemuise produtsent Marika Goldman. Näiteks toob ta muusikali „Hüljatud” loomingulise meeskonna, mis eesotsas noore soome lavastaja Samuel Harjannega on üsna paljurahvuseline. Sama keh�b ka kevadel esietenduva „Viini vere” kohta, mille lavastaja Giorgio Madia (Itaalia) on Vanemuise publikut võlunud nii ooperiga „Carmen” kui ka balle�-farsiga „Don Juan”. Goldman märgib, et tantsumaailmas on rahvusvahelistumine paratamatu, sest Ees�s koolitatakse vähe professionaalseid balle�ar�ste ja neistki kõik ei jätka oma karjääri Ees� teatrites. Nii on ka Vanemuise solis�d ja enamus balle�osakonnast mul�kultuurne. Kui muusikaliteatris on laval enamas� tuntud Ees� ar�s�d, siis ooperitesse kutsutakse esinema kogu maailmast soliste, kes koos

20 SUUND


Ees� solis�dega toovad publiku e�e tõelist maailmaklassikat. Selline mitmekesisus on huvitav ka meie ar�s�dele, sest koostöö välislauljatega annab palju uusi kogemusi. Rahvusvaheliselt mitmekülgset ning köitvat teatriampluaad näeb nii Tartus kui ka Tallinnas. Sellesse kevadesse jääb Vanemuise majades kaheksa esietendust, kus leidub klassikapärleid nii balle�-, opere�-, draama- kui ka muusikalihuvilistele. Tallinna publik leiab kindlas� lemmiku arvukate külalisetenduste hulgast nii Nordea Kontserdimajas, kus kõlavad „Mamma Mia” ja „Hüljatud”, kui ka Estoniast, kus etendub provoka�ivne balle�-farss „Don Juan” (10.04). Ohtralt erakordseid elamusi pakuvad üksnes Vanemuise teatri lavale jõudvad suurteosed – Goethe surematu värsstragöödia „Faust“ ning põnevusmuusikal „Sweeney Todd” (esietendus 6.02). Kõikide külalisetenduste ning repertuaariga saab lähemalt tutvuda www.vanemuine.ee

М

обильность еще никогда не была такой удобной, такой быстрой и такой важной, как сейчас. Помимо прочего, она позволяет нам наслаждаться искусством мирового уровня у себя дома. Более того – теперь это искусство рождается здесь, в наших любимых театрах и концертных залах. В труппах и творческих сообществах все больше гостей со всего мира: от Германии до Италии, от США до Австралии. «Дело точно не в том, что в Эстонии не хватает актеров и певцов. Причины того, что театральный мир становится все более интернациональным, кроются скорее в желании ставить новые особенные постановки. Для этого мы приглашаем профессиональных постановщиков или художественных руководителей со всего мира. И все это для того, чтобы предложить публике увлекательное и свежее творчество», – говорит продюсер театра «Ванемуйне» Марика Голдман. В качестве примера она приводит многонациональную творческую команду мюзикла «Отверженные» во главе с молодым финским постановщиком Самуэелем Харьянне. То же самое можно сказать и о команде, готовящей к весенней премьере «Венскую кровь». Ее постановщик, Джорджо Мадиа из Италии, уже очаровал публику «Ванемуйне» оперой «Кармен» и балетом-фарсом «Дон Жуан». Голдман отмечает, что в танцевальном мире интернационализация неизбежна: в Эстонии лишь немногие учатся на профессиональных артистов балета, к тому же не все они потом продолжают свою карьеру в местных театрах. Так что солисты театра «Ванемуйне», как и большинство артистов балетного отделения, принадлежат к самым разным культурам. На сцене музыкального театра выступают в основном известные эстонские артисты. В оперу же приглашают солистов со всего мира, которые вместе с эстонскими коллегами представляют публике настоящую мировую классику. Такое разнообразие интересно и для наших певцов, потому что сотрудничество с иностранными исполнителями дает новый опыт. Интернациональный, пестрый и яркий репертуар театра можно увидеть как в Тарту, так и в Таллинне. Этой весной «Ванемуйне» представит восемь премьер, среди которых найдутся жемчужины классики для любителей балета, оперетты, драмы и музыки. Таллиннская публика обязательно полюбит что-нибудь из многочисленных гастрольных представлений. Так, в Концертном доме Nordea прозвучат «Mamma Mia» и «Отверженные», в национальной опере «Эстония», покажут провокационный балет-фарс «Дон Жуан» (10.04). Лишь на сцене «Ванемуйне» множество необыкновенных впечатлений доставят такие шедевры, как бессмертная трагедия в стихах Гёте «Фауст» и захватывающий мюзикл «Суини Тодд» (премьера 6.02). Обо всех гастрольных представлениях и репертуаре можно подробнее узнать на сайте www.vanemuine.ee SUUND 21


VÕRRATU MITMEKESISUS ON ELU ALUS Н Е О Б Ы Ч А Й Н О Е М Н О ГО О Б РА З И Е — О С Н О В А Ж И З Н И AUTORID: KÄTRIN KARU, RISTE KESKPAIK FOTOD: MARTIN KIRIKAL

E

esti vanim muuseum tähistab sel aastal 216. aastapäeva ning kevadise sünnipäevalapse auks kaunistab ka ajakirja esikaant seekord kaunitar – nõmme-tähniksinitiib – Tartu Ülikooli loodusmuuseumi hävimisohus liike kajastavalt näituselt.

22 SUUND

С

тарейший музей Эстонии отмечает этой весной свою 216-ю годовщину. В его честь обложку журнала на этот раз украшает красавица голубянка арион — экспонат выставки исчезающих видов в Естественнонаучном музее Тартуского Университета.


KAANELUGU

SUUND 23


KAANELUGU

LIIGIRIKKUS MAAL Levinud hinnangu järgi peaks Maal praegu elama umbes 10 miljonit liiki, kuigi paljude teadlaste arvates on neid veelgi rohkem. Kirjeldatud on neist aga vaid umbes 1,2 miljonit liiki. Suurem osa liikidest on seega inimesele alles tundmatud – nad on kas palja silmaga eristamatud, elavad raskesti ligipääsetavais paikades või, kõige sagedamini, kuuluvad väheuuritud organismirühmadesse. Võib arvata, et suur osa liikidest sureb välja enne, kui inimene jõuab neid üldse tundma õppida. Kui ühelt poolt on liikide väljasuremine evolutsiooni käigus loomulik nähtus – 99,9% kunagi Maal elanud liikidest on tänaseks välja surnud –, siis teisalt on suured massväljasuremised käinud üldiselt käsikäes järskude globaalsete keskkonnamuutustega. Alates paleosoikumist (450 miljonit aastat tagasi), kui elu arengut on kivististe põhjal võimalik paremini jälgida, on kirjeldatud viit sellist massväljasuremisepisoodi, mille käigus on korraga hävinud rohkem kui 50% loomaliikidest. KUUENDA VÄLJASUREMISLAINE LÄVEL? Värskete teadusuuringute põhjal võib väita, et oleme praegu kuuenda suure väljasuremise lävel. Liigid kaovad vähemalt 50 korda kiiremas tempos, kui loomulikult võiks eeldada. Selline tempo on võrreldav dinosauruste kadumisega maamunalt 60 miljonit aastat tagasi. Käimasoleva väljasuremise peamiseks põhjustajaks peetakse ühe liigi, inimese, arvukuse plahvatuslikku kasvu ning tema kiire arenguga kaasnenud mõju looduskeskkonnale. Bioloogide hinnangul on meie liik oma 200 000-aastase olemasolu jooksul viinud väljasuremiseni umbes 1000 muud liiki. Rahvusvahelise Looduskaitseliidu (IUCN) andmetel on praegu erineval määral ohustatud ligi 20 000 liiki. Nende trendide jätkudes satub 30–50% kogu maailma liikidest väljasuremisohtu juba selle sajandi keskpaigaks. KADUVATE LIIKIDE KANNUL Vaevalt et kellelegi meist meeldiks mõte, et veel meie eluajal võivad ajalooks saada näiteks tiigrid, lõvid, jääkarud, elevandid ning meie lapsed saavad neid loomi näha veel ainult piltidel, loomaaias või muuseumis. See on aga üksnes jäämäe tipp. Vähem hoomatav on see, et liikide kadumine on iseenesest vaid sümptom pöördumatutest muutustest ökosüsteemi-

24 SUUND

РАЗНООБРАЗИЕ ВИДОВ НА ЗЕМЛЕ Согласно общепринятым оценкам ученых, на Земле сейчас насчитывается примерно десять миллионов биологических видов. Впрочем, некоторые исследователи полагают, что их еще больше. Из них описано лишь примерно 1,2 миллиона. Таким образом, большая часть видов до сих пор неизвестна человеку: многие из этих организмов не различимы невооруженным глазом, проживают в труднодоступных местах или, чаще всего, принадлежат к малоизученным группам. Можно предположить, что большая часть видов вымрет раньше, чем человек узнает о них. С одной стороны, вымирание является естественной частью эволюции: 99,9% когда-либо существовавших на Земле видов на сегодняшний день вымерло. С другой стороны, большие массовые вымирания, как правило, сопутствовали резким глобальным изменениям окружающей среды. Начиная с палеозоя (450 миллионов лет назад), когда развитие жизни можно лучше проследить по окаменелостям, описано пять подобных периодов массового вымирания, в ходе которых за один раз исчезало 50% видов животных. НА ПОРОГЕ ШЕСТОЙ ВОЛНЫ ВЫМИРАНИЯ? На основе недавних научных исследований можно утверждать, что сейчас мы находимся на пороге шестого «большого вымирания». Виды исчезают по меньшей мере в 50 раз быстрее, чем можно было бы ожидать при наличии лишь естественных причин. Такой темп сравним с периодом исчезновения динозавров на Земле 60 миллионов лет назад. Основной причиной происходящего вымирания считается резкий рост численности одного-единственного вида — человека, и сопутствующее его быстрому развитию влияние на окружающую среду. По оценке биологов, за 200 000 лет своего существования наш вид привел к вымиранию примерно 1 000 других видов. По данным Международного союза охраны природы (IUCN), сегодня вымирание в разной степени угрожает еще около 20 000 видов. Если этот тренд продолжится, то от 30% до 50% видов по всему миру попадет под угрозу вымирания уже к середине этого столетия. ПО СЛЕДАМ ИСЧЕЗАЮЩИХ ВИДОВ Вряд ли кому-то из нас понравилась бы мысль, что еще при нашей жизни могут уйти в историю, например, тигры, львы, белые медведи и слоны, а наши дети смогут увидеть этих животных лишь


Ligi 9000 kogudesse kuuluvat objekti on eksponeeritud 2016. aastal valminud uuel püsinäitusel „Maa. Elu. Lugu”.

KAANELUGU

1802. aastal asutatud Tartu Ülikooli loodusmuuseumi kogudesse kuulub kokku üle 1,2 miljoni eksemplari mineraale, kivimeid, kivistisi, meteoriite, selgrootuid ja selgroogseid loomi, vetikaid, samblaid, soontaimi, seeni ja samblikke.

Mõtlemapanev näitus „Kaduvate liikide kannul” on avatud kuni 31. oktoobrini 2018 ja tutvustab lisaks üle maailma väljasuremisohus olevatele liikidele kasvava inimmõju tõttu ka Eesti metsadest tasapisi kaduvaid liike.

Коллекция основанного в 1802 году Естественнонаучного музея Тартуского Университета насчитывает более 1,2 миллиона экземпляров минералов, горных пород, окаменелостей, метеоритов, беспозвоночных и позвоночных животных, водорослей, мхов, сосудистых растений, грибов и лишайников. Около 9000 объектов из фондов музея были выставлены в 2016 году в рамках новой постоянной экспозиции «Земля. Жизнь. История». Заставляет задуматься выставка «По следам исчезающих видов», открытая до 31 октября 2018 года. Она знакомит посетителей с видами, находящимися под угрозой исчезновения из-за растущего влияния человека во всем мире, в том числе и в Эстонии.

SUUND 25


KAANELUGU

des, millest ka inimese heaolu ülepea sõltub. Hingamiseks kõlblik õhk, joogivesi, taastuvad ja taastumatud loodusressursid – kõik see on tekkinud ja tekib looduslikult ökosüsteemide elutegevuse käigus. Tõmbamaks tähelepanu nendele tõsistele teemadele, avati 2017. aasta lõpul Tartu Ülikooli loodusmuuseumis näitus „Kaduvate liikide kannul”. Püsiekspositsioonis ringi jalutades saab nutiseadme abil tutvuda 40 väljavalitud loomaliigi haruldaseks muutumise looga ning sellega, mida on püütud nende kaitseks ette võtta. Näitusel kohtab nii vähemtuntud eksootilisi loomi, nagu soomusloom, saiga või binturong, kui ka meie koduseid metsist, kaunist kuldkinga ja euroopa naaritsat. Ajutiste näituste ruumi jõudes leiame end aga Eesti metsast, mille rohket silmailu pakkuv looduslik mitmekesisus on intensiivistuva majandamise tõttu samuti aja nõudmistele jalgu jäämas. MAA. ELU. LUGU Hävimisohus liikide teema on läbivalt seotud ka muuseumi püsiekspositsiooniga. 2016. aasta alguses valminud uuel püsinäitusel saab rännata läbi Maa elus ja eluta looduse arenguloo Universumi tekkimisest tänapäevase loodusliku mitmekesisuseni. Siit leiab vastused paljudele küsimustele Maa, planeetide ja elu tekke ning arengu kohta. Elurikkuse saal, milles asub kirev väljapanek looma-, taime- ja seeneriigist, tutvustab maailma elustiku päritolu ja mitmekesisust. Avastamisrõõmu pakuvad interaktiivsed eksponaadid, DNA- ja rakumudelid, eluslooduse evolutsiooni selgitavad elupuud, linnu- ja konnalaulude äraarvamine ja palju muud. Elumustrite ehk ökoloogia saalis saab tutvuda looduslike koosluste, luustike ja eksootiliste elusloomadega. Suurtesse vitriinidesse on kujundatud erinevate loodusvööndite kooslused nagu tundra, taiga, kõrb, savann, troopiline vihmamets, aga ka tüüpilised Eesti biotoobid mererannast põlismetsani. Oma nurgake on saalis elusloomadel ja Eesti kalade akvaariumil ning eriürituste puhul võib juhtuda, et sõbralikke madusid ja karvaseid tarantleid saab ka oma käega katsuda.

26 SUUND


KAANELUGU

на картинках, в зоопарках или музеях. Но это только вершина айсберга. Исчезновение видов — лишь симптом необратимых изменений в экосистемах, от которых также полностью зависит благополучие человека. Воздух, питьевая вода, возобновляемые и невозобновляемые природные ресурсы — все это возникло и возникает естественным путем в ходе функционирования экосистем. Для привлечения внимания к этим серьезным темам Естественнонаучный музей Тартуского Университета в конце 2017 года открыл выставку «По следам исчезающих видов». Здесь при помощи смарт-устройств можно узнать о том, как 40 видов животных стали редкими и о том, как их пытались защитить. На выставке представлены как малоизвестные экзотические животные, такие как панголин, сайгак или бинтуронг, так и наши местные виды: глухарь, башмачок и европейская норка. Дойдя до помещения временных выставок, вы оказываетесь в в эстонском лесу, бесподобно красивое, видовое разнообразие которого также подверглось угрозе из-за хозяйственной деятельности человека. ЗЕМЛЯ. ЖИЗНЬ. ИСТОРИЯ Тема находящихся под угрозой уничтожения видов тесно переплетается с постоянной экспозицией музея. На созданной в начале 2016 года новой постоянной выставке можно совершить путешествие по истории развития живой и неживой природы Земли со времен возникновения Вселенной до наших дней. Здесь найдутся ответы на многие вопросы о Земле, планетах, возникновении и развитии жизни. Зал разнообразия жизни, в котором расположена очень пестрая выставка животных, растений и грибов, познакомит с происхождением и разнообразием живой природы. Радость открытия подарят посетителям интерактивные экспонаты, модели ДНК и клетки, схемы, поясняющие эволюцию живой природы, тесты на знание звуков, издаваемых птицами и лягушками. В зале экологии можно познакомиться с природными сообществами, увидеть скелеты и живых экзотических животных. В больших витринах представлены экосистемы разных природных зон: тундры, тайги, пустыни, саванны, влажного тропического леса. Не забыты и типичные эстонские биотопы, от морского побережья до дремучих лесов. В зале есть свой живой уголок и аквариум с рыбами Эстонии, а участники специальных программ могут потрогать дружелюбных змей и волосатых тарантулов.

SUUND 27


KAANELUGU

Luustike väljapanekus on tähelepanuväärseimad 7-meetrine kääbusvaala skelett ja mammuti kolju. Neist esimese kinkisid 1933. aastal muuseumile Eesti kalurid, kes olid vaala Islandi lähistel heeringat traalides välja tõmmanud. Esialgu oli luustik muuseumile kasutuskõlbmatu, sest kogu liha ja rasva ei saanud selle küljest hästi kätte. Nii pandi see aastaks Raadi järve „likku”, et loodus luustiku ise ära puhastaks. Paljud linnaelanikud said seetõttu huvitavat eksponaati juba järves uudistamas käia, kuna kuulujutud hakkasid kiirelt levima.

На выставке скелетов наиболее примечательны семиметровый скелет кита – малого полосатика, и череп мамонта. Первый из них для музея добыли эстонские рыбаки: в 1933 году они вытащили его тралом у берегов Исландии во время лова сельди. Поначалу скелет был непригоден для музея, так как его не могли как следует очистить от мяса и жира. Тогда его на год погрузили в озеро Раади, чтобы природа сама очистила кости. Многие горожане уже тогда смогли полюбоваться интересным экспонатом в озере: слухи о необычном «обитателе» водоема распространились очень быстро.

Mitme topise juures peatudes kuuleme, et need arvatakse olevat Vene tsaari kingitused muuseumile, kuid kahjuks on varasemad dokumendid kogude kohta ajaloo keerdkäikudes kaduma läinud. Selle mõttega võib mängida näiteks piisoni topise ees seistes. Üks värvikamaid kompositsioone, põtra ründavad hundid, on aga nõukogude perioodi topisemeistri kätetöö.

Экскурсоводы рассказывают, что некоторые чучела животных, по всей видимости, были подарены музею русским царем. Утверждать это с уверенностью трудно, так как документы об истории ранних экземпляров коллекции, к сожалению, были утеряны. Так, «царское» происхождение приписывают чучелу зубра. А одна из наиболее красочных композиций — волки, нападающие на лося — это уже работа мастера советского периода.

Võimalik, et kõige hinnalisemad eksponaadid muuseumis on suured meteoriidid. Need kuuluvad tegelikult Tallinna Tehnikaülikooli geoloogiainstituudile ning pärinevad 1947. aastal Venemaa Kaug-Idas asuvat Sihhote-Alini mäestikku tabanud meteoriidisajust. Tagasihoidlikest mõõtmetest hoolimata kaalub raskeim meteoriiditükk 80 kg. Võrdluseks võib tuua, et meie Kaali kraatrist leitud kõige suurem meteoriiditükk kaalub 44 grammi.

Возможно, самые ценные экспонаты музея — большие метеориты. Они принадлежат Институту геологии Таллинского технического университета и представляют собой часть метеоритного дождя, обрушившегося в 1947 году на горный хребет Сихотэ-Алинь на Дальнем Востоке России. Несмотря на скромные размеры, самый тяжелый осколок метеорита весит 80 килограммов. Для сравнения, крупнейший осколок метеорита, обнаруженный в Эстонии, в кратере Каали, весит всего 44 грамма.

ON, MILLEST MÕELDA Mõned sisukalt veedetud tunnid Tartu Ülikooli loodusmuuseumis aitavad jõudsasti kaasa sellele, et avada meie silmi ümbritseva looduse võlu ja valu suhtes ning kahtlemata inspireerivad rohkemgi teada saama. Põnevaid lugusid ja tegevust jätkub siin kaugelt rohkem kui vaid ühe külaskäigu jagu. Kui nüüd bussiaknast välja kiigates tunned, et hindad seda kaunist loodust, mis aknast mööda tuhiseb, siis mõtle, kas on midagi, mida sina saaksid teha, et aidata seda sellisena hoida. Ideid selleks võid aga hankima minna loodusmuuseumi näitustele.

28 SUUND

ЕСТЬ О ЧЕМ ЗАДУМАТЬСЯ Несколько насыщенных часов, проведенных в Естественнонаучном музее Тартуского Университета, открывают глаза на очарование и проблемы окружающей нас природы, вдохновляют узнать о ней еще больше. Увлекательных историй и занятий хватит здесь больше, чем на один визит. Если сейчас, глядя из окна автобуса, вы чувствуете, что дорожите мелькающей за окном прекрасной природой — подумайте, что бы вы могли сделать, чтобы сохранить ее такой. А за идеями вы можете отправиться на выставки Естественнонаучном музее.


KAANELUGU

KAANESTAAR: NÕMME-TÄHNIKSINITIIB (MACULINEA ARION)

ЗВЕЗДА С ОБЛОЖКИ: ГОЛУБЯНКА АРИОН MACULINEA ARION

Maailma 18 000 liblikaliigi seas pole teist nii veidra arengutsükliga liiki kui nõmme-tähniksinitiib ja mõned tema lähisugulased. Mitme sinitiiblaste liigi röövikutel on mutualistlikud suhted sipelgatega, kes ei söö neid ära, vaid kaitsevad ja isegi toidavad liblikaröövikuid magusa nõre eest, mida nood eritavad. Nõmme-sinitiiva valmik, kelle elu kestab vaid viis päeva, muneb nõmm-liivatee lehtedele ning röövik toitub esialgu taime õisikus. Kasvanud veidi suuremaks, laskub ta maapinnale, eritab peibutuseks kehapinnale magusaid nõresid ja jääb sipelgat ootama. Kuid magus suutäis sipelgate jaoks pole kaugeltki kogu tema arsenal – tähniksinitiib on „häkkinud” sipelgate suhtlemisvahendite keemilisse maailma ja suudab eritada lõhnu, millel on sipelgamaailmas kindel tähendus. Nii hakkab palurautsik (Myrmica sabuleti) pidama liblikaröövikut oma vastseks ja viib ta „pessa tagasi”. Sipelgapesas hakkab röövik toituma sipelgatest ja nende vastsetest. Elades nii ületalve, nukkub röövik sipelgapesas alles kevadel. Selleks, et sipelgad teda nukustaadiumis nahka ei paneks, laseb liblikas nuku sees kuuldavale samasuguseid helisid nagu sipelgavastsedki. Vastkoorunud liblika eskordivad keemilist „ajupesu” saanud sipelgad pesast välja ja valvavad teda seni, kuni liblikas tiivad kuivatab ja lendu tõuseb.

Из 18 000 видов бабочек, обитающих на планете, ни один вид, кроме голубянки арион и некоторых ее ближайших родственников, не имеет такого странного цикла развития. Гусеницы нескольких видов голубянок находятся в симбиозе с муравьями, которые не поедают их, а защищают и даже кормят гусениц в обмен на сладкую жидкость, которую те выделяют. Имаго голубянки арион, живущей всего пять дней, откладывает яйца на листья ползучего тимьяна, и гусеница сначала питается в соцветии растения. Когда она немного подрастает, то спускается на землю, выделяет сладкую жидкость для привлечения муравьев и ждет их появления. Однако, сладкая жидкость — это еще не весь арсенал бабочки: голубянка освоила химический «язык» муравьев и способна выделять запахи, обладающие определенным значением в муравьином мире. Так, вид мелких муравьев Myrmica sabuleti принимает гусеницу бабочки за свою личинку и муравьи уносят ее в муравейник. В муравейнике гусеница начинает питаться муравьями и их личинками. Прожив так всю зиму, гусеница окукливается в муравейнике лишь весной. Для того чтобы муравьи не съели ее на стадии куколки, бабочка издает в коконе такие же звуки, как личинки муравьев. Муравьи, ставшие жертвами химического обмана, провожают вылупившуюся бабочку до выхода из муравейника и охраняют до тех пор, пока она не высушит крылья и не улетит.

Keerulise ökoloogiaga nõmme-tähniksinitiib armastab nõmme-männikuid ja on elutingimuste muutuste suhtes äärmiselt tundlik. Eestis on see liik kaitsealuste liblikaliikide hulgas kõige ohustatum, tema arvukus on kiiresti vähenemas kogu Euroopas.

Голубянка арион предпочитает обитать в сосновом бору и крайне чувствительна к изменениям жизненных условий. Среди охраняемых видов бабочек Эстонии этот вид находится под наибольшей угрозой, его численность быстро уменьшается по всей Европе

SUUND 29


KAANELUGU

EESTI TEADLASTE SOOVITUSI, MIDA IGAÜKS SAAKS TEHA, ET AIDATA LIIGIRIKKUST HOIDA: • • • • • • • •

Majanda põllu- ja metsamaid elurikkust soosivalt – vaid nii on toidu- ja tooraine tootmine jätkusuutlik Muru on elurikkuse seisukohalt peaaegu nagu kõrb. Ära niida liiga tihti ja aita kaasa kas või mõne elurikka lapikese säilimisele: näiteks jäta kodu muruplatsi sisse looduslike lillede laigud või osa aeda hoopis metsikuks Ka põllu- ja teeservi ei ole tarvis liiga tihti niita, vaid lase seal taimedel kasvada ja õitseda, et neist oleks kasu teistele elusorganismidele, sealhulgas tolmeldajatele Loobu mahuka keskkonnamõjuga ehk suure ökoloogilise jalajäljega toodete ja teenuste tarbimisest, eelistades näiteks lähikonnas toodetud ja pika elueaga asju Suurenda taimse toidu osatähtsust oma toidulaual, sest selle tootmiseks kulub vähem põllumaad kui liha tootmiseks Loobu lõunamaale peesitama lendamisest ning puhka pigem Eesti looduses Ka pisikestest argitegudest on abi: pane üles lindude pesakaste, sorteeri prügi, hoia kokku vett; osta toitu, riideid ja tarbeasju ainult nii palju kui vaja Prügi jätmine loodusesse on nagu särgisabaga tagumiku pühkimine

РЕКОМЕНДАЦИИ ЭСТОНСКИХ УЧЕНЫХ ПО ПОВОДУ ТОГО, ЧТО МОЖЕТ СДЕЛАТЬ КАЖДЫЙ, ЧТОБЫ ПОМОЧЬ СОХРАНИТЬ РАЗНООБРАЗИЕ ВИДОВ: • •

• • • • • •

30 SUUND

Занимайтесь сельским и лесным хозяйством с заботой о биологическом разнообразии – лишь такое производство продуктов и сырья является перспективным Газон с точки зрения богатства видов сравним с пустыней. Не косите траву слишком часто и старайтесь сохранить хотя бы какой-то богатый жизнью участок: например, оставляйте на участке траву в некоторых местах нескошенной, чтобы там росли природные цветы, или оставьте и вовсе часть сада диким Края полей и обочины дорог тоже не следует косить слишком часто. Позвольте растениям расти и цвести, чтобы от них была польза для других живых организмов, в том числе опылителей Откажитесь от потребления продуктов и услуг, производство которых сильно влияет на окружающую среду, предпочитайте долговечные вещи, произведенные поблизости Увеличьте долю растительной пищи в своем рационе, так как для ее производства требуется меньше сельскохозяйственных угодий, чем для производства мяса Откажитесь от полетов в южные страны, чтобы понежиться на солнышке, и отдыхайте на природе в Эстонии Помогут и маленькие дела: вешайте скворечники, сортируйте мусор, экономьте воду, покупайте только необходимую еду, одежду и вещи Оставлять мусор в природе — все равно что пользоваться полой рубашки вместо туалетной бумаги


KAANELUGU

Tartu Ülikooli loodusmuuseum Vanemuise 46, Tartu Püsinäitus on avatud T–P 10.00−18.00 Info näituste ja sündmuste kohta: www.natmuseum.ut.ee

Естественнонаучный музей Тартуского Университета Ванемуйзе 46, Тарту График работы постоянной экспозиции: Вт–Вс с 10:00 до 18:00 Информация о выставках и мероприятиях: www.natmuseum.ut.ee

NÄITUSE “KADUVATE LIIKIDE KANNUL” VALMIMIST TOETAS SA KESKKONNAINVESTEERINGUTE KESKUS PÜSIEKSPOSITSIOONI RAJAMIST TOETAS EUROOPA LIIT

Liit Eesti Euroopa Euroopa Liit Eesti tuleviku heaks tuleviku heaks Euroopa Euroopa Regionaalarengu Fond Regionaalarengu Fond

SUUND 31


MUSTAMÄE ARENEB JÕUDSATE SAMMUDEGA

МУСТАМЯЭ РАЗВИВАЕТСЯ СЕМИМИЛЬНЫМИ ШАГАМИ AUTOR: LAURI LAATS, MUSTAMÄE LINNAOSA VANEM

32 SUUND


REGIOON

A

rvamus, et Mustamäe on pelgalt magalarajoon, ei vasta enam ammu tõele. Mustamäel elab tänase seisuga 68 296 inimest – viis aastat tagasi oli see number 65 038. Nii on viie aastaga leidnud 3000 inimest siin oma meeliselupaiga, milles pole ka midagi imeks panna, kuna meil on kerkinud mitu uut, hea planeeringu ja kaasaegse arhitektuuriga elurajooni – Karsti, Sipelga, Pöörise, Aiandi –, kuhu kolivad noored pered.

M

нение, что Мустамяэ – всего лишь спальный район, уже давно не соответствует действительности. На сегодняшний день в Мустамяэ живет 68296 человек против 65038 пять лет назад. Таким образом, за эти годы в Мустамяэ поселилось 3000 новых жителей. И удивляться тут нечему, ведь у нас появилось несколько новых жилых районов с хорошей планировкой и современной архитектурой– Карсти, Сипельга, Пёэризе, Айанди – где селятся молодые семьи.


REGIOON

Mustamäe on elukohana alati hinnas olnud. Siin on palju rohealasid, parke, loodust, rahu, linnulaulu jmt, heast kiirest ühendusest kesklinnaga rääkimata. Aeg, mil Mustamäel oli küll mõnus omada kodu, aga koduväliselt polnud suurt midagi ette võtta ja nii kultuurielamuste kui ka muude teenuste saamiseks tuli sõita kesklinna, on tänaseks pöördumatult ümber saamas. 55-aastane Mustamäe on viimaste aastatega jõudsalt arenenud. Siia on kerkinud ja kerkib veelgi terve hulk mustamäelastele vajalikke ning kaasaegseid hooneid. Kiire areng jätkub. Tänavu loob selleks head võimalused ka Tallinna 683 miljoni eurone eearve, kus Mustamäe jaoks on eraldatud senisest rohkem vahendeid heakorrale, kvartalisiseste teede korrastamiseks, parkimiskohtade väljaehitamiseks ja haridusasutuste remondiks. Nii et see, kes arvas, et unistused täide ei lähe, eksis sügavalt – või oli unistamiseks lihtsalt liiga arg. Mustamäelased on julged ja nii mõnigi meie kauaaegsetest unistustest ongi juba täitunud. MUSTAMÄE APOLLO ON BALTIKUMI MOODSAIM KINO Mustamäelased unistasid kaua kaasaegsest kinost – see on meil nüüd olemas. Kaks aastat tagasi avas Tammsaare teel uksed Mustamäe Keskus koos Baltikumi võimsaima ja moodsaima, Mustamäe Apollo kinoga. Kuus kinosaali mahutavad korraga 762 vaatajat; kõikides saalides edastatakse pilti 4K-resolutsiooniga, lisaks saab kahes suuremas saalis nautida uudseid Barco 4K laserprojektoreid, mis näitavad üliteravat pilti. Soome, Läti ja Leedu kinodesse ei ole tänaseks laserprojektorid ega Dolby Atmos 3D-heli veel jõudnudki, nii et Mustamäe on ka selles vallas ajalugu teinud! Koostöö Apollo Kinoga on linnaosa valitsusel suurepärane, ühiste jõududega käivitame EV100 puhul kaks korda kuus toimuva eakate kinoklubi, millel nimeks „Kino 65+”. Väärikas eas mustamäelaste hulgas on seni olnud ettevõtmise vastu suur huvi, vaatame, mis tulevik toob.

34 SUUND


REGIOON

Мустамяэ всегда высоко ценился как место для жизни. Здесь много зеленых зон, парков, природы, тишины, пения птиц, не говоря уже о быстром сообщении с центром города. Безвозвратно уходят времена, когда в Мустамяэ было хорошо лишь иметь жилье, а вне его стен делать было особенно нечего и за культурными впечатлениями и другими услугами приходилось ездить в центр. История района насчитывает уже 55 лет, и за последние годы он сильно изменился к лучшему. Здесь появились и продолжают строиться необходимые жителям современные здания. Быстрое развитие продолжится и в будущем. В нынешнем году хорошие возможности для этого создает и бюджет Таллинна общим объемом 683 миллиона евро. В расходах города предусмотрен рост ассигнований для Мустамяэ: на благоустройство, приведение в порядок внутриквартальных дорог, строительство парковочных мест и ремонт образовательных учреждений. Так что, если кто-то думал, что мечты не сбываются, то он глубоко заблуждался или просто не осмеливался мечтать. Жители Мустамяэ – смелые люди, и многие наши давние мечты уже сбылись. APOLLO KINO В МУСТАМЯЭ – САМЫЙ СОВРЕМЕННЫЙ КИНОТЕАТР В СТРАНАХ БАЛТИИ Жители Мустамяэ долго мечтали о современном кинотеатре, и теперь он здесь есть. Два года назад на улице Таммсааре открыл свои двери новый торговый центр Mustamäe Keskus, в котором находится самый впечатляющий и современный в странах Балтии кинотеатр – Mustamäe Apollo Kino. Шесть кинозалов рассчитаны на 762 места; во всех залах фильмы демонстрируются в разрешении 4K, в дополнение к этому в двух больших залах можно насладиться новыми лазерными проекторами Barco 4K, передающими сверхчеткое изображение. В Финляндии, Латвии и Литве до сих пор нет ни лазерных проекторов, ни звука Dolby Atmos 3D, так что в этой сфере Мустамяэ вошел в историю! Управа района прекрасно сотрудничает с Apollo Kino: по случаю ЭР100 мы совместными усилиями запускаем киноклуб для пожилых людей, который называется «Кино 65+». Клуб будет открывать свои двери два раза в месяц. У жителей преклонного возраста был большой интерес к нему, посмотрим, что принесет будущее.

SUUND 35


REGIOON

AVASIME UUE TERVISEKESKUSE Alates 1. veebruarist 2018 saavad mustamäelased jälle perearsti ja teiste tohtrite juures käia kodu lähedal. Meie uus kaasaegne tervisekeskus aadressil Ehitajate tee 27 on valmis. Liialdamata võib öelda, et see on tõeline pärl omataoliste seas, nagu mainis ka auväärt Merike Martinson – oleme väga rahul nii projekteerijate kui ka ehitajatega. Tuhat tänu ka Lääne-Tallinna Keskhaigla meeskonnale, kes kõik on projekti kogu südamest panustanud. Neljakorruselises hoones on pinda ligi 6117 m², ruumid perearstidele ja -õdedele, koduõele, füsioterapeutidele ja ämmaemandatele; ravijärjekordade lühendamiseks planeeritakse varasemaga võrreldes suuremas mahus hambaravi, ämmaemanda konsultatsioone ja eriarstiabi nii sisehaiguste, kirurgia kui ka psühhiaatria valdkonnas. Mustamäelaste jaoks on meditsiiniteenus tõusnud uuele tasemele ning mis peamine, arstiabi on kodu lähedal ja kättesaadav minimaalse ajakuluga. SEPTEMBRIS SAAME VALMIS SPORDI- JA VABAAJAKESKUSE Loodetavasti hiljemalt septembris avab uksed Mustamäe uus, kaasaegne ja kaunis spordija vabaajakeskus aadressil Akadeemia tee 30. Tegelikult on ka see olnud mustamäelaste kauaaegne unistus oma kino kõrval – sest uskuge või mitte, aga ligemale 68 000 elanikuga Mustamäel ei ole seni olnud korralikke sportimisvõimalusi. Nüüd saavad olema! Lisaks mitmele saunale ja kaasaegsele ujulale mahuvad spordikompleksi jõusaal, palju võimalusi rühmatreeninguteks, pallimängudeks; siin on ruumid tantsu-, võimlemis- ja muudeks treeninguteks, bowlingusaal jne. MUSTAMÄELE KERKIB KIRIK 2018. aasta novembri lõpus valmib ka Mustamäe kirik, mis näitab samuti, et Mustamäe teeb ajalugu! (Küsimus suurele ringile: mitu kirikut on Eestis viimase 100 aasta jooksul ehitatud? Aga kui mitu kaubanduskeskust?) Hoonesse on kavandatud kirikusaal, ruumid lastehoiu ja noorte tugikeskuse jaoks, erinevad ringiruumid, mida saab kasutada hingehoidlike vestluste ja diakooniatöö tarvis, kiriku köök ja kantselei koos abiruumidega.

36 SUUND

МЫ ОТКРЫЛИ НОВЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР Начиная с 1 февраля 2018 г. жители Мустамяэ снова могут ходить на прием к семейному врачу и другим специалистам недалеко от дома. Наш новый современный медицинский центр, расположенный на улице Эхитаяте, 27, уже готов. Без преувеличения можно сказать, что среди себе подобных он стал настоящей жемчужиной. Как отметила вице-мэр Таллинна, достопочтенная Мерике Мартинсон, мы очень довольны как проектировщиками, так и строителями. Тысячу слов благодарности мы также говорим команде Западно-Таллиннской Центральной больницы, которая всем сердцем участвовала в проекте. Площадь четырехэтажного здания составляет 6117 м², есть помещения для семейных врачей и медсестер, сестер-сиделок, физиотерапевтов и акушерок. Для уменьшения очередей планируется увеличить объем услуг стоматологов, предлагать консультации акушерок и специализированную врачебную помощь как в части внутренних болезней и хирургии, так и в области психиатрии. Для жителей Мустамяэ качество медицинских услуг поднялось на новый уровень, и, что самое главное, врачебная помощь теперь доступна недалеко от дома и требует минимальных затрат времени. В сентябре будет готов спортивно-развлекательный центр Надеемся, что не позднее сентября распахнет свои двери новый красивый и современный спортивно-развлекательный центр по адресу: улица Акадеэмиа, 30. В действительности и это было давней мечтой жителей Мустамяэ, наряду с кинотеатром. Верьте или нет, но у 68 тысяч жителей Мустамяэ до этого не было хороших возможностей для занятий спортом. Теперь они будут! Помимо нескольких бань и современного бассейна, в спортивном комплексе будет тренажерный зал, появится много возможностей для проведения групповых тренировок и игр с мячом. В новом центре будут помещения для танцевальных, гимнастических и других тренировок, боулинг-зал и многое другое. В МУСТАМЯЭ ПОЯВИТСЯ ЦЕРКОВЬ В конце ноября 2018 года в Мустамяэ будет достроена церковь, что тоже впишет Мустамяэ в историю! (Вопрос на засыпку: сколько церквей за последние 100 лет было построено в Эстонии? А сколько торговых центров?) По плану, в здании будут церковный зал, зоны для присмотра за детьми и молодежного центра поддержки, а также комнаты, которые можно будет использовать для проведения поддерживающих бесед и диаконии, церковная кухня и церковная канцелярия вместе с подсобными помещениями.


Uus-Mustamäe Varsti tulekul kaasaegne naabruskond ja uued kodud Mustamäe südames Registreeri huvi: bonava.ee/mustamae

SUUND 37


REGIOON

ALUSTAME UUE KULTUURIKESKUSE EHITUSEGA Juba veebruaris algab Mustamäe uue, 300-kohalise saaliga kultuurikeskuse ehitus. Uus hoone tuleb 53,8 m pikk, 30 m lai ja kuni 18,5 m kõrge. Ruumi on seal kokku 4000 m². Kui kõik läheb plaanipäraselt, saab Mustamäe aasta pärast tõeliselt kaasaegse kultuurikeskuse, kus korraldada kontserte ja vastuvõtte, teha teatrit, tegeleda tantsu, muusika või maalikunstiga – ühesõnaga, kus on kõik võimalused kultuuritööks kõige laiemas mõttes. Sest nagu spordikompleksi, ei ole 55-aastasel Mustamäel ju seni olnud ka korralikku kultuurikeskust – meie vana armas Kaja maja oli ju tegelikult kinoks ehitatud ja olude sunnil lihtsalt kultuurikeskuseks kohandatud hoone. PARGID SAAVAD KORDA Mustamäe on õigusega uhke oma parkide ja rohealade üle – ning käesoleval, 2018. aastal panemegi senisest suuremat rõhku parkide korrastamisele. Järgneva nelja aasta jooksul korrastatakse lõplikult kõik meie pargid: Parditiigi, Lepistiku ja Männi park ning Sütiste metspark. Muu hulgas ehitatakse välja teed ja valgustus, korrastatakse haljastus, luuakse juurde vabaajaveetmis- ja mängimiskohti ning parkidesse paigaldatakse turvalisuse tõstmiseks valvekaamerad. MUSTAMÄE PANUSTAB NOORTESSE Meie linnaosa ja kogu Eesti uhkus on mõistagi rahvusvahelise mõõtmega Tallinna Tehnikaülikool, mis tähistab tänavu septembris 100. aastapäeva. Ülikoolilinnak areneb hoogsas tempos, tudengid ja noored annavad Mustamäel üha rohkem tooni – ning see on suurepärane. Noorte päralt on tulevik ja me kanname oma tuleviku eest hoolt. Head ajad on ees ka meie haridusasutustel, sellel aastal lähevad täisrenoveerimisele Tallinna Saksa Gümnaasium, Arte Gümnaasium, Männikäbi Lasteaed, seejärel Mustamäe Laste Loomingu Maja. Kui need tööd tehtud, saame öelda, et kõik Mustamäe koolid on korralikult renoveeritud.

38 SUUND


REGIOON

НАЧИНАЕМ СТРОИТЕЛЬСТВО НОВОГО КУЛЬТУРНОГО ЦЕНТРА Уже в феврале начнется строительство нового культурного центра с залом на 300 мест. Новое здание будет иметь длину 53,8 м, ширину 30 м и высоту 18,5 м, а его площадь составит 4000 м². Если все пойдет по плану, то через год Мустамяэ получит по-настоящему современный культурный центр, где можно организовывать концерты и устраивать приемы, заниматься театром, танцами, музыкой или изобразительным искусством. Одним словом, там будут все возможности для развития культуры в самом широком смысле. Хорошего культурного центра у 55-летнего Мустамяэ не было до сих пор – так же, как и спортивного комплекса. Ведь наш старый любимый центр «Кая» был на самом деле построен как кинотеатр и лишь вынужденно был адаптирован под культурный центр. ПАРКИ БУДУТ ПРИВЕДЕНЫ В ПОРЯДОК Мустамяэ по праву гордится своими парками и зелеными зонами. В 2018 году мы уделим особое внимание займемся благоустройству парков. В течение последующих четырех лет будут окончательно приведены в порядок все наши парки: парк Пардитийги, парк Лепистику, парк Мянни, лесопарк Сютисте. В ходе работ будут выложены дорожки, сделано освещение, будут окультурены зелены насаждения, созданы места для досуга и игр. Для обеспечения безопасности в парках будут установлены охранные камеры.

LAURI LAATS, MUSTAMÄE LINNAOSA VANEM

МУСТАМЯЭ ВКЛАДЫВАЕТ В МОЛОДЕЖЬ Гордость нашего района и всей Эстонии – это, конечно же, Таллиннский технический университет, который в сентябре этого года отметит 100-летний юбилей и за эти годы смог дорасти до международного уровня. Студенческий городок стремительно развивается, а студенты и молодежь все больше задают тон в Мустамяэ – и это прекрасно. Ведь будущее за молодежью – и мы заботимся о своем будущем. Перемены к лучшему ожидают и наши образовательные учреждения. В этом году начнется полная реновация Таллиннской немецкой гимназии, Арте гимназии, детского сада «Мянникяби», а затем и Мустамяэского дома детского творчества. Когда эти работы будут закончены, мы сможем констатировать, что реновация всех школ в Мустамяэ наконец завершилась.

SUUND 39


REGIOON

TERVES KEHAS TERVE VAIM Sport annab inimesele palju nii füüsilises plaanis kui ka tugevdab vaimu. Olen ise maast madalast spordiga tegelenud, nii et tean, millest räägin. Senisest veelgi rohkem hakkame Mustamäel toetama noortesporti ja järgmise nelja aasta jooksul ehitame juurde ka kergejõustikustaadioneid, millest üks tuleb Mustamäe Humanitaargümnaasiumi lähedale (Tammsaare tee 145) ning teine kultuurikeskuse Kaja ligidusse (Vilde tee 120). Lisaks staadionitele oleme loomulikult mõelnud laste mänguväljakute ja sportimisplatside peale. Ekstreemspordisõbrad, pange nüüd tähele: juba tänavu suvel kerkib aadressile Vilde tee 69 multifunktsionaalne 3500 m² spordipark, kus on kauaoodatud betoonist ja asfaldist obstaaklid ekstreemspordi harrastamiseks ja hulk muid võimalusi välitreeninguteks: street workout treeningseadmed, parkuuriala, tänavakorvpall, lauatennis jne. Mustamäe ja ka teised sportlikud noored on skate-parki kaua oodanud – see soov on tulnud välja peaaegu kõigis linnaosas korraldatud küsitlustes. Mul on tõsiselt hea meel, et saame kõigi nende unistuste täitumiseks oma panuse anda!

40 SUUND

В ЗДОРОВОМ ТЕЛЕ – ЗДОРОВЫЙ ДУХ Спорт много дает человеку не только в физическом плане: он укрепляет еще и дух. Я сам с самого детства занимался спортом, поэтому знаю, о чем говорю. Теперь – еще больше, чем раньше – мы будем поддерживать в Мустамяэ молодежный спорт. В течение следующих четырех лет мы построим стадионы для занятий легкой атлетикой, один из которых будет находиться недалеко от Мустамяэской гуманитарной гимназии (улица Таммсааре, 145), а второй – поблизости от культурного центра «Кая» (улица Вильде, 120). Помимо стадионов мы, естественно, подумали и о детских игровых и спортивных площадках. А теперь на заметку любителям экстремального спорта: уже летом этого года на улице Вильде, 69 появится многофункциональный спортивный парк площадью 3500 м², где будут построены долгожданные препятствия из бетона и асфальта для занятий экстремальными видами спорта. Там будет также создано множество других возможностей для тренировок на свежем воздухе. Так, будут оборудованы площадки для уличной гимнастики, паркура, уличного баскетбола, настольного тенниса и так далее. Молодежь Мустамяэ и прочие любители спорта долго ждали появления этого скейтпарка, это желание было зафиксировано почти во всех проведенных в районе опросах. Я искренне рад, что мы сможем внести свой вклад в исполнение всех этих желаний!


Suurepärane puhkus garanteeritud! ГА РА Н Т И Р О В А Н Н Ы Е В П ЕЧ АТЛ Е Н И Я В Л Ю БУ Ю П О ГОД У

S

õites metsade, põldude ja väikeste külade vahel, mõjub järsku teele ilmuv üheksakordne häs� valgustatud ehi�s tõelise üllatusena.

Olete jõudnud Põhja-Ees� kaunil pankrannikul, Toila-Oru pargi veerel asuvasse Toila Spa Hotelli. Siinne privaatne ja rahulik asukoht, lai teenuste valik koos imelise looduse ja merekohinaga tagavad parima võimaliku puhkuse nii kehale kui vaimule. Kuigi Toila Sanatoorium ehita� algselt hoopis piirkonnas töötavatele kaevuritele, õnnestus sellel üle elada segased 90ndad ning peale täielikku renoveerimist ja laienemist on nüüdne spaahotell muutunud looduse keskel lõõgastuda soovijate hulgas populaarseks puhkusekohaks.

П

осле поездки через леса, мимо ферм и деревень, совершенно неожиданно возникает словно бы заблудившийся здесь девятиэтажный белый монолит. Это отель Toila SPA, расположенный высоко над берегом моря, в непосредственной близости от парка Тойла-Ору. Приватное расположение и различные услуги дают возможность гостям отдохнуть наилучшим образом. Прекрасный вид на море омолаживает дух и усиливает творческий потенциал. Toila SPA был построен как санаторий для местных шахтеров, он выжил в 1990-е и теперь, после обновления и расширения списка услуг, приобрел популярность среди множества отдыхающих.

Hotelli ja spaa kauneimad vaated avanevad loomulikult merele ja pankrannikule. Kui nau�da sinna juurde veel ka mõnusat piimakokteili, võid unustada end tundideks lõõgastuma.

Высокие окна выходят во двор здания, окруженный зеленью, с видом на море под скалой, которым особенно приятно наслаждаться сидя в креслах и смакуя молочный коктейль.

Spaahoolitsuste hulka kuuluvad massaažid, kehakoorimine, šokolaadimähis ja palju muud. Võimalik on lasta teha mitmeid meditsiinilisi uuringuid, nagu ultraheli, EKG jne. ning seda ilma ars� saatekirjata. Täiuslikuks lõõgastuseks saab end turgutada soolakambris, vannides, elektri-, valgus- või termoteraapiaga. Võimaluste valik tundub olevat piiritu!

Спа предлагает массаж, скрабы для тела, шоколадное обертывание и т. д. Можно сделать ультразвуковую диагностику. Организм можно «подпитать» посещением соляной камеры или с помощью тепловой, электрической, лазерной, магнитной, криогенной и световой терапии и различных видов массажа.

Õdus hotell ja spaa on avatud aastaringselt ning suvel on külastajate rõõmuks avatud veel ka Männisalu kämping.

Атмосфера, весьма успокаивающая, теплая, спокойная и уютная, позволяет расслабиться! Отель очень уютный, а кемпинг Männisalu открыт в летнее время для любителей отдыха.


Ak�ivset vaheldust spaahoolitsustele pakuvad tennise-, korvpalli- ja minigolfi väljakud ning jalgra�alaenutus. Loomulikult saab veeta kõige pisematega aega mänguväljakul. Kasutamata ei saa jä�a võimalust teha jalutuskäik Toila pargi ürgorus ning nau�da vaateplatvormil avanevat suurepärast vaadet.

Если вы все же не желаете расслабляться, а хотите провести отдых более активно, то имеется теннисный корт, баскетбольная площадка, мини-гольф, прокат велосипедов, а также детская площадка. Прогуляйтесь в соседнем большом и красивом историческом парке, полюбуйтесь великолепными видами со смотровой площадки.

Toila SPA-l on teile pakkuda ala� midagi uut ja huvitavat.

Toila Spa всегда готов порадовать чем-нибудь новеньким.

TOIL A SANATOORIUM – RANNA 12, TOIL A, EESTI - +372 33 42 900 – TOIL ASPA.EE SUUND 43


IGA LILL ÕITSEB OMAL AJAL

КАЖДЫЙ ЦВЕТОК РАСПУСКАЕТСЯ В СВОЕ ВРЕМЯ INTERVJUEERIS: KÄTRIN KARU FOTOD: MARTIN KIRIKAL

44 SUUND


PERSOON

N

ikolai Novosjoloviga kohtumist kokku leppides selgitasin, et ennekõike räägime spordimaailmast ja vehklemisest, mispeale sain siira ja sõbraliku vastuse: „Hästi, ma arvan, et sellest ma oskan rääkida küll.”

Д

оговариваясь о встрече с Николаем Новосёловым, я пояснила, что в первую очередь планирую спрашивать о спорте и фехтовании, на что я получила искренний и дружелюбный ответ: «Хорошо. Думаю, об этом мне есть что рассказать».

SUUND 45


PERSOON

KAS VEHKLEMISEGA OLED TEGELENUD LAPSEST SAADIK? MILLEGA SEE ALA SIND VÕLUS? Olen rohkem kui poole oma elust vehklemisega tegelenud. Kui küsitakse, mis mind selle juures võlus, siis esimese asjana võlus mind kooli sein, kus oli vehklemistrenni reklaam. Tegelikult ei olnud seal kirjas vehklemine, vaid „espadron”, mis vene keelest eesti keelde tõlkides tähendab mõõkade trenni. Tundus huvitav ja läksin kohale ning siis selgus, et seal ei olnud ühtegi mõõka, aga mind võlus siis hoopis treener.

ТЫ ЗАНИМАЛСЯ ФЕХТОВАНИЕМ С ДЕТСТВА? ЧЕМ ТЕБЯ ПРИВЛЕК ЭТОТ СПОРТ? Больше половины своей жизни я занимаюсь фехтованием. Что меня привлекло в этом спорте? Поначалу мое внимание привлекла стена в школе, на которой была реклама занятий по фехтованию. На самом деле там было написано не «фехтование», а «эспадрон», что в переводе с русского на эстонский означает тренировку на мечах. Мне это показалось интересным. Когда я туда пришел, выяснилось, что там нет ни одного меча, но мне очень понравился тренер.

Ma ei olnud alguses üldse osav, aga meil oli hea seltskond, sõbrad koos, ja nii käisingi esimesed aastad seltskonna ja treeneri pärast. Ühel võistlusel käis see klõks läbi ja hakkasin tõsisemalt tegelema. Ma ei ole selline talent, kellel kõik kohe väga kergelt välja tuleb. Pigem olen tööloom, kes peab palju kordusi tegema, et kõik õnnestuks.

Сначала у меня не очень хорошо получалось, но у нас была хорошая компания, все были друзьями, и так я и ходил в первые годы на занятия: из-за компании и тренера. А однажды на соревнованиях что-то «щелкнуло», и я стал заниматься более серьезно. Я не такой талантливый, чтобы у меня все выходило легко и сразу. Скорее я тот трудяга, который должен много повторять, чтобы все получилось.

Minu esimese treeneri, Oleg Svanidze tõi Haapsalusse Endel Nelis, kes oli Haapsalu vehklemiskooli rajaja, et arendada Haapsalus ja Eestis espadroni. Mõnikord elu teeb igasuguseid trikke ja üllatusi ning ühel hetkel oli minu treener sunnitud tagasi Venemaale kolima, kuid kohtun temaga siiamaani. Praegu treenib ta Moskvas lapsi ja püüab igal suvel oma hoolealused Eestisse treeninglaagrisse tuua. Treenime sealsamas Tuksi laagris, kus ka minu lapsepõlv on möödunud ja mina oma sportliku vundamendi sain. Oleme temaga tihedas kontaktis ja mis puudutab treeneritööd, siis suhtleme, arutame ja oleme väga head sõbrad. MIDA ON VAJA SELLEKS, ET OLLA HEA VEHKLEJA? Arutasime seda teemat hiljuti Svetlana Tširkova-Lazovajaga (kahekordne olümpiavõitja – toim). Ütlesin, et töökus ja head abilised on need, mis viivad kindlalt edasi, ja Svetlana vastas: „Sa unustad ühe asja – andekust on ka vaja.” Nii et ühest komponendist ei piisa. On hulk asju, mis peavad kokku sobima. Oma karjääri jooksul olen näinud palju lapsi, kelle hulgas on olnud väga andekaid, aga ühel või teisel põhjusel on nad kõrvale jäänud, kas sellepärast, et ei ole piisavalt järjekindlust või iseloomu või veel mõnel muul põhjusel. Eriti tänapäeval mängib füüsiline vorm väga suurt rolli. Vehklemine on aastate jooksul muutunud tun-

46 SUUND

Моего первого тренера, Олега Сванидзе, привез в Хаапсалу Эндель Нелис, основавший Хаапсалускую фехтовальную школу, чтобы развить в Хаапсалу и в Эстонии эспадрон. Иногда жизнь выкидывает всякие фокусы и преподносит сюрпризы, и в какой-то момент мой тренер был вынужден переехать обратно в Россию, но я встречаюсь с ним до сих пор. Сейчас он тренирует детей в Москве и старается каждое лето привозить свою группу в Эстонию в тренировочный лагерь. Мы тренируемся там же, в лагере Тукси, где прошло мое детство и где я получил основы своих спортивных навыков. Мы с ним в очень тесном контакте в том, что касается тренерской работы, и, к тому же, мы очень хорошие друзья. ЧТО НУЖНО, ЧТОБЫ БЫТЬ ХОРОШИМ ШПАЖИСТОМ? Недавно мы разговаривали на эту тему со Светланой Чирковой-Лазовой (двукратная олимпийская чемпионка — прим. ред.). Я сказал, что трудолюбие и хорошие помощники — это те вещи, которые точно ведут вперед, на что Светлана ответила: «Ты забываешь об одной вещи — талант тоже нужен». Так что какого-то одного компонента недостаточно. Есть много вещей, которые должны совпасть. За свою карьеру я видел многих детей, среди которых были большие таланты, но при этом спортивная карьера у них не сложилась: то не было достаточно постоянства, то не хватало характера, то по какой-то другой причине.


PERSOON

SÄRAVAMAD TIITLIVÕIDUD JA TUNNUSTUSED NIKOLAI KARJÄÄRIS:

БЛИСТАТЕЛЬНЫЕ ПОБЕДЫ И ТИТУЛЫ В КАРЬЕРЕ НИКОЛАЯ:

• •

• • • • • • •

2001 MM võistkondlik hõbe (Nimes, Prantsusmaa) 2 x MM 2010 (Pariis) ja 2013 (Budapest) 2012 EM hõbe (Legnano, Itaalia) 2015 EM võistkondlik hõbe (Montreux, Šveits) 2017 EM pronks (Tbilisi, Gruusia) 2017 MM hõbe (Leipzig) Kahel korral (2010, 2013) valitud Eesti parimaks meessportlaseks 2011 Valgetähe teenetemärk

• • • • • •

2001 — командное серебро на ЧМ (Ним, Франция) Двукратный чемпион мира: 2010 (Париж) и 2013 (Будапешт) 2012 — серебро на ЧЕ (Леньяно, Италия) 2015 — командное серебро на ЧЕ (Монтре, Швейцария) 2017 — бронза на ЧЕ (Тбилиси, Грузия) 2017 — серебро на ЧМ (Лейпциг) Дважды (в 2010 и 2013) был назван лучшим спортсменом Эстонии среди мужчин 2011 — Орден Белой звезды

SUUND 47


PERSOON

duvalt kiiremaks, dünaamilisemaks ja vastupidavust nõudvamaks. Kõik need asjad peavad olema, ilma nendeta ei saa, aga 80% edust tagab minu hinnangul siiski psühholoogia. Kui oled füüsiliselt hea, aga mõtetes ei ole kohal, siis ei õnnestu midagi. KUIDAS SA SEDA KOHALOLU TREENID? Need kaks asja on omavahel seotud. Kui sa teed oma trenni hästi ja näed, et plaan on täidetud, siis see annab sulle ka psühholoogiliselt palju juurde. Suhtlemine inimestega, kellel on teadmisi, mida jagada, annab samuti palju. Lisaks kogun teadmisi muudest valdkondadest, ning spordis läbilöömiseks vajalik töökus ja sihikindlus on ka muudel aladel väga kasulik. OLID KA KOLM AASTAT VEHKLEMISLIIDU PEASEKRETÄR. KAS SEE TÖÖ AMMENDAS ENNAST? Ei, ega tegelikult ei saanud isu täis, vaid olukord oli selline. Vehklemine on minu ala ja naudin seda, et saan oma ala edasi arendada. Kes siis veel, kui mitte mina, teaks paremini, kuidas oma ala paremaks muuta. Selleks oli oma aeg ja tol hetkel sai see otsus vastu võetud. Lõpetamise ajastus oli sel hetkel väga õige, sest juunis lõpetasin oma töö ning tollane alaliidu president Tõnis Kaasik korraldas mulle järgmiseks pooleks aastaks stipendiumi, et saaksin aasta lõpuni treenida. See oli 2010. aastal ja mõne kuu pärast tulin maailmameistriks, nii et kõik läks väga hästi. Tunnen, et tulevikus tahan kindlasti oma alale kasulik olla ja miks mitte ainult tulemusi näidates, vaid ka organiseerides midagi, mis on vehklemisele vajalik. MIS ON PARIM IGA PROFESSIONAALSES VEHKLEMISES? See on väga individuaalne. Eesti vanasõna ütleb, et „iga lill õitseb omal ajal” ja minu aeg tuli üsna hilja. Ma olin teistele väga vastik vastane, ma võisin võita ükskõik keda, aga pääs nelja hulka jäi minu jaoks päris kaua suletuks. Alles siis, kui sain 30-aastaseks, võitsin tiitlivõistlustelt esimese individuaalse medali, nii et pidin päris kaua ootama. Vehklemismaailmas on aga vanus väga individuaalne, sest kui ma ei eksi, siis viimane olümpiavõitja oli kõigest 21-aastane.

48 SUUND

В наше время особенно большую роль играет физическая форма. Фехтование с годами стало значительно быстрее, динамичнее и требует большей выносливости. Все это должно быть, без этого нельзя, но 80% успеха, по моей оценке, обеспечивает все-таки психология. Если ты в хорошей физической форме, но мысленно не присутствуешь, то ничего не получится. КАК ТЫ ТРЕНИРУЕШЬ ЭТО ПРИСУТСТВИЕ? Эти две вещи между собой связаны. Если ты хорошо тренируешься и видишь, что план выполнен, то это дает тебе очень много психологически. Общение с людьми, которые могут поделиться знаниями, также дает много. Помимо этого, я собираю знания из других областей. Необходимые в спорте трудолюбие и целеустремленность очень полезны и в других сферах. ТЫ БЫЛ ТРИ ГОДА ГЕНЕРАЛЬНЫМ СЕКРЕТАРЕМ СОЮЗА ФЕХТОВАНИЯ. ЭТА РАБОТА ИСЧЕРПАЛА СЕБЯ? Нет, на самом деле не исчерпала, просто сложилась такая ситуация. Фехтование — это мой вид спорта, и я наслаждаюсь тем, что могу развивать его. Кто же еще, как не я, знает лучше, как изменить свою сферу деятельности в лучшую сторону. Для этого было свое время. Окончание этой работы тоже было очень правильным: в июне я закончил работать, и тогдашний президент союза фехтования Тынис Каазик организовал мне стипендию на следующие шесть месяцев, чтобы я мог тренироваться до конца года. Это было в 2010 году, и через несколько месяцев я стал чемпионом мира, так что все сложилось очень хорошо. В будущем я хочу быть полезным для своего вида спорта, причем не только показывая результаты, но и организуя то, что необходимо для фехтования. КАКОЙ САМЫЙ ЛУЧШИЙ ВОЗРАСТ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ФЕХТОВАНИИ? Это очень индивидуально. Эстонская пословица гласит: «Каждый цветок распускается в свое время». И мое время пришло довольно поздно. Я был очень неприятным соперником для других, я мог победить кого угодно, но путь в четверку лучших был для меня закрыт довольно долго. Лишь когда мне исполнилось 30 лет, я выиграл свою первую медаль в титульных соревнованиях, так что мне пришлось ждать довольно долго. В мире фехтования возраст очень индивидуален: если я не ошибаюсь, последнему олимпийскому чемпиону был всего 21 год.


PERSOON

TEGUTSED KA TREENERINA – MIKS TREENID AINULT LAPSI, MITTE JUBA PÜHENDUNUD VEHKLEJAID? Siin on mitu põhjust. Laste treenimisega alustasin juba üsna varakult, sest kui minu treener läks Eestist ära, võtsin tema grupi enda hoole alla. Olin siis 17−18. Tunnen, et see on teatud mõttes minu kohustus, anda oma kogemused ja teadmised nooremale põlvkonnale edasi. Olen perfektsionist ja mulle meeldib oma tööd väga hästi teha. Ja kui ma õpetan lapsi, siis teen seda nii, nagu see asi peaks minu nägemuse järgi toimima. Nii sai tehtud ka otsus oma vehklemiskool rajada. Hakkasime vaikselt treenima. Algul oli see ettevõtmine tagasihoidlik, kuid kool areneb tasapisi ja oleme hakanud kasvama. Treenime Lasnamäe kergejõustikuhallis ja Kadrioru Saksa Gümnaasiumis. Oma kodusaali meil veel ei ole. KES ON SINU EESKUJUD? Lapsepõlvest on suureks eeskujuks jäänud nii korvpallimängu, tegevuste kui ka eluviisiga Michael Jordan. Olen ise üsna keeruline inimene ja teistes hindan kindlasti ausust, professionaal-

ТЫ ЗАНЯТ И ТРЕНЕРСКОЙ РАБОТОЙ. ПОЧЕМУ ТЫ ТРЕНИРУЕШЬ ТОЛЬКО ДЕТЕЙ, А НЕ ПРОДВИНУТЫХ ФЕХТОВАЛЬЩИКОВ? Здесь несколько причин. Тренировать детей я начал довольно рано: когда мой тренер уехал из Эстонии, я взял его группу под свою опеку. Тогда мне было 17-18 лет. Я чувствую, что в определенном смысле это моя обязанность — передавать свой опыт и знания молодому поколению. Я — перфекционист, и мне нравится делать свою работу очень хорошо. Когда я учу детей, я делаю это так, считаю правильным. Так было принято решение создать свою школу фехтования. Мы стали потихоньку тренироваться. Сначала все было скромно, но школа развивается, и мы стали расти. Мы тренируемся в Ласнамяэском легкоатлетическом зале и Кадриоргской Немецкой гимназии. Своего зала у нас пока нет. КТО ЯВЛЯЕТСЯ ДЛЯ ТЕБЯ ПРИМЕРОМ? С детства важным примером для меня был Майкл Джордан — как своей игрой в баскетбол, тренировками, так и образом жизни. Я сам довольно сложный человек, и в других я ценю честность, профессионализм, и, кроме того, интеллигентность, а в друзьях — доброжелательность и отзывчивость.

SUUND 49


PERSOON

sust, peale selle intelligentsust, ning sõprade juures heatahtlikkust ja abivalmidust. Mulle meeldib lugeda biograafiaid või ajalooraamatuid, sest tahes tahtmata tuleb kõik ringiga tagasi. Sündmused korduvad ajast aega ja miks jalgratast leiutada… Biograafiatest olen palju häid mõtteid saanud ja julgustust tegutseda. SUL ON MEDALEID PALJU, KAS MIDAGI ON SELLES REAS VEEL PUUDU? Nii ja naa, see on suhteline. Sportlase jaoks ei ole kunagi tiitleid liiga palju. Alati mahub veel. Alati. Loomulikult võib peale eelmist aastat öelda, et puudu on ka kolmas maailmameistritiitel, aga tõsiselt rääkides olen lapsepõlvest saati unistanud olümpiakullast ning just see siiani kripeldabki. Ei saa kunagi öelda, et jõuan selleni, aga väga tahaksin ja ma teen kõik selleks, et see õnnestuks. Rääkides sportlase vaatenurgast, on olümpiakulda väga raske saada. Hoolimata sellest, et MM-il on tegelikult konkurents tihedam, toimuvad olümpiamängud nelja aasta tagant ning sinna kvalifitseerumine on väga raske, terve aasta kestev pingutus. Selleks ei saa valmis aasta või kahega, see on pikem protsess, milleks tuleb süsteemselt valmistuda. Ettevalmistus peab väga põhjalik olema ja lihtne on komistada. Mina olen seal juba mitu korda komistanud (naerab). Järgmise olümpiani ei ole enam palju aega jäänud, kuid valmistunud selleks olen juba lapsest saati. MIDA SEL KORRAL TEISTMOODI TEED? Kindlasti teen palju asju teistmoodi. Ma ei ole sellises vanuses kunagi olümpial käinud. Kahtlemata on kvalifitseerumine väga keeruline, sest vehklemises toimub kvalifitseerumine terve aasta ja osalejate nimekiri pannakse lukku alles neli kuud enne olümpiamänge. See tähendab, et on olnud terve aasta intensiivset võistlusperioodi ja vormi ajastamine kogu selleks aastaks ning seejärel veel pool aastat lihvimiseks on väga keeruline. Kui oled lõpuks nimekirja saanud, siis järgmine keeruline ülesanne on leida vastased, kellega treenida, sest need, kes on olümpiale minemas ju oma konkurentidega treenida ei taha. Need, kes ei kvalifitseeru, on selleks ajaks oma hooaja juba lõpetanud. Nii et väljakutseid on väga palju. KUIDAS KOMMENTEERID AASTA SPORTLASE VALIMISI? See on koht, kus kahjuks või õnneks mina ei saa enam midagi teha. Minu töö on võistlemine ja kui ma teen oma tööd hästi, siis tulevad ka kõrged kohad. Eelmise hooaja kohta saan öelda, et sain oma ülesandega hästi hakkama, aga

50 SUUND


PERSOON

Мне нравится читать биографические и исторические книги, потому что волей-неволей все возвращается на круги своя. События повторяются, и зачем изобретать велосипед... Из биографических книг я почерпнул много хороших мыслей и смелость, чтобы действовать. У ТЕБЯ МНОГО МЕДАЛЕЙ. ЕСТЬ ДОСТИЖЕНИЯ, КОТОРЫХ В ЭТОМ НАБОРЕ ЕЩЕ НЕ ХВАТАЕТ? Все относительно. Для спортсмена титулов никогда не бывает слишком много. Всегда могут быть еще. Всегда. Конечно, после прошлого года можно сказать, что не хватает третьего титула чемпиона мира. Но, если серьезно, то я с детства мечтал об олимпийском золоте, и это то, что не дает покоя до сих пор. Никогда нельзя говорить, что я обязательно добьюсь этой цели, но мне бы этого очень хотелось и я сделаю все, чтобы у меня получилось. С точки зрения спортсмена, олимпийское золото получить очень трудно, хотя на ЧМ конкуренция на самом деле выше. Но Олимпийские игры проходят раз в четыре года, и попасть на них очень сложно. К этому нельзя подготовиться за год или два, это более долгий процесс, к которому следует готовиться системно. Подготовка должна быть очень основательной, и очень легко споткнуться. Я уже несколько раз спотыкался (смеется). До следующей олимпиады осталось немного, но готовился я к ней еще с детства. ЧТО ТЫ СДЕЛАЕШЬ ПО-ДРУГОМУ В ЭТОТ РАЗ? Многие вещи я точно сделаю по-другому. В таком возрасте я никогда не был на олимпиаде. Несомненно, будет трудно квалифицироваться, потому что в фехтовании квалификация длится целый год, и список участников утверждается лишь за четыре месяца до Олимпийских игр. Это означает, что сначала проходит целый год интенсивных соревнований, к которым надо привести себя в форму, а затем нужно еще полгода шлифовать свои навыки — это очень сложно. Когда наконец попадаешь в список участников, то следующей сложной задачей становится поиск спарринг-партнеров. Ведь те, кто примут участие в Олимпиаде, не хотят тренироваться со своими конкурентами, а те, кто не квалифицировался, к этому времени уже завершили свой сезон. Так что вызовов хватает. КАК ТЫ ПРОКОММЕНТИРУЕШЬ ВЫБОРЫ СПОРТСМЕНА ГОДА? Это та вещь, с которой я, к счастью или к сожалению, ничего не могу поделать. Моя работа — соревнования, и если я делаю ее хорошо, то приходят и высокие места. По поводу прошлого сезона могу сказать, что я хорошо справился со своей задачей. Но надо понимать, что люди привыкают к хорошим результатам, и если уже раз получил, например, золото на ЧМ, а в следующем году получишь серебро — по мнению журналистов, это уже регресс. Будучи спортсменом, мне очень тяжело привыкнуть к этому, ведь что греха таить, профессиональный спорт не полезен для здоро-

SUUND 51


PERSOON

tuleb aru saada sellest, et inimesed harjuvad heade tulemustega, ning kui oled korra näiteks MM-il kulla võitnud ja järgmisel aastal tuled hõbedale, siis ajakirjanike arvates on see juba taandareng. Olles ise sportlasena spordi sees, on mul sellega väga raske harjuda, sest mis seal salata, profisport pole kunagi tervislik. Tehakse ränka trenni, aastatega kogunevad vigastused, tehnoloogiad arenevad, noored talendid tulevad peale ja nii tuleb iga järgmine medal aina suurema pingutusega ja on sportlasele üha väärtuslikum. Nii et tegelikult on sportlase jaoks hiljem võidetud medal isegi hinnalisem, sest sisemuses sa tead, kui palju pead selleks tegema. KUI KAUA PLAANID VEEL PORFISPORTLASE KARJÄÄRI JÄTKATA? Sellega on üks väga huvitav lugu. Üle-eelmisel aastal läksin Rio olümpiamängudele sellise mõttega, et see on mu viimane võistlus, kus ma tahan karjäärile ilusa punkti panna. Mitte keegi sellest ei teadnud, isegi mitte kodus. No ja siis olid olümpiamängud läbi ning sain sellise koha, nagu sain. Tulemus kripeldas raskelt. Ei olnud päris see, mille järele olin läinud. Kui jõudsin hotelli, hakkasin vaatama, kes ja mida mulle kirjutanud on. Mu sponsor oli saatnud mulle e-kirja. Olin peale võistlusi intervjuus öelnud, et mu lapsepõlveunistus jäi täitmata, ja selles kirjas mu sponsor Heiti Hääl kirjutas: „Kuule, ma tahaksin väga aidata, et see lapsepõlveunistus täituks. Ma ei suru peale, aga kui sa otsustad, et sa jätkad järgmise olümpiatsükli, siis me oma firmaga oleme sul kõrval ja toetame.” Ma tänasin teda, aga kohe mingit vastust ei andnud. Kuid sees juba kripeldas – kas ma tõesti lõpetangi ära ja ei proovigi rohkem? Tol hetkel olin väga nõrk, keha oli viimseni välja kurnatud, mitmed vigastused andsid tugevalt tunda ja kaalusin tõsiselt, mida edasi teha. Rääkisime Heitiga, palusin aega vigastuste ravimiseks ning seejärel proovin ja vaatan, kas ma olen üldse konkurentsivõi-

52 SUUND

вья. Профессионалы тренируются очень усердно, с годами накапливаются травмы, развиваются технологии, приходят молодые таланты. Так что каждая последующая медаль достается все тяжелее. На самом деле медали, полученные позже, для спортсмена даже более ценны, потому что понимаешь, сколько ты должен ради них сделать. КАК ДОЛГО ТЫ ПЛАНИРУЕШЬ ПРОДОЛЖАТЬ КАРЬЕРУ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СПОРТСМЕНА? Тут есть одна очень интересная история. В позапрошлом году я поехал на Олимпиаду в Рио с мыслью, что это мои последние соревнования, на которых я хочу поставить красивую точку в своей карьере. Об этом никто не знал, даже дома. И вот,


KUI NÜÜD JÄRGMISELT OLÜMPIALT TULEB SEE LOODETUD MEDAL, KAS SIIS ON TIPPSPORDIGA KÕIK? Ma arvan, et kui see kõik õnnestub ja ma saan oodatud medali, siis arvan, et olen „spordipensioni” ära teeninud küll, sest siis olen juba nelikümmend ja võib hakata uusi väljakutseid otsima. Aga kes meist tegelikult oskab tulevikku ennustada?

Олимпийские игры закончились, я получил то место, которое получил. Результат щемил душу. Этот было не то, за чем я туда ехал. Когда я вернулся в отель, то стал смотреть, что мне пишут. Мой спонсор написал мне электронное письмо. В интервью после соревнований я сказал, что моя детская мечта осталась неисполненной, и в этом письме мой спонсор Хейти Хяэль писал: «Послушай, я очень хотел бы помочь детской мечте сбыться. Я не настаиваю, но если ты решишь, что продолжишь следующий олимпийский цикл, мы со моей фирмой будем рядом и поддержим тебя». Я поблагодарил его, но сразу не ответил. А на душе уже скребли кошки: неужели я действительно на этом все закончу и даже не попробую еще раз? В тот момент я был очень слаб, организм был истощен до предела, многие травмы давали о себе знать, и я серьезно думал, что делать дальше. Мы поговорили с Хейти, я попросил время, чтобы подлечиться, а потом собирался попробовать и посмотреть, конкурентоспособен ли я вообще. Он согласился. В прошлом году я завоевал две медали на титульных соревнованиях. Так что в итоге, это электронное письмо имело решающую роль в моей карьере, потому что в мысленно я тогда уже попрощался с соревнованиями.

PERSOON

meline. Ta nõustus sellega. Eelmisel aastal tuli kaks tiitlivõistluste medalit. Nii et kokkuvõttes oli sellel ühel e-kirjal minu karjääris kandev roll, sest oma peas olin ma võistlemise lõpetanud.

ЕСЛИ НА СЛЕДУЮЩЕЙ ОЛИМПИАДЕ БУДЕТ ДОЛГОЖДАННАЯ МЕДАЛЬ, ТО ТЫ «ЗАВЯЖЕШЬ» С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ СПОРТОМ? Я думаю, что если все получится, и я получу долгожданную медаль, то «спортивную пенсию» я заслужил, потому что тогда мне будет уже сорок, и можно начать поиски новых вызовов. Но кто из нас, в самом деле, может предсказывать будущее?

SUUND 53


M

IKS ITTE KOHE TÄNA?

ПОЧЕМУ БЫ НЕ СЕГОДНЯ?

AUTOR: KADRI PAAT, JÕUSAALI- JA PERSONAALTREENINGUTE JUHT

T

ahame investeerida oma keha tervisesse ja heaolusse, et ka viie või kümne aasta möödudes oleksime sama energilised ja reipad kui täna. Tihtipeale unustame, et meie igapäevastel väikestel valikutel on ääretult suur roll selles, kuivõrd hästi me end aastate pärast tunneme. Selleks, et käesolev aasta ja ka tulevik oleksid täis valikuid ja tegevusi, mis Sinu tervisele kasu toovad, soovitan Sul juba täna luua enda jaoks struktuuri ja plaani, mis raudset tervist toetavad!

54 SUUND

З

доровье нашего тела и хорошее самочувствие — это то, во что мы хотим вкладываться, чтобы и через пять, и через десять лет быть такими же энергичными и бодрыми, как сегодня. Мы часто не думаем о том, что маленькие решения, которые мы принимаем каждый день, сыграют большую роль в нашем самочувствии через пять или десять лет. Для того, чтобы и в этом году, и в более отдаленном будущем у вас было много полезных возможностей и занятий, рекомендую уже сегодня создать «железный» каркас и план, которые точно будут поддерживать ваше здоровье!


Esmalt pane enda jaoks kirja või mõtle kohe vastused allolevale viiele küsimusele:

Для начала запишите или продумайте ответы на пять вопросов:

• • • •

Millisest kehvast harjumusest oled parema tervise nimel valmis kohe loobuma? Kui Sinu keha oleks Sinu loodud ettevõte, millesse igapäevaselt investeerid, siis kuidas Sa teda kohtleksid? Mis on see aspekt, mida saad juba täna toitumises muuta, et see oleks tervislikum? Kuidas saad juba täna liikumist ja kehalist aktiivsust tõsta? Kes on need inimesed Sinu ümber, kellega koos saad luua tugivõrgustiku, et tervislike harjumustega sinapeale jääda?

Kõikidele vastustele sea ka kindel aeg, millal selle rakendamist alustad. Öeldakse, et kõige parem aeg „puu istutamiseks” oli eile ning paremuselt teine aeg on täna. Ära oota järgmist nädalat või kuud, et teha algust tervisele kasulike harjumuste juurutamisega. Sinu keha soovib, et teeksid algust kohe – talle ei ole oluline, mis päev, kuu või aastaaeg parasjagu on. Kas tunned, et vajad kindla struktuuri ja plaani loomiseks kedagi appi? MyFitnessist on Sul võimalik leida endale personaaltreener, kes innustab, julgustab ning seab paika kindla programmi, mille toel on palju lihtsam ja sihikindlam enda unistusi täide viia. Õpid enda keha tõeliselt tundma, saad osa individuaalsest lähenemisest ja spetsiaalselt Sinu jaoks loodud treeningprogrammist. Leia endale personaaltreener MyFitnessi kodulehelt ja kirjuta talle juba täna, kuidas tahad end viie või kümne aasta pärast tunda.

• • • •

От какой вредной привычки вы готовы немедленно отказаться ради здоровья? Если бы ваше тело было созданным вами предприятием, в которое вы ежедневно инвестируете, как бы вы к нему относились? Что бы вы могли уже сегодня изменить в своем питании, чтобы сделать его более полезным? Каким образом вы могли бы уже сегодня повысить свою физическую активность? Кто из людей в вашем окружении мог бы стать поддержкой в обретении полезных привычек?

Запланируйте, когда именно вы начнете претворять в жизнь каждый ответ. Говорят, что лучшее время, чтобы начать, было вчера, а следующее лучшее время — это сегодня. Не ждите новой недели или месяца, чтобы положить начало полезным для здоровья привычкам. Ваше организм хочет, чтобы вы начали сейчас, для него не важно, какой сейчас день, месяц или время года. Вы чувствуете, что нуждаетесь в чьей-то помощи для создания точной структуры и плана действий? В MyFitness вы найдете персонального тренера, который вдохновит вас, подбодрит и установит четкую программу, с помощью которой вы сможете исполнять свои мечты гораздо проще и увереннее. Вы по-настоящему узнаете свое тело, получите индивидуальный подход и созданную специально для вас программу тренировок. Найдите себе персонального тренера на домашней странице MyFitness и напишите ему уже сегодня о том, как вы хотите чувствовать себя через пять или десять лет.

MyFitnessil on 18 klubi Eestis ja 11 klubi Riias

Tallinnas: MyFitness Rocca al Mare, Viru, Postimaja, Solaris, Kristiine, Mustamäe, Lasnamäe Virbi, Viimsi, Ülemiste City, Balti Jaama Turg, Lasnamäe Kärberi, Lasnamäe Linnamäe ja Pirita. Lisaks Tartus kaks klubi ning Narvas, Pärnus, Viljandis üks spordiklubi. MyFitness + paketiga on Sul võimalus külastada kõiki MyFitness klubisid üle Eesti klubide lahtiolekuaegadel.

www.myfitness.ee

«MyFitness» – это 18 клубов в Эстонии и 11 клубов в столице Латвии, Риге

В Таллинне: MyFitness Rocca al Mare, Viru, Postimaja, Solaris, Kristiine, Mustamäe, Lasnamäe Virbi, Lasnamäe Kärberi, Lasnamäe Linnamäe Ülemiste City, Balti Jaama Turg, Viimsi и Pirita. В других городах Эстонии: два клуба в Тарту и по одному в Нарве, Пярну и Вильянди. С пакетом «MyFitness +» Вы можете посещать любые клубы «MyFitness» по всей Эстонии.

www.myfitness.ee

KADRI PAAT

SUUND 55


KEVADINE SUURPUHASTUS БОЛЬШАЯ ВЕСЕННЯЯ ЧИСТКА

AUTOR: MERIT RAJU, AJAKIRJA HINGELE PAI LOOJA

K

evadine hele valgus, sulin ja vulin, värskus, tärkamine ja ärkamine toob meile tohutut rõõmu, annab energiat nagu armunule ja üllatab üha linnukooride, lehepungade ja õieiluga. Käes on aeg sä�da ka ennast ja oma ümbrus õitsele! OLE ÕUES Võta endale aega – mi�e viimase, vaid esimese asjana, sest muidu on elu näidanud, et seda aega justkui ei tulegi ja ikka on kõik muu olulisem. Jaluta loodust jälgides, ammuta päikest, hinga värskust, rända Ees�maal. VÄHEM ON ROHKEM Vanast vabanedes teed ruumi uuele, sest liigne kila-kola on energiaröövel. Kui oled asjadesse uppunud, pole ruumi uue üle rõõmu tunda ning pungil kodu peegeldub mõ�eid pungil peas ja kohustusi täis kalendris. Süstema�seeri asju, vii mõned kas�täied kraami uuskasutusse või kirbukale, liiguta mööblit, too uued kardinad või diivanipadjad ja õitsvad po�- või vaasililled – nii saad kodu (ja mõ�eid) lihtsalt ja kiirelt värskendada. PUHTAM OLEMINE Pese põrandaid meresoolaveega, millesse on lisatud sinu lemmik eeterlikke õlisid. Supilusikatäis meresoola ämbritäie vee kohta puhastab mitme�: nii bakterite kui ka vana energia mõ�es. Mina lisan pesuve�e ka mõned �lgad apelsini ja sidruni eeterlik-

56 SUUND

Я

ркий весенний свет, журчание ручьев, свежесть, перерождение и пробуждение природы доставляют нам безумную радость и дают энергию, подобно влюбленности. Мы с каждым днем все больше восхищаемся птичьим хором, почками деревьев и красотой цветов. Пришло время и самим подготовиться к расцвету! ВЫХОДИТЕ НА УЛИЦУ Найдите время для себя — и не в последнюю, а в первую очередь. Жизнь показывает, что само по себе это не случится, потому что всегда находятся дела поважнее. Гуляйте, наблюдайте за природой, подпитывайтесь энергией солнца, дышите свежестью, путешествуйте по Эстонии. МЕНЬШЕ = БОЛЬШЕ Освобождаясь от старого, вы создаете место для нового, ведь лишний хлам отнимает энергию. Если вы утопаете в вещах, то у вас не остается пространства, чтобы испытать радость от чего-то нового. Битком набитый дом, как правило, означает переполненную мыслями голову и полный обязанностями календарь. Систематизируйте вещи, отнесите несколько ящиков добра на переработку или на блошиный рынок, переставьте мебель, повесьте новые шторы, обзаведитесь новыми диванными подушками, цветущими растениями в горшках или срезанными цветами в вазе — так вы сможете просто и быстро освежить дом, а заодно и мысли. БОЛЬШЕ ЧИСТОТЫ Мойте полы водой с добавлением морской соли и ваших любимых эфирных масел. Одна столовая ложка морской соли на ведро воды поможет очистить дом как от бактерий, так и от старой энергии. Я добавляю в


H I N G E L E PA I

Hingele Pai on loomulikkust, lihtsust ja jätkusuutlikke elamise viise väärtustav ajakiri, mis ilmub neli korda aastas ja reklaamivabana. W W W. H I N G E L E PA I . E E

ku õli – nii on põrandapesu kogemus ka lõhnameelele ja heaolutundele. SÖÖ ROHELIST Ise kasvatatud idud ja võrsed – need on kõige maitsvamad, lisaks pungil kogu headusest! Pane peotäis herneid kaheks päevaks ve�e ja siis po� mulla sisse. Nädalake kannatlikkust ja juba saab esimesi magusaid võrseid näpistada ning kõigi rõõmuks otse suhu pista. Vahtra- ja kasemahl, noored võrsed kodust ja loodusest, �llukesed vahtralehed – kõik need kevade kingitused puhastavad verd ning annavad metsiku(l)t energiat, vitamiine ja mineraale. OLE TÄNULIK Mõ�skle, mille üle oma elus oled tänulik – seda tehes ja oma elu kingitusi väärtustades on leitud oluline seos õnnetundega. Millised on sinu suhted? Millised sind toidavad, millised kurnavad? Suuna energia suhetesse, mida tahad hoida ja kasvatada. Kellele oled valmis andestama? Kes vajaks sinu toetavat sõna, mõtet? KÕRVAD TULISEKS Silita oma nägu ja kõrvu ning mudi läbi kõik punk�d kõrvalestadel, kõrvadel ja hõõru ka kõrvataguseid. Hõõru kõrvu ak�ivselt pool minu�t ja pane siis peod kõrvadele, tunneta seda mõnusat kuumust ja silita lõpetuseks kätega mööda kaela õlgadeni. See on kõige lihtsam ja kiirem viis teha ergutavat massaaži kogu kehale!

воду также несколько капель эфирных масел апельсина и лимона — так мытье полов становится приятным и для обоняния. ЕШЬТЕ ЗЕЛЕНЬ Выращенные самостоятельно ростки и побеги — самые вкусные, вдобавок к этому они полны полезных веществ! Замочите горсть гороха на два дня в воде, а затем посадите в горшке. Немного терпения — и уже через неделю можно будет отщипывать сладкие побеги и отправлять их прямо в рот. Кленовый и березовый сок, выращенные дома или собранные на природе молодые побеги, крохотные листочки клена все эти подарки весны очищают кровь, придают неимоверную энергию и снабжают витаминами и минералами. БУДЬТЕ БЛАГОДАРНЫ Поразмышляйте, чему вы в своей жизни благодарны — подобные занятия напрямую связаны с чувством счастья. Какие у вас отношения с окружающими? Какие из них подпитывают вас, а какие утомляют? Направляйте энергию на те из них, которые вы хотите беречь и развивать. Кому вы готовы прощать? Кто нуждается в вашей поддержке словом или идеей? РАЗОГРЕЕМ УШИ Погладьте свои лицо и уши и помассируйте все точки на ушных раковинах и ушах, потрите за ушами. Трите уши активно полминуты, а затем положите ладони на уши, прочувствуйте это приятное тепло и в завершение погладьте руками шею до плеч. Это самый быстрый и простой способ сделать бодрящий массаж, который окажет благотворное влияние на все тело!

SUUND 57


SEEKORD LÄHEB LIHTSALT! НА ЭТОТ РАЗ БУДЕТ ПРОСТО!

AUTOR:ELIIS SUVI FOTOD:KÄRCHER


ETTEVÕTE

K

as olete märganud, et kevadel, kui päike akna taga särab, hakkab hinges kiirelt idanema soov oma elamine sama säravpuhtaks saada. Peale hoolikat suurpuhastust, tubade tuulutamist ja värskete kevadlillete tuppa toomist on tõeline nauding kodus ringi jalutada, või veelgi parem, tantsida.

В

ы замечали, что весной, стоит яркому солнцу показаться за окном, в нас просыпается желание начистить до блеска свое жилье? Это же настоящее наслаждение – ходить по дому, а еще лучше танцевать, после того как проведена тщательная генеральная уборка, комнаты проветрены и в них принесены свежие весенние цветы.

SUUND 59


ETTEVÕTE

Õnneks on kodumasinate tootjad palju pingutanud selleks, et need toimingud meie jaoks kergeks ja nauditavaks muuta, kuid uurisime professionaalidelt veel nippe, mida järgida, et saadud tulemus ka võimalikult kauaks püsima jääks: • • • • • • • • • • • • •

Tee nimekiri, mis vajab koristamist Kaasa kevadpuhastusse kogu pere Keskendu ühele ruumile korraga Liigu tegevustega õuest tuppa ja ruumis ülevalt allapoole Pese kardinad, padja- ja voodikatted ning kõik muud kodutekstiilid Pese aknad Puhasta tolmuimejaga voodid ja pehme mööbel Küüri puhtaks vannituba Pühi tolm Puhasta ja pese põrandad Tuuluta toad Too vaasi lõhnavad kevadlilled Naudi puhast ja värsket elamist

Kui jõuad masinate valikuni, siis kehtib vana reegel – vähem on rohkem. Kindlasti tasub investeerida kvaliteetsetesse seadmetesse, sest just Sina ise pead nendega aastaid tööd tegema. Kodumajapidamise hoiab enamasti kenasti korras vaid viie masinaga – multifunktsionaalne tolmuimeja, aknapesur, põrandapesur, aurupesur ja välitingimustesse survepesur. Neile lisaks vajad veel vaid mõnda lappi ja puhastusvahendeid.

Aurupuhastiga saab enamik kodus leiduvaid pindu puhtaks täiesti kemikaalivabalt!

Alustame siis meiegi oma puhastusringi aiast ja kui sinu majapidamises on autod, jalgrattad, basseinid, rennid, sammaldunud kivid, terrass ja aiamööbel, siis kõige selle puhastamisel on asendamatu abiline survepesur. Kellel see kodus olemas on, teab ilmselt omast käest, et autopesulat te enam ei vaja, sest näha, kuidas auto end käe all läikima lööb, teeb alati meele rõõmsaks. Kärcheri survepesurite kasutamine on samuti väga lihtne: ühendage seade veevarustusega või pistke vooliku ots ämbrisse ning ühendage vooluvõrguga, keerake kraan lahti, lülitage sisse survepesur ja laske puhastamise lõbul alata! Lisaks on survepesuriga veekulu 80% võrra väiksem võrreldes sellega, kui teeksime sama tööd tavalise voolikuga, ja näiteks auto saab pestud poole kiiremini!

С помощью пароочистителя можно без химикатов очистить большинство имеющихся дома поверхностей!

Järgmiseks võiks ette võtta aknad, sest nii saad lisaks kirkale vaatele tuppa hapnikurikka kevadise õhu, mis iseenesest töölusti lisab. Kärcheri tänapäevased aku-

60 SUUND


• • • • • • • • • • • • •

ETTEVÕTE

К счастью, производители бытовой техники приложили много усилий, чтобы уборка стала для нас легкой и приятной. Мы узнали у профессионалов несколько хитростей, благодаря которым результат уборки сохраняется дольше: Составьте список того, что нуждается в уборке Привлеките к весенней уборке всю семью Сосредотачивайтесь на каждом помещении по очереди Продвигайтесь во время уборки с улицы в дом, а в помещении – сверху вниз Постирайте шторы, покрывала, наволочки и прочий текстиль Вымойте окна Очистите пылесосом кровати и мягкую мебель Вычистите ванную комнату Протрите пыль Очистите и помойте полы Проветрите комнаты Принесите в дом благоухающие весенние цветы Наслаждайтесь чистым и свежим жильем

Когда дойдете до выбора приспособлений, то помните правило «меньше, да лучше». Инвестировать стоит в качественную технику, потому что именно вы будете использовать ее годами. Хозяйство можно содержать в чистоте с помощью пяти вещей: многофункционального пылесоса, стеклоочистителя, поломоечной машины, пароочистителя и мойки высокого давления. В дополнение к ним вам нужны лишь несколько тряпок и чистящие средства. Начнем свою уборку с сада. Если в вашем хозяйстве есть машины, велосипеды, бассейны, водостоки, замшелые камни, терраса и садовая мебель, то незаменимый помощник для очистки всего этого – мойка высокого давления. Тем, у кого есть такой аппарат, автомойка больше не нужна: всегда приятно довести машину до блеска своими собственными руками. Использовать мойки высокого давления «Керхер» очень просто: подсоедините прибор к водоснабжению или опустите конец шланга в ведро, подключите к элетросети, откройте кран, включите мойку и радуйтесь чистоте! Расход воды при использовании такой мойки на 80 % меньше, чем при подаче воды в шланг из обычного крана. К тому же мойка высокого давления позволяет помыть машину вдвое быстрее! Следом можно взяться за окна, потому что тогда в дополнение к лучезарному виду вы получите богатый

SUUND 61


ETTEVÕTE

toitel aknapesurid on kaalult kerged, ergonoomilised ja teevad oma tööd tõhusalt. Kuna seade imab lisaks pesule kokku ka aknaklaasile jääva vee, siis jääb tulemus ühtlaselt puhas, triipudeta ja ühtmoodi hästi saab aknad puhtaks nii seest kui ka väljast. Väikese vihjena soovitan aknapesurit proovida ka vannitoa kahhelkividel, saunauksel ja peeglite puhastamisel – minul on see avastus vannitubade koristamise oluliselt kiiremaks muutnud. Samas avastasin Kärcheri tooteid proovides veel ühe abilise, aurupuhasti, mis vannitubades ilmselt peagi aknapesuri kõrvale lükkab, sest vähemalt minu silmis on selle suureks eeliseks täiesti ilma igasuguste kemikaalideta puhastamise võimalus ning tänu aurule saab kõvadelt pindadelt eemaldada 99,99% bakteritest. Lisaks vannitoale saan sama mugavalt puhtaks ka köögipinnad, kraanikausi, õhupuhasti, pliidi, ahju või mistahes koha, mille puhastamine siiani tüütu küürimine oli. Lisades põrandaotsiku, saab sama seadmega puhtaks nii kivi, keraamilised plaadid, PVC, laminaat- kui ka lakitud parkettpõrandad. Auruga puhastamine on põhjalikum, kui tavaline mopipesu ning tagab turvalise keskkonna, eelkõige väikelastele, kellele meeldib kõike suhu pista, ning ka allergikud saavad kergendatult hingata. Põranda kallale asudes tuleb tõdeda, et õige masina valimine läheb keerulisemaks. Oleme harjunud tolmuimejaga põranda üle tõmbama ja siis lapi või mopiga pesema, kuid Kärcheril on põrandapesumasin, millega saab teha mõlemat korraga ja põrand saab puhtaks poole kiiremini! Veekulu 60 m2 suuruse korteri puhul on vaid 600 ml ning peale samaaegset tolmu imemist ja pesu on põrand kuiv juba 2 minutiga! Tolmuimejat valides soovitan täna mitte rahulduda ainult tolmu imemise funktsiooniga, vaid eelistada „tolmuimejat”, mis imeb ka märga tolmu. Sellised on näiteks Kärcheri tolmuimejad, mis kannavad mudelimärget täiendusega WD („märg ja kuiv”, ingl k wet and dry). Veel jälgige tolmuimeja valikul imemisvõimsust ja kuna paljud meist armastavad tolmuimejaid kasutada ka mujal, kui vaid põranda puhastamiseks, siis ei ole mitte

62 SUUND

кислородом весенний воздух, который сам по себе прибавит рабочего задора. Работающие от аккумуляторов современные стеклоочистители «Керхер» легки, эргономичны и эффективны. Поскольку устройство не только моет окна, но и удаляет с них воду, стекла очищаются равномерно и без разводов. Аппарат одинаково хорошо подходит для чистки окон как внутри помещения, так и снаружи. Маленький совет: рекомендую попробовать стеклоочиститель также для мытья кафельной плитки в ванной, двери в бане и зеркал. Мне это открытие существенно ускорило уборку ванных комнат. Пробуя технику «Керхер», я открыла для себя еще одного помощника – пароочиститель, который скоро, очевидно, вытеснит из ванной стеклоочиститель. Его большое преимущество в том, что им можно пользоваться без каких-либо химикатов. При этом благодаря пару с твердых поверхностей можно устранить 99,99% бактерий. Помимо ванной комнаты, им удобно чистить кухонные поверхности, раковину, вытяжку, плиту, печь – одним словом, любое место, которое раньше приходилось драить. Используя насадку для пола, этим же прибором можно очистить камень, керамическую плитку, ПВХ, ламинат или лакированный паркет. Очищение паром основательнее, чем просто мытье шваброй. Оно создает безопасную среду, прежде всего, для маленьких детей, которым нравится тянуть все в рот, и облегчает дыхание аллергикам. Приступая к полу, мы сталкиваемся с необходимостью выбрать правильную технику, что довольно непросто. Мы привыкли убирать пол сначала пылесосом, а затем мыть тряпкой или шваброй. У «Керхер» есть машинка для мытья пола, которой можно делать все сразу, и пол станет чистым вдвое быстрее! Расход воды на квартиру площадью 60 м2 составляет лишь 600 мл. Пол будет не только одновременно избавлен от пыли и вымыт, но и станет сухим уже через пару минут! При выборе пылесоса я рекомендую не ограничиваться только функцией всасывания пыли, а предпочесть пылесос, который делает еще и влажную уборку. Таковы, например, модели пылесосов «Керхер», в индексе которых есть обозначение WD («влажный и сухой», от английского wet and dry). Еще при выборе пылесоса стоит обратить внимание на мощность. А поскольку многие используют пылесос не только для чистки пола, то немалова-


ETTEVÕTE

vähetähtis lisatarvikute valik – näiteks auto, pehme mööbli või kardinate puhastamiseks.

жен и выбор насадок: например, для чистки автомобиля, мягкой мебели или штор.

Koristamine võib olla tegevus, kus naudite iga hetke, mil teie elamine muutub samm-sammult puhtamaks. Selle naudingu tagavad teile ergonoomilised ja efektiivsed Kärcheri puhastusseadmed, nii et mitmeliikmelises peres võib nüüd ka kodutööde tegemisel lausa võistlus tekkida.

Уборка может быть занятием, при котором вы наслаждаетесь каждым моментом, когда ваш дом становится чище шаг за шагом. Это удовольствие вам обеспечат эргономичные и эффективные средства для уборки от «Керхер», и теперь в семье может даже возникнуть борьба за выполнение работ по дому.

KÄRCHERI ESINDUSKAUPLUS: PIRITA TEE 102, 12011 TALLINN WWW.KARCHER.EE

SUUND 63


ST*

KEVADSUVINELASTEMOOD ВЕСЕННЕ-ЛЕТНЯЯ ДЕТСКАЯ МОДА

AUTOR: ELIIS SUVI FOTOD: OVS KIDS

P

aljud tüdrukud unistavad moedisaineri erialast ja mis võiks olla neile rõõmustavam kui avastada iga hooaja alguses, et nad on oma eelmise aasta riietest lootusetult välja kasvanud. Saabumas on kevad, mil suveriided kapist välja otsitakse ning igale lapsevanemale kulub marjaks ära teadmine, kust saada lapsele vastupidavad ja ilusad rõivad, mida ka moeteadlik laps rõõmsalt kannaks. Värviline ja sportlik – peamiselt pastelsetes toonides mugavate lõigete ja headest materjalidest sportlikku, mugavat kollektsiooni täiendavad kontras�ks värvilised trükimustrid poisteriietel ning veidi futuristlikud säravates kontras�oonides elemendid tüdrukuteriietel.

М

ногие девочки мечтают о профессии модельера. Что может быть для них приятнее, чем в начале каждого сезона обнаруживать, что они безнадежно выросли из своей прошлогодней одежды. Наступает весна – время, когда в шкафу начинают искать летнюю одежду, и каждому родителю пригодится информация о том, где купить прочную и красивую одежду для ребенка, которую маленькие модники будут носить с удовольствием. Цветная и спортивная – спортивную коллекцию в нежных тонах, удобного покроя, с приятными материалами дополняют контрастные цветные печатные узоры на одежде для мальчиков и немного футуристические контрастные элементы на одежде для девочек.

Tänavamoes on esikohal mugavus ja prak�lisus ning riided on lihtsad ja värvikirevad. Triipudele ja puhtale punasele, kollasele ja rohelisele on täienduseks kaasaegne liikuvust andev teksa ning vihma- ja tuulekindlad jakid.

В уличной моде на первом месте удобство и практичность, это простая и яркая одежда. Полоски, а также чистые цвета – красный, желтый и зеленый – дополняют модную джинсовую ткань. В этой коллекции важное место отводится водонепроницаемым и непродуваемым курточкам.

Suvisele peole minnes tahaks riietuda nii nagu suured. Selleks puhuks on kevadsuvises kollektsioonis

На летний праздник хочется нарядиться по-взрослому. По этому случаю в весенне-летней коллекции есть

64 SUUND


linased ja Jersey-jakid ning pastelsetes toonides pidulikumad riided. Tüdrukuterõivastel on kaunistuseks ilusad roosiõied ja volangid ning palju sädelevate detailidega valgeid hõljuvaid seelikuid ja kleidikesi.

льняные куртки, куртки из джерси и праздничная одежда пастельных тонов. Украшением одежды для девочек стали прекрасные цветы роз и воланы. Есть много белых воздушных юбок и платьиц с блестящими деталями.

Mood on �h� Itaalia sünonüümiks ja loomulikult seisab selle võrdluse paikapidavuse eest ka Itaalia lasteriiete bränd OVS, mis eelmise aasta lõpus Rocca al Mare kaubanduskeskuses esinduskaupluse avas. OVS brändi eesmärk on pakkuda taskukohaseid, kuid itaaliapäraselt elegantseid ning samas iga� trendikaid lasteriideid. Naturaalsust hindavate vanemate rõõmuks on paljudel toodetel Öko-Tex 100 ser�fikaat, mis annab kindlustunde, et tegemist on naha- ja loodussõbraliku kaubaga.

Слова Италия и «мода» часто воспринимаются как синонимы. Одно из подтверждений тому – итальянский бренд детской одежды OVS, который в конце прошлого года открыл свой официальный магазин в торговом центре Rocca al Mare. OVS предлагает по-итальянски элегантную и модную детскую одежду по приемлемым ценам. На радость родителям, заботящимся о здоровье и экологии, многие изделия имеют сертификат Oeko-Tex 100. Он гарантирует, что товар не содержит веществ, вредных для кожи и окружающей среды.

OVS Kids esinduspood asub Rocca al Mare kaubanduskeskuse 2. korrusel ja hea valik on ka Tartu Kvartali keskuse Kidz One kaupluses. OVS Kids tooted on kvaliteetsed ja taskukohased ning hinnad ei ületa 50 euro piiri!

Официальный магазин OVS Kids находится на втором этаже торгового центра Rocca al Mare. Кроме того, большой выбор одежды есть и в Тарту, в магазине Kidz One в торговом центре Kvartal. Одежда OVS Kids качественная, а цены не превышают 50 €!

FB: OVS Kids Estonia

FB: OVS Kids Estonia SUUND 65


LOODUSKOSMEETIKA Н АТ У РА Л Ь Н У Ю К О С М Е Т И К У AUTOR: GERTRUD VARDJA

66 SUUND


KO S M E E T I K A

K

evade saabudes soovime nautida iga päikesekiirt, värviküllust, hingata värsket kevadõhku. See aastaaeg lausa kutsub uuendusi ellu viima nii garderoobis, toidulaual kui ka elustiilis! Seepärast uurisime Gertrud Vardjalt, mis teda looduskosmeetika juures paelub ning mis inspireerib teda sellel teemal ka iganädalasi blogipostitusi kirjutama. Gertrudi jutust selgub, et inspiratsiooni leida on lihtne. Vaja on endalt vaid küsida, kas ma ikka tahan, et kreem, mida oma nahale määrin, säiliks toatemperatuuril aasta või veelgi kauem? Või on mulle hoopis olulisem, et selle koostisosad oleksid kõik 100% söödavad? Kas teadsite, et igapäevaselt puutume kosmeetikatooteid kasutades kokku ligi saja kemikaaliga? Kurb tõsiasi on ka see, et vaid umbes 10% 10 000st kosmeetikatoodetes kasutatavatest kemikaalidest on tõestatult organismile ohutud. Selles värviküllases tööstuses kasutatakse sageli kõrvuti nii looduslikke kui ka sünteetilisi koostisosi, et muuta toodete välimus atraktiivsemaks, lisada meeldiv aroom, anda naha tekstuuri kohe muutev efekt, suurendada toote kaalu või hoopiski pikendada toote säilivusaega. Ja nii on igal tarbijal võimalus valida, kas oma nahka soovitakse hooldada looduslike või sünteetiliste toimeainete abil. „Üha enam õpitakse hindama naturaalset looduskosmeetikat, mille tootmine on kasvanud viimase 10 aasta jooksul hüppeliselt. Järjest enam tuntakse huvi, kust kosmeetikatoodete tooraine pärineb ning millised on toodetes kasutatavad koostisosad. Eelistatakse toodete värskust pikale säilivusajale ning taimede naturaalset aroomi parfüümilõhnale,” räägib Gertrud. Sageli kaasneb kvaliteetsema tooraine, koostises olevate toimeainete vahekorra

С

приходом весны мы хотим наслаждаться каждым лучиком солнца и яркими красками, вдыхать свежий весенний воздух. Это время года располагает к переменам: не только в гардеробе или питании, но и в самом стиле жизни! Мы обратились к Гертруд Вардья, чтобы узнать, чем ее привлекает органическая и натуральная косметика, и что вдохновляет ее еженедельно писать об этом в своем блоге. Из рассказа Гертруды выясняется, что вдохновение найти легко. Надо лишь спросить у себя: «Я и вправду хочу, чтобы крем, который я ежедневно наношу на свою кожу, хранился при комнатной температуре год, а то и больше? Или для меня важнее, чтобы все его ингредиенты были на 100 % съедобными?» Знаете ли вы, что каждый день, используя косметику, мы соприкасаемся почти с сотней различных химикатов? Другой печальный факт: из 10 000 химикатов, используемых в косметической промышленности, лишь около 10 % имеют подтверждение о безопасности для организма. В этой индустрии часто используются одновременно и натуральные, и синтетические компоненты. Это делают, чтобы продукт стал привлекательнее выглядеть или пахнуть, ускорить его воздействие на кожу, увеличить его вес или продлить срок хранения. Но каждый потребитель может выбирать, с помощью каких средств он хочет ухаживать за своей кожей – натуральных или синтетических. «Люди все больше учатся ценить натуральную и органическую косметику, производство которой за последние 10 лет резко возросло. Потребители все больше интересуются составом и происхождением сырья косметических продуктов. Долгому сроку хранения предпочитают свежесть, а парфюмерной отдушке – природный аромат растений», - говорит Гертруд. Благодаря применению более качествен-

SUUND 67


KO S M E E T I K A

ning väiksema toodetud koguse tõttu ka kõrgem hind, kuid argumente looduskosmeetika eelistamiseks on mitmeid: • •

Kõik, mida nahale kanname, imendub organismi, sellepärast vali kosmeetikat sama hoolikalt nagu toitu. Naturaalsed kosmeetikatooted on keskkonnasäästlikumad, sest tooraine kasvatamiseks ei kasutata kunstväetisi ega kangeid kemikaale, mis maad kurnavad. Loodustoodete kasutamisest ei teki jääke, mis loodust kurnaksid, nagu on paljude tavakosmeetikas kasutatavate mittelagunevate komponentidega, nagu koorijates kasutatavad plastigraanulid ning sünteetilised mahu- ja säilitusained. Looduskosmeetika sisaldab toitaineid, mida meie nahk vajab, just õiges koguses, et nahka mitte üle koormata ega ka liigselt stimuleerida. Looduskosmeetika on sobilik ka tundlikule ja probleemsele nahale. Punetus, ärritus, sügelus, vistrikud ja kestendus võivad olla tundliku naha puhul tagajärjeks, kui kasutada valesid tooteid. Nii võib ka loodustoodete puhul sobiva toote leidmine vajada natuke katsetamist, kuid kokkuvõttes on kogu keha selle eest tänulik. Kolm põhilist mineraaljumestuse koostisosa – titaandioksiid, tsink ja raudoksiid kaitsevad nahka päikesekahjustuste eest, ennetavad naha enneaegset vananemist ja vähendavad nahavähi riski. Loodustoodete kallim hind tuleneb sageli toimeaine suuremast sisaldusest, mis tähendab, et neid ka kulub vähem.

ного сырья, иному составу активных веществ и меньшим объемам производства, такие продукты зачастую стоят дороже. Но и аргументов в пользу натуральной косметики немало: • •

Все, что мы наносим на кожу, впитывается в огранизм, поэтому выбирайте косметику так же тщательно, как и еду. Натуральная косметика более бережна к окружающей среде, поскольку для выращивания сырья не используются искусственные удобрения и сильные химикаты, истощающие землю. При использовании натуральных продуктов не возникают отходы, обременяющие природу. В обычной косметике часто используются неразлагаемые компоненты, например, пластиковые гранулы, содержащиеся в скрабах; синтетические вещества, придающие объем; консерванты. Органическая косметика содержит питательные вещества, в которых нуждается наша кожа, причем содежит их в правильном количестве, чтобы не перегружать кожу и не стимулировать ее чрезмерно. Натуральная косметика подходит для чувствительной и проблемной кожи. Неправильные продукты могут вызвать на такой коже покраснение, раздражение, зуд, прыщи и шелушение. Чтобы найти подходящий натуральный продукт, нужно немного поэкспериментировать, но в итоге организм будет вам за это благодарен. Три основных составляющих минеральной косметики – диоксид титана, цинк и оксид железа – защищают кожу от повреждения солнцем, предупреждают преждевременное старение и уменьшают риск возникновения рака кожи. Дороговизна натуральных продуктов часто обусловлена более высоким содержанием активного вещества, что на деле означает меньший расход продукта.


KO S M E E T I K A

Nimekirja looduskosmeetikatoodete eelistest võiks veel pikalt jätkata, kuid valiku peab tegema igaüks ise. Siiski on hetkel veel kahekümnendates eluaastates Gertrud veendunud, et olulisim vahe, mida tava- ja looduskosmeetika kasutaja oma naha tervise juures märgata võib, on see, et tavakosmeetika kurnab aastakümnete jooksul nahka, kuid loodustoodetega näeb ka viie-kuuekümneselt ja veelgi vanemana värske välja. Rõõm on näha, et üha lihtsam on teha valik loodustoote kasuks, kuna lisandunud on palju uusi tootjaid, edasimüüjaid ning toodete ostmiseks ei pea enam isegi kodust lahkuma. Kellel tärkas looduskosmeetika vastu suurem huvi, saab lisa lugeda www.purecosmetics.ee/ajakiri blogist.

Перечень преимуществ органической и натуральной косметики можно продолжить, но выбор каждый человек должен делать сам. И все-таки Гертруд, которой сейчас чуть больше двадцати лет, уверена, что обычная косметика в течение десятилетий истощает кожу, а с натуральными продуктами кожа и в пятидесяти- и шестидесятилетнем возрасте выглядит более свежей. Приятно видеть, что становится все проще сделать выбор в пользу натуральной и органической косметики, так как появилось много новых производителей и дистрибьюторов, а для покупки продуктов можно даже не выходить из дома. Те, у кого проснулся интерес к органической косметике, могут узнать о ней больше в блоге www.purecosmetics.ee/ajakiri.

SUUND 69


MUUSAMAAGIA IGASSUUTÄIES МАГИЯ ВДОХНОВЕНИЯ В КАЖДОЙ ЛОЖКЕ

AUTOR: KÄRT ROSENFELD

M

usita nimi on inspireeritud hispaania keelest ja tähendab muusat. Sellele mõeldes hakkab kõrvus kõlama armastatud džässlaulja Laura hääl: „Las vaene kunstnik tantsib pilvedel, kui muusa puudutus tal haarab käest.” Kas kokk siin just vaene kunstnik on, ent tema kätt on muusa kahtlemata puudutanud, sest sama koka käe alt on välja kasvanud ka 2016. aastal Tallinnas Nõmmel populaarsust kogunud MuSu restoran. Hiljuti avatud meistriteos, Musita resto&bar rõõmustab nautlejaid nüüd Kadriorus Köleri 2 aadressil. Menüüs leiduvad nii tuntud klassikud kui ka lõunamaiselt loomingulised eksperimendid. Eelroogadest intrigeeris proovima lõhe-causa. Need kolm maki-laadset rulli koosnesid lõhe-majoneesitäidisega avokaadopüreest, millele oli lisatud kartulipüreevorm. Koorene kelmikas maitseelamus on näiliselt pisikestele ampsudele vaatamata ootamatult toitev. Armastatud Caesari salati võib julgelt nomineerida linna parima tiitlile ning väiksema mahutavusega kõhule lisatäidet vaja ei olegi. Minul on aga magustoidukõht eraldi. See tähendab, et seal on alati ruumi kohvi ja koogiga maius-

70 SUUND

H

азвание Musita – родом из испанского языка, оно означает «муза». Когда я думаю о смысле этого слова, в голове начинает звучать голос любимой джазовой певицы Лауры: «Пусть бедный художник танцует на облаках, когда его коснется муза». Тот ли бедный художник работает шеф-поваром этого ресторана, я не знаю – но муза его, несомненно, коснулась. Ведь из-под рук того же повара вырос в 2016 году и ресторан MuSu, ставший популярным в таллиннском районе Нымме. Открытый недавно ресторан и бар Musita радует любителей вкусной еды теперь в Кадриорге по адресу Кёлери 2. В меню входят как известные классические блюда, так и творческие эксперименты, выполненные с южным темпераментом. В перечне закусок меня заинтриговала кауза с лососем. Оказалось, что она состоит из трех рулетиков из пюре авокадо с лососево-майонезной начинкой, к которым добавлена запеканка из картофельного пюре. Это блюдо с озорным сливочным вкусом оказалось неожиданно сытным, хотя порция и выглядит небольшой. Любимый салат «Цезарь» может быть смело номинирован на титул лучшего в городе, а для едоков с небольшой вместимостью живота его хватит и без дополнительных блюд.


tamiseks. See on parim osa toidukorrast ja ma ei pidanud pettuma, kui vasekarva lusika oma taldrikul fondant’i surusin ja nägin kuuma šokolaadi sealt laavana välja voolamas. Veel suurematele maiasmokkadele on kindlasti meeltmööda hiiglasliku vahukoorekuhja alla peidetud Pavlova või värskendava mustsõstrasorbetiga serveeritud brüleekreem. Jah, toidu peale võib Musitas kindel olla ka kõige konservatiivsem maitsemeel. Interjöör on selle kõrval aga ootamatult intrigeeriv. Seintele oleks kuldset värvi justkui vigade parandamiseks kantud. Koos vitraažakende ja värviliste lühtritega loob läbimõeldud korratus boheemlasliku ja õdusa õhkkonna, mis sundis minu sisemist hipit mõttes kotte pakkima ja lasi maitsetel end lõunamaale kanda. See on paik, kuhu kevadiste tuulte eest pakku pugeda. Kas musiga või musita.

А вот для сладкого у меня есть «запасной живот». В нем всегда остается достаточно места, чтобы полакомиться кофе и пирожным – и это лучшая часть трапезы. Я не была разочарована, когда ложкой медного цвета стала пробовать фондан на своей тарелке: горячий шоколад вытекает из него, подобно лаве. Сладкоежкам обязательно понравится и укутанное гигантским слоем взбитых сливок пирожное «Павлова», и крем-брюле с освежающим сорбетом из черной смородины. Да, во вкусе еды в Musita может быть уверен даже самый консервативный гурман. При этом и интерьер здесь неожиданный и интригующий. Золотая краска нанесена на стены будто бы для исправления ошибок. Витражные окна и цветные люстры в сочетании с продуманным беспорядком создают богемную и уютную атмосферу. Благодаря ей мой внутренний хиппи мысленно уже был готов собрать чемоданы и отправиться на юг. Наконец, Musita – это место, где можно спрятаться от весенних ветров. С музой или без. SUUND 71


Paldiski looduse lummuses

ОЧАРОВАНИЕ ПРИРОДЫ В ПАЛДИСКИ

AUTOR: KÄTRIN KARU FOTOD: MARTIN KIRIKAL

72 SUUND


P E I D U PA I K

M

andariinitee nime kuuldes kangastub valgeõieliste mandariinipuude allee, kuid nagu selgub lähemal uurimisel, asub see ahvatleva nimetusega tee siinsamas lähedal, meie kodusel Eestimaal. Nimelt kutsuti mandariiniteeks 19. sajandi lõpus Tallinna–Paldiski raudteed. Kuna teised Läänemere sadamad olid enamjaolt jäävangis, siis liikus lõviosa Peterburi kõrgseltskonna jaoks imporditud troopilistest viljadest justnimelt läbi Paldiski sadama.

У

слышав название «Мандариновая дорога», представляешь себе аллею цветущих мандариновых деревьев с нежными белыми бутонами. Но оказывается, что дорога со столь привлекательным названием находится совсем недалеко, в нашей родной Эстонии. «Мандариновой дорогой» в конце XIX столетия называли железную дорогу между Таллинном и Палдиски. А все потому, что пока другие порты Балтийского моря находились в ледяном плену, львиная доля импортируемых для петербуржской элиты тропических фруктов поставлялась именно через порт Палдиски.

SUUND 73


P E I D U PA I K

19. sajandi lõpus oli Paldiski linn, kust väljus iga päev rong Tallinnasse ning millel oli regulaarne laevaühendus Arensburgi (praegune Kuressaare) ja Riiaga. Osalt tänu heale transpordiühendusele avastasid 19. sajandi lõpus umbes tuhande elanikuga Paldiski ja Pakri poolsaare, kui suurepärase puhkekoha eelised ka paljud ida poolt tulevad loomeinimesed, kelle meelispuhkepaikadeks olid poolsaare rannik ning Suur ja Väike Pakri saar.

74 SUUND


P E I D U PA I K В конце XIX века из Палдиски ежедневно отправлялся поезд в Таллинн. У него было также регулярное морское сообщение с Аренсбургом (сейчас Курессааре) и Ригой. Отчасти благодаря хорошей транспортной доступности, в конце XIX столетия Палдиски с его тысячей жителей и полуостров Пакри стали местом отдыха для многих творческих людей, приезжавших с востока. Им особенно полибились побережье полуострова и острова Суур-Пакри и Вяйке-Пакри.

SUUND 75


P E I D U PA I K

Meeldetuletust väärib Paldiski kindlasti mereäärse puhkekohana, sest selliseid vaateid, nagu pakub poolsaare pankrannik – nii panga all veepiiril jalutades kui ka hoopis kõrgelt tuletornis vaadates –, tuleb täna tikutulega taga otsida. Need, kes seda veel kogenud ei ole, võtku kindlasti vähemalt päev, et siinset rahu, vaikust ja looduse ürgset jõudu kogeda.

76 SUUND


P E I D U PA I K

Палдиски выделяется среди приморских курортов: видов, что открываются здесь со скалистого берега или высокого маяка, в других местах не сыщешь днем с огнем. Кто еще не был тут, должен обязательно выделить хотя бы денек, чтобы ощутить этот покой, тишину и неистовую силу природы.

SUUND 77


P E I D U PA I K

Põnevaid kinnisvaraobjekte on Pakri poolsaarel pakkumisel ka täna. Kõige erilisem neist on ilmselt 1724. aastal Peeter I käsul ehitatud ajalooline, vana paekivist Pakri tuletorn, mis eelmise aasta lõpus RMK enampakkumisel olevate objektide hulgas figureeris. See on kahtlemata ajalooliselt oluline objekt, kuid teisalt on unikaalne ka võimalus vaadata, kuidas sinu investeering kivi kivi haaval iga sügistormiga vaikselt kahaneb. Lummavaid vaateid saab tänapäeval nautida aga vanast tuletornist 80 meetrit maa poole püstitatud kaasaegse, töötava tuletorni vaateplatvormile ronides.

78 SUUND


P E I D U PA I K

Полуостров Пакри может похвастать и памятниками архитектуры, некоторые из которых можно даже купить. Так, в конце прошлого года Центра управления государственными лесами (RMK) выставил на аукцион исторический маяк Пакри, построенный из известняка в 1724 году по приказу Петра I. Вне всякого сомнения, это важный исторический объект. При этом у его хозяина есть уникальная возможность наблюдать, как его инвестиции потихоньку, по камешку тают с каждым осенним штормом. Сегодня чарующими видами здесь можно наслаждаться, забравшись на смотровую площадку современного маяка, построенного в 80 метрах от старого, подальше от береговой линии.

VAATA KA SAMAL TEEMAL VIDEOT. ПОСМОТРИТЕ ТАКЖЕ ВИДЕО НА ЭТУ ТЕМУ.

BUSPADIS LEIAD SELLE JÄRGMISELT:

В BUSPAD НАЙТИ ЕГО МОЖНО СЛЕДУЮЩИМ ОБРАЗОМ:

PEAMENÜÜST VALI

В ГЛАВНОМ МЕНЮ ВЫБРАТЬ

MEELELAHUTUS

РАЗВЛЕЧЕНИЯ

FILMID

ФИЛЬМЫ

PREMIERE

PREMIERE

“ TULETORN” SUUND 79


ENAM KÜLMEMAKS MINNAEI SAA ХО Л О Д Н Е Е И Б Ы Т Ь Н Е М О Ж Е Т

AUTOR: ELIIS SUVI

… küll saab kasvada hinges ekstaa�line elevus, kui iga kord avastad taas midagi uut selles, kuidas keha uuele põnevale väljakutsele vastu läheb. Ühelt poolt ootame õhinaga iga järgmist pühapäeva, kui oleme lubanud kohal olla. Teisalt on see ala� väike eneseületus, et tõusta diivanilt, astuda välja soojast toast ja minna. Taliujumine on spordiala, kus esmatäh�s ei ole filigraanne sooritus, kiirus ega kallis varustus. Meie jaoks on see ala, kus võistled ennekõike iseendaga ja võistluski seisneb vaid selles, et märgata uusi ais�nguid kehas ja meeltes, mis sekund sekundi haaval pikemaks veniva ujumiskorra ajal kehas endast märku annavad. Vahva on ujumas käia just mitmekesi, sest emotsioone on nii palju, et lausa kohustuslik on neid sõpradega jagada.

80 SUUND

Мало с чем может сравниться то восторженное волнение, которое испытываешь, узнавая что-то новое о своем теле, о его способности справляться с новыми вызовами. С одной стороны, мы с радостью ждем следующего воскресенья, ведь мы обещали приехать. Но с другой, приходится преодолеть себя, чтобы встать с дивана, выйти из тепла и отправиться к неизведанному. Зимнее плавание – вид спорта, где филигранная техника, скорость и дорогостоящее оборудование не имеют никакого значения. Для нас это спорт, где ты соревнуешься, прежде всего, с самим собой. А его суть заключается в том, чтобы заметить новые ощущения в теле и чувства, которые появляются во время купаний, продолжительность которых растет секунда за секундой. Очень здорово заниматься моржеванием вместе с друзьями: эмоций при этом так много, что делиться ими просто необходимо.

Olgugi, et mõte jääkülma ve�e ujuma minekust võib mõnes tekitada hirmuvärinaid, on päras�ne emotsioon seda ülevoolavam. Alalhoidlikumad võiksid muidugi karastamist alustada juba sügisel ja kui vaikselt harjutada, ei tundu jääauk keset talve enam midagi ületamatut.

И пусть мысль о купании в ледяной воде вызывает трепет: все это с лихвой компенсируют полученные ощущения. Более консервативные люди могут начать закаляться уже осенью. После серии таких тренировок зимняя прорубь уже не покажется чем-то непреодолимым.

Erilist tähelepanu väärib see ala aga just tänavu, sest märtsi alguses toimuvad Tallinnas taliujumise maailmameistrivõistlused, kus osalemise mõte on meiegi peas korduvalt keerelnud, nii et kes teab, kuhu see juhuslikult alguse saanud hobi võib viia.

Особенного внимания этот спорт заслуживает именно в этом году, потому что в начале марта в Таллинне пройдет чемпионат мира по зимнему плаванию. Мысль об участии в нем неоднократно посещала и нас. Кто знает, к чему может привести это случайно возникшее увлечение?


ELAMUS

Neile, kes nüüd argipäeva särtsu juurde soovivad, lisame siia mõned soovitused Pirita Taliujumiskeskuse eestvedajatelt: • Oluline on varustus: müts peab olema igal juhul peas, nii et kõrvad ja pea oleksid kaetud. Pärast kümblust võiksid valmis olla villased sokid ja puhtad kuivad soojahoidvad riided. • Ve�e tuleb minna järk-järgult, esimesel katsel piisabki lihtsalt enda kastmisest. Veest välja tulles ei ole soovitatav märga ihu rä�kuga kuivatada, sest nahk on pärast karastamist küllaltki hell. Samu� tuleks kohe liigutada, eri� sõrmi ja varbaid, ning kui võimalus, siis minna sauna. • Esimestel kordadel võtab jääauku minek hinge kinni, jalalabad kannatavad külma ära, ent kui sääred vees, tunned sageli luuvalu. Kuid pärast harjutamist ei valmista ve�e minek enam suuremaid probleeme. Vastupidi: immuunsus tugevneb ning paraneb närvisüsteem. • Kuid külmaga harjumine ei tähenda seda, et kauem on parem. Kui esialgu piisab korraks kastmisest, siis keskmine vees olemise aeg on minu� ringis, op�maalne kaks minu�t. Для тех, кто хочет привнести немного задора в свои будни, публикуем некоторые рекомендации от руководителей Центра зимнего плавания в Пирита: • Снаряжение важно: шапочка должна быть надета в любом случае, уши и голова должны быть закрыты. После купания хорошо бы иметь наготове шерстяные носки, а также чистую и сухую теплую одежду. • В воду следует заходить постепенно: при первом заходе достаточно просто окунуться. После выхода из воды не рекомендуется сушить мокрое тело полотенцем, потому что кожа после закаливания довольно чувствительна. Следует сразу же двигаться, особенно шевелить пальцами рук и ног, а если есть возможность – отправиться в баню. • От погружения в прорубь поначалу захватывает дух. Ступни справляются с холодом, но когда в воде оказывается голень, часто можно почувствовать боль в костях. После тренировок заход в воду не составляет проблем. Зато от таких процедур улучшается иммунитет и укрепляется нервная система. • Привыкание к холоду не означает, что от долгого пребывания в воде больше пользы. Если сначала достаточно только разок окунуться, то впоследствии среднее время нахождения в воде составляет около минуты, а оптимальное время – две минуты.

SUUND 81


LINN, MIS KUNAGI EI MAGA

ГОРОД, КОТОРЫЙ НИКОГДА НЕ СПИТ AUTOR: NATALIA TSELIKOVA


М

осква – гостеприимный город, встречающий бесчисленными огнями, скоростью, движением и обещающий нечто грандиозное. Официально в Москве живет около 12,5 миллионов человек. Однако косвенные данные говорят о том, что ежедневно в Москве может находиться от 18 до 20 миллионов человек!

S I H T KO H T

M

oskva on külalislahke linn, mis tervitab oma säravate tulede, meeletu kiiruse ja liiklusega, lubades midagi hiiglaslikku. Ametlikel andmetel elab Moskvas ligikaudu 12,5 miljonit inimest, kuid tarbimisel põhinev statistika räägib sellest, et tegelikult võib Moskvas igapäevaselt viibida 18–20 miljonit inimest!

SUUND 83


S I H T KO H T

Hoolimata sellest, kui kaua olete Moskvas olnud, leidub seal alati kohti, kus te pole kindlasti käinud. Ja kui te pole veel kuskil käinud, siis kohustuslikuks vaatamisväärtuseks on Moskva Kreml. Kindlasti vaadake Tsaar-Suurtükki ja Tsaar-kella, ajaloolisi hooneid, Sobornaja väljaku arhitektuuriansamblit ning parki, kuhu saab nii ise kui ka ekskursiooniga minna. Alates aprillist kuni oktoobrini toimub laupäeviti kell 12 Sobornaja väljakul üks omapärane üritus, mis on väljapeetud, vaatemänguline, peensusteni läbitöötatud ja tekitab hulganisti erinevaid emotsioone – Presidendi polgu jala- ja ratsaväe vahtkonna ülevaatus.

Сколько бы вы ни бывали в Москве, здесь всегда остаются места, которых вы еще точно не видели. А если вы еще нигде не были, то в обязательную программу посещения входит Московский Кремль. Посмотрите на Царь-пушку, Царь-колокол, исторические здания, архитектурный ансамбль Соборной площади и парк. Попасть в Кремль можно как самостоятельно, так и с экскурсией. С апреля по октябрь по субботам в 12 часов на Соборной площади проходит очень своеобразное представление – строгое, зрелищное, отработанное до мелочей и вызывающее много эмоций: церемониальный развод конных и пеших караулов Президентского полка.

Venemaa pealinna tähtsaim koht, Punane väljak, kulgeb piki Kremli kirdeseina ja selle arhitektuuriansambel on maailmapärandina UNESCO kaitse all. Punase väljaku ees, Ajaloomuuseumi kõrval asub nullkilomeetri tähis, kus ebausklikud turistid kogunevad järjekorda, et minna ringi keskele, panna silmad kinni, soovida midagi ning visata üle õla õnnemündike.

Главная площадь столицы России, Красная площадь, расположена вдоль северо-восточной стены Кремля. Ее архитектурный ансамбль находится под охраной ЮНЕСКО как памятник Всемирного наследия. Рядом с Красной площадью, возле Исторического музея установлен знак нулевого километра. Здесь суеверные туристы становятся в очередь, чтобы встать на заветный кружок, закрыть глаза, загадать желание и бросить через плечо монетку на счастье.

Linnale avaneb väga ilus vaade Varblasemägedest, mis on linna kõige kõrgem koht. Seal asub ka üks seitsmest Moskva tuntud kõrghoonest – kõige kõrgem –, Moskva Riikliku Ülikooli hoone, mille kõrgus on 240 meetrit. Ilma „Seitsme õeta”, nagu neid nimetatakse, on tänapäeval raske Moskvat ette kujutada. Stalinistlikku ehitusperioodi kuuluvad hiiglaslikud hooned pidid väljendama arhitektuuris Stalini ideed Nõukogude Liidu üleolekust kapitalistlikest riikidest. Projekti järgi pidi kõrghooneid olema kaheksa, kuid viimase ehitus peatati pärast liidri surma ning selle vundamendile ehitati hotell Rossija. 2007. aastal hotell lammutati ning selle kohale rajati Zarjadje ajaloolises piirkonnas, otse Moskva südames roheala ning 2017. aasta sügisel avati samanimeline park. Zarjadje pargikompleksi kuuluvad „hõljuv sild”, kaunis jõekallas, looduskaitsekoobas, toidukohad, suur kuppel oma mikrokliimaga ja palju muud. Meie talvereis ei võimaldanud küll nautida rohelust, kuid kompleksi moodsad betoonist ja klaasist ehitised ja disain ei jätnud kedagi ükskõikseks. V-kujuline klaasist piiretega „hõljuv sild” ulatub jõkke vaid poole peale, jääb sinna õhku rip-

84 SUUND

Красивейшая панорама открывается с самой высокой точки города – Воробьевых гор. Там же расположена и самая большая из семи знаменитых московских высоток – 240-метровое здание Московского Государственного Университета. Эти «семь сестер», без которых уже трудно представить себе Москву, относятся к сталинской архитектуре. Ее монументальный стиль задумывался как воплощение превосходства Советского Союза над капиталистическими странами. По первоначальному проекту, высоток должно было быть восемь. Но после смерти Сталина работы над последней из них были приостановлены, а на ее фундаменте возвели гостиницу «Россия». В 2007 году гостиница была демонтирована и на ее месте, в историческом районе Зарядье, спустя десять лет была создана зеленая зона и открыт одноименный парк. В комплекс парка «Зарядье» входят «парящий мост», обустроенная набережная, заповедная пещера, рестораны и кафе, огромный купол со своим микроклиматом и многое другое. Наше зимнее путешествие не позволило нам насладиться зеленью, но входящие в комплекс современные сооружения из бетона и стекла, а также дизайн нового парка не оставили нас равнодушными. V-образный «парящий мост» с ограждениями из стекла доходит лишь до середины реки, зависая над ней без единой опоры


S I H T KO H T

SUUND 85


S I H T KO H T

puma ilma ühtegi toeta, ning avab kirjeldamatu vaate ajaloolisele kesklinnale ja jõele. Pargi meediakeskus on väga interaktiivne – siin on näitusteala, suveniiripood ja ebatavaline kinosaal, kus heli-, tuule-, vee- ja lõhnaeriefektide toel saab teha põneva lennu Moskva kohal. Tehnika viimase sõna järgi varustatud rong nimega Pääsuke («Ласточка») sõidab alates 2016. aastast maapealsel ringliinil ja viib soovijad otse kesklinnas asuvast metroost kaugemale. Internetist leiab ka venekeelse audiogiidi, mis peatusest peatusesse pajatab, mis parasjagu aknast paistab. Sõit kestab umbes 80 minutit: Rahvamajanduse Saavutuste Näitus, Moskva-City, uus staadion VEB Arena, mille hoone meenutab UEFA-karikat, Ostankino, tööstuslik piirkond ja palju muud… Moskva jõest üle sõites on näha huvitava ajalooga 98-meetrist Peeter I mälestussammast, selle lähedal asub Kunstide park “Muzeon” skulptuuride vabaõhumuuseumiga. Pargi alleedele ja muruplatsidele on paigutatud üle 1000 teose ning kevadel jalutades avaneb ka imeline aroomide maailm – esimesena puhkevad õitsele ussuuri pirnipuud, neile järgnevad forsüütiad, õuna- ja mandlipuud. Külastamist väärivad paljud Moskva pargid, sest linna kiiresse ellu toovad need rahu ja võimalust olla, peatuda, mõelda, tunnetada. 86 SUUND

и открывая неописуемую красоту исторического центра и Москва-реки. Медиацентр парка наполнен интерактивными возможностями, здесь есть выставочный зал, магазин сувениров и необычный кинотеатр, где с помощью спецэффектов, звука, распылителей воды, генераторов ветра, дыма и ароматов можно совершить яркий полет над Москвой. Оснащенный по последнему слову техники поезд «Ласточка», курсирующий с 2016 года по наземной кольцевой линии, увезет желающих посмотреть Москву немного дальше от центра. В интернете можно найти и аудиогид к такой поездке, который от остановки к остановке расскажет о происходящем за окном. Поездка по кольцу продлится около 80 минут: ВДНХ, Москва-Сити, ВЭБ Арена (стадион ЦСКА) со зданием в виде Кубка UEFA, промзона Останкино и многое другое… Когда поезд переезжает через Москва-реку, из окна виден громадный 98-метровый памятник Петру I, история которого весьма интересна. Недалеко от него находится Парк искусств «Музеон» – музей скульптуры под открытым небом. В парке вдоль аллей и на газонах установлено более тысячи работ. Гуляя здесь весной, окунаешься в чудесный мир ароматов: первой расцветает дикая уссурийская груша, за ней следуют форзиция, яблоня и миндаль. В московских парках хорошо гулять: в жизнь на сумасшедших скоростях они вносят покой и возможность остановиться, подумать, почувствовать.


al 49 € al 55 €

Rohkem infot: www.luxexpress.eu

Kontras�de linn, suurte võimaluste linn, Venemaa äripealinn, viie sadama linn, kuldpäine, seitsme künka peal seisev linn, suur küla, Kolmas Rooma, valge kivi linn ja isegi default city – see on vaid väike loetelu Moskva rahvapärastest nimetustest, millest igal on oma lugu ja koht. Kesklinn on täis restorane ja kohvikuid ning leida võib paljude eri rahvaste toite. Parima vene rahvusköögina valisime restorani Altai, mis asub Tretjakovskaja metroojaama läheduses. Seal pakutav ei jäta kedagi külmaks ega ka näljaseks: borš, seljanka, külmsupp, „Tibu tabaka”, hirve- ja põdraliharoad, part valgete seentega, kohafilee, rikkalikult salateid, pirukaid, mõdu ja palju muud. Restorani sisekujundus on traditsioonilises vene stiilis, teenindajad kannavad vene rahvusriideid, kõlab meeldiv muusika, just nagu muinasjutus. Vareenikusõbrad võivad julgelt minna ühte viieteistkümnest Moskvas asuvast restoranist nimetusega „Varenitšnaja nr 1”. Lisaks 20 erinevale vareenikule ootab ka seal maitsev ja rikkalik menüü. Moskvasse tahaks tagasi tulla. Järgmisel korral võiks nädalavahetuse reis kanda pealkirja: „Kultuurne Moskva” või siis „Perega Moskvas”. Või hoopis midagi muud, sest nagu eespool öeldud, on Moskvas lõputult võimalusi ja isegi, kui arvad, et oled kõike näinud, on sel linnal kindlasti veel üllatusi varuks.

S I H T KO H T

Tallinn-Moskva Tartu-Moskva

Город контрастов, город больших возможностей, деловая столица России, порт пяти морей, златоглавая, город на семи холмах, большая деревня, Третий Рим, белокаменная и даже дефолт-сити… каких только названий нет у Москвы, и за каждым – своя история и право на существование

Центр города изобилует ресторанами и кафе, в которых можно отведать кухню самых разных народов. Из заведений русской национальной кухни мы выбрали ресторан «Алтай», который находится в пяти минутах ходьбы от станции метро «Третьяковская». Выбор блюд никого не оставит там ни равнодушным, ни голодным: борщ, солянка, окрошка, цыпленок табака, мясо оленя и лося, утка с белыми грибами, филе судака с овощами, разнообразие салатов, пирожки, медовуха и множество других блюд и напитков. Интерьер ресторана выполнен в традиционном русском стиле, а персонал носит национальные костюмы, звучит приятная музыка – прямо как в сказке. Любители вареников могут смело зайти в один из пятнадцати ресторанов московской сети «Вареничная №1». Помимо 20 вариантов вареников, в сытном и богатом меню значится немало других вкусных блюд. В Москву хочется возвращаться снова и снова. Следующая поездка в Москву на выходные, я думаю, могла бы называться «Москва культурная», или «в Москву с семьей». Ведь Москва таит бесконечное множество возможностей, и даже если кажется, что видел уже все, у этого города всегда припасены новые сюрпризы. SUUND 87


MEIE KÕIGI TUTTAV MIINA НАША ЗНАКОМАЯ МИЙНА INTERVJUEERIS: KÄTRIN KARU FOTOD: MARTIN KIRIKAL


T Ö Ö TA J A

J

ärgmisel korral, kui leiate oma postkastist Lux Expressi uudiskirja, siis teadke, et see särav neiu nende kirjade taga ongi Miina. Ta on õnnelik inimene, sest vähesed meist saavad öelda, et neil on meilisõpru rohkem, kui ühel korralikul laulupeol osalejaid – 130 000 inimest! Ütlesid, et kõige põnevam osa Sinu tööst on eriprojektid. Räägi neist natuke lähemalt. Jah. Ägedad on need projektid, kus partnerid ise kaasa mõtlevad ja tahavad pakkuda põnevaid uusi ideid. Näiteks Daniel Levi on üks selline näide heast koostööst. Eelmisel aastal oli Lux Expressi buss Danieli jõulutuuri bussiks ning see oli täiesti tema enda idee. Daniel on nagu kehastus sellest, mida me Lux Expressiga tahame kliendini viia – ta on väga hästi aru saanud, kui väärtuslik on aeg, mida sa bussiga sõites kokku hoiad, ja ta ei karda uusi asju katsetada. Toredad on ka väiksemad projektid, mis võib-olla avalikkusele nii väga märgatavad ei ole, aga millest saadav kasu on osalenutele väga oluline. Näiteks oleme toetanud laste spordivõistlusi auhindadega ja aidanud transpordiga. Mis Sulle Lux Expressis töötamise juures kõige rohkem meeldib? Vaheldusrikkus on üks suur pluss selle töö juures, mida ma teen. Saan teha copywriter’i tööd, tegeleda turunduse ja kommunikatsiooniga, suhelda meie äriklientide ja edasimüüjatega või hoopis vahelduseks näiteks mõnd üritust korraldada.

Mind huvitab, kui palju inimesed üldse mõtlevad selle peale, et iga meie tegevuse taga on inimene. Tegelikult ei ole ju vahet, kas lugeda Facebooki-lehte, lapata ajakirja või vaadata buspad’ist filme – alati on nende elamuste ja asjade taga inimene.

К

огда вы в следующий раз найдете в своем почтовом ящике новостную рассылку от Lux Express, знайте, что эти письма отправляет замечательная Мийна. Она — счастливый человек: немногие из нас могут сказать, что друзей по переписке у них больше, чем участников грандиозного певческого праздника — 130 000 человек! Ты сказала, что самой увлекательной частью твоей работы являются специальные проекты. Расскажи о них. Да. Самые захватывающие проекты — те, в которых наши партнеры не только сами принимают участие, но и предлагают новые интересные идеи. Одним из примеров такого сотрудничества стал Даниэль Леви. Даниэль использовал автобус Lux Express для рождественского турне, и это была полностью его идея. Даниэль — олицетворение того, что мы в Lux Express хотим донести до клиентов: он очень хорошо понял, насколько ценно то время, которое ты экономишь в автобусе, и он не боится пробовать новое. Замечательны и небольшие проекты, которые, может быть, не так видны общественности, но очень важны для участников. Например, мы поддерживали детские спортивные соревнования призами и помогали с транспортом. Что тебе нравится больше всего в работе в Lux? Разнообразие — большой плюс в той работе, которую я делаю. Я могу выполнять задания копирайтера, заниматься маркетингом и коммуникациями, общаться с нашими бизнес-клиентами и продавцами или, для разнообразия, например, организовать какое-нибудь мероприятие. Мне интересно, задумываются ли люди о том, что за каждым нашим действием стоит человек. На самом деле нет разницы, читаете ли вы ли новости в «Фейсбуке», листаете журнал или просматриваете фильмы на мультимедийном устройстве — за этими вещами и впечатлениями всегда стоит человек.

SUUND 89


T Ö Ö TA J A

Su töö on kahtlemata põnev, aga jääb Sul aega ka hobideks? Peaaegu. Vabal ajal meeldib mulle teha teistsuguseid töid. Näiteks käin vahel Olde Hansas. Seal oli minu eelmine töökoht ja praegu töötab seal suur hulk häid sõpru. Nii ongi need üksikud õhtud, kui sinna appi lähen, pigem hea ajaviide. Kui Lux Expressis suhtlen enamasti arvuti abil, siis seal saan nautida külalistega silmast silma suhtlust. Tegelikult naudin seda, et Lux Express käib minuga kogu aeg kaasas. Vahel annab õhtul linnas jalutades mõni detail uue kampaania jaoks inspiratsiooni – ja see on puhas rõõm. Palju on kinni ka meeskonnas. Oleme käinud näiteks hilisõhtuti kampaaniamaterjale bussidesse kleepimas ja ma ei kujutaks ette, et seda üksi teeksin, kuid koos töökaaslastega edeneb see töö lõbusalt ja justnagu lennates. Kui veel aega üle jääb, siis teen „pooltöölaadseid” asju sõprade ja perega, näiteks Pärnumaal Allikukivi veinimõisas veini pakkudes. Kui palju Sa ise reisijatega kokku puutud? Laias laastus kõik, mis kirjutatakse Lux Expressi kohta eesti keeles, koondub minule Facebooki ning selle kanali kaudu saan reisijatega üsna palju suhelda. Mulle meeldib seda väga lugeda, sest kirjutatakse hästi palju head. Näiteks meie bussijuhte kiidetakse väga tihti ja see on rõõmuks kogu meie meeskonnale. Tänu klientide küsimustele olen ka ise hästi palju õppinud. Eriti tööd alustades küsiti tihti asju, millest ma vahel midagi polnud kuulnud, kuid vastuseid otsides sain alati midagi uut teada varasematest projektidest või taustsüsteemidest, kuidas ja miks mingi asi toimib (või ei toimi). Milliseid põnevaid uudiseid kevadel oodata on? Seoses uute juhtidega on kindlasti palju uuendusi ja arenguid. Tunnen, et siiani on meil meeskonnas palju indu ja tahet

90 SUUND

У тебя, несомненно, увлекательная работа. А остается ли у тебя время для любимых занятий? В свободное время мне нравится заниматься другой работой. Например, иногда захожу в Olde Hansa. Это мое предыдущее место работы, там у меня осталось много хороших друзей. И те немногие вечера, когда я хожу туда помогать им, становятся скорее хорошим времяпрепровождением. Если в Lux я общаюсь с людьми в основном через компьютер, то там я могу наслаждаться непосредственным общением с посетителями. На самом деле мне нравится, что Lux все время со мной. Иногда на вечерней прогулке по городу получаешь от какой-то детали вдохновение для новой кампании — и это настоящая радость. Большое значение имеет команда. К примеру, мы как-то раз поздно вечером расклеивали в автобусах материалы для кампании. Не представляю, как можно было бы сделать это в одиночку, но вместе с коллегами эта работа прошла весело и как по маслу. Если еще остается время, то я подрабатываю с друзьями и семьей: например, отправляюсь в Пярнумаа и предлагаю вино в винной мызе Алликукиви. Насколько ты сама соприкасаешься с пассажирами? В общем, все, что пишут про Lux Express на эстонском языке, стекается ко мне в «Фейсбук», и через него я могу довольно много общаться с пассажирами. Мне очень нравится читать, потому что хорошего пишут очень много. Например, очень часто хвалят наших водителей, и это радует всю нашу команду. Я многому научилась благодаря вопросам клиентов. Меня часто — особенно в начале работы — спрашивали о таких вещах, о которых я даже не слышала. В поиске ответов на эти вопросы я всегда узнавала что-то новое о предыдущих проектах или о том, как, что и почему в компании работает (или не работает). Что нового и интересного ждать весной? С новыми руководителями, конечно же, приходят новшества и происходит развитие. Мне кажется, что до сих пор у нашей команды было много рвения и желания действовать быстро — такого молодежного задора, позволившего нам далеко продвинуться. Теперь с новыми руководителями — исполнительным директором Андрусом и коммерческим директором


Kui palju Sa reisid? Mis on Su lemmiksihtkohad? Eesti sees sõidan väga palju. Tallinn–Kuressaare liinil kindlasti kõige rohkem, sest Lihulas on mu vanematekodu. Läti on ka üsna sage sihtkoht – Riia lennujaamast on väga mõnus edasi kaugematesse paikadesse sõita. 2018. aasta to-do list’is on kindlasti ka Peterburi.

Райдо — мы можем улучшить и усовершенствовать уже сделанное. Надеемся, что клиентам это принесет еще более слаженную работу и приятные поездки. По поводу новшеств — мне не хотелось бы слишком уж забегать вперед: я люблю делать сюрпризы!

T Ö Ö TA J A

kiiresti tegutseda. Sellist nooruslikku jõudu, mis on meid viinud hästi kaugele. Nüüd saame koos uute juhtidega – tegevjuht Andruse ja kommertsjuht Raidoga – juba tehtut veelgi parandada ning lihvida. Kliendi jaoks tähendab see loodetavasti sujuvamaid protsesse ja mõnusamaid reise. Väga täpselt ei tahaks uuendustest veel rääkida – mulle meeldib üllatusi teha!

Сколько ты путешествуешь? Какие у тебя любимые направления? По Эстонии я езжу очень много. Больше всего по маршруту Таллинн–Курессааре, потому что в Лихула находится мой отчий дом. Довольно часто езжу в Латвию — из Рижского аэропорта очень удобно отправляться в дальние страны. В списке дел на 2018 год у меня значится обязательное посещение также Санкт-Петербурга.

SUUND 91


KAS TEADSID, ET... ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО… Möödunud aastal sõitis Lux Expressi bussidega 2,4 miljonit inimest Eesti-sisestel liinidel kasvas bussisõitjate arv aastaga 14% ehk 136 315 reisija võrra ning küündis 1,3 miljoni sõitjani. Eesti peamisel, Tallinn-Tartu bussiliinil suurenes reisijate arv 12%, kuid suurima tõusu tegi Tallinn-Kuressaare liin, kus reisijate arv kasvas 36% seoses uue väljumise lisandumisega. Lux Expressi bussid tegid möödunud aastal kokku 63 116 reisi Seda on 8% enam kui varasemal aastal ning 93% reisidest saabus sihtpunkti õigeaegselt ilma hilinemiseta. Tallinn-Riia suunal kasvas reisijate arv 25% Riia liin on populaarne nii puhkuse kui ärireisijate seas, kes mõistavad Riiga sõites väga hästi bussisõidu eeliseid autoga mineku ees. Lux Express busside väljumiste arv kasvas 50% Kui veel aasta tagasi oli Lux Expressil Eestis 80 väljumist päevas, siis tänaseks on väljumiste arv jõudsalt kasvanud ning ettevõtte bussid teevad iga päev 120 reisi. 2017. aastal osteti enamik Lux Expressi piletitest internetist Eesti siseliinidel müüs Lux Express interneti kaudu 71% piletitest, mis on 10% enam kui aasta tagasi. Rahvusvahelistel liinidel osteti internetist 76% piletitest.

В прошлом году автобусы Lux Express перевезли 2,4 млн пассажиров За год число пассажиров на внутригосударственных маршрутах выросло на 14%, или на 136 315 пассажиров, и их общее количество достигло 1,3 млн человек. На основной эстонской автобусной линии Таллинн-Тарту количество пассажиров выросло на 12%, но наибольший рост показала линия Таллинн-Курессааре, где пассажиропоток увеличился на 36% благодаря дополнительным отправлениям. В прошлом году автобусы Lux Express совершили 63 116 рейсов Это на 8% больше, чем в прошлом году. 93% рейсов прибыло в пункт назначения без задержек. На линии Таллинн-Рига число пассажиров выросло на 25% Рижская линия популярна как для отдыха, так и среди предпринимателей, которые, отправляясь в Ригу автобусом, хорошо понимают преимущества этого вида транспорта перед автомобилем. Количество отправлений автобусов Lux Express выросло на 50% Если еще год назад у Lux Express в Эстонии было 80 отправлений в день, то на сегодня число отправлений заметно выросло, и автобусы компании ежедневно совершают 120 рейсов.

Lux Expressil on täna 82 bussi keskmise vanusega 2,5 aastat 2017. aastal investeeris Lux Express bussiparki ligi 3 miljonit eurot, mille eest soetati 8 uut bussi. Tänavu plaanib ettevõtte soetada 15 uut tipptasemel bussi.

В 2017 году большинство билетов на автобусы Lux Express было приобретено в интернете На внутригосударственные маршруты Lux Express в интернете было продано 71% билетов, что на 10% больше, чем годом ранее. На международные линии в интернете было куплено 76% билетов.

„Meie eesmärk on, et järjest enam inimesi leiaks bussi näol väärtusliku alternatiivi autole.”

В автобусном парке Lux Express 82 автобуса, средний возраст которых составляет 2,5 года В 2017 году Lux Express инвестировал в автобусный парк около 3 млн евро, с помощью которых были приобретены 8 новых автобусов. В этом году Lux Express планирует купить 15 новых высококачественных автобусов.

Andrus Treier Lux Expressi juhatuse esimees

«Наша цель состоит в том, чтобы все больше людей находили автобус достойной альтернативой автомобилю». Андрус Трейер председатель правления Lux Express

92 SUUND


Tallinn

al/от

4€

Narva al/от

2€

Haapsalu al/от

5€

al/от

2€ Pärnu

al/от

3€

Tartu

Kuressaare

OSTA VAREM, MAKSA VÄHEM! ПОКУПАЙТЕ РАНЬШЕ, ПЛАТИТЕ МЕНЬШЕ!

Näpunäited, mida soovitame meeles pidada, et soetada kõige soodsam pilet: Советы, которых мы рекомендуем придерживаться, чтобы купить билет по наиболее выгодной цене:

1

Planeeri oma reis aegsasti – väljumiseni jäänud aeg mõjutab pileti hinda; Планируйте ваше путешествие заранее – время, оставшееся до отправления, влияет на цену;

2

Osta pilet vähem populaarsele väljumisele – hind sõltub nõudlusest; Покупайте билеты на менее популярные отправления - цена зависит от спроса;

3

Osta pilet veebipoest – kõige atraktiivsemad hinnad on saadaval ainult Lux Expressi müügisüsteemis. Покупайте билеты онлайн - самые привлекательные цены доступны только в системе продаж Lux Express.

PARIMA HINNAGA PILETID ALATI

WWW.LUXEXPRESS.EU ЛУЧШИЕ ЦЕНЫ ВСЕГДА ЗДЕСЬ

SUUND 93


LUX EXPRESSIGA HAAPSALLU Alates käesoleva aasta algusest saavad bussireisijad nautida Tallinn−Haapsalu liinil sõite Lux Expressi mugavate bussidega, mis sõidutavad reisijaid 4 väljumise asemel 12 korda päevas. Muudatus toob lisaks täiendavatele väljumistele ka paindlikuma hinnastamise. Tallinn−Haapsalu liinil rakendub sõidupiletite dünaamiline hinnastamine, mis muudab bussipileti alghinna madalamaks ja pakub tänu sellele paljudele reisijatele võimaluse sõita senisest tunduvalt soodsamalt. Dünaamilise hinnastamise puhul saavad varajased ostjad pileti internetist kõige soodsama hinnaga. Nõudluse ja täituvuse kasvades kerkib ka pileti hind. Kui seni maksis Lux Expressi täispilet Tallinn−Haapsalu liinil 8 eurot, siis uuest aastast on internetist võimalik soetada pilet varakult hinnaga alates 2 eurost. Lux Express sõidab Tallinn-Haapsalu liinil järgneva graafiku alusel: � Tallinnast Haapsallu kell 06.50, 10.00, 11.15, 13.30, 15.15 ja 18.30 � Haapsalust Tallinnasse kell 06.30, 9.00, 12.15, 13.30, 16.15 ja 17.30 Soodsaima hinnaga piletid on saadaval ainult Lux Expressi veebipoes www.luxexpress.eu.

В ХААПСАЛУ С LUX EXPRESS С 2018 года путешествовать по маршруту Таллинн-Хаапсалу стало еще приятнее. Удобные автобусы Lux Express теперь ежедневно осуществляют 12 отправлений вместо 4. Помимо дополнительных отправлений, изменение повлечет за собой и более гибкое ценообразование. На маршруте Таллинн-Хаапсалу действует динамическое ценообразование, благодаря которому снижается начальная цена билета, и многие пассажиры получают возможность ездить значительно дешевле. При динамическом ценообразовании, покупая билет заблаговременно, можно приобрести его в интернете по самой выгодной цене. С ростом спроса и заполняемости автобуса повышается и цена билета. Если раньше полный билет в автобус Lux Express на маршруте Таллинн-Хаапсалу стоил 8 евро, то с нового года в интернете можно приобрести билет заранее по цене от 2 евро. Lux Express осуществляет перевозки по маршруту Таллинн-Хаапсалу по следующему расписанию: � Из Таллинна в Хаапсалу: в 06:50, 10:00, 11:15, 13:30, 15.15 и 18:30 � Из Хаапсалу в Таллинн: в 06:30, 9:00, 12:15, 13:30, 16:15 ja 17:30 Билеты по выгодной цене можно приобрести только через интернет-магазин Lux Express на странице www.luxexpress.eu.

HAAPSALU

TALLINN

alates/от

TALLINN-

HAAPSALU

Uus ja täienenud sõiduplaan!

94 SUUND


KAHE KUUGA KASVAS EESTIS TURVAVÖÖ KASUTAJATE ARV BUSSIS 7% Detsembri alguses läbi viidud rahvusvaheline uuring bussisõitjate seas näitas, et kampaania “Kinnita bussis turvavöö!” tulemusena kasvas turvavööde kasutajate arv Eesti bussides 7%. Turvavöö kinnitamise olulisuse teadvustamiseks bussides toimus novembris Lux Expressi, Politsei ja Piirivalveameti, Maanteeameti ning Tallinna bussijaama ühine teavituskampaania, mis juhtis tähelepanu, et eelkõige algab reisija turvalisus tema enda käitumisest. Rahvusvahelisest turvavöö uuringust võttis osa 4134 reisijat, sealhulgas 1717 reisijat Eestist. Kui oktoobris enne kampaania algust läbi viidud uuringus selgus, et 53% Eesti bussireisijatest kinnitab bussis turvavöö alati, siis peale aktiivset kampaania perioodi toimunud järelküsitlus näitas, et seda teeb alati 60% sõitjatest. Kordusuuringust selgus, et oma turvavöö kinnitab alati 60,9% reisijatest, enamasti 26,2%, harva 9,4% ja mitte kunagi 3,5% eestlastest. Peamiste põhjustena, miks turvavööd ei kasutata, tõid vastajad välja, et see on ebamugav või nad pole selle peale tulnudki. Oli ka neid, kes pidasid turvavöö kasutamist ebavajalikuks.

ЗА ДВА МЕСЯЦА В ЭСТОНИИ НА 7% ВЫРОСЛО КОЛИЧЕСТВО ЛЮДЕЙ, ПРИСТЕГИВАЮЩИХ В АВТОБУСЕ РЕМЕНЬ БЕЗОПАСНОСТИ Международное исследование, проведенное в начале декабря среди пассажиров автобусов, показало, что в результате кампании «Пристегивайся ремнем безопасности в автобусе!» количество людей, пристегивающихся ремнем безопасности в эстонских автобусах, увеличилось на 7%. Важность использования ремня безопасности в автобусах была поднята в ходе специальной информационной кампании, которую в ноябре организовали Lux Express, Департамент полиции и погранохраны, Департамент шоссейных дорог и Таллиннский автовокзал. В ходе кампании внимание обращалось на то, что обеспечение безопасности пассажира начинается прежде всего с его поведения. В международном исследовании по поводу использования ремня безопасности приняло участие 4134 пассажира, в том числе 1717 пассажиров в Эстонии. Если проведенное в октябре – до начала кампании – исследование показало, что 53% пассажиров автобусов в Эстонии постоянно пристегивает ремень, то повторное исследование, проведенное после активного периода кампании, продемонстрировало, что ремень в автобусе всегда пристегивает 60,9% пассажиров. Повторное исследование показало, что ремень безопасности всегда использует 60,9% от общего числа пассажиров, 26,2% – часто, 9,4% – редко, и никогда не пристегиваются ремнем в автобусе 3,5% эстоноземельцев. Главными причинами неиспользования ремня были названы неудобство его использования и то, что просто не задумывались об этом. Были и те, кто не считает использование ремней безопасности нужным.

SUUND 95


LIITU PINS LOJAALSUSPROGRAMMIGA – SÕIDA ROHKEM, VÕIDA ROHKEM! ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К ПРОГРАММЕ ЛОЯЛЬНОСТИ PINS! ПУТЕШЕСТВУЙТЕ БОЛЬШЕ – ПОЛУЧАЙТЕ БОЛЬШЕ!

-15%

-30%

Tase 1 (11-25 sõitu) Уровень 1 (11-25 поездок)

-40%

Tase 2 (26-40 sõitu) Уровень 2 (26-40 поездок)

VIP-tase (40+ sõitu) VIP уровень (40+ поездок)

PINS kaart on individuaalne. Kaarti võib kasutada ainult inimene, kellele see on väljastatud. Lux Expressis kulutatud 1 € annab sulle 2 PINSi. Карта PINS является персональной. Использовать карту может только тот человек, на чье имя она оформлена. В Lux Express каждый потраченый 1 € дает Вам 2 PINS.

KASUTA PINSE AUHINNAPOES ИСПОЛЬЗУЙТЕ PINS В МАГАЗИНЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ

750

Estonia Internal Tallinn – Pärnu Tallinn – Tartu Tallinn – Narva Tallinn – Haapsalu Tallinn – Kuressaare Tallinn – Võru Tallinn – Luhamaa

1000

Baltics & South Talinn – Riia Riia – Vilnius Riia – Minsk Vilnius – Varssavi

1500

North & East Tallinn – Peterburi Helsingi – Peterburi Riia – Peterburi Jõhvi – Peterburi Tallinn – Vilnius

2500

East Special Tallinn – Moskva Riia – Moskva

Kogutud PINSide eest saab ka PINS auhinnapoest soetada veel palju põnevat. Rohkem informatsiooni spend.pinsforme.com. Накопленные PINS можно обменять в магазине вознаграждений на различные привлекательные товары и услуги. Больше информации: spend.pinsforme.com.

PINS MOBIILIRAKENDUS МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ PINS

Lae alla PINSi mobiilirakendus ning kasuta seda digitaalse kaardina meie bussi sisenedes.

Скачайте мобильное приложение PINS и используйте его в качестве электронной карты PINS для того, чтобы совершить посадку в автобус.

96 SUUND


MEIE BUSSIDES ON TASUTA: МЫ ПРЕДЛАГАЕМ БЕСПЛАТНО:

WiFi

Elektriühendus (220V)

WiFi

Электрическое соединение (220B)

Tualett WC

Kohvijoogid, tee ja kakao* Кофейные напитки, чай и какао*

*Kõik bussid ei ole kuumade jookide aparaadiga varustatud. Vastav informatsioon on nähtav müügisüsteemis bussipileti ostmisel. *Не все автобусы оснащены аппаратом с горячими напитками. Подробная информация доступна в системе продаж.

Juhul, kui reisi vältel tekib küsimusi või probleeme ekraanide või internetiühendusega, pöörduge julgelt bussijuhi poole, igakülgne tagasiside on oodatud ka meie info e-postiaadressile info.ee@luxexpress.eu. В случае возникновения вопросов или проблем с медиа-экранами или Wi-Fi соединением, пожалуйста, сразу обращайтесь за помощью к водителям. Всегда рады Вашим отзывам, которые можно направлять на электронный адрес: info@luxexpress.eu.

MEIE BUSSIDES ON VÕIMALIK OSTA: Vett (0,5 l): 1 €

МОЖНО ПРИОБРЕСТИ:

Kõrvaklappe: 1,50 €

Бутылочка воды (0,5 l): 1 €

Наушники: 1,50 €

TAKSOTEENUS TALLINNAS JA TARTUS ТАКСИ В ТАЛЛИННЕ И ТАРТУ

Taksot on võimalik broneerida nii aadressil www.luxexpress.eu koos bussipileti otsmisega kui ka Lux Expressi esindustes. Samuti on võimalik broneerida takso, teavitades bussijuhti vähemalt tund enne sihtkohta jõudmist. Taksoteenuse eest tasutakse taksos ning seda on võimalik teha nii sularahas kui ka kaardiga. Такси возможно заказать заранее при покупке билета по адресу www.luxexpress.eu и в офисах продаж Lux Express. Кроме того, такси можно заказать в автобусе, сообщив об этом водителю не позднее, чем за час до прибытия в место назначения. Услуга такси оплачивается водителю такси, расплачиваться можно наличными или картой.

Taksoteenus Tallinnas

Taksoteenus Tartus

5 km raadiuses Tallinna bussijaamast Kogu ülejäänud Tallinn

Tartu taksokupong kehtib ainult Tartu piires

5.50 € 8.00 € 5.00 €

в пределах 5 км от Автобусного вокзала другие районы Таллинна

Услуга такси в Таллинне

Доступна для поездок в пределах Тарту

Услуга такси в Тарту

SUUND 97


KÕIGE MÕISTLIKUM VALIK

Helsinki

St. Petersburg

Tallinn

Narva

Haapsalu Kuressaare

Tartu Pärnu

Riga

Võru Moscow Panevežys

Kaunas

Vilnius Minsk

Suwałki

Warsaw

Lux Express

98 SUUND

Lux Express Lounge

info@luxexpress.eu www.luxexpress.eu


— Zenit Uus suund sisekujunduses ABB Niesseni tehas on tulnud välja uue moodullülitite ja pistikupesade sarjaga Zenit. Zenit ühendab endas universaalsuse ja disaini, pakkudes seeläbi kasutajale tippklassi mugavust. Zeniti laiast valikust leiab iga sihtgrupp endale sobiva lahenduse, alustades tavatarbijatest ning lõpetades hotellide ja koolidega.

abb.ee


VO O G STIILNE

OOT-OOT STUUDIO Veerenni 24, Tallinn

KESTEV

www.oot-oot.com Baltika Kvartal

KODUMAINE

Suund Spring 2018  
Suund Spring 2018  
Advertisement