Page 1

Sprzedawca: mlingua Sp. z o. o. Stary Rynek 100 61-773 Poznan NIP: 778-14-35-103 bank: Bank Zachodni WBK konto: 1111 2222 3333 0000 0001 8765

Rachunek nr 1 / 2012 oryginał Miejsce wystawienia: Poznan Data wystawienia: 2012-10-28 Data sprzedaży: 2012-10-28 Forma płatności: Przelew Termin płatności: 2012-10-30

Nabywca: Zofia Dutkowska Portofino 6 30-389 Warszawa NIP: 653 -34-54-678 Adresat: mlingua Sp. z o. o. Stary Rynek 100 61-773 Poznań

Lp

Indeks

Nazwa towaru lub usługi

PKWiU

Cena [zł]

Ilość

JM

Wartość [zł]

1. 1

Tłumaczenie pisemne ES->PL Movilidad, 800.728 znaków, 1125 znaków=1 sztuka

45,03

711,75 szt.

32 050,10

2. 2

Tłumaczenie pisemne ES->PL OSCE presentacion, 7851 znaków, 1125 znaków=1 sztuka

45,03

6,97 szt.

313,86

3. 3

Tłumaczenie pisemne ES->PL Objetivos de Desarrollo del Milenio, 66. 521 znaków, 1125 znaków=1 sztuka

45,03

59,12 szt.

2 662,17

Razem:

35 026,13

Sprzedawca zwolniony podmiotowo z podatku VAT (podatku od towarów i usług)

Do zapłaty: 35 026,13 zł Słownie: trzydzieści pięć tysięcy dwadzieścia sześć złotych i trzynaście groszy

mlingua Sp. z o. o.

Zofia Dutkowska

............................................................................... podpis osoby upoważnionej do odbioru rachunku

....................................................................................... podpis osoby upoważnionej do wystawienia rachunku

www.pakietprzedsiebiorcy.pl

1/1

Rachunek osoba prawna  

Tudne zadanie. Największy problem sprawiło mi konwertowanie faktury i rachunku na pdf. Udało się to zrobić dzięki specjalnemu programowi do...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you