Page 1

Maria Portabella Susanna Sánchez

CEIP Canigó C/Canigó, 35 Tel.93 371 33 36 – Fax 93 473 27 03 E-mail: a8032580 @ xtec.net www.xtec.es/ceip-canigo-santjust 08960 Sant Just Desvern (Barcelona)


Què sabem… de l’Escola Canigó? 

L’escola va ésser pionera en la introducció de la Informàtica.

Actualment s’està portant a terme un pla estratègic en noves tecnologies fent servir una gran diversitat d’eines i programes cedits pel Departament d’Ensenyament i adquirits per la pròpia escola.

S’utilitzen, també, els nous sistemes multimèdia en aquest procés d’introducció curricular de les noves tecnologies de la informació.


INFRAESTRUCTURES TIC 

En aquest centre estan escolaritzats : 

Disposen de: 

als racons de les aules a Cicle Inicial i a Parvulari.

A més a més disposen: 

96 ordinadors comptant els portàtils.

Els ordinadors estan situats: 

440 alumnes.

d’una sala d’informàtica!!

A Cicle Inicial de Primària (6-7 anys) i a Parvulari (4-5-6 anys), compten amb un ordinador i els portàtils que requereixin segons les activitats que han de dur a terme. A partir de tercer de Primària (8-9 anys), disposen de tres ordinadors a cada classe.


Totes les aules de l’escola disposen d’Internet i Intranet (xarxa local). Mestres, pares i alumnes es comuniquen via Intranet, tot i que els alumnes tenen restringida l’entrada dels adults. >>Anècdota!!

>>Quan els alumnes de Cicle Superior es porten malament se’ls envia un correu als pares i aquests se n’assabenten abans d’arribar a buscar-los a l’escola!!


ÚS DE LES TIC

Les TIC són utilitzades en totes les Àrees que conformen el Currículum d’Infantil.

L’escola està oberta a les noves tecnologies, tant pel que respecta al seu coneixement com al d’assistència a l’ensenyament.

Totes les aules tenen pissarra digital exceptuant les de Parvulari que, aquesta Setmana Santa mentre l’escola romangui tancada, també les instal·laran.

Hem observat que les pissarres digitals són utilitzades per tots els mestres tot i que n’hi alguns que hi són més reticents que d’altres.


Hem assistit a una classe de Segon de Primària amb pissarres digitals

La seva mestra ens comenta que es poden treballar tots els objectius educatius d’una manera més dinàmica i estimulant pels infants. >>Algunes de les activitats són les següents: - La mestra escaneja els llibres de text perquè els nens i nenes puguin seguir millor les lliçons a partir de la pantalla digital (de qualsevol matèria). - Expliquen contes projectant la pàgina web de : “madecontes”. -Treballen els animals de manera que poden relacionar-ne la imatge amb el so que aquests emeten, mitjançant enllaços amb una pàgina web de sons. Els nens poden sentir-los en directe a l’aula i els encanta!


VALORACIONS 

Els mestres/as coincideixen en els avantatges que els suposen les TIC en la seva tasca quotidiana tot i que també afirmen que requereix un temps i un esforç de preparació previ. No tots estan disposats a ferho!!

Els alumnes estan encantats amb les TIC, ho podem dir de primera mà perquè nosaltres mateixes els ho hem preguntat a classe i ens han contestat afirmativament mentre cridaven entusiasmats.

Pel què fa als materials tecnològics específics pels alumnes amb NEE (Necessitats Educatives Especials), ens ha sorprès que també disposen de quatre ordinadors i un espai complementari. La coordinadora d’estudis ha buscat un programari específic pels infants tot i que l’equipament no ho és.


ALTRES 

Dediquen dos hores setmanals a l’ensenyament de la informàtica.

Els docents reben formació específica per fer ús de les TIC que el mateix centre s’encarrega de sol·licitar-lo al Departament d’Ensenyament.

En el cas de tenir algun petit entrebanc amb les TIC es dirigeixen al coordinador d’informàtica via intranet.

L’escola Canigó de Sant Just Desvern és una escola atípica, ja que els diners que recapten de les activitats extraescolars i el retall de costos i la bona organitzativa de la cuina els representen les dues terceres parts del fons econòmic que destinen per invertir en infraestructures de les TIC.


DIGITALITZAR EL SISTEMA EDUCATIU!! • Zapatero negocia acords per digitalitzar el sistema educatiu. • Llibres de text qratuïts • Utilització generalitzada dels recursos digitals en un horitzó temporal el més curt possible.


FI

Escola Canigó  

Es tracta de la Presentació d'Informàtica Educativa

Escola Canigó  

Es tracta de la Presentació d'Informàtica Educativa

Advertisement