Page 1

PETROHRAD

HELSINKY TALIN

OSLO

ŠTOKHOLM KODAŇ BREDA

BORDÓ

PORTO AVEIRO

COIMBRA

LISABON

MADRID

Ing. arch. Milan Šuška

DRESDEN BARDEJOV

Č.KRUMLOV

PARÍŽ

KOLÍN n./R.

BERN KOSTNICA SALZBURG

NANSY

ŽENEVA MONTPELIER

KALININGRAD

BERLIN

UTRECHT

BREST

VILNIUS

HAMBURG GDINIA

HILVERSUM

NAARDEN ALMERE

LONDÝN

RIGA

LUCERN

LEVOČA

BUDAPEŠŤ

TULČA

DELTA DUNAJA BUKUREŠŤ

MARSEIL

BARCELONA

RÍM

METEÓRY

CARIHRAD

ATÉNY

EN I began on 29th January 1985 in Cadca /SK/ and 10 years of dancing in the folk club Kelcovan brought me to study of High Civil Engeneering School in Zilina / SK/ with clear idea to become an architect. I am graduated architecture on Faculty of Architecture VUT in Brno / CZ/, where I am currently studying on a doctoral degree with a focus on rural areas. DE Ich habe am 29. Januar 1985 in Cadca /SK/ begonnen, und dann 10 Jahre tanzen in der Folk-grup Kelcovan hat mich zum studium auf die Fachschule für Bauwerke in Zilina /SK/ bewegt mit eine klare Idee: Architekt zu werden. Ich absolvierte Architektur auf Fakultät für Architektur VUT in Brünn/CZ/, wo ich studiere jetzt auf PhD mit einem Fachrichtung auf den ländlichen Gebieten.

AutoCAD / Photoshop / Sketchup / InDesign / Corel / Flash / VectorWorks / Arcon / MS Office 2010-2012, Atelier dům-dům, Brno, CZ / 2009, Ateliér Golis, Čadca, SK / 2008-2009, FaB Architecture, Amsterdam, NL /2008-2012, Mendel’s museum Brno, CZ, graphis / 2006-2008, Thomas Pierre Arch., Brno, CZ / 2006, Ateliér Zlámal, Brno, CZ, vizualization e-mail: milan.suska@gmail.com tel: (+420) 608 773 448


2.

1.

3. PAPIEROVÉ MODELY 1. TEMPIETTO SAN PIETRO IN MONTORIO, Rím, Donato Bramante. Štruktúrny model 1. roč. FA VUT Brno Vedúci práce : Ing. arch. L. Mohelník, Ph.D. Doc. Ing. arch. J. Drápal, CSc. 2. MODEL VLASTNEJ POSTAVY Z PRÚŽKOV PAPIERA. 2.roč FA VUT Brno.Vedúci práce: Akad. malíř K. Pokorný 3. PRIEMYSELNÝ A ADMINISTRATÍVNY OBJEKT RAMILL BRNO. Atelérový projekt FA VUT Brno 2007, vedúci: Prof. Ing. J. Marek, Dr.


2.

1.

3.

5.

6.

4. 4.

6.

7. Práce FA VUT Brno

4. kúpalisko a krytý bAZÉN Stará Bystrica

1. Dom pre Bolka polívku, Connected villas 2006 Doc. Ing. arch. H. Urbášková

5. Kreslo Amélia, cvičenie z interiérovej tvorby. FA 2006

2. lineárne kúpele, Ing. arch. J. Škopán, základy architektonického navrhovania FA VUT Brno 2005 3. Námestie Slobody v Čadci, Ing, arch. P. Hubáček Ph.D. FA VUT Brno 2006

6. Dostavba bloku v centre mesta Bruntál. Doc. Ing. arch. Dr. G. Kopáčik, FA 2006, ateliérový projekt 7. Administratívno výrobný objekt ROMILL, ateliérový proejkt FA 2006 Prof. Ing. arch. J. Marek


PARK PRI KYSUCI


GALÉRIA

znovupostavenie “Lackovho domu” v Čadci situovaného na hlavnom námestí, kde po asanácií z roku 1967 zostala až po dnes diera. Projekt Kysucká galéria sa v roku 2004 umiestnil na 1. mieste celoslovenskej prehliadky SOČ. S projektom galérie ktorá nemá v meste Čadca vyhovujúce priestory bola riešená celá kompozícia námestia. Spolupráca s Miroslavom Slezákom. Projekt bol rozpracovaný vrámci ateliéru FA VUT Brno 2005, s hľadaním možného architektonického vrátenia historického objektu súčasným tvaroslovím.


model

DOSTAVBA DOMU UMENIA V OSTRAVE / bakalársky projekt pod vedením Ing. arch. Pavel Jura / 2008 Uhlie, ako dôležitý ekonomický zdroj ostravskej aglomerácie, je často sprevádzané výskytom pyritu alebo zlatavého chalkopyritu ľudovo nazývaným kočičí zlato. Galéria umenia tak dostal analogickú podobu tohto „zlata“ medzi os-

tatnými domami „čiernej Ostravy.“ Jednotlivé kryštály sú zhmotnené do vysokých svetlíkov, v ktorých sa ostré slnečné svetlo lomí a „rozmělňuje“ až napokon dopadne do výstavných sál mäkké galerijné svetlo. Horné poschodie so stálymi expozíciami je prepichnuté ďalšími svetlíkmi, ktoré zaručujú osvetlenie na prízemí. Svetlíky sú pokryté hliníkovými šablónami so zlatou metalízou. Pravouhlý pôdorys a fasády z betónu naznačujú rez kryštálovou drúzou.


JIŽNÍ CENTRUM BRNO / diplomový projekt pod vedením doc. Ing. arch. Karel Havlíš / 2010 Diplomová práca je reakciou na pripravovaný územný plán Brno-Jižní centrum. Ponúka metodiku pre vznik skutočného mesta s tradičnými mestskými priestormi a vertikálne premiešanými funkciami. Projekt je ovplyvnený prestavbou Železničného uzlu Brno, pričom do územia začleňuje mestskú rýchlodráhu s napojením na región, ktorá riešila dopravné nedostatky odsunutého nádražia priestorovo a finančne reálnym riešením. V koncepte dopravy je navrhnuté nové trasovanie regio-železnice, ktoré umožní zatiahnuť do prestupného uzlu súčasného hl. nádražia všetky regionálne, čo tvorí 70% každodennej prepravy, a navyše zriadením ďalších zastávok sa zdokonaliť celková distribúcia cestujúcich po meste. Dôraz v návrhu je kladený na maximálnu obývateľnosť vo všetkých častiach územia i v blízkosti železnice, hustotu obyvateľstva a zvýšenie využitia územia verejné/súkromné. Návrh ponúka elegantné pešie prepojenie budúceho hlavného nádražia s historickým jadrom komponovanými priestormi s hrou perspektívy a mierky a s optickým kontaktom na historickú siluet Brna a katedrálu sv. Petra a Pavla.


KREZBA UHĽOM ŽENSKÉ AKTY Výtvarná tvorba FA VUT Brno, Doc. Ing. Z. Makovský Večerná krezba FA VUT Brno, MgA. J. Šebánek


NÍZKOENERGETICKÝ RD RAKOVÁ / SK 2007-2010, vo fáze ealizácie stavby.


CAFE PODBENÍ / realizácia / ThomasPierre, Ing. arch. Tomáš Růžička, Ing. arch. Tomáš Pavlovský / Brno / 2008

Jednoduchá kaviareň s čiernym secesným motívom na barovom pulte. Dekór sa opakuje na vstupnej bráne ako funkčný reklamný pútač v decentnom dizajne. Bar, parkety, čierne stoličky, biela výmaľba a to je všetko. Kaviareň sa vďaka polohe v centre a jedinečnej atmosfére záhrady pod Špilberkom stala obľúbeným miestom pre kávu. S interiérom kaviarne bol zároveň navrhnutý jej originálny grafický dizajn.


2.

1.

1.

3.

2.

4. 6.

5.

7. Práce v T.p. architects Brno 1. Štúdia bytu na Babičkové v Brne 2007 2. mobiliár pre Mendelovo muzeum v Brne 2008 3. Luster v Mendelovo muzeu v Brne 2008 4. Súťaž na hodiny na Námestí Slobody v Brne 2008 5. Výstava Poklady Boskovicka na Pražskom hrade 6. Schody na terasu 7. Bar Veselá včice v Brne


1.

2.

4.

5.

3.

6.

6.

8.

7.

Práce ateliér DŮM-DŮm 1. RD Kašava

6. BD Tečovice

2. Návrh interiéru RD Velíková

7. Návrh kuchyňe RD Napajedla

3. RD MUKAŘOV

8. vizualizácie átriového domu, Brno

4. DPS Osnice 5. BD Vizovice


HOTEL VONDELPARK / realizácia / FaB architecture / Amsterdam / 2009 Prestavba administratívnej budovy na ulici Overtoomstraat v Amsterdame pre hotel sa z ekonomických možností z pôvodne odvážneho návrhu sústredila prevažne na interiér. Veľkorysé okno z hotelovej lobby prelamuje hranicu medzi interiérom a exteriérom. Z interiéru je jeho rám využívaný na posedávanie a rovnako z ulice slúži vyčkávajúcim ako lavička.


PANELOVÝ DŮM V 21. STOLETÍ: HUMANIZACE OBYTNÉHO SOUBORU V PŘEROVĚ / súťaž / spolupráca s Ing. arch. Jan Horký / 2010 / 2.cena Aby sa panelové sídliska premenili na rozmanitejšie životné prostredie potrebujú zásadnejšie premeny ako len zateplenie fasády domov či výmenu okien. Naša premena anonymného panelového domu, ktorý bol do daného kontextu násilne postavený preberá historické súvislosti. Prístavbou, ktorá posúva vysokú hmotu paneláku do druhého plánu vracia ulici B. Němcové v Přerove ľudskú mierku a zväčšuje obytnú plochu bytov. To umožňuje prípadne vznik predajne s pohodlným vstupom alebo vytvoriť vlastný vstup do prízemného bytu cez akúsi verandu. Keďže sú byty stále vo vlastníctve bytového družstva, jedná sa o uskutočniteľný návrh. V realite ale nevychádza z aktuálneho zadania a tak zostáva v úlohe neobvyklého príkladu. Štúdia sa rovnako zaoberá zmenami jednotlivých dispozícií ako i riešením celého vnútro bloku s problémom parkovacích miest, čo je pre rezidentov naliehavejšia téma.


ŘÍMSKÉ NÁMĚSTÍ / urbanisticko-ideová súťaž / spolupráca s Bc. Jana Šerá a Ing. arch. Aleš Stuchlík / 2010 / 2. cena


DVOR DOMANÍN / štúdia Ateliér důmdům / 2011 Namiesto bytovky si táto slovácka obec zaslúži dôstojnejšie riešenie než pokračovať v duchu éry minulej. Zvolili sme menšiu mierku zástavby a jednoduchú architektonickú formu domov. Farebné a materiálové prevedenie vychádza z tradičnej zástavby obce. Navrhnutých je 11 mezonetových bytov o veľkosti 100 m2 s predzáhradkou a

záhradou 55m2. Ďalších 5 podkrovných bytov dostane možnosť kúpy vlastnej záhradky pri dome. V „obytnom satelite“ sa vďaka kompaktnosti podarilo dosiahnuť hustotu 200 ob./ha. Ďalšie sledované hľadisko pri návrhu bola podpora komunitnej súdržnosť. Parkovanie je preto riešené v dochádzkové vzdialenosti jednotlivých bytov, tak aby boli budúci obyvatelia nútený prechádzať a stretávať sa na spoločnom dvore a mohlo tak dochádzať ku každodenným kontaktom. Dvor je navyše bezpečný a ideálny pre hry detí.

portfolio  

portfolio Milan Suska

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you