Page 1

Activitat 1:

Exposici贸

Susagna Espigul茅


Tècnica Fotogràfica

1er CFGS de Fotografia

Enunciat Realitzar 14 fotografies en Mode Manual, seguint els paràmetres indicats a continuació, i tenint en compte el fotòmetre: EXTERIOR DIA

INTERIOR DIA

INTERIOR NIT

ISO: F11 V.O: 1/125

Foto1 Iso-400

Foto2 Iso-1600

Foto3 Iso-6400

Surt una mica borrosa.Es veu que la imatge els colors son com mes grissos. L a imatge surt una mica desenfocada, les parts mes claras es veuen mes desnfocades que les ombres.

aquesta imatge es veu mes clara.La porta esta mig tancada, i la part mes llunyana es veu mes desenfocada.

Surt molt fosca, la part esquerra no es veu casi res. La imatge esta una mica desenfocada.

ISO 200 F5,6 V.O:

Foto4 V.O-1/320

Foto5 V.O-1/60

Foto6 V.O-0"6

Te un color una mica apagat, com un groguenc. Tan ombres com la parts mes claras es veu desenfocat.

Aquesta imatge es veu Surt borrosa, es veu tota una mica mes fosca que la sala. L a imatge es veu lanterior. La porta esta molt desenfocada oberta, el fons es veu mes ven enfocat.

ISO 200 F: V.O: 1/30*

Foto7 F-16

Foto8 F-7,1

Foto9 F-3,5

Aquesta fotografia surt mes clara, amb mes llum. Les parts mes fosques es veuen desenfocades.

Aquesta es la mes clara de totes. La porta esta tancada i es veu molt clarament el fons.

Surt una mica fosca, pero es pot veure una mica la part esquerra. De les tres de interior aquesta fotografia es la mes clara.

Fotòmetre:

Exposició “correcta”

+1 Sobrexposició

+2 Sobrexposició

-1 Subexposició

-2 Subexposició

ISO: F: V.O:

Foto10 Iso-1/200 F-10 V.O-200

Foto11 Iso-1/100 F-10 V.O-200

Foto12 Iso-1/50 F-10 V.O-200

Foto13 Iso-1/400 F-10 V.O-200

Foto14 Iso-1/800 F-10 V.O-200

Es veu clara la imatge.

Es veu clara pero am color ya una mica apagats.

Es veu molt iluminada.

Aquesta imatge ya es comensa a veure una mica mes fosca

Aquesta imatge es veu molt fosca.


foto1

foto2


foto3

foto4


foto5

foto6


foto7

foto8


foto9

foto10


foto11

foto12


foto13

foto14

Activitat1: Exposició  
Advertisement