__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

SUSRET časopis za promicanje redovničkog života

| broj 2 | godina I. | 2013.

cijena:

10 kn bih 2 km

Duhovni poziv na prvi pogled Elvir Tabaković: Od poznatog fotografa do ulaska u samostan

nadbiskup Želimir Puljić

Mladi vole žive i autentične primjere

Profile for Hrvatska redovnička konferencija

Susret (2) 2013  

Časopis za promociju redovničkog načina života. Može se naručiti na e-mail: konferencija@redovnistvo.hr ili se može nabaviti preko redovničk...

Susret (2) 2013  

Časopis za promociju redovničkog načina života. Može se naručiti na e-mail: konferencija@redovnistvo.hr ili se može nabaviti preko redovničk...

Advertisement