Page 23

*

Nisu li i oni bili ljudi poput drugih? MOLITVA Nisu li griješili po Gospodine Isu put svih drugih se, ? Nisu li bili slabi dugo sam čeka , ponašali se o na ovaj Ali bojim se. izdajnički i kuka trenutak. vički poput svih Pl dr aši me upuštaug Trebalo mi je vr ih? emena da razg onj A e u pustolovinu ipak si ih odab varam s tobom rao: “Ti nisi od u četiri oka, akojom riskiram brao mene, ne posebice da te , ja sam odabra slušam. o sve, tebe.” Da budem iskre n, doista mi ne pr Za emda znam da pa prestaješ slati njuje pomisao njome mogu poruke. da ovi za sir do omašni ribari s biti sve. Problem je što Tiberijadskog ih ne želim uvije k Gospodine, ud jezera primiti. ijeli mi velikodušnost nisu nimalo ok Ponekad ih otje lijevali ostaviti ram glazbom, na da krenem za to obali zauvijek, prijateljima, bu bom bez kom... ok 'm lijevanja, rtve mreže' cije Usprkos tome, log svog života ne mogu zanije . ka- A meni da prerežem sp ti – osjećam ve je tako teško os one tugovanja liku prazninu, taviti koje me vezuju obitelj, čak i ako se to za obalu i zadr izvana ne vidi. žavaju me udobnost mog Pa ipak, kada m a doma, i dođe tvoj smida se ne otisnem navezanost na ren poziv: “Haj djevojku (dečka na more svijeta de za mnom”, , ), s tobom, kapeta izglede da ostv srce mi preplave nom moga arim karijeru, svjetlo i mir. broda. svoje osobne pl Čim začujem ov anove, aj poziv u dubi ni Podaj mi hrabro svoju slobodu... svoje duše, st, podaj mi snagu. Ali s druge stra pitam se kako ne ti me također to da si odabra o Znam da neću privlačiš baš mene izmeđ imati viđenja, u stotina i tisuć a ukazanja, ni ni i to nekom osob mladih. šta slično. itom silom Ipak, tvoj glas jer si mnogo vi Ali zašto Gospod neće prestati ja še od bilo koje ine? sno od os jekivati mojom ob Zašto baš men e ili stvari ovog dušom e? a svijeta. i nesumnjivo m Tvoja osobnost Što je toliko po e pozivati: “Haj , krajnja sebno u meni da de za mnom”. širokogrudnos me pozivaš slije t, diti te kao svog Slijedit ću te, Go nježnost prem odabranog ap a nama, blagos spodine. ostola? t Sl sr ijedit ću te kam ca i divota tvoga Tada mi pada na o god išao, kraljevstva, pamet tvoj prvi i kamo god me sve me to straho poziv učenicim vo dio. vito privlači. a i kažem si: Ići ću s tobom, Znam da ću uz “A što je to bilo tebe biti istinsk tako osobito u i nosit ću svoj kr sretan; Petru, Jakovu, iž i dizat ću se s Ivanu i Andriji... ? tobom da spas znam da ćeš ug im svijet. asiti moju žeđ za Molim te samo vječnošću, za tri stvari: po i da ću s tobom daj mi vjeru, ve trajno obilježiti likodušnost i hrabrost; ovaj svijet, jednom riječju čineći dobro u - ljubav. tvoje ime.

*

*

*

*

+red | 01 SUSRET u | 01| 2012 | 2013

SUSRET G2.indd 23

23

7.1.2013 14:43:01

Susret (1) 2013  

Časopis za promociju redovničkog načina života. Može se naručiti na e-mail: konferencija@redovnistvo.hr ili se može nabaviti preko redovničk...

Advertisement