Page 1

Čestmír Suška


artworks


Rock Tower, pastel, 70x50 cm, 1986 Skalní věž, pastel, 70x50 cm, 1986


Barrows In The Desert, pastel, 95x75 cm, 1987 Mohyly na poušti, pastel, 95x75 cm, 1987


Masks On The Desert, pastel, 73x100 cm, 1987 Masky na poušti, pastel, 73x100 cm, 1987


Road, pastel, 73x100 cm, 1987 Cesta, pastel, 73x100 cm, 1987


Czech Willows, pastel, 95x73 cm, 1988 České vrby, pastel, 95x73 cm, 1988


Exhibition On A Plain, pastel, 73x95 cm, 1988 Výstava na plåni, pastel, 73x95 cm, 1988


Lovers Forever, pastel, 59x73 cm, 1988 Věční milenci, pastel, 59x73 cm, 1988


Watchman Of Plains, 75x93 cm, 1988 Hlídač plání, pastel, 75x93 cm, 1988


Winter Queen, pastel, 95x73 cm, 1988 Zimní královna, pastel, 95x73 cm, 1988


The Whisper Of The Great, pastel, 95x73 cm, 1988 Šepot velikánů, pastel, 95x73 cm, 1988


Giant's Boy, pastel, 63x85 cm, 1989 Obří chlapeček, pastel, 63x85 cm, 1989


In the Air, pastel, 95x73 cm, 1989 V povětří, pastel, 95x73 cm, 1989


Rocks, pastel, 63x62 cm, 1989 Skรกly, pastel, 63x62 cm, 1989


Snow Baroque, pastel, 75x39 cm, 1989 Sněžné baroko, pastel, 75x93 cm, 1989


Dream, pastel and distemper, 60x80 cm, 1990 Sen, pastel a tempera, 60x80 cm, 1990


Heavy Head, pastel, 95x73 cm, 1990 Těžká hlava, pastel, 95x73 cm, 1990


Lumir and his Tucek, pastel, 95x73 cm, 1990 LumĂ­r a jeho TuÄ?ek, pastel, 95x73 cm, 1990


Please, Don't Trouble Me, pastel, 95x73 cm, 1990 Prosím nerušit, pastel, 95x73 cm, 1990


Between Them, pastel, 60x80 cm, 1991 Mezi nimi, pastel, 60x80 cm, 1991


Black and White, pastel, 60x73 cm, 1991 Černí a bílí, pastel, 60x73 cm, 1991


Button, pastel, 73x100 cm, 1991 KnoflĂ­k, pastel, 73x100 cm, 1991


Fish, charcoal, 60x40 cm, 1991 Ryba, uhel, 60x40 cm, 1991


Front, pastel, 70x50 cm, 1991 LĂ­c, pastel, 70x50 cm, 1991


Granite Clouds, pastel, 60x70 cm, 1991 Žulové mraky, pastel, 60x70 cm, 1991


Immediately, pastel 70x100 cm, 1991 ZÄ?istajasna, pastel, 70x100 cm, 1991


Lightning Tube, pastel, 60x80 cm, 1991 Výbojka, pastel, 60x80 cm, 1991


Small Balls, pastel, 73x100 cm, 1991 Klubíčka, pastel, 73x100 cm, 1991


Soul, pastel, 70x100 cm, 1991 Duše, pastel, 70x100 cm, 1991


Space Head, pastel, 60x80 cm, 1991 Vesmírná hlava, pastel, 60x80 cm, 1991


Telephone, pastel, 73x100 cm, 1991 Telefon, pastel, 73x100 cm, 1991


Top, pastel, 30x50 cm, 1991 Vrcholek, pastel, 30x50 cm, 1991


Universe, pastel, 73x100 cm, 1991 VesmĂ­r, pastel, 73x100 cm, 1991


Black Hole, pastel, 60x60 cm, 1992 Černá díra, pastel, 60x60 cm, 1992


Butterfly, pastel, 60x60 cm, 1992 Motýl, pastel, 60x60 cm, 1992


Ladybird, pastel, 40x60 cm, 1992 Beruška, pastel, 40x60 cm, 1992


Pipe With Holes, pastel, 40x60 cm, 1992 Roura s otvory, pastel, 40x60 cm, 1992


Glove, pastel, 73x100 cm, 1993 Rukavice, pastel, 73x100 cm, 1993


Reminiscences, pastel, 40x60 cm, 1991 VzpomĂ­nky, pastel, 40x60 cm, 1991


sculptures


Old Man, bronze, height 25 cm, 1989 Stařík, bronz, výška 25 cm, 1989


Cocoon, bronze, lenght 150 cm, 1996 VelkĂĄ kukla, bronz, dĂŠlka 150 cm, 1996


Spindle, bronze, lenght 160 cm, 1996 Vřeteno, bronz, dÊlka 160 cm, 1996


Ball, bronze, diameter 107 cm,1997 Koule, bronz, průměr 107 cm, 1997


Endless Birds, bronze, height 140cm, 2000 Nekoneční ptáci, bronz, výška 140 cm, 2000


Standing Cocoon, bronze, height 260 cm, 2001 Stojící kukla, bronz, výška 260 cm, 2001


Barrow, baked clay, height 60 cm, 1986 Mohyla, pálená hlína, výška 60 cm, 1986


King, baked clay, height 95 cm, 1986 Král, pálená hlína, výška 95 cm, 1986


Mask, baked clay, height 30 cm, 1986 Maska, pálená hlína, výška 30 cm, 1986


Queen, baked clay, height 75 cm, 1986 Královna, pálená hlína, výška 75 cm, 1986


Hangman, baked clay, height 150 cm, 1987 Kat, pálená hlína, výška 150 cm, 1987


Little Stump, baked clay, height 25 cm, 1989 Pařízek, pálená hlína, výška 25 cm, 1989


Ball With Inner Spaces, baked clay, height 53 cm, 1992 Koule s vnitřními prostory, pálená hlína, výška 53 cm, 1992


Construction, baked clay, height 44 cm, 1992 Stavba, pálená hlína, výška 44 cm, 1992


Construction With Openings, baked clay, height 65 cm, 1992 Stavba s průhledy, pálená hlína, výška 65 cm, 1992


Fish, baked clay, lenght 100 cm, 1992 Ryba, pálená hlína, délka 100 cm, 1992


Footprint, baked clay, lenght 85 cm, 1992 Šlépěj, pálená hlína, délka 85 cm, 1992, z výstavy ve Špálově galerii, Praha, 1993


Inner Vault, baked clay, height 48 cm, 1992 Vnitřní klenba, pálená hlína, výška 48 cm, 1992


Leaning Tower, baked clay, height 100 cm, 1992 Šikmá věž, pálená hlína, výška 100 cm, 1992


Little Monument, baked clay, height 98 cm, 1992 Pomníček, pálená hlína, výška 98 cm, 1992


Metamorphosis, baked clay, height 109 cm, 1992 Proměna, pálená hlína, výška 109 cm, 1992


Metamorphosis, detail of the inner space Proměna, detail vnitřku


Torso, baked clay, height 100 cm, 1992 Torzo, pálená hlína, výška 100 cm, 1992


Torso, detail of the inner space Torzo, detail vnitřku


Cross, baked clay, 200x250x180 cm, 1993 Kříž, pálená hlína, 200x250x180 cm, 1993


Lighthouse, baked clay, height 153 cm, 1992­93 Maják, pálená hlína, výška 153 cm, 1992­93


Ball With Openings, diameter 60 cm, 1994 Koule s dírami, pálená hlína, průměr 60 cm, 1994


Cocoon, baked clay, lenght 75 cm, 1994 Kukla, pálená hlína, délka 75 cm, 1994


Cube, baked clay, height 72 cm, 1994 Kostka, pálená hlína, výška 72 cm, 1994 cm


Four Quarterballs, baked clay, height 40 cm, 1994 Čtyři čtvrtkoule, pálená hlína, výška 40 cm, 1994


Hidden Ellipse I, baked clay, height 40 cm, 1994 Skrytá elipsa I, pálená hlína, výška 40 cm, 1994


Rosette, baked clay, height 64 cm, 1994 Rozeta, pálená hlína, výška 64 cm, 1994


Starfish, baked clay, diameter 40 cm, 1995 Hvězdice, pálená hlína, průměr 40 cm, 1995


Hidden Ellipse II, baked clay and iron, height 66 cm, 1994 Skrytá elipsa II, pálená hlína a železo, výška 66 cm, 1994


Ladder, baked clay and iron, lenght 136 cm, 1994 Žebřík, pálená hlína a železo, délka 136 cm, 1994


Stand, baked clay and wood, height 170 cm, 1994 Stojan, pálená hlína a dřevo, výška 170 cm, 1994


Coat, glass, height 130 cm, 2002 Kabát, sklo, výška 130 cm, 2002


Four Quarterballs, glass, heigh 40 cm, 2002 Čtyři čtvrtkoule, sklo, výška 40 cm, 2002


Starfish, glass, diameter 60 cm, 2002 Hvězdice, sklo, průměr 60 cm, 2002


Mascot, vein steel, height 100 cm, 1988 Maskot, fládrovaná ocel, výška 100 cm, 1988


Dish, iron, diameter 60 cm, 2002 Mísa, železo, průměr 60 cm, 2002


Screeming Wind, plaster, height 125 cm, 1987 Kříčící vítr, sádra, výška 125 cm, 1987


Tangle, plaster, height 60 cm, 1987 Motanice, sádra, výška 60 cm, 1987


Tangle, plaster, height 60 cm, 1987 Motanice, sádra, výška 60 cm, 1987


Vepice, granite, height 280 cm, 2002, Ondrejov Observatory Vepice, žula, výška 280 cm, 2002, hvězdárna Ondřejov


Tibetian, mahogany, height 185 cm, 1987 Tibeťan, mahagon, výška 185 cm, 1987


Toothpick, wood, height 590 cm, 1988, Brno Párátko, dřevo, výška 590 cm, 1998, Brno


Three Dancers, wood, height 130 cm, 1992 Tři tanečníci, dřevo, výška 130 cm, 1992


Trunk, wood, height 125 cm, 1992 Kmen, dřevo, výška 125 cm, 1992


Ark, wood, height 320 cm, 1993­94 Archa, dřevo, výška 320 cm, 1993­94


Telescope, wood, height 296 cm, 1994 Dalekohled, dřevo, výška 296 cm, 1994


Case, wood, height 205 cm, 1995 Pouzdro, dřevo, výška 205 cm, 1995


Core, wood, lenght 135 cm, 1995 Jádro, dřevo, délka 135 cm, 1995


Spiral, wood, height 140 cm, 1995 Spirála, dřevo, výška 140 cm, 1995


Talisman, wood, height 140 cm, 1995 Talisman, dřevo, výška 140 cm, 1995


Talisman, wood, height 140 cm, 1995 Talisman, dřevo, výška 140 cm, 1995


Two Cones, wood, height 200 cm, 1995 Dva kužely, , dřevo, výška 200 cm, 1995


Beige Hole, wood, length 220 cm, 1996 Béžová díra, dřevo, délka 220 cm, 1996


Big Messenger, wood, height 500 cm, 1995­96 Velký posel, dřevo, výška 500 cm, 1995­96


Speedboat, wood, lenght 225 cm, 1996 Kluzák, dřevo, délka 225 cm, 1996


Trunk With Tree Openings, wood, height 170 cm, 1996 Kmen s třemi otvory, dřevo, výška 170 cm, 1996


Wing, wood, height 170 cm, 1996 Křídlo, dřevo, výška 170 cm, 1996


Endless Fish, wood, lenght 420 cm, 1997, Mikulov Nekonečné ryby, dřevo, délka 420 cm, 1997, Mikulov


Pleiade, wood, height 320 cm, 1997 Plejáda, dřevo, výška 320 cm, 1997


Mushroom, wood, lenght 160 cm, 1998 Hříbek, dřevo, délka 160 cm, 1998


Space Glasses, wood, lenght 245 cm, 1988 Vesmírné brýle, dřevo, délka 245 cm, 1998


Abandoned Shell, wood, lenght 250 cm, 1999 Opuštěná schránka, dřevo, délka 250 cm, 1999


Adam, wood, height 190 cm, 1999 Adam, dřevo, výška 190 cm, 1999


Adam and Eve, wood, height 190 and 205 cm, 1999 Adam a Eva, dřevo, výška 190 a 205 cm, 1999


Eve, wood, height 205 cm, 1999 Eva, dřevo, výška 205 cm, 1999


Megabyte, wood, lenght 250 cm, 1998­99 Megabajt, dřevo, délka 250 cm, 1998­99


Spirale ­ negative and positive. lam. plywood, h.120 cm, 1999 Spirála ­ negativ a positiv, laminovaná překližka, výška 120 cm, 1999


Spirale ­ negative, laminated plywood, height 120 cm, 1999 Spirála ­ negativ, laminovaná překližka, výška 120 cm, 1999


Spiral ­ positiv, laminated plywood, height 85 cm, 1999 Spirála ­ positiv, laminovaná překližka, výška 85 cm, 1999


Drum, wood, diameter 120 cm, 2001 Buben, dřevo, průměr 120 cm, 2001


Laying Cocoon, wood, lenght 260 cm, 2001 Kukla ležící, dřevo, délka 260 cm, 2001


Cocoon ­ negative, wood, height 280 cm, 2001 Kukla ­ negativ, dřevo, výška 280 cm, 2001


On the Peak, wood and metal, height 420 cm, 1996 Na špici, dřevo, kov, výška 420 cm, 1996


Tirgam, polyester, height 220 cm, 1986 Tirgam, polyester, výťka 220 cm, 1986


Toreador, polyester, heigt 60 cm, 1988 Toreador, polyester, výťka 60 cm, 1988


Ilkam, polyester, height 260 cm, 1987 Ilkam, polyester, výťka 260 cm, 1987


Lonely Dancer, polyester, height 220 cm, 1987 Osamělý tanečník, polyester, výška 220 cm, 1987


Snake, epoxide, délka 225 cm, 1988 Had, epoxyd, délka 225 cm, 1988


Old Woman, polyester, height 100 cm, 1989 Baba, polyester, výťka 100 cm, 1989


Pig On a Walk, epoxide, height 110 cm, 1990 Prase na procházce, epoxyd, výška 110 cm, 1990


Human, epoxide, height 160 cm, Prague, 1991 Člověk, epoxyd, výška 160 cm, Praha, 1991 (z výstavy Tvrdohlaví III., Městská knihovna, Národní galerie)


Little Deer, epoxide, height 166 cm, 1991 Jelínek, epoxyd, výška 166 cm, 1991


Fear, epoxyde, height 260 cm, 1998 Strach, epoxyd, výška 260 cm, 1998


Stump, epoxide, height 120 cm, 1988 Pařez, epoxyd, výška 120 cm, 1988 (z výstavy "Sochy na Staroměstských dvorcích")


sculptures in public places


Giant, Whale and Frog, concrete, length 10 m, 1985­86 Obr, Velryba a Žába, beton, délka 10 m, Praha, 1985­86


Giant, Whale and Frog, concrete, length 10 m, 1985­86 Obr, Velryba a Žába, beton, délka 10 m, Praha, 1985­86


Happy Prince, sandstone, height 185 cm, Prague­Malesice, 1986 Šťastný princ, pískovec, výška 185 cm, Praha­Malešice, 1986


Knight, sandstone, height 170 cm, Prague­Malesice, 1988 Rytíř, pískovec, výška 170 cm, Praha­Malešice, 1988


Screw, sandstone, height 425 cm, Prague, 1991 Závit, pískovec, výška 425 cm, Praha, 1991


exhibitions


Pig on the Walk, Exhibion Sculptures on the Old Town's courtyards, Prague 1990 Prase na procházce, Výstava "Sochy na Staroměstských dvorcích", Praha, 1990


From the exhibition in Spala's Gallery, Praha, 1993 Z výstavy ve Špálově galerii, Praha, 1993


From the exhibition at the Old Town Hall at Prague, 1995 Z výstavy na Staroměstské radnici v Praze, 1995


Mánes exhibition hall, Praque, 1997 Výstava ­ Mánes, Praha, 1997


From the exhibition at the Manes exhibition hall, Prague, 1997 Z výstavy ve výstavní síni Mánes, Praha, 1997


From the stay at the Sculpture Space, Utica NY, USA, 1999 Z pobytu v Sculpture Space, Utica NY, USA, 1999


curriculum vitae


ČESTMÍR SUŠKA Born: 4 January 1952, Praha Education : 1974 - 1980 Academy of Fine Arts (AVU), Prague Lives and works in Prague. Address : 155 00, Praha 5 - Řeporyje, Radouňova 1, Czech Republic Tel/fax : +420 251 625 815 , e-mail : cestmir@suska.cz Internet : www.suska.cz Independent exhibitions: 2002 - Muzeum a galerie Jičín, Jičín Tvrdohlaví gallery, Lucerna Palace, Praque (with M. Riedelbauchová) 2001 - Mona Lisa,Olomouc (with Z.Lhotský) 2000 - Behemot gallery, Prague Art Windows, Washington D.C., USA Půda gallery, Lomnice n/Popelkou Bubec Sculpture Studio, Prague 1999 - Dům umění, České Budějovice Sokolská 26, Ostrava JNJ Gallery, Prague Embassy of Czech Republic, Washington, D.C., USA 1998 - Pecka gallery, Prague Moravská gallery, Brno 1997 - Mánes exhibition hall, Prague 1996 - Kulturzentrum Ziegelhütte, Appenzell, Switzerland 1995 - Gallery of Prague the Capital City, Cross Vault Corridor and Knight Hall of the Old Town Hall, Prague 1994 - Milevské museum, Milevsko, Czech Republic Exhibition hall under the Plečnik's Staircase, Prague Castle, Prague (with F. Skála) 1993 - Václav Špála Gallery, Prague U bílého jednorožce Gallery, Klatovy Caesar Gallery, Olomouc Chagall Art Centre, Ostrava U dobrého pastýře Gallery, Brno 1991 - Fronta Gallery, Prague 1990 - F&F gallery, Wien (with K. Gebauer) Kepler Gallery, Prague 1988 - Mladá fronta, Prague (with M. Cihlář) 1987 - „U zlatého melounu“ palace, Prague 1983 - Brussels Pavilion, Prague, THERMAL Hotel, Karlovy Vary 1980 - Křenová Club, Brno (with T. Ruller)


Selected group exhibitions: 2002 - „New Zlín Show“,Zlín „Sculpture and object VII“,Bratislava, Slovakia 2001 - „Magische Ruimte“, Sypesteyn Castle, Loosdrecht,Netherlands „Sculptuur 2001“, Villa Arena, Amsterdam, Netherlands 2000 - „Alpha Omega 2000“ - Modern Art Gallery, Roudnice, Národní dům, Prague „Tvrdohlaví“ Lucerna Palace, Prague 1999 - „Otvory“, Moravská gallery, Brno “Tvrdohlaví 1999“, Valdštejnská jízdárna, Prague “New Zlín Show“, Zlín, Czech Republic 1998 - "Hommage a Franz Kafka", Augsburg, Germany Tančící dům, Prague “Glowing light“, Modern Art Gallery, Roudnice Fine Arts Gallery, Karlovy Vary Vysočina gallery, Jihlava 1997 - Pardubické valy, East-Bohemian Gallery, Pardubice “Works from Mikulov Symposium“, Exhibition hall under the Plečnik's Staircase, Prague Castle, Prague 1996 - „New Zlín Show“, Zlín, Czech Republic „Let's Hear the Voice“, Strahov Premonstratensian monastery, Prague 1995 - „Strukture und figure“, Bruckmühl Markt Gallery,Germany „Gabriel, Milkov, Suška“, Vsetín Museum, Vsetín 1994 - Generation of Prague Five, WUK, Vienna; Sculpture and Clay II, Mánes gallery, Prague 1993 - Sculpture Exterior, Troja Foundation, Botanical Gardens, Troja District, Prague Šedá Cihla 1993, U bílého jednorožce Gallery, Klatovy Communion, Johnson County Art Centre, Iowa City, USA 1992 - „Tvrdohlaví in the Garden of the Černínský Palace“, Prague “Hapestetika“, Regional Gallery, Hradec Králové 1991 - „Tvrdohlaví“, Sovinec Castle “Tvrdohlaví III“, National Gallery, City Library, Prague 1990 - „Yards of the Old Town“, Prague “Tvrdohlaví“, Arhus, Denmark, Rennes, France,Muzeum Litvínov 1989 - „The Young to J. Bauch“, Václav Špála Gallery, Prague “Paintings and Sculptures of the Young“, Pražská tržnice, Prague “Technology and Art“, National Technical Museum, Prague „Flora Olomouc“, Olomouc „Ceramic Sculptures“, Vojanovy sady, Prague “Tvrdohlaví II“, ÚLUV, Prague,Galerie Havířov


1988 - „Český Ráj Region in Art“, Regional Gallery, Hradec Králové „Humour 88“, Regional Gallery, Hradec Králové, Nové Město na Moravě „Coloured sculptures“, Vojanovy sady, Praha “Young Sculptors of Prague“, Nová síň, Prague, "Prešparty", Prešov 1987 - „Vysočany Confrontation“, Prague “Tvrdohlaví I“, Lidový dům, Prague 1986 - „Battle of the Ještěd Mountain“, Junior Club, Prague 1983 - „Hop-garden“, Mutějovice 1981 - „Malechov 81“, Malechov “Sculptures and Objects in the Yards of Malá Strana“, Prague 1980 - „Malechov 80“, Malechov The most significant projects/works displayed in public places 2001 - Ponec,theater of contemporary dance,Prague 2000 - „Kandelabr“,bronze,height 560 cm,Prague 1991 - „Thread“, sandstone, height 425cm, Prague “Pig on a Walk“, bronze, stone, 320x800x800cm, Prague 1986 - „Knight“, sandstone, 180cm, Prague “Happy Prince“, sandstone, 190cm, Prague 1985 - „Giant, Whale and Frog“, concrete, 900x350x450cm, Prague 1981 - „Bone“, marble, height 210cm, Mikulov Permanent Exhibits National Gallery, Prague; B. Rejta’s Gallery, Louny; Art Collections of the Office of Prague Castle; East-Bohemian Gallery, Pardubice; Komerční banka, Prague; Charles University, Prague; Arhus Kunstbygning, Denmark; private collections in the Czech Republic and abroad. Awards Urbanita 1986,Technical magazine Bílá vrána 1988 (With the art group Tvrdohlaví) Scholarships 1999 - Sculpture Space, Utica, NY, USA 1995 - 1996 Pollock-Krasner Foundation, New York, USA


Symposia 2002 - Stone and Stairs, Ondřejov Observatory, Czech Republic 1998 - Brno Plein Air, Brno 1998 - Sloup 98, Olomouc 1997 - Workshop '97, Mikulov, Czech Republic 1996 - Workshop '96, Mikulov, Czech Republic 1993 - Hermit, International symposium, Plasy, Czech Republic 1986 - „Slate“ symposium, Přední Kopanina 1983 - Chmelnice, Mutějovice


ČESTMÍR SUŠKA narozen: studia:

4.1.1952 1974 - 1980 AVU Praha

Žije a pracuje v Praze. adresa: tel/fax: internet:

Radouňova 1, 155 00, Praha 5 – Řeporyje +420 251 625 815 , e-mail: cestmir@suska.cz www.suska.cz

Samostatné výstavy: 2002 - Muzeum a galerie Jičín, Jičín Galerie Tvrdohlaví, Palác Lucerna, Praha (s M. Riedelbauchovou) 2001 - Mona Lisa, Olomouc ( se Z.Lhotským ) 2000 - Galerie Behemot, Praha Art Windows, Washington D.C., USA Galerie Půda, Lomnice n/Popelkou Sochařské studio Bubec, Praha 1999 - Dům umění, České Budějovice Sokolská 26, Ostrava Galerie JNJ, Praha Velvyslanectví České republiky, Washington, D.C., USA 1998 - Galerie Pecka, Praha Moravská galerie, Brno 1997 - Výstavní síň Mánes, Praha 1996 - Kulturzentrum Ziegelhütte, Appenzell, Švýcarsko 1995 - Galerie hlavního Města Prahy, Křížová chodba a Rytířský sál Staroměstské radnice, Praha 1994 - Milevské muzeum, Milevsko Síň pod Plečnikovým schodištěm, Pražský hrad, Praha (s F. Skálou) 1993 - Galerie Václava Špály, Praha Galerie U bílého jednorožce, Klatovy Galerie Caesar, Olomouc Výtvarné centrum Chagall, Ostrava Galerie U dobrého pastýře, Brno 1991 - Galerie Fronta, Praha 1990 - Galerie F&F, Wien (s K. Gebauerem) Galerie Kepler, Praha 1988 - Mladá fronta, Praha (s M. Cihlářem) 1987 - Palác U zlatého melouna, Praha 1983 - Bruselský pavilon, Praha, Hotel THERMAL, Karlovy Vary 1980 - Klub Křenová, Brno (s T. Rullerem)


Výběr z účasti na společných výstavách: 2002 - „Zlínský salon“, Zlín Socha a objekt VII, Bratislava, Slovensko 2001 - Galerie Tvrdohlaví, Palác Lucerna, Praha „Magische Ruimte“, Sypesteyn Castle, Loosdrecht, Holandsko „ Sculptuur 2001“, Villa Arena, Amsterdam, Holandsko 2000 - "Alfa 2000 Omega" - Galerie moderního umění Roudnice, Národní dům na Smíchově, Praha Galerie Tvrdohlaví, Palác Lucerna, Praha 1999 - "Otvory", Moravská galerie, Brno "Tvrdohlaví 1999", Valdštejnská jízdárna, Praha "Hommage a Franz Kafka", Augsburg, Německo; Tančící dům, Praha "Prozařování", Galerie moderního umění, Roudnice; Galerie výtvarného umění, Karlovy Vary; Galerie Vysočiny, Jihlava "Nový zlínský salon", Zlín 1997 - Pardubické valy, Východočeská galerie v Pardubicích "Práce z Mikulovského symposia", Síň pod Plečnikovým schodištěm, Pražský hrad 1996 - "Nový zlínský salon", Zlín "Slyšme hlas", Premonstrátský klášter na Strahově, Praha 1995 - "Struktur und Figur" Galerie Markt, Bruckmühl, SRN Gabriel, Milkov, Suška, Vsetínské muzeum 1994 - Generace Pražské pětky, WUK, Vídeň Socha a hlína II, Výstavní síň Mánes, Praha 1993 - "Sochařský exterier Nadace Trója", Botanická zahrada, Praha–Trója "Šedá cihla 1993", Galerie U bílého jednorožce, Klatovy "Communion", Johnson County Art Centre, Iowa City, USA 1992 - "Tvrdohlaví v zahradě Černínského paláce", Praha "Hapestetika", Krajská galerie, Hradec Králové 1991 - "Tvrdohlaví", Hrad Sovinec "Tvrdohlaví III", Národní galerie, Městská knihovna, Praha "Hapestetika", Galerie mladých, Praha 1990 - "Staroměstské dvorky", Praha "Tvrdohlaví", Arhus, Dánsko; Rennes, Francie "Tvrdohlaví", Litvínov Muzeum 1989 - "Mladí J. Bauchovi", Galerie Václava Špály, Praha "Malba a plastika mladých", Pražská tržnice, Praha "Technika a Výtvarné umění", Národní technické muzeum, Praha "Tvrdohlaví", Havířov "Flora Olomouc", Olomouc "Keramická plastika", Vojanovy sady, Praha "Tvrdohlaví II", ÚLUV, Praha


1988 - "Český Ráj ve Výtvarném umění", Krajská galerie, Hradec Králové "Humor 88", Krajská galerie, Hradec Králové, Nové Město na Moravě "Barevná plastika", Vojanovy sady, Praha "Mladí pražští sochaři", Nová síň, Praha "Prešparty", Prešov 1987 - "Konfrontace Vysočany", Praha "Tvrdohlaví I", Lidový dům, Praha 1986 - "Konfrontace Mozartova", Praha "Boj o Ještěd", Junior Club, Praha 1983 - "Chmelnice", Mutějovice 1981 - "Malechov 81", Malechov "Sochy a objekty na malostranských dvorcích, Praha" 1980 - "Malechov 80", Malechov Nejdůležitější realizace: 2001 - Ponec, divadlo současného tance,Praha 2000 - „Kandelábr“,bronz,výška 560 cm,Praha 1991 - "Závit", pískovec, 425cm, Praha "Prase na procházce", bronz, kámen, 320x800x800cm, Praha 1986 - "Rytíř", pískovec, 180cm, Praha "Šťastný princ", pískovec, 190cm, Praha 1985 - "Obr, Velryba, Žába", beton, 900x350x450cm, Praha 1981 - "Kost", mramor, 210cm, Mikulov Zastoupení: Národní galerie Praha, Galerie B. Rejta Louny, Východočeská galerie Pardubice, Univerzita Karlova v Praze, v uměleckých sbírkách Kanceláře Pražského hradu, Komerční banka, Praha, Arhus Kunstbygning Dánsko, v soukromých sbírkách v ČR i v zahraničí. Ceny: Urbanita 1986 Bílá vrána 1988 (s uměleckou skupinou Tvrdohlaví) Stipendia: 1998–1999 Sculpture Space, Utica, USA 1995–1996 Stipendium nadace Pollock-Krasner Foundation


Symposia: 2002 - Kámen a hvězdy, Astronomický ústav AV, Ondřejov 1998 - Brněnský plenér, Brno 1998 - Sloup 98, Olomouc 1997 - Dílna '97, Mikulov 1996 - Dílna '96, Mikulov 1993 - Hermit, Mezinárodní symposium, Plasy 1986 - Symposium v opuce, Přední Kopanina 1983 - Chmelnice, Mutějovice


Photographs by Martin Polák, Robert Portel and private collection Čestmír Suška, Radouňova 1, 155 00 Praha ­ Řeporyje, Czech Republic 2003

Čestmír Suška  

Sculptor's work

Čestmír Suška  

Sculptor's work

Advertisement