Page 1

A CONSTITUCIÓN


QUE CELERAMOS O 6 DE DECEMBRO?


Todo comezou no ano 1978 cando os espaĂąois acudiron masivamente ĂĄs hurnas.


A lĂ­ dicidiron ...


Que se aprobara o texto da lei mĂĄis importante de EspaĂąa.


A constituci贸n


Dende ent贸n...


C ada 6 de decembro celebramos o cumpleanos da nosa cons tituci贸n para lembrar a importancia dos s eus artigos.


Pero, que 茅 unha constituci贸n?


É un conxunto de normas e leis que organizan a vida dun país democrático.


Que ĂŠ un estado?


É a forma no que un conxunto de persoas organízanse nun territorio.


Espa帽a est谩 formada por 17 comunidades aut贸nomas e 2 cidades auton贸micas :C euta e Melilla.


Cada comunidade aut贸noma se comp贸n de provincias e municipios.


O REI O

rei é o xefe do Estado e o seu título é o de R ei de España.


 Os

reis teñen a súa residencia no palacio da Zarzuela.


ARTIGO 98 O

goberno componse de presidente,vicepres identes e os ministros.


O actual presidente é : Mariano Raxoi.


VICEPRESIDENTES E MINISTROS


 CONGRESO

DOS DIPUTADOS


A RTIG O 3 

O castellano é a lingua oficial de España.


 As

demais linguas son :

Galego – Galicia

Catalán – Cataluña

Valenciano – Valencia

Euskari – País Vasco


SÍMBOLOS DO ESTADO ESPAÑOL


ARTIGO 4 B andeira de

España.


BANDEI RAS DAS COM UNI DADES

A Constitución  
A Constitución  

un trabajo de la Constitución española en GALLEGO