Page 1

COMBI NACI ONE S

C O M B I N A C I O N E S NORMAL

30% DES CUENTO

Gr een1 8pi ez as( 1per s ona)

$8. 400

$5. 880

Gr een26pi ez as( 2per s onas )

$14. 400

$10. 080

Gr een38pi ez as( 3per s onas )

$20. 000

$14. 000

S as hi mimi x t odeS al món, At únóPul po( 4c or t es ) Hos omak iS ak eMak i Ak i t aRol l( Kani k ama, Ques oCr ema, env uel t oenPal t a)

Por c i óndeGy os s as( 4uni dades ) Hos omak iS ak eMak iCal i f or ni aMak i ( Kani k ama, Pal t a, env uel t oenS és amooMas ago) J ot aRol l ( S al món, Camar ón, Ques oCr ema, env uel t oenPal t a)

Mi xdeGy os s as( 6uni dades ) Cal i f or ni aMak i( Kani k ama, Pal t a, env uel t o enS és amooMas ago) Mi y aguiRol l( Kani k ama, Pal t a, Ques oCr ema, env uel t oenS al món) J ot aRol l ( S al món, Camar ón, Ques oCr ema, env uel t oenPal t a) ConiRol l ( Camar ón, Ques oCr ema, Ci boul et t e env uel t oenBat i doTempur a)

Gr een50pi ez as( 4per s onas )

3 0%

DE SCUE NT O $31. 000

$21. 700

Mi xdeGy os s as( 6uni dades ) Hos omak iS ak eMak iyWhi t eTunaCal i f or ni aMak i ( Kani k ama, Pal t a, env uel t oenS és amooMas ago) Av oc adoChees eRol l( S al món, Ques oCr ema, env uel t oenPal t a) Mi y aguiRol l ( Kani k ama, Pal t a, Ques oCr ema, env uel t oenS al món) ConiRol l ( Camar ón, Ques oCr ema, Ci boul et t e env uel t oenBat i doTempur a)

Gr een64pi ez as( 5per s onas )

Gy os s as( 10uni dades ) S as hi mimi x t odeS al mónyPul po( 12c or t es ) Hos omak iS ak eMak iyWhi t eTunaCal i f or ni aMak i ( Kani k ama, Pal t a, env uel t oenS és amooMas ago) Cal i f or ni aEbi ( Camar ón, Pal t a, env uel t oenS és amooMas ago) Cal i f or ni aGr eenChees e ( Pepi no, Pal t a, Ques oCr ema, env uel t oenCi boul et t e) Mi y aguiRol l ( Kani k ama, Pal t a, Ques oCr ema, env uel t oenS al món) J ot aRol l ( S al món, Camar ón, Ques oCr ema, env uel t oenPal t a) Ar i t amoRol l ( S al món, Cebol l í n, Ques oCr ema, env uel t oenMas ago) ConiRol l( Camar ón, Ques oCr ema, Ci boul et t e env uel t oenBat i doTempur a)

PERS ONASOTARJ ETADEDÉBI TOY CRÉDI TO

2 X 1

S P E C I A L R O L L S

L U N E S A V I E R N E S

$37. 000

$26. 040

S as hi mimi x t odeS al mónyPul po( 12c or t es ) 2Por c i onesdeGy os s as( 8uni dades ) Hos omak iS ak eMak iyWhi t eTunaCal i f or ni aMak i ( Kani k ama, Pal t a, env uel t oenS és amooMas ago) Av oc adoChees eRol l ( S al món, Ques oCr ema, env uel t oenPal t a) Mi y aguiRol l ( Kani k ama, Pal t a, Ques oCr ema, env uel t oenS al món) ConiRol l ( Camar ón, Ques oCr ema, Ci boul et t eenv uel t oen Bat i doTempur a)

Gr een90pi ez as( 6per s onas )

PAGANDOCONEF ECTI VO, CHEQUEDE

D E 1 9 A 2 3 H R S S Á B A D O T O D O E L D Í A S E P A G A E L R O L L D E M A Y O R

V A L O R P R E C I O N O R M A L

N O I N C L U Y E C H E Q U E R S T A U R A N T

$50. 000

$35. 000

Combinaciones  
Combinaciones  
Advertisement