Page 1

SUSBIL

1970

40 år

2010

tt

n e e r SUS Sp

SUSBIL 686VSUHWWBVLQGG

>Q¦V[SMZITTM^sZMTM[MZMMV ÅV[WUUMZQR]JQTM]U[sZM\

Mai 2010 


LEDEREN 40 år og sprekere enn noen gang! SUSBIL er godt i gang med sitt jubileumsår. Målet for jubileumsåret er at SUSBIL skal være mer synlige, inkluderende og sprekere enn noen gang. For å klare dette trenger vi hjelp av alle nye og gamle SUSbilere. De fleste har nok fått med seg årets påskekalender som i hovedsak var hentet fra våre medlemssider. Tusen takk for en fantastisk respons. Dere vil forhåpentligvis legge merke til SUSBIL flere ganger i løpet av jubileumsåret.

LEDER :

Eli Hagen Bang elihaba@lyse.net

Denne jubileumsutgaven av SUS Spretten er en utvidet utgave som presenterer både fortid og nåtid i SUSBIL Det er kanskje flere som vil kjenne seg igjen utover i bladet. Bladet blir denne gangen distribuert sammen med På Pulsen for å nå flere lesere. Vi ønsker at alle skal få et innblikk i hvor kjekt vi har det i SUSBIL og dette er en fin måte å nå ut til alle SUS ansatte på.

NESTLEDER :

Tore Øverland otor@sus.no

SUSBIL ønsker alle gamle og nye lesere en fin og aktiv sommer.

SEKRETÆR :

Wenche Ryan wencheryan@yahoo.no

Eli Hagen Bang Leder

KASSERER :

Vibeke Hop vmn@sus.no

STYREMEDLEM:

Karin Jonasssen jonk@sus.no

STYRET I SUSBIL :

STYREMEDLEM :

Elin Norveel eien@sus.no

VARAMEDLEM :

Øyvind Watland waoy@sus.no

VARAMEDLEM :

ÅRSHJULET Tekst: Eli Hagen Bang 40-årsjubileet til SUSBIL er godt i gang. Hovedmål for året er at alle ansatte skal oppleve SUSBIL som et tilgjengelig og positivt tilbud for alle. Styret i SUSBIL har lenge planlagt dette jubileet, ideene har vært mange og kreativiteten har vært stor – til tider vel stor… Med stor og uvurderlig hjelp av Cathrine Andersen på informasjonsavdelingen på sykehuset fikk vi endelig enplan ned på papiret som vi kunne jobbe utifra. Resultatet av dette er blitt til det vi kaller årshjulet. Årshjulet inneholder noe nytt, men også de gode gamle tingene. Målet er å bli lagt merke til.

Ingve Sandvold saie@sus.no

NESTE UTGIVELSE: Neste utgivelse av SUS Spretten vil komme i november 2010. Har du ide om stoff eller har lyst til lage noe selv, kontakt: Wenche Ryan eller Øyvind Watland ( wencheryan@yahoo.no / waoy@sus.no)

Januar: Volleyballturnering Februar: Artikkel om SUSBIL i På Pulsen Mars: Påskekalender på intranettet. Dette resulterte i an fantastisk respons fra SUS ansatte. April: Arbeid med det jubileumsutgaven av SUS Spretten. Årsmøte i SUSBIL Mai: SUSBIL deltar i de nordiske hospitals lege i København. Påmelding og planlegging av sykkelrebusen. Juni: SUSBIL deltar med eget lag i Nordsjørittet!

INFO: SUSBIL gjør oppmerksom på at det er opp til den enkelte medlem/deltager på våre arrangement og reiser å sørge for å ha personforsikring og reiseforsikring.

Dette er planen for våren. SUSBIL håper som alle andre på en lang og deilig ferie. Høsten er også under planlegging. Noe overraskelser må det være. Vi lover å holde dere alle orientert om aktivitetene våre.

Vedrørende mistet eller ikke mottatt medlemskort, kontakt Tore Øverland otor@sus.no

Lykke til med et aktivt og morsomt jubileumsår.

2

686VSUHWWBVLQGG
Det alvorlige hjørnet:

Er det verdt det? Etter å ha rotet rundt i gamle bilder og artikler som omhandler idrettslaget mht 40 års jubileet, så slår det meg hvor mange dagsverk som har blitt lagt ned på dugnad siden den spede begynnelse i 1970. Alle arrangementer – (det har etter hvert blitt fryktelig mange) – skal planlegges, gjerne med egne komiteer før selve gjennomføringen. Alle vet jo at ingenting kommer av seg selv. Til og med en ”enkel liten internturnering” krever masse planlegging. Haller skal leies, og lokaler til fest. Premier må skaffes, samt utstyr, sekretæriat, dommere, osv – Mange mennesker involveres, og man må ofte ty til både familie og venner for å skaffe tilstrekkelig med ressurser. Å sende 50 ansatte til DNHL i København er ikke liketil. Alle skal bli

Tekst: Øyvind W.

Norden. Det skapes et sosialt nettverk som kan videreføres rent faglig og profesjonelt, samtidig som det skapes en samhørighet blant de ansatte som helt klart høyner både trivsel og produksjon.

ivaretatt, alle skal ha betalt, gjerne med planlagt sparing - alle skal bli innkvartert på egnet hotellrom, og alle skal helst komme hjem med en positiv opplevelse. Hva så med de store arrangementene? Idrettslaget var verter for over 1000 sykehusansatte fra hele Norden da DNHL kom til Stavanger. En formidabel dugnadsinnsats ble lagt ned, og veldig mange mennesker involvert over lang tid. NM noen år senere bød på de samme utfordringer, selv om deltagertallet selvsagt var noe mindre.

I tillegg senkes sykefraværet som følge av fysisk fostring – til tross for enkelte skader som måtte oppstå når innsatsen blir i høyeste laget. Joda, sykehuset er definitivt tjent med å ha et oppegående og aktivt bedriftsidrettslag. Hva så med alle de som bruker av seg selv, og fritiden sin? De som sitter i kommiteer, styre og stell for å få hjulene til å gå rundt? Hva med oppmennene, som i tillegg til å måtte stille på hver bidige kamp, også har ansvar for at det kommer folk nok til å bemanne et lag? Hvor

Så kan man spørre: Var det verdt det? Hvor mange gav, hvor mye – og hva fikk de igjen? For sykehuset (arbeidsplassen) er det utvilsomt verdt det! Uvurderlige kontakter knyttes, både innad på SUS, men også mellom mange sykehus i hele

mange sms fra private mobiltelefoner går med i løpet av en sesong bare for å få samlet troppene? Hvor mange kilo vaskepulver brukes til draktvask? Er det verdt det? For min egen del er svaret et rungende og utvetydig ja – Men, jeg kan ikke svare for alle andre. Uansett så er det viktig å bli sett (og forstått). Blir man tatt på alvor av administrasjon, helseforetak og de som måtte bestemme? Blir det tatt for gitt at all utenomfaglig aktivitet skal foregå på dugnad? Er det snart på tide at bedriftsidretten får sin velfortjente respekt? Etter å ha vært med på å arrangere sykehuslekene i Stavanger i 1998, var spørsmålet det samme: Var det verdt det? Svaret var: Tja, du kan jo lese denne 12 år gamle artikkelen fra Sir Nytt selv!

De Nordiske Sykehusleker i Stavanger: Så var det hele overstått, nesten før det var begynt. Et arrangement, som en håndfull spesielt godt utstyrte mennesker har brukt de siste to årene av sitt liv på å planlegge. Et arrangement, som rett før, og mens det pågikk, påberopte seg den hele og fulle oppmerksomhet fra et meget stort antall sykehusansatte, og til dels deres nærmeste ”pårørende”. Og så melder spørsmålet seg: Var det verdt det? Var arrangementet vellykket? Fikk vi presentert Stavanger, Sykehuset, samt bedriftsidrettslaget vårt på en tilfredsstillende måte? Samtlige deltagere ble sendt hjem med et evalueringsskjema som skulle returneres når inntrykkene liksom hadde satt seg. Selv om langt fra alle har gitt oss tilbakemelding, så er de svarene vi har fått meget positive. Vinnerne i de forskjellige idrettsgrenene fikk med seg hjem et festlig troll som førstepremie. En vakker, særnorsk og original premie, mente de fleste. En tanke mindre populær var nok den aggressive diareen som et betydelig større antall deltagere tok med seg hjem etter et heller ublidt møte med Ryfylke`s krabbebestand. Men dette var en uheldig omstendighet som arrangørene ikke kan lastes for. Vårt eget fotball-lag ble spesielt kraftig berørt av disse mikroskopiske slynglene (ikke krabbene, men baskeluskene), og det må sies at aldri har vel gresset vært grønnere på vår hjemmebane enn etter første seriekamp etter lekene. Vær og vind er det Vårherre som styrer med, og han gjorde nok så godt han kunne. Jeg mener, hva kan vi vel forlange, vi Siddiser, som lever i kuling, sludd og fiskemelduft fra siloene i Hillevåg det meste av året? Vi håper og tror at de 14. Nordiske Sykehuslekene i Stavanger var et vellykket arrangement, og at deltagerne, når de en gang kom seg hjem (vi hadde nemlig flygelederstreik) og fikk baskeluskene og flygelederne litt på avstand, stort sett hadde fire trivelige dager her hos oss. Takk for besøket! - Hilsen arrangøren SIR-BIL.

3

686VSUHWWBVLQGG


Profilen Tekst: Ingve Sandvold. Foto: Vibeke Hop.

Arild Johansen personalia: Medlem av: SUS BIL, leder av Norsk Helsevesens Idrettslag og visepresident i De Nordiske Hospitals Leker. Medlem i Stavanger Universitetssjukehus Bedriftsidrettslag (SUSBIL) siden 1986. Stilling: Seniorrådgiver i avd. for fag- og foretaksutvikling Ansatt ved SUS siden: 1986 Favorittidrettsgren: Fotball og friidrett. For de av oss som har arbeidet noen år ved SUS så er Arild Johansen den som alltid har vært der. En seriøs aktør på alle måter men med glimt i øyet. Den lett gjenkjennelige nordtrønderske dialekten og det lune smilet hans har alltid vært en del av det SUSBIL ser på som en del av bedriftsidrettslagets ånd. Alvor og konkurranse hånd i hånd med lek, glede og humor. Et sted hvor alle SUS ansatte er velkomne, og hvor en ikke trenger å bekymre seg så mye om de idrettslige ferdigheter og forutsetninger. Arild har vært en av de mest sentrale personene i arbeidet med å sørge for at bedriftsidrettslaget vårt er et sted hvor alle kan føle seg hjemme, og hvor alle kan føle seg som en del av en mangfoldig arbeidsplass med mye kjekke folk. Han har vært aktiv både på idrettsarenaer, og i administrative roller gjennom sitt medlemskap i SUSBIL. Det har aldri vært noe å si på engasjementet på noen av arenaene. Han gir alltid hundre prosent. Arild har fulgt utviklingen av SUSBIL og norsk bedriftsidrett generelt gjennom en årrekke, og vi har stilt ham noen spørsmål om hva han tror om SUSBIL sin fremtid. Hvilken betydning har fysisk aktivitet for deg? Jeg har alltid likt å drive med fysisk aktivitet for min egen del. Enda bedre er det hvis man kan drive fysisk aktivitet sammen med andre – kort sagt å drive en kjekk sosial aktivitet.

Er det viktig for SUS å ha et bedriftsidrettslag?

idretten og tilbud innen mosjonsaktiviteter og sosiale tilbud for øvrig.

Ja det er meget viktig. Bedriftsidrettslaget gir fysiske og sosiale aktivitetstilbud til sykehusets ansatte. Slik sett bidrar SUSBIL til at de ansatte gir bedre muligheter til å ta vare på helsen sin og forhåpentligvis også til å redusere sykefraværet i sykehuset. Bedriftsidrettslagets aktiviteter bidrar også i stor grad til å samle ansatte på tvers av avdelingsgrenser og profesjonsgrenser. Dermed er SUS BIL en av de viktigste bidragsytere i SUS til å skape samhørighet og en felles bedriftskultur i sykehuset.

SUS BIL har gjennom alle år utviklet sitt tilbud i nært samarbeid med og med økonomisk støtte fra sykehusets ledelse. Det nære samarbeidet med sykehusledelsen om fysiske aktivitetstiltak er av avgjørende betydning både for de ansatte og sykehuset. Det kan bidra at de ansatte tar bedre vare på helsen sin – noe som i sin tur bidrar til økt trivsel i jobben og redusert sykefravær. For eksempel kan et slikt samarbeid danne grunnlag for å gå inn i Norsk Bedriftsidrettsforbunds ”Aktiv bedrift”s tilbud.

Hvordan synes du SUS BIL har utviklet seg siden starten?

Du har jo jobbet ved SUS lenge og har hatt mange opplevelser på idrettsbanen som medlem av bedriftsidrettslaget. Har du noen gode historier å fortelle?

SUSBIL har utviklet seg fra hovedsakelig å være en ren idrettsaktør med tilbud til de ansatte om deltagelse i organiserte idrettsgrener til å bli en stor idretts- og mosjonsbevegelse. Fortsatt gir SUSBIL de ansatte tilbud om å ta del i organiserte idrettstilbud. I løpet av de siste 10-15 årene har SUSBIL utvidet dette tilbudet til også å omfatte mosjonsaktiviteter i form av støtte til svømmetilbud og treningssentra. I tillegg organiserer SUS BIL egen sosiale idrettsturneringer – for ikke å snakke om den populære Sykkelrebusen hver vår. Hva bør vi satse på i fremtiden for å få mest mulig SUS-ansatte i fysisk aktivitet?

Det må bli episoden under bedriftsstafetten ”Kvålspretten” på begynnelsen av 1990-tallet hvor en av SUS BIL’s løpere var så sliten at han var på vei opp låvebrua og inn på låven på den lokale bondegården før han oppdaget at han nok hadde tatt feil av løypa. Har du en hilsen/oppfordring til våre medlemmer? Jeg ønsker SUS BIL lykke til med 40-årsjubileet ! Og ser fram til den dagen alle sykehusets ansatte er SUS BIL-medlem !

SUS BIL bør fortsette både med å tilby sykehusets ansatte et tilbud innenfor den organiserte bedrifts-

4

686VSUHWWBVLQGG
Hvem er hvem? STYRET SUSBIL ANNO 2010 Tekst: Wenche Ryan Leder Eli Hagen Bang Eli er intensivsykepleier og har sitt daglige virke på intensivavdelingen. Hun er aktiv i SUSBIL håndball damer og trener også på Arena. Hennes ansvarsområde i SUSBIL sier seg selv, hun har overblikket over alt som skjer i bedriftslaget og styrer skuta med stø hånd.Hun er også med i festkomite i forbindelse med interne turneringer. Eli har vært leder siden 2008, før det satt hun som varamedlem i noen år. Det skal sies at denne dama er en ihuga hageentusiast. Og må vel være bedriftsidrettens vakreste leder, både utenpå og inni. Nestleder Tore Øverland Tore er seksjonsleder på Intern Service , han har jobbet på SUS siden tidlig på 90 tallet, først som portør. Tore startet som varamedlem i styret, tok over som leder i 2005 frem til 2008. Nå er han nestleder med hovedansvar for medlemmer. Det er denne karen som skal kontaktes ang medlemskort, inn og utmelding. Samtidig er han en ressurs i de interne turneringer SUSBIL arrangerer og evt nye arrangement.Tore er en aktiv herremann i SUSBIL, spiller golf, fotball og er vel mest ivrig på volleyballgruppa. Kasserer Vibeke Hop Denne usedvanlige blide jenta jobber som konsulent, intern service ledelse. En god latter og vakkert smil kjennetegner Vibeke. Hun brenner for SUSBIL og har vært aktiv i styret siden ca 1997. Vibeke er SUSBIL`s lommebok, passer på økonomien med en stø hånd. Har du reist med SUSBIL på turneringer, er det denne dama som har sørget for at du kommer til rett destinasjon. Vibeke er dessuten en habil fotograf og har ansvar for bilder til bl.a SUS Spretten. Hun er aktiv i volleyballgruppa og bruker ivrig Arena-avtalen. Sekretær Wenche Ryan Wenche har jobbet 17 år på SUS, sist på barneavdelingen. Nå finner du henne på Legevakten og sørger for at SUS får nok pasienter. Kom inn i styret i 1998 som sekretær og det er hun fortsatt. Wenche har også hovedansvar for SUS Spretten, samt lederstøtte. Hun er oppmann for håndball damer og vært aktiv på SUS håndball damer siden 1991. Hun trener ellers på Pulz Hundvåg, som også har en bedriftsavtale med SUSBIL. Har ellers ansvar for å arrangere fest i sammenheng med interne turneringer.

686VSUHWWBVLQGG

Styremedlem Karin Jonassen Karin er det ferskeste medlem av styret, hun kom inn i 2009. Hun jobber i ambulansen. Hun sitter som styremedlem, med ansvar for interne turneringer og sponsing. Hun har og hovedansvar for Nordsjørittet, i samarbeid med ett tidligere medlem av styret Torild Olsen Øvstebø. Karin er for tiden kanskje mest kjent som FarmenKarin, men for oss er hun den alltid blide og positive Karin med mange gode ideer.Karin er aktiv bruker av Arenaavtalen vår og er ellers allsidig i trening.

Styremedlem Elin Norveel Elin jobber som sekretær på Røntgenavdelingen. Hun kom inn i styret i 2008. Elin er oppmannskontakt, har ansvar for avtalene våre og er utstyrsansvarlig. Hun er en aktiv golfer i SUSBIL`s regi, og er oppmann for gruppa. Samt at hun ivrer for å få i gang en turgruppe for hundeelskere. Så følg med å se om dette er ett tilbud som kommer.Hun ivrer også etter å få i gang padlegruppa, det kan du lese mer om i denne utgaven av SUS Spretten. Elin er alltid blid og glad, kontakter du henne møtes du med ett smil.

Varamedlem Øyvind Watland Øyvind er Mr SUSBIL , bedre mann finnes ikke på SUS (eller andre plasser for den saks skyld) Han lærte seg aldri ordet nei, og det drar SUSBIL nytte av! En av sykehusets virkelig store ressurser. Han jobber i ambulansen og AMK. Øyvind er SUSBIL`s journalist og sykkelrebusen hadde aldri eksistert hvis det ikke var for denne karen. Han bidrar egentlig i det meste som foregår i idrettslaget og er den største bidragsyteren til SUS Spretten. Øyvind kom inn i styret engang på 80 tallet under Bjørn Sundby`s ledelse, var ute en liten stund, men abstinensen ble for stor og han kom tilbake. En aktiv herremann som spiller volleyball, fotball og håndball . Er oppmann for håndball herrer. Også ivrig når det gjelder Idrettsmerket. Øyvind har innført champagne-frokost, ett viktig sosialt tiltak for SUSBIL på tur. Samtidig er han hovedmannen bak de fleste SUSBIL sanger. Øyvind er en kar det er svært lett å bli glad i. Varamedlem Ingve Sandvold Ingve er sikkerhetsansvarlig på SUS, trygt og godt å ha han i SUSBIL. Ingve kom inn i SUSBIL styret i 2008. Tidligere en svært habil fotballspiller, som dessverre ble satt ut av kneskade. Ingve er ivrig bruker av Arena. Ingve er web-ansvarlig i SUSBIL. Han er også journalist i SUS Spretten. Han har en stemme som får damene til å ”dåne”, ingen synger Elvis bedre enn han…ja kanskje til og med bedre en Elvis selv. Ingve bidrar 5 i flere av SUSBIL sangene. Glimt i øye og morsom kar.
Den gang da... Bedriftsidrettslaget har stadig fått omtale i sykehusets internblad. Her er et lite dykk i arkivet som gir et lite bilde av historien til SUSBIL og aktivitetene de har stått bak gjennom mange år. Tekst: Cathrine Andresen

SVØMMEKORT: I 1993 kunne daværende leder, Øyvind Watland, melde om at medlemmer kunne benytte seg av fire familiekort til Gamlingen. Det var nok det spede begynnelsen til dagens gunstige tilbud om gratis svømming for alle medlemmer i flere av regionens svømmehaller. (Sir-nytt 1993) FØR SOM NÅ: ”La det være sagt med en gang at rent sportslig så var det ikke en direkte megasuksess for vår del…” Slik innledes referatet etter deltagelse på NM i Haugesund i 1993. Også i 2010 spiller den sosiale faktoren en viktig rolle på alle turneringer hvor SUSBILere er med! (Sir-nytt 1993) ALLTID LIKE FANCY: Slik så draktene til bedriftsidrettslagetut i 1993 og de kunne bestilles på utsendt skjema. I dag kjenner du igjen et ekte SUSBIL-medlem på de lyse- og mørkeblå 6draktene. (Sir-nytt 1993)

686VSUHWWBVLQGG
Over: FAMILIEDAG: I flere år arrangerte bedriftsidrettslaget familiedag på Vannassen med leker for stor og små. (Sir-nytt 1994) T.v.: LENGE LEVE DUGNADSÅNDEN: Bedriftsidrettslaget har deltatt på flere dugnader opp gjennom årene. Direktørboligen er malt, lønnslipper er sendt ut og her har de gjort arbeidsplassen litt lysere ved å skifte ut lysrør på dugnad! (SiR nytt 2001). Over: ANNO 1920: Sykkelrebusen bringer frem det kreative i SUS-ansatte hver juni måned. Disse flotte damene stilte i 1994 opp med kostymer anno 1920 og sherry godt gjemt i kurvene sine. (Sir-nytt 1994) Til venstre: MED RØDT TIL SVERIGE: Til og med trekkspillet var rødt da bedriftsidrettslaget representerte sykehuset i de Nordiska hospitalleker i Sverige i 1994. Siden den gang har draktene hvertfall skiftet farge til blått. (Sir-nytt 1994) Under: MENN ETTERLYSES: Om den etterlyste dukket opp på trening for volleyball herrer er ikke kjent for redaksjonen – men med fristelser som både bedre form og flere venner regner vi med mange menn fant veien til banen! (Sir-nytt 1995)

7

686VSUHWWBVLQGG
Drømmer om en plass pü laget Et par hundre medlemmer som deltok i lagidretter var starten pü sykehusets bedriftsidrettslag. 40 ür, 2300 ere medlemmer og utallige turneringer senere er SUSBIL verken tomme for drømmer eller ambisjoner for de neste 40 ürene. Tekst: Cathrine Andresen. Foto: Svein G. Lunde

- Lagidretten var opprinnelsen til bedriftsidrettslaget og har en stor betydning for vĂĽr identitet. Et lavterskeltilbud som bĂĽde fremmer helse, det sosiale og trivsel tilbake pĂĽ jobb er det vi stĂĽr for og vil bygge videre pĂĽ, sier styreleder i bedriftsidrettslaget, Eli Hagen Bang. Men med en total økning i medlemsmassen pĂĽ over tusen prosent holder antallet som bedriver lagidretter seg relativt stabilt pĂĽ 250 entusiastiske medlemmer. - Vi har spedd pĂĽ med tilbud opp gjennom ĂĽrene, og det har lokket til seg mange ere medlemmer. I dag er det spesielt gode avtaler med treningsstudioer og svømmehallene i regionen som mange benytter seg av. Vi prøver ĂĽ gi et breddetilbud, bĂĽde av treningsformer og geograďŹ sk plassering og det opplever vi at medlemmene i stor grad er fornøyde med, sier Hagen Bang. HOLDER PULSEN OPPE Til tross for høy grad av tilfredshet blant medlemmene har ikke ildsjelene i styret tenkt ĂĽ hvile pĂĽ laurbĂŚrne av den grunn. Over sommeren kommer de blant annet til ĂĽ slĂĽ et slag for nettopp lagidretten ved ĂĽ utlyse konkurranse hvor ansatte kan foreslĂĽ

KAJAKK-GRUPPA

nye lagidretter inn under SUSBIL-paraplyen. - Det er viktig ü ikke stagnere. Vi i styret skal fremme nytenkning, idÊmyldring og fremdrift for ü møte medlemmenes ønsker og krav. Vi har ere mülsettinger for de neste ürene som vi tenker ü jobbe hardt mot! I løpet av jubileumsüret 2010 har de et ønske om ü bli mer synlige for ansatte pü SUS – og med püskenøtter pü intranett som avspark følger de opp med büde stand, dette jubileumsnummeret av SUS Spretten og en jubileumsfest for medlemmene mot slutten av üret. - Vürt store ønske er jo at SUSBILmedlemskap skal vÌre en naturlig del av det ü vÌre ansatt pü sykehuset. Vi mener at vüre tilbud ikke bare er helsefremmende, men et viktig ledd for ü skape et godt arbeidsmiljø, samhold og en felles identitet pü sykehuset. Vi har nüdd mange mül i løpet av disse 40 ürene, men vi har ere utfordringer foran oss, sier Hagen Bang.

VIL DELTA! Bedriftsidrettslaget har alltid vĂŚrt organisert utenfor SUS-organisasjonen, vĂŚrt drevet av frivillighet, men mottatt støtte fra Arbeids- og miljøutvalget ved sykehuset. NĂĽ har fokuset pĂĽ trening, helsefremming og trivsel fĂĽtt en annen status og prioritert i sykehusets organisasjon, og her mener SUSBIL de har mye ĂĽ bidra med. Drømmen er en plass pĂĽ SUS-laget. - Vi representerer 2500 ansatte som ønsker ĂĽ benytte seg av de treningstilbudene vi har tilrettelagt. Vi arrangerer ogsĂĽ sykkelrebusen og interne turneringer i volleyball og fotball for alle ansatte hvert ĂĽr. Disse og ere gode tiltak mener vi gjør oss kvaliďŹ sert til i større grad ĂĽ bli inkludert og tatt med pĂĽ rĂĽd nĂĽr det er snakk om ĂĽ innføre nye tiltak for ĂĽ fremme helse og miljø pĂĽ SUS, sier Hagen Bang.

Det er vür, snart sommer, gradene begynner ü krype oppover ü sjøen frister. Undertegnede tok i fjor sommer et lenge etterlengtet kajakk-kurs pü Ryfylke Kajakk, og det ga virkelig mersmak. Det var i den forbindelse jeg sjekket om det var noe miljø pü SUS for padlerne. Fant da ut at kajakk gruppe hadde det eksistert, men nü ligger der ganske stille. Som den ferske padleren jeg er, vet jeg hvertfall en ting, det er kjekkere ü dra pü tur i lag, ü kameratredningen blir sü mye lettere med to :) Har med glede mottatt forespørsler fra andre nyfrelste kajakkentusiaster om det ikke skal organiseres noe, sü det mü vi prøve ü fü til. Sü send en mail om du er intereset i litt felles trening, turer, kurs, samling generelt for ü utveksle litt erfaringer ü rüd ü tips. Elin Norveel eien@sus.no

8

686VSUHWWBVLQGG
bileum - 1970-2010 IL - 40 års ju - Billed kavalka SUSB de

– En liten kavalkade: Tekst & foto: Øyvind W.

I år er det 40 år siden Sigrid ”Lilleba” Forsberg stiftet bedriftsidrettslaget på Sentralsjukehuset i Rogaland sammen med Jan Gjøse, som hun jobbet sammen med på forvalterkontoret. Alf Holmen i administrasjonen, og Rannveig på direktør Larsens kontor hadde også en finger med i spillet.

Noen mennesker har betydd mer for SUSBIL enn andre, og med fare for å såre noen av profilene med ikke å bli nevnt, så må vi i alle fall få med Bjørn Sundby. Han satt ved roret i styret en lang periode, og var med sin ”tyngde” med på å bevisstgjøre viktigheten av å ha et fungerende idrettslag på en arbeidsplass.

Skal man spikke fliser, så begynte idrettslaget å ta form allerede i 1968. Det ble begått noen fotballkamper da, men man har altså valgt å legge den offisielle stiftelsen av nåtidens SUSBIL til 1970.

Elisabeth Skarpnord styrte pengesekken, og var nesten som en mor for alle medlemmene. Da hun kastet inn håndkledet, var mange overbeviste om at ”skuta” ville springe lekk – Men så dukket Vibeke Hop opp, og overtok både pengesekken og morsrollen på en fortreffelig måte.

Sigrid har 49 års fartstid på sykehuset. Hun begynte i 1944, og ble pensjonist i 1993. Det var hennes interesse for svømming/svømmeopplæring som satte det hele i gang.

Mette Pettersen var også særdeles betyningsfull i sin leder rolle. Utrolig ryddig var hun, og styrte troppene med ”jernhånd i silkehanske”. En liten digresjon: Dagens eminente leder Eli Hagen Bang, samt vår forrige driftige leder Tore Øverland ble, sammen med nevnte kasserer Vibeke Hop født samme år som idrettslaget. De fyller 40 sammen med SUSBIL, og vi gratulerer. Mange flere kunne og burde nok vært nevnt for sitt engasjement i styret, men man velger heller å takke alle og enhver som har brukt av fritiden sin til å drive SUSBIL.

Hvor ville idrettslaget vært uten slike flotte, flinke og engasjerte mennesker?

Sigrid Forsberg stiftet SUSBIL samme år som vår forrige leder Tore Øverland ble født.

Sosialt samvær på tvers av avdelingene er en av gevinstene med å drive idrettslag.

Veteraner må vel disse to kunne kalles. Her fra et sykkelrebusløp i forrige årtusen en gang.

Blir vinteren for streng, så sykler man innendørs på Arena.

Opplevelser med SUSBIL – Her fra Gullfoss og DNHL på Island.

Medaljegrossisten:Ingen har sanket mer gull og hederlig omtale enn Jan Åge Moen (terrengløp).

9

686VSUHWWBVLQGG
IL SUSB

- 40 års jubileum - 1970-2010 - Bill edkava

lkad e

Hederskvinner – Kirsten og Anne Berit har brukt ufattelig mye tid og resurser på SUSBIL.

Bowlerene - her representert med en ung og fremadstormende Kenneth Strandvåg.

Golfgruppa – her representert med Heidi og Øystein.

Opplæring: Alle må begynne et sted. Her forteller Ivan noen ”ferskinger” at slik ser en volleyball ut – Rund på alle sidene.

Styremedlemmer kommer og styremedlemmer går, mens styrets julebord i Godalen alltid består.

Tør man håpe på noen slike i DNHL i København 2010?

Ut på tur, aldri sur – SUSBIL besøker Tingvellir på Island.

Om noen skulle lure på hvilket sykehus i Norden som har de vakreste kvinnene? Her har vi alltid vært på topp.

Mange gode minner samles på idrettslagets turneringer rundt omkring i Norden.

SUSBIL har mange medlemmer, og stor aktivitet. Idrettslaget er representert i de fleste sportsgrener som bedriftsidrettskretsen administrerer. Det finnes for tiden 5 volleyballlag på sykehuset, hvis du ikke heller vil spille fotball, eller håndball, eller golf og bowling. Idrettslaget viser godt igjen både lokalt, og internasjonalt.

Arild Johansen representerer SUS i NHIF og DNHL (nestleder), og er nærmest uerstattelig

10

686VSUHWWBVLQGG
TURNERINGER:

Lagbilde med supportere fra vinnerne av en av de årlige interne volleyballturneringene.

IL SUSB

- 40 års jubileum - 1970-2010 - Bill edkava

lkad e

Like greit å ankomme internfotball turneringen ferdig spjelket.

Administrasjonen er alltid tilstede – oftest best uten ball.

Gastro lot seg sponse av ”plenkrutt” – og resultatet ble:

SUS damehåndball en gang for lenge siden.

SUS damehåndball Norgesmester anno 2009.

Portørene er trofaste i alle sammenhenger, og stiller alltid opp der det skjer.

DNHL i Haugesund.

Shit happens – Men, når nøden er størst, så er ”firmabilen” nærmest.

SUSBILs virksomhet er tuftet på dugnad og frivillihet, og da må både familie og venner trø til.

Kreativiteten blant de SUS ansatte er det i alle fall ikke noe å utsette på.

Under De Nordiske sykehuslekene i Malmø for noen år siden ble SUS tildelt pokalen for å ha sanket flest medaljer og poeng blant samtlige deltakersykehus i hele Norden.

At våre kvinnelige medlemmer alltid har hatt ”draget”, hersker det lite tvil om her.

Disse ”Fysakkene” får representere Fysioterapien – en engasjert og alltid tilstedeværende avdeling.

Dette jubileumsåret bringer blant annet Nordiske sykehusleker i København, men det får vi komme tilbake til i neste nummer. 50 flotte idrettsutøvere kommer nok uansett til å sette farge på byen.

11

SUSsprett10_20s.indd 11

05.05.10 12.20


IL SUSB

SYKKELREBUSLØP:

- 40 års jubileum - 1970-2010 - Bill edkava

lkad e

Sykkelrebusløp har vært, og er et tilbud til alle ansatte på sykehuset... ...og her kommer noen kreative ekvipasjer gjennom tidene:

Første stikk gikk til disse uimotståelige biene.

Tre sanitærbind får stikkord på Arena treningsenter.

Tenk å være hane i denne flokken.

Ambulansen gir ”fingen opp” for sine prestasjoner.

Hippier går aldri av moten.

Fysioterapeuter kan løse rebuser like godt som de kan løse opp stive muskler.

Kjellevold fra patologen har tro på en maritim avslutning i 2007.

Og det gjør visst ikke tamponger heller?

Også SUS ansatte har en svart side...

I 2001 var ”Dyonisos og musene” et av innslagene.

Litt mer herskapelig var året 2002.

Lasse Øie må vel kunne kalles Mr. Sykkelrebus himself. Løpet blir aldri det samme uten han.

Disse englene landet ved en kirke for et lite lagbilde.

Mens disse damene kanskje burde hatt en litt annen bakgrunn?

Det spares ikke på noe når ekvipasjene skal komponeres.

12

SUSsprett10_20s.indd 12

05.05.10 12.20


IL SUSB

- 40 års jubileum - 1970-2010 - Bill edkava

lkad e

Dette var fra ”jappetiden”.

Disse lærde burde ha gode forutsetninger for å kunne løse rebuser?

Man tager hva man haver...

Er det mulig å få et eksemplar av spørsmålene på Svahili?

Disse nonnene deltok i 1998

Mens disse sunnhetsapostlene er av nyere dato.

Finnes det en ledig seng på Østerlide, mon tro? Ikke at man ønsker å bli syk, eller noe...

Da gjenstår bare å minne om årets sykkelrebusløp, som alltid andre torsdagen i juni. På gjensyn ved administrasjonsbygget 10 juni kl 16.00! (eller helst litt før) Og til alle medlemmer av idrettslaget: Gratulerer med 40 års-jubileumet!

- Jeg blir stolt! I dette jubileumsår utfordret SUS Spretten sykehusets hovedvernombud, Birte Helland, til å si noe om hva hun tenker om bedriftsidrettslagets rolle for sykehusets ansatte. Tekst: Cathrine Andresen. Foto: Marte Monsen Strandskog - Først og fremst må jeg gratulere så mye med jubileet! For meg står bedriftsidrettslaget som et positivt tilsnitt i organisasjonen som i stor grad bidrar til et helsefremmende sykehus. Med 40 års fartstid har de klart å etablere et differensiert tilbud som rommer mange. Jeg synes utviklingen med treningsavtaler i regionen er spesielt positivt, og selv bruker jeg svømmehallene.

Med det tilbudet bedriftsidrettslaget nå har bør det være noe som frister enhver SUS-ansatt. I tillegg må jeg si at jeg faktisk blir veldig stolt når jeg ser at ansatte som via bedriftsidrettslaget deltar i eksterne idretter og arrangementer. De representerer sykehuset på en positiv måte! Jeg er takknemlig for at disse ildsjelene står på og fortsetter å bidra så positivt til vårt

arbeidsmiljø og håper de vil holde det gående i mange år fremover. Fysisk aktivitet fremmer kreativitet og et fysisk og psykisk godt arbeidsmiljø.

13

SUSsprett10_20s.indd 13

05.05.10 12.21


Volleyball internturnering 2010 Tekst: Øyvind W.. Foto: Vibeke H. Lørdag 30. januar ble det avgjort hvem som kunne hoppe høyest, og slå hardest og mest velplassert på SUS. Du har kanskje allerede gjettet at det verken dreier seg om boksegalla eller høydehopp, men volleyball for SUS ansatte av samtlige kjønn? (Mix-turnering). Og la det være sagt med en gang til alle dere avdelingsledere som hevder at idrett er farlig: Ikke en sjel ble skadet – ja ikke engang et fyord til dommer-

”Rubbel & Bit” fra Lassa rehab. tok 2. plassen.

ne ble ytret i den nesten flunkende nye Storhaughallen, som ligger så naturskjønt plassert i Ytre Varmen. Innsatsen var det derimot ingenting å si på. 12 lag kjempet med nebb og klør om sluttspill og finaleplass, og til slutt stod to ”outsidere” igjen. ”Rubbel & Bit” var en samling flotte mennesker fra Lassa rehab, samt rundt omkring. – Med andre ord et sammensatt lag. Disse må kunne betegnes som outsidere, ettersom de ikke sorterte blant forhåndsfavorittene. Motstanderene var outsidere i ordets Øverst: Vinnerne av turneringen - fra Ortopediteknikk.. virkelige forstand, og kapteinen for vinnerlaget. i og med at”Ortopediteknikk” år gikk de helt til topps. SUSBIL ikke lenger har tilhold på SUS (bare gratulerer, og håper folk legger seg i et lite bøttekott og en parkeringstrening til begynnelsen av år 2011, plass). Men avdelingen har i alle år for da braker det løs igjen. vært svært aktive i idrettslaget, og deltatt både i fotball- og håndballPå gjensyn i Januar! sammenheng. Derfor blir de stadig invitert til våre internturneringer, og i

FEIL VINNER AV FOTBALLTURNERING! I desemberutgaven av SUS Spretten ble det opplyst feil vinner av den interne fotballturneringen. Det beklager vi! Riktig vinner er: E2

14

SUSsprett10_20s.indd 14

05.05.10 12.21


PRESENTASJON AV NOEN AKTIVE GRUPPER I SUSBIL: SUSBIL HÅNDBALL DAMER

MIX 4

En glad gjeng med jenter som vant NM gull i Oslo 2009. SUS håndball damer består unge frøkener og en smule eldre jenter, sammen har vi det veldig kjekt. I år har vi dessverre mistet treningsplassen vår, men det jobbes iherdig for nye løsninger.

MIX 4 er et nystartet volleyball mix lag i seriesammenheng. De aller fleste jobber eller har jobbet på Ryfylke Distrikts Psykiatriske Senter Randaberg. Totalt er vi 10-15 aktive, humørfylte personer tilknyttet laget.

Vi spiller i 1 divisjon og kampene foregår hovedsakelig i ukene. Pga stort antall turnusarbeidende spillere, er det alltid behov for flere. Skulle det på SUS gå rundt noen små og store talenter, er det bare å ta kontakt med oppmann Wenche Ryan (wencheryan@yahoo.no). Nå telles dager til gladgjengen reiser til København og De Nordiske Hospital Leker. Her har vi ambisjoner om å forsvare gullet fra NM. Denne gjengen vil uansett være både synlig og hørbare på dagtid og utover i de sene nattetimer. Har akkurat DU lyst til å være en del av oss…ikke nøl med å ta kontakt. Velkommen skal du være!

Vi trener fast hver onsdag kl. 20-22 i Randaberghallen. Oppmann er Asgeir Giljebrekke. Flere av oss arbeider i turnus og vi har derfor problemer med å få til treninger med nok folk. Vi søker derfor etter flere gode, ”aktive”, humørfylte volleyballspillere… Ta kontakt! Vi deltok for første gang i serien sesongen 2009/2010 og endte der på en 2. plass. Årets høydepunkt sosialt og sportslig er volleyball turneringen på Vegårshei. PS!! Det er i bygda der ulven ble skutt i 1982.

MIX III er et merkelig lag... På enkelte treninger er det fullt i salen og andre ganger er vi bare en 4 – 5 stykker som kommer. Men, det skal vi ha – humøret er på topp stort sett uansett! Vi trener en dag i uka i gymsalen på psyk. Ikke verdens beste forhold, men tett og intimt. Oppmann er Åshild Monsvik. For tiden er vi uten trener, noe vi godt kunne tenkt oss å ha. Vi trenger noen som kan holde oss i ørene og vise oss (skitne) triks vi kan bruke på banen. I år spilte vi i 2.divisjon i serien, noe som viste seg å være litt i tøffeste laget for oss. Neste år regner vi med at vi er der vi hører hjemme – nemlig 3.divisjon. Ellers stiller vi både ett og to lag når det arrangeres NM og Nordisk Mesterskap.

VOLLEYBALL DAMER/HERRER/MIX1

nivået på 1. og 2. er veldig forskjellig.

Dame- og herrelaget, som også utgjør mix1, trener sammen på Godalen vgs. hver tirsdag i tiden 19-21. Damelaget har holdt på i uminnelige tider, mens herrelaget kom i stand i 1989. Mix-laget ble dannet av disse 2 lagene i løpet av 90-tallet. Av disse 3 lagene er det kun herrene som så langt ikke har vunnet toppserien på et eller annet tidspunkt.

Mix1 rykket ned fra 1. til 2. div. foran 2009/10-sesongen. Plassen tok Mix2, så SUS var representert i øverste div. uansett. Til tross for flere uspilte kamper rykker Mix1 i år opp, og bytter igjen plass med Mix2.

For alle lagene gjelder at det er vanskelig å rekruttere nok interne spillere til at vi skal være trygge på å kunne følge gjeldende regler for hvor mange spillere på dispensasjon man kan benytte på banen til enhver tid. Vi oppfordrer alle med noe volleyball i blodet og som vil satse litt om å oppsøke oss. Selv om vi er litt seriøse har vi det veldig moro!

Vi forsøker å delta så ofte vi kan på turneringer, det være seg i lokale bedriftsidretturneringer, NM for sykehus og DNHL (De Nordiske Hospitals Leger). Begge de sistnevnte skjer annen hvert år vekselvis. Men også Farsundturneringen som skjer hvert år i februar er moro å være med på. Man må også legge til at vi forsøker å få tid til noen sosiale sammenkomster i løpet av sesongen også, og sesongavslutningene er alltid gjeve. Aldersmessig er spillerne fra omtrent 25 til 50 år, så de fleste skulle kunne passe inn sammen med oss.

For sesongen 2009/10 ble det ikke noe dameserie pga. for få påmeldte lag. Andre lag valgte å stille i aktiv serie, men dette ble ikke en løsning for damelaget. Herrelaget har de siste årene lagt i bunnstriden i 1. div., men har ikke rykket ned pga. vinnerne i 2. div. som ikke har ønsket å rykke opp. Herrene ønsker å være i 1. div. da

Volleyball damer/herrer/mix1 vil med dette gratulere 40-års-jubilanten SUSBIL med et fyrverkeri av smasher, og skal gjøre sitt for at SUSBIL framstår som en sterk organisasjon med mange medlemmer som elsker det de holder på med! For alle oss - Rune Aalberg, Oppmann Herre/Mix1

15

SUSsprett10_20s.indd 15

05.05.10 12.21


Enkelte blei forferdeligt skuffa pga avlysningå av Sesilåmi, og andre litt mindre...

Sesilåmi 2010 – Tekst & foto: Øyvind W. I år va alt planlagt te den minste detalj. Eg hadde spesielt trent på staging i rulleski og trikot. De foregjekk for det mesta på mørke, regnfylte høstkveldar, for at ingen skulle kopiera teknikken min - og le av trikoten, (som e trange på de heilt feil stedene). Eg hadde lest ein artikkel om ernæring og væskeballanse og idrettspsykologi og sånt, for ikkje å gå på den vanlige smellen med tårer, gnagsår og pustebesvær sånn ca 400 meter fra startområdet (på veg opp te start fra bussen). Kvelden før løbet gjekk som sedvanligt i skyttel mydlå smøreboden og siste værbulletin i resepsjonen(de kom med ca 5 minutters

mellomrom). Panikken steig i takt med plussgradene – Ka farge glider sko me bruga? Her e der både ti – og hundredeler å spara... Eg endte opp med den gule, og grønne klister i bånn for feste, samt universalklister oppå der igjen. Klokkå va halv to då eg vakla i seng, og eg sovna ikkje før kvart øve tri, i redsel for at gradene sko stiga endå mærr uden at eg fekk det med meg. Klokkå fira ringte vekkerklokkå. Der va stadigt møje å forbereda før frokost. Sekken sko pakkast, toalettbesøg, raske sjekk på termometeret, nytt toalettbesøg, skisjekk, vermelding, endå et

toalettbesøg – og sånn gjekk den morgenen.... Bussen, som sko bringa oss te Brokke og startområdet ein liden time lenger opp i Setesdalen, va fylte te randen med nervøse, nummererte trikoter og kondomdressar, som ustanseligt for inn og ud av toalettet i bussen. Inni disse trikotane befant der seg indremedisinarar, smittespesialistar, nevrologar, ortopedar, professorar (ja, du leste rektigt),

psykologar, ambulansefolk med fagbrev, delegeringar og to netter på husmorskulen, samt prestar og patologar – og la det vera sagt med ein gang: Det va presten og psykologen me fekk mest brug for – Rennet blei nemligt avlyst på grunn av for lide snø, og for mye vind! Hekkan for ein nertur (for någen)....

Forholdene såg egentligt ganske greie ut i startområdet, men arrangørane valgte ligavel å avlysa pga sterk vind og snømangel.

YOGA BASIC - kurs for ansatte! Start: Onsdag 28. oktober kl 16.00 -17.30. Sted: SUS Våland, Internatet, peisestue SUSBIL sammen med Runi tilbyr yogakurs som går grundig gjennom yogaens viktigste asanas (positurer) og øvelser. Det vil bli lagt stor vekt på å forstå formålet med og effekten av de forskjellige teknikkene. I Dyp Hatha Yoga tar vi oss god tid til å utforske og fordype oss i hver positur. Runi Fjermedal er instruktør og er kjent som en inspirerende lærer. Medlemmer av SUSBIL: kr 800.-. Ikke medlemmer kr: 1600.Ta med matte/teppe. Salg av klippekort. Kontant betaling. Kursets varighet: 8 ganger pluss en prøvetime

SVØMMEAVTALE Som medlem i SUSBIL kan du svømme gratis i alle svømmehaller i følgende kommuner: Stavanger, Sandnes, Randaberg, Sola, Klepp, Forsand, Gjesdal, Egersund og Strand. For å få rabatt må medlemskort fremvises.

16

SUSsprett10_20s.indd 16

05.05.10 12.21


HELSESTUDIOAVTALE Som medlem i SUSBIL får du gode rabattavtaler ved trening på diverse helsestudio/treningssentra. Arena Treningssenter Det er inngått ny avtale med Arena. Når du kommer på trening vil du få et innmeldingsskjema som fylles ut. Mot et gebyr på kr. 150,- vil du så få et medlemskort som gir deg tilgang til forhåndsbooking på internett. Medlemskortet vil også fungere som klippekort. Du slipper da å betale for hver gang. Istedet for å betale trekker man bare kortet. Kortet kan fylles på med 10, 20, eller 30 klipp. Alt etter behov. Grunnet noe prisøkning vil hver trening nå koste kr.20.

• • • • •

Elixia (Sports Club) VISSTE DU AT… - din arbeidsgiver har en bedriftsavtale med ELIXIA? Som ansatt i Stavanger Universitetssykehus/ Helse Stavanger vil du ha følgende fordeler: • 12% rabatt på ordinært medlemskap (hvis du er medlem i B.I.L ) • 10% % rabatt på ordinært medlemskap (hvis du ikke er medlem i B.I.L ) • Innmeldingsavgift: kr 0,- (norm. 860,-) • 2 Personlig Trenertimer til en verdi av kr. 900,• 10% for din ektefelle/samboer • 199,- adm gebyr Sammenlign gjerne ELIXIA med andre treningssentre og vi tror at du vil merke forskjellen. Vi tar nemlig deg som medlem på alvor! På jakt etter ekstra energi i hverdagen? Vi kan hjelpe deg!! Som ELIXIA medlem får du: • Tilgang til trening 363 ganger i året • Det bredeste, mest varierte og stør ste utvalget av gruppetimer • Høy standard på våre treningssentre

Vennligst ta kontakt med Tine Klemetsen hos ELIXIA Corporate for mer informasjon! e-post: tine.klemetsen@ELIXIA.no Sjekk mer om våre sentre og treningstilbud på: www.ELIXIA.no

NY ARENAAVTALE Som flere sikkert har fått med seg, har vi fått ny avtale med Arena. Arena leverer stadig et svært godt tilbud til SUSBIL, så håper mange benytter seg av dette. Utgangspunktet for ny avtale var et ønske fra Arena var å bli kvitt listene og ønsket til SUSBIL var å kunne gi medlemmene tilbud om booking av timer.

Velvære og Spa avdelinger på utvalgte sentre Fri barnepass Fri frokost på hverdager mellom kl. 0730–0930 2 personlige trenertimer som nytt medlem Motivatorer tilgjengelig for deg mens du trener

ELIXIA har 6 klubber i deres nærområde: Forus, Madla, St. Olav, Sandnes, Bryne, Laksevåg (Bergen), Kokstad, (Bergen).

SiS Sportssenter Kr. 315,- pr.mnd. Ved inngått avtale: Squash kr. 50,- for 2 personer pr. 30 min. Sportssenteret har også klatrevegg. Kampsportinstituttet Kr. 325,- pr.mnd. Fri innmelding. For å få rabatt må medlemskort fremvises. Ved spørsmål angående avtaler ta kontakt på: eien@sus.no Pulz treningssenter Individuelt medlemskap (avtalegiro) til ansatte ved SUS kr. 310,- pr.mnd. Den enkelte får sitt eget medlemskort som knyttes opp mot SUS avtalen. Fri innmelding. Treningsveilederne kan disponeres fritt uten ekstra kostnader.

Ny avtale ble da følgende:
En liten prisøkning til 20 kr per. gang. Totalt 40 kr., hvor SUSBIL betaler 20 kr. og medlemmer betaler 20 kr.
Det er forsatt et svært godt tilbud og vi anså det som riktig å følge prisøkningen.
Man registrerer seg som medlem på Arena og man får da et medlemskort. Registreringsskjemaet har de på Arena. Kortet har en engangssum på 150 kr.
Når

Ålgård Sportsenter Til ansatte ved SUS: En hverdag uten fysisk aktivitet vil gradvis føre til redusert muskelstyrke og forbrenningen på grunn av redusert muskelmasse. Forbrenningen, energien og bevegeligheten avhenger av hvor godt du vedlikeholder din muskulatur. Vi har den glede å tilby dere medlemskap her hos oss for 345,- kr pr. mnd ved binding i 12 mnd. Vi kan tilby dere: Stor styrkesal, der treningsveileder utdannet fra Norges idrettshøyskole kan sette opp treningsprogram etter dine ønsker og behov. Flere kondisjonsapparater der du selv bestemmer når og hvor lenge du vil holde på. Spinningsal med instruktører som har lang erfaring innen sykling og trening. Felles sal med mange forskjellige timer, se timeplan på nettet - www.sportsenter.no Sirkelsalen vår er et populært tilbud til alle våre medlemmer. Her får du trent hele kroppen på under 45 minutter. Vi har felles timer 4 ganger pr uke. Gratis barneparkering har vi hver mandag til fredag formiddag, når det pågår time i sal. Tirsdager kl. 07 og fredager kl. 06 har vi morgenspinn. Herlig start på dagen. Store gode garderober med 4 dusjer i hver garderobe, der du har muligheten til å ta en dusj før du går på jobb. Har du aldri prøvd squash, så har du anledning til å spille det hos oss, vi har to haller. Dette er et eget medlemskap. Vi på Ålgård sportsenter har en bli fornøyd garanti avtale, er du ikke fornøyd innen 30 dager kan du si opp ditt medlemskap. Ta kontakt med Iren Fjeld 41604503 eller iren@sportsenter.no

man er registrert får man tilgang til booking av timer per. nett.
Medlemskortet brukes som et klippekort. Klippekortet fylles på fra 10 klipp og oppover. Er det noen spørsmål ang. avtalen, ris eller ros, kontakt meg, Elin Norveel på eien@sus.no

17

SUSsprett10_20s.indd 17

05.05.10 12.21


Strålende innsats fra Rtg Tekst: Øyvind W. - Foto: Vibeke Blant over 40 innsendte forslag til løsning av forrige nummers rebus på Aktivitessiden, ble Kari Lindstrøm fra Radiologisk avdeling trukket ut som vinner denne gang. Hun fant ut, som de fleste andre, at Drøbak var ”julebyen” vi skulle fram til, og får tildelt noen relativt festlige premier fra idrettslagets store skattekiste. Kari er radiolog, og har selvsagt utstråling. Hun ble mildt sagt lettere overrasket da en hel, liten kommite med fotograf i hælene, stormet inn i kantinen midt i beste lunchtid for å overrekke en handy, liten kjølebag med relativt kjekt innhold. Druer, gavekort, samt en hel ananas var det man hadde for hånden denne gang. Neste premie kan bli noe helt annet – men, relativt kjekk blir den i alle fall. Vi gratulerer, og håper mange løser, og sender inn dette nummerets rebus. Du har alt å vinne, og det er ikke så vanskelig som du tror!

Aktivitetsside

2:

Da er det på tide å finne et nytt sted ved hjelp av stikkord og spor. Finn først alle bokstavene, og sett så disse sammen til det endelige svaret. Send løsningen på mail til undertegnede: waoy@sus.no, og vinn en relativt kjekk premie, samt hederlig omtale i neste nr av SUS Spretten! Merk gjerne svaret med ”rebusløsning”! Stikkord: Vi skal ut av landet denne gang, men ikke særlig langt. Byen du skal frem til, ligger på en øy, og kan nesten sammenlignes med et slags ”falleferdig hus”? ”Det er dejlig å være Norsk i dette landet”!

Rebus 1: Noen bokstaver finns i det Norske språk, men ikke i det Engelske? Du skal finne en vokal som også kan stå selvstendig og beskrive et helt ord, som betyr en ”holme”. Tenk bare hvor han satt han der underlige i ”Terje Vigen”? Helt ytterst på.... Ja, nå bør du ha fått nok hjelp!

4:

Rebus 2: Du kjenner henne fra Farmen? Siste bokstav i fornavnet, takk!

Rebus 3: Denne konsonanten uttales helt annerledes nord og øst i landet, i forhold til deler av vestlandet, og sørlandet. I Arendaldistriktet er den nesten stum, faktisk....

5:

Rebus 4: Disse to må kalles gode... Ta bort konsonantene i dette ordet, og du sitter igjen med to like vokaler. Hvilken vokal er det? (Du trenger bare en av disse vokalene i løsningsbyen.

Rebus 5: Her ser du Stavangers stolte brannbåt i en årrekke. Første bokstav i båtens navn er siste bokstaven du skal fram til.

1:

2:

3:

4:

5:

18

SUSsprett10_20s.indd 18

05.05.10 12.21


SOM SUSBIL-MEDLEM FÅR DU FØLGENDE TILBUD: Som medlem av SUSBIL får du en rekke gode tilbud og rabatter: G-Sport Vågen 33 15% rabatt på alle varer til ordinær pris. G-Sport Stavanger 15% rabatt for alle SUS ansatte og 20% rabatt for medlemmer i SUSBIL. Intersport Kvadrat 15% rabatt på alle varer til ordinær pris. MX-Sport Kilden 15% rabatt på Adidas klær. 20% på Adidas sko

MX-Sport Hundvåg 15% rabatt på ordinær pris ved kjøp av treningstøy og sykler. Hetland Sport SUSBIL medlemmer har 15% rabatt på ordinære varer på begge avdelingene til Hetland Sport i Sandnes. Bike Brothers Tilbud og rabatter ved kjøp av diverse varer. Se våre nettsider www.sus. no/susbil. Tilbud gis ved kjøp.

OPPMANNSLISTE

Orientering: Hjørdis Herstad heho@sus.no

SUS2: Vidar Klingsheim, klingsheimvidar@hotmail.com

Volleyball damer: Trine Tovslid tovslid@gmail.com eller ttov@sus.no

Fotball damer: Katherine Lagos Ness klaeea@sus.no Kjersti Ødegaard odkj@sus.no Friidrett: Gro Espeseth, esge@sus.no Arild Johansen, ajo@sus.no Håndball herrer: Øyvind Watland, watlandogdi@gmail.com Håndball damer: Wenche Ryan, wencheryan@yahoo.no

Fotklinikken AS, Elisabeth Hetland i Hillevågsveien 85, tlf. 51586771 20% på fotpleie.

Hillevåg kiropraktorsenter 20% avslag på førstegangskonsultasjon hos fysioterapeut og kiropraktor. 10% avslag hos massør. For å få rabatt må medlemskort fremvises. Ved spørsmål angående avtaler ta kontakt på: eien@sus.no PS! Husk å fremvis idkort og medlemskort ved rabattkjøp. KONTAKT: ELIN NORVEEL

oppdatert februar 2010

Fotball herrer: SUS1: Eirik Bjerk, bker@sus.no

SUS3: Cato Rist, rica@sus.no

Vårtilbud fra Bike Brothers! Snø og is vil forhåpentlig forsvinne ganske snart, vi tømmer lageret for 2009 Ultimate. Tilbudet gjelder: Bike Brothers Madla 51 89 00 76 Bike Brothers Lura 51 67 77 88 Bike Brothers Haugesund 51 72 74 24

Volleyball herrer: Rune Aalberg, aaru@sus.no Volleyball mix 1: Ingrid Skrede, ingrid.skrede@lyse.net eller insk@sus.no

Ski: Squash: Kristinn Eiriksson, erkr@sus.no Bowling 1: Ragnar Kråbøl, krar@sus.no

Ved feil ang oppmenn og oppmannsskifte kontakt Wenche Ryan: wencheryan@yahoo.no

Badminton: Jone Selvåg, sejo@sus.no Golf: Elin Norveel, eien@sus.no

Volleyball mix 2: Rita Sunde, sunderita@hotmail.com

Trim: Brith Kalheim, brsk@sus.no

Volleyball mix 3: Åshild Monsvik meas@sus.no

Basketball : Rune Salvesen, saru@sus.no

Volleyball mix 4: Asgeir Giljebrekke agil@sus.no

Ved spørsmål, ta kontakt med Elin Norveel, eien@sus.no

Padlegruppen: Innebandy : Harald F Ulltveit-Moe ulltveit-moe@sus.no

19

SUSsprett10_20s.indd 19

05.05.10 12.21


sZ ! ___[][VW[][JQT 20

686VSUHWWBVLQGGSUS Sprettern 1 2010  

Medlemsblad for SUSBIL

SUS Sprettern 1 2010  

Medlemsblad for SUSBIL

Advertisement