Page 1

Johan WWW.VANDERPLAS.ORG DECEMBER 2012

PASSIE! ENTHOUSIASME! MUZIEK!

Wie ben ik? Mijn missie

Harmonie

Nieuwsgierig Genieten! Verbinding


INLEIDING

http://www.linkedin.com/in/jvdp1969

https://www.facebook.com/johan.vanderplas69

Inleiding Voor jullie ligt het magazine Johan, tot stand gekomen in het kader van de cursus Personal Excellence, die ik in het najaar van 2012 heb gevolgd. Een inspirerende en uitdagende ontdekkingsreis om het beste uit jezelf en je leven te halen. Ik ben heel trots op het eindresultaat. Het biedt een kijkje in mijn leven en passies. https://soundcloud.com/johan-vanderplas69

Familie, vrienden en collega’s laten zien hoe ze tegen me aankijken. Bij deze wil ik iedereen bedanken die aan de totstandkoming van dit magazine heeft bijgedragen. Oh ja, in dit magazine vind je regelmatig QR codes, zoals hier links. Een QR code is een tweedimensionale streepjescode die de fysieke en digitale wereld met elkaar verbindt. Je kunt ze scannen via een app op je mobiele telefoon. De code wordt vervolgens vertaald naar een link. Veel plezier!

Johan


WIE BEN IK: PERSONAL INSIGHTS

Insights kleurendynamica De bewuste persona geeft een beschrijving van hoe ik mezelf zie. Dit is een combinatie van de volgende elementen: wie ik ben, wie ik graag zou willen zijn en wat mijn omgeving van mij vraagt. Het is het masker of de projectie die ik aan de buitenwereld presenteer. De minder bewuste persona beschrijft mijn meer natuurlijke, instinctieve zelf. Het beschrijft mezelf, zonder alle aanpassingen die nodig zijn om te voldoen aan mijn innerlijke en externe doelstellingen. Dit ben ik zonder mijn masker - zowel in positieve als negatieve zin. In deze grafiek herkennen vooral andere mensen meer van mij, aangezien ze vaak door mijn masker heen mijn meer instinctieve zelf daarachter kunnen zien. De voorkeursstroom laat zien waar ik mijn energie op richtte toen ik de vragenlijst invulde. Het toont de hoeveelheid energie die tussen de rechter- en linkergrafiek stroomt. Het onthult met name welke kleuren ik momenteel in meerdere of mindere mate laat zien om aan de eisen van de omgeving te voldoen en om mijn huidige doelstellingen te realiseren.

Johan als teamlid: • Beschikt over uitstekend ontwikkelde persoonlijke en interpersoonlijke vaardigheden. • Versterkt en stimuleert teamgeest. • Zorgt ervoor dat de andere leden van het team zich op hun gemak voelen. • Vervult de behoeften van de teamleden, doordat hij bereid is om alles aan te pakken. • Behoudt een evenwichtige en kalme uitstraling. • Probeert altijd om het standpunt van een ander te begrijpen. • Maakt gebruik van zijn goed ontwikkelde relationele vaardigheden. • Zal altijd klaarstaan om een handje te helpen. • Levert een bijdrage aan tal van uiteenlopende ideeën. • Geeft een snelle en scherpe mening.


WAT ZEGGEN ANDEREN OVER MIJ

Jan Jaap Wubs

Bas Wind

Ik heb Johan leren kennen toen hij begon te werken bij Control, een afdeling waar wij als Bedrijfsinformatiecentrum veel contact mee hebben. Het werd al snel duidelijk dat Johan iemand was met wie je goed kon praten en overleggen. Wanneer je een vraag had, dan kon je er van op aan dat hij met een serieus antwoord zou komen. Een van z’n toenmalige collega’s omschreef hem wel als een ‘rustige jongen’ en die indruk had ik ook altijd.

Johan en ik zijn directe collega's geweest een aantal jaren terug. Inmiddels zijn we indirecte collega's en vrienden. Ik heb Johan leren kennen als een hardwerkende en nauwkeurige collega die goed in staat is om zijn werk analytisch en objectief te benaderen. Hij houdt daarbij het overzicht en is goed in het overbrengen van informatie. Ik heb, vooral in mijn begintijd als controller, veel gehad aan de rustige, duidelijke en begrijpelijke manier waarop Johan kan uitleggen.   Het wil nog weleens lastig zijn om 'er een speld' tussen te krijgen als Johan enthousiast is over een bepaald onderwerp. Ondanks zijn oprechte interesse in andere mensen, lijkt het af en toe moeilijk te zijn om tijdens die momenten echte aandacht te hebben voor de ander.   Johan heeft, of maakt, altijd tijd voor anderen (goed eigenschap) maar verliest daarbij weleens zijn eigen prioriteiten uit het oog (minder goede eigenschap). Dit is vooral van invloed op de mate van stress die hij dan ervaart ten aanzien van bijvoorbeeld een deadline.

Een paar jaar later kwam hij op onze afdeling werken. Aangezien je als afdelingscollega’s meer met elkaar omgaat, leerde ik hem beter kennen. We bleken bijvoorbeeld een aardige klik te hebben op het gebied van muziek. Dat schept meteen een band, haha. Ik heb het idee dat Johan volgend is als het gaat om de sfeer op de afdeling. Z’n houding en gedrag lijkt beïnvloed te worden door de aanwezigheid van bepaalde typen collega’s op bepaalde momenten. Eenmaal bij onze afdeling viel het wel op dat er ook andere kanten zaten aan ‘die rustige jongen’. Ik vroeg me soms wel af welke kanten van Johan zelf waren en waarin hij ‘meedeed’. In één op één situaties blijft hij in ieder geval integer, in onderlinge gesprekken en in de samenwerking. Johan is iemand die hard werkt en z’n eigen toegevoegde waarde inbrengt. Binnen ons team hebben we soms te maken met complexe dingen. Johan kan zich dat op een vlotte manier eigen maken. Alleen, wanneer hij iets zonder voorbereiding uit moet leggen, komt hij soms moeilijk bij de kern van de zaak. Hij kan dan wat blijven hangen in bijzaken, of in redenen waarom hij het zelf óók een lastig onderwerp vindt. Gelukkig kan ik hem op zo’n moment rustig onderbreken en bijsturen om tot een antwoord te komen. Als ik ergens mee bezig ben en ik vraag me af of ik op de goede weg zit, kan ik Johan er heel goed bij vragen voor wat feedback ; “Weet jij nog dingen waar ik rekening mee moet houden, wat voor ervaringen heb jij ermee?”. Op zo’n moment is Johan gewoon een behulpzame collega die mij goed kan aanvullen.

Wim Kiers Sympathiek op de achtergrond Alle leuke anekdotes zijn door de zeef van mijn geheugen gegaan. Het eerste woord dat mij bij opkomt is sympathiek. Het tweede en derde woord zijn schuchter en gevoelig. Fysiek lang, maar altijd iets gebogen lopend. Alsof je je kleiner maakt om niet op te vallen. Nergens voor nodig. Vakinhoudelijk gaat het prima en in het persoonlijk contact ben je uitermate vriendelijk en toegankelijk. Een mooie combinatie waar veel mee kan worden bereikt. De vuist kan daarmee gerust wat meer op tafel. Wanneer je in een discussie een punt maakt lijk je je daarvoor te willen verontschuldigen. Ook fysiek deins je dan iets terug, alsof je het contact liever niet aangaat. Toenadering en duidelijkheid worden over het algemeen door de meeste mensen gewaardeerd. Een grijze muis kun je altijd nog worden. Ook al sla je vrijwel iedereen in Wordfeud om de oren, ze willen best met je blijven spelen. Het buikje zit daar echt niet bij in de weg.


Deze uitspraken verschaffen een globaal inzicht in de werkstijl van Johan.

Persoonlijke Stijl Johan is onbevooroordeeld, tolerant, amusant en goed gezelschap; hij leeft voor en in het hier-en-nu. Hij geniet ervan om andere mensen te helpen, maar helpt het liefst op een reële en tastbare manier. Hij kan specifieke doelstellingen en vaardigheden hebben die te maken hebben met zijn persoonlijke waarden. Hij is zich bewust van en betrokken bij zijn fysieke omgeving, en hij houdt ervan om actief en productief te zijn. Hij is goed in het verlichten van de zorgen van anderen. Zo nu en dan kunnen gebeurtenissen hem overweldigen en hij kan het dan moeilijk vinden om "nee" te zeggen, zelfs als er onredelijke eisen aan hem worden gesteld. Anderen bewonderen of zijn zelfs jaloers op zijn ontspannen levensinstelling. Hij voelt zich aangetrokken tot het gezelschap van andere mensen, is zeer bekwaam in het begrijpen van hun behoeften en motivatie en komt meestal vriendelijk, tactvol en meelevend over. Hij probeert uit elke ervaring persoonlijke voldoening te halen. Hij kan goed luisteren en heeft het vermogen om datgene te zeggen wat op dat moment nodig is. Hij richt zich met name op het onmiddellijke resultaat, hetgeen met zich meebrengt dat hij weinig moet hebben van gedetailleerde procedures en routinematige processen. Johan geeft blijk van een enorme loyaliteit ten opzichte van zijn medewerkers. Hij vindt het prettig als hij de meer technische aspecten van een project aan anderen kan overlaten, zodat hij zich volledig kan wijden aan het werken aan een prettige werkomgeving waarin samenwerking centraal staat. Hij hecht doorgaans veel waarde aan traditie en wil graag de gevestigde regels en procedures in ere houden. Hij is hartelijk en hoffelijk en een voorstander van "leven en laten leven". Johan is sociaal vaardig, stabiel en onvermoeibaar in zijn pogingen om bij te dragen aan een harmonieuze sfeer en een algemeen welbevinden; de perfecte relatie is voor hem een ideaal waarnaar hij blijvend zal streven. Hij bloeit op in een baan waarin hij anderen van dienst kan zijn of waarbij hij zijn overtuigingskracht kan gebruiken. Johan is meestal heel alert en heeft het bijna eng vaak bij het juiste eind. Het lijkt wel alsof hij een antenne heeft waarmee hij gevaar kan bespeuren lang voordat anderen het zien. Wanneer het voor zijn werk nodig is om gedurende langere tijd alleen te werken, kan hij rusteloos en humeurig worden, tenzij de klus hem enorm boeit Johan is doorgaans in het dagelijkse leven flexibel, inschikkelijk en gemakkelijk in de omgang, aangezien hij het liefst in harmonie met zijn omgeving leeft. Hij is bereid om bijna alles te proberen, maar het is beter als zijn werk meer uit praktijk dan uit theorie bestaat. Johan kan sociaal en gezellig zijn en zich richten op de behoeften van anderen. Hij is een realist die de dingen ziet en accepteert zoals ze zijn. Johan streeft naar meer voldoening in zijn leven door aan anderen zijn hulp en diensten aan te bieden. Hij kan er baat bij hebben af en toe een stapje terug te doen om over oorzaak en gevolg van zijn handelingen na te denken. Als hij hier meer bedreven in raakt, zal hij steviger in zijn schoenen komen te staan.

WIE BEN IK: PERSONAL INSIGHTS

Omgang met anderen Johan is een vlotte spreker en een goede luisteraar. Hij is optimistisch over zijn vermogen anderen te overtuigen van zijn gelijk. Hij kan minder aangename zaken over het hoofd zien en -als hij dat doet- dan wordt het probleem eerder gemeden dan dat er een oplossing voor wordt gevonden. Hij is meestal extra gevoelig voor ingehouden boosheid en conflicten. Hij vindt het prettig om met anderen van gedachten te wisselen, vooral als het gaat om bekende onderwerpen en bestaande situaties. Hij is van harte bereid anderen te helpen op een volgens hem praktische en realistische wijze, namelijk door direct te handelen en samen te werken. Hij is op zijn best als hij kan samenwerken met mensen die hem de ruimte geven zichzelf te zijn. Johan richt zich het liefst op de positieve, harmonieuze en opbeurende aspecten van mensen en relaties. Johan is vriendelijk en uitbundig. Hij weet met verve uiting te geven aan wat er door hem heen gaat en staat altijd open voor het gezelschap van mensen. Hij heeft een groot inlevingsvermogen en voelt sterk de behoefte om zijn bijdrage te leveren aan het welzijn van anderen. Hij geeft er de voorkeur aan om met schouderklopjes en lof de medewerking van anderen te verkrijgen in plaats van zijn toevlucht te nemen tot kritiek of intimiderend gedrag. Zijn belangrijkste streven is om anderen van dienst te kunnen zijn. Hij kan wantrouwig worden en diep gekwetst reageren als hij te veel kritiek krijgt. Wanneer de werksfeer onprettig is, kan hij zijn motivatie en zelfvertrouwen verliezen. Hij trekt veel vrienden en kennissen aan. Zijn bezigheden zijn meestal zeer spannend voor degenen die erbij zijn betrokken, maar kunnen ook vaak een uitputtend effect op anderen hebben. Het kan zijn dat hij zijn eigen persoonlijkheid automatisch aanpast, omdat hij probeert te voldoen aan wat anderen wenselijk vinden.

Besluitvorming Johan probeert te bereiken dat bij een conflict de partijen zich verenigen en hij ziet vrij snel de redelijkheid in van alternatieve standpunten. Hij heeft het vermogen om te zien wat er op dit moment nodig is en om er vervolgens naar te handelen. Hij kan een conflict positief oplossen en kan, rekening houdend met alle belangen, een resultaat behalen waarmee alle partijen tevreden zijn. Hij is vaak creatief en heeft een sterke verbeeldingskracht. Hij kan zich zorgen maken over het effect dat het besluitvormingsproces en de uitkomst ervan kunnen hebben op anderen. Als hij een conclusie moet trekken, zal hij zaken zowel zelf goed overdenken als ze met anderen bespreken. Johan is goed in het zodanig kalmeren van gespannen situaties, dat concurrerende of strijdende partijen zich met elkaar kunnen verenigen. Zijn beslissingen worden beïnvloed door ethische en morele kwesties. Hij kan met zoveel ideeën in de weer zijn, dat hij moeite heeft om te beslissen welke weg hij het beste kan bewandelen. Johan zal alternatieve gezichtspunten respecteren en alhoewel hij het met die punten niet eens hoeft te zijn, zal hij deze wel in overweging nemen. Zijn motto zou heel goed kunnen zijn: "Wie nu leeft, wie nu zorgt" en zijn kijk op het leven is gebaseerd op het effect dat zijn beslissingen op anderen hebben. Hij zal waarschijnlijk die oplossing kiezen waarvoor hij de meeste instemming van anderen krijgt. Zeer vaktechnische of feitelijke informatie kan in zijn ogen droog en niet-inspirerend lijken en zal niet zijn volle aandacht krijgen. Johan is bereid om zijn beslissing aan te passen wanneer hij nieuwe informatie ontvangt die eerdere conclusies tegenspreekt. Johan kan dingen zowel zelf goed overdenken als doorspreken met anderen. Hierdoor slaagt hij erin om deze processen goed in balans houden.


WAT ZEGGEN ANDEREN OVER MIJ

Denise Fongers Het is al weer wat jaren geleden dat we op zoek waren naar uitbreiding van de afdeling OS/Control. Johan kwam bij ons binnen als trainee, vers uit de ICT. Hij was gelijk een schot in de roos en we wilden hem heel graag op de afdeling hebben. Wat ook lukte. Johan was een collega die perfect paste in ons team. Hij pikte zaken snel op en we konden hem al gauw zelfstandig inzetten. Zijn kennis vanuit de ICT kwam daarbij van pas. Hij bouwde de meest fantastische ondersteunde spreadsheets en `automatiseerde´ een groot deel van ons proces. De layout was altijd heel mooi duidelijk en simpel. Als ik nu iets moet opzetten kijk ik nog steeds af bij zaken die Johan ooit gelay-out heeft . Johan werkt heel proactief. Heel vaak heb ik mee gemaakt dat er iets langs kwam en ik wilde hem vragen om het op te pakken. Dan bleek vaak dat hij er al mee bezig was en al een halfproduct klaar had. Heerlijk hoe hij ons werk uit handen nam en zaken automatiseerde zodat we ons met de meer inhoudelijke kanten van ons werk konden bezig houden. Johan is een echte collega. Als een van ons krap zat dan zag hij dat en sprong bij. Langzaam ging Johan van techneut steeds meer en meer naar de inhoud. Natuurlijk konden we Johan niet lang bij ons houden. Hij wilde meer en ook bij andere afdelingen hadden ze zijn potentie gezien. Toen je gevraagd werd voor het Bedrijfsinformatiecentrum was hij, na wat wikken en wegen, toch vertrokken. Op sociaal vlak denk ik aan onze gesprekken over films en muziek, kinderen (we hebben ze in ongeveer dezelfde leeftijd) en later fotografie. M.b.t. muziek heb ik door Johan toch wat meer interesse gekregen in de hedendaagse Nederlandse muziek. Daarnaast heb ik natuurlijk de oeverloze gesprekken aangehoord tussen Johan en collega’s Ton en Bas over de fantastische Apple-producten die iedere keer weer op de rol stonden om te worden uitgebracht. Aan onze teamuitjes staat me onder andere nog bij hoe die ´rustige´ Johan plots verandert in een fanatiek racemonster als je hem op een quad zet. Als we gingen bowlen was hij steevast de winnaar. Qua karakter is Johan rustig, meelevend, gevoelig, proactief, soms misschien wat onzeker, vriendelijk, perfectionistisch, behulpzaam, humoristisch, soms gesloten, maar bij vlagen ook heel verrassend open (leuk).

Jan Willem de Bos Zo’n jaar of 3 geleden kwam Johan bij ons op de afdeling werken. Vanaf het begin kunnen Johan en ik het goed met elkaar vinden. We hebben dan ook wel een paar overeenkomsten: we zijn beide gescheiden, hebben beide 2 kinderen, houden beide van muziek (luisteren) en hebben behoorlijk hetzelfde gevoel voor humor. Johan heeft op het werk 2 gezichten: aan de ene kant kan hij heel geconcentreerd en rustig aan het werk zijn. Aan de andere kant is Johan snel (en gemakkelijk) af te leiden. In dat laatste geval is Johan ook ECHT aanwezig. Johan is goed in zijn werk. Helaas is Johan minder goed in het overdragen van zijn kennis. Hij is hiervoor veel te ongeduldig. Johan is één van de leukste collega’s die ik tot nu toe heb gehad. Ik kan af en toe vreselijk met en om hem lachen maar we hebben inmiddels ook een dusdanige vertrouwensband opgebouwd dat we ook privé zaken met elkaar (kunnen) bespreken. Johan is een integere, eerlijke en hartstikke lieve kerel. Het enige punt van kritiek is dat hij geen 2 tellen stil kan zitten. Dat kan mij soms storen. Johan, ik weet waarom jij deze opleiding bent gaan volgen. Ik vind dat een goede keuze van je. Ik hoop voor jou dat je er zult vinden waarnaar jij op zoek bent (zweveriger kon ik niet eindigen). Succes!


WIE BEN IK: PERSONAL INSIGHTS

Sterke punten Dit onderdeel identificeert de belangrijkste sterke punten van Johan voor een organisatie. Johan heeft ook nog vaardigheden kwaliteiten en eigenschappen op andere gebieden, maar de hierna volgende uitspraken beschrijven hoogstwaarschijnlijk een aantal van de meest fundamentele talenten die hij te bieden heeft

Sterkste punten van Johan • • • • • • • • • •

Verdraagzaam en ondersteunend Kan een spontane actie ondernemen Streeft in iedere situatie naar harmonie Wordt niet snel uit zijn humeur of van de wijs gebracht. Bescheiden geduldig, ontspannen en niet-bedreigend. Makkelijke en vrolijke benadering van de meeste dingen. Vriendelijk en sociaal Meelevend met de mensen om hem heen. Voelt de behoeften van anderen goed aan. Heeft een extravert karakter en maakt snel contact.

Mogelijke zwakke punten • Gaat vaak af op de gevoelens van anderen • Kan gaan dwarsliggen wanneer hij zich gekwetst voelt. • Wanneer hij de confrontatie met anderen moet aangaan, schuift hij dat liever voor zich uit. • Wordt gezien als iemand waar je overheen kunt lopen, omdat hij makkelijk te beïnvloeden is • Kan overbezorgd of overgevoelig zijn. • Geeft andere mensen altijd voorrang, maar kan hier later spijt van krijgen. • Vindt het niet leuk om lang achter elkaar alleen te werken of alleen te zijn. • Kan te sterk worden beïnvloed door leidinggevenden of andere mensen die belangrijk voor hem zijn. • Houdt zich vaak te veel bezig met de meningen van anderen. • Idealistisch in relaties - wil dat iedereen gelukkig is.

Key partners (wie mij helpt)

Key resources (wie ik ben & wat ik heb)

Mijn manager en mijn collega’s

Beschikt over uitstekend ontwikkelde persoonlijke en interpersoonlijke vaardigheden. Versterkt en stimuleert teamgeest. Zorgt ervoor dat de andere leden van het team zich op hun gemak voelen. Vervult de behoeften van de teamleden, doordat hij bereid is om alles aan te pakken. Behoudt een evenwichtige en kalme uitstraling. Probeert altijd om het standpunt van een ander te begrijpen. Maakt gebruik van zijn goed ontwikkelde relationele vaardigheden. Zal altijd klaarstaan om een handje te helpen. Levert een bijdrage aan tal van uiteenlopende ideeën. Geeft een snelle en scherpe mening. Bloeit op in een baan waarin hij anderen van dienst kan zijn of waarbij hij zijn overtuigingskracht kan gebruiken.

Kernactiviteiten (wat ik doe) Ik ontwikkel en test bedrijfsinformatieproducten en ondersteun het management bij het gebruik van deze producten. Daarnaast verzorg ik bestands- en tabelbeheer ter ondersteuning van de bedrijfsinformatievoorziening.

Klantrelaties (hoe mijn interactie plaatsvindt) Loopt het liefst even bij de klant langs. Persoonlijke service. Zowel eenmalige transacties als continue dienstverlening.

Klanten (wie ik help) Managers, controllers, medewerkers van diverse afdelingen, mijn collega’s, mijn manager

Geleverde waarde (hoe ik help) Anderen helpen op praktische en realistische wijze, namelijk door direct te handelen en samen te werken.

Kosten (wat ik geef)

Inkomsten en benefits (wat ik krijg)

Tijd, energie

Salaris, voldoening en ontwikkeling

Kanalen (hoe ze mij kennen & hoe ik lever) Via mond op mond, e-mail, persoonlijk contact, adviezen, informatieleveringen.


WAT ZEGGEN ANDEREN OVER MIJ

Judith Siepel Lieve Johan, “Ik ben blij met jou” zeggen we weleens tegen elkaar. Dat is de essentie van alles, gewoon blij zijn dat je iemand kent, iemand hebt die er voor je is. Blij om iemand te horen, blij om samen dingen te doen en blij om te kunnen geven. Beginnend aan ons tweede relatiejaar, zijn we nu nog vooral “blij.” De eerste keer dat ik Johan zag, vond ik hem gelijk aantrekkelijk. Een mooie lange man, verzorgd en met een sympathieke uitstraling. Daar werd ik blij van. Dat Johan enthousiast is, heb ik snel ontdekt. Johan was namelijk ook erg enthousiast over mij en dat was nogal overweldigend in het begin. Johan zijn enthousiasme is soms wat ongeremd, waardoor hij vurig kan worden en je wil overtuigen. Ik merk dat hij hier bewust van is geworden en dit wat meer is gaan bewaken. Hierdoor geniet ik nu van zijn enthousiasme. Dit werkt namelijk heel aanstekelijk en er hangt positiviteit om Johan heen. Johan heeft de mogelijkheid om intens te genieten. Dat is heerlijk om te zien. Johan is voor mij ongekunsteld, puur en eerlijk. Daardoor heb ik echt het gevoel dat ik hem kan vertrouwen, dat is voor mij de basis voor een duurzame relatie. Inmiddels leren we ook onze verschillen en eigenschappen kennen, die soms best lastig zijn. Ik kan nogal stellig van aard zijn, Johan is nog wel te vermurwen. Ik ben van de regels en structuur, iets wat Johan meer moeite kost. Gesprekken over bijvoorbeeld onze karaktereigenschappen zijn leerzaam voor ons. Ik zie dat Johan zich graag wil blijven ontwikkelen, zichzelf verbeteren. Dat maakt hem interessant voor mij. Geen gezapige man, juist leergierig. Heel dapper hoe hij een gesprek niet uit de weg gaat, zich in de materie verdiept en de instelling heeft om er beter uit te komen. Ik geloof dat we een mooie toekomst tegemoet gaan, ik word daar heel blij van! ♥ Judith.

Hierbij een link naar een liedje dat ik voor Judith geschreven heb: https://soundcloud.com/johan-vanderplas69/ judith

Iwan Mulder Voor Johan, Ik vind Johan heel cool en grappig. Johan heeft mooie ogen, alleen zijn haren moet hij laten groeien. En ik vind hem een beetje gek, hij zingt en neuriet altijd. Ik wil graag nog veel met hem voetballen. Johan weet veel van computers en hij praat altijd zo leuk. Ik hoop dat hij mama ten huwelijk gaat vragen, want dan zijn we samen.

Mark en Caren Vanaf de eerste ontmoeting bleek Johan al erg behulpzaam. Wij hadden een bezichtiging in het huis naast dat van Johan. Johan kon ons vertellen over de buurt en hoe het wonen in deze straat hem beviel. Na de koop van het huis duurde het niet lang voordat de eerste borrelavond een feit was. Een aantal flessen wijn verder kwamen we tot de conclusie dat we allen dezelfde interesse hebben; gezelligheid en goede wijn. Na deze avond volgden er velen meer en zo leerden we elkaar al snel goed kennen. We leerden Johan kennen als een prettige chaoot, gezellig, iemand die voor je klaar staat, impulsief, spontaan en een ondernemend persoon. Ondertussen zijn we naast buren ook goede vrienden en zien we in Johan ook iemand die steeds meer leert over zichzelf, wat hij wil, waar hij voor staat en waar zijn grenzen liggen. Graag blijven wij voor altijd buren van deze top-buurman! Mark & Caren

Hierbij een link naar een liedje dat ik voor mijn buren geschreven heb: https://soundcloud.com/johan-vanderplas69/ my-neigbors


WAT ZEGGEN ANDEREN OVER MIJ

Pa en ma Johan is geboren op 25 oktober 1969, te Nieuw Vennep. Zo snel als hij geboren werd, zo snel was hij als baby ook. Hij was vlug als water. Van het vallen van de commode (waar zijn moeder voor stond) tot het uitzagen van zijn knie uit zijn ledikantje. Toen hij ongeveer 10 maanden oud was kon hij al goed lopen. Hij sliep in die tijd, voor zijn eigen veiligheid, op een matras op de grond. Op een zondagmorgen kreeg hij de deur open en kroop van de trap af naar beneden. In de woonkamer opende hij de kast en sloopte een slof sigaretten vakkundig uit elkaar. Zonder blauwe plekken of pijn zat hij daar te glunderen. Op 2 maart 1972 kreeg hij een zusje, Petra, waar hij erg gek op is. Hij had die winter leren schaatsen op dubbele ijzertjes. Toen zijn zusje voor het eerst met de kinderwagen naar buiten mocht, moest zijn moeder snel nog iets pakken. Ongeduldig als Johan was met zijn 3 jaar, had hij de voordeur al opengemaakt en was de vijver in gelopen. Hij dacht dat hij nog steeds op het water kon lopen. In januari 1973 zijn we naar België verhuisd. Johan veranderde daar van een druk bewegelijk kind in een stil gehoorzaam kind. Dat kwam door de invloed van de nonnetjes op school. Later op de jongensschool ging dat een stuk beter. Hij was een goede leerling, toen we terug naar Nederland gingen en naar Emmen verhuisden kwam hij met een rapport uit België met 10 tienen. In Emmen heeft hij een mooie schooltijd gehad. Veel van de buurjongens zaten ook op zijn school. Ook ging hij daar voetballen, bij Drenthina. Johan is gek op winnen en we hebben dan ook menig spelletje gespeeld. Een zakcentje verdiende hij bij met een krantenwijk. Ook later verdiende hij bij met werken in de fabriek waar zijn vader werkte, afwassen in restaurants en een hotel. Ook op het voortgezet onderwijs is hij een goede leerling gebleken. Als hij op vrijdag uit school kwam vroeg hij altijd aan zijn moeder wie er op 1 stond in de top40. Muziek is altijd een grote plaats in blijven nemen in zijn leven, dat heeft ie van zijn moeder. In 1986 zijn we naar Oldenzaal verhuisd. Daar heeft hij het Atheneum afgemaakt. Hij is daarna naar Groningen verhuisd, waar hij Economie aan de Universiteit ging studeren. Maar hij was nog erg jong en van studeren kwam niet veel terecht. Uitgaan in Oldenzaal, Carnaval vieren met vrienden uit Groningen en Oldenzaal hadden een grote prioriteit. De propedeuse heeft hij nog gehaald, maar daarna is hij naar de HEAO gegaan. In Groningen is een hechte vriendschap ontstaan tussen de vrienden uit Emmen en Oldenzaal. Johan kan mensen goed verbinden. Drie daarvan noemden zich de drie Musketiers, Michiel, Guido en Johan. Ze hebben heel wat harten in Oldenzaal gebroken. In 1994 leert Johan Thessa kennen en na een poosje gaan ze samenwonen. Op 14 mei 2000, een dag na de vuurwerkramp in Enschede, kwam Guido om bij een eenzijdig motorongeluk. Dat heeft een enorme impact gehad op ons allemaal. Na een aantal jaren te hebben samengewoond, zijn Johan en Thessa in 2001 getrouwd en hebben ze 2 schatten van kinderen gekregen, Niek en Lizan. Johan nam bij de zwangerschap van Lizan een groot gedeelte van het huishouden op zich, omdat Thessa bekkeninstabiliteit kreeg. Na ongeveer 9 jaar ging het niet goed meer in hun huwelijk. Dat kwam voor ons als een donderslag bij heldere hemel. Ik zal nooit vergeten dat hij belde en het wilde komen vertellen. Johan en Thessa zijn nu 3 jaar uit elkaar en gaan goed met elkaar om. Johan is een geweldige vader voor zijn kinderen, doet het hele huishouden en haalt de kinderen van school. Hij is ook leider van het team van zijn zoon bij Be Quick. Ook is hij gitaar gaan spelen. Hij heeft het zich eerst zelf aangeleerd en is later les gaan nemen. Dat vindt zijn zus zo knap van hem. Het geduld, niet 100 maar 120 % inzet. Hij is ook gevraagd om met ouders van de school van Niek en Lizan met het kerstdiner basgitaar in een bandje te spelen. Op dit moment heeft Johan een vriendin, Judith. Zij heeft een zoontje, Iwan. Wij merken dat Johan een geweldige vriend en beschermend persoon is voor eenieder die hem nodig heeft. Vraag Johan een CD of film voor je te maken en hij doet het. Het kan wel even duren, maar dan heb je ook wat. Zo heeft hij voor ons een film gemaakt van Disneyland Parijs, waar we met zijn allen de 70ste verjaardag van zijn vader hebben gevierd. Het was voor ons allemaal een onvergetelijke gebeurtenis. Maar zo kan ik nog wel een boek schrijven over Johan. Dit was een kijkje in het leven van Johan. Veel liefs van pa en ma.

Thessa de Wind Het was op een woensdagavond in 1994 dat we elkaar voor het eerst zagen. We hadden toen beide niet kunnen voorspellen welke grote rol we in elkaars leven zouden gaan spelen. Je humor en oprechtheid maakte dat ik je beter wilde leren kennen. Ik heb je leren kennen als een enthousiast, betrokken, liefdevol, eerlijk, zorgzaam en loyaal persoon. En ik ken je ook als een eigenwijs, gemakzuchtig, onzeker, beïnvloedbaar, aanwezig en volhardend persoon. Als je iets in je hoofd hebt, laat je het niet snel los. En ik heb vaak gewenst dat je wat meer zag wat je in je mars hebt. We hebben veel met elkaar meegemaakt en daar zaten hoogtepunten en diepte punten bij. Twee belangrijke hoogtepunten die ik samen met jou gedeeld heb, zijn ons huwelijk en de geboorte van onze twee kinderen. Ook nu we niet meer samen zijn sta ik nog steeds achter de woorden die ik in mijn trouwgelofte uitsprak: “Je bent het beste wat mij is overkomen”. We hebben een aantal hele mooie jaren gehad en mooie dingen beleefd. Dat had ik nooit willen missen. Een ander hoogtepunt was de geboorte van onze twee kindjes. Met de geboorte van onze zoon werd er ook een vader geboren. Je bent een lieve, verantwoordelijke, betrokken, oprechte en trotse vader. Ik had geen betere vader voor onze twee kinderen kunnen wensen. Samen staan we achter de opvoeding die we hen willen geven. We kunnen onze zorgen, twijfels, onmacht en mooie momenten die gepaard gaan met de opvoeding van onze twee ’boeven’ nog steeds met elkaar delen. Een dieptepunt die we samen hebben gedeeld is het verlies van één van je beste vrienden. We hadden veel steun aan elkaar en ik heb mijn best gedaan er voor je te zijn. Een ander diepte punt is onze scheiding. Hierin heeft de lange periode waarin ik bekkeninstabiliteit had, ook een dieptepunt in ons leven samen, een grote rol gespeeld. We konden elkaar niet steunen en gingen beide op een eigen manier overleven. We verloren elkaar uit het oog en raakten elkaar kwijt. Ik heb je dit nooit kwalijk genomen. Ik heb er wel moeite mee gehad dat we elkaars taal niet meer spraken en elkaar niet meer konden horen en begrijpen. Waar ik trots op ben is dat ons contact na de scheiding wel heel goed verloopt. Ik heb bewondering voor hoe het je gelukt is om van de verandering in je leven te leren en open te staan om je verder te ontwikkelen. Waarin je het eerder lastig vond om op jezelf te reflecteren, ben


FILMS EN BOEKEN


WAT ZEGGEN ANDEREN OVER MIJ

je dit nu veel meer aan het doen. Het lijkt alsof je bewuster bent gaan leven en meer verantwoordelijkheid neemt voor je eigen geluk. Mijn wens voor jou voor de toekomst is dat je trouw blijft aan wie je bent en meer gaat geloven in je eigen kunnen. Ik wens je rust toe op een manier die jou gelukkig maakt. Voor ons samen wens ik dat we door blijven gaan om samen onze kinderen een stabiele en veilige manier op te voeden en elkaar hierin blijven steunen. Voor mij ben je van levenspartner veranderd in mijn beste vriend. En ik hoop dat onze vriendschap levenslang mee gaat. Ik wens jou alle geluk! Heel veel liefs Thessa

Vragen aan Niek en Lizan

Niek

Lizan

Waar is papa goed in?

Papa is goed in spelletjes en voetballen.

Hardlopen (boos zijn).

Wat vind je mooi aan papa?

Hij heeft mooie spullen, zoals een iPad en een mooie bank.

Dat hij zulke kleine sprietjes haar heeft. Dat hij net als ik blauwe ogen heeft.

Wat zou papa nog eens moeten doen en waarom?

Werken aan een sixpack en naar de sportschool gaan, omdat hij er dan nog beter uit gaat zien.

Sporten, want dat is goed voor papa en met mij en Niek naar ballorig of apekooi.

Als je papa een make-over mocht geven, wat zou je dan aan hem veranderen?

Dan krijgt hij een sixpack en een beter kapsel en wordt hij een profvoetballer.

Ik zou papa in een prins veranderen, met een hele mooie gouden kroon.

Waar zou jij nog eens met papa naar toe willen en waarom?

Ik zou graag naar Disneyland in Amerika willen met papa, omdat het er heel mooi is. Ik wil ook graag weer eens naar een voetbalwedstrijd van het Nederlands elftal met papa.

Naar vakantie, omdat dat lekker in een ander huisje is. En er moet een zwembad zijn, ik vind het leuk om met papa te zwemmen. Papa van houdt van slapen op vakantie, maar ik sliep nog langer.

Waar ben je het meest trots op wat papa heeft gedaan?

Ik ben het meest trots op het feit dat papa een iPad heeft gekocht en een Wii heeft.

Dat papa een vriendin heeft. Gewoon dat we dan zo leuk kunnen spelen en Judith en Iwan zo aardig zijn.

Wat vind je fijn als je samen met papa bent?

Dat ik dan films geschikt voor 9 jaar en ouder mag kijken. Ook vind ik het leuk dat we samen op de WII gaan spelen. Papa doet dan altijd heel grappig.

Als ik samen ben met papa, doen we allemaal spelletjes. Dat we samen het kietelmonster doen. Dan gaan we in bed liggen en dan mag je geen woord zeggen. Als je toch bijvoorbeeld “blub� zegt gaat hij je kietelen.

Heb je ook tips voor papa?

Koop een Lamborghini of een Audi R8.

Dat papa zich 400x gaat opdrukken, dan wordt hij nog sterker. Dat we met ons vijven allemaal naar het zwembad gaan, voor de gezelligheid.

Als je heel veel geld had en je mocht iets voor papa kopen, wat zou dat zijn en waarom?

Een Audi R8 of een Lamborghini, omdat zijn oude auto bagger is.

Omdat papa zo lief is zou ik hem een flesje bier kopen en heel veel mooie spullen.

Wat kan papa nog leren?

Hij kan mijn nieuwe spel voor de Wii (Inazuma Eleven Strikers) leren spelen. Hij kan verder weinig leren, omdat hij zo al goed is.

Mijn haren doen.

Wat zou je papa nog willen zeggen?

Lieve papa, ik hou van je.

Papa is een dikke schat.


JAMIROQUAI - Love Foolosophy http://www.youtube.com/watch?v=MKZVNrC0QYA

THIN LIZZY - STILL IN LOVE WITH YOU (05:34 2e solo) http://www.youtube.com/watch?v=XsIubn5Pp6s

DIRE STRAITS - SULTANS OF SWING http://www.youtube.com/watch?v=8Pa9x9fZBtY

PEARL JAM - JUST BREATHE http://www.youtube.com/watch?v=XTb9GNIxpMk

AC/DC - YOU SHOOK ME ALL NIGHT LONG http://bit.ly/TI0R5x

DEREK AND THE DOMINOS - LAYLA http://www.youtube.com/watch?v=Th3ycKQV_4k

PHILIP LYNOTT - OLD TOWN http://www.youtube.com/watch?v=d2OcIqwmSaY

RED HOT CHILI PEPPERS - KNOCK ME DOWN http://redhotchilipeppers.com/videos/33-knock-me-down

FOO FIGHTERS - BIG ME http://www.youtube.com/watch?v=pLdJQFTnZfA

REM - AT MY MOST BEAUTIFUL http://www.youtube.com/watch?v=UIXs66BPooY

RACOON - CLOSE YOUR EYES http://bit.ly/WJykLt

PETE MURRAY - OPPORTUNITY http://www.youtube.com/watch?v=u9TlDXSQfs0


Passies

MUZIEK

WAT BEWEEGT MIJ

DINGEN DIE ME RAKEN

Muziek Muziek is een kunstvorm die gebruikmaakt van klanken, geschikt in een bepaalde tijdsduur. Om muziek te maken wordt gebruikgemaakt van de elementen toonhoogte, ritme, geluidssterkte (muzikale dynamiek), klankkleur en textuur (monofonie, polyfonie e.d.), maar ook stilte. Het woord is afgeleid van het Griekse μουσική (mousikè), 'kunst van de Muzen'.

Emotie Kippenvel, een gelukzalig gevoel, tranen in de ogen of een koude rilling. Een liedje dat niet meer uit je hoofd gaat, een liedje waarop je moet dansen, of de tekst mee moet zingen: iedereen maakt het wel eens mee bij het luisteren naar muziek. De vraag waarom muziek de mens in het diepst kan raken, houdt filosofen en wetenschappers al vanaf de oudheid bezig. Ligt de sleutel tot het geheim in de mens, in de muziek of er tussenin? Een waterdichte verklaring is tot nu toe niet gevonden. Maar gelukkig is die verklaring niet nodig om te kunnen genieten van muziek.

Lied Een lied (ook: zang, canto) is een muzikale vorm waarin tekst op muziek wordt verklankt, vaak vormgegeven in couplet en refrein. ■ ■

In het couplet wordt nieuwe informatie in de tekst aangegeven. Het lied bevat vaak meerdere coupletten, die qua tekst verschillen. In het refrein wordt eenzelfde tekst vaak op dezelfde muziek herhaald.

Ik ben zelf pas op latere leeftijd begonnen met het leren bespelen van een instrument. Het werd natuurlijk de gitaar. Vanaf jonge leeftijd was ik reeds gegrepen door de prachtige solo’s van gitaarhelden en het gevoel dat ze daar in konden leggen. Ik ben geen begenadigd gitarist, maar na een aantal jaren les kan ik inmiddels een heel klein beetje in de buurt komen van mijn helden. Ik ben ook al heel wat jaren bezig om muziek op te nemen, maar eind 2010 is het me uiteindelijk gelukt om echt een eigen liedje te schrijven. Sindsdien heb ik de smaak te pakken. Het is ontzettend leuk om te doen en ik kan er echt mijn gevoel en creativiteit in kwijt. Op http://soundcloud.com/johan-vanderplas69 kun je liedjes van me vinden. Ik zou het leuk vinden als je ze eens gaat luisteren en laat weten wat je ervan vindt!

THE BLACK CROWES - SOMETIMES SALVATION http://www.youtube.com/watch?v=HbD9epjbr7M

KINGS OF LEON - NOTION http://bit.ly/TUsyt2

PRINCE - I WANNA BE YOUR LOVER http://www.youtube.com/watch?v=BSkOvINl-PM

BEASTIE BOYS - THREE MC’S AND ONE DJ http://www.youtube.com/watch?v=XflfiylNNXY


Passies

MIJN KINDEREN

WAT BEWEEGT MIJ

DINGEN DIE ME RAKEN

Mijn kinderen, Niek en Lizan

Mijn kinderen, die zijn echt alles voor mij. Voor mensen die (nog) geen kinderen hebben is het niet uit leggen hoe het voelt om vader te zijn. Men heeft het mij ook geprobeerd uit te leggen, tevergeefs. Vanaf het moment dat ik Niek, mijn zoon in mijn armen hield wist ik hoe het voelde. BOEM! Het is onvoorwaardelijke liefde en dat op het eerste gezicht. En later heb ik dat geluk nog een keer mogen ervaren met mijn lieve meissie, Lizan. En dan, als ze wat groter worden, de dingen die je herkent van jezelf in je kinderen. Qua uiterlijk, maar toch ook vooral in hoe ze zijn en hoe ze doen. Ze zijn, net als ik, echte grappenmakers en praten honderduit. Ze zijn enthousiast, open, (bijna altijd) vrolijk, zingen en dansen veel en zijn erg expressief. Ik wil ze zo goed mogelijk begeleiden op hun weg naar volwassenheid. Ze normen en waarden bijbrengen. Ze leren zichzelf te ontwikkelen, ze te laten ontdekken wat ze leuk vinden. Ze leren te genieten, samen leuke dingen doen, samen lachen, plezier maken. Niek en Lizan, jullie kunnen altijd op me rekenen. Ik hou van jullie! Liedje gemaakt voor mijn zoon Niek:

Liedje gemaakt met mijn dochter Lizan:

http://soundcloud.com/johan-vanderplas69/my-boy

http://soundcloud.com/johan-vanderplas69/lizan


FOTOGRAFIE

Fotografie Fotografie is het met behulp van licht en andere vormen van straling vastleggen van afbeeldingen van voorwerpen en verschijnselen op radiatiegevoelig materiaal. Het woord is afgeleid van het Grieks en betekent letterlijk schrijven met licht (φωτὸς, (phootos), van: φῶς (foos): licht, en γράφω (grafoo): schrijven).

In januari 2010 kocht ik een spiegelreflexcamers, een Olympus E520 en in maart van dat jaar volgde ik via iemand van mijn werk de Basiscursus Digitale fotografie. In april van dat jaar kreeg ik van mijn collega’s bij mijn afscheid als controller een cameratas en een statief. Ik vond het meteen al erg mooi om anders naar dingen te kijken. Ineens valt je veel meer op in de wereld om je heen. Ik merkte dat ik het vooral erg fijn vond om erop uit te gaan, de natuur in. Of ‘s avonds zonsondergangen te fotograferen. Heerlijk ontspannend. Op deze en de pagina hiervoor staan wat van de foto’s die ik gemaakt heb. Op de volgende site staan er nog wat: http://www.flickr.com/photos/24558013@N07/


Mijn Missie Ik ben een enthousiaste, nieuwsgierige en openhartige man die leeft vanuit liefde, harmonie en compassie. Ik ben wijs, innerlijk tevreden en in balans met alles en iedereen om mij heen. Ik wil ervaren, in alles geraakt worden en anderen raken. Ik zoek daarin graag de verbinding met anderen. Ik geniet van alle contacten en activiteiten met mijn kinderen en naasten. Ik sta voor op een plezierige manier samen iets bereiken. Mijn passie ligt in mooie dingen creĂŤren. Dingen die emoties oproepen, bij mezelf en anderen.

Johan  

Persoonlijk magazine van Johan

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you