De Hybride Professional

Page 1

De Hybride Professional Parttime dienstverband Anytime ondernemer

1


2


Een professional die een baan in loondienst combineert met ondernemerschap. Dat is de HYBRIDE PROFESSIONAL. Een vorm waarbij kennis voor de organisatie behouden blijft en de werknemer tegelijkertijd zijn vleugels uitslaat als ondernemer. 3


35

8 12 28

Lezen

4

Zet je passie om in actie en verbeter de wereld

12

Interviews met ervaringsdeskundigen

28

Het Waarde Propositie Canvas

32

Hybride Professional, de arbeidsvorm in nieuwe organisaties

Kijken & Internet

10

Moment met Marieke TV

35

Lees en kijktips

Code of Conduct Vind je overal in dit magazine. Dit zijn gedragsregels in relatie tot de hybride professional die, volgens ons, door organisaties omarmd zouden mogen worden.

Dit magazine is een eigen uitgave met beperkte oplage. KopiĂŤren mag, maar laat het even weten. Vraag naar de digitale versie van dit magazine. 4

Bel 06 50 91 97 06 Mail info@kairos-consultancy.com www.kairos-consultancy.com


Colofon

Kun je

meerdere bazen dienen?

Wat doen wij? Op een interactieve manier maken en delen we kennis om het bewustzijn rondom de Hybride Professional te vergroten. Vanuit verschillende invalshoeken voegen we waarden toe aan een arbeidsvorm in ontwikkeling.

Wij verwachten dat de ontwikkelingen rondom hybride werkvormen net zoveel impact krijgen als ‘parttime werk’ in de jaren 80. Steeds meer werknemers houden er meerdere banen op na. Óf bij twee werkgevers in loondienst óf met een tweede baan als zelfstandige. Uit onderzoek blijkt dat mensen met meerdere banen meer plezier in hun werk hebben, een groter innovatief vermogen bezitten en een betere arbeidsmarktpositie innemen. Deze nieuwe arbeidsrelatievorm is een grote kans; het voorkomt werkloosheid, zorgt voor groeiende kennis en vaardigheden in het bedrijf en meer werkplezier.

met loyaliteit, integriteit en is het niet onduidelijk als iemand zijn aandacht verdeelt over meerdere rollen? Relevante vragen die naar boven komen als het gaat over het combineren van ondernemerschap en dienstverband. Wat betekent het om een hybride professional te zijn? Dat lees je in dit inspiratiemagazine. Er is nog veel meer te ontdekken over dit thema. We werken daar samen aan en we gaan er graag met jou over in gesprek! Arjen van Dijk, Susan van Dijk, Marieke van Dijk, Annette Looijestijn, Martijn Lodder, Arjan Rengers, Marc van den Hoop,

Maar natuurlijk zijn er ook tegenargumenten te bedenken. Want hoe zit dat

Ingeborg van der Vorm, Marc Boijens

5


Code of Conduct

Wij stimuleren ondernemingszin van onze medewerkers niet alleen binnen maar ook buiten onze organisatie. 6


ARTIKEL

ZET JE PASSIE OM IN ACTIE EN VERBETER DE WERELD door Arjen van Dijk

‘Uiteindelijk zijn we allemaal gewoon mensen.’ Deze uitspraak klinkt misschien vanzelfsprekend, maar dat is niet zo. Afhankelijk van de samenleving waarin je geboren bent en wordt groot gebracht treden er allemaal ordeningsprincipes op. In sommige samenlevingen zijn dat kastes in andere samenleving zijn dit haves versus have nots of er worden ordeningen gemaakt op basis van religies. Er zijn veel indelingen te maken. Een bekende indeling in onze samenleving is die van werknemers en ondernemers. Eén die wat mij betreft eigenlijk onnodig is, uiteindelijk zijn we namelijk allemaal gewoon mensen. 7


De indeling van ondernemers en werknemers is volgens mij ik nu ervaar. Als ik dit verschil probeer te typeren dan heeft sterk gerelateerd aan de ontwikkeling in de economie. Ik dit veel te maken met onderliggende overtuigingen, die ik ben zelf opgegroeid als zoon van een boer. Mijn beide opa’s heb overgedragen gekregen tijdens mijn individualiserwaren ondernemer, maar mijn vader koos als gevolg van de ingsproces. Ik ben als babyboomer opgegroeid in een tijd mechanisatie in de landbouw voor een baan als werknemer waarin zaken altijd alleen maar beter gingen. bij een groot industrieel bedrijf. Ook ik ben zelf jarenlang werkzaam geweest in de industrie en later in de kennisin- Risico’s Onze verzorgingsstaat heeft als neveneffect opgeroepen dustrie (universiteit). Ik heb tot mijn 53ste als werkdat we minder goed met risico’s kunnen omgaan nemer gewerkt. Deze rollen en functies gaven en dat veel zaken van de wieg tot het graf mij veel ruimte. In mijn laatste rol als geregeld zijn. werknemer, directeur van een universitaire business school, voelde ik mij Mijn overtuiging is Relaties meer ondernemer dan werknemer. dat ondernemerschap Uit de literatuur weten we dat werknemers(arbeids)relaties bepaald worden De technologische ontwikkelingen een prachtig instrument door machtsrelaties en dat ondernebrachten mijn vader ertoe om van is om de wereld te mersrelaties bepaald worden door een ondernemer werknemer te worden verbeteren. klant- leveranciersrelatie. In de praktijk in de overgang van agrarische econleidt dit tot merkbare verschillen. Bv. de omie naar industriële economie. klant-leveranciers relatie levert meer vrijTechnologische ontwikkelingen brachtheid op maar is voor wat betreft de continuïteit en mij er juist weer toe om van werknemer veel minder voorspelbaar dan de arbeidsrelatie. Als ondernemer te worden (internet bracht wereld mens weten we echter heel goed dat de vrijheid van de wijde kennis binnen handbereik). De overstap naar het ondernemerschap is een stap ge- klant- leveranciersrelatie voor een deel ook schijn is. Als weest die mij veel gebracht heeft. En met de kennis van nu mens hebben we de ander nodig en we moeten het niet zeg ik dat ik deze stap veel eerder had moeten nemen. Het hebben van onafhankelijkheid maar juist van wederzijdse meest opvallende is dat ik vanuit de positie van werkne- afhankelijkheid. Zo zien we dat de klant-leveranciersrelatmer een heel ander beeld had van ondernemerschap dan ies uiteindelijk ook weer naar >> 8


VERBETER DE WERELD BEGIN EEN BEDRIJF verdichting zoeken in partnerships en co-creatie processen. ZZP-ers In deze tijd zien we een opleving van ondernemerschap. Volgens sommigen is dit het gevolg van de neergaande conjunctuur, volgens anderen is dit een structureel onomkeerbaar proces. Onze beroepsbevolking bedraagt ongeveer acht miljoen mensen, waarvan er straks misschien wel drie miljoen zzpers zijn (Adjiedj Bakas, trendwatcher, zegt drie miljoen zzpers, andere bronnen hebben het over één a twee miljoen). De scope van ondernemen Mijn idee is dat ondernemerschap een prachtige manier is om jezelf te ontwikkelen en je passie vorm te geven. De titel van het boekje van Willemijn Verloop: “ Verbeter de wereld, begin een bedrijf “ weet dit passend te verwoorden. Zij beschrijft hoe social enterprises hun plek veroveren tussen goede doelen, commerciële ondernemingen en de publieke sector. Het social enterprise business model is bij uitstek geschikt om een bijdrage te leveren aan het oplossen van maatschappelijke problemen. Ons familiebedrijf Kairos Consultancy heeft een sterke sympathie voor deze aanpak van bedrijfsvoering, maar onze activiteiten richten zich ook op de commerciële onderneming en de publieke sector. Door de scope van ondernemerschap op deze manier te verbreden hoop ik een aantrekkelijk perspectief voor velen te creëren.

De stap naar het ondernemerschap Om de stap naar het ondernemerschap nog makkelijker te maken wil ik graag een nieuw begrip introduceren (met dank aan Lenssen en Manuel): De hybride professional. Zij hebben naast inkomen uit de onderneming ook inkomsten uit loon of pensioen. Dit is een prachtige fading in, fading out constructie voor een startende zelfstandige professional. Het is een vorm van flexibilisering waarbij de kennis voor de organisatie behouden blijft en de werknemer tegelijkertijd zijn vleugels kan uitslaan. Deze vorm roept een aantal spanningen op zoals loyaliteit en het weg lekken van kennis naar de concurrent. Maar voor hen die naar een oplossing willen zoeken is het zeer de moeite waard om deze nieuwe relatievorm van nieuwe spelregels te voorzien. Zij zetten hiermee een stap op het gebied van sociale innovatie die voor de toekomst hard nodig is. Bovendien zou het voor organisaties een manier kunnen zijn om te flexibiliseren. Op deze manier combineren we de machts- en klantleveranciersrelatie op een creatieve manier en ontdoen we de discussie van werknemer en ondernemer van de oude labels waardoor er ruimte ontstaat voor een nieuwe benadering. Mijn overtuiging is dat ondernemerschap een prachtig instrument is om de wereld te verbeteren. En wie wil zich nou niet ontwikkelen? Dat maakt het leven de moeite waard. 9


Staat ‘een eigen bedrijf beginnen’ op jouw bucketlist?

Ik help jou van inzicht naar actie. Voor inspiratie en om samen in beweging te komen en te blijven. Voor jou als ondernemende professional. Om ondernemend in je werk én leven te staan naar misschien uiteindelijk wel die stap naar het ondernemerschap. Laat je mailadres achter en ontvang twee weken een videomomentje in je inbox.

10

WWW.MOMENTMETMARIEKE.COM


Code of Conduct

Net als het recht om deeltijd te werken heeft de medewerker in onze organisatie recht op een hybride aanstelling 11


En wat drijft ze? Wij spraken zeven hybride professionals. Zij vertellen over hun bijzondere werk en hoe ze het voor elkaar krijgen om een baan met ondernemerschap te combineren.

12


T INTERVIEW

Naam: Thomas Mes Leeftijd: 42 jaar Woonplaats: Baarn

Baan in loondienst: Projectmanager ICT, Hogeschool voor de Kunsten

Eigen onderneming: Freelance website- bouwer en ontwerper bij Messy.nl

en start up Whatappik. In die app kunnen mensen hun (online) aankopen en bezittingen bijhouden en ze vervolgens weer delen, verhuren en verkopen. Bovenaan je bucketlist: Dat ik mij volledig kan gaan richten op het ondernemen en dat mijn start-up een succes wordt!

Combineren

Voordelen

Zowel in mijn baan als zzp-er ben ik bezig met ICT en internet. Bij de

Mijn werkgever vindt de combi baan en ondernemerschap prima. Ze

Hogeschool is het meer projectgericht en als zzp-er is het meer ont-

zijn erg flexibel. Ideaal, toch! Ik heb veel vrije dagen en als ik aangeef

werpgericht. Waar ik het ene leer kan ik het andere weer gebruiken.

dat ik het druk heb met freelance-werkzaamheden dan kan ik vakan-

Voor de start-up komt het eigenlijk allebei helemaal samen. Internet,

tiedagen opnemen. Ze hebben er ook echt wel voordeel aan, als er

projecten, management en design. De ultieme combinatie!

wat ontworpen moet worden dan doe ik dat zelf.

Ik combineer voor de variatie en om het extra inkomen. Met mijn vaste baan heb ik een basisinkomen, maar met mijn freelance-

Basisinkomen

opdrachten erbij is het leuk extra geld verdienen. Daarnaast geeft het

Ik haal veel voldoening, plezier maar ook geld uit het combineren.

een stukje vrijheid. Ik houd van de variatie in werkzaamheden. Ik wil

Een basisinkomen en zekerheid haal ik uit mijn vaste baan en met

geen vijf dagen op kantoor zitten!

grote freelance opdrachten vul ik dat inkomen goed aan. Als ik heel veel opdrachten zou hebben, dan zou ik de stap naar ondernemer-

Tijd tekort

shap wel willen maken. Nu wint de zekerheid van een vast inkomen.

Ik heb vrij vaak tijd te kort om alles te realiseren wat ik zou willen,

Ik heb toch een huis, gezin en drie kinderen te verzorgen!

maar het combineren van het werk gaat eigenlijk heel goed. Op dit moment haal ik mijn inkomen voor 2/3 uit mijn vaste baan (3 dagen)

Tip!

en 1/3 uit zelfstandig werk (1 tot 2 dag). 1 dag in de week werk ik aan

Ik merk bij mezelf dat het vrijmaken van extra tijd (in overleg met je

de startup. Dat is vooral investeren :).

werkgever) veel voldoening geeft. Dus maak er tijd voor! Overleg het, ga een dag minder werken. Of neem een paar maanden vrij. Som-

Jaloers

mige werkgevers willen het niet of stimuleren het niet (soms staat het

Mijn omgeving is wel eens jaloers dat ik naast mijn werk ook aan het

in contracten). Kijk daar goed naar en ik geloof dat het echt gaat ve-

ondernemen ben. Een paar vrienden met fulltime banen lopen met

randeren. Hedendaagse bedrijven en internetbedrijven zijn er al veel

bedrijfsideeën rond, maar komen er niet aan toe. Ze blijven zeggen

flexibeler in.

‘ooit wil ik voor mezelf beginnen’. Ik zeg dan, maak die tijd!

13


Waarom kies je voor onzekerheid terwijl je bij de gemeente een prima salaris hebt? 14


J

INTERVIEW

Naam: Johan Bouwmeester Woonplaats: Almere Baan in loondienst: Programmamanager Gemeente Almere Eigen onderneming: Consultancybureau JOHAN (sinds 2010) en maatschap OnTheGood over waardegedreven leiderschap. Wat weten weinig mensen van je? Ik heb veel meubels in eigen huis zelf ontworpen en gemaakt, variërend van stoelen en tafels tot bedden en wandmeubels. Bovenaan mijn bucketlist: De publicatie van mijn volgende boek over waardegedreven leiderschap en lancering daarvan in een nationale conferentie in het voorjaar van 2017!

Om te binden Ze denken en werken goed mee bij de Gemeente. Zij plaatsen dit ener-

Eén been

zijds in het perspectief van goed werkgeverschap (ruimte bieden aan de

Ik combineer omdat ik het nuttig en interessant vind om met één been

talenten van mensen), maar ze willen ook graag mensen blijven binden. Zo

in een grote organisatie te staan als werknemer en met de andere in de

kreeg ik in plaats van een reductie van mijn dienstverband een langdurige

samenleving als ondernemer. Ik weet waar mijn klanten het over hebben.

periode van onbetaald verlof. De ervaringen die ik op doe deel ik straks

Ik heb zelf ook in die posities verkeerd en ben nog steeds onderdeel van

met de organisatie, zoals vraagstukken rondom verantwoording, loya-

een groter geheel. Andersom merk ik dat door mijn ervaringen buiten de

liteit, integriteit, maar ook vragen rondom de arbeidsrechtelijke positie.

gemeente, ik met een frisse blik kan blijven kijken.

Cao afspraken Gek!

Toen ik als wandelende pilot startte - dus een deel van mijn uren en sal-

Grappig genoeg denken veel mensen bij de gemeente dat ik al jaren ge-

aris inleverde bij de gemeente - was de eerste hobbel de cao-afspraken.

leden bij de gemeente vertrokken ben! Terwijl ik er de afgelopen 6 jaar

Onbetaald verlof voor een langere periode, waarin je ook nog eens geld

voor een groot deel van mijn tijd actief ben gebleven. Maar dan denk-

mag verdienen leek in eerste instantie niet mogelijk. Het duurde enige

en veel mensen dat ik dat deed vanuit het eigen bedrijf. Verder merk ik

tijd voordat we de formele afspraak op juridisch aanvaardbare wijze op

dat veel Almeerse collega’s het moedig of interessant vinden dat ik twee

papier hadden staan. Verder ervaar ik dat het combineren van twee agen-

werelden combineer en een aantal ervan zouden het ook graag zelf wil-

da’s - en dat bedoel ik heel letterlijk - soms tot problemen kan leiden.

len doen. Maar er zijn ook Almeerse collega’s die zich afvragen of ik wel goed bij mijn hoofd ben: kiezen voor de onzekerheid van het onderne-

Energie

merschap terwijl je bij de gemeente een prima salaris en veel zekerheid

Ik haal heel veel inspiratie en energie uit mijn dubbelrol! En ik hoop dat

hebt.

ik dat ook terug kan geven aan de mensen met wie ik werk. Zowel bij de gemeente als bij de organisaties met wie ik werk vanuit mijn eigen bedrijf. 15


Code of Conduct

Meer soorten arbeidsrelaties van onze medewerkers wordt gezien als een uiting van vertrouwen en niet als een gebrek aan loyaliteit 16


A INTERVIEW

Naam: Anouk Brokx Leeftijd: 41 jaar Woonplaats: Dordrecht Baan in loondienst: Medisch secretaresse Eigen onderneming: Schoonheidsspecialist en pedicure aan huis. www.neerlandsmooiste.nl Mijn motto: Geniet er van zolang het kan! Wat weten weinig mensen van je? Mijn klanten weten vaak niet dat ik

enorm van festivals houd. Ik wilde dat eerst scheiden, maar ik kom klanten vaak gewoon tegen!

De juiste combinatie

Zekerheid

Ik werkte al tijden in de verpleging, maar op een gegeven moment

Ik combineer nu omdat ik de financiële zekerheid belangrijk vind.

was ik niet meer gelukkig met mijn werk. Ik wilde mijn vrijheid terug.

Mijn inkomen haal ik voor 75% uit mijn vaste baan en 25% uit mijn on-

De flexibiliteit in de verpleging was helemaal verdwenen. Ik schoolde

derneming. Mijn wens is dat mijn eigen bedrijf meer gaat opbrengen

mij in 2004 om tot schoonheidsspecialist en pedicure en deed een

en ik minder afhankelijk word van mijn baan. Ik denk wel dat ik in loon-

visagistenopleiding. In 2008 begon ik mijn eigen zaak. Toen stond

dienst wil blijven werken. Vooral voor de sociale zekerheden. Verze-

ik dus nog met één been in de verpleging. Mijn leidinggevende des-

keringen zijn als zelfstandige moeilijk te betalen. Het is fijn dat die

tijds begreep er niets van. Mijn baan moest op de eerste plaats staan!

kant dan gewaarborgd is.

Daarom ben ik een opleiding tot medisch secretaresse gaan doen. In 2011 heb ik mijn diploma gehaald en werd ik aangenomen op de

Vrijheid

werkplek waar ik als verpleegster werkte. Sindsdien combineer ik

Als ondernemer is het behouden van je vrijheid ook niet altijd

mijn baan in loondienst met een rol als schoonheidsspecialist en

makkelijk, heb ik ervaren. De zorgverzekeraars kozen ervoor om

pedicure.

het behalen van specialisaties in mijn vakgebied erg ingewikkeld te maken. Ik koos ervoor om er niet in mee te gaan. Nu worden

Kiezen

mijn werkzaamheden niet meer vergoed door de verzekering. Dat

Het ondernemersbloed zit in mijn familie. Mijn vader had een eigen

is jammer, maar ik heb er wel mijn vrijheid voor teruggekregen.

bedrijf, mijn oom ook en mijn opa was schoenmaker. Dan begint het

Anders bepaalt er toch nog iemand wat je moet doen, is het niet je

te kriebelen. Ik ben daarom erg blij met de combi. Mijn eigen bedrijf

werkgever zijn het de verzekeraars!

geeft mij heel veel vrijheid. Ik kan alles zelf indelen en doe dan ook alles zelf, van A tot Z. De behandeling, de inrichting van de salon, financiën,

Tip!

marketing. In loondienst ben je maar een klein onderdeel van een

Mijn tip aan de toekomstige hybride professional: Geef niet op en heb

groter geheel, nu ben ik het allemaal!

een lange adem. Ik heb ervaren, hoe meer energie je er insteekt, hoe meer je er op lange termijn voor terugkrijgt. 17


18


M INTERVIEW

Naam: Mirjam Neeleman Leeftijd: 43 jaar Woonplaats: Hoeksche Waard Baan in loondienst: Croupier bij Holland Casino (15 uur) Eigen onderneming: Internetplatform Gezien in de Hoeksche Waard www.gezienindehoekschewaard.nl Motto: Als het niet linksom kan, gaan we rechtsom Wat weten weinig mensen van je? Ik vind het best eng om mijn kop boven het maaiveld uit te steken.

Multi hybride

40% casino -60% eigen onderneming, maar het ziet ernaar uit dat de

Ik werk nu bijna 20 jaar bij Holland Casino als croupier. Ik was 24 toen

cijfers volgend jaar beter zijn. Op dit moment maak ik een regionale

ik begon. Op mijn 33e werd mijn dochter geboren en vanaf dat mo-

krant. Dan hebben we online- en offlineactiviteiten in het pakket en

ment ben ik 40% gaan werken. Destijds was ik al bezig met een HBO

TV Hoeksche Waard.

opleiding tot Ontspanningstherapeute en Voetreflexologe. Ik haalde mijn diploma en startte een eigen praktijk. Ik huurde een ruimte en

Samen

zat heel snel vol.

Van mijn directe omgeving krijg ik wel eens terug dat ik een beetje te hard werk en teveel achter mijn computer zit. Van mijn netwerk krijg

In 2015 stopte ik met de praktijk. Op dat moment was ik bijna

ik positiviteit en energie terug. Ik werk samen met andere mensen om

multi-hybride. Ik werkte in het weekend in Holland Casino. Op

een tof resultaat te behalen. Ik zie ze niet als opdrachtgevers, maar

maandag en dinsdag had ik de praktijk en de overige dagen zat ik

als collega’s eigenlijk. Samen moeten we het beste eruit zien te halen.

achter mijn computer aan “Gezien in de Hoeksche waard” te werken. Het online internetplatform dat ik in 2013 was gestart waar startende

Werkgever

ondernemers met weinig tot geen budget reclame-uitingen konden

Mijn bedrijf en mijn werk zijn echt twee werelden van verschil. Mijn

doen. Op een dag vergat ik het afzwemmen van mijn dochter en

werkgever vindt nevenactiviteiten prima zolang een werknemer aan

realiseerde ik me dat ik een keuze moest maken.

de hiervoor geldende voorwaarden voldoet.

Groei!

Tip!

Inmiddels werk ik nog steeds 15 uur in het casino en besteed ik de

Als je drijfveer alleen maar snel of veel geld verdienen is, dan kom je

rest van mijn tijd aan ‘Gezien in de Hoekse Waard’. Dat is inmiddels

(denk ik) meestal bedrogen uit. Neem de tijd om rustig op te bouwen,

veel meer dan alleen een online platform. We maken een televisie-

netwerk te creëren en blijf altijd integer en vriendelijk, kwaliteit komt

programma voor de regionale omroep, ik schrijf artikelen voor mag-

altijd boven drijven en bovendien … als je het echt leuk vindt houd je

azine De Waard, (een regionale Glossy) er komen eigenlijk allerlei

het ook vol, ook bij tegenslag!

opdrachten op me af. Op dit moment is de inkomstenverhouding 19


G

COVERWORKSHOP Persoonlijk & professioneel profileren

Doe mee! 20

WWW.COVERWORKSHOP.COM


G INTERVIEW

Naam: Glenn Holster Leeftijd: 29 jaar Woonplaats: Amsterdam Baan in loondienst: voorheen recruitment manager. En nu vooral trainer/coach bij Mazars Mijn onderneming: Trainer/coach/facilitator vanuit GMH8 Bovenaan mijn bucketlist: Helikopter snowboarden in Canada Wat weten weinig mensen van je? Ik heb de Kilimanjaro beklommen voor War Child

Veilig

Eigenzinnig

Een paar jaar geleden heb ik mij verder verdiept in generatieverschil-

De reacties uit mijn omgeving zijn bovenal positief. Ze vinden het

len. Ik kwam erachter dat generatie Y - waar ik toe behoor - steeds

eigenzinnig, anders, ondernemend. En het is bij vlagen ook druk, dat

vaker banen combineerden of dingen naast hun werk deden. Dat was

wel. Ik heb een vriendin die ook ambitieus is met haar werk, dus we

voor mij een trigger. Waarom zou ik niet voor mezelf beginnen? Ik ben

begrijpen elkaar gelukkig :)

toen gestart met mijn eigen bedrijf. Wat ik, in een hybride vorm, zie als een veilige manier van ondernemen. Ik loop weinig risico en het

Balans

heeft mijn rol als trainer bij mijn werkgever heel erg versterkt. Eerst

Soms is het vinden van balans en rust wel eens lastig. Het is vooral

was ik recruiter, maar langzamerhand werd ik steeds meer gezien

een interne worsteling. Gevoelsmatig denk ik soms: ik moet vana-

als trainer/coach. Die rol kenden we nog niet bij Mazars, maar nu dus

vond nog wat werk doen, omdat ik dan de hele dag training heb ge-

wel! Want sinds september kan ik mij volledig richten op training,

geven. Ik heb alleen nog nooit de feedback gekregen: ‘je doet je werk

coaching & ontwikkeling. Ik heb binnen Mazars dus mijn eigen functie

niet goed, want je hebt een eigen bedrijf ernaast’. Ik zie ook echt dat

gecreëerd.

het elkaar versterkt. Ik doe kennis en expertise buiten de organisatie op en daar heeft mijn werkgever ook wat aan!

Focus Toen ik voor mijzelf wilde beginnen en vertelde aan mijn werkgever

Tip!

was de eerste reactie: ‘Oh, ga je dan weg?’ Maar dat zag ik anders. Ik

Voor de hybride professional heb ik vooral één tip. Just do it! Heb het

zag juist een mooie combinatie tussen enerzijds in loondienst zijn,

lef om het te doen en blijf daarin de balans zoeken. Het loopt door

anderzijds ondernemen. Het combineren is soms hectisch, maar

elkaar, zo krijg je door de dag heen op beide mailadressen mail en

gaat meestal erg goed. Ik ben van mijn directe collega’s de enige die

dat kan soms niet wachten tot je ‘werk’ of ‘bedrijf’-dag.

hybride werkt en dat is soms wel wennen voor anderen. Ze vragen

En voor de werkgever. Ik denk dat het alleen maar voordelen heeft.

zich dan soms wel eens af of ik wel voldoende focus voor Mazars kan

De tijd van controle en beheersen is voorbij. Als werkgever moet je dit

hebben.

kunnen loslaten en jouw medewerker de ruimte geven en vertrouwen. Dat betaalt zich zeker terug.

21


Hoezo zit er geen 48 uur in één dag? 22


E

Naam: Esther Schippers Leeftijd: 36 jaar Woonplaats: Den Haag (dichtbij het strand, jippie!) Baan in loondienst: Opleidingscoördinator op de afdeling Learning & Development bij Aegon (38 uur) Eigen onderneming: Yogadocent bij 100%YOGA ( +/- 10 uur) Wat weten weinig mensen van je? Ik heb een kinderboek geschreven. ‘De avonturen van Sim.’ Wat staat er bovenaan je bucketlist? Mijn grote droom? Internationaal doorbreken met mijn eigen yoga imperium inclusief eigen kledinglijn.

Slapen Het is best wel buffelen om dit allemaal te combineren. Uit mijn

Bewust van jezelf

omgeving krijg ik vaak terug dat ze het hartstikke leuk vinden dat

Ik was al gestart met 100%YOGA toen ik drie jaar geleden bij Ae-

ik naast mijn werk nog een andere passie heb en er daadwerkelijk

gon begon als opleidingscoördinator. In 2011 schreef ik mij in bij

wat mee doe. De tweede reactie is dan vaak, hoe doe je dat dan

de KVK. Het werk als opleidingscoördinator en als Yogadocente

allemaal? Mijn antwoord is dan: “Who needs sleep?” Ik vind wat ik

lijkt misschien verschillend. Maar als ik er verder over nadenk is er

doe zo onwijs leuk en krijg er dus energie van. Ook al heb ik een

wel overlap. Bij ons op de afdeling Learning & Development gaat het

rotdag, als ik dan een lesje geef dan word ik daar blij van. Dan is

over wie je bent en waar je behoefte aan hebt en met mijn yoga-

mijn batterij ook opgeladen.

lessen maak ik je bewust van wat je voelt. Het zijn twee verschillende dingen, maar ze helpen je allebei bewuster te zijn van jezelf.

Les aan collega’s Mijn werkgever is ook enthousiast over mijn ‘tweede leven’. Zo

Uren en euro’s

enthousiast zelfs dat ik de ruimte heb gekregen om een yoga pilot te

Op dit moment haal ik mijn inkomen voor zo’n 80% uit mijn vaste

doen. Het afgelopen half jaar heb ik twee keer in de week lesgegeven

baan en 20% als yogadocent. Mijn wens is dat die verhouding een

aan mijn collega’s. Dat was ontzettend leuk om te doen en ik hoop

ommezwaai zal maken. Ik werk 38 uur bij Aegon en geef zo’n 10 uur

natuurlijk op een vervolg.

per week yogalessen. Dat doe ik bij verschillende sportscholen die mij kunnen inhuren en geef ook les op mijn eigen locatie.

Uitdaging Het blijft een uitdaging om te plannen. Ook vind ik lastig dat ik geen

Geluk

acquisitie kan doen als ik op mijn werk zit. Ik zeg altijd: Hoezo zit er

Yoga is niet voor iedereen, maar als ik iedereen hetzelfde blije gevoel

maar 24 uur in één dag? Kunnen we geen dagen hebben van 48 uur?

kan geven aan het einde van de les als ik zelf heb, dan ben ik heel gelukkig.

23


24


B

INTERVIEW

Naam: Bart Buijs Leeftijd: 36 jaar Woonplaats: Alkmaar Baan in loondienst: Instructeur signmaker en bpv begeleider bij het Horizon College Heerhugowaard (3 dagen) Eigen onderneming: Webshop en interieurprojecten studio Gespuis. www.studiogespuis.nl (2 dagen + vrije tijd) Wat weten weinig mensen van je? Dat ik eigenwijs ben!

Meningen De omgeving heeft altijd wel een mening natuurlijk. Ten eerste kreeg ik al reacties op het feit dat ik van baan veranderde. Ze vroegen zich

Gaaf

hardop af waarom ik op een school ging werken. Ik had toch een

Tijdens mijn vorige baan als projectleider bij een bekend ‘groot for-

goede baan? Mijn antwoord is, ik doe wat ik leuk vind. Dat vind ik het

maat printer’ begon het al te kriebelen. Ik merkte dat de spullen die ik

belangrijkste, zelfs belangrijker dan meer inkomen..

hobbymatig verzamelde en verhandelde steeds populairder werden. In oktober 2015 schreef ik mij officieel in bij de KVK en begon mijn

Afgekaderd

webshop en ontwerpstudio, Studio Gespuis. De meubels die ik ver-

Het combineren gaat best wel goed. Ik heb de mazzel dat de dagen

koop hebben persoonlijkheid en zijn uniek. Een fulltimebaan in com-

op school duidelijk zijn gekaderd. In het onderwijs komt het combi-

binatie met mijn onderneming bleek lastig te combineren. Ik had het

neren van banen vaak voor, dus ze zijn het ook gewend. De school is

geluk dat ik snel een nieuwe baan vond bij het Horizon College. Als

ook juist blij dat er mensen met ervaring uit de praktijk voor de klas

instructeur werk ik drie dagen. Ik sta de praktijklessen bij, daarin leer

staan.

ik de leerlingen het belettering/signmaker vak. Het is allebei heel erg gaaf om te doen. Wel tijdrovend, maar tot nu toe goed te combineren.

Met Studio Gespuis koop ik in wat ik mooi vind en doe ik alleen projecten die die mij passen. Het lijkt vrij eenvoudig en ik denk wel eens,

Combineren

had ik het maar eerder gedaan. Dat is achteraf makkelijk praten, want

Ik combineer omdat ik een stuk zekerheid vind bij een grote organi-

de tijd was eerder niet rijp. Deze stap zetten met een koophuis en een

satie. Ik kies er wel bewust voor om te combineren. Wat ik soms wel

gezin met drie kids (5, 8, 16), dat lukte gewoon niet eerder.

lastig vind, is dat veel mensen denken: ‘Je hebt een baan en je doet het ondernemerschap erbij.’ Voor mij is dat niet zo. Mijn hart ligt bij

Tip!

het zelfstandig ondernemen. Ik werk voor mezelf en heb mijn baan

Wees eerlijk en open, geef complimenten als je iets moois en

erbij. Uiteindelijk is mijn wens om een groter deel van mijn tijd aan

inspirerends tegenkomt en werk samen. Dat werkt (aanstekelijk) al is

Studio Gespuis te besteden.

dat soms op de lange termijn.

25


Heb je altijd mooie carrièrepaden gevolgd en ben je er nu aan toe om je eigen weg te banen? Ben je toe aan een volgende stap in je carrière? Misschien wel als zelfstandig ondernemer of als hybride professional? Dan is het cruciaal om je verhaal helder te krijgen. Jezelf te laten zien. Je hele zelf!

W WW.B O U WEEN B EDR I J F DAT W E R KT VO O RJ O U. CO M

Bouw zes maanden intensief aan jezelf en je bedrijf. Wij geven je het beste van wat Kairos te bieden heeft. In dit programma maak je en persoonlijk magazine waarmee je je professioneel kunt profileren. 26


Code of Conduct

Voor de organisatie

Hybride professionals hebben evenveel ontwikkelkansen als reguliere (monogame) medewerkers in onze organisatie 27


Wendbaarheid en flexibele instelling van een Hybride Professional

Voordelen

Productiviteit stijgt doordat de hybride professional meer in zijn kracht zit Hybride professionals leveren externe prikkels die bedrijfsblindheid voorkomen in de organisatie

Vaste kosten worden flexibel(er)

Voorkomen van demotivatie, uitval of burn-out en reorganisatiekosten

Hybride Professional is de “meest externe interne�

Hybride professionals kunnen een voorbeeld zijn voor andere medewerkers voor persoonlijke ontwikkeling en ondernemerschap

Vasthouden aan 24/7 of minimaal 40-urige werkweek Twijfel aan loyaliteit Planning binnen organisatie (afhankelijk van derden)

Perceptie dat kennis kan weglekken naar de concurrent

Borging van continuiteit; kennis en kwaliteit Beschikbaarheid

Nadelen 28

Onbekend maakt onbemind

Afhankelijk van je rol binnen een organisatie

Perceptie dat energie maar een keer kan worden ingezet


Klanttaken Klantprofiel van de organisatie Anticiperen op toenemende: 1. Inzet van flexibele krachten 2. Aantal professionals die kiezen voor zelfstandig ondernemerschap; 3. Tekorten op een groot aantal vakgebieden Arjan Rengers

Om meer inzicht te krijgen in de voordelen,

Anticiperen op de verwachting dat veel schaarse kennis straks buiten de organisatie ligt

nadelen en effecten van deze arbeidsvorm hielden we verschillende ‘Leader Lunches’ in het land. Tijdens deze bijeenkomst konden professionals en organisaties ons input geven over deze thema’s. We werkten hiervoor met het Waarde Propositie Canvas. Dit is een

Reduceren van kosten en complexiteit binnen de organisatie

verdieping op het Business Model Canvas. In dit model wordt specifiek ingezoomd op de klantsegmenten en de waardepropositie. Op deze pagina vindt u het ingevulde klantprofiel uit het canvas van de organisaties. Op de volgende pagina vindt u het ingevulde klantprofiel van de hybride professionel zelf. 29


Vorm van flexibilisering waarbij kennis voor de organisatie behouden blijft en werknemer in hybride vorm zijn vleugels kan uitslaan

Voordelen

Delen van kennis, ervaring, producten, diensten en klanten Voortdurend ontwikkelen

Meerdere opdrachtgevers

Basisinkomen door continue stroom aan werk Vrijheid

Elk op zijn eigen manier een bijdrage leveren

Verschillende en afwisselende vraagstukken Combinatie met privĂŠ

Grotere organisaties stellen hoge eisen aan continuĂŻteit; borging van kennis en kwaliteit

Een zelfstandige professional die alleen werkt is zelf ook de grens van de kennis en capaciteit die hij kan leveren

Beschikbaarheid

Nadelen 30

Noodzaak tot samenwerking met andere zelfstandige professionals of met bureaus

Loskomen uit bestaande werkgever-werknemer keurslijf

Omgaan met twijfel aan loyaliteit van werkgever

Vertrouwen krijgen van de werkgever?


Klanttaken Klantprofiel van de Hybride Professional Welke stappen moet ik zetten om me te kunnen aanpassen en klaar te zijn voor de toekomst?

Inspirerende flexibele werkverbanden, communities en netwerken; Juiste plek vinden in veeleisende markt;

Kennis ontwikkelen, delen en combineren om unieke waarde proposities in de markt te zetten

Nieuwe samenwerkingsvormen bedenken o.b.v. gelijkwaardigheid en gezamenlijke ambitie Eigen loopbaan in energieke banen leiden

31


32


33


Column

HYBRIDE PROFESSIONAL

De arbeidsvorm in een veranderende organisatie? door Marc Boijens

In de huidige wereld is de professional er in twee smaken: werknemer en zzp’er. Maar om toekomstbestendig te zijn, moeten organisaties veranderen. En dat brengt veranderingen op het gebied van arbeidsrelaties met zich mee. Ziedaar de opkomst van een nieuwe arbeidsvorm: de Hybride Professional. Een professional die naast inkomsten uit een onderneming ook inkomsten heeft uit loon of pensioen. Deze flexibele arbeidsvorm heeft zowel voor de organisatie als voor de professional belangrijke voordelen. Een voordeel voor de organisatie is bijvoorbeeld dat kennis behouden blijft en er tegelijkertijd nieuwe kennis binnenkomt. De Hybride Professional is de “meest externe interne”; flexibel, energiek en gemotiveerd. Dat is goed voor de productiviteit en verkleint de kans op uitval en hoge reorganisatiekosten. Bovendien kan hij een voorbeeld zijn voor andere me-

34

dewerkers als het om persoonlijke ontwikkeling en ondernemerschap gaat. Verder past de hybride vorm perfect bij nieuwe manieren van werken zoals co-creëren en intuïtief experimenteren. Wat levert het de Hybride Professional op? Die kan vanuit een vaste basis zijn vleugels uitslaan. Hij is flexibel op het moment dat hij een stap in zijn carrière wil maken of de organisatie van hem vraagt om een stap naar buiten te zetten. En omdat hij ook naar buiten is gericht, ziet hij tijdig of zijn persoonlijke ontwikkeling nog wel in lijn is met die van de organisatie. Het is een ideale arbeidsvorm voor de ondernemende professional die op zijn best is als hij twee of drie activiteiten naast elkaar uitvoert, maar niet per se zzp’er wil worden. Ik kan hierover meepraten, want ik ben een Hybride Professional! Een dierbare oud-

coach omschreef mij ooit als een “optioneel ingesteld persoon”. Ik voelde al een tijd dat mijn interesses, ideeën en ambities steeds meer over de grenzen van één werkgever heen groeiden en besloot in 2015 om “full time” in dienst te blijven en daarnaast “any time” met andere activiteiten aan de slag te gaan.

“Hij is een externe interne”

Die mindset geeft mij veel energie. En past bovendien bij mijn beeld van de organisatie van de toekomst, die afhankelijk van het vraagstuk een coalitie vormt.


Voordat de Hybride Professional een “gangbaar fenomeen” kan worden, moeten organisaties een aantal vooroordelen overwinnen. Zoals het idee dat “iets buiten het bedrijf nooit positief kan zijn voor het bedrijf”. Of dat met het naar buiten treden van de professional er kennis weglekt naar de concurrent. Veel werkgevers hebben de opvatting dat loyaliteit ondeelbaar is en dat iemand zijn energie maar één keer kan inzetten. En blijven vasthouden aan een minimaal 40-urige werkweek. Het is belangrijk dat werkgevers “hun” Hybride Professionals leren vertrouwen en dat er een relatie ontstaat waarin de plannen van de professionals om activiteiten buiten loondienst te ontplooien openlijk kunnen worden besproken. Ik ben ervan overtuigd dat de tijd meer dan rijp is voor de Hybride Professional. Nu wordt het tijd om de markt te helpen zich open te stellen voor deze nieuwe vorm. Ik laat zelf al zien dat het werkt: zowel in de organisaties waarvoor ik werk als voor mezelf. Herken je je in mijn verhaal? Zet ook die stap en lever zo een bijdrage aan de verdere flexibilisering van de arbeidsmarkt. 35


Code of Conduct

Hybride professionals zien wij als mogelijkheid om onze eigen naam uit te dragen en netwerk uit te breiden, niet als medewerkers met een

potentieel confllcterend belang.

36


WORKING IDENTITY Wil je de sprong in het diepe wagen? Hermina Ibarra laat een nieuw model zien voor het herinrichten van je carrière. En dat is niet door erover na te denken, maar te doen! Ibarra beschrijft dat met veel mooie voorbeelden van carrierestappen.

Dansend naar de toekomst

Dit boek introduceert het begrip Hybride Professional. Het beschrijft het succes en de speelruimte in vergelijking met de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt.

De crux van het combineren

Deze long read doet op veelzijdige wijze verslag van een actieonderzoek naar de kansen en keerzijdes van gecombineerde werkrollen, beroepen en (loop)banen. Google op de Crux van het combineren. Zeker het lezen waard!

MARIE FORLEO Deze video moet je zien als je heel veel dingen leuk vindt om te doen en moeite hebt met de vraag:" Wat doe je?" Want je doet zoveel! Bekijk de video's van Marie Forleo op www.marieforleo.com. 37


Snel & Scherp, dat zijn wij. Eerlijk & eigenwijs ook. En, enthousiast! We hebben een combinatie van bedrijfskundige en psychologische achtergrond, aangevuld met een groot aantal jaren ervaring in Nederland en de VS. We zijn een klein en slagvaardig bedrijf met grote ambities en mogelijkheden. Onze unieke combinatie maakt dat wij vanuit meerdere generaties met verschillende perspectieven kijken. We werken persoonlijk en open en zijn resultaatgericht en creatief.

Wat is jouw verhaal? Dat is wat mensen willen weten. Als voorbeeld en inspiratie, maar ook voor jezelf, want helderheid geeft focus. Wij geloven dat iedereen iets eigens toe te voegen heeft. Alleen is het soms lastig voor jezelf om te benoemen wat dat precies is. En dat is jammer. Wij geloven in jouw potentieel. Dat er meer uit te halen is. Meer te groeien. Als persoon, team, of organisatie. Denk maar eens na:

“Wat zou er gebeuren als je jouw bijdrage aan de wereld echt zichtbaar maakt?”

Wij willen met leuke mensen samenwerken die dicht bij ons staan. Het ‘Feels Like Family’ gevoel delen we met onze samenwerkingspartners.

Arjan Rengers

Marc van den Hoop

Marc Boijens

Ingeborg van der Vorm

WWW.KAIROS-CONSULTANCY.COM

Martijn Lodder

Annette Looijestijn


** De werkgever aan het woord ** Best of both worlds? Meer vrijheid en meer zekerheid ** Impressie van een Leader Lunches bij u in het bedrijf? ** Meer over de resultaten van de minor ‘ Hybride Professional’ op de Avans Hogeschool

39


Gei ¨ nspireerd? WWW.KAIROS-CONSULTANCY.COM

40