Ingeborg magazine

Page 1

Ingeborg Energiek

Innovatieve raadgever

Analytisch

Inclusief Ikigai tips!

Duurzame inzetbaarheid Buzzword of keiharde noodzaak?


“Measure your success by how much fun you are having”.


Ingeborg 3

Foto: Ingeborg van der Vorm | Buthan


COLOFON

“Leef met LEFF! Leiderschap Eigenaarschap Focus & Fun”

Overname van tekst(gedeelten) en beeldmateriaal mag alleen na voorafgaand verkregen goedkeuring van Ingeborg. Vraag Ingeborg naar de digitale versie van dit magazine. Dit magazine is gemaakt in samenwerking met Kairos consultancy. Vind, vertel, verkoop jouw ware verhaal. Wil jij ook een blad maken? Neem even contact op met Susan van Dijk van Kairos consultancy (susan@kairos-consultancy.com). Zij helpt je graag. Portretfotografie www.Meginzondervan.nl en www.SandraStokmans.nl

4 Ingeborg

Ingeborg van der Vorm Ingeborg.vander.vorm@rws.nl 06 11 21 62 29


VOORWOORD

Duurzaamheid van mensen draait in de kern óók om energiebronnen! Duurzame inzetbaarheid is een bekend arbeidsmarktthema. Maar wat is het eigenlijk als we, vaak onbewust door de waan van de dag, van klus naar klus rennen? Het wordt dan al snel een ding voor later. De artikelen in dit nummer heb ik geschreven om ‘grip’ te krijgen op het thema duurzame inzetbaarheid en wat het voor mij betekent. Het is geen buzzword maar keiharde noodzaak. Ik vind het belangrijk dat ik gemotiveerd, gezond, met energie én met de juiste kennis en kunde kan blijven werken. Nu en in de toekomst. Zodat ik met plezier inzetbaar blijf in mijn werk en toegevoegde waarde voor mij en de organisatie behoudt. Inmiddels heb ik ervaren dat ‘verbinding’ een sleutelwoord is. Door dicht bij mezelf te blijven en mijn hele zelf mee te nemen, geef ik invulling aan duurzame inzetbaarheid. Duurzame inzetbaarheid is in beweging zijn. Weten waar je vandaan komt, waar je staat én waar je naar toe beweegt. Hoe? Voor mij betekent het trouw zijn aan mijn (werk)normen en -waarden. Dingen te doen die mij drijven, waar mijn talent lig. Te weten wat ik (niet) wil en (niet) kan en dit in een open, gelijkwaardige dialoog bespreekbaar maken. Te reflecteren en verantwoordelijkheid te nemen voor mijn gevoel en (werk)situatie. Mijzelf te (blijven) ontwikkelen en hulp vragen als dat nodig is. Kleine stappen te zetten en hierop focussen. Plezier te beleven aan de weg die ik, samen met de ander(en), bewandel. Werken in verbinding met jezelf is een groeipad, en gaat gepaard met vallen en opstaan. Zelfreflectie en –kennis maken dat ik steeds beter weet wat wel en niet (meer) bij mij past. Ik leef en werk steeds meer vanuit wie ik bén met als motto: “leef met LEFF” (Leiderschap, Eigenaarschap, Focus en Fun). Mensen zullen steeds langer doorwerken en de gemiddelde leeftijd op de werkvloer stijgt. Bedrijven en organisaties die werk maken van de gezondheid en vitaliteit, betrokkenheid, tevredenheid en ontwikkeling van hun medewerkers, plukken daar (vaak) direct de vruchten van. Het zorgt voor meer werkplezier, minder ziekteverzuim en een hogere arbeidsproductiviteit. Is een integrale benadering van duurzame inzetbaarheid daarmee niet noodzakelijk voor ons allemaal? “Werk maken van duurzame inzetbaarheid is noodzakelijk voor jezelf maar ook voor de ander en de maatschappij”. Zelfreflectie vergroot je inzicht. Bij het lezen van een artikel, stel jezelf dan eens de vraag: “hoe werkt het voor mij?.

Ingeborg 5


Wat is duurzame inzetbaarheid eigenlijk? Duurzame inzetbaarheid wordt vaak als abstract of te veel omvattend ervaren. Eigenlijk is duurzaamheid van onze arbeid, onze inzet, niet veel anders dan in de energiesector. Als we daar praten over duurzaamheid, is het concreet. We kennen groene energie, opgewekt uit milieuvriendelijk bronnen die onuitputtelijk zijn. Ook bewuster energiegebruik is duurzaam.

De kern is niet anders...

In de kern gaat het bij duurzame inzetbaarheid óók om energie. Alleen dan niet om wind- of zonenergie, maar om de eigen energiebron; je batterij. Hoe laad je op? Hoe zorg je ervoor dat je zelf niet zonder stroom komt te staan? Dat een bore- of een burn-out niet op de loer ligt. Heb je energie over om in beweging te blijven? Door talenten te (her)kennen én benutten, behoud je energie. Energie die zich kan vertalen in werkplezier, innovatie en productiviteit. Werkgevers steken periodiek de thermometer in de organisatie om te meten of je als medewerker geïnspireerd, gemotiveerd en tevreden je werk doet. Deze, maar ook factoren in relatie tot je werk en je gezondheid, zoals voeding, ontspanning, beweging en mind-set maken dat je je energiebron op pijl houdt. Als jij zélf in beweging en in verbinding met jezelf komt, boor je een eigen, onuitputtelijke energiebron aan. Mijn ervaring is dat tijd investeren in jezelf door te reflecteren of te onderzoeken wat je drijft en waar je talent ligt, richting geeft. Om vervolgens activiteiten op te pakken die (meer) bij je passen of bewust niet meer moet (willen) oppakken. Investeren in jezelf zodat je ook op de lange termijn je werk goed, gezond en met plezier kunt doen; dat is duurzame inzetbaarheid. Wíl en kún jij energie, tijd en middelen stoppen in je persoonlijke ontwikkeling of een loopbaanstap? Wéét je hoe je dat moet doen en wát de mogelijkheden zijn? Als je hier zicht op hebt, ben je ook in staat concreet hulp te vragen en in beweging te komen. 6 Ingeborg


Duurzame inzetbaarheid is in beweging zijn. Weten waar je vandaan komt, waar je staat én waar je naar toe beweegt.

COLUMN

“Manage your Energy, Not your Time”

Van mensen wordt meer en meer in hun werk gevraagd. Mensen willen hieraan tegemoetkomen, maar de huidige methodes, langer en harder doorwerken, lijken achterhaald. Mensen worden moe en raken uitgeput of worden ziek. Ze ontkrachten ook de gezondere werkomgeving. Langer doorwerken op kantoor, werkt niet. Tijd is een gelimiteerde bron. Persoonlijke energie is oplaadbaar, volgens Schwartz en McCarthy. Door het bevorderen van bedrieglijk eenvoudige rituelen die medewerkers helpen hun energie bij te vullen, bouwen organisaties aan medewerkers fysieke, emotionele en mentale veerkracht. Deze rituelen houden korte pauzes op gezette tijden in, uitspreken van waardering voor anderen, beperken van onderbrekingen, en meer tijd besteden aan activiteiten en werkzaamheden die mensen het best kunnen en hen het meeste plezier geven.

Energievreter én energiegevers

In een gelijkwaardige dialoog maak ik mijn duurzame inzetbaarheid bespreekbaar, door met mijn leidinggevende concreet energiegevers en energievreters te benoemen en een goede balans te vinden. Energievreters, het woord zegt het eigenlijk al, zijn activiteiten of personen die energie vreten. Iedere keer dat ik deze activiteiten gedaan hebt, voel ik me futloos. Energiegevers zijn activiteiten of personen die heel veel energie lijken te geven. Nadat ik zo’n activiteit hebt gedaan voel ik me weer helemaal opgeladen! Door te weten waar ik energie van krijg oftewel te weten wat mij drijft, kan ik vanuit die drijfveren, mijn talenten benoemen en een koppeling maken naar (de ontwikkelbaarheid van) mijn competenties. Duurzame inzetbaarheid is in beweging zijn. Weten waar je vandaan komt, waar je staat én waar je naar toe beweegt. Noodzakelijk, voor mij, jou en de organisatie. De wereld om ons heen veranderd in een rap tempo. Banen van de toekomst zijn nu nog niet bekend. Blijven werken op de manier die we kennen, werkt niet voor de toekomst. Om bij te blijven in deze snel, elkaar opeenvolgende verandering, is duuzaam inzetbaar zijn essentieel zodat jij en ook organisaties wendbaar blijven. Nu en in de toekomst.

Hoe werkt dit eigenlijk voor jou? Reflectie checklist: • Wat wilde je leren/bereiken (in een bepaalde periode)? • Aan welk(e) competentie/vaardigheid heb je gewerkt in deze periode? • Wat ging goed in deze periode? • Wat kan beter? • Wat ga je de volgende keer anders doen? • Wie of wat heb je daarvoor nodig? Vragen om bij stil te staan: • Weet je wat jouw talenten zijn? • Wat heb jij te verliezen als je je talenten inzet? Of juist te winnen? • Weet je wat bepaald of je een goede dag hebt gehad of juist een slechte dag? • Heb je tijd en de middelen om talenten te ontwikkelen? • Weet je wat de mogelijkheden zijn binnen je bedrijf?

Ingeborg 7


LEVENSLIJN

1970

Passie & Energie

Eerste levensjaren Geboren en getogen als oudste dochter in Papendrecht. Sterrenbeeld: Leeuw. Als zeemansdochter hebben water, (zee)schepen, havens en logistiek een magische aantrekkingskracht op mij.

1988

Werken en leven vanuit wie ik ben, door invulling geven aan het vergroten van het zelf-bewust-zijn van medewerkers door talenten centraal te stellen en deze te benutten, zonder uit te (laten) putten.

Leren & Ontwikkelen

Een rode draad in mijn leven. Met 18 jaar en 3 diploma’s op zak, ging ik werken. Ik was voor mijn gevoel tenslotte al ‘oud’. Ik ging aan de slag als verkoopsecretaresse bij Bakkerol van Unilever. Ik leerde dat ‘tijd’ een relatief begrip is en dat je met 21 jaar gewoon nog ‘jong’ bent.

Ik nam ontslag om op de HEAO mijn honger naar verdere ontwikkeling te stillen. Na de studie werkte ik 18 jaar bij Interpolis, later Achmea en deed ervaring op in de Ondernemingsraad en als verkoper, productontwikkelaar, klachtenbegeleider en inkoper.

Anderen omschrijven mij als vrolijk, enthousiast, creatief en energiek. Vanuit mijn passie de ander inspireren, een duwtje in de rug geven op een manier die past bij de persoon. De blijheid en energie die deze samenwerking oplevert is een cadeau voor ons allebei.

This is my 8 Ingeborg


1993

Culturen proeven

Mijn uitwisselingtrip naar de University of Westminster in Londen en mijn stage in Antwerpen, maken dat ik de smaak van cultuurproeven te pakken krijg. Cultuur proef ik ook tijdens mijn wereldreizen. Zo kwam ik ook telkens op andere manieren in aanraking met het enorme spectrum aan normen, waarden en overtuigingen wat mij verder bewust maakte dat er niet één waarheid bestaat. Het is maar net vanuit welk referentiekader je iets bekijkt. Dat inzicht geeft mij vrijheid.

Vormvrij Ontwikkelen

Afstemmen & Verbinden

Een rijk moment is de ontmoeting met Pim en de geboorte van onze dochter Merel. Het begon ooit met ‘Houden van, omdat…’ en groeide naar ‘Houden van, ondanks…’ Het ontwikkelen van mijzelf en de ander zit in het begrijpen en het overbruggen van de verschillen. Niet door aan te passen, maar door leren afstemmen op de ander.

Een bewuste stap naar zelfstandigheid na een mooi, intensief en enerverend leerproces. Ik kan en en mag van mezelf gehoor geven aan de innerlijke wens om tijdelijk mee te lopen met de ander in hun persoonlijke ontwikkeling.

2008

Ik heb ontdekt dat mijn aangereikte tips en trucs de ander op weg helpen om zelf aan de slag te gaan. Door meer in mijn kracht, kennis en ervaring te staan, ontstaan boeiende co-creaties en komen we samen tot nog meer en betere resultaten.

Vormvrij Ontwikkelen krijgt voor mij een diepere betekenis. Als hybride professional kies ik een werkvorm waar het om én-én in plaats van of-of. Ik geef invulling aan mijn passie, verbind netwerken en verkrijg inkomen uit zelfstandig ondernemerschap én loondienst.

2016

In de rol als strategisch contractmanager ga ik bij Rijkswaterstaat aan de slag binnen de categorie Duurzame Inzetbaarheid en Mobiliteit voor de Rijksoverheid.

Duurzame

life

2014

Hybride professional

inzetbaarheid bij Rijkswaterstaat

2019

Een kantelmoment. De werkvorm pas ik aan zodat deze beter aansluit bij mijn werk-privé balans. Ik stop als zelfstandig ondernemer en combineer de elementen van Vormvrij Ontwikkelen met mijn rol bij Rijkswaterstaat . Ik werk vanuit ‘Ingeborg’. Verzorg workshops voor mijn collega’s en geef vorm aan een andere, vormvrije aanpak voor social return. En draag zo bij aan de afdelingsdoelstelling “IUC duurzaam beter”.

‘16-’19

Ingeborg 9


Buiten

de lijntjes kleuren Talenten ≠ Competenties Vraag iemand naar zijn talenten en vervolgens blijft het vaak stil of er volgt een opsomming van competenties. Je krijgt niet te horen wie iemand is, maar wat men doet. Wat men heeft bereikt. Als je vraagt wat iemand doet, krijg je vaak te horen wie men ‘denkt’ te zijn. Ik ben loodgieter. Ik ben trainer. Ik ben …. Vul voor jezelf maar in. Met een beetje pech hoor je ook nog het woord ‘maar’ er tussen staan. Ik ben maar loodgieter….

Het is mij overkomen dat weinig mensen inzagen waar ik goed in ben waardoor ik mijn talenten en kwaliteiten niet kon inzetten. Ik heb de afgelopen jaren veel geleerd. Elke keer leerde ik in een omgeving bepaalde vaardigheden af en aan. Ik herinner me nog goed dat mij eens werd gezegd dat ik ‘niet moest denken, maar doen’, terwijl ik was groot gebracht met het credo ‘eerst denken dan doen’. De Rijksoverheid stimuleert het ‘leven lang leren’. We leren op school, in organisaties, thuis, tijdens contacten met vrienden. Maar herkennen we in die leergierigheid onze talenten wel?

10 Ingeborg


ARTIKEL

De paradox is: organisaties vragen medewerkers om ‘out of the box’ te denken in lijn met de organisatiedoelstellingen.

Talenten versus competenties

Wat zijn mijn talenten? Weet ik wat mijn competenties zijn? Jarenlang dacht ik dat dit hetzelfde begrip was. Als ik beoordeeld werd met een ‘goed’ of ‘uitstekend’ wist ik het. Ik ben goed bezig! De financiële prikkel aan het eind van het jaar, maakte dat ik het jaar erop nog meer mijn best deed om aan de verwachtingen van de organisatie te voldoen. Ik voldeed aan het gestelde competentieprofiel. Ik wérd mijn competentieprofiel. Au. Tot een collega mij bij mijn vorige werkgever vroeg: “Waarom zit je aan tafel met het etiket ‘inkoper’ op je voorhoofd en niet als Ingeborg?” Dat was mijn kantelmoment. Hij sloeg de spijker op zijn kop. Waar was ík gebleven? En...wie bén ik dan? Wat kán ik dan?

inkoper en sloot mij aan bij de richting die het bedrijf op wilde. Er ontstond echter steeds meer afstand tussen het aangeleerde gedrag en mijn eigen (kern)kwaliteiten. Toch bleef ik dicht bij mijn talenten en zocht de grenzen van mijn competenties op zoals deze waren omschreven in het functieprofiel. Ik rekte de grenzen op, waar ik kon. Ik kleurde als het ware buiten de lijntjes van het functieprofiel. Het oprekken lukte mij door meer contact te maken met ‘de andere kant van de inkooptafel’. Door in verbinding te komen met klanten en opzoek te gaan naar hun behoeften en vervolgens samen met beleidsmakers vanuit de behoeften nieuwe personeelsdiensten te ontwikkelen. Een soortgelijke rol kan ik nu binnen Rijkswaterstaat voor de categorie Duurzame Inzetbaarheid en Mobiliteit vervullen.

“Wie niet op

talenten bouwt,

bouwt op drijfzand”

Organisatiedoelen versus eigen doelen Vragen waar ik lang omheen heb gedraaid. Het is ook niet zo gemakkelijk. De functionerings- en ontwikkelingsgesprekken gaan vaak over wat ik kan en moet bijdragen aan de organisatiedoelstellingen. Aan de gewenste resultaten. Stilstaan bij de vragen wat de eigen doelstellingen zijn en hoe deze in lijn liggen met de doelstellingen van het bedrijf, vergt aandacht. En wat als de eigen doelstellingen niet in lijn liggen met die van het bedrijf? Heb je dan het lef de verschillen bespreekbaar te maken?

Mijn doelstellingen had ik indertijd niet expliciet voor ogen. Diep van binnen wist ik dat mijn behoeften niet aansloten bij de richting die het bedrijf opging. Dat mijn talenten en kwaliteiten in een andere omgeving beter tot wasdom zouden komen. Denk maar aan het zaadje dat een bepaalde voedingsstof nodig heeft om uit te groeien tot een boom die volop vruchten geeft. In de tussentijd ontwikkelde ik mij van inkoper tot senior

Hoe FIT ben jij? Ik ervaar dat door dicht bij mijzelf te blijven ik mij beter en sneller ontwikkel in een omgeving die bij mijn talenten en kwaliteiten past. Het Talenten Motivatie Analyse (TMA) model spreekt dan over een FIT. Mensen zijn FIT voor het werk als de gevraagde competenties aansluiten bij hun drijfveren en talenten. Drijfveren zijn de persoonlijk behoeften en hebben een grote invloed op het gedrag, de ontwikkeling en de ontwikkelingsmogelijkheden van mensen. Talenten zijn stabiele behoeften die zich uiten in de denkprocessen van mensen en daarmee hun persoonlijkheid.

Van een MISFIT is sprake als de strategie van het bedrijf en het gewenste resultaat en gedrag, vertaald in competenties, niet aansluiten bij het voorkeursgedrag van jou als medewerker. Een MISFIT leidt uiteindelijk tot een bore- of burn-out. Ervaar jij de ruimte om hetgeen je wilt en kunt ook te mogen doen? Of voelt het meer als ‘moeten’? Ik geloof dat de sleutel tot persoonlijke groei en ontwikkeling zit in een goede balans tussen willen, kunnen, mogen en moeten. Als we met elkaar in staat zijn onszelf te laten worden wie we zijn, benutten het potentieel van onszelf en daarmee van de organisatie.

Ingeborg 11


Tekst: Ingeborg van der Vorm en mede auteur: Jean Paul Verschuren

INSPIRATIE

12 Ingeborg

Werken met een Persoonlijk Leiderschapscredo Volgens welk credo handelt een manager? Hebben leidinggevenden überhaupt wel een set richtinggevende overtuigingen? En als een manager die al heeft, slaagt hij dan ook voor de ‘slaapmuts-test’? Oftewel: is hij zich werkelijk op élk moment van de dag bewust van de waarden die aan de basis van zijn handelen liggen? In deze whitepaper wordt betoogd dat een hoogsteigen leiderschapscredo niet alleen richtinggevend is voor de leidinggevende zélf, maar dat het ook essentieel is voor een duurzaam succesvolle organisatie.


ARTIKEL

‘Menselijke grondstoffen’ worden niet duurzaam gewonnen. Vandaag de dag is leiderschap vaak verre van duurzaam. Als het over de koffie of over het kopieerpapier gaat, willen bedrijven nog wel nadenken over duurzame keuzes, maar de mijn van ‘menselijke grondstoffen’ (human resources) wordt gewoon leeggeschraapt en als een krater in het landschap achtergelaten. Van duurzame winning is zelden sprake. Voor leidinggevenden is het ook vaak sappelen: men zit muurvast in een systeem dat vooral gericht is op winstbejag, aandeelhouderswaarde en steeds kortere time-to-market. Daarnaast hebben leidinggevenden te maken met regeldruk en controlezucht van overheden en verzekeraars. Het systeem eist van medewerkers dat ze steeds beter presteren en groei laten zien, in een omgeving die regelmatig conflicteert met de eigen waarden, drijfveren en talenten. Aan leidinggevenden de schone taak om deze intensieve menshouderij te managen of anders afscheid te nemen van het personeel. Zowel de medewerkers als de leidinggevenden ervaren hierdoor spanning en uitputting, tot burn-out aan toe. Uit onderzoek van TNO blijkt dat 40% van de medewerkers behoefte heeft aan maatregelen om stress te voorkomen. Toch kaart slechts een klein deel van de medewerkers stress of problemen aan, omdat de meesten het als persoonlijk falen zien. Professionals nemen de schuld op zich, terwijl zij toch slechts beperkte mogelijkheden hebben om het uitputtende systeem naar hun hand te zetten.

Bureaucratie verdringt inter-esse in klant en patiënt We zien professionals afhaken omdat ze niet meer voldoende vanuit de eigen drijfveren kunnen werken. Er is steeds meer bewijs voor dat het verloochenen van je eigen waarden ziek maakt. Fysiek ziek. Wouter Hart zegt in zijn boek Verdraaide organisaties, terug naar de bedoeling dat goede dienstverlening ontstaat als de professional écht aandacht voor de klant heeft. Op dat moment is er sprake van ‘interesse’ in de klant. Het Latijnse woord interesse betekent letterlijk ‘tussen-zijn’ of ‘tegenwoordig zijn bij’. Een cruciaal kenmerk van die ontmoeting is de liefde van de professional voor zijn vak en voor de mensen die een hulpvraag hebben.

Als voorbeeld nemen we de professionals in de zorg. Verpleegkundigen raken door druk van buiten, regels en administratieve taken steeds verder verwijderd van het echte contact met de patiënt. Wie het gedrag van de verpleegkundige wil sturen met beleid, protocollen en tijdschrijven, dwingt de zorgprofessional beetje bij beetje de interesse in de patiënt op te geven. Als dit af en toe gebeurt en als de verpleegkundige de bureaucratische elementen als zinvolle ondersteuning ervaart, dan is het niet zo erg. Maar als de papieren werkelijkheid een steeds groter beslag legt op de tijd van de zorgprofessional, dan verdwijnt de inter-esse helemaal. Er wordt een slot gezet op het hart van de professional. In een onpersoonlijke systeemwereld is immers weinig aandacht voor gevoelens: ze zijn niet grijpbaar en kwantificeerbaar. De kloktijd, de meetbare tijd, heeft het dan gewonnen van de belevingstijd, van de waardevolle tijd. Als gevolg van dit wangebruik van human resources, zal de energie bij de professional weglekken. De winning van de menselijke grondstoffen geschiedt niet duurzaam: de bronnen raken uitgeput.

De missie van duurzaam leiderschap: terug naar de waarden Hoe dramatisch is het met de uitputting van de menselijke bronnen? Is de trend nog omkeerbaar? ‘Nieuwe leiders’ zouden zich moeten afvragen of de hedendaagse professional überhaupt wel systeemkaders nodig heeft om optimaal te functioneren. Leidinggevenden kunnen een cruciale rol spelen bij het keren van het tij. Het faciliteren van de terugkeer naar persoonlijke waarden, drijfveren, creativiteit en talent bij professionals is een van de belangrijkste taken waar de hedendaagse manager voor staat: dat is écht nieuw leiderschap. Laat de professional de verandering vormgeven in plaats van de verandering de professional. In het geval van de zorgprofessional: een sterkere inter-esse van de verpleegkundige in de patiënt zal ertoe leiden dat de patiënt zich gezien voelt en passende zorg krijgt. Daar haalt de verpleegkundige dan weer energie uit.

Ingeborg 13


ARTIKEL

Duurzaam leiderschap is een vaag begrip, totdat je het nader definieert. Duurzame ontwikkeling en maatschappelijk verantwoord ondernemen steunen op de bekende pijlers People, Planet, Profit (& Prosperity). Duurzaam leiderschap stoelt op eigenaarschap en integriteit. Eigenaarschap staat voor het nemen van de eigen verantwoordelijkheid; integriteit staat voor transparantie, eerlijkheid en vertrouwen vanuit de organisatie naar de professional en visa versa. Echt duurzaam leiderschap kun je niet uit een boekje leren; het komt voort uit een moreel bewustzijn, het komt van binnenuit. Een duurzame leider wil steeds de volle verantwoordelijkheid nemen voor het eigen gedrag en neemt beslissingen ten gunste van zijn relaties, medewerkers, collega’s, het bedrijf, de maatschappij en de leefwereld. Deze duurzaamheid is gericht op de lange termijn en gaat zorgzaam om met de menselijke grondstoffen. Het gaat uit van eigen kracht en van organisaties die de talenten benutten, zónder ze uit te putten.

Tool om duurzaam leiderschap te vormen: het leiderschapscredo Om professionals weer terug te laten keren naar de eigen talenten, moet de leidinggevende hun diepste waarden weten te ‘ont-dekken’. Een dergelijke empathische houding bij een manager kan niet zonder zelfinzicht. Wie niet weet wat zijn eigen drijfveer is, zal de drijfveren van collega’s maar moeilijk kunnen begrijpen. Vandaar dat veel leiders behoefte hebben aan het formuleren van een leiderschapscredo, een hoogstpersoonlijke geloofsbelijdenis die de unieke eigen waarden en drijfveren opsomt.

Het leiderschapscredo functioneert als een persoonlijke gids en als toetssteen voor regelmatige reflectie bij de leidinggevende. Naar mate meer leidinggevenden vanuit hun leiderschapscredo zullen werken, zal dit zich vertalen in een meer duurzame werkomgeving. Meer bewustzijn van persoonlijke waarden heeft grote invloed op je omgeving; zowel binnen je eigen organisatie als in de maatschappij. Wie zich bewust is van zijn leiderschapscredo, straalt dat ook naar anderen toe uit. Het maakt anderen duidelijk waar je als duurzaam leider voor staat en wat men van je mag verwachten. De leidinggevende die vanuit zijn credo reflecteert, feedback geeft en feedback vraagt op het eigen gedrag, draagt duurzaamheid breed uit in de organisatie. Om naast de persoonlijke ontwikkeling ook de teamontwikkeling te bedienen, kan ook een duurzaam teamcredo worden gemaakt, door het team zelf natuurlijk. Voor de leidinggevende is het credo een anker dat helpt om bij jezelf te blijven op de golven van ontwikkelingen en verandering. Het leiderschapscredo fungeert ook als toetssteen en geeft handvatten bij het maken van keuzes. Wie voor zichzelf een leiderschapscredo heeft geformuleerd, zal de slaapmuts-test glansrijk doorstaan.

“Het faciliteren van de terugkeer naar persoonlijke waarden, drijfveren, creativiteit en talent bij professionals is een van de belangrijkste taken waar de hedendaagse manager voor staat: dat is écht ‘nieuw’ leiderschap”

14 Ingeborg


ARTIKEL

De weg naar het leiderschapscredo Het proces Hoe kom je tot een passend en doorvoeld duurzaam leiderschapscredo? Hiervoor wordt de weg van de ‘golden circles’ (Simon Sinek) bewandeld. Van binnen naar buiten: vanuit het waarom via het hoe naar het wat.

Vanuit het waarom… Een duurzame leider wordt gevoed vanuit de eigen waarden. Duurzaamheid in leiderschap komt voort uit de gevoelde verbinding met drijfveren als: Zorgdragen voor de lange termijn Geld en bezit zijn niet zaligmakend Onze bronnen benutten zonder ze uit te putten Een bron zijn voor anderen en onze leefwereld Beslissen en handelen ‘ten gunste van’ in plaats van ‘ten koste van’ Vertrouwen hebben in eigen kracht Vertrouwen hebben in andermans kracht en bijdrage De juiste balans vinden tussen kloktijd en belevingstijd

…via het hoe… Een passende, inspirerende, richtinggevende omschrijving van het leiderschapscredo ontstaat in dialoog met jezelf en met de mensen in je omgeving. Daarbij helpt reflectie op basis van de psychologische voorkeuren en persoonlijkheidstypen van Insights.

“Duurzaam leiderschap gaat over handelen ‘ten gunste’ in plaats van ‘ten koste’ van menselijke bronnen. De volgende reflectievragen passen bij de vier uitingsvormen van leiderschap en helpen het persoonlijk leiderschapscredo vorm te geven: Resultaatgerichtheid Wat is het resultaat dat wordt nagestreefd en hoe draagt dit bij? Welke ‘menselijke bronnen’ worden hiervoor aangesproken? Hoe gaan we daar zorgvuldig mee om? Wat betekent dit voor de taken en verantwoordelijkheden, de manier van aansturen en prioriteiten stellen?

2

Visionair Wat geeft inspiratie en hoe kunnen we dat overbrengen en mensen enthousiasmeren? Wat is de maatschappelijke bijdrage en met wie en wat is er verbinding? Hierbij is het belangrijk om ruimte te geven aan intuïtie en daarop durven bouwen.

Relatiegerichtheid Hoe bouw je aan wederzijds respect en onderling vertrouwen in de samenwerking? Hoe bewaar je de balans tussen klok-tijd en belevingstijd? Leesvoer: Wouter Hart, Verdraaide organisaties Terug naar de bedoeling Richard Saul Wurman, Information Anxiety Discovery Leadership Effectiveness, uitgave van Insights Benelux Jaap Peters, De intensieve menshouderij. Hoe kwaliteit oplost in rationaliteit.

1

Gecentreerd of zelfbeschouwend Nadenken over de eigen drijfveren, waarden, gevoelens en overtuigingen die de grondslag vormen voor de manier van leidinggeven.

3 4

… naar het wat De stap van het ‘waarom’ en ‘hoe’ naar het ‘wat laat ik zien’ volgt uit de antwoorden op de reflectievragen. Dit proces wordt begeleid met verschillende werkvormen die de reflectie, dialoog en concrete verstaalslag naar het leiderschapscredo stimuleren en ondersteunen. We helpen je graag bij dit proces met een blijvend bewustzijn als resultaat van de ‘slaapmutstest’.

Ingeborg 15


Hybride Professional

De arbeidsvorm in een veranderende organisatie? In de huidige wereld is de professional er in twee smaken: werknemer en zzp’er. Maar om De crux van duurzaam combineren toekomstbestendig te zijn, moeten organisaties Het combineren biedt kansen, heeft een keerzijde, veranderen. En dat brengt veranderingen op het kent een context en vereist competenties en gebied van arbeidsrelaties met zich mee. Zie daar kunde. Hybride Professional als vorm hoeft de opkomst van een nieuwe arbeidsvorm: de geen permanente wijze van werken te zijn. Voor Hybride Professional. Een professional die naast werknemers voor wie dit een ideaalsituatie is, is het interessant om blijvend twee inkomen uit een onderneming of meer banen of werk(rollen) ook inkomen heeft uit loon of Een professional die pensioen. een baan in loondienst te combineren omdat juist de combinatie een manier is combineert met om de loopbaan in te richten. Deze flexibele arbeidsvorm heeft zowel voor de ondernemerschap. Dat is Daarnaast zijn er werkenden die organisatie als voor de de Hybride Professional. een tijdelijke nieuwe rol of baan hebben in de weet dat dit ook professional belangrijke weer zal stoppen. voordelen. Een voordeel voor de organisatie is bijvoorbeeld dat kennis behouden blijft en er tegelijkertijd nieuwe kennis Combi-constructies kunnen op zeer verschillende binnenkomt. De Hybride Professional is de flexibel, manieren uitzien en tot stand komen. Het is niet zo energiek en gemotiveerd. Dat is goed voor de dat alleen vanuit de werkende zelf gezocht wordt productiviteit en verkleint de kans op uitval en naar meerdere banen. Ook vanuit de kant van hoge reorganisatiekosten. Bovendien kan hij een werkgevers en overheid zijn er initiatieven waarbij voorbeeld zijn als het om persoonlijke ontwikkeling meerdere werkgevers en banen bij elkaar worden en ondernemerschap gaat. Verder past de hybride gebracht om gecombineerd aan te bieden. vorm perfect bij nieuwe manieren van werken zoals co-creëren en intuïtief experimenteren. Het gedachtegoed van mijn ex-bedrijf Vormvrij Wat levert het de Hybride Professional op? Die Ontwikkelen staat nog steeds overeind. Ik geef kan vanuit een vaste basis zijn vleugels uitslaan. vorm aan mijn persoonlijke ontwikkeling door weloverwogen te kiezen voor Hij is flexibel op het moment dat hij een stap in zijn carrière Een vorm waarbij kennis de werkomgeving en werk die bij mij past. De arbeidsvorm wil maken of de organisatie van voor de organisatie waarin ik mijn werk verricht hem vraagt om een stap naar behouden blijft en de volgt daarna. buiten te zetten. En omdat hij ook naar buiten gericht is, ziet werknemer tegelijkertijd hij tijdig of zijn persoonlijke zijn vleugels uitslaat als Al ben ik ervan overtuigd dat de toekomstige arbeidsmarkt ontwikkeling nog wel in lijn ondernemer. vraagt om een vorm waarin we is met die van de organisatie. onze talenten kunnen benutten, Het is een ideale arbeidsvorm voor de ondernemende professional die op zijn de grenzen van systemen (zoals organisaties) best is als hij twee of drie activiteiten naast elkaar oprekken en gaan denken in termen van ‘en-en’ in plaats van ‘of-of’ . Het is meer dan tijd voor de uitvoert, maart niet per se zzp-er wil worden. Hybride Professional. Ik kan er over meepraten, want ik heb ervaring als werknemer, zzp’er en Hybride Professional.

Vijf tinten hybride adviseurschap

1

Adviseur/ Leerling “Ook hetzelfde contract managen kan verrijkt worden wanneer je dat voor een totaal andere klant doet”

2

Adviseur/ Trainer “Ik geef collega’s mee dat we nooit uitgeleerd zijn”

3

Adviseur/ Innovator “Ik kan dingen uitproberen, om ze vervolgens te incorporeren bij mijn vaste werk. Zo maak ik mijn werk persoonlijk”

4

Adviseur/ Verbinder “Ik ben een soort linking-pin die signalen uit het veld mee terugneemt in mijn werk”

5

Adviseur/ Ondernemer “Door de directe praktijk in mijn advies mee te brengen voeg ik meteen waarde aan mijn vakgebied toe”

16 Ingeborg

Bron: De Hybride Professional. Iets voor jou? Parttime dienstverband. Anytime ondernemer. Kairos Consultancy


Hier moet je mij voor hebben Sociale innovatie Persoonlijke / teamontwikkeling Verbinden Praktisch experimenteren Cont(r)actmanagement Innovatief raadgeven Onderzoeken, analyseren, oplossingsrichtingen implementeren Dwarsdenken Toepassen verschillende werkmethoden Komen tot ĂŠĂŠn taal Procesmatig werken Werken vanuit persoonlijke waarde(n) en talenten

Ingeborg 17It does not matter how slow you go so long as you do not stop. Confucius wisdom


Wil je wat anders? Denk en doe dan anders De les van de gatenkaas

20 Ingeborg

“Je bent een gatenkaas”, zei een vriendin tegen me. Ik hoor wat ze zegt. Alleen begrijp ik het niet. “Elke keer als jij een gat bij jezelf aantreft, volg je snel een cursus, workshop of opleiding en vul je dat gat op met kennis Maar is al die vergaarde kennis je van nut?”, gaat ze verder. Haar boodschap dringt nog steeds niet tot mij door. Jaren later verandert mijn bewusteloosheid langzaam in bewustwording en bewustzijn. Eindelijk begin ik te begrijpen wat mijn vriendin jaren geleden tegen me zei. Ik vergaar kennis, laat zien dat ik de stof beheers en behaal een diploma. Met dat papier op zak voel ik me goed. Het geeft mij zelfvertrouwen.Het DOEN van een opleiding leidt tot het HEBBEN van een diploma en maakt dat ik mag ZIJN.


COLUMN

Opeens begin ik een patroon te herkennen in mijn manier van denken. Denken iets niet te kunnen. Iets niet te weten. Of denken geen betekenis te hebben voor een ander. Drie elementen die te maken hebben met zelfvertrouwen. Kan het anders? Ja zeker! Dat ervaar ik wanneer ik kennis maak met een soortgelijk principe. Dat gaat uit van eerst ZIJN. Dan DOEN. Dan HEBBEN. Vanuit wie ik ben iets doen of ondernemen? Weten wie je bent, weten hoe je denken je gevoel en handelen beïnvloed. Ik ben nieuwsgierig of en hoe dit voor mij werkt. Zodra ik ermee experimenteer merk ik gelijk: dit werkt! Het (her)kennen van mijn gedachten, talenten en kwaliteiten geeft mij

zelfvertrouwen. Ik weet dat ik iets kan betekenen voor anderen. Dat ik voldoende ervaring, kennis en kunde heb opgebouwd en blijf opbouwen. Mijn ZIJN heb ik in de loop der jaren op een positieve manier weten in te vullen. Dit geeft mij kracht. Vanuit die nieuw ontdekte energie durf ik uit te spreken wat ik wil. Vanuit wie ik ben (‘ zijn’) start ik met wat ik ‘doe’ . Oké, ik ga toch weer kennis vergaren, maar dit keer voelt het anders. Ik rond een post-hbo Master in Essentieontwikkeling af met een diploma. Ook accrediteer en certificeer ik me voor twee methodes, Insights Discovery en TMA (Talenten Motivatie Analyse), om persoonlijke voorkeuren, drijfveren en talenten te duiden. Start mijn eigen

onderneming Vormvrij Ontwikkelen en werk als hybride professional. Het geen ik ‘heb’ (opgebouwd) doe ik vanuit wie ik wil zijn. Het verschil? Ik handel vanuit kracht en blijf in verbinding met mijzelf. Ik handel (steeds meer) vanuit zelfvertrouwen. Nu bundel ik mijn kracht samen met anderen in mijn netwerk. We creëren, groeien en ontwikkelen samen. Wat een mooie ervaring om te hebben. Alleen werken is optellen. Samenwerken is vermenigvuldigen. Vanaf dat moment vul ik ‘de gaten in mijn kaas’ alleen op als het een andere kwaliteit in mij versterkt. Ik durf nu ook een gat een gat te laten zijn. Ze maken dat ik ben wie ík ben. Ingeborg 21


Ikigai hoe zit dat bij jou? Ikigai is een Japans concept dat betekent een reden van bestaan. Volgens de japanse traditie heeft iedereen een ikigai. Mensen met veel ikigai leiden een vervuld leven en weten waarom ze s’ochtends opstaan. Het gevoel het leven als zinvol te beschouwen. Dit concept is misschien niet nieuw maar het spreekt mij enorm aan vanwege de integrale visie. Het geeft je handvatten om stil te staan bij wat je passie, je talent(en) en je focus op het werk en privé. Oftewel: sta eens stil bij de vraag: ‘ hoe voeg je waarde(n) en zingeving toe aan je werk en leven?’ Waar overlappen de cirkels bij jou? Waar ben je werkelijk goed in? Daar in het midden bij je passie ligt je kernkracht en je meerwaarde, waar je in kunt uitblinken en hetgeen je energie geeft.

22 Ingeborg


Tips! Gebruik het concept eens als praatplaat. Het levert een mooi gesprek op Vertrouw op je innerlijk kompas Wat zijn je normen en waarden? Weet wat belangrijk voor je is binnen je leven en werk. Bouw op je talent(en) Als je je drijfveren en talenten nog niet gevonden hebt, dan is dat je eerste stap. Denk groot, doe klein en focus Het hebben van een doel, of een ‘stip op de horizon’ maakt je sterker, doelgerichter en laat je kijken naar de toekomst. Houd het klein, zet kleine stappen in wat je doet en focus. Want wat aandacht krijgt, groeit. BRAVO! Zorg goed voor jezelf: fysiek, mentaal en emotioneel. Regelmatig bewegen, niet roken, matig alcohol, gezond eten, ontspanning, voldoende slaap en dingen doen die je leuk vindt zorgen voor een volle batterij. Blijf in beweging en vertraag Wanneer je het jachtige bestaan achter je laat, krijgen tijd en leven een nieuwe dimensie. Het maakt niet uit hoe langzaam je gaat, zolang je maar niet stilstaat. Eigenaarschap nemen Neem de verantwoordelijkheid voor je eigen gevoel en situatie door controle te hebben over je eigen gedachten. Veerkrachtige mensen zien tegenslagen niet alleen maar iets als vervelends maar vooral ook als een kans om te groeien. Zoek naar de betekenis, kansen en misschien zelfs humor in iedere situatie.

Hoe? Stop en sta stil in een situatie die je (niet) prettig vindt. Kijk naar wat er is. Even stoppen met rennen en je situatie van een afstand bekijken. Ontdek wat je van de situatie kan en mag leren. Dat geeft (meer) grip op de situatie. Laat los. Een gedachte. Een gewoonte. Een manier van reageren. Kies voor een andere gedachte. Een andere manier van reageren die je verder helpt. Vertel wat je wilt leren. Een nieuwe gewoonte of een andere manier van reageren. Als je iets samen doet, krijg je sneller steun bij toekomstige uitdagingen. ‘Kijk af’ bij mensen die je bewondert (rolmodellen). Door ‘af te kijken’ bij mensen die je bewondert, maak je het voor jezelf makkelijker om nieuw gedrag aan te leren. Doen. Wil je wat anders (bereiken)? Doe dan wat anders!

Sinaï Geniet van hetgeen je verandert hebt, de weg naar het gewenste resultaat toe.

Ingeborg 23


Ingeborg

door andere ogen

Jolanda van der Maas Contractmanager sociaal domein, gemeente Epe

Ze zoekt naar de vraag achter de vraag Ik heb het geluk gehad om jaren met Ingeborg samen te mogen werken. Daar heb ik haar leren kennen als iemand die oprecht geïnteresseerd is in wat mensen beweegt en er niet voor schroomt je een spiegel voor te houden.

Jan van Vulpen, Global Head of Compliance at NN Investment Partners

Oog voor de menselijke kant Het beeld dat ik heb van Ingeborg is dat van een gedreven professional die nadrukkelijk oog heeft voor de menselijke kant van organisaties, teams en individuen. Ingeborg luistert goed naar wat mensen haar vertellen en vraagt goed en scherp door om echt bij de kern van het verhaal te komen, zodat vandaar uit echt oplossingsrichtingen kunnen worden bepaald, leidend tot echt gewenste resultaten. Daarbij gaat zij integer om met de vertrouwelijke informatie die zij ontvang. Integriteit is voor Ingeborg echt een waarde van waaruit zij werkt.

Ze zal niet schromen om de vinger op de zere plek te

Tijdens onze samenwerking hadden we te maken met zowel interne als externe klanten en opdrachtgevers. En in al die contacten is Ingeborg open in haar communicatie, is ze respectvol en integer. Bij opdrachten zoekt ze naar de vraag achter de vraag om zo bij te dragen aan een echte oplossing en niet naar een quick winn. Daarnaast zorgt ze ervoor dat ze weet wat er speelt in de markt, zodat ze haar klanten een oplossing biedt die past bij de vraagstelling. Als teamplayer heb ik Ingeborg leren kennen als iemand die het teambelang en de teamdoelstelling voorop stelt en daarbij de menselijke maat niet uit het oog verliest. Ze zal daarbij niet schromen om de vinger op de zere plek te leggen en deze bespreekbaar te maken. Kortom: Ingeborg is een heel fijn mens om mee samen te werken.

leggen en deze bespreekbaar te maken.

Ingeborg kan vanuit die scherpte bij het zoeken van een kernissue, haar oog voor de menselijke maat en integriteit, aangevuld met haar hands-on expertise, volgens mij van waarde zijn als coach, voor zowel team, manager als medewerkers. Ten slotte, naast het bovenstaande beeld van de professional Ingeborg is zij ook nog simpelweg een zeer fijn en sympathiek mens.

Sven van Riet Coördinator Strategisch inkoop Categorie- en Contract management bij IUC RWS

Gave, inspirerende collega Haar sociale talent gecombineerd met haar kwaliteit “het inzicht bij mensen om haar heen te vergroten rondom duurzame inzetbaarheid” is aanstekelijk. Als toehoorder wil ik meer weten. Meer ontdekken over het onderwerp én ervaren hoe het voor mij werkt. Ik zie Ingeborg als een aanjager op sociale innovatie. Je moet haar hebben om een ontdekkingsreis aan te gaan met als doel de sociale component binnen het organiseren van werk centraal te stellen. Zij weet op een leuke en deskundige manier mensen bij elkaar te brengen, te inspireren en jaagt vernieuwing aan daar waar het gaat om de menskant van duurzaamheid.

Enthousiast . In context handelen . Verbinden . Analytisch . Teambuilder . Helikopterview . Gestru

Open minded . Betrokken . Positief . Luisteren . Innovatieve raadgever . Empathisch . Inspirerend 24 Ingeborg denker .

Stimulerend . Reflectief . Evenwichtig . Samenwerken . Harmonieus . Meedenkend . Vriend


Annette van Ginkel, Consultant & Teamcoach VvAA

Combinatie van kwaliteit en frivoliteit Ingeborg durft te vragen totdat ze de kern raakt van wat jou werkelijk bezighoudt. Zij laat je je eigen wens tot ontwikkeling ontdekken. Die constatering verrijkt zij met haar kwalitatieve kennis om je daarna weer de ruimte te geven om zelf verder je nieuwe pad te ontdekken. Iedere organisatie die wil leren, is met Ingeborgs aanpak beter af. Zij vindt snel aansluiting met het team om samen in de kern van de organisatie te komen. En ook dan zal haar kennis van groepsdynamiek en interventies inzetten om het team te helpen ontwikkelen en het aanwezige potentieel te benutten. Haar rust biedt de veiligheid om open en vrij mee te werken. Haar kennis zal ruimte voor groei geven. En zo kan een team weer van binnen naar buiten kracht uitstralen en daarmee de juiste relaties aantrekken of onderhouden. Ingeborg IS Vormvrij Ontwikkelen. De naam die zij destijds voor haar organisatie koos, matcht met haar diepe overtuiging hoe individuen en teams zich het beste kunnen ontplooien. Ingeborgs kracht zit in de vormvrije begeleiding: binnenstebuiten en buitenste binnen ontwikkelen totdat het werkelijk en intens ‘matcht’.

“Hallo, mijn naam is Tamara, ben 36 jaar oud, moeder van Kiki en verwelkom zeer binnenkort mijn tweede dochter. Ik woon in Haarlem samen met Gert-Jan en werk bijna 3 jaar bij Rijkswaterstaat als categoriemanager.”

Tamara van Vastenhoven Categoriemanager Rijksoverheid

Het is vaak hoe je jezelf voorstelt. Maar, voor mij schets dit slechts een héél beperkt beeld van wie je daadwerkelijk bent. Wat drijft je? Wat wil je? Waar geloof je in? Waar liggen je talenten? Wat vind je belangrijk? Wie ben je nu echt? Dat is precies waar duurzame inzetbaarheid mijn inziens om draait. Pas dan vind je de baan die volledig bij je past, waar je gelukkig van wordt, waarin je een toegevoegde waarde voor de organisatie bent en zelf ook een meerwaarde voelt. Pas dan kan je pas echt 100% de regie pakken over je eigen vitaliteit en gezondheid. In het afgelopen jaar heb ik heb ik het geluk gehad om Ingeborg beter te mogen leren kennen. Niet alleen als collega, maar vooral als mens. We hebben mooie en waardevolle gesprekken gehad, die mij helpen om steeds dichter bij het antwoord te komen wie ik nu echt ben. Ingeborg is één van de weinige mensen die ik ken die zich volledig durft open te stellen en haar kwetsbaarheid niet verbergt. Dit motiveerde mij hetzelfde te doen, waardoor onze gesprekken al snel een diepere laag bereikten. Daar komt bij dat Ingeborg een goede luisteraar is, de juiste vragen stelt en haar energie in deze gesprekken volledig op jou richt. Dit in combinatie met haar inhoudelijke kennis, jarenlange ervaring en de durf om continue aan zelfreflectie te doen, maakt voor mij dat Ingeborg duurzame inzetbaarheid ademt. Ik heb veel van Ingeborg mogen leren! Dank! Be all that you are!!

De People kant van de Planet, Profit & People maakt dat duurzaamheid een maatpak is voor Ingeborg.

Haar enthousiasme, betrokkenheid en verantwoordelijkheid voor het werken aan projecten waar HR en inkoop en de mens samen komen, maken dat zij de juiste dame op de juiste plek is. In de groeituin social return laat Ingeborg zien dat zij samen met anderen betekenis geeft aan de menselijke kant van duurzaamheid. Het ‘vak’ zit als het ware in haar hart en nieren. Haar passie maakt dat je het voelt, het ziet, zowel verbaal als non-verbaal. Verder zet zij haar kwaliteit ook collegiaal binnen de afdeling in. Ik ben dan ook trots dat ik Ingeborg in mijn team heb en gun haar dat ze hier écht haar werk van kan maken.

Laureen Bijl-Veder Coach, Teamcoach & Trainer, Different Minds Ingeborg heb ik gevraagd een training te geven voor DeBroekriem. Ik heb haar mogen leren kennen als een zeer betrokken, intense en professionele trainer, een pareltje. Enerzijds voelt ze de groep sensitief ontzettend goed aan waar ze tegelijk het overzicht weet te bewaren en haar oprechtheid goed naar voren komt. Waar ze in uitblinkt en waar ik vind dat ze echt voor dit vak geboren is, is dat ze de deelnemers tot in het diepste weet te raken. Betrokken, Sensitief & Professioneel. Dankbaar dat ik samen met haar heb mogen werken!

uctureerd . Echt contact maken . Vindingrijk . Communicatief . Inlevingsvermogen . Vastberaden .

d . Leergierig . Procesgericht . Transparant . Doorzettingsvermogen . Respectvol . Vernieuwende

delijk . Out of the box . Adviseren . Denken in mogelijkheden . Dwarsdenker

Ingeborg 25


“Everything that irritates us about others can lead us to a better understanding of ourselves.� Carl Jung

Hoe kleurrijk ben jij?

Op een goede dag 26 Ingeborg

Op een slechte dag


“Ik geloof dat persoonlijke ontwikkeling en bedrijfsontwikkeling hand in hand gaan”

ADVERTORIAL

Inzicht Een team kan niet sneller veranderen dan iedere medewerker zich kan ontwikkelen. Het vergroten van persoonlijk inzicht is de basis. Want inzicht in jezelf geeft inzicht in de ander. Insights Discovery werkt voor mij, zowel persoonlijk als Practitioner, om dit (zelf)inzicht bij de ander te vergroten.

Wat is Insights? Met Insights Discovery krijg je een diepgaand inzicht in jezelf en jouw collega’s. Ontdek de betekenis van persoonlijke voorkeuren en gedrag. Leer af te stemmen op en verbinding te maken met anderen om zo sterke en effectievere relaties te ontwikkelen. Het dynamische en inspirerende Discovery-systeem is gebaseerd op een eenvoudig model en een eenduidige taal.

Insights Discovery ®: • • • • •

Biedt inzicht in ieders unieke persoonlijkheid; Verbetert de communicatieve vaardigheden; Vergroot de interpersoonlijke effectiviteit; Creëert betere relaties, zowel persoonlijk als professioneel; Is leuk! Het kleurensysteem is pakkend en blijft écht hangen.

Hoe kan dit zo goed kloppen? Insights Discovery geeft de verschillende psychologische voorkeuren weer in de vier kleuren rood, blauw, groen en geel. Ieder mens is uniek en heeft alle vier de kleuren tot zijn beschikking, maar laat door zijn persoonlijke voorkeur en de omgeving bepaalde kleuren meer of minder zien. Door de vier verschillende kleuren te combineren worden 8 verschillende ‘hoofdtypen’ en 72 persoonlijkheidstypen onderscheiden. Ieder type levert een eigen bijdrage aan het team of de organisatie. Jouw persoonlijk Insights Discovery Profiel is uniek en omschrijf je persoonlijkheidstype. En bedenk: je bént geen kleur! 27 Ingeborg Foto: Henderike Vrielink


Dit

ben ik óók

Vriendin Zus

Reiziger Beeldhouwster Dansend ontladen Zwart-wit fotoliefhebber Opruimer van zwerfvuil

Naast alle prachtige kennis en inzichten die ik graag breng, ben ik nog méér. Er zijn veel dingen die ons als mensen bezig houden en uniek maken. Hierbij een greep uit wat er allemaal bij mij hoort. Herken je er een aantal van bij jezelf? Ik ben heel benieuwd wat jou echt jou maakt!

Recreatief zwemmer Cultuurproever van oude steden BIOD uit 1980 liefhebber Moestuinder Eens een C4+ roeier Eens een kot-madame Bewonderaar van Buthan Gek op kleurrijke accessoires Genieter van dagje uit met vriendinnen

Expert in schoonmaken Tweedehands spullen verkopen Gek op water(sporten) Houd van herfst- en kruidengeur Blij worden van muziek op straat Draagster van aparte sieraden Eens een rode Mini One rijdster Cappuccino drinker

28 Ingeborg

EENS EEN MINI RIJDSTER Op slag ‘verliefd’ worden op een auto?! Nooit gedacht dat mij dat zou overkomen. Tot op die dag dat ik de showroom van de Mini dealer binnenliep. De rode kleur. Grote ronde ‘ogen’ die mij aankeken. Ik was op slag verliefd. Maakte en proefrit en ik was verkocht…..


REIZIGER Op reis gaan betekent voor mijn nieuwen wegen inslaan, met vreemden parten en ‘ja’ zeggen als ik nieuwsgierig wordt, zodat ik mogelijkheden kan verkennen. Op reis gaan betekent voor mij van plek naar plek trekken. Niet weten wat ik aan ga treffen. Al rondrijdend heb ik mooie plekken ontdekt en inspirerende

Biod

mensen ontmoet.

C4+ Roeier

Beeldhouwer

CAPPUCCINO DRINKSTER Voor mij is een persoonlijke ‘klik’ belangrijk. Klikt het vervolgens (denk) beelden met elkaar uit te wisselen, van elkaar te leren en/of iets voor elkaar te betekenen. Of er sprake is van een persoonlijke ‘klik’? Dit kun je niet weten, dat is iets om te ervaren. Bijvoorbeeld bij een cappuccino.

Ingeborg 29


Ingeborg


INSPIRATIE

Leef het leven Een Een Een Een

wereld wereld wereld wereld

vol vol vol vol

met met met met

kleur, geur. dans, glans.

Op deze wereld ben ik geboren. Als klein meisje, naakt en puur, Blij en onbevangen. Dicht bij mijn natuur. Stampvoetend Stampvoetend Stampvoetend Stampvoetend

als klein meisje, met een eigen wil, in de kamer, omdat ik wat wil.

Normen, waarden, etiketten, Zo is het hoe ‘het hoort’. Ik ben me gaan gedragen. Ik leef zoals het hoort. Gevoelens Gevoelens Gevoelens Gevoelens Stromend Stromend Stromend Stromend

Gedicht: Ingeborg van der Vorm

In In In In

voelen. O zo sterk. uiten. Wat een werk. uiten. Door muziek. uiten. Ik doe het niet.

water water water water

gaat zijn eigen weg. spoelt alles weg. puur en rein. wil ik ZIJN.

beweging op de golven. beweging op muziek. beweging wil ik blijven. beweging. Ik geniet.

Ik ben mooi en onbegrensd. Ik ben mooi en onbevreesd. Ik ben mooi en onbezonnen. Mijn leven is begonnen. Als Als Als Als

de de de de

zon zon zon zon

zo wil ik stralen, met volle kracht. met al zijn warmte. met al zijn pracht.

Ingeborg 31


INSPIRATIE

Where the magic happens

€ Op aanvraag

your Comfort zone