Page 72

TIDSSKRIFT for PSYKOTERAPI · NR. 3 · OKTOBER 2016 · 24. ÅRGANG TEMA: STRESS

Forening og redaktionelt 2 3 5 71

– – – –

Formanden skriver Redaktørens klumme Næste tema i Tidsskrift for Psykoterapi Bestyrelse, udvalg m. v.

Artikler 6 8 15 27 32 35 40 44

– – – – – – – –

Susanne van Deurs: Kort om stress Ole Ry, Lene Terkelsen: Krop, stress og traumer Hanne Urhøj: Komplekser, stresstilstande, modoverførng og mentalisering Annalie Jørgensen: Yoga i terapi mod stress Liselotte Rønne: Stress – set fra en praktiserende læges bord Benita Holt Rasmussen: En broget affære. Om stressbehandling i dagens Danmark Mette Hind: Mit livs sejr. Min vej ud af det senmoderne morads Jørgen Groth: Depression eller undertrykkelse, offer eller aktør?

Information, læserindlæg, debat 4 – Kort Nyt

Boganmeldelser 50 – Susan Hart: Neuroaffektiv udviklingspsykologi 1, 2 og 3. Anmeldt af Mary á Arbjaboða 51 – Line Bundgaard: Fie på kirkegården og Fabian er vred. Anmeldt af Josefine Diederichsen 52 – Mads Christoffersen: Mænd der mister. Otte personlige historier om at miste sin kæreste til kræft. Anmeldt af Maria Marcus 53 – Lucy Ludvigsen: Hun var en anden. Anmeldt af Susanne van Deurs 54 – Nye bøger

Kurser og foredrag 56 – Fyraftensmøder i Dansk Psykoterapeutforening 59 – Kurser i Dansk Psykoterapeutforening 70 – Konferencer, kongresser, møder

Tidsskrift for psykoterapi 2016 3  

Tidsskrift om psykoterapi. Tema dette nummer: Stress.

Advertisement