Page 67

Traumeheling ApS

V. Jette Koch - Ursula Fürstenwald - Frank Vestergaard Olsen

Kurser København og Naxos SE Uddannelsen 2016 / 17 Introduktion til SE Metoden til kropslig forløsning af traumer - med Ursula Fürstenwald Introduktionskurset er en forudsætning for optagelse på uddannelsen. ISidste kursus 2016 har fundet sted Dato: forår og efterår 2017 se venligst hjemmeside Pris: Betaling 4 uger før.............kr. 3.950,Betaling senere: ................kr. 4.350,inkl. Kaffe, te, forfriskninger. samt frokost alle dage Sted: Astrologihuset, Teglværksgade 37, 2100 Ø

Uddannelsen til Somatic Experiencing Practitioner® - med Cornelia Rossi Ph.D Ny uddannelse starter 2016. Forudsætning for optagelse på uddannelsen er gennemførelse af et introduktionskursus til SE (se ovenfor), plus en grunduddannelse indenfor Social & Sundhed, samt terapeutisk træning og erfaring. Ansøgning om optagelse, samt ønske om rekvirering af informations flyer sendes til: traumeheling@hotmail.com. Dato: 06. – 11. November 2016 Pris: Kr. 9.500,- excl. kost og logi Sted: Tisvilde Højskole (Internat kursus)

Workshop - med Ale Duarte

WORKSHOP NAXOS

Ale Duarte er især kendt for sit inspirerende og oplevelsesorienterede arbejde med børn og voksne med traumatiske forstyrrelser. Ale Duarte har udviklet sit arbejde til en mere generel tilgang til psykoterapeutisk behandling der inddrager leg og glæde som effektive redskaber i enhver form for kropslig forankret behandling med svære fastlåste psykiske tilstande. Workshoppen er åben for alle med interesse i personlig og professionel udvikling. Både erfarne og uerfarne samt SE og andre terapeuter er velkomne. Pris: Kr. 6.500,- Tid: September 2017

Find Ale på yout søg på ”Somatic Ex cing with Ale Dua

At arbejde med børn - med Ale Duarte Ale Duarte har bred erfaring fra arbejdet med traumer og har holdt workshops om somatisk heling for både professionelle og ofre for naturkatastrofer. Ale er uddannet i Somatic Experiencing, Neuro-Linguistic Programming (NLP), Iyengar Yoga, Rolfing, og haft privat praksis siden 1995. Han bor i Rio de Janeiro, Brasilien. Han har boet i USA i 8 år og taler derfor fremragende engelsk. Dato: 4 dage, datoer endnu ikke fastlagt Pris: kr. 5.800,- incl kaffe,the, forfriskninger samt frokost Sted: Hellerup Sognegård,

Uddannelsen til SOMA terapeut v/ Sonia Gomez

Kursusforløb i Integrativ Somatisk Psykoterapi v/ Raja Selvam Ph.D ISP træningen er et 3 modulers forløb a 4 dage, med indføring og træning i Raja Selvams Integrerede kropsligt funderede psykoterapi. Raja Selvam er Bodynamic analytiker, og har dertil skrevet Ph.D i sammenlignende studier af Hinduistisk psykologi og Vestlig dybdepsykologi. Modul 1 kan afløses ved at se DVD`er fra Modul 1 imod fuld betaling.

Et uddannelsesforløb hvor alle sanser bliver aktiveret og integreret. Ved traumer bliver sanseapparatet forstyrret, og oplevelse af tyngdekraft og jordforbindelse bliver formindsket. Igennem eget arbejde, demonstrationer og træning lærer den enkelte på uddannelsen hvorledes man kan inddrage integration og helhed i sanserne i behandling af klienter med traumer. Datoer: 08. - 11. september 2016 , 23 - 26 februar og 01 - 04 juni 2017 Sonia Gomes er uddannet Rolfer og Ph.D i Psykologi om Det Pris: 5.800,- pr. modul, incl the, kaffe, forfriskninger og frokost. haptiske system. Dertil Advanced lærer på SE.Uddannelsen Sted: Hellerup Sognegård Margrethevej 7B 2900 Hellerup SOMA Modul 1 og 2 finder sted: Dato: 18. maj – 21. maj 2016 • 02 - 05. november 2017 Pris: kr. 5.800,- pr modul incl kaffe, the, samt frokost Sted: København.

Tilmelding og yderligere information

www.traumeheling.com - traumeheling@hotmail.com Jette Koch tlf. 2255 2504 - Ursula Fürstenwald tlf. 3927 2524 og Frank V. Olsen tlf. 3020 8751

TIDSSKRIFT for PSYKOTERAPI · NR. 3 · OKTOBER 2016

67

Tidsskrift for psykoterapi 2016 3  

Tidsskrift om psykoterapi. Tema dette nummer: Stress.