Page 57

F Y R A F T E N S M Ø D E R I D A N S K P S Y K O T E R A P ETUETM FO A :RSETN RIENSG S

FYRAFTENSMØDE I KØBENHAVN

Onsdag den 25. januar 2017 kl. 17-19 Peter Vibe, psykoterapeut, certified SE-Practitioner. partner, underviser og supervisor på EFT-instituttet

EMOTIONER OG ÆNDRINGSPROCESSER I TERAPI

De seneste fire årtiers forskning i emotioner har påvist, at vores emotioner og emotionelle processer spiller en helt afgørende rolle for vores psykiske helbred. Vores emotionelle intelligens er afgørende for • vores evne til at lære, • vores evne til at regulere vores følelser, tænke klart og handle hensigtsmæssigt, • vores evne til at danne mening, • vores evne til at indgå i relationer. Følelser kan komme ud af kontrol, overvælde os, komme til at styre vores handlinger uhensigtsmæssigt for både os selv og andre og i yderste konsekvens gøre os psykisk syge. Sammen med omfattende terapeutisk procesforskning har emotionsforskningen været omdrejningspunktet for og i udviklingen af den emotionsfokuserede terapeutiske tilgang og metode. I EFT er dét, ikke blot at tale om, men at skabe adgang til og udforske klientens emotionelle processer, selve grundlaget for og kernen i forandringsprocesser – i udviklingen af den emotionelle intelligens. På fyraftensmødet præsenteres EFT’ens emotionsforståelse, og EFT’ens klientcentrerede og markørstyrede metode skitseres.

Kursusudvalgsgruppen i København/Sjælland søger

NYE MEDLEMMER Kom og vær med til at forberede, planlægge og afholde fyraftensmøder og kurser i Dansk Psykoterapeutforening.

Henvendelse til Dansk Psykoterapeutforenings sekretariat på e-mail kontakt@dpfo.dk

PRIS: Kr. 100. STED: EFT-instituttet, Borgergade 28, 2., København K. Tilmelding som anført nedenfor. ARRANGEMENTSNUMMER: 4123

TILMELDING på www.dpfo.dk> Aktuelt > Kurser [arrangementet]. BETALING: Ved tilmelding sendes en faktura på mail. Betaling skal ske inden mødet. AFBUD TIL FYRAFTENSMØDER/FOREDRAG: Tilmelding til foredrag/fyraftensmøder bindende, og der er ingen tilbagebetaling ved afbud. TJEK www.dpfo.dk > Aktuelt > Kurser [arrangementet] for evt. ændringer vedr. arrangementet. YDERLIGERE OPLYSNINGER: www.dpfo.dk og Dansk Psykoterapeutforening, kontakt@dpfo.dk eller tlf. 7027 7007.

TIDSSKRIFT for PSYKOTERAPI · NR. 3 · OKTOBER 2016

57

Tidsskrift for psykoterapi 2016 3  

Tidsskrift om psykoterapi. Tema dette nummer: Stress.

Advertisement