Page 56

FYRAFTENSMØDER I DANSK PSYKOTERAPEUTFORENING

FYRAFTENSMØDER I KØBENHAVN

Torsdag den 17. november 2017 kl. 17-19 Karin Westh Langgaard, psykoterapeut MPF og SEP (Somatic Experiencing Practitioner)

I KRYDSFELTET MELLEM SORG OG TRAUME - arbejde med komplicerede tabsprocesser.

Hvilke muligheder er der i det psykoterapeutiske arbejde med komplicerede tab, når traumesymptomer som dissociation, overvældelse eller depressive symptomer stopper den dynamiske sorgproces, og terapeuten føler, at klienten igen og igen bliver ’slået hjem til start’? Eller hvis vi – måske inspireret af vore klienter – fornemmer noget lignende i vore egne liv? Sorg og krise er ikke det samme – tab og traumer heller ikke. Sorg går ikke over og har ikke en bestemt forældelsesfrist, men forandrer form og fremtrædelse, når den ikke hæmmes af fastlåsning på grund af traumer. Når sorgprocesser er komplicerede, skyldes det ofte choktraumer eller tilknytningstraumer. Arbejdet med disse er derfor en fleksibel dans mellem forløsning af traumer og understøttelse af sorgen som en kontinuerlig og naturlig proces. Fokus vil være på udvikling af arbejdet med sorg og med traumer og på, hvordan disse to forskellige størrelser påvirker hinanden. Fyraftensmødet formidler hovedlinjerne i arbejde med sorg og med traumer og skitserer forskellige tanker, erfaringer og praktiske interventioner. Der udbydes et kursus om emnet i februar 2017. PRIS: Kr. 100. STED: Knabrostræde 1 A, 1. sal København K. Tilmelding som anført nedenfor. ARRANGEMENTSNUMMER: 4121

Mandag den 21. november 2016 kl. 17-19 Fysioterapeut Ida Castberg, privat praksis i Center for psykologi og fysioterai, København. Specialiserer sig i kropslig stress, angst og svimmelhed

NEDSÆT KROPSLIG STRESS OG ANGST

Ved stress og angst udvikler mange kropslige gener, såsom fordøjelsesbesvær, hukommelsestab, nedsat balance, svimmelhed, søvnbesvær og synkebesvær. Det forplanter sig i låste led, spændt bindevæv og muskelknuder, som skal behandles og bevæges væk. Ida Castberg præsenterer og instruerer i, hvordan man igennem bestemte øvelser kan nedsætte kropslige stress- og spændingsgener og forstærke kroppens ressourcer og empowerment.

PRIS: Kr. 150. STED: Kursustrappen, Kong Georgsvej 11, baghuset, Frederiksberg. Tilmelding som anført nedenfor. ARRANGEMENTSNUMMER: 4122

Tilmelding som anført nedenfor. Oplys venligst dit navn og skriv arrangementets nummer i tekstfeltet. Man kan også møde op uden tilmelding og komme ind, hvis der er plads. Alle er velkomne. Max. 30 deltagere. TILMELDING på www.dpfo.dk> Aktuelt > Kurser [arrangementet]. BETALING: Ved tilmelding sendes en faktura på mail. Betaling skal ske inden mødet. AFBUD TIL FYRAFTENSMØDER/FOREDRAG: Tilmelding til foredrag/fyraftensmøder bindende, og der er ingen tilbagebetaling ved afbud. TJEK www.dpfo.dk > Aktuelt > Kurser [arrangementet] for evt. ændringer vedr. arrangementet. YDERLIGERE OPLYSNINGER: www.dpfo.dk og Dansk Psykoterapeutforening, kontakt@dpfo.dk eller tlf. 7027 7007.

56

TIDSSKRIFT for PSYKOTERAPI · NR. 3 · OKTOBER 2016

Tidsskrift for psykoterapi 2016 3  

Tidsskrift om psykoterapi. Tema dette nummer: Stress.

Advertisement