Page 55

TN EM A :BSØ TR S YE GEESR

Barbara Hoff Esbjørn, Sofie Wille Østergaard, Marie Tolstrup, Nicoline Normann: Særligt sensitiv – eller særligt udfordret? Diagnoser er oppe i tiden, og selv om ’særligt sensitiv’ endnu ikke er en specifik diagnose, er begrebet ofte anvendt. Bogen går kritisk, men konstruktivt, til begrebet særlig sensitivitet. Bogen giver psykologer, pædagoger, lærere og andre praktikere den fornødne faglige viden til at forholde sig professionelt til børn, der har udfordringer og svært ved at finde trøst og ro, eller som er særligt opmærksomme på det, der sker omkring dem. Akademisk Forlag 2016. 228 sider, kr. 249. Aksel Haaning: Jung. En stemme fra dybet Denne bog handler om historiens betydning og om opdagelsen af en glemt tekst fra middelalderen, hvor krop og kærlighed udtrykkes med religiøse billeder, og hvor vante forestillinger vendes op og ned. Den schweiziske psykiater C.G. Jung (1875-1961) opdagede den hidtil ukendte tekst og brugte lang tid på at udforske den. Han var overbevist om, at fortidens viden rummer vigtige elementer for en dybere forståelse af os selv og vores aktuelle situation – indre som ydre. Bogen er samtidig en grundig præsentation af Jungs forfatterskab. Akademisk Forlag 2016. 360 sider, kr. 359,95. Peter Elsass: Kunsten at være alene Vi vil gerne være alene – når det er selvvalgt i sommerhuset eller på en retræte eller et meditationskursus, men er ensomheden påtvunget, er det en anden sag. Bogen udforsker den gode ensomhed kulturelt, historisk, psykologisk og praktisk, og forfatteren bidrager med egne observationer lige fra en hule i Nordindien til en nærdødsoplevelse under alvorlig sygdom. Borgen 2016. 220 sider, kr. 249,95. Thomas Koester, Kim Frandsen (red.): Introduktion til psykologi. Teori, anvendelse, praksis Solid indføring i psykologien som fag og videnskab. Bogen præsenterer psykologifagets metoder, begreber og teorier og er bygget op efter fagets grunddiscipliner og de anvendelsesorienterede fagdiscipliner. Bogens første del beskriver faget i kapitler om hjernen og dens funktioner, kognitionspsykologi, læringspsykologi, udviklingspsykologi, personlighedspsykologi og socialpsykologi. Anden del handler om anvendt psykologi og tredje del om psykologiske perspektiver. Tredje udgave af dansk klassiker. Frydenlund 2016. 823 sider, kr.449. Ilse Sand Find nye veje i følelsernes labyrint Nogle mennesker sidder fast i uheldige mønstre, fordi de forsøger at ændre noget, som ikke lader sig forandre. Andre græder over omstændigheder, som faktisk godt kunne ændres, mens andre igen gang på gang ryger ind i unødvendige konflikter på grund af uhensigtsmæssige tænkevaner, som kan rettes, hvis man har den nødvedige indsigt. Anden reviderede udgave af bog med hjælp til indsigt i sine følelser. Forfatteren er psykoterapeut MPF og tidligere sognepræst. Forlaget Ammentorp 2016. 121 sider, kr 199.

TIDSSKRIFT for PSYKOTERAPI · NR. 3 · OKTOBER 2016

55

Tidsskrift for psykoterapi 2016 3  
Tidsskrift for psykoterapi 2016 3  

Tidsskrift om psykoterapi. Tema dette nummer: Stress.

Advertisement