Page 49

ARTIKEL

som kan kurere ’sygdommen’. Og jeg bliver yderligere befæstet i min tilstand. Jeg er syg.

som vi kan kalde depression. Jeg har forladt (en del af) mig, jeg er blevet offer.

Jeg er nu hjælpsøgende, er patient (= at lide, at være passiv), og min ansvarlighed er væk. Jeg har kun ringe mulighed for at opdage, hvad der skete mig, da tragedien/tabet ramte mig, og hvad jeg senere gjorde med erindringen om reaktionen.

Ifølge mine erfaringer er omdrejningspunktet at opdage, at komme til at vide, hvad der foregår, at blive vidne til mig, hvad gør jeg? Er jeg – i min selvopfattelse – offer, er jeg pacificeret, lammet. Bliver jeg – igen i min selvopfattelse – aktør, har jeg mulighed for at gøre noget andet end det, jeg plejer at gøre. Hvilket vil sige at undlade at undertrykke, fortrænge, eller fraspalte min reaktion – som er livsenergi – på de tab, skader, krænkelser, ulykker, lidelser og tragedier, som jeg kommer ud for.

Og der er ingen opmærksomhed på det naturlige, der er sket mig: Jeg kom ud for et tab, eller en række tab, ulykker, tragedier, med uundgåelig smerte og lidelse til følge. Sorg, vrede og angst. Ganske naturligt. Tab i livet kan jeg ikke undgå, og den følgende smerte, lidelse (som er livsenergi) kan jeg heller ikke undgå. Begge dele er naturlige følger af at leve livet. At jeg er druknet i mit tungsind er ikke en sygdom, det er en følgevirkning af, hvad der kan ske mig i livet. Undertrykkelse af smerten, af lidelsen, tilbagetrækningen – fra mig, fra livet, – er det eneste, jeg kunne have undgået. Som Franz Kafka siger, hos Laing: ”Du kan trække dig tilbage fra denne verdens lidelser, det står i din magt og er i overensstemmelse med din natur, men måske er netop denne tilbagetrækning den eneste lidelse‚ som du havde været i stand til at undgå.“

Jeg kan vedblive med at vide, hvad der sker mig. Jeg kan blive hos og ved mig. Derved har jeg mulighed for at holde mig i livet.

LITTERATUR Cullberg, Johan: Krise og udvikling. Hans Reitzels Forlag 1993. Davidsen-Nielsen, Marianne: Den nødvendige smerte. Gyldendal Akademisk 2004. Jacobsen, Bo: Eksistensens psykologi. Hans Reitzels Forlag 1998. Laing, RD: Det spaltede selv. Paludan 1979. Maslow, Abraham: På vej mod en eksistenspsykologi. Nyt Nordisk Forlag, Arnold Busk 1968. Post, Laurens van der: Flamingo Feather. Penguin Books Ltd. 1973.

OFFER ELLER AKTØR

Det er således en del af vores natur, at reaktionen på tabet, smerten, lidelsen var for meget for mig, jeg havde ingen at dele det med, jeg syntes, jeg skulle klare det selv, det var ikke noget at tale om, ingen grund til at pylre, jeg skal jo videre. Min opfattelse var, at blev jeg, hvor jeg var, dvs. med mine følelser – bare et lille stykke tid – så kom jeg aldrig videre. Alt det foregår i mig, ubevidst eller bevidst, med undertrykkelse til følge og endnu videre livløshed til følge –

Jørgen Groth er cand.psych. aut. og diplom. gestaltterapeut. Født i 1943. Har arbejdet med psykoterapi og drømmearbejde siden 1982. Medlem af Dansk Psykoterapeutforening siden 2001. Privat praksis i Hundested, underviser på Københavns Gestalt Institut mv. Har udgivet Drømmearbejde, Frydenlund 2014.

TIDSSKRIFT for PSYKOTERAPI · NR. 3 · OKTOBER 2016

49

Tidsskrift for psykoterapi 2016 3  

Tidsskrift om psykoterapi. Tema dette nummer: Stress.

Advertisement