Page 4

KORT NYT

ALLIANCE MOD STRESS

FLODHEST OG STRESS

”På trods af mange års forskellige indsatser mod stress er antallet af stressede steget med 20 procent de sidste 20 år, og 35.000 danskere er hver dag sygemeldt med stress. Det er blandt andet baggrunden for, at et nyt samarbejde ’StressAlliancen’ har set dagens lys. Bag det står Forsikring & Pension, Hjerteforeningen, HK, Psykiatrifonden, FOA og Pensam.

Tidsskrift for Psykoterapis forsidebillede er denne gang tegnet af kunstneren Grethe Nielsen. Da jeg modtog hendes første udkast og umiddelbart udtrykte min milde undren og nysgerrighed over, hvorfor netop en flodhest på nogle små, skrøbelige ben, sendte hun mig nedenstående overvejelser, som jeg siden fik lov at tage med i bladet:

Formålet med samarbejdet er at forebygge og bekæmpe stress og sikre et godt arbejdsliv for alle. Derfor samarbejder alliancen med eksperter, forskere og behandlere på stressområdet om at finde og udbrede evidensbaserede løsninger mod stress.

”Da jeg begyndte at researche på begrebet stress, valgte jeg at fokusere på selve tilstanden – ikke det, der fører til stress, ikke det, der kommer efter langvarig stress – og førtes hurtigt til det sted i hjernen, der kommer på overarbejde, hippocampus, og som ligefrem

Forventningen er ifølge StressAlliancens hjemmeside at opbygge en national forebyggelsesmodel mod stress med fokus på arbejdspladsen, uddannelse og ledige. ”

Hos StressAlliancen oplyser man, at der den 10. oktober vil blive afholdt endnu et topmøde på Christiansborg.

4

Den røde farve er valgt, fordi den er alarmerende, fordi flodhesten udskiller en rød farve som beskyttelse mod solen, og fordi de tynde kvadrater/kasser også hænger sammen med vores stressecenter. Forskere har vist, at det især er vores placering i hierarkier, der er afgørende for vores følelse af stress. Hvis vores position i en bestemt kasse eller gruppe er truet, fremkalder det nemt de kendte symptomer på stress. Billedet er også med vilje delt i to lige store dele: sort og hvid, for at ramme den side af stresstilstanden, der handler om, at man mister sansen for nuancer.

Sådan skrev Birgit Bruun Christensen i april 2016 på arbejdsmiljoviden.dk. StressAlliancen blev stiftet februar 2016 med en ambition om at ”fjerne stress og styrke livs- og arbejdsglæden for alle i Danmark”. Alliancen stod bag et stress-topmøde i København den 25. april 2016 med eksperter og praktikere blandt arbejdsgivere, lønmodtagere, elever og lærere, forskere og behandlere. P.t. er de ved at være klar med et koncept til arbejdsgiverne om stress, udsprunget af dette møde.

store overraskelse, at flodhesten ikke er symbol på holistisk fred og balance (selv om den er planteædende): Flodhesten anses for at være det farligste dyr i Afrika, som dræber flest mennesker – især hvis afkommet er truet, og stress handler bl.a. om alarmberedskab – om at vurdere, om man skal flygte eller kæmpe. Så flodhesten kan i virkeligheden godt være et billede – og ikke modbilledet – på stress.

kan skrumpe ved længerevarende press. Så forestillede jeg mig, hvad den modsatte tilstand kunne være; her kom billedet af en tung, men alligevel vægtløs, urskabning som flodhesten frem. Hippopotamus hedder den, og det viser sig, at hippocampus og hippopotamus sprogligt har forbindelse! Hippocampus er den ældste del af den menneskelige hjerne – flodhesten tilhører også en af klodens ældste skabninger ... men så fandt jeg ud af, til min

TIDSSKRIFT for PSYKOTERAPI · NR. 3 · OKTOBER 2016

De små ben, du ser, kan også ses som flager, der brækkes op, fordi flodhesten presser sin enormt tunge krop op gennem overfladen.”

Tidsskrift for psykoterapi 2016 3  

Tidsskrift om psykoterapi. Tema dette nummer: Stress.