Page 24

TEMA: MISBRUG OG AFHÆNGIGHED

DET T E R A P E UT I S K E SA M F UN D OPB YG N I N G S G ÅRD E N

Tekst: Hanne Holm Hage-Ali

I en tid med hurtige løsninger, som fx medicin, til at løse de komplekse og mangesidede problemstillinger som stofmisbrugere har, repræsenterer Det Terapeutiske Samfund en anderledes og mere holistisk tilgang, ligesom det er en tilgang, hvor misbrugeren er hovedagent i sin egen behandling. Efter 50 år kan man spørge, om behandlingsmetoden Det Terapeutiske Samfund stadig er et relevant og effektivt behandlingstilbud til stofmisbrugere, og hvordan det ser ud i dag. Det Terapeutiske Samfund blev først kendt i England inden for psykiatrien i 1940’erne. Maxwell Jones var foregangsmand på Northfield Millitary Hospital. Patienterne var soldater i 2. verdenskrig, der blev indlagt pga. nervesammenbrud. Patienterne blev behandlet i et demokratisk, terapeutisk miljø, hvor de havde en vigtig rolle i den terapeutiske proces og skulle deltage i beslutningsprocesser på mange områder. Rollerne, både hos ansatte og indlagte, var daglig til åben diskussion i ’community meetings’. Maxwell Jones’ idé var at udfri patienterne fra mentalhospitalernes regression, samt at de traditionelle psykiatriske patienters følelse af isolation, af at være udstødt og opgivet, skulle ændres til at give patienterne en følelse af selvværd som et resultat af accepten af selvansvarlighed. Pionererne, der oprettede de første terapeutiske samfund for stofmisbrugere, har nok været influeret af tidens trend og har haft en viden om, hvad der bevægede sig i tiden inden for psykologi og psykiatri. Det Terapeutiske Samfund for stofmisbrugere adskilte sig på ét punkt fra de andre terapeutiske samfund, nemlig at det ikke var demokratisk, men et hierarkisk struktureret, ret autoritært miljø med fokus på adfærd. I dag er tendensen overalt, at de terapeutiske samfund er blevet demokratiske, og beboerne har en betydelig medindflydelse på dagligdagen og egen behandlingsproces.

24

Det Terapeutiske Samfund blev udbredt i Europa og er i dag repræsenteret på fem kontinenter. Tidligere engelske stofmisbrugere, som havde gennemført programmet i London, bragte Phoenix House til Norge i 80’erne, og i 1991 var det medarbejdere fra Væksthuset

DET TERAPEUTISKE SAMFUND • Et fællesskab med et ’miljø’ (rutiner, aktiviteter, personlige relationer, normer og værdier og den sociale struktur), der er skabt specifikt til at føre til personlig forandring hos fællesskabets medlemmer. • Et socialt miljø, hvor deltagerne på en aktiv og interaktiv måde lærer og øver sig i at bruge nye færdigheder igennem en social-lærende proces. • I dette sociale miljø lever beboerne efter de sociale normer og værdier, som er nødvendige for at kunne leve et produktivt, ansvarligt og stoffrit liv. • Fællesskabet er det vigtigste redskab i denne proces.

TIDSSKRIFT for PSYKOTERAPI · NR. 1 · FEBRUAR 2017

Profile for Susanne van Deurs

Tidsskrift for Psykoterapi 2017 1  

Temanummer om misbrug og afhængighed

Tidsskrift for Psykoterapi 2017 1  

Temanummer om misbrug og afhængighed

Profile for susannevd
Advertisement