Page 1

SESIÓN FORMATIVA NA FACULTADE DE FORMACIÓN DO PROFESORADO EN LUGO. 16 DE NOVEMBRO DE 2012 eTwinning: un programa innovador para a escola rural

Proxectos deseñados polo alumnado, na fase práctica da sesión formativa.

Grazas aos tres grupos pola vosa participación.

Susana Vázquez

Novembro, 2012

Nota: Respectouse o idioma en que os autores das ideas as presentaron.


IDEA DE PROXECTO NÚMERO 1 TÍTULO

COÑECEDE A CULTURA GALEGA / ITALIANA

AUTORES

Iria María Fontao Vázquez, Elena Fresno Saá, Sergio Lagares Ferreiro, Rubén Fernández López, Laura Garrido Nebril, Irma López de Gamarra Lorenzo.

IDIOMAS IDADE

Galego-italiano-español DOS 10-12

ALUMNOS NÚMERO

DE 20

ALUMNOS PARTICIPANTES ÁREAS

DE Coñecemento do Medio, Educación Artística, TIC.

COÑECEMENTO 1.Foro 2.Blog 3.E-mail FERRAMENTAS WEB 4.Vídeo conferencia UTILIZADAS

5.Reproductor de música e vídeo. 6.TwinSpace 7.Otros software. Mediante este proxecto pretendemos que alumnos dunha escola italiana poidan coñecer e valorar a cultura galega, e viceversa. Queremos que estes rapaces coñezan os aspectos

DESCRICIÓN

culturais máis

destacados da

nosa

Comunidade como poden ser: gastronomía, paisaxe, música... A través desta actividade intentamos que estes alumnos teñan unha visión positiva da nosa terra e que amplíen o seu gusto por cousas novidosas. 1.Que coñezan unha cultura diferente e polo tanto a diversidade que existe

OBXECTIVOS

no mundo. 2.Aprender a utilizar as novas tecnoloxías.

3.Ser

conscientes de que a pesar de usar unha língua diferente nos

podemos comunicar igualmente. (as tres linguas proceden do latín) 4.Aprender a traballar de xeito cooperativo. 1.Inicio: Os mestres propoñerán unha serie de actividades que serán compartidas no TwinSpace para logo elexir algunha delas para levalas a cabo.


2.Desenvolvemento: As actividades a desenvolver serán as mesmas para tódolos profesores. Faranas simultaneamente para poder comparar os resultados así como as variacións que pode haber no proceso. As diferentes PROCESO

DE fases da actividade publicaranse no blog. Ademáis o blog serviranos para

TRABALLO

poder comentar ditos avances e comunicarse entre os nenos e os mestres. No blog iranse publicando cronoloxicamente fotos da evolución do traballo ata chegar o resultado final.

3.Finalización: Neste último apartado avaliaremos o proceso e o resultado das diferentes actividades. Tamén avaliaremos os alumnos poñendo como criterio principal os obxectivos que se querían acadar. O que queremos acadar mediante este proxecto e que os alumnos se RESULTADOS ESPERADOS

acostumen a interactuar entre eles, traballar cooperativamente e en grupos heteroxeneos, onde poidan atopar diferentes opinions e maneiras de traballar. Outra das finalidades que buscamos e que os rapaces coñezan as principais características da rexión coa que contactamos. Por último buscamos que adquiran capacidades para manexar diferentes ferramentas tecnolóxicas.


IDEA DE PROXECTO NÚMERO 2 TÍTULO

Estudo da flora e da fauna do entorno

AUTORES

Ríos García, Silvia Santín Rodríguez, Begoña Suárez Iglesias, Carlos

IDIOMAS IDADE

Portugués, español, turco DOS 8 a 12

ALUMNOS NÚMERO

DE 72

ALUMNOS PARTICIPANTES ÁREAS

DE Ciencias Naturais

COÑECEMENTO Foro FERRAMENTAS WEB UTILIZADAS

Twinspace Otro software Publicación web eMail Actividade adicada para nenos de entre 8 e 12 centrada na adquisición de competencias básicas que lle permitan coñecer a diversidade do ecosistema de distintos países; así como que desenvolvan a autonomía para buscar información acerca do mesmo.

DESCRICIÓN

OBXECTIVOS

PROCESO TRABALLO

Pretendemos unha expresión emocional que conduza ao traballo e ao descubrimento de novas plantas, animais, etc…, dentro do que é a materia de Coñecemento do Medio, nos distintos cursos que compoñen o segundo e terceiro ciclo da Educación Primaria. O obxectivo final de dita actividade é que o alumado coñeza mellor os distintos ecosistemas doutros países tamén implicados neste proxecto; pero tamén potenciar a intercomunicación de nenos de diferentes países que poden enriquecerse entre si a través da súa cultura, do seu entorno… 1.Inicio: O profesorado implicado desenvolverá unha liña de traballo en común cos actividades concretas. Esta fase desenvolverase a través do DE TwinSpace. 2.Desenvolvemento: Ditas actividades desenvolveranse no período marcado de antemán. Nesta fase centrarémonos en fotografíar, grabar con cámara de vídeo, ou facer debuxos de animais e plantas que o alumnado teña no seu entorno máis inmediato. Este proceso levarase a cabo de maneira paralela nun blog creado para tal proxecto dentro do TwinSpace, que se poida com-


RESULTADOS ESPERADOS

partir e ver por outros membros a comunidade eTwinning. 3.Final: avaliaranse os resultados positivos e negativos de dito proxecto. Terase moi en conta a participación e implicación do alumnado nas actividades. Queremos implicar aos nosos alumnos nesta actividade porque lles permitirá coñecer mellor tanto o seu ecosistema coma o de outro países. Queremos tamén que os participantes deste proxecto, profesores, alumnos e familia dos mesmos potencian a súa opinión crítica e colaboren no desenvolvemento do proxecto para conseguir os obxetivos prefixados. Queremos, polo tanto, que o alumnado aprenda a ser máis competente e sexa capaz de indentificar con maior facilidade os seres vivos, as plantas, os seres inertes e todos aqueles que ata o momento descoñecían e puideron coñecer grazas a estudantes doutros países.


IDEA DE PROXECTO NÚMERO 3 TÍTULO

Las piedras de oro

AUTORES

- Rodriguez Sucasas, Paula - Rois Quiñones, C. Casipea - Seco Gallo, Lidia - Souto López, Lucía - Vázquez Orosa, Alba Inglés, español

IDIOMAS IDADE

DOS 6-9

ALUMNOS NÚMERO

DE 10-30

ALUMNOS PARTICIPANTES ÁREAS

DE TIC, lengua extranjera, materias de primaria

COÑECEMENTO FERRAMENTAS

Audioconferencia, foro, publicación web, chat, mp3, twinspace, diario del

WEB UTILIZADAS

proyecto, otro software, entorno de aprendizaje virtual

DESCRICIÓN

OBXECTIVOS

PROCESO TRABALLO

Proyecto educativo para todo el alumnado, centrado en la adquisición de competencias básicas en torno a la educación ambiental y las ciencias naturales. Dónde prima la autonomía en la búsqueda y selección de información en el medio natural. Mediante una serie de rutas, los alumnos darán resolución a una serie de planteamientos, como por ejemplo: 1.Buscar diferentes tipos de hojas. 2.Captar diferentes sonidos de animales. 3.Tipos de rocas. 4.Fotografiar especies arbóreas. 5.Realizar un resumen en forma de collage. -Conocer la naturaleza y el entorno autóctono. -Diferenciar sonidos y analizar los timbres. -Desarrollar la capacidad de observación y motricidad fina. -Fomentar la sensibilización con el medio. -Promover actividades al aire libre. -Contrastar la variedad biológica y geológica de diferentes territorios. -Desarrollar capacidades informáticas básicas. -Adquirir capacidades de comunicación en otro idioma. 1. Inicio: Los profesores organizarán las actividades según las rutas elegidas de acorde a cada Ciclo. De igual modo, distribuirán a los niños en grupos DE reducidos para facilitar la comunicación entre los alumnos y los profesores. En esta fase se transmitirá mediante un correo electrónico el modelo a seguir y la temporalización en la que se estima finalizar las actividades. 2. Desarrollo: Las actividades se desenvolverán según la organización previa, bajo la supervisión del profesorado que tendrán que propiciar situaciones de retroalimentación y aprendizaje significativo. Existirá la posibilidad de


RESULTADOS ESPERADOS

introducir variables en cualquier actividad en caso de que por algún motivo no puedan llevarse a cabo. Durante el proceso de recopilación, se elaborará un WikiSpace dónde los niños irán documentando el proceso y compartiendo ideas y experiencias con el resto del alumnado. Paralelamente, en el TwinSpace tendrán que interactuar con el grupo inglés para conseguir el material necesario para realizar la actividad final. Deberán plasmar mediante un dibujo el material seleccionado para facilitar el visionado de la realidad a los ingleses. Una vez realizados los dibujos, los alumnos tendrán que intercambiarlos con los de los ingleses para después elaborar un mural expositivo dotado de los dibujos de estos y sus fotografías como actividad final. 3. Finalización: Tras la realización de los murales ambas fotografías se colgarán en el TwinSpace para revisar, compartir y evaluar el resultado. Queremos que nuestros alumnos interactúen con el medio natural y adquieran aprendizajes sobre los elementos y los seres que lo conforman. Así como que desarrollen sus sentidos a través del entorno. Fomentar la colaboración entre profesor-alumno para propiciar aprendizaje mutuo. Crearemos un WikiSpace por las múltiples funciones y posibilidades que ofrece para recopilar y compartir todo el material y documentar todo el proceso. Queremos abarcar, las siguientes áreas: Arte, Geología, Lengua y Literatura, Biología, Educación Física, Música, Educación Medioambiental, Geografía, Informática TIC, Lenguas Extranjeras, Materias de Primaria, Psicología, Ciencias Naturales, Ciudadanía y Geografía. También es importante desarrollar la Autonomía, iniciativa personal y el trabajo en equipo.


IDEA DE PROXECTO NÚMERO 4 TÍTULO

Tour monumental

AUTORES

Teijeiro Blanco, Laura Teijeiro Martínez, Nerea Varela Rey, Marta Villanueva Fernández, Lucía Español, Italiano, Inglés

IDIOMAS IDADE

DOS 12

ALUMNOS NÚMERO ALUMNOS

DE 25

PARTICIPANTES ÁREAS

DE Ciencias naturales – educación especial – historia – historia de las culturas –

COÑECEMENTO

TIC- Lenguas extranjeras – Medios de comunicación

FERRAMENTAS

Chat – Diario del proyecto – Entorno virtual de aprendizaje – Foro – Otro

WEB UTILIZADAS

software – Publicación Web - email -En este proyecto, participarán los alumnos de 6º de Educación Primaria. Se intercambiarán imágenes con aquellos alumnos extranjeros de su mismo curso para que puedan conocer aspectos relevantes, tanto de

DESCRICIÓN

la historia de Galicia, Italia y Reino Unido. -La descripción de cada imagen tendrá un el leguaje propio de la zona, por lo que los alumnos tendrán que descifrar aquello que les están preguntando o narrando. -También se podrán hacer algún que otro juego, como por ejemplo las adivinanzas, donde los niños tendrán que averiguar aquello que se les ha formulado anteriormente. -Para finalizar, a modo de evaluación, la solución será entregada a través de vídeos que los alumnos realizarán en los idiomas respectivos de cada país (España, Italia y Reino Unido). -Comunicación con otras culturas.

OBXECTIVOS

-Respeto hacia otras culturas. -Establecer lazos con otras personas. -Ampliar nuestro conocimiento histórico y geográfico. -Aprendizaje multilingüe. -Trabajo en grupo y cooperación.


-Búsqueda y procesamiento de información. -Que sean conscientes de sus logros y que disfruten de la experiencia. -Inicio: Para empezar este trabajo los profesores se comunicarán mediante PROCESO TRABALLO

DE

correo electrónico para un contacto inicial. Luego, mediante el TwinSpace comenzarán a organizar y realizar las actividades que se llevarán a cabo por los alumnos. -Desarrollo: En primer lugar, se haría una primera toma de contacto con el alumnado extranjero para potenciar la propia autonomía de los alumnos. Luego, en el orden establecido, se llevarán a cabo las actividades anteriormente planteadas. Durante este proceso los profesores estarán supervisando continuamente las actividades desde un plano secundario, ya que nuestra intención es potenciar las capacidades de los alumnos, tanto de forma individualizada como en colectivo. -Finalización: Evaluación continua del alumnado. Este proyecto será difundido al grupo de padres y madres del alumnado. Autoevaluación del trabajo llevado a cabo previamente. Queremos que los niños tengan una buena formación en conocimiento del

RESULTADOS ESPERADOS

medio. Además que puedan beneficiarse de las nuevas tecnologías y que aprendan diversos idiomas de una forma divertida. Pretendemos presentarle a los alumnos nuevas formas de aprendizaje para abrirles las puertas hacia una nueva forma del conocimiento de todo el mundo. También empezar a inculcar la idea de que es necesario aprender a aprender por sí solos sin la necesidad de apoyarse en otras personas, aunque también es importante compartir los conocimientos con los demás para ampliar nuestras capacidades tanto de comunicación como de socialización.


IDEA DE PROXECTO NÚMERO 5 TÍTULO

Festividades populares

AUTORES

María Alonso González Ana Álvarez Basanta Paula Barreal López Olaya Castañón Gómez Lucía Díaz Torneiro

IDIOMAS IDADE

Español y griego DOS 10-12

ALUMNOS NÚMERO

DE 100

ALUMNOS PARTICIPANTES ÁREAS

DE Arte – Ciencias Sociales – Ciudadanía – Geografía – Historia de las culturas

COÑECEMENTO

– TIC – Lengua y Literatura - Música

FERRAMENTAS

Chat – Entorno de aprendizaje virtual – Foro – Otro software – Publicación

WEB UTILIZADAS

web – Twinspace - email

DESCRICIÓN

Cada Comunidad Autónoma escoge una festividad típica de su región. Luego, tendrá que describir cómo se desarrolla: los productos típicos, música, vestimenta...etc. El informe debe ir acompañado de fotografías y vídeos a modo de ilustración. Esta información se intercambiará entre los centros que intervienen dentro de cada comunidad, pudiéndose celebrar la fiesta propuesta por la otra comunidad en cada colegio. Palabras clave: Festividad, Comunidad Autónoma, Europa

OBXECTIVOS

PROCESO TRABALLO

El principal objetivo que buscamos con este proyecto es el conocimiento y el respeto de las culturas ajenas. 1)Que los niños se relacionen con sus iguales 2)Conocimiento de otras culturas y de la propia. 3)Desarrollar la capacidad de tratamiento de la información. 4)Desarrollar la capacidad para manejar las TIC. 5)Conocimiento de las distintas regiones y del mapa de Europa. 6)Reconocimiento de distintos estilos musicales. 1.Inicio: El profesorado se pondrá en contacto con otros centros para hacerles llegar su interés en participar en dicho proyecto. Posteriormente, DE pondrán en común los distintos puntos a desarrollar. 2.Desarrollo: El alumnado participante de cada comunidad describe cómo se lleva a cabo la festividad elegida atendiendo a los aspectos mencionados


anteriormente. Luego, suben a la plataforma e-twinning dicha información y al mismo tiempo, la intercambiarán con la de otros centros. Por último se realizará una simulación de la fiesta elegida en el centro. 3.Finalización: Valoración del proyecto promoviendo la tolerancia y el respeto hacia las otras culturas.

RESULTADOS ESPERADOS

Buscamos que el alumnado se comunique con los alumnos de otras comunidades, divirtiéndose pero al mismo tiempo siendo conscientes de la necesidad de respetar otras culturas, ya que son tan válidas como la propia. Además, procuramos que conozcan la plataforma e-twinning y sepan manejarse adecuadamente con las nuevas tecnologías.


IDEA DE PROXECTO NÚMERO 6 TÍTULO

Investigando las tradiciones navideñas

AUTORES

María Sánchez Sánchez David Rodríguez Paz Yago Ríos Liz Español

IDIOMAS IDADE

DOS 8-9

ALUMNOS NÚMERO

DE 23

ALUMNOS PARTICIPANTES ÁREAS

DE Medios de comunicación – Historia de las culturas – TIC – Multidisciplinar

COÑECEMENTO FERRAMENTAS

Audioconferencia - videoconferencia - email

WEB UTILIZADAS

DESCRICIÓN

La actividad consiste en que los alumnos conozcan un poco más acerca de su cultura y de la cultura finesa, la cual es un referente en cuanto se refiere a su sistema educativo, dejando una gran huella difícil de superar por otros países hasta el momento. Para la realización de la actividad utilizaremos “e-twinning”, en donde iniciaremos un videochat con un profesor finés que imparta clases en el segundo ciclo de Educación Primaria. Mediante esa conferencia trataremos el tema de las tradiciones navideñas, que hacen ese día, e viceversa, compartiendo así información y consiguiendo una experiencia enriquecedora para ambas partes.

OBXECTIVOS

-Conseguir integrar las tics en el aula -Ver funcionalidad de las tic en la educación -Despertar el interés de los niños mediante actividades innovadoras. - Ampliar sus conocimientos acerca de las tradiciones en otras culturas. - Potenciar la adquisición de diferentes valores en el alumnado. - Avanzar hacia un pensamiento crítico.

PROCESO TRABALLO

La actividad tendrá lugar en dos sesiones. En la primera, los profesores de ambos países (España y Finlandia) DE elaborarán una serie de actividades, que les permitan a los alumnos investigar y conocer un poco más acerca de sus respectivas tradiciones navideñas. Es importante que mediante la realización de las actividades, el alumnado consiga entender el por qué y para que se llevan a cabo estas costumbres, así como el significado interior de las mismas. Para la realización de esta primera fase, los profesores se podrán comunicar por correo electrónico o por TwinSpace. La segunda sesión, irá encaminada a la interacción entre los alumnos de ambos países, con la finalidad de que intercambien experiencias y conozcan ambas culturas. Para ello establecerán conexión a tiempo real mediante video conferencia. A través de esta herramienta los alumnos de cada país compartirán información e intercambiarán experiencias sobre ese tema,


consiguiendo así una experiencia enriquecedora para ambas partes. Todo esto, requerirá la puesta en común de ideas, pues cada clase tendrá que contarle sus tradiciones y resolver las dudas o preguntas que se les planteen desde el otro país. Para que la comunicación entre ambos países sea posible, será necesario contar con la ayuda de un traductor en Internet.

RESULTADOS ESPERADOS

Una vez desarrollada la actividad, se comentará en clase con los alumnos que les pareció la actividad, si salió bien, que se necesita mejorar… El profesor analizará todo el proceso y obtendrá unos resultados. Con este proyecto pretendemos que los alumnos valoren y conozcan un poco más acerca de sus tradiciones, en este caso las navideñas. Al mismo tiempo que adquieran ciertos valores (como el respecto, el compañerismo, la colaboración, la empatía, la solidaridad…) que se encuentran ausentes en la sociedad actual. Queremos involucrar a los alumnos en las clases, fomentando un clima positivo que lleve a la participación y al diálogo, así como al intercambio de experiencias entre alumnos de su misma edad. En definitiva, queremos avanzar hacia el desarrollo de un pensamiento crítico en los alumnos, que les lleve a cuestionarse el por qué y el para qué no solo de las tradiciones, sino de todos los aspectos de la vida en general.


IDEA DE PROXECTO NÚMERO 7 TÍTULO

Observa el medio en el que vives

AUTORES

José Sánchez Eiros Iria Regueiro David Varela Español, turco, inglés

IDIOMAS IDADE

DOS 8-9 años

ALUMNOS NÚMERO

DE

ALUMNOS

25 a 100

PARTICIPANTES ÁREAS

DE Biología, ciudadanía, educación medioambiental, tic

COÑECEMENTO FERRAMENTAS

Twinspace, chat, audioconferencia, foro, publicación web…

WEB UTILIZADAS

Otro software (powerpoint, videos, fotos, dibujos, google docs) El proyecto consistirá en desarrollar actividades que fomenten la adquisición de competencias básicas en torno al conocimiento e interacción con el mundo físico, al tratamiento de la información y competencia digital y a la autonomía e iniciativa personal.

DESCRICIÓN

La actividad consistirá en la observación de los materiales que los alumnos reciclan, atendiendo a los diferentes países o zonas donde ellos viven. Motivar el interés de los niños por los temas ambientales que afectan su entorno.

OBXECTIVOS

Reforzar los conocimientos de los maestros en referencia al medio ambiente. Retroalimentar esta información a los niños por parte de los maestros. Que los alumnos aprendan a usar adecuadamente los recursos naturales. Valorar el medio ambiente para contribuir al desarrollo sustentable del país. Utilizar al medio que nos rodea como fuente de conocimiento desarrollo cultural y recreación. Inicio: Elaboraremos una serie de actividades relacionadas con el medio PROCESO TRABALLO

DE

ambiente que se compartirán con otros centros de diferentes países. Esta fase se llevará a cabo mediante correo electrónico y una plataforma virtual


llamada Twinspace. Desarrollo: los ejercicios se realizarán en el tiempo establecido, pudiendo incorporar o modificar algunas de las actividades propuestas con el fin de adaptarlas de la forma más beneficiosa posible a nuestros fines. Finalización: Revisión del proceso y de los resultados obtenidos. Evaluación del alumnado. Intentaremos que el niño/a a través de varias estrategias de esta temática, RESULTADOS ESPERADOS

observe y se valore los problemas ambientales y sus posibles soluciones. Conocerá la forma de valorarlo, respetarlo y conservarlo. Pero es a través del ejemplo de materiales y de ambientes de aprendizaje preparados para ello, los niños asumirán una actitud responsable de su conducta ante el entorno. En conclusión queremos que los alumnos se conciencien de la importancia que tiene el proceso de reciclaje en el medio ambiente, intentando formar a sociedades futuras con una conciencia más adecuada hacia este tema, además, intentaremos que se familiaricen con las tics y que conozcan las culturas de los diferentes países que conforman el proyecto. El área que más trabajamos es la de conocimiento del medio, pero a la vez también abarcamos: la lingüística, comunicativa, social y ciudadana y la autonomía e iniciativa personal de los alumnos al momento de realizar las actividades y evaluar las mismas.


IDEA DE PROXECTO NÚMERO 8 TÍTULO

Nuestro amigo el medio ambiente

AUTORES

-Pablo Abuín Cedrón -Lucía Basadre Penas -Mª Estefanía Castaño López -Lucía Castedo Gómez -Marta Castro González -Patricia Corredoira López Portugués, Español, Inglés, Italiano

IDIOMAS IDADE

DOS 7-10

ALUMNOS NÚMERO

DE 30-50

ALUMNOS PARTICIPANTES ÁREAS

DE Ciudadanía, Materias de primaria, Educación Medioambiental

COÑECEMENTO FERRAMENTAS

Twinspace, videoconferencia, foro, publicación web…

WEB UTILIZADAS

Otro software (powerpoint, videos, fotos, dibujos, google docs)

DESCRICIÓN

OBXECTIVOS

PROCESO TRABALLO

Este proyecto educativo está dirigido al alumnado del 2º ciclo de Educación Primaria, con el que pretendemos conseguir que a través de la interacción con niños de su mismo curso, pero procedentes de otros lugares, una mayor concienciación y hábitos de respeto hacia el medio ambiente (contaminación, impacto ambiental, cambio climático, reciclaje…). -Que el alumnado adquiera una educación cívica respecto al medio ambiente. -Que el alumnado emplee diversos recursos informativos (periódicos, enciclopedias…) e informáticos (wikipedia, Larousse…). -Interacción con niños de otros países, con diferentes costumbres y cultura. -Que trabajen de forma lúdica para saber más sobre el medio que los rodea, tanto en su país como en el de los niños con los que realizarán el proyecto de e-Twinning. -Que adquieran costumbres de cuidado, protección y reciclaje con respeto al medio ambiente. -Aprender a aprender. Inicio: el profesorado elaborará una línea de trabajo con actividades concretas que se compartirán. Esta fase del proceso tendrá lugar por correo electrónico y en el TwinSpace. Desarrollo: cada una de las actividades tendrá una temática en concreto, por ejemplo: la contaminación por parte del hombre. Llamaremos A al niño DE procedente de nuestro colegio y B al niño del otro país. El alumno A deberá buscar información sobre este tema en relación con el lugar donde vive y hacer una especie de redacción, mural…, algo que posteriormente le ayude a explicar al niño B con el que interactúe para que éste entienda la situación que se vive en el lugar de procedencia del niño A. Este proceso será el mismo para el niño A con respecto de B, que para el niño B con respecto de


A, de forma que aprendan interactuando y de una forma diferente y divertida, tanto cosas de su país como de otro.

RESULTADOS ESPERADOS

Finalización: revisión del proceso y de los resultados. Evaluación del alumnado. Difusión en los ámbitos escolar y familiar. Queremos que nuestros alumnos adquieran una concienciación de cuidado y respeto con el medio ambiente. Queremos que mejoren sus capacidades en las áreas de conocimiento a trabajar: Ciudadanía, todas las materias de primaria y Educación Medioambiental. Queremos que aprendan a realizar ejercicios de investigación, sintetizar y buscar información empleando los diferentes recursos que pueden ofrecernos las TICs. Queremos que aprendan a socializarse, a trabajar en grupo y de una forma más interactiva no sólo con sus compañeros de aula, sino también con niños de procedencia extranjera.


IDEA DE PROXECTO NÚMERO 9 TÍTULO

Coñezamos as plantas

AUTORES

Natalia Maroñas, Noemí Lage e Gisela González

IDIOMAS

Francés, Inglés

IDADE

DOS 8-10

ALUMNOS NÚMERO

DE

ALUMNOS

50

PARTICIPANTES ÁREAS

DE Biología, Educación medioambiental, TIC, medios de comunicación

COÑECEMENTO FERRAMENTAS

Foro, chat, TwinSpace, otro software

WEB UTILIZADAS Proxecto educativo para rapaces/as de 2º ciclo de primaria. Centrado na adquisición de competencias básica en torno ao coñecemento e a interacción co mundo físico, ao tratamento da información e competencia dixital, á competencia social e cidadá e á autonomía e iniciativa persoal. O fío conductor é sentirse cautivado coa flora, guiados pola información que recollemos anteriormente sobre o tema. Pretendemos lograr que os nenos/as acaden un coñecemento relacionado co medio natural que os rodea así como o dos outros rapaces/as doutros países que participen no proxecto. Con este proxecto tamén queremos concienciar aos alumnos/as da importancia e o respecto cara á natureza.

DESCRICIÓN

1. Identificar o patrimonio natural, cultural, histórico e artístico. 2. Coñecer a flora do noso e dos demais países. 3. Identificar estratexias de busca, selección e tratamento da información. 4. Expresar e comunicar os contidos da área de xeito persoal e creativo. 5. Participar activamente no traballo de grupo. 6. Identificar, analizar e valorar criticamente a intervención humana no medio. 7. Utilizar de xeito responsable e creativo as TIC.

OBXECTIVOS

PROCESO TRABALLO

DE

1. INICIO: Os mestres elaborarán unha liña de traballo con actividades concretas que se compartirán. Esta fase do traballo terá lugar no TwinSpace. 2. DESENVOLVEMENTO: As actividades iranse desenvolvendo no medio e tempo pronosticado (2 meses), a medida que se vaian realizando, iremos incorporando novas actividades. Este proxecto levarase a cabo no TwinSpace de forma paralela cunha Wikispace conxunta, que elaborarán os alumnos/as. 3. FINALIZACIÓN: Revisión do proceso e dos resultados. Avaliación do alumnado.


RESULTADOS ESPERADOS

Queremos que todos os alumnos acaden as competencias básicas sinaladas anteriormente así como a competencia relacionada con aprender a aprender. Queremos compartir a nosa flora cos países participantes no proxecto e ao mesmo tempo ampliar os nosos coñecementos. Queremos crear un Wikispace de colaboración, que recolla os nosos avances e os nosos desafíos.


IDEA DE PROXECTO NÚMERO 10 TÍTULO

Intercambio de juegos populares

AUTORE

Carla Pena Rey Icía Rey Porta Simón Rodríguez Fernández Martín Sánchez Barrio Español, inglés, holandés

IDIOMAS IDADE

DOS 10/12/12

ALUMNOS NÚMERO

DE 25-100

ALUMNOS PARTICIPANTES ÁREAS

DE Educación Física, TIC, Lenguas Extranjeras

COÑECEMENTO FERRAMENTAS

Twinspace, chat, audio conferencia, foro, powerpoint, fotos, videos, blogs

WEB UTILIZADAS Proyecto educativo para la materia de Educación Física que consistirá en DESCRICIÓN

desarrollar actividades (juegos) que fomenten la adquisición de competencias básicas como tratamiento de la información, competencia digital, iniciativa personal y autonomía, y comunicación lingüística La actividad consistirá en que los niños recopilen diferentes juegos populares de sus países utilizando tanto los recursos informáticos como las fuentes orales

OBXECTIVOS

Conocer otra cultura jugando a sus juegos populares.

Conocer, comprender y saber usar los recursos a los que pueden acceder para buscar la información (Internet, Biblioteca, escucha activa de personas)

Analizar los diferentes juegos populares

Aprender a documentar un trabajo

Fomentar el trabajo en equipo

Mejorar el nivel en lenguas extranjeras

Inicio: Puesta en común de los diferentes juegos que propone cada niño. Esta


fase del proceso tendrá lugar por correo electrónico y en el TwinSpace. PROCESO

DE Desarrollo: Las actividades se ajustarán a los tiempos establecidos, pudiendo

TRABALLO

incorporar o modificar nuevas actividades con el fin de adaptarlas a las nuevas circunstancias. Crearemos un blog en la que podremos compartir la información, experiencias o contenidos. Finalización: Revisión del proceso enseñanza-aprendizaje. Evaluación del alumnado. Queremos descubrir las distintas culturas a través de los juegos, estimular la

RESULTADOS ESPERADOS

curiosidad, fomentar la creatividad e imaginación. Mediante la reproducción de los juegos trabajamos actitudes como la cooperación, trabajo en equipo, compañerismo y empatía. Otro aspecto podría ser la familiarización con los recursos TIC, aprendiendo a utilizar una plataforma virtual, iniciarse en los mundos de los blogs y sus posibles usos. También que en este proyecto exista una participación del alumno, los profesores y las familias mejorando la relación entre ellas. Así potenciamos la relación familia-escuela facilitando la adaptación al niño.

Ideas de proxecto eTwinning  

Ideas de proxecto eTwinning elaboradas por alumnos de 2º de grado en Formación do Profesorado. Novembro, 2012

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you