Page 1

“eTwinning: Un programa innovador para a escola rural” DESENVOLVEMENTO DA SESIÓN PARTE

DESCRICIÓN

INICIO DA SESIÓN: (20 minutos)

PARTE CENTRAL DA SESIÓN (30 minutos)

PARTE PRÁCTICA DA SESIÓN (40 minutos)

AVALIACIÓN SESIÓN

NECESIDADES A SESIÓN FORMACIÓN

DA

PARA DE

Debate sobre a actual escola rural e a optimización dos seus recursos na educación integral do alumnado. Contexto no que se fai necesario un programa como o eTwinning. Enlace á presentación.

1, Coñecemento do Programa eTwinning e da súa plataforma de traballo. Enlace á presentación. 2, Análise dun proxecto eTwinning. Enlace ao blogue

En pequeno grupo, distribuidos en países, deseñar un proxecto para desenvolver, ao menos, entre dúas escolas rurais. Entregarase formulario orixinal de solicitude de proxecto para cubrir. (Nesta parte estará aberto o debate, de forma que as dúbidas, suxestións... dean conta da comprensión dos contidos.

OBXECTIVOS/CONTIDOS -Contextualizar no medio innovadora eTwinning.

rural

a

experiencia

-Escola rural: un contexto para innovar: Das nosas competencias ás capacidades dos nosos alumnos. -A liberdade do docente: entre a burocracia e o asentamento. -Dar a coñecer o programa eTwinning. -Analizar un proxecto eTwinning: deseño, creación, seguimento, avaliación. -Descubrir a plataforma virtual eTwinning e o TwinSpace. -Programa e-Learning da UE: programa eTwinning. -Deseño dun programa eTwinning / kits. -Desenvolvemento dun proxecto eTwinning: o TwinSpace. -Ferramentas TIC colaborativas dentro e fóra da plataforma eTwinning. -Programar un proxecto eTwinning

-Deseño dun programa eTwinning / kits. -Desenvolvemento dun proxecto eTwinning: o TwinSpace. Ferramentas TIC colaborativas dentro e fóra da plataforma eTwinning.

Recollidas as propostas de proxecto elaboradas polo alumnado, serán publicadas no Blogue da Embaixada eTwinning en Galicia, abríndose un espazo para comentarios que sirva de reflexión posterior e, por tanto, de base construtiva de coñecemento. Aula dotada de PDI (ou ordenador con canón) e Internet. Ordenadores para os alumnos para o deseño do seu proxecto eTwinning (entregaría un arquivo co formulario en formato .doc / .odt) ou, no seu defecto, copia do formulario en papel para ser cubierto a man.

TEMPORALIZACIÓN

Realizaranse tres sesións con tres grupos de alumnos de 2º de Formación do Profesorado. As sesións terán unha duración de 90 minutos cada unha e levaranse a cabo, na súa totalidade, a partir das 9,00 horas do día 16 de Novembro de 2012 na Facultade de Formación do Profesorado de Lugo.

DATOS DA RELATORA

Teresa Susana Vázquez Regueiro CEIP San Xoán. Becerreá. susana.vazquez.r@edu.xunta.es

Susana Vázquez Regueiro

Profile for susana guitiriz

Programa sesión formativa  

Facultade de Formación do Profesorado. Lugo 16 de Novembro de 2012

Programa sesión formativa  

Facultade de Formación do Profesorado. Lugo 16 de Novembro de 2012

Advertisement