Page 1

“Formación e práctica no uso das TIC: eTwinning” DESENVOLVEMENTO DAS SESIÓNS PARTE

SESIÓN 1: (3 horas)

DESCRICIÓN

OBXECTIVOS/CONTIDOS

1, Coñecemento do Programa eTwinning e da súa plataforma de traballo.

-Dar a coñecer o programa eTwinning. -Analizar un proxecto eTwinning: deseño, creación, seguimento, avaliación. -Descubrir a plataforma virtual eTwinning e o TwinSpace. As redes sociais eTwinning (profesores, alumnos, salas de profesores, grupos de traballo)

2, Análise dun proxecto eTwinning.

-Rexistrar todos os participantes na plataforma eTwinning -Programa e-Learning da UE: programa eTwinning. -Deseño dun programa eTwinning / kits. -Desenvolvemento dun proxecto eTwinning: o TwinSpace. -Ferramentas TIC colaborativas dentro e fóra da plataforma eTwinning.

SESIÓN 2: (3 horas)

AVALIACIÓN SESIÓN

NECESIDADES A SESIÓN FORMACIÓN

-Programar un proxecto eTwinning 1. O TwinSpace, espazo de traballo colaborativo para cada proxecto

DA

PARA DE

TEMPORALIZACIÓN

-Deseño dun proxecto eTwinning / kits. -Desenvolvemento dun proxecto eTwinning: o TwinSpace. Ferramentas TIC colaborativas dentro e fóra da plataforma eTwinning.

Ao fin das duas sesións será entregado un formulário con cuestións valorativas das mesmas, serán publicadas no Blogue da Embaixada eTwinning en Galicia, abríndose un espazo para comentarios que sirva de reflexión posterior e, por tanto, de base construtiva de coñecemento. Aula dotada de PDI (ou ordenador con canón) e Internet. Ordenadores para os asistentes para o deseño do seu proxecto eTwinning Realizaranse dúas sesións co profesorado participante. As sesións terán unha duración de 3 horas cada unha e levaranse a cabo os dias 23 e 30 de xaneiro de 2013 ás 16.00 horas. Haberá unha segunda fase de docencia para profundización no coñecemento do Programa e da súa plataforma, a cargo de Marcos Vence.

DATOS DA RELATORA

Teresa Susana Vázquez Regueiro CEIP San Xoán. Becerreá. susana.vazquez.r@edu.xunta.es

Lugo, a 14 de xaneiro de 2013 Susana Vázquez Regueiro

Programación Fase1 do SFP PONTECESO  

Programación Fase1 do SFP PONTECESO

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you