Page 1

PROGRAMA DA SESIÓN DE DIFUSIÓN DO PROXECTO eTwinning NAS II XORNADAS DE INNOVACIÓN EDUCATIVA ACTIVIDADE FORMACIÓN

DE II XORNADAS DE INNOVACIÓN EDUCATIVA: INNOVANDO POR COMPETENCIAS

LUGAR E DATA CELEBRACIÓN

DE IES UNIVERSIDADE LABORAL DE CULLEREDO 27 E 28 DE ABRIL DE 2012

SESIÓN eTwinning

O PROXECTO eTWINNING: MODELO DE INNOVACIÓN EDUCATIVA MEDIANTE TRABALLO COLABORATIVO EN REDE, CON DIMENSIÓN EUROPEA

RELATORA

TERESA SUSANA VÁZQUEZ REGUEIRO

Obxectivos da sesión: – –

Dar a coñecer os proxectos eTwinning no marco da acción eLearning da Unión Europea. Destacar o papel innovador que estes proxectos achegan ao traballo diario na aula: aprendizaxe contextualizado, uso das TIC como medio de expresión, apertura a outras culturas, relación con outros idiomas, traballo colaborativo intergrupal e intragrupal.

Contidos da sesión: –

As tres preguntas básicas: o que, o como e o para que dun proxecto eTwinning: – Presentación e difusión dos proxectos – A súa achega á innovación educativa – O traballo por competencias

O proceso de proposta, realización e finalización dun proxecto eTwinning. – – – –

A Plataforma eTwinning O Twinspace Selos de calidade e premios nacionais e europeos Axudas técnicas: SNA, Embaixada eTwinning, Mentores

Exemplificación dun proxecto eTwinning para Educación Primaria. – “Leo para comprender mellor o mundo que me arrodea” En Lugo a 23 de abril de 2012.

Asdo: T Susana Vázquez Regueiro

Profile for susana guitiriz

Programa Sesión Difusión  

Sesión eTwinning nas II Xornadas de Innovación Educativa. Culleredo. Abril, 2012

Programa Sesión Difusión  

Sesión eTwinning nas II Xornadas de Innovación Educativa. Culleredo. Abril, 2012