Page 1

PROGRAMA DA SESIÓN DE DIFUSIÓN DO PROXECTO eTwinning NAS II XORNADAS DE INNOVACIÓN EDUCATIVA ACTIVIDADE FORMACIÓN

DE II XORNADAS DE INNOVACIÓN EDUCATIVA: INNOVANDO POR COMPETENCIAS

LUGAR E DATA CELEBRACIÓN

DE IES UNIVERSIDADE LABORAL DE CULLEREDO 27 E 28 DE ABRIL DE 2012

SESIÓN eTwinning

O PROXECTO eTWINNING: MODELO DE INNOVACIÓN EDUCATIVA MEDIANTE TRABALLO COLABORATIVO EN REDE, CON DIMENSIÓN EUROPEA

RELATORA

TERESA SUSANA VÁZQUEZ REGUEIRO

Obxectivos da sesión: – –

Dar a coñecer os proxectos eTwinning no marco da acción eLearning da Unión Europea. Destacar o papel innovador que estes proxectos achegan ao traballo diario na aula: aprendizaxe contextualizado, uso das TIC como medio de expresión, apertura a outras culturas, relación con outros idiomas, traballo colaborativo intergrupal e intragrupal.

Contidos da sesión: –

As tres preguntas básicas: o que, o como e o para que dun proxecto eTwinning: – Presentación e difusión dos proxectos – A súa achega á innovación educativa – O traballo por competencias

O proceso de proposta, realización e finalización dun proxecto eTwinning. – – – –

A Plataforma eTwinning O Twinspace Selos de calidade e premios nacionais e europeos Axudas técnicas: SNA, Embaixada eTwinning, Mentores

Exemplificación dun proxecto eTwinning para Educación Primaria. – “Leo para comprender mellor o mundo que me arrodea” En Lugo a 23 de abril de 2012.

Asdo: T Susana Vázquez Regueiro

Programa Sesión Difusión  

Sesión eTwinning nas II Xornadas de Innovación Educativa. Culleredo. Abril, 2012

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you