Page 1

CEIP San Xoán Becerreá

Relación de profesorado participante no Proxectoterra– CEIP San Xoán

Memorias 2012/13

Páxina 1


CEIP San Xoán Becerreá PROFESORA NOME

ACTIVIDADES EN QUE PARTICIPOU DESCRICIÓN E DOCUMENTACIÓN

DNI 1 – 31 - 33

ÁLVAREZ FRANCISCA

TELO, 33839871V

DEIROS DEIROS, MARÍA 37681130T INÉS

GARCÍA-GESTO MARTA

GARCÍA, 33849263W

LASTRA GONZÁLEZ, MARÍA 76939508T CRISTINA

LOBÓ LOMBRAÑA, GEMA

Memorias 2012/13

33314270N

Participación nas liñas de traballo propostas para todo o centro, tanto na organización como na preparación do alumnado para a súa asistencia e aproveitamento didáctico. 18 – 24 – 29 Participación e organización de actividades nas que o seu grupo foi protagonista 1– 31 - 33 Participación nas liñas de traballo propostas para todo o centro, tanto na organización como na preparación do alumnado para a súa asistencia e aproveitamento didáctico. COMBAS Participación no equipo de traballo para o Proxecto COMBAS, fundamentación teórica para a implantación das CCBB e, por tanto, para a asunción da filosofía do Proxecta. 1 –31 - 33 Participación nas liñas de traballo propostas para todo o centro, tanto na organización como na preparación do alumnado para a súa asistencia e aproveitamento didáctico. COMBAS Participación no equipo de traballo para o Proxecto COMBAS, fundamentación teórica para a implantación das CCBB e, por tanto, para a asunción da filosofía do Proxecta. 29 Participación e organización de actividades nas que o seu grupo foi protagonista 1– 31 - 33 Participación nas liñas de traballo propostas para todo o centro, tanto na organización como na preparación do alumnado para a súa asistencia e aproveitamento didáctico. COMBAS Participación no equipo de traballo para o Proxecto COMBAS, fundamentación teórica para a implantación das CCBB e, por tanto, para a asunción da filosofía do Proxecta. 3 – 7 – 13 – 14 – 15A Participación e organización de actividades nas que o seu grupo foi protagonista – 15B – 17- 22 – 24 – 29 - 32B 1– 31 - 33 Participación nas liñas de traballo propostas para todo o centro, tanto na organización como na preparación do alumnado para a súa asistencia e aproveitamento didáctico. COMBAS Participación no equipo de traballo para o Proxecto COMBAS, fundamentación teórica para a implantación das CCBB e, por tanto, para a asunción da filosofía do Proxecta. 3 - 16 Participación e organización de actividades nas que o seu grupo foi protagonista Páxina 2


CEIP San Xoán Becerreá

LÓPEZ YOLANDA

BESTEIRO, 33329612J

1 - 31 - 33 1 – 31 - 33

LÓPEZ FARELO, TERESA

MARÍA 33832117Z

16 – 24 - 29 COMBAS 1 – 31 - 33

LÓPEZ LÓPEZ, MARÍA JOSÉ

76618372J

COMBAS 1– 31 - 33

MURIES FERNÁNDEZ, MARÍA ÁNGELES 38077777N PARIS JOSÉ

TORRES,

COMBAS 1 – 31 - 33

MARÍA

COMBAS QUINTERO ROSA ANA

VÁZQUEZ,

33347807S

1 – 31 - 33 1 – 31 - 33

RODRÍGUEZ LOSADA, 33824712S MARÍA MANUELA Memorias 2012/13

COMBAS

Participación nas liñas de traballo propostas para todo o centro, tanto na organización como na preparación do alumnado para a súa asistencia e aproveitamento didáctico. Participación nas liñas de traballo propostas para todo o centro, tanto na organización como na preparación do alumnado para a súa asistencia e aproveitamento didáctico. Participación e organización de actividades nas que o seu grupo foi protagonista Participación no equipo de traballo para o Proxecto COMBAS, fundamentación teórica para a implantación das CCBB e, por tanto, para a asunción da filosofía do Proxecta. Participación nas liñas de traballo propostas para todo o centro, tanto na organización como na preparación do alumnado para a súa asistencia e aproveitamento didáctico. Participación no equipo de traballo para o Proxecto COMBAS, fundamentación teórica para a implantación das CCBB e, por tanto, para a asunción da filosofía do Proxecta. Participación nas liñas de traballo propostas para todo o centro, tanto na organización como na preparación do alumnado para a súa asistencia e aproveitamento didáctico. Participación no equipo de traballo para o Proxecto COMBAS, fundamentación teórica para a implantación das CCBB e, por tanto, para a asunción da filosofía do Proxecta. Participación nas liñas de traballo propostas para todo o centro, tanto na organización como na preparación do alumnado para a súa asistencia e aproveitamento didáctico. Participación no equipo de traballo para o Proxecto COMBAS, fundamentación teórica para a implantación das CCBB e, por tanto, para a asunción da filosofía do Proxecta. Participación nas liñas de traballo propostas para todo o centro, tanto na organización como na preparación do alumnado para a súa asistencia e aproveitamento didáctico. Participación nas liñas de traballo propostas para todo o centro, tanto na organización como na preparación do alumnado para a súa asistencia e aproveitamento didáctico. Participación no equipo de traballo para o Proxecto COMBAS, fundamentación teórica para a implantación das CCBB e, por tanto, para a asunción da filosofía do Proxecta. Páxina 3


CEIP San Xoán Becerreá RODRÍGUEZ MARÍA ELENA

NÚÑEZ,

33827827W

1 - 31 - 33

Participación nas liñas de traballo propostas para todo o centro, tanto na organización como na preparación do alumnado para a súa asistencia e aproveitamento didáctico.

1 – 31 - 33 VÁZQUEZ MÉNDEZ, MARÍA 33306141W JOSÉ

VÁZQUEZ REGUEIRO, 33313778A TERESA SUSANA

VILAR ALDARÍZ, SUSANA

Memorias 2012/13

MARTA

33332985M

Participación nas liñas de traballo propostas para todo o centro, tanto na organización como na preparación do alumnado para a súa asistencia e aproveitamento didáctico. COMBAS Participación no equipo de traballo para o Proxecto COMBAS, fundamentación teórica para a implantación das CCBB e, por tanto, para a asunción da filosofía do Proxecta. 29 Participación e organización de actividades nas que o seu grupo foi protagonista COORDINACIÓN DO PROXECTO 1 – 31 - 33 Participación nas liñas de traballo propostas para todo o centro, tanto na organización como na preparación do alumnado para a súa asistencia e aproveitamento didáctico. COMBAS Participación no equipo de traballo para o Proxecto COMBAS, fundamentación teórica para a implantación das CCBB e, por tanto, para a asunción da filosofía do Proxecta. 13 – 14 – 15C - 16 - Participación e organización de actividades nas que o seu grupo foi protagonista 17 – 29 - 30 - 32B 1 – 31 - 33 Participación nas liñas de traballo propostas para todo o centro, tanto na organización como na preparación do alumnado para a súa asistencia e aproveitamento didáctico.

Páxina 4

Profes proxecta proxectoterra modif  

PROFESORADO PARTICIPANTE E ACCIÓNS PROXECTOTERRA

Profes proxecta proxectoterra modif  

PROFESORADO PARTICIPANTE E ACCIÓNS PROXECTOTERRA

Advertisement