Page 1

CEIP San Xoán Becerreá

Relación de profesorado participante no Proxecta – San Xoán

Memorias 2012/13

Páxina 1


CEIP San Xoán Becerreá PROFESORA NOME ÁLVAREZ FRANCISCA

ACTIVIDADES EN QUE PARTICIPOU

TELO, 33839871V

DEIROS DEIROS, MARÍA 37681130T INÉS

GARCÍA-GESTO MARTA

GARCÍA, 33849263W

LASTRA GONZÁLEZ, MARÍA 76939508T CRISTINA

LOBÓ LOMBRAÑA, GEMA

Memorias 2012/13

DESCRICIÓN E DOCUMENTACIÓN

DNI

33314270N

1 – 4 - 5 – 8 11 – 21 - 25 31- 33 18 – 24 – 29 1 – 4 - 5 – 8 11 – 21 - 25 31- 33 COMBAS

– 10 – Participación nas liñas de traballo propostas para todo o centro, tanto na – 27 – organización como na preparación do alumnado para a súa asistencia e aproveitamento didáctico. Participación e organización de actividades nas que o seu grupo foi protagonista – 10 – Participación nas liñas de traballo propostas para todo o centro, tanto na – 27 – organización como na preparación do alumnado para a súa asistencia e aproveitamento didáctico. Participación no equipo de traballo para o Proxecto COMBAS, fundamentación teórica para a implantación das CCBB e, por tanto, para a asunción da filosofía do Proxecta. 1 – 4 – 5 - 8 – 10 – Participación nas liñas de traballo propostas para todo o centro, tanto na 11 – 21 - 25 – 27 – organización como na preparación do alumnado para a súa asistencia e 31- 33 aproveitamento didáctico. COMBAS Participación no equipo de traballo para o Proxecto COMBAS, fundamentación teórica para a implantación das CCBB e, por tanto, para a asunción da filosofía do Proxecta. 12 – 29 Participación e organización de actividades nas que o seu grupo foi protagonista 1 – 4 – 5 - 8 – 10 – Participación nas liñas de traballo propostas para todo o centro, tanto na 11 – 21 – 23 - 25 – 27 organización como na preparación do alumnado para a súa asistencia e – 31 -33 aproveitamento didáctico. COMBAS Participación no equipo de traballo para o Proxecto COMBAS, fundamentación teórica para a implantación das CCBB e, por tanto, para a asunción da filosofía do Proxecta. 2 - 3 – 7 – 13 – 14 – Participación e organización de actividades nas que o seu grupo foi protagonista 15A – 15B – 17- 22 – 24 – 29 - 32B 1 – 4 - 5 – 8 – 10 – Participación nas liñas de traballo propostas para todo o centro, tanto na 11 – 21 - 25 – 27 – organización como na preparación do alumnado para a súa asistencia e 31- 33 aproveitamento didáctico. COMBAS Participación no equipo de traballo para o Proxecto COMBAS, fundamentación teórica para a implantación das CCBB e, por tanto, para a asunción da filosofía do Proxecta. 3 - 16 - 32 Participación e organización de actividades nas que o seu grupo foi protagonista Páxina 2


CEIP San Xoán Becerreá

LÓPEZ YOLANDA

BESTEIRO, 33329612J

LÓPEZ FARELO, TERESA

MARÍA 33832117Z

LÓPEZ LÓPEZ, MARÍA JOSÉ

76618372J

MURIES FERNÁNDEZ, MARÍA ÁNGELES 38077777N PARIS JOSÉ

TORRES,

QUINTERO ROSA ANA

MARÍA

VÁZQUEZ, 33347807S

RODRÍGUEZ LOSADA, 33824712S MARÍA MANUELA Memorias 2012/13

1 – 4 – 5 11 – 21 - 25 - 33 1 – 4 – 5 11 – 21 - 25 - 33 9 -16 – 22 – COMBAS

8 – 10 – Participación nas liñas de traballo propostas para todo o centro, tanto na – 27 – 31 organización como na preparación do alumnado para a súa asistencia e aproveitamento didáctico. 8 – 10 – Participación nas liñas de traballo propostas para todo o centro, tanto na – 27 – 31 organización como na preparación do alumnado para a súa asistencia e aproveitamento didáctico. 24 - 29 Participación e organización de actividades nas que o seu grupo foi protagonista Participación no equipo de traballo para o Proxecto COMBAS, fundamentación teórica para a implantación das CCBB e, por tanto, para a asunción da filosofía do Proxecta. 1 – 4 – 5 - 8 – 10 – Participación nas liñas de traballo propostas para todo o centro, tanto na 11 – 21 - 25 – 27 – 31 organización como na preparación do alumnado para a súa asistencia e - 33 aproveitamento didáctico. COMBAS Participación no equipo de traballo para o Proxecto COMBAS, fundamentación teórica para a implantación das CCBB e, por tanto, para a asunción da filosofía do Proxecta. 26 1 – 4 – 5 - 8 – 10 – Participación nas liñas de traballo propostas para todo o centro, tanto na 11 – 21 - 25 – 27 – organización como na preparación do alumnado para a súa asistencia e 31- 33 aproveitamento didáctico. COMBAS Participación no equipo de traballo para o Proxecto COMBAS, fundamentación teórica para a implantación das CCBB e, por tanto, para a asunción da filosofía do Proxecta. 1 – 4 – 5 - 8 – 10 – Participación nas liñas de traballo propostas para todo o centro, tanto na 11 – 21 - 25 – 27 – organización como na preparación do alumnado para a súa asistencia e 31- 33 aproveitamento didáctico. COMBAS Participación no equipo de traballo para o Proxecto COMBAS, fundamentación teórica para a implantación das CCBB e, por tanto, para a asunción da filosofía do Proxecta. 1 – 4 – 5 - 8 – 10 – Participación nas liñas de traballo propostas para todo o centro, tanto na 11 – 21 - 25 – 27 – organización como na preparación do alumnado para a súa asistencia e 31- 33 aproveitamento didáctico. 1 – 4 – 5 - 8 – 10 – Participación nas liñas de traballo propostas para todo o centro, tanto na 11 – 21 - 25 – 27 – organización como na preparación do alumnado para a súa asistencia e 31- 33 aproveitamento didáctico. COMBAS Participación no equipo de traballo para o Proxecto COMBAS, fundamentación teórica Páxina 3


CEIP San Xoán Becerreá

RODRÍGUEZ MARÍA ELENA

NÚÑEZ,

33827827W

VÁZQUEZ MÉNDEZ, MARÍA 33306141W JOSÉ

VÁZQUEZ REGUEIRO, 33313778A TERESA SUSANA

VILAR ALDARÍZ, SUSANA

Memorias 2012/13

MARTA

33332985M

para a implantación das CCBB e, por tanto, para a asunción da filosofía do Proxecta. 1 – 4 – 5 - 8 – 10 – Participación nas liñas de traballo propostas para todo o centro, tanto na 11 – 21 - 25 – 27 – organización como na preparación do alumnado para a súa asistencia e 31- 33 aproveitamento didáctico. 1 – 4 –5 - 8 – 10 – Participación nas liñas de traballo propostas para todo o centro, tanto na 11 – 21 - 25 – 27 – organización como na preparación do alumnado para a súa asistencia e 31- 33 aproveitamento didáctico. COMBAS Participación no equipo de traballo para o Proxecto COMBAS, fundamentación teórica para a implantación das CCBB e, por tanto, para a asunción da filosofía do Proxecta. 29 Participación e organización de actividades nas que o seu grupo foi protagonista COORDINACIÓN DO PROXECTO 1 – 4 – 5 - 8 – 10 – Participación nas liñas de traballo propostas para todo o centro, tanto na 11 – 21 - 25 – 27 – 31 organización como na preparación do alumnado para a súa asistencia e - 33 aproveitamento didáctico. COMBAS Participación no equipo de traballo para o Proxecto COMBAS, fundamentación teórica para a implantación das CCBB e, por tanto, para a asunción da filosofía do Proxecta. 6 - 13 – 14 – 15C - Participación e organización de actividades nas que o seu grupo foi protagonista 16 - 17 – 29 - 26 – 28 - 29 – 30 - 32 - 32B 1 – 4 - 5 – 8 – 10 – Participación nas liñas de traballo propostas para todo o centro, tanto na 11 – 21 - 25 – 27 – 31 organización como na preparación do alumnado para a súa asistencia e - 33 aproveitamento didáctico.

Páxina 4

Profes proxecta modif  

PROFESORADO PARTICIPANTE E ACCIÓNS A21EG

Advertisement