Page 1

CEIP San Xoán Becerreá

Relación de profesorado participante no Plan Proxecta– CEIP San Xoán

Memorias 2013/14

Páxina 1


CEIP San Xoán Becerreá PROFESORA NOME BALLÓN MARÍA

ANA 33323932Z

LOBÓ LOMBRAÑA, GEMA

NEIRA OTERO, MARÍA

Memorias 2013/14

DESCRICIÓN E DOCUMENTACIÓN

DNI

MAREY,

LÓPEZ FARELO, TERESA

ACTIVIDADES EN QUE PARTICIPOU

33314270N

MARÍA 33832117Z

MANUEL

77596249E

Número de actividade

Participación e organización de actividades que se desenvolveron a nivel de centro nos días en que estaba no centro (profesora compartida) 3, 4, 6, 7, 9, 10, 12, Participación nas liñas de traballo propostas para todo o centro, tanto na 18, 19, 20, 21, 23,26, organización como na preparación do alumnado para a súa asistencia e 31, 32, 33, 36, 37, 38, aproveitamento didáctico. 40, 41, 43, 45, 46, 48, 49, 55, 58, 59, 60, 62, 63 COMBAS Participación no equipo de traballo para o Proxecto COMBAS, fundamentación teórica para a implantación das CCBB e, por tanto, para a asunción da filosofía do Proxecta. 1, 2, 5, 8, 17, 30, 33, Participación e organización de actividades nas que o seu grupo foi protagonista 35, 38, 42, 47, 50, 51, 53, 54, 56, 57, 61 3, 4, 6, 7, 9, 10, 12, Participación nas liñas de traballo propostas para todo o centro, tanto na 18, 19, 20, 21, 23,26, organización como na preparación do alumnado para a súa asistencia e 31, 32, 33, 36, 37, 38, aproveitamento didáctico. 40, 41, 43, 45, 46, 48, 49, 55, 58, 59, 60, 62, 63 1, 2, 5, 8, 17, 30, 33, Participación e organización de actividades nas que o seu grupo foi protagonista 35, 38, 42, 47, 50, 51, 53, 54, 56, 57, 61 COMBAS Participación no equipo de traballo para o Proxecto COMBAS, fundamentación teórica para a implantación das CCBB e, por tanto, para a asunción da filosofía do Proxecta. 3, 4, 6, 7, 9, 10, 12, Participación nas liñas de traballo propostas para todo o centro, tanto na 18, 19, 20, 21, 23,26, organización como na preparación do alumnado para a súa asistencia e 31, 32, 33, 36, 37, 38, aproveitamento didáctico. 40, 41, 43, 45, 46, 48, 49, 55, 58, 59, 60, 62, 63 Páxina 2


CEIP San Xoán Becerreá

RODRÍGUEZ LOSADA, 33824712S MARÍA MANUELA SÁNCHEZ ARIAS, ENRIQUE 33860781C LUIS

VÁZQUEZ MÉNDEZ, MARÍA 33306141W JOSÉ

VÁZQUEZ REGUEIRO, 33313778A TERESA SUSANA

Memorias 2013/14

1, 2, 5, 8, 17, 30, 33, Participación e organización de actividades nas que o seu grupo foi protagonista 35, 38, 42, 47, 50, 51, 53, 54, 56, 57, 61 COMBAS Participación no equipo de traballo para o Proxecto COMBAS, fundamentación teórica para a implantación das CCBB e, por tanto, para a asunción da filosofía do Proxecta. 1, 2, 5, 8, 17, 30, 33, Participación nas liñas de traballo propostas para todo o centro, tanto na 35, 38, 42, 47, 50, 51, organización como na preparación do alumnado para a súa asistencia e 53, 54, 56, 57, 61 aproveitamento didáctico. COMBAS Participación no equipo de traballo para o Proxecto COMBAS, fundamentación teórica para a implantación das CCBB e, por tanto, para a asunción da filosofía do Proxecta. 3, 4, 6, 7, 9, 10, 12, Participación e organización de actividades que se desenvolveron a nivel de centro 18, 19, 20, 21, 23,26, nos días en que estaba no centro (profesor compartido) 31, 32, 33, 36, 37, 38, 40, 41, 43, 45, 46, 48, 49, 55, 58, 59, 60, 62, 63 1, 2, 5, 8, 17, 30, 33, Participación nas liñas de traballo propostas para todo o centro, tanto na 35, 38, 42, 47, 50, 51, organización como na preparación do alumnado para a súa asistencia e 53, 54, 56, 57, 61 aproveitamento didáctico. COMBAS Participación no equipo de traballo para o Proxecto COMBAS, fundamentación teórica para a implantación das CCBB e, por tanto, para a asunción da filosofía do Proxecta. COORDINACIÓN DO PROXECTO 3, 4, 6, 7, 9, 10, 12, Participación nas liñas de traballo propostas para todo o centro, tanto na 18, 19, 20, 21, 23,26, organización como na preparación do alumnado para a súa asistencia e 31, 32, 33, 36, 37, 38, aproveitamento didáctico. 40, 41, 43, 45, 46, 48, 49, 55, 58, 59, 60, 62, 63 COMBAS Participación no equipo de traballo para o Proxecto COMBAS, fundamentación teórica para a implantación das CCBB e, por tanto, para a asunción da filosofía do Proxecta. 11, 22, 29, 52, Participación e organización de actividades nas que o seu grupo foi protagonista

Páxina 3

Profes proxecta doc  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you