Page 1

CEIP San Xoán Becerreá

Relación de profesorado participante no Proxectoterra– CEIP San Xoán

Memorias 2012/13

Páxina 1


CEIP San Xoán Becerreá PROFESORA NOME

ACTIVIDADES EN QUE PARTICIPOU DESCRICIÓN E DOCUMENTACIÓN

DNI 1 – 31

ÁLVAREZ FRANCISCA

TELO, 33839871V 18 – 24 – 29 1– 31

DEIROS DEIROS, MARÍA 37681130T INÉS

COMBAS 1 –31

GARCÍA-GESTO MARTA

GARCÍA, 33849263W COMBAS 29 1– 31

LASTRA GONZÁLEZ, MARÍA 76939508T CRISTINA

LOBÓ LOMBRAÑA, GEMA

33314270N

COMBAS 3 – 7 – 13 – 14 – 15A – 15B – 17- 22 – 24 – 29 1– 31 COMBAS 3 - 16

Memorias 2012/13

Participación nas liñas de traballo propostas para todo o centro, tanto na organización como na preparación do alumnado para a súa asistencia e aproveitamento didáctico. Participación e organización de actividades nas que o seu grupo foi protagonista Participación nas liñas de traballo propostas para todo o centro, tanto na organización como na preparación do alumnado para a súa asistencia e aproveitamento didáctico. Participación no equipo de traballo para o Proxecto COMBAS, fundamentación teórica para a implantación das CCBB e, por tanto, para a asunción da filosofía do Proxecta. Participación nas liñas de traballo propostas para todo o centro, tanto na organización como na preparación do alumnado para a súa asistencia e aproveitamento didáctico. Participación no equipo de traballo para o Proxecto COMBAS, fundamentación teórica para a implantación das CCBB e, por tanto, para a asunción da filosofía do Proxecta. Participación e organización de actividades nas que o seu grupo foi protagonista Participación nas liñas de traballo propostas para todo o centro, tanto na organización como na preparación do alumnado para a súa asistencia e aproveitamento didáctico. Participación no equipo de traballo para o Proxecto COMBAS, fundamentación teórica para a implantación das CCBB e, por tanto, para a asunción da filosofía do Proxecta. Participación e organización de actividades nas que o seu grupo foi protagonista Participación nas liñas de traballo propostas para todo o centro, tanto na organización como na preparación do alumnado para a súa asistencia e aproveitamento didáctico. Participación no equipo de traballo para o Proxecto COMBAS, fundamentación teórica para a implantación das CCBB e, por tanto, para a asunción da filosofía do Proxecta. Participación e organización de actividades nas que o seu grupo foi protagonista Páxina 2


CEIP San Xoán Becerreá 1 - 31 LÓPEZ YOLANDA

BESTEIRO, 33329612J 1 – 31

LÓPEZ FARELO, TERESA

MARÍA

33832117Z

16 – 24 - 29 COMBAS 1 – 31

LÓPEZ LÓPEZ, MARÍA JOSÉ

76618372J

COMBAS 1– 31

MURIES FERNÁNDEZ, MARÍA ÁNGELES 38077777N PARIS JOSÉ

TORRES,

COMBAS 1 – 31

MARÍA

COMBAS QUINTERO ROSA ANA

VÁZQUEZ,

33347807S

1 – 31 1 – 31

RODRÍGUEZ LOSADA, MARÍA MANUELA Memorias 2012/13

33824712S COMBAS

Participación nas liñas de traballo propostas para todo o centro, tanto na organización como na preparación do alumnado para a súa asistencia e aproveitamento didáctico. Participación nas liñas de traballo propostas para todo o centro, tanto na organización como na preparación do alumnado para a súa asistencia e aproveitamento didáctico. Participación e organización de actividades nas que o seu grupo foi protagonista Participación no equipo de traballo para o Proxecto COMBAS, fundamentación teórica para a implantación das CCBB e, por tanto, para a asunción da filosofía do Proxecta. Participación nas liñas de traballo propostas para todo o centro, tanto na organización como na preparación do alumnado para a súa asistencia e aproveitamento didáctico. Participación no equipo de traballo para o Proxecto COMBAS, fundamentación teórica para a implantación das CCBB e, por tanto, para a asunción da filosofía do Proxecta. Participación nas liñas de traballo propostas para todo o centro, tanto na organización como na preparación do alumnado para a súa asistencia e aproveitamento didáctico. Participación no equipo de traballo para o Proxecto COMBAS, fundamentación teórica para a implantación das CCBB e, por tanto, para a asunción da filosofía do Proxecta. Participación nas liñas de traballo propostas para todo o centro, tanto na organización como na preparación do alumnado para a súa asistencia e aproveitamento didáctico. Participación no equipo de traballo para o Proxecto COMBAS, fundamentación teórica para a implantación das CCBB e, por tanto, para a asunción da filosofía do Proxecta. Participación nas liñas de traballo propostas para todo o centro, tanto na organización como na preparación do alumnado para a súa asistencia e aproveitamento didáctico. Participación nas liñas de traballo propostas para todo o centro, tanto na organización como na preparación do alumnado para a súa asistencia e aproveitamento didáctico. Participación no equipo de traballo para o Proxecto COMBAS, fundamentación teórica para a implantación das CCBB e, por tanto, para a asunción da filosofía do Proxecta. Páxina 3


CEIP San Xoán Becerreá RODRÍGUEZ MARÍA ELENA

NÚÑEZ,

1 - 31

Participación nas liñas de traballo propostas para todo o centro, tanto na organización como na preparación do alumnado para a súa asistencia e aproveitamento didáctico.

1 – 31

Participación nas liñas de traballo propostas para todo o centro, tanto na organización como na preparación do alumnado para a súa asistencia e aproveitamento didáctico. Participación no equipo de traballo para o Proxecto COMBAS, fundamentación teórica para a implantación das CCBB e, por tanto, para a asunción da filosofía do Proxecta. Participación e organización de actividades nas que o seu grupo foi protagonista COORDINACIÓN DO PROXECTO Participación nas liñas de traballo propostas para todo o centro, tanto na organización como na preparación do alumnado para a súa asistencia e aproveitamento didáctico. Participación no equipo de traballo para o Proxecto COMBAS, fundamentación teórica para a implantación das CCBB e, por tanto, para a asunción da filosofía do Proxecta. – 15C - 16 - Participación e organización de actividades nas que o seu grupo foi protagonista - 30 Participación nas liñas de traballo propostas para todo o centro, tanto na organización como na preparación do alumnado para a súa asistencia e aproveitamento didáctico.

33827827W

VÁZQUEZ MÉNDEZ, MARÍA 33306141W JOSÉ

COMBAS 29 1 – 31

VÁZQUEZ REGUEIRO, TERESA SUSANA

VILAR ALDARÍZ, SUSANA

Memorias 2012/13

MARTA

33313778A

33332985M

COMBAS 13 – 14 17 – 29 1 – 31

Páxina 4

Memo proxectoterra profes  

Listaxe profesorado participante no proxecto terra

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you