Page 1

CEIP San Xoán. Becerreá. Lugo

Avaliación de tarefas en función das liñas estratéxicas

Memoria A21EG

Páxina 1


IMPLICACIÓN DA COMUNIDADE SOCIAL

ALUMNADO PROTAGONISTA

EXPERIENCIAS NO CONTORNO

CCBB

ACCIÓNS

EDUCACIÓN EN VALORES

CEIP San Xoán. Becerreá. Lugo 1. COÑECEMENTO E VALORACIÓN DO CONTORNO PRÓXIMO LIÑAS ESTRATÉXICAS DE TRABALLO

IMPLICACIÓN DA COMUNIDADE SOCIAL

ALUMNADO PROTAGONISTA

EXPERIENCIAS NO CONTORNO

CCBB

ACCIÓNS

EDUCACIÓN EN VALORES

POBOAMENTO: A POBOACIÓN ESCOLAR E A ECONOMÍA DO CONCELLO 7-A PAC X X X 15-B-Visita a unha carpintería da vila X X X X 15-C-Estudando os hortos de Becerreá X X X X 13-Mapa - crebacabezas do Concello X X X 17-Mapa – Fotos do alumnado X X X 18-Sesións de formación entre iguais: As casas X X X X X das nosas parroquias 30-Mapa – Estudo estatístico da poboación X X X escolar DESPOBOAMENTO 15-A-Migracións na bisbarra X X X X 31-Exposición fotográfica X X X X X O CONTORNO NATURAL 14-Semana da árbore e a auga X X X X X 16-Paisaxe de Primavera - Maqueta das Pontes X X de Gatín 24-Roteiro fluvial X X X X 2. COÑECEMENTO E VALORACIÓN DOUTROS CONTORNOS LIÑAS ESTRATÉXICAS DE TRABALLO

3-Interpretación da paisaxe fluvial en Lugo X X X 22-Arquitectura na Coruña X X X X 28-Día de Europa X X X X 29-Viaxe histórico en Lugo X X 3. COÑECEMENTO E VALORACIÓN DE TRADICIÓNS E CONMEMORACIÓNS SIGNIFICATIVAS LIÑAS ESTRATÉXICAS DE TRABALLO Memoria A21EG

Páxina 2


IMPLICACIÓN DA COMUNIDADE SOCIAL

ALUMNADO PROTAGONISTA

EXPERIENCIAS NO CONTORNO

CCBB

EDUCACIÓN EN VALORES

CEIP San Xoán. Becerreá. Lugo ACCIÓNS

2-Participación na aula TIC – Mascotas e blogues 5-Tapóns solidarios 6-Boletíns informativos 7-A PAC 9-Sesións de formación entre iguais: Dinosauros 10-Charla sobre Riscos en Internet (Plan Director, M.I.) 12-Sesións de formación entre iguais: Circuítos eléctricos 14-Semana da árbore e a auga 18-Sesións de formación entre iguais: As casas das nosas parroquias 19-Participación na web da CMATI Memoria A21EG

X

X

X

X

X X

X X

IMPLICACIÓN DA COMUNIDADE SOCIAL

ALUMNADO PROTAGONISTA

EXPERIENCIAS NO CONTORNO

CCBB

ACCIÓNS

EDUCACIÓN EN VALORES

1-Magosto: Os soutos X X X X X 4-O nadal X X 8-A Semana da Paz X X 11-O Entroido X X X X 25-A semana do Libro: Unha primavera chea X X de contos 26-Día da nai: Reciclando X X 27-A Semana das Letras Galegas: Unha X X X primavera que chove letras 28-Día de Europa X X X X 4. PARTICIPACIÓN NUNHA ESCOLA EN SOCIEDADE LIÑAS ESTRATÉXICAS DE TRABALLO

X

X

X

X X X X

X

X

X

X

X

X X

X X

X X

X

X

X X

X X

X

X Páxina 3


CEIP San Xoán. Becerreá. Lugo 20-Presenza na web da Deputación de Lugo 21-Charla para prevención de incendios: O X home do lume 23-Participación en sesión predeportiva X 32-Sesión de formación entre iguais: X divulgación do eTwinning 33-Formación do equipo docente en COMBAS 34- Participación nas I Xornadas de Xoves para X a Sostibilidade e a Paisaxe 35- Celebración da Semana do Medio X Ambiente

Memoria A21EG

X

X

X X

X

X X

X X

X X

X X

X

X

X X

X

X

X

X

Páxina 4


Memo a21 avaliacion modif 2  

MEMO a21 Accións e liñas estratéxicas

Advertisement
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you