Page 1

CEIP San Xoán Becerreá

Relación de profesorado participante no Proxecto 12M/12P – CEIP San Xoán

Memorias 2012/13

Páxina 1


CEIP San Xoán Becerreá PROFESORA NOME ÁLVAREZ FRANCISCA

ACTIVIDADES EN QUE PARTICIPOU DNI

TELO, 33839871V

DEIROS DEIROS, MARÍA 37681130T INÉS

GARCÍA-GESTO MARTA

GARCÍA, 33849263W

LASTRA GONZÁLEZ, MARÍA 76939508T CRISTINA

LOBÓ LOMBRAÑA, GEMA

Memorias 2012/13

33314270N

DESCRICIÓN E DOCUMENTACIÓN 1 – 4 - 5 – 8 –11 – 21 Participación nas liñas de traballo propostas para todo o centro, tanto na - 25 – 27 – 31 organización como na preparación do alumnado para a súa asistencia e aproveitamento didáctico. 18 – 24 – 29 Participación e organización de actividades nas que o seu grupo foi protagonista 1 – 4 - 5 – 8 – 11 – Participación nas liñas de traballo propostas para todo o centro, tanto na 21 - 25 – 27 – 31 organización como na preparación do alumnado para a súa asistencia e aproveitamento didáctico. COMBAS Participación no equipo de traballo para o Proxecto COMBAS, fundamentación teórica para a implantación das CCBB e, por tanto, para a asunción da filosofía do Proxecta. 1 – 4 – 5 - 8 – 11 – Participación nas liñas de traballo propostas para todo o centro, tanto na 21 - 25 – 27 – 31 organización como na preparación do alumnado para a súa asistencia e aproveitamento didáctico. COMBAS Participación no equipo de traballo para o Proxecto COMBAS, fundamentación teórica para a implantación das CCBB e, por tanto, para a asunción da filosofía do Proxecta. 29 Participación e organización de actividades nas que o seu grupo foi protagonista 1 – 4 – 5 - 8 - 11 – Participación nas liñas de traballo propostas para todo o centro, tanto na 21 – 23 - 25 – 27 – 31 organización como na preparación do alumnado para a súa asistencia e aproveitamento didáctico. COMBAS Participación no equipo de traballo para o Proxecto COMBAS, fundamentación teórica para a implantación das CCBB e, por tanto, para a asunción da filosofía do Proxecta. 3 – 7 – 13 – 14 – 15A Participación e organización de actividades nas que o seu grupo foi protagonista – 15B – 17- 22 – 24 – 29 1 – 4 - 5 – 8 – 11 – Participación nas liñas de traballo propostas para todo o centro, tanto na 21 - 25 – 27 – 31 organización como na preparación do alumnado para a súa asistencia e aproveitamento didáctico. COMBAS Participación no equipo de traballo para o Proxecto COMBAS, fundamentación teórica para a implantación das CCBB e, por tanto, para a asunción da filosofía do Proxecta. 3 - 16 - 32 Participación e organización de actividades nas que o seu grupo foi protagonista Páxina 2


CEIP San Xoán Becerreá

LÓPEZ YOLANDA

BESTEIRO, 33329612J

LÓPEZ FARELO, TERESA

MARÍA

33832117Z

LÓPEZ LÓPEZ, MARÍA JOSÉ

76618372J

MURIES FERNÁNDEZ, MARÍA ÁNGELES 38077777N PARIS JOSÉ

TORRES,

QUINTERO ROSA ANA

MARÍA

VÁZQUEZ,

RODRÍGUEZ LOSADA, MARÍA MANUELA Memorias 2012/13

33347807S

33824712S

1 – 4 – 5 - 8 – 11 – 21 - 25 – 27 – 31

Participación nas liñas de traballo propostas para todo o centro, tanto na organización como na preparación do alumnado para a súa asistencia e aproveitamento didáctico. 1 – 4 – 5 - 8 – 11 – Participación nas liñas de traballo propostas para todo o centro, tanto na 21 - 25 – 27 – 31 organización como na preparación do alumnado para a súa asistencia e aproveitamento didáctico. 16 – 22 – 24 - 29 Participación e organización de actividades nas que o seu grupo foi protagonista COMBAS Participación no equipo de traballo para o Proxecto COMBAS, fundamentación teórica para a implantación das CCBB e, por tanto, para a asunción da filosofía do Proxecta. 1 – 4 – 5 - 8 – 11 – Participación nas liñas de traballo propostas para todo o centro, tanto na 21 - 25 – 27 – 31 organización como na preparación do alumnado para a súa asistencia e aproveitamento didáctico. COMBAS Participación no equipo de traballo para o Proxecto COMBAS, fundamentación teórica para a implantación das CCBB e, por tanto, para a asunción da filosofía do Proxecta. 1 – 4 – 5 - 8 – 11 – Participación nas liñas de traballo propostas para todo o centro, tanto na 21 - 25 – 27 – 31 organización como na preparación do alumnado para a súa asistencia e aproveitamento didáctico. COMBAS Participación no equipo de traballo para o Proxecto COMBAS, fundamentación teórica para a implantación das CCBB e, por tanto, para a asunción da filosofía do Proxecta. 1 – 4 – 5 - 8 – 11 – Participación nas liñas de traballo propostas para todo o centro, tanto na 21 - 25 – 27 – 31 organización como na preparación do alumnado para a súa asistencia e aproveitamento didáctico. COMBAS Participación no equipo de traballo para o Proxecto COMBAS, fundamentación teórica para a implantación das CCBB e, por tanto, para a asunción da filosofía do Proxecta. 1 – 4 – 5 - 8 – 11 – Participación nas liñas de traballo propostas para todo o centro, tanto na 21 - 25 – 27 – 31 organización como na preparación do alumnado para a súa asistencia e aproveitamento didáctico. 1 – 4 – 5 - 8 – 11 – Participación nas liñas de traballo propostas para todo o centro, tanto na 21 - 25 – 27 – 31 organización como na preparación do alumnado para a súa asistencia e aproveitamento didáctico. COMBAS Participación no equipo de traballo para o Proxecto COMBAS, fundamentación teórica para a implantación das CCBB e, por tanto, para a asunción da filosofía do Proxecta. Páxina 3


CEIP San Xoán Becerreá RODRÍGUEZ MARÍA ELENA

NÚÑEZ, 33827827W

VÁZQUEZ MÉNDEZ, MARÍA 33306141W JOSÉ

VÁZQUEZ REGUEIRO, TERESA SUSANA

VILAR ALDARÍZ, SUSANA

Memorias 2012/13

MARTA

33313778A

33332985M

1 – 4 – 5 - 8 – 11 – 21 - 25 – 27 – 31

Participación nas liñas de traballo propostas para todo o centro, tanto na organización como na preparación do alumnado para a súa asistencia e aproveitamento didáctico.

1 – 4 –5 - 8 – 11 – 21 - 25 – 27 – 31

Participación nas liñas de traballo propostas para todo o centro, tanto na organización como na preparación do alumnado para a súa asistencia e aproveitamento didáctico. COMBAS Participación no equipo de traballo para o Proxecto COMBAS, fundamentación teórica para a implantación das CCBB e, por tanto, para a asunción da filosofía do Proxecta. 29 Participación e organización de actividades nas que o seu grupo foi protagonista COORDINACIÓN DO PROXECTO 1 – 4 – 5 - 8 – 11 – Participación nas liñas de traballo propostas para todo o centro, tanto na 21 - 25 – 27 – 31 organización como na preparación do alumnado para a súa asistencia e aproveitamento didáctico. COMBAS Participación no equipo de traballo para o Proxecto COMBAS, fundamentación teórica para a implantación das CCBB e, por tanto, para a asunción da filosofía do Proxecta. 13 – 14 – 15C - 16 - Participación e organización de actividades nas que o seu grupo foi protagonista 17 – 29 - 28 - 30 32 1 – 4 - 5 – 8 – 11 – Participación nas liñas de traballo propostas para todo o centro, tanto na 21 - 25 – 27 – 31 organización como na preparación do alumnado para a súa asistencia e aproveitamento didáctico.

Páxina 4

Memo 12m 12p profes  

Listaxe de profesores que participaron no proxecto 12m12p

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you