Page 1

SUSANA VÁZQUEZ REGUEIRO

susana.vazquez.r@gmail.com

É eTwinning?

1.

2.

SE REALIZA UN PROXECTO eTwinning?

3.

FACER UN PROXECTO eTwinning?

4.

DOUS PROXECTOS eTwinning APLICADOS A PRIMARIA

Proxecto globalizado

Proxecto de capacitación lectora


AUGA COMO FONTE DE ESTUDO

SUSANA VÁZQUEZ REGUEIRO

SERES VIVOS

susana.vazquez.r@gmail.com

ALUMNOS CON NECESIDADES ESPECÍFICAS DE APOYO EDUCATIVO DE ESO, CON ACI A PRIMARIA REFRÁNS CLIMATOLOXÍA

COMPOSICIÓN

LITERATURA

O MEDIO NATURAL

SAÚDE: BALNEARIO

ESPAZOS NATURAIS

CIDADANÍA

CICLO DE POTABILIZACIÓN

OS RECIBOS DA AUGA

EXPERIMENTACIÓN EN LABORATORIO

TRABALLO DE CAMPO DEPORTES E XOGOS

USO RESPONSABLE

MATEMÁTICAS


SUSANA VÁZQUEZ REGUEIRO

susana.vazquez.r@gmail.com

LEO PARA COMPRENDER MELLOR O MUNDO ALUMNOS CON NECESIDADES ESPECÍFICAS DE APOYO EDUCATIVO E ALUMNADO DE PRIMEIRO CICLO DE EP

AUDIOVISUAIS

CONTOS LIBROS

PRESENTACIÓN CREACIÓN LOGOTIPO

IMPLICACIÓN FAMILIAR

OUTROS

MANUAIS

RADIOGRAFÍAS

ENIGMAS DESCRIPCIONES

MAPAS

INVESTIGACIÓNS SERVE PARA...

INSTRUCCIÓNS


SUSANA VÁZQUEZ REGUEIRO

susana.vazquez.r@gmail.com

Profile for susana guitiriz

Enlaces Presentación eTwinning  

Pdf con todos os enlaces para a presentación do etw nas xornadas de innovación educativa

Enlaces Presentación eTwinning  

Pdf con todos os enlaces para a presentación do etw nas xornadas de innovación educativa