Page 1

SETEMBRE 2.008

Reunió d’inici de curs


El Ro Roíís de Corella 1r. de Primà Primària


NORMES GENERALS DEL CENTRE • Curs 2.008 2.008--2.009


ORGANITZACIÓ ORGANITZACIÓ D’ENTRADES I EIXIDES

Els pares no han de pujar amb les files


PUNTUALITAT


Aniversaris


Material i equipament


AMPA


AGENDA ESCOLAR


MEDICACIÓ MEDICACI I SANITAT


Eixides escolars


MENJADOR


Menjador escolar • Torns : 12:30 inf i 1r, 13:45 primària. • Preu : 4 Euros comensals regulars, ( les faltes a partir de 2 mensuals ...al mes de maig). • Comensal esporàdics bono 10 dinars ,45 Euros. • Activitats: estudi, informàtica, tallers, psicomotricitat,esports, etc.


DECRET 111/2007 de 20 de juliol Del consell pel qual s’establix el currículum de l’educació primària de la Comunitat valenciana.

• OBJETIUS D’ETAPA • COMPETÈNCIES BÀSIQUES: • • • • • • •

Competència comunicativa, lingüística i audivisual. Competència artística i cultural. Tractament de la informació i competència digital. Competència matemàtica. Competència d’aprendre a aprendre. Competència d’autonomia i iniciativa personal. Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic • Competència social i ciutadana.


ÀREES DE CONEIXEMENT • Coneixement del medi natural, social i cultural. • Educació artística ( plàstica i música). • Educació física. • Castellano: lengua y literatura. • Valencià: llengua i literatura. • Llengua extrangera ( anglés). • Matemàtiques.


ALTRES ÀREES • Religió o alternativa. • Informàtica. • Educació per a la ciutadania.


AVALUACIÓ Ordre de 13 de desembre de 2007, de la Conselleria d’Educació, sobre avaluació en Educació Primària

• •

Avaluació inicial : Informes emesos etapa anterior . Proves de lectoescriptura. Avaluació continua. Butlletins.


PROMOCIÓ • Critèris de promoció • Alumnes que promocionen amb tot aprovat. • Alumnes amb avaluació negativa amb algunes àrees -------tenen suport. • Alumnes que no promocionen.


PROFESSORAT • • • • • • • • • •

Tutor 1r A Tutor 1r B Tutor 1r C Ed. Física Anglés Música Religió Medi i alternativa Logopèdia Educadora

Mª Jesús Roig Rosana Suñer Salvador Gómez Maite Pellicer Gemma Macabuyan Caietana Bermell Carmen Soliva Marién Marí Cristina Isabel


3. OBJETIUS 1r DE PRIMÀRIA MATEMÀTIQUES: Conéixer els nombres naturals fins al 100. Operacions de suma i resta sense portar. Operacions de suma portant. Ploblemes de suma i resta. Càlcul mental ….


• VALENCIÀ (1ª llengua) Assolir la lectoescriptura. Comprendre els textos que lligen. Expresar-se oralment i per escrit de manera adequada. ( en el grup de castellà els mateixos per a castellà)


• CASTELLÀ (2ª llengua) Es treballarà bàsicament a nivell oral fins que la 1ª llengua estiga assolida. (grup de castellà el mateix en valencià).


Organització i dinàmica de l’aula


LLIBRES DE TEXT


Llibre de lectura


Llibretes • Per començar: Pauta montesori el meu nom és • Després:

Dos llibretes de dues ratlles Llengua Deures de casa 1 de quadres::Matemàtique


DEURES DE CASA

1.Llegir tots els dies el llibre de lectura. 2. Deures a la llibreta. 3. Tasques no acabades en classe.


AGENDA ESCOLAR


MATERIAL


Col.laboraci贸 de mares i pares


TEATRE DEL RAVAL


AULA D’INFORM INFORMÀTICA INFORM TICA


HÀBITS SALUDABLES


SETEMBRE 2.008

Reunió Reuni d’inici de curs

Reunió d'inici de curs 1r.  

Material de suport visual per a la primera reunió del curs i del cicle.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you