Page 23

•23

Bikkelrun Leeuwarden 2018 ook een beetje van ‘de Tille’ Door: Haaye Buruma De jubileumrun van de Bikkels in Leeuwarden werd in het jaar van de Culturele Hoofdstad een heel bijzondere en niet alleen voor Leeuwarden. In Kootstertille waren de survivors al maanden voor de run in hun kop bezig met deze run. Trainingen werden er op afgesteld en voor sommigen werd deze run het hoofddoel bij de start van het seizoen 2018/2019. De koorts voor deze run was ook een gevolg van het feit dat onze vereniging door de organisatie was gevraagd om onze eindhindernis ook als eindhindernis voor hen te bouwen en wel op het Zaailand. Nu is onze vereniging nooit te beroerd om andere verenigingen te helpen en dit was natuurlijk een enorm uitdagende opdracht. Als één club erin zou slagen om zo’n gigantische hindernis in hooguit twee dagen te bouwen dan is het wel de onze. Het gerucht van deze bouw deed nog maar net de ronde of er was al een bouwploeg geformeerd, een select gezelschap van bewezen planners, sjouwers en knopers. Natuurlijk was de organisatie in handen van Theo Posthumus en Willem de Boer. Zij maken van dit soort uitdagingen altijd een feestje en dat werd het dit keer ook. Met zo’n 25 man werd het Zaailand “ingenomen” en waar zo’n twee dagen was gepland voor de bouw van deze machtige hindernis was deze na één lange dag bouwen al bijna klaar. Alles was minutieus voorbereid en het verliep vlekkeloos. Een bijzondere complicatie was wel het feit dat zo’n hindernis midden in de stad op het Zaailand in het weekeind natuurlijk uitnodigt om in te klimmen of minder nobel, aan te knoeien. Het geheel moest dus bewaakt worden. Dit was de vrijdagnacht voor rekening van drie diehards die half slapend /half wakend op een gymmat de hindernis hebben bewaakt. Theo, Willem en Haaye waren dermate afschrikwekkend

dat er geen vrolijke Frans het in z’n hoofd haalde ook maar iets met “onze” hindernis te willen. Na een beregezellige maar korte nacht werd de hindernis zaterdags in een zucht afgemaakt. De zaterdagnacht was de bewaking in handen van beveiligers. Zondag 7 oktober, de dag van het grote barren; ONK MSR. Heel veel deelnemers voor deze ongewone editie in een ongewone ambiance met een ereplek voor de “Tille”. Het werd een niet te vergeten dag met erg ongewoon publiek, namelijk de bezoekers van het Fries Museum. Zij stonden net zoveel van het gebeuren buiten te genieten als van de Escher tentoonstelling binnen in het museum. Bij tijd en wijle stonden de trappen en de eerste etage vol met mensen. Veel beter dan dit kan reclame voor onze mooie sport niet zijn. Vooral ’s middags was het in en om de hindernis een mierenhoop aan gezellige drukte van deelnemers en toeschouwers. De bouwers hebben zeer terecht veel complimenten van organisatie en deelnemers gekregen. Wat is het toch geweldig dat saamhorigheid binnen deze sport het mogelijk maakt dat verschillende verenigingen elkaar zo nu en dan op deze manier ter wille zijn. Niet alleen Kootstertille liet zich wat dat betreft van zijn beste kant zien maar ook de andere Friese verenigingen waren in touw om de Leeuwarders een handje toe te steken. De survivalsport kan met trots terugkijken op deze dag. De verhalen die over blijven worden met de dag sterker ingekleurd. In de laatste overlevering werd gerept van een eindhindernis die twee keer zo lang en hoog was als het Fries museum. Deelnemers schijnen van bovenaf gezwaaid te hebben naar mensen op de tweede verdieping in het museum. Tsja, als je zo goed getraind bent zou dat ook makkelijk kunnen, toch…?

Fotografie: Alena Wolters

Profile for Mark van Houten

Stertil Survivalrunkrant 2019  

Stertil Survivalrunkrant 2019  

Advertisement