Page 1

100 GÜNLÜK İCRAAT PROGRAMI 3 AĞUSTOS 2018


100 GÜNLÜK İCRAAT PROGRAMI 3 AĞUSTOS 2018


100 GÜNLÜK  İCRAAT  PROGRAMI       CUMHURBAŞKANLIĞI  .................................................................................................  3   ADALET  BAKANLIĞI  .....................................................................................................  4   ÇALIŞMA,  SOSYAL  HİZMETLER  VE  AİLE  BAKANLIĞI  ......................................................  6   ÇEVRE  VE  ŞEHİRCİLİK  BAKANLIĞI.................................................................................  9   DIŞİŞLERİ  BAKANLIĞI  .................................................................................................  12   ENERJİ  VE  TABİİ  KAYNAKLAR  BAKANLIĞI  ...................................................................  15   GENÇLİK  VE  SPOR  BAKANLIĞI....................................................................................  17   HAZİNE  VE  MALİYE  BAKANLIĞI  ..................................................................................  18   İÇİŞLERİ  BAKANLIĞI  ...................................................................................................  19   KÜLTÜR  VE  TURİZM  BAKANLIĞI  ................................................................................  21   MİLLİ  EĞİTİM  BAKANLIĞI  ..........................................................................................  23   MİLLİ  SAVUNMA  BAKANLIĞI  .....................................................................................  24   SAĞLIK  BAKANLIĞI  ....................................................................................................  26   SANAYİ  VE  TEKNOLOJİ  BAKANLIĞI  .............................................................................  28   TARIM  VE  ORMAN  BAKANLIĞI  ..................................................................................  30   TİCARET  BAKANLIĞI  ..................................................................................................  32   ULAŞTIRMA  VE  ALTYAPI  BAKANLIĞI  ..........................................................................  34   DEVLET  ARŞİVLERİ  BAŞKANLIĞI  .................................................................................  36   DİYANET  İŞLERİ  BAŞKANLIĞI......................................................................................  37   SAVUNMA  SANAYİİ  BAŞKANLIĞI  ...............................................................................  38   TÜRKİYE  RADYO  -­‐  TELEVİZYON  KURUMU  ..................................................................  42   YÜKSEKÖĞRETİM  KURULU  BAŞKANLIĞI  ....................................................................  43  

 

2 /  43  


CUMHURBAŞKANLIĞI 1  

İlga edilen   Kanunların   Cumhurbaşkanlığı   Kararnameleri   ile   düzenlenmesinin   tamamlanması  

2

Yeni Kurulan   Başkanlıkların,   Ofislerin   ve   Politika   Kurullarının   işler   hale   getirilmesi  

3

Cumhurbaşkanlığı yeni  teşkilat  yapısının  faaliyete  geçirilmesi  

4

Bakanlık ve  Kurumların  kadro  ihdas  ve  dağılımlarının  tamamlanması  (2  sayılı   Cumhurbaşkanlığı  Kararnamesi)  

5

Daire Başkanı   ve   üstü   kadrolar   ile   il   müdürü   atamalarının   tamamlanması                         (3  sayılı  Cumhurbaşkanlığı  Kararnamesi’nin  1  ve  2  nolu  cetvelleri)  

6

Cumhurbaşkanlığına bağlı  kurum  ve  kuruluşlara  ilişkin  atamaların  yapılması  

7

Ağustos ayı  sonunda  ekonominin  yol  haritasını  içeren  “Orta  Vadeli  Program   (OVP)”ın  tamamlanarak  ilan  edilmesi  

8

Bakanlıklar ve   Kurumların   2019   –   2023   dönemine   ilişkin   Stratejik   Plan   çalışmalarının  Kasım  ayı  sonunda  tamamlanacak  şekilde  başlatılması  

9

Geçiş sürecine  ilişkin  kritik  ikincil  düzenlemelerin  çıkartılması  

10 E-­‐Devlet   çalışmalarının   yeni   sisteme   göre   başlatılması   için   tüm   kurumların  

yapısal dönüşümünü  tamamlaması   11   Hükümet   icraatlarının,   stratejik   planlar   çerçevesinde   81   il   bazında   ayrı   ayrı  

takip ve  izlemesinin  yapılması  için  sistem  kurulması      

3 /  43  


ADALET BAKANLIĞI   1  

“Yargıda Hedef   Süre   Uygulamasına”   geçilerek   soruşturma   ve   yargılamaların   ortalama  görülme  sürelerinde  kısalma  ve  yargıda  hızlanmanın  sağlanması  

2

Savcılık, mahkeme  ve  icra  müdürlükleri  ile  emniyet   birimleri  arasındaki  tüm   yazışmaların  UYAP-­‐  EKİP  entegrasyonu  üzerinden  gerçekleştirilmesi  ve  adalet   hizmetlerinde  e-­‐devlet  entegrasyonunun  kapsamının  genişletilmesi  

3

FETÖ silahlı   terör   örgütüne   ilişkin   mücadelenin   çok   yönlü   ve   boyutlu   bir   anlayışla  sürdürülmesi  

4

Vatandaşlarımızın mesnetsiz   ihbarlar   nedeniyle   suçlanmaması   için   kapsayıcı   ve  etkin  tedbirler  alınarak  “LEKELENMEME  HAKKI”  nın  korunması    

5

Anayasa Mahkemesi  bünyesinde  uzun  yargılama  ve  mahkeme  kararlarının  geç   icrasına   ilişkin   görülmekte   olan   dosyaların   Adalet   Bakanlığı   bünyesinde   bulunan   İnsan   Hakları   Tazminat   Komisyonu’na   devredilmesi   suretiyle   çözümünün  hızlandırılması      

6

Adli tıp  yeni  hizmet  binalarının  açılması  ile  81  ilin  tamamında  otopsi  hizmeti   sunulabilmesi   ve   DNA   incelemesi   yapan   laboratuvar   sayısının   5’ten   7’ye   çıkarılması  sağlanarak  adli  tıp  hizmetlerinin  kapasitesinin  arttırılması                              

7

Arabuluculuk ve   uzlaştırma   uygulamaları   etkinleştirilerek   45   bin   hukuk   uyuşmazlığı  ile  40  bin  ceza  uyuşmazlığının  mahkemeye  gitmeden  hızlı  ve  etkin   şekilde  çözümünün  sağlanması  

8

Konya ve  Sakarya  Bölge  Adliye  Mahkemelerinin  faaliyete  geçirilmesi  suretiyle   Bölge  Adliye  Mahkemesi  sayısının  9’dan  11’e  çıkartılması  

9

Vatandaşlarımızın taleplerinin   doğru   ve   hızlı   karşılanması   için   yardım   sunan   “Danışma   Masaları”   ve   iş   ve   işlemlerin   tek   bir   yerden   gerçekleştirildiği   “Ön   Büro”ların  bulunduğu  Adliye  sayısının  %20  arttırılarak  111’den  134’e  ve  icra   dairelerinde   ihtisaslaşmanın   uygulandığı   “yeni   icra   dairesi   modelinin”   gerçekleştirildiği  adliye  sayısının  44’e  çıkarılması    

4 /  43  


10 Suç   mağduru   vatandaşlarımız   için   korunma   hakkının   sağlanması   ile  

bilgilendirme, eğitim   ve   tedavi   hizmeti   ile   istihdam   imkânı   getirilerek   mali   yardım  yapılması   11   Çocuklara   karşı   cinsel   istismar   suçuyla   mücadelede   cezaların   caydırıcılığının  

arttırılması 12   Hayvanlara  karşı  işlenen  öldürme  ve  eziyet   fiillerine  karşı  caydırıcı  tedbir  ve  

cezai yaptırımların  öngörülmesi   13   İcra  müdürlükleri  vasıtasıyla  gerçekleştirilen  “çocuk  teslimi  ve  çocukla  kişisel  

ilişki” tesisine   yönelik   ilamların   icra   sistemi   dışına   çıkarılarak   ücretsiz   bir   şekilde  gerçekleştirilmesi   14   Elektrik,  su,  doğalgaz  ve  telefon  gibi  abonelik  sözleşmelerinden  kaynaklanan  

para alacaklarının  daha  az  masrafla  ve  daha  hızlı  bir  şekilde  tahsil  edilmesini   sağlayacak  hazırlıkların  yapılması   15   Nafaka  ödeme  sisteminin  adil  bir  hale  getirilmesi   16   Geçiş  sürecinin  temel  aşamalarının  100  gün  içinde  tamamlanması   17   2019  –  2023  dönemine  ilişkin  Stratejik  Plan  çalışmalarının  Kasım  ayı  sonunda  

tamamlanacak şekilde  başlatılması      

5 /  43  


ÇALIŞMA, SOSYAL  HİZMETLER  VE  AİLE  BAKANLIĞI   1  

Emekli aylıklarının  en  az  ₺1.000’ye  tamamlanması    

2

Sosyal yardım   alan   vatandaşlarımızı   istihdama   yönlendirerek   sosyal   yardım-­‐ istihdam  bağlantısının  güçlendirilmesi      

3

Yerli plazmadan   kan   ürünleri   üretimine   başlanması   için   gerekli   işlemlerin   yapılması  

4

Vatandaşlarımızın ihtiyaçlarının  yerinde  tespit  edilmesi  amacıyla  ziyaret  edilen   hane   sayısının   %57   artırılarak   526.000’den   826.000’e   çıkarılması   ve   sosyal   hizmetlerimize   erişimi   kolaylaştırmak   amacıyla   Sosyal   Hizmet   Merkezi   sayısının  %5  artırılarak  298’den  313’e  çıkarılması.      

5

Şehit yakını  ve  gazilere  çıkarılan  SGK  borçlarının  terkin  edilmesi    

6

Hasta ve   işlem   takibi,   görüntü   ve   tetkik   paylaşımlarının   elektronik   ortamda   yapılmasıyla   vatandaşlarımızın   gereksiz   radyasyon   alınmasının   önüne   geçilirken,  sağlık  alanında  da  önemli  bir  tasarruf  sağlanması    

7

Nitelikli işgücü  yetiştirilmesine  yönelik  programların  yararlanıcı  sayının  %  51   artırılarak  248.000’den  375.000’ne  çıkarılması.    

8

Er-­‐erbaşların eş,   çocuk,   ana   ve   babalarının   da   sağlık   hizmetlerinden   faydalandırılması    

9

Sosyal ve  Ekonomik  Destek  (SED)  hizmet  modelinden  yararlandırılan  çocuklar   için  23  ilde  gerçekleştirilen  hizmetin  81  ile  yaygınlaştırılması      

10 Engelli  Sağlık  Kurulu  Raporları  nedeniyle  yaşanan  sorunların  giderilmesi  ve  hak  

edilen sosyal  desteğe  daha  etkin  ulaşılmasının  sağlanması     11   Hak   kazanma   şartlarını   esneterek   ilave   12.500   kişinin   daha   işsizlik  

ödeneğinden faydalandırılması   12   Gençlerin  çalışma  hayatı  ile  tanışması  ve  insani  değerlerinin  geliştirilmesi  için  

100 bin  gencin  sosyal  çalışma  programından  yararlandırılması  için  hazırlıkların   tamamlanması   13   Madde  Bağımlılarının  Sosyal  Uyumunun  sağlanması    

6 /  43  


14 Dijital   dönüşüme   yönelik   nitelikli   işgücü   için   geleceğin   mesleklerinde   (siber  

güvenlik, kodlama,   bulut   teknolojisi   vb.)   gençlere   yönelik   mesleki   eğitim   kursları  ve  işbaşı  eğitim  programları  düzenlenmesi   15   Üniversite  mezunu  gençlerin  işgücü  piyasası  ile  tanıştırılması  için  5  bin  gencin  

“İşe İlk  Adım  Projesinden”  yararlandırılması     16   Elektronik  ortamda  sunulan  sosyal  güvenlik  hizmetlerinin  sayısının  artırılarak  

hizmetlere erişimin  kolaylaştırılması     17   "Ustalardan   Çıraklara   Geleneksel   Meslek   Mirasımız"   programı   kapsamında  

Eğitim programlarından   yararlanacak   kişi   sayısının   4   binden   6   bin   kişiye   çıkarılması     18   Bağ-­‐Kur’lu   sigortalılarımızın   sosyal   güvenlik   primlerinde   ödeme   kolaylığı  

sağlanarak sağlık  hizmetlerine  erişimlerinin  kolaylaştırılması     19   Bilişim  sektöründe  “Mesleki  Eğitimde  Kupon  Sistemi”nin  hayata  geçirilmesi     20   Mevsimlik   tarım   işçilerimizin   ve   ailelerinin   yasam   koşullarını   iyileştirmek   ve  

mevsimlik tarımda  çocuk  işçiliğinin  önlenmesi  amacıyla  yürütülen  faaliyetlerin   tamamlanması     21   İstihdamın  artırılması  amacıyla  işverenlerimize  ₺5,25  Milyar  teşvik  ödenmesi     22   Kadın,   genç   ve   engellilerin   daha   fazla   istihdama   katılması   için    

1 milyar  84  milyon  ilave  destek  sağlanması     23   Çocuk  Hakları  kapsamında  18  ilde  uygulanan  “Sosyal  Uyum  Programı”nın  81  

İle yaygınlaştırılması     24   İşçi   ve   kamu   görevlilerinin   toplam   genel   sendikalaşma   oranı   olan   %20,8‘in  

%21,3’e çıkarılması     25   Ağır   kronik   hastalığı   nedeniyle   cihaza   bağımlı   olan   hastaların   bulunduğu  

hanelerin elektrik   fatura   bedeli   ve   kesintisiz   güç   kaynağına   yönelik   ihtiyaçlarının  karşılanması     26   Çoklu   Doğum   (ikiz   vb.)   Yardımı   Programı   hayata   geçirilerek   5.000   muhtaç  

haneye ulaşılması      

7 /  43  


27 Kadın  İstihdamının  “İş’te  Anne  Projesi”  ile  Desteklenmesi     28   Çocuk  dostu  eserlerin  desteklenmesi  ve  zararlı  içeriklerle  mücadele  edilmesi     29   Kadın   kooperatiflerinin   güçlendirilmesi,   sürdürülebilirliklerinin   sağlanması,  

kurumsal kapasitelerinin  geliştirilmesi  ve  görünürlüklerinin  arttırılması     30   Engelli  veritabanı  oluşturulması   31   Sosyal   yardımlarda   mükerrerliğin   tamamen   ortadan   kaldırılması   amacıyla  

sosyal yardım  alanında  hizmet  veren  kamu  kurumları  ve  yerel  yönetimler  ile   veri  tabanlarının  entegrasyonunun  güçlendirilmesi   32   Geçiş  sürecinin  temel  aşamalarının  100  gün  içinde  tamamlanması   33   2019  –  2023  dönemine  ilişkin  Stratejik  Plan  çalışmalarının  Kasım  ayı  sonunda  

tamamlanacak şekilde  başlatılması  

                               

8 /  43  


ÇEVRE VE  ŞEHİRCİLİK  BAKANLIĞI   1  

Kanal İstanbul  Projesi  kapsamında  taşınmaz  devri  ve  planlama  çalışmalarının   tamamlanması    

2

5 Adet   “Millet   Bahçesi”nin   Açılışının   yapılması,   6   adet   Millet   Bahçesi’nin   temelinin   atılması   ve   22   Adet   Millet   Bahçesi’nin   proje   çalışmalarına   başlanması        

3

Kentsel Dönüşüm   uygulamaları   kapsamında   17.000   adet   konut   ve   işyerinin   tamamlanması,   16.000   adedinin   temelinin   atılması   ve   18.750   konut   için   dönüşüm  projelerine  başlanması  

4

179 adet   yapım   işinin   tamamlanması   ve   73   adet   yapım   işinin   ihalesine   çıkılması  ile  yerel  yönetimlerin  altyapısının  güçlendirilmesi  

5

Kamu konutlarının  ekonomiye  kazandırılması      

6

20 ilde   kamu   kurumlarına   tahsisli   olup   atıl   durumda   bulunan   Hazine   taşınmazlarının  ekonomiye  kazandırılması  

7

Ekonomiye kazandırılması  amacıyla  13.000  kilometrekarelik  tescil  harici  alanın   belirlenmesi      

8

Sıfır Atık   Projesi   uygulamalarının   yaygınlaştırılarak   750   kamu   kurumunda   uygulamaya  geçilmesi    

9

40.000 konut,  işyeri  ve  hizmet  binasının  tamamlanması  

10 Şehit  aileleri,  harp  ve  vazife  malulleri  ile  dul  ve  yetimlerden  ihtiyaç  sahibi  526  

aileye ₺60  Milyon  faizsiz  konut  kredisi  kullandırılması     11   Dar  gelirli  vatandaşlar  için  yapılan  15.523  konutun  satışı  ve  planlanan  15.506  

konutun ihalesinin  tamamlanması     12   Emlak   Bankası’nın   tekrar   faaliyete   geçmesine   yönelik   teknik   ve   idari  

yapılandırmanın başlatılması  

13 Taşınmaz  Değerleme  Sisteminin  kurulması    

9 /  43  


14 Vatandaşlarımızın   mülkiyet   sorunlarının   çözümüne   yönelik   işlemlerin  

hızlandırılması   15   Ekonomiye   kazandırılmak   üzere   belirlenecek   Hazine   taşınmazlarının  

uygulayıcı kuruluşlara  devri  işlemlerinin  tamamlanması   16   Daha  yeşil  ve  yaşanabilir  şehirler  hedefi  kapsamında  6.000  km  bisiklet  ve  yeşil  

yürüyüş yolu,   60   km   çevre   dostu   sokak   ve   60.000   m²     gürültü   bariyeri   yapılması     17   Çiftçilerimiz  tarafından  kullanılan  “tarım  arazilerinin  hak  sahiplerine  doğrudan  

ve uygun  bedellerle  kiralanması”  işlemlerinin  yapılması   18   Mülkiyetten   kaynaklı   hakları   koruyucu,   şeffaf   bir   imar   rejimi   altyapısı  

kurulması 19   5   yılda   bitirilecek   “5.000   adet   Köy   Konağı”   yapılması   için   ihtiyaç   analizinin  

tamamlanması   20   Toplamda  20  adet  katı  atık  toplama,  taşıma,  geri  kazanım  ve  bertaraf  tesisini  

kapsayan Katı  Atık  Programı’nın    (KAP)  başlatılması   21   Türkiye  Ulusal  Coğrafi  Bilgi  Sistemi  kurulması     22   Arazi   ihtiyacı   olan   iç   ve   dış   yatırımların   önünü   açacak   “Türkiye   Mekânsal  

Strateji Planı”  çalışmalarına  başlanılması     23   Ülkemizin   büyüme   öngörüsü   doğrultusunda   “Yatırımlar   İçin   Arazi   İhtiyacı  

Analizi” nin  yapılması   24   Planlı   sanayi   yatırım   alanları   oluşturulması   kapsamında   6   ilde   Yeni   Sanayi  

Dönüşüm Projesi’nin  başlatılması   25   Güneydoğuda   terör   eylemlerinden   zarar   gören   alanlarda   alt   ve   üst   yapı  

çalışmalarının tamamlanması  

26 İmar  Barışı  ile  ruhsatsız  veya  ruhsat  ve  eklerine  aykırı  13  milyon  yapının  kayıt  

altına alınması     27   "Bizim  Şehir”  projesi  kapsamında  Gaziantep,  Bolu,  Konya  ve  Kayseri  illerinde  

yapılan pilot  planlama  ve  mimari  avan  proje  çalışmalarının  tamamlanması  

10 /  43  


28 Frigya  Vadilerinin  “Anadolu  Açık  Hava  Müzesine  Dönüştürülmesi”  ve  “Çevre  

ve Medeniyet  Projesi  “nin  başlatılması     29   Kaynak  ve  zaman  tasarrufu  için  e-­‐Haciz  uygulamasına  geçilmesi     30    “Kızılırmak  Deltası  Sulak  Alan  ve  Kuş  Cenneti”  Alanının  Dünya  Miras  Listesine  

Alınması için  çalışmaların  tamamlanması     31   Çevre  koruma  faaliyetleri  kapsamında  plastik  poşetlerin  ücretlendirilmesi     32   Çevre  mevzuatı  kapsamında  ithalat  ve  ihracat  izinlerinin  elektronik  ortamda  

verilmesi 33   Hava  kalitesi  ölçüm  istasyonları  sayısının  300’den  330’a  çıkarılması   34   Çevre  Etiket  Sistemi  uygulamasına  geçilmesi     35   Akıllı  Şehir  uygulamalarına  yönelik  eylem  planının  hazırlanması     36   Yapı  ruhsatındaki  imza  sayısının  1'  e  düşürülmesi   37   Tapu  ve  kadastro  yurtdışı  teşkilatının  kurulması  

 

38 Geçiş  sürecinin  temel  aşamalarının  100  gün  içinde  tamamlanması   39   2019  –  2023  dönemine  ilişkin  Stratejik  Plan  çalışmalarının  Kasım  ayı  sonunda  

tamamlanacak şekilde  başlatılması      

11 /  43  


DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI   1  

PKK/PYD/YPG’nin ve   FETÖ’nün   yurtdışındaki   finansman   kaynaklarının   kesilmesi  için  Almanya,  Fransa,  Birleşik  Krallık,  Hollanda  ve  Belçika  başta  olmak   üzere  Avrupa  ülkeleri  ve  ABD  nezdinde  diplomatik  girişimlerde  bulunulması  

2

FETÖ’nün yurtdışı  yapılanmasının  çökertilmesi  için  oluşturulan  kurumlar  arası   Görev   Gücü   çerçevesinde,   240   misyonda   gerçekleştirilecek   bilgilendirme,   haritalandırma  ve  adli  süreçlere  ivme  kazandırılmasına  yönelik  faaliyetlerin  bir   rapor  haline  getirilmesi  

3

Münbiç Yol  Haritası’nın  hayata  geçirilme  sürecinin  tamamlanması  

4

Suriye'de siyasi   çözüm   çabalarının   yoğunlaştırılarak   ülkemizde   bulunan   3,5   milyondan   fazla   Suriyelinin   Münbiç,   Zeytin   Dalı   ve   Fırat   Kalkanı   Harekâtı   bölgelerine  geri  dönüşlerinin  kolaylaştırılması  

5

Türkiye-­‐Irak ilişkilerinin  geliştirmesine  yönelik  bir  hudut  kapısının  açılması  ve   iki   havaalanı   projesinin   Türk   firmalarınca   üstlenilmesi   için   girişimlerin   tamamlanması  

6

Filistin’le ilgili  İslam  İşbirliği  Teşkilatı,  BM  İnsan  Hakları  Konseyi  ve  BM  Genel   Kurulu’nda  alınan  kararların  hayata  geçirilmesi  yönünde  tüm  BM  Genel  Kurul   üyeleri  nezdinde  girişimlerde  bulunulması  

7

ABD ve  NATO  ile  stratejik  ilişkilerimizin  ülkemizin  siyasi,  güvenlik  ve  ekonomik   menfaatleri   temelinde   geliştirilmesine   yönelik   oluşturulan   gündem   maddelerinin  tamamlanması  

8

Milli davamız   Kıbrıs'ta   bugüne   kadarki   çabaların   Rum   tarafının   tutumu   yüzünden  sonuçsuz  kalması  ışığında  farklı  bir  süreç  için  çalışılması,  BM  Genel   Sekreteri’nin   Ada’daki   gerçekler   hakkında   bilgilendirilmesi   ve   ikna   edilmesi   çalışmalarının  devam  ettirilmesi  

9

Kamu diplomasisi   ve   sosyal   medya   faaliyetleri   yoluyla   tanıtılmak   üzere   Dünyanın  en  büyük  beşinci  diplomatik  ağıyla  yürüttüğümüz  Girişimci  ve  İnsani   Dış  Politikamıza  yönelik  bir  plan  hazırlanarak  uygulamaya  konulması    

12 /  43  


10 Ülkemizin   Arabuluculuk   alanındaki   öncü   rolünün   güçlendirilmesine   yönelik  

BM ve  AGİT   (Avrupa   Güvenlik  İşbirliği  Teşkilatı)  Arabuluculuk   Dostlar  Grubu   eşbaşkanlığımız   ve   İİT   (İslam   İşbirliği   Teşkilatı)   Zirve   dönem   başkanlığımız   çerçevesinde  bir  dizi  faaliyetin  gerçekleştirilmesi   11   AB,   Rusya   Federasyonu   ve   Moldova   ile   vize   muafiyeti   sağlanması   için  

çalışmaların sürdürülmesi     12   Yurtdışındaki  vatandaşlarımızın  dövizle  askerlik  işlemlerinin  muhabir  bankaya  

gerek kalmaksızın  dış   temsilciliklerimizde  yapılabilmesine  imkân  sağlanması,   konsolosluk   harçlarının   dış   temsilciliklerimizde   POS   cihazı   aracılığıyla   banka/kredi  kullanılarak  tahsiline  imkan  verilmesi   13   2019   ve   sonrası   için   Avrupa   Birliğince   tahsis   edilen   Katılım   Öncesi   AB  

kaynaklarının daha   etkin   kullanma   ve   kullandırılması   için   bir   yapılabilirlik   çalışmasının  başlatılması   14   AB  fonları  kapsamında  sınır  ötesi  işbirliği  programları  için  toplam  €  33,5  milyon  

değerinde 58  projenin  uygulanmasına  başlanması  ve  Sivil  Toplum  Alt  Sektörü   kapsamında  yaklaşık  €  18  milyon  değerinde  100  projeye  destek  verilmesi.   15   Erasmus+   Programı   kapsamında   ilave   €   103   milyon   değerinde   hibe   tahsis  

edilmesi, 52   bin   vatandaşımızın   eğitim   ve   gençlik   alanlarındaki   projelere   katılma  imkanı   sağlanarak  program  kapsamındaki  tahsisatın  €   497  milyon’a,   katılma  imkanı  sağlanan  kişi  sayısının  ise  272  bine  çıkarılması   16   Enerji  yönetim  sistemi  alanında  akreditasyonun  başlatılması     17   Uluslararası   örgütler   ve   süreçlerdeki   etkinliğimizin   pekiştirilmesi   ile   dönem  

başkanlıklarımızın etkin  şekilde  yürütülmesinin  sağlanması   18   Afrika   kıtasıyla   ilişkilerimizin   geliştirilmesine   yönelik   üst   düzey   ziyaretler,  

Afrika Çalıştayı,   Somali-­‐Somaliland   Arabuluculuk   müzakereleri   ve   G5   Sahel   Ortak  Gücü’ne  $5  milyon  taahhüdümüzü  içeren  gündemin  tamamlanması   19   Strazburg   Başkonsolosluğumuz   ve   Avrupa   Konseyi   Daimi   Temsilciliğimiz   ile  

Bağdat Büyükelçiliğimizin  yeni  binaları  inşaatının  tamamlanması   20   Krakow,     Galiçya,   Bratislava,   Malta   ve   Bakü'deki   Türk   şehitlikleri   projelerine  

başlanması ve   Katar,   Kazakistan,   Meksika,   Güney   Kore   ve   İspanya'da   Kültür   Merkezlerinin  açılması    

13 /  43  


21 Geçiş  sürecinin  temel  aşamalarının  100  gün  içinde  tamamlanması   22   2019  -­‐  2023  dönemine  ilişkin  Stratejik  Plan  çalışmalarının  Kasım  ayı  sonunda  

tamamlanacak şekilde  başlatılması    

14 /  43  


ENERJİ VE  TABİİ  KAYNAKLAR  BAKANLIĞI   1  

Doğal gaz  erişim  imkânı  sunulan  vatandaş  sayısının  63  milyondan  66  milyona   yükseltilmesi    

2

Akdeniz’de 1  derin  deniz  ve  1  sığ  deniz  sondajına  başlanması    

3

Ülkemizin yer   altı   kaynakları   potansiyelinin   tespit   edilerek   ekonomiye   kazandırılması  

4

Yenilenebilir enerji  kaynaklı  elektrik  üretim  kurulu  gücünün  artırılması                

5

Madenlerimizin ülke   sınırlarımız   içinde   işlenecek   şekilde   tesis   kurulması   kaydıyla  kıymetli  maden  sahalarının  ihale  edilmesi    

6

Üretim yapılmayan   kömür   sahalarının   özel   sektör   tarafından   işletilmesinin   sağlanması    

7

Denizlerde hidrokarbon   aranması   kapsamında;   ikinci   derin   deniz   sondaj   gemisi  alımı  için  sözleşme  imzalanması    

8

Ülkemizin elektrik  enerjisi  alanındaki  ilk  milli  “Yüksek  Gerilim  Yüksek  Güç  Test   Laboratuvarı”nın  kurulması  için  sözleşme  yapılması      

9

Sürdürülebilir bir  doğal  gaz  arz  güvenliğinin  sağlanması  

10 Madencilik  işlemlerinin  elektronik  ortamda  hızlı  ve  etkin  şekilde  yürütülmesi  

için e-­‐Maden  uygulaması  tamamlanma  oranının  %90’a  çıkarılması     11   Borlu   Temizlik   Ürünü   Tesisinin   üretim   kapasitesinin   yıllık   30.000   ton’a  

çıkarılması   12   Yerli  kömür  kaynaklarımızın  ekonomiye  kazandırılması  kapsamında;  Eskişehir  

Alpu’da yaklaşık   1.000   MW   kurulu   gücünde   termik   santral   kurulması   için   ihaleye  çıkılması     13   Yurt  dışı  maden  arama  ve  işletme  faaliyetlerinin  hızlandırılması       14   Ülkemizin   kaya   gazı   ve   kömür   kaynaklı   metan   gazı   üretim   potansiyelinin  

belirlenmesi    

15 /  43  


15 Ülkemizin   doğal   gaz   ticaret   merkezi   olması   hedefi   kapsamında;   EPİAŞ  

bünyesinde testleri   yapılan   doğal   gaz   ticaret   platformunun   sanal   uygulamasının  sonlandırılarak  gerçek  uygulamaya  geçilmesi     16   Geçiş  sürecinin  temel  aşamalarının  100  gün  içinde  tamamlanması   17   2019  –  2023  dönemine  ilişkin  Stratejik  Plan  çalışmalarının  Kasım  ayı  sonunda  

tamamlanacak şekilde  başlatılması                                                

16 /  43  


GENÇLİK VE  SPOR  BAKANLIĞI   1  

Sporun yaygınlaştırılması   kapsamında   150   Mahalle   Tipi   Spor   Sahası   ve   10   Futbol   Altyapı   Merkezi’nin   faaliyete   geçirilmesi   ve   malzeme   desteğinin   sağlanması  

2

İlk 100  günde  “Yurt  yatak  kapasitesine  75.000  ilave  yatak”  sağlanması  

3

STK’ların güçlendirilmesi  ile  gençlerin  projelerinin  desteklenmesi  kapsamında   “Gençlik  ve  Spor  Alanlarında  Kamu-­‐sivil  işbirliği”  alanlarının  geliştirilmesi              

4

Sporun okullarda   yaygınlaştırılması   kapsamında   1   milyon   yetenekli   çocuğa   ulaşılması  

5

Rekabet edebilirlik   ve   kültürel   gelişim   kapsamında   gençlik   programlarının   başlatılması  

6

Engelli bireylerin   gençlik   ve   spor   faaliyetlerine   erişiminin   kolaylaştırılması   kapsamında   “60   Adet   Engelsiz   Otobüsü”   üretimi   ve   tedariki   için   işlemlerin   başlatılması    

7

Kötü alışkanlıklardan  ve  suça  yönlendiren  etkenlerden  uzak,  toplumla  uyumlu,   sağlıklı  bir  gençlik  yetiştirilmesi  

8

Spor altyapısının   güçlendirilmesi   kapsamında   9   yeni   stadın   yapımı   için   işlemlerin  başlatılması    

9

Spor kültürünün   yaygınlaştırılması   kapsamında   Sporda   Mobil   Uygulamalar   geliştirilmesi  

10 İlk  100  günde  20  Yeni  Okul  Spor  Salonu’nun  tamamlanması   11   Geçiş  sürecinin  temel  aşamalarının  100  gün  içinde  tamamlanması   12   2019  –  2023  dönemine  ilişkin  Stratejik  Plan  çalışmalarının  Kasım  ayı  sonunda  

tamamlanacak şekilde  başlatılması    

17 /  43  


HAZİNE VE  MALİYE  BAKANLIĞI   1  

Kamu idarelerinin   harcamalarını   gözden   geçirmesini   ve   bu   şekilde   tasarrufların  artırılmasını  sağlayacak  yöntem  belirlenmesi  

2

Kamu kurumlarının   mali   kaynaklarının   yönetimi   tek   elde   toplanarak   uzun   vadede  yıllık    ₺3-­‐4  Milyar  gelir  elde  edilmesi  

3

Dış borçlanmada  Çin  piyasasına  açılım  yapılması,   Çin’in  Panda   Piyasası’ndan   dış  borçlanma  işlemi  gerçekleştirilmesi    

4

Kalkınma Bankası  yeniden  yapılandırılarak  tasarrufların  kalkınma  hedeflerine   uygun  şekilde  tahsisatının  sağlanması  

5

Yurt dışı   kaynak   temini   amacıyla   yurtdışı   kaynak   ve   araç   çeşitlendirilmesine   gidilmesi  için  gerekli  girişimlerde  bulunulması  

6

Katılım bankaları   ile   kalkınma   ve   yatırım   bankalarının   faizsiz   finansman   faaliyetleri  için  altyapının  geliştirilmesi  

7

E-­‐ihale yaygınlaştırılarak  ihale  süreçlerinde  bürokrasinin  azaltılması,  iş  ve  işlem   maliyetlerinin  düşürülmesi,  zaman  ve  kaynak  tasarrufunun  yapılması  

8

Sağlık hizmetlerine  ilişkin  alımların  Devlet  Malzeme  Ofisi  tarafından  elektronik   ortamda  gerçekleştirilmesi    

9

Veraset ve   İntikal   Vergisi   Beyannamesi   elektronik   ortamda   alınmaya   başlanarak  vatandaşın  vergi  dairesine   gitmeden  işlemlerini   tamamlamasının   sağlanması  

10 Hâlihazırda  35  farklı  hizmetin  sunulduğu  İnteraktif  Vergi  Dairesi  kapsamına  10  

yeni hizmet  eklenmesi   11   Geçiş  sürecinin  temel  aşamalarının  100  gün  içinde  tamamlanması   12   2019  –  2023  dönemine  ilişkin  Stratejik  Plan  çalışmalarının  Kasım  ayı  sonunda  

tamamlanacak şekilde  başlatılması    

18 /  43  


İÇİŞLERİ BAKANLIĞI   1  

Tüm Ağrı,   Iğdır,   İran   sınırının   fiziki   güvenlik   ve   aydınlatma   çalışmalarının   tamamlanarak,   18   km.   ilave   duvar   ve   40   km.   sınır   aydınlatmasının   tamamlanması  

2

Terörle mücadelede  etkinliğin  arttırılması  ve  kırsal  kalkınmanın  desteklenmesi   amacıyla   yürütülen   Güvenlik   Yolları   (Öncelikli   Yollar)   Projesi   kapsamında   tamamlanan  yol  uzunluğunun  %10  artırılarak  2.526  km’ye  çıkarılması    

3

Dijital Dönüşüm   Projeleri   ile   Bürokrasinin   Azaltılması   ve   Hizmetlerin   Performansa  Dayalı  Takip  ve  Denetiminin  Sağlanması,  

4

Ülkemizi ve   gençliği   tehdit   eden   uyuşturucuyla   ve   her   türlü   madde   bağımlılığıyla   mücadele   edilmesi   amacıyla,   Narkotimlerin   31   ilimize   daha   kuruluşu  yapılarak   81  ilimizde  faaliyete  geçirilmesi,  UYUMA  projesi  ile  ihbar   imkânlarının  arttırılması    

5

32 ilimizde   faaliyette   olan   112   Acil   Çağrı   Merkezleri’nin   faal   olduğu   il   sayısı   %30  artırılarak  42’ye  çıkarılması    

6

Çanakkale Ayvacık   afet   konutlarının   yapımı   tamamlanarak   hak   sahiplerine   teslim  edilmesi    

7

Düzensiz göç   ile   etkin   mücadele   ve   etkili   bir   göç   yönetimi   için   4   yeni   Geri   Gönderme   Merkezi   ile   12.276   olan   mevcut   kapasitenin   %30   artırılarak   15.926’ya  çıkarılması  ve  5  adet  Geçici  Barınma  Merkezinde  kalan  yabancıların   daha  iyi  koşullardaki  merkezlere  nakledilmesi  

8

Etkili bir  göç  yönetimi  için  kayıtları  güncellenmiş  olan  Suriyeli  misafirlerimizin   sayısının  %23  artırılarak  1.733.242’den  2.133.242’e  yükseltilmesi  

9

Ülkemizde bulunan   eğitimi   ve   mesleki   niteliği   yüksek   yabancı   yatırımcıların   vatandaşlığa  alınması    

10 Mağdur  ve  mazlumlara  insani  yardımlarımızın  artarak  devam  ettirilmesi   11   FETÖ/PDY   ve   PKK/PYD   başta   olmak   üzere   ulusal   ve   uluslararası   tüm   terör  

örgütleri ile  mücadelenin  daha  etkin  bir  şekilde  sürdürülmesi    

19 /  43  


12 Şahsa   karşı   işlenen   suçların   %0.5   azaltılması,   mala   karşı   işlenen   suçların   %1  

azaltılması ve  işlenen  suçların  aydınlatılması  oranının  %1  artırılması  

13 Trafik  güvenliğinde  2023  hedefleri  doğrultusunda;  farkındalığın  artırılması  ve  

alınan tedbirlerle  yaralamalı  ve  ölümlü  trafik  kazalarının  geçtiğimiz  yılın  aynı   dönemine  göre  %2  oranında  azaltılması   14    Güvenlik   birimlerimizin   (EGM,   JGK,   SGK)   personel   kapasitesini   artırmak  

amacıyla 7.000  Çarşı  ve  Mahalle  Bekçisi  ile  beraber   toplam   47.773   güvenlik   personel  alınması   15   EGM   ve   JGK’nın   5.320   olan   zırhlı   araç   sayısının   %9   arttırılarak   5.779’a  

çıkarılması 16   Kaçakçılık  ve  organize  suçlarla  mücadele  kapsamında  operasyon  sayısının  %5  

artırılarak devam  ettirilmesi  

17 Çanakkale   Deniz   Polis   Eğitim   Merkezi’nin   faaliyete   geçirilmesi   ile   deniz  

polislerimizin kapasitesinin   artırılması   ve   Sahil   Güvenlik   Komutanlığı   tarafından   icra   edilecek   deniz   güvenliği   görevlerinin   eğitimli   ve   özel   teçhizatlara  sahip  birimlerce  icra  edilmesi   18   Gönüllü   vatandaşlarımızın   afet   yönetim   sistemine   katılmaları,   acil   durum  

toplanma alanlarının  halkın  erişimine  açılması  ve  yeni  lojistik  destek  depoları   kurulması  ile  afetlere  müdahale  kapasitemizin  arttırılması   19   Geçiş  sürecinin  temel  aşamalarının  100  gün  içinde  tamamlanması   20   2019  –  2023  dönemine  ilişkin  Stratejik  Plan  çalışmalarının  Kasım  ayı  sonunda  

tamamlanacak şekilde  başlatılması      

20 /  43  


KÜLTÜR VE  TURİZM  BAKANLIĞI   1  

Yıkımı tamamlanan   “İstanbul   Atatürk   Kültür   Merkezi”   yapım   ihalesinin   sonuçlandırılması  

2

Turizme önemli  bir  sıçrama  sağlayacak  yatırım  alanlarının  geliştirilmesi  

3

Kütüphaneye Dönüştürülmesi   kapsamında   Rami   Kışlası'nın   2.   Etap   Fiziki   ilerlemesinin  sağlanması  

4

Müzeye dönüştürülecek   olan   Kuleli   Askeri   Lisesi   Rölöve   Projeleri’nin   tamamlanması                                                        

5

30 Adet  kütüphanenin  “Millet  Kıraathaneleri”ne  dönüştürülmesi    

6

Çin turizm   pazarındaki   payımızın   arttırılması   için   Çin   Eylem   Planı’nın   hazırlanması  

7

Yurt içi  ve  yurt  dışındaki  9  Cami  Restorasyonu’nun  tamamlanması                                                                                      

8

İstanbul'da kültürel  mirasımızı  korumaya  yönelik  devam  eden  14  adet  proje   ve  restorasyon  işi  ’nin  tamamlanması    

9

İnsanlık tarihini  değiştiren,  bilinen  en  eski  ibadet  yeri  “Şanlıurfa  Göbeklitepe”   örenyerinin  ziyarete  açılması  

10 3  adet  “Kültür  Merkezi”  inşaatının  tamamlanması   11   UNESCO  Dünya  Miras  Listesinde  yer  alan  Bosna  Hersek’teki  Sokullu  Mehmet  

Paşa (Drina)  Köprüsünün  Restorasyonunun  tamamlanıp  açılması     12   Kırgızistan  Bişkek’te  Kırgız-­‐Türk  Dostluk  Hastanesinin  tamamlanarak  açılması     13   Ülkemizde  kültür  endüstrisinin  geliştirilmesi  için  gerekli  tedbirlerin  alınması     14   İstanbul’daki   kültürel   eserlerimizin   daha   fazla   ziyaretçi   ile   buluşması  

kapsamında “Tourİst  Kart”  ve  “İstanbul  Kart”sistemine  geçilmesi   15   Beş  adet  Tematik  Müzenin  açılışa  hazır  hale  getirilmesi   16   Yurtdışı   vatandaşlarla   bağların   güçlendirilmesine   yönelik   Hareketlilik  

Programları ve  Türkçe  öğrenimi  programları  uygulanması    

21 /  43  


17 Geçiş  sürecinin  temel  aşamalarının  100  gün  içinde  tamamlanması   18   2019  –  2023  dönemine  ilişkin  Stratejik  Plan  çalışmalarının  Kasım  ayı  sonunda  

tamamlanacak şekilde  başlatılması                                                  

22 /  43  


MİLLİ EĞİTİM  BAKANLIĞI   1  

Okullarımızda tam  gün  eğitim  gören  öğrenci  oranının  artırılması  

2 700   okulumuzun   Kent   Güvenlik   Yönetim   Sistemine   entegre   edilerek   daha   güvenli  hale  gelmesi   2  

Ülkemizin stratejik   kurumlarında   istihdam   edilmek   üzere   yurt   dışına   500   öğrenci  gönderilmesi  

3

Öğretmenlerin mesleki   ehliyet   ve   liyakatini   güçlendirecek   çalışmaların   başlatılması  

4

Profesyonel eğitim  yöneticiliği  sistemine  geçilmesi  

5

Öğrencilerimizin yabancı  dili  aktif  bir  şekilde  kullanmasına  imkân  sağlayacak   bir  öğretim  modeline  geçilmesi  

6

Her çocuğumuzun   okulöncesi   eğitimden   üniversiteye   ilgi,   yetenek   ve   becerilerini   gelişimsel   olarak   izlemek   ve   yönlendirmek   için   “e-­‐portfolyo   sistemi”nin  kurulması  

7

Milli Eğitim   Bakanlığının   mevzuatını,   çalışma   planlarını   ve   insan   kaynağını   yeniden  yapılandırmak  üzere  “Büyük  Veri”  sistemi  kurulması  

8

Her okulu  kendi  koşullarında  değerlendirerek  eğitim  kurumlarının  kapasitesini   güçlendirmeye  yönelik  izleme  değerlendirme  sisteminin  hayata  geçirilmesi      

9

Mesleki eğitimin  Endüstri  4.0  anlayışı  ile  yeniden  yapılandırılması  

10 Ölçme   ve   Değerlendirme   Sistemi’nin   öğrencilerin   eğitim   hayatı   sürecinde  

edindikleri bilgileri   günlük   yaşamlarında   kullanma   becerilerini   de   ölçecek   şekilde  genişletilmesi   11   Öğrencilerimize   gelecekte   ihtiyaç   duyacakları   becerileri   kazandıracak  

disiplinler arası   nitelikteki   algoritmik   düşünme,   senaryo,   kritik   düşünme,   robotik  konularının  derslere  entegre  edilmesi   12   Geçiş  sürecinin  temel  aşamalarının  100  gün  içinde  tamamlanması   13   2019  –  2023  dönemine  ilişkin  Stratejik  Plan  çalışmalarının  Kasım  ayı  sonunda  

tamamlanacak şekilde  başlatılması  

23 /  43  


MİLLİ SAVUNMA  BAKANLIĞI   1  

400 bin   gencimizin   faydalanması   beklenen   “Bedelli   Askerlik   Hizmeti”nin   uygulamaya  geçirilmesi  

2

ATAK helikopterlerini   ihraç   ettiğimiz   dost   ve   kardeş   ülke   PAKİSTAN’a   ihraç   edilecek   olan   4   adet   korvetin   teslimi   projesinin   yürürlüğe   girmesi   ve   dizayn   ofisinin  oluşturulması  

3

Bir milyona   yakın   vatandaşımızın   hayatını   kolaylaştıracak   olan   yüksek   öğrenime   kayıtlı   öğrencilerin   askerlik   erteleme,   yedek   subay   adaylarının   sınıflandırma  öncesi  hazırlığı  ve  MSB  sağlık  kurulu  raporu  işlemlerinin  e-­‐devlet   üzerinden  gerçekleştirilmesi  

4

Dört gemiden   oluşan   MİLGEM   Projesi   kapsamında   3.   Gemi   Burgazada   Korveti’nin  27  Eylül  2018’de  Deniz  Kuvvetlerimize  teslim  edilmesi  

5

Gazilerimize ihtiyaçları  olan  bakımı  sunacak  ve  sosyal  hayata  adaptasyonunu   sağlayacak   olan   100   Yatak   Kapasiteli   Gazi   Bakımevi,   Gaziler   Camii   ve   sosyal   tesisleri  içeren  Ankara  “Gazi  Uyumevi”nin  ihalesinin  gerçekleştirilmesi  

6

Yerli ve  milli  mühimmat  üretimi  için  proje  sözleşmelerinin  imzalanması  

7

Sınırlarımız içinde  mayın  ve  patlamamış  mühimmatla  kirletilmiş  alanları  tarım   ve   hayvancılığa   açmak   amacıyla;   1,6   milyon   metrekare   alanda   temizlik   yapılması.  

8

Dost ve  müttefik  ülkelerden  Somali,  Mali  ve  Lübnan’a  –uluslararası  anlaşmalar   çerçevesinde-­‐  askeri  yardım  yapılması  

9

Dört adet  Milli  İnsansız  Uçak  (ANKA)  ve  6  adet  SİHA’nın,  sahada  askerlerimizin   kullanımına  sunulması  

10 Yurtdışında   yaşayan   ve   38   yaşına   kadar   askerliğe   müracaat   edememiş   olan  

Türk vatandaşlarının   “dövizle   askerlik”   hizmetinden   faydalanabilmesi   için   gerekli  düzenlemenin  yapılması   11   Yerli  ve  Milli  Eğitim  Uçağımız  HÜRKUŞ’un,  ilk  kez  Hava  Kuvvetleri  Komutanlığı  

envanterine alınması  (1  adet)  

24 /  43  


12 Google   Earth   ve   Yandex   gibi   harita-­‐görüntü   sistemi   olan   ve   tamamen   yerli-­‐

milli olarak   hazırlanan   HGM-­‐KÜRE   ve   HGM-­‐ATLAS   uygulamalarının,   Kasım   2018’de  kamuoyunun  kullanımına  açılması   13   Geçiş  sürecinin  temel  aşamalarının  100  gün  içinde  tamamlanması   14   2019  –  2023  dönemine  ilişkin  Stratejik  Plan  çalışmalarının  Kasım  ayı  sonunda  

tamamlanacak şekilde  başlatılması  

                                       

25 /  43  


SAĞLIK BAKANLIĞI   1  

Ülkenin alanındaki   tüm   potansiyelin   değerlendirileceği   mükemmeliyet   merkezleri   kapsamında   özellikli   sağlık   hizmetlerinin   ulaşılabilir   ve   sürdürülebilir  olmasının  sağlanması  

2

Sağlıklı yaşam  kültürünün  desteklenmesi  kapsamında  kronik  hastalıkların  ve   risk  faktörlerinin  azaltılarak  güçlü  gelecek  için  sağlıklı  nesiller  oluşturulması  

3

Anne ölüm   oranının   yüz   binde   14’ün   altına   düşürülmesi   için   anne   ve   çocuk   sağlığı  hizmetlerinin  güçlendirilmesi  

4

Sağlık turizminde  Türkiye’nin  marka  haline  getirilmesi  

5

Sık tüketilen,  satın  alma  ve  işgücünün  büyük  kısmını  oluşturan  malzemelerin   temininin   kolaylaştırılması   ve   yerlilik   oranının   artırılması   amacıyla   Sağlık   Market  Uygulamasının  hayata  geçirilmesi    

6

Sağlık hizmetlerinde   dijital   dönüşüm   ile   bürokrasinin   azaltılması   ve   finansal   tasarrufun  sağlanması    

7

Kamu hastanelerinde  öncelikli  acil  hasta  ayrımının  modellenmesiyle  acil  servis   hizmet  kapasitesinin  geliştirilmesi  

8

Obezite ile   mücadele   kapsamında   obezite   mükemmeliyet   merkezlerinin   yaygınlaştırılması  

9

Stratejik bir  ürün  olan  aşının  Türkiye’de  yerlileştirilmesinin  sağlanması  

10 İlaç   ve   tıbbi   cihazlarda   yerelleşme/yerlileşme/millileşme   çalışmaların  

hızlanması 11   Aile  hekimine  başvuru  oranının  %40’a  çıkarılması  ve  mahallinde  daha  iyi  sağlık  

hizmeti sunulması  için  Aile  Hekimliği  Sisteminin  güçlendirilmesi   12   Evde  sağlık  hizmetleri  kapasitesinin  %20  artırılarak  yatağa  ve  eve  bağımlı  daha  

fazla vatandaşımıza  ulaşılması   13   Manisa,   Elazığ,   Ankara-­‐Bilkent   ve   Eskişehir’de   yüksek   teknolojili   4   şehir  

hastanesinin açılması      

26 /  43  


14 Vatandaşımızın   sağlık   hizmetlerine   daha   kolay   erişebilmesi   için   20   adet  

hastane ve  2  adet  Ağız  Diş  Sağlığı  Merkezi  açılması   15   Geçiş  sürecinin  temel  aşamalarının  100  gün  içinde  tamamlanması   16   2019  –  2023  dönemine  ilişkin  Stratejik  Plan  çalışmalarının  Kasım  ayı  sonunda  

tamamlanacak şekilde  başlatılması  

                                           

27 /  43  


SANAYİ VE  TEKNOLOJİ  BAKANLIĞI   1  

Ülkemizde yüksek   teknolojili   ürünlerin   yerli   imkânlarla   geliştirilmesi   için   Yüksek  Teknoloji  Destek  Programlarının  oluşturulması  

2

Yerli ve   Milli   Üretim   için   teknoloji   ve   imalat   sektörleri   başta   olmak   üzere   KOBİ’lere  yaklaşık  ₺1.225  Milyon  destek  sağlanması  

3

Türkiye Uzay  Ajansı’nın  kurulması  

4

Savunma Sanayii  Projeleri  kapsamında  Hassas  Güdüm  Kiti,  EKADAS’ın  TSK’ya   teslimi,   SOM-­‐J   Füzesinin   test   aşamalarının   tamamlanması,   100   adet   Kanatlı   Güdüm  Kitinin  teslimatı,  Harp  Başlığı  Raylı  Sistem  Dinamik  Test  Altyapısı’nın   hizmete   alınması   ve   BOZOK   mühimmatın   ilk   uçuş   testi   ve   ilk   atış   testinin   yapılması    

5

Yerli Uydu  ve  Uydu  Teknolojilerinin  Geliştirilmesi  

6

Bilişim ve  Bilgi  Güvenliği  Projeleri  

7

Türkiye’nin bilişim  alanında  en  büyük  tematik  teknoparkı  olan,  3,5  milyon  m²     alana  kurulu  Bilişim  Vadisi’nin  1.  Etap  2.Kısmının  tamamlanması    

8

81 İlde   100   Deneyap   Teknoloji   Atölyesinin   kuruluş   sözleşmelerinin   imzalanması    

9

Ar-­‐Ge Merkezleri’nin   sayısının   %9   artırılarak   1.000'e,   Tasarım   Merkezleri   sayısının  %8  artırılarak  275'e  ulaştırılması  

10 Ceyhan  Enerji  İhtisas  Endüstri  Bölgesi  Master  Plan  çalışmasının  tamamlanması   11   Karasu   münferit   yatırım   yerinde   savunma   sanayii   tesislerine   yönelik   222  

hektarlık alan  üzerinde  üretim  tesislerinin  temelinin  atılması   12   Karapınar   Enerji   İhtisas   Endüstri   Bölgesi   içinde   yer   alacak   yatırımcılara   yer  

tahsisi yapılması   13   Sanayi   Doktora   Programıyla   500   Sanayi   Doktora   Programı   öğrencisinin  

desteklenmesi    

28 /  43  


14 Yetkinlik   ve   Dijital   Dönüşüm   Merkezleri   (Model   Fabrikalar)’nin   2   adedinin  

hizmete açılması,  5  adedinin  kurulum  çalışmalarına  başlanılması     15   Sivil   ve   askeri   kara   araçlarının   test,   belgelendirme   ve   Ar-­‐ge   ihtiyaçlarını  

karşılamak üzere   Kara   Araçları   Test   Merkezi   fizibilite   çalışmalarının   tamamlanması     16   Bilim  İnsanlarımızın  Yurda  Dönüş  Seferberliği  Programı’nın  ilan  edilmesi   17   Yerli  ve  Milli  Teknolojilerin  Geliştirilmesi   18   Yatırımcılara,  yatırım  teşvik  belgesi  verilmesi  ile  ilgili  tüm  işlemlerin  elektronik  

ortamda sağlanması   ve   1.000   adet   kullanıcının   E-­‐TUYS   kapsamında   firmalar   adına  yetkilendirilmesi     19   Üsküdar   Bilim   Merkezi’nin   açılması   ve   Haliç   Tersanesi   Bilim   Merkezi  

sözleşmesinin imzalanması   ve   Bursa   Gökmen   Uzay   Havacılık   ve   Eğitim   Merkezi’nin  açılması   20   Bölgesel  kalkınma  için  Kalkınma  Ajansları  Proje  desteklerinin  sürdürülmesi     21   Geçiş  sürecinin  temel  aşamalarının  100  gün  içinde  tamamlanması   22   2019  –  2023  dönemine  ilişkin  Stratejik  Plan  çalışmalarının  Kasım  ayı  sonunda  

tamamlanacak şekilde  başlatılması  

                     

29 /  43  


TARIM VE  ORMAN  BAKANLIĞI   1  

Kırsalın kalkındırılmasına   yönelik   olarak   7   proje   ile   ₺710   milyon   destek   sağlanması  

2

8 bin  300  hektar  yeni  alanın  sulamaya  açılması,  ₺41,5  milyon  ilave  gelir  artışı   ile  8.500  kişiye  ek  istihdam  sağlanması  100  bin  hektar  alanda  basınçlı  sulama   için  ₺250  milyon  destek  verilerek  modern  sulamanın  yaygınlaştırılması  

3

4 adet   yeni   içmesuyu   tesisi   ile   344   bin   vatandaşımıza   yıllık   70.8   milyon   m3   temiz  kaliteli  ve  yeterli  içmesuyu  sağlanması  (bütçe:  105.384.000  TL)  

4

39.133 hektar   alanda   arazi   toplulaştırma   çalışmalarının   tamamlanması   ve     13  büyük  ovanın  daha  korumaya  alınması  

5

Ergene nehrinin  su  kalitesinin  sulama  suyu  kriterlerine  uygun  hale  getirilmesi  

6

Odun üretiminin   15   milyon   m3’ten   21   milyon   m3’e   çıkarılarak   %40   artış   sağlanması  ve  130.000  kişinin  istihdam  edilmesi    

7

100 günde   100.000   hektar   alanın   ağaçlandırılarak   50   bin   kişiye   istihdam   sağlanması      

8

Yerel tohumların  korunması  ve  yetiştiriciliğinin  yaygınlaştırılması  

9

Uzun süreli  kiralama  kapsamında  lisanslı  depo  kapasitesinin  %200  artırılması   ve  500  bin  ton  ilave  ihaleye  çıkılması  

10 Milli   parklarımızda   ziyaretçi   sayısının   %15   artırılması   ve   milli   park   sayısının  

43’ten 44’e  çıkarılması     11   Sudan’da   780.500   hektar   tarım   arazisinin   Türk   girişimcilerinin   yatırımlarına  

açılması amacıyla   “Türkiye   ile   Sudan   Arasında   İkili   Tarımsal   İşbirliği   ve   Ortaklığına  İlişkin  Anlaşma”nın  uygulamaya  konulması   12   Altyapısı  tamamlanan  tarıma  dayalı  OSB‘lerin  sayısının  6’dan  8’e,  tüzel  kişilik  

kazandırılan tarıma  dayalı  OSB’lerin  sayısının  ise  15’ten  17’ye  çıkartılması   13   Deniz   ve   baraj   göllerinde   açılacak   yeni   “Su   Ürünleri   Yetiştiricilik   Üretim  

Alanları” ile  yıllık  276  bin  ton  olan  su  ürünleri  yetiştiricilik  kapasitesinin  yaklaşık   %  8  artırılması  

30 /  43  


14 Uçuş   güvenliğin   sağlanması   amacıyla   2   adet   özellikli   gözlem   sisteminin  

kurulması   15   Tarımsal   reformun   gerçekleştirilmesine   yönelik   vizyon   projelerin   mevzuat  

çalışmalarının yapılması  ve  model  oluşturulması     16   Tabiatın   korunması,   suyun   verimli   ve   tek   elden   yönetilmesi   ve   hayvan  

haklarının iyileştirilmesi  için  mevzuat  düzenlemesi  yapılması     17   Geçiş  sürecinin  temel  aşamalarının  100  gün  içinde  tamamlanması   18   2019  –  2023  dönemine  ilişkin  Stratejik  Plan  çalışmalarının  Kasım  ayı  sonunda  

tamamlanacak şekilde  başlatılması    

31 /  43  


TİCARET BAKANLIĞI   1  

EXIMBANK müşteri   sayısının   artırılması   ve   toplam   müşteriler   arasında   KOBİ’lerin  payının  yükseltilmesi  

2

Hedef ve  öncelikli  ülkelere  özgü  pazara  giriş  stratejileri  hazırlanması  

3

Modern toptancı  halleri  kurulması  ve  ürün  izlenebilirliğinin  sağlanması  

4

Gümrük işlemlerinin   dijitalleştirilmesi   ve   tek   pencere   sistemi   üzerinden   hizmet  verilmesi  

5

Ticaret hacmimizi  artırmak  amacıyla  mevcut  5  merkeze  ilave  olarak  35  adet   yeni  Türkiye  Ticaret  Merkezinin  (TTM)  açılacağı  ülke/şehirlerin  belirlenmesi  

6

Yeni nesil   Serbest  Bölgelerin  kurulması  ve  mevcut   Serbest  Bölgelerin  katma   değerli  yatırım  ve  ihracata  yönlendirilmesi  

7

Piyasa Gözetimi   ve   Denetimi’nin   (PGD)   etkin   bir   şekilde   uygulanabilmesi   amacıyla   daha   etkin   bir   PGD   sistemi   için   ihtiyaç   duyulan   mekanizma   belirlenerek  mevzuat  hazırlıklarına  başlanması  

8

Rekabet Kurumu’nun,   dinamik   ve   piyasa   koşullarını   yönlendirici   etkisi   olan   işlevselliğe   kavuşacak   şekilde   yeniden   yapılandırılması   ve   piyasa   işlerliğinin   uzlaşma  ve  taahhüt  müesseselerinin  tesisiyle  artırılması  

9

E-­‐ticarette güvenliği  ve  hizmet  kalitesini  artırmak  için  uluslararası  bir  sembolü   de   içerecek   şekilde   “Elektronik   Ticarette   Güven   Damgası”   sisteminin   oluşturulması  

10 Gümrük   Birliği’nin   güncellenmesi   sürecinde   ilgili   tüm   STK   ve   özel   sektör  

temsilcileri ile  düzenli  istişare  ve  bilgilendirme  toplantılarının  tamamlanması   ve  STK  ile  özel  sektör  temsilcilerinin  yurtdışı  paydaşları  ile  birlikte  sürece  aktif   şekilde  dahil  olması   11   BREXIT   sonrası   süreçte   Birleşik   Krallık   ile   ticari   ve   ekonomik   ilişkilerin  

zemininin sağlamlaştırılmasına  yönelik  çalışma  yapılması   12   Türk   müteahhitlik-­‐müşavirlik   sektörünün,   Eximbank   ve   Türk   bankalarının  

tanıtımını da   içeren   II.   Türkiye   ve   Afrika   Ekonomi   ve   İş   Forumu’nun   düzenlenmesi  

32 /  43  


13 Ülkemizin   uluslararası   fuar   merkezi   olma   hedefine   yönelik   İstanbul’da  

uluslararası nitelikte  büyük  ve  modern  bir  fuar  alanı  kurulması  projesine  ilişkin   fizibilite  çalışmasına  başlanması   14   Dış   ticaretimizde   yerel   paraların   kullanımının   artırılmasına   ve   barter  

ticaretinin önünün  açılmasına  yönelik  olarak  ülke  bazlı  çalışmalar  yapılması   15   Esnaflarımızın   ve   küçük   işletmelerimizin   e-­‐ticaret   işlem   hacmindeki   payının  

artırılmasını teminen  destek  programı  başlatılması   16   Ülkemiz   Esnaf   ve   Sanatkârlarının   Coğrafi   Bilgi   Sistemi’nin   Oluşturulması   ve  

Perakende Bilgi   Sistemi   (PERBİS)   ile   Entegre   Edilerek   Kuruluş   İşlemlerinin   Elektronik  Ortamda  Tek  Noktadan  Yürütülmesinin  Sağlanması   17   Ürün  İhtisas  Borsası  Hayata  Geçirilerek  Tarım  Ürünlerinin  Finansal  Piyasalara  

Entegre Edilmesi   18   Gümrük  kapılarının  Tek  Durak  Sistemine  ve  çağın  gerekliliklerine  uygun  olarak  

modernize edilmesi       19   Taşınır  Rehninin  Etkinliği  Artırılarak  KOBİ’lerin  Finansmana  Erişiminde  Destek  

Olunması 20   Geçiş  sürecinin  temel  aşamalarının  100  gün  içinde  tamamlanması   21   2019  –  2023  dönemine  ilişkin  Stratejik  Plan  çalışmalarının  Kasım  ayı  sonunda  

tamamlanacak şekilde  başlatılması  

               

33 /  43  


ULAŞTIRMA VE  ALTYAPI  BAKANLIĞI   1  

İstanbul Yeni  Havalimanının  1’inci  fazının  hizmete  açılması      

2

Kanal İstanbul  Etüt  Proje  İşinin  tamamlanması  ve  yapım  ihale  ilanına  çıkılması    

3

3 Katlı  Büyük  İstanbul  Tüneli  Projesi’nin  YİD  Modeli  İle  İhale  İlanına  Çıkılması    

4

135 yeni   hizmetin   e-­‐Devlete   entegre   edilerek   sunulan   hizmet   sayısının     3.500’e  çıkarılması  (Türkiye.gov.tr)    

5

328 km  ilave  edilerek  bölünmüş  yol  ağının  genişletilmesiyle  trafik  güvenliğinin   artırılması  ve  ekonomik  fayda  sağlanması    

6

120 km  yeni  otoyol  daha  yapılarak  Otoyol  ağının  2.777  km’ye  ulaşması    

7

Toplam 246  km  uzunluğunda  2  otoyol  projesinin  ihalesine  çıkılması    

8

893 km   ilave   BSK   (Bitümlü   Sıcak   Karışım)   kaplama   yapılarak   karayolu   güvenliğinin  ve  konforunun  üst  seviyeye  çıkarılması    

9

30 km   Karayolu   tünelinin   tamamlanmasıyla   tünel   uzunluğunun   477   km’ye   çıkarılması    

10 21  km  köprü  ve  viyadüğün  tamamlanmasıyla  Köprü  ve  viyadük  uzunluğunun  

586 km’ye  çıkarılması     11   Ankara-­‐Sivas  Yüksek  Hızlı  Demiryolunda  120  km  hat  seriminin  tamamlanması     12   230   km   uzunluğunda   Halkalı-­‐Kapıkule   Hızlı   Demiryolu   yapım   ihalesinin  

gerçekleştirilmesi   13   Konya  YHT  Garının  hizmete  sunulması     14   Van   Gölü   için   50   vagon   taşıma   kapasitesine   sahip   İdris-­‐i   Bitlisi   Feribotunun  

hizmete alınması     15   2.596  bin  ton  kapasiteye  sahip  2  adet  Lojistik  Merkezinin  yapılması     16   Toplam   6   milyon   yolcu   kapasiteli   Muş   ve   Kahramanmaraş   Havalimanlarının  

terminal binalarının   tamamlanması,   Tokat   Havalimanı   terminal   binasının   yapımına  başlanması      

34 /  43  


17 376  km  Elektrikli,  182  km  Sinyalli  hat  dönüşümü  daha  yapılarak  Konvansiyonel  

Demiryolu Elektrikli   hat   uzunluğunun   toplam   5.432   km’ye   Sinyalli   hat   uzunluğunun  ise  toplam  5.716  km’ye  çıkarılması     18   Şehir  İçi  Raylı  Sistem  Yatırımlarının  Yaygınlaştırılması  için  73  km  hattın  yapımı  

ile 248  adet  araç  alımının  ihale  ilanına  çıkılması     19   Evrensel  Hizmet  Kapsamında  990  yerleşim  yerine  daha  4.5G  Mobil   Kapsama  

Sağlanması  

20 Yerli  ve  Milli  5G  ve  Ötesi  Çalışmalarının  başlatılması     21   Raylı  sistem  araçlarının  yurt  içinde  üretilmesi     22   Türkiye  Kart  projesi  Mahsuplaşma  Merkezi’nin  kurulması     23   265   km   daha   konvansiyonel   hattın   yenilerek,   demiryolu   ağının   tamamına  

yakınının (10.915  km)  yenilenmesi     24   Ulaştırma  Elektronik  Takip  ve  Denetim  Sisteminin  (U-­‐ETDS  Yolcu  Taşımacılığı  

Kısmının) Faaliyete  Geçirilmesi     25   46  adet  yeni  Kargomat  daha  kurularak  100  Kargomat  ile  hizmet  verilmesi     26   Hasdal   Kavşağı-­‐Kemerburgaz-­‐Yassıören   Bölünmüş   Yolunun   (44   Km)   İstanbul  

Yeni Havalimanı  bağlantısını  sağlayacak  14  km’lik  kesiminin  hizmete  açılması     27   Geçiş  sürecinin  temel  aşamalarının  100  gün  içinde  tamamlanması   28   2019  -­‐2023  dönemine  ilişkin  Stratejik  Plan  çalışmalarının  Kasım  Ayı  sonunda  

tamamlanacak şekilde  başlatılması  

           

35 /  43  


DEVLET ARŞİVLERİ  BAŞKANLIĞI   1  

Devlet arşivlerinde   dijital   ortama   aktarılan   belgelerin   vatandaşın   erişimine   açılması  

2

Osmanlı Dönemi’ne   ait   diğer   ülkelerde   bulunan   belgelerin,   dijital   görüntülerinin  ülkemize  kazandırılması  

3

Geçmiş ile   gelecek   arasında   köprü   kuran   devlet   arşivimizin   etkinliğinin   artırılması  ve  kurumların  arşivlerinin  entegrasyonunun  sağlanması  

4

Devlet Arşivimizin  ulusal  ve  uluslararası  alanda  tanıtımının  yapılması  

5

Geçiş sürecinin  temel  aşamalarının  100  gün  içinde  tamamlanması  

6

2019–2023 dönemine  ilişkin  kurumun  Stratejik  Plan  çalışmalarının  Kasım  ayı   sonunda  tamamlanacak  şekilde  başlatılması  

                               

36 /  43  


DİYANET İŞLERİ  BAŞKANLIĞI   1  

Dini istismar   eden   terör   örgütleri   ile   mücadele   kapsamında   farkındalık   oluşturma  faaliyetlerinin  yürütülmesi    

2

Yabancılara yönelik  dini  ve  hayri  hizmetlerin  yürütülmesi  

3

Yurt dışından  Kur’an  kursu,  uluslararası  imam  hatip  lisesi,  lisans  ve  dini  yüksek   ihtisas  eğitimi  için  Türkiye’ye  getirilecek  öğrencilerin  sayısının  705’den  900’e   çıkarılması  

4

Yurtiçi ve  yurt  dışı  yatırım  ve  inşaat  faaliyetlerinin  tamamlanması    

5

Geçiş sürecinin  temel  aşamalarının  100  gün  içinde  tamamlanması  

6

2019–2023 dönemine  ilişkin  kurumun  Stratejik  Plan  çalışmalarının  Kasım  ayı   sonunda  tamamlanacak  şekilde  başlatılması            

37 /  43  


SAVUNMA SANAYİİ  BAŞKANLIĞI   1  

Lazer Silah  Sistemi  Geliştirilmesine  yönelik  ihtiyaç  analizinin  tamamlanması  

2

Elektromanyetik Fırlatma   Sistemi   Geliştirilmesine   yönelik   ihtiyaç   analizinin   tamamlanması  

3

85 girişimci   ekibin   115’e,   147   girişimcinin   210’a,   4.161   personelin   5.000’e   ulaşması   sağlanarak   İstanbul   Teknopark   Teknoloji   Geliştirme   Bölgesinin   Büyütülmesi  

4

Sürü İnsansız  Araçlar  Geliştirilmesi  Projesinin  başlatılması  

5

Uydu Fırlatma  Projesi  İkinci  Fazı’nda  sözleşme  imzalanması  

6

30 cm  Altı  Çözünürlüklü  Yerli  Gözlem  Uydusu  Projesinin  Başlatılması  

7

Kombine Çoklu   Mini   Uydu   Geliştirme   ve   Entegre   Projesinin   konsept   ve   fizibilite  çalışmalarının  tamamlanması  

8

Güdümlü Güdümsüz  Roketlerin  ve  Hava  Savunma  Sistemlerinin  Test  Alanının   Tahsisi  ve  İnşasına  yönelik  sözleşme  imzalanması  

9

Hafif, orta   ve   ağır   olmak   üzere   3   farklı   sınıfta   İnsansız   Kara   Araçları   Geliştirilmesi  Projesinin  başlatılması  

10 250  tankı  içeren  ALTAY  Seri  Üretim  Projesinin  sözleşmesinin  imzalanması     11   Anti  tank  mühimmatlarını  zırhlı  araçlarımıza  ulaşmadan  önce  radar  ile  tespit  

edip ve   parçacık   yapılı   mühimmatlar   ile   bertaraf   edebilecek   PULAT   Aktif   Koruma  Sisteminin  40  adet  M60TM  tankına  entegre  edilmesi   12   ALTAY   Güç   Grubunun   (motor   ve   transmisyon   sistemleri)   geliştirilmesi  

projesinin sözleşme  takviminin  başlatılması   13   Özgün   Helikopter   ve   ATAK   Helikopterinde   kullanılmak   üzere   geliştirilmekte  

olan ve   ilk   çekirdeğinin   ateşlemesi   yapılan     Turboşaft   Motorun   Kavramsal   Tasarım  Aşamasının  tamamlanması      

38 /  43  


14 MİLGEM  Projesi  3.  Gemi  Teslimatının  Yapılması   15   Mevcutta   52   adet   bulunan   Bayraktar   TB2   İHA   sayısı;   Jandarma   Genel  

Komutanlığına yapılacak   6   adet   Silahlı   TB2   İHA   (SİHA)   teslimatı   ile   %   12   arttırılarak  58’e  çıkarılarak  İnsansız  Hava  Aracı  envanterinin  arttırılması     16   Taarruzi  İHA  Geliştirilmesi  (AKINCI)  Projesi  kapsamında  yaklaşık  1,5  ton  faydalı  

yük (kamera,   mühimmat)   taşıma   kapasitesine   sahip   SİHA   ön   tasarım   faaliyetlerinin  tamamlanması   17   Uzun   Menzilli   Bölge   Hava   ve   Füze   Savunma   Sistemi   Geliştirilmesine   yönelik  

tasarımın ilk  aşamasının  tamamlanması   18   2030'lu  yıllardan  sonraki  muharip  uçak  ihtiyacının  yurt  içinde  özgün  tasarım  

modeli ile   karşılanmasına   yönelik   Milli   Muharip   Uçak   Geliştirilmesi   Projesi   Dönem-­‐1  Aşama-­‐1  sözleşmesinin  uygulama  takvimine  başlanması     19   Hava   Platformlarına   Uzaktan   Elektronik   Destek/Elektronik   Taarruz   Kabiliyeti  

Kazandırılması Projesinde  (Hava  SOJ)  sözleşme  imzalanması   20   75  il  ve  243  ilçede  kurulu  olan  Kent  Güvenlik  Yönetim  Sistemlerinin  424  ilçe  

merkezinde kurulumlarının   gerçekleştirilmesi,   Güvenli   Okul   Paketi   kapsamında  313  yeni  okul  ile  sistemin  çalıştığı  okul  sayısının  137’den  450'ye   çıkarılması   21   Milli   Baz   İstasyonu   Geliştirilmesi   (ULAK)   Projesi   kapsamında,   halihazırda  

kurulu bulunan  200  Milli  Baz  İstasyonu  sayısının  %  100’ün  üzerinde  bir  artışla   489'a  çıkarılması   22   İnsansız   Hava   Araçları   Yerlilik   Oranının   Arttırılması   (ANKA-­‐S)   Projesi  

kapsamında ANKA-­‐S   Platformu   üzerinde   CATS   Sisteminin   (kamera)   kullanılmaya  başlanması   23   Test   Altyapıları   Envanter   çalışmasının   ilk   fazının   tamamlanması   ve   Kara  

Araçları Test  Merkezi  Kurulumuna  yönelik  fizibilite  çalışması  yapılması   24   26   Terörle   Mücadele   Harekat   (TMH)   bölgesinde   kurulmuş   olan   Modüler  

Geçici Üs  Bölgelerinin  (MGÜB)  3  bölgede  daha  kurulması   25   Taşınabilir  Erken  İhbar  Radar  Sistemlerinin  (TEİRS)  tasarımının  tamamlanması  

39 /  43  


26 GÖKTÜRK   Yenileme   Uydu   Sistemi   Geliştirilmesi   Projesinin   ihalesinin  

tamamlanması 27   Savunma   Sanayiinde   Kritik   Yarı   İletken   Teknolojilerine   Yönelik   Yatırım  

Yapılması kapsamında   Kızılötesi   Dedektör   Takımı   Geliştirilmesi   (KDT)   Projesinin  imzalanması   28   100   kg   ve   altında   yer   alan   mikro   uyduları,   400   km   irtifadaki   yörüngeye  

yerleştirilebilecek kapasitede   Mikro   Uydu   Fırlatma   Sistemi   Geliştirilmesine   yönelik   üretim/test   altyapısı   ve   fırlatma   üssü   kurulması   yeteneğinin   kazanılması  amacıyla  sözleşme  imzalanması   29   Türksat   6A   Uydusu   Geliştirilmesi   Projesi   kapsamında   görev   yükü   üretim  

testlerinin tamamlanması   30   Silahlı   HÜRKUŞ   Uçağı   (HÜRKUŞ-­‐C)   Geliştirilmesi   ve   Seri   Üretimine   yönelik  

ihalenin sonuçlandırılarak  yüklenici  firmanın  belirlenmesi   31   Vakıf   Bağlı   Ortaklıklarının,   MSB   Bağlısı   Yapıların   ve   TÜBİTAK   enstitülerinden  

müteşekkil Savunma   Sanayi   Ekosistemi   Koordinasyon   Platformunun   Oluşturulması   32   Katmanlı  imalat,  nadir  toprak  elementleri,  refrakter  grubu  metaller  gibi  Kritik  

Malzeme Teknolojilerinde  Savunma  Sanayiinin  Tam  Bağımsızlığı  İçin  Stratejik   Yol  Haritalarının  Belirlenmesi   33   20   mm   taret   ve   burun   topu   (ATAK   Helikopteri   Burun   Topu)   sisteminin  

milli/yerli imkânlarla   geliştirilmesine   yönelik   sözleşme   müzakerelerinin   tamamlanması     34   Ülkemizin   savunma   sanayii   ekosisteminin   ihtiyaç   duyduğu   yetkin   insan  

kaynağını yetiştirmeye   katkı   sağlamak   amacıyla   savunma   sanayii   şirketlerindeki   akademi   yapılarının   konsolide   edilerek   SSB   Akademi   idari   yapısının  kurulması   35   Savunma   Sanayi   Malzeme   Yerlileştirme   Programı   Başlatılması   ve   en   az   5  

malzeme/alt sistemin  yerlileştirme  çalışmalarına  başlanması    

40 /  43  


36 Roketsan  İleri  Teknoloji  Araştırma  Merkezi  Altyapısının  (ITAM)  kurulması   37   Zırhlı   Araç   Teslimatları   Projeleri   kapsamında   Kirpi   II,   Akaryakıt   Tankeri,   Olay  

Yeri İnceleme   Aracı,   Zırhlı   Komuta   Kontrol   Aracı,   Zırhlı   Mini   Ekskavatör   gibi   farklı  tiplerde  toplam  431  araç  teslimatı  yapılması   38   ATAK  Taarruz  ve  Taktik  Keşif  Helikopteri  Projesi  kapsamında  4  adet  helikopter  

teslimatının yapılması   39   MPT-­‐76  Projesi  kapsamında  5.500  adet  tüfeğin  teslimatının  yapılması   40   HİSAR   Hava   Savunma   Füze   Sistemi   Projesi   kapsamında   Aksaray   Atış  

bölgesinde atışlı  testlerin  gerçekleştirilmesi   41   Savaş   uçaklarımızda   kullanılan   modern   mühimmatların   yerli   imkanlarla  

geliştirilerek tedarik  edilmesi   42   Endüstriyel   Yetkinlik   Değerlendirme   ve   Destekleme   Programı   (EYDEP)  

kapsamında mevcut  65  firmaya  ilave  olarak  25  yerli  firmanın  değerlendirilmesi   ve  destek  programlarına  başlanması   43   Savunma  Sanayii  Zirvesinin  Gerçekleştirilmesi   44   Geçiş  sürecinin  temel  aşamalarının  100  gün  içinde  tamamlanması   45   2019  –  2023  dönemine  ilişkin  Stratejik  Plan  çalışmalarının  Kasım  ayı  sonunda  

tamamlanacak şekilde  başlatılması          

41 /  43  


TÜRKİYE RADYO  -­‐  TELEVİZYON  KURUMU   1  

Dünyada alanlarında  önde  gelen  konukların  katıldığı  uluslararası  ölçekte  ses   getiren  TRT  WORLD  FORUM’un  ikincisinin  yapılması    

2

TRT’nin yerli   ve   milli   dizi,   çizgi   film   karakterlerimize   ait   tasarımların   ünlü   mağazaların  raflarında  yerlerini  alması    

3

TRT Türk  Kanalının  yeniden  yayın  hayatına  başlaması  

4

Geçiş sürecinin  temel  aşamalarının  100  gün  içinde  tamamlanması  

5

2019 –  2023  dönemine  ilişkin  Stratejik  Plan  çalışmalarının  Kasım  ayı  sonunda   tamamlanacak  şekilde  başlatılması  

                                   

42 /  43  


YÜKSEKÖĞRETİM KURULU  BAŞKANLIĞI   1  

Yükseköğretim Kurumlarının   ihtisaslaşmasına   yönelik   olarak   belirlenen   11   Araştırma   Üniversitesi   ve   5   Aday   Araştırma   Üniversitenin   ihtisas   alanlı   araştırmacı  insan  kaynaklarının  oluşturulması,  

2

Bölgesel Kalkınma   Odaklı   olarak   belirlenen   5   üniversitenin   takip   edilerek   geliştirilmesi  ve  2018  yılında  Bölgesel  Kalkınma  Odaklı  5  ihtisas  üniversitesinin   daha  belirlenmesi    

3

YÖK Kariyer  Projesi  ile  akademide  daha  hızlı,  daha  şeffaf  ve  performans  odaklı   istihdamının  sağlanması  

4

Geçiş sürecinin  temel  aşamalarının  100  gün  içinde  tamamlanması  

5

2019 –  2023  dönemine  ilişkin  Stratejik  Plan  çalışmalarının  Kasım  ayı  sonunda   tamamlanacak  şekilde  başlatılması  

43 /  43  


“100 Günlük İcraat Programı” 3 Ağustos 2018  
“100 Günlük İcraat Programı” 3 Ağustos 2018  
Advertisement