Page 1

PhotoFiltre (โปรแกรมรีทัชรูปRetouch ภาพฟรี)


PhotoFiltre • โปรแกรม PhotoFiltre ตัวนี้ เป็นโปรแกรมที่เอาไว้ตกแต่ง รูปภาพ ในประเภทของ โปรแกรม Retouch รูป ที่มี คุณสมบัติเจาะลึกมากมาย โดยมีระบบ Filter ต่างๆ ที่มาอย่าง สมบูรณ์แบบ ชนิดที่เรียกได้ว่า Photoshop ยังอาย...


• โปรแกรมสามารถที่จะปรับแต่งในส่วนของ ความสว่าง,ความชัดของ ภาพ, การย้อมสีภายในภาพ, ความอิ่มตัวของสีภายในภาพ และอื่นๆ อีก มากมาย และยังสามารถปรับแต่งสีของภาพ ให้เป็นภาพสีน้า (Watercolor), ภาพวาดดินสอ, หรือภาพต่อก็สามารถท้าได้ เช่นกัน


โดย โปรแกรมรีทชั รูปภาพ โปรแกรมนีก้ ็ได้จัด ลูกเล่น Filter ต่างๆ ให้ ท่านไปเลือกปรับแต่งภาพ ตกแต่งภาพมากกว่า 100 แบบ ด้วยกัน เพื่อ ช่วยให้ภาพถ่ายของท่าน ดูแปลกตา มีสีสัน ไม่ซ้าซากจ้าเจ ละครับ โปรแกรมนี้ พัฒนาโดยคนฝรั่งเศส เป็นโปรแกรมทีแ่ จกเอาไปใช้ฟรี ไม่ ต้องกลัวว่าใช้ผิดกฎหมายหรือไม่


คุณสมบัติและความสามารถของโปรแกรม Retouch รูป PhotoFiltre ตัวนี้ • ใช้งานง่าย ไม่จ้าเป็นต้องมีความสามารถในด้านการใช้โปรแกรมแต่งรูป มาก่อนก็สามารถใช้ โปรแกรมรีทัชนี้ได้ง่ายๆ • มีฟิวเตอร์ (Filter) หรือลูกเล่นที่หลากหลาย เช่นปรับความสว่างของภาพ ย้อมสีภาพ ความ แตกต่างระหว่างความสว่างและความมืด ความอิ่มตัวสี (Saturation) หรือ แกมม่า (Gamma) มาให้เลือกกันได้อย่างจุใจ • มีส่วนที่เรียกว่า Vectorial selections หรือส่วนของการตัดครอปภาพออกมาใน รูปแบบต่างๆ ได้หลากหลายเช่น แบบสี่เหลี่ยม แบบวงกลม หรือแบบอิสระตามรูปร่างต้องการ • มีส่วนของแปรงทาสี (Brush) ให้เลือกหลากหลาย เช่นแบบพ่นจางๆ แบบทึบ หรือจะเป็นแบบ ทึกสามมิติ • มีการใส่ชั้นของภาพได้ตามใจชอบหรือที่เรียกว่าเลเยอร์ (Layer) เหมือนโปรแกรมแต่งรูปชื่อ ดังอย่าง Photoshop


ต่อ... • มีความสามารถในการแก้ภาพตาแดง (Red Eye Correction) ในกรณีถ่ายภาพกลางคืน หรือติดแฟลชสะท้อนแสงเข้าตา • สามารถท้าภาพเคลื่อนไหว GIF ได้ (GIF Animation) โดยการน้าภาพตระกูล .GIF หลายๆ ภาพมาซ้อนกัน ให้แลดูเป็นภาพเคลื่อนไหวแบบเนียนๆ • สามารถส่งภาพออก (บันทึกภาพ) เป็นไฟล์ไอค่อนได้ (Icon) ในขนาดมาตรฐานต่างๆ อย่างเช่น 32 x 32 Pixels 48 x 48 Pixels หรือ 64 x 64 Pixels • สามารถเลือกภาพที่แลปกันได้ เช่นน้าภาพวงกลม กับภาพสี่เหลี่ยมมาเหลื่อมล้้ากัน สามารถตัด เส้นในส่วนที่เหลื่อมล้้ากันออกได้ง่ายๆ


• มีความสามารถที่เรียกว่า PhotoMasque ตัดส่วน แรเงา หรือรีทัชภาพ ส่วนที่ไม่ต้องการของภาพออก ให้คุณได้ท้าภาพ เนียนๆ สวยๆ ดูดีมีสไตล์


ภาพที่ได้จากการตกแต่ง


PhotoFiltre โดย นางสาวรัชนี มะดีลี รหัสนักศึกษา 550308410226

Presentation1  
Presentation1  

โปรแกรม Photo Filtre

Advertisement